Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 3.001 din 9 decembrie 2009  pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garantie izolata, utilizarii garantiei globale si a dispensei de garantie in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 3.001 din 9 decembrie 2009 pentru aprobarea Normelor tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garantie izolata, utilizarii garantiei globale si a dispensei de garantie in cadrul regimului de tranzit comunitar/comun

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA - AUTORITATEA NATIONALA A VAMILOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 892 din 21 decembrie 2009

Având în vedere dispoziţiile art. 195 paragraful 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale art. 345 alin. (3) şi ale art. 372 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 10b, art. 16 alin. (3) şi art. 44 alin. (1) lit. a) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptatã la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2005 , aprobatã prin <>Legea nr. 22/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în baza prevederilor art. 664 din Regulamentul de aplicare a Codului vamal al României, aprobat prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 707/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în vederea aplicãrii unitare a simplificãrilor în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun,
în temeiul <>art. 5 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 110/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale a Vãmilor,

vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Normele tehnice privind autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolatã, utilizãrii garanţiei globale şi a dispensei de garanţie în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Vicepreşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã,
Radu Traian Mãrginean

Bucureşti, 9 decembrie 2009.
Nr. 3.001.


ANEXĂ

NORME TEHNICE
privind autorizarea emiterii de titluri de
garanţie izolatã, utilizãrii garanţiei globale
şi a dispensei de garanţie în cadrul regimului
de tranzit comunitar/comun

CAP. I
Dispoziţii generale

ART. 1
Prezentele norme tehnice stabilesc procedura de autorizare de cãtre autoritatea vamalã a emiterii de titluri de garanţie izolatã, a utilizãrii garanţiei globale şi a dispensei de garanţie în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun.

CAP. II
Autorizarea emiterii de titluri de garanţie izolatã

ART. 2
(1) Autorizaţia pentru emiterea titlurilor de garanţie izolatã se acordã, la cerere, garanţilor, în situaţia şi condiţiile prevãzute la art. 342 alin. (2) şi art. 345 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 10b alin. (1) şi art. 16 alin. (3) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptatã la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2005 , aprobatã prin <>Legea nr. 22/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) În aplicarea prevederilor art. 195 paragraful 3 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 10b alin. (3) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, autorizaţia nu se acordã operatorilor economici care:
a) au obligaţii bugetare restante reprezentând impozite, taxe, contribuţii, inclusiv contribuţiile individuale ale salariaţilor şi orice alte venituri bugetare, cu excepţia celor eşalonate şi/sau reeşalonate la platã, precum şi a celor suspendate în condiţiile legii;
b) înregistreazã debite faţã de autoritatea vamalã;
c) sunt în stare de insolvenţã, se aflã în procedurã de reorganizare ori lichidare judiciarã sau figureazã în evidenţa specialã şi/sau în lista contribuabililor inactivi;
d) au comis abateri grave sau repetate împotriva legislaţiei vamale ori fiscale.
ART. 3
(1) Cererea de autorizare pentru emiterea titlurilor de garanţie izolatã se întocmeşte în scris de cãtre operatorul economic şi conţine urmãtoarele date:
a) denumirea operatorului economic şi sediul social al acestuia, numãrul de telefon şi fax, precum şi alte date considerate necesare în vederea contactãrii;
b) codul unic de înregistrare;
c) numãrul EORI atribuit de autoritatea vamalã;
d) datele de identificare ale persoanelor care angajeazã legal operatorul economic: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul;
e) numãrul titlurilor de garanţie izolatã pe care intenţioneazã sã le emitã;
f) categoriile de mãrfuri pentru care intenţioneazã sã emitã titluri de garanţie izolatã.
(2) Cererea se depune la biroul de garanţie din cadrul Autoritãţii Naţionale a Vãmilor împreunã cu urmãtoarele documente:
a) certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;
b) copia actului constitutiv al operatorului economic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã caz;
c) certificatul de atestare fiscalã, eliberat de autoritatea fiscalã competentã;
d) cazierul fiscal;
e) actul de garanţie întocmit conform modelului din anexa 50 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv anexa C2 la apendicele III la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în original;
f) specimenul unui titlu de garanţie izolatã, întocmit conform modelului din anexa 54 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv anexa C3 la apendicele III la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în original.
ART. 4
(1) Dupã verificarea condiţiilor de autorizare şi a documentelor depuse de operatorul economic, biroul de garanţie stabileşte cuantumul garanţiei aferente numãrului maxim de titluri de garanţie izolatã pe care intenţioneazã sã le emitã garantul.
(2) Cuantumul garanţiei stabilite şi modalitãţile de constituire a acesteia se comunicã, în scris, operatorului economic de cãtre biroul de garanţie.
ART. 5
(1) Autorizaţia prevãzutã la art. 2 se elibereazã de cãtre Autoritatea Naţionalã a Vãmilor, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1, numai dupã constituirea garanţiei de cãtre operatorul economic.
(2) În autorizaţie se menţioneazã:
a) numãrul de referinţã al garanţiei;
b) codul de acces asociat numãrului de referinţã al garanţiei;
c) categoriile de mãrfuri excluse;
d) numãrul de titluri de garanţie izolatã ce pot fi emise.
ART. 6
(1) Autorizaţia pentru emiterea titlurilor de garanţie izolatã se întocmeşte în douã exemplare şi se semneazã de cãtre conducãtorul Autoritãţii Naţionale a Vãmilor.
(2) Un exemplar al autorizaţiei se remite titularului şi un exemplar se reţine de biroul de garanţie din cadrul Autoritãţii Naţionale a Vãmilor.
ART. 7
(1) În aplicarea art. 347 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv a art. 18 alin. (2) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, garantul comunicã biroului de garanţie numãrul şi seria titlurilor de garanţie izolatã emise.
(2) Emiterea altor titluri de garanţie izolatã, în limita garanţiei constituite, se aprobã de cãtre biroul de garanţie, numai pentru titlurile de garanţie izolatã utilizate pentru operaţiuni de tranzit care au fost încheiate.
ART. 8
Prevederile art. 3 alin. (1) şi ale art. 4-7 se aplicã în mod corespunzãtor în situaţia în care garantul doreşte sã majoreze numãrul titlurilor de garanţie izolatã pe care intenţioneazã sã le emitã.
ART. 9
(1) Autoritatea Naţionalã a Vãmilor poate anula, revoca sau modifica autorizaţia pentru emiterea titlurilor de garanţie izolatã în condiţiile prevãzute la art. 8-10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, art. 348 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 19 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Împotriva deciziei de anulare, revocare sau modificare se poate formula plângere prealabilã în condiţiile <>art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. III
Autorizarea pentru utilizarea garanţiei globale şi a dispensei de garanţie

ART. 10
(1) Autorizaţia pentru utilizarea garanţiei globale/dispensei de garanţie se acordã operatorilor economici, la cerere, în condiţiile prevãzute la art. 373 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 45 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) În aplicarea art. 373 alin. (1) lit. b) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv a art. 45 alin. (1) lit. b) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se considerã cã un principal obligat recurge frecvent la regimul de tranzit comunitar/comun, în situaţia în care efectueazã/va efectua cel puţin 50 de operaţiuni de tranzit într-un an calendaristic.
(3) Prevederile art. 2 alin. (2) se aplicã în mod corespunzãtor.
ART. 11
(1) Cererea de autorizare pentru utilizarea garanţiei globale/dispensei de garanţie se întocmeşte în scris de cãtre operatorul economic şi conţine urmãtoarele date:
a) denumirea operatorului economic şi sediul social al acestuia, numãrul de telefon şi fax, precum şi alte date considerate necesare în vederea contactãrii;
b) codul unic de înregistrare;
c) numãrul EORI atribuit de autoritatea vamalã;
d) datele de identificare ale persoanelor care angajeazã legal operatorul economic: numele şi prenumele, data şi locul naşterii, domiciliul;
e) biroul/birourile de plecare unde depun declaraţii de tranzit;
f) categoriile de mãrfuri pentru care se depun declaraţii de tranzit;
g) procentul cu care se solicitã reducerea valorii garanţiei globale stabilit în conformitate cu prevederile art. 380 alin. (2) şi art. 381 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 53 alin. (3) şi art. 54 alin. (2) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Cererea se depune la Autoritatea Naţionalã a Vãmilor împreunã cu urmãtoarele documente:
a) certificatul de înregistrare a operatorului economic, în copie;
b) copia actului constitutiv al operatorului economic, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, dupã caz;
c) certificatul de atestare fiscalã, eliberat de autoritatea fiscalã competentã;
d) cazierul fiscal;
e) copia ultimului bilanţ contabil;
f) situaţia operaţiunilor de tranzit comunitar/comun efectuate în anul precedent, întocmitã conform modelului prevãzut în anexa nr. 2;
g) documente doveditoare privind îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 380 şi 381 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 53 şi 54 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, în cazul solicitãrii garanţiei globale de valoare redusã/dispensei de garanţie. Lista documentelor doveditoare este prevãzutã în anexa nr. 3.
(3) Prevederile alin. (2) lit. d) nu se aplicã în situaţia prevãzutã la art. 373 alin. (3) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 12
(1) Dupã verificarea condiţiilor de autorizare şi a documentelor depuse de operatorul economic, biroul de garanţie stabileşte valoarea de referinţã şi cuantumul garanţiei globale în conformitate cu prevederile art. 379 alin. (1) şi (2), art. 380 alin. (2) şi art. 381 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 52 alin. (1)-(3), art. 53 alin. (3) şi art. 54 alin. (2) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Valoare de referinţã, cuantumul garanţiei globale stabilite şi modalitãţile de constituire a acesteia se comunicã, în scris, operatorului economic de cãtre biroul de garanţie.
ART. 13
(1) Autorizaţia prevãzutã la art. 10 se elibereazã de cãtre Autoritatea Naţionalã a Vãmilor cu respectarea prevederilor art. 375 alin. (2) şi art. 376 alin. (1) şi (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 49 alin. (1) şi (2) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. Modelul autorizaţiei este prevãzut în anexa nr. 4.
(2) Autorizaţia de utilizare a garanţiei globale se elibereazã numai dupã depunerea de cãtre operatorul economic, în original, a unui act de garanţie în conformitate cu modelul prevãzut în anexa 48 la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv în anexa C4 la apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) În autorizaţie se menţioneazã:
a) numãrul de referinţã al garanţiei;
b) codul de acces asociat numãrului de referinţã al garanţiei;
c) categoriile de mãrfuri excluse;
d) biroul/birourile de plecare;
e) procentul de reducere al valorii garanţiei globale.
ART. 14
(1) Autorizaţia de utilizare a garanţiei globale/dispensei de garanţie se întocmeşte în douã exemplare şi se semneazã de conducãtorul Autoritãţii Naţionale a Vãmilor.
(2) Un exemplar al autorizaţiei se remite titularului şi un exemplar se reţine de biroul de garanţie din cadrul Autoritãţii Naţionale a Vãmilor.
ART. 15
În baza autorizaţiei, biroul de garanţie elibereazã certificate de garanţie globalã/dispensã de garanţie în condiţiile prevãzute la art. 383 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 56 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 16
Prevederile art. 10-15 se aplicã în mod corespunzãtor în situaţia în care operatorul economic solicitã autorizarea pe lângã alte birouri de plecare.
ART. 17
(1) Prelungirea termenului de valabilitate al certificatelor de garanţie/dispensã de garanţie se acordã de biroul de garanţie, la cerere, în condiţiile prevãzute la art. 383 alin. (2) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 56 alin. (2) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Cererea de prelungire a termenului de valabilitate al certificatelor de garanţie globalã/dispensã se întocmeşte în scris şi se depune la Autoritatea Naţionalã a Vãmilor, împreunã cu documentele prevãzute la art. 11 alin. (2) şi (3).
ART. 18
(1) Autoritatea Naţionalã a Vãmilor poate anula, revoca sau modifica autorizaţia de utilizare a garanţiei globale/dispensei de garanţie în tranzitul comunitar/comun în condiţiile prevãzute la art. 8-10 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi la art. 377 şi 384 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 50 şi art. 57 alin. (1) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(2) Împotriva deciziei de anulare, revocare sau modificare se poate formula plângere prealabilã în condiţiile <>art. 7 din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

CAP. IV
Dispoziţii finale

ART. 19
Autorizaţiile pentru emiterea de titluri de garanţie izolatã, utilizarea garanţiei globale şi a dispensei de garanţie în cadrul regimului de tranzit comunitar/comun, emise înainte de data intrãrii în vigoare a prezentelor norme tehnice, rãmân valabile.
ART. 20
Dispoziţiile prezentelor norme tehnice se completeazã cu prevederile Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ale Regulamentului (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Convenţiei privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 21
Anexele nr. 1-4 fac parte integrantã din prezentele norme tehnice.


ANEXA 1
la normele tehnice


ROMÂNIA
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR

- Model -

AUTORIZAŢIE
pentru emiterea titlurilor de garanţie izolatã nr. ....

În baza prevederilor art. 195 paragraful 2 din Regulamentul (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 10b alin. 1 din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptatã la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
Societatea Comercialã ......................, CUI ....................., cu sediul în ........................, este autorizatã sã emitã titluri de garanţie izolatã potrivit art. 195 paragraful 2 din Regulamentul(CEE) nr. 2.913/92, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv a art. 10b alin. (1) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Titlurile de garanţie izolatã sunt/nu sunt valabile pentru operaţiuni de tranzit comunitar/comun pentru toate categoriile de mãrfuri.
Categoriile de mãrfuri excluse: mãrfuri care figureazã în anexa 44c la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv în anexa I Ia apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Numãrul de referinţã al garanţiei alocat de NCTS-RO este: ......................
Codul dvs. de acces este ............................................
Numãrul de titluri de garanţie izolatã ce pot fi emise ....................
Aveţi obligaţia sã informaţi biroul de garanţie despre toate modificãrile care pot influenţa aceastã autorizaţie şi utilizarea titlurilor de garanţie izolatã.

..............................................
(funcţia, numele, semnãtura conducãtorului şi
ştampila Autoritãţii Naţionale a Vãmilor)


ANEXA 2
la normele tehnice

Situaţia operaţiunilor de tranzit comunitar/comun
efectuate în anul precedent, prevãzutã la art. 11 alin. (2) lit. f)


┌──────────┬──────────┬──────────┬────────────┬──────────┬────────────────┐
│ Luna │Numãrul de│ Valoarea │ Nivelul │ Garanţia │ Suma taxelor │
│ │operaţiuni│mãrfurilor│taxei vamale│ aferentã │ vamale, TVA │
│ │ │tranzitate│ cel mai │mãrfurilor│ şi accize │
│ │ │ în euro │ ridicat │tranzitate│pentru sãptãmâna│
│ │ │ │ (%) │ în lei │ cea mai │
│ │ │ │ │ │reprezentativã │
│ │ │ │ │ │ (lei) │
├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤
│Ianuarie │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤
│Februarie │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤
│Martie │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤
│Aprilie │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤
│Mai │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤
│Iunie │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤
│Iulie │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤
│August │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤
│Septembrie│ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤
│Octombrie │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤
│Noiembrie │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤
│Decembrie │ │ │ │ │ │
├──────────┼──────────┼──────────┼────────────┼──────────┼────────────────┤
│TOTAL: │ │ │ │ │ │
├──────────┴──────────┴──────────┴────────────┴──────────┴────────────────┤
│Valoarea de referinţã propusã: │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 3
la normele tehnice

Lista documentelor doveditoare, prevãzutã la
art. 11 alin. (2) lit. g), privind îndeplinirea condiţiilor prevãzute
la art. 380 şi 381 din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al
Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a
unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al
Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile
şi completãrile ulterioare, respectiv la art. 53 şi 54 din
apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun,
adoptatã la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a
aderat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2005 ,
aprobatã prin <>Legea nr. 22/2006 , cu modificãrile
şi completãrile ulterioare


┌────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────┐
│ Condiţie │ Document doveditor │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│1. Experienţã suficientã în │● Copie de pe autorizaţia de principal obligat │
│utilizarea regimului de │sau de pe formularul de înregistrare a numãrului│
│tranzit comunitar/comun │de identificare sau de pe autorizaţia de acces │
│ │la NCTS/T1/T2 │
│ │● Aviz(e) de la biroul/birourile de plecare cã │
│ │nu figureazã cu operaţiuni de tranzit necon- │
│ │firmate cu 30 de zile înainte de data depunerii │
│ │cererii de autorizare │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│2. Nivel ridicat de │● Copie de pe autorizaţia de acces la NCTS/T1/T2│
│cooperare cu autoritãţile │● Declaraţie-angajament din care sã rezulte cã │
│vamale │va înscrie în declaraţia de tranzit comunitar/ │
│ │comun date suplimentare, altele decât cele │
│ │obligatorii (valoarea mãrfurilor, încadrarea │
│ │tarifarã) │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│3. Controlul operaţiunilor │● Copie de pe licenţa pentru transportul rutier │
│de transport │public de mãrfuri în trafic internaţional │
│ │sau │
│ │● Copie de pe contractele pe termen lung cu │
│ │transportatorii │
├────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────┤
│4. Capacitate financiarã │● Scrisoare de bonitate eliberatã de o bancã │
│bunã, suficientã pentru a-şi│comercialã, în original │
│îndeplini obligaţiile │ │
└────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────┘
ANEXA 4
la normele tehnice


ROMÂNIA
AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
AUTORITATEA NAŢIONALĂ A VĂMILOR

- Model -

AUTORIZAŢIE
pentru utilizarea garanţiei
globale/dispensei de garanţie în tranzitul comunitar/comun
Nr. ....

În baza prevederilor art. 372 alin. (1) lit. a) din Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2.913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv ale art. 44 alin. (1) lit. a) din apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, adoptatã la Interlaken la 20 mai 1987, la care România a aderat prin <>Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 150/2005 , aprobatã prin <>Legea nr. 22/2006 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
Societatea Comercialã ............................, cu sediul în .........................., este autorizatã sã utilizeze garanţia globalã la nivelul a 100%/50%/30% din valoarea de referinţã în tranzitul comunitar/comun, la direcţia(ţiile) judeţeanã(e)/biroul(rile) vamal(e) menţionat(e) în anexa nr. 1 la prezenta autorizaţie.
Garanţia globalã/Dispensa de garanţie este/nu este valabilã pentru operaţiuni de tranzit comunitar/comun pentru toate categoriile de mãrfuri.
Categoriile de mãrfuri excluse: mãrfuri care figureazã în anexa 44c la Regulamentul (CEE) nr. 2.454/93, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv în anexa I Ia apendicele I la Convenţia privind regimul de tranzit comun, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
Aveţi obligaţia sã informaţi biroul de garanţie despre toate modificãrile care pot influenţa aceastã autorizaţie şi utilizarea garanţiei globale/dispensei de garanţie.

............................................
(funcţia, numele, semnãtura conducãtorului şi
ştampila Autoritãţii Naţionale a Vãmilor)


ANEXA 1
la autorizaţie┌───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ AUTORIZARE │ MODIFICARE │
├────┬──────┬────────────┬──────────────┼────────────┬───────────┬─────────────┤
│Nr. │Biroul│ Data │ Semnãtura │ Data │ Tipul │ Semnãtura │
│crt.│ vamal│ emiterii │conducãtorului│modificãrii │modificãrii│conducãtorului
│ │ │autorizaţiei│ şi ştampila │autorizaţiei│ │şi ştampila │
│ │ │ │ Autoritãţii │ │ │Autoritãţii │
│ │ │ │ Naţionale a │ │ │Naţionale a │
│ │ │ │ Vãmilor │ │ │ Vãmilor │
├────┼──────┼────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
├────┼──────┼────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
├────┼──────┼────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
├────┼──────┼────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
├────┼──────┼────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
├────┼──────┼────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
├────┼──────┼────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
├────┼──────┼────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
├────┼──────┼────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
├────┼──────┼────────────┼──────────────┼────────────┼───────────┼─────────────┤
└────┴──────┴────────────┴──────────────┴────────────┴───────────┴─────────────┘
ANEXA 2
la autorizaţie


Numãrul de referinţã al garanţiei alocat de NCTS-RO este: ....................
Codul dvs. de acces este ............


-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016