Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 291 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sanatatii lucratorilor din Ministerul Administratiei si Internelor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 291 din 21 decembrie 2011  pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sanatatii lucratorilor din Ministerul Administratiei si Internelor    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 291 din 21 decembrie 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sanatatii lucratorilor din Ministerul Administratiei si Internelor

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 930 din 28 decembrie 2011
    Având în vedere prevederile art. 50 alin. (3) din Legea securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006, ale Hotãrârii Guvernului nr. 1.425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii securitãţii şi sãnãtãţii în muncã nr. 319/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale Hotãrârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sãnãtãţii lucrãtorilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul administraţiei şi internelor emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobã Normele metodologice privind supravegherea sãnãtãţii lucrãtorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor, prevãzute în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 2
    Comandanţii/Şefii unitãţilor/structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor cu atribuţii în domeniu vor lua mãsuri de însuşire şi de aplicare întocmai a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare la data de 1 ianuarie 2012.

               Ministrul administraţiei şi internelor,
                       Constantin-Traian Igaş

    Bucureşti, 21 decembrie 2011.
    Nr. 291.

    ANEXĂ

                    NORME METODOLOGICE
       privind supravegherea sãnãtãţii lucrãtorilor
        din Ministerul administraţiei şi internelor

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Prezentele norme metodologice stabilesc cerinţele minime pentru supravegherea sãnãtãţii lucrãtorilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, denumit în continuare M.A.I., în scopul prevenirii bolilor profesionale cauzate de agenţi nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici caracteristici locului de muncã, precum şi a suprasolicitãrii organelor sau sistemelor organismului în procesul de muncã.
    (2) Prevederile prezentelor norme metodologice se aplicã tuturor structurilor M.A.I., precum şi tuturor categoriilor de personal ale acestora.
    ART. 2
    În sensul prevederilor prezentelor norme metodologice, termenii şi expresiile folosite au urmãtoarele semnificaţii:
    a) angajator - M.A.I. prin şefii/comandanţii unitãţilor proprii, potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane, care se aflã în raporturi de muncã ori de serviciu cu lucrãtorul respectiv;
    b) lucrãtor - persoana angajatã în M.A.I., potrivit legii, inclusiv studenţii şi elevii pregãtiţi în instituţiile de învãţãmânt ale M.A.I., precum şi alţi participanţi la procesul de muncã;
    c) alţi participanţi la procesul de muncã - persoanele aflate în unitate, cu permisiunea angajatorului, persoanele aflate în perioada de verificare prealabilã a aptitudinilor profesionale în vederea angajãrii, persoanele care presteazã activitãţi în folosul comunitãţii sau activitãţi în regim de voluntariat, şomerii pe durata participãrii la o formã de pregãtire profesionalã, precum şi persoanele care nu au contract individual de muncã încheiat în formã scrisã şi pentru care se poate face dovada prevederilor contractuale şi a prestaţiilor efectuate prin orice alt mijloc de probã;
    d) supravegherea sãnãtãţii lucrãtorilor - totalitatea serviciilor medicale care asigurã prevenirea, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale şi a bolilor legate de profesie, precum şi menţinerea sãnãtãţii şi a capacitãţii de muncã a lucrãtorilor;
    e) loc de muncã - locul destinat sã cuprindã posturi de lucru, situat în clãdirile unitãţii, inclusiv orice alt loc din aria unitãţii sau din afara unitãţii, la care lucrãtorul are acces în cadrul îndeplinirii atribuţiilor de serviciu;
    f) medic specialist de medicinã a muncii - medicul care a urmat un program de pregãtire în specialitate şi este confirmat prin promovarea examenului de specialitate, cu drept de liberã practicã;
    g) aptitudinea în muncã - capacitatea lucrãtorului din punct de vedere medical de a desfãşura activitatea la locul de muncã în profesia/funcţia pentru care se solicitã examenul medical privind aptitudinea în muncã;
    h) apt condiţionat - situaţia în care aptitudinea lucrãtorului de a desfãşura activitatea la locul de muncã în profesia/funcţia pentru care se solicitã examenul medical privind aptitudinea în muncã este condiţionatã de respectarea recomandãrilor de tip medical fãcute de medicul de medicinã a muncii;
    i) inaptitudinea permanentã în muncã - incapacitatea medicalã permanentã a lucrãtorului de a desfãşura activitatea la locul de muncã în profesia/funcţia pentru care se efectueazã examenul medical privind aptitudinea în muncã;
    j) inaptitudinea temporarã în muncã - incapacitatea medicalã a lucrãtorului de a desfãşura activitatea la locul de muncã pentru care se solicitã examenul medical privind aptitudinea în muncã pânã la reevaluarea sãnãtãţii de cãtre medicul de medicinã a muncii;
    k) risc de accidentare şi îmbolnãvire profesionalã - combinaţie între probabilitatea ca un pericol sã cauzeze vãtãmarea/îmbolnãvirea şi gravitatea vãtãmãrii/îmbolnãvirii care apare ca rezultat al expunerii la un pericol;
    l) evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnãvire profesionalã - obligaţia angajatorului de a identifica toate pericolele din sistemul analizat şi de a cuantifica dimensiunea riscurilor datorate acestora pe baza combinaţiei dintre frecvenţa de manifestare şi consecinţa maximã previzibilã asupra organismului uman;
    m) accident de muncã - vãtãmarea violentã a organismului, precum şi intoxicaţia acutã profesionalã, care au loc în timpul procesului de muncã sau în îndeplinirea îndatoririlor de serviciu şi care provoacã incapacitate temporarã de muncã de cel puţin 3 zile calendaristice, invaliditate ori deces;
    n) boalã profesionalã - afecţiunea care se produce ca urmare a exercitãrii unei meserii sau profesii, cauzatã de agenţi nocivi chimici, fizici, fizico-chimici sau biologici caracteristici locului de muncã, precum şi de suprasolicitarea diferitelor organe sau sisteme ale organismului, în procesul de muncã;
    o) boalã legatã de profesiune - boala cu determinare multifactorialã, la care unii factori determinanţi sunt de naturã profesionalã;
    p) intoxicaţia acutã profesionalã - stare patologicã apãrutã brusc, ca urmare a expunerii organismului la noxe existente la locul de muncã.
    ART. 3
    Asigurarea unor servicii medicale profilactice de supraveghere a sãnãtãţii lucrãtorilor M.A.I., precum şi asistenţa medicalã la locul de muncã reprezintã obiective prioritare ale asistenţei medicale de unitate.
    ART. 4
    (1) În M.A.I., activitãţile specifice de medicina muncii sunt asigurate de:
    a) medicii specialişti/primari de medicinã a muncii din structura Direcţiei medicale;
    b) medicii specialişti/primari de medicinã a muncii din structura centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambulator, denumite în continuare C.M.D.T.A., şi a centrelor medicale judeţene.
    (2) Pânã la ocuparea funcţiilor de medic specialist de medicinã a muncii, unele atribuţii în domeniul medicinei muncii sunt îndeplinite şi de medicii de unitate din structura C.M.D.T.A. sau a centrelor medicale judeţene.
    ART. 5
    (1) Atribuţiile medicilor specialişti/primari de medicinã a muncii din Direcţia medicalã a M.A.I. sunt prevãzute în anexa nr. 1.
    (2) Atribuţiile medicilor specialişti/primari de medicinã a muncii din structura C.M.D.T.A./centrelor medicale judeţene sunt prevãzute în anexa nr. 2.
    (3) Atribuţiile medicilor de unitate, în domeniul medicinei muncii, sunt prevãzute în anexa nr. 3.
    ART. 6
    (1) În desfãşurarea activitãţilor medicale specifice de medicinã a muncii, personalul medical nominalizat foloseşte formulare şi documente medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
    (2) Pãstrarea, accesarea şi utilizarea datelor medicale se fac cu respectarea prevederilor legale privind protecţia datelor personale şi a celor clasificate.

    CAP. II
    Identificarea şi evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnãvire profesionalã

    ART. 7
    (1) Procesul de evaluare a riscurilor de accidentare şi îmbolnãvire profesionalã la locul de muncã are rolul de a identifica pericolele aferente locurilor de muncã, în vederea stabilirii mãsurilor de securitate şi sãnãtate în muncã recomandate şi a prioritizãrii aplicãrii acestora.
    (2) Ulterior evaluãrii riscurilor de accidentare şi îmbolnãvire profesionalã angajatorul are obligaţia de a completa fişele de identificare a factorilor de risc profesional, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
    (3) Medicii specialişti de medicinã a muncii stabilesc, în baza fişelor de identificare a factorilor de risc profesional completate pentru fiecare loc de muncã, examenele medicale clinice, paraclinice sau funcţionale obligatorii în vederea stabilirii aptitudinii în muncã, în funcţie de riscurile profesionale identificate şi conform prevederilor legale în vigoare.
    (4) Lista examenelor medicale specifice fiecãrui loc de muncã, avizatã de şeful C.M.D.T.A./centrului medical judeţean, se comunicã, în scris, angajatorului.

    CAP. III
    Efectuarea examenelor medicale specifice la angajare, de adaptare, periodice şi la reluarea activitãţii

    SECŢIUNEA 1
    Examenul medical la încadrarea în M.A.I.

    ART. 8
    Examenul medical la încadrarea în M.A.I. are rolul de a stabili aptitudinea/inaptitudinea în muncã a lucrãtorului pentru profesia/funcţia/locul de muncã pentru care se organizeazã examenul/concursul privind:
    a) compatibilitatea/incompatibilitatea dintre eventualele afecţiuni prezente în momentul examinãrii şi viitorul loc de muncã;
    b) existenţa/inexistenţa unei afecţiuni ce pune în pericol sãnãtatea şi securitatea celorlalţi lucrãtori de la acelaşi loc de muncã;
    c) existenţa/inexistenţa unei afecţiuni ce pune în pericol securitatea unitãţii şi/sau calitatea îndeplinirii atribuţiunilor de serviciu;
    d) existenţa/inexistenţa unui risc pentru sãnãtatea populaţiei cãreia îi asigurã servicii.
    ART. 9
    (1) Examenul medical la încadrare este obligatoriu, se realizeazã anterior altor probe de concurs/examen, are caracter eliminatoriu şi se efectueazã conform prevederilor legale specifice din M.A.I.
    (2) Fişa medicalã de încadrare în M.A.I., finalizatã cu menţiunea "Apt" şi eliberatã cu aceastã ocazie, atestã aptitudinea lucrãtorului de a-şi desfãşura activitatea în cadrul M.A.I.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Examenul medical de adaptare în muncã

    ART. 10
    (1) Examenul medical de adaptare în muncã se efectueazã în scopul depistãrii de cãtre medicul de medicinã a muncii a anumitor condiţii de naturã ergonomicã, psihosocialã sau medicalã de neadaptare la noul loc de muncã şi a stabilirii mãsurilor necesare de înlãturare a acestora.
    (2) În baza fişei medicale tip M.A.I., a fişei de identificare a factorilor de risc profesional, a rezultatului testãrii psihologice şi a examenului clinic, anterior expirãrii perioadei de stagiu/probã, medicul specialist de medicinã a muncii la care este arondatã unitatea M.A.I. elibereazã fişa de aptitudine în muncã, conform modelului prevãzut în anexa nr. 4.
    (3) Fişa de aptitudine în muncã se întocmeşte în douã exemplare, din care un exemplar pentru angajator şi un exemplar pentru lucrãtor.
    (4) Numai medicul specialist de medicinã a muncii din structura sanitarã a M.A.I. poate elibera fişa de aptitudine în muncã pentru lucrãtorii M.A.I.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Examenul medical periodic

    ART. 11
    Efectuarea examenului medical periodic are urmãtoarele scopuri:
    a) confirmarea periodicã a aptitudinii în muncã pentru profesia/funcţia şi locul de muncã pentru care s-a fãcut angajarea şi s-a eliberat fişa de aptitudine în muncã;
    b) depistarea apariţiei unor boli care constituie contraindicaţii pentru activitãţile şi locurile de muncã cu expunere la factori de risc profesional;
    c) depistarea şi diagnosticarea bolilor profesionale;
    d) depistarea şi diagnosticarea bolilor legate de profesie;
    e) depistarea bolilor care constituie risc pentru viaţa şi sãnãtatea celorlalţi lucrãtori de la acelaşi loc de muncã;
    f) depistarea bolilor care constituie risc pentru securitatea unitãţii, pentru calitatea activitãţilor executate sau pentru populaţia cu care lucrãtorul vine în contact, prin natura activitãţii sale.
    ART. 12
    (1) Examenul medical periodic este obligatoriu pentru toţi lucrãtorii M.A.I. şi se efectueazã de cãtre medicul de unitate, în baza unei planificãri întocmite de acesta şi aprobate de conducerea unitãţii M.A.I.
    (2) Examinãrile medicale clinice, paraclinice sau funcţionale sunt stabilite de medicul specialist de medicinã a muncii în funcţie de riscurile identificate prin fişa de identificare a factorilor de risc profesional şi specificul locurilor de muncã.
    (3) În baza rezultatelor examenelor medicale clinice, paraclinice şi funcţionale consemnate în dosarul medical de medicinã a muncii, întocmit conform modelului prevãzut în anexa nr. 5, medicul specialist de medicinã a muncii elibereazã fişa de aptitudine în muncã.
    (4) Fişa de aptitudine în muncã este valabilã doar pentru locul de muncã şi profesia pentru care a fost eliberatã.
    (5) La schimbarea locului de muncã, dacã prin fişa de identificare a factorilor de risc profesional sunt identificate riscuri suplimentare, este obligatorie eliberarea unei noi fişe de aptitudine în muncã.
    ART. 13
    (1) Concluziile examenului medical periodic, înscrise în fişa de aptitudine în muncã, sunt:
    a) apt;
    b) apt condiţionat;
    c) inapt temporar;
    d) inapt.
    (2) În vederea stabilirii capacitãţii de muncã, cazurile de inaptitudine permanentã în muncã se rezolvã în colaborare cu medicii specialişti de expertizã medicalã a capacitãţii de muncã din comisiile de expertizã medico-militarã.
    ART. 14
    Angajatorul este obligat sã respecte recomandãrile medicale înscrise în fişa de aptitudine în muncã.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Examenul medical la reluarea activitãţii

    ART. 15
    (1) Examenul medical la reluarea activitãţii se efectueazã conform procedurii examenului medical periodic şi are rolul de a confirma aptitudinea în muncã a lucrãtorului la locul de muncã respectiv sau de a stabili mãsuri de adaptare a locului de muncã şi a unor activitãţi specifice profesiei sau funcţiei, dacã este posibil, ori reorientarea lucrãtorului spre un alt loc de muncã, pentru menţinerea stãrii sale de sãnãtate şi a capacitãţii de muncã.
    (2) Examenul medical la reluarea activitãţii se efectueazã numai de cãtre medicul specialist de medicinã a muncii, dupã o întrerupere a activitãţii de minimum 90 de zile calendaristice, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile calendaristice de la reluarea activitãţii.

   CAPITOLUL IV
    Bolile profesionale şi bolile legate de profesiune

    SECŢIUNEA 1
    Semnalarea bolilor profesionale în unitãţile M.A.I.

    ART. 16
    (1) Semnalarea suspiciunilor de boalã profesionalã în M.A.I. se face de cãtre medicul de unitate.
    (2) Acesta completeazã, în pãrţile ce îl privesc, fişa de semnalare a cazului de boalã profesionalã BP1, conform modelului prevãzut în anexa nr. 6.
    (3) Medicul care suspecteazã cazul de boalã profesionalã trimite bolnavul, împreunã cu fişa de semnalare a cazului de boalã profesionalã BP1, la medicul specialist de medicinã a muncii la care este arondatã unitatea M.A.I. respectivã.
    (4) Medicul specialist de medicinã a muncii la care este arondatã unitatea M.A.I. examineazã bolnavul, stabileşte diagnosticul afecţiunii, finalizeazã fişa de semnalare a cazului de boalã profesionalã BP1 pe care o înainteazã Direcţiei medicale a M.A.I.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Cercetarea bolilor profesionale în unitãţile M.A.I.

    ART. 17
    (1) Cercetarea bolilor profesionale în M.A.I. se face în termen de 21 de zile lucrãtoare de la semnalarea suspiciunii de boalã profesionalã de cãtre o comisie din care fac parte:
    a) un medic de medicinã a muncii din Direcţia medicalã a M.A.I.;
    b) medicul de medicinã a muncii la care este arondatã unitatea M.A.I.;
    c) un reprezentant al structurii competente de inspecţie a muncii;
    d) un reprezentant al lucrãtorilor.
    (2) Cercetarea cazului de boalã profesionalã are drept scop confirmarea sau infirmarea caracterului profesional al îmbolnãvirii şi se finalizeazã cu redactarea şi semnarea procesului-verbal de cercetare a cazului de boalã profesionalã, conform modelului prevãzut în anexa nr. 7.
    (3) Procesul-verbal de cercetare a cazului de boalã profesionalã se aduce la cunoştinţa angajatorului şi trebuie sã menţioneze, în mod special, cauzele îmbolnãvirii, responsabilitatea angajatorilor şi mãsurile tehnice şi organizatorice necesare prevenirii unor boli profesionale similare.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Declararea bolilor profesionale în unitãţile M.A.I.

    ART. 18
    (1) Stabilirea caracterului profesional al unei afecţiuni şi declararea acesteia ca boalã profesionalã se face prin completarea dosarului de cercetare a cazului de boalã profesionalã.
    (2) Dosarul de cercetare a cazului de boalã profesionalã cuprinde urmãtoarele acte:
    a) opisul documentelor din dosar;
    b) istoricul de expunere profesionalã, anamnestic sau obiectivat prin documente oficiale ale angajatorului/angajatorilor, şi, dupã caz, copie de pe buletinele de mãsurãtori a noxelor profesionale identificate;
    c) copie de pe fişa de identificare a riscurilor profesionale;
    d) istoricul stãrii de sãnãtate la locul de muncã;
    e) documente medicale care precizeazã diagnosticul şi susţin caracterul de profesionalitate al îmbolnãvirii;
    f) procesul-verbal de cercetare a cazului de boalã profesionalã;
    g) copie de pe fişa de semnalare a cazului de boalã profesionalã BP1.
    (3) Finalizarea cercetãrii caracterului profesional al afecţiunii se face prin completarea fişei de declarare a cazului de boalã profesionalã BP2, conform modelului prevãzut în anexa nr. 8, care reprezintã formularul final de raportare a bolii profesionale nou-declarate.
    (4) O copie a fişei de declarare a cazului de boalã profesionalã BP2 va fi înmânatã lucrãtorului diagnosticat cu boalã profesionalã.
    (5) Dosarul de cercetare a cazului de boalã profesionalã, completat cu fişa de declarare a cazului de boalã profesionalã BP2, se întocmeşte în 4 exemplare de medicul specialist de medicinã a muncii care a efectuat cercetarea şi se repartizeazã dupã cum urmeazã:
    a) un exemplar la Direcţia medicalã a M.A.I.;
    b) un exemplar la structura competentã de inspecţie a muncii din M.A.I.;
    c) un exemplar la medicul specialist de medicinã a muncii care a întocmit procesul-verbal de cercetare a cazului de boalã profesionalã;
    d) un exemplar la angajator.
    ART. 19
    Bolile legate de profesie nu se declarã. Acestea se dispensarizeazã medical de cãtre medicii de unitate şi se comunicã angajatorilor sub forma rapoartelor medicale nenominalizate privind sãnãtatea lucrãtorilor, în vederea luãrii mãsurilor tehnico-organizatorice de normalizare a condiţiilor de muncã.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Raportarea bolilor profesionale în unitãţile M.A.I.

    ART. 20
    (1) Bolile profesionale nou-declarate se înscriu în Registrul unic de evidenţã a bolilor profesionale înfiinţat la nivelul Direcţiei medicale a M.A.I.
    (2) Intoxicaţia acutã profesionalã se declarã, se cerceteazã şi se înregistreazã atât ca boalã profesionalã, cât şi ca accident de muncã.

    CAP. V
    Contestaţiile privind concluziile de aptitudine în muncã sau stabilirea diagnosticului de profesionalitate al unei afecţiuni medicale

    ART. 21
    (1) Orice concluzie privind aptitudinea în muncã poate fi contestatã de lucrãtorul M.A.I., prin solicitare scrisã depusã la Direcţia medicalã a M.A.I., în termen de 30 de zile calendaristice de la eliberarea fişei de aptitudine în muncã.
    (2) Lucrãtorul M.A.I. va fi examinat, în termen de 21 de zile lucrãtoare, de o comisie nominalizatã prin dispoziţie comunã a directorului Direcţiei medicale şi a directorului general al Direcţiei generale management resurse umane formatã din:
    a) un medic primar/specialist de medicinã a muncii;
    b) un medic specialist/primar expertizã medicalã a capacitãţii de muncã;
    c) medici specialişti/primari specialitãţi medicale/chirurgicale, dupã caz;
    d) un reprezentant al structurii de inspecţie a muncii din cadrul Direcţiei generale management resurse umane.
    (3) Decizia comisiei de soluţionare a contestaţiilor se comunicã în scris celor interesaţi, în termen de 3 zile lucrãtoare de la emitere, este definitivã şi poate fi atacatã în condiţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    ART. 22
    Orice concluzie privind stabilirea caracterului de profesionalitate al unei afecţiuni medicale poate fi contestatã de lucrãtorul M.A.I., de angajator sau de cãtre structura competentã de inspecţie a muncii, în termen de 30 de zile calendaristice de la primirea fişei de declarare a cazului de boalã profesionalã BP2, prin solicitare scrisã depusã la comisia de experţi de medicinã a muncii acreditaţi de Ministerul Sãnãtãţii şi Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale.

    CAP. VI
    Dispoziţii finale şi tranzitorii

    ART. 23
    (1) Finanţarea activitãţilor specifice de medicinã a muncii se face din fondurile alocate de la bugetul de stat şi din alte surse legal constituite.
    (2) Fondurile necesare se asigurã de angajator, odatã cu elaborarea proiectului de buget pentru anul urmãtor, în funcţie de numãrul de lucrãtori, examenele medicale clinice şi paraclinice necesare conform expunerii la factorii de risc profesional şi de tarifele prestaţiilor medicale.
    (3) Examenele specifice de medicinã a muncii se efectueazã prin C.M.D.T.A./centrele medicale judeţene sau alte structuri medicale, agreate şi acreditate, în condiţiile legii.
    ART. 24
    (1) În vederea acordãrii serviciilor medicale specifice de medicinã a muncii în M.A.I., se înfiinţeazã posturi de medicinã a muncii la nivelul unitãţilor sanitare din reţeaua proprie a M.A.I., în limita numãrului maxim de indicatori aprobat în finanţare unitãţilor menţionate şi în funcţie de numãrul de lucrãtori M.A.I. asistaţi şi de complexitatea condiţiilor de muncã din zona respectivã.
    (2) Arondarea unitãţilor M.A.I. în competenţa medicilor de medicinã a muncii se face prin dispoziţie a directorului Direcţiei medicale, pe principiul teritorializãrii, şi se comunicã structurilor M.A.I. interesate.
    ART. 25
    Anexele nr. 1-8 fac parte integrantã din prezentele norme metodologice.

    ANEXA 1
    -------
la normele metodologice
-----------------------

               Atribuţiile medicului specialist/primar de
                medicinã a muncii din Direcţia medicalã
              a Ministerului Administraţiei şi Internelor

    Atribuţiile mediului specialist/primar de medicinã a muncii din Direcţia medicalã a Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt urmãtoarele:
    1. coordoneazã şi monitorizeazã activitatea specificã a personalului medico-sanitar desemnat din centrele medicale judeţene şi al municipiului Bucureşti, care îndeplineşte atribuţii specifice de medicinã a muncii în unitãţile Ministerului Administraţiei şi Internelor (M.A.I.);
    2. consiliazã conducerea Direcţiei medicale a M.A.I. în probleme de sãnãtate şi securitate ocupaţionalã, igienã industrialã, ergonomia muncii;
    3. consiliazã conducerea Direcţiei medicale a M.A.I. şi participã la activitãţile de implementare a legislaţiei de sãnãtate şi securitate în muncã în M.A.I.;
    4. acordã consultanţã/participã la identificarea şi evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnãvire profesionalã specifice locurilor de muncã, la solicitarea structurilor M.A.I. care le sunt arondate;
    5. elaboreazã proiecte de acte normative, norme şi instrucţiuni tehnice care privesc activitatea de medicinã a muncii în M.A.I.;
    6. coordoneazã şi organizeazã managementul serviciilor de sãnãtate ocupaţionalã şi colaboreazã cu alte structuri la elaborarea mãsurilor necesare în vederea implementãrii programelor proprii de sãnãtate ocupaţionalã în M.A.I.;
    7. participã la evaluarea capacitãţii de muncã, în colaborare cu serviciile de expertizã medico-militarã a capacitãţii de muncã, în cazul în care afecţiunea este de naturã profesionalã;
    8. poate participa la cercetarea accidentelor de muncã, în condiţiile legii;
    9. organizeazã şi coordoneazã activitatea de supraveghere epidemiologicã a bolilor profesionale şi legate de profesie la nivel naţional în unitãţile M.A.I.;
    10. organizeazã şi coordoneazã sistemul informaţional din domeniul asistenţei de medicinã a muncii şi a modului de raportare a datelor pentru cunoaşterea stãrii de sãnãtate a efectivelor;
    11. gestioneazã şi monitorizeazã baza de date a bolilor profesionale şi a celor legate de profesie din M.A.I.;
    12. supravegheazã şi verificã modul în care sunt respectate metodologiile şi protocoalele privind diagnosticul etiologic al bolilor profesionale şi legate de profesie în M.A.I.;
    13. desfãşoarã îndrumarea metodologicã şi profesionalã a personalului sanitar desemnat, periodic sau la solicitare, în probleme de medicinã a muncii;
    14. elaboreazã planul acţiunilor de inspecţie în teritoriu pe linia de medicinã a muncii în structurile M.A.I.;
    15. face propuneri privind implementarea în M.A.I. a unor programe de sãnãtate publicã, legate de activitãţile specifice de medicinã a muncii, în strânsã legãturã şi parte integrantã a programelor naţionale ale Ministerului Sãnãtãţii;
    16. organizeazã şi participã la convocãri profesionale specifice activitãţii de medicinã a muncii;
    17. propune achiziţionarea de echipamente medicale specifice activitãţii de medicinã a muncii, medicamente, antidoturi etc.;
    18. stabileşte aptitudinea în muncã a lucrãtorilor din M.A.I., în condiţiile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sãnãtãţii lucrãtorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor.

    ANEXA 2
    -------
la normele metodologice
-----------------------

              Atribuţiile medicului specialist/primar de
               medicinã a muncii din structura centrelor
             medicale de diagnostic şi tratament ambalator
                 şi a centrelor medicale judeţene
            ale Ministerului Administraţiei şi Internelor

    Atribuţiile medicului specialist/primar de medicinã a muncii din structura centrelor medicale de diagnostic şi tratament ambalator şi a centrelor medicale judeţene ale Ministerului Administraţiei şi Internelor sunt urmãtoarele:
    1. este principalul consilier al conducãtorilor unitãţilor Ministerului Administraţiei şi Internelor (M.A.I.) din zona de competenţã şi al reprezentanţilor lucrãtorilor în probleme de promovare a sãnãtãţii în muncã şi în îmbunãtãţirea mediului de muncã din punctul de vedere al sãnãtãţii în muncã;
    2. participã la identificarea şi evaluarea riscurilor de accidentare şi îmbolnãvire profesionalã specifice locurilor de muncã, la solicitarea structurilor care le sunt arondate;
    3. stabileşte aptitudinea în muncã, cu ocazia oricãrei examinãri medicale;
    4. efectueazã examinãri medicale la încadrarea în muncã, de adaptare, periodice, la reluarea muncii în respectivul loc de muncã;
    5. recomandã investigaţiile adecvate necesare pentru a stabili diagnosticul bolilor profesionale şi/sau al celor legate de profesie, conform metodologiei aprobate;
    6. colaboreazã cu specialişti din alte domenii în stabilirea diagnosticului bolilor profesionale;
    7. participã la cercetarea cazurilor de boli profesionale, în condiţiile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sãnãtãţii lucrãtorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor;
    8. înregistreazã bolile legate de profesie, conform metodologiei aprobate;
    9. ţine evidenţa şi supravegheazã bolile profesionale, bolile legate de profesie şi supravegheazã bolile cronice în relaţie cu munca;
    10. instruieşte lucrãtorii cu privire la aplicarea metodelor de prim ajutor şi a procedurilor de urgenţã, accesibile acestora, în limita competenţelor profesionale;
    11. face, în colaborare cu lucrãtorul desemnat pe linie de securitate şi sãnãtate în muncã, recomandãri privind organizarea muncii, amenajarea ergonomicã a locului de muncã, utilizarea în condiţii de securitate a substanţelor folosite în procesul muncii, precum şi repartizarea sarcinilor de muncã, ţinând seama de capacitatea şi aptitudinile angajaţilor de a le executa;
    12. întocmeşte rapoarte asupra stãrii de sãnãtate a angajaţilor, conform metodologiei aprobate;
    13. este membru de drept în comitetele de securitate şi sãnãtate în muncã organizate la nivelul unitãţilor arondate;
    14. întocmeşte baza de date a bolilor profesionale şi a celor legate de profesie din zona de competenţã;
    15. oferã consiliere angajatorilor asupra unei bune adaptãri a muncii la posibilitãţile lucrãtorilor în circumstanţele speciale ale unor grupuri sensibile la riscuri specifice: femei gravide, lãuze, femeile care alãpteazã, tineri şi vârstnici;
    16. desfãşoarã îndrumarea metodologicã şi profesionalã a personalului unitãţilor sanitare din zona de competenţã în probleme de medicinã a muncii;
    17. coordoneazã, cu aprobarea directorului/şefului Centrului medical de diagnostic şi tratament ambalator/centrului medical judeţean, activitatea medicilor de unitate ai unitãţilor M.A.I. din zona de competenţã, în relaţie cu problemele de medicinã a muncii;
    18. participã la elaborarea normelor, a actelor normative şi a instrucţiunilor tehnice care privesc activitatea de medicinã a muncii în M.A.I.;
    19. poate participa la cercetarea accidentelor de muncã, în condiţiile legii.

    ANEXA 3
    -------
la normele metodologice
-----------------------

     Atribuţiile medicului de unitate în domeniul medicinei muncii

    Atribuţiile medicului de unitate în domeniul medicinei muncii sunt urmãtoarele:
    1. participã la evaluarea stãrii de sãnãtate a angajaţilor prin:
    - examen clinic la angajare;
    - examen clinic de adaptare;
    - examenul clinic periodic;
    2. participã la evaluarea locurilor de muncã în legãturã cu circumstanţele speciale ale unor grupuri vulnerabile (femei gravide, lãuze, femei are alãpteazã etc.);
    3. urmãreşte efectuarea examenelor medicale recomandate de medicul de medicinã a muncii;
    4. participã la realizarea managementului accidentelor de muncã produse în unitate sub formã de:
    - prim ajutor;
    - trimitere cãtre spital;
    - urmãrire a evoluţiei accidentatului;
    5. semnaleazã suspiciunea de boalã profesionalã, în condiţiile Ordinului ministrului administraţiei şi internelor nr. 291/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice privind supravegherea sãnãtãţii lucrãtorilor din Ministerul Administraţiei şi Internelor;
    6. înregistreazã bolile legate de profesie, conform metodologiei aprobate;
    7. instruieşte lucrãtorii cu privire la aplicarea metodelor de prim ajutor şi a procedurilor de urgenţã, accesibile acestora, în limita competenţelor profesionale;
    8. face parte din comitetul de sãnãtate şi securitate în muncã al unitãţii Ministerului Administraţiei şi Internelor arondate;
    9. urmãreşte derularea programelor de promovare a stãrii de sãnãtate la locul de muncã, stabilite împreunã cu medicul de medicinã a muncii.

    ANEXA 4
    -------
la normele metodologice
-----------------------

    Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulator ................../Centrul Medical Judeţean .................................

              MEDICINA MUNCII-FIŞĂ DE APTITUDINE ÎN MUNCĂ
                   Nr. ............ din ..............

    Unitatea Ministerului Administraţiei şi Internelor
    Numele ........................, prenumele ......................
    CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│
    Ocupaţie/Funcţie ................................................
    Loc de muncã ...................................................
    Angajare │_│; control medical periodic │_│; adaptare │_│;
    reluarea muncii │_│; supraveghere specialã │_│; altele │_│    Aviz medical: Recomandãri:
    Apt │_│ ................

    Apt condiţionat │_│ ................

    Inapt temporar │_│ ................

    Inapt │_│ ................

    Medic de medicinã a muncii,
    ......................................    ANEXA 5
    --------
la normele metodologice
------------------------

    Ministerul Administraţiei şi Internelor/Direcţia medicalã
    Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulator .............../Centrul Medical Judeţean .............

                            DOSAR MEDICAL Nr. .........

    Numele ............................., prenumele ...........................
    Sex:M │_│ F │_│, vârstã ..............., data naşterii ....................
    CNP ...................................................................
    Adresa ................................................................
    Ocupaţia/Funcţia ......................................................
    Formare profesionalã ..................................................

    Ruta profesionalã


 ┌──────────────┬──────────────┬───────────────────┬─────────────────┐
 │Locul de muncã│ Perioada │ Ocupaţia/Funcţia │ Noxe │
 ├──────────────┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├──────────────┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├──────────────┼──────────────┼───────────────────┼─────────────────┤
 │ │ │ │ │
 ├──────────────┴──────────────┴───────────────────┴─────────────────┤
 │Activitãţi îndeplinite la actualul loc de muncã │
 │ │
 │ │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────┘

  Boli profesionale: da │_│; nu │_│
  Accidente de muncã: da │_│; nu │_│
  Medic de familie ............................, tel. ................
 ┌────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Declar pe propria rãspundere cã nu sunt în evidenţã cu epilepsie, │
 │boli psihice, boli neurologice şi nu sunt sub tratament pentru boli │
 │neuropsihice, diabet: ............................................ .│
 └────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Antecedente heredocolaterale
    ..................................................................
    ..................................................................

    Antecedente personale fiziologice şi patologice/vaccinãri/droguri

    UM: ............... N = ..........................................
    ..................................................................
    ..................................................................

    Fumat: NU │_│/de la ............ ani, în medie ................ ţigãri/zi

    Alcool: NU │_│/ocazional │_│

                    Examen medical la angajare:

    T ... cm G ... kg IMC = .... obezitate: nu │_│; da │_│ grad ...

                         Examen clinic:

    1. tegumente şi mucoase ........................................;
    2. ţesut celular subcutanat ....................................;
    3. sistem ganglionar ...........................................;
    4. aparat locomotor ............................................;
    5. aparat respirator ...........................................;
    6. aparat CV: ..... TA ........ mmHg, AV ....../min, pedioase .........., varice .....................;
    7. aparat digestiv .............................................;
    8. aparat urogenital ...........................................;
    9. SNC, analizatori: ...........................................;
    a) acuitate vizualã []; vedere cromaticã []; vedere în relief fãrã corecţie opticã │_│; cu corecţie opticã: OD ... OS ...;
    b) voce tare []; voce şoptitã [];
    10. sistem endocrin .............................................

    Concluzii examen clinic:
    │_│ sãnãtos clinic în momentul examinãrii

    Semnãtura şi parafa medicului
    ......................................................................

    │_│ diagnostic: ......................................................
    ......................................................................

                       Examene suplimentare:

    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................
    ......................................................................

    Concluziile examinãrii de specialitate (medicinã a muncii):
    │_│ sãnãtos clinic în momentul examinãrii
    │_│ diagnostic: ......................................................
    ......................................................................

    Aviz medical:
    pentru exercitarea ocupaţiei/funcţiei ................................                         Recomandãri:
    Apt │_│ ..............................

    Apt condiţionat │_│ ..............................

    Inapt temporar │_│ ..............................

    Inapt │_│ ..............................

                 Medic de medicinã a muncii,
        ...............................................

                           Data
             .......................................

                      Semnãtura şi parafa
          ..........................................

               Data urmãtorului control medical:
         .............................................                     Examen medical periodic:

    Simptome actuale ...............................................
    Reactualizarea anamnezei profesionale ..........................
    Simptome la locul de muncã .....................................
    Reactualizarea anamnezei neprofesionale ........................
    T ... cm; G ... kg; IMC: =; obezitate: nu │_│; da │_│; grad

                          Examen clinic:

    1. tegumente şi mucoase ........................................;
    2. ţesut celular subcutanat ....................................;
    3. sistem ganglionar ...........................................;
    4. aparat locomotor ............................................;
    5. aparat respirator ...........................................;
    6. aparat CV: ...... TA ..... mmHg, AV ....../min, pedioase ......, varice ..............;
    7. aparat digestiv .............................................;
    8. aparat urogenital ...........................................;
    9. SNC, analizatori: ...........................................;
    a) acuitate vizualã []; vedere cromaticã []; vedere în relief fãrã corecţie opticã │_│; cu corecţie opticã: OD ... OS ....;
    b) voce tare []; voce şoptitã [];
    10. sistem endocrin ............................................

    Concluzii examen clinic:
    │_│ sãnãtos clinic în momentul examinãrii

    Semnãtura şi parafa medicului
    ...............................................................
    │_│ diagnostic: ...............................................
    ...............................................................

                           Examene suplimentare:

    ...............................................................
    ...............................................................
    ...............................................................
    ...............................................................

    Concluziile examinãrii de specialitate (medicinã a muncii):
    │_│ sãnãtos clinic în momentul examinãrii;

    │_│ diagnostic: ...............................................
    ...............................................................

    Aviz medical:
    pentru exercitarea ocupaţiei/funcţiei .........................

                    Recomandãri:
    Apt │_│ .............................

    Apt condiţionat │_│ .............................

    Inapt temporar │_│ .............................

    Inapt │_│ .............................

               Medic de medicinã a muncii,
        ......................................

                       Data
            ...........................

                 Semnãtura şi parafa
          ................................

          Data urmãtorului control medical:
       ...........................................

    ANEXA 6
    -------
la normele metodologice
-----------------------

    Nr. ....../data ..............
    Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulator .........../Centrul Medical Judeţean ..........

            Fişa de semnalare a cazului de boalã profesionalã BP1

    Numele ....................................................
    Prenumele ........................., sexul M/F ............
    Data naşterii: anul ........... luna ............... ziua ............
    Buletin/Carte de identitate: seria .......... nr. ............. CNP .............
    Adresa de domiciliu .............................................................
    Datele de contact actuale (telefon, mobil, fax, e-mail) .........................
    Profesia ........................................................................
    Statutul socioprofesional (pensionar cu invaliditate, pensionar de vârstã, persoanã cu handicap etc.) ...................................
    Încadrat la .....................................................
    Adresa unitãţii/unitãţilor ......................................
    Diagnosticul prezumtiv ..........................................
    Agentul cauzal ..................................................

    Ocupaţiile care au generat boala:
    1. ..............................................................
    2. ...............................................................
    3. ...............................................................

    Vechimea în ocupaţiile respective:
    1. .............................................................
    2. .............................................................
    3. .............................................................

    Semnãtura şi parafa medicului (care semnaleazã boala profesionalã)
    ..................................................................

    Diagnosticul de profesionalitate precizat
    ..................................................................
    ..................................................................

    Semnãtura şi parafa medicului de medicinã a muncii
    ......................................................

    Data completãrii:
    anul ............ luna ................. ziua .......................

    ANEXA 7
    -------
la normele metodologice
-----------------------

    Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulator .............../Centrul Medical Judeţean ..........

               Proces-verbal de cercetare a
                cazului de boalã profesionalã
           Nr. ............. din data ................

    Subsemnatul, dr. ......................., medic specialist medicinã a muncii din Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulator/Centrul Medical Judeţean ..........................., în prezenţa (numele, prenumele, funcţia): ............................., efectuând cercetarea cazului de îmbolnãvire profesionalã ................ din ..............., cu sediul în localitatea ..............., str. ............. nr. ..............., semnalat de dr. .......................... din Centrul Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu ................/Centrul Medical Judeţean ........., cu diagnosticul de ..........................., am constatat urmãtoarele:

    1. Se confirmã caracterul profesional al bolii:
    .............................................................
    .............................................................

    a) îmbolnãvirea profesionalã se datoreazã urmãtoarelor cauze:
    .............................................................

    b) recomandãri: .............................................

    2. Se infirmã caracterul profesional al bolii:
    .............................................................
    .............................................................

    Motivele pentru care a fost infirmat caracterul profesional al bolii:
    .............................................................
    .............................................................

    Prezentul proces-verbal s-a întocmit în 4 exemplare.

    Am primit un exemplar al prezentului proces-verbal şi am luat cunoştinţã de recomandãrile fãcute astãzi, data de mai jos: anul ................ luna ................ ziua ..............                     Semnãtura conducãtorului unitãţii
                 Ministerului Administraţiei şi Internelor
               .............................................

            Semnãtura şi parafa medicului care a efectuat cercetarea
            ........................................................

                     Semnãtura inspectorului de muncã
               .............................................    ANEXA 8
    -------
la normele metodologice
------------------------

              Fişa de declarare a cazului de boalã profesionalã BP2
                    Nr. ........../luna ................

    Numele şi prenumele .........................................
    CNP .........................................................

    Unitatea angajatoare ........................................
    Adresa completã a unitãţii ..................................
    .............................................................
    Cod CAEN .......................................

    Cod ocupaţie actualã ............................................
    Cod ocupaţie care a generat boala ...............................
    Vechimea în ocupaţia care a generat boala .......................
    Data semnalãrii .................................................
    Diagnosticul prezumtiv ...........................................
    Unitatea care a confirmat diagnosticul de profesionalitate .......
    Diagnosticul precizat complet (şi codificarea radiologicã în cazul diagnosticului de pneumoconiozã) .....................................
    ..................................................................
    Data declarãrii (anul, luna, ziua) ...............................
    Agentul cauzal (circumstanţe) ....................................
    Mãsuri indicate pentru bolnav (concediu medical, spitalizare, recomandãri program redus, control periodic, schimbarea locului de muncã, pensionare etc.) ...................................
    Bolnavul a decedat (da, nu) ......................................
    Numãr total lucrãtori din unitate: ...............................
    Numãr lucrãtori din unitate expuşi la agentul cauzal incriminat: .........
    Cercetarea s-a fãcut prin Procesul-verbal nr. ..............................

    Data completãrii:
    anul ................ luna ............. ziua ..................

            Semnãtura şi parafa medicului de medicinã a muncii
           ..................................................

                               ------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016