Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 29 din 9 ianuarie 2023  privind modificarea anexei la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 348/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale şi Fondul de asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 29 din 9 ianuarie 2023 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 348/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale şi Fondul de asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021

EMITENT: Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 47 din 17 ianuarie 2023
    Având în vedere prevederile:
    - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017;
    – Ordinului ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 2.840/6.560/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021;
    – Regulamentului de implementare a Mecanismului financiar SEE 2014-2021 şi ale Regulamentului de implementare a Mecanismului financiar norvegian 2014-2021,

    în temeiul art. 14 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul investiţiilor şi proiectelor europene emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 348/2018 pentru aprobarea Regulilor de aplicare a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale şi Fondul de asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 21 mai 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul investiţiilor şi proiectelor europene,
                    Marcel-Ioan Boloş

    Bucureşti, 9 ianuarie 2023.
    Nr. 29.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 348/2018)
    REGULI DE APLICARE
    a sumelor forfetare pentru deplasări finanţate din Fondul pentru relaţii bilaterale
    şi Fondul de asistenţă tehnică din cadrul mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021
    ART. 1
    Prevederi legale aplicabile
    Prevederile legale aplicabile la stabilirea regulilor de aplicare a sumelor forfetare sunt:
    a) art. 8.8.2 din Regulamentul de implementare a mecanismului financiar SEE 2014-2021 şi Regulamentul de implementare a mecanismului financiar norvegian 2014-2021, cu modificările şi completările ulterioare, prevede posibilitatea aplicării sumelor forfetare în baza unor reguli clar stabilite şi aprobate de punctul naţional de contact (PNC);
    b) art. 18 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spaţiul Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017, prevede faptul că punctul naţional de contact şi operatorii de program utilizează finanţarea pe bază de sume forfetare, în conformitate cu prevederile aplicabile ale regulamentelor de implementare a mecanismelor financiare Spaţiul Economic European şi norvegian 2014-2021;
    c) art. 6.6.1 din Ghidul bilateral, aprobat de statele donatoare, prevede faptul că, întrucât baremele de costuri aplicabile deplasărilor în statele beneficiare pot varia foarte mult, se recomandă utilizarea baremelor stabilite de Comisia Europeană pentru indemnizaţia de deplasare (cazare, diurnă, transport local) prin anexa 1 la Decizia Comisiei nr. 6.215 din 18.11.2008, cu modificările ulterioare;
    d) art. 8.12.7 din Regulamentul de implementare a mecanismului financiar SEE 2014-2021 şi Regulamentul de implementare a mecanismului financiar norvegian 2014-2021 prevede faptul că, atunci când grantul se acordă pe bază de sume forfetare sau costuri unitare, justificarea cheltuielilor se limitează la justificarea unităţilor relevante;
    e) art. 21 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar al Spaţiului Economic European 2014-2021 şi Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului delegat pentru fonduri europene nr. 2.840/6.560/2017, prevede faptul că sumele forfetare nu se verifică prin documente justificative, iar contractele de finanţare încheiate între PNC/OP şi promotorii de iniţiative bilaterale vor cuprinde toate dispoziţiile/regulile necesare pentru a verifica dacă au fost respectate condiţiile de plată a finanţării pe baza sumelor forfetare;
    f) anexa nr. 3 la Ghidul privind programele educaţionale aprobat de statele donatoare prevede baremele de costuri de transport în funcţie de distanţă şi baremele aferente indemnizaţiei de deplasare acordate participanţilor în cazul deplasărilor cu o durată mai mare de 7 zile.


    ART. 2
    Metodologia de stabilire a sumelor forfetare
    (1) Indemnizaţia de deplasare, compusă din cazare şi diurnă (masă, transport local, asigurare de călătorie, convorbiri telefonice, comisioane de schimb valutar, diferenţe de tarif la cazare etc.), acordată participanţilor care călătoresc din România în statele donatoare şi din statele donatoare în România, a fost calculată pe baza baremelor prevăzute în anexa 1 la Decizia Comisiei C (2008) 6.215, cu modificările ulterioare, şi în conformitate cu prevederile Ghidului bilateral.
    (2) La stabilirea baremului aplicabil transportului internaţional în statele donatoare/statele beneficiare/sediul organizaţiilor internaţionale, precum şi a baremului pentru cazare şi diurnă aplicabil în cazul deplasărilor în România, calculul se bazează pe datele istorice colectate de către PNC în decursul implementării Fondului pentru relaţii bilaterale şi a Fondului de asistenţă tehnică 2014-2021, pe baremele stabilite în anexa 1 la Decizia Comisiei C (2008) 6.215, precum şi pe studiu de piaţă ca urmare a creşterii accentuate a preţurilor din perioada 2021-2022.
    (3) Pentru costurile de transport în funcţie de distanţă şi baremele aferente indemnizaţiei de deplasare în cazul deplasărilor cu o durată mai mare de 7 zile au fost utilizate ca bază baremele stabilite în anexa nr. 3 la Ghidul privind programele educaţionale, actualizate ca urmare a creşterii preţurilor din perioada 2021-2022.

    ART. 3
    Reguli de aplicare a sumelor forfetare
    (1) Prezentele reguli se aplică de către punctul naţional de contact şi operatorii de program pentru finanţarea deplasărilor pe baza sumelor forfetare în cadrul Fondului pentru relaţii bilaterale, respectiv punctul naţional de contact, Autoritatea de certificare şi Autoritatea de audit pentru finanţarea deplasărilor pe baza sumelor forfetare în cadrul Fondului de asistenţă tehnică.
    (2) Sumele forfetare pentru deplasare includ costurile legate de transport, cazare şi diurnă (în care sunt cuprinse cheltuielile legate de masă, transport local, asigurare de călătorie, convorbiri telefonice, comisioane de schimb valutar, diferenţe de tarif). Suma forfetară aferentă cazării şi diurnei se stabileşte în funcţie de nopţile de cazare, mai exact, nu se iau în calcul fracţiuni de zi. În mod excepţional, pentru acţiunile cu o durată a deplasării de mai puţin de 24 de ore, se acordă diurnă în cuantum de 50% din baremul stabilit şi cheltuieli de transport conform art. 4.
    (3) Cheltuielile de deplasare acordate pe bază de sume forfetare se autorizează cu condiţia îndeplinirii rezultatului aşteptat al acţiunii, respectiv efectuarea deplasării în conformitate cu prevederile contractului de finanţare/deciziei de finanţare.
    (4) Cheltuielile de deplasare acordate pe bază de sume forfetare se justifică prin prezentarea documentelor care probează efectuarea deplasării, respectiv tichetele de îmbarcare pentru deplasările cu avionul sau ordinul de deplasare/delegaţia pentru deplasările efectuate cu alte mijloace de transport decât avionul şi raportul de deplasare aprobat de conducătorul organizaţiei trimiţătoare.
    (5) Pentru acţiunile în cazul cărora cheltuielile de cazare şi/sau transport sunt asigurate din alte surse (de exemplu, de către organizatori) suma forfetară pentru celelalte tipuri de cheltuieli, neasigurate din alte surse, se calculează şi se acordă pe baza baremelor de la art. 4.
    (6) Valoarea sumelor forfetare se exprimă în lei utilizând cursul de schimb InforEuro valabil la data elaborării bugetului iniţiativei bilaterale sau a devizului estimativ în cazul deplasărilor finanţate din asistenţa tehnică.
    (7) Sumele forfetare pot fi acordate/plătite către participant în euro sau în lei conform bugetului stabilit prin contractul de finanţare/devizul estimativ al deplasării.
    (8) Contractele de finanţare/Deciziile de finanţare vor conţine toate dispoziţiile legate de respectarea condiţiilor de acordare a finanţării pe baza sumelor forfetare.
    (9) Sumele forfetare se reflectă în contabilitate în conformitate cu dispoziţiile legale naţionale, utilizând conturi analitice distincte.

    ART. 4
    Cuantumul sumelor forfetare pentru deplasări
    (1) Pentru deplasări externe cu durata mai mică sau egală cu 6 zile/nopţi către statele donatoare/România/sediul organizaţiilor internaţionale/alte state beneficiare cuantumul este:

┌──────────────┬─────────────┬──────────┬─────────────┐
│ │ │Bareme │ │
│ │ │stabilite │ │
│ │ │pentru │Sumă │
│Destinaţie │Tipuri de │fiecare │forfetară │
│ │costuri │categorie │acordată/ │
│ │ │de │participant │
│ │ │cheltuială│ │
│ │ │/persoană │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cazare │170 euro/ │ │
│ │ │noapte │ │
│Norvegia şi ├─────────────┼──────────┤ │
│sediul │Diurnă │100 euro/ │270 euro/zi +│
│organizaţiilor│ │zi │900 euro │
│internaţionale├─────────────┼──────────┤ │
│ │Transport │900 euro/ │ │
│ │internaţional│deplasare │ │
│ │dus-întors │ │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cazare │170 euro/ │ │
│ │ │noapte │ │
│ ├─────────────┼──────────┤ │
│Belgia │Diurnă │80 euro/zi│250 euro/zi +│
│ ├─────────────┼──────────┤550 euro │
│ │Transport │550 euro/ │ │
│ │internaţional│deplasare │ │
│ │dus-întors │ │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cazare │200 euro/ │ │
│ │ │noapte │ │
│ ├─────────────┼──────────┤ │
│ │Diurnă │100 euro/ │300 euro/zi +│
│Islanda │ │zi │1.350 euro │
│ ├─────────────┼──────────┤ │
│ │Transport │1.350 euro│ │
│ │internaţional│/deplasare│ │
│ │dus-întors │ │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cazare │120 euro/ │ │
│ │ │noapte │ │
│ ├─────────────┼──────────┤ │
│ │Diurnă │100 euro/ │220 euro/zi +│
│Liechtenstein │ │zi │750 euro │
│ ├─────────────┼──────────┤ │
│ │Transport │750 euro/ │ │
│ │internaţional│deplasare │ │
│ │dus-întors │ │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cazare │140 euro/ │ │
│ │ │noapte │ │
│ ├─────────────┼──────────┤ │
│ │Diurnă │60 euro/zi│ │
│ ├─────────────┼──────────┤ │
│ │ │Distanţă │ │
│ │ │între 10 │ │
│ │ │şi 99 km: │ │
│ │ │50 euro │ │
│ │ ├──────────┤ │
│Alte ţări │ │Distanţă │200 euro/zi +│
│beneficiare │ │între 100 │suma aferentă│
│ale │ │şi 499 km:│transportului│
│granturilor │ │270 euro │în funcţie de│
│SEE şi │Transport ├──────────┤numărul de km│
│norvegiene │internaţional│Distanţă │ │
│ │dus-întors │între 500 │ │
│ │ │şi 1.999 │ │
│ │ │km: 415 │ │
│ │ │euro │ │
│ │ ├──────────┤ │
│ │ │Distanţă │ │
│ │ │între │ │
│ │ │2.000 şi │ │
│ │ │2.999 km: │ │
│ │ │540 euro │ │
├──────────────┼─────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │Cazare │130 euro/ │ │
│ │ │noapte │ │
│ ├─────────────┼──────────┤ │
│România │Diurnă │60 euro/zi│190 euro/zi +│
│ ├─────────────┼──────────┤800 euro │
│ │Transport │800 euro/ │ │
│ │internaţional│deplasare │ │
│ │dus-întors │ │ │
└──────────────┴─────────────┴──────────┴─────────────┘    (2) Pentru deplasări interne în România cuantumul este:

┌──────────┬──────────┬──────────┬───────────────┐
│ │ │Bareme │ │
│ │ │stabilite │ │
│ │Tipuri de │pentru │Sumă forfetară │
│Destinaţie│costuri │fiecare │acordată │
│ │ │categorie │participantului│
│ │ │de │ │
│ │ │cheltuială│ │
├──────────┼──────────┼──────────┼───────────────┤
│ │Cazare │100 euro/ │ │
│ │ │noapte │ │
│ ├──────────┼──────────┤ │
│ │Diurnă │50 euro/zi│ │
│ ├──────────┼──────────┤ │
│ │ │Distanţă │ │
│ │ │între 10 │ │
│ │ │şi 99 km: │ │
│ │ │50 euro │ │
│ │ ├──────────┤ │
│ │ │Distanţă │150 euro/zi + │
│ │ │între 100 │suma aferentă │
│România │ │şi 299 km:│transportului │
│ │ │100 euro │în funcţie de │
│ │Transport ├──────────┤numărul de km │
│ │dus-întors│Distanţă │ │
│ │ │între 300 │ │
│ │ │şi 499 km:│ │
│ │ │270 euro │ │
│ │ ├──────────┤ │
│ │ │Distanţă │ │
│ │ │între 500 │ │
│ │ │şi 1.999 │ │
│ │ │km: 415 │ │
│ │ │euro │ │
└──────────┴──────────┴──────────┴───────────────┘    (3) Pentru deplasări cu o durată de cel puţin 7 zile/nopţi sumele forfetare se calculează după cum urmează:

┌───────────────────────┬──────────────┐
│(i) Indemnizaţie de │- 2.500 euro/1│
│deplasare pentru │săptămână │
│participanţii care │- 4.400 euro/2│
│călătoresc într-un stat│săptămâni │
│donator sau către │- 6.000 euro/3│
│sediul unei organizaţii│săptămâni │
│internaţionale │- 8.000 euro/4│
│ │săptămâni │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ii) Indemnizaţie de │- 1.500 euro/1│
│deplasare pentru │săptămână │
│participanţii care │- 2.500 euro/2│
│călătoresc în România │săptămâni │
│sau într-o altă ţară │- 4.000 euro/3│
│beneficiară a │săptămâni │
│granturilor SEE şi │- 6.000 euro/4│
│norvegiene │săptămâni │
├───────────────────────┼──────────────┤
│ │Conform │
│ │baremelor │
│Transport dus-întors │stabilite la │
│ │alin. (1) sau │
│ │(2) în funcţie│
│ │de destinaţie │
└───────────────────────┴──────────────┘    (4) Pentru deplasări cu durate diferite de cele stabilite mai sus indemnizaţia de deplasare/sumele forfetare se calculează proporţional cu durata deplasării.

    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016