Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 29 din 31 ianuarie 2024  pentru aprobarea regulilor naţionale privind importul de produse ecologice  şi de produse în conversie din ţări terţe, pe teritoriul României    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 29 din 31 ianuarie 2024 pentru aprobarea regulilor naţionale privind importul de produse ecologice şi de produse în conversie din ţări terţe, pe teritoriul României

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 128 din 15 februarie 2024
    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 224.395 din 26.01.2024,
    ţinând cont de prevederile:
    - Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului;
    – Regulamentului (UE) 2016/2.031 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2016 privind măsurile de protecţie împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 228/2013, (UE) nr. 625/2014 şi (UE) nr. 1.143/2014 ale Parlamentului European şi ale Consiliului şi de abrogare a Directivelor 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE şi 2007/33/CE ale Consiliului;
    – art. 45 şi art. 46 alin. (2), art. 47, art. 48, art. 57-59, anexa III pct. 6 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/2.072 al Comisiei din 28 noiembrie 2019 de stabilire a unor condiţii uniforme pentru punerea în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/2.031 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte măsurile de protecţie împotriva organismelor dăunătoare plantelor, de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 690/2008 al Comisiei şi de modificare a Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2018/2.019 al Comisiei;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2019/1.715 al Comisiei din 30 septembrie 2019 de stabilire a normelor privind funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiilor pentru controalele oficiale şi a componentelor sistemice ale acestuia ( „Regulamentul IMSOC“);
    – Regulamentului delegat (UE) 2021/2.305 al Comisiei din 21 octombrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului cu norme privind cazurile şi condiţiile în care produsele ecologice şi produsele în conversie sunt scutite de controalele oficiale la posturile de control la frontieră, locul de efectuare a controalelor oficiale pentru astfel de produse şi de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2019/2.123 şi (UE) 2019/2.124 ale Comisiei;
    – Regulamentului delegat (UE) 2021/2.306 al Comisiei din 21 octombrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului cu norme privind controalele oficiale asupra transporturilor de produse ecologice şi de produse în conversie destinate importului în Uniune şi privind certificatul de inspecţie;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/2.307 al Comisiei din 21 octombrie 2021 de stabilire a normelor privind documentele şi notificările necesare pentru produsele ecologice şi produsele în conversie destinate importului în Uniune;
    – Regulamentului delegat (UE) 2019/2.123 al Comisiei din 10 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele pentru cazurile şi condiţiile în care se pot efectua controale de identitate şi controale fizice vizând anumite mărfuri la punctele de control şi în care se pot efectua controale documentare la distanţă de posturile de inspecţie la frontieră;
    – Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi al preşedintelui Autorităţii Vamale Române nr. 120/4.724/2022 privind aprobarea Normei pentru siguranţa alimentelor de origine nonanimală care stabileşte condiţiile în care se derulează operaţiunile de import, export şi comerţ intraunional de produse şi alte ingrediente alimentare de origine nonanimală supuse controlului oficial pentru siguranţa alimentelor;
    – art. 5 alin. (5) şi art. 12 şi 13 din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, republicată,

    în temeiul prevederilor:
    - art. 9 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit prezentul ordin.
    CAP. I
    Prevederi generale şi definiţii
    ART. 1
    Prezentul ordin stabileşte cadrul juridic naţional cu privire la controlul oficial al produselor ecologice şi în conversie provenite din ţări terţe la introducerea acestora în România, în conformitate cu prevederile art. 45 din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, denumit în continuare R (UE) 2018/848, prin utilizarea sistemului electronic TRACES.NT, în conformitate cu art. 5-11 din Regulamentul delegat (UE) 2021/2.306 al Comisiei din 21 octombrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului cu norme privind controalele oficiale asupra transporturilor de produse ecologice şi de produse în conversie destinate importului în Uniune şi privind certificatul de inspecţie, denumit în continuare R (UE) 2021/2.306, precum şi plasarea acestora sub regimul vamal de punere în liberă circulaţie pe teritoriul României sau sub unul din regimurile vamale speciale prevăzute la art. 7 din R (UE) 2021/2.306.

    ART. 2
    În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) producţie ecologică - utilizarea, inclusiv pe durata perioadei de conversie menţionate la art. 10 din R (UE) 2018/848, a unor metode de producţie conforme cu R (UE) 2018/848, în toate etapele producţiei, pregătirii şi distribuţiei;
    b) etapă a producţiei, pregătirii şi distribuţiei - orice etapă, începând cu producţia primară a unui produs ecologic, continuând cu depozitarea, prelucrarea, transportul şi vânzarea sau furnizarea către consumatorul final, inclusiv, după caz, etichetarea, publicitatea, importul, exportul şi activităţile de subcontractare;
    c) produs ecologic - un produs care provine din producţia ecologică, altul decât un produs obţinut în timpul perioadei de conversie menţionate la art. 10 din R (UE) 2018/848. Produsele obţinute din vânatul sau pescuitul animalelor sălbatice nu sunt considerate produse ecologice;
    d) conversie - tranziţia de la producţia neecologică la producţia ecologică într-o anumită perioadă de timp, pe parcursul căreia se aplică dispoziţiile R (UE) 2018/848 privind producţia ecologică;
    e) produs în conversie - un produs obţinut în perioada de conversie menţionată la art. 10 din R (UE) 2018/848;
    f) produs alimentar - orice substanţă sau produs, indiferent dacă este prelucrat, parţial prelucrat sau neprelucrat, destinat sau prevăzut în mod rezonabil a fi ingerat de oameni;
    g) prelucrare - orice acţiune care modifică în mod semnificativ produsul iniţial, inclusiv prin încălzire, afumare, sărare, coacere, uscare, marinare, extragere, extrudare sau o combinaţie a acestor procedee;
    h) produse neprelucrate - produse alimentare care nu au fost prelucrate şi include produsele care au fost divizate, separate, tranşate, decupate, dezosate, tocate, jupuite, măcinate, tăiate, curăţate, decorticate, măcinate, răcite, îngheţate, congelate sau decongelate;
    i) produse prelucrate - produse alimentare care rezultă prin prelucrarea produselor neprelucrate. Aceste produse pot să conţină ingrediente necesare fabricării lor sau care le conferă caracteristici specifice;
    j) pregătire - operaţiunile de conservare sau de prelucrare a produselor ecologice ori în conversie sau orice altă operaţiune efectuată asupra unui produs neprelucrat, fără modificarea produsului iniţial, cum ar fi sacrificarea, tranşarea, curăţarea ori măcinarea, precum şi ambalarea, etichetarea sau modificările în ceea ce priveşte etichetarea referitoare la producţia ecologică;
    k) hrană pentru animale (sau „produse pentru hrana animalelor“) - orice substanţă sau produs, inclusiv aditivii, indiferent dacă sunt prelucrate, parţial prelucrate sau neprelucrate, destinate utilizării ca hrană orală pentru animale;
    l) introducere pe piaţă - deţinerea produselor alimentare sau a hranei pentru animale în scopul vânzării, inclusiv oferirea pentru vânzare sau orice altă formă de transfer, indiferent dacă este gratuită sau nu, şi însăşi vânzarea, distribuţia şi alte forme de transfer;
    m) etichetare - orice menţiune, indicaţie, marcă de fabrică sau de comerţ, imagine sau simbol legat de un produs care este aplicat pe orice ambalaj, document, anunţ, etichetă, inel sau manşetă care însoţeşte sau menţionează produsul respectiv;
    n) certificat - documentul menţionat la art. 35 alin. (1) din R (UE) 2018/848;
    o) certificat de inspecţie (CI) - „certificat oficial“ - un document scris sau electronic semnat de inspectorul autorizat şi care asigură conformitatea cu una sau mai multe dintre cerinţele prevăzute în normele menţionate la art. 1 alin. (2) lit. (i) din Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2017 privind controalele oficiale şi alte activităţi oficiale efectuate pentru a asigura aplicarea legislaţiei privind alimentele şi furajele, a normelor privind sănătatea şi bunăstarea animalelor, sănătatea plantelor şi produsele de protecţie a plantelor, de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 999/2001, (CE) nr. 396/2005, (CE) nr. 1.069/2009, (CE) nr. 1.107/2009, (UE) nr. 1.151/2012, (UE) nr. 652/2014, (UE) 2016/429 şi (UE) 2016/2.031 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, a Regulamentelor (CE) nr. 1/2005 şi (CE) nr. 1.099/2009 ale Consiliului şi a Directivelor 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE şi 2008/120/CE ale Consiliului şi de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 854/2004 şi (CE) nr. 882/2004 ale Parlamentului European şi ale Consiliului, precum şi a Directivelor 89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE şi 97/78/CE ale Consiliului şi a Deciziei 92/438/CEE a Consiliului, denumit în continuare R (UE) 2017/625, şi al cărui model este prevăzut în anexa Partea I la R (UE) 2021/2.306;
    p) extrasul certificatului de inspecţie - documentul care însoţeşte fiecare dintre loturile rezultate în urma divizării unui transport, precum şi ca urmare a plasării sub un regim vamal de încheiere a unuia dintre regimurile vamale de antrepozitare sau perfecţionare activă sub care loturile de mărfuri au fost plasate iniţial, al cărui model este prevăzut în anexa la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/2.307 al Comisiei din 21 octombrie 2021 de stabilire a normelor privind documentele şi notificările necesare pentru produsele ecologice şi produsele în conversie destinate importului în Uniune, denumit în continuare R (UE) 2021/2.307, care este vizat de către autoritatea definită la lit. dd);
    q) lot - cantitate de produse având unul sau mai multe coduri din Nomenclatura combinată, care face obiectul unui certificat unic de inspecţie, expediat cu aceleaşi mijloace de transport şi importat din aceeaşi ţară terţă;
    r) transport - un transport, astfel cum este definit la art. 3 pct. 37 din R (UE) 2017/625, de produse destinate a fi introduse pe piaţă în Uniune ca produse ecologice sau produse în conversie; cu toate acestea, în cazul produselor ecologice şi al produselor în conversie scutite de controalele oficiale la posturile de control la frontieră în conformitate cu Regulamentul delegat (UE) 2021/2.305 al Comisiei din 21 octombrie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului cu norme privind cazurile şi condiţiile în care produsele ecologice şi produsele în conversie sunt scutite de controalele oficiale la posturile de control la frontieră, locul de efectuare a controalelor oficiale pentru astfel de produse şi de modificare a Regulamentelor delegate (UE) 2019/2.123 şi (UE) 2019/2.124 ale Comisiei, denumit în continuare R (UE) 2021/2.305, înseamnă o cantitate de produse încadrate la unul sau mai multe coduri din Nomenclatura combinată, care face obiectul unui singur certificat de inspecţie, este transportată cu acelaşi mijloc de transport şi importată din aceeaşi ţară terţă;
    s) post de control/inspecţie la frontieră - un loc, inclusiv toate facilităţile existente în acest loc, desemnat de un stat membru pentru efectuarea controalelor oficiale prevăzute la art. 47 alin. (1) din R (UE) 2017/625;
    t) punct de punere în liberă circulaţie - punct de punere în liberă circulaţie în care se efectuează controale oficiale asupra produselor ecologice şi a produselor în conversie scutite de controale oficiale la posturile de control la frontieră în conformitate cu R (UE) 2021/2.305;
    u) punct de control - un punct de control, altul decât un post de control la frontieră, astfel cum se menţionează la art. 53 alin. (1) lit. (a) din R (UE) 2017/625;
    v) control documentar - înseamnă un control documentar, astfel cum este definit la art. 3 pct. 41 din R (UE) 2017/625;
    w) control de identitate - o inspecţie vizuală efectuată pentru a verifica dacă conţinutul şi etichetele unui transport, inclusiv marcajele de pe animale, sigiliile şi mijloacele de transport, corespund informaţiilor furnizate în certificatele oficiale, în atestatele oficiale şi în alte documente de însoţire;
    x) control fizic - un control asupra animalelor sau a bunurilor şi, după caz, verificări ale ambalajelor, ale mijloacelor de transport, ale etichetelor şi ale temperaturii, prelevarea de eşantioane în vederea analizării, testării sau diagnosticării şi orice alt control necesar pentru verificarea respectării normelor menţionate la art. 1 alin. (2) lit. (i) din R (UE) 2017/625;
    y) sigiliu electronic calificat - sigiliu electronic avansat care este creat de un dispozitiv de creare a sigiliilor electronice calificat şi care se bazează pe un certificat calificat pentru sigiliile electronice;
    z) primul destinatar - o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniunea Europeană (Uniune) şi supusă sistemului de control menţionat în R (UE) 2018/848, căreia importatorul îi livrează transportul după punerea în liberă circulaţie şi care îl primeşte în vederea pregătirii şi/sau comercializării ulterioare;
    aa) destinatar - persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune şi supusă sistemului de control menţionat în R (UE) 2018/848, căreia importatorul îi livrează lotul rezultat din divizarea unui transport după punerea în liberă circulaţie şi care îl primeşte în vederea pregătirii şi/sau comercializării ulterioare;
    bb) importator - persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune şi supusă sistemului de control menţionat în R (UE) 2018/848, care prezintă transportul pentru punerea în liberă circulaţie în Uniune, fie personal, fie prin intermediul unui reprezentant;
    cc) operator responsabil de transport - fie importatorul, fie o persoană fizică sau juridică stabilită în Uniune care prezintă transportul la postul de control/inspecţie la frontieră în numele importatorului;
    dd) autoritatea competentă de control al importurilor de produse ecologice şi de produse în conversie - Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, denumită în continuare ANSVSA, reprezentată de direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin structurile proprii cu atribuţii în controlul sanitar-veterinar şi pentru siguranţa alimentelor al produselor importate pe teritoriul României, care efectuează controale oficiale, la posturile de control la frontieră de primă sosire în Uniune, în conformitate cu art. 47 din R (UE) 2017/625, desemnate în conformitate cu art. 59 din R (UE) 2017/625 şi în punctele de punere în liberă circulaţie asupra produselor ecologice şi produselor în conversie scutite de la controalele oficiale la posturile de control la frontieră, în conformitate cu R (UE) 2021/2.305;
    ee) antrepozit vamal - spaţiu de depozitare sau orice alt amplasament autorizat pentru acest regim de către autorităţile vamale şi sub supraveghere vamală, în care mărfurile pot fi depozitate conform condiţiilor prevăzute la art. 240 din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii, denumit în continuare R (UE) nr. 952/2013, şi la pct. 32 şi 33 ale art. 1 şi art. 203 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2.446 al Comisiei din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele detaliate ale anumitor dispoziţii ale Codului vamal al Uniunii;
    ff) perfecţionare activă - regim vamal care permite folosirea mărfurilor neunionale pe teritoriul vamal al Uniunii, pentru a le supune uneia sau mai multor operaţiuni de prelucrare, fără ca aceste mărfuri să fie supuse taxelor la import, altor taxe conform altor dispoziţii relevante în vigoare sau măsurilor de politică comercială, în măsura în care acestea nu interzic introducerea mărfurilor pe teritoriul vamal al Uniunii sau scoaterea lor din aceasta, conform art. 256 din R (UE) nr. 952/2013;
    gg) antrepozitare vamală - regim vamal sub care sunt plasate mărfurile neunionale în vederea depozitării în spaţii sau în orice alte amplasamente autorizate pentru acest regim de către autorităţile vamale şi sub supraveghere vamală (antrepozite vamale), conform art. 240 din R (UE) nr. 952/2013;
    hh) ţări terţe cu echivalenţă - ţările terţe care au fost recunoscute în scopul echivalenţei în temeiul art. 33 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2092/91, inclusiv cele recunoscute în temeiul măsurii tranzitorii prevăzute la art. 58 din R (UE) 2018/848. Recunoaşterea respectivă a ţărilor terţe expiră la 31 decembrie 2026;
    ii) verificarea lotului - verificarea efectuată de autoritatea competentă relevantă de control al importurilor de produse ecologice şi de produse în conversie în cadrul controalelor oficiale prevăzute în R (UE) 2017/625, în ceea ce priveşte îndeplinirea cerinţelor R (UE) 2018/848, ale R (UE) 2017/625 şi ale R (UE) 2021/2.306, prin verificări sistematice ale documentelor, prin controale aleatorii ale identităţii şi, după caz, în funcţie de propria evaluare a riscurilor, prin controale fizice, înaintea plasării sub unul din regimurile vamale în Uniune, în conformitate cu art. 4 din R (UE) 2021/2.306;
    jj) declaraţie vamală - actul prin care o persoană indică dorinţa de a plasa mărfurile sub un anumit regim vamal, menţionând, dacă este cazul, procedura specifică care urmează să fie aplicată, sub forma şi în modalitatea prevăzute de legislaţia în vigoare în conformitate cu R (UE) nr. 952/2013;
    kk) notificare prealabilă a sosirii - notificare prevăzută la art. 3 din R (UE) 2021/2.307, respectiv notificarea prealabilă către autorităţile competente cu privire la sosirea transportului la postul de control la frontieră sau la punctul de punere în liberă circulaţie, prin completarea şi transmiterea în Sistemul de control al comerţului şi de expertiză (TRACES.NT) menţionat la art. 2 pct. 36 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.715 al Comisiei din 30 septembrie 2019 de stabilire a normelor privind funcţionarea sistemului de gestionare a informaţiilor pentru controalele oficiale şi a componentelor sistemice ale acestuia, a părţii relevante din certificatul de inspecţie în conformitate cu modelul şi cu notele prevăzute în anexa la R (UE) 2021/2.306.


    CAP. II
    Autorităţi responsabile
    ART. 3
    (1) În vederea punerii în aplicare a prevederilor prezentului ordin sunt responsabile următoarele autorităţi:
    a) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR), autoritatea naţională competentă pentru acordarea, actualizarea drepturilor de acces şi validarea cererilor de acces în sistemul informatizat TRACES.NT ale importatorilor de produse ecologice şi de produse în conversie şi ale organismelor de control aprobate de MADR, în conformitate cu prevederile R (UE) 2021/2.306;
    b) ANSVSA, autoritatea competentă relevantă de control al importurilor de produse ecologice şi de produse în conversie provenite din ţări terţe, pentru vizarea certificatelor de inspecţie şi a extraselor certificatului de inspecţie, după caz.

    (2) Când loturile de produse ecologice şi de produse în conversie provenite din ţări terţe sunt introduse în Uniunea Europeană prin România, verificarea loturilor, vizarea certificatelor de inspecţie şi a extraselor certificatului de inspecţie se fac de către inspectorii din posturile de control/inspecţie la frontieră sau punctele de punere în liberă circulaţie.
    (3) Atunci când produsele ecologice şi produsele în conversie sunt introduse în Uniunea Europeană prin punctele de intrare/punctele de punere în liberă circulaţie aflate pe teritoriul unui alt stat membru, acestea se verifică de către inspectorii desemnaţi din cadrul direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti, care vizează certificatele de inspecţie sau extrasele certificatelor de inspecţie, atunci când transporturile de produse ecologice şi de produse în conversie urmează a fi supuse unor distribuiri în loturi sau sunt scoase de sub unul dintre regimurile vamale speciale sub care au fost plasate.

    CAP. III
    Atribuţiile specifice autorităţilor responsabile
    ART. 4
    Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale are următoarele atribuţii:
    a) acordă, actualizează drepturile de acces şi validează cererile de acces în sistemul informatizat TRACES.NT, ale organismelor de control aprobate de MADR;
    b) acordă, actualizează drepturile de acces, validează cererile de acces şi suspendă/şterge/modifică conturile utilizatorilor în caz de retragere, reziliere, transfer către un alt organism de control, în sistemul informatizat TRACES.NT, ale importatorilor de produse ecologice şi de produse în conversie prin intermediul organismelor de control aprobate de MADR;
    c) pune la dispoziţia celor interesaţi lista importatorilor de produse ecologice şi de produse în conversie înregistraţi în sistemul de agricultură ecologică;
    d) informează ANSVSA atunci când există suspiciuni/sunt identificate neconformităţi în privinţa produselor ecologice şi a produselor în conversie importate;
    e) notifică organismele de control şi ţările terţe prin sistemul informatic pentru agricultură ecologică (OFIS) atunci când primesc informaţii de la ANSVSA privind încălcări ale legislaţiei producţiei ecologice în cazul produselor importate din ţări terţe, informează organismele de control în cauză şi solicită verificări;
    f) efectuează controale oficiale la importul plantelor, produselor vegetale şi altor obiecte reglementate în posturile de control la frontieră în care este organizat control fitosanitar oficial;
    g) inspectorii fitosanitari oficiali din cadrul Autorităţii Naţionale Fitosanitare bifează caseta din partea II a DSCI-PP: „Confirm că am consultat şi verificat rezultatul controalelor oficiale aferente privind [numărul de referinţă al CI]“, atunci când operatorul a introdus un link către CI în DSCI-PP şi finalizează DSCI-PP în funcţie de decizia înregistrată în caseta 30 din certificatul de inspecţie.


    ART. 5
    Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor are următoarele atribuţii:
    a) acordă şi actualizează drepturile de acces în sistemul informatizat TRACES.NT al utilizatorilor din cadrul autorităţii competente relevante de control al importurilor de produse ecologice şi de produse în conversie, de la nivel central şi judeţean/al municipiului Bucureşti, precum şi al utilizatorilor personalului vamal desemnat din cadrul structurilor vamale de la nivel central, regional şi local;
    b) verifică toate documentele care însoţesc transportul de produse ecologice şi de produse în conversie;
    c) verifică conformitatea produselor cu informaţiile din documentele însoţitoare, pentru a se asigura că acestea din urmă corespund cu marfa transportată şi cu eticheta produsului; la verificarea etichetei produsului ecologic se vor avea în vedere prevederile art. 30 şi 32 din R (UE) 2018/848, respectiv prezenţa menţiunilor referitoare la modul de producţie ecologic, denumirea şi codul organismului de control care a certificat produsul şi prezenţa pe eticheta produsului a siglei unionale specifice modului de producţie ecologic;
    d) verifică conformitatea produselor în cadrul controalelor oficiale prevăzute în R (UE) 2017/625, R (UE) 2021/2.305, R (UE) 2021/2.306, R (UE) 2021/2.307, Regulamentul delegat (UE) 2019/2.123 al Comisiei din 10 octombrie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele pentru cazurile şi condiţiile în care se pot efectua controale de identitate şi controale fizice vizând anumite mărfuri la punctele de control şi în care se pot efectua controale documentare la distanţă de posturile de inspecţie la frontieră, prin verificări sistematice ale documentelor, prin controale ale identităţii şi controale fizice, care includ şi prelevarea de probe, după caz, înaintea divizării în loturi sau plasării sub unul dintre regimurile vamale de punere în liberă circulaţie, antrepozitare vamală sau perfecţionare activă;
    e) vizează cu un sigiliu electronic calificat în caseta 30 a certificatului de inspecţie, în conformitate cu decizia luată asupra transportului; vizează certificatul de inspecţie în TRACES.NT cu un sigiliu electronic calificat;
    f) efectuează controale suplimentare în cazul transporturilor de produse cu risc ridicat menţionate la art. 8 din Regulamentul delegat (UE) 2021/1.698 al Comisiei din 13 iulie 2021 de completare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului cu cerinţe procedurale pentru recunoaşterea autorităţilor de control şi a organismelor de control care sunt competente să efectueze controale în ceea ce priveşte operatorii ecologici certificaţi, grupurile de operatori ecologici certificate şi produsele ecologice din ţări terţe, precum şi cu norme privind supravegherea respectivelor autorităţi de control şi organisme de control şi controalele şi alte acţiuni care trebuie efectuate de respectivele autorităţi de control şi organisme de control, denumit în continuare R (UE) 2021/1.698, şi la art. 6 alin. (2) din R (UE) 2021/2.306, efectuând controale de identitate şi fizice sistematice, prelevă cel puţin un eşantion reprezentativ din transporturi şi verifică documentaţia menţionată la art. 16 alin. (6) din R (UE) 2021/1.698;
    g) informează MADR în cazul transporturilor care nu pot fi puse în liberă circulaţie în caz de nerespectare a prevederilor legislaţiei privind importul de produse ecologice şi de produse în conversie, cazurile de contaminare cu produse sau substanţe neautorizate în temeiul art. 9 alin. (3) primul paragraf din R (UE) 2018/848 pentru utilizarea în producţia ecologică în cazul probelor de produse ecologice prelevate de ANSVSA, completând anexa la prezentul ordin;
    h) desemnează posturile de control la frontieră şi punctele de control, prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004 pentru aprobarea Listei posturilor de inspecţie la frontieră, a punctelor de control, a punctelor de intrare şi a punctelor de ieşire în care sunt organizate controale sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi programul de lucru al acestora, cu modificările şi completările ulterioare, în scopul efectuării de controale oficiale asupra produselor ecologice şi a produselor în conversie, care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control la frontieră în temeiul art. 45 alin. (5) din R (UE) 2018/848;
    i) desemnează posturile de control la frontieră şi punctele de control ca puncte de punere în liberă circulaţie, prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, al ministrului administraţiei şi internelor, al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului şi al ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 30/366/337/1.511/577/2004, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care acestea urmează să fie utilizate pentru a efectua controale asupra produselor ecologice şi a produselor în conversie, exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de control la frontieră;
    j) înregistrează şi actualizează în sistemul TRACES.NT punctele de punere în liberă circulaţie, aflate în responsabilitatea sa, în care se efectuează controale la import privind produsele ecologice şi produsele în conversie, exceptate de la efectuarea controalelor oficiale la posturile de control la frontieră.


    ART. 6
    (1) În cazul produselor ecologice şi al produselor în conversie importate din ţări terţe, care au fost plasate sub unul dintre regimurile vamale speciale de antrepozitare vamală sau perfecţionare activă şi sunt supuse uneia sau mai multor pregătiri, în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) şi (2) din R (UE) 2021/2.306, ANSVSA, prin structurile teritoriale, are următoarele atribuţii:
    a) verifică transportul în conformitate cu prevederile art. 6 din R (UE) 2021/2.306, înainte de a se efectua prima pregătire;
    b) verifică în caseta 23 a certificatului de inspecţie numărul de referinţă al declaraţiei vamale prin care mărfurile au fost plasate sub regimul de antrepozitare vamală sau perfecţionare activă;
    c) după pregătirile menţionate la art. 7 alin. (1) din R (UE) 2021/2.306, înaintea punerii în liberă circulaţie, verifică transportul şi vizează certificatul de inspecţie în conformitate cu art. 6 din R (UE) 2021/2.306.

    (2) În cazul transporturilor de produse care urmează a fi supuse unor divizări în loturi, ANSVSA, prin structurile teritoriale:
    a) verifică şi vizează certificatul de inspecţie în conformitate cu art. 6 din R (UE) 2021/2.306;
    b) verifică loturile rezultate în urma divizării în conformitate cu art. 6 alin. (1)-(2) şi vizează extrasul certificatului de inspecţie în TRACES.NT cu un sigiliu electronic calificat;
    c) după divizarea transportului, în scopul punerii în liberă circulaţie, efectuează verificarea lotului în conformitate cu art. 6 alin. (1) şi (2) din R (UE) 2021/2.306 şi vizează extrasul certificatului de inspecţie în TRACES.NT cu un sigiliu electronic calificat;
    d) pentru fiecare dintre loturile rezultate în urma divizării, importatorul menţionat în caseta 12 a certificatului de inspecţie transmite prin sistemul informatizat TRACES.NT către autoritatea competentă relevantă de control al importurilor de produse ecologice şi de produse în conversie un extras al certificatului de inspecţie, în conformitate cu modelul şi notele prezentate în anexa la R (UE) 2021/2.307. După verificarea lotului, autoritatea competentă relevantă de control al importurilor de produse ecologice şi de produse în conversie vizează extrasul certificatului de inspecţie cu un sigiliu electronic calificat. Verificarea lotului şi vizarea extrasului certificatului de inspecţie se efectuează de către autoritatea competentă relevantă de control al importurilor de produse ecologice şi de produse în conversie în statul membru în care lotul este pus în liberă circulaţie sau plasat sub un alt regim vamal în Uniune;
    e) în cazul transporturilor care fac obiectul controalelor oficiale la posturile de control/inspecţie la frontieră menţionate la art. 6 alin. (4) din R (UE) 2021/2.306, punerea în liberă circulaţie a transportului se permite numai pe baza prezentării unui document sanitar comun de intrare (DSCI) finalizat în mod corespunzător în conformitate cu art. 57 alin. (2) lit. (b) din R (UE) 2017/625 şi a unui certificat de inspecţie vizat în conformitate cu art. 6 alin. (6) din R (UE) 2021/2.306, care menţionează faptul că transportul poate fi pus în liberă circulaţie.


    CAP. IV
    Obligaţiile importatorilor
    ART. 7
    (1) Importatorii de produse ecologice şi de produse în conversie au următoarele obligaţii:
    a) să fie înregistraţi ca operatori în agricultura ecologică, conform prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2022 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea activităţii operatorilor/grupurilor de operatori în agricultura ecologică, cu completările ulterioare, şi să se supună controlului efectuat de un organism de control aprobat, în conformitate cu art. 46 din R (UE) 2018/848;
    b) să respecte regulile de producţie ecologică prevăzute în R (UE) 2018/848 şi în regulamentele delegate şi de punere în aplicare;
    c) să se înregistreze, în conformitate cu art. 9 din R (UE) nr. 952/2013, la autorităţile vamale care răspund de locul în care sunt stabiliţi pentru punerea în liberă circulaţie pe piaţa Uniunii Europene a produselor ecologice şi a produselor în conversie provenite din ţări terţe, în vederea primirii numărului de identificare unic pe teritoriul vamal al Uniunii (EORI);
    d) să solicite organismelor de control în cauză acces în sistemul informatic TRACES.NT;
    e) în conformitate cu art. 3 din R (UE) 2021/2.307, să transmită o notificare prealabilă către organismul de control relevant şi ANSVSA, pentru fiecare transport, cu privire la sosirea acestuia la postul de control/inspecţie la frontieră sau la punctul de punere în liberă circulaţie, prin completarea casetei 20 în TRACES.NT, completarea şi transmiterea în TRACES.NT a DSCI relevant şi prin indicarea în caseta I.10 din respectivul DSCI a datei şi a orei estimate de sosire la postul de control/inspecţie la frontieră (PIF), şi:
    (i) selectează tipul de produs „Organic“ („Ecologic“) în caseta I.31 din partea I a DSCI din TRACES.NT şi introduce în DSCI un link către CI;
    (ii) notificarea prealabilă trebuie transmisă, în principiu, cu cel puţin o zi lucrătoare înainte de sosirea preconizată a transportului. Această condiţie face obiectul unor derogări în cazul în care constrângeri logistice împiedică respectarea termenului, în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/1.013 al Comisiei din 16 aprilie 2019 privind notificarea prealabilă a transporturilor de anumite categorii de animale şi de mărfuri care intră în Uniune;

    f) să indice numărul certificatului de inspecţie în declaraţia vamală menţionată la art. 158 alin. (1) din R (UE) nr. 952/2013;
    g) să păstreze, pentru o perioadă de cel puţin 3 ani, copia certificatului de inspecţie sau extrasele certificatului de inspecţie la dispoziţia organismului de control;
    h) să prezinte documentele însoţitoare, conform prevederilor prezentului ordin, şi să se supună verificării inspectorilor autorităţii competente relevante de control al importurilor de produse ecologice şi de produse în conversie;
    i) să ia toate măsurile necesare, în conformitate cu prevederile art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/279 al Comisiei din 22 februarie 2021 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte controalele şi alte măsuri de asigurare a trasabilităţii şi conformităţii în cadrul producţiei ecologice şi etichetarea produselor ecologice, în caz de încălcări sau nereguli;
    j) să informeze organismul de control cu care are încheiat contract despre orice încălcări şi nereguli legate de produsele importate;
    k) în cazul în care pentru punerea în liberă circulaţie pe teritoriul României a produselor ecologice şi a produselor în conversie din ţări terţe sunt prelevate probe de către inspectorii autorităţii competente relevante de control al importurilor de produse ecologice şi de produse în conversie, importatorul are obligaţia de a transmite către organismul de control o copie a buletinului de analize;
    l) să indice numărul certificatului de inspecţie/extrasul certificatului de inspecţie în declaraţia vamală pentru plasarea sub unul dintre regimurile vamale de punere în liberă circulaţie, antrepozitare vamală sau perfecţionare activă;
    m) să înscrie în caseta 23 a certificatului de inspecţie numărul de referinţă al declaraţiei vamale prin care au fost declarate mărfurile pentru regimul de antrepozitare vamală sau de perfecţionare activă, potrivit modelului şi notelor prezentate în anexa la R (UE) 2021/2.306.

    (2) În cazul primului destinatar:
    a) la primirea transportului, acesta completează caseta 24 a certificatului de inspecţie pentru a certifica primirea acestuia, în condiţiile prevăzute la art. 6 din R (UE) 2021/2.306;
    b) completează şi semnează caseta 31 a certificatului de inspecţie la recepţia produselor după punerea în liberă circulaţie, selectând o opţiune după efectuarea verificărilor prevăzute la pct. 6 din anexa III la R (UE) 2018/848.


    ART. 8
    Produsele ecologice de origine animală, materialele germinative sau subprodusele de origine animală se supun regulilor de producţie ecologică prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

    CAP. V
    Dispoziţii finale
    ART. 9
    În situaţia în care sistemul informatic TRACES.NT nu este disponibil, eliberarea certificatului de inspecţie sau extrasului certificatului de inspecţie se va realiza potrivit prevederilor art. 8 alin. (2) din R (UE) 2021/2.306.

    ART. 10
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 464/98/2019 pentru aprobarea regulilor naţionale privind importul de produse ecologice din ţări terţe pe teritoriul României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 859 din 24 octombrie 2019.

    ART. 11
    Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 12
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Violeta Muşat,
                    secretar de stat
                    p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare
                    şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                    Dănuţ Păle

    ANEXA 1

    CAZURI DE CONTAMINARE
    în conformitate cu art. 29 alin. (9) din
    Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi
    al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi
    etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a
    Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului
    1. Natura produsului contaminat:
    Natura produsului contaminat
    [ ] Aliment
    [ ] Hrană pentru animale
    [ ] Plantă
    [ ] Alta (Vă rog să specificaţi.)
    Detalii despre produs (numele produsului şi codul de nomenclatură):

    2. Volumul produselor contaminate (kilograme, litri sau, atunci când este relevant, numărul de unităţi):
    Volumul [Vă rog să utilizaţi „.“ (punct) ca decimal de separare.]:
    Unitate (kg, l, număr de unităţi):

    3. Natura contaminării detectate:
    Lista contaminanţilor detectaţi
    Categoria (tipul contaminantului):
    Contaminantul (denumirea substanţei/produsului):
    Nivelul de contaminare:
    Unitatea:
    Peste MRL:
    Comentarii:

    4. Nivelul din lanţul de aprovizionare unde s-a detectat contaminarea:
    [ ] Producţie
    [ ] Preparare
    [ ] Distribuţie
    [ ] Depozitare
    [ ] Introducere pe piaţă
    [ ] Import
    [ ] Export

    5. Produsul este:
    [ ] Ambalat
    [ ] Vrac

    6. Sursa contaminării:
    Sursa şi cauza contaminării
    [ ] Operatorul a folosit produse şi substanţe care nu sunt autorizate în producţia ecologică.
    [ ] Amestecarea produselor ecologice sau în conversie cu produse neecologice sau în conversie
    [ ] Vânzarea produselor neecologice sau în conversie ca produse ecologice
    [ ] Operatorul nu a luat măsurile de precauţie prevăzute în art. 28 alin. (1) din R (EU) 2018/848.
    [ ] Lipsa trasabilităţii
    [ ] Contaminare produsă în etapele anterioare ale lanţului de aprovizionare (Vă rog să specificaţi care stadiu este cunoscut.)
    [ ] Sursa şi cauza nu au fost identificate (Vă rog să specificaţi motivul.)
    [ ] Alta (Vă rog să specificaţi.)

    7. Măsuri luate:
    [ ] Operatorul va prezenta un plan de acţiune în termenul stabilit pentru corectarea neconformităţii.
    [ ] Îmbunătăţirea implementării măsurilor de precauţie şi a controalelor pe care operatorul le-a pus în aplicare pentru a asigura conformitatea
    [ ] Nicio referire la producţia ecologică în etichetarea şi publicitatea întregului lot sau a întregului ciclu de producţie în cauză [cultură(i) sau animal(e) afectat(e) în conformitate cu art. 42 alin. (1) din R (UE) 2018/848]
    [ ] Se cere o nouă perioadă de conversie.
    [ ] Limitarea scopului certificării
    [ ] Interzicerea comercializării produselor care se referă la producţia ecologică pentru o anumită perioadă, în conformitate cu art. 42 alin. (2) din R (UE) 2018/848
    [ ] Suspendarea certificatului
    [ ] Retragerea certificatului
    [ ] Nicio măsură luată întrucât nu a fost necesară
    [ ] Alta (Vă rog să specificaţi.)


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016