Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 286 din 29 august 2007 privind aprobarea Strategiei nationale de implementare a masurilor de prevenire si combatere a discriminarii (2007-2013)
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 286 din 29 august 2007  privind aprobarea Strategiei nationale de implementare a masurilor de prevenire si combatere a discriminarii (2007-2013)    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 286 din 29 august 2007 privind aprobarea Strategiei nationale de implementare a masurilor de prevenire si combatere a discriminarii (2007-2013)

EMITENT: CONSILIUL NATIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINARII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 3 octombrie 2007
ORDIN nr. 286 din 29 august 2007
privind aprobarea Strategiei naţionale de implementare a mãsurilor de prevenire şi combatere a discriminãrii (2007-2013)
EMITENT: CONSILIUL NAŢIONAL PENTRU COMBATEREA DISCRIMINÃRII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 674 din 3 octombrie 2007


Având în vedere prevederile <>art. III alin. (1) şi (3) din Legea nr. 324/2006 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare,
în temeiul <>art. 29 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, republicatã,

preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminãrii emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Strategia naţionalã de implementare a mãsurilor de prevenire şi combatere a discriminãrii (2007-2013), prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Preşedintele Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminãrii,
Csaba Ferenc Asztalos

Bucureşti, 29 august 2007.
Nr. 286.

ANEXÃ
STRATEGIA NAŢIONALÃ
de implementare a mãsurilor de prevenire
şi combatere a discriminãrii (2007-2013)

PREAMBUL
Universalitatea recunoaşterii şi apãrãrii drepturilor omului impune în mod necesar aplicarea lor egalã pentru toţi indivizii: "Toate fiinţele se nasc libere şi egale în demnitate şi în drepturi", proclamã primul articol al Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului din 1948. Aceasta înseamnã cã drepturile şi libertãţile fundamentale sunt recunoscute tuturor indivizilor, fãrã nicio deosebire, oricare ar fi izvorul ei, adicã fãrã nicio discriminare.
Promovarea egalitãţii nu trebuie confundatã cu simplul obiectiv de a crea un balans de egalitate; este o problemã de promovare a oportunitãţilor pe termen lung în toate sferele vieţii, practicile instituţionale, organizarea cadrului ocupaţional şi de angajare, dar şi în societate ca întreg.
Promovarea egalitãţii nu necesitã în special adoptarea unor mãsuri pozitive, ci mãsuri al cãror scop este adaptarea organizãrii societãţii spre o mai corectã împãrţire a rolurilor; nu înseamnã doar realizarea unor programe şi resurse accesibile cetãţenilor, ci mai degrabã presupune mobilizarea simultanã a instrumentelor legale, a resurselor financiare şi a abilitãţilor analitice şi organizaţionale ale tuturor actorilor şi instituţiilor implicate, cu scopul de a introduce în toate domeniile dorinţa de a construi o relaţionare bazatã pe principiile egalitãţii de şanse, echitãţii sociale, diversitãţii şi nediscriminãrii.
În ultimii ani România a depus eforturi susţinute pentru crearea cadrului legislativ necesar transpunerii directivelor europene ( Directiva 2000/43/CE a Consiliului Uniunii Europene şi Directiva 2000/78/CE a Consiliului Uniunii Europene), ce constituie acquis-ul comunitar în domeniul prevenirii şi combaterii discriminãrii.
În acest sens, cadrul legal din România, sub aspectul combaterii tuturor formelor de discriminare, a fost stabilit prin adoptarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare*1).
__________
*1) <>Ordonanţa Guvernului nr. 137/2000 a fost publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 431 din 2 septembrie 2000, şi republicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 8 februarie 2007.

Prin <>Legea nr. 324/2006 *2) se transpun în totalitate prevederile Directivei Consiliului 2000/43/CE privind aplicarea principiului egalitãţii de tratament între persoane, fãrã deosebire de origine rasialã sau etnicã, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L180 din 19 iulie 2000, precum şi prevederile Directivei Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalitãţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncã şi ocuparea forţei de muncã, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L303 din 2 decembrie 2000.
___________
*2) <>Legea nr. 324/2006 pentru modificarea şi completarea <>Ordonanţei Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 626 din 20 iulie 2006.

Domeniul de aplicare a legislaţiei privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare are în vedere în special protejarea dreptului la demnitate personalã, accesul la educaţie, accesul la servicii publice administrative, juridice, de sãnãtate şi de asistenţã socialã, dreptul la bunuri şi servicii, libertatea de circulaţie, dreptul la libera alegere a domiciliului şi accesul în locuri publice, egalitate în activitatea economicã, în materie de angajare, profesie şi securitate socialã.
Având în vedere cã dreptul la egalitate în faţa legii şi la protecţie împotriva discriminãrii pentru toate persoanele constituie un drept universal, recunoscut de cãtre Declaraţia Universalã a Drepturilor Omului, Convenţia Naţiunilor Unite privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare împotriva Femeilor, Convenţia Internaţionalã privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasialã, de pactele Naţiunilor Unite cu privire la drepturile civile şi politice şi la drepturile economice, sociale şi culturale şi de Convenţia Europeanã pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertãţilor Fundamentale, semnatã de toate statele membre,
luând în considerare prevederile Convenţiei Internaţionale privind Eliminarea Tuturor Formelor de Discriminare Rasialã,
având în vedere art. 14 din Convenţia Europenã pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertãţilor Fundamentale şi Protocolul adiţional nr.12 la Convenţia Europeanã pentru Protecţia Drepturilor Omului şi a Libertãţilor Fundamentale, care conţine o clauzã generalã de interzicere a discriminãrii, precum şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului,
ţinând cont de Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene,
ţinând seama de Directiva Consiliului 2000/43/CE privind aplicarea principiului egalitãţii de tratament între persoane, fãrã deosebire de origine rasialã sau etnicã, şi de Directiva Consiliului 2000/78/CE de creare a unui cadru general în favoarea egalitãţii de tratament în ceea ce priveşte încadrarea în muncã şi ocuparea forţei de muncã,
reamintind Recomandarea de politicã generalã nr.1 a Comisiei Europene Împotriva Rasismului şi Intoleranţei (ECRI) privind combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei, Recomandarea de politicã generalã nr. 2 a ECRI privind organismele specializate în combaterea rasismului, xenofobiei, antisemitismului şi intoleranţei la nivel naţional şi Recomandarea de politicã generalã nr. 7 a ECRI privind legislaţia naţionalã referitoare la combaterea rasismului şi discriminãrii rasiale,
având în vedere cadrul legislativ existent în România în domeniul nediscriminãrii,
Colegiul director al Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminãrii adoptã Strategia naţionalã de implementare a mãsurilor de prevenire şi combatere a discriminãrii (2007-2013).

CAP. I
Funcţiile, scopul, obiectivele-cadru şi prioritãţile Strategiei naţionale de implementare a mãsurilor de prevenire şi combatere a discriminãrii (2007-2013)

ART. 1
Strategia naţionalã de implementare a mãsurilor de prevenire şi combatere a discriminãrii, denumitã în continuare SNImPCD, reprezintã un element de sprijin cu o contribuţie importantã al unei noi practici a Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminãrii, denumit în continuare CNCD, pornind de la abordarea administrãrii problemelor curente la programe de dezvoltare planificatã, în vederea prevenirii şi combaterii tuturor formelor de discriminare în România.
ART. 2
SNImPCD este conceputã a avea urmãtoarele funcţii:
a) un instrument de conştientizare colectivã a problemelor societãţii româneşti şi a direcţiilor construcţiei sociale, al dezvoltãrii culturii acţiunii antidiscriminare şi de promovare a unei societãţi incluzive;
b) promovarea unui concept articulat de nediscriminare, cristalizat într-un numãr de principii fundamentale;
c) un plan de acţiune globalã, multisectorialã (pe principalele domenii de aplicare a legislaţiei), de prevenire şi combatere a discriminãrii;
d) un instrument de acţiune globalã care sã stimuleze articularea planurilor de acţiune sectoriale, având în vedere criteriile care stau la baza comportamentului discriminatoriu;
e) un instrument de monitorizare a eforturilor CNCD de prevenire şi combatere a discriminãrii şi de promovare a principiului egalitãţii.
ART. 3
(1) Scopul strategiei este stabilirea unor linii directoare de acţiune în domeniul prevenirii şi combaterii discriminãrii şi dezvoltarea unei societãţi incluzive şi interculturale şi este bazatã pe politici care promoveazã interacţiunea, egalitatea de şanse, înţelegerea reciprocã şi respectul.
(2) În acest sens, CNCD îşi propune:
a) sã construiascã şi sã consolideze un sistem naţional eficient pentru prevenirea discriminãrii, prin stabilirea unor standarde în materia nediscriminãrii prin legislaţia şi jurisprudenţa CNCD, respectiv prin dezvoltarea capacitãţii instituţionale a CNCD;
b) sã adapteze şi sã îmbunãtãţeascã procedurile de soluţionare a petiţiilor privind acte sau fapte de discriminare, prin: îmbunãtãţirea managementului petiţiilor individuale şi a soluţionãrii, reacţia promptã împotriva actelor de discriminare, uşurarea procedurilor în vederea asigurãrii accesului şi a garantãrii unui remediu efectiv pentru drepturile încãlcate, asigurarea unei relaţionãri interdependente între activitãţile de prevenire şi cele de combatere a discriminãrii;
c) sã consolideze cooperarea cu societatea civilã, instituţiile administraţiei publice centrale, locale şi mass-media, prin: atingerea unui impact mai mare asupra grupurilor, comunitãţilor şi a sectoarelor/domeniilor de aplicare a legislaţiei antidiscriminare, conştientizarea de cãtre funcţionarii publici a efectelor discriminãrii şi asigurarea unei mai bune cunoaşteri a drepturilor, precum şi a unei abordãri multisectoriale;
d) sã creascã gradul de cunoaştere al publicului cu privire la fenomenul discriminãrii, prin: mediatizarea cazurilor de discriminare soluţionate de CNCD, crearea unui impact mai mare şi eficientizarea folosirii resurselor proprii, precum şi conştientizarea de cãtre public a problemelor discriminãrii, instituţia specializatã în domeniu şi obţinerea remediului dreptului încãlcat prin discriminare.
ART. 4
(1) În realizarea şi implementarea SNImPCD se va urmãri intercondiţionat îndeplinirea urmãtoarelor obiective:
I. Protecţie: intensificarea protecţiei împotriva discriminãrii, inclusiv victimizarea, hãrţuirea sau incitarea la discriminare
II. Incluziune: asigurarea incluziunii şi a egalitãţii în domeniul economic şi în materie de angajare şi profesie
III. Promovare: asigurarea egalitãţii în acces, participare şi rezultate în ceea ce priveşte serviciile publice şi private destinate publicului larg
IV. Recunoaştere: recunoaşterea şi întãrirea respectului într-o culturã de diversitate, în promovarea interacţiunii şi a înţelegerii reciproce
V. Prevenire: întãrirea eforturilor de prevenire şi de aplicare a unui grad de toleranţã zero faţã de manifestãrile discriminatorii din societatea româneascã
(2) În acest sens, se vor urmãri cu prioritate:
1. realizarea şi implementarea unor mãsuri specifice, comprehensive, în diferite domenii, direcţionate spre prevenirea şi combaterea discriminãrii;
2. eliminarea practicilor şi a stereotipurilor care încurajeazã discriminarea; prevenirea şi combaterea discriminãrii instituţionale în accesul la servicii publice;
3. realizarea şi asigurarea condiţiilor de şanse egale în toate sferele vieţii publice;
4. dezvoltarea principiului transversalitãţii, care asigurã cã orice acţiune apãrã şi garanteazã principiul tratamentului egal în România, într-un efort susţinut de cooperare la toate nivelele;
5. aplicarea principiului cooperãrii şi al parteneriatului cu societatea civilã şi organizaţiile neguvernamentale în crearea, implementarea şi monitorizarea politicilor publice de prevenire şi combatere a discriminãrii.

CAP. II
Obiectivele Strategiei naţionale de implementare a mãsurilor de prevenire şi combatere a discriminãrii (2007-2013)

OBIECTIVUL 1
Protecţie efectivã şi remediu împotriva discriminãrii
ART. 5
În vederea atingerii obiectivului de protecţie efectivã şi remediu împotriva discriminãrii, CNCD are ca scop:
a) asigurarea protecţiei efective şi a remediului împotriva discriminãrii, printr-un cadru juridic adecvat şi proceduri eficiente;
b) dezvoltarea capacitãţii instituţionale în vederea prevenirii şi combaterii efective a tuturor formelor de discriminare;
c) dezvoltarea unui sistem de monitorizare şi analizã a datelor privind actele/faptele de discriminare;
d) consolidarea cooperãrii în domeniul combaterii discriminãrii cu alte instituţii competente în acest domeniu.
Prioritatea 1.1 - Asigurarea protecţiei efective şi a remediului împotriva discriminãrii, printr-un cadru juridic adecvat şi proceduri eficiente
Context: Provocarea în ceea ce priveşte combaterea discriminãrii şi asigurarea unui remediu efectiv în cazul încãlcãrii drepturilor omului sau a altor drepturi prevãzute de lege constã atât în consolidarea cadrului legislativ existent, cât şi în construcţia unor mãsuri proactive în vederea combaterii tuturor formelor de discriminare. În acest sens, atenţia trebuie orientatã spre eficientizarea cadrului de sprijin privitor la procedura de soluţionare a petiţiilor, procedura de mediere pe cale amiabilã a cazurilor de discriminare precum şi de sancţionare a actelor/faptelor de discriminare.
ART. 6
CNCD are în vedere adoptarea urmãtoarelor mãsuri:
a) asigurarea respectãrii prevederilor legislaţiei antidiscriminare prin acţiuni specifice de investigare, constatare şi sancţionare a actelor de discriminare;
b) elaborarea şi adoptarea procedurii de soluţionare a petiţiilor privind actele/faptele de discriminare;
c) elaborarea şi adoptarea procedurii de mediere a cazurilor de discriminare;
d) întãrirea prin personal de specialitate a Biroului relaţii publice şi comunicare, în vederea asigurãrii asistenţei de specialitate victimelor discriminãrii;
e) instituirea, conform legii, de mãsuri şi acţiuni speciale de protecţie a persoanelor discriminate sau a categoriilor de persoane defavorizate;
f) adoptarea şi dezvoltarea unui sistem de monitorizare a cazurilor de discriminare, ulterior adoptãrii unei hotãrâri a Colegiului director.
Prioritatea 1.2 - Dezvoltarea capacitãţii instituţionale în vederea prevenirii şi combaterii efective a tuturor formelor de discriminare
Context: Cheia implementãrii legislaţiei antidiscriminare constã în existenţa unui mecanism instituţional adecvat, care sã rãspundã prompt şi efectiv la ameninţãrile aduse de fenomenul discriminãrii atât prin acţiuni specifice de investigare, constatare şi sancţionare a faptelor de discriminare, cât şi prin acţiuni şi politici de prevenire a tuturor formelor de discriminare. În acest scop este imperios necesar ca instituţia specializatã în prevenirea şi combaterea discriminãrii sã aibã asigurat un cadru instituţional de autoritate autonomã şi independenţã, având competenţe clare în a conduce investigaţii, puteri de a dispune sancţiuni împotriva discriminãrii, fonduri suficiente şi personal calificat, sã fie accesibilã şi reprezentatã în teritoriu.
ART. 7
CNCD are în vedere adoptarea urmãtoarelor mãsuri:
a) suplimentarea în anul 2007 a numãrului de personal cu cel puţin 30 de posturi, cu scopul de a spori capacitatea de reacţie a instituţiei;
b) crearea de noi compartimente şi reorganizarea celor existente, pentru eficientizarea activitãţii sale;
c) perfecţionarea continuã atât a noilor salariaţi, cât şi a celor existenţi, în funcţie de domeniul de activitate, atât în ţarã cât şi în strãinãtate;
d) în fiecare an, începând cu anul 2007 şi pânã în 2012, se vor crea la nivel regional structuri teritoriale de control şi de monitorizare şi se va suplimenta numãrul de angajaţi în aşa fel încât sã asigure funcţionarea instituţiei la parametrii optimi.
Prioritatea 1.3 - Dezvoltarea unui sistem de monitorizare şi analizã a datelor privind actele/faptele de discriminare
Context: Monitorizarea eficientã şi analiza actelor/faptelor de discriminare oferã date importante care contribuie la formarea şi orientarea viitoarelor politici şi strategii, având în vedere aspecte ce privesc: locurile unde se manifestã cazuri de discriminare, criteriile în baza cãrora se discrimineazã cu preponderenţã, grupurile expuse discriminãrii, categoriile de drepturi încãlcate etc. În acest sens, se va urmãri dezvoltarea unei strategii comprehensive privind monitorizarea şi analiza cazurilor de discriminare, având în vedere cu preponderenţã respectarea cadrului legal privind protecţia datelor personale.
ART. 8
CNCD are în vedere adoptarea urmãtoarelor mãsuri:
a) dezvoltarea unei strategii de monitorizare şi analizã a datelor/statisticilor privind actele/faptele de discriminare, având în vedere aspecte privind locul sãvârşirii faptelor, domeniul în care se manifestã, drepturile încãlcate, pãrţile implicate, criteriul care a stat la baza discriminãrii etc.;
b) înfiinţarea unui sistem electronic de management al petiţiilor şi plângerilor privind actele/faptele de discriminare, care permite realizarea de statistici şi date privind fenomenul discriminãrii;
c) realizarea şi publicarea de analize în baza datelor şi statisticilor CNCD privind fenomenul discriminãrii, sub toate aspectele în care se manifestã;
d) integrarea datelor obţinute în urma monitorizãrii şi analizei în politicile şi practicile CNCD privind prevenirea tuturor formelor de discriminare.
Prioritatea 1.4 - Consolidarea cooperãrii în domeniul combaterii discriminãrii cu alte instituţii competente în acest domeniu, la nivel naţional şi internaţional
Context: Consolidarea cooperãrii în domeniul combaterii discriminãrii este un element fundamental al SNImPCD. Acest lucru este întãrit de faptul cã în acest domeniu îşi exercitã competenţe pe lângã CNCD şi alte instituţii sau organizaţii cu un rol fundamental în societatea româneascã. Astfel, au un rol esenţial instanţele de judecatã, alte instituţii specializate, precum Autoritatea Naţionalã pentru Persoanele cu Handicap, Consiliul Naţional al Audiovizualului, Avocatul Poporului, Agenţia Naţionalã pentru Egalitatea de anse între Femei şi Bãrbaţi, Jandarmeria Românã, Poliţia Românã sau alte entitãţi, precum Federaţia Românã de Fotbal, şi nu în ultimul rând organizaţiile neguvernamentale active în acest domeniu.
ART. 9
CNCD are în vedere adoptarea urmãtoarelor mãsuri:
a) cooperarea eficientã şi constantã cu societatea civilã în implementarea SNImPCD;
b) elaborarea şi implementarea de proiecte comune cu organizaţii neguvernamentale în domeniul prevenirii şi combaterii tuturor formelor de discriminare;
c) cooperarea pe latura de combatere a discriminãrii, în special cu privire la plângerile individuale, având în vedere competenţele diferitelor instituţii, precum Autoritatea Naţionalã pentru Persoanele cu Handicap, Consiliul Naţional al Audiovizualului, Avocatul Poporului, Agenţia Naţionalã pentru Egalitatea de anse între Femei şi Bãrbaţi, Jandarmeria Românã, Poliţia Românã etc.;
d) elaborarea şi implementarea de proiecte comune cu instituţii publice şi entitãţi care acţioneazã în domeniul prevenirii şi combaterii tuturor formelor de discriminare;
e) cooperarea internaţionalã cu instituţii similare din domeniul drepturilor omului, combaterii discriminãrii şi egalitãţii de şanse, cu alte organizaţii neguvernamentale, în vederea organizãrii de iniţiative comune în acest domeniu;
f) cooperarea cu alte instituţii naţionale şi internaţionale în vederea schimbului de experienţã şi de implementare de bune practici în domeniul nediscriminãrii şi al drepturilor omului.

OBIECTIVUL 2
Asigurarea incluziunii şi a egalitãţii de şanse în domeniul economic şi în materie de angajare şi profesie
ART. 10
În vederea atingerii obiectivului de asigurare a incluziunii şi a egalitãţii de şanse în domeniul economic şi în materie de angajare şi profesie, CNCD are ca scop:
a) incluziunea grupurilor vulnerabile la fenomenul discriminãrii în politicile sociale şi economice, având în vedere asigurarea respectãrii principiului egalitãţii şi nediscriminãrii;
b) incluziune prin respectarea dreptului la muncã, responsabilizare şi politici privind angajarea şi profesia din prisma principiului egalitãţii şi nediscriminãrii;
c) incluziune prin dezvoltarea unei abordãri comprehensive în domeniul muncii, prin analize şi statistici cu obiective sociale.
Prioritatea 2.1 - Incluziunea grupurilor vulnerabile la fenomenul discriminãrii în politicile sociale şi economice, având în vedere asigurarea respectãrii principiului egalitãţii şi nediscriminãrii
Context: Planificarea, elaborarea şi implementarea politicilor economice şi sociale atât la nivel european, cât şi la nivel naţional constituie elemente cheie în asigurarea incluziunii, a egalitãţii şi şanselor egale. Includerea principiilor nediscriminãrii în politicile sociale şi economice din România în vederea garantãrii egalitãţii constituie o prioritate.
ART. 11
CNCD are în vedere adoptarea urmãtoarelor mãsuri:
a) analiza politicilor guvernamentale în domeniul economic şi social, având în vedere principiul nediscriminãrii, includerea şi asigurarea respectãrii principiului egalitãţii în cadrul acestor politici, având ca ţintã persoanele aparţinând grupurilor vulnerabile la fenomenul discriminãrii;
b) analiza politicilor guvernamentale în domeniul economic şi social, având în vedere necesitatea adoptãrii unor mãsuri pozitive (mãsuri afirmative) şi includerea unor astfel de mãsuri acolo unde este necesar;
c) analiza modului în care s-au transpus prevederile directivelor europene în domeniul angajãrii (muncã) în legislaţia naţionalã din perspectiva principiului nediscriminãrii.
Prioritatea 2.2 - Incluziunea prin respectarea dreptului la muncã, responsabilizare şi politici privind angajarea şi profesia din prisma principiului egalitãţii şi al nediscriminãrii
Context: Schimbãrile rapide care au loc în domeniul economic şi social creeazã un impact important asupra mediului de lucru şi aduc noi provocãri în domeniul dreptului la muncã, al responsabilitãţilor şi politicilor care vizeazã locul de muncã, angajarea, mediul economic, desfacerea contractului de muncã etc., existând deseori posibile interferenţe cu fenomenul discriminãrii. Mediul de lucru trebuie sã asigure respectarea principiului diversitãţii şi al nediscriminãrii, un mediu fãrã hãrţuire sau victimizare, deschis minoritãţilor, care transmite un mesaj pozitiv sub aspectul principiului egalitãţii.
ART. 12
CNCD are în vedere adoptarea urmãtoarelor mãsuri:
a) realizarea de cãtre CNCD a unor programe de informare şi conştientizare a prevederilor legislaţiei antidiscriminare în colaborare cu instituţiile specializate (Agenţia Naţionalã pentru Ocuparea Forţei de Muncã) şi cu organizaţii neguvernamentale;
b) elaborarea de cãtre CNCD, în colaborare cu instituţiile specializate, a unor coduri de conduitã pentru angajatorii din sectorul public şi privat privind prevenirea şi combaterea discriminãrii;
c) adoptarea de cãtre CNCD a unor instrucţiuni privind eliminarea oricãror forme de discriminare în domeniul economic, în materie de angajare şi profesie, adresate sectorului public şi privat;
d) încurajarea asociaţiilor profesionale şi a sindicatelor de a iniţia acţiuni de prevenire a discriminãrii la locul de muncã.
Prioritatea 2.3 - Incluziunea prin dezvoltarea unei abordãri comprehensive în domeniul muncii prin analize şi statistici cu obiective sociale
Context: Dezvoltarea unei strategii bazate pe analiza datelor statistice, având ca scop respectarea principiului egalitãţii, este esenţialã în stabilirea obiectivelor, precum şi în monitorizarea situaţiei discriminãrii într-un anumit domeniu. Monitorizarea eficientã şi analiza actelor/faptelor de discriminare oferã date importante, care contribuie la formarea şi orientarea viitoarelor politici şi strategii, având în vedere aspecte ce privesc locul unde se manifestã cu preponderenţã cazuri de discriminare, criteriile în baza cãrora se discrimineazã, grupurile expuse discriminãrii, categoriile de drepturi încãlcate etc.
ART. 13
CNCD are în vedere adoptarea urmãtoarelor mãsuri:
a) dezvoltarea unei strategii de monitorizare şi analizã a datelor/statisticilor privind actele/faptele de discriminare manifestate în domeniul economic, în materie de angajare şi profesie, având în vedere aspecte privind locul sãvârşirii faptelor, domeniul în care se manifestã, drepturile încãlcate, pãrţile implicate, criteriul care a stat la baza discriminãrii etc.;
b) elaborarea unui raport anual privind tendinţele de manifestare a discriminãrii în domeniul economic, în materie de angajare şi profesie;
c) elaborarea şi implementarea de politici şi acţiuni specifice de prevenire şi combatere a discriminãrii, având în vedere analiza datelor/statisticilor în domeniul economic, în materie de angajare şi profesie.

OBIECTIVUL 3
Asigurarea egalitãţii în acces, participare şi rezultate în ceea ce priveşte serviciile publice şi private destinate publicului larg
Context: În vederea atingerii obiectivului de asigurare a egalitãţii în acces, participare şi rezultate în ceea ce priveşte serviciile publice şi private destinate publicului larg, CNCD are ca scop promovarea principiului egalitãţii şi al nediscriminãrii în accesul la serviciile publice administrative şi juridice, de sãnãtate, la alte servicii, bunuri şi facilitãţi, educaţie, alegerea domiciliului şi accesul în locuri publice.
ART. 14
Promovarea egalitãţii în domeniul serviciilor publice administrative şi juridice se va realiza prin adoptarea urmãtoarelor mãsuri:
a) realizarea de cãtre CNCD, în colaborare cu organizaţiile neguvernamentale, a unor programe de informare a personalului angajat în instituţii cu atribuţii în domeniul judiciar şi ordine publicã, magistraţi, poliţişti, jandarmi etc., cu privire la legislaţia privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare;
b) elaborarea de cãtre CNCD, în parteneriat cu organizaţiile neguvernamentale, a unor coduri de conduitã pentru personalul angajat în instituţii cu atribuţii în domeniul judiciar şi al ordinii publice, referitoare la prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare;
c) realizarea de cãtre CNCD, împreunã cu Ministerul Internelor şi Reformei Administrative şi organizaţiile neguvernamentale, a unor programe privind prevenirea şi combaterea discriminãrii în relaţia instituţiei cu persoane aparţinând grupurilor vulnerabile la fenomenul discriminãrii;
d) iniţierea de cãtre CNCD, în colaborare cu Avocatul Poporului, a unor programe de prevenire şi combatere a discriminãrii, în ceea ce priveşte protecţia datelor personale şi realizarea statisticilor de cãtre instituţii cu atribuţii în domeniul judiciar şi al ordinii publice.
ART. 15
Promovarea egalitãţii în domeniul sãnãtãţii se va realiza prin adoptarea urmãtoarelor mãsuri:
a) realizarea de cãtre CNCD a unor programe de informare şi conştientizare a prevederilor legislaţiei privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare, în colaborare cu Colegiul Medicilor din România, Ministerul Sãnãtãţii Publice, având ca grup-ţintã instituţiile medicale, cadrele medicale şi sanitare, medicii de familie;
b) elaborarea de cãtre CNCD a unor coduri de conduitã pentru instituţiile medicale privind prevenirea şi combaterea discriminãrii;
c) adoptarea de cãtre CNCD, în colaborare cu Ministerul Sãnãtãţii Publice şi organizaţiile neguvernamentale, a unor mãsuri pentru a îmbunãtãţi dialogul şi comunicarea între personalul medical şi comunitãţile vulnerabile la fenomenul discriminãrii, cu scopul de a preveni şi elimina prejudecãţile, stereotipurile şi atitudinile discriminatorii în sistemul de sãnãtate.
ART. 16
Promovarea egalitãţii în domeniul educaţiei se va realiza prin adoptarea urmãtoarelor mãsuri:
a) promovarea de cãtre CNCD a educaţiei civice antidiscriminare în sistemul de învãţãmânt de stat şi privat;
b) realizarea de cãtre CNCD a unor programe de informare şi conştientizare a prevederilor legislaţiei privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului şi inspectoratele şcolare, având ca grup-ţintã instituţiile de învãţãmânt şi cadrele didactice;
c) elaborarea de cãtre CNCD, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului şi organizaţiile neguvernamentale, a unor coduri de conduitã pentru instituţiile de învãţãmânt privind prevenirea şi combaterea discriminãrii;
d) prevenirea situaţiilor de segregare în educaţie, prin conceperea şi implementarea de cãtre CNCD în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, inspectoratele şcolare şi organizaţiile neguvernamentale, a unor programe privind aplicarea principiilor nediscriminãrii în domeniul educaţiei;
e) realizarea de cãtre CNCD, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului, a unor programe de prevenire a segregãrii, precum şi de desegregare, având în vedere şi ridicarea standardelor de calitate a educaţiei la toate nivelele de învãţãmânt;
f) adoptarea de cãtre CNCD a Instrucţiunii privind prevenirea şi sancţionarea segregãrii în educaţie;
g) promovarea de cãtre CNCD a introducerii temelor de prevenire şi combatere a discriminãrii în trunchiul comun al programei şcolare;
h) adoptarea de cãtre CNCD, în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Cercetãrii şi Tineretului şi organizaţiile neguvernamentale, a unor mãsuri pentru a îmbunãtãţi dialogul şi comunicarea între personalul didactic, pãrinţii şi elevii romi, cu scopul de a preveni şi elimina prejudecãţi, stereotipuri şi atitudini discriminatorii în sistemul de învãţãmânt.
ART. 17
Promovarea egalitãţii în domeniul bunurilor, facilitãţilor şi accesului în locuri publice se va realiza prin adoptarea urmãtoarelor mãsuri:
a) realizarea de cãtre CNCD a unor programe de informare a prestatorilor de servicii destinate publicului, cu privire la legislaţia privind prevenirea şi combaterea discriminãrii;
b) elaborarea de cãtre CNCD a unor coduri de conduitã pentru prestatorii de servicii destinate publicului, privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare.
ART. 18
Promovarea egalitãţii în domeniul liberei alegeri a domiciliului se va realiza prin adoptarea urmãtoarelor mãsuri:
a) realizarea de cãtre CNCD a unor programe de informare a autoritãţilor publice în ceea ce priveşte legislaţia referitoare la prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare şi libera alegere a domiciliului;
b) dezvoltarea şi implementarea de cãtre CNCD în colaborare cu instituţii publice şi/sau organizaţii neguvernamentale a unor programe, cu scopul de a preveni şi combate discriminarea manifestatã prin segregarea rezidenţialã de restul populaţiei în domeniul locuinţei, sprijinirea includerii comunitãţilor vulnerabile la fenomenul discriminãrii în proiecte de locuinţe, reabilitare şi menţinere, avându-se în vedere respectarea principiului nediscriminãrii şi a egalitãţii de şanse;
c) adoptarea de cãtre CNCD a unor mãsuri de prevenire şi sancţionare a practicilor discriminatorii care afecteazã anumite grupuri vulnerabile, fie din partea autoritãţilor locale, fie private, în ceea ce priveşte rezidenţa şi locuinţele.

OBIECTIVUL 4
Intensificarea recunoaşterii şi conştientizãrii diversitãţii având ca ţintã media, cultura şi sportul
ART. 19
În vederea atingerii obiectivului de intensificare a recunoaşterii şi conştientizãrii diversitãţii având ca ţintã media, cultura şi sportul, CNCD are ca scop:
a) consolidarea iniţiativelor antidiscriminare la nivel naţional şi derularea unor programe de conştientizare interculturalã privind diversitatea şi nediscriminarea;
b) cooperarea şi consolidarea relaţiilor cu media în prevenirea şi combaterea discriminãrii, promovarea interacţiunii şi diversitãţii etnoculturale;
c) cooperarea şi consolidarea relaţiilor cu instituţiile şi entitãţile sportive, prin promovarea de acţiuni şi programe în vederea prevenirii şi combaterii tuturor formelor de discriminare în sport.
Prioritatea 4.1 - Consolidarea iniţiativelor antidiscriminare la nivel naţional şi derularea unor programe de conştientizare interculturalã privind diversitatea şi nediscriminarea
Context: În societatea româneascã au fost derulate o serie de acţiuni şi programe în domeniul prevenirii şi combaterii discriminãrii, existând atât iniţiative guvernamentale, cât şi neguvernamentale de succes. Provocarea în acest domeniu o reprezintã asigurarea cã desfãşurarea acestor programe şi acţiuni este consolidatã, existând o coerenţã în mesaje şi abordãri ca rãspuns la fenomenul discriminãrii. Conştientizarea publicului şi a întregii societãţi în general asupra consecinţelor discriminãrii constituie un element esenţial.
ART. 20
CNCD are în vedere adoptarea urmãtoarelor mãsuri:
a) promovarea cooperãrii CNCD în cadrul diverselor iniţiative de prevenire a oricãror forme de discriminare şi participarea în parteneriat cu autoritãţile publice şi/sau organizaţiile neguvernamentale, în vederea eficientizãrii impactului asupra publicului şi grupurilor vulnerabile discriminãrii;
b) monitorizarea iniţiativelor guvernamentale şi neguvernamentale în domeniul promovãrii principiului egalitãţii de şanse, a nediscriminãrii, în vederea consolidãrii la nivel naţional a programelor de conştientizare în acest domeniu;
c) promovarea şi conştientizarea formelor de discriminare prin campanii derulate cu ocazia aniversãrilor Zilei internaţionale a drepturilor omului, Zilei internaţionale a romilor, Zilei internaţionale a femeii etc.;
d) organizarea anualã a manifestãrilor privind promovarea diversitãţii, toleranţei, nediscriminãrii, prin acţiuni promovate de CNCD de notorietate în societatea româneascã, precum DiversFest, CultFest etc.
Prioritatea 4.2 - Cooperarea şi consolidarea relaţiilor cu massmedia în prevenirea şi combaterea discriminãrii, promovarea interacţiunii şi diversitãţii etnoculturale
Context: Mass-media a jucat un rol important în procesul de conştientizare a diversitãţii culturale şi a nediscriminãrii, precum şi în prezentarea chestiunilor de interes public cu relevanţã în acest domeniu. Au existat însã şi motive de îngrijorare cu privire la modul în care în cadrul mass-media sunt realizate, prezentate şi diseminate informaţii cu un potenţial caracter discriminatoriu. În acest sens, o importanţã deosebitã o are asigurarea rolului de promotor al mass-media în ceea ce priveşte subiectele de interes public, precum şi cel de conştientizare a publicului, însã e important totodatã sã existe atât mecanisme de autoreglare, cât şi de prevenire şi combatere a unor potenţiale acte sau fapte de discriminare.
ART. 21
CNCD are în vedere adoptarea urmãtoarelor mãsuri:
a) înfiinţarea în cadrul CNCD a Biroului relaţii publice şi comunicare;
b) eficientizarea comunicãrii formale a CNCD, prin organizarea de conferinţe de presã, elaborarea de comunicate de presã şi informaţii disponibile mass-mediei;
c) promovarea de parteneriate cu instituţii specializate, organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale media în acţiuni comune pentru prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare în mass-media;
d) promovarea de acţiuni comune cu instituţiile, asociaţiile şi formele de organizare ale mass-media, în vederea promovãrii principiului nediscriminãrii şi al dreptului la libertatea de exprimare a mass-media;
e) elaborarea, împreunã cu asociaţiile profesionale media şi organizaţiile neguvernamentale, a unor ghiduri adresate jurnaliştilor privind limitele dreptului la libertatea de exprimare şi dreptul de a nu fi supus discriminãrii.
Prioritatea 4.3 - Cooperarea şi consolidarea relaţiilor cu instituţiile şi entitãţile sportive, prin promovarea de acţiuni şi programe în vederea prevenirii şi combaterii tuturor formelor de discriminare în sport
Context: Activitãţile sportive oferã publicului un important instrument de interacţiune şi incluziune. Cea mai importantã provocare în acest domeniu o constituie prevenirea şi combaterea rasismului şi a discriminãrii în sport.
ART. 22
CNCD are în vedere adoptarea urmãtoarelor mãsuri:
a) promovarea de parteneriate cu instituţii sportive specializate, organizaţii neguvernamentale şi cu asociaţii profesionale din România vizând acţiuni comune pentru prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare în sport;
b) promovarea de activitãţi comune cu instituţiile, asociaţiile şi formele de organizare din sport la nivel internaţional, precum şi la nivel naţional, în vederea promovãrii principiului nediscriminãrii şi a combaterii rasismului în sport.

OBIECTIVUL 5
Concentrarea eforturilor cãtre aplicarea unei politici de toleranţã zero faţã de orice forme de discriminare în societatea româneascã
ART. 23
În vederea atingerii obiectivului de concentrare a eforturilor cãtre aplicarea unei politici de toleranţã zero faţã de orice forme de discriminare în societatea româneascã, CNCD are ca scop:
a) promovarea iniţiativelor de informare a cetãţenilor în vederea conştientizãrii efectelor discriminãrii în toate aspectele vieţii sociale;
b) consolidarea educaţiei cetãţenilor în domeniul nediscriminãrii prin procese educaţionale formale şi nonformale;
c) promovarea, consolidarea şi cooperarea în cadrul iniţiativelor derulate în prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare la nivel instituţional şi neguvernamental;
d) monitorizarea şi cercetarea fenomenului discriminãrii în România, identificarea amplitudinii fenomenului, direcţiilor de acţiune, mãsurilor necesare şi iniţiativelor în prevenirea tuturor formelor de discriminare.
Prioritatea 5.1 - Promovarea iniţiativelor de informare a cetãţenilor în vederea conştientizãrii efectelor discriminãrii în toate aspectele vieţii sociale
Context: Astfel cum releva un recent sondaj de opinie comandat de CNCD, la întrebarea "ce ar trebui fãcut în România pentru a nu mai exista discriminare?", în ierarhia stabilitã prin nota acordatã importanţei, pe o scalã în care 1=deloc important, iar 10=cel mai important, coeficienţii acordaţi au relevat note de: 9.46 pentru promovarea şi respectarea principiului egalitãţii de şanse în toate zonele vieţii, 9.44 ca şcoala sã ofere mai multe programe despre toleranţã şi respect, 9.19 acceptarea diversitãţii culturale şi a stilurilor de viaţã diferite, 9.17 susţinerea organizaţiilor care fac posibilã interacţiunea între grupurile etnice, 9.09 implicarea mai activã a reprezentanţilor bisericilor pentru promovarea ideii de diversitate şi toleranţã, 9.04 ca mass-media sã fie sancţionatã mai aspru pentru mesaje discriminatorii, 8.75 implicarea mai activã a sindicatelor în activitatea de combatere a discriminãrii, 8.29 oamenii care discrimineazã sã fie daţi în judecatã.
În societatea româneascã actualã, conceptele de diversitate, toleranţã, egalitate de şanse şi discriminare nu sunt pe deplin cunoscute în toate mediile sociale. Cu atât mai mult, nivelul de conştientizare a efectelor discriminãrii asupra unui individ este relativ redus. Cunoaşterea şi înţelegerea acestor concepte se pot realiza şi prin informarea şi educarea cetãţenilor în mod permanent şi în toate mediile.
ART. 24
CNCD are în vedere adoptarea urmãtoarelor mãsuri:
a) organizarea de campanii de conştientizare asupra problematicii discriminãrii şi a consecinţelor acesteia în toate domeniile de aplicabilitate a legislaţiei în materie (educaţie, sãnãtate, accesul liber la serviciile publice, libertatea de exprimare, muncã, activitate economicã, angajare etc.);
b) organizarea de mese rotunde, dezbateri, ateliere de lucru, seminarii în domeniul drepturilor omului, cu accent pe respectarea principiului egalitãţii şi al nediscriminãrii;
c) organizarea şi desfãşurarea de programe şi proiecte la nivel naţional, regional şi local destinate abordãrii situaţiei unor categorii vulnerabile la fenomenul discriminãrii, cu accent pe efecte şi mãsuri necesare prevenirii discriminãrii;
d) întãrirea capacitãţii informative a CNCD prin dezvoltarea paginii de web a CNCD, actualizarea continuã a acesteia, a materialelor privind activitatea instituţiei, care sã permitã informarea publicului cu privire la problematica nediscriminãrii.
Prioritatea 5.2 - Consolidarea educaţiei cetãţenilor în domeniul nediscriminãrii prin procese educaţionale formale şi nonformale
Context: Educaţia este unul dintre cele mai importante mijloace de combatere a discriminãrii şi dezvoltare a unei societãţii multietnice, multiculturale şi incluzive. Prin strategii educaţionale adecvate, atât elevii, studenţii, tinerii, cât şi publicul în general trebuie sã fie capabili sã aprecieze importanţa diversitãţii culturale şi trebuie sprijiniţi pentru a recunoaşte şi a se opune prejudecãţilor şi discriminãrii. La toate nivelurile, procesul educativ trebuie sã se raporteze la principiul nediscriminãrii, al promovãrii interculturalitãţii, diversitãţii şi toleranţei.
În acest sens este necesarã atât pregãtirea de specialişti, cât şi organizarea de cursuri de formare la toate nivelurile educative formale şi nonformale în vederea promovãrii principiului nediscriminãrii.
ART. 25
CNCD are în vedere adoptarea urmãtoarelor mãsuri:
a) organizarea şi participarea la iniţiative proprii, precum şi ale altor actori instituţionali sau neguvernamentali privind formarea de specialişti în domeniul drepturilor omului şi nediscriminãrii;
b) organizarea şi desfãşurarea de cursuri de formare în domeniul nediscriminãrii pentru diferite categorii sociale şi profesionale;
c) promovarea conceptului de mediatori antidiscriminare, continuarea procesului de formare a acestora, precum şi formarea unor lideri de opinie sau formatori pentru realizarea continuitãţii pe termen lung;
d) organizarea de ateliere de lucru având ca tematici noţiuni, concepte, idei, teorii, practici în domeniul nediscriminãrii şi al drepturilor omului;
e) promovarea introducerii unor discipline în programele şcolare (pentru nivel elementar, gimnazial şi liceal), care trateazã problematica drepturilor omului şi nediscriminãrii, precum şi susţinerea de noi cursuri opţionale care sã trateze în detaliu aspectele incluse şi cele care derivã din problematica nediscriminãrii;
f) promovarea şi susţinerea introducerii unor discipline în domeniul nediscriminãrii la nivel universitar;
g) promovarea iniţiativei de înfiinţare şi dezvoltare în centrele universitare a unor centre studenţeşti de studiere a discriminãrii;
h) promovarea şi contribuirea la formarea şi dezvoltarea unor reţele naţionale la nivel liceal şi universitar de promovare şi combatere a discriminãrii, prin formare de lideri de opinie;
i) organizarea şi desfãşurarea unor programe de tip "şcoala de varã" pe tematica drepturilor omului, nediscriminãrii, diversitãţii, egalitãţii de şanse şi toleranţã la nivel naţional;
j) derularea unor proiecte împreunã cu liceele şi universitãţile privind tematica nediscriminãrii.
Prioritatea 5.3 - Promovarea, consolidarea şi cooperarea în cadrul iniţiativelor derulate în prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare la nivel instituţional şi neguvernamental
ART. 26
CNCD are în vedere adoptarea urmãtoarelor mãsuri:
a) promovarea cooperãrii CNCD cu autoritãţile publice şi organizaţiile neguvernamentale în cadrul diverselor iniţiative de prevenire a oricãror forme de discriminare, în vederea eficientizãrii impactului asupra publicului, precum şi asupra grupurilor vulnerabile la fenomenul discriminãrii;
b) monitorizarea iniţiativelor guvernamentale şi neguvernamentale în domeniul promovãrii principiului egalitãţii de şanse şi a principiului nediscriminãrii, în vederea consolidãrii la nivel naţional a programelor în acest domeniu;
c) participarea CNCD în programe de prevenire şi combatere a tuturor formelor de discriminare, în cadrul diferitelor iniţiative neguvernamentale, în cadrul programelor proprii sau în parteneriat cu alte instituţii, organizaţii neguvernamentale sau cu entitãţi legal constituite cu interes în combaterea discriminãrii, prin instrumentele de promovare ca documente, materiale audio, video, confecţionarea de materiale promoţionale, acordarea de premii etc.
Prioritatea 5.4 - Monitorizarea şi cercetarea fenomenului discriminãrii în România, identificarea amplitudinii fenomenului, direcţiilor de acţiune, mãsurilor necesare şi iniţiativelor în prevenirea tuturor formelor de discriminare
Context: - Monitorizarea şi cercetarea fenomenului discriminãrii, realizarea de studii, analize, sondaje de opinie, publicaţii etc. constituie unele dintre mijloacele principale prin care se poate obţine o imagine de ansamblu asupra fenomenului de discriminare în societate. În acest sens, activitatea de cercetare constituie un instrument de mãsurã fundamental al fenomenului discriminãrii. De asemenea, colaborarea cu instituţii specializate în sondarea opiniei publice cu privire la manifestãrile şi percepţiile privitoare la discriminare rãmâne un element cheie în definirea prioritãţilor, mãsurilor şi eficientizarea eforturilor de prevenire a discriminãrii.
ART. 27
CNCD are în vedere adoptarea urmãtoarelor mãsuri:
a) realizarea şi tipãrirea de studii de cercetare şi rapoarte în domeniul drepturilor omului sub aspectul principiului egalitãţii şi al nediscriminãrii;
b) realizarea şi publicarea anualã a jurisprudenţei Colegiului director al CNCD;
c) realizarea şi publicarea legislaţiei privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare, comentatã şi adnotatã de Colegiul director al CNCD;
d) realizarea şi tipãrirea trimestrialã a unei reviste a CNCD, care sã conţinã informaţii din domeniul de activitate al instituţiei privind activitãţile de prevenire şi de combatere a tuturor formelor de discriminare; aceastã revistã va fi accesibilã şi în format electronic pe site-ul CNCD;
e) participarea la elaborarea de articole de specialitate, studii, rapoarte, cercetãri, materiale informative în colaborare cu alte instituţii, precum şi organizaţii neguvernamentale;
f) realizarea şi comandarea anualã a barometrului de opinie privind percepţiile şi atitudinile faţã de fenomenul de discriminare în România, care reflectã percepţia cetãţenilor referitoare la conceptele, principiile, situaţiile care derivã din discriminare;
g) realizarea analizei de imagine a CNCD, care relevã notorietatea instituţiei, dar şi situaţia apariţiei problematicii nediscriminãrii în mass-media.

CAP. III
Aplicarea Strategiei naţionale de implementare a mãsurilor de prevenire şi combatere a discriminãrii la grupurile vulnerabile la fenomenul discriminãrii

Context: Aşa cum releva recent un sondaj de opinie comandat de Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminãrii, categoriile de persoane percepute de populaţie ca fiind cel mai adesea victime ale discriminãrii sunt persoanele infestate cu HIV, homosexualii şi romii. Analiza contextelor favorizante pentru comportamentele de discriminare configureazã 3 categorii de frecvenţã perceputã a producerii acestora:
a) prima categorie vizeazã accesul şi exercitarea unei ocupaţii, consideratã în medie de 47, respectiv 41% din populaţia eşantionului ca fiind un context în care "foarte des" sau "des" au loc tratamente diferenţiate; persoanele în vârstã, romii şi persoanele infestate cu HIV sunt considerate cel mai adesea a fi cele mai discriminate în acest context;
b) a doua categorie este reprezentatã de şcoalã şi locuri publice (cu o pondere de 30% fiecare), unde percepţia tratamentului diferenţiat vizeazã preponderent persoanele infestate cu HIV, homosexualii şi romii;
c) a treia categorie este reprezentatã de relaţia cu autoritãţile publice (24%), justiţia (20%) şi familia (18%). În interiorul acestei categorii remarcãm ponderile mai mari atribuite discriminãrii romilor în "relaţia cu autoritãţile" şi în "justiţie" şi homosexualilor şi persoanelor infestate cu HIV "în familie".
Pe de altã parte, astfel cum rezultã din statisticile CNCD, sub aspectul plângerilor depuse, începând cu anul 2002 pânã în 2006, ponderea situaţiilor care au ca obiect discriminarea, într-o ierarhizare în funcţie de numãrul plângerilor, raportatã la criteriile de discriminare, se prezintã astfel:
1. etnie/naţionalitate
2. categorie socialã
3. dizabilitate
4. convingeri
5. vârstã
6. infectare cu HIV
7. sex
8. orientare sexualã
9. religie etc.
Sub aspectul sancţiunilor aplicate, începând cu anul 2002 pânã în 2006, ponderea cazurilor în care s-a constatat discriminarea, într-o ierarhizare în funcţie de numãrul sancţiunilor, raportatã la criteriile de discriminare, se prezintã astfel:
1. etnie
2. vârstã
3. sex
4. naţionalitate
5. categorie socialã
6. religie
7. orientare sexualã
8. infectare cu HIV
9. dizabilitate etc.
Contextul evidenţiat prin percepţia publicului faţã de fenomenul discriminãrii şi faţã de categoriile de persoane ca fiind cel mai adesea victime ale discriminãrii, precum şi statisticile CNCD configureazã tipul de discriminare care se înregistreazã în mod prevalent ca fiind în special discriminarea pe criteriul etnic (romi), urmatã de criteriul de vârstã, sex, categorie socialã, religie, infectare cu HIV, orientare sexualã, dizabilitate.
ART. 28
Luând în considerare aceste aspecte, obiectivele SNImPCD vor fi orientate spre grupurile afectate prin manifestarea diferitelor forme de discriminare, având în vedere criteriul corelativ al acestora, respectiv: etnie, vârstã, sex, religie, infectare cu HIV, orientare sexualã, dizabilitate etc.
ART. 29
CNCD va evalua anual situaţia discriminãrii, în vederea monitorizãrii şi orientãrii obiectivelor SNImPCD cãtre grupurile care sunt prevalent vulnerabile la fenomenul discriminãrii. În acest sens, grupurile vulnerabile la fenomenul discriminãrii vor constitui subiectul mãsurilor de realizare a obiectivelor SNImPCD.

CAP. IV
Implementarea şi finanţarea Strategiei naţionale de implementare a mãsurilor de prevenire şi combatere a discriminãrii

ART. 30
Toate etapele dezvoltãrii şi aplicãrii SNImPCD, incluzând planificarea, revizuirea, implementarea, monitorizarea, trebuie sã fie participative şi sã implice grupurile vulnerabile la fenomenul discriminãrii.
ART. 31
(1) În vederea implementãrii SNImPCD existã un numãr de actori cheie a cãror participare condiţioneazã succesul acesteia. Actori-cheie identificaţi în acest proces sunt: instituţiile centrale şi locale, instituţiile specializate, instituţii cu experienţã în domeniu, organizaţii neguvernamentale şi orice entitãţi legal constituite care au un interes în prevenirea şi combaterea discriminãrii.
(2) Contribuţia acestor actori-cheie are în vedere:
a) participarea în coordonare, cooperare şi colaborare prin structurile stabilite de strategie; dezvoltarea şi participarea la implementarea mãsurilor prevãzute în strategie;
b) participarea la diseminarea strategiei în rândul grupurilor vulnerabile discriminãrii;
c) participarea în monitorizare şi revizuirea strategiei.
ART. 32
Responsabilitatea implementãrii cu succes a strategiei revine CNCD. În acest sens, procesul de aplicare va fi supervizat de cãtre Colegiul director al CNCD, implementarea propriu-zisã a SNImPCD fiind asiguratã de compartimentele funcţionale ale instituţiei.
ART. 33
CNCD va asigura procesul de consultare şi coordonare cu actorii-cheie identificaţi în vederea aplicãrii SNImPCD, urmând a fi stabilite mecanismele de consultare şi cooperare în acest sens.
ART. 34
CNCD va asigura sursele de finanţare a SNImPCD având în vedere 2 piloni:
a) alocarea de resurse financiare interne pentru implementarea SNImPCD din bugetul propriu al CNCD de la momentul intrãrii în vigoare a strategiei (2007) pânã la finalizare (2013);
b) identificarea de resurse financiare externe CNCD, în vederea utilizãrii acestora pentru implementarea SNImPCD.
ART. 35
Pentru finanţarea acţiunilor şi mãsurilor prevãzute în SNImPCD se vor acoperi cheltuielile ocazionate de:
- editarea, tipãrirea, achiziţia şi distribuirea de cãrţi, manuale, ziare, reviste şi alte publicaţii, dicţionare, albume, enciclopedii, hãrţi, casete video, casete audio, compact-discuri şi alte suporturi magnetice, broşuri, pliante, mape, postere, bannere şi alte tipãrituri pentru documentare şi pentru activitãţi de promovare;
- realizarea şi achiziţia de materiale promoţionale: tricouri, şepci, alte obiecte de îmbrãcãminte, rechizite şi papetãrie, cãni, pahare, brichete, scrumiere, umbrele, genţi, rucsacuri, precum şi orice alte obiecte cu caracter promoţional;
- realizarea, achiziţia şi distribuirea de filme, fotografii, imagini şi altele asemenea;
- organizarea şi participarea la simpozioane, festivaluri, conferinţe, expoziţii, colocvii, târguri, lansãri de carte şi alte asemenea manifestãri, desfãşurate în ţarã şi în strãinãtate (cheltuieli de transport, cazare, masã sau diurnã);
- servicii de traduceri, interpretariat, servicii şi asistenţã IT;
- publicitate în mass-media;
- realizarea de sondaje, cercetãri şi studii;
- organizarea de vizite de documentare, manifestãri culturale, tabere, şcoli de varã, întâlniri zonale şi alte asemenea manifestãri, desfãşurate în ţarã şi în strãinãtate (cheltuieli de transport, cazare, masã sau diurnã);
- vizite ale reprezentanţilor organizaţiilor internaţionale sau strãine în România (cheltuieli de transport, cazare, masã sau diurnã);
- trataţii, reprezentare, deplasãri interne şi externe (transport, cazare, masã sau diurnã), taxe de participare şi de vizitare, taxe consulare, taxe de înregistrare, taxe vamale, asigurãri, combustibil auto şi alte cheltuieli de transport şi difuzare;
- alte cheltuieli necesare şi oportune pentru realizarea proiectelor şi acţiunilor mai sus menţionate.
ART. 36
Un raport anual de progres cu privire la aplicarea SNImPCD va fi realizat de cãtre CNCD, supervizat de Colegiul director şi ulterior supus dezbaterii publice.

----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016