Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 284 din 20 aprilie 2011 pentru modificarea si completarea Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 284 din 20 aprilie 2011  pentru modificarea si completarea Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 284 din 20 aprilie 2011 pentru modificarea si completarea Reglementarilor privind omologarea de tip si eliberarea cartii de identitate a vehiculelor rutiere, precum si omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrarilor publice, transporturilor si locuintei nr. 211/2003

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 307 din 4 mai 2011
    În temeiul prevederilor art. 17 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 78/2000 privind omologarea, eliberarea cãrţii de identitate şi certificarea autenticitãţii vehiculelor rutiere în vederea comercializãrii, înmatriculãrii sau înregistrãrii acestora în România, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 230/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite urmãtorul ordin:

    ART. I
    Reglementãrile privind omologarea de tip şi eliberarea cãrţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 şi 275 bis din 18 aprilie 2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. La secţiunea 1 capitolul II, punctele 8 şi 9 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "8. În cadrul prezentelor reglementãri, dacã nu se specificã altfel, prin referire la Directiva 2007/46/CE se înţelege forma acesteia în versiunea care include toate modificãrile şi completãrile ulterioare pânã la Regulamentul (UE) nr. 371/2010 inclusiv.
    Regulamentele (UE) de modificare a Directivei 2007/46/CE adoptate ulterior intrãrii în vigoare a prezentelor reglementãri sunt obligatorii în toate elementele lor şi se aplicã în mod direct.
    9. În cadrul prezentelor reglementãri, dacã nu se specificã altfel, prin referire la Directiva 2003/37/CE se înţelege forma acesteia în versiunea care include toate modificãrile şi completãrile ulterioare pânã la Directiva 2010/62/UE inclusiv.
    Regulamentele (UE) de modificare a Directivei 2003/37/CE adoptate ulterior intrãrii în vigoare a prezentelor reglementãri sunt obligatorii în toate elementele lor şi se aplicã în mod direct."
    2. La secţiunea 1 capitolul II, dupã punctul 10 se introduce un nou punct, punctul 10^1, cu urmãtorul cuprins:
    "10^1. Regulamentele (UE) şi deciziile (UE) de modificare sau de punere în aplicare a actelor de reglementare comunitare menţionate în prezentele reglementãri, adoptate ulterior intrãrii în vigoare a acestora, sunt obligatorii în toate elementele lor şi se aplicã în mod direct."
    3. La secţiunea 1 capitolul III, punctele 16 şi 25 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "16. MTI poate acorda exceptãri de la unele prevederi ale prezentelor reglementãri, aplicabile la omologarea naţionalã de tip, cu condiţia de a se impune respectarea unor condiţii alternative, astfel încât sã nu fie afectate în mod semnificativ siguranţa rutierã şi protecţia mediului.
    În certificatul de omologare naţionalã de tip se vor menţiona derogãrile acordate.
    .....................................................................
    25. Vehiculele complete, completate, carosate sau modificate pentru a fi utilizate de forţele armate, forţele de menţinere a ordinii publice (forţele de securitate a statului, de poliţie, de jandarmerie sau poliţia de frontierã), serviciile de protecţie civilã, serviciile de luptã împotriva incendiilor (pompieri) şi alte servicii de urgenţã (servicii de ambulanţã şi medicinã, pentru acordarea ajutorului de urgenţã sau servicii de descarcerare) se pot omologa naţional de cãtre RAR ca vehicule speciale.
    Pentru aceste vehicule, MTI poate acorda derogãri de la cerinţele prevãzute la omologarea naţionalã de tip, pentru elementele constructive specifice utilizãrii speciale, atunci când respectarea cerinţelor tehnice este incompatibilã cu utilizarea respectivã.
    În vederea omologãrii, solicitantul omologãrii trebuie sã punã la dispoziţia RAR un document emis de cãtre autoritatea competentã prin care sã fie precizate elementele constructive specifice utilizãrii speciale, care justificã încadrarea vehiculului respectiv ca vehicul special şi, dupã caz, acordarea unor derogãri de la cerinţele prevãzute la omologarea naţionalã de tip.
    În certificatul de omologare naţionalã de tip se vor menţiona derogãrile acordate.
    Vehiculul va putea fi utilizat cu o altã destinaţie decât cea menţionatã la primul paragraf numai dupã reomologarea de cãtre RAR. La reomologare se vor aplica cerinţele tehnice care erau în vigoare la data fabricaţiei vehiculului respectiv."
    4. La secţiunea 2 capitolul I punctul 23 alineatul (1), al cincilea paragraf se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Datele din CIV referitoare la vehicul se înscriu de cãtre RAR şi, dupã caz, de cãtre deţinãtorul numãrului naţional de registru."
    5. La secţiunea 2 capitolul II punctul 3 alineatul (1), litera c) se abrogã.
    6. La secţiunea 2 capitolul II punctul 3 alineatul (1) litera b), punctul 7 alineatul (2), punctul 12 alineatele (1) şi (2), punctul 14 alineatul (1) şi punctul 16 alineatul (1), referirile la "producãtor, reprezentantul acestuia sau importator" se considerã a fi fãcute la "producãtor".
    7. La secţiunea 2 capitolul II punctul 6, alineatele (2)-(5) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Cererea pentru acordarea omologãrii naţionale de tip va fi înaintatã RAR de cãtre producãtorul vehiculului, persoanã juridicã românã.
    Pentru fiecare tip de vehicul va fi înaintatã RAR câte o cerere de omologare naţionalã de tip separatã.
    (3) Cererea prevãzutã la alin. (2) trebuie sã fie însoţitã de un dosar care conţine, dupã caz:
    a) copia de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al solicitantului omologãrii naţionale de tip;
    b) copia de pe documentul prin care producãtorul, dacã este cazul, împuterniceşte solicitantul omologãrii naţionale de tip sã obţinã omologarea naţionalã de tip;
    c) copia de pe certificatul sistemului de urmãrire a calitãţii sistemului de producţie (în cazul în care nu existã, se va completa un chestionar de evaluare preliminarã a calitãţii sistemului de producţie, în baza cãruia RAR va efectua un audit de produs);
    d) lista cu toate certificatele de omologare CE de tip/comunicãrile de omologare CEE-ONU/rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat, acordate în baza actelor de reglementare prevãzute în anexa nr. 2 la prezenta secţiune pentru vehiculul ce se doreşte a fi omologat;
    e) copii de pe certificatele de omologare CE de tip/comunicãrile de omologare CEE-ONU/rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat, acordate în baza actelor de reglementare prevãzute în anexa nr. 2 la prezenta secţiune pentru vehiculul respectiv (în forma completã: certificat de omologare CE de tip/comunicare de omologare CEE-ONU, raport de încercãri, specificaţie tehnicã şi desene, dupã caz);
    f) desenul plãcuţei producãtorului vehiculului cu explicitarea datelor inscripţionate, explicitarea semnificaţiei caracterelor din VIN, desenele cu amplasarea mijloacelor de identificare;
    g) specificaţia tehnicã în limba românã a vehiculului ce se doreşte a fi omologat de tip.
    (4) În cazul unei proceduri de omologare naţionalã de tip mixtã, RAR poate excepta un producãtor de la obligaţia de a prezenta unul sau mai multe certificate de omologare CE de tip/comunicãri de omologare CEE-ONU, caz în care fiecare dintre certificatele de omologare CE de tip/comunicãrile de omologare CEE-ONU pentru care este valabilã exceptarea este înlocuit cu un raport de încercare emis de un serviciu tehnic notificat.
    (5) În cazul unei omologãri naţionale de tip în mai multe etape, documentele ce trebuie anexate cuprind:
    a) în prima etapã, acele pãrţi ale dosarului prevãzut la alin. (3) necesare pentru un vehicul complet care sunt relevante pentru stadiul de fabricaţie al vehiculului de bazã;
    b) în cea de-a doua etapã şi în cele ulterioare, acele pãrţi ale dosarului prevãzut la alin. (3) care sunt relevante pentru stadiul de fabricaţie curent, precum şi o copie a certificatului de omologare CE de tip a întregului vehicul eliberat în stadiul de fabricaţie anterior; de asemenea, producãtorul trebuie sã punã la dispoziţie detalii complete privind orice modificare sau adãugare pe care a adus-o vehiculului.
    În plus, producãtorul va furniza lista completã a modificãrilor şi completãrilor pe care le-a adus vehiculului de bazã sau incomplet, desenele specifice completãrilor/modificãrilor efectuate în aceastã etapã, precum şi manualul de carosare/transformare al producãtorului vehiculului de bazã sau incomplet, cu informaţii privind materialele folosite (în locul manualului se poate prezenta o agreare din partea producãtorului vehiculului de bazã sau incomplet).
    Informaţiile de la lit. a) şi b) pot fi furnizate în conformitate cu procedura de omologare naţionalã de tip mixtã, stabilitã la alin. (4).
    Vehiculele completate nu pot fi supuse omologãrii naţionale de tip multietapã dacã nu existã o omologare naţionalã de tip acordatã de RAR sau o omologare CE de tip valabilã pentru vehiculul de bazã."
    8. La secţiunea 2 capitolul II punctul 7, alineatele (6)-(8) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(6) Documentele pe baza cãrora se acordã omologarea naţionalã de tip sunt:
    a) certificatele de omologare CE de tip eliberate de autoritãţile competente din SM pe baza fiecãrei directive comunitare individuale şi/sau fiecãrui regulament comunitar precizate în anexa nr. 2 la prezenta secţiune;
    b) comunicãrile de omologare CEE-ONU eliberate de autoritãţile competente din statele care sunt pãrţi contractante la acordurile de la Geneva pe baza fiecãrui regulament CEE-ONU precizat în anexa nr. 2 la prezenta secţiune; sau
    c) rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat.
    (7) În funcţie de certificatele de omologare de tip/comunicãrile de omologare CEE-ONU/rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat, prezentate la RAR de solicitantul omologãrii naţionale de tip şi de conţinutul dosarului, RAR va informa solicitantul cu privire la lista încercãrilor şi a verificãrilor la care va fi supus vehiculul ce se doreşte a fi omologat.
    (8) Pentru fiecare tip de vehicul, RAR va efectua urmãtoarele operaţii:
    a) va elibera solicitantului certificatul de omologare naţionalã de tip;
    b) va acorda numãrul naţional de registru."
    9. La secţiunea 2 capitolul II punctul 10, alineatele (5) şi (7) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(5) O revizuire este consideratã "extindere" în cazul în care, pe lângã dispoziţiile din alin. (4):
    a) sunt necesare noi inspecţii sau încercãri;
    b) s-a modificat orice informaţie din certificatul de omologare naţionalã de tip;
    c) intrã în vigoare noi cerinţe pe baza oricãrui act de reglementare aplicabil tipului de vehicul omologat.
    ........................................................................
    (7) În cazul unei extinderi, RAR va actualiza certificatul de omologare naţionalã de tip. Certificatul actualizat este pus la dispoziţia solicitantului."
    10. În cadrul secţiunii 2 capitolul II, sintagma "dosar informativ" se înlocuieşte cu sintagma "dosarul prevãzut la pct. 6 alin. (3)".
    11. La secţiunea 2 capitolul III, poziţiile "Faruri cu fascicul de întâlnire simetric" şi "Sisteme adaptabile pentru iluminare frontalã (AFS)" din tabel se abrogã.
    12. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelul 1, poziţia "62. Siguranţã generalã" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:┌───────────────────────┬───────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┐
│"63. Siguranţã generalã│R (CE) 661/2009│ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │X"│
└───────────────────────┴───────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┘    13. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelul 3, poziţia "15. Rezistenţã scaune" se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:┌───────────────────────┬─────────┬────┬────┬────┬────┬───┬────┬───┬───┬───┬───┐
│"15. Rezistenţã scaune │ 74/408 │A(2)│A(2)│A(2)│A(2)│ C │ C" │ │ │ │ │
│ │ │C(4)│C(4)│C(4)│C(4)│ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────┴─────────┴────┴────┴────┴────┴───┴────┴───┴───┴───┴───┘    14. La secţiunea 2 anexa nr. 2 tabelele 1-8, la poziţiile N1-N6, dupã caz, simbolul "X" se înlocuieşte cu simbolul "RO".
    15. La secţiunea 2 anexa nr. 2, la notele de tabel incluse dupã tabelele 1, 2, 3 şi 8, dupã nota de tabel "X" se introduce o nouã notã de tabel, nota de tabel "RO", cu urmãtorul cuprins:
    "RO: Se aplicã cerinţele prevãzute la pct. N1-N6 din prezenta anexã".
    16. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 4, dupã subpunctul 4.2 se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 4.3-4.6, cu urmãtorul cuprins:
    "4.3. RAR nu poate sã refuze:
    a) sã acorde omologarea CE sau omologarea naţionalã de tip pentru un nou tip de vehicul;
    b) eliberarea CIV şi aplicarea foliei de securizare pe CIV în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii unui nou vehicul,
    în cazul în care vehiculul respectiv respectã prevederile Regulamentului (CE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.003/2010 .
    4.4. Începând cu 1 noiembrie 2012, RAR refuzã sã acorde omologarea CE de tip sau omologarea naţionalã de tip în cazul noilor tipuri de vehicule care nu respectã prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi Regulamentului (UE) nr. 1.003/2010 .
    4.5. Începând cu 1 noiembrie 2014, în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii, vehiculele noi trebuie sã respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.003/2010 .
    De la aceastã datã, pentru vehiculele noi care nu respectã prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.003/2010 , RAR considerã cã CoC care însoţesc aceste vehicule, în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni, nu mai sunt valabile în sensul pct. 23 al cap. I din prezenta secţiune şi, în consecinţã, nu elibereazã CIV şi nu aplicã folia de securizare pe CIV existente în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii unor astfel de vehicule.
    4.6. RAR permite înmatricularea, înregistrarea şi comercializarea vehiculelor noi cãrora li s-a acordat omologarea de tip înainte de 1 noiembrie 2012 şi continuã sã acorde extinderea omologãrilor acordate în temeiul Directivei 70/222/CEE ."
    17. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 18, dupã subpunctul 18.1 se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 18.2-18.5, cu urmãtorul cuprins:
    "18.2. RAR nu poate sã refuze:
    a) sã acorde omologarea CE sau omologarea naţionalã de tip pentru un nou tip de vehicul,
    b) eliberarea CIV şi aplicarea foliei de securizare pe CIV în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii unui nou vehicul,
    în cazul în care vehiculul respectiv respectã prevederile Regulamentului (CE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 19/2011 .
    18.3. Începând cu 1 noiembrie 2012, RAR refuzã sã acorde omologarea CE de tip sau omologarea naţionalã de tip în cazul noilor tipuri de vehicule care nu respectã prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi Regulamentului (UE) nr. 19/2011 .
    18.4. Începând cu 1 noiembrie 2014, în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii, vehiculele noi trebuie sã respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 19/2011 .
    De la aceastã datã, pentru vehiculele noi care nu respectã prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 19/2011 , RAR considerã cã CoC care însoţesc aceste vehicule în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni nu mai sunt valabile în sensul pct. 23 al cap. I din prezenta secţiune şi, în consecinţã, nu elibereazã CIV şi nu aplicã folia de securizare pe CIV existente în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii unor astfel de vehicule.
    18.5. RAR permite înmatricularea, înregistrarea şi comercializarea vehiculelor noi cãrora li s-a acordat omologarea de tip înainte de 1 noiembrie 2012 şi continuã sã acorde extinderea omologãrilor acordate în temeiul Directivei 76/114/CEE , modificatã prin Directiva 87/354/CEE ."
    18. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 23, subpunctul 23.4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "23.4. La introducerea pe piaţã, comercializarea şi punerea în exploatare a lãmpilor semnalizare direcţie noi trebuie respectate prevederile Directivei 76/759/CEE , modificatã prin Directiva 1999/15/CE ."
    19. La secţiunea 2 anexa nr. 2, punctul 27 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "27. Dispozitive de remorcare
    27.1. La omologarea CE de tip sau omologarea naţionalã de tip a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 77/389/CEE , modificatã prin Directiva 96/64/CE .
    27.2. RAR nu poate sã refuze:
    a) sã acorde omologarea CE sau omologarea naţionalã de tip pentru un nou tip de vehicul;
    b) eliberarea CIV şi aplicarea foliei de securizare pe CIV în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii unui nou vehicul,
    în cazul în care vehiculul respectiv respectã prevederile Regulamentului (CE) nr. 661/2009 şi Regulamentului (UE) nr. 1.005/2010 .
    27.3. Începând cu 1 noiembrie 2012, RAR refuzã sã acorde omologarea CE de tip sau omologarea naţionalã de tip în cazul noilor tipuri de vehicule care nu respectã prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi Regulamentului (UE) nr. 1.005/2010 .
    27.4. Începând cu 1 noiembrie 2014, în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii, vehiculele noi trebuie sã respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi Regulamentului (UE) nr. 1.005/2010 .
    De la aceastã datã, pentru vehiculele noi care nu respectã prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.005/2010 , RAR considerã cã CoC care însoţesc aceste vehicule, în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni nu mai sunt valabile în sensul pct. 23 al cap. I din prezenta secţiune şi, în consecinţã, nu elibereazã CIV şi nu aplicã folia de securizare pe CIV existente în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii unor astfel de vehicule.
    27.5. RAR permite înmatricularea, înregistrarea şi comercializarea vehiculelor noi cãrora li s-a acordat omologarea de tip înainte de 1 noiembrie 2012 şi continuã sã acorde extinderea omologãrilor acordate în temeiul Directivei 77/389/CEE , modificatã prin Directiva 96/64/CE ."
    20. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 34, dupã subpunctul 34.1 se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 34.2-34.5, cu urmãtorul cuprins:
    "34.2. RAR nu poate sã refuze:
    a) sã acorde omologarea CE sau omologarea naţionalã de tip pentru un nou tip de vehicul;
    b) eliberarea CIV şi aplicarea foliei de securizare pe CIV în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii unui nou vehicul,
    în cazul în care vehiculul respectiv respectã prevederile Regulamentului (CE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 672/2010 .
    34.3. Începând cu 1 noiembrie 2012, RAR refuzã sã acorde omologarea CE de tip sau omologarea naţionalã de tip în cazul noilor tipuri de vehicule care nu respectã prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 672/2010 .
    34.4. Începând cu 1 noiembrie 2014, în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii, vehiculele noi trebuie sã respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 672/2010 .
    De la aceastã datã, pentru vehiculele noi care nu respectã prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 672/2010 , RAR considerã cã CoC care însoţesc aceste vehicule, în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni, nu mai sunt valabile în sensul pct. 23 al cap. I din prezenta secţiune şi, în consecinţã, nu elibereazã CIV şi nu aplicã folia de securizare pe CIV existente în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii unor astfel de vehicule.
    34.5. RAR permite înmatricularea, înregistrarea şi comercializarea vehiculelor noi cãrora li s-a acordat omologarea de tip înainte de 1 noiembrie 2012 şi continuã sã acorde extinderea omologãrilor acordate în temeiul Directivei 78/317/CEE ."
    21. La secţiunea 2 anexa nr. 2, punctul 35 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "35. Ştergãtoare/spãlãtoare de parbriz
    35.1. La omologarea CE de tip sau omologarea naţionalã de tip a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 78/318/CEE , modificatã prin Directiva 94/68/CEE .
    35.2. La omologarea CE de tip a tipurilor noi de dispozitive de spãlare a parbrizului trebuie respectate prevederile Directivei 78/318/CEE , modificatã prin Directiva 94/68/CEE .
    35.3. Fãrã a se aduce atingere prevederilor pct. 35.2., este admisã în continuare omologarea CE de tip a dispozitivelor de spãlare a parbrizului (ca produse de schimb), în conformitate cu versiunile anterioare ale Directivei 78/318/CEE , cu condiţia ca aceste dispozitive:
    35.3.1. sã fie destinate montãrii pe vehiculele aflate deja în circulaţie;
    35.3.2. sã fie conforme cu cerinţele directivei respective care era în vigoare la prima înmatriculare a vehiculelor.
    35.4. RAR nu poate sã refuze:
    a) sã acorde omologarea CE sau omologarea naţionalã de tip pentru un nou tip de vehicul;
    b) sã acorde omologarea CE de tip pentru un nou tip de dispozitiv de spãlare a parbrizului;
    c) eliberarea CIV şi aplicarea foliei de securizare pe CIV în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii unui nou vehicul;
    d) introducerea pe piaţã, comercializarea şi punerea în exploatare a dispozitivelor noi de spãlare a parbrizului, în cazul în care vehiculul sau dispozitivul de spãlare a parbrizului respectiv respectã prevederile Regulamentului (CE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.008/2010 .
    35.5. Începând cu 1 noiembrie 2012, RAR refuzã sã acorde omologarea CE de tip sau omologarea naţionalã de tip în cazul noilor tipuri de vehicule şi noilor tipuri de dispozitive de spãlare a parbrizului, care nu respectã prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.008/2010 .
    35.6. Începând cu 1 noiembrie 2014, în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii, vehiculele noi trebuie sã respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.008/2010 .
    De la aceastã datã, pentru vehiculele noi care nu respectã prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.008/2010 , RAR considerã cã CoC care însoţesc aceste vehicule, în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni, nu mai sunt valabile în sensul pct. 23 al cap. I din prezenta secţiune şi, în consecinţã, nu elibereazã CIV şi nu aplicã folia de securizare pe CIV existente în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii unor astfel de vehicule.
    35.7. Începând cu 1 noiembrie 2014, la introducerea pe piaţã, comercializarea şi punerea în exploatare, dispozitivele noi de spãlare a parbrizului trebuie sã respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi Regulamentului (UE) nr. 1.008/2010 .
    35.8. RAR permite înmatricularea, înregistrarea şi comercializarea vehiculelor noi cãrora li s-a acordat omologarea de tip înainte de 1 noiembrie 2012 şi continuã sã acorde extinderea omologãrilor acordate în temeiul Directivei 78/318/CEE , modificatã prin Directiva 94/68/CEE .
    35.9. RAR permite introducerea pe piaţã, comercializarea şi punerea în exploatare a dispozitivelor noi de spãlare a parbrizului cãrora li s-a acordat omologarea CE de tip înainte de 1 noiembrie 2012 şi continuã sã acorde extinderea omologãrii CE de tip pentru tipurile de dispozitive noi de spãlare a parbrizului omologate în conformitate cu Directiva 78/318/CEE , modificatã prin Directiva 94/68/CEE .
    35.10. RAR acordã extinderi ale omologãrii CE de tip şi permite introducerea pe piaţã, comercializarea şi punerea în exploatare a dispozitivelor noi de spãlare a parbrizului (ca produse de schimb), concepute pentru vehicule omologate înainte de 1 noiembrie 2012 în conformitate cu prevederile actului de reglementare în baza cãruia a fost acordatã iniţial omologarea CE de tip respectivã."
    22. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 37, dupã subpunctul 37.1 se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 37.2-37.5, cu urmãtorul cuprins:
    "37.2. RAR nu poate sã refuze:
    a) sã acorde omologarea CE sau omologarea naţionalã de tip pentru un nou tip de vehicul;
    b) eliberarea CIV şi aplicarea foliei de securizare pe CIV în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii unui nou vehicul,
    în cazul în care vehiculul respectiv respectã prevederile Regulamentului (CE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.009/2010 .
    37.3. Începând cu 1 noiembrie 2012, RAR refuzã sã acorde omologarea CE de tip sau omologarea naţionalã de tip în cazul noilor tipuri de vehicule care nu respectã prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale R egulamentului (UE) nr. 1.009/2010 .
    37.4. Începând cu 1 noiembrie 2014, în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii, vehiculele noi trebuie sã respecte prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.009/2010 .
    De la aceastã datã, pentru vehiculele noi care nu respectã prevederile Regulamentului (UE) nr. 661/2009 şi ale Regulamentului (UE) nr. 1.009/2010 , RAR considerã cã CoC care însoţesc aceste vehicule, în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni, nu mai sunt valabile în sensul pct. 23 al cap. I din prezenta secţiune şi, în consecinţã, nu elibereazã CIV şi nu aplicã folia de securizare pe CIV existente în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii unor astfel de vehicule.
    37.5. RAR permite înmatricularea, înregistrarea şi comercializarea vehiculelor noi cãrora li s-a acordat omologarea de tip înainte de 1 noiembrie 2012 şi continuã sã acorde extinderea omologãrilor acordate în temeiul Directivei 78/549/CEE , modificatã prin Directiva 94/78/CEE ."
    23. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul 62, dupã subpunctul 62.1 se introduce un nou subpunct, subpunctul 62.2, cu urmãtorul cuprins:
    "62.2. Regulamentul (UE) nr. 406/2010 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 79/2009 este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplicã în mod direct."
    24. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul N4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "N4. Aparat de control (tahograf)
    La omologarea naţionalã de tip şi la prima înmatriculare, la vehiculele din categoriile M şi N care sunt echipate cu aparat de control (tahograf), acesta trebuie sã fie omologat în conformitate cu anexa IB la Regulamentul (CE) 3.821/85 , cu modificãrile ulterioare (tahograf digital)."
    25. La secţiunea 2 anexa nr. 2 punctul N5, primul paragraf se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "La omologarea naţionalã de tip şi la prima înmatriculare, vehiculele din categoriile N(2), N(3), M(2)şi M(3) trebuie sã fie echipate cu limitator de vitezã sau cu sistem integrat de limitare a vitezei omologat."
    26. La secţiunea 3 capitolul I punctul 8 alineatul (1), al cincilea paragraf se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Datele din CIV referitoare la vehicul se înscriu de cãtre RAR şi, dupã caz, de cãtre deţinãtorul numãrului naţional de registru."
    27. La secţiunea 3 capitolul II punctul 3 alineatul (1), litera c) se abrogã.
    28. La secţiunea 3 capitolul II punctul 3 alineatul (1) litera b), punctul 8 alineatele (1) şi (2) şi punctul 12 alineatul (1), referirile la "producãtor, reprezentantul acestuia sau importator" se considerã a fi fãcute la "producãtor".
    29. La secţiunea 3 capitolul II punctul 4, alineatele (1)-(3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(1) Cererea pentru acordarea omologãrii naţionale de tip va fi înaintatã RAR de cãtre producãtorul vehiculului, persoanã juridicã românã.
    Pentru fiecare tip de vehicul va fi înaintatã RAR câte o cerere de omologare naţionalã de tip separatã.
    (2) Cererea prevãzutã la alin. (1) trebuie sã fie însoţitã de un dosar care conţine, dupã caz:
    a) copia de pe certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului al solicitantului omologãrii naţionale de tip;
    b) copia de pe documentul prin care producãtorul, dacã este cazul, împuterniceşte solicitantul omologãrii naţionale de tip sã obţinã omologarea naţionalã de tip;
    c) copia de pe certificatul sistemului de urmãrire a calitãţii sistemului de producţie (în cazul în care nu existã, se va completa un chestionar de evaluare preliminarã a calitãţii sistemului de producţie, în baza cãruia RAR va efectua un audit de produs);
    d) lista cu toate certificatele de omologare CE de tip/comunicãrile de omologare CEE-ONU/rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat, acordate în baza actelor de reglementare prevãzute în anexa nr. 2 la prezenta secţiune pentru vehiculul ce se doreşte a fi omologat;
    e) copii de pe certificatele de omologare CE de tip/comunicãrile de omologare CEE-ONU/rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat, acordate în baza actelor de reglementare prevãzute în anexa nr. 2 la prezenta secţiune pentru vehiculul respectiv (în forma completã: certificat de omologare CE de tip/comunicare de omologare CEE-ONU, raport de încercãri, specificaţie tehnicã şi desene, dupã caz);
    f) desenul plãcuţei producãtorului vehiculului cu explicitarea datelor inscripţionate, explicitarea semnificaţiei caracterelor din VIN, desenele cu amplasarea mijloacelor de identificare;
    g) specificaţia tehnicã în limba românã a vehiculului ce se doreşte a fi omologat de tip.
    (3) În cazul unei omologãri naţionale de tip în mai multe etape, documentele ce trebuie anexate cuprind:
    a) în prima etapã, acele pãrţi ale dosarului prevãzut la alin. (2) necesare pentru un vehicul complet care sunt relevante pentru stadiul de fabricaţie al vehiculului de bazã;
    b) în cea de-a doua etapã şi în cele ulterioare, acele pãrţi ale dosarului prevãzut la alin. (2) care sunt relevante pentru stadiul de fabricaţie curent, precum şi o copie a certificatului de omologare CE de tip a întregului vehicul eliberat în stadiul de fabricaţie anterior; de asemenea, producãtorul trebuie sã punã la dispoziţie detalii complete privind orice modificare sau adãugire pe care a adus-o vehiculului.
    În plus, producãtorul va furniza lista completã a modificãrilor şi completãrilor pe care le-a adus vehiculului de bazã sau incomplet, desenele specifice completãrilor/modificãrilor efectuate în aceastã etapã, precum şi manualul de carosare/transformare al producãtorului vehiculului de bazã sau incomplet, cu informaţii privind materialele folosite (în locul manualului se poate prezenta o agreare din partea producãtorului vehiculului de bazã sau incomplet).
    Vehiculele completate nu pot fi supuse omologãrii naţionale de tip multietapã dacã nu existã o omologare naţionalã de tip acordatã de RAR sau o omologare CE de tip valabilã pentru vehiculul de bazã."
    30. La secţiunea 3 capitolul II punctul 5, alineatele (2) şi (3) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Documentele pe baza cãrora se acordã omologarea naţionalã de tip sunt:
    a) certificatele de omologare CE de tip eliberate de autoritãţile competente din SM pe baza fiecãrei directive comunitare individuale şi/sau fiecãrui regulament comunitar individual prevãzute în anexa nr. 2 la prezenta secţiune;
    b) comunicãrile de omologare CEE-ONU eliberate de autoritãţile competente din statele care sunt pãrţi contractante la Acordul de la Geneva din 1958 revizuit pe baza fiecãrui regulament CEE-ONU prevãzut în anexa nr. 2 la prezenta secţiune; sau
    c) rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat.
    (3) În funcţie de certificatele de omologare de tip/comunicãrile de omologare CEE-ONU/rapoartele de încercare emise de un serviciu tehnic notificat, prezentate la RAR de solicitantul omologãrii naţionale de tip şi de conţinutul dosarului, RAR va informa solicitantul cu privire la lista încercãrilor şi a verificãrilor la care va fi supus vehiculul ce se doreşte a fi omologat.
    Pentru fiecare tip de vehicul, RAR va efectua urmãtoarele operaţii:
    a) va elibera solicitantului certificatul de omologare naţionalã de tip;
    b) va acorda numãrul naţional de registru."
    31. La secţiunea 3 capitolul II punctul 7, alineatele (5) şi (7) se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
    "(5) O revizuire este consideratã "extindere" în cazul în care, pe lângã dispoziţiile din alin. (4):
    a) sunt necesare noi inspecţii sau încercãri;
    b) s-a modificat orice informaţie din certificatul de omologare naţionalã de tip;
    c) intrã în vigoare noi cerinţe pe baza oricãrui act de reglementare aplicabil tipului de vehicul omologat.
    ...........................................................................
    (7) În cazul unei extinderi, RAR va actualiza certificatul de omologare naţionalã de tip. Certificatul actualizat este pus la dispoziţia solicitantului."
    32. În cadrul secţiunii 3 capitolul II, sintagma "dosar informativ" se înlocuieşte cu sintagma "dosarul prevãzut la pct. 4 alin. (2)".
    33. La secţiunea 3, capitolul III se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    "CAPITOLUL III
    Omologarea CEE-ONU de tip a produselor utilizate la tractoarele agricole sau forestiere şi care nu sunt reglementate de directive comunitare individuale sau de regulamente comunitare individuale

    La omologarea de tip, introducerea pe piaţã, comercializarea sau punerea în exploatare a produselor utilizate la vehicule menţionate în tabelul urmãtor, trebuie respectate prevederile Regulamentului CEE-ONU corespunzãtor.┌────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ Obiectul omologãrii │ Regulament CEE-ONU │
├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Plãci de identificare spate vehicule lente │ 69 │
├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Anvelope │ 106 │
├────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────┤
│Faruri cu fascicul de întâlnire simetric │ 113" │
└────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┘    34. La secţiunea 3 anexa nr. 2 tabelul 1, poziţiile 2.2, 17.1, 18.1 şi 22.4 se modificã şi vor avea urmãtorul cuprins:
┌───────────────────────────────┬───────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬──┐
│"2.2. Platforme de încãrcare │ 74/152 par. 2│ X │ X │ X │(X)│ X │ X │(X)│ I │(X)│- │- │
│ │2009/60 I par.2│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│17.1. Spaţiu de conducere şi │ 80/720 │ X │ - │ X │(X)│(X)│X4)│(X)│ I │(X)│- │- │
│acces la postul de conducere │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│18.1. Prize de putere │ 86/297 │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ X │ I │ X │- │- │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│22.4. Protecţie elemente de │ 89/173 II, │ X │ X │ X │(X)│ X │ X │(X)│ I │(X)│- │-"│
│acţionare, pãrţi proeminente │ par. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│şi roţi │ 2009/144 II, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ par. 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴───────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴──┘    35. La secţiunea 3 anexa nr. 2 tabelul 1, dupã poziţia 22.4 se introduc douã noi poziţii, poziţiile 22.4^1 şi 22.4^2, cu urmãtorul cuprins:
┌───────────────────────────────┬───────────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬──┬──┐
│"22.4^1. Cerinţe suplimentare │ 2009/144 II, │ X │ X │ X │ X │ X │ X │(X)│ - │ - │- │- │
│de securitate pentru aplicaţii │ par. 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│speciale │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────────────────────┼───────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼───┼──┼──┤
│22.4^2. Manual de utilizare │ 2009/144 II, │ X │ X │ X │ X │ X │ X │(X)│ - │ - │- │-"│
│ │ par. 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────┴───────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴──┴──┘    36. La secţiunea 3 anexa nr. 2 tabelul 1, dupã nota de tabel (3) se introduce o nouã notã de tabel, nota de tabel (4) cu urmãtorul cuprins:
    "(4) Directiva 2010/62/UE nu se aplicã tractoarelor din categoria T4.3 atunci când punctul de referinţã al scaunului conducãtorului auto, astfel cum este stabilit în anexa II la Directiva 2009/144/CE , este situat la mai mult de 100 mm de planul vertical median longitudinal al tractorului."
    37. La secţiunea 3 anexa nr. 2 punctul 2.2, dupã subpunctul 2.2.3 se introduc douã noi subpuncte, subpunctele 2.2.4 şi 2.2.5, cu urmãtorul cuprins:
    "2.2.4. La omologarea CE de tip sau omologarea naţionalã de tip a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile paragrafului 2 al anexei I la Directiva 2009/60/CE , modificatã prin Directiva 2010/62/UE , dupã cum urmeazã:
    a) începând cu 29 septembrie 2011 pentru tipurile noi de vehicule din categoriile T1, T2 şi T3;
    b) începând cu 29 septembrie 2013 pentru tipurile noi de vehicule din categoria T4.3;
    c) începând cu data prevãzutã în cap. I al prezentei secţiuni, la pct. 21 alin. (2) lit. a), pentru tipurile noi de vehicule din categoriile T4.1, T4.2, T5, C, R şi S.
    2.2.5. La înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile paragrafului 2 al anexei I la Directiva 2009/60/CE , modificatã prin Directiva 2010/62/UE , dupã cum urmeazã:
    a) începând cu 29 septembrie 2012 pentru vehiculele noi din categoriile T1, T2 şi T3;
    b) începând cu 29 septembrie 2016 pentru vehiculele noi din categoria T4.3;
    c) începând cu data prevãzutã în cap. I al prezentei secţiuni, la pct. 21 alin. (2) lit. b), pentru vehiculele noi din categoriile T4.1, T4.2, T5, C, R şi S."
    38. La secţiunea 3 anexa nr. 2 punctul 8.1, dupã subpunctul 8.1.1 se introduc trei noi subpuncte, subpunctele 8.1.2-8.1.4, cu urmãtorul cuprins:
    "8.1.2. Dacã sunt respectate prevederile Directivei 76/763/CEE , modificatã prin Directiva 2010/52/UE , RAR nu poate sã refuze:
    a) acordarea omologãrii CE de tip sau a omologãrii naţionale de tip, pentru un tip nou de vehicul;
    b) eliberarea CIV şi aplicarea foliei de securizare pe CIV în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii vehiculelor noi.
    8.1.3. Începând cu 2 septembrie 2011, RAR refuzã sã acorde omologarea CE de tip sau omologarea naţionalã de tip în cazul tipurilor noi de vehicule care nu respectã prevederile Directivei 76/763/CEE , modificatã prin Directiva 2010/52/UE .
    8.1.4. Începând cu 2 septembrie 2012, în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii, vehiculele noi trebuie sã respecte prevederile Directivei 76/763/CEE , modificatã prin Directiva 2010/52/CE .
    Pentru vehiculele noi care nu respectã prevederile Directivei 76/763/CEE , modificatã prin Directiva 2010/52/UE , RAR considerã cã CoC care însoţesc aceste vehicule, în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni, nu mai sunt valabile în sensul pct. 8 alin. (1) din cap. I al prezentei secţiuni şi, în consecinţã, nu elibereazã CIV şi nu aplicã folia de securizare pe CIV eliberate pentru aceste vehicule în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii acestora."
    39. La secţiunea 3 anexa nr. 2 punctul 17.1, dupã subpunctul 17.1.2 se introduc douã noi subpuncte, subpunctele 17.1.3 şi 17.1.4, cu urmãtorul cuprins:
    "17.1.3. La omologarea CE de tip sau omologarea naţionalã de tip a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 80/720/CEE , modificatã prin Directiva 2010/62/UE , dupã cum urmeazã:
    a) începând cu 29 septembrie 2011 pentru tipurile noi de vehicule din categoriile T1, T2 şi T3;
    b) începând cu 29 septembrie 2013 pentru tipurile noi de vehicule din categoria T4.3;
    c) începând cu data prevãzutã în cap. I al prezentei secţiuni, la pct. 21 alin. (2) lit. a), pentru tipurile noi de vehicule din categoriile T4.1, T4.2, T5, C, R şi S.
    17.1.4. La înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 80/720/CEE , modificatã prin Directiva 2010/62/UE , dupã cum urmeazã:
    a) începând cu 29 septembrie 2012 pentru vehiculele noi din categoriile T1, T2 şi T3;
    b) începând cu 29 septembrie 2016 pentru vehiculele noi din categoria T4.3;
    c) începând cu data prevãzutã în cap. I al prezentei secţiuni, la pct. 21 alin. (2) lit. b), pentru vehiculele noi din categoriile T4.1, T4.2, T5, C, R şi S."
    40. La secţiunea 3 anexa nr. 2 punctul 18.1, dupã subpunctul 18.1.1 se introduc douã noi subpuncte, subpunctele 18.1.2 şi 18.1.3, cu urmãtorul cuprins:
    "18.1.2. La omologarea CE de tip sau omologarea naţionalã de tip a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 86/297/CEE , modificatã prin Directiva 2010/62/UE , dupã cum urmeazã:
    a) începând cu 29 septembrie 2011 pentru tipurile noi de vehicule din categoriile T1, T2 şi T3;
    b) începând cu 29 septembrie 2013 pentru tipurile noi de vehicule din categoria T4.3;
    c) începând cu data prevãzutã în cap. I al prezentei secţiuni, la pct. 21 alin. (2) lit. a), pentru tipurile noi de vehicule din categoriile T4.1, T4.2, T5, C, R şi S.
    18.1.3. La înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 86/297/CEE , modificatã prin Directiva 2010/62/UE , dupã cum urmeazã:
    a) începând cu 29 septembrie 2012 pentru vehiculele noi din categoriile T1, T2 şi T3;
    b) începând cu 29 septembrie 2016 pentru vehiculele noi din categoria T4.3;
    c) începând cu data prevãzutã în cap. I al prezentei secţiuni, la pct. 21 alin. (2) lit. b), pentru vehiculele noi din categoriile T4.1, T4.2, T5, C, R şi S."
    41. La secţiunea 3 anexa nr. 2, titlul subpunctului 22.4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "22.4. Protecţie elemente de acţionare, pãrţi proeminente şi roţi"
    42. La secţiunea 3 anexa 2 punctul 22.4, dupã subpunctul 22.4.1.3 se introduc douã noi subpuncte, subpunctele 22.4.1.4 şi 22.4.1.5, cu urmãtorul cuprins:
    "22.4.1.4. La omologarea CE de tip sau omologarea naţionalã de tip a tipurilor noi de vehicule trebuie respectate prevederile Directivei 2009/144/CE , modificatã prin Directiva 2010/62/UE , dupã cum urmeazã:
    a) începând cu 29 septembrie 2011 pentru tipurile noi de vehicule din categoriile T1, T2 şi T3;
    b) începând cu 29 septembrie 2013 pentru tipurile noi de vehicule din categoria T4.3;
    c) începând cu data prevãzutã în cap. I al prezentei secţiuni, la pct. 21 alin. (2) lit. a), pentru tipurile noi de vehicule din categoriile T4.1, T4.2, T5, C, R şi S.
    22.4.1.5. La înmatricularea, înregistrarea sau comercializarea vehiculelor noi trebuie respectate prevederile Directivei 2009/144/CE , modificatã prin Directiva 2010/62/UE , dupã cum urmeazã:
    a) începând cu 29 septembrie 2012 pentru vehiculele noi din categoriile T1, T2 şi T3;
    b) începând cu 29 septembrie 2016 pentru vehiculele noi din categoria T4.3;
    c) începând cu data prevãzutã în cap. 1 al prezentei secţiuni, la pct. 21 alin. (2) lit. b), pentru vehiculele noi din categoriile T4.1, T4.2, T5, C, R şi S."
    43. La secţiunea 3 anexa nr. 2 dupã subpunctul 22.4 se introduc douã noi subpuncte, subpunctele 22.4^1 şi 22.4^2, cu urmãtorul cuprins:
    "22.4^1. Cerinţe suplimentare de securitate pentru aplicaţii speciale
    22.4^1.1. Din motive referitoare la cerinţele suplimentare de securitate pentru aplicaţii speciale:
    22.4^1.1.1. Dacã sunt respectate prevederile paragrafului 3 din anexa II la Directiva 2009/144/CE , modificatã prin Directiva 2010/52/UE , RAR nu poate sã refuze:
    a) sã acorde omologarea CE de tip sau omologarea naţionalã de tip, pentru un tip nou de vehicul;
    b) eliberarea CIV şi aplicarea foliei de securizare pe CIV în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii vehiculelor noi.
    22.4^1.1.2. Începând cu 2 septembrie 2011, RAR refuzã sã acorde omologarea CE de tip sau omologarea naţionalã de tip tipurilor noi de vehicule care nu respectã prevederile paragrafului 3 din anexa II la Directiva 2009/144/CE , modificatã prin Directiva 2010/52/UE .
    22.4^1.1.3. Începând cu 2 septembrie 2012, în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii, vehiculele noi trebuie sã respecte prevederile paragrafului 3 din anexa II la Directiva 2009/144/CE , modificatã prin Directiva 2010/52/UE .
    Pentru vehiculele noi care nu respectã prevederile paragrafului 3 din anexa II la Directiva 2009/144/CE , modificatã prin Directiva 2010/52/UE , RAR considerã cã CoC care însoţesc aceste vehicule în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni nu mai sunt valabile în sensul pct. 8 alin. (1) din cap. I al prezentei secţiuni şi, în consecinţã, nu elibereazã CIV şi nu aplicã folia de securizare pe CIV eliberate pentru aceste vehicule în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii acestora.
    22.4^2. Manual de utilizare
    22.4^2.1. Din motive referitoare la manualul de utilizare:
    22.4^2.1.1. Dacã sunt respectate prevederile paragrafului 4 din anexa II la Directiva 2009/144/CE , modificatã prin Directiva 2010/52/UE , RAR nu poate sã refuze:
    a) sã acorde omologarea CE de tip sau omologarea naţionalã de tip, pentru un tip nou de vehicul;
    b) eliberarea CIV şi aplicarea foliei de securizare pe CIV în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii vehiculelor noi.
    22.4^2.1.2. Începând cu 2 septembrie 2011, RAR refuzã sã acorde omologarea CE de tip sau omologarea naţionalã de tip, tipurilor noi de vehicule care nu respectã prevederile paragrafului 4 din anexa II la Directiva 2009/144/CE , modificatã prin Directiva 2010/52/UE .
    22.4^2.1.3. Începând cu 2 septembrie 2012, în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii, vehiculele noi trebuie sã respecte prevederile paragrafului 4 din anexa II la Directiva 2009/144/CE , modificatã prin Directiva 2010/52/UE .
    Pentru vehiculele noi care nu respectã prevederile paragrafului 4 din anexa II la Directiva 2009/144/CE , modificatã prin Directiva 2010/52/UE , RAR considerã cã CoC care însoţesc aceste vehicule, în conformitate cu prevederile cap. I al prezentei secţiuni, nu mai sunt valabile în sensul pct. 8 alin. (1) din cap. I al prezentei secţiuni şi, în consecinţã, nu elibereazã CIV şi nu aplicã folia de securizare pe CIV eliberate pentru aceste vehicule în vederea înmatriculãrii, înregistrãrii sau comercializãrii acestora."
    44. La secţiunea 3 anexa nr. 5 punctul 4 subpunctul 4.11, poziţia 1 din tabel se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│"1. Valori minime admisibile ale coeficientului de frânare │
├────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────┤
│Tipul frânei │Coeficient de frânare│
│ │ minim admisibil │
│ │ (%) │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Frânã de serviciu acţionatã de tractor │ 30 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Frânã de serviciu acţionatã prin inerţie │ 30 │
├────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────┤
│Frânã de staţionare │ 16" │
└────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────┘    45. La secţiunea 4 capitolul II, tabelul se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:┌───────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────┐
│ "Obiectul omologãrii │Regulament│
│ │ CEE-ONU │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Cãşti de protecţie pentru conducãtorii şi pasagerii │ 22 │
│motocicletelor şi mopedelor │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Garnituri de frânã de înlocuire │ 90 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────┤
│Faruri cu fascicul de întâlnire simetric │ 113" │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────┘    ART. II
    Prezentul ordin transpune:
    - Directiva 2010/52/UE a Comisiei din 11 august 2010 de modificare, în vederea adaptãrii dispoziţiilor tehnice ale acestora, a Directivei 76/763/CEE a Consiliului cu privire la scaunele de însoţitor la tractoarele agricole sau forestiere pe roţi şi a Directivei 2009/144/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind anumite componente şi caracteristici ale tractoarelor agricole şi forestiere pe roţi;
    - Directiva 2010/62/UE a Comisiei din 8 septembrie 2010 de modificare, în scopul adaptãrii dispoziţiilor lor tehnice, a Directivelor 80/720/CEE şi 86/297/CEE ale Consiliului şi a Directivelor 2003/37/CE , 2009/60/CE şi 2009/144/CE ale Parlamentului European şi ale Consiliului privind omologarea de tip a tractoarelor agricole sau forestiere.
    ART. III
    Regia Autonomã "Registrul Auto Român" va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. IV
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                 Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                              Anca Daniela Boagiu


    Bucureşti, 20 aprilie 2011.
    Nr. 284.

                                    ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016