Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 281 din 22 septembrie 2020  pentru modificarea şi completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 281 din 22 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 877 din 25 septembrie 2020
    Văzând Referatul de aprobare nr. 244.184 din 21.09.2020 al Direcţiei generale politici agricole şi al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
    având în vedere prevederile:
    - Regulamentului delegat (UE) 2016/1.149 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 555/2008 al Comisiei;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2016/1.150 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului delegat (UE) 2020/884 al Comisiei din 4 mai 2020 de derogare, pentru anul 2020, de la Regulamentul delegat (UE) 2017/891 în ceea ce priveşte sectorul fructelor şi legumelor şi de la Regulamentul delegat (UE) 2016/1.149 în ceea ce priveşte sectorul vitivinicol în legătură cu pandemia de COVID-19;
    – Regulamentului delegat (UE) 2020/1.275 al Comisiei din 6 iulie 2020 de modificare a Regulamentului delegat (UE) 2020/592 privind măsuri excepţionale temporare de derogare de la anumite dispoziţii ale Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în vederea abordării perturbării pieţei în sectorul fructelor şi legumelor şi în sectorul vitivinicol, provocată de pandemia de COVID-19 şi de măsurile legate de aceasta;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol,

    în temeiul prevederilor art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.508/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de restructurare/ reconversie a plantaţiilor viticole, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1079 şi 1079 bis din 20 decembrie 2018, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3^1, după alineatul (4) se introduc cinci noi alineate, alineatele (5)-(9), cu următorul cuprins:
    "(5) Prin excepţie de la prevederile art. 3, în cursul exerciţiului financiar 2019-2020, în cazuri justificate în mod corespunzător de pandemia de COVID-19, beneficiarul poate pune în aplicare, fără aprobare prealabilă, doar prin notificarea A.P.I.A. cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de realizarea acţiunii, modificări ale programului de restructurare/reconversie aprobat, cu condiţia ca acestea să fie efectuate cel târziu la 15 octombrie 2020 şi să nu afecteze obiectivele generale şi nici eligibilitatea niciunei părţi a programului, iar valoarea totală a sprijinului aprobat pentru acesta să nu fie depăşită.
(6) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (5), beneficiarul notifică A.P.I.A. cu privire la modificarea unui program de restructurare/reconversie deja aprobat, plata sprijinului se efectuează pentru acţiunile individuale care au fost puse în aplicare în cadrul acestuia cu condiţia ca aceste acţiuni să fi fost realizate integral şi să facă obiectul unor controale administrative şi, după caz, al unor controale la faţa locului, în conformitate cu prevederile cap. IV secţiunea 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1.150 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol.
(7) Prin excepţie de la prevederile art. 3, în cursul exerciţiului financiar 2019-2020, în cazuri justificate în mod corespunzător de pandemia de COVID-19, beneficiarul poate prezenta modificări ale obiectivului general al programului, efectuate anterior termenului maxim de finalizare prevăzut în graficul de realizare a acestuia, dar nu mai târziu de 15 octombrie 2020, cu condiţia să fie finalizate eventualele acţiuni individuale care fac parte din programul aprobat.
(8) Modificările prevăzute la alin. (7) necesită aprobarea prealabilă a comisiei constituite la nivelul direcţiilor pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea pronunţării unei hotărâri de aprobare/respingere a planului individual, iar notificarea de aprobare a modificărilor propuse trebuie adresată A.P.I.A. de către beneficiari în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii aprobării.
(9) În cazul cererilor de plată depuse cel târziu la 15 octombrie 2020, dacă din motive legate de pandemia generată de COVID-19 programele de restructurare/reconversie nu sunt puse în aplicare pe întreaga suprafaţă pentru care au fost aprobate, plata sprijinului se calculează pe baza suprafeţei stabilite prin controalele la faţa locului după punerea în aplicare a programului."

    2. În anexă, la punctul 2, subpunctul 2.6.3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2.6.3. Prin excepţie de la prevederile subpct. 2.6, sprijinul financiar maxim prevăzut în anexa nr. 1 la prezentele norme metodologice, acordat pentru fiecare măsură eligibilă, nu depăşeşte 90% din valoarea costurilor restructurării."

    3. În anexă, la punctul 5, după subpunctul 5.6 se introduc cinci noi subpuncte, subpunctele 5.7- 5.11, cu următorul cuprins:
    "5.7. În cursul exerciţiului financiar 2019-2020, în cazuri justificate în mod corespunzător de pandemia de COVID-19, beneficiarul poate pune în aplicare, fără aprobare prealabilă, doar prin notificarea A.P.I.A. cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de realizarea acţiunii, modificări ale programului de restructurare/reconversie aprobat, cu condiţia ca acestea să fie efectuate cel târziu la 15 octombrie 2020 şi să nu afecteze obiectivele generale şi nici eligibilitatea niciunei părţi a programului, iar valoarea totală a sprijinului aprobat pentru acesta să nu fie depăşită.
5.8. În cazul în care, potrivit prevederilor pct. 5.7, beneficiarul notifică A.P.I.A. cu privire la modificarea unui program de restructurare/reconversie deja aprobat, plata sprijinului se efectuează pentru acţiunile individuale care au fost puse în aplicare în cadrul acestuia cu condiţia ca aceste acţiuni să fi fost realizate integral şi să facă obiectul unor controale administrative şi, după caz, al unor controale la faţa locului, în conformitate cu prevederile cap. IV secţiunea 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1.150 al Comisiei.
5.9. În cursul exerciţiului financiar 2019-2020, în cazuri justificate în mod corespunzător de pandemia de COVID-19, beneficiarul poate prezenta modificări ale obiectivului general al programului, efectuate anterior termenului maxim de finalizare prevăzut în graficul de realizare a măsurii, dar nu mai târziu de 15 octombrie 2020, cu condiţia să fie finalizate eventualele acţiuni individuale care fac parte din programul aprobat.
5.10. Modificările prevăzute la pct. 5.9 necesită aprobarea prealabilă a comisiei constituite la nivelul D.A.J. şi a municipiului Bucureşti în vederea pronunţării unei hotărâri de aprobare/respingere a planului individual, iar notificarea de aprobare a modificărilor propuse trebuie adresată A.P.I.A. de către beneficiari în cel mult 10 zile lucrătoare de la data primirii aprobării.
5.11 În cazul cererilor de plată depuse cel târziu la 15 octombrie 2020, dacă din motive legate de pandemia generată de COVID-19 programele de restructurare/reconversie nu sunt puse în aplicare pe întreaga suprafaţă pentru care au fost aprobate, plata sprijinului se calculează pe baza suprafeţei stabilite prin controalele la faţa locului după punerea în aplicare a programului."



    ART. II
    Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.531/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de investiţii, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 201-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 31 din 11 ianuarie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 3^1, după alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6)-(9), cu următorul cuprins:
    "(6) Prin excepţie de la prevederile art. 3, în cursul exerciţiului financiar 2019-2020, în cazuri justificate în mod corespunzător de pandemia de COVID-19, beneficiarul poate pune în aplicare, fără aprobare prealabilă, doar prin notificarea adresată A.P.I.A. de către acesta cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de realizarea acţiunii, modificări ale programului de investiţii aprobat, cu condiţia ca acestea să fie efectuate cel târziu la 15 octombrie 2020 şi să nu afecteze obiectivele generale şi nici eligibilitatea niciunei părţi a programului, iar valoarea totală a sprijinului aprobat pentru acesta să nu fie depăşită.
(7) În cazul în care, potrivit prevederilor alin. (6), beneficiarul notifică A.P.I.A. cu privire la modificarea unui program de investiţii deja aprobat, plata sprijinului se efectuează pentru acţiunile individuale care au fost puse în aplicare în cadrul acestuia cu condiţia ca aceste acţiuni să fi fost realizate integral şi să facă obiectul unor controale administrative şi, după caz, al unor controale la faţa locului, în conformitate cu prevederile cap. IV secţiunea 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1.150 al Comisiei din 15 aprilie 2016 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte programele naţionale de sprijin în sectorul vitivinicol.
(8) Prin excepţie de la prevederile art. 3, în cursul exerciţiului financiar 2019-2020, în cazuri justificate în mod corespunzător de pandemia de COVID-19, beneficiarul poate prezenta modificări ale obiectivului general al programului de investiţii, efectuate anterior termenului maxim de finalizare prevăzut în graficul de realizare a acestuia, dar nu mai târziu de 15 octombrie 2020, cu condiţia să fie finalizate eventualele acţiuni individuale care fac parte din programul aprobat.
(9) Modificările prevăzute la alin. (8) necesită aprobarea prealabilă a A.P.I.A."

    2. În anexă, subpunctul 3.1^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "3.1^1. Prin excepţie de la prevederile subpct. 3.1, în cursul exerciţiului financiar 2019-2020, contribuţia Uniunii Europene este de maximum 70% din costurile eligibile, iar contribuţia beneficiarilor este de minimum 30%."

    3. În anexă, la punctul 5, după subpunctul 5.4 se introduc patru noi subpuncte, subpunctele 5.4^1- 5.4^4, cu următorul cuprins:
    "5.4^1. Prin excepţie de la prevederile subpct. 5.2-5.4, în cursul exerciţiului financiar 2019-2020, în cazuri justificate în mod corespunzător de pandemia de COVID-19, beneficiarul poate pune în aplicare, fără aprobare prealabilă, doar prin notificarea adresată A.P.I.A. de către acesta cu cel puţin 15 zile lucrătoare înainte de realizarea acţiunii, modificări ale programului de investiţii aprobat, cu condiţia ca acestea să fie efectuate cel târziu la 15 octombrie 2020 şi să nu afecteze obiectivele generale şi nici eligibilitatea niciunei părţi a programului, iar valoarea totală a sprijinului aprobat pentru acesta să nu fie depăşită.
5.4^2. În cazul în care, potrivit prevederilor subpct. 5.4^1, beneficiarul notifică A.P.I.A. cu privire la modificarea unui program de investiţii deja aprobat, plata sprijinului se efectuează pentru acţiunile individuale care au fost puse în aplicare în cadrul acestuia cu condiţia ca aceste acţiuni să fi fost realizate integral şi să facă obiectul unor controale administrative şi, după caz, al unor controale la faţa locului, în conformitate cu prevederile cap. IV secţiunea 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2016/1.150 al Comisiei.
5.4^3. Prin excepţie de la prevederile subpct. 5.2-5.4, în cursul exerciţiului financiar 2019-2020, în cazuri justificate în mod corespunzător de pandemia de COVID-19, beneficiarul poate prezenta modificări ale obiectivului general al programului de investiţii, efectuate anterior termenului maxim de finalizare prevăzut în graficul de realizare a acestuia, dar nu mai târziu de 15 octombrie 2020, cu condiţia să fie finalizate eventualele acţiuni individuale care fac parte din programul aprobat.
5.4^4. Modificările prevăzute la subpct. 5.4^3 necesită aprobarea prealabilă a A.P.I.A."

    4. În anexă, subpunctul 6.5.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "6.5.1. Procentajul de 70% prevăzut la art. 3^1 din ordin se completează în mod corespunzător în cadrul modelului cererii pentru acordarea sprijinului financiar, prevăzut în anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezentele norme metodologice."



    ART. III
    Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.529/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 şi 36 bis din 14 ianuarie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În anexa nr. 1, la articolul 4 alineatul (2), literele a)-c) se abrogă.
    2. În anexa nr. 1, după articolul 6^2 se introduc două noi articole, articolele 6^3 şi 6^4, cu următorul cuprins:
    "ART. 6^3
    – Prin excepţie de la prevederile art. 6, la solicitarea beneficiarilor, contribuţia U.E. pentru măsura de promovare a vinurilor este de maximum 70% din valoarea cheltuielilor eligibile, iar contribuţia beneficiarilor este de minimum 30% din valoarea cheltuielilor eligibile, pentru programele selectate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nu mai târziu de 15 octombrie 2020.
    ART. 6^4
    Procentajul menţionat la art. 6^3 se completează în mod corespunzător în cadrul contractului privind punerea în aplicare a programului de promovare a vinurilor, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2 la ordin."

    3. În anexa nr. 1, la articolul 12, după alineatul (9) se introduc două noi alineate, alineatele (10) şi (11), cu următorul cuprins:
    "(10) În cazuri justificate în mod corespunzător legate de pandemia de COVID-19, beneficiarul poate face modificări ale programului aprobat până cel târziu la 15 octombrie 2020, prin notificarea A.P.I.A. privind aceste modificări, realizată până la data depunerii primei cereri de plată, cu respectarea cumulativă a următoarelor condiţii:
    a) modificările realizate să nu afecteze eligibilitatea niciunei părţi a programului şi a obiectivelor generale ale acestuia;
    b) valoarea totală a sprijinului financiar aprobat pentru implementarea programului să nu fie depăşită.
    În situaţia de mai sus se efectuează plata sprijinului financiar pentru acţiunile individuale, care au fost deja puse în aplicare în cadrul programului, dacă aceste acţiuni au fost puse în aplicare integral şi au făcut obiectul unor controale administrative şi, după caz, la faţa locului, în conformitate cu dispoziţiile privind controlul.
(11) În cazuri justificate în mod corespunzător legate de pandemia de COVID-19, beneficiarul poate prezenta modificări ale programului care sunt efectuate cel târziu la 15 octombrie 2020 şi care modifică obiectivul programului, cu condiţia încheierii unui act adiţional la contractul de finanţare şi finalizarea eventualelor acţiuni individuale din program."

    4. În anexa nr. 2, la articolul 4, punctul 4.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.2. Beneficiarul execută integral acţiunile programului de informare/promovare sau, după caz, prin unul sau mai multe organisme de punere în aplicare şi/sau prin subcontractanţi."

    5. În anexa nr. 2, la articolul 4, subpunctul 4.2.1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4.2.1. Beneficiarul/Organismul de punere în aplicare poate să atribuie contracte care acoperă implementarea în totalitate sau parţială a unei acţiuni, cu excepţia coordonării tehnice şi financiare a programelor. Atribuirea contractelor către subcontractanţi se face cu respectarea instrucţiunilor privind procedurile de selecţie a subcontractanţilor, prevăzute în anexa nr. 11 la prezentul contract."

    6. În anexa nr. 2, articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    Anexe la contract
    Anexele nr. 1-3, 4a, 4b şi 5-11 fac parte integrantă din prezentul contract, după cum urmează:
    Anexa nr. 1 - Programul aprobat;
    Anexa nr. 2 - Bugetul recapitulativ;
    Anexa nr. 3 - Condiţii de eligibilitate a cheltuielilor;
    Anexa nr. 4a - Model - Scrisoare de garanţie pentru avans;
    Anexa nr. 4b - Model - Scrisoare de garanţie pentru avans promovare vinuri emisă de societatea de asigurare;
    Anexa nr. 5 - Model - Calendarul acţiunilor;
    Anexa nr. 6 - Model - Raport intermediar;
    Anexa nr. 7 - Model - Raport anual;
    Anexa nr. 8 - Modele de cereri de plată şi cereri de justificare parţială/finală a avansului;
    Anexa nr. 9 - Contract încheiat între beneficiar şi organismul de punere în aplicare a programului;
    Anexa nr. 10 - Cursuri de schimb utilizate şi formular decont;
    Anexa nr. 11 - Instrucţiuni privind procedurile de selecţie a subcontractanţilor."

    7. În anexa nr. 2, după anexa nr. 10 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11 „Instrucţiuni privind procedurile de selecţie a subcontractanţilor“, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul ordin.


    ART. IV
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 240/2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de distilare a vinului în situaţii de criză, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 789 din 28 august 2020, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 5, după alineatul (3) se introduc patru noi alineate, alineatele (3^1)-(3^4), cu următorul cuprins:
    "(3^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), valoarea avansului reprezintă 100% din valoarea corespunzătoare volumului estimat conform alin. (10) lit. d).
(3^2) Beneficiarii care au depus cereri pentru plata sprijinului financiar potrivit prevederilor alin. (4) pot solicita plata în avans, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1 a) la normele metodologice, până la valoarea stabilită la alin. (3^1) în condiţiile constituirii unei garanţii bancare de 110% din valoarea avansului solicitat.
(3^3) Cererile pentru plata sprijinului financiar în avans conform celor prevăzute la alin. (3^1) şi (3^2), însoţite de dovada constituirii unei garanţii bancare de 110% din valoarea avansului solicitat, se depun la sediul central al A.P.I.A. până la data de 5 octombrie 2020 inclusiv.
(3^4) Procentajele menţionate la alin. (3^1) şi (3^2) se completează în mod corespunzător în cadrul cererii pentru plata sprijinului financiar."

    2. La articolul 5, după alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (5^1) cu următorul cuprins:
    "(5^1) În situaţia în care beneficiarii au solicitat plata în avans potrivit prevederilor art. 5 alin. (3^2), operaţiunile de livrare a vinului, distilare şi denaturare se vor finaliza până la data de 31 martie 2021."

    3. La articolul 5, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) Dovada constituirii garanţiei, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, trebuie depusă la A.P.I.A. până la data de 5 octombrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea respingerii cererii în cazul neîndeplinirii condiţiilor mai sus precizate."

    4. La articolul 5, după alineatul (7) se introduce un nou alineat, alineatul (7^1), cu următorul cuprins:
    "(7^1) Prin excepţie, în situaţia în care valoarea avansului este de 100% în conformitate cu prevederile art. 5 alin. (3^2), justificarea avansului plătit şi solicitarea pentru eliberarea scrisorii de garanţie bancară au loc în urma depunerii de către beneficiar a documentelor prevăzute la alin. (10) lit. e)-h), dar nu mai târziu de 19 aprilie 2021."

    5. La articolul 7, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) În termen de 45 de zile calendaristice de la încasarea sprijinului financiar de la A.P.I.A. conform art. 5 alin. (1) sau, după caz, de la încasarea sprijinului primit în avans şi ţinând seama de >prevederile contractelor încheiate între distilerie şi producători, beneficiarul are obligaţia să depună la A.P.I.A., cel mai târziu la 19 aprilie 2021, documentele justificative ale plăţilor efectuate conform contractelor încheiate."

    6. După anexa nr. 1 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 1a) „Cerere pentru plata sprijinului financiar pentru măsura de distilare a vinului în situaţii de criză“, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin.


    ART. V
    La articolul VI din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 155/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în sectorul vitivinicol, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 18 iunie 2020, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Prevederile art. V pct. 3 se aplică programelor de promovare selectate începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin şi pentru care se încheie contractul de finanţare cu Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură până la data de 2 februarie 2021 inclusiv şi care vizează categoriile de vinuri prevăzute la pct. 1-9, 15 şi 16 din partea a II-a a anexei VII a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013."


    ART. VI
    Prevederile art. I pct. 2, ale art. II pct. 2 şi ale art. III pct. 2 se aplică programelor de restructurare/reconversie, investiţii şi programelor din cadrul măsurii de promovare a vinurilor aprobate, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin şi până la data de 15 octombrie 2020 inclusiv.

    ART. VII
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. VIII
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial, Partea I.



                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    George Scarlat,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 22 septembrie 2020.
    Nr. 281.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 11 la anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.529/2018)
    Instrucţiuni privind procedurile de selecţie a subcontractanţilor
    Pentru implementarea programului de informare sau promovare a vinurilor, beneficiarul/organismul de punere în aplicare poate să atribuie contracte care acoperă implementarea în totalitate sau parţială a unei acţiuni, cu excepţia coordonării tehnice şi financiare a programelor.
    Definiţia subcontractantului este prevăzută la art. 2 lit. j) din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.529/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de punere în aplicare a măsurii de promovare a vinurilor, eligibilă pentru finanţare în cadrul Programului naţional de sprijin în sectorul vitivinicol 2019-2023, şi pentru aprobarea modelului de contract privind punerea în aplicare a programelor de promovare a vinurilor, cu modificările şi completările ulterioare. Dovada faptului că subcontractantul este operator economic specializat pe un sector de activitate se face prin prezentarea copiei certificate pentru conformitatea cu originalul a actelor sale constitutive sau a certificatului constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, în care sunt înscrise codurile CAEN ale activităţilor aferente acţiunii subcontractate în cazul persoanelor juridice de drept român, sau echivalent pentru persoanele juridice străine. În cel din urmă caz, se acceptă capturi de ecran (print screen) după websiteurile subcontractanţilor, care să permită aprecierea gradului de specializare a acestora.
    Atribuirea contractelor către subcontractanţi se poate face astfel:
    1. Beneficiarul/Organismul de punere în aplicare are dreptul de a achiziţiona direct produse sau servicii în cazul în care valoarea estimată a achiziţiei, fără TVA, este mai mică de 132.519 lei, prag valoric stabilit la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, în echivalent euro potrivit cursului de schimb stabilit de Banca Centrală Europeană valabil la data atribuirii contractului pentru achiziţia de produse sau servicii.
    În cazul programelor care se desfăşoară pe o durată mai mare de un an, având în vedere posibilitatea modificării acţiunilor sau a schimbării subcontractantului, pragul menţionat mai sus se consideră a fi anual/subcontractant.

    2. Pentru valori estimate anuale/subcontractant egale sau mai mari decât pragul valoric stabilit pentru achiziţia de produse sau servicii la art. 7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, cu modificările şi completările ulterioare, atribuirea contractelor se face prin aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă, asigurând cel mai bun raport calitate-preţ sau cel mai mic preţ, după caz, cu respectarea principiilor care stau la baza atribuirii contractelor de achiziţie publică:
    a) nediscriminarea;
    b) tratamentul egal;
    c) recunoaşterea reciprocă;
    d) transparenţa;
    e) proporţionalitatea;
    f) asumarea răspunderii.
    În cazul procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă, atribuirea se poate face chiar dacă se primeşte o singură ofertă finală, dacă oferta respectă specificaţiile tehnice elaborate.


    Beneficiarul/Organismul de punere în aplicare nu are dreptul de a diviza un contract atribuit unui subcontractant în mai multe contracte distincte de valoare mai mică încheiate în cursul aceluiaşi an de implementare cu scopul de a evita aplicarea procedurilor deschisă sau restrânsă de atribuire.
    Sunt exceptate de la aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă contractele pentru participarea la târguri, expoziţii şi alte evenimente similare, importante la nivel naţional, european sau internaţional, când prestarea serviciilor este rezervată organizatorilor acestor tipuri de manifestări.
    Beneficiarul/Organismul de punere în aplicare trebuie să evite orice conflict de interese, prin luarea tuturor măsurilor necesare pentru a preveni orice situaţie în care punerea în aplicare imparţială şi obiectivă a acţiunii este compromisă din motive care implică interesul economic, afinitatea politică sau naţională, legăturile de familie sau emoţionale sau orice alt interes comun.
    În scopul evitării conflictului de interese nu este permisă subcontractarea către entităţi care au o legătură structurală cu beneficiarul/organismul de punere în aplicare, în special o legătură juridică sau de participare la capitalul respectivelor entităţi.
    Beneficiarul trebuie să notifice fără întârziere Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură orice situaţie care constituie sau care este posibil să conducă la un conflict de interese şi trebuie să ia imediat toate măsurile necesare pentru remedierea situaţiei. Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură verifică dacă măsurile luate sunt adecvate şi poate să solicite aplicarea unor măsuri suplimentare până la un termen-limită specificat, sub sancţiunea reducerii sprijinului financiar sau a rezilierii contractului de finanţare.
    Cererea de plată va fi însoţită de o notă justificativă care va conţine cel puţin descrierea procedurii de atribuire aplicate şi motivul alegerii acesteia, decizia de numire a comisiei de evaluare a ofertelor, declaraţiile pe propria răspundere ale membrilor comisiei din care să rezulte că nu s-au încălcat prevederile referitoare la conflictul de interese şi justificarea selecţiei subcontractantului câştigător.

    ANEXA 2

    *) Anexa nr. 2 este reprodusă în facsimil.
    [Anexa nr. 1a) la anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 240/2020]
    CERERE
    pentru plata sprijinului financiar pentru măsura de distilare a vinului în situaţii de criză
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)
 (a se vedea imaginea asociată)

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016