Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 281 din 20 septembrie 2022  pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 281 din 20 septembrie 2022 pentru modificarea anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 "Agromediu şi climă", 11 "Agricultura ecologică" şi 13 "„Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice" prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 949 din 29 septembrie 2022
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 12.629 din 6.09.2022 al Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale,
    în baza prevederilor:
    - Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 (PNDR 2014-2020), aprobat prin Decizia de punere în aplicare a Comisiei Europene nr. C(2015) 3.508 din 26 mai 2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 şi 2022 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce priveşte resursele şi aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 şi 2022 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 şi 2022;
    – Regulamentului (UE) nr. 848/2018 al Parlamentului European şi al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 464/2020 al Comisiei de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte documentele necesare pentru recunoaşterea retroactivă a perioadelor în scopul conversiei, producţia de produse ecologice şi informaţiile care trebuie furnizate de către statele membre, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2014 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale, prin reorganizarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, aprobată prin Legea nr. 43/2015, cu modificările ulterioare;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 41/2022;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 46/2022 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2022;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, al ministrului mediului, apelor şi pădurilor şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 352/636/54/2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiţionalitatea în cadrul schemelor şi măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, cu modificările ulterioare;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021 privind organizarea sistemului de control şi certificare, de aprobare a organismelor de control şi de supraveghere a activităţii acestora în agricultura ecologică;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2022 pentru aprobarea regulilor privind înregistrarea activităţii operatorilor/grupurilor de operatori în agricultura ecologică;
    – Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 1 din Acordul de delegare pentru implementarea prin Sistemul Integrat de Administrare şi Control (IACS) a măsurilor din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020 nr. P107/A69/2015, încheiat la data de 24.06.2015 între Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale şi Agenţia de Plăţi şi Intervenţie în Agricultură;
    – art. 31 din Hotărârea Guvernului nr. 226/2015 privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor:
    - art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa nr. 2 „Sistemul de sancţiuni pentru măsura 11 «Agricultura ecologic㻓 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 194/2019 privind aprobarea sistemelor de sancţiuni aplicabile cererilor de plată depuse începând cu anul 2019 pentru măsurile 10 „Agromediu şi climă“, 11 „Agricultura ecologică“ şi 13 „Plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice“ prevăzute în Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 şi 199 bis din 13 martie 2019, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    - La capitolul II, secţiunea 2: B. „Sancţiuni pentru nerespectarea condiţiilor de eligibilitate, inclusiv a cerinţelor specifice şi a cerinţelor de bază relevante angajamentelor“:
    a) Rândul al doilea din tabelul „Condiţii de eligibilitate generale, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020“ se modifică şi va avea următorul cuprins:“

┌────────────────────────────────────────┐
│Condiţii de eligibilitate generale, │
│definite conform fişei măsurii în PNDR │
│2014-2020 │
├─────────────┬──────────┬───────────────┤
│Condiţii de │Condiţia │ │
│eligibilitate│de │Sancţiune │
│^(1)-(9) │aplicare a│ │
│ │sancţiunii│ │
├─────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │Nu se permite │
│ │ │deschiderea │
│ │ │angajamentului │
│ │ │pe parcela care│
│ │ │nu îndeplineşte│
│ │ │această │
│ │ │condiţie. Dacă │
│ │ │pe parcursul │
│ │ │derulării │
│ │ │angajamentului │
│ │ │nu se │
│ │ │îndeplineşte │
│ │ │această │
│ │ │condiţie şi │
│ │ │beneficiarul nu│
│ │ │face dovada │
│ │ │continuării │
│ │ │practicilor │
│„Sunt │ │agriculturii │
│eligibile │ │ecologice pe │
│terenurile │ │suprafeţele │
│agricole din │ │angajate (prin │
│categoriile │ │depunerea │
│de folosinţă │ │certificatului,│
│încadrate ca │ │respectând │
│terenuri │ │perioada de │
│arabile │- │conversie) şi a│
│(pachetele 1,│ │respectării │
│2 şi 5), │ │celorlalte │
│livezi │ │condiţii │
│(pachetul 3),│ │specifice │
│vii (pachetul│ │menţinerii │
│4) şi pajişti│ │suprafeţei în │
│permanente │ │sistem ecologic│
│(pachetul 6).│ │de agricultură │
│ │ │pe perioada │
│ │ │rămasă de │
│ │ │angajament, │
│ │ │angajamentul pe│
│ │ │parcela │
│ │ │respectivă se │
│ │ │închide, │
│ │ │aceasta este │
│ │ │exclusă de la │
│ │ │plată în │
│ │ │campania în │
│ │ │curs şi se │
│ │ │recuperează │
│ │ │sumele primite │
│ │ │anterior, cu │
│ │ │aplicarea │
│ │ │sancţiunilor de│
│ │ │supradeclarare.│
│ │ │^(7)“ │
└─────────────┴──────────┴───────────────┘    b) Rândul al doisprezecelea din tabelul „Condiţii de eligibilitate generale, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020“ se modifică şi va avea următorul cuprins:

┌─────────────────────────────────────────┐
│Condiţii de eligibilitate generale, │
│definite conform fişei măsurii în PNDR │
│2014-2020 │
├──────────────┬──────────┬───────────────┤
│Condiţii de │Condiţia │ │
│eligibilitate^│de │Sancţiune │
│(1)-(9) │aplicare a│ │
│ │sancţiunii│ │
├──────────────┼──────────┼───────────────┤
│ │ │Nu se permite │
│ │ │deschiderea │
│ │ │angajamentului.│
│ │ │Verificarea │
│ │ │îndeplinirii │
│ │ │acestei │
│ │ │condiţii se │
│ │ │realizează în │
│ │ │baza │
│ │ │informaţiilor │
│ │ │prevăzute în │
│ │ │certificat. │
│„Beneficiarul │ │Dacă pe │
│a încheiat pe │ │parcursul │
│toată durata │ │derulării │
│angajamentului│ │angajamentului │
│un contract cu│ │nu se │
│un organism de│ │îndeplineşte │
│control │- │această │
│independent, │ │condiţie, │
│aprobat │ │angajamentul se│
│conform │ │închide, este │
│prevederilor │ │exclus de la │
│legislaţiei │ │plată fermierul│
│naţionale. │ │care nu │
│ │ │îndeplineşte │
│ │ │această │
│ │ │condiţie în │
│ │ │campania în │
│ │ │curs şi se │
│ │ │recuperează │
│ │ │sumele primite │
│ │ │anterior, cu │
│ │ │aplicarea │
│ │ │sancţiunilor de│
│ │ │supradeclarare │
│ │ │în campania de │
│ │ │recuperare.“ │
└──────────────┴──────────┴───────────────┘    c) Rândul al doilea din tabelul „Cerinţe de bază relevante obligatorii la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020“ se modifică şi va avea următorul cuprins:

┌────────────────────────────────────────────────┐
│Cerinţe de bază relevante obligatorii la nivelul│
│suprafeţelor aflate sub angajament, definite │
│conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020 │
├────────────────┬───────────────┬───────────────┤
│Cerinţe de bază^│Condiţia de │ │
│(1)-(8) │aplicare a │Sancţiune │
│ │sancţiunii │ │
├────────────────┼───────────────┼───────────────┤
│„Respectarea │ │ │
│cerinţelor │ │ │
│minime relevante│ │ │
│pentru │ │ │
│utilizarea │ │ │
│îngrăşămintelor │ │ │
│şi a produselor │ │ │
│de protecţie a │ │ │
│plantelor │ │ │
│prevăzute de │ │ │
│legislaţia │ │ │
│naţională: │ │ │
│- este permisă │ │ │
│utilizarea numai│ │ │
│a acelor produse│ │ │
│de protecţie a │ │ │
│plantelor care │ │ │
│au fost │ │ │
│autorizate │ │ │
│pentru vânzare │ │ │
│şi numai în │ │ │
│conformitate cu │ │ │
│instrucţiunile │ │ │
│de utilizare; │ │ │
│pot efectua │ │ │
│tratamente │ │ │
│fitosanitare │ │ │
│numai persoanele│ │ │
│care deţin │ │ │
│autorizaţie │ │ │
│pentru prestare │ │ │
│de servicii cu │ │ │
│produse de uz │ │ │
│fitosanitar - │ │ │
│conform │ │ │
│Ordonanţei │ │ │
│Guvernului nr. 4│ │ │
│/1995, aprobată │ │ │
│cu modificări │ │ │
│prin Legea nr. │ │ │
│85/1995, cu │ │ │
│modificările şi │ │ │
│completările │ │ │
│ulterioare; │ │ │
│- îngrăşămintele│ │ │
│naturale │ │ │
│aplicate nu pot │ │ │
│conţine mai mult│ │ │
│de 170 kg de │ │Parcela se │
│azot (N) ca │Nerespectarea │respinge la │
│ingredient pur │cerinţelor │plată, │
│pe 1 ha de teren│minime │angajamentul │
│agricol; │relevante │rămâne în │
│fermierii │pentru │vigoare, │
│trebuie să │utilizarea │fermierului i │
│respecte │îngrăşămintelor│se aplică │
│perioadele în │şi a produselor│sancţiuni de │
│care aplicarea │de protecţie a │supradeclarare.│
│fertilizatorilor│plantelor pe │Sumele acordate│
│este interzisă; │parcela aflată │în anii │
│fermierii │sub angajament │precedenţi nu │
│trebuie să │ │se │
│urmeze un plan │ │recuperează.“ │
│de fertilizare -│ │ │
│conform │ │ │
│Ordinului │ │ │
│ministrului │ │ │
│mediului, apelor│ │ │
│şi pădurilor şi │ │ │
│al ministrului │ │ │
│agriculturii şi │ │ │
│dezvoltării │ │ │
│rurale nr. 333/ │ │ │
│165/2021 privind│ │ │
│aprobarea │ │ │
│Codului de bune │ │ │
│practici │ │ │
│agricole pentru │ │ │
│protecţia apelor│ │ │
│împotriva │ │ │
│poluării cu │ │ │
│nitraţi │ │ │
│proveniţi din │ │ │
│surse agricole, │ │ │
│precum şi a │ │ │
│Programului de │ │ │
│acţiune pentru │ │ │
│protecţia apelor│ │ │
│împotriva │ │ │
│poluării cu │ │ │
│nitraţi │ │ │
│proveniţi din │ │ │
│surse agricole; │ │ │
│- interzicerea │ │ │
│folosirii │ │ │
│fertilizatorilor│ │ │
│neautorizaţi │ │ │
│pentru vânzare -│ │ │
│conform │ │ │
│Ordinului │ │ │
│ministrului │ │ │
│agriculturii şi │ │ │
│dezvoltării │ │ │
│rurale, al │ │ │
│ministrului │ │ │
│mediului şi │ │ │
│pădurilor şi al │ │ │
│ministrului │ │ │
│sănătăţii nr. 94│ │ │
│/1.378/1.071/ │ │ │
│2010 │ │ │
└────────────────┴───────────────┴───────────────┘    d) Rândul al treilea din tabelul „Cerinţe de bază relevante obligatorii la nivelul suprafeţelor aflate sub angajament, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020“ se modifică şi va avea următorul cuprins:

┌────────────────────────────────────────────┐
│Cerinţe de bază relevante obligatorii la │
│nivelul suprafeţelor aflate sub angajament, │
│definite conform fişei măsurii în PNDR │
│2014-2020 │
├──────────────┬─────────────┬───────────────┤
│Cerinţe de │Condiţia de │ │
│bază^(1)-(8) │aplicare a │Sancţiune │
│ │sancţiunii │ │
├──────────────┼─────────────┼───────────────┤
│„Alte cerinţe │ │ │
│obligatorii │ │ │
│relevante │ │ │
│prevăzute în │ │ │
│legislaţia │ │ │
│naţională, │ │ │
│specifice │ │ │
│agriculturii │ │ │
│ecologice: │ │ │
│- operatorii │ │ │
│care produc │ │ │
│produsele │ │ │
│ecologice sau │ │ │
│cei aflaţi în │ │ │
│perioada de │ │ │
│conversie au │ │ │
│obligaţia de │ │ │
│a-şi │ │ │
│înregistra │ │Parcela se │
│această │Nerespectarea│respinge la │
│activitate la │cerinţelor │plată, │
│Ministerul │obligatorii │angajamentul │
│Agriculturii │relevante │rămâne în │
│şi Dezvoltării│prevăzute în │vigoare, │
│Rurale, prin │legislaţia │fermierului i │
│compartimentul│naţională, │se aplică │
│de │specifice │sancţiuni de │
│specialitate, │agriculturii │supradeclarare.│
│şi de a se │ecologice, pe│Sumele acordate│
│supune │parcela │în anii │
│controlului │aflată sub │precedenţi nu │
│unui organism │angajament │se │
│de control │ │recuperează.“ │
│aprobat │ │ │
│(conform │ │ │
│Ordinului │ │ │
│ministrului │ │ │
│agriculturii │ │ │
│şi dezvoltării│ │ │
│rurale nr. 45/│ │ │
│2022 pentru │ │ │
│aprobarea │ │ │
│regulilor │ │ │
│privind │ │ │
│înregistrarea │ │ │
│activităţii │ │ │
│operatorilor/ │ │ │
│grupurilor de │ │ │
│operatori în │ │ │
│agricultura │ │ │
│ecologică). │ │ │
└──────────────┴─────────────┴───────────────┘    e) Nota ^(4) la tabelul „Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "^(4) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021, cu modificările şi completările ulterioare, în cazul în care, în cursul anului depunerii cererii, beneficiarul sM11.1 obţine o autorizaţie de recunoaştere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie în conformitate cu art. 13 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021, cu art. 10 alin. (3) din Regulamentul (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului din 30 mai 2018 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului, precum şi cu art. 1 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/464 al Comisiei din 26 martie 2020 de stabilire a anumitor norme de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/848 al Parlamentului European şi al Consiliului şi depune la APIA copia documentaţiei privind acordarea autorizaţiei de recunoaştere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie până la termenul-limită de depunere a cererii unice de plată (inclusiv perioada cu penalităţi), angajamentul semnat în cadrul sM11.1 se închide fără recuperarea sumelor acordate pentru anii anteriori de cerere. Fermierul este obligat să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul sM11.1 pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării acestuia. Fermierul poate deschide angajament nou în cadrul sM11.2 începând din anul obţinerii autorizaţiei de recunoaştere retroactivă.
    Dacă fermierul obţine autorizaţia de recunoaştere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie după termenul-limită de depunere a cererii unice de plată (inclusiv perioada cu penalităţi) şi prin cererea unică de plată a solicitat sprijin prin sM11.1, anul aprobării autorizaţiei reprezintă ultimul an de angajament pe sM11.1, iar nivelul plăţii în anul respectiv va fi cel corespondent sM11.2. Fermierul este obligat să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul sM11.1 pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării acestuia. În anul următor obţinerii autorizaţiei de recunoaştere retroactivă, fermierul poate să deschidă angajament pentru sM11.2. În ambele situaţii fermierul trebuie să depună la APIA copia documentaţiei privind acordarea autorizaţiei de recunoaştere retroactivă a unei perioade anterioare perioadei de conversie cel târziu odată cu depunerea certificatului emis de organismul de control menţionat la art. 9 alin. (1) lit. q) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 312/2021."

    f) La nota ^(6) la tabelul „Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020“, primul paragraf se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "^(6) Cu excepţia cazurilor prevăzute de art. 36 alin. (6) din O.U.G. nr. 11/2021, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 41/2022."

    g) Nota ^(7) la tabelul „Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "^(7) În situaţia în care pe parcursul implementării angajamentului M11 beneficiarul schimbă categoria de folosinţă a terenului, pentru parcelele respective nu i se vor aplica sancţiuni administrative dacă face dovada continuării practicilor agriculturii ecologice pe suprafeţele angajate (prin depunerea certificatului care confirmă statutul suprafeţei înregistrate în sistemul ecologic) şi a respectării celorlalte condiţii specifice menţinerii suprafeţei în sistem ecologic de agricultură pe perioada rămasă de angajament.
    Beneficiarul nu va putea obţine pentru anul în curs plata compensatorie pentru parcelele pe care a schimbat categoria de folosinţă, pentru pachetul pentru care are angajamentul în derulare, dacă schimbarea categoriei de folosinţă a fost făcută între momentul depunerii cererii unice de plată şi emiterea certificatului care confirmă statutul suprafeţei înregistrate în sistemul ecologic. (...)
    Beneficiarul va putea obţine plata compensatorie pentru parcelele pe care a schimbat categoria de folosinţă, pentru pachetul care corespunde noii categorii de folosinţă, numai dacă solicită, în perioada de depunere a cererilor unice de plată, adaptarea angajamentului aflat în derulare pentru agricultura ecologică pentru restul duratei rămase pentru implementarea angajamentului iniţial.
    Beneficiarul va putea deschide angajament nou în cadrul submăsurii 11.2 pentru pachetul corespondent noii categorii de folosinţă, astfel:
    a) după finalizarea perioadei de conversie de 2 sau 3 ani, în cazul în care angajamentul iniţial era semnat pentru submăsura 11.1;
    b) după finalizarea perioadei asumate prin angajament la data semnării acestuia, în cazul în care angajamentul iniţial era semnat pentru submăsura 11.2.
    Beneficiarul care, pe parcursul implementării angajamentului măsurii 11, a schimbat categoria de folosinţă a terenului pe o parte din parcele va putea beneficia în continuare de plată pentru celelalte suprafeţe aflate sub angajament pe care înfiinţează culturi eligibile în cadrul pachetelor pentru care avea în derulare angajamentul, care rămâne în vigoare pentru restul duratei rămase pentru implementarea angajamentului iniţial.
    În situaţia în care schimbarea categoriei de folosinţă se realizează pe o parte din parcelă (parcelă cu angajament în desfăşurare), pentru parcelele rezultate se vor aplica următoarele reguli:
    - beneficiarul va putea obţine plata doar dacă în perioada de depunere a cererilor unice de plată sunt declarate două sau mai multe parcele cu categorii de folosinţă diferite şi dacă pe acestea solicită pachetul corespondent categoriei de folosinţă;
    – nu se aplică sancţiuni pentru parcelele rezultate dacă beneficiarul depune/transmite la APIA certificatul care confirmă statutul suprafeţelor înregistrate în sistemul ecologic (conversie/ecologic);
    – pentru pachetul(ele) corespondent(e) noii categorii de folosinţă nu se deschide/deschid un nou/noi angajament(e). Acesta/Acestea se adaptează şi se urmăreşte/urmăresc până la finalizarea angajamentului deschis iniţial.
    În cazul angajamentelor P6.2 al M11, schimbarea categoriei de folosinţă din pajişte permanentă într-o categorie de folosinţă neeligibilă pentru angajamentul M10 conduce la nerespectarea angajamentului M10."

    h) Nota ^(8) la tabelul „Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "^(8) În conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică sancţiuni administrative în cazul în care fermierul demonstrează, în sensul art. 77 alin. (2) lit. d) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, că nu este răspunzător pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, a angajamentelor sau a altor obligaţii care rezultă din aplicarea normelor privind măsurile de dezvoltare rurală, în cazul în care suprafeţele sunt incluse, pe perioada de derulare a angajamentelor, în zonele cu protecţie strictă din parcurile naţionale şi naturale, stabilite în baza prevederilor art. 22 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
    Angajamentele se închid fără recuperarea sumelor acordate pentru anii de cerere anteriori."

    i) Nota ^(9) la tabelul „Cerinţe specifice angajamentelor, definite conform fişei măsurii în PNDR 2014-2020“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "^(9) Pentru a nu repeta anul de conversie, respectiv pentru a nu prelungi perioada de conversie, în cazul în care, în anul curent de cerere, perioada de conversie se încheie după termenul-limită de depunere a cererii unice de plată, dar până la termenul legal de depunere la APIA a certificatului care confirmă statutul de suprafaţă ecologică, la momentul depunerii cererii unice de plată, în declaraţia de suprafaţă fermierul nu va mai solicita submăsura 11.1. Fermierul poate solicita deschiderea unui angajament nou în cadrul submăsurii 11.2 începând din anul curent de cerere, acest an reprezentând primul an de angajament pentru submăsura 11.2, iar nivelul plăţii în anul respectiv va fi cel corespondent submăsurii 11.2. Angajamentul pentru submăsura 11.1 se închide, dar fermierul este obligat să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării acestuia.
    În situaţia în care certificatul nu confirmă statutul de suprafaţă ecologică, nu se permite deschiderea angajamentului solicitat pentru submăsura 11.2, iar fermierul va fi sancţionat pentru nerespectarea angajamentului pentru submăsura 11.1.
    În situaţia în care în anul curent de cerere fermierul solicită sprijin pentru submăsura 11.1 şi ulterior depune la APIA în termenul legal certificatul care confirmă statutul de suprafaţă ecologică, angajamentul aflat în derulare în baza submăsurii 11.1 este adaptat la condiţiile specifice ale submăsurii 11.2 pentru anul curent de cerere. Anul curent de cerere reprezintă anul finalizării conversiei şi ultimul an de angajament pe submăsura 11.1, iar nivelul plăţii în anul respectiv va fi cel corespondent submăsurii 11.2. Fermierul este obligat să menţină certificarea suprafeţelor care au făcut obiectul angajamentului în cadrul submăsurii 11.1 pentru o perioadă de cel puţin 5 ani de la momentul semnării acestuia. În anul următor finalizării conversiei fermierul poate deschide angajament nou în cadrul submăsurii 11.2.
    Adaptarea angajamentelor aflate în derulare în cadrul submăsurii 11.1 se acceptă până la termenul de depunere a certificatului care confirmă statutul de suprafaţă ecologică."
    ART. II
    Prevederile prezentului ordin se aplică cererilor de plată depuse începând cu campania 2022.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea

    Bucureşti, 20 septembrie 2022.
    Nr. 281.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016