Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 275 din 13 noiembrie 2009  pentru stabilirea criteriilor si conditiilor de inchiriere si repartizare de catre Ministerul Administratiei si Internelor a unor spatii locative necesare cazarii politistilor si cadrelor militare in activitate    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 275 din 13 noiembrie 2009 pentru stabilirea criteriilor si conditiilor de inchiriere si repartizare de catre Ministerul Administratiei si Internelor a unor spatii locative necesare cazarii politistilor si cadrelor militare in activitate

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 13 noiembrie 2009
ORDIN nr. 275 din 13 noiembrie 2009
pentru stabilirea criteriilor şi condiţiilor de închiriere şi repartizare de cãtre Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor spaţii locative necesare cazãrii poliţiştilor şi cadrelor militare în activitate
EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 779 din 13 noiembrie 2009


Având în vedere cã, potrivit <>art. 31 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi <>art. 20^1 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, poliţiştii/cadrele militare în activitate au dreptul la o compensaţie lunarã pentru chirie de pânã la 50% din salariul de bazã, în situaţia în care nu li se poate asigura spaţiu de locuit corespunzãtor, numãrul mare al personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor care potrivit legii beneficiazã de compensaţia lunarã pentru chirie,
ţinând seama de starea generalã a societãţii româneşti, precum şi de dinamica situaţiei operative datorate recesiunii economice, de faptul cã Ministerul Administraţiei şi Internelor se aflã în imposibilitatea de a mai acorda compensaţia lunarã pentru chirie poliţiştilor/cadrelor militare în activitate, în cuantumul la care aceştia ar avea dreptul potrivit legii, fiind astfel afectatã desfãşurarea activitãţii specifice instituţiei în domeniul ordinii şi siguranţei publice,
luând în considerare soluţia identificatã prin adoptarea <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 96/2009 pentru completarea <>art. 17 din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, care stabileşte cã Ministerul Administraţiei şi Internelor poate închiria, pe perioadã determinatã, în condiţiile legii, spaţii locative necesare cazãrii personalului propriu, ce se dau în folosinţã gratuitã poliţiştilor şi cadrelor militare în activitate care îndeplinesc condiţiile legale amintite,
în temeiul <>art. 7 alin. (4) şi <>art. 17 alin. (5^1) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin <>Legea nr. 15/2008 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administraţiei şi internelor, interimar, emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Prezentul ordin stabileşte criteriile şi condiţiile de închiriere şi repartizare de cãtre Ministerul Administraţiei şi Internelor a unor spaţii locative necesare cazãrii poliţiştilor şi cadrelor militare în activitate.
ART. 2
(1) Închirierea spaţiilor locative prevãzute la art. 1 se realizeazã de cãtre structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor, de la persoane fizice sau juridice, dupã cum urmeazã:
a) Direcţia economico-administrativã, pentru personalul unitãţilor aparatului central al ministerului şi al structurilor subordonate acestora din municipiul Bucureşti, ai cãror şefi nu au calitatea de ordonator de credite sau nu dispun de structuri logistice;
b) ordonatorul de credite, pentru personalul propriu şi al structurilor subordonate acestora, ai cãror şefi nu au calitatea de ordonator de credite;
c) inspectoratul de poliţie judeţean, pentru personalul prevãzut la art. 16 alin. (1) lit. f), g) şi i);
d) instituţia prefectului, pentru personalul serviciilor publice comunitare din cadrul acesteia.
(2) Atribuirea contractelor de închiriere se realizeazã printr-o procedurã de solicitare de oferte, pentru fiecare tip de unitate locativã, aplicându-se criteriul preţului cel mai scãzut, în ordine crescãtoare, pânã la acoperirea necesarului de spaţii locative.
(3) Contractele de închiriere se înregistreazã la direcţiile generale ale finanţelor publice, cu excepţia celor încheiate cu persoane juridice care au în obiectul de activitate închirierea de imobile.
(4) Procedurile de închiriere şi proiectele contractelor de închiriere se aprobã de cãtre fiecare structurã care are dreptul sã încheie contracte de închiriere.
ART. 3
(1) Condiţiile care stau la baza încheierii contractelor de închiriere sunt urmãtoarele:
a) încadrarea strictã în fondurile alocate;
b) utilizarea eficientã a fondurilor publice;
c) numãrul spaţiilor locative închiriate trebuie sã se încadreze în numãrul solicitãrilor;
d) spaţiile locative închiriate trebuie sã fie branşate la utilitãţi publice;
e) spaţiile locative închiriate trebuie sã îndeplineascã exigenţele minimale prevãzute de <>Legea locuinţei nr. 114/1996 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
f) spaţiile locative închiriate trebuie sã fie situate în localitatea în care îşi desfãşoarã activitatea poliţiştii/cadrele militare care vor beneficia de acestea şi la o distanţã de cel mult 500 m de cel/cea mai apropiat (ã) punct de acces/staţie pentru mijloace de transport în comun;
g) spaţiile locative trebuie sã fie închiriate pentru o perioadã de minimum 5 ani, cu prelungirea automatã a contractelor de închiriere, dacã proprietarii nu îşi exprimã, cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea termenului prevãzut pentru încetarea contractelor, opţiunea privind rezilierea acestora;
h) cheltuielile curente aferente administrãrii spaţiului locativ închiriat trebuie sã fie de cel mult 30% din salariul de bazã/solda lunarã.
(2) Contractele de închiriere pot fi încheiate şi cu exceptarea de la îndeplinirea urmãtoarelor condiţii prevãzute la alin. (1), dacã existã acordul expres al solicitantului acelui spaţiu, astfel:
a) lit. d) - pot fi încheiate contracte de închiriere dacã, din motive obiective, spaţiile locative ofertate în mediul rural nu sunt branşate la utilitãţi publice;
b) lit. e) - pot fi încheiate contracte de închiriere atunci când spaţiile locative ofertate nu îndeplinesc exigenţele minimale;
c) lit. f) - spaţiile locative închiriate sunt situate în locaţii care permit îndeplinirea atribuţiilor de serviciu;
d) lit. g) - pot fi încheiate contracte de închiriere pentru o perioadã mai micã de 5 ani dacã, din motive obiective, contractele de închiriere nu pot fi încheiate pentru o perioadã de 5 ani;
e) lit. h) - cheltuielile curente aferente administrãrii spaţiului locativ închiriat pot fi mai mari decât nivelurile stabilite.
(3) Prin cheltuieli curente aferente administrãrii spaţiului locativ, în sensul alin. (1) lit. h), se înţelege:
a) cheltuieli privind furnizarea apei potabile şi menajere, agentului termic, gazelor şi energiei electrice;
b) cheltuieli pentru administrarea şi întreţinerea spaţiilor comune: igienizarea spaţiilor, energie electricã, paza spaţiilor locative.
ART. 4
(1) Beneficiazã de spaţiile locative prevãzute la art. 1 poliţistul şi cadrul militar în activitate numiţi în prima funcţie sau mutaţi în interesul serviciului într-o altã localitate/garnizoanã decât cea în care îşi au domiciliul, dacã îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) nu efectueazã naveta la şi de la locul de muncã;
b) poliţistul/cadrul militar în activitate ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu deţine locuinţã proprietate personalã în localitatea/garnizoana în care a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului;
c) poliţistul/cadrul militar în activitate ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu are atribuitã, prin contract de închiriere, o locuinţã din fondul locativ de stat în localitatea/garnizoana unde a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului;
d) nu a beneficiat, nici el/ea şi nici soţia/soţul, de nicio altã formã de sprijin pentru construirea sau cumpãrarea unei locuinţe prin intermediul ministerului ori nu i-a fost repartizatã locuinţã de serviciu/de intervenţie.
(2) Beneficiazã de spaţiile locative prevãzute la art. 1 poliţistul şi cadrul militar în activitate numiţi în prima funcţie sau mutaţi în interesul serviciului în localitatea/garnizoana în care îşi au domiciliul, dacã îndeplinesc cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) poliţistul/cadrul militar în activitate ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu deţine locuinţã proprietate personalã în localitatea de domiciliu;
b) poliţistul/cadrul militar în activitate ori soţia/soţul acestuia/acesteia nu are atribuitã, prin contract de închiriere, o locuinţã din fondul locativ de stat în localitatea de domiciliu;
c) nu a beneficiat, nici el/ea şi nici soţia/soţul, de nicio altã formã de sprijin pentru construirea sau cumpãrarea unei locuinţe prin intermediul ministerului ori nu i-a fost repartizatã locuinţã de serviciu/de intervenţie;
d) poliţistul/cadrul militar în activitate se aflã în una dintre situaţiile prevãzute la <>art. 3 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cuvenite poliţiştilor, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau, dupã caz, la <>art. 3 alin. (2) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apãrãrii Naţionale, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
(3) Beneficiazã de spaţiile locative prevãzute la art. 1 poliţistul/cadrul militar în activitate numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o altã localitate/garnizoanã decât cea în care îşi are domiciliul, care ulterior îşi stabileşte domiciliul în noua localitate şi îndeplineşte condiţiile prevãzute la alin. (1) lit. b)-d).
ART. 5
(1) Şeful structurii este obligat sã înştiinţeze în scris personalul propriu care îndeplineşte condiţiile prevãzute la <>art. 31 alin. (1) şi (1^1) din Legea nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau la <>art. 20^1 alin. 1 şi 2 din Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cu privire la posibilitatea asigurãrii unor spaţii locative necesare cazãrii acestuia.
(2) În vederea asigurãrii unui spaţiu locativ, personalul prevãzut la alin. (1) care beneficiazã de compensaţia lunarã pentru chirie trebuie sã înainteze şefului structurii din care face parte rapoarte individuale cuprinzând:
a) datele necesare stabilirii exigenţelor minimale pe care trebuie sã le îndeplineascã spaţiul locativ;
b) datele la care se referã criteriile de repartizare a spaţiilor locative prevãzute în anexa nr. 1.
(3) Personalul prevãzut la alin. (1) care nu beneficiazã de compensaţia lunarã pentru chirie poate sã înainteze şefului structurii din care face parte rapoarte individuale cuprinzând datele prevãzute la alin. (2), precum şi date privind îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 4 alin. (1) sau, dupã caz, la art. 4 alin. (2).
(4) Rapoartele individuale înaintate potrivit alin. (2) şi (3) stau la baza formulãrii solicitãrii ofertei de spaţii locative şi trebuie însoţite de copii ale documentelor care atestã datele din raport.
(5) Prin personal care beneficiazã de compensaţia lunarã pentru chirie se înţelege poliţistul/cadrul militar în activitate cãruia i s-a aprobat acordarea compensaţiei lunare pentru chirie, chiar dacã plata efectivã a dreptului bãnesc nu se realizeazã, şi nu a intervenit o situaţie de încetare a acestui drept.
ART. 6
(1) În cazul în care soţul/soţia poliţistului/cadrului militar în activitate este încadrat/încadratã în structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor care au sediul în aceeaşi localitate/garnizoanã, beneficiazã de prevederile prezentului ordin numai unul dintre aceştia.
(2) În situaţia în care poliţiştii/cadrele militare în activitate, soţ şi soţie, locuiesc la adrese diferite, fiind despãrţiţi în fapt, fiecare dintre aceştia beneficiazã de prevederile prezentului ordin.
ART. 7
(1) În vederea stabilirii necesarului de spaţii locative care se dau în folosinţã gratuitã, se efectueazã anchete sociale de cãtre comisiile prevãzute la art. 16.
(2) În urma efectuãrii anchetei sociale, în funcţie de încadrarea în condiţiile de atribuire a spaţiilor locative, comisiile de anchetã socialã acceptã/resping rapoartele depuse de solicitanţi.
(3) Rezultatele anchetelor sociale se consemneazã într-un proces-verbal care se înainteazã structurilor care au dreptul sã încheie contracte de închiriere.
(4) Structurile prevãzute la alin. (3) iniţiazã şi deruleazã procedurile de închiriere a spaţiilor locative prin compartimentul specializat în achiziţii, în baza procesului-verbal prevãzut la alin. (3).
ART. 8
(1) Comisiile prevãzute la art. 17 alin. (2) analizeazã, pe baza documentelor puse la dispoziţie de cãtre compartimentul prevãzut la art. 7 alin. (4), ofertele de spaţii locative primite şi stabilesc eligibilitatea acestora.
(2) Pentru aparatul central analizarea ofertelor de spaţii locative şi stabilirea eligibilitãţii acestora se realizeazã de cãtre Direcţia economico-administrativã, prin compartimentul specializat în achiziţii.
(3) Ofertele eligibile se prezintã persoanelor care au înaintat rapoarte individuale, însoţite de documente justificative care atestã îndeplinirea condiţiilor prevãzute la art. 4.
(4) Ordinea prezentãrii ofertelor se stabileşte pe baza criteriilor de repartizare a spaţiilor locative prevãzute în anexa nr. 1.
ART. 9
(1) În urma prezentãrii ofertelor, persoanele care au înaintat rapoarte individuale trebuie sã îşi exprime în scris, în termen de 5 zile lucrãtoare, acordul sau refuzul cu privire la atribuirea spaţiului locativ. Neexprimarea opţiunii privind atribuirea spaţiului locativ, în termen, se considerã refuz tacit.
(2) Atunci când poliţistul/cadrul militar în activitate care beneficiazã de compensaţie de chirie refuzã repartizarea unui spaţiu locativ, dacã acel spaţiu îndeplineşte condiţiile prevãzute la art. 3 alin. (1) lit. d)-h), devin incidente prevederile <>art. 15 lit. e) din Hotãrârea Guvernului nr. 284/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare, sau, dupã caz, ale <>art. 14 lit. e) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.867/2005 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 10
(1) Pe baza acordurilor exprimate în condiţiile art. 9 alin. (1), structurile prevãzute la art. 2 alin. (1) încheie contractele de închiriere a spaţiilor locative.
(2) Spaţiile locative închiriate se dau în folosinţã gratuitã pe baza:
a) contractului de comodat, al cãrui model este prevãzut în anexa nr. 2, încheiat între structura contractantã şi poliţistul/cadrul militar în activitate cãruia i s-a repartizat spaţiul locativ, denumit în continuare titularul contractului de comodat;
b) procesului-verbal de predare-primire a spaţiului locativ şi a bunurilor aferente înscrise în inventarul anexat acestuia.
ART. 11
(1) Pentru încheierea contractului de comodat, poliţistul/cadrul militar în activitate prezintã, în original şi în copie, urmãtoarele documente:
a) documentul de identitate al titularului contractului de comodat;
b) certificatul de naştere al titularului contractului de comodat şi, dupã caz, al membrilor de familie;
c) certificatul de cãsãtorie, dupã caz.
(2) La încheierea contractului de comodat, poliţistul/cadrul militar în activitate trebuie sã depunã o declaraţie pe propria rãspundere prin care se obligã sã informeze în scris comisia de anchetã socialã despre orice schimbare intervenitã, de naturã sã modifice condiţiile prevãzute la art. 4, în termen de cel mult 5 zile de la data la care au intervenit aceste schimbãri.
ART. 12
Dreptul de folosinţã gratuitã a spaţiului locativ primit şi obligaţiile prevãzute la art. 14 alin. (1) încep la data semnãrii contractului de comodat şi a procesului-verbal de predare-primire, prevãzute la art. 10 alin. (2).
ART. 13
(1) Situaţiile în care contractul de comodat îşi înceteazã valabilitatea sunt urmãtoarele:
a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, dacã nu s-a solicitat prelungirea;
b) în cazul încetãrii contractului de închiriere;
c) la solicitarea scrisã a titularului contractului de comodat, înregistratã la secretariatul structurii din care face parte;
d) când titularul contractului de comodat nu şi-a îndeplinit obligaţiile pentru o perioadã de 3 luni consecutive;
e) când titularul contractului de comodat nu s-a mutat efectiv în locuinţa repartizatã din motive imputabile lui, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de comodat;
f) când titularul contractului de comodat şi-a încetat activitatea în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
g) când titularul contractului de comodat a fost mutat în aceeaşi localitate/garnizoanã sau a fost mutat în interesul serviciului în altã localitate/garnizoanã, la o altã structurã din responsabilitatea celor care au dreptul sã încheie contracte de închiriere;
h) când titularul contractului de comodat s-a mutat la cerere în altã localitate/garnizoanã;
i) când titularul contractului de comodat a fost mutat în interesul serviciului în altã localitate/garnizoanã şi nu a intervenit schimbarea structurii care are dreptul sã încheie contracte de închiriere, dacã titularul nu şi-a exprimat în scris acordul privind menţinerea valabilitãţii contractului de comodat;
j) când titularul contractului de comodat sau soţul/soţia acestuia a dobândit, în aceeaşi localitate/garnizoanã, o locuinţã proprietate personalã;
k) la încheierea cãsãtoriei, dacã soţul/soţia are locuinţã proprietate personalã în localitatea/garnizoana în care titularul contractului de comodat a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului;
l) când poliţistul/cadrul militar în activitate este trimis în misiune permanentã în strãinãtate;
m) la încheierea contractului de închiriere pentru locuinţa de serviciu sau locuinţa de intervenţie ori la data acceptãrii în scris a cazãrii în cãminul de garnizoanã/localitate;
n) la încheierea de cãtre poliţist sau de cãtre soţia/soţul acestuia/acesteia a contractului de închiriere pentru locuinţa atribuitã din fondul locativ de stat, în localitatea în care poliţistul a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului;
o) la încheierea de cãtre cadrul militar în activitate sau de cãtre soţul/soţia acestuia/acesteia a contractului de închiriere pentru locuinţa atribuitã din fondul locativ de stat, cu plata subvenţionatã a chiriei, a cãrei locaţie îi permite îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.
(2) În cazul în care titularul contractului de comodat a fost mutat la o altã structurã din responsabilitatea celor care au dreptul sã încheie contracte de închiriere din aceeaşi localitate/garnizoanã în care îşi desfãşoarã activitatea, este obligatorie încheierea unui contract de subînchiriere între cele douã structuri.
ART. 14
(1) Titularii contractelor de comodat au urmãtoarele obligaţii:
a) sã nu cedeze dreptul de folosinţã asupra spaţiilor locative repartizate;
b) sã foloseascã spaţiile locative numai în conformitate cu destinaţia acestora;
c) sã nu execute modificãri sau lucrãri de construire la spaţiile locative preluate;
d) sã achite la termen cheltuielile curente aferente administrãrii spaţiului locativ închiriat;
e) sã predea spaţiul locativ în condiţii normale de folosinţã, ţinând cont de starea acestuia la momentul închirierii, precum şi bunurile din dotare.
(2) Titularii contractelor de comodat au urmãtoarele drepturi:
a) sã solicite, în scris, structurilor din care fac parte reînnoirea contractului de comodat cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea acestuia;
b) sã îşi exprime în scris acordul privind menţinerea valabilitãţii contractului de comodat, când au fost mutaţi în interesul serviciului în altã localitate/garnizoanã, fãrã a se schimba structura care are dreptul sã încheie contracte de închiriere;
c) sã solicite în scris încetarea valabilitãţii contractului de comodat;
d) sã solicite în scris aprobarea schimbului de spaţii locative cu alt titular de contract de comodat, în cadrul aceleaşi structuri care are dreptul sã încheie contracte de închiriere;
e) sã solicite în scris încheierea unui nou contract de comodat când au fost mutaţi în aceeaşi localitate/garnizoanã sau au fost mutaţi în interesul serviciului în altã localitate/garnizoanã, la o altã structurã din responsabilitatea celor care au dreptul sã încheie contracte de închiriere.
ART. 15
(1) Structurile contractante au obligaţia de a preda titularului contractului de comodat locuinţa în condiţii normale de folosinţã şi de a urmãri modul în care acesta îşi îndeplineşte obligaţiile care îi revin.
(2) Structurile contractante au obligaţia de a reînnoi contractele de comodat pentru care au primit solicitãri.
(3) În situaţia în care titularul contractului de comodat refuzã sã remedieze daunele produse din motive imputabile acestuia, structura contractantã ia mãsuri de recuperare a pagubelor produse, conform prevederilor legale în vigoare.
ART. 16
(1) La nivelul structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor se constituie comisii de anchetã socialã, numite prin ordin de zi/dispoziţie zilnicã a şefului structurii, la începutul fiecãrui an, dupã cum urmeazã:
a) pentru personalul unitãţilor aparatului central al ministerului şi al structurilor subordonate acestora, comisii constituite la nivelul fiecãrei unitãţi a aparatului central sau al structurilor subordonate acestora;
b) pentru personalul din aparatul propriu al fiecãrui ordonator secundar de credite, comisii constituite la nivelul fiecãrei/fiecãrui direcţii sau serviciu independent din cadrul acestora, dupã caz;
c) pentru personalul Direcţiei Generale de Jandarmi a Municipiului Bucureşti, Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţã al Municipiului Bucureşti, comisii constituite la nivelul fiecãrei/fiecãrui direcţii, secţii, detaşament sau serviciu independent din cadrul acestora, dupã caz;
d) pentru personalul inspectoratelor judeţene, comisii constituite la nivelul fiecãrei/fiecãrui inspectorat, secţii, poliţii municipale/orãşeneşti, detaşament sau sector de poliţie de frontierã din cadrul acestora, dupã caz;
e) pentru personalul din aparatul propriu al structurilor ai cãror şefi au calitatea de ordonator terţiar de credite nemenţionate la lit. c) şi d), comisii constituite la nivelul acestora;
f) pentru personalul Inspectoratului Naţional pentru Evidenţa Persoanelor detaşat la serviciile publice comunitare teritoriale, comisii constituite la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene;
g) pentru personalul din cadrul punctelor de frontierã aeroportuare, comisii constituite la nivelul acestora;
h) pentru personalul serviciilor publice comunitare din cadrul instituţiilor prefectului, comisii constituite la nivelul instituţiilor prefectului;
i) pentru centrele medicale judeţene, precum şi pentru personalul structurilor teritoriale nemenţionate la lit. f) şi g) ai cãror şefi nu sunt ordonatori de credite, comisii constituite la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene.
(2) Componenţa şi atribuţiile comisiilor de anchetã socialã sunt prevãzute în anexa nr. 3.
ART. 17
(1) La nivelul unitãţilor aparatului central al ministerului şi al structurilor subordonate acestora se constituie Comisia aparatului central de repartizare a spaţiilor locative închiriate, a cãrei componenţã şi atribuţii sunt prevãzute în anexa nr. 4.
(2) La nivelul fiecãrei structuri al cãrei şef are calitatea de ordonator secundar sau terţiar de credite se constituie comisii de repartizare a spaţiilor locative închiriate, ale cãror componenţã şi atribuţii sunt prevãzute în anexa nr. 5.
ART. 18
(1) Evidenţa spaţiilor locative închiriate se ţine de fiecare structurã contractantã şi se centralizeazã la nivelul ordonatorului secundar de credite, dupã caz, precum şi la Direcţia logisticã, pentru Ministerul Administraţiei şi Internelor.
(2) Structurile de specialitate ale ordonatorilor secundari de credite şi ale ordonatorilor terţiari de credite din finanţarea directã a ordonatorului principal au obligaţia sã transmitã Direcţiei logistice orice modificare a situaţiei spaţiilor locative închiriate, în termen de 30 de zile de la apariţia acesteia.
ART. 19
Structurile care gestioneazã resursele umane comunicã comisiilor de repartizare, în condiţiile legii şi potrivit competenţelor, orice modificãri de care au luat cunoştinţã intervenite în situaţia familialã sau în raporturile de serviciu ale personalului cãruia i-au fost repartizate în folosinţã gratuitã spaţii locative.
ART. 20
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 21
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã <>Ordinul viceprim-ministrului, ministrul administraţiei şi internelor, nr. 231/2009 pentru stabilirea criteriilor şi condiţiilor de închiriere de cãtre Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe perioadã determinatã, a unor spaţii locative necesare cazãrii poliţiştilor şi cadrelor militare în activitate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 638 din 28 septembrie 2009.
ART. 22
Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul
administraţiei şi internelor, interimar,
Vasile Blaga

Bucureşti, 13 noiembrie 2009.
Nr. 275.


ANEXA 1

CRITERIILE
de repartizare a spaţiilor locative

Repartizarea spaţiilor locative se face în urmãtoarea ordine de prioritãţi:
a) când solicitanţii beneficiazã de compensaţie lunarã pentru chirie, are prioritate solicitantul a cãrui indemnizaţie lunarã pentru chirie este mai mare; în caz de egalitate, are prioritate solicitantul a cãrui vechime la plata compensaţiei lunare pentru chirie este mai mare;
b) când unul dintre solicitanţi beneficiazã de compensaţie lunarã pentru chirie, acesta are prioritate în raport cu cei care nu beneficiazã de compensaţie lunarã pentru chirie;
c) când solicitanţii nu beneficiazã de compensaţie lunarã pentru chirie, are prioritate solicitantul al cãrui venit lunar pe familie este mai mic; în caz de egalitate, are prioritate solicitantul a cãrui vechime în serviciu/activitate în Ministerul Administraţiei şi Internelor este mai mare.
Prin familia solicitantului se înţelege: soţul/soţia şi copiii, dacã aceştia vor locui efectiv împreunã cu solicitantul.


ANEXA 2

CONTRACT DE COMODAT
Nr. .......... din ...............
- model -

I. Pãrţile contractului
Între (structura/unitatea................), cu sediul în................, reprezentatã prin.................., şi domnul/doamna...................., în calitate de titular, din structura/unitatea................, posesor (oare) al/a BI/CI seria......... nr............., eliberat (ã) de.............. la data de..........., în baza Procesului-verbal de repartiţie nr......... din........... al comisiei de repartizare a spaţiilor locative................, s-a încheiat prezentul contract.

II. Obiectul contractului
ART. 1
Obiectul contractului îl constituie stabilirea condiţiilor privind darea în folosinţã gratuitã a spaţiului locativ închiriat.
ART. 2
Valabilitatea contractului este de ............... ani, cu începere de la data semnãrii acestuia de cãtre ambele pãrţi.
ART. 3
Contractul poate fi reînnoit la solicitarea scrisã a domnului/doamnei ................., înaintatã cu cel puţin 30 de zile înainte de expirare, cu acordul structurii/unitãţii ....................... .

III. Obligaţiile structurii/unitãţii
ART. 4
Structura se obligã:
a) sã predea titularului contractului de comodat locuinţa în stare normalã de folosinţã, pe baza unui proces-verbal de predare-primire a acesteia şi a bunurilor aferente; bunurile se înscriu în inventare care se anexeazã la procesul-verbal;
b) sã urmãreascã modul în care titularul contractului de comodat îşi îndeplineşte obligaţiile care îi revin prin prezentul contract;
c) sã reînnoiascã contractul de comodat la solicitarea scrisã a titularului;
d) sã ia mãsuri de recuperare a pagubelor produse din motive imputabile titularului contractului de comodat;
e) dacã este cazul, sã încheie, potrivit competenţei, contracte de subînchiriere cu privire la spaţiile locative închiriate.

IV. Drepturile şi obligaţiile titularului contractului de comodat
ART. 5
(1) Titularul contractului de comodat se obligã:
a) sã nu cedeze dreptul de folosinţã asupra spaţiilor locative repartizate;
b) sã foloseascã spaţiile locative numai în conformitate cu destinaţia acestora;
c) sã nu execute modificãri sau lucrãri de construire la spaţiile locative preluate;
d) sã achite la termen cheltuielile curente aferente administrãrii spaţiului locativ închiriat;
e) sã predea spaţiul locativ în condiţii normale de folosinţã, ţinând cont de starea acestuia la momentul închirierii, precum şi bunurile din dotare.
(2) Titularul contractului de comodat are urmãtoarele drepturi:
a) sã solicite în scris structurilor din care face parte reînnoirea contractului de comodat cu cel puţin 30 de zile înainte de expirarea acestuia;
b) sã îşi exprime în scris acordul privind menţinerea valabilitãţii contractului de comodat, când a fost mutat în interesul serviciului în altã localitate/garnizoanã, fãrã a se schimba structura care are dreptul sã încheie contracte de închiriere;
c) sã solicite în scris încetarea valabilitãţii contractului de comodat;
d) sã solicite în scris aprobarea schimbului de spaţii locative cu alt titular de contract de comodat, în cadrul aceleaşi structuri care are dreptul sã încheie contracte de închiriere;
e) sã solicite în scris încheierea unui nou contract de comodat, când a fost mutat în aceeaşi localitate/garnizoanã sau când a fost mutat în interesul serviciului în altã localitate/garnizoanã, la o altã structurã din responsabilitatea celor care au dreptul sã încheie contracte de închiriere.
ART. 6
Forţa majorã exonereazã de rãspundere pãrţile.

V. Litigii
ART. 7
Litigiile de orice fel decurgând din executarea prezentului contract de comodat sunt de competenţa instanţei de judecatã.

VI. Încetarea contractului de comodat
ART. 8
Situaţiile în care contractul de comodat îşi înceteazã valabilitatea sunt urmãtoarele:
a) la împlinirea termenului pentru care a fost încheiat, dacã nu s-a solicitat prelungirea;
b) în cazul încetãrii contractului de închiriere;
c) la solicitarea scrisã a titularului contractului de comodat, înregistratã la secretariatul structurii din care face parte;
d) când titularul contractului de comodat nu şi-a îndeplinit obligaţiile pentru o perioadã de 3 luni consecutive;
e) când titularul contractului de comodat nu s-a mutat efectiv în locuinţa repartizatã din motive imputabile lui, în termen de 30 de zile de la data încheierii contractului de comodat;
f) când titularul contractului de comodat şi-a încetat activitatea în cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor;
g) când titularul contractului de comodat a fost mutat în aceeaşi localitate/garnizoanã sau a fost mutat în interesul serviciului în altã localitate/garnizoanã, la o altã structurã din responsabilitatea celor care au dreptul sã încheie contracte de închiriere;
h) când titularul contractului de comodat s-a mutat la cerere în altã localitate/garnizoanã;
i) când titularul contractului de comodat a fost mutat în interesul serviciului în altã localitate/garnizoanã şi nu a intervenit schimbarea structurii care are dreptul sã încheie contracte de închiriere, dacã titularul nu şi-a exprimat în scris acordul privind menţinerea valabilitãţii contractului de comodat;
j) când titularul contractului de comodat sau soţia/soţul acestuia/acesteia a dobândit, în aceeaşi localitate/garnizoanã, o locuinţã proprietate personalã;
k) la încheierea cãsãtoriei, dacã soţul/soţia are locuinţã proprietate personalã în localitatea/garnizoana în care titularul contractului de comodat a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului;
l) când poliţistul/cadrul militar în activitate este trimis în misiune permanentã în strãinãtate;
m) la încheierea contractului de închiriere pentru locuinţa de serviciu sau locuinţa de intervenţie ori la data acceptãrii în scris a cazãrii în cãminul de garnizoanã/localitate;
n) la încheierea de cãtre poliţist sau de cãtre soţia/soţul acestuia/acesteia a contractului de închiriere pentru locuinţa atribuitã din fondul locativ de stat, în localitatea în care poliţistul a fost numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului;
o) la încheierea de cãtre cadrul militar în activitate sau de cãtre soţia/soţul acestuia/acesteia a contractului de închiriere pentru locuinţa atribuitã din fondul locativ de stat, cu plata subvenţionatã a chiriei, a cãrei locaţie îi permite îndeplinirea atribuţiilor de serviciu.

VII. Prezentul contract de comodat se încheie în douã exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

Structura/unitatea,
..............

Titularul contractului de comodat,
..............


ANEXA 3

COMPONENŢA ŞI ATRIBUŢIILE
comisiilor de anchetã socialã

1. Comisiile de anchetã socialã au urmãtoarea componenţã:
a) membri:
- şeful/adjunctul şefului structurii în cadrul cãreia solicitantul îşi desfãşoarã activitatea, care are şi calitatea de preşedinte al comisiei, cu drept de vot;
- 2 poliţişti/cadre militare în activitate din cadrul structurii în care îşi desfãşoarã activitatea solicitantul, cu drept de vot;
b) secretar - un poliţist/cadru militar în activitate din cadrul structurii în care îşi desfãşoarã activitatea solicitantul, fãrã drept de vot.
2. Lucrãrile comisiilor de anchetã socialã se desfãşoarã în prezenţa membrilor acestora, iar deciziile se adoptã cu majoritate simplã.
3. La lucrãrile comisiilor de anchetã socialã participã, dupã caz, în calitate de invitaţi, fãrã drept de vot:
a) reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor;
b) câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale legal constituite reprezentative la nivelul structurii în cadrul cãreia solicitantul îşi desfãşoarã activitatea.
4. Comisiile de anchetã socialã au urmãtoarele atribuţii:
a) efectueazã verificarea situaţiei locative a solicitantului şi a datelor menţionate în rapoartele individuale;
b) în urma efectuãrii anchetei sociale, în funcţie de încadrarea în condiţiile de atribuire a spaţiilor locative, acceptã/resping rapoartele depuse de solicitanţi;
c) consemneazã rezultatele centralizate ale anchetelor sociale într-un proces-verbal care se înainteazã structurii contractante.


ANEXA 4

COMPONENŢA ŞI ATRIBUŢIILE
comisiei aparatului central de repartizare
a spaţiilor locative închiriate

1. Comisia aparatului central de repartizare a spaţiilor locative închiriate are urmãtoarea componenţã:
a) membri:
- secretarul general adjunct, care are şi calitatea de preşedinte al comisiei, cu drept de vot;
- directorii structurilor aparatului central ai cãror conducãtori nu au calitatea de ordonatori de credite sau înlocuitorii legali ai acestora, cu drept de vot;
- directorul Direcţiei economico-administrative sau înlocuitorul legal al acestuia, cu drept de vot;
b) secretar - şeful Grupului suport logistic din cadrul Direcţiei economico-administrative, fãrã drept de vot.
2. Lucrãrile comisiei se desfãşoarã în prezenţa membrilor acesteia, iar deciziile se adoptã cu majoritate simplã.
3. La lucrãrile comisiei participã, în calitate de invitaţi, fãrã drept de vot:
a) reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor;
b) câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale legal constituite reprezentative la nivelul structurii în cadrul cãreia solicitantul îşi desfãşoarã activitatea.
4. Comisia are urmãtoarele atribuţii:
a) analizeazã rezultatele selecţiei de oferte de spaţii locative;
b) întocmeşte procesul-verbal de analizã şi repartizare a spaţiilor locative închiriate;
c) aprobã solicitãrile de schimburi de spaţii locative închiriate între personal.


ANEXA 5

COMPONENŢA ŞI ATRIBUŢIILE
comisiilor de repartizare a spaţiilor locative închiriate

1. Comisiile de repartizare a spaţiilor locative închiriate au urmãtoarea componenţã:
a) membri:
- şeful/adjunctul structurii contractante, care are şi calitatea de preşedinte al comisiei, cu drept de vot;
- şeful componentei de logisticã, cu drept de vot;
- consilierul juridic, cu drept de vot;
- şeful componentei de resurse umane, cu drept de vot;
- reprezentantul componentei financiare, cu drept de vot;
b) secretar - şeful componentei de administrare a patrimoniului imobiliar, fãrã drept de vot.
NOTÃ:
În cadrul comisiilor de repartizare a spaţiilor locative închiriate constituite la nivelul inspectoratelor de poliţie judeţene participã, ca membri cu drept de vot, şefii structurilor teritoriale care nu au calitatea de ordonator de credite, pentru care inspectoratele de poliţie judeţene realizeazã închirierea.
2. Lucrãrile comisiilor de repartizare a spaţiilor locative închiriate se desfãşoarã în prezenţa membrilor acestora, iar deciziile se adoptã cu majoritate simplã.
3. La lucrãrile comisiilor de repartizare a spaţiilor locative închiriate participã, dupã caz, în calitate de invitaţi, fãrã drept de vot:
a) reprezentantul Corpului Naţional al Poliţiştilor;
b) câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale legal constituite reprezentative la nivelul structurii în cadrul cãreia solicitantul îşi desfãşoarã activitatea.
4. Comisiile au urmãtoarele atribuţii:
a) analizeazã ofertele de spaţii locative şi stabilesc eligibilitatea acestora;
b) întocmesc procesul-verbal de analizã şi repartizare a spaţiilor locative închiriate;
c) aprobã solicitãrile de reînnoire a contractelor de comodat şi schimburi de spaţii locative între personal;
d) întocmesc, la începutul fiecãrui an, pânã la data de 31 ianuarie, situaţia privind necesarul de locuinţe pentru personalul propriu şi al structurilor pentru care realizeazã închirierea.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016