Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 274 din 17 septembrie 2020  privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 248/79/2017 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 274 din 17 septembrie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 248/79/2017 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 896 din 2 octombrie 2020
    Văzând Referatul de aprobare nr. 1.239 din 10.06.2020, întocmit de către Direcţia generală control oficial din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2014 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 2, art. 6^6 alin. (2) şi art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 215/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emit următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 248/79/2017 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 637 din 4 august 2017, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La articolul 1, după litera k) se introduce o nouă literă, litera k^1), cu următorul cuprins:
    "k^1) paşapoarte neconforme - toate paşapoartele noi care au fost emise în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 651/60/2013 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor, în perioada 1.01.2016-14.08.2017, pentru ecvideele care au depăşit vârsta de 1 an, inclusiv toate paşapoartele duplicat emise în perioada menţionată, şi nu au fost scoase din lanţul alimentar conform Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262;"

    2. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Ecvideele trebuie să fie identificate până la vârsta de 6 luni, să fie înregistrate şi să deţină paşaport în termen de maximum 12 luni de la data naşterii şi, în orice caz, înainte de a părăsi definitiv exploataţia în care s-au născut, cu excepţia cazului în care o astfel de deplasare are loc în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. k) pct. 3 din prezentul ordin, ca mânji sub iapămamă, sau în conformitate cu art. 26 alin. (2) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262 în cazul ecvideelor cu vârsta de cel mult 12 luni destinate sacrificării."

    3. La articolul 7 alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) anunţă medicul veterinar de liberă practică împuternicit cu privire la naşterea fiecărui ecvideu, în vederea identificării până la vârsta de 6 luni de la naştere şi în vederea înregistrării şi eliberării paşaportului până la 12 luni de la naştere sau înainte de ieşirea acestuia din exploataţia de origine, în funcţie de data care survine mai devreme;"

    4. La articolul 7 alineatul (1), după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:
    "p) depune documentul de identificare la ANZ/OJZ, în termen de cel mult 14 zile de la data clasificării ecvideului ca nefiind destinat sacrificării pentru consumul uman, în conformitate cu secţiunea II partea II din documentul de identificare, de către medicul veterinar organizat în condiţiile legii, în vederea operării în baza naţională de date, în cazul în care nu a fost operat în SIIE de medicul veterinar care a făcut clasificarea, lucru despre care proprietarul a fost informat de către acesta."

    5. La articolul 7 alineatul (2), după litera g) se introduc patru noi litere, literele h)-k), cu următorul cuprins:
    "h) să nu elibereze certificate sanitare veterinare de sănătate de la exploataţie către abator şi să opereze în paşapoartele neconforme emise în perioada 1.01.2016-14.08.2017, respectiv în secţiunea IX partea II din acestea, menţiunea «nedestinat sacrificării pentru consum uman», cu fiecare ocazie când un paşaport le este prezentat pentru dovedirea identităţii ecvideului;
i) să extragă din SIIE tabelul de prelevare a probelor/vaccinare, conform modelului prevăzut la anexa nr. 11, în vederea efectuării acţiunilor sanitar-veterinare prevăzute în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, a acţiunilor prevăzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor aferente acestora, cu modificările şi completările ulterioare; tabelul generat conţine date despre ecvidee şi proprietarii/deţinătorii acestora, din localitatea/unitatea administrativ-teritorială respectivă; ecvideele regăsite pe teren, dar neînscrise în tabelele generate din SIIE se înscriu suplimentar de către medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi cu ocazia efectuării acţiunilor sanitar-veterinare prevăzute mai sus, cu menţionarea codului de identificare şi datelor proprietarului/deţinătorului;
j) în cazul în care a solicitat şi a obţinut drepturi de operare în SIIE, să opereze în SIIE ecvideul ca fiind nedestinat pentru sacrificare pentru consum uman;
k) în cazul în care nu a operat în SIIE, să informeze direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti despre ecvideele clasificate ca nefiind destinate sacrificării pentru consumul uman în conformitate cu secţiunea II partea II din documentul de identificare, în termen de cel mult 14 zile de la data semnării în secţiunea corespunzătoare din paşaport."

    6. La articolul 7 alineatul (3), după litera c) se introduc patru noi litere, literele c^1)-c^4), cu următorul cuprins:
    "c^1) nu achiziţionează spre sacrificare şi respinge de la sacrificare ecvideele pentru care s-au eliberat paşapoarte neconforme în perioada 1.01.2016-14.08.2017 şi nu respectă cerinţele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262;
c^2) respinge de la sacrificare ecvideele care au implantate şi alte microcipuri care nu sunt menţionate în paşaport şi în baza naţională de date;
c^3) verifică, atât în paşaport, cât şi în aplicaţia SIIE disponibilă pe site-ul ANZ, utilizând modulul «căutare ecvidee», dacă ecvideele aduse spre abatorizare sunt scoase din lanţul alimentar pentru paşapoarte neconforme, pentru paşapoarte duplicat/înlocuitor sau pentru că le-au fost administrate anumite medicamente, în vederea respingerii acestora;
c^4) notifică ANZ, în termen de cel mult 72 de ore, toate codurile de identificare a microcipurilor implantate, în cazul constatării mai multor microcipuri implantate ecvideului sacrificat, care nu se regăsesc în paşaport, cu ocazia îndepărtării microcipului înscris în paşaport."

    7. La articolul 7 alineatul (4) litera c), punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. declară improprie pentru consumul uman carnea sau porţiunea din carcasă care conţine transponderul, în conformitate cu prevederile art. 45 lit. m) din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2019/627 al Comisiei din 15 martie 2019 de stabilire a unor modalităţi practice uniforme pentru efectuarea controalelor oficiale asupra produselor de origine animală destinate consumului uman în conformitate cu Regulamentul (UE) 2017/625 al Parlamentului European şi al Consiliului şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2.074/2005 al Comisiei în ceea ce priveşte controalele oficiale, în cazul în care transponderul nu poate fi recuperat de la ecvideul sacrificat pentru consum uman;"

    8. La articolul 7 alineatul (4) litera c), după punctul 4 se introduc trei noi puncte, punctele 5-7, cu următorul cuprins:
    "5. verifică, atât în paşaport, cât şi în baza naţională de date, dacă animalele sunt scoase din lanţul alimentar pentru:
    (i) paşapoarte neconforme;
    (ii) paşapoarte duplicat/înlocuitor;
    (iii) administrarea de produse medicinale veterinare care nu sunt autorizate pentru ecvideele de la care se obţin alimente;
    (iv) nerespectarea perioadelor de aşteptare prevăzute în specificaţiile aprobate ale produselor medicinale veterinare utilizate în tratamentul acestora, în vederea respingerii de la sacrificare pentru consumul uman;
6. respinge de la sacrificare ecvideele pentru care s-au eliberat paşapoarte neconforme în perioada 1.01.2016-14.08.2017 şi nu respectă cerinţele Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2015/262;
7. respinge de la sacrificare ecvideele care au implantate şi alte microcipuri care nu sunt menţionate în paşaport şi în baza naţională de date şi se asigură de respectarea prevederilor alin. (3) lit. c^4)."

    9. La articolul 7 alineatul (5), după litera d) se introduc două noi litere, literele e) şi f), cu următorul cuprins:
    "e) după încheierea acţiunilor sanitar-veterinare, înaintează, în copie, cu adresă de înaintare, către OJZ tabelele prevăzute în anexa nr. 11, completate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi;
f) în baza informaţiilor primite din partea medicilor veterinari de liberă practică împuterniciţi, informează OJZ despre ecvideele clasificate ca nefiind destinate sacrificării pentru consumul uman, în conformitate cu secţiunea II partea II din documentul de identificare, în vederea operării în baza naţională de date."

    10. La articolul 7 alineatul (7), literele i)-k) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "i) acordă drepturile de acces şi operare în SIIE proprietarilor exploataţiilor, medicilor veterinari de liberă practică organizaţi în condiţiile legii şi/sau medicilor veterinari oficiali care efectuează acţiunile sanitar-veterinare prevăzute în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013, cu modificările şi completările ulterioare, sau controale oficiale, după caz, precum şi medicilor veterinari organizaţi în condiţiile legii care efectuează tratamente sau alte acţiuni sanitar-veterinare la ecvidee, pe baza unei proceduri aprobate prin decizie a directorului general al ANZ;
j) organizează instruiri ale medicilor veterinari de liberă practică organizaţi în condiţiile legii şi ale medicilor veterinari oficiali, cu privire la modul de completare a fişei de identificare şi înregistrare a ecvideelor şi modul de accesare şi vizualizare a datelor privind identificarea şi înregistrarea ecvideelor în SIIE;
k) furnizează, la cerere, proprietarilor/deţinătorilor şi instituţiilor publice informaţii din SIIE;"

    11. La articolul 7 alineatul (7), după litera k) se introduce o nouă literă, litera l), cu următorul cuprins:
    "l) elaborează în SIIE un formular care conţine date de identificare ale ecvideelor, în conformitate cu modelul de tabel de prelevare a probelor/vaccinare prevăzut la anexa nr. 11; acest formular este utilizat de medicul veterinar de liberă practică organizat în condiţiile legii în cadrul acţiunilor sanitar-veterinare prevăzute în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor, caprinelor şi ecvideelor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.156/2013, cu modificările şi completările ulterioare;"

    12. După articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 7^1
    (1) Sunt declarate neeligibile pentru sacrificare pentru consum uman toate ecvideele care au fost identificate şi au primit paşapoarte neconforme după vârsta de 1 an în perioada 1.01.2016-14.08.2017.
    (2) Se interzice abatoarelor să sacrifice pentru consum uman ecvideele care, în baza naţională de date, figurează ca fiind scoase din lanţul alimentar.
    (3) Toate paşapoartele neconforme emise în perioada 1.01.2016-14.08.2017 sunt marcate cu ştampila «DUPLICAT» sau «ÎNLOCUITOR», în conformitate cu Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/262, în funcţie de caz, cu prima ocazie în care paşaportul ajunge la OJZ.
    (4) Ecvideele înscrise în tabelele prevăzute în anexa nr. 11, completate de medicii veterinari de liberă practică împuterniciţi şi transmise de direcţia sanitar-veterinară şi pentru siguranţa alimentelor judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti cu adresă de înaintare, sunt operate în SIIE în starea «situaţie neclară», dacă este menţionat motivul neprelevării probelor; nu sunt operate în SIIE ecvideele la care nu s-au recoltat probe de sânge, dar pentru care nu există specificat motivul lipsei ecvideului, asumat sub semnătură de către proprietarul acestuia."

    13. La articolul 8, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
    "(5) Medicii veterinari organizaţi conform legii, cu excepţia celor prevăzuţi la art. 7 alin. (2), care tratează ecvidee eligibile pentru sacrificare cu destinaţia consum uman, sunt obligaţi să consemneze tratamentul administrat în paşaport la secţiunea II partea a III-a, precum şi în baza naţională de date.
(6) În cazul în care se administrează la ecvidee tratamente cu substanţe interzise pentru consumul uman, medicul veterinar organizat conform legii exclude animalul din lanţul alimentar şi înregistrează acest fapt în paşaport şi în baza naţională de date."

    14. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.
    15. După anexa nr. 10 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 11, al cărei cuprins este prevăzut în anexa nr. 2.


    ART. II
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    (1) Ecvideele prevăzute la art. 7^1 alin. (1) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale şi al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 248/79/2017 pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a ecvideelor, cu modificările şi completările ulterioare, sunt scoase din categoria sacrificat pentru consum uman din baza naţională de date de către Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“, în cel mult 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin.
    (2) În 10 zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, Agenţia Naţională pentru Zootehnie „Prof. dr. G. K. Constantinescu“ pune la dispoziţia Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, direcţiilor sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti şi abatoarelor autorizate pentru sacrificarea ecvideelor listele cu ecvideele care au primit paşapoarte neconforme şi sunt neeligibile pentru consumul uman, respectiv cu ecvideele care au primit paşapoarte neconforme şi care sunt scoase din lanţul alimentar.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    George Scarlat,
                    secretar de stat
                    p. Preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                    Csutak Nagy Laszlo

    ANEXA 1

    (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 248/79/2017)
    FORMULAR
    de vânzare-cumpărare/donaţie/moştenire a ecvideului
    SOLICITANT
    (Se completează cu majuscule.)
    Numele şi prenumele/Denumirea ....................
    CNP/CUI .........................................................
    Adresa domiciliului/Sediul social ....................
    Codul de exploataţie ......................................
    Adresa exploataţiei ............................................. (Se completează doar dacă diferă de adresa de domiciliu/sediul social.)
    Solicit înregistrarea ca proprietar/deţinător în baza de date şi în paşaportul ecvideului/paşapoartele ecvideelor din tabelul de mai jos:

┌────┬──────┬────┬───┬────────┬──────┬────────┬────────┐
│Nr. │Specia│Rasa│Sex│Culoarea│Numele│Microcip│Nr. │
│crt.│ │ │ │ │ │/Dangale│paşaport│
├────┼──────┼────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│3. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│4. │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼────┼───┼────────┼──────┼────────┼────────┤
│5. │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴──────┴────┴───┴────────┴──────┴────────┴────────┘    Menţionez că ecvideul/ecvideele a/au fost obţinute prin:
    Vânzare-cumpărare []
    Donaţie []
    Moştenire []

    De la (proprietarul anterior)
    (Se completează cu majuscule.)
    Numele şi prenumele/Denumirea ....................
    CNP/CUI ....................
    Adresa domiciliului/Sediul social ....................
    Codul de exploataţie ....................
    Adresa exploataţiei ............................................ (Se completează doar dacă diferă de adresa de domiciliu/sediul social.)
    Ataşez: paşaportul/paşapoartele ecvideului/ecvideelor, copie B.I./C.I., CUI, copie card de exploataţie sau adeverinţă cod exploataţie.
    DECLARAŢIE DE PROPRIETATE
    Declar pe propria răspundere că sunt proprietarul legal al animalului/animalelor menţionat(e) în tabelul de mai sus şi declar că informaţiile din acest formular sunt adevărate şi cunosc faptul că falsul în declaraţii constituie infracţiune şi se pedepseşte conform legii.
    Data
    .............................
    Semnătura proprietarului/Semnătura reprezentantului legal şi ştampila
    ......................................................................................
    Numele şi semnătura proprietarului anterior
    …..................................................................................
    Această secţiune trebuie completată de către persoana autorizată.
    În urma verificării prin citirea microcipului/dangalelor confirm identitatea ecvideului/ecvideelor din tabelul anterior.
    Numele şi prenumele persoanei autorizate .......................................................... (Se completează cu majuscule.)
    Semnătura persoanei autorizate ..................................
    Ştampila oficială a persoanei autorizate
    Data ...........................

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 11 la Ordinul nr. 248/79/2017)
    Cabinet medical veterinar/
    Societatea .....................................
    Judeţul .......................
    Nr. ......../...................
    Circumscripţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor Oficială
    …….......................................
    Nr. ........../..................
    Verificat/Avizat
    Medic veterinar oficial al circumscripţiei sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor oficiale
    ….......................................…
         (semnătura, ştampila, parafa)
    Direcţia Sanitar-Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor ....................................
    Verificat şi avizat
    Serviciul .........................................
    Nume şi prenume ...........................
    Semnătura ......................................
    *Tabel prelevare probe ......../efectuarea vaccinării profilactice/necesitate .......
    **Prelevare probe-investigaţii solicitate:

┌──────┬──────────────────┬────────────┐
│Nr. │Investigaţii de │Cod │
│crt. │laborator │investigaţie│
├──────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │I.1. │
├──────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │I.2. │
├──────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├──────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │
├──────┼──────────────────┼────────────┤
│ │ │ │
└──────┴──────────────────┴────────────┘


    Specia: ...................
    Localitatea ...................
    **Tip probe: ..........................
    **Tip vaccin ............ Seria .....
    Data început acţiune: ...../...../....
    Data sfârşit acţiune: ...../...../....
    Tabel animale:

┌────┬───────────┬────────────┬───┬──────┬───────────┬──────┬──────────┬──────────┬────┬────┬────┬────┬───────┬───────────┬──────────┐
│Nr. │Nr. │Cod │ │Vârstă│Cod │ │ │ │ │ │ │ │Detalii│Ecvideu │Semnătură │
│crt.│prelevare**│identificare│Sex│(în │exploataţie│Adresă│Localitate│Proprietar│I1**│I2**│I3**│I4**│probă**│lipsă din │proprietar│
│ │ │animal │ │luni) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │exploataţie│ │
├────┼───────────┼────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────┼────────────┼───┼──────┼───────────┼──────┼──────────┼──────────┼────┼────┼────┼────┼───────┼───────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴───────────┴────────────┴───┴──────┴───────────┴──────┴──────────┴──────────┴────┴────┴────┴────┴───────┴───────────┴──────────┘    Responsabil acţiune prelevare probe/vaccinare (nume şi prenume, semnătura)
    Reprezentant legal (nume şi prenume, semnătura)
    Ştampila ………………………
    Parafa ............
     * A se bifa opţiunea corespunzătoare activităţii sanitar-veterinare.
    ** A se completa, după caz.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016