Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 273 din 11 iulie 2019  privind stabilirea Listei perimetrelor pentru executarea operaţiunilor petroliere de explorare, dezvoltare şi exploatare, oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă - Runda a XI-a/2019    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 273 din 11 iulie 2019 privind stabilirea Listei perimetrelor pentru executarea operaţiunilor petroliere de explorare, dezvoltare şi exploatare, oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă - Runda a XI-a/2019

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 609 din 24 iulie 2019
    În temeiul art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare, al art. 29 alin. (1) din Legea petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, al cap. IV din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:
    ART. 1
    Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, în calitate de autoritate competentă abilitată să aplice prevederile Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare, oferă prin apel public de ofertă concesionarea operaţiunilor petroliere de explorare, dezvoltare şi exploatare în perimetrele prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Impactul operaţiunilor petroliere asupra speciilor protejate, habitatelor naturale, ariilor protejate şi peisajelor, precum şi asupra factorilor de mediu, respectiv aer, apă, sol, şi a comunităţii locale se va determina în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale şi comunitare în vigoare din domeniul protecţiei mediului şi al apelor.

    ART. 3
    Criteriile privind evaluarea ofertelor şi a capacităţii tehnice şi financiare a ofertanţilor sunt prevăzute în Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.170 din 10 decembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare. Punctajele atribuite fiecărui criteriu de evaluare sunt stabilite în procedura de organizare a apelului public de ofertă prevăzută la art. 7 alin. (2) din prezentul ordin.

    ART. 4
    Persoanele juridice române sau străine interesate vor depune oferte, care vor fi redactate în limba română şi vor cuprinde documentele şi informaţiile prevăzute în art. 32-35 din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 5
    (1) Ofertele se vor depune la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale din Bucureşti, bd. Dacia nr. 59, sectorul 1, cod 010407.
    (2) Termenul de depunere a ofertelor pentru perimetrele de explorare, dezvoltare şi exploatare petrolieră oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă, prezentate în anexă, este ora 15,00 a celei de a 120-a zile lucrătoare, care începe din ziua lucrătoare imediat următoare datei publicării anunţului privind organizarea rundei în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
    (3) Deschiderea ofertelor se face la ora 10,00 a primei zile lucrătoare de la împlinirea termenului prevăzut la alin. (2).
    (4) Datele calendaristice de depunere şi deschidere a ofertelor sunt stabilite în procedura de organizare a apelului public de ofertă prevăzută la art. 7 alin. (2).

    ART. 6
    (1) În vederea formulării ofertelor, Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale pune la dispoziţia persoanelor juridice interesate date şi informaţii geologice, conform art. 26 alin. (3) lit. c)-g) din Normele metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 2.075/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Accesul la datele şi informaţiile geologice se face în baza solicitării scrise, a acordului de confidenţialitate şi în condiţiile achitării de către solicitant a tarifelor de achiziţionare a pachetelor de date şi a tarifelor pentru consultarea şi utilizarea de date şi informaţii din fondul geologic naţional.
    (3) Datele şi informaţiile prevăzute la alin. (1) şi (2) vor fi puse la dispoziţia persoanelor juridice interesate începând cu data publicării anunţului de organizare a Rundei a XI-a de apel public de ofertă în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, dată care marchează deschiderea oficială a Rundei a XI-a de apel public de ofertă.

    ART. 7
    (1) Organizarea şi desfăşurarea apelului public de ofertă pentru concesionarea unor operaţiuni petroliere se realizează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 2.075/2004 privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii petrolului nr. 238/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Procedura de organizare a apelului public de ofertă, cuprinzând detalii privind modalitatea de evaluare, punctajele aferente capacităţii financiare, capacităţii tehnice, ale programului de explorare şi proiectului de refacere a mediului, precum şi datele-limită ale evaluării ofertelor şi cea a declarării câştigătorului şi modelul acordului petrolier, poate fi obţinută gratuit de la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, în baza unei solicitări scrise sau din pagina web: www.namr.ro, după data deschiderii oficiale a Rundei a XI-a de apel public.
    (3) Corespondenţa oficială cu privire la Runda a XI-a de apel public de ofertă se face la adresa:
    Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, bd. Dacia nr. 59, 010407, sectorul 1, Bucureşti, România

    (4) Relaţii suplimentare pot fi obţinute la sediul Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale sau din pagina web: www.namr.ro sau la adresele de e-mail: namr@namr.ro şi sorin.gal@namr.ro

    ART. 8
    Negocierea acordurilor petroliere începe în termen de 15 zile de la data notificării câştigătorului ofertei, dacă nu au fost formulate contestaţii.

    ART. 9
    Termenul-limită propus pentru încheierea acordului petrolier este de maximum 9 luni de la termenul prevăzut la art. 8, cu excepţia cazurilor în care se impune derularea procedurii de evaluare a impactului de mediu pentru anumite perimetre care necesită parcurgerea procedurii complete a impactului de mediu.

    ART. 10
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    p. Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Naţionale,
                    Vasile Botoşaru

    Bucureşti, 11 iulie 2019.
    Nr. 273.
    ANEXA 1

    LISTA
    perimetrelor petroliere de explorare, dezvoltare şi exploatare oferite pentru concesiune prin apel public de ofertă în Runda a XI-a

┌──────────┬───────────────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├────────────┬─────────────┬────────────┤
│ │Pct. nr. │X (nord) │Y (est) │
│ ├────────────┼─────────────┼────────────┤
│E XI-1 │1 │725037.00 │390932.00 │
│Maramureş ├────────────┼─────────────┼────────────┤
│Vest │2 │683050.00 │391011.00 │
│S = ├────────────┼─────────────┼────────────┤
│1.004,189 │3 │690700.00 │361800.00 │
│km^2 ├────────────┼─────────────┼────────────┤
│ │4 │734953.20 │370617.20 │
│ ├────────────┴─────────────┴────────────┤
│ │Între punctele 1 şi 4 limita │
│ │perimetrului este graniţa de stat a │
│ │României. │
├──────────┴───────────────────────────────────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa │
│perimetrului │
│E XI-1 Maramureş Vest │
├──────────┬────┬───────┬────────┬─────────────────┤
│ │ │ │ │Coordonate stereo│
│Perimetru │Aria│ │Limite │70 │
│de │km^2│Titular│de ├────┬──────┬─────┤
│exploatare│ │ │adâncime│Pct.│X │Y │
│ │ │ │ │nr. │(nord)│(est)│
├──────────┼────┼───────┼────────┼────┼──────┼─────┤
│- │- │- │- │- │- │- │
└──────────┴────┴───────┴────────┴────┴──────┴─────┘


┌───────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├────────┬─────────┬────────────┤
│ │Pct. nr.│X (Nord) │Y (Est) │
│ ├────────┼─────────┼────────────┤
│E XI-2 Transilvania │1 │600620.00│474064.00 │
│Nord Est S = 1.098,183 ├────────┼─────────┼────────────┤
│km^2 │2 │632670.00│474064.00 │
│ ├────────┼─────────┼────────────┤
│ │3 │607430.76│514479.71 │
│ ├────────┼─────────┼────────────┤
│ │4 │580000.00│484000.00 │
├───────────────────────┴────────┴─────────┴────────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa │
│perimetrului │
│E XI-2 Transilvania Nord Est │
├──────────┬────┬───────┬────────┬──────────────────────┤
│Perimetru │Aria│ │Limite │ │
│de │km^2│Titular│de │Coordonate stereo 70 │
│exploatare│ │ │adâncime│ │
├──────────┼────┼───────┼────────┼─────────┬──────┬─────┤
│ │ │ │ │Pct. nr. │X │Y │
│ │ │ │ │ │(nord)│(est)│
├──────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼─────┤
│- │- │- │- │- │- │- │
└──────────┴────┴───────┴────────┴─────────┴──────┴─────┘


┌───────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├────────┬─────────┬────────────────────────┤
│ │Pct. nr.│X (nord) │Y (est) │
│E XI-3 ├────────┼─────────┼────────────────────────┤
│Transilvania │1 │580000.00│484000.00 │
│Est S = ├────────┼─────────┼────────────────────────┤
│1.055,755 km^2 │2 │607430.76│514479.71 │
│ ├────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │3 │574517.00│524990.00 │
│ ├────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │4 │558051.00│498486.00 │
├───────────────┴────────┴─────────┴────────────────────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa perimetrului │
│E XI-3 Transilvania Est │
├──────────┬────┬────────┬─────────┬────────────────────────┤
│Perimetru │ │ │ │Coordonate stereo 70 │
│de │Aria│Titular │Limite de├────┬─────────┬─────────┤
│exploatare│km^2│ │adâncime │Pct.│X (nord) │Y (est) │
│ │ │ │ │nr. │ │ │
├──────────┼────┼────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │571977.49│489294.73│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.N.G.N.│(0) - │2 │571737.42│489685.88│
│Damieni │0,13│ROMGAZ -│(–2080) ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.A. │ │3 │570935.68│490007.99│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │4 │570904.43│490002.93│
└──────────┴────┴────────┴─────────┴────┴─────────┴─────────┘


┌────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├─────────┬─────────┬────────────────────────┤
│ │Pct. nr. │X (nord) │Y (est) │
│ ├─────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │1 │481639.00│475100.00 │
│ ├─────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │2 │497515.00│482098.00 │
│ ├─────────┼─────────┼────────────────────────┤
│E XI-4 │3 │497500.00│504500.00 │
│Transilvania Sud├─────────┼─────────┼────────────────────────┤
│S = 938,478 km^2│4 │510000.00│504500.00 │
│ ├─────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │5 │510000.00│522210.00 │
│ ├─────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │6 │475461.00│510246.00 │
│ ├─────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │7 │475461.00│503129.00 │
│ ├─────────┼─────────┼────────────────────────┤
│ │8 │479891.00│473758.00 │
├────────────────┴─────────┴─────────┴────────────────────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa perimetrului │
│E XI-4 Transilvania Sud │
├──────────┬─────┬─────────┬─────────┬────────────────────────┤
│Perimetru │ │ │ │Coordonate stereo 70 │
│de │Aria │Titular │Limite de├────┬─────────┬─────────┤
│exploatare│km^2 │ │adâncime │Pct.│X (nord) │Y (est) │
│ │ │ │ │nr. │ │ │
├──────────┼─────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │480305.72│495436.78│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │479763.51│495874.15│
│P VII-5 │ │EXPERT │ ├────┼─────────┼─────────┤
│Beclean │1,326│PETROLEUM│Nelimitat│3 │478861.75│494834.27│
│ │ │- S.R.L. │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │4 │479125.52│494159.62│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │5 │479949.85│494576.80│
└──────────┴─────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴─────────┘


┌──────────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├────────┬───────────────┬─────────────────┤
│ │Pct. Nr.│X (nord) │Y (est) │
│ ├────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │1 │406500.00 │358000.00 │
│ ├────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │2 │405000.00 │417000.00 │
│ ├────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │3 │390575.00 │417000.00 │
│ ├────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │4 │368500.00 │417000.00 │
│ ├────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │5 │368500.00 │409700.00 │
│ ├────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │6 │374625.00 │409700.00 │
│ ├────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │7 │376000.00 │400850.00 │
│E XI-5 Getica Vest S =├────────┼───────────────┼─────────────────┤
│914,184 km^2 │8 │382700.00 │400850.00 │
│ ├────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │9 │382700.00 │408200.00 │
│ ├────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │10 │392673.00 │408200.00 │
│ ├────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │11 │392979.00 │388387.00 │
│ ├────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │12 │393180.00 │376812.00 │
│ ├────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │13 │397200.00 │376812.00 │
│ ├────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │14 │397200.00 │366109.00 │
│ ├────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │15 │391521.00 │364419.00 │
│ ├────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │16 │386958.00 │364363.00 │
│ ├────────┼───────────────┼─────────────────┤
│ │17 │386900.00 │358000.00 │
├──────────────────────┴────────┴───────────────┴─────────────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa perimetrului │
│E XI-5 Getica Vest │
├───────────────┬──────┬────────┬────────┬────────────────────────┤
│ │ │ │Limite │Coordonate stereo 70 │
│Perimetru de │Aria │Titular │de ├────┬─────────┬─────────┤
│exploatare │km^2 │ │adâncime│Pct.│X (nord) │Y (est) │
│ │ │ │ │nr. │ │ │
├───────────────┼──────┼────────┼────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │393208.42│400662.62│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │395104.12│402764.01│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │3 │395269.90│407087.61│
│ │ │OMV │(0)- ├────┼─────────┼─────────┤
│Alunu (PETROM) │12,55 │PETROM -│(–1800) │4 │394422.73│407562.16│
│ │ │S.A. │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │5 │393693.27│406841.31│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │6 │392726.12│404760.30│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │7 │392788.98│400690.28│
├───────────────┼──────┼────────┼────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │394352.95│392962.85│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │393973.39│395719.39│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│Colibaşi │ │OMV │(0)- │3 │393190.70│395851.74│
│Est-Călugăreasa│5,11 │PETROM -│(-1000) ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.A. │ │4 │392883.17│394591.61│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │5 │392934.85│391245.92│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │6 │393585.81│391375.48│
├───────────────┼──────┼────────┼────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │390407.49│360391.21│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │394055.77│361609.65│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │3 │394406.11│364606.57│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │4 │394054.29│365172.87│
│ │ │OMV │(–850)- ├────┼─────────┼─────────┤
│Târgu Jiu │18,77 │PETROM -│(–2450) │5 │391521.00│364419.00│
│ │ │S.A. │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │6 │389841.32│364398.39│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │7 │388975.47│361140.30│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │8 │388691.86│360073.14│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │9 │389922.11│360229.11│
├───────────────┼──────┼────────┼────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │393366.37│400093.93│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │394511.75│403055.66│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.N.G.N.│(–900)- │3 │395587.20│406447.28│
│Alunu │10,65 │ROMGAZ -│(–1418) ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.A. │ │4 │394290.95│407014.68│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │5 │392727.58│404665.82│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │6 │392794.34│400343.66│
├───────────────┼──────┼────────┼────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │376778.09│408211.18│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │377195.05│409479.20│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │3 │376207.38│410341.78│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │4 │375136.13│408746.58│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │5 │375471.14│408049.07│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │6 │376777.93│408210.70│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │7 │378428.90│407879.91│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.N.G.N.│(–700)- │8 │379082.16│404375.27│
│Grădiştea │34,065│ROMGAZ -│(–1800) ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.A. │ │9 │380246.57│403853.79│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │10 │381261.89│404070.07│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │11 │383074.66│408769.45│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │12 │382299.00│413081.85│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │13 │381025.08│413891.11│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │14 │379637.21│413317.40│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │15 │379626.41│410438.14│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │16 │378429.12│407880.38│
├───────────────┼──────┼────────┼────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │378748.89│417000.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │376182.26│417000.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │3 │375529.77│416400.32│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │4 │375520.38│415300.19│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.N.G.N.│(–200)- │5 │376341.95│415197.79│
│Româneşti │5,83 │ROMGAZ -│(–1200) ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.A. │ │6 │376987.56│415196.62│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │7 │376987.56│414700.25│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │8 │378465.92│414700.25│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │9 │378464.54│416862.10│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │10 │378748.21│416862.67│
├───────────────┼──────┼────────┼────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │391026.16│361367.01│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │389754.04│362295.42│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │3 │388133.61│359891.30│
│ │ │S.N.G.N.│(–650)- ├────┼─────────┼─────────┤
│Tămăşeşti │7,94 │ROMGAZ -│(–730) │4 │387610.89│358554.11│
│ │ │S.A. │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │5 │387892.75│358000.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │6 │389396.31│358000.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │7 │390014.29│358992.09│
├───────────────┼──────┼────────┼────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │368500.00│412830.49│
│ │ │AMROMCO │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ENERGY -│ │2 │372137.24│415107.05│
│ │ │S.R.L. &│(–600)- ├────┼─────────┼─────────┤
│Zatreni-Tetoiu │9,94 │S.N.G.N.│(–2100) │3 │371623.31│417000.00│
│ │ │ROMGAZ -│ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.A. │ │4 │371050.84│417000.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │5 │368500.00│416528.79│
└───────────────┴──────┴────────┴────────┴────┴─────────┴─────────┘


┌────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├─────────┬──────────┬─────────────┤
│ │Pct. nr. │X (nord) │Y (est) │
│ ├─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │1 │390575.00 │417000.00 │
│ ├─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │2 │394004.00 │467915.00 │
│ ├─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │3 │396671.00 │468169.00 │
│ ├─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │4 │396926.00 │483918.00 │
│E XI-6 Getica Est ├─────────┼──────────┼─────────────┤
│S = 985,104 km^2 │5 │395528.00 │484045.00 │
│ ├─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │6 │395528.00 │492808.00 │
│ ├─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │7 │393623.00 │492554.00 │
│ ├─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │8 │395782.00 │506780.00 │
│ ├─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │9 │397942.00 │506145.00 │
│ ├─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │10 │404584.00 │511000.00 │
│ ├─────────┼──────────┼─────────────┤
│ │11 │405000.00 │417000.00 │
├────────────────────────────┴─────────┴──────────┴─────────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa perimetrului │
│E XI-6 Getica Est │
├───────────┬─────┬──────────┬─────────┬────────────────────────┤
│Perimetru │ │ │ │Coordonate stereo 70 │
│de │Aria │Titular │Limite de├────┬─────────┬─────────┤
│exploatare │km^2 │ │adâncime │Pct.│X (nord) │Y (est) │
│ │ │ │ │nr. │ │ │
├───────────┼─────┼──────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │401520.76│472183.26│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │400102.02│472174.59│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│DEE V-9 │ │AMROMCO │ │3 │399623.75│470031.72│
│Ciofrângeni│4,048│ENERGY - │Nelimitat├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.R.L. │ │4 │399842.56│469612.71│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │5 │400753.67│469593.92│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │6 │401463.99│470139.07│
├───────────┼─────┼──────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │401510.94│487167.82│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ALPHA │ │2 │401048.98│489549.32│
│PIX-3 │ │METAL OIL │ ├────┼─────────┼─────────┤
│Coseşti │7,204│AND │Nelimitat│3 │401295.55│491668.70│
│ │ │GAS - │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.R.L. │ │4 │402490.36│491872.92│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │5 │403330.09│488330.64│
├───────────┼─────┼──────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │399809.18│425680.36│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │399630.18│426765.34│
│ │ │MAZARINE │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ENERGY │(0)- │3 │399196.75│427280.12│
│Foleşti │3,804│ROMANIA - │(–2000) ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.R.L. │ │4 │397063.46│427839.85│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │5 │397247.59│426852.69│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │6 │397891.33│425837.25│
└───────────┴─────┴──────────┴─────────┴────┴─────────┴─────────┘


┌──────────┬───────────────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├────────┬───────────────┬──────────────┤
│ │Pct. nr.│X (nord) │Y (est) │
│ ├────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │1 │349220.00 │315450.00 │
│ ├────────┼───────────────┼──────────────┤
│E XI-7 │2 │350275.50 │316113.30 │
│Moesia 1 ├────────┼───────────────┼──────────────┤
│S = │3 │350222.50 │352337.00 │
│971,014 km├────────┼───────────────┼──────────────┤
│^2 │4 │325308.00 │343663.40 │
│ ├────────┼───────────────┼──────────────┤
│ │5 │325308.00 │300894.50 │
│ ├────────┴───────────────┴──────────────┤
│ │Între punctele 1 şi 5 limita │
│ │perimetrului este graniţa de stat a │
│ │României. │
├──────────┴───────────────────────────────────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa │
│perimetrului │
│E XI-7 Moesia 1 │
├──────────┬────┬───────┬────────┬─────────────────┤
│ │ │ │ │Coordonate stereo│
│Perimetru │Aria│ │Limite │70 │
│de │km^2│Titular│de ├────┬──────┬─────┤
│exploatare│ │ │adâncime│Pct.│X │Y │
│ │ │ │ │nr. │(nord)│(est)│
├──────────┼────┼───────┼────────┼────┼──────┼─────┤
│- │- │- │- │- │- │- │
└──────────┴────┴───────┴────────┴────┴──────┴─────┘


┌──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├─────┬─────────┬─────────────────────────────────┤
│ │Pct. │X (nord) │Y (est) │
│ │nr. │ │ │
│ ├─────┼─────────┼─────────────────────────────────┤
│ │1 │350222.50│352397.00 │
│ ├─────┼─────────┼─────────────────────────────────┤
│ │2 │350222.50│359847.50 │
│ ├─────┼─────────┼─────────────────────────────────┤
│E XI-8 Moesia 2 │3 │364500.00│359847.50 │
│S = 968,684 km^2 ├─────┼─────────┼─────────────────────────────────┤
│ │4 │364500.00│362000.00 │
│ ├─────┼─────────┼─────────────────────────────────┤
│ │5 │364500.00│374737.00 │
│ ├─────┼─────────┼─────────────────────────────────┤
│ │6 │320000.00│378710.00 │
│ ├─────┼─────────┼─────────────────────────────────┤
│ │7 │325308.00│365630.80 │
│ ├─────┼─────────┼─────────────────────────────────┤
│ │8 │325308.00│343663.40 │
├──────────────────┴─────┴─────────┴─────────────────────────────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa perimetrului │
│E XI-8 Moesia 2 │
├──────────────────┬─────┬─────────┬────────┬────────────────────────┤
│ │ │ │Limite │Coordonate stereo 70 │
│Perimetru de │Aria │Titular │de ├────┬─────────┬─────────┤
│exploatare │km^2 │ │adâncime│Pct.│X (nord) │Y (est) │
│ │ │ │ │nr. │ │ │
├──────────────────┼─────┼─────────┼────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │AMROMCO │ │1 │364500.00│370483.54│
│ │ │ENERGY - │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.R.L. + │(0)- │2 │364500.00│374737.00│
│Bibeşti-Sărdăneşti│11,31│S.N.G.N. │(–1700) ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ROMGAZ - │ │3 │361073.30│375042.94│
│ │ │S.A. │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │4 │361339.98│372339.89│
└──────────────────┴─────┴─────────┴────────┴────┴─────────┴─────────┘


┌───────────────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├────────┬────────────────────────┬──────────┤
│ │Pct. nr.│X (nord) │Y (est) │
│ ├────────┼────────────────────────┼──────────┤
│ │1 │350089.00 │542850.00 │
│ ├────────┼────────────────────────┼──────────┤
│ │2 │335996.00 │542850.00 │
│ ├────────┼────────────────────────┼──────────┤
│ │3 │335998.00 │534917.00 │
│ ├────────┼────────────────────────┼──────────┤
│E XI-9 Moesia 3 │4 │324380.00 │534917.00 │
│S = 902,451 km^2 ├────────┼────────────────────────┼──────────┤
│ │5 │324362.00 │555190.00 │
│ ├────────┼────────────────────────┼──────────┤
│ │6 │316573.00 │558978.00 │
│ ├────────┼────────────────────────┼──────────┤
│ │7 │314500.00 │574500.00 │
│ ├────────┼────────────────────────┼──────────┤
│ │8 │348000.00 │574500.00 │
│ ├────────┼────────────────────────┼──────────┤
│ │9 │348000.00 │545500.00 │
│ ├────────┼────────────────────────┼──────────┤
│ │10 │350070.00 │545500.00 │
├───────────────────────────┴────────┴────────────────────────┴──────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa perimetrului │
│E XI-9 Moesia 3 │
├─────────────────────┬─────┬────────┬─────────┬─────────────────────────┤
│ │ │ │ │Coordonate stereo 70 │
│Perimetru de │Aria │Titular │Limite de├────┬─────────┬──────────┤
│exploatare │km^2 │ │adâncime │Pct.│X (nord) │Y (est) │
│ │ │ │ │nr. │ │ │
├─────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │1 │319023.58│574500.00 │
│ │ │ │ ├────┼─────────┼──────────┤
│ │ │OMV │(0)- │2 │317035.33│574500.00 │
│Bragadiru │6,43 │PETROM -│(–750) ├────┼─────────┼──────────┤
│ │ │S.A. │ │3 │316206.01│569884.56 │
│ │ │ │ ├────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │4 │317413.06│570551.78 │
├─────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │1 │346487.09│542850.00 │
│ │ │ │ ├────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │2 │347628.28│544417.63 │
│ │ │ │ ├────┼─────────┼──────────┤
│ │ │OMV │(0)- │3 │347748.28│549157.60 │
│Brâncoveanu-Serdanu │25,95│PETROM │(–2450) ├────┼─────────┼──────────┤
│ │ │-S.A. │ │4 │345046.49│549226.00 │
│ │ │ │ ├────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │5 │342456.74│544174.25 │
│ │ │ │ ├────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │6 │342133.91│542850.00 │
├─────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │1 │339658.23│560544.30 │
│ │ │ │ ├────┼─────────┼──────────┤
│ │ │OMV │(0)- │2 │337448.19│560140.85 │
│Cămăraşi-Coşoba │12,54│PETROM -│(–1750) ├────┼─────────┼──────────┤
│ │ │S.A. │ │3 │337321.19│566230.50 │
│ │ │ │ ├────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │4 │339101.27│566848.10 │
├─────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │1 │340635.46│542850.00 │
│ │ │ │ ├────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │2 │341683.25│544980.74 │
│ │ │ │ ├────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │3 │339722.75│546135.26 │
│ │ │ │ ├────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │4 │340354.46│549097.79 │
│ │ │ │ ├────┼─────────┼──────────┤
│ │ │OMV │(0)- │5 │339263.77│549330.37 │
│Corbii Mari │17,43│PETROM -│(–2100) ├────┼─────────┼──────────┤
│ │ │S.A. │ │6 │339093.36│548640.94 │
│ │ │ │ ├────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │7 │338524.66│546679.84 │
│ │ │ │ ├────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │8 │337420.24│545885.70 │
│ │ │ │ ├────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │9 │336298.75│542901.64 │
│ │ │ │ ├────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │10 │336319.95│542850.00 │
├─────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │1 │323118.42│570078.95 │
│ │ │ │ ├────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │2 │322092.62│569244.44 │
│ │ │OMV │(0)- ├────┼─────────┼──────────┤
│Grădinari │4,28 │PETROM -│(–1000) │3 │322236.84│566842.11 │
│ │ │S.A. │ ├────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │4 │322987.97│565894.69 │
│ │ │ │ ├────┼─────────┼──────────┤
│ │ │ │ │5 │323731.68│568919.07 │
├─────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────┼─────────┴┬─────────┤
│ │ │ │ │1 │337420.24 │545885.70│
│ │ │ │ ├────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │338524.66 │546679.84│
│ │ │ │ ├────┼──────────┼─────────┤
│ │ │OMV │(0)- │3 │339093.36 │548640.94│
│Poiana (Dâmboviţa) │3,932│PETROM -│(–2050) ├────┼──────────┼─────────┤
│ │ │S.A. │ │4 │339263.77 │549330.37│
│ │ │ │ ├────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │5 │338255.92 │549470.02│
│ │ │ │ ├────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │6 │337369.51 │547746.56│
├─────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │332045.84 │551042.10│
│ │ │ │ ├────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │330519.01 │555941.64│
│ │ │ │ ├────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │3 │331080.22 │561160.57│
│ │ │OMV │(0)- ├────┼──────────┼─────────┤
│Stoeneşti-Căscioarele│13,74│PETROM -│(–1350) │4 │332217.51 │561829.23│
│ │ │S.A. │ ├────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │5 │332484.97 │555312.99│
│ │ │ │ ├────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │6 │331455.13 │554403.16│
│ │ │ │ ├────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │7 │333257.63 │551928.81│
├─────────────────────┼─────┼────────┼─────────┼────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │335957.54 │542427.29│
│ │ │ │ ├────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │335903.68 │542528.53│
│ │ │ │ ├────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │3 │335668.18 │543112.94│
│ │ │ │ ├────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │4 │335182.30 │543438.04│
│ │ │ │ ├────┼──────────┼─────────┤
│Vânători │0,763│A.N.R.M.│Nelimitat│5 │335140.61 │543208.49│
│ │ │ │ ├────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │6 │335146.57 │542701.50│
│ │ │ │ ├────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │7 │335346.33 │542135.22│
│ │ │ │ ├────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │8 │335700.93 │541899.45│
│ │ │ │ ├────┼──────────┼─────────┤
│ │ │ │ │9 │335873.90 │542206.68│
└─────────────────────┴─────┴────────┴─────────┴────┴──────────┴─────────┘


┌─────────────────┬──────────────────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├─────────────────┬─────────┬──────────────┤
│ │Pct. nr. │X (Nord) │Y (Est) │
│ ├─────────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │1 │348000.00│590000.00 │
│ ├─────────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │2 │368000.00│590000.00 │
│ ├─────────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │3 │368000.00│598000.00 │
│ ├─────────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │4 │373000.00│613000.00 │
│ ├─────────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │5 │382000.00│613000.00 │
│ ├─────────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │6 │382000.00│610000.00 │
│ ├─────────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │7 │386200.00│610000.00 │
│E XI-10 Moesia 4 ├─────────────────┼─────────┼──────────────┤
│S = 976,425 km^2 │8 │386200.00│611500.00 │
│ ├─────────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │9 │390255.00│611503.00 │
│ ├─────────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │10 │390260.00│609500.00 │
│ ├─────────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │11 │390260.00│607000.00 │
│ ├─────────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │12 │385000.00│607000.00 │
│ ├─────────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │13 │385000.00│577500.00 │
│ ├─────────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │14 │377000.00│577500.00 │
│ ├─────────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │15 │377000.00│574500.00 │
│ ├─────────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │16 │342937.30│574500.00 │
│ ├─────────────────┼─────────┼──────────────┤
│ │17 │342937.30│592450.00 │
├─────────────────┴─────────────────┴─────────┴──────────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa perimetrului │
│E XI-10 Moesia 4 │
├───────────┬─────┬───────┬─────────┬────────────────────────┤
│Perimetru │ │ │ │Coordonate stereo 70 │
│de │Aria │Titular│Limite de├────┬─────────┬─────────┤
│exploatare │km^2 │ │adâncime │Pct.│X (nord) │Y (est) │
│ │ │ │ │nr. │ │ │
├───────────┼─────┼───────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │374800.00│607200.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │OMV │(0)- │2 │371300.00│607100.00│
│Bărăitaru │11,23│PETROM │(–3500) ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │- S.A. │ │3 │374505.69│612950.93│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │4 │374950.00│612085.74│
├───────────┼─────┼───────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │380594.27│600351.43│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │380555.76│600583.87│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │3 │379653.73│602467.03│
│ │ │OMV │(0)- ├────┼─────────┼─────────┤
│Cioceni │2,17 │PETROM │(–3150) │4 │379319.16│602531.74│
│ │ │- S.A. │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │5 │379048.37│602295.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │6 │379158.35│601193.50│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │7 │379416.51│600221.71│
├───────────┼─────┼───────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │355224.22│576016.82│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │353324.09│576791.22│
│ │ │OMV │(0)- ├────┼─────────┼─────────┤
│Periş │10,72│PETROM │(–3100) │3 │354282.51│580624.44│
│ │ │- S.A. │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │4 │356446.20│580618.83│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │5 │356342.64│577410.71│
└───────────┴─────┴───────┴─────────┴────┴─────────┴─────────┘


┌───────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├──────────────────┬──────────────┬─────────┤
│ │Pct. nr. │X (nord) │Y (est) │
│E XI-11 Moesia ├──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│5 │1 │357767.00 │680000.00│
│S = 888,984 km^├──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│2 │2 │369144.50 │706991.90│
│ ├──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │3 │347434.40 │720386.60│
│ ├──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │4 │331916.50 │680000.00│
├───────────────┴──────────────────┴──────────────┴─────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa perimetrului │
│E XI-11 Moesia 5 │
├──────────┬────┬────────┬─────────┬────────────────────────┤
│Perimetru │ │ │ │Coordonate stereo 70 │
│de │Aria│Titular │Limite de├────┬─────────┬─────────┤
│exploatare│km^2│ │adâncime │Pct.│X (nord) │Y (est) │
│ │ │ │ │nr. │ │ │
├──────────┼────┼────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │357164.08│680000.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │357163.23│680000.85│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │3 │356587.22│680576.48│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│Amara │2,22│A.N.R.M.│nelimitat│4 │356421.42│681066.81│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │5 │355818.60│681792.43│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │6 │354647.36│680004.39│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │7 │354644.48│680000.00│
└──────────┴────┴────────┴─────────┴────┴─────────┴─────────┘


┌───────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├────────┬───────────┬─────────┤
│ │Pct. nr.│X (nord) │Y (est) │
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │1 │331916.50 │680000.00│
│E XI-12 Moesia 6 ├────────┼───────────┼─────────┤
│S = 1.000,857 km^2 │2 │347434.40 │720386.60│
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │3 │339858.10 │725609.70│
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │4 │329569.10 │730637.60│
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │5 │309900.00 │684000.00│
├───────────────────────┴────────┴───────────┴─────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa │
│perimetrului │
│E XI-12 Moesia 6 │
├──────────┬────┬───────┬────────┬─────────────────────┤
│Perimetru │Aria│ │Limite │ │
│de │km^2│Titular│de │Coordonate stereo 70 │
│exploatare│ │ │adâncime│ │
├──────────┼────┼───────┼────────┼────┬──────┬─────────┤
│ │ │ │ │Pct.│X │Y (est) │
│ │ │ │ │nr. │(nord)│ │
├──────────┼────┼───────┼────────┼────┼──────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │
└──────────┴────┴───────┴────────┴────┴──────┴─────────┘


┌───────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├────────┬───────────┬─────────┤
│ │Pct. nr.│X (nord) │Y (est) │
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │1 │309900.00 │684000.00│
│E XI-13 Moesia 7 ├────────┼───────────┼─────────┤
│S = 1.000,236 km^2 │2 │329569.10 │730637.60│
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │3 │314136.50 │738983.80│
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │4 │311310.70 │738076.80│
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │5 │292225.00 │690544.00│
├───────────────────────┴────────┴───────────┴─────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa │
│perimetrului │
│E XI-13 Moesia 7 │
├──────────┬────┬───────┬────────┬─────────────────────┤
│Perimetru │ │ │Limite │Coordonate stereo 70 │
│de │Aria│Titular│de ├────┬──────┬─────────┤
│exploatare│km^2│ │adâncime│Pct.│X │Y (est) │
│ │ │ │ │nr. │(nord)│ │
├──────────┼────┼───────┼────────┼────┼──────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │
└──────────┴────┴───────┴────────┴────┴──────┴─────────┘


┌───────────────┬──────────────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├────────────────┬───────────┬─────────┤
│ │Pct. nr. │X (nord) │Y (est) │
│ ├────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │1 │369144.50 │706991.90│
│ ├────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │2 │367354.91 │728039.29│
│ ├────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │3 │340127.30 │746582.85│
│ ├────────────────┼───────────┼─────────┤
│E XI-14 Moesia │4 │330644.98 │748153.28│
│8 ├────────────────┼───────────┼─────────┤
│S = 902,1 km^2 │5 │325578.60 │743987.40│
│ ├────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │6 │320461.20 │740985.91│
│ ├────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │7 │314136.50 │738983.80│
│ ├────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │8 │329569.10 │730637.60│
│ ├────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │9 │339858.10 │725609.70│
│ ├────────────────┼───────────┼─────────┤
│ │10 │347434.40 │720386.60│
├───────────────┴────────────────┴───────────┴─────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa │
│perimetrului │
│E XI-14 Moesia 8 │
├──────────┬────┬───────┬────────┬─────────────────────┤
│Perimetru │ │ │Limite │Coordonate stereo 70 │
│de │Aria│Titular│de ├────┬──────┬─────────┤
│exploatare│km^2│ │adâncime│Pct.│X │Y (est) │
│ │ │ │ │nr. │(nord)│ │
├──────────┼────┼───────┼────────┼────┼──────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │
└──────────┴────┴───────┴────────┴────┴──────┴─────────┘


┌─────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├──────────────────────┬───────────┬────────────┤
│ │Pct. nr. │X (nord) │Y (est) │
│ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │1 │408025.30 │672297.60 │
│ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │2 │427497.30 │653219.50 │
│ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │3 │415000.00 │640058.40 │
│ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │4 │450070.00 │639948.00 │
│ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │5 │450070.00 │636500.00 │
│ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │6 │443000.00 │636500.00 │
│ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │7 │443000.00 │631900.00 │
│E XI-15 Muntenia Nord Est 1 ├──────────────────────┼───────────┼────────────┤
│S = 719,584 km^2 │8 │420300.00 │631958.40 │
│ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │9 │420300.00 │636558.40 │
│ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │10 │404815.00 │636558.40 │
│ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │11 │404810.00 │629510.00 │
│ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │12 │396041.00 │629493.00 │
│ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │13 │396047.00 │623606.00 │
│ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │14 │390242.00 │623610.00 │
│ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │15 │390242.00 │629551.40 │
│ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │16 │412300.00 │655558.40 │
│ ├──────────────────────┼───────────┼────────────┤
│ │17 │403000.00 │663058.00 │
├─────────────────────────────────┴──────────────────────┴───────────┴────────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa perimetrului E XI-15 Muntenia │
│Nord Est 1 │
├──────────────────────────┬──────┬────────────┬─────────┬────────────────────────┤
│ │ │ │ │Coordonate stereo 70 │
│Perimetru de exploatare │Aria │Titular │Limite de├────┬─────────┬─────────┤
│ │km^2 │ │adâncime │Pct.│X (nord) │Y (est) │
│ │ │ │ │nr. │ │ │
├──────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │425444.74│631945.16│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │436718.50│633154.93│
│ │ │OMV PETROM -│(+250)- ├────┼─────────┼─────────┤
│Berca-Pâcle-Beciu-Arbănaşi│52,098│S.A. │(–1950) │3 │436742.71│636644.28│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │4 │421777.66│635141.66│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │5 │421823.51│631954.48│
├──────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │421126.69│650293.15│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │421116.13│651639.02│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ZETA │ │3 │418787.26│653449.34│
│ │ │PETROLEUM │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │(ROMANIA) - │ │4 │416116.64│653449.34│
│Bobocu │24,971│S.R.L. + │Nelimitat├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │CLAREN │ │5 │413059.41│652170.76│
│ │ │OPERATIONS │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │Ltd. │ │6 │413059.41│650773.44│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │7 │414414.51│649707.30│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │8 │419890.34│649720.50│
├──────────────────────────┼──────┼────────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │416311.49│664179.03│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │413691.34│666746.18│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │AMROMCO │ │3 │408578.87│663446.74│
│ │ │ENERGY - │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.R.L. & │(0)- │4 │408003.47│662293.64│
│Roşioru │27,94 │S.N.G.N. │(–2575) ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ROMGAZ - │ │5 │408477.66│660719.09│
│ │ │S.A. │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │6 │410120.78│660410.07│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │7 │412566.75│661428.23│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │8 │416290.65│663998.90│
└──────────────────────────┴──────┴────────────┴─────────┴────┴─────────┴─────────┘


┌──────────────────────────┬──────────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├─────────┬──────────────┬─────────┤
│ │Pct. nr. │X (nord) │Y (est) │
│ ├─────────┼──────────────┼─────────┤
│ │1 │436274.20 │662453.10│
│ ├─────────┼──────────────┼─────────┤
│ │2 │429654.90 │687717.80│
│ ├─────────┼──────────────┼─────────┤
│E XI-16 Muntenia Nord Est │3 │425659.80 │693395.60│
│2 S = 738,317 km^2 ├─────────┼──────────────┼─────────┤
│ │4 │419008.40 │700757.20│
│ ├─────────┼──────────────┼─────────┤
│ │5 │406225.00 │688958.40│
│ ├─────────┼──────────────┼─────────┤
│ │6 │413380.00 │682158.40│
│ ├─────────┼──────────────┼─────────┤
│ │7 │408025.30 │672297.60│
│ ├─────────┼──────────────┼─────────┤
│ │8 │427497.30 │653219.50│
├──────────────────────────┴─────────┴──────────────┴─────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa perimetrului E │
│XI-16 Muntenia Nord Est 2 │
├──────────┬──────┬────────┬─────────┬────────────────────────┤
│Perimetru │ │ │ │Coordonate stereo 70 │
│de │Aria │Titular │Limite de├────┬─────────┬─────────┤
│exploatare│km^2 │ │adâncime │Pct.│X (nord) │Y (est) │
│ │ │ │ │nr. │ │ │
├──────────┼──────┼────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │424406.09│684019.62│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │425678.82│686781.35│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │AMROMCO │ │3 │425858.22│688435.05│
│ │ │ENERGY -│ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.R.L. &│(0)- │4 │423708.98│691275.69│
│Balta Albă│16,812│S.N.G.N.│(–2308) ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ROMGAZ -│ │5 │422923.17│690716.50│
│ │ │S.A. │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │6 │423630.00│688536.71│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │7 │421813.67│684681.08│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │8 │422637.32│683463.08│
├──────────┼──────┼────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │429212.40│672327.97│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │AMROMCO │ │2 │430316.55│675257.15│
│ │ │ENERGY -│ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.R.L. &│(0)- │3 │429398.89│676094.89│
│Boldu │13,716│S.N.G.N.│(–2497) ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ROMGAZ -│ │4 │426492.79│675471.37│
│ │ │S.A. │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │5 │425341.54│673631.91│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │6 │426335.01│672169.25│
├──────────┼──────┼────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │417585.24│670836.08│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │418753.63│672213.46│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │3 │420080.16│676455.48│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │4 │419414.43│677216.57│
│ │ │AMROMCO │ ├────┼─────────┼─────────┤
│Ghergheasa│14,695│ENERGY -│nelimitat│5 │416779.80│675608.81│
│ │ │S.R.L. │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │6 │415950.81│673997.21│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │7 │415947.01│672964.74│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │8 │417021.66│672076.19│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │9 │416823.85│671396.33│
├──────────┼──────┼────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │AMROMCO │ │1 │416311.49│664179.03│
│ │ │ENERGY -│ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.R.L. &│(0)- │2 │416623.88│666878.80│
│Roşioru │5,26 │S.N.G.N.│(–2575) ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ROMGAZ -│ │3 │415199.33│667719.39│
│ │ │S.A. │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │4 │413691.34│666746.18│
└──────────┴──────┴────────┴─────────┴────┴─────────┴─────────┘


┌───────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├────────┬───────────┬─────────┤
│ │Pct. nr.│X (nord) │Y (est) │
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │1 │436274.20 │662453.10│
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │2 │453000.00 │680058.40│
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │3 │453000.00 │693058.40│
│E XI-17 Muntenia Nord ├────────┼───────────┼─────────┤
│Est 3 S = 810,199 km^2 │4 │446000.00 │703558.40│
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │5 │432000.00 │703558.40│
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │6 │428000.00 │709058.40│
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │7 │419008.40 │700757.20│
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │8 │425659.80 │693395.60│
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │9 │429654.90 │687717.80│
├───────────────────────┴────────┴───────────┴─────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa │
│perimetrului E XI-17 Muntenia Nord Est 3 │
├──────────┬────┬───────┬────────┬─────────────────────┤
│Perimetru │ │ │Limite │Coordonate stereo 70 │
│de │Aria│Titular│de ├────┬──────┬─────────┤
│exploatare│km^2│ │adâncime│Pct.│X │Y (est) │
│ │ │ │ │nr. │(nord)│ │
├──────────┼────┼───────┼────────┼────┼──────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │
└──────────┴────┴───────┴────────┴────┴──────┴─────────┘


┌───────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├───────────────────┬──────────┬─────────────┤
│ │Pct. nr. │X (nord) │Y (est) │
│ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │1 │522384.00 │585822.00 │
│ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │2 │522383.00 │617500.00 │
│ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┤
│E XI-18 Moldova│3 │515014.00 │617491.00 │
│1 S = 983,599 ├───────────────────┼──────────┼─────────────┤
│km^2 │4 │502000.00 │617500.00 │
│ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │5 │502000.00 │611500.00 │
│ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │6 │482000.00 │608000.00 │
│ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │7 │482000.00 │595000.00 │
│ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │8 │497664.00 │588250.00 │
├───────────────┴───────────────────┴──────────┴─────────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa perimetrului E│
│XI-18 Moldova 1 │
├──────────┬────┬──────────┬────────┬────────────────────────┤
│Perimetru │ │ │Limite │Coordonate stereo 70 │
│de │Aria│Titular │de ├────┬─────────┬─────────┤
│exploatare│km^2│ │adâncime│Pct.│X (nord) │Y (est) │
│ │ │ │ │nr. │ │ │
├──────────┼────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │488777.86│602289.70│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │488782.27│603468.13│
│ │ │MAZARINE │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ENERGY │(0)- │3 │491544.97│605029.52│
│Ghelinţa │6,54│ROMANIA - │(–1500) ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.R.L. │ │4 │492727.13│603725.51│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │5 │492375.12│603029.09│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │6 │491258.95│602593.95│
├──────────┼────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │522383.16│612464.89│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │MAZARINE │ │2 │522383.11│614003.23│
│ │ │ENERGY │(+600)- ├────┼─────────┼─────────┤
│Nineasa │3,41│ROMANIA - │(–400) │3 │519701.83│613127.08│
│ │ │S.R.L. │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │4 │519870.05│612208.63│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │5 │521970.28│612285.31│
├──────────┼────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │519380.00│614000.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │517500.00│613970.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │3 │515730.00│614130.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │4 │514625.00│614000.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │MAZARINE │ │5 │513927.00│613824.00│
│Nineasa │ │ENERGY │(0)- ├────┼─────────┼─────────┤
│Sud │7,18│ROMANIA - │(–600) │6 │513877.00│613279.00│
│ │ │S.R.L. │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │7 │514625.00│612700.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │8 │515680.00│612700.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │9 │517500.00│612500.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │10 │518920.00│612880.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │11 │519640.00│613150.00│
├──────────┼────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │518772.47│609136.58│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │MAZARINE │ │2 │517132.61│609930.62│
│ │ │ENERGY │(+600)- ├────┼─────────┼─────────┤
│Slănic Băi│2,54│ROMANIA - │(+50) │3 │517192.95│610548.57│
│ │ │S.R.L. │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │4 │519608.72│610467.89│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │5 │519491.97│609401.14│
└──────────┴────┴──────────┴────────┴────┴─────────┴─────────┘


┌────────────────┬────────────────────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├───────────────────┬──────────┬─────────────┤
│ │Pct. nr. │X (nord) │Y (est) │
│ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │1 │522384.00 │585822.00 │
│ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │2 │522383.00 │617500.00 │
│ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │3 │537500.00 │617500.00 │
│E XI-19 Moldova ├───────────────────┼──────────┼─────────────┤
│2 S = 961,055 km│4 │537500.00 │599995.00 │
│^2 ├───────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │5 │575200.00 │599995.00 │
│ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │6 │575200.00 │584500.00 │
│ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │7 │560501.00 │585613.00 │
│ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │8 │556346.00 │589152.00 │
│ ├───────────────────┼──────────┼─────────────┤
│ │9 │537416.00 │585767.00 │
├────────────────┴───────────────────┴──────────┴─────────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa perimetrului E │
│XI-19 Moldova 2 │
├──────────┬─────┬──────────┬────────┬────────────────────────┤
│Perimetru │ │ │Limite │Coordonate stereo 70 │
│de │Aria │Titular │de ├────┬─────────┬─────────┤
│exploatare│km^2 │ │adâncime│Pct.│X (nord) │Y (est) │
│ │ │ │ │nr. │ │ │
├──────────┼─────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │525000.00│615000.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │525640.63│614211.10│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │3 │528400.00│615200.00│
│ │ │MAZARINE │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ENERGY │(0)- │4 │529370.00│615300.00│
│Cerdac │11,47│ROMANIA - │(–1600) ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.R.L. │ │5 │529350.00│617000.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │6 │528365.00│617500.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │7 │525344.68│617500.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │8 │525000.00│617500.00│
├──────────┼─────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │522383.16│612464.89│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │525843.03│613969.72│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │3 │531243.85│615926.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │MAZARINE │ │4 │530875.00│616400.00│
│ │ │ENERGY │(+600)- ├────┼─────────┼─────────┤
│Nineasa │5,42 │ROMANIA - │(–400) │5 │529282.00│615582.00│
│ │ │S.R.L. │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │6 │528371.93│615159.22│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │7 │525640.63│614211.10│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │8 │523312.60│614306.95│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │9 │522383.11│614003.23│
├──────────┼─────┼──────────┼────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │535575.00│614400.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │535015.00│616515.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │3 │532420.00│617295.00│
│ │ │MAZARINE │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ENERGY │(+500)- │4 │530875.00│616400.00│
│Păcuriţa │9,421│ROMANIA - │(–1100) ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.R.L. │ │5 │531243.85│615926.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │6 │530670.00│615926.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │7 │530670.00│615205.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │8 │534870.00│614395.00│
└──────────┴─────┴──────────┴────────┴────┴─────────┴─────────┘


┌─────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├──────────────────┬──────────────┬─────────┤
│ │Pct. nr. │X (nord) │Y (est) │
│ ├──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │1 │558000.00 │655500.00│
│ ├──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │2 │569920.00 │675859.00│
│E XI-20 Moldova 3├──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│S = 900,12 km^2 │3 │535195.00 │697000.00│
│ ├──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │4 │526464.00 │674171.00│
│ ├──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │5 │539980.00 │664012.00│
│ ├──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │6 │547511.00 │664012.00│
│ ├──────────────────┼──────────────┼─────────┤
│ │7 │547511.00 │655511.00│
├─────────────────┴──────────────────┴──────────────┴─────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa perimetrului E │
│XI-20 Moldova 3 │
├──────────┬──────┬────────┬─────────┬────────────────────────┤
│Perimetru │ │ │ │Coordonate stereo 70 │
│de │Aria │Titular │Limite de├────┬─────────┬─────────┤
│exploatare│km^2 │ │adâncime │Pct.│X (nord) │Y (est) │
│ │ │ │ │nr. │ │ │
├──────────┼──────┼────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │544348.00│665169.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │545328.00│665852.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.N.G.N.│(0)- │3 │545221.00│667593.00│
│Găiceana │13,55 │ROMGAZ -│(–1896) ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.A. │ │4 │541930.00│670560.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │5 │540450.00│669000.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │6 │542576.00│666142.00│
├──────────┼──────┼────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │536535.00│681710.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │537200.00│681710.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │3 │538600.00│683950.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │4 │536728.94│688982.34│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.N.G.N.│(–855)- │5 │534345.38│689545.63│
│Glăvăneşti│21,289│ROMGAZ -│(–1378) ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.A. │ │6 │533960.71│689217.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │7 │533874.96│687966.71│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │8 │534562.21│687021.91│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │9 │534945.70│684375.89│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │10 │535361.33│683634.61│
├──────────┼──────┼────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │538000.00│680800.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │534500.00│680800.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│Glăvăneşti│ │OMV │(–1100)- │3 │532500.00│687500.00│
│Sud │15,495│PETROM -│(–1800) ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.A. │ │4 │534200.00│687700.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │5 │535500.00│684300.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │6 │536500.00│682500.00│
├──────────┼──────┼────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │532475.17│671630.28│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │531820.21│672349.13│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │3 │531600.00│672900.00│
│Huruieşti │0,685 │A.N.R.M.│Nelimitat├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │4 │531600.00│673700.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │5 │531909.71│673160.66│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │6 │532427.99│672287.31│
├──────────┼──────┼────────┼─────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │532598.51│669560.13│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │532762.24│671744.40│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │3 │531393.31│672817.89│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │4 │531087.66│676977.84│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │5 │531852.59│677536.35│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │6 │530202.33│678900.46│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │7 │530515.23│673598.72│
│Huruieşti-│ │S.N.G.N.│(0)- ├────┼─────────┼─────────┤
│Neguleşti-│18,39 │ROMGAZ -│(–1360) │8 │530282.75│673162.71│
│Măldărăşti│ │S.A. │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │9 │527883.22│675736.71│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │10 │527745.49│675958.97│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │11 │527340.64│676463.16│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │12 │526464.00│674171.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │13 │527722.24│673225.27│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │14 │528151.98│673275.13│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │15 │528702.43│672488.54│
└──────────┴──────┴────────┴─────────┴────┴─────────┴─────────┘


┌───────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├────────┬──────────────┬─────────┤
│ │Pct. nr.│X (nord) │Y (est) │
│ ├────────┼──────────────┼─────────┤
│ │1 │638000.00 │602000.00│
│ ├────────┼──────────────┼─────────┤
│ │2 │633800.00 │604200.00│
│ ├────────┼──────────────┼─────────┤
│ │3 │633700.00 │609100.00│
│ ├────────┼──────────────┼─────────┤
│ │4 │629500.00 │609700.00│
│ ├────────┼──────────────┼─────────┤
│E XI-21 Moldova 4 S = │5 │621000.00 │610500.00│
│997,405 km^2 ├────────┼──────────────┼─────────┤
│ │6 │621000.00 │613300.00│
│ ├────────┼──────────────┼─────────┤
│ │7 │609600.00 │613300.00│
│ ├────────┼──────────────┼─────────┤
│ │8 │609600.00 │618300.00│
│ ├────────┼──────────────┼─────────┤
│ │9 │605000.00 │618300.00│
│ ├────────┼──────────────┼─────────┤
│ │10 │605000.00 │588000.00│
│ ├────────┼──────────────┼─────────┤
│ │11 │613700.00 │580000.00│
│ ├────────┼──────────────┼─────────┤
│ │12 │638000.00 │580000.00│
├───────────────────────┴────────┴──────────────┴─────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa │
│perimetrului E XI-21 Moldova 4 │
├──────────┬────┬───────┬────────┬────────────────────────┤
│Perimetru │ │ │Limite │Coordonate stereo 70 │
│de │Aria│Titular│de ├────┬─────────┬─────────┤
│exploatare│km^2│ │adâncime│Pct.│X (nord) │Y (est) │
│ │ │ │ │nr. │ │ │
├──────────┼────┼───────┼────────┼────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │1 │638000.00│580093.95│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │2 │638000.00│580822.71│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │3 │634898.18│581237.95│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │4 │635093.09│580421.28│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │MIHOC │(0)- │5 │635100.99│580000.00│
│Pipirig │2,61│OIL - │(–5000) ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │S.R.L. │ │6 │635943.84│580000.00│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │7 │636165.65│580973.59│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │8 │638000.00│581032.25│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │9 │638000.00│582236.97│
│ │ │ │ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │ │ │ │10 │636900.00│582400.00│
└──────────┴────┴───────┴────────┴────┴─────────┴─────────┘


┌───────────────────────┬─────────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├─────────────┬─────────┬─────────┤
│ │Pct. nr. │X (nord) │Y (est) │
│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │1 │680400.00│595000.00│
│E XI-22 Moldova 5 S = ├─────────────┼─────────┼─────────┤
│653,373 km^2 │2 │660843.00│613435.00│
│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │3 │642656.00│627342.00│
│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │4 │638000.00│631286.00│
│ ├─────────────┼─────────┼─────────┤
│ │5 │638000.00│602000.00│
├───────────────────────┴─────────────┴─────────┴─────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa │
│perimetrului E XI-22 Moldova 5 │
├──────────┬────┬───────┬────────┬────────────────────────┤
│Perimetru │ │ │Limite │Coordonate stereo 70 │
│de │Aria│Titular│de ├────┬────────┬──────────┤
│exploatare│km^2│ │adâncime│Pct.│X (nord)│Y (est) │
│ │ │ │ │nr. │ │ │
├──────────┼────┼───────┼────────┼────┼────────┼──────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │
└──────────┴────┴───────┴────────┴────┴────────┴──────────┘


┌────────────────────────────────┬────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├────┬─────────┬─────────┤
│ │Pct.│X (nord) │Y (est) │
│ │nr. │ │ │
│ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │1 │359994.90│838922.40│
│ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │2 │323099.39│841339.05│
│ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │3 │322974.10│801387.10│
│ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │4 │332590.80│809309.80│
│E XI-23 Marea Neagră 1 S = ├────┼─────────┼─────────┤
│880,581 km^2 │5 │340673.60│813930.80│
│ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │6 │346669.00│817406.70│
│ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │7 │351746.10│825595.60│
│ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │8 │352623.80│826476.80│
│ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │9 │355551.70│829576.80│
│ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │10 │358448.50│833592.00│
│ ├────┼─────────┼─────────┤
│ │11 │358782.80│837076.40│
├────────────────────────────────┴────┴─────────┴─────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa │
│perimetrului E XI-23 Marea Neagră 1 │
├──────────┬────┬───────┬────────┬────────────────────────┤
│ │ │ │Limite │ │
│Perimetru │ │ │de │Coordonate stereo 70 │
│de │Aria│Titular│adâncime│ │
│exploatare│km^2│ ├────────┼──────┬──────┬──────────┤
│ │ │ │ │Pct. │X │Y (est) │
│ │ │ │ │nr. │(nord)│ │
├──────────┼────┼───────┼────────┼──────┼──────┼──────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │
└──────────┴────┴───────┴────────┴──────┴──────┴──────────┘


┌───────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├────────┬───────────┬─────────┤
│ │Pct. nr.│X (nord) │Y (est) │
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │1 │323133.60 │794406.30│
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │2 │322974.10 │801387.10│
│E XI-24 Marea Neagră 2 ├────────┼───────────┼─────────┤
│S = 897,579 km^2 │3 │323099.39 │841339.05│
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │4 │311308.70 │842020.50│
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │5 │299871.86 │792930.43│
│ ├────────┴───────────┴─────────┤
│ │Între punctele 5 şi 1 limita │
│ │perimetrului este linia │
│ │ţărmului. │
├───────────────────────┴──────────────────────────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa │
│perimetrului E XI-24 Marea Neagră 2 │
├──────────┬────┬───────┬────────┬─────────────────────┤
│Perimetru │ │ │Limite │Coordonate stereo 70 │
│de │Aria│Titular│de ├────┬──────┬─────────┤
│exploatare│km^2│ │adâncime│Pct.│X │Y (est) │
│ │ │ │ │nr. │(nord)│ │
├──────────┼────┼───────┼────────┼────┼──────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │
└──────────┴────┴───────┴────────┴────┴──────┴─────────┘


┌───────────────────────┬───────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├────────┬─────────┬────────────┤
│ │Pct. nr.│X (nord) │Y (est) │
│ ├────────┼─────────┼────────────┤
│ │1 │328770.00│881062.00 │
│ ├────────┼─────────┼────────────┤
│ │2 │328426.00│872326.00 │
│ ├────────┼─────────┼────────────┤
│ │3 │331173.00│872117.00 │
│E XI-25 Marea Neagră 3 ├────────┼─────────┼────────────┤
│S = 801,896 km^2 │4 │330905.00│867469.00 │
│ ├────────┼─────────┼────────────┤
│ │5 │335020.00│867163.00 │
│ ├────────┼─────────┼────────────┤
│ │6 │333266.00│840811.00 │
│ ├────────┼─────────┼────────────┤
│ │7 │323099.39│841339.05 │
│ ├────────┼─────────┼────────────┤
│ │8 │311308.70│842020.50 │
│ ├────────┼─────────┼────────────┤
│ │9 │313780.20│881990.10 │
├───────────────────────┴────────┴─────────┴────────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa │
│perimetrului E XI-25 Marea Neagră 3 │
├──────────┬────┬───────┬────────┬──────────────────────┤
│Perimetru │ │ │Limite │Coordonate stereo 70 │
│de │Aria│Titular│de ├─────────┬──────┬─────┤
│exploatare│km^2│ │adâncime│Pct. nr. │X │Y │
│ │ │ │ │ │(nord)│(est)│
├──────────┼────┼───────┼────────┼─────────┼──────┼─────┤
│- │- │- │- │- │- │- │
└──────────┴────┴───────┴────────┴─────────┴──────┴─────┘


┌───────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├────────┬───────────┬─────────┤
│ │Pct. nr.│X (nord) │Y (est) │
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │1 │299720.84 │792282.21│
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │2 │311308.70 │842020.50│
│E XI-26 Marea Neagră 4 ├────────┼───────────┼─────────┤
│S = 912,165 km^2 │3 │311830.18 │850873.47│
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │4 │294136.72 │851697.17│
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │5 │288231.54 │792819.84│
│ ├────────┴───────────┴─────────┤
│ │Între punctele 5 şi 1 limita │
│ │perimetrului este linia │
│ │ţărmului. │
├───────────────────────┴──────────────────────────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa │
│perimetrului E XI-26 Marea Neagră 4 │
├──────────┬────┬───────┬────────┬─────────────────────┤
│Perimetru │ │ │Limite │Coordonate stereo 70 │
│de │Aria│Titular│de ├────┬──────┬─────────┤
│exploatare│km^2│ │adâncime│Pct.│X │Y (est) │
│ │ │ │ │nr. │(nord)│ │
├──────────┼────┼───────┼────────┼────┼──────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │
└──────────┴────┴───────┴────────┴────┴──────┴─────────┘


┌───────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├────────┬───────────┬─────────┤
│ │Pct. nr.│X (nord) │Y (est) │
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │1 │288231.54 │792819.84│
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │2 │294136.72 │851697.17│
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│E XI-27 Marea Neagră 5 │3 │287671.62 │852232.39│
│S = 914,870 km^2 ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │4 │286848.90 │842225.90│
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │5 │275732.16 │842339.36│
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │6 │271153.33 │790064.77│
│ ├────────┴───────────┴─────────┤
│ │Între punctele 6 şi 1 limita │
│ │perimetrului este linia │
│ │ţărmului. │
├───────────────────────┴──────────────────────────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa │
│perimetrului E XI-27 Marea Neagră 5 │
├──────────┬────┬───────┬────────┬─────────────────────┤
│Perimetru │ │ │Limite │Coordonate stereo 70 │
│de │Aria│Titular│de ├────┬──────┬─────────┤
│exploatare│km^2│ │adâncime│Pct.│X │Y (est) │
│ │ │ │ │nr. │(nord)│ │
├──────────┼────┼───────┼────────┼────┼──────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │
└──────────┴────┴───────┴────────┴────┴──────┴─────────┘


┌───────────────────────┬──────────────────────────────┐
│ │Coordonate stereo 70 │
│ ├────────┬───────────┬─────────┤
│ │Pct. nr.│X (nord) │Y (est) │
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │1 │271153.33 │790064.77│
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│E XI-28 Marea Neagră 6 │2 │275732.16 │842339.36│
│S = 867,317 km^2 ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │3 │258190.90 │842685.50│
│ ├────────┼───────────┼─────────┤
│ │4 │256059.90 │788363.88│
│ ├────────┴───────────┴─────────┤
│ │Între punctele 4 şi 1 limita │
│ │perimetrului este linia │
│ │ţărmului. │
├───────────────────────┴──────────────────────────────┤
│Perimetre de exploatare excluse din suprafaţa │
│perimetrului E XI-28 Marea Neagră 6 │
├──────────┬────┬───────┬────────┬─────────────────────┤
│Perimetru │ │ │Limite │Coordonate stereo 70 │
│de │Aria│Titular│de ├────┬──────┬─────────┤
│exploatare│km^2│ │adâncime│Pct.│X │Y (est) │
│ │ │ │ │nr. │(nord)│ │
├──────────┼────┼───────┼────────┼────┼──────┼─────────┤
│- │- │- │- │- │- │- │
└──────────┴────┴───────┴────────┴────┴──────┴─────────┘


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice