Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 268 din 27 decembrie 2012 privind aprobarea contractului-tip de cultura a tutunului brut
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 268 din 27 decembrie 2012  privind aprobarea contractului-tip de cultura a tutunului brut    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 268 din 27 decembrie 2012 privind aprobarea contractului-tip de cultura a tutunului brut

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 897 din 28 decembrie 2012

    Văzând Referatul de aprobare nr. 70.183/2012 al Direcţiei generale politici agricole şi strategii,
    având în vedere prevederile art. 15 din Legea nr. 236/2003 privind organizarea pieţei tutunului brut în România,
    în temeiul art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

    ART. 1
    Se aprobă contractul-tip de cultură a tutunului brut, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Cultivarea şi comercializarea tutunului brut se fac de către producătorii agricoli numai în baza contractului de cultură încheiat anual cu unităţile prim-procesatoare autorizate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.
    ART. 3
    În termen de 10 zile de la data încheierii contractului, producătorul agricol are obligaţia să îl înregistreze la direcţia pentru agricultură din judeţul în a cărui rază teritorială se află suprafaţa de teren cultivată.
    ART. 4
    Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 96/2006 privind aprobarea contractului-tip de cultură a tutunului brut şi a modului de înregistrare a acestuia, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 179 din 24 februarie 2006, se abrogă.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                                Achim Irimescu,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 27 decembrie 2012.
    Nr. 268.


    ANEXĂ

                                    (Model)


 ┌───────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┐
 │Unitatea prim-procesatoare autorizată ........ │Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ............/│
 │Număr .............. data ............ │Municipiului Bucureşti │
 │ │Număr ......... data ............ │
 │ │ │
 └───────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┘


                                 CONTRACT - TIP
                          de cultură a tutunului brut

    1. Părţile contractante
    1.1. Denumirea unităţii prim-procesatoare ...............................
    Autorizaţia nr. ..... din ...................
    Cod unic de înregistrare (CUI) ..........................................
    Cod de identificare fiscală (CIF) .......................................
    Numele şi prenumele titularului/administratorului/reprezentantului legal ....................
    Sediul social ...........................................................
    Trezoreria/Banca ..................., Sucursala/Agenţia/Filiala .............................
    IBAN ....................................................................
    Fax ...................., e-mail ..........................
    Ţara ..............., punct de lucru ......................, depozit ..................., capacitate ...................
    Reprezentat de doamna/domnul ..................................., în calitate de ............................,
    denumit în continuare cumpărător, pe de o parte, şi
    1.2. Numele şi prenumele persoanei fizice/juridice/PFA/ÎÎ/ÎF/grupului de producători ....................................
    Sediul social: ..............................
    Adresa: judeţul/sectorul .............., localitatea ................., strada ...................... nr. ........,
    telefon ............, fax ..............., e-mail ...................
    Cod unic de înregistrare (CUI) ............................
    Cod de identificare fiscală (CIF) ......................
    CNP ..............................
    Numele şi prenumele titularului/administratorului/reprezentantului legal .........................
    Trezoreria/Banca ....................., Sucursala/Agenţia/Filiala ................................
    IBAN .......................,
    denumit în continuare vânzător, pe de altă parte,
    au convenit să încheie prezentul contract cu respectarea următoarelor clauze:

    2. Obiectul contractului
    2.1. Vânzătorul se obligă să cultive tutun pe terenul agricol specificat mai jos, respectiv să valorifice (să vândă) cantitatea recoltată exclusiv către Cumpărător, din recolta anului ..............

 ┌────┬───────┬─────────┬────────┬────────────────┬───────────────┐
 │Nr. │Parcela│Suprafaţa│Tipul de│Producţia totală│Producţia medie│
 │crt.│ │ (ha) │ tutun │ (to) │ (kg/ha) │
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼─────────┼────────┼────────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────┼─────────┼────────┼────────────────┼───────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 └────┴───────┴─────────┴────────┴────────────────┴───────────────┘


    2.2. În condiţii pedoclimatice normale se realizează producţiile menţionate mai sus.
    2.3. În situaţia în care producţia realizată este mai mare/mai mică decât cea contractată se întocmeşte un act adiţional la contract conform prevederilor pct. 10.1.
    2.4. Vânzătorul utilizează, în vederea respectării prezentului contract, seminţe selecţionate şi/sau răsaduri de tutun furnizate de cumpărător.

    3. Obligaţiile vânzătorului
    Vânzătorul se obligă:
    3.1. să declare pe propria răspundere că nu a încheiat un alt contract care să se refere la suprafaţa şi producţia corespunzătoare prezentului contract;
    3.2. să livreze întreaga cantitate de tutun contractată; predarea se face conform calendarului de livrări stabilit de comun acord cu cumpărătorul;
    3.3. să reînsămânţeze suprafaţa pentru producerea răsadului afectată până la data de 20 aprilie şi să planteze suprafaţa afectată în câmp până la data de 15 iunie a anului de recoltă în cazul producerii unor calamităţi naturale;
    3.4. să respecte instrucţiunile tehnologice date de cumpărător cu privire la producerea răsadului, cultivarea, recoltarea şi uscarea tutunului;
    3.5. să respecte bunele condiţii agricole şi de mediu care contribuie atât la obţinerea unor producţii calitativ superioare şi rentabile, cât şi la conservarea mediului;
    3.6. să aplice lucrările agrotehnice specifice tehnologiei de cultură, astfel încât la recoltare să se asigure o densitate medie de cel puţin 2 plante/mý; densitatea plantelor asigură masa vegetativă care în raport cu consumul specific şi condiţiile ecologice realizează un circuit al elementelor în natură;
    3.7. să respecte condiţiile de calitate a tutunului; la recoltare, uscare, alegere, ambalare şi predare este necesară evidenţierea frunzelor de tutun pe etaje foliare (poală, submijloc, mijloc, subvârf, vârf) şi pe culoare; la tipul Virginia şi tipul Oriental culorile admise sunt: galben deschis, galben, portocaliu, portocaliu-maro, iar la tipul Burley culorile admise sunt: alună deschis, alună, alună-castaniu, maro;
    3.8. să faciliteze controalele în teren de către persoanele împuternicite din cadrul direcţiilor pentru agricultură judeţene a municipiului Bucureşti, care efectuează recepţia culturii în termen de 15 zile de la data plantării şi verifică în perioada de vegetaţie dacă au fost aplicate lucrările agrotehnice specifice şi dacă a fost asigurată starea de vegetaţie corespunzătoare, astfel încât să fie asigurată densitatea medie.

    4. Obligaţiile cumpărătorului
    Cumpărătorul se obligă:
    4.1. să asigure seminţele/răsadurile ............ (gratuit sau contra cost cu plata la livrarea tutunului brut);
    4.2. să achiziţioneze în totalitate tutunul contractat de pe suprafaţa la care se referă prezentul contract;
    4.3. pe perioada de vegetaţie, împreună cu vânzătorul, să monitorizeze cultura tutunului şi să participe la prelevarea mostrelor;
    4.4. să consemneze rezultatele monitorizărilor în rapoarte oficiale care se înscriu în registrul de evidenţă a culturilor;
    4.5. să plătească pe tutunul preluat preţurile convenite de contractanţi pe clase de calitate, astfel:

 ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐
 │ Tipul │ Clasa de calitate │ Preţ euro/kg │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ I │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ II │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ III │ │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │ │ IV │ │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘


    5. Recepţia cantitativă şi calitativă a tutunului
    5.1. Livrarea tutunului de la vânzător la cumpărător se efectuează în conformitate cu programul de livrări stabilit de cumpărător şi vânzător. Un exemplar al programului de livrări se depune la direcţia pentru agricultură judeţeană unde este înregistrat cumpărătorul şi un exemplar la direcţia/direcţiile pentru agricultură judeţeană/judeţene unde se găsesc suprafeţele contractate, cu cel puţin 20 de zile înainte de începerea livrărilor.
    5.2. Locul livrărilor se va stabili ulterior, printr-o anexă la contract.
    5.3. Reprezentanţii direcţiei pentru agricultură judeţene/a municipiului Bucureşti participă la livrarea tutunului şi acordă viza pentru culturile la care s-a respectat tehnologia, s-a asigurat densitatea minimă, în vederea îndeplinirii obligaţiilor contractuale către unităţile prim-procesatoare şi a condiţiilor specifice de eligibilitate pentru plăţile directe.
    5.4. Livrarea tutunului se face în prezenţa părţilor şi a reprezentantului direcţiei pentru agricultură judeţene/a municipiului Bucureşti.
    5.5. Tutunul uscat, clasificat pe categorii şi împachetat pe baloţi, se transportă în mijloace de transport adecvate la locul de recepţie stabilit; pe durata transportului, tutunul este protejat împotriva factorilor climatici care pot afecta calitatea acestuia.
    5.6. Calitatea tutunului trebuie să corespundă condiţiilor minime prevăzute la pct. 3.7.
    5.7. În situaţia în care nu sunt respectate prevederile contractuale referitoare la cantitate, preţul de achiziţie al tutunului se diminuează cu contravaloarea seminţelor/răsadurilor livrate gratuit de cumpărător; suma totală de plată se reduce proporţional cu cantitatea de tutun nelivrată. Dacă obligaţiile de plată ale vânzătorului depăşesc valoarea producţiei livrate, acesta achită diferenţa până la concurenţa celei mai mari sume.

    6. Plata tutunului brut
    6.1. Plata tutunului brut se face prin transfer bancar în termen de 30 de zile calendaristice de la efectuarea recepţiei tutunului.
    6.2. Plata se face în lei, la cursul de referinţă euro-leu al Băncii Naţionale a României din data efectuării recepţiei.
    6.3. În caz de neefectuare a plăţii se vor percepe penalităţi de întârziere de 0,15% pe zi de întârziere, din suma neachitată.

    7. Forţa majoră
    7.1. În situaţii de forţă majoră (inundaţii, grindină, furtună/vijelie, secetă etc.) vânzătorul are obligaţia să anunţe cumpărătorul în cel mai scurt timp posibil şi să solicite direcţiei pentru agricultură judeţene pe raza căreia se află suprafaţa de teren în cauză constatarea fenomenului.
    7.2. Niciuna dintre părţile contractante nu răspunde de neexecutarea la termen sau/şi de executarea în mod necorespunzător - total sau parţial - a oricărei obligaţii care îi revine în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiei respective a fost cauzată de forţa majoră, aşa cum este definită de lege, şi constatată de către direcţia pentru agricultură judeţeană competentă.
    7.3. Partea care invocă forţa majoră este obligată să notifice celeilalte părţi, în termen de 5 zile, producerea evenimentului şi să ia toate măsurile posibile în vederea limitării consecinţelor lui.
    7.4. Dacă în termen de 5 zile de la producere evenimentul respectiv nu încetează, părţile au dreptul să îşi notifice încetarea de plin drept a prezentului contract fără ca vreuna dintre ele să pretindă daune-interese.

    8. Înregistrarea contractului
    8.1. În termen de 10 zile de la data încheierii prezentului contract, vânzătorul are obligaţia să îl înregistreze la direcţia pentru agricultură din judeţul în a cărui rază teritorială se află suprafaţa de teren cultivată.

    9. Litigii
    9.1. Părţile au convenit ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului contract sau rezultate din interpretarea, executarea ori încetarea acestuia să fie rezolvate pe cale amiabilă de reprezentanţii lor.
    9.2. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părţile se vor adresa ............. (instanţei judecătoreşti competente/comisiei de arbitraj, potrivit Codului de procedură civilă).
    9.3. În cazul neexecutării plăţilor datorate de către cumpărător, prezentul contract constituie de drept titlu executoriu, nemaifiind necesară intervenţia instanţelor judecătoreşti.

    10. Clauze finale
    10.1. Modificarea sau completarea clauzelor prezentului contract se face numai prin act adiţional încheiat între părţile contractante.
    10.2. Prezentul contract, împreună cu anexele care fac parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voinţa părţilor şi înlătură orice altă neînţelegere verbală dintre acestea, anterioară sau ulterioară încheierii lui.
    10.3. Fiecare dintre părţi este răspunzătoare pentru plata, în condiţiile legii, a taxelor şi impozitelor datorate în considerarea activităţilor desfăşurate potrivit prezentului contract.
    10.4. Prezentul contract se completează cu dispoziţiile Codului civil şi ale Codului comercial.

    Prezentul contract a fost încheiat într-un număr de 4 exemplare, din care ...................................

    Data: ....................    VÂNZĂTOR CUMPĂRĂTOR
  Numele şi prenumele .................. Numele şi prenumele/Denumirea ................
  Semnătura ............................ Reprezentant legal/Numele şi prenumele .......
  Ştampila Semnătura/Ştampila


                                      ----
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Clara
09 Februarie 2016
This could not posblsiy have been more helpful!
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016