Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 264 din 8 septembrie 2020  pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2020 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2020    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 264 din 8 septembrie 2020 pentru modificarea şi completarea anexelor nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2020 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2020

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 861 din 21 septembrie 2020
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 28.559 din 26.08.2020 al Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură,
    în baza prevederilor:
    - Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art. 2 din Legea nr. 36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 104/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (1) lit. ş^1) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016 pentru aprobarea regulilor privind organizarea sistemului de inspecţie şi certificare, de aprobare a organismelor de inspecţie şi certificare/organismelor de control şi de supraveghere a activităţii organismelor de control, în agricultura ecologică, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 13 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul prevederilor:
    - art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) şi (6) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexele nr. 1 şi 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 52/2020 privind aprobarea formularului-tip al cererii unice de plată pentru anul 2020, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 141 şi 141 bis din 21 februarie 2020, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. Anexa nr. 1 „Cerere unică de plată 2020“ se modifică după cum urmează:
    a) La capitolul V subcapitolul 3 secţiunea 2 V.3.2 „Angajamente şi declaraţii*) - M11 - Agricultură ecologică submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la practicile şi metodele de agricultură ecologică (sM11.1)“, paragraful „Angajamente“, punctul 3 va avea următorul cuprins:
    "3. - Mă angajez să prezint la APIA, în fiecare an de angajament, până la data de 15 octombrie inclusiv, un document justificativ (certificatul de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei) cu anexa aferentă, emise în fiecare an de OC, conform legislaţiei în vigoare. Pentru anul 2020, termenul se prelungeşte până la data de 1 noiembrie inclusiv."

    b) La capitolul V subcapitolul 3 secţiunea 2 V.3.2 - „Angajamente şi declaraţii*) - M11 - Agricultură ecologică, submăsura 11.1 - Sprijin pentru conversia la practicile şi metodele de agricultură ecologică (sM11.1)“, paragraful „Am luat la cunoştinţă că:“, liniuţa a cincea va avea următorul cuprins:
    " Copia documentaţiei privind derogarea de la durata perioadei de conversie trebuie depusă la APIA cel târziu odată cu depunerea documentului justificativ menţionat la art. 9 alin. (1) lit. o) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv certificatul de conformitate/master certificatul/ certificatul de confirmare a conversiei. Pentru anul 2020, termenul de depunere la APIA a documentaţiei privind derogarea de la durata perioadei de conversie este până la data de 1 noiembrie inclusiv."

    c) La capitolul V subcapitolul 3 secţiunea 3 V.3.3 „Angajamente şi declaraţii*) - M 11 - Agricultură ecologică submăsura 11.2 - Sprijin pentru menţinerea practicilor şi metodelor de agricultură ecologică (sM11.2)“, paragraful „Angajamente“, punctul 3 va avea următorul cuprins:
    "3. - Mă angajez să prezint la APIA, în fiecare an de angajament, până la data de 15 octombrie inclusiv, un document justificativ (certificatul de conformitate/master certificat/certificat de confirmare a conversiei) cu anexa aferentă, emise în fiecare an de OC, conform legislaţiei în vigoare. Pentru anul 2020, termenul se prelungeşte până la data de 1 noiembrie inclusiv."


    2. Anexa nr. 2 „Instrucţiuni de completare a formularului de cerere unică de plată 2020. Informaţii privind schemele de plată/măsurile de sprijin“ se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) La secţiunea „Schemele de plăţi directe şi măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole în anul 2020“ punctul 8 „Măsurile compensatorii de dezvoltare rurală aplicabile pe terenuri agricole“, la „Măsura 11“, paragraful al treilea se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Plăţile acordate pentru angajamentele asumate în cadrul sM11.1 nu pot depăşi limitele perioadelor de conversie (2 ani - culturi anuale şi 3 ani - culturi perene). După finalizarea perioadei de conversie, fermierii au obligaţia de a menţine suprafeţele în sistem ecologic cel puţin până la finalizarea perioadei de 5 ani de la semnarea angajamentului aferent sM11.1. În acest sens, fermierii vor prezenta la APIA, în fiecare an, până la 15 octombrie inclusiv, documentul justificativ (şi anexa corespunzătoare) care atestă că suprafeţele au fost menţinute în sistemul de agricultură ecologică până la încheierea perioadei de 5 ani de la semnarea angajamentului pentru sM11.1. În Campania 2020, termenul se prelungeşte până la data de 1 noiembrie inclusiv."

    b) La secţiunea „Documente anexate cererii“, punctul 8 „Măsuri de dezvoltare rurală. Documente specifice“, paragraful „Măsura 11“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "În cazul solicitării sprijinului aferent submăsurilor 11.1, 11.2, fermierul trebuie să prezinte următoarele documente în termen:
    - copie fişă de înregistrare a beneficiarului în agricultura ecologică conform anexei nr. 1 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.253/2013, cu modificările şi completările ulterioare, vizată de către DAJ şi valabilă pentru anul în curs (care se depune la APIA până la data de 1 noiembrie 2020 inclusiv);
    – copia documentului justificativ (certificat de conformitate/ master certificat/certificat de confirmare a conversiei) şi anexa la certificat conformă anexei nr. 6 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 895/2016, cu modificările şi completările ulterioare, care se depun la APIA până la data de 1 noiembrie 2020 inclusiv. Documentul justificativ şi anexa trebuie emise în fiecare an de cerere. Lipsa documentului/Depunerea lui după termen conduce la respingerea suprafeţelor de la plata M11 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute de legislaţia în vigoare."

    c) La secţiunea „Cazurile de forţă majoră/circumstanţe excepţionale/circumstanţe naturale“, după al doilea paragraf se introduce un nou paragraf, cu următorul cuprins:
    "De asemenea, distrugerea de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a culturilor agricole, a terenurilor agricole şi a animalelor domestice aflate sub angajamente de mediu şi climă (măsura 10 - agromediu şi climă, măsura 11 - agricultura ecologică şi măsura 13 - plăţi pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice) reprezintă caz de forţă majoră dacă sunt notificate la APIA şi documentele justificative sunt depuse de către beneficiarii măsurilor, în termen."

    d) La secţiunea „Cazurile de forţă majoră/circumstanţe excepţionale/circumstanţe naturale“, al patrulea paragraf „După caz, documentele sunt:“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "După caz, documentele sunt: certificatul de deces al beneficiarului, certificatul care atestă calitatea de moştenitor/certificat de moştenitor eliberat de notarul public, declaraţia de împuternicire pentru un singur moştenitor în cazul existenţei mai multor moştenitori pentru decesul beneficiarului; actul de identitate al moştenitorului/moştenitorului desemnat, certificatul medical de constatare a incapacităţii de muncă pentru incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului/adeverinţă medicală din care să reiasă incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului, după caz; procesul-verbal de constatare a calamităţii eliberat de primărie/procesul-verbal de constatare emis de către Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă pentru catastrofele naturale şi distrugerea accidentală a clădirilor exploataţiei, după caz. Fermierii care se află în zonele declarate calamitate printr-un act normativ naţional prezintă la A.P.I.A. doar înştiinţarea cu privire la cazurile de forţă majoră, prevăzută în anexa nr. 12 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare. Numai în baza ambelor acte menţionate (actul normativ naţional şi înştiinţarea), A.P.I.A. ia în considerare cazul de forţă majoră/situaţii excepţionale.
    Fermierii care au suferit calamităţi ale culturilor din cauza unor fenomene naturale izolate (îngheţ, inundaţii, secetă tornade etc.) pentru care nu există un act normativ naţional prezintă ca documente doveditoare, alături de înştiinţarea cu privire la cazurile de forţă majoră, prevăzută în anexa nr. 12 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 619/2015, cu modificările şi completările ulterioare, şi procesul-verbal de constatare a calamităţii eliberat de primărie.
    În cazul exproprierii întregii exploataţii agricole sau a unei mari părţi a acesteia, dacă aceasta nu a fost previzionată la data la care a fost depusă cererea unică de plată şi/sau data la care angajamentul de agromediu/ANC/agricultură ecologică a fost semnat:
    - decizie de expropriere însoţită de extrasul din anexa la decizie, cu indicarea poziţiei la care se regăseşte beneficiarul. Aceste documente se găsesc postate pe site-ul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere - CNADNR şi sunt afişate la sediul consiliului local de pe raza localităţii unde se desfăşoară lucrările;
    – convenţie/proces-verbal încheiat între beneficiar şi operatorul economic care efectuează lucrări de îmbunătăţiri funciare şi/sau lucrări de intervenţie/întreţinere la reţelele de transport apă/canal/gaze/electricitate/drumuri/poduri, lucrări ce au fost efectuate pe suprafeţele declarate de beneficiar la APIA, la o dată ulterioară depunerii cererii şi/sau semnării angajamentului de agromediu/agricultură ecologică;
    – decizia/dispoziţia/ordinul/hotărârea judecătorească în cazul pierderii dreptului de utilizare prin constituirea/ reconstituirea dreptului de proprietate, urmată de retrocedarea terenurilor agricole prin acte normative emise de autorităţi competente sau prin hotărâri judecătoreşti rămase definitive, despre care beneficiarul, în calitate de utilizator al terenului agricol, nu avea cunoştinţă la data depunerii cererii unice de plată.
    În cazul intervenţiilor temporare prin lucrări de reparaţii/întreţinere la reţelele de transport apă/canal/gaze/ electricitate/drumuri/poduri/lucrări de îmbunătăţiri funciare efectuate pe suprafeţele declarate la APIA la o dată ulterioară depunerii cererii şi/sau semnării angajamentului de agromediu/ANC/agricultură ecologică, neprevizionată de fermier, constituie circumstanţe excepţionale şi se procedează la fel ca în situaţiile de forţă majoră expuse mai sus.
    În cazul distrugerii de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic prevăzute în anexele nr. 1 şi 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006, cu modificările şi completările ulterioare, a culturilor agricole, a terenurilor agricole şi a animalelor domestice, se va depune la APIA documentul emis de către Comisia de constatare şi evaluare a pagubelor, respectiv Procesul-verbal de constatare şi evaluare a pagubelor produse de către exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic şi de stabilire a răspunderii civile şi a despăgubirii."
    ART. II
     Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros

    Bucureşti, 8 septembrie 2020.
    Nr. 264.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016