Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 262 din 6 octombrie 2021  privind sistemul de sancţiuni aplicabil schemelor de plăţi directe  şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic,  aferente cererilor unice de plată din anii de cerere 2021 şi 2022    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 262 din 6 octombrie 2021 privind sistemul de sancţiuni aplicabil schemelor de plăţi directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectoarele vegetal şi zootehnic, aferente cererilor unice de plată din anii de cerere 2021 şi 2022

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 991 din 18 octombrie 2021
    Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale politici agricole nr. 254.205 din 16.09.2021,
    în baza prevederilor:
    - Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, cu completările ulterioare;
    – Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 641/2014 al Comisiei din 16 iunie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, cu modificările ulterioare;
    – Regulamentului de punere în aplicare (UE) 2021/725 al Comisiei din 4 mai 2021 de derogare, pentru anul 2021, de la Regulamentele de punere în aplicare (UE) nr. 809/2014, (UE) nr. 180/2014, (UE) nr. 181/2014, (UE) 2017/892, (UE) 2016/1.150, (UE) 2018/274, (UE) nr. 615/2014 şi (UE) 2015/1.368 în ceea ce priveşte anumite controale administrative şi la faţa locului aplicabile în cadrul politicii agricole comune;
    – Regulamentului (UE) 2020/2.220 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 decembrie 2020 de stabilire a anumitor dispoziţii tranzitorii privind sprijinul acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi din Fondul european de garantare agricolă (FEGA) în anii 2021 şi 2022 şi de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1.305/2013, (UE) nr. 1.306/2013 şi (UE) nr. 1.307/2013 în ceea ce priveşte resursele şi aplicarea regulamentelor respective în anii 2021 şi 2022 şi a Regulamentului (UE) nr. 1.308/2013 în ceea ce priveşte resursele şi repartizarea unui astfel de sprijin pentru anii 2021 şi 2022;
    – Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000 al Consiliului şi al Parlamentului European din 17 iulie 2000 de stabilire a unui sistem de identificare şi înregistrare a bovinelor şi privind etichetarea cărnii de vită şi mânzat şi a produselor din carne de vită şi mânzat şi de abrogare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 820/97, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17 decembrie 2003 de stabilire a unui sistem de identificare şi de înregistrare a animalelor din speciile ovină şi caprină şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 şi a Directivelor 92/102/CEE şi 64/432/CEE, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Regulamentului (UE) nr. 429/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor şi de modificare şi de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătăţii animalelor („Legea privind sănătatea animală“);
    – Regulamentului delegat (UE) 2019/2.035 din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 429/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele pentru unităţile care deţin animale terestre şi incubatoare, precum şi pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deţinute şi a ouălor pentru incubaţie;
    – Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010 privind aprobarea Normei sanitare veterinare pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022, cu modificările ulterioare,

    în temeiul prevederilor:
    - art. 36 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022;
    – Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 57 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite prezentul ordin.
    CAP. I
    Domeniul de aplicare şi definiţii
    ART. 1
    (1) Prezentul ordin reglementează sistemul de sancţiuni aplicabil următoarelor scheme de plăţi directe:
    a) schema de plată unică pe suprafaţă;
    b) plata redistributivă;
    c) plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu;
    d) plata pentru tinerii fermieri;
    e) schema de sprijin cuplat;
    f) schema simplificată pentru micii fermieri.

    (2) Prezentul ordin reglementează sistemul de sancţiuni aplicabil ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic pentru speciile ovine şi caprine, aferente cererilor unice de plată depuse la Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, denumită în continuare APIA, în anii de cerere 2021 şi 2022.
    (3) Pentru a se asigura protecţia eficace a intereselor financiare ale Uniunii Europene este obligatorie respectarea principiilor prevăzute la art. 58 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind finanţarea, gestionarea şi monitorizarea politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 352/78, (CE) nr. 165/94, (CE) nr. 2.799/98, (CE) nr. 814/2000, (CE) nr. 1.290/2005 şi (CE) nr. 485/2008 ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013.

    ART. 2
    (1) În înţelesul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii:
    a) bază de date electronică a animalelor este baza naţională de date electronică a animalelor prevăzută la art. 109 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 429/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 martie 2016 privind bolile transmisibile ale animalelor şi de modificare şi de abrogare a anumitor acte din domeniul sănătăţii animalelor („Legea privind sănătatea animală“), denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 429/2016, coroborat cu art. 42 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2.035 din 28 iunie 2019 de completare a Regulamentului (UE) 429/2016 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte normele pentru unităţile care deţin animale terestre şi incubatoare, precum şi pentru trasabilitatea anumitor animale terestre deţinute şi a ouălor pentru incubaţie, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) 2019/2.035, pentru bovine şi art. 49 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2.035 pentru ovine/caprine;
    b) Registrul naţional al exploataţiilor, denumit în continuare RNE, este colecţia de date în format electronic, care cuprinde informaţiile de identificare ale fiecărei exploataţii din România în conformitate cu prevederile art. 1 pct. 15 din Norma sanitară veterinară pentru implementarea procesului de identificare şi înregistrare a suinelor, ovinelor, caprinelor şi bovinelor, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) Registrul individual al exploataţiei, denumit în continuare RIE, este reprezentat de evidenţele ţinute la zi în unităţi, în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) lit. a) şi b), precum şi art. 108 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 429/2016;
    d) beneficiar este definit la art. 7 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022, denumită în continuare ordonanţă de urgenţă, şi trebuie să respecte normele privind ecocondiţionalitatea, în sensul art. 91 şi 92 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, cu excepţia cazului în care solicită ajutoare naţionale tranzitorii;
    e) depunerea cu întârziere a cererii unice de plată şi/sau a formularelor de modificare a acesteia înseamnă depunerea cererii unice de plată şi/sau a formularelor de modificare a cererii unice de plată după data-limită de depunere fără penalizări;
    f) nedeclarare înseamnă omisiunea declarării unor parcele sau a unor suprafeţe din exploataţia fermierului;
    g) paşaport bovine este documentul de identificare prevăzut la art. 108 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 429/2016, coroborat cu prevederile art. 44 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2.035 pentru bovine, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 7 la norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    h) reducerea liniară înseamnă aplicarea unei reduceri proporţionale a sumelor de plată rezultate după aplicarea reducerilor de supradeclarare, întârziere şi nedeclarare pentru toate cererile unice de plată, în cazul în care se depăşeşte plafonul naţional stabilit sau plafoanele fiecărei măsuri. Nu se aplică în cazul ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic;
    i) reducerea plăţilor înseamnă procesul de diminuare a plăţilor în urma aplicării sancţiunilor de supradeclarare, întârziere, nedeclarare, reducere liniară, ecocondiţionalitate, precum şi a sancţiunilor pentru animalele nedeterminate - declaraţia sector zootehnic;
    j) reducerea suprafeţelor înseamnă diminuarea suprafeţelor utilizate la calculul plăţii pe baza neconformităţilor constatate;
    k) sistem de identificare şi înregistrare a animalelor înseamnă sistemul pentru identificarea şi înregistrarea animalelor care, în conformitate cu prevederile art. 108 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 429/2016, cuprinde următoarele elemente: mijloacele de identificare individuală, documente de identificare/documente de circulaţie (pentru bovine paşaport/ document de mişcare), evidenţe ţinute la zi în unităţi (Registrul individual al exploataţiei), o bază de date electronică a animalelor;
    l) supradeclarare înseamnă diferenţa dintre suprafaţa solicitată pentru plată şi suprafaţa determinată pentru plată;
    m) rata de ajustare reprezintă o reducere a plăţilor directe aplicată pentru a se asigura respectarea plafoanelor anuale stabilite de Regulamentul (UE, EURATOM) nr. 1.311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020. Aceasta se determinată în conformitate cu art. 26 din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013 şi se aplică numai plăţilor directe care depăşesc 2.000 euro şi care urmează să fie acordate fermierilor în anul calendaristic corespunzător;
    n) mijloc de identificare individual - element al sistemului de identificare prevăzut la art. 108 alin. (3) lit. a) din Regulamentul (UE) nr. 429/2016, coroborat cu art. 38 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2.035 pentru bovine şi art. 45 din Regulamentul delegat (UE) 2019/2.035 pentru ovine/caprine;
    o) notificare către RNE înseamnă înregistrarea mişcării/evenimentului în RNE în termenul de maximum 7 zile prevăzut de norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    p) notificare tardivă către RNE înseamnă înregistrarea mişcării/evenimentului în RNE după termenul de maximum 7 zile prevăzut de norma sanitară veterinară aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 40/2010, cu modificările şi completările ulterioare;
    q) animal determinat - este reglementat de art. 2 lit. c) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru aprobarea criteriilor de eligibilitate, condiţiilor specifice şi a modului de implementare a schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) şi art. 35 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 11/2021 pentru aprobarea schemelor de plăţi şi a unor instrumente de garantare care se aplică în agricultură în anii 2021 şi 2022, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021;
    r) animal nedeterminat înseamnă un animal pentru care nu sunt îndeplinite toate condiţiile prevăzute de normele privind acordarea ajutorului/sprijinului;
    s) animal identificabil individual înseamnă animalul care este identificabil prin cel puţin un element al sistemului de identificare şi înregistrare a animalelor;
    t) animal neidentificabil individual înseamnă animalul care nu este identificabil prin niciunul din elementele sistemului de identificare şi înregistrare a animalelor.

    (2) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul ordin, altele decât cele prevăzute la alin. (1), au înţelesul prevăzut la art. 2 alin. (1) din ordonanţa de urgenţă şi la art. 2 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021.

    CAP. II
    Dispoziţii generale privind aplicarea respingerilor şi sancţiunilor administrative
    ART. 3
    (1) Pentru fiecare schemă de plăţi directe şi pentru ajutoare naţionale tranzitorii care se acordă în agricultură în anii 2021 şi 2022, conform ordonanţei de urgenţă, se aplică un sistem de sancţiuni care constă în:
    a) respingerea plăţii;
    b) sancţiuni administrative, care pot lua următoarele forme:
    (i) reducerea valorii ajutorului/sprijinului;
    (ii) reducerea suprafeţelor pentru care se calculează ajutorul/sprijinul;
    (iii) neacordarea ajutorului/sprijinului;
    (iv) sancţiuni suplimentare;
    (v) retragerea sumelor acordate.


    (2) Respingerea plăţii survine în următoarele situaţii:
    a) neîndeplinirea calităţii de fermier activ conform art. 6 alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, cu excepţia ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi zootehnic;
    b) nerespectarea prevederilor art. 10 din ordonanţa de urgenţă pentru plăţile directe şi ale art. 35 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021 pentru ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal, respectiv a prevederilor referitoare la suprafaţa minimă a exploataţiei;
    c) pentru suprafeţele pe care nu se realizează o activitate minimă, aşa cum este definită la art. 2 alin. (2) lit. c) din ordonanţa de urgenţă;
    d) pentru neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 3-15 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021 şi pentru nedepunerea sau nedepunerea în termen a documentelor specifice prevăzute la art. 71-86 din acelaşi ordin, pentru schemele sprijinului cuplat sector zootehnic, în conformitate cu prevederile art. 84 alin. (1)-(6) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021;
    e) pentru neîndeplinirea condiţiilor de eligibilitate prevăzute la art. 3-15 şi art. 44-58 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021 şi pentru nedepunerea sau nedepunerea în termen a documentelor specifice prevăzute la art. 44-58 din acelaşi ordin, pentru sprijinul cuplat sectorul vegetal;
    f) pentru crearea în mod artificial de condiţii pentru obţinerea plăţii, aşa cum acestea sunt prevăzute la art. 98-101 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021;
    g) dacă beneficiarul sau reprezentantul acestuia nu permite efectuarea controlului la faţa locului, cu excepţia cazurilor de forţă majoră şi a circumstanţelor excepţionale, conform art. 59 alin. (7) din Regulamentul nr. 1.306/2013.

    (3) Sancţiunile aplicabile schemelor de plăţi directe şi ajutoarelor naţionale tranzitorii se aplică în următoarea ordine:
    a) sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor/sancţiuni care se aplică pentru animalele nedeterminate, respectiv pentru declaraţia sector zootehnic, la care se adaugă, după caz, sancţiunile suplimentare specifice schemei pentru tinerii fermieri, în temeiul art. 50-51 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 637/2008 al Consiliului şi a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, cu excepţia plăţii pentru practicile agricole benefice pentru climă şi mediu, denumită în continuare plata pentru înverzire. Supradeclarările referitoare la o parcelă pot fi compensate de subdeclarările privind alte parcele din aceeaşi grupă de plată. În cazul în care aceeaşi suprafaţă serveşte drept bază pentru o cerere de ajutor şi/sau o cerere de plată în cadrul mai multor scheme de ajutoare sau măsuri de sprijin pe suprafaţă, suprafaţa respectivă este luată în considerare separat pentru fiecare dintre schemele de ajutoare sau măsurile de sprijin în cauză;
    b) sancţiuni administrative, altele decât cele privind supradeclarările suprafeţelor, referitoare la:
    (i) reducerea plăţii pentru înverzire în cazul nerespectării diversificării culturilor, a cerinţelor privind păşunile permanente şi a zonelor de interes ecologic;
    (ii) sancţiuni administrative referitoare la plata pentru înverzire, aplicate conform art. 28 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii, cu modificările şi completările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014;

    c) sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii unice de plată, a documentelor justificative aferente cererii de plată şi, după caz, a documentelor de modificare a cererii de plată;
    d) sancţiuni pentru nedeclararea suprafeţelor;
    e) reducerea liniară se aplică, cu excepţia ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic, după caz:
    (i) pentru tinerii fermieri - conform art. 6 alin. (2) lit. f) pct. (ii) din Regulamentul (UE) nr. 809/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire în ceea ce priveşte sistemul integrat de administrare şi control, măsurile de dezvoltare rurală şi ecocondiţionalitatea, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 809/2014, respectiv art. 51 alin. (3) şi art. 50 alin. (7) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013;
    (ii) pentru plata redistributivă - conform art. 41 alin. (4) şi (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013;
    (iii) pentru toate schemele - conform art. 7 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013;

    f) rata de ajustare, conform art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, cu excepţia ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul zootehnic;
    g) sancţiuni pentru nerespectarea normelor privind ecocondiţionalitatea, cu excepţia ajutoarelor naţionale tranzitorii.


    ART. 4
    (1) Baza de calcul pentru plăţile directe pe suprafaţă şi ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul vegetal reprezintă:
    a) în cazul plăţii pentru tinerii fermieri, dacă suprafaţa declarată în cadrul schemei unice de plată pe suprafaţă depăşeşte limita de 60 hectare, plata se acordă pentru suprafaţa maximă de 60 hectare;
    b) în cazul plăţii redistributive, dacă suprafaţa declarată în cadrul schemei unice de plată pe suprafaţă depăşeşte limita de 30 hectare, plata se acordă pentru suprafaţa maximă de 30 hectare;
    c) în cazul schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), d)-f) şi alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, dacă se constată că suprafaţa determinată a unei grupe de plată este mai mare decât suprafaţa declarată în cererea de ajutor, pentru calcularea ajutorului se utilizează suprafaţa declarată;
    d) în cazul schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), d)-f) şi alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, dacă suprafaţa declarată este mai mare decât suprafaţa determinată pentru un grup de plată, ajutorul se calculează pe baza suprafeţei determinate pentru grupul de plată în cauză.

    (2) Dacă diferenţa dintre suprafaţa totală determinată şi suprafaţa totală declarată pentru plată în cadrul schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă sau suprafaţa totală declarată pentru plată în cadrul unei măsuri de sprijin pe suprafaţă este mai mică sau egală cu 0,1 hectare, suprafaţa determinată este considerată egală cu suprafaţa declarată. Pentru acest calcul se iau în considerare doar supradeclarările suprafeţelor la nivelul unui grup de plată. Această prevedere nu se aplică dacă diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală declarată pentru plăţi.

    ART. 5
    Baza de calcul pentru schemele de sprijin cuplat în sectorul zootehnic şi pentru ajutoarele naţionale tranzitorii pentru speciile ovine şi caprine este următoarea:
    a) sprijinul/ajutorul nu se acordă pentru un număr de animale mai mare decât cel declarat în cererea unică de plată - declaraţia sector zootehnic, pentru categoria de animal solicitată;
    b) dacă numărul animalelor declarate în cererea unică de plată depăşeşte numărul de animale determinate în urma controalelor administrative şi a controalelor efectuate la faţa locului, sprijinul/ajutorul se calculează pe baza numărului de animale determinat;
    c) sprijinul/ajutorul nu se acordă pentru un număr de animale mai mic decât numărul minim de animale prevăzut pentru fiecare categorie de animale la art. 65, 75, 77, 79 şi 80 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021;
    d) pentru fiecare categorie de animale, solicitanţii beneficiază de sprijin cuplat sector zootehnic pentru numărul maxim de animale prevăzut la art. 73-81 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021;
    e) în cazul în care se constată neconformităţi în ceea ce priveşte sistemul de identificare şi înregistrare a animalelor se aplică următoarele dispoziţii:
    (i) o bovină prezentă în exploataţie care şi-a pierdut unul dintre cele două mijloace de identificare este considerată determinată cu condiţia să poată fi identificată în mod clar şi individual cu ajutorul celorlalte elemente ale sistemului de identificare şi înregistrare a bovinelor;
    (ii) pentru înregistrări incorecte în paşaportul bovinei, date care nu sunt relevante pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, respectiv adresă exploataţie, adresă domiciliu/sediu solicitant, nume, prenume/denumire solicitant, rasa - cu excepţia sprijinului cuplat categoria taurine de carne, bovina respectivă este considerată nedeterminată numai dacă aceste înregistrări incorecte se constată în cadrul a două controale efectuate în doi ani de cerere consecutivi. Pentru înregistrări incorecte în paşaportul bovinei, date care sunt relevante pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, respectiv date referitoare la animal: număr de identificare, data naşterii, sex, specie, rasă - doar pentru sprijinul cuplat, categoria taurine de rasă, cod exploataţie, CNP/CUI solicitant, data de intrare/ieşire în/din exploataţie, bovina respectivă este considerată nedeterminată de la prima constatare;
    (iii) pentru înregistrări incorecte sau incomplete în RIE, date care nu sunt relevante pentru îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate, bovina respectivă este considerată nedeterminată numai dacă aceste înregistrări incorecte se constată în cadrul a două controale efectuate la faţa locului în doi ani de cerere consecutivi;
    (iv) pentru animalul din specia bovine, ovine, caprine prezent la faţa locului în exploataţie şi care nu figurează înregistrat în RIE sau pentru animalul din specia bovine, ovine, caprine negăsit la faţa locului în exploataţie şi a cărui ieşire nu este actualizată în RIE, animalul respectiv este considerat nedeterminat de la prima constatare la faţa locului;
    (v) un animal din specia ovină sau caprină prezent la faţa locului în exploataţie care a pierdut unul dintre cele două mijloace de identificare este considerat determinat cu condiţia ca animalul să mai poată fi identificat cu ajutorul unui mijloc de identificare şi cu condiţia să poată fi identificat prin toate celelalte elemente ale sistemului de identificare şi înregistrare a animalelor;
    (vi) dacă neconformităţile constatate se referă la notificări tardive către RNE în perioada de reţinere pentru mişcări tip intrare/tip ieşire/sacrificare abator/sacrificare consum propriu/moarte animal/moarte accidentală care implică animalele solicitate pentru sprijin cuplat sector zootehnic, animalul în cauză este considerat nedeterminat;

    f) pentru sprijinul cuplat din sectorul zootehnic prevăzut la art. 1 alin. (2) lit. e) din ordonanţa de urgenţă şi reglementat prin prevederile art. 71-86 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021, dacă atât numărul de animale solicitat pentru o categorie de animal, cât şi numărul de animale determinat pentru o categorie de animal sunt mai mari decât limita maximă pentru care se acordă sprijinul cuplat, nu se aplică nicio sancţiune, iar valoarea sprijinului cuplat se acordă pentru limita maximă, prevăzută la art. 73 lit. b), art. 75 alin. (2), art. 77 lit. b), art. 79 alin. (1) lit. b) şi art. 80 lit. b) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021, din numărul de animale determinat;
    g) sunt determinate la plată pentru sprijin cuplat sector zootehnic bovinele solicitate în cererea unică de plată, la categoria bivoliţă de lapte, vacă de carne şi vacă de lapte, provenite din import efectuat în anul anterior depunerii sau în anul depunerii cererii de plată şi care nu au cel puţin un produs înregistrat în RNE sau bovinele care au fătat un produs neviabil, respectiv mort sau avortat după 6 luni de gestaţie, dar şi în alte cazuri în care înregistrarea în RNE nu s-a făcut din motive neimputabile fermierilor, dacă sunt prezentate documente doveditoare care să probeze încadrarea în categoriile de animale pentru care se solicită plata:
    (i) pentru bovinele provenite din import, care nu figurează cu produs în RNE, se vor depune documente cu traduceri autorizate în limba română, din care să rezulte că animalele respective au fătat pe teritoriul ţării de provenienţă;
    (ii) pentru bovinele care au fătat un produs neviabil, respectiv mort sau avortat după 6 luni de gestaţie, se va prezenta buletinul de însămânţări artificiale/adeverinţa de montă naturală sau cel puţin un document justificativ din care să rezulte că perioada de gestaţie a durat cel puţin 6 luni, iar data fătării produsului mort sau neviabil este cuprinsă între data însămânţării artificiale şi/sau montei naturale şi data-limită de depunere a cererilor unice de plată, respectiv 15 mai a anului de cerere.    ART. 6
    (1) Sancţiunile pentru supradeclararea suprafeţelor în cazul schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), d)-f) şi alin. (3) din ordonanţa de urgenţă sunt următoarele:
    a) dacă suprafaţa determinată este mai mare decât suprafaţa declarată în cererea de sprijin/grup de plată, nu se aplică nicio penalizare, iar plata se calculează pentru suprafaţa declarată;
    b) dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată pentru plată şi suprafaţa determinată la nivelul unui grup de plată este mai mică sau egală cu 0,1 ha, suprafaţa determinată se va considera egală cu suprafaţa declarată. Această prevedere nu se aplică în cazul în care diferenţa reprezintă mai mult de 20% din suprafaţa totală declarată pentru plată, cu excepţia schemei de practici agricole benefice pentru climă şi mediu (înverzire), la care baza de calcul este suprafaţa determinată de la schema de plată unică pe suprafaţă;
    c) dacă în cazul unui grup de plată suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 3% din suprafaţa determinată sau 2 ha, dar mai mică sau egală cu 20% din suprafaţa determinată, plata se calculează pe baza suprafeţei determinate astfel:
    (i) pentru ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal şi sprijin cuplat vegetal, plata se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate;
    (ii) pentru schemele de plată prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), d), f) din ordonanţa de urgenţă, plata se calculează pe baza suprafeţei determinate, din care se scade de 1,5 ori diferenţa constatată. Sancţiunea administrativă nu depăşeşte 100% din cuantumurile bazate pe suprafaţa declarată;

    d) dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, pentru anul în cauză nu se acordă nicio plată pentru grupul de plată în cauză;
    e) dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 50% din suprafaţa determinată, fermierul este exclus de la plată pentru grupul de plată în cauză şi, în plus, acesta este supus unei sancţiuni suplimentare egale cu cuantumul ajutorului sau sprijinului care corespunde diferenţei dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa determinată. Dacă suma calculată ca sancţiune suplimentară nu poate fi reţinută în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.

    (2) Dacă beneficiarului nu i-a fost impusă nicio sancţiune administrativă pentru supradeclararea suprafeţelor în cazul schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a), b), d)-f) şi alin. (3) din ordonanţa de urgenţă, sancţiunea administrativă prevăzută la alin. (1) lit. c) se reduce cu 50% dacă diferenţa dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa determinată nu depăşeşte 10% din suprafaţa determinată.
    (3) Dacă unui beneficiar i-a fost redusă sancţiunea administrativă în conformitate cu alin. (2), iar o altă sancţiune administrativă menţionată la alin. (1) şi la art. 21 din Regulamentul delegat (UE) nr. 1.393/2016 al Comisiei din 4 mai 2016 de modificare a Regulamentului delegat (UE) nr. 640/2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.306/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului în ceea ce priveşte Sistemul Integrat de Administrare şi Control şi condiţiile pentru refuzarea sau retragerea plăţilor şi pentru sancţiunile administrative aplicabile în cazul plăţilor directe, al sprijinului pentru dezvoltare rurală şi al ecocondiţionalităţii trebuie să îi fie impusă beneficiarului respectiv pentru schema de ajutoare sau pentru măsura de sprijin în cauză în ceea ce priveşte anul de cerere următor, beneficiarul respectiv plăteşte întreaga sancţiune administrativă pentru respectivul an de cerere următor, precum şi cuantumul cu care a fost redusă sancţiunea administrativă, în conformitate cu alin. (2).
    (4) Dacă suma calculată în conformitate cu alin. (1) lit. a)-c) nu poate fi reţinută în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.

    ART. 7
    Sancţiunile pentru depunerea cu întârziere a cererii unice de plată în cazul schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă sunt următoarele:
    a) depunerea unei cereri unice de plată după data-limită de depunere fără penalizări de întârziere, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, determină o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cazul în care cererea ar fi fost depusă până la termenul stabilit. Dacă o astfel de întârziere depăşeşte 25 de zile calendaristice, cererea unică de plată este considerată inadmisibilă, iar solicitantului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin;
    b) depunerea unei modificări a cererii unice de plată după data-limită pentru o astfel de depunere, în conformitate cu prevederile art. 9 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă, determină o reducere de 1% pe zi lucrătoare a sumelor la care fermierul ar fi avut dreptul dacă cererea unică de plată ar fi fost depusă până la termenul stabilit. Modificările referitoare la o cerere unică de plată nu sunt admise după ultima dată posibilă pentru depunerea întârziată a cererilor unice. Dacă o astfel de întârziere depăşeşte ultima dată posibilă pentru depunerea întârziată a cererilor unice, modificarea adusă cererii unice de plată este considerată inadmisibilă, iar beneficiarului nu i se acordă niciun ajutor sau sprijin pentru modificarea în cauză. În sensul prezentului alineat, modificările privind cererea unică de plată includ modificări ale suprafeţelor/numărului de animale sau culturilor declarate în cerere, adăugări/retrageri ale unor scheme de plată/măsuri de sprijin sau adăugări ale unor parcele în cadrul unor scheme de plată/măsuri de sprijin.


    ART. 8
    Sancţiunile pentru nedeclararea suprafeţelor în cazul schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-e) şi alin. (3) din ordonanţa de urgenţă sunt următoarele:
    a) în cazul în care, pentru un anumit an, un fermier nu declară toate suprafeţele, iar diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea unică de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mare de 3% din suprafaţa totală declarată, valoarea totală a plăţilor directe pe suprafaţă şi/sau a sprijinului în cadrul măsurilor de sprijin pe suprafaţă cuvenite fermierului pentru anul în care s-a constatat neregula se reduce cu până la 3%, astfel:
    (i) dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 3%, dar mai mic sau egal cu 30% din suprafaţa totală declarată, fermierul va fi sancţionat cu un procent de 1%;
    (ii) dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50% din suprafaţa totală declarată, fermierul va fi sancţionat cu un procent de 2%;
    (iii) dacă suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintă un procent mai mare de 50% din suprafaţa totală declarată, fermierul va fi sancţionat cu un procent de 3%;

    b) în cazul în care diferenţa dintre suprafaţa totală declarată în cererea de plată, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa totală a parcelelor nedeclarate, pe de altă parte, este mai mică sau egală cu 3% din suprafaţa totală declarată, fermierul nu va fi sancţionat.


    ART. 9
    În situaţia în care cuantumul total al plăţilor directe care urmează să fie acordate este mai mare decât plafonul alocat României se efectuează o reducere liniară a cuantumurilor plăţilor directe pentru toţi beneficiarii eligibili la plată, conform art. 7 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.

    ART. 10
    Rata de ajustare se aplică potrivit art. 8 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, se stabileşte de către Comisia Europeană şi se transmite statelor membre prin regulamentele comunitare emise.

    ART. 11
    În cazul în care terenul este transferat în cursul anului calendaristic în cauză sau al anilor în cauză, sancţiunea administrativă se aplică prin reducerea plăţilor sau excluderea de la întreaga sumă a plăţilor care au fost acordate sau urmează a fi acordate cesionarului pentru suprafeţele transferate sau care urmează să fie transferate în cursul anului calendaristic în care a avut loc constatarea neconformităţii.

    CAP. III
    Dispoziţii specifice privind aplicarea sistemului de reduceri şi sancţiuni aplicabil schemelor de plăţi prevăzute la art. 1 alin. (2) şi (3) din ordonanţa de urgenţă
    ART. 12
    (1) Pentru a beneficia de plată în cadrul schemei unice de plată pe suprafaţă, fermierii trebuie să respecte condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 9 din ordonanţa de urgenţă şi la art. 5-8 şi 11-16 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021.
    (2) În cazul plăţii schemei de plată unică pe suprafaţă, baza de calcul este stabilită la art. 4 alin. (1) lit. c) şi d).
    (3) Sancţiunile aplicabile în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă sunt stabilite la art. 3.

    ART. 13
    (1) Plata redistributivă se acordă pentru intervalele de suprafaţă stabilite potrivit art. 16 alin. (2) din ordonanţa de urgenţă.
    (2) În cadrul plăţii redistributive se aplică sistemul de sancţiuni administrative prevăzut la art. 3, astfel:
    a) în cazurile în care se constată că s-au creat condiţii artificiale de acordare a sprijinului, prevăzute la art. 32 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021, sprijinul pentru această schemă de plată este respins;
    b) în cazul transferului de exploataţie între doi fermieri, plata redistributivă se acordă pentru suprafaţa totală rezultată în urma transferului, fără a se depăşi suprafaţa maximă de 30 ha, conform art. 15 din ordonanţa de urgenţă.

    (3) Dacă suprafaţa declarată în cadrul schemei de plată unice pe suprafaţă depăşeşte limita de 30 ha, suprafaţa declarată pentru plata redistributivă se reduce la 30 ha.
    (4) În cazul sancţiunilor pentru supradeclararea suprafeţelor se aplică următoarele prevederi:
    a) în situaţia în care atât suprafaţa declarată, cât şi suprafaţa determinată a unei exploataţii depăşesc limita maximă de 30 ha, chiar dacă pe total exploataţie se înregistrează supradeclarare pentru plata redistributivă, nu se aplică sancţiuni pentru supradeclarare pentru această schemă de plată;
    b) în situaţia în care suprafaţa determinată se situează sub limita maximă de 30 ha şi se constată o supradeclarare se aplică sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor, conform art. 6. Modul de aplicare a acestor sancţiuni se aplică în funcţie de procentul de supradeclarare, astfel:
    (i) > 3% sau > 2 ha) şi ≤ 20% dacă suprafeţele declarate şi determinate sunt mai mari decât limita maximă a primului interval al schemei de plată redistributivă (5 ha), diferenţa de suprafaţă constatată se înmulţeşte cu 1,5 şi se împarte pe intervalele de suprafaţă în funcţie de suprafaţa determinată care depăşeşte primul interval, după care acestea se înmulţesc cu cuantumul stabilit pentru fiecare interval în parte;
    (ii) dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinată, pentru anul în cauză nu se acordă nicio plată pentru grupul de plată în cauză;
    (iii) dacă suprafaţa declarată pentru plată depăşeşte suprafaţa determinată cu un procent mai mare de 50% din suprafaţa determinată, fermierul este exclus de la plată pentru grupul de plată în cauză şi, în plus, acesta este supus unei sancţiuni suplimentare egale cu diferenţa de suprafaţă constatată dintre suprafaţa declarată şi suprafaţa determinată care este împărţită pe intervalele schemei de plată redistributivă şi se înmulţesc cu cuantumul fiecărui interval în parte. Dacă suma calculată ca sancţiune suplimentară nu poate fi reţinută în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.


    (5) Calculul penalizărilor de întârziere se efectuează pentru suprafaţa declarată, fără a se depăşi suprafaţa maximă de 30 ha.

    ART. 14
    (1) În cazul plăţii pentru înverzire, baza de calcul se stabileşte conform art. 23 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014. Fără a se aduce atingere sancţiunilor administrative aplicabile în conformitate cu art. 28 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, dacă suprafaţa declarată într-o cerere unică pentru plata de bază sau pentru plata unică pe suprafaţă depăşeşte suprafaţa determinată, suprafaţa determinată este utilizată pentru calcularea plăţii de ecologizare, după cum urmează:
    a) dacă suprafaţa declarată într-o cerere unică de plată pentru plata unică pe suprafaţă depăşeşte suprafaţa determinată, suprafaţa determinată este utilizată pentru calcularea plăţii pentru înverzire;
    b) dacă se constată că suprafaţa declarată pentru schema de plată unică pe suprafaţă este mai mică decât suprafaţa determinată în cererea unică de plată, pentru calcularea plăţii pentru înverzire se utilizează suprafaţa declarată.

    (2) Nu se aplică sancţiuni pentru situaţiile în care fermierii modifică utilizarea parcelelor agricole în ceea ce priveşte zonele acoperite de strat vegetal prin schimbarea amplasamentului parcelei agricole sau schimbarea amestecului de specii de culturi pentru strat vegetal ca urmare a condiţiilor meteorologice nefavorabile, fără a modifica procentul zonelor acoperite de strat vegetal declarat, iar amestecul de specii de culturi pentru strat vegetal să fie menţionat în lista prevăzută în anexa nr. 12 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021, după cum urmează:
    a) înfiinţarea culturilor pentru zonele cu strat vegetal pe alte parcele din cadrul exploataţiei decât pe cele declarate în cererea unică de plată sau în formularele de modificare a acesteia;
    b) înfiinţarea altor culturi pentru zonele cu strat vegetal decât cele declarate în cererea unică de plată sau în formularele de modificare a acesteia, dintre culturile secundare prevăzute în anexa nr. 12 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021.

    (3) Prevederile alin. (2) se aplică numai în situaţia în care fermierii notifică APIA cu privire la aceste modificări, conform angajamentului semnat la depunerea cererii unice de plată, în termen de 15 zile de la înfiinţarea culturii secundare, dar nu mai târziu de data de 15 octombrie a anului de cerere. Modificările prevăzute la alin. (2) nu vor putea schimba proporţia zonelor de interes ecologic din suprafaţa de teren arabil declarată la depunerea cererii unice de plată şi/sau a formularelor de modificare a cererii.
    (4) În cazul plăţii pentru înverzire se aplică următoarele reduceri şi sancţiuni specifice:
    a) reduceri de suprafaţă aplicate conform art. 24-27 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014;
    b) sancţiuni administrative aplicate conform art. 28 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, începând cu anul de cerere 2017.

    (5) Conform art. 24 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, reducerea plăţii pentru înverzire, în cazul nerespectării diversificării culturilor, se aplică având în vedere următoarele considerente:
    a) în ceea ce priveşte terenul arabil în cazul căruia, în conformitate cu art. 44 alin. (1) primul paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, trebuie cultivate cel puţin două culturi diferite şi cultura principală nu trebuie să acopere mai mult de 75% din suprafaţa totală de teren arabil, dar suprafaţa determinată pentru cultura principală acoperă mai mult de 75% din suprafaţa totală determinată de teren arabil, suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii de ecologizare în conformitate cu art. 23 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 se reduce cu o suprafaţă obţinută înmulţind cu 2 suprafaţa culturii principale care depăşeşte 75% din suprafaţa totală determinată de teren arabil;
    b) în ceea ce priveşte terenul arabil în cazul căruia, în conformitate cu art. 44 alin. (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, trebuie cultivate cel puţin trei culturi diferite şi cultura principală nu trebuie să acopere mai mult de 75% din suprafaţa totală de teren arabil, dar suprafaţa determinată pentru cultura principală acoperă mai mult de 75% din suprafaţa totală determinată de teren arabil, suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii de ecologizare în conformitate cu art. 23 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 se reduce cu suprafaţa culturii principale care depăşeşte 75% din suprafaţa totală determinată de teren arabil;
    c) în ceea ce priveşte terenul arabil în cazul căruia, în conformitate cu art. 44 alin. (1) al doilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, trebuie cultivate cel puţin trei culturi diferite şi principalele două culturi nu trebuie să acopere mai mult de 95% din suprafaţa totală de teren arabil, dar suprafaţa determinată pentru principalele două culturi acoperă mai mult de 95% din suprafaţa totală determinată de teren arabil, suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii de ecologizare în conformitate cu art. 23 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 se reduce cu o suprafaţă obţinută înmulţind cu 5 suprafaţa principalelor două culturi care depăşeşte 95% din suprafaţa totală determinată de teren arabil;
    d) în ceea ce priveşte exploataţiile în cazul cărora, în conformitate cu art. 44 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, cultura principală de pe terenul arabil rămas nu trebuie să acopere mai mult de 75% din respectivul teren arabil rămas, dar suprafaţa determinată pentru cultura principală pe terenul arabil determinat rămas acoperă mai mult de 75%, suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii de ecologizare în conformitate cu art. 23 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 se reduce cu o suprafaţă obţinută înmulţind cu 2 suprafaţa culturii principale care depăşeşte 75% din respectivul teren arabil determinat rămas;
    e) dacă s-a constatat că un beneficiar nu a respectat, timp de trei ani, obligaţia privind diversificarea culturilor, suprafaţa cu care va trebui să fie redusă, în anii următori, suprafaţa utilizată pentru calcularea plăţii de ecologizare, în conformitate cu alin. (1)-(4), se înmulţeşte cu 2.

    (6) Conform art. 25 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, reducerea plăţii pentru înverzire în cazul nerespectării cerinţelor privind păşunile permanente se calculează având în vedere următoarele considerente:
    a) dacă s-a constatat neconformitatea prevăzută la art. 45 alin. (1) al treilea paragraf din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii pentru înverzire se reduce cu suprafaţa pe care s-a constatat că nu se îndeplinesc cerinţele stabilite;
    b) dacă s-a constatat neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 44 din Regulamentul delegat (UE) nr. 639/2014 al Comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (UE) nr. 1.307/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului de stabilire a unor norme privind plăţile directe acordate fermierilor prin scheme de sprijin în cadrul politicii agricole comune şi de modificare a anexei X la regulamentul menţionat, suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii pentru înverzire se reduce cu suprafaţa pe care s-a constatat că nu se îndeplinesc obligaţiile stabilite;
    c) neconformităţile sunt considerate „constatate“ dacă sunt stabilite în urma oricărui tip de controale efectuate sau după ce au fost aduse la cunoştinţa autorităţii de control competente sau a APIA în orice alt mod.

    (7) Reducerea plăţii pentru înverzire în cazul neîndeplinirii cerinţelor privind zonele de interes ecologic se face conform art. 26 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, astfel:
    a) zona de interes ecologic, denumită în continuare zona de interes ecologic prevăzută, se calculează pe baza suprafeţei totale de teren arabil determinate, incluzând şi suprafeţele determinate menţionate la art. 46 alin. (2) primul paragraf lit. c), d), g) şi h) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013;
    b) dacă zona de interes ecologic cerută este mai mare decât zona de interes ecologic determinată ţinând cont de ponderea zonelor de interes ecologic prevăzute la art. 46 alin. (3) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii de ecologizare în conformitate cu art. 23 din acelaşi regulament se reduce cu o suprafaţă obţinută înmulţind cu 10 suprafaţa zonei de interes ecologic negăsite. Zona de interes ecologic determinată nu trebuie să depăşească proporţia zonelor de interes ecologic declarate în cadrul suprafeţei totale de teren arabil declarate;
    c) dacă s-a constatat că un beneficiar nu a respectat, timp de trei ani, cerinţele privind zonele de interes ecologic descrise în prezentul articol, suprafaţa cu care va trebui să fie redusă, în anii următori, suprafaţa utilizată pentru calcularea plăţii de ecologizare, în conformitate cu alin. (2), se înmulţeşte cu 2.

    (8) Conform art. 27 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, reducerea maximă a plăţii pentru ecologizare este suma reducerilor calculate în conformitate cu art. 24 şi 26 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, exprimată în hectare. Reducerea maximă nu depăşeşte numărul total al hectarelor de teren arabil determinate, incluzând şi suprafeţele determinate menţionate la art. 46 alin. (2) primul paragraf lit. c), d), g) şi h) din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013. Fără a se aduce atingere aplicării sancţiunilor administrative aplicabile în conformitate cu art. 28 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, reducerea totală calculată în conformitate cu art. 24 şi 26 nu depăşeşte plata pentru înverzire calculată în conformitate cu art. 23.
    (9) Conform art. 28 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014, sancţiunile administrative referitoare la plata pentru înverzire sunt următoarele:
    a) dacă suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii pentru înverzire în conformitate cu art. 23 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 diferă de suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii pentru înverzire după aplicarea art. 24-27 din Regulamentul (UE) nr. 640/2014, plata pentru înverzire se calculează pe baza acestei din urmă suprafeţe, redusă cu de două ori diferenţa constatată dacă diferenţa respectivă depăşeşte fie 3%, fie două hectare, dar este mai mică sau egală cu 20% din suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii pentru înverzire după aplicarea art. 24-27 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014. Dacă diferenţa este de peste 20% nu se acordă niciun ajutor. Dacă diferenţa este de peste 50% nu se acordă niciun ajutor. Totodată, beneficiarul este supus unei sancţiuni suplimentare egale cu cuantumul ajutorului corespunzător diferenţei dintre suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii pentru înverzire în conformitate cu art. 23 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014 şi suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii pentru înverzire după aplicarea art. 24-27 din Regulamentul delegat (UE) nr. 640/2014;
    b) dacă beneficiarul nu îşi declară toată suprafaţa cu teren arabil, rezultatul fiind că ar fi fost scutit de obligaţiile prevăzute la art. 44-46 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013, şi/sau nu îşi declară toate păşunile permanente care sunt sensibile din punct de vedere ecologic în conformitate cu art. 45 alin. (1) din regulamentul menţionat, iar suprafaţa nedeclarată depăşeşte 0,1 ha, suprafaţa de utilizat pentru calcularea plăţii pentru înverzire după aplicarea reducerilor menţionate mai sus se reduce cu încă 10%. Cuantumul aferent acestei reduceri se scade din cuantumul sancţiunii aplicate în conformitate cu art. 8;
    c) în conformitate cu art. 77 alin. (6) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, sancţiunea administrativă calculată în conformitate cu lit. a) şi b) se limitează la 25% din cuantumul pentru fiecare an de cerere, respectiv anul 2021 şi 2022;
    d) dacă suma sancţiunilor administrative calculată în conformitate cu lit. a)-c) nu poate fi reţinută în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, în conformitate cu art. 57 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.306/2013, soldul se anulează.

    (10) În cazurile în care se constată că s-au creat condiţii artificiale de acordare a sprijinului se aplică prevederile art. 101 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021.

    ART. 15
    (1) Pentru plata pentru tinerii fermieri se aplică sistemul de sancţiuni administrative prevăzut la art. 3, cu următoarele situaţii specifice pentru tânărul fermier:
    a) nu se acordă plata în situaţia în care un fermier nu îndeplineşte condiţiile privind vârsta maximă de 40 de ani în anul depunerii primei cereri de plată pentru plata pentru tinerii fermieri şi/sau în situaţia când data instalării, ca şef/conducător de exploataţie, este mai mare de cinci ani de la prima depunere a unei cereri în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă;
    b) în situaţia prevăzută la art. 118 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021 se aplică în plus o sancţiune echivalentă cu 20% din cuantumul pe care beneficiarul l-a primit sau l-ar fi primit, în caz contrar, ca plată pentru tinerii fermieri;
    c) în situaţia în care atât suprafaţa declarată, cât şi suprafaţa determinată a exploataţiei se situează peste limita maximă de 60 ha, dacă se constată o supradeclarare a suprafeţelor în cadrul schemei de plată unică pe suprafaţă, nu se aplică sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor în cadrul plăţii pentru tinerii fermieri;
    d) dacă suprafaţa declarată este de peste 60 ha şi suprafaţa determinată este sub 60 ha, constatându-se o supradeclarare a suprafeţei, se aplică sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor, luând în considerare diferenţa între suprafaţa determinată şi limita maximă de 60 ha în cadrul acestei scheme de plată;
    e) dacă suprafaţa declarată este sub 60 ha, suprafaţa determinată este sub 60 ha şi se constată o supradeclarare a suprafeţei, se aplică sancţiunile pentru supradeclararea suprafeţelor.

    (2) Calculul penalizărilor de întârziere se efectuează pentru suprafaţa declarată în cadrul acestei scheme, fără a se depăşi suprafaţa maximă de 60 ha.

    ART. 16
    (1) Pentru a beneficia de plată în cadrul schemei de plată pentru micii fermieri, fermierii trebuie să respecte condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 9 din ordonanţa de urgenţă şi la art. 5-8 şi art. 11-16 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021.
    (2) Stabilirea sumei cuvenite în cadrul schemei de plată pentru micii fermieri are la bază calculul efectuat pentru fiecare schemă solicitată, respectiv: schema de plată unică pe suprafaţă, plata redistributivă, plata pentru practici agricole benefice pentru climă şi mediu, plata pentru tinerii fermieri şi sprijinul cuplat, după caz.
    (3) Pentru fiecare plată solicitată se aplică sistemul de sancţiuni administrative aplicabile fiecărei scheme de plăţi directe, cu excepţia sancţiunilor pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor conform art. 8 şi a sancţiunilor pentru nerespectarea normelor de ecocondiţionalitate. Fermierii care au accesat schema pentru micii fermieri sunt exceptaţi de la utilizarea practicilor agricole benefice pentru climă şi mediu conform art. 28 alin. (1) lit. b) din ordonanţa de urgenţă.
    (4) În cazul în care suma calculată pentru schema de plată pentru micii fermieri este mai mare de 1.250 euro, suma de plată cuvenită fiecărei scheme de plată se reduce în mod proporţional conform art. 65 alin. (1) paragraful 2 din Regulamentul (UE) nr. 1.307/2013.
    (5) În cazul în care fermierii incluşi în schema de mici fermieri îşi măresc suprafaţa exploataţiei în timpul anului de cerere, nu pot beneficia de o plată mai mare de 1.250 euro.

    ART. 17
    (1) Pentru a beneficia de plată în cadrul schemei de plată pentru sprijinul cuplat în sectorul vegetal, fermierii trebuie să respecte condiţiile de eligibilitate prevăzute la art. 9 din ordonanţa de urgenţă şi la art. 5-8 şi art. 11-16, precum şi condiţiile specifice prevăzute la art. 44-58 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021.
    (2) În cazul schemei de plată pentru sprijinul cuplat în sectorul vegetal, baza de calcul este stabilită la art. 4 alin. (1) lit. c) şi d).
    (3) Sancţiunile aplicabile în cadrul schemei de plată pentru sprijinul cuplat în sectorul vegetal sunt stabilite la art. 3.
    (4) Cu excepţia cazurilor de forţă majoră sau circumstanţelor excepţionale definite la art. 33 şi 34 din ordonanţa de urgenţă, în situaţia în care un fermier nu îndeplineşte condiţiile privind realizarea producţiei minime şi comercializarea/utilizarea în scopul furajării animalelor proprii/depozitarea, după caz, la nivelul fiecărui sector sau nu face dovada utilizării seminţei certificate, aşa cum este prevăzut la art. 44-58 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021, sprijinul pentru această schemă de plată este respins.
    (5) Nerespectarea prevederilor art. 44 alin. (4) şi (5) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021, precum şi lipsa sau prezentarea după termen a documentelor obligatorii atrag neacordarea sprijinului pentru măsura de sprijin cuplat solicitată în cererea unică de plată.
    (6) Dacă schema de plată unică pe suprafaţă este respinsă la plată, ca urmare a aplicării unei sancţiuni, fermierii activi cărora li se determină suprafeţe eligibile la schema de plată unică pe suprafaţă pe care sunt cultivate culturile solicitate pentru schema de sprijin cuplat beneficiază de plata sprijinului cuplat în sectorul vegetal.
    (7) În cadrul schemei de sprijin cuplat nu se aplică prevederile art. 19a din Regulamentul (UE) nr. 640/2014, cu excepţia fermierilor care au accesat schema pentru micii fermieri.

    ART. 18
    (1) Pentru sprijinul cuplat sector zootehnic, dacă în urma controalelor administrative şi/sau a controalelor la faţa locului au fost constatate neconformităţi, valoarea sprijinului cuvenit pe fiecare categorie de animal se reduce în baza unui procent calculat prin împărţirea numărului de animale nedeterminate la numărul de animale determinate pentru respectiva schemă.
    (2) Dacă numărul de animale nedeterminate este de maximum 3, valoarea totală a sprijinului cuplat cuvenit pe fiecare categorie se stabileşte pe baza numărului de animale determinate, cu condiţia ca animalele nedeterminate să poată fi identificabile individual.
    (3) În cazul în care cel puţin unul dintre cele 3 animale nedeterminate prevăzute la alin. (2) este neidentificabil individual, valoarea totală a sprijinului cuplat cuvenit pe fiecare categorie se reduce în conformitate cu alin. (4).
    (4) În cazul în care numărul de animale nedeterminate este mai mare de 3, valoarea totală a sprijinului cuplat cuvenit pe fiecare categorie, pentru anul de cerere în cauză, se reduce astfel:
    a) cu un procent stabilit în conformitate cu alin. (1), dacă acesta nu depăşeşte 20%;
    b) cu dublul procentului prevăzut la alin. (1), dacă acesta este mai mare de 20%, dar nu mai mare de 30%;
    c) dacă procentul prevăzut la alin. (1) depăşeşte 30%, nu se acordă sprijinul cuplat la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cadrul categoriei pentru anul de cerere în cauză;
    d) dacă procentul prevăzut la alin. (1) depăşeşte 50%, nu se acordă sprijinul cuplat la care ar fi avut dreptul beneficiarul în cadrul categoriei pentru anul de cerere în cauză. În plus, beneficiarul este supus unei sancţiuni suplimentare în cuantum egal cu cel care corespunde numărului de animale nedeterminate. Dacă suma calculată ca sancţiune suplimentară nu poate fi reţinută în totalitate în cei trei ani calendaristici care urmează anului calendaristic al constatării, soldul se anulează.


    ART. 19
    Valoarea sprijinului cuplat sector zootehnic cuvenită pentru viermi de mătase, prevăzut la art. 72 lit. f) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021, pentru anul de cerere în cauză, se reduce astfel:
    a) cu 5% din valoarea sprijinului cuvenit, dacă diferenţa procentuală între „producţia declarată“ şi „producţia realizată“ de gogoşi crude de mătase este mai mică de 10%;
    b) cu 10% din valoarea sprijinului cuvenit, dacă diferenţa procentuală între „producţia declarată“ şi „producţia realizată“ de gogoşi crude de mătase este mai mare sau egală cu 10% şi mai mică de 20%;
    c) cu 15% din valoarea sprijinului cuvenit, dacă diferenţa procentuală între „producţia declarată“ şi „producţia realizată“ de gogoşi crude de mătase este mai mare sau egală cu 20% şi mai mică de 30%;
    d) cu 20% din valoarea sprijinului cuvenit, dacă diferenţa procentuală între „producţia declarată“ şi „producţia realizată“ de gogoşi crude de mătase este mai mare sau egală cu 30% şi mai mică de 40%;
    e) cu 30% din valoarea sprijinului cuvenit, dacă diferenţa procentuală între „producţia declarată“ şi „producţia realizată“ de gogoşi crude de mătase este mai mare sau egală cu 30% şi mai mică de 50%;
    f) cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea de sprijin cuplat sector zootehnic pentru viermi de mătase, dacă diferenţa procentuală între „producţia declarată“ şi „producţia realizată“ de gogoşi crude de mătase este cel puţin 50%.


    ART. 20
    (1) Beneficiază de plata ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal fermierii cărora li se determină suprafeţe eligibile la schema de plată unică pe suprafaţă pe care sunt cultivate culturile pentru care se acordă ajutoare naţionale tranzitorii, chiar dacă schema de plată unică pe suprafaţă este respinsă la plată.
    (2) Neprezentarea sau prezentarea după termenele finale a documentelor specifice de eligibilitate pentru ajutoare naţionale tranzitorii în sectorul vegetal atrage de la sine neeligibilitatea la plată a schemei solicitate.
    (3) Sancţiunile aplicabile ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal sunt cele stabilite la art. 3.

    ART. 21
    Pentru ajutorul naţional tranzitoriu, schema cuplată de producţie, speciile ovine şi caprine, prevăzută la art. 60 lit. c) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021, dacă în urma controalelor administrative şi/sau în urma controalelor la faţa locului se constată neconformităţi, valoarea ajutorului cuvenit se reduce în baza unui procent calculat prin împărţirea numărului de animale nedeterminate la numărul de animale determinate, după cum urmează:
    a) dacă procentul, calculat ca raport între numărul de animale nedeterminate şi numărul de animale determinate, este mai mic sau egal cu 3%, nu se aplică nicio penalizare, iar ajutorul se calculează la numărul de animale determinate;
    b) dacă procentul, calculat ca raport între numărul de animale nedeterminate şi numărul de animale determinate, este mai mare de 3%, ajutorul se reduce astfel:
    (i) cu 5%, dacă procentul, calculat ca raport între numărul de animale nedeterminate şi numărul de animale determinate, este mai mic sau egal cu 10%;
    (ii) cu 10%, dacă procentul, calculat ca raport între numărul de animale nedeterminate şi numărul de animale determinate, este mai mare de 10%, dar mai mic sau egal cu 20%;
    (iii) cu 15%, dacă procentul, calculat ca raport între numărul de animale nedeterminate şi numărul de animale determinate, este mai mare de 20%, dar mai mic sau egal cu 30%;
    (iv) cu 20%, dacă procentul, calculat ca raport între numărul de animale nedeterminate şi numărul de animale determinate, este mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50%;
    (v) cu excludere de la plată pentru anul în care se face solicitarea ajutorului naţional tranzitoriu, dacă procentul, calculat ca raport între numărul de animale nedeterminate şi numărul de animale determinate, este mai mare de 50%.    ART. 22
    (1) Sancţiunile administrative prevăzute la art. 18 şi 21 nu se aplică în cazul în care beneficiarul se găseşte în imposibilitatea de a îndeplini criteriile de eligibilitate, angajamentele sau alte obligaţii din cauza unor circumstanţe naturale care afectează şeptelul sau efectivul de animale, cu condiţia să fi informat în scris autoritatea competentă în termen de zece zile lucrătoare de la data producerii evenimentului de reducere a efectivului de animale.
    (2) Fără a se aduce atingere circumstanţelor reale de care trebuie să se ţină cont în fiecare caz în parte, APIA poate recunoaşte circumstanţele naturale care afectează şeptelul sau efectivul, constând în:
    a) moartea unui animal ca urmare a unei boli; sau
    b) moartea unui animal ca urmare a unui accident de care beneficiarul nu poate fi considerat răspunzător.

    (3) Animalul solicitat în cererea unică de plată pentru sprijin cuplat sector zootehnic supus unei circumstanţe naturale, care se notifică la APIA în maximum 10 zile lucrătoare de la data producerii evenimentului, poate fi înlocuit cu alt animal, existent în exploataţia cu cod ANSVSA la data notificării, fără pierderea dreptului la plata sprijinului, în condiţiile stabilite prin art. 86 din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 45/2021.
    (4) În ceea ce priveşte bovinele declarate în cererea unică nu se aplică sancţiunile administrative prevăzute la art. 6 în cazul unor erori sau omisiuni care afectează intrările din baza de date electronică pentru bovine, introduse din momentul depunerii cererii de ajutor sau a cererii de plată, dacă fermierul a notificat APIA despre acestea, cu condiţia ca beneficiarul să nu fi fost informat cu privire la intenţia APIA de a efectua un control la faţa locului şi ca APIA să nu fi informat deja beneficiarul în legătură cu eventualele neconformităţi din cererea de ajutor sau din cererea de plată.

    ART. 23
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Nechita-Adrian Oros

    Bucureşti, 6 octombrie 2021.
    Nr. 262.

    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016