Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 26 din 2 iunie 2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor pentru anul 2011, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 17/2011
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 26 din 2 iunie 2011  pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor pentru anul 2011, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 17/2011    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 26 din 2 iunie 2011 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Programului actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si inregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor pentru anul 2011, aprobate prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 17/2011

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 24 iunie 2011

    Vãzând Referatul de aprobare nr. 1.918 din 2 iunie 2011, întocmit de Direcţia generalã sanitarã veterinarã şi pentru siguranţa lanţului alimentar şi de cãtre Direcţia de coordonare tehnicã a institutelor de referinţã, LSVSA, reglementare şi controlul activitãţii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    ţinând cont de prevederile art. 6^3 şi art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 215/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în baza prevederilor art. 8 alin. (1) din Hotãrârea Guvernului nr. 114/2011 pentru aprobarea acţiunilor sanitar-veterinare cuprinse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor, a acţiunilor prevãzute în Programul de supraveghere şi control în domeniul siguranţei alimentelor, precum şi a tarifelor maximale aferente acestora pentru anul 2011,
    în temeiul art. 3 alin. (1) şi (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unitãţilor din subordinea acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    preşedintele Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite urmãtorul ordin:

    ART. I
    Normele metodologice de aplicare a Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2011, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 17/2011, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 240 şi 240 bis din 6 aprilie 2011, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
    1. În notã, dupã punctul 14 se introduc douã noi puncte, punctele 14^1 şi 14^2, cu urmãtorul cuprins:
    "14^1. Costurile privind efectuarea analizelor şi testelor de laborator aferente acţiunilor sanitar-veterinare din cadrul Programului acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2011, pentru exploataţiile nonprofesionale, pentru exploataţiile comerciale şi pentru operatorii din domeniul alimentar şi al nutriţiei animale, precum şi costurile analizelor de laborator aferente expertizei sanitar-veterinare a furajelor şi expertizei reziduurilor la animalele vii, produsele acestora, furaje şi apã sunt suportate din bugetul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, în limita bugetului aprobat pentru realizarea programului respectiv.
    14^2. Prin excepţie de la prevederile pct. 14^1, costurile privind efectuarea analizelor şi testelor de laborator aferente acţiunilor sanitar-veterinare sunt suportate de proprietarul exploataţiilor, respectiv de cãtre operatorul economic în urmãtoarele situaţii:
    a) în cazul supravegherii suplimentare aferente Sistemului canalizat de producere în România a cãrnii de porc destinate punerii pe piaţa Uniunii Europene din exploataţiile comerciale incluse în acest sistem;
    b) în cazul analizelor şi testelor de laborator efectuate la solicitarea proprietarului exploataţiei, respectiv a operatorului economic."
    2. În notã, punctul 35 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "35. Produsele biologice utilizate pentru acţiunile de imunoprofilaxie şi diagnostic in vivo obligatorii trebuie sã fie testate de Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar de douã ori pe an pentru fiecare tip de produs pentru unitãţile care, în urma inspecţiilor privind buna practicã de fabricaţie - GMP, au fost încadrate în categoria «conformitate bunã». Pentru celelalte unitãţi, Institutul pentru Controlul Produselor Biologice şi Medicamentelor de Uz Veterinar trebuie sã testeze fiecare serie din fiecare tip de produs."
    3. La capitolul I secţiunea 1 punctul 1.3, în coloana 1, litera A se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "A. În exploataţiile calificate ca oficial indemne de leucozã enzooticã bovinã, cu atestat de indemnitate, pentru menţinerea statusului de exploataţie oficial indemnã de boalã: supravegherea serologicã la bovine şi bubaline se realizeazã prin ELISA, o datã pe an, la:
    a) taurii şi bivolii de reproducţie autorizaţi;
    b) toate taurinele şi bubalinele în vârstã de peste 24 de luni din exploataţiile indemne de leucozã."
    4. La capitolul I secţiunea 1, punctul 1.17 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:

    "1.17. BRUCELOZA LA BOVINE
┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ SUPRAVEGHERE │ PRECIZÃRI TEHNICE │ PRECIZÃRI EXECUŢIE │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Scop: recunoaşterea României │Bruceloza bovinã este o boalã notificabilã pe │Procedura de supraveghere cuprinde fermierii │
│ca stat membru al UE oficial │teritoriul României şi al Uniunii Europene. │şi muncitorii implicaţi zilnic în relaţia cu │
│liber de brucelozã bovinã │Are ca scop identificarea, notificarea şi │animalele şi medicii veterinari de liberã │
│ │raportarea precoce a oricãrui simptom ce │practicã ce trebuie, conform legii, sã │
│ Supravegherea pasivã │poate fi atribuit unui caz de boalã şi │raporteze orice caz de îmbolnãvire. │
│ │menţinerea sau schimbarea statusului de │ │
│ │sãnãtate a animalului. │ │
│ │Supravegherea pasivã este esenţialã, mai ales │ │
│ │asupra animalelor domestice sau sãlbatice din │ │
│ │speciile receptive, inclusiv a celor provenite │ │
│ │din import, incluzând controalele documentare de │ │
│ │identitate şi fizice ale fiecãrui lot importat. │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Examinarea clinicã │Cazurile suspecte se investigheazã imediat. │Prelevãrile de probe în caz de suspiciune se │
│ │Probe de la toate cazurile de avort se trimit la │fac în prezenţa medicului veterinar oficial. │
│ │laborator pentru investigaţii în direcţia │Analizele serologice/ bacteriologice pentru │
│ │infecţiei brucelice. │cazurile suspecte se efectueazã numai la │
│ │Cazurile suspecte la controalele oficiale │laboratoarele acreditate/agreate pentru aceste │
│ │efectuate în timpul transportului sau la destinaţie │investigaţii. │
│ │în cazul importului ori comerţului intracomunitar, │ │
│ │în perioada de carantinã sau de aşteptare, se vor │ │
│ │izola şi se vor investiga serologic şi, dupã caz, │ │
│ │bacteriologic pentru brucelozã. │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ Supravegherea activã │ │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│A. 1. Exploataţiile calificate│Se aplicã unul dintre urmãtoarele regimuri de │Probele de sânge sunt recoltate de medici │
│ca oficial indemne de bruce- │testare cu rezultate negative, conform │veterinari de liberã practicã împuterniciţi. │
│lozã bovinã, cu atestat de │Ordinului preşedintelui ANSVSA nr. 61/2006, │Prelevãrile de probe în caz de suspiciune se │
│indemnitate, pentru menţinerea│cu modificãrile şi completãrile ulterioare: │fac în prezenţa medicului veterinar oficial. │
│statusului de exploataţie │a) în exploataţiile fãrã tanc de rãcire a laptelui: │Analizele pentru cazurile suspecte se │
│oficial indemnã de boalã, │la toate bovinele cu vârsta mai mare de 12 luni │efectueazã numai la laboratoarele │
│conform Ordinului preşedin- │se efectueazã un test serologic la un interval │acreditate/agreate pentru aceste investigaţii. │
│telui ANSVSA nr. 41/2010 │de minimum 3 luni şi maximum 12 luni faţã de │Recoltarea probei de lapte se efectueazã de │
│privind calificarea exploata- │data testãrii efectuate în 2010; │medicul veterinar oficial. │
│ţiilor de bovine în raport cu │b) în exploataţiile cu tanc de rãcire a laptelui │Probele de lapte se trimit spre examinare la │
│bruceloza bovinã │care pot face dovada trasabilitãţii animalelor │LNR pentru brucelozã în baza graficului │
│ │care depun laptele la un muls: │elaborat de LNR în colaborare cu DSVSA. │
│ │ (i) la toate bovinele în lactaţie se │Graficul de recoltare a probelor de lapte este │
│ │ efectueazã 3 teste ELISA pe probe de │stabilit de cãtre DSVSA de comun acord cu │
│ │ lapte, la intervale de cel puţin 3 luni, │LNR pentru brucelozã din cadrul IDSA. │
│ │ astfel încât de la testarea serologicã din │ │
│ │ 2010 şi pânã la primul test ELISA pe │ │
│ │ probe de lapte sã nu treacã mai mult de │ │
│ │ 12 luni; │ │
│ │ (ii) la toate bovinele cu vârsta mai mare de │ │
│ │ 12 luni se efectueazã un test serologic la │ │
│ │ un interval de minimum 3 luni şi │ │
│ │ maximum 12 luni faţã de data testãrii │ │
│ │ efectuate în 2010. │ │
│ │Alegerea regimului de testare prevãzut la lit. b) │ │
│ │se face pe baza analizei cost-beneficiu │ │
│ │efectuate între DSVSA - LSVSA şi │ │
│ │exploataţiile comerciale de bovine. │ │
│ │Prelevarea probei amestec din tancul de rãcire │ │
│ │se face dacã în fermã sunt cel puţin 30% dintre │ │
│ │vaci în perioada de lactaţie. │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│2. Toate taurinele şi bubali- │Vor fi testate serologic de douã ori la un │Probele sunt recoltate de medici veterinari de │
│nele în vârstã de peste 12 │interval de minimum 3 luni şi maximum 12 luni │liberã practicã împuterniciţi. │
│luni din exploataţiile nou- │în vederea calificãrii ca oficial indemne pentru │ │
│înfiinţate, precum şi cele │brucelozã. │ │
│din exploataţiile care nu au │ │ │
│fost calificate oficial │ │ │
│indemne pentru brucelozã în │ │ │
│anul 2010 │ │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│B. Vacile, bivoliţele şi │De la toate animalele care au avortat se trimit │Probele sunt recoltate de medici veterinari de │
│junincile care au avortat sau │la laborator avortoni, placentã, lichide fetale, │liberã practicã împuterniciţi în prezenţa │
│care prezintã manifestãri │precum şi probe de ser sanguin la 14-21 de │medicului veterinar oficial. │
│clinice ce conduc la suspici- │zile dupã avort. │Analizele pentru cazurile suspecte se │
│onarea infecţiei brucelice │Probele de sânge prelevate de la bovinele │efectueazã numai la laboratoarele │
│ │care au avortat se examineazã serologic prin │acreditate/agreate pentru aceste investigaţii. │
│ │RSAR Roz Bengal şi RFC (tehnica OIE), iar │ │
│ │apoi probele pozitive se trimit la LNR pentru │ │
│ │brucelozã pentru confirmare. │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│C. În exploataţii suspecte de │Toate bovinele cu vârsta mai mare de 12 luni │1. Probele sunt recoltate de medici veterinari │
│ contaminare │se supravegheazã serologic pe probe │de liberã practicã împuterniciţi în prezenţa │
│ │individuale de sânge. │medicului veterinar oficial. │
│ │1. Probele pozitive la unul dintre testele │2. Examenele bacteriologice se efectueazã la │
│ │serologice se trimit spre confirmare la LNR │LSVSA acreditate/agreate pentru izolarea │
│ │pentru brucelozã. │Brucella spp. sau la LNR pentru bruceloze. │
│ │2. Animalele care au reacţionat pozitiv la │3. Tulpinile de Brucella spp. izolate în LSVSA │
│ │retestare se eliminã prin abatorizare. │vor fi trimise la LNR pentru bruceloze în │
│ │3. De la animalele tãiate se trimit probe de uter, │vederea tipizãrii fenotipice sau şi genetice. │
│ │limfonoduri perechi genitale, retrofaringiene şi │ │
│ │retromamare (pentru femele), respectiv inghinale │ │
│ │(pentru masculi), în vederea efectuãrii examenului │ │
│ │bacteriologic pentru izolare şi genotipare de │ │
│ │Brucella spp. │ │
│ │Notificarea bolii se face în conformitate cu │ │
│ │prevederile Ordinului preşedintelui ANSVSA │ │
│ │nr. 79/2008, cu modificãrile şi completãrile │ │
│ │ulterioare. │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│D. Animalele domestice şi │Probele se examineazã prin Roz Bengal şi │Probele sunt recoltate de medici veterinari de │
│sãlbatice nou-introduse prin │RFC (tehnica OIE). │liberã practicã în prezenţa medicului veterinar│
│comerţ intracomunitar sau │Cazurile pozitive şi neconcludente se examineazã │oficial. │
│import din ţãri terţe. │şi prin RFC (tehnica OIE), iar apoi se trimit la LNR│Analizele se efectueazã numai la laboratoarele │
│Testare serologicã pe probe │pentru brucelozã pentru confirmare. │acreditate/agreate pentru aceste investigaţii. │
│individuale de sânge, │Pentru confirmarea sau infirmarea infecţiei │Se testeazã în intervalul de 30 de zile ante- │
│randomizat un procent de 1% │brucelice în efectiv, animalele pozitive la │rior sau ulterior datei la care au fost │
│din efectiv, dar nu mai puţin │recontrolul I în RFC (tehnica OIE) se sacrificã │introduse în efectiv. În cazul în care testul │
│de 5 probe pe lot │şi se prelevã de la acestea urmãtoarele probe: │este efectuat ulterior introducerii în efectiv,│
│ │3 perechi de limfonoduri (retrofaringieni, │animalul (animalele) trebuie izolat(e) fizic │
│ │retromamari/inghinali la masculi, genitali), │de celelalte animale, pentru a se evita │
│ │splina, glanda mamarã, ţesut şi fluide uterine şi │contactul direct sau indirect cu acestea pânã │
│ │sânge. Probele se trimit la laborator pentru │ce reacţia se dovedeşte negativã. │
│ │examen bacteriologic. │ │
│ │Boala se confirmã la LNR pentru brucelozã, │ │
│ │prin examene serologice, bacteriologice şi de │ │
│ │biologie molecularã. │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│E. 1. Material seminal │1. Testare, numai în caz de suspiciune, a 1% │Probele sunt prelevate de medicii veterinari │
│introdus prin comerţ │din fiecare ejaculat, dar nu mai puţin de o paietã │oficiali. │
│intracomunitar │din lotul provenit din acelaşi ejaculat, dacã │Analizele bacteriologice se efectueazã la IDSA │
│2. Material seminal introdus │acesta conţine mai puţin de 100 de paiete. │sau la laboratoarele acreditate/agreate pentru │
│prin import din ţãri terţe │2. Testarea a 1% din fiecare ejaculat, dar nu │aceste analize. │
│ │mai puţin de o paietã din lotul provenit din │ │
│ │acelaşi ejaculat, dacã acesta conţine mai puţin │ │
│ │de 100 de paiete. Materialul infectat se eliminã │ │
│ │de la reproducţie. │ │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│F. Specii susceptibile din │Testare serologicã pe probe individuale de │Probele sunt recoltate de medici veterinari │
│fondul cinegetic la toate │sânge. Probele se examineazã prin Roz │oficiali. │
│animalele vânate │Bengal şi RFC (tehnica OIE). │Analizele se efectueazã numai la laboratoarele │
│ │ │acreditate/agreate pentru aceste investigaţii. │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│G. În exploataţii contaminate │În cazul în care o exploataţie a fost diagnosticatã │Medici veterinari de liberã practicã şi medici │
│ │pozitiv, aceasta îşi recapãtã statutul de liberã de │veterinari oficiali. Prelevãrile de probe se │
│ │boalã dacã: fie toate bovinele aflate în efectiv în │fac în prezenţa medicului veterinar oficial. │
│ │momentul izbucnirii au fost tãiate, fie efectivul a │Analizele se efectueazã numai la laboratoarele │
│ │fost supus unei testãri de verificare şi toate │acreditate/agreate pentru aceste │
│ │animalele cu vârsta mai mare de 12 luni au │investigaţii." │
│ │prezentat rezultate negative la douã teste │ │
│ │consecutive, efectuate la interval de 60 de zile, │ │
│ │primul fiind efectuat la nu mai puţin de 30 de zile │ │
│ │dupã eliminarea animalului(lor) pozitiv(e). │ │
│ │În cazul bovinelor care erau gestante în │ │
│ │momentul izbucnirii, controlul final trebuie │ │
│ │efectuat la cel puţin 12 zile dupã ce ultimul │ │
│ │animal gestant în momentul izbucnirii a fãtat. │ │
└──────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘    5. La capitolul I secţiunea a 9-a punctul 1.2, în coloana 1, punctul I se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "I. ÎN EXPLOATAŢIILE NONPROFESIONALE:
    Se executã în mod obligatoriu, pe o razã de 10 km în jurul exploataţiilor comerciale, 3 vaccinãri/an.
    A. Primãvara se executã în mod obligatoriu urmãtoarele vaccinãri:
    1. vaccinare cu vaccin viu atenuat, administrat oculoconjunctival, exclus parenteral, la puii eclozionaţi în sezon la vârsta de 3-4 sãptãmâni;
    2. vaccinare cu vaccin inactivat adjuvantat, parenteral, la adultele din anul precedent.
    B. Toamna se executã în mod obligatoriu o vaccinare în covor, întregul efectiv, cu vaccin inactivat adjuvantat, administrat parenteral.

    La cererea proprietarilor sau deţinãtorilor de pãsãri situaţi în afara razei de 10 km în jurul exploataţiilor comerciale, se pot efectua 3 vaccinãri/an.
    A. Primãvara se pot executa urmãtoarele vaccinãri:
    1. vaccinare cu vaccin viu atenuat, administrat oculoconjunctival, exclus parenteral, la puii eclozionaţi în sezon la vârsta de 3-4 sãptãmâni;
    2. vaccinare cu vaccin inactivat adjuvantat, parenteral, la adultele din anul precedent.
    B. Toamna se poate executa o vaccinare în covor, întregul efectiv, cu vaccin inactivat adjuvantat, administrat parenteral."
    6. La capitolul II, punctul 1 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "1. Programul pentru monitorizarea, controlul şi eradicarea pestei porcine clasice în România pentru anul 2011

┌──────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
│ SUPRAVEGHERE │ PRECIZÃRI TEHNICE │ PRECIZÃRI EXECUŢIE │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │
├──────────────────────────────┼────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
│Scop: recunoaşterea statutului│A. Procedura de diagnostic prin examene │1. Supravegherea clinicã este efectuatã de │
│de ţarã liberã de pestã │de laborator şi supraveghere a pestei │proprietarul de animale, medicul veterinar de │
│porcinã clasicã şi includerea │porcine clasice │liberã practicã, medicul veterinar oficial, │
│României în partea II din │În cazul suspiciunii unui focar primar de pestã │zilnic şi periodic, în funcţie de tipul de │
│anexa la Decizia 2008/855/CE │porcinã clasicã, probele recoltate conform │exploataţie şi atribuţiile medicilor veterinari│
│a Comisiei din 3 noiembrie │procedurii de prelevare sunt trimise la LSVSA. │2. Autoritãţile competente pentru │
│2008 privind mãsurile zoo- │În cadrul LSVSA, primul test care se │implementarea procedurii de vaccinare de │
│sanitare de combatere a pestei│efectueazã este cel de imunofluorescenţã │urgenţã contra pestei porcine clasice la │
│porcine clasice în anumite │directã pe frotiuri de mãduvã sternalã. │mistreţi sunt: │
│state membre │1. În situaţia în care testul de │a) ANSVSA, care coordoneazã implementarea │
│A. Supravegherea în exploata- │imunofluorescenţã este pozitiv, confirmarea │procedurii; │
│ţiile nonprofesionale │diagnosticului de pestã porcinã clasicã se face │b) LNR pentru PPC din cadrul IDSA; │
│I. Supravegherea clinicã │prin testul de imunoperoxidazã cu anticorpi │c) DSVSA; │
│1. Zilnic - proprietarul de │monoclonali sau RT-PCR. │d) alte instituţii publice, conform │
│animale │1.1. Dacã testul de imunoperoxidazã (IP) este │prevederilor legale în vigoare. │
│2. Medicul de liberã practicã │pozitiv, LSVSA inclus în lista laboratoarelor │3. Recoltarea probelor este efectuatã de │
│- când este solicitat de pro- │desemnate de LNR pentru a elibera rezultate │medicul veterinar de liberã practicã şi medicul│
│prietar sã investigheze │pozitive va emite buletin de analizã cu │veterinar oficial, în funcţie de responsabili- │
│cazurile de porci bolnavi sau │diagnosticul de pestã porcinã clasicã. │tatea fiecãruia, conform prevederilor Ordinului│
│morţi. │Laboratoarele care nu sunt incluse în lista │preşedintelui ANSVSA nr. 25/2008. │
│3. Medicul veterinar de liberã│laboratoarelor desemnate pentru a elibera │4. Supravegherea zonei de risc din jurul │
│practicã - odatã cu vizitarea │rezultate pozitive trebuie sã expedieze probele │exploataţiilor comerciale aprobate pentru │
│exploataţiei în vederea │la LNR din cadrul IDSA pentru confirmare, care │Sistemul canalizat de producere în România a │
│certificãrii mişcãrii porci- │va elibera buletinul de analizã. │cãrnii de porc destinate punerii pe piaţa │
│nelor pentru vânzare │1.2. Dacã testul de imunoperoxidazã (IP) este │Uniunii Europene este gestionatã de │
│4. Medicii veterinari oficiali│negativ pentru virusul sãlbatic al pestei porcine │responsabilul oficial al sistemului canalizat │
│responsabili de inspecţii şi │clasice, se va emite rezultat negativ pentru │de la nivelul DSVSA. │
│de sãnãtate animalã - lunar, │pesta porcinã clasicã. │5. Responsabilitatea efectuãrii testelor │
│randomizat 10% din exploata- │1.3. În cazul în care cel de al doilea test utilizat│aparţine laboratoarelor sanitar-veterinare şi │
│ţiile nonprofesionale cu │este RT-PCR, iar rezultatul este pozitiv, LSVSA │pentru siguranţa alimentelor judeţene, │
│porcine din fiecare localitate│inclus în lista laboratoarelor desemnate de │respectiv al municipiului Bucureşti şi IDSA, │
│Un exemplar al fişei întocmite│LNR pentru pesta porcinã pentru a elibera │iar în cazuri de expertizã, LNR pentru pesta │
│de medicii veterinari oficiali│rezultate pozitive va emite buletin de analizã │porcinã clasicã din cadrul IDSA. │
│şi medicii veterinari de │cu diagnosticul de pestã porcinã clasicã. │6. Monitorizarea, controlul şi eradicarea │
│liberã practicã împuterniciţi,│1.4. Dacã rezultatul la RT-PCR este negativ, │pestei porcine clasice sunt reglementate prin: │
│fişã în care sunt înregistrate│având în vedere rezultatul pozitiv la testul de │a) Decizia 2010/712/UE; │
│şi neconformitãţi, este │imunofluorescenţã, trebuie fãcut testul de │b) Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind │
│înregistrat şi arhivat la │imunoperoxidazã cu anticorpi monoclonali şi, │organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi │
│DSVSA. │în funcţie de rezultatul acestui test, se va │pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu │
│II. Supravegherea serologicã │elibera buletinul de analizã: pozitiv pestã │modificãri şi completãri prin Legea │
│În zona de risc de 10 km în │porcinã dacã IP este pozitiv şi negativ pestã │nr. 215/2004, cu modificãrile şi completãrile │
│jurul exploataţiei comerciale │porcinã dacã IP este negativ. În cazul unor │ulterioare; │
│autorizate sanitar-veterinar │rezultate finale negative pentru pesta porcinã │c) Hotãrârea Guvernului nr. 1.189/2009 privind │
│se efectueazã supravegherea │clasicã, probele vor fi trimise la LNR pentru a │organizarea, funcţionarea şi atribuţiile │
│serologicã anualã, prin │fi testate pentru pesta porcinã africanã. │Centrului Naţional de Combatere a bolilor şi │
│prelevarea randomizatã a nu │1.5. Probele pozitive provenite dintr-un focar │ale structurilor din componenţa acestuia; │
│mai mult de 30 de probe de │primar vor fi trimise la LNR pentru pesta │d) Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 67/2005 │
│sânge, probe repartizate │porcinã clasicã din cadrul IDSA, unde se va │pentru aprobarea Normei sanitare veterinare │
│uniform pe întreaga perioadã │face izolarea pe culturi celulare şi secvenţierea │cu privire la mãsurile pentru controlul pestei │
│a anului (prevalenţa 10% şi │izolatelor virale în vederea studiilor de │porcine clasice, cu modificãrile ulterioare; │
│confidenţa 95%), de la │epidemiologie molecularã. │ │
│porcine sãnãtoase în vârstã │Toate tulpinile de virus al pestei porcine izolate │e) Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 77/2005 │
│de pânã la un an, din fiecare │vor fi trimise la Laboratorul Comunitar de │pentru aprobarea Normei sanitare veterinare │
│localitate, pentru detecţia │Referinţã de la Hanovra pentru realizarea unei │privind notificarea bolilor animalelor, cu │
│anticorpilor pentru proteina │bãnci cu izolatele virale. │modificãrile ulterioare. │
│E2 prin teste ELISA. │2. În situaţia în care testul de │ │
│III.Supravegherea virusologicã│imunofluorescenţã directã pe frotiuri de │ │
│1. Se recolteazã probe de │mãduvã sternalã este negativ, toate probele │ │
│organe şi stern de la porcii │care provin dintr-o suspiciune de pestã porcinã │ │
│bolnavi cu semne clinice, de │clasicã vor fi testate şi prin RT-PCR, care are │ │
│la porcii morţi şi care au │o sensibilitate mai mare. │ │
│leziuni tipice de pestã │2.1. Dacã testul RT-PCR este negativ, se va │ │
│porcinã clasicã. │elibera buletin de analizã cu rezultat negativ │ │
│2. Se recolteazã sânge pe │pentru pesta porcinã clasicã, iar probele se vor │ │
│EDTA pentru efectuarea PCR de │trimite la LNR pentru a fi testate pentru pesta │ │
│la porcii bolnavi cu febrã şi │porcinã africanã. │ │
│semne clinice de pestã porcinã│2.2. Dacã testul RT-PCR este pozitiv, se vor │ │
│clasicã. │preleva probe suplimentare de la alţi porci │ │
│3. Se recolteazã probe pentru │existenţi în exploataţia respectivã, care │ │
│efectuarea examenului viruso- │prezintã semne clinice şi/sau leziuni specifice │ │
│logic (IFD) de la porcii │de pestã porcinã, probe care vor fi supuse │ │
│sacrificaţi pentru consum │testelor de diagnostic menţionate mai sus (IFD │ │
│familial în timpul anului şi │+ IP sau RT-PCR). Dacã în exploataţia │ │
│prezentaţi pentru examen │respectivã nu mai existã alte animale din │ │
│trichinoscopic. │specia suine, probele vor fi trimise la LNR din │ │
│4. Se recolteazã probe de │cadrul IDSA, iar rezultatul final va fi dat în urma │ │
│organe şi stern pentru │examenului de izolare pe culturi celulare. │ │
│examenul virusologic (IFD) de │În cazul unui focar secundar de pestã porcinã │ │
│la 5% dintre porcii sacrifi- │clasicã, probele recoltate conform procedurii │ │
│caţi în luna decembrie şi │de prelevare sunt trimise la LSVSA şi vor fi │ │
│prezentaţi pentru examen │supuse investigaţiilor de laborator. │ │
│trichinoscopic. │În cadrul LSVSA primul test care se │ │
│B. Supravegherea în exploata- │efectueazã este cel de imunofluorescenţã │ │
│ţiile comerciale de tip A │directã pe frotiuri de mãduvã sternalã. │ │
│I. Supravegherea clinicã │1. Dacã testul de imunofluorescenţã este │ │
│1. Zilnic - proprietarul de │pozitiv, LSVSA va emite buletin de analizã cu │ │
│animale │diagnosticul de pestã porcinã clasicã. │ │
│2. Sãptãmânal - medicul │2. Dacã testul de imunofluorescenţã este │ │
│veterinar de liberã practicã │negativ, probele care provin dintr-o suspiciune │ │
│responsabil de exploataţie, │de pestã porcinã clasicã vor fi testate şi prin │ │
│fişa fiind înregistratã în │RT-PCR, care are o sensibilitate mai mare. │ │
│registrul de consultaţii şi │2.1. Dacã testul RT-PCR este negativ, se va │ │
│tratamente │elibera un buletin de analizã cu rezultat negativ │ │
│3. Lunar - medicul veterinar │pentru pesta porcinã clasicã. │ │
│oficial │2.2. Dacã testul RT-PCR este pozitiv, se va │ │
│Un exemplar al fişei întocmite│elibera buletin de analizã cu rezultat pozitiv │ │
│de medicii veterinari oficiali│pentru pesta porcinã clasicã. │ │
│şi medicii veterinari de │Monitorizarea pestei porcine clasice prin │ │
│liberã practicã împuterniciţi │examene de laborator are urmãtoarele │ │
│(fişã în care sunt înregis- │obiective: │ │
│trate şi neconformitãţi) este │a) evaluarea privind pesta porcinã clasicã la │ │
│înscris şi arhivat la DSVSA. │mistreţi; │ │
│II. Supravegherea serologicã │b) evaluarea situaţiei pestei porcine clasice la │ │
│1% pe an, randomizat, din │porcinele domestice din exploataţiile │ │
│toate categoriile de porcine │comerciale şi din exploataţiile nonprofesionale │ │
│sãnãtoase, planificat lunar │care au fost vaccinate de urgenţã în cadrul │ │
│III.Supravegherea virusologicã│unor programe aprobate de Comisia │ │
│1. Se recolteazã 10 probe de │Europeanã şi a rezultatelor vaccinãrii de │ │
│organe şi stern/lunar de la │urgenţã; │ │
│porcii bolnavi cu semne │c) aplicarea rapidã şi eficientã a mãsurilor de │ │
│clinice şi de la porcii morţi │control şi eradicare a bolii; │ │
│şi care au leziuni tipice │d) înregistrarea, procesarea şi utilizarea │ │
│de pestã porcinã clasicã. │datelor epidemiologice în relaţie cu pesta │ │
│2. Se recolteazã sânge pe │porcinã clasicã; │ │
│EDTA pentru efectuarea PCR de │e) stabilirea mãsurilor de control şi eradicare a │ │
│la porcii bolnavi cu febrã şi │bolii; │ │
│semne clinice de pestã porcinã│f) stabilirea fondurilor necesare realizãrii │ │
│clasicã. │acţiunilor de supraveghere; │ │
│C. Supravegherea în exploata- │g) evaluarea imunizãrii mistreţilor ca rezultat al │ │
│ţiile comerciale autorizate │aplicãrii vaccinãrii de urgenţã pe cale oralã a │ │
│sanitar-veterinar │acestora, aprobatã de Comisia Europeanã; │ │
│I. Supravegherea clinicã │h) realizarea de examene clinice şi prelevare │ │
│1. Zilnic - proprietarul de │de probe pentru examene de laborator, ce │ │
│animale │trebuie efectuate cu respectarea instrucţiunilor │ │
│2. Sãptãmânal - medicul │conţinute în prezentele norme metodologice. │ │
│veterinar de liberã practicã │B. Procedura de vaccinare de urgenţã │ │
│responsabil de exploataţie, │contra pestei porcine clasice la mistreţi │ │
│fişa fiind înregistratã în │Obiectivele procedurii de vaccinare şi │ │
│registrul de consultaţii şi │parametrii de evaluare a eficienţei acesteia │ │
│tratamente │sunt: │ │
│3. Lunar - medicul veterinar │1. mistreţii împuşcaţi sau gãsiţi morţi, │ │
│oficial │accidentaţi, inclusiv în zona de vaccinare, sunt │ │
│Un exemplar al fişei întocmite│supuşi examenelor de laborator pentru pesta │ │
│de medicii veterinari oficiali│porcinã clasicã, conform prevederilor art. 17 │ │
│şi medicii veterinari de │din Norma sanitarã veterinarã cu privire la │ │
│liberã practicã împuterniciţi,│mãsurile pentru controlul pestei porcine │ │
│fişã în care sunt înregistrate│clasice, aprobatã prin Ordinul preşedintelui │ │
│şi neconformitãţi, este │ANSVSA nr. 67/2005, cu modificãrile │ │
│înscris şi arhivat la DSVSA. │ulterioare; │ │
│II. Supravegherea serologicã │2. evaluarea rezultatelor vaccinãrii se │ │
│1% pe an, randomizat, din │realizeazã separat pe judeţe şi pe grupe de │ │
│toate categoriile de porcine │vârstã, de cãtre LSVSA din cadrul DSVSA, iar │ │
│sãnãtoase, planificat lunar │în cazuri de expertizã, de cãtre LNR pentru │ │
│III.Supravegherea virusologicã│pesta porcinã clasicã din cadrul IDSA; │ │
│1. Se recolteazã 10 probe de │3. principiul de evaluare a eficienţei vaccinãrii │ │
│organe şi stern/lunar de la │antipestoase la mistreţi îl constituie estimarea │ │
│porcii bolnavi cu semne │raportului dintre rezultatele negative ale │ │
│clinice care au murit şi care │testelor serologice şi rezultatele pozitive ale │ │
│au leziuni tipice de pestã │testelor virusologice; probele virusologic │ │
│porcinã clasicã. │pozitive sunt investigate în primele 28 de zile │ │
│2. Se recolteazã sânge pe │dupã distribuirea momelilor, pentru tipizare prin │ │
│EDTA pentru efectuarea PCR de │secvenţializare în vederea diferenţierii între │ │
│la porcii bolnavi cu febrã şi │virusul vaccinal şi virusul sãlbatic; trimestrial se│ │
│semne clinice de pestã porcinã│realizeazã tipizarea tulpinilor izolate. │ │
│clasicã. │Zonele de vaccinare sunt: │ │
│D. Supravegherea în │a) zonã infectatã - zona definitã conform art. 2 │7. În zona de risc de 10 km în jurul exploata- │
│exploataţiile comerciale │şi art. 15 alin. (2) lit. a) coroborat cu art. 16 │ţiei comerciale aprobate pentru Sistemul │
│aprobate pentru Sistemul │alin. (7) lit. b) din Norma sanitarã veterinarã cu │canalizat de producere în România a cãrnii de │
│canalizat de producere în │privire la mãsurile pentru controlul pestei │porc destinate punerii pe piaţa Uniunii │
│România a cãrnii de porc │porcine clasice, aprobatã prin Ordinul │Europene prelevarea, ambalarea şi transportul │
│destinate punerii pe piaţa │preşedintelui ANSVSA nr. 67/2005, cu │probelor de la porci şi mistreţi sunt efectuate│
│Uniunii Europene şi în zona │modificãrile ulterioare; │de cãtre medicul veterinar oficial. │
│de risc din jurul acestora se │b) zonã de vaccinare pentru mistreţi - │ │
│realizeazã în condiţii │aplicarea unei politici de vaccinare de urgenţã │ │
│stabilite prin ordin al │a mistreţilor în zonele cu risc epidemiologic la │ │
│preşedintelui ANSVSA. │graniţa cu ţãrile terţe vecine (Ucraina şi │ │
│ │Moldova), pe cordoane de 20 km (buffer zone), │ │
│ │unde situaţia epidemiologicã nu este │ │
│ │cunoscutã, luând în considere densitatea │ │
│ │mistreţilor şi circulaţia acestora; │ │
│ │c) loc specific de vaccinare - locul ales de │ │
│E. Supravegherea porcilor │cãtre gestionarul fondului de vânãtoare din │ │
│mistreţi │cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic │ │
│Se colecteazã probe de la toţi│şi de vânãtoare, în colaborare cu medicul │ │
│mistreţii vânaţi sau gãsiţi │veterinar oficial, în care se distribuie hranã │ │
│morţi, accidentaţi, care vor │pentru mistreţi pentru inducerea unui reflex │ │
│fi supuse examenelor viruso- │condiţionat de loc şi în care, ulterior, se │ │
│logice şi serologice. │distribuie momelile vaccinale în vederea │ │
│Pentru supravegherea pestei │imunizãrii orale a mistreţilor; monitorizarea │ │
│porcine clasice se vor preleva│aplicãrii planului de vaccinare de urgenţã a │ │
│urmãtoarele probe: │mistreţilor se realizeazã prin testarea probelor │ │
│a) organe: rinichi, tonsile, │prelevate de la toţi mistreţii gãsiţi morţi, │ │
│limfonoduli, porţiuni de │accidentaţi sau împuşcaţi, în vederea depistãrii │ │
│ileon şi vezicã urinarã; │cazurilor pozitive şi pentru testarea eficienţei │ │
│b) sânge sau lichid │imunizãrii postvaccinale; │ │
│toracoabdominal; │d) centru de colectare a vânatului sãlbatic - │ │
│c) stern. │unitatea cu spaţii şi dotãri adecvate în care se │ │
│ │desfãşoarã activitãţi pentru recepţia, │ │
│Probele prelevate sunt │identificarea, sortarea, rãcirea şi prelucrarea │ │
│examinate în cadrul LSVSA. │primarã a vânatului sãlbatic provenit direct din │ │
│ │fondurile de vânãtoare, respectiv decapitare, │ │
│I. Examene virologice: │recoltarea trofeului, toaletare, curãţare, │ │
│a) testul RT-PCR pentru │eviscerare, jupuire parţialã şi livrarea │ │
│detecţia genomului viral │produselor rezultate cãtre unitãţi autorizate │ │
│specificã, pe probe prelevate │sanitar-veterinar, vânzare cu amãnuntul, în │ │
│de la: │conformitate cu legislaţia în vigoare; │ │
│1. mistreţi gãsiţi morţi, │e) spaţiu de refrigerare fix sau mobil - mijloc │ │
│accidentaţi; │auto izoterm prevãzut cu agregat de │ │
│2. mistreţi vânaţi, care │refrigerare, unde vânatul se pãstreazã la │ │
│prezintã leziuni ce induc │temperatura de +7 grade C, pânã la primirea │ │
│suspiciunea de pestã porcinã │rezultatelor de laborator pentru pesta porcinã │ │
│clasicã; │clasicã, trichinelozã, carcasele de mistreţi │ │
│3. toţi mistreţii cu vârsta de│pentru consumul propriu, în conformitate cu │ │
│pânã la un an. │legislaţia în vigoare. │ │
│Testul RT-PCR se poate efectua│Autoritãţile competente pentru implementarea │ │
│pe probe comasate - pooluri de│procedurii de vaccinare de urgenţã contra │ │
│câte 10 probe; │pestei porcine clasice la mistreţi sunt: │ │
│b) testul de imunofluorescenţã│a) ANSVSA, care coordoneazã implementarea │ │
│pe probe de la toate animalele│procedurii; │ │
│vânate sau gãsite moarte; │b) LNR din cadrul IDSA; │ │
│c) testul de izolare a │c) DSVSA; │ │
│virusului pe culturi celulare │d) alte instituţii publice, conform prevederilor │ │
│în toate cazurile pozitive. │legale în vigoare. │ │
│ │Examenele de laborator pentru depistarea bolii │ │
│II. Supravegherea serologicã │la mistreţi sunt realizate de cãtre LSVSA din │ │
│se va efectua astfel: │cadrul DSVSA, desemnate pentru efectuarea │ │
│a) în fondurile de vânãtoare │investigaţiilor în vederea diagnosticãrii pestei │ │
│în care vaccinarea va continua│porcine clasice; pentru judeţele în care LSVSA │ │
│în 2011 testele serologice se │nu sunt abilitate pentru realizarea unor astfel │ │
│vor face la toţi mistreţii │de investigaţii, probele prelevate de la mistreţi │ │
│vânaţi, indiferent de │se trimit la IDSA. │ │
│categoria de vârstã; │Expertiza de diagnostic şi examenele pentru │ │
│b) în fondurile de vânãtoare │testarea eficienţei imunizãrilor antipestoase la │ │
│în care în 2010 nu s-a │mistreţi se realizeazã de IDSA. │ │
│efectuat vaccinarea contra │Tipizarea prin secvenţializare a tulpinilor de │ │
│pestei porcine clasice testele│virus pestos porcin, precum şi definirea │ │
│serologice se vor efectua la │relaţiilor epidemiologice ale acestora se │ │
│toţi mistreţii vânaţi. │realizeazã de LNR pentru pesta porcinã │ │
│Se vor folosi urmãtoarele │clasicã şi de LNR pentru biologie molecularã │ │
│teste serologice: │şi biochimie din cadrul IDSA. │ │
│1. testul ELISA pentru │DSVSA, în cooperare cu inspectoratele │ │
│detecţia anticorpilor pe probe│teritoriale de regim silvic şi de vânãtoare, │ │
│de ser sau lichid toraco- │coordoneazã campania localã de vaccinare │ │
│abdominal; │antipestoasã. │ │

│2. testul de virusneutralizare│ANSVSA examineazã lunar rezultatele │ │
│în cazul probelor pozitive la │campaniei de vaccinare, prin analiza cazurilor │ │
│ELISA provenite din fondurile │pozitive diagnosticate la mistreţi şi a testelor │ │
│de vânãtoare unde nu se │referitoare la evaluarea eficacitãţii vaccinãrii │ │
│vaccineazã. │orale. │ │
│Interpretarea rezultatelor │Inspectoratele teritoriale de regim silvic şi de │ │
│serologice se va face ţinând │vânãtoare, în colaborare cu DSVSA, stabilesc │ │
│cont de vaccinarea sau nu │numãrul de mistreţi ce urmeazã a fi supuşi │ │
│contra pestei porcine în │vaccinãrii în anul 2011. │ │
│fondurile de vânãtoare │DSVSA au responsabilitatea organizãrii │ │
│respective. │procedurii de achiziţie a momelilor vaccinale │ │
│ │pentru anul 2011. │ │
│F. Supravegherea în abatoare │DSVSA gestioneazã momelile în condiţii de │ │
│În abatoare pot fi sacrificaţi│depozitare corespunzãtoare şi cu respectarea │ │
│doar porci din exploataţiile │prevederilor producãtorului şi le distribuie │ │
│comerciale însoţite de │gestionarilor fondurilor de vânãtoare în │ │
│certificat de sãnãtate. │momentul în care este preconizatã efectuarea │ │
│Supravegherea se va face prin │vaccinãrii orale de urgenţã. │ │
│examen clinic consecutiv │Gestionarii fondurilor de vânãtoare, sub │ │
│inspecţiei ante- şi post- │supravegherea medicului veterinar oficial, │ │
│mortem. │distribuie momelile vaccinale la locurile │ │
│Se recolteazã sânge pe EDTA │stabilite pentru a fi consumate de mistreţi. │ │
│pentru PCR în cazul animalelor│Cu ocazia vânãtorilor, gestionarii fondurilor de │ │
│bolnave cu febrã şi alte semne│vânãtoare, în prezenţa medicului veterinar │ │
│clinice. │oficial, prelevã probe pentru depistarea │ │
│La 5% dintre porcii sacrifi- │cazurilor de pestã porcinã clasicã şi pentru │ │
│caţi se recolteazã probe │testarea eficacitãţii imunizãrii orale; probe │ │
│pentru efectuarea examenelor │similare se prelevã şi de la mistreţii morţi, │ │
│virusologice. │accidentaţi; acestea se trimit la LSVSA │ │
│ │acreditate pentru realizarea investigaţiilor │ │
│ │specifice. │ │
│ │Vaccinarea de urgenţã contra pestei porcine │ │
│ │clasice se efectueazã la populaţia de mistreţi │ │
│ │conform situaţiei prevãzute. │ │
│ │Obiectivele vaccinãrii de urgenţã împotriva │ │
│ │pestei porcine clasice la mistreţi sunt │ │
│ │urmãtoarele: │ │
│ │a) asigurarea unei perioade de linişte │ │
│ │epidemiologicã, prin protejarea populaţiei de │ │
│ │mistreţi împotriva virusului pestei porcine │ │
│ │clasice, astfel încât boala sã nu mai prezinte │ │
│ │un risc major pentru populaţia de porcine │ │
│ │domestice; │ │
│ │b) menţinerea statusului imun al mistreţilor din │ │
│ │fondul cinegetic, pentru a fi protejaţi împotriva │ │
│ │virusului pestei porcine clasice; │ │
│ │c) supravegherea sanitar-veterinarã continuã │ │
│ │a efectivelor de mistreţi prin examene │ │
│ │anatomopatologice şi de laborator efectuate la │ │
│ │toţi mistreţii morţi, accidentaţi sau vânaţi; │ │
│ │d) diminuarea presiunii virale în relaţia cu │ │
│ │virusul pestei porcine clasice în fondul │ │
│ │cinegetic şi reducerea semnificativã a │ │
│ │numãrului de mistreţi afectaţi de boalã. │ │
│ │Vaccinul utilizat pentru vaccinarea de urgenţã │ │
│ │a mistreţilor împotriva pestei porcine clasice │ │
│ │este un vaccin viu, înglobat în momeli │ │
│ │vaccinale, astfel încât sã fie protejat faţã de │ │
│ │variaţiile de temperaturã din mediul extern. │ │
│ │Produsul medicinal veterinar utilizat trebuie sã │ │
│ │fie autorizat pentru comercializare conform │ │
│ │prevederilor Directivei 2009/9/CE a Comisiei │ │
│ │din 10 februarie 2009 de modificare a │ │
│ │Directivei 2001/82/CE a Parlamentului │ │
│ │European şi a Consiliului de instituire a unui │ │
│ │cod comunitar cu privire la produsele │ │
│ │medicamentoase veterinare. │ │
│ │Medicii veterinari oficiali din cadrul DSVSA │ │
│ │instruiesc gestionarii fondurilor de vânãtoare şi │ │
│ │personalul implicat în plasarea momelilor │ │
│ │vaccinale cu privire la condiţiile de depozitare │ │
│ │şi utilizare a produsului precizate de │ │
│ │producãtor. │ │
│ │Personalul din cadrul inspectoratelor teritoriale │ │
│ │de regim silvic şi de vânãtoare judeţene │ │
│ │rãspund de plasarea momelilor vaccinale în │ │
│ │locurile stabilite, sub coordonarea şi │ │
│ │responsabilitatea medicului veterinar oficial. │ │
│ │Se efectueazã 3 campanii cu rapel, respectiv │ │
│ │6 administrãri, primãvara - martie-aprilie; │ │
│ │vara - iunie-iulie; toamna - octombrie- │ │
│ │noiembrie, aprobate prin Decizia │ │
│ │2010/712/UE. │ │
│ │Plasarea momelilor vaccinale se face la │ │
│ │locurile de hrãnire, iar numãrul de momeli va fi │ │
│ │calculat în funcţie de numãrul de mistreţi care │ │
│ │se hrãnesc în fiecare dintre aceste locuri; la │ │
│ │fiecare administrare trebuie sã fie plasate câte │ │
│ │douã momeli vaccinale pentru fiecare mistreţ. │ │
│ │Dupã fiecare plasare de momeli, se interzice │ │
│ │vânãtoarea la locurile specifice de vaccinare │ │
│ │timp de 4 zile, pentru a nu deranja mistreţii şi │ │
│ │pentru a se asigura consumul în totalitate al │ │
│ │momelilor; dupã 5 zile de la administrare, │ │
│ │momelile neconsumate şi eventual capsulele │ │
│ │momelilor consumate sunt colectate de cãtre │ │
│ │vânãtori şi returnate prin responsabilitatea │ │
│ │medicului veterinar oficial la DSVSA. │ │
│ │Distribuirea momelilor vaccinale este │ │
│ │organizatã de gestionarii fondurilor de │ │
│ │vânãtoare împreunã cu medicul veterinar │ │
│ │oficial de la CSVZ; acesta notificã la DSVSA │ │
│ │datele referitoare la efectuarea vaccinãrii orale │ │
│ │de urgenţã a mistreţilor. │ │
│ │DSVSA organizeazã activitãţi de informare a │ │
│ │populaţiei şi de instruire a personalului propriu │ │
│ │şi a gestionarilor fondurilor de vânãtoare cu │ │
│ │referire la modalitãţile practice detaliate de │ │
│ │efectuare a vaccinãrii orale de urgenţã contra │ │
│ │pestei porcine clasice, monitorizarea mistreţilor │ │
│ │vaccinaţi şi de prelevarea de probe în vederea │ │
│ │efectuãrii examenelor de laborator. │ │
│ │În vederea obţinerii unei imunizãri eficiente a │ │
│ │mistreţilor din categoria tineret, pentru │ │
│ │vaccinarea acestora trebuie sã se utilizeze │ │
│ │cuşti sau ţarcuri de aproximativ 1,5 m înãlţime, │ │
│ │confecţionate din bare, astfel încât sã permitã │ │
│ │numai accesul mistreţilor din categoria tineret. │ │
│ │Locul specific de vaccinare trebuie sã aibã o │ │
│ │arie de cel puţin 200 mý, care sã permitã │ │
│ │accesul tuturor mistreţilor din arealul arondat. │ │
│ │Numãrul de mistreţi care trebuie vaccinaţi se │ │
│ │determinã pe baza unor evaluãri efectuate de │ │
│ │gestionarii fondurilor de vânãtoare din cadrul │ │
│ │inspectoratelor teritoriale de regim silvic şi de │ │
│ │vânãtoare, de paznici, vânãtori, gestionari ai │ │
│ │fondurilor de vânãtoare, la sfârşitul fiecãrui │ │
│ │sezon de vânãtoare; numãrul de mistreţi care │ │
│ │trebuie vaccinaţi în anul 2011 este de │ │
│ │aproximativ 3.000. │ │
│ │Cota anualã de vânat este alcãtuitã din │ │
│ │aproximativ 30% mistreţi din categoria tineret │ │
│ │în vârstã de sub un an, 10% mistreţi între unu │ │
│ │şi 2 ani şi 60% mistreţi adulţi în vârstã de peste │ │
│ │2 ani. │ │
│ │Mistreţii din categoria tineret sunt purtãtori şi │ │
│ │eliminatori ai virusului pestei porcine clasice şi │ │
│ │constituie principalul element de risc în lanţul │ │
│ │epidemiologic al bolii; vânarea mistreţilor din │ │
│ │categoria tineret constituie elementul esenţial │ │
│ │pentru reducerea presiunii virale. │ │
│ │Durata programului vaccinãrii de urgenţã a │ │
│ │mistreţilor aprobat se poate prelungi în situaţii │ │
│ │epidemiologice nefavorabile sau când riscul │ │
│ │privind pesta porcinã clasicã se menţine. │ │
│ │Gestionarii fondurilor de vânãtoare trebuie sã │ │
│ │asigure urmãtoarele condiţii pregãtitoare │ │
│ │pentru vaccinarea de urgenţã: │ │
│ │a) catagrafierea populaţiei de mistreţi de pe │ │
│ │fiecare fond de vânãtoare la sfârşitul sezonului │ │
│ │de vânãtoare, suprafaţa fondului de vânãtoare │ │
│ │şi densitatea populaţiei de mistreţi, stabilind │ │
│ │numãrul de mistreţi care urmeazã sã fie │ │
│ │vaccinaţi; │ │
│ │b) stabilirea necesarului de momeli vaccinale │ │
│ │pentru fiecare fond de vânãtoare; │ │
│ │c) solicitarea adresatã în scris cãtre DSVSA │ │
│ │pentru asigurarea necesarului de momeli │ │
│ │vaccinale; │ │
│ │d) stabilirea de cãtre gestionarul fondului de │ │
│ │vânãtoare a personalului responsabil pentru │ │
│ │plasarea momelilor, sub control sanitarveterinar │ │
│ │oficial; │ │
│ │e) efectuarea instruirii teoretice şi practice a │ │
│ │personalului prevãzut la lit. d) şi a medicilor │ │
│ │veterinari oficiali şi medicilor veterinari de │ │
│ │liberã practicã împuterniciţi care participã la │ │
│ │acţiunea de imunizare oralã a mistreţilor. │ │
│ │Pentru realizarea în condiţii corespunzãtoare │ │
│ │a vaccinãrii de urgenţã a mistreţilor contra │ │
│ │pestei porcine clasice, gestionarii fondurilor de │ │
│ │vânãtoare trebuie sã dispunã asigurarea: │ │
│ │a) necesarului de furaje la locurile de │ │
│ │hrãnire/administrare a momelilor vaccinale; │ │
│ │b) transportului, depozitãrii şi manipulãrii │ │
│ │momelilor vaccinale în condiţiile precizate de │ │
│ │producãtorul acestora; │ │
│ │c) ustensilelor necesare plasãrii momelilor │ │
│ │vaccinale; │ │
│ │d) echipamentelor de protecţie, constituite din: │ │
│ │halat, bonetã, salopetã, combinezon de unicã │ │
│ │folosinţã, cizme de cauciuc, mãnuşi de unicã │ │
│ │folosinţã; │ │
│ │e) unei hãrţi a fondului de vânãtoare şi a zonei │ │
│ │în care se aplicã vaccinarea. │ │
│ │DSVSA trebuie sã asigure formularele │ │
│ │necesare întocmirii evidenţelor sanitarveterinare: │ │
│ │a) formular pentru recepţia momelilor de cãtre │ │
│ │gestionarii fondurilor de vânãtoare; │ │
│ │b) formular pentru înregistrarea datelor privind │ │
│ │vaccinarea de urgenţã; │ │
│ │c) formular pentru examinarea de laborator a │ │
│ │mistreţilor; │ │
│ │d) macheta pentru raportarea vaccinãrii de │ │
│ │urgenţã la mistreţi. │ │
│ │Pentru efectuarea vaccinãrii, personalul instruit │ │
│ │pentru aplicarea momelilor, în coordonarea şi │ │
│ │sub supravegherea medicului veterinar oficial │ │
│ │sau de liberã practicã împuternicit, urmãreşte: │ │
│ │a) stabilirea locurilor de hrãnire unde se aplicã │ │
│ │momelile vaccinale, pe fiecare fond de │ │
│ │vânãtoare; │ │
│ │b) marcarea locurilor unde sunt administrate │ │
│ │momelile vaccinale; │ │
│ │c) furajarea continuã a mistreţilor pe o │ │
│ │perioadã de 10-14 zile înainte de plasarea │ │
│ │momelilor vaccinale; │ │
│ │d) plasarea momelilor vaccinale şi a furajului │ │
│ │în gropi aflate în perimetrul delimitat din 2 în 2 │ │
│ │metri şi acoperite cu pãmânt ce nu trebuie │ │
│ │tasat, în vederea protejãrii vaccinului; │ │
│ │e) interzicerea vânãtorilor şi a circulaţiei │ │
│ │persoanelor în zonele specifice de vaccinare; │ │
│ │f) colectarea momelilor vaccinale │ │
│ │neconsumate şi a capsulelor dupã 5 zile de la │ │
│ │administrarea acestora, în vederea predãrii │ │
│ │acestora la DSVSA pe bazã de proces-verbal │ │
│ │de predare/primire. │ │
│ │Mãsurile pentru prevenirea rãspândirii virusului │ │
│ │vaccinal la porcinele domestice sunt │ │
│ │urmãtoarele: │ │
│ │a) plasarea manualã a momelilor în locurile │ │
│ │specifice de vaccinare şi îngroparea acestora │ │
│ │în sol la o adâncime de cel mult 20 cm, pentru │ │
│ │a le proteja faţã de variaţiile de temperaturã din │ │
│ │mediu şi faţã de alte specii de animale │ │
│ │existente în biotop; │ │
│ │b) pentru porcinele domestice şi mistreţii din │ │
│ │zona infectatã, cele prevãzute de Norma │ │
│ │sanitarã veterinarã cu privire la mãsurile pentru │ │
│ │controlul pestei porcine clasice, aprobatã prin │ │
│ │Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 67/2005, cu │ │
│ │modificãrile ulterioare, precum şi alte mãsuri │ │
│ │aplicate în vecinãtatea fondurilor de vânãtoare │ │
│ │în care se executã vaccinarea de urgenţã oralã │ │
│ │a mistreţilor: │ │
│ │1. interzicerea creşterii libere a porcinelor │ │
│ │domestice; │ │
│ │2. gestionarea resturilor menajere, a gunoiului │ │
│ │şi a aşternutului în exploataţiile de porcine, │ │
│ │astfel încât acestea sã nu vinã în contact sau │ │
│ │sã nu fie accesibile mistreţilor; │ │
│ │3. interzicerea accesului vânãtorilor în │ │
│ │exploataţiile de porcine cel puţin 21 de zile │ │
│ │dupã participarea la vânãtori; │ │
│ │4. depistarea şi declararea de cãtre gestionarii │ │
│ │fondurilor de vânãtoare a mistreţilor morţi, │ │
│ │accidentaţi, prelevarea de probe pentru │ │
│ │stabilirea cauzelor care au dus la │ │
│ │moartea/accidentarea acestora; │ │
│ │5. asigurarea ecarisãrii în spaţiul cinegetic │ │
│ │naţional; │ │
│ │6. depistarea şi sancţionarea braconierilor, │ │
│ │confiscarea şi denaturarea vânatului ilegal; │ │
│ │7. expertiza sanitar-veterinarã a carcaselor de │ │
│ │mistreţi; │ │
│ │c) prelevarea de probe de la mistreţii morţi, │ │
│ │vânaţi şi accidentaţi, pentru examene de │ │
│ │laborator, care se efectueazã conform │ │
│ │Manualului de diagnostic aprobat prin Ordinul │ │
│ │preşedintelui ANSVSA nr. 66/2005 privind │ │
│ │aprobarea Normei sanitare veterinare care │ │
│ │aprobã un manual de diagnostic stabilind │ │
│ │proceduri de diagnostic, metode de prelevare │ │
│ │a probelor şi criterii pentru evaluarea testelor │ │
│ │de laborator pentru confirmarea pestei porcine │ │
│ │clasice; │ │
│ │d) interzicerea comercializãrii mistreţilor vii şi │ │
│ │a cãrnii proaspete de mistreţi vânaţi din zonele │ │
│ │infectate, în conformitate cu prevederile │ │
│ │Normei sanitare veterinare cu privire la │ │
│ │mãsurile pentru controlul pestei porcine │ │
│ │clasice, aprobate prin Ordinul preşedintelui │ │
│ │ANSVSA nr. 67/2005, cu modificãrile │ │
│ │ulterioare. │ │
│ │Mãsuri suplimentare pentru controlul vânatului: │ │
│ │a) imediat dupã vânãtoare, fiecãrui mistreţ │ │
│ │împuşcat i se aplicã un numãr de identificare │ │
│ │de cãtre gestionarul fondului de vânãtoare din │ │
│ │cadrul inspectoratelor teritoriale de regim silvic │ │
│ │şi de vânãtoare, conform instrucţiunilor │ │
│ │medicului veterinar oficial în a cãrui arie de │ │
│ │competenţã are loc vânãtoarea; acest numãr │ │
│ │va fi înscris pe nota de însoţire a probelor, │ │
│ │asigurând trasabilitatea acestora; │ │
│ │b) mistreţii vânaţi trebuie sã fie transportaţi, │ │
│ │prin grija gestionarului fondului de vânãtoare, │ │
│ │la centrul de colectare a vânatului sãlbatic sau │ │
│ │la mijloacele auto dotate cu instalaţii mobile de │ │
│ │refrigerare pentru mistreţii care fac obiectul │ │
│ │autoconsumului; pe durata transportului │ │
│ │trebuie sã se evite contactul direct sau indirect │ │
│ │cu porcinele din exploataţiile de porcine │ │
│ │domestice; carcasele de mistreţi se pãstreazã │ │
│ │în aceste centre de colectare, pânã când │ │
│ │rezultatele de laborator privind pesta porcinã │ │
│ │clasicã şi trichineloza sunt disponibile; probele │ │
│ │prelevate de la mistreţi în centrele de colectare │ │
│ │a vânatului sãlbatic se trimit la laborator pentru │ │
│ │efectuarea examenelor în relaţie cu pesta │ │
│ │porcinã clasicã, conform Normei sanitare │ │
│ │veterinare cu privire la mãsurile pentru │ │
│ │controlul pestei porcine clasice, aprobatã prin │ │
│ │Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 67/2005, cu │ │
│ │modificãrile ulterioare; │ │
│ │c) în cazul unui rezultat pozitiv, copii ale │ │
│ │buletinului de analizã se trimit la ANSVSA, la │ │
│ │IDSA, la DSVSA şi la medicul veterinar oficial │ │
│ │care a trimis probele spre examinare; │ │
│ │d) distrugerea cadavrelor şi a carcaselor de │ │
│ │mistreţi pentru care investigaţiile de laborator │ │
│ │au relevat rezultate pozitive este în │ │
│ │responsabilitatea gestionarilor centrelor de │ │
│ │colectare a vânatului sãlbatic şi ai mijloacelor │ │
│ │mobile; │ │
│ │e) DSVSA controleazã distrugerea în siguranţã │ │
│ │a cadavrelor şi a carcaselor de mistreţi; │ │
│ │mãsurile trebuie sã asigure cã nicio carcasã │ │
│ │provenitã de la mistreţii la care investigaţiile de │ │
│ │laborator au fost pozitive nu este scoasã din │ │
│ │centrul de colectare a vânatului sãlbatic sau │ │
│ │din zona infectatã, inclusiv în cazul cadavrelor │ │
│ │de mistreţi; │ │
│ │f) pentru examinarea de laborator a mistreţilor │ │
│ │se foloseşte modelul formularului stabilit de │ │
│ │ANSVSA. │ │
│ │Pentru comercializarea carcasei de mistreţi, │ │
│ │aceasta se marcheazã în conformitate cu │ │
│ │prevederile Ordinului preşedintelui ANSVSA │ │
│ │nr. 10/2008 privind aprobarea Normei sanitare │ │
│ │veterinare care stabileşte procedura pentru │ │
│ │marcarea şi certificarea sanitarã veterinarã a │ │
│ │cãrnii proaspete şi marcarea produselor de │ │
│ │origine animalã destinate consumului uman. │ │
│ │C. Instrucţiuni privind transportul, │ │
│ │depozitarea şi utilizarea vaccinurilor │ │
│ │antipestoase sub formã de momeli │ │
│ │vaccinale cu administrare oralã de urgenţã │ │
│ │la mistreţi │ │
│ │I. Instrucţiuni privind transportul: │ │
│ │Personalul din cadrul depozitului farmaceutic │ │
│ │veterinar implicat în operaţiunile de transport │ │
│ │al momelilor vaccinale cãtre DSVSA este │ │
│ │instruit de cãtre medicul veterinar care are │ │
│ │calitatea de şef al depozitului farmaceutic │ │
│ │veterinar sau de persoana responsabilã cu │ │
│ │calitatea produselor medicinale veterinare din │ │
│ │cadrul depozitului, la locul de încãrcare a │ │
│ │momelilor vaccinale, cu privire la tehnicile │ │
│ │speciale de transport şi manipulare a acestora; │ │
│ │la finalizarea instruirii se întocmesc procese- │ │
│ │verbale de instruire. │ │
│ │II. Instrucţiuni privind depozitarea: │ │
│ │Personalul implicat în operaţiunile specifice │ │
│ │activitãţii de depozitare a momelilor vaccinale │ │
│ │din DSVSA este instruit de cãtre medicul │ │
│ │veterinar oficial cu responsabilitate în recepţia, │ │
│ │depozitarea şi distribuţia vaccinului pe raza │ │
│ │judeţului, numit prin decizie a directorului │ │
│ │executiv al DSVSA. │ │
│ │III. Instrucţiuni privind utilizarea: │ │
│ │a) DSVSA elibereazã momelile vaccinale │ │
│ │personalului care plaseazã respectivele │ │
│ │momeli sub supravegherea medicului veterinar │ │
│ │oficial; │ │
│ │b) eliberarea momelilor vaccinale se face dupã │ │
│ │instruirea personalului responsabil de cãtre │ │
│ │medicul veterinar oficial cu responsabilitate în │ │
│ │recepţia, depozitarea şi distribuţia momelilor │ │
│ │vaccinale pe raza judeţului, numit prin decizie │ │
│ │a directorului executiv al DSVSA, cu privire la │ │
│ │modul de transport, depozitare şi utilizare a │ │
│ │acestora, prin întocmirea unui proces-verbal │ │
│ │de instruire; │ │
│ │c) personalul care plaseazã momelile │ │
│ │vaccinale este instruit de cãtre medicul │ │
│ │veterinar oficial în ceea ce priveşte condiţiile │ │
│ │de folosire a momelilor vaccinale; │ │
│ │d) instrucţiunile producãtorului privind condiţiile │ │
│ │de utilizare a momelilor vaccinale se aplicã │ │
│ │întocmai. │ │
│ │DSVSA, prin Compartimentul de coordonare │ │
│ │tehnicã a activitãţii farmaceutice veterinare şi │ │
│ │nutriţie animalã, verificã respectarea │ │
│ │instrucţiunilor de transport, depozitare şi │ │
│ │utilizare la nivelul judeţului ale momelilor │ │
│ │vaccinale, completeazã fişa de inspecţie, iar │ │
│ │rezultatele verificãrii sunt raportate lunar la │ │
│ │Direcţia de coordonare tehnicã a institutelor de │ │
│ │referinţã, LSVSA, reglementare şi controlul │ │
│ │activitãţii farmaceutice veterinare din cadrul │ │
│ │ANSVSA." │ │
└──────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘    7. La capitolul IV nota (3) punctul 3, litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "a) Selectarea produselor medicinale şi întocmirea Planului anual de prelevare şi testare a produselor medicinale veterinare comercializate în România.
    Selectarea iniţialã a produselor medicinale autorizate şi includerea lor în Planul anual de prelevare şi testare a produselor medicinale veterinare comercializate în România se fac pentru toate produsele autorizate cu 3 ani în urmã (n = 3, unde n este anul în curs), cu excepţia produselor supuse eliberãrii oficiale a loturilor conform prevederilor Normei sanitare veterinare privind Codul produselor medicinale veterinare, aprobatã prin Ordinul preşedintelui ANSVSA nr. 187/2007, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi a produselor imunologice destinate profilaxiei şi combaterii bolilor incluse în Programul acţiunilor de supraveghere, prevenire, control şi eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protecţia animalelor şi protecţia mediului, de identificare şi înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor şi caprinelor pentru anul 2011, la care prelevarea de probe se efectueazã de ICBMV de douã ori pe an pentru fiecare tip de produs pentru unitãţile care în urma inspecţiilor privind buna practicã de fabricaţie - GMP au fost încadrate în categoria "conformitate bunã". Pentru celelalte unitãţi, ICBMV trebuie sã testeze fiecare serie din fiecare tip de produs.
    Selectarea ulterioarã a produselor care au fost supuse selectãrii iniţiale şi includerea lor în Planul anual de prelevare şi testare a produselor medicinale veterinare comercializate în România se fac pe baza analizei riscului, astfel încât toate produsele medicinale veterinare sã fie testate de mai multe ori în timpul ciclului de viaţã al produsului medicinal veterinar, la intervale de maximum 5 ani, în funcţie de punctajul obţinut la analiza riscului.
    Planul anual de prelevare şi testare a produselor medicinale veterinare comercializate în România va fi constituit din 3 capitole, dupã cum urmeazã:
    - capitolul I: produse autorizate prin procedura naţionalã - producãtori interni;
    - capitolul II: produse autorizate prin procedurã naţionalã - producãtori din ţãri terţe;
    - capitolul III: produse autorizate prin procedura naţionalã - producãtori din Uniunea Europeanã.
    Clasificarea produselor medicinale şi evaluarea riscurilor asociate defectelor produsului se fac pe baza factorilor asociaţi proprietãţilor farmaceutice, datelor legate de producãtor şi de procesul de fabricare, utilizarea clinicã a produsului şi distribuţia pe piaţã.
    Factorii sunt împãrţiţi în funcţie de influenţa lor asupra posibilitãţii apariţiei unui defect de calitate, de efectele secundare adverse date de acest defect sau de gradul de expunere la un eventual defect. Atribuirea unui risc pentru un produs medicinal se face printr-un sistem de notare care se aplicã fiecãrui indicator, astfel cum este prevãzut în tabelul de mai jos.
    Punctajul total bazat pe combinarea punctajului fiecãrui indicator individual pentru un produs va stabili dacã acel produs prezintã un risc înalt, mediu sau minim şi acest lucru va sta la baza aprecierii gradului de prioritate în controalele de supraveghere a pieţei. Determinarea riscului presupune în aceste condiţii însumarea scorului alocat pentru fiecare factor, pentru toate elementele: incidenţã, expunere şi efecte nocive."
    ART. II
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                       Preşedintele Autoritãţii Naţionale
                             Sanitare Veterinare şi
                         pentru Siguranţa Alimentelor,
                               Radu Roatiş Cheţan

    Bucureşti, 2 iunie 2011.
    Nr. 26.
                                  --------------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016