Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 256 din 9 martie 2021  pentru aprobarea standardelor minime de calitate  în baza cărora se acordă licenţa de funcţionare  a serviciului pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 256 din 9 martie 2021 pentru aprobarea standardelor minime de calitate în baza cărora se acordă licenţa de funcţionare a serviciului pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor

EMITENT: Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 587 din 11 iunie 2021
    Având în vedere:
    - art. IV alin. (2) lit. b) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 24/2019 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecţiei victimelor infracţiunilor, precum şi a altor acte normative;
    – art. 19 din Legea nr. 197/2012 privind asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificările şi completările ulterioare,

    în temeiul:
    - prevederilor art. 15 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 81/2020 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale, cu completările ulterioare;
    – prevederilor art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul muncii şi protecţiei sociale şi ministrul justiţiei emit următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă standardele minime de calitate în baza cărora se acordă licenţa de funcţionare a serviciului pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor, denumit în continuare SSVI, cod serviciu social 8899CZ-PN-VI, reprezentate de îndeplinirea cumulativă a standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale acordate în comunitate şi pentru serviciile sociale acordate în sistem integrat cu alte servicii de interes general destinate persoanelor adulte, prevăzute în anexa nr. 7 la Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 29/2019 pentru aprobarea standardelor minime de calitate pentru acreditarea serviciilor sociale destinate persoanelor vârstnice, persoanelor fără adăpost, tinerilor care au părăsit sistemul de protecţie a copilului şi altor categorii de persoane adulte aflate în dificultate, precum şi a serviciilor acordate în comunitate, serviciilor acordate în sistem integrat şi cantinele sociale, precum şi a unor standarde minime obligatorii specifice caracterului special al serviciilor prevăzute în prezentul ordin.

    ART. 2
    Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (3) şi (4) din Ordinul ministrului muncii şi justiţiei sociale nr. 29/2019, pentru a obţine licenţa de funcţionare, serviciul pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor are obligaţia să îndeplinească punctajul minim menţionat în fişa de autoevaluare prevăzută în anexa la prezentul ordin.

    ART. 3
    Standardele minime obligatorii pentru asigurarea unui nivel minim de performanţă al procesului de furnizare a serviciilor de sprijin şi protecţie acordate atât victimelor infracţiunilor, cât şi membrilor familiei acestora sunt determinate de caracterul special al acestor servicii şi se referă la următoarele aspecte:
    a) regulamentul propriu de organizare şi funcţionare;
    b) elaborarea şi diseminarea materialelor informative;
    c) procedura de accesare a serviciului;
    d) încheierea acordului privind acordarea serviciilor şi asigurarea protecţiei datelor cu caracter personal;
    e) evaluarea nevoilor persoanei identificate ca victimă;
    f) procedura de referire către alte servicii de interes general;
    g) acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie;
    h) asigurarea formării personalului şi instruirea lunară.


    ART. 4
    (1) În regulamentul propriu de organizare şi funcţionare al SSVI, furnizorul de servicii sociale prevede activităţi de sensibilizare şi informare a populaţiei, inclusiv a serviciilor publice, în vederea:
    a) promovării schimbărilor necesare în tiparele sociale şi culturale ale comportamentului vizând eradicarea prejudecăţilor, violenţei, inegalităţii şi a altor factori care conduc la victimizare;
    b) înţelegerii caracterului infracţional al faptei şi importanţei prevenirii victimizării, identificării situaţiilor de risc şi consilierii persoanelor vulnerabile sau victime ale comportamentelor antisociale;
    c) necesităţii identificării factorilor de risc în arii relevante cum ar fi: sănătatea, educaţia, administraţia social-comunitară etc.

    (2) Indicatorii de monitorizare pentru activităţile prevăzute la alin. (1) sunt următorii:
    a) publicarea pe pagina de internet a furnizorului de servicii sociale care acordă SSVI a informaţiilor destinate publicului larg, inclusiv pentru alte autorităţi publice care să acopere aceste tematici;
    b) organizarea periodic de către direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului (DGASPC), cel puţin anual, de activităţi de informare şi sensibilizare a populaţiei cu această tematică;
    c) publicarea de materiale informative cu conţinut obligatoriu al menţiunii că accesarea serviciilor de informare şi evaluare nu presupune nicio formalitate, că acestea sunt gratuite şi că se respectă confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal;
    d) includerea de către furnizorul de servicii sociale în programul anual de acţiune privind serviciile sociale, capitolul „Formare“, a unor sesiuni de formare pentru personalul SSVI, instruire pentru familii şi voluntari, referitoare la victimele infracţionalităţii.


    ART. 5
    (1) Materialele informative cuprind obligatoriu:
    a) datele de contact ale SSVI şi atribuţiile acestuia;
    b) setul de informaţii prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea informării, sprijinirii şi protecţiei victimelor infracţiunilor, cu modificările şi completările ulterioare, pus la dispoziţie de Ministerul Justiţiei şi Ministerul Afacerilor Interne, potrivit Metodologiei de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului justiţiei nr. 173/65/3.042/C/2021.

    (2) Indicatorul de monitorizare pentru măsurile prevăzute la alin. (1) este reprezentat de existenţa în materialele informative, indiferent de mijlocul de diseminare a acestora, a setului standard de informaţii prevăzut la art. 4 alin. (1) din Legea nr. 211/2004, cu modificările şi completările ulterioare, personalizat cu datele de contact ale organului de urmărire penală la care pot face plângere şi ale instituţiei unde se pot adresa pentru asistenţă juridică, asistenţă medicală, psihologică, cazare, alte servicii.
    (3) Mediatizarea materialelor informative prevăzute la alin. (2) se poate realiza prin intermediul organelor judiciare, prin orice alte instituţii ale statului, precum şi prin cabinete ale medicilor de familie, unităţi de primire urgenţe sau alte servicii de interes public general.
    (4) Indicatorul de monitorizare pentru măsurile prevăzute la alin. (3) este reprezentat de existenţa la sediul sau, după caz, pe pagina de internet a organelor judiciare, precum şi a altor instituţii ale statului a materialelor de informare, într-un format de prezentare simplu şi cât mai larg accesibil, inclusiv în varianta uşor de citit.

    ART. 6
    (1) În regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a SSVI, DGASPC prevede proceduri de colaborare interdepartamentală în cadrul acesteia între SSVI, compartimentul specializat de intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri şi compartimentul violenţă domestică, în vederea evitării suprapunerilor de atribuţii pe problematica victimelor infracţiunilor.
    (2) Indicatorul de monitorizare pentru acţiunile de la alin. (1) este reprezentat de existenţa procedurilor interdepartamentale în regulamentul de organizare şi funcţionare a SSVI.

    ART. 7
    (1) În regulamentul propriu de organizare şi funcţionare a SSVI, DGASPC prevede proceduri de colaborare interinstituţională cu organele de cercetare penală, în vederea completării referatului de evaluare, cu respectarea prevederilor art. 3^9 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 211/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Indicatorul de monitorizare pentru măsura de la alin. (1) este reprezentat de existenţa procedurilor interinstituţionale în regulamentul de organizare şi funcţionare a SSVI.

    ART. 8
    (1) Accesarea serviciului are caracter deschis şi serviciul de informare se realizează fără completarea vreunei cereri sau fără existenţa vreunei formalităţi speciale. Prezentarea la sediul SSVI pentru informare şi consiliere este considerată cerere din partea solicitanţilor.
    (2) Pentru serviciul de evaluare şi consiliere este necesar acordul de confidenţialitate din partea solicitanţilor, precum şi acordul acestora pentru prelucrarea datelor cu caracter personal.
    (3) Deţinerea formularului prevăzut la art. 3^7 alin. (2) din Legea nr. 211/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu este obligatorie în situaţia în care victima a fost informată despre posibilitatea de a se adresa SSVI, potrivit prevederilor art. 3^7 alin. (1) din Legea nr. 211/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Indicatorii de monitorizare pentru măsurile prevăzute la alin. (1) sunt:
    a) menţiunea în cadrul materialelor informative că accesarea serviciilor de informare şi evaluare se realizează fără nicio formalitate, că acestea sunt gratuite şi că se respectă confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal;
    b) disponibilitatea la sediul SSVI a modelului de acord de confidenţialitate, precum şi de acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, aprobate de DGASPC.


    ART. 9
    (1) Evaluarea nevoilor persoanei identificate ca victimă se realizează interdisciplinar de către personalul SSVI, cu respectarea criteriilor prevăzute la art. 7 alin. (4) din Legea nr. 211/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi interinstituţional, cu respectarea Metodologiei de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului justiţiei nr. 173/65/3.042/C/2021. Rezultatul evaluării se consemnează în referatul de evaluare, al cărui conţinut respectă prevederile art. 3^9 din Legea nr. 211/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Indicatorii de monitorizare pentru măsurile prevăzute la alin. (1) sunt:
    a) instrumentul de evaluare interdisciplinară utilizat de SSVI cuprinde cel puţin criteriile prevăzute la art. 7 alin. (4) din Legea nr. 211/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    b) referatul de evaluare cuprinde cel puţin elementele prevăzute la art. 3^10 din Legea nr. 211/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    c) referatul de evaluare este semnat de cel puţin 2 persoane din cadrul SSVI şi, după caz, de către persoanele desemnate din partea altor instituţii, potrivit Metodologiei de evaluare şi intervenţie multidisciplinară şi interinstituţională în acordarea serviciilor de sprijin şi protecţie pentru victimele infracţiunilor, aprobată prin Ordinul ministrului muncii şi protecţiei sociale, al ministrului afacerilor interne şi al ministrului justiţiei nr. 173/65/3.042/C/2021.


    ART. 10
    (1) Procedura de referire este adaptată în funcţie de rezultatul evaluării, precum şi de disponibilitatea serviciilor specializate şi poate fi:
    a) din oficiu, în sistem opt-out, aplicabil în situaţiile de urgenţă pentru servicii medicale, spre exemplu în situaţiile în care serviciile specializate pentru victime sunt disponibile în cadrul/în subordinea DGASPC;
    b) la solicitarea persoanei, în sistem opt-in, aplicabil în situaţiile în care serviciile specializate pentru victime nu sunt disponibile în cadrul DGASPC, dar există la nivelul judeţului.

    (2) Indicatorii de monitorizare pentru măsurile prevăzute la alin. (1) sunt:
    a) oferirea, în prima şedinţă de evaluare a persoanei identificate ca victimă, a unor informaţii cu privire la serviciile specializate pe care victima le poate accesa;
    b) informarea serviciilor specializate din cadrul/subordinea DGASPC cu privire la înregistrarea cazului;
    c) primirea de către persoana identificată ca victimă a unei scrisori de recomandare în situaţiile în care din evaluare rezultă că a fost refuzată/a întâmpinat dificultăţi în accesarea unui serviciu de suport pentru victime;
    d) decizia de referire se consemnează în referatul de evaluare prevăzut la art. 3^10 (1) lit. f) din Legea nr. 211/2004, cu modificările şi completările ulterioare.


    ART. 11
    (1) Pentru acordarea serviciilor de consiliere psihologică, asistenţă socială, consiliere juridică, servicii sociale se poate încheia contract de servicii potrivit reglementărilor în vigoare.
    (2) În situaţia încheierii contractului, indicatorul de monitorizare a măsurii prevăzute la alin. (1) este reprezentat de existenţa la sediul SSVI a contractului de servicii de consiliere psihologică, consiliere juridică, servicii sociale, iar în contract se prevede în mod expres perioada acordării serviciilor, faptul că sunt gratuite şi faptul că respectă confidenţialitatea şi protecţia datelor cu caracter personal.

    ART. 12
    (1) Personalul SSVI şi al compartimentelor specializate din cadrul DGASPC beneficiază de formare specializată asigurată de un furnizor acreditat pe baza unui curriculum întocmit de ministerele şi autorităţile centrale responsabile în acest domeniu, precum şi de instruire organizată lunar sau ori de câte ori situaţia o impune, referitoare la cunoaşterea în detaliu a tuturor procedurilor utilizate.
    (2) Formarea iniţială şi continuă va conţine şi un modul care se adresează echipei interinstituţionale din care personalul SSVI face parte, echipă responsabilă cu aplicarea la nivel judeţean, respectiv la nivelul sectoarelor municipiului Bucureşti a Directivei 2012/29/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 25 octombrie 2012 de stabilire a unor norme minime privind drepturile, sprijinirea şi protecţia victimelor criminalităţii şi de înlocuire a Deciziei-cadru 2001/220/JAI a Consiliului.
    (3) În vederea evaluării şi acordării serviciilor de sprijin şi de protecţie copiilor victime ale altor infracţiuni decât violenţa, specialiştii din cadrul SSVI fac dovada pregătirii în comunicarea şi lucrul cu copiii.
    (4) În situaţia în care SSVI nu dispune de specialişti pregătiţi în comunicarea şi lucrul cu minorii, furnizorul de servicii asigură evaluarea şi acordarea serviciilor de sprijin şi de protecţie de către alţi specialişti care întrunesc aceste condiţii minime.
    (5) Specialiştii din cadrul echipei interinstituţionale menţionate la alin. (2) pot fi lucrători din cadrul altor compartimente sau servicii ale furnizorului de servicii sau angajaţi aflaţi în relaţii contractuale ori de colaborare cu furnizorul de servicii.
    (6) DGASPC/Serviciul public de asistenţă socială (SPAS) include în planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în cap. III „Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale“, sesiuni de formare pentru personalul SSVI, instruire pentru familii şi voluntari etc. pe subiectul victimele infracţionalităţii.
    (7) Indicatorii de monitorizare pentru măsurile prevăzute la alin. (1) sunt:
    a) planul de instruire şi formare profesională, precum şi copii după atestatele, certificatele, diplomele obţinute de personal sunt disponibile la sediul furnizorului serviciului;
    b) planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul consiliului judeţean/ consiliului local/Consiliului General al Municipiului Bucureşti, în cap. III „Programul de formare şi îndrumare metodologică a personalului care lucrează în domeniul serviciilor sociale“, include sesiuni de formare pentru personalul SSVI, instruire pentru familii şi voluntari etc. pe subiectul referitor la victimele infracţionalităţii;
    c) sesiunile de instruire pentru familii şi voluntari includ cel puţin următoarele teme: impactul infracţiunii asupra victimei, strategii pentru a face faţă situaţiei, abilitatea de a identifica şi gestiona riscuri, riscul intimidării şi modalităţi de a o evita, victimizarea repetată şi secundară, precum şi disponibilitatea şi relevanţa serviciilor de suport pentru victimă.


    ART. 13
    Prezentele standarde se adresează tuturor categoriilor de victime ale infracţiunilor, inclusiv celor care se află în responsabilitatea compartimentelor specializate de intervenţie în situaţii de abuz, neglijare, trafic, migraţie şi repatrieri din cadrul DGASPC şi a serviciilor specializate pentru prevenirea şi combaterea violenţei asupra copilului.

    ART. 14
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                    Raluca Turcan
                    Ministrul justiţiei,
                    Stelian-Cristian Ion

    ANEXA

    FIŞĂ DE AUTOEVALUARE

┌────────────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┐
│ │ │Punctajul │ │
│ │Punctajul │rezultat în │ │
│ │maxim al │urma │ │
│ │standardelor│autoevaluării│Observaţii │
│ │minime de │îndeplinirii │ │
│ │calitate │standardelor │ │
│ │ │minime de │ │
│ │ │calitate │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│MODUL I ACCESAREA ŞI│ │ │ │
│ÎNCETAREA │19 │ │ │
│SERVICIULUI │ │ │ │
│(standarde 1-2) │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.I.-Standard 1 │ │ │ │
│Informare │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului asigură │ │ │ │
│informarea │ │ │ │
│potenţialilor │ │ │ │
│beneficiari şi a │ │ │ │
│oricăror persoane │ │ │ │
│interesate cu │ │ │ │
│privire la scopul │ │ │ │
│său/funcţiile sale │ │ │ │
│şi modul de │ │ │ │
│organizare şi │TOTAL: 5 │TOTAL: │ │
│funcţionare. │ │ │ │
│Rezultate aşteptate:│ │ │ │
│Persoanele │ │ │ │
│interesate au acces │ │ │ │
│la informaţii │ │ │ │
│referitoare la modul│ │ │ │
│de organizare şi │ │ │ │
│funcţionare a │ │ │ │
│serviciului, scopul/│ │ │ │
│funcţiile acestuia, │ │ │ │
│condiţiile de │ │ │ │
│accesare. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.I.-Im^1S1.1: │ │ │ │
│Materialele │ │ │ │
│informative privind │ │ │ │
│activităţile │ │ │ │
│desfăşurate şi │ │ │ │
│serviciile oferite │1 │ │ │
│în cadrul centrului │ │ │ │
│sunt aprobate prin │ │ │ │
│decizie a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.I.-Im^2S1.1: Cel │ │ │ │
│puţin una din │ │ │ │
│formele de informare│ │ │ │
│privind activităţile│ │ │ │
│derulate şi │ │ │ │
│serviciile oferite │ │ │ │
│în cadrul centrului │1 │ │ │
│este disponibilă/ │ │ │ │
│poate fi accesată la│ │ │ │
│sediul serviciului │ │ │ │
│şi/sau poate fi │ │ │ │
│accesată pe site-ul │ │ │ │
│acestuia. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.I.-Im^3S1.1: Pe │ │ │ │
│pagina de internet a│ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale │ │ │ │
│care acordă servicii│ │ │ │
│pentru sprijinirea │ │ │ │
│victimelor │ │ │ │
│infracţiunilor │ │ │ │
│(SSVI) sunt │ │ │ │
│publicate informaţii│ │ │ │
│pentru publicul │ │ │ │
│larg, inclusiv │ │ │ │
│pentru alte │ │ │ │
│autorităţi publice, │ │ │ │
│care să acopere │ │ │ │
│tematici ca: │ │ │ │
│a) promovarea │ │ │ │
│schimbărilor │ │ │ │
│necesare în tiparele│ │ │ │
│sociale şi culturale│ │ │ │
│ale comportamentului│ │ │ │
│vizând eradicarea │ │ │ │
│prejudecăţilor, │ │ │ │
│violenţei, │ │ │ │
│inegalităţii şi a │ │ │ │
│altor factori care │1 │ │ │
│conduc la │ │ │ │
│victimizare; │ │ │ │
│b) înţelegerea │ │ │ │
│caracterului │ │ │ │
│infracţional al │ │ │ │
│faptei şi │ │ │ │
│importanţei │ │ │ │
│prevenirii │ │ │ │
│victimizării, │ │ │ │
│identificării │ │ │ │
│situaţiilor de risc │ │ │ │
│şi consilierii │ │ │ │
│persoanelor │ │ │ │
│vulnerabile sau │ │ │ │
│victime ale │ │ │ │
│comportamentelor │ │ │ │
│antisociale; │ │ │ │
│c) necesitatea │ │ │ │
│identificării │ │ │ │
│factorilor de risc │ │ │ │
│în arii relevante │ │ │ │
│cum ar fi: │ │ │ │
│sănătatea, educaţia,│ │ │ │
│administraţia │ │ │ │
│social-comunitară │ │ │ │
│etc. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.I.-Im^4S1.1: │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│organizează │ │ │ │
│periodic, cel puţin │ │ │ │
│anual, activităţi de│1 │ │ │
│informare şi │ │ │ │
│sensibilizare a │ │ │ │
│populaţiei pe acest │ │ │ │
│subiect. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.I.-Im^5S1.1: │ │ │ │
│Materialele │ │ │ │
│informative conţin │ │ │ │
│obligatoriu │ │ │ │
│menţiunea că │ │ │ │
│accesarea │ │ │ │
│serviciilor de │ │ │ │
│informare şi │ │ │ │
│evaluare nu │1 │ │ │
│presupune nicio │ │ │ │
│formalitate, că │ │ │ │
│acestea sunt │ │ │ │
│gratuite, că se │ │ │ │
│respectă │ │ │ │
│confidenţialitatea │ │ │ │
│şi protecţia datelor│ │ │ │
│cu caracter │ │ │ │
│personal. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.I.-Standard 2 │ │ │ │
│Admitere şi încetare│ │ │ │
│SSVI se adresează │ │ │ │
│exclusiv victimelor │ │ │ │
│infracţiunilor, │ │ │ │
│precum şi, după caz,│ │ │ │
│familiilor acestora,│ │ │ │
│aşa cum sunt acestea│ │ │ │
│definite la art. 3^4│ │ │ │
│din Legea nr. 211/ │ │ │ │
│2004 privind unele │ │ │ │
│măsuri pentru │ │ │ │
│asigurarea │ │ │ │
│informării, │TOTAL: 14 │TOTAL: │ │
│sprijinirii şi │ │ │ │
│protecţiei │ │ │ │
│victimelor │ │ │ │
│infracţiunilor, cu │ │ │ │
│modificările şi │ │ │ │
│completările │ │ │ │
│ulterioare. │ │ │ │
│Rezultate aşteptate:│ │ │ │
│Beneficiarii/Membrii│ │ │ │
│familiei cunosc │ │ │ │
│scopul/funcţiile │ │ │ │
│serviciului şi │ │ │ │
│acceptă condiţiile │ │ │ │
│de acordare. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.I.-S2.1. │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului │ │ │ │
│elaborează şi aplică│5 │ │ │
│o procedură proprie │ │ │ │
│de accesare a │ │ │ │
│serviciului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.I.-Im^1S2.1: │ │ │ │
│Procedura de │ │ │ │
│accesare a │ │ │ │
│serviciului este │1 │ │ │
│aprobată prin │ │ │ │
│decizie a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.I.-Im^2S2.1: │ │ │ │
│Procedura de │ │ │ │
│accesare a │ │ │ │
│serviciului, pe │1 │ │ │
│suport hârtie, este │ │ │ │
│disponibilă la │ │ │ │
│sediul serviciului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.I.-Im^3S2.1: După │ │ │ │
│caz, contractele de │ │ │ │
│furnizare servicii, │ │ │ │
│în original, sunt │1 │ │După caz │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul serviciului │ │ │ │
│social. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.I.-Im^4S2.1: │ │ │ │
│Modelul contractului│ │ │ │
│de furnizare │ │ │ │
│servicii este │ │ │ │
│aprobat prin decizie│1 │ │ │
│a furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale şi │ │ │ │
│este disponibil la │ │ │ │
│sediul furnizorului.│ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.I.-Im^5S2.1: │ │ │ │
│Furnizorul încheie │ │ │ │
│cu beneficiarii un │ │ │ │
│acord de │ │ │ │
│confidenţialitate, │ │ │ │
│precum şi acordul │1 │ │ │
│pentru prelucrarea │ │ │ │
│datelor cu caracter │ │ │ │
│personal, aprobate │ │ │ │
│de furnizorul de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.I.-S2.2. │ │ │ │
│Personalul │ │ │ │
│serviciului ţine │3 │ │ │
│evidenţa │ │ │ │
│beneficiarilor. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.I.-Im^1S2.2: │ │ │ │
│Direcţia generală de│ │ │ │
│asistenţă socială şi│ │ │ │
│protecţia copilului │ │ │ │
│(DGASPC) ţine un │ │ │Se aplică SSVI│
│registru special │1 │ │din cadrul │
│privind victimele │ │ │DGASPC. │
│infracţiunilor │ │ │ │
│referite serviciilor│ │ │ │
│de sprijin şi │ │ │ │
│protecţie. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.I.-Im^2S2.2: │ │ │ │
│Registrul special │ │ │ │
│privind victimele │ │ │ │
│infracţiunilor │ │ │ │
│referite serviciilor│ │ │ │
│de sprijin şi │ │ │ │
│protecţie cuprinde, │ │ │ │
│cel puţin, date │ │ │ │
│privind identitatea │ │ │ │
│victimei, cel mai │ │ │ │
│recent domiciliu, │ │ │ │
│CNP-ul, date de │ │ │ │
│contact ale │ │ │Se aplică SSVI│
│acesteia, data │1 │ │din cadrul │
│naşterii, cetăţenia,│ │ │DGASPC. │
│genul, tipul │ │ │ │
│infracţiunii, │ │ │ │
│serviciile către │ │ │ │
│care a fost │ │ │ │
│referită, data │ │ │ │
│referirii şi │ │ │ │
│modalitatea de │ │ │ │
│referire, │ │ │ │
│necesitatea │ │ │ │
│instituirii unor │ │ │ │
│măsuri de protecţie │ │ │ │
│specială. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.I.-Im^3S2.2: │ │ │ │
│Stocarea datelor │ │ │ │
│cuprinse în │ │ │ │
│Registrul special │ │ │ │
│privind victimele │ │ │ │
│infracţiunilor │ │ │Se aplică SSVI│
│referite serviciilor│1 │ │din cadrul │
│de sprijin şi │ │ │DGASPC. │
│protecţie se face │ │ │ │
│pentru o perioadă de│ │ │ │
│1 an. La expirarea │ │ │ │
│termenului de 1 an, │ │ │ │
│datele stocate se │ │ │ │
│şterg. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.I.-S2.3. │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului asigură │ │ │ │
│arhivarea │4 │ │ │
│documentelor de │ │ │ │
│evidenţă a │ │ │ │
│beneficiarilor. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.I.-Im^1S2.3: │ │ │ │
│Contractele de │ │ │ │
│furnizare servicii │ │ │ │
│arhivate, precum şi │1 │ │După caz │
│lista acestora sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul furnizorului │ │ │ │
│serviciului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.I.-Im^2S2.3: La │ │ │ │
│sediul SSVI sunt │ │ │ │
│disponibile modelul │ │ │ │
│acordului de │ │ │ │
│confidenţialitate, │ │ │ │
│precum şi modelul │1 │ │ │
│acordului pentru │ │ │ │
│prelucrarea datelor │ │ │ │
│cu caracter │ │ │ │
│personal, aprobate │ │ │ │
│de furnizorul de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.I.-Im^3S2.3: │ │ │ │
│Registrul special │ │ │ │
│privind victimele │ │ │ │
│infracţiunilor │ │ │Se aplică SSVI│
│referite serviciilor│1 │ │din cadrul │
│de sprijin şi │ │ │DGASPC. │
│protecţie este │ │ │ │
│disponibil la sediul│ │ │ │
│furnizorului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.I.-Im^4S2.3: │ │ │ │
│Stocarea datelor │ │ │ │
│cuprinse în │ │ │ │
│Registrul special │ │ │ │
│privind victimele │ │ │ │
│infracţiunilor │ │ │Se aplică SSVI│
│referite serviciilor│1 │ │din cadrul │
│de sprijin şi │ │ │DGASPC. │
│protecţie se face │ │ │ │
│pentru o perioadă de│ │ │ │
│1 an. La expirarea │ │ │ │
│termenului de 1 an, │ │ │ │
│datele stocate se │ │ │ │
│şterg. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.I.-S2.4. │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului │ │ │ │
│elaborează şi │ │ │ │
│utilizează o │2 │ │ │
│procedură proprie │ │ │ │
│privind încetarea │ │ │ │
│acordării │ │ │ │
│serviciilor către │ │ │ │
│beneficiar. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.I.-.Im^1S2.4: │ │ │ │
│Procedura de │ │ │ │
│încetare a acordării│ │ │ │
│serviciilor către │ │ │ │
│beneficiar este │1 │ │ │
│aprobată prin │ │ │ │
│decizie a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.I.-Im^2S2.4: │ │ │ │
│Procedura de │ │ │ │
│încetare a acordării│ │ │ │
│serviciilor către │ │ │ │
│beneficiar pe suport│1 │ │ │
│hârtie, este │ │ │ │
│disponibilă la │ │ │ │
│sediul serviciului │ │ │ │
│social. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│MODUL II ACTIVITĂŢI │ │ │ │
│DERULATE │22 │ │ │
│(standarde 1-2) │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-Standard 1 │ │ │ │
│Evaluarea nevoilor │ │ │ │
│Acordarea │ │ │ │
│serviciului se │ │ │ │
│realizează în baza │ │ │ │
│evaluării nevoilor │ │ │ │
│individuale ale │ │ │ │
│beneficiarilor. │TOTAL: 8 │TOTAL: │ │
│Rezultate aşteptate:│ │ │ │
│Beneficiarii se │ │ │ │
│asigură că primesc │ │ │ │
│servicii în │ │ │ │
│concordanţă cu │ │ │ │
│nevoile identificate│ │ │ │
│ale fiecăruia. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-S1.1. │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului │ │ │ │
│utilizează o │ │ │ │
│procedură proprie de│ │ │ │
│evaluare a nevoilor │2 │ │ │
│individuale ale │ │ │ │
│beneficiarilor/ │ │ │ │
│situaţiei de │ │ │ │
│dificultate în care │ │ │ │
│aceştia se află. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-Im^1S1.1: │ │ │ │
│Procedura de │ │ │ │
│evaluare a nevoilor │ │ │ │
│beneficiarului este │1 │ │ │
│aprobată prin │ │ │ │
│decizie a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-Im^2S1.1: │ │ │ │
│Procedura de │ │ │ │
│evaluare a nevoilor │ │ │ │
│beneficiarului este │1 │ │ │
│disponibilă, pe │ │ │ │
│suport hârtie, la │ │ │ │
│sediul serviciului │ │ │ │
│social. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-S1.2. │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului are │ │ │ │
│capacitatea de a │ │ │ │
│realiza evaluarea │6 │ │ │
│nevoilor individuale│ │ │ │
│/situaţiei de │ │ │ │
│dificultate în care │ │ │ │
│se află │ │ │ │
│beneficiarul. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-Im^1S1.2: │ │ │ │
│Evaluarea se face pe│ │ │ │
│baza următoarelor │ │ │ │
│criterii: │ │ │ │
│a) tipul │ │ │ │
│infracţiunii şi │ │ │ │
│circumstanţele │ │ │ │
│comiterii acesteia, │ │ │ │
│în măsura în care │ │ │ │
│acestea sunt │ │ │ │
│disponibile sau pot │ │ │ │
│fi oferite de către │ │ │ │
│organele abilitate; │ │ │ │
│b) impactul fizic şi│ │ │ │
│psihic pe care │ │ │ │
│comiterea │ │ │ │
│infracţiunii l-a │ │ │ │
│avut asupra │ │ │ │
│victimei; │ │ │ │
│c) caracteristicile │ │ │ │
│personale ale │ │ │ │
│victimei; │ │ │ │
│d) datele privind │1 │ │ │
│autorul │ │ │ │
│infracţiunii, în │ │ │ │
│măsura în care │ │ │ │
│acestea sunt │ │ │ │
│disponibile; │ │ │ │
│e) tipul de relaţie │ │ │ │
│sau starea de │ │ │ │
│dependenţă faţă de │ │ │ │
│autorul │ │ │ │
│infracţiunii; │ │ │ │
│f) eventualele │ │ │ │
│dificultăţi de │ │ │ │
│comunicare ale │ │ │ │
│victimei; │ │ │ │
│g) istoricul │ │ │ │
│infracţional şi, │ │ │ │
│după caz, informaţii│ │ │ │
│privind apartenenţa │ │ │ │
│victimei la grupări │ │ │ │
│infracţionale; │ │ │ │
│h) orice alte │ │ │ │
│aspecte relevante. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-Im^2S1.2: │ │ │ │
│Rezultatele │ │ │ │
│evaluării se │1 │ │ │
│consemnează într-un │ │ │ │
│referat de evaluare.│ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-Im^3S1.2: │ │ │ │
│Modelul referatului │ │ │ │
│de evaluare este │1 │ │ │
│aprobat prin decizie│ │ │ │
│a furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-Im^4S1.2: │ │ │ │
│Referatul de │ │ │ │
│evaluare este semnat│ │ │ │
│de cel puţin 2 │ │ │ │
│persoane din cadrul │ │ │ │
│SSVI şi, după caz, │ │ │ │
│de persoanele │ │ │ │
│desemnate din partea│ │ │ │
│altor instituţii, │ │ │ │
│potrivit │ │ │ │
│Metodologiei de │ │ │ │
│evaluare şi │ │ │ │
│intervenţie │ │ │ │
│multidisciplinară şi│ │ │ │
│interinstituţională │1 │ │ │
│în acordarea │ │ │ │
│serviciilor de │ │ │ │
│sprijin şi protecţie│ │ │ │
│pentru victimele │ │ │ │
│infracţiunilor, │ │ │ │
│aprobată prin │ │ │ │
│Ordinul ministrului │ │ │ │
│muncii şi protecţiei│ │ │ │
│sociale, al │ │ │ │
│ministrului │ │ │ │
│afacerilor interne │ │ │ │
│şi al ministrului │ │ │ │
│justiţiei nr. 173/65│ │ │ │
│/3.042/C/2021. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-Im^5S1.2: │ │ │ │
│Referatele de │ │ │ │
│evaluare sunt │1 │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul serviciului │ │ │ │
│social. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-Im^6S1.2: │ │ │ │
│Referatul de │ │ │ │
│evaluare cuprinde │ │ │ │
│cel puţin: │ │ │ │
│a) datele de │ │ │ │
│identificare a │ │ │ │
│victimei; │ │ │ │
│b) tipul vătămării │ │ │ │
│suferite de victimă │ │ │ │
│prin comiterea │ │ │ │
│faptei; │ │ │ │
│c) starea fizică şi │ │ │ │
│psihică a acesteia; │ │ │ │
│d) nevoile de │ │ │ │
│protecţie specifice │1 │ │ │
│ale victimei; │ │ │ │
│e) tipurile de │ │ │ │
│servicii de sprijin │ │ │ │
│şi protecţie de care│ │ │ │
│victima poate │ │ │ │
│beneficia şi durata │ │ │ │
│acestora. Durata │ │ │ │
│poate fi prelungită,│ │ │ │
│atunci când este │ │ │ │
│necesar; │ │ │ │
│f) decizia de │ │ │ │
│referire a victimei │ │ │ │
│către alte servicii │ │ │ │
│specializate, atunci│ │ │ │
│când este cazul. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-Standard 2 │ │ │ │
│Planificarea şi │ │ │ │
│realizarea │ │ │ │
│activităţilor │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului │ │ │ │
│stabileşte şi │ │ │ │
│planifică │ │ │ │
│activităţile │ │ │ │
│derulate astfel │TOTAL: 14 │TOTAL: │ │
│încât să răspundă │ │ │ │
│nevoilor │ │ │ │
│beneficiarilor. │ │ │ │
│Rezultate aşteptate:│ │ │ │
│Fiecare beneficiar │ │ │ │
│primeşte serviciul │ │ │ │
│recomandat, în │ │ │ │
│funcţie de nevoile │ │ │ │
│individuale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-S2.1. │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului │ │ │ │
│stabileşte şi │6 │ │ │
│derulează │ │ │ │
│activităţile conform│ │ │ │
│unui plan de │ │ │ │
│intervenţie. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-Im^1S2.1: │ │ │ │
│Persoana │ │ │ │
│identificată ca │ │ │ │
│victimă primeşte, în│ │ │ │
│prima şedinţă de │ │ │ │
│evaluare, informaţii│1 │ │ │
│detaliate cu privire│ │ │ │
│la serviciile │ │ │ │
│specializate pe care│ │ │ │
│le poate accesa/ │ │ │ │
│primi. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-Im^2S2.1: │ │ │ │
│Serviciile de │ │ │ │
│sprijin şi protecţie│ │ │ │
│acordate victimelor │ │ │ │
│infracţiunilor, │ │ │ │
│precum şi membrilor │ │ │ │
│familiei pot fi │ │ │ │
│realizate prin: │ │ │ │
│a) informare privind│ │ │ │
│drepturile victimei;│ │ │ │
│b) consiliere │ │ │ │
│psihologică, │ │ │ │
│consiliere cu │ │ │ │
│privire la riscurile│ │ │ │
│de victimizare │ │ │ │
│secundară şi │ │ │ │
│repetată sau de │ │ │ │
│intimidare şi │ │ │ │
│răzbunare; │ │ │ │
│c) consiliere │ │ │ │
│privind aspectele │ │ │ │
│financiare şi │ │ │ │
│practice subsecvente│ │ │ │
│infracţiunii; │ │ │ │
│d) servicii de │ │ │ │
│inserţie/reinserţie │ │ │ │
│socială; │ │ │ │
│e) sprijin emoţional│ │ │ │
│şi social în scopul │ │ │ │
│reintegrării │ │ │ │
│sociale; │ │ │ │
│f) informaţii şi │ │ │ │
│consiliere cu │ │ │ │
│privire la rolul │ │ │ │
│victimei în cadrul │ │ │ │
│procedurilor penale,│ │ │ │
│inclusiv pregătirea │1 │ │ │
│pentru participarea │ │ │ │
│la proces. Aceste │ │ │ │
│servicii de │ │ │ │
│informaţii şi │ │ │ │
│consiliere nu includ│ │ │ │
│asistenţa juridică │ │ │ │
│gratuită a │ │ │ │
│victimelor unor │ │ │ │
│infracţiuni │ │ │ │
│prevăzută la art. │ │ │ │
│14-20 din Legea nr. │ │ │ │
│211/2004, cu │ │ │ │
│modificările şi │ │ │ │
│completările │ │ │ │
│ulterioare, ori │ │ │ │
│asistenţa juridică a│ │ │ │
│persoanei vătămate │ │ │ │
│prevăzută în Legea │ │ │ │
│nr. 135/2010 privind│ │ │ │
│Codul de procedură │ │ │ │
│penală, cu │ │ │ │
│modificările şi │ │ │ │
│completările │ │ │ │
│ulterioare; │ │ │ │
│g) îndrumarea │ │ │ │
│victimei către alte │ │ │ │
│servicii │ │ │ │
│specializate, atunci│ │ │ │
│când este cazul: │ │ │ │
│servicii sociale, │ │ │ │
│serviciile medicale,│ │ │ │
│servicii de ocupare,│ │ │ │
│de educaţie sau alte│ │ │ │
│servicii de interes │ │ │ │
│general acordate în │ │ │ │
│condiţiile legii. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-Im^3S2.1: │ │ │ │
│Serviciile se acordă│ │ │ │
│în sistem integrat │ │ │ │
│cu alte măsuri de │1 │ │ │
│protecţie prevăzute │ │ │ │
│de legislaţie şi │ │ │ │
│sunt gratuite. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-Im^4S2.1: │ │ │ │
│Serviciile se acordă│ │ │ │
│în regim special cu │ │ │ │
│eligibilitate şi │ │ │ │
│accesibilitate │ │ │ │
│extinsă, în regim de│1 │ │ │
│birocraţie redusă, │ │ │ │
│accesate doar în │ │ │ │
│condiţiile păstrării│ │ │ │
│anonimatului, fără a│ │ │ │
│încheia contract cu │ │ │ │
│beneficiarii. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-Im^5S2.1: │ │ │ │
│Modelul planului de │ │ │ │
│intervenţie este │1 │ │ │
│aprobat prin decizie│ │ │ │
│a furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-Im^6S2.1: │ │ │ │
│Planurile de │ │ │ │
│intervenţie sunt │ │ │ │
│disponibile la │1 │ │ │
│sediul SSVI, în │ │ │ │
│dosarul personal al │ │ │ │
│beneficiarului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-S2.2. │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului asigură │1 │ │ │
│monitorizarea │ │ │ │
│aplicării planurilor│ │ │ │
│de intervenţie. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-ImS2.2 │ │ │ │
│Referatele de │ │ │ │
│evaluare, registrul │ │ │ │
│de activităţi, │ │ │ │
│precum şi orice alte│ │ │ │
│documente │1 │ │ │
│referitoare la │ │ │ │
│activităţile │ │ │ │
│derulate, după caz, │ │ │ │
│sunt disponibile la │ │ │ │
│sediul serviciului │ │ │ │
│social. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-S2.3. │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului │1 │ │ │
│stabileşte programul│ │ │ │
│zilnic de derulare a│ │ │ │
│activităţilor. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-ImS2.3 │ │ │ │
│Programul de │ │ │ │
│activităţi este │1 │ │ │
│afişat într-un loc │ │ │ │
│vizibil la sediul │ │ │ │
│serviciului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-S2.4. │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului dispune │ │ │ │
│de spaţiile şi │5 │ │ │
│dotările necesare │ │ │ │
│pentru realizarea │ │ │ │
│activităţilor. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-Im^1S2.4: │ │ │ │
│Serviciul dispune de│ │ │ │
│cel puţin un cabinet│1 │ │ │
│pentru servicii de │ │ │ │
│asistenţă socială. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-Im^2S2.4: În │ │ │ │
│cazul în care acordă│ │ │ │
│şi alte servicii de │ │ │ │
│integrare/ │ │ │ │
│reintegrare socială │ │ │ │
│la sediul propriu, │ │ │ │
│amenajează spaţii │ │ │ │
│special destinate │ │ │ │
│derulării │1 │ │După caz │
│activităţilor/ │ │ │ │
│terapiilor de │ │ │ │
│integrare/ │ │ │ │
│reintegrare socială │ │ │ │
│şi le dotează cu │ │ │ │
│mobilierul, │ │ │ │
│materialele şi │ │ │ │
│echipamentele │ │ │ │
│adecvate. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-Im^3S2.4: │ │ │ │
│Serviciile │ │ │ │
│specializate din │ │ │Se aplică SSVI│
│cadrul/subordinea │1 │ │din cadrul │
│DGASPC sunt │ │ │DGASPC. │
│informate cu privire│ │ │ │
│la înregistrarea │ │ │ │
│cazului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-Im^4S2.4: │ │ │ │
│Persoana │ │ │ │
│identificată ca │ │ │ │
│victimă primeşte o │ │ │ │
│scrisoare de │ │ │ │
│recomandare, în │ │ │ │
│situaţiile în care │1 │ │După caz │
│din evaluare rezultă│ │ │ │
│că a fost refuzată/a│ │ │ │
│întâmpinat │ │ │ │
│dificultăţi în │ │ │ │
│accesarea unui │ │ │ │
│serviciu de suport │ │ │ │
│pentru victime. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-Im^5S2.4: │ │ │ │
│Decizia de referire │ │ │ │
│se consemnează în │ │ │ │
│referatul de │ │ │ │
│evaluare, conform │ │ │ │
│prevederilor │ │ │ │
│prevăzute la art. 3^│ │ │ │
│10 alin. (1) lit. f)│ │ │ │
│din Legea nr. 211/ │ │ │ │
│2004 privind unele │1 │ │După caz │
│măsuri pentru │ │ │ │
│asigurarea │ │ │ │
│informării, │ │ │ │
│sprijinirii şi │ │ │ │
│protecţiei │ │ │ │
│victimelor │ │ │ │
│infracţiunilor, cu │ │ │ │
│modificările şi │ │ │ │
│completările │ │ │ │
│ulterioare. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-S2.5. │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului asigură │ │ │ │
│păstrarea │ │ │ │
│confidenţialităţii │1 │ │ │
│asupra datelor │ │ │ │
│personale şi │ │ │ │
│informaţiilor │ │ │ │
│privind │ │ │ │
│beneficiarii. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.II.-ImS2.5 │ │ │ │
│Registrul special │ │ │ │
│privind victimele │ │ │ │
│infracţiunilor │ │ │ │
│referite serviciilor│ │ │ │
│de sprijin şi │ │ │ │
│protecţie, │ │ │ │
│acordurile de │ │ │ │
│confidenţialitate, │ │ │ │
│acordurile pentru │ │ │ │
│prelucrarea datelor │ │ │ │
│cu caracter personal│ │ │ │
│şi referatele de │ │ │ │
│evaluare se │1 │ │ │
│păstrează în │ │ │ │
│condiţii de │ │ │ │
│securitate, │ │ │ │
│accesibile doar │ │ │ │
│personalului de │ │ │ │
│conducere şi │ │ │ │
│angajaţilor cu │ │ │ │
│atribuţii stabilite │ │ │ │
│în acest sens, │ │ │ │
│permiţând astfel │ │ │ │
│păstrarea │ │ │ │
│confidenţialităţii │ │ │ │
│cu privire la datele│ │ │ │
│personale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│MODUL III DREPTURI │ │ │ │
│ŞI ETICĂ │9 │ │ │
│(standarde 1-2) │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.III. - Standard 1 │ │ │ │
│Respectarea │ │ │ │
│drepturilor │ │ │ │
│beneficiarilor │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului respectă│ │ │ │
│drepturile │ │ │ │
│beneficiarilor │TOTAL: 7 │TOTAL: │ │
│prevăzute de lege. │ │ │ │
│Rezultate aşteptate:│ │ │ │
│Drepturile │ │ │ │
│beneficiarilor sunt │ │ │ │
│cunoscute şi │ │ │ │
│respectate de │ │ │ │
│personal. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.III.-S1.1. │ │ │ │
│Personalul │ │ │ │
│serviciului îşi │ │ │ │
│desfăşoară │2 │ │ │
│activitatea cu │ │ │ │
│respectarea │ │ │ │
│drepturilor │ │ │ │
│beneficiarilor. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.III.-Im^1S1.1: │ │ │ │
│Carta drepturilor │ │ │ │
│beneficiarilor şi │ │ │ │
│Codul de etică sunt │1 │ │ │
│aprobate prin │ │ │ │
│decizie a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.III.-Im^2S1.1: │ │ │ │
│Carta drepturilor │ │ │ │
│beneficiarilor şi │ │ │ │
│Codul de etică sunt │ │ │ │
│disponibile, pe │ │ │ │
│suport hârtie şi în │ │ │ │
│format accesibil │ │ │ │
│pentru persoanele cu│ │ │ │
│dizabilităţi (easy │ │ │ │
│to read, Braille, CD│ │ │ │
│video/audio etc.) la│1 │ │ │
│sediul serviciului │ │ │ │
│social, beneficiarii│ │ │ │
│având posibilitatea │ │ │ │
│să se informeze cu │ │ │ │
│privire la │ │ │ │
│drepturile lor în │ │ │ │
│relaţia pe care o au│ │ │ │
│cu furnizorul │ │ │ │
│serviciului şi │ │ │ │
│personalul acestuia.│ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.III.-S1.2. │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului măsoară │ │ │ │
│gradul de │ │ │ │
│satisfacţie a │4 │ │ │
│beneficiarilor cu │ │ │ │
│privire la │ │ │ │
│activitatea │ │ │ │
│desfăşurată. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.III.-Im^1S1.2: │ │ │ │
│Chestionarul de │ │ │ │
│măsurare a gradului │ │ │ │
│de satisfacţie a │ │ │ │
│beneficiarilor se │ │ │Opţional, │
│aplică de către │1 │ │numai cu │
│reprezentantul │ │ │acordul │
│furnizorului de │ │ │beneficiarului│
│servicii sociale │ │ │ │
│într-o manieră care │ │ │ │
│să respecte │ │ │ │
│confidenţialitatea. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.III.-Im^2S1.2: │ │ │ │
│Modelul │ │ │ │
│chestionarelor │ │ │ │
│utilizate este │1 │ │ │
│aprobat prin decizia│ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.III.-Im^3S1.2: │ │ │ │
│Modelul │ │ │ │
│chestionarelor │ │ │ │
│utilizate pe suport │ │ │ │
│hârtie şi │1 │ │ │
│chestionarele │ │ │ │
│completate sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul serviciului │ │ │ │
│social. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.III.-Im^4S1.2: │ │ │ │
│Rezultatele │ │ │ │
│chestionarului de │ │ │ │
│măsurare a gradului │ │ │ │
│de satisfacţie a │ │ │ │
│beneficiarilor şi │ │ │Opţional, │
│privind modul în │ │ │numai în cazul│
│care a fost │ │ │în care │
│îmbunătăţită │1 │ │beneficiarii │
│acordarea │ │ │au fost de │
│serviciilor, atunci │ │ │acord să │
│când este cazul, │ │ │completeze │
│sunt păstrate de │ │ │ │
│către furnizorul de │ │ │ │
│servicii sociale şi │ │ │ │
│vor fi puse la │ │ │ │
│dispoziţia organelor│ │ │ │
│de control. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.III.-S1.3. │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului │ │ │ │
│încurajează │ │ │ │
│beneficiarii să îşi │1 │ │ │
│exprime opinia │ │ │ │
│asupra oricăror │ │ │ │
│aspecte care privesc│ │ │ │
│activităţile │ │ │ │
│derulate. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.III.-ImS1.3: │ │ │ │
│Registrul de │ │ │ │
│evidenţă a │ │ │ │
│sesizărilor/ │ │ │ │
│reclamaţiilor │ │ │ │
│beneficiarilor şi │1 │ │ │
│dosarul în care sunt│ │ │ │
│arhivate acestea │ │ │ │
│sunt disponibile la │ │ │ │
│sediul serviciului │ │ │ │
│social. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.III.-Standardul 2 │ │ │ │
│Protecţia împotriva │ │ │ │
│abuzurilor şi │ │ │ │
│neglijării │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului ia │ │ │ │
│măsuri pentru │ │ │ │
│prevenirea şi │ │ │ │
│combaterea oricăror │ │ │ │
│forme de tratament │ │ │ │
│abuziv, neglijent, │TOTAL: 2 │TOTAL: │ │
│degradant asupra │ │ │ │
│beneficiarilor. │ │ │ │
│Rezultate aşteptate:│ │ │ │
│Beneficiarii sunt │ │ │ │
│protejaţi împotriva │ │ │ │
│abuzurilor, │ │ │ │
│neglijării, │ │ │ │
│discriminării sau │ │ │ │
│tratamentului │ │ │ │
│degradant sau │ │ │ │
│inuman. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.III.-S2.1. │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului │ │ │ │
│utilizează o │ │ │ │
│procedură proprie │ │ │ │
│pentru │ │ │ │
│identificarea, │2 │ │ │
│semnalarea şi │ │ │ │
│soluţionarea │ │ │ │
│cazurilor de abuz şi│ │ │ │
│neglijenţă în │ │ │ │
│rândurile propriilor│ │ │ │
│beneficiari. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.III.-Im^1S2.1: │ │ │ │
│Procedura privind │ │ │ │
│identificarea, │ │ │ │
│semnalarea şi │ │ │ │
│soluţionarea │ │ │ │
│cazurilor de abuz şi│1 │ │ │
│neglijenţă este │ │ │ │
│aprobată prin │ │ │ │
│decizie a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.III.-Im^2S2.1: │ │ │ │
│Procedura privind │ │ │ │
│identificarea, │ │ │ │
│semnalarea şi │ │ │ │
│soluţionarea │ │ │ │
│cazurilor de abuz şi│ │ │ │
│neglijenţă, precum │ │ │ │
│şi registrul de │ │ │ │
│evidenţă a │ │ │ │
│abuzurilor şi │ │ │ │
│incidentelor │1 │ │ │
│deosebite sunt │ │ │ │
│disponibile pe │ │ │ │
│suport hârtie şi în │ │ │ │
│orice alt format │ │ │ │
│accesibil │ │ │ │
│persoanelor cu │ │ │ │
│dizabilităţi (easy │ │ │ │
│to read, Braille, CD│ │ │ │
│video/audio etc.) la│ │ │ │
│sediul serviciului │ │ │ │
│social. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│MODUL IV MANAGEMENT │ │ │ │
│ŞI RESURSE UMANE │21 │ │ │
│(standarde 1-2) │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-Standard 1 │ │ │ │
│Administrare, │ │ │ │
│organizare şi │ │ │ │
│funcţionare │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului respectă│ │ │ │
│prevederile legale │TOTAL: 14 │TOTAL: │ │
│privind organizarea │ │ │ │
│şi funcţionarea sa. │ │ │ │
│Rezultate aşteptate:│ │ │ │
│Beneficiarii primesc│ │ │ │
│servicii care │ │ │ │
│funcţionează în │ │ │ │
│condiţiile legii. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-S1.1. │ │ │ │
│Serviciul este │ │ │ │
│coordonat de │2 │ │ │
│personal de │ │ │ │
│conducere competent.│ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-Im^1S1.1: │ │ │ │
│Persoana cu │ │ │ │
│atribuţii de │ │ │ │
│conducere este │ │ │ │
│absolventă de │1 │ │ │
│învăţământ superior,│ │ │ │
│cu diplomă de │ │ │ │
│licenţă sau │ │ │ │
│echivalentă. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-Im^2S1.1: Fişa│ │ │ │
│de post a │ │ │ │
│conducătorului │ │ │ │
│serviciului, precum │ │ │ │
│şi rapoartele/fişele│1 │ │ │
│de evaluare a │ │ │ │
│activităţii acestuia│ │ │ │
│sunt disponibile la │ │ │ │
│sediul centrului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-S1.2. │ │ │ │
│Serviciul │ │ │ │
│funcţionează conform│ │ │ │
│prevederilor │2 │ │ │
│regulamentului │ │ │ │
│propriu de │ │ │ │
│organizare şi │ │ │ │
│funcţionare. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-Im^1S1.2: │ │ │ │
│Regulamentul propriu│ │ │ │
│de organizare şi │ │ │ │
│funcţionare şi │ │ │ │
│statul de funcţii │ │ │ │
│sunt aprobate prin │1 │ │ │
│decizie/hotărâre a │ │ │ │
│furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale/ │ │ │ │
│autorităţii locale/ │ │ │ │
│judeţene, în funcţie│ │ │ │
│de caz. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-Im^2S1.2: │ │ │ │
│Regulamentul propriu│ │ │ │
│de organizare şi │ │ │ │
│funcţionare al │ │ │ │
│serviciului şi │ │ │ │
│statul de funcţii │ │ │ │
│sunt disponibile pe │ │ │ │
│suport hârtie şi în │ │ │ │
│format accesibil │1 │ │ │
│pentru persoanele cu│ │ │ │
│dizabilităţi (easy │ │ │ │
│to read, Braille, CD│ │ │ │
│video/audio etc.) │ │ │ │
│atât la sediul │ │ │ │
│furnizorului, cât şi│ │ │ │
│al serviciului │ │ │ │
│social. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-S1.3. │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului asigură │ │ │ │
│instruirea │1 │ │ │
│personalului în │ │ │ │
│vederea cunoaşterii │ │ │ │
│procedurilor │ │ │ │
│utilizate. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-ImS1.3: │ │ │ │
│Instruirea lunară │ │ │ │
│sau ori de câte ori │ │ │ │
│situaţia o impune a │ │ │ │
│personalului privind│ │ │ │
│cunoaşterea │ │ │ │
│procedurilor │ │ │ │
│utilizate pentru │1 │ │ │
│acordarea │ │ │ │
│serviciului se │ │ │ │
│consemnează în │ │ │ │
│registrul de │ │ │ │
│evidenţă privind │ │ │ │
│perfecţionarea │ │ │ │
│continuă a │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-S1.4. │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului aplică │ │ │ │
│normele legale │ │ │ │
│privind gestionarea │2 │ │ │
│şi administrarea │ │ │ │
│resurselor │ │ │ │
│financiare, │ │ │ │
│materiale şi umane. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-Im^1S1.4: │ │ │ │
│Documentele │ │ │ │
│financiar-contabile,│ │ │ │
│rapoartele de │ │ │ │
│inspecţie sau │1 │ │ │
│control, rapoartele │ │ │ │
│de audit intern sunt│ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul furnizorului │ │ │ │
│de servicii sociale.│ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-Im^2S1.4: │ │ │ │
│Coordonatorul │ │ │ │
│serviciului este │1 │ │ │
│evaluat anual de │ │ │ │
│către furnizorul de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-S1.5. │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului se │ │ │ │
│asigură că │ │ │ │
│beneficiarii şi │ │ │ │
│orice persoană │ │ │ │
│interesată, precum │1 │ │ │
│şi instituţiile │ │ │ │
│publice cu │ │ │ │
│responsabilităţi în │ │ │ │
│domeniul protecţiei │ │ │ │
│sociale cunosc │ │ │ │
│activitatea şi │ │ │ │
│performanţele sale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-ImS1.5: │ │ │ │
│Raportul de │ │ │ │
│activitate pe suport│ │ │ │
│hârtie şi în format │ │ │ │
│accesibil pentru │ │ │ │
│persoanele cu │ │ │ │
│dizabilităţi (uşor │ │ │ │
│de citit, Braille, │1 │ │ │
│CD video/audio etc.)│ │ │ │
│este disponibil la │ │ │ │
│sediul serviciului │ │ │ │
│social şi se publică│ │ │ │
│anual pe pagina web │ │ │ │
│a furnizorului de │ │ │ │
│servicii sociale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-S1.6. │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului │ │ │ │
│facilitează │ │ │ │
│participarea │ │ │ │
│personalului şi a │ │ │ │
│beneficiarilor la │2 │ │ │
│stabilirea │ │ │ │
│obiectivelor şi │ │ │ │
│priorităţilor de │ │ │ │
│dezvoltare, în │ │ │ │
│vederea creşterii │ │ │ │
│calităţii │ │ │ │
│serviciilor. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-Im^1S1.6: │ │ │ │
│Planul propriu de │ │ │ │
│dezvoltare este │1 │ │ │
│aprobat prin decizie│ │ │ │
│a furnizorului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-Im^2S1.6: │ │ │ │
│Planul propriu de │ │ │ │
│dezvoltare al │ │ │ │
│serviciului este │1 │ │ │
│disponibil pe suport│ │ │ │
│hârtie la sediul │ │ │ │
│furnizorului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-S1.7. │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului asigură │ │ │ │
│comunicarea şi │ │ │ │
│colaborarea │ │ │ │
│permanentă cu │ │ │ │
│serviciul public de │ │ │ │
│asistenţă socială de│ │ │ │
│la nivelul primăriei│ │ │ │
│şi de la nivel │4 │ │ │
│judeţean, cu alte │ │ │ │
│instituţii publice │ │ │ │
│locale şi │ │ │ │
│organizaţii ale │ │ │ │
│societăţii civile │ │ │ │
│active din │ │ │ │
│comunitate, în │ │ │ │
│folosul │ │ │ │
│beneficiarilor. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-Im^1S1.7: │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│consemnează şi │ │ │ │
│păstrează │ │ │ │
│corespondenţa cu │ │ │ │
│orice autoritate │ │ │ │
│publică sau │ │ │ │
│instituţie publică, │1 │ │ │
│cu organizaţii ale │ │ │ │
│societăţii civile, │ │ │ │
│culte etc., sau │ │ │ │
│orice alte documente│ │ │ │
│care evidenţiază │ │ │ │
│colaborarea sau │ │ │ │
│parteneriatul cu │ │ │ │
│acestea. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-Im^2S1.7: │ │ │ │
│Listele │ │ │ │
│beneficiarilor │ │ │ │
│transmise către │ │ │ │
│serviciile publice │ │ │Se aplică │
│de asistenţă socială│ │ │numai │
│pe a căror rază │1 │ │furnizorilor │
│teritorială îşi au │ │ │privaţi. │
│domiciliul/reşedinţa│ │ │ │
│beneficiarii se │ │ │ │
│păstrează la sediul │ │ │ │
│furnizorului │ │ │ │
│serviciului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-Im^3S1.7: │ │ │ │
│Listele │ │ │ │
│beneficiarilor │ │ │ │
│transmise către │1 │ │ │
│DGASPC se păstrează │ │ │ │
│la sediul │ │ │ │
│furnizorului │ │ │ │
│serviciului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-Im^4S1.7: │ │ │ │
│DGASPC transmite │ │ │ │
│semestrial │ │ │ │
│Ministerului │ │ │ │
│Justiţiei datele │ │ │ │
│statistice cuprinse │ │ │ │
│în Registrul special│ │ │ │
│privind victimele │ │ │ │
│infracţiunilor │ │ │Se aplică SSVI│
│referite serviciilor│1 │ │din cadrul │
│de sprijin şi │ │ │DGASPC. │
│protecţie. Datele │ │ │ │
│statistice privind │ │ │ │
│victimele traficului│ │ │ │
│de persoane se │ │ │ │
│transmit şi Agenţiei│ │ │ │
│Naţionale împotriva │ │ │ │
│Traficului de │ │ │ │
│Persoane. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-Standard 2 │ │ │ │
│resurse umane │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului dispune │ │ │ │
│de o structură de │ │ │ │
│personal capabil să │ │ │ │
│asigure serviciul │TOTAL: 7 │TOTAL: │ │
│respectiv. │ │ │ │
│Rezultate aşteptate:│ │ │ │
│Beneficiarii sunt │ │ │ │
│asistaţi de personal│ │ │ │
│suficient şi │ │ │ │
│competent. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-S2.1. │ │ │ │
│Structura de │ │ │ │
│personal corespunde │ │ │ │
│din punctul de │2 │ │ │
│vedere al │ │ │ │
│calificării cu │ │ │ │
│activităţile │ │ │ │
│derulate. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-Im^1S2.1: │ │ │ │
│Statul de funcţii │ │ │ │
│aprobat, contractele│ │ │ │
│de muncă, │ │ │ │
│contractele de │ │ │ │
│prestări servicii şi│ │ │ │
│/sau contractele de │ │ │ │
│voluntariat, │1 │ │ │
│respectiv contracte │ │ │ │
│de internship, în │ │ │ │
│original, sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul furnizorului,│ │ │ │
│iar angajaţii sunt │ │ │ │
│înregistraţi în │ │ │ │
│REVISAL. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-Im^2S2.1: În │ │ │ │
│cadrul SSVI │ │ │ │
│funcţionează cel │ │ │Se aplică SSVI│
│puţin trei │1 │ │din cadrul │
│specialişti: │ │ │DGASPC. │
│asistent social, │ │ │ │
│psiholog, consilier │ │ │ │
│juridic. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-S2.2. │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului │1 │ │ │
│întocmeşte fişe de │ │ │ │
│post pentru │ │ │ │
│personalul angajat. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-ImS2.2: Fişele│ │ │ │
│de post ale │ │ │ │
│personalului, în │ │ │ │
│original, sunt │1 │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul furnizorului │ │ │ │
│serviciului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-S2.3. │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului │1 │ │ │
│realizează anual │ │ │ │
│evaluarea │ │ │ │
│personalului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-ImS2.3: Fişele│ │ │ │
│de evaluare a │ │ │ │
│personalului, în │ │ │ │
│original, sunt │1 │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul furnizorului │ │ │ │
│serviciului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-S2.4. │ │ │ │
│Furnizorul │ │ │ │
│serviciului se │ │ │ │
│asigură că │ │ │ │
│personalul propriu │ │ │ │
│are create │3 │ │ │
│oportunităţile şi │ │ │ │
│condiţiile necesare │ │ │ │
│creşterii │ │ │ │
│performanţelor │ │ │ │
│profesionale. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-Im^1S2.4: │ │ │ │
│Planul de instruire │ │ │ │
│şi formare │ │ │ │
│profesională, precum│ │ │ │
│şi copii după │ │ │ │
│atestatele, │1 │ │ │
│certificatele, │ │ │ │
│diplomele obţinute │ │ │ │
│de personal sunt │ │ │ │
│disponibile la │ │ │ │
│sediul furnizorului │ │ │ │
│serviciului. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-Im^2S2.4: │ │ │ │
│Planul anual de │ │ │ │
│acţiune privind │ │ │ │
│serviciile sociale │ │ │ │
│administrate şi │ │ │ │
│finanţate din │ │ │ │
│bugetul consiliului │ │ │ │
│judeţean/consiliului│ │ │ │
│local/Consiliului │ │ │ │
│General al │ │ │ │
│Municipiului │ │ │După caz: │
│Bucureşti, în cap. │ │ │DGASPC/ │
│III „Programul de │ │ │serviciul │
│formare şi îndrumare│1 │ │public de │
│metodologică a │ │ │asistenţă │
│personalului care │ │ │socială │
│lucrează în domeniul│ │ │ │
│serviciilor │ │ │ │
│sociale“, include │ │ │ │
│sesiuni de formare │ │ │ │
│pentru personalul │ │ │ │
│SSVI, instruire │ │ │ │
│pentru familii şi │ │ │ │
│voluntari etc. pe │ │ │ │
│subiectul referitor │ │ │ │
│la victimele │ │ │ │
│infracţionalităţii. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│M.IV.-Im^3S2.4: │ │ │ │
│Sesiunile de │ │ │ │
│instruire pentru │ │ │ │
│familii şi voluntari│ │ │ │
│includ cel puţin │ │ │ │
│următoarele teme: │ │ │ │
│impactul │ │ │ │
│infracţiunii asupra │ │ │ │
│victimei, strategii │ │ │ │
│pentru a face faţă │ │ │ │
│situaţiei, │ │ │ │
│abilitatea de a │1 │ │ │
│identifica şi │ │ │ │
│gestiona riscuri, │ │ │ │
│riscul intimidării │ │ │ │
│şi modalităţi de a o│ │ │ │
│evita, victimizarea │ │ │ │
│repetată şi │ │ │ │
│secundară, precum şi│ │ │ │
│disponibilitatea şi │ │ │ │
│relevanţa │ │ │ │
│serviciilor de │ │ │ │
│suport pentru │ │ │ │
│victimă. │ │ │ │
├────────────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┤
│PUNCTAJ TOTAL: │71 │ │ │
└────────────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┘

    Clarificări privind modalitatea de autoevaluare a îndeplinirii standardelor minime de calitate în baza cărora se acordă licenţa de funcţionare a serviciului pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor
    Pentru a obţine licenţa de funcţionare serviciul pentru sprijinirea victimelor infracţiunilor trebuie să îndeplinească un punctaj care poate varia între 54 şi 71 puncte.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016