Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 253 din 1 noiembrie 2011 privind stabilirea anumitor derogari pentru comercializarea amestecurilor de seminte de plante furajere destinate a fi utilizate pentru protectia mediului natural in Romania
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 253 din 1 noiembrie 2011  privind stabilirea anumitor derogari pentru comercializarea amestecurilor de seminte de plante furajere destinate a fi utilizate pentru protectia mediului natural in Romania    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 253 din 1 noiembrie 2011 privind stabilirea anumitor derogari pentru comercializarea amestecurilor de seminte de plante furajere destinate a fi utilizate pentru protectia mediului natural in Romania

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 813 din 17 noiembrie 2011

    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 209.417 din 31 octombrie 2011, elaborat de Direcţia generalã control şi inspecţii,
    luând în considerare necesitatea armonizãrii legislaţiei româneşti cu Directiva 2010/60/UE a Comisiei din 30 august 2010 de stabilire a anumitor derogãri pentru comercializarea amestecurilor de seminţe de plante furajere destinate a fi utilizate pentru protecţia mediului natural, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene seria L nr. 228 din 31 august 2010,
    în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calitãţii, comercializarea seminţelor şi a materialului sãditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante, republicatã,
    în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotãrârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Definiţii
    În cuprinsul prezentului ordin se utilizeazã urmãtoarele definiţii:
    a) zonã-sursã înseamnã:
    (i) zonã desemnatã ca zonã specialã de conservare în conformitate cu art. 4 alin. (4) din Directiva 92/43/CEE a Consiliului din 21 mai 1992 privind conservarea habitatelor naturale şi a speciilor de faunã şi florã sãlbaticã; sau
    (ii) zonã care contribuie la conservarea resurselor genetice vegetale, care este desemnatã în conformitate cu o procedurã naţionalã bazatã pe criterii comparabile cu cele prevãzute la art. 4 alin. (4) din Directiva 92/43/CEE , coroborat cu art. 1 lit. (k) şi (l) din directiva respectivã, şi care este gestionatã, protejatã şi supravegheatã conform unor dispoziţii echivalente celor prevãzute la art. 6 şi 11 din directiva respectivã;
    b) loc de colectare înseamnã o parte a zonei-sursã, unde au fost colectate seminţele;
    c) amestec recoltat direct înseamnã un amestec de seminţe comercializat aşa cum a fost colectat la locul de colectare, cu sau fãrã curãţare;
    d) amestec cultivat înseamnã un amestec de seminţe produs în conformitate cu urmãtorul procedeu:
    (i) seminţele de specii individuale sunt prelevate la locul de colectare;
    (ii) seminţele menţionate la pct. (i) sunt multiplicate în afara locului de colectare ca specii unice;
    (iii) seminţele speciilor respective sunt apoi amestecate pentru a crea un amestec compus din genuri, specii şi, dupã caz, subspecii care caracterizeazã tipul de habitat din locul de colectare.
    ART. 2
    Amestecuri de protecţie
    (1) Prin derogare de la prevederile art. 3 alin. (1) şi (2) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 155/2010 privind producerea în vederea comercializãrii şi comercializarea seminţelor de plante furajere, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, prin Inspecţia Naţionalã pentru Calitatea Seminţelor (INCS), prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi a materialului sãditor (ITCSMS) şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Sãditor Bucureşti (LCCSMS), autorizeazã comercializarea amestecurilor de diferite genuri, specii şi, dupã caz, subspecii, destinate a fi utilizate pentru protecţia mediului natural în contextul conservãrii resurselor genetice menţionate la art. 17 alin. (1) lit. (c) din ordinul menţionat. Astfel de amestecuri pot conţine seminţe de plante furajere prevãzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 155/2010 şi, în plus, seminţe de plante care nu sunt plante furajere în sensul ordinului menţionat. Astfel de amestecuri sunt denumite în continuare amestec de protecţie.
    (2) În cazul în care un amestec de protecţie conţine o varietate în conservare, se aplicã prevederile Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 335/2009 privind aprobarea unor derogãri pentru acceptarea populaţiilor locale şi a soiurilor de plante agricole ameninţate de eroziunea geneticã adaptate natural la condiţiile locale şi regionale şi pentru comercializarea seminţelor şi cartofului pentru sãmânţã ale acestor populaţii locale şi soiuri.
    (3) Dacã nu se prevede altfel în prezentul ordin, se aplicã prevederile Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 155/2010.
    ART. 3
    Regiunea de origine
    Atunci când se autorizeazã comercializarea unui amestec de protecţie, autoritatea oficialã prevãzutã la art. 2 alin. (1) defineşte regiunea de origine ca fiind regiunea cu care amestecul respectiv este asociat în mod natural, pe baza informaţiilor furnizate de autoritatea pentru resurse genetice vegetale, respectiv LCCSMS, prin Banca de Resurse Genetice Suceava şi Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor. În cazul în care regiunea de origine se situeazã pe teritoriul mai multor state membre, aceasta este identificatã de comun acord de toate statele membre în cauzã.
    ART. 4
    Autorizarea
    (1) Autoritatea oficialã prevãzutã la art. 2 alin. (1) autorizeazã comercializarea amestecurilor de protecţie în regiunea lor de origine cu condiţia ca acele amestecuri sã îndeplineascã cerinţele prevãzute la art. 5, în cazul amestecurilor de protecţie recoltate direct, sau cerinţele prevãzute la art. 6, în cazul amestecurilor de protecţie cultivate.
    (2) Autorizarea include urmãtoarele elemente:
    a) numele şi adresa producãtorului;
    b) metoda de recoltare: seminţe recoltate direct sau cultivate;
    c) procentul în greutate al componentelor ca specii şi, dupã caz, ca subspecii;
    d) în cazul amestecurilor de protecţie cultivate, o facultate germinativã specificã pentru componentele amestecului cuprinse în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 155/2010, care nu îndeplineşte prevederile referitoare la facultatea germinativã stabilite în anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 155/2010;
    e) cantitatea de amestec pentru care este valabilã autorizarea;
    f) regiunea de origine;
    g) restricţia de comercializare în regiunea de origine;
    h) zona-sursã;
    i) locul de colectare şi, în cazul unui amestec de protecţie cultivat, locul de multiplicare;
    j) tipul de habitat al locului de colectare; şi
    k) anul colectãrii.
    (3) Referitor la prevederile alin. (2) lit. c), pentru amestecurile de protecţie recoltate direct este suficient sã se menţioneze componentele ca specii şi, dupã caz, subspecii, care sunt tipice pentru tipul de habitat de la locul de colectare şi care, în calitate de componente ale amestecului, sunt importante pentru protecţia mediului natural în contextul conservãrii resurselor genetice.
    ART. 5
    Cerinţe privind autorizarea pentru amestecurile de protecţie recoltate direct
    (1) Un amestec de protecţie recoltat direct trebuie sã fi fost prelevat din zona sa sursã la un loc de colectare care nu a fost însãmânţat timp de 40 de ani înainte de data depunerii cererii, menţionatã la art. 7 alin. (1), de cãtre producãtor. Zona-sursã este situatã în regiunea de origine.
    (2) Procentul componentelor amestecului de protecţie recoltat direct din specii şi, dupã caz, subspecii tipice habitatului de la locul de colectare şi care, fiind componente ale amestecului, sunt importante pentru protecţia mediului natural în contextul conservãrii resurselor genetice trebuie sã fie adecvat scopului de recreare a tipului de habitat al locului de colectare.
    (3) Valoarea facultãţii germinative a componentelor menţionate la alin. (2) trebuie sã fie suficientã pentru recrearea tipului de habitat al locului de colectare.
    (4) Conţinutul maxim de specii şi, dupã caz, subspecii care nu îndeplinesc condiţiile prevãzute la alin. (2) nu trebuie sã depãşeascã 1% din greutate. Amestecul de protecţie recoltat direct nu trebuie sã conţinã Avena fatua, Avena sterilis şi Cuscuta spp. Conţinutul maxim de Rumex spp., altul decât Rumex acetosella şi Rumex maritimus, nu trebuie sã depãşeascã 0,05% din greutate.
    ART. 6
    Cerinţe privind autorizarea pentru amestecurile de protecţie cultivate
    (1) În ceea ce priveşte amestecurile de protecţie cultivate, sãmânţa colectatã care compune amestecul de protecţie cultivat trebuie sã fi fost prelevatã în zona sa sursã, la un loc de colectare care nu a fost însãmânţat timp de 40 de ani înainte de data depunerii cererii, menţionatã la art. 7 alin. (1), de cãtre producãtor. Zona-sursã este situatã în regiunea de origine.
    (2) Sãmânţa amestecului de protecţie cultivat trebuie sã provinã de la specii şi, dupã caz, subspecii care caracterizeazã tipul de habitat de la locul de colectare şi care, în calitate de componente ale amestecului, sunt importante pentru protecţia mediului natural în contextul conservãrii resurselor genetice.
    (3) În cazul în care componentele amestecului de protecţie cultivat sunt seminţe de plante furajere în sensul prevederilor Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 155/2010, acestea trebuie sã îndeplineascã, înainte de realiza amestecul, condiţiile stabilite pentru sãmânţa comercialã, prevãzute la pct. III din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 155/2010, referitoare la:
    (i) puritatea fizicã, ce trebuie sã corespundã valorilor prevãzute în coloanele 4-11 ale tabelului de la pct. I subpct. 2 lit. A din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 155/2010;
    (ii) conţinutul maxim de alte specii de plante într-un eşantion, având greutatea prevãzutã în coloana 4 din anexa nr. 3 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 155/2010 (total pe coloanã), care trebuie sã corespundã valorilor prevãzute în coloanele 12, 13 şi 14 ale tabelului de la pct. I subpct. 2 lit. A din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 155/2010;
    (iii) conţinutul în seminţe de Lupin, care trebuie sã corespundã valorilor prevãzute în coloana 15 a tabelului de la pct. I subpct. 2 lit. A din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 155/2010.
    (4) Multiplicarea poate fi realizatã în 5 generaţii.
    ART. 7
    Cerinţe de procedurã
    (1) Autorizarea este acordatã la cererea producãtorului. Cererea este însoţitã de informaţiile necesare verificãrii îndeplinirii cerinţelor prevãzute la art. 4 şi 5, în cazul amestecurilor de protecţie recoltate direct, sau la art. 4 şi 6, în cazul amestecurilor de protecţie cultivate.
    (2) În ceea ce priveşte amestecurile de protecţie recoltate direct, statul membru pe teritoriul cãruia este situat locul de colectare efectueazã inspecţii vizuale, prin autoritatea oficialã prevãzutã la art. 2 alin. (1). Aceste inspecţii vizuale sunt efectuate la locul de colectare în cursul perioadei de vegetaţie, la intervale adecvate, pentru a garanta cã amestecul îndeplineşte cel puţin cerinţele în materie de autorizare prevãzute la art. 5 alin. (2) şi (4). Autoritatea oficialã prevãzutã la art. 2 alin. (1) care a efectuat inspecţiile vizuale consemneazã în scris rezultatele acestora.
    (3) La examinarea cererii pentru autorizarea amestecurilor de protecţie cultivate, autoritatea oficialã prevãzutã la art. 2 alin. (1) efectueazã teste sau se asigurã cã sunt efectuate teste sub supravegherea sa oficialã, pentru a verifica faptul cã amestecul îndeplineşte cel puţin cerinţele în materie de autorizare prevãzute la art. 6 alin. (2) şi (3). Testele se efectueazã în conformitate cu metodele internaţionale actuale sau, în cazul în care nu existã astfel de metode, în conformitate cu orice metode corespunzãtoare. Autoritatea oficialã prevãzutã la art. 2 alin. (1) se asigurã cã eşantioanele destinate acestor teste sunt prelevate din loturi omogene şi cã acestea respectã cerinţele privind greutatea lotului şi greutatea eşantioanelor prevãzute la art. 8 alin. (4) din Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 155/2010.
    ART. 8
    Restricţia cantitativã
    Autoritatea oficialã prevãzutã la art. 2 alin. (1) se asigurã cã totalul cantitãţii de seminţe de amestecuri de protecţie comercializate în fiecare an nu depãşeşte 5% din greutatea totalã a tuturor amestecurilor de seminţe de plante furajere prevãzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 155/2010 şi comercializate pe teritoriul sãu, în anul de piaţã respectiv.
    ART. 9
    Aplicarea restricţiilor cantitative
    (1) În cazul amestecurilor de protecţie recoltate direct, producãtorii au obligaţia de a notifica autoritãţii oficiale prevãzute la art. 2 alin. (1), înainte de începerea fiecãrui sezon de producţie, cantitatea de seminţe de amestecuri de protecţie pentru care intenţioneazã sã solicite o autorizare, precum şi suprafaţa şi poziţionarea locului sau locurilor de colectare preconizat(e). În cazul amestecurilor de protecţie cultivate, producãtorii au obligaţia de a comunica autoritãţii oficiale prevãzute la art. 2 alin. (1), înainte de începerea fiecãrui sezon de producţie, cantitatea de seminţe de amestecuri de protecţie pentru care intenţioneazã sã solicite o autorizare, suprafaţa şi poziţionarea locului sau locurilor de colectare preconizat (e), precum şi suprafaţa şi poziţionarea locului sau locurilor de multiplicare preconizat(e).
    (2) În cazul în care, pe baza notificãrilor menţionate la alin. (1), cantitãţile stabilite la art. 8 sunt susceptibile de a fi depãşite, autoritatea oficialã prevãzutã la art. 2 alin. (1) alocã fiecãrui producãtor în cauzã cantitatea pe care este autorizat sã o comercializeze în anul respectiv.
    ART. 10
    Sigilarea ambalajelor
    (1) Autoritatea oficialã prevãzutã la art. 2 alin. (1) garanteazã cã amestecurile de protecţie pot fi comercializate numai în ambalaje închise şi sigilate.
    (2) În vederea asigurãrii sigilãrii, sistemul de sigilare trebuie sã cuprindã cel puţin eticheta sau aplicarea unui sigiliu.
    (3) Ambalajele menţionate la alin. (1) sunt sigilate astfel încât sã nu poatã fi deschise fãrã deteriorarea dispozitivului de sigilare sau fãrã a se lãsa urme de manipulare frauduloasã pe eticheta furnizorului ori pe ambalaj sau recipient.
    ART. 11
    Etichetarea
    (1) Autoritatea oficialã prevãzutã la art. 2 alin. (1) garanteazã cã ambalajele şi recipientele amestecurilor de protecţie poartã o etichetã a furnizorului sau o menţiune tipãritã ori ştampilatã direct pe ambalaj, ce cuprinde cel puţin urmãtoarele informaţii:
    a) menţiunea "norme şi standarde UE";
    b) numele şi adresa persoanei responsabile cu aplicarea etichetelor sau marca de identificare a acesteia;
    c) metoda de recoltare: seminţe recoltate direct sau cultivate;
    d) anul sigilãrii, exprimat dupã cum urmeazã: "sigilat ..." (anul);
    e) regiunea de origine;
    f) zona-sursã;
    g) locul de colectare;
    h) tipul de habitat al locului de colectare;
    i) menţiunea "amestec de seminţe de plante furajere de protecţie, destinat a fi utilizat într-o zonã cu acelaşi habitat ca şi locul de colectare, fãrã a ţine seama de condiţiile biotice";
    j) numãrul de referinţã al lotului, atribuit de persoana responsabilã cu aplicarea etichetelor;
    k) procentul în greutate al componentelor pe specii şi, dupã caz, pe subspecii;
    l) greutatea netã sau brutã declaratã;
    m) în cazul în care se utilizeazã pesticide granulate, substanţe de drajare sau alţi aditivi solizi, se indicã natura aditivului, precum şi raportul aproximativ dintre greutatea glomerulelor sau a seminţelor pure şi greutatea totalã; şi
    n) în cazul amestecurilor de protecţie cultivate, valoarea efectivã a facultãţii germinative pentru componentele amestecului, prevãzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 155/2010, a cãror germinaţie nu corespunde prevederilor anexei nr. 2 la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 155/2010.
    (2) Referitor la informaţiile prevãzute la alin. (1) lit. k), este suficient sã se indice componentele amestecurilor de protecţie recoltate direct, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3).
    (3) Referitor la informaţiile prevãzute la alin. (1) lit. n), este suficient sã se indice o medie a procentului de germinaţie, în cazul în care numãrul procentelor specifice de germinaţie solicitate este mai mare de 5.
    ART. 12
    Monitorizarea
    Autoritatea oficialã prevãzutã la art. 2 alin. (1) se asigurã, prin monitorizare oficialã, cã sunt respectate prevederile prezentului ordin.
    ART. 13
    Raportarea
    Producãtorii care îşi desfãşoarã activitatea pe teritoriul României notificã autoritãţii oficiale prevãzute la art. 2 alin. (1), pentru fiecare sezon de producţie, cantitatea de amestecuri de protecţie comercializate. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale (MADR), prin INCS, raporteazã, la cerere, Comisiei Europene şi celorlalte state membre cantitatea de amestecuri de protecţie comercializate pe teritoriul României.
    ART. 14
    Notificarea cãtre organizaţiile recunoscute în domeniul resurselor genetice vegetale
    La cerere, autoritatea oficialã prevãzutã la art. 13 comunicã Comisiei Europene numele autoritãţilor responsabile cu resursele genetice vegetale în România.
    ART. 15
    Intrarea în vigoare
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                                 *

    Prezentul ordin transpune Directiva 2010/60/UE a Comisiei din 30 august 2010 de stabilire a anumitor derogãri pentru comercializarea amestecurilor de seminţe de plante furajere destinate a fi utilizate pentru protecţia mediului natural, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 228 din 31 august 2010.

                        Ministrul agriculturii
                        şi dezvoltãrii rurale,
                            Valeriu Tabãrã

    Bucureşti, 1 noiembrie 2011.
    Nr. 253.

                                 ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016