Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 251 din 8 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea Normativului privind asigurarea tehnica de autovehicule a structurilor Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 599/2008
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 251 din 8 noiembrie 2011  pentru modificarea si completarea Normativului privind asigurarea tehnica de autovehicule a structurilor Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 599/2008    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 251 din 8 noiembrie 2011 pentru modificarea si completarea Normativului privind asigurarea tehnica de autovehicule a structurilor Ministerului Administratiei si Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor si reformei administrative nr. 599/2008

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 815 din 18 noiembrie 2011

    În temeiul art. 7 alineatul (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul administraţiei şi internelor emite urmãtorul ordin:

    ART. I
    Normativul privind asigurarea tehnicã de autovehicule a structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobat prin Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 599/2008, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 803 şi 803 bis din 2 decembrie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 2, litera h) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "h) structuri cu sarcini de înzestrare cu autovehicule - Direcţia generalã logisticã, inspectoratele generale, Agenţia Naţionalã a Funcţionarilor Publici, Administraţia Naţionalã a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice şi instituţiile prefectului;".

    2. La articolul 11 alineatul (3), litera l) se abrogã.

    3. La articolul 13, dupã litera k) se introduce o nouã literã, litera l), cu urmãtorul cuprins:
    "l) asigurã îndeplinirea şi respectarea prevederilor legale referitoare la transportul de produse periculoase în ceea ce priveşte condiţiile impuse pentru autospeciale şi conducãtorii auto."

    4. La articolul 14 alineatul (2), dupã litera e) se introduce o nouã literã, litera e^1), cu urmãtorul cuprins:
    "e^1) aplicã mãsurile necesare pentru pregãtirea de specialitate a conducãtorilor auto care efectueazã transporturi de produse periculoase în vederea respectãrii prevederilor legale în domeniu, inclusiv în ceea ce priveşte condiţiile impuse pentru autospeciale;".

    5. La articolul 14 alineatul (3), dupã litera d) se introduc patru noi litere, literele e)-h), cu urmãtorul cuprins:
    "e) în situaţia în care efectueazã transporturi de produse periculoase, sã cunoascã şi sã respecte prevederile legale referitoare la acest tip de activitate, în ceea ce priveşte condiţiile impuse atât pentru autospeciale, cât şi pentru conducãtorii auto;
    f) sã aducã la cunoştinţa şefului de garaj sau a persoanei care conduce activitatea de exploatare auto orice defecţiune sau funcţionare necorespunzãtoare a autovehiculului constatatã pe timpul efectuãrii cursei (misiunii), în scopul remedierii în timp util a acestora;
    g) sã adopte un stil de conducere corespunzãtor condiţiilor de drum, stãrii carosabilului şi condiţiilor climatice (caniculã, zãpadã, polei, vânt puternic, dupã caz);
    h) sã solicite echiparea, dupã caz, a autovehiculului cu anvelope pentru iarnã, lanţuri antiderapante, lichid de iarnã pentru spãlarea parbrizului."

    6. La articolul 18, litera e) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "e) cunoaşterea regulilor privind securitatea şi sãnãtatea în muncã, precum şi a mãsurilor de prevenire şi stingere a incendiilor;".

    7. La articolul 18, dupã litera e) se introduce o nouã literã, litera f), cu urmãtorul cuprins:
    "f) cunoaşterea şi respectarea reglementãrilor legale referitoare la condiţiile pe care trebuie sã le îndeplineascã autovehiculele din dotare şi conducãtorii auto, în ceea ce priveşte efectuarea transportului de persoane şi materiale, în special al celor periculoase."

    8. Articolul 24 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 24. - Dotarea unitãţilor cu mijloace de transport se poate realiza, în condiţiile legii, în urmãtoarele moduri:
    a) achiziţia de autovehicule;
    b) redistribuirile efectuate între unitãţile Ministerului Administraţiei şi Internelor;
    c) preluarea unor autovehicule de la alte instituţii publice prin transmitere fãrã platã;
    d) acceptarea unor donaţii sau sponsorizãri;
    e) preluarea de autovehicule confiscate şi intrate, potrivit legii, în proprietatea privatã a statului;
    f) preluarea prin comodat;
    g) preluarea unor autovehicule prin rechiziţii efectuate în condiţiile legii;
    h) alte modalitãţi prevãzute de legislaţia în domeniu."

    9. La articolul 39, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Agenţia Naţionalã a Funcţionarilor Publici, Administraţia Naţionalã a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice, instituţiile prefectului, inspectoratele generale şi structurile necuprinse în organigrama acestora vor transmite Direcţiei generale logistice - Serviciul tehnic situaţia statisticã a autovehiculelor, conform modelului prevãzut în anexa nr. 4, pânã la data de 20 decembrie, atât în scris, cât şi în format electronic."

    10. La articolul 40 alineatul (3), litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "a) sã încheie asigurarea obligatorie RCA (Carte verde), valabilã la data predãrii autovehiculului în cauzã şi pe întreaga perioadã stabilitã prin protocolul încheiat;".

    11. La articolul 46, dupã alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu urmãtorul cuprins:
    "(2) Inscripţiile de pe autovehiculele din dotare nu pot conţine mesaje, sloganuri, nume ori alte forme de promovare a imaginii unor persoane sau de propagandã politicã ori comercialã; prin termenul persoane, în sensul prezentului alineat, se înţelege persoane fizice sau alte persoane juridice/organisme decât Ministerul Administraţiei şi Internelor şi structurile sale."

    12. La articolul 48, litera a) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "a) în baza ordinului de transfer temporar al directorului general al Direcţiei generale logistice, pentru transferurile temporare efectuate între Agenţia Naţionalã a Funcţionarilor Publici, Administraţia Naţionalã a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale, Autoritatea Naţionalã de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice, instituţiile prefectului, inspectoratele generale sau structurile necuprinse în organigrama acestora;".

    13. La articolul 81, dupã alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu urmãtorul cuprins:
    "(3^1) Ministrul administraţiei şi internelor, secretarii de stat, şefii de departamente, adjunctul şefului Departamentului ordine şi siguranţã publicã, secretarul general şi secretarii generali adjuncţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor pot delega confirmarea prin semnãturã pe foile de parcurs a deplasãrilor efectuate cu autovehiculele din dotare."

    14. La articolul 83, alineatul (3) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(3) Actul de constatare tehnicã, încheiat conform modelului prevãzut în anexa nr. 13, se întocmeşte de cãtre comisia desemnatã în acest scop, atunci când se constatã deteriorarea unor piese de schimb sau se impune înlocuirea în cadrul atelierelor din structurile Ministerului Administraţiei şi Internelor a principalelor agregate, piese de schimb sau materiale, cum sunt: motor, accesorii şi componente ale motorului, ambreiaj, cutie de viteze, cutie de distribuţie, diferenţiale, punţi, electromotor, alternator, radiator, pompã de apã, pompã de ulei, pompã de injecţie, pompã de alimentare, arcuri, amortizoare, arbori planetari, parbrize, geamuri, faruri, lãmpi de semnalizare, prelate, jante, anvelope, elemente de tapiţerie şi caroserie, baterii de acumulatori, lubrifianţi şi lichide speciale."

    15. La articolul 83, alineatul (4) se abrogã.

    16. Articolul 86 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 86. - (1) Persoanele menţionate la art. 85 primesc dreptul de a conduce autovehicule din dotare dacã îndeplinesc în mod cumulativ urmãtoarele condiţii:
    a) posedã permis de conducere corespunzãtor categoriei autovehiculelor pe care urmeazã sã le conducã;
    b) au promovat testele şi verificãrile în legãturã cu dreptul de conducere a autovehiculelor din dotare, în condiţiile reglementãrilor legale în vigoare;
    c) au luat în primire autovehiculele pe bazã de proces-verbal de predare-primire.
    (2) Luarea în primire/Predarea autovehiculelor include verificarea accesoriilor şi sculelor specificate în inventarul completului.
    (3) Conducãtorii de autovehicule din dotarea structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor au obligaţia de a se supune testãrilor şi verificãrilor periodice, conform reglementãrilor legale în vigoare în legãturã cu menţinerea dreptului de conducere a acestora, înainte de expirarea termenului de valabilitate. Nepromovarea unuia dintre testele/verificãrile periodice atrage pierderea dreptului de conducere a autovehiculelor la expirarea perioadei de valabilitate a testãrii anterioare.
    (4) Conducerea autovehiculelor fãrã îndeplinirea cumulativã a condiţiilor de mai sus atrage rãspunderea disciplinarã sau administrativã a celor vinovaţi, conform reglementãrilor în vigoare.
    (5) Biroul tehnic/similar sau persoana desemnatã din cadrul structurii deţinãtoare a autovehiculelor ţine evidenţa perioadelor de valabilitate a testelor/verificãrilor efectuate de persoanele care conduc autovehiculele din dotare, pe baza datelor solicitate, respectiv prezentate de persoanele/structurile de specialitate implicate, şi comunicã acestora, în timp util, termenul de valabilitate."

    17. La articolul 96, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) Stabilirea valorii pagubelor se face, dupã caz, pe baza:
    a) rulajelor sau a orelor de funcţionare nejustificate, rezultate în urma cercetãrii administrative şi a tarifelor pe kilometru, respectiv pe ora de funcţionare, pentru categoria şi tipul autovehiculului utilizat, calculate pe baza relaţiilor şi precizãrilor cuprinse în anexa nr. 14;
    b) cantitãţii de carburant folosit în alte scopuri decât cele rezultate din atribuţiile de serviciu."

    18. Articolul 104 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 104. - Tariful zilnic pentru transportul la şi de la locul de muncã al personalului structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor este cel practicat de regia autonomã specializatã pentru transportul în comun în municipiul Bucureşti şi se aplicã dupã aprobarea de cãtre directorul general al Direcţiei generale logistice şi comunicarea acestuia tuturor structurilor interesate."

    19. Articolul 105 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 105. - (1) Tariful pe kilometru şi ora de funcţionare/staţionare pentru mijloacele de transport auto-moto, respectiv motoagregatele din dotarea structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor se calculeazã pe baza relaţiilor şi a precizãrilor din anexa nr. 14 şi se vizeazã pentru control financiar preventiv propriu la nivelul structurii deţinãtoare de parc auto.
    (2) Tarifele, prin coeficientul de mentenanţã, conţin influenţa corespunzãtoare a tuturor costurilor privind funcţionarea mijloacelor respective şi asigurarea mentenanţei acestora, cum sunt: carburanţi, lubrifianţi, piese de schimb, revizii şi inspecţii tehnice periodice, manoperã, asigurãri obligatorii RCA şi altele asemenea."

    20. Articolul 109 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 109. - (1) În cazul transportului contra cost efectuat cu autovehicule din dotare, calculul tarifelor şi al sumelor de încasat se face de cãtre compartimentul auto/similar, conform datelor cuprinse în foaia de parcurs şi luându-se în considerare, în mod corespunzãtor, precizãrile din anexa nr. 14.
    (2) Baza de calcul şi documentele justificative se predau compartimentului financiar-contabilitate pentru emiterea facturii, respectiv pentru acordarea vizei pentru control financiar preventiv propriu, promovarea spre aprobare cãtre ordonatorul de credite şi, ulterior, transmiterea facturii cãtre beneficiar."

    21. Dupã articolul 109 se introduce un nou articol, articolul 109^1, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 109^1. - La solicitarea scrisã a conducãtorilor unor instituţii publice care au calitatea de ordonator principal de credite, în cadrul unor acţiuni de cooperare/colaborare, dreptul de folosinţã a unor autovehicule din dotarea structurilor din subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor poate fi transmis acestora pe o duratã determinatã, în conformitate cu metodologia prevãzutã în anexa nr. 14^1, dacã legea nu dispune altfel."

    22. Articolul 111 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 111. - Inspecţia tehnicã periodicã a autovehiculelor, inclusiv agrearea tehnicã pentru autospecialele destinate transportului de produse periculoase, se efectueazã în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Evidenţierea ITP se menţioneazã în certificatul de înregistrare de cãtre staţia ITP şi în carnetul de bord. Şeful biroului tehnic al unitãţii (similar) rãspunde de executarea la timp a acestei operaţiuni."

    23. Articolul 163 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 163. - Ansamblurile, piesele de schimb şi alte materiale auto, rezultate din înlocuire în procesul asigurãrii mentenanţei, precum şi bunurile defecte/deteriorate de natura obiectelor de inventar retrase din utilizare se împart în urmãtoarele categorii:
    a) reparabile - care se retrag în depozit ca bunuri uzate, în vederea reparãrii;
    b) nereparabile - care se înregistreazã ca bunuri uzate, în vederea declasãrii/casãrii (în cazul bunurilor de natura obiectelor de inventar), respectiv se înregistreazã pe categorii de deşeuri (în cazul pieselor de schimb şi al materialelor auto) şi se depoziteazã în locuri special amenajate, pânã la întocmirea documentelor de declasare şi/sau casare, respectiv predarea cãtre operatorii economici autorizaţi pentru colectarea deşeurilor, conform prevederilor legale."

    24. Articolul 164 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 164. - Încadrarea într-una din cele douã categorii a ansamblurilor, pieselor de schimb şi materialelor auto înlocuite cu ocazia efectuãrii reparaţiei, respectiv a obiectelor de inventar defecte şi retrase din utilizare se stabileşte de cãtre şeful biroului tehnic (similar sau persoana desemnatã), la propunerea şefului de atelier (similar), luându-se în considerare:
    a) gradul de uzurã/deteriorare a materialelor respective;
    b) necesitatea de a repara reperul respectiv în perspectiva utilizãrii la nivelul unitãţii;
    c) personalul calificat şi capacitatea tehnicã de a repara reperele în cauzã în cadrul atelierului propriu;
    d) costurile financiare în cazul reparãrii la operatorii economici autorizaţi, în raport cu reperele identice noi."

    25. La articolul 165, alineatul (2) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "(2) În cazul bunurilor considerate nereparabile, la retragere se stabilesc cantitãţile de bunuri uzate, pentru obiecte de inventar, respectiv de deşeuri rezultate pentru celelalte materiale, pe categorii: feroase, neferoase (kg), uleiuri uzate (litri), anvelope uzate (bucãţi; kg), baterii de acumulatoare uzate (bucãţi; kg) etc."

    26. La articolul 165, dupã alineatul (2) se introduc douã noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Bunurile de natura obiectelor de inventar uzate şi retrase din utilizare ca nereparabile urmeazã procedurile de declasare/casare şi predare, dacã este posibil, la operatorii economici autorizaţi pentru colectarea acestora, inclusiv în cadrul efectuãrii unor achiziţii de bunuri noi, în baza prevederilor legislaţiei privind achiziţiile publice şi protecţia mediului. Predarea la operatorii autorizaţi pentru colectarea acestora se poate efectua şi în cazul materialelor de natura anvelopelor şi a bateriilor de acumulatoare uzate etc., la achiziţionarea altora noi, în condiţiile legii.
    (4) Deşeurile rezultate din retragerea pieselor de schimb uzate, înlocuite în procesul de asigurare a mentenanţei, precum şi ca urmare a operaţiunilor de casare, dupã caz, se predau operatorilor economici specializaţi şi autorizaţi pentru colectarea acestora, conform prevederilor legale."

    27. Articolul 166 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 166. - Pentru obiectele de inventar uzate, respectiv ansamblurile şi piesele de schimb înlocuite la efectuarea reparãrii autovehiculelor, care au fost înregistrate în evidenţã ca reparabile şi la care, ulterior, se constatã cã nu mai pot fi reparate din lipsa unor componente, a fondurilor necesare pentru efectuarea procedurilor respective sau din alte motive justificate, se întocmesc documentele de declasare şi casare (pentru obiectele de inventar), respectiv de transformare şi înregistrare pe categorii de deşeuri (pentru celelalte materiale)."

    28. La articolul 177 alineatul (1), dupã litera c) se introduce o nouã literã, litera d), cu urmãtorul cuprins:
    "d) pentru ambulanţele SMURD, în situaţiile care impun menţinerea motorului pornit la locul intervenţiei, pentru funcţionarea avertizãrilor luminoase, asigurarea temperaturii corespunzãtoare în salon, încãrcarea acumulatorilor pentru echipamentele medicale etc.;".

    29. Articolul 186 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 186. - Consumul de lubrifianţi pentru motor, agregatele de transmisie, direcţie sau instalaţiile speciale, dupã caz, se realizeazã prin efectuarea schimbului de ulei ori completarea acestuia în cazul scãderii nivelului sub cel minim indicat de producãtor, conform prevederilor manualului de utilizare a autovehiculelor, referitoare la tipul, cantitatea şi perioada de utilizare pânã la înlocuire."

    30. Articolul 187 se abrogã.

    31. Articolul 188 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 188. - (1) Consumul de lubrifianţi pentru schimb/înlocuire reprezintã cantitatea prevãzutã în manualul de utilizare, pentru motoare şi celelalte agregate şi instalaţii speciale, dupã caz.
    (2) În lipsa precizãrilor tehnice ale producãtorului, cantitatea de lubrifianţi necesarã pentru înlocuire se stabileşte de comisia tehnicã numitã prin dispoziţie/ordin de zi, la nivelul structurii deţinãtoare.
    (3) Distribuirea uleiului motor pentru completare se face numai pe baza consemnãrii în foaia de parcurs de cãtre şeful de garaj sau persoana nominalizatã care a efectuat verificarea nivelului de ulei în motor.
    (4) În situaţia în care cantitatea de ulei consumatã prin ardere depãşeşte limita acceptatã de producãtor şi prevãzutã în manualul de utilizare a autovehiculului, pentru un anumit rulaj/timp de funcţionare, este necesarã diagnosticarea motorului şi efectuarea lucrãrilor de mentenanţã pentru refacerea stãrii de funcţionare normalã a acestuia."

    32. Articolul 189 se abrogã.

    33. Articolul 191 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 191. - Înlocuirea uleiului din carterele motoarelor şi ale celorlalte agregate înainte de realizarea rulajului sau a perioadei recomandate de producãtor se poate executa în cazul reparaţiilor efectuate la acestea, precum şi în cazul unor defecţiuni tehnice, care au produs alterarea/contaminarea uleiului cu alte produse, cum sunt: carburant, apã, lichid antigel şi altele asemenea, întocmindu-se actul de constatare tehnicã."

    34. Articolul 194 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 194. - (1) Exploatarea bateriilor de acumulatori auto folosite pentru funcţionarea autovehiculelor, motoagregatelor sau motoarelor independente, inclusiv a celor care echipeazã bancurile de rodaj, sãlile tehnice şi altele asemenea, se face cu respectarea prescripţiilor manualului de utilizare a autovehiculului sau a instrucţiunilor de utilizare ale producãtorului.
    (2) Durata de utilizare a bateriei de acumulatori depinde de caracteristicile tehnice ale acesteia, de numãrul şi puterea consumatorilor din instalaţia electricã a autovehiculului, precum şi de modul de întreţinere a acesteia pentru asigurarea unei funcţionãri corecte.
    (3) În cazurile în care autovehiculele nu sunt utilizate pe o perioadã îndelungatã, se recomandã ca, în mãsura posibilitãţilor tehnice, sã se efectueze reîncãrcarea periodicã a bateriilor de acumulatori, în vederea menţinerii capacitãţii electrice şi tensiunii necesare pentru pornirea motorului.
    (4) Se recomandã evitarea constituirii stocurilor de baterii de acumulatori pe o perioadã mai mare de 6 luni."

    35. Articolul 195 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 195. - (1) Durata de utilizare a unei baterii de acumulatori se considerã epuizatã atunci când, chiar şi dupã reîncãrcare, aceasta nu mai furnizeazã suficientã tensiune pentru a asigura pornirea motorului şi funcţionarea corespunzãtoare a instalaţiei electrice.
    (2) În vederea prevenirii unui consum rapid al bateriei de acumulatori, conducãtorii auto vor aduce imediat la cunoştinţa şefului biroului tehnic sau şefului de garaj orice indicaţie semnalatã la bordul autovehiculului referitoare la instalaţia electricã, aceasta putând avea drept cauzã o defecţiune a alternatorului sau a regulatorului de tensiune.
    (3) Evidenţa distribuirii/retragerii bateriilor de acumulatori se ţine în carnetul de bord al autovehiculului."

    36. Articolele 196 şi 197 se abrogã.

    37. Articolul 198 se modificã şi va avea urmãtorul conţinut:
    "Art. 198. - Exploatarea anvelopelor se realizeazã cu respectarea prevederilor furnizorului, precum şi a precizãrilor şi în limitele de uzurã stabilite conform anexei nr. 30."

    38. Articolul 199 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 199. - (1) În perioada sezonului de iarnã, atunci când condiţiile meteo o impun, autovehiculele pot fi echipate cu anvelope pentru iarnã sau lanţuri antiderapante conform prevederilor legale, iar anvelopele înlocuite se retrag temporar, cu întocmirea documentelor corespunzãtoare de evidenţã.
    (2) La finalul sezonului de iarnã, anvelopele pentru iarnã, respectiv lanţurile antiderapante se retrag şi se pãstreazã într-un loc de depozitare corespunzãtor, dupã verificarea stãrii tehnice a acestora, fiind remontate anvelopele autovehiculului înscrise în carnetul de bord, cu întocmirea, dupã caz, a documentelor necesare."

    39. Articolul 208 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 208. - Pentru mijloacele de transport auto sau motoagregatele care intrã în dotarea structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor ulterior aprobãrii prezentului normativ, normele de consum se aprobã prin dispoziţie a directorului general al Direcţiei generale logistice, cu viza pentru control financiar preventiv propriu a persoanei desemnate din cadrul Direcţiei generale financiare."

    40. Articolul 209 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "Art. 209. - În cazuri justificate, determinate de condiţiile tehnice sau de exploatare, normele de consum sau utilizare şi coeficienţii de corecţie ce fac obiectul prezentului normativ pot fi modificaţi prin dispoziţie a directorului general al Direcţiei generale logistice, cu viza pentru control financiar preventiv propriu a persoanei desemnate din cadrul Direcţiei generale financiare."

    41. Anexa nr. 3 "Situaţia nominalã a autovehiculelor pe structuri deţinãtoare/utilizatoare, categorii, mãrci şi tipuri, la data de 01.12. ..." se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1.

    42. Anexa nr. 4 "Situaţia gradului de înzestrare cu autovehicule la data de 01.12. ..." se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2.

    43. Anexa nr. 6 cuprinzând modelul certificatului de înregistrare se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3.

    44. Anexa nr. 8 "Norme lunare de carburant pentru autovehiculele din dotare" se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 4.

    45. Anexa nr. 9 "Baza de calcul privind stabilirea necesarului de personal calificat pentru executarea întreţinerilor şi reparaţiilor auto şi a suprafeţelor necesare pentru parcarea şi repararea autovehiculelor" se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 5.

    46. La anexa nr. 11 "Foaia de parcurs", la punctul 5, litera c) se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "c) prin excepţie, în cazul ministrului administraţiei şi internelor, secretarilor de stat, şefilor de departamente, adjunctului şefului Departamentului ordine şi siguranţã publicã, secretarului general şi secretarilor generali adjuncţi ai Ministerului Administraţiei şi Internelor, precum şi al misiunilor specifice formaţiunilor care desfãşoarã activitãţi informativ-operative şi de anticorupţie, în coloana «Itinerarul de deplasare» din foile de parcurs eliberate pentru autovehiculele utilizate se va menţiona sintagma «Misiune»."

    47. Anexa nr. 14 "Folosirea autovehiculelor pentru transportul personalului la şi de la locul de muncã cu plata unui tarif zilnic" se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 6.

    48. Dupã anexa nr. 14 se introduce o nouã anexã, anexa nr. 14^1 "Metodologie privind transmiterea dreptului de folosinţã pentru o perioadã determinatã a unor autovehicule din dotarea structurilor subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor altor instituţii publice", având conţinutul prevãzut în anexa nr. 7.

    49. Anexa nr. 28 "Norme pentru consumul de ulei prin ardere în motoare şi pentru completare în alte instalaţii" se abrogã.

    50. Anexa nr. 29 "Periodicitatea înlocuirii lubrifianţilor uzaţi din instalaţia de ungere a motoarelor, din agregatele de transmisie, direcţie şi alte instalaţii speciale" se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 8.

    51. Anexa nr. 30 "Norme de exploatare pentru anvelope" se modificã şi se înlocuieşte cu anexa nr. 9.

    52. Anexa nr. 31 "Norme minime de exploatare pentru anvelopele autovehiculelor de la rezervele proprii de mobilizare" se abrogã.
    ART. II
    În cuprinsul normativului, urmãtoarele denumiri se modificã dupã cum urmeazã:
    a) "Direcţia Generalã Management Logistic şi Administrativ" se înlocuieşte cu "Direcţia generalã logisticã";
    b) "Serviciul Autovehicule, Nave şi Aeronave" se înlocuieşte cu "Serviciul tehnic";
    c) "Baza Centralã pentru Asigurarea Tehnicã a Misiunilor" se înlocuieşte cu "Direcţia suport tehnic din cadrul Direcţiei generale logistice".
    ART. III
    Anexele nr. 1-9 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. IV
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                    Ministrul administraţiei şi internelor,
                             Constantin-Traian Igaş

    Bucureşti, 8 noiembrie 2011.
    Nr. 251.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 3 la normativ)


    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    STRUCTURA .............................


                                    SITUAŢIA
                    nominalã a autovehiculelor pe structuri
               deţinãtoare/utilizatoare, categorii, mãrci şi tipuri,
                            la data de 01.12. ....┌────┬───────────────┬─────┬───────────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬────────┬───────────┬───────────┬────────┬─────────────┐
│ │ │ │ │ │ │ │ │Rulajul, în│ Rulaj, în │ │ │
│Nr. │ Categoria │ │Tipul/varianta │ Numãrul de │ Numãrul de │ Anul │Culoarea│ km, de la │ km, │Locul de│ │
│crt.│autovehiculului│Marca│autovehiculului│identificare│înregistrare/│fabricaţiei│ │ începutul │efectuat în│ muncã │ Observaţii │
│ │ │ │ │ │inmatriculare│ │ │exploatãrii│ ultimele │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ 12 luni │ │ │
├────┼───────────────┼─────┼───────────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │
├────┼───────────────┴─────┴───────────────┴────────────┼─────────────┼───────────┼────────┼───────────┼───────────┼────────┼─────────────┤
│ │1. STRUCTURA DEŢINÃTOARE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴────────┴───────────┴───────────┴────────┴─────────────┤
│ │Se înscriu autovehiculele alocate conform prevederilor tabelei de înzestrare proprii, precum şi cele predate prin transfer temporar.│
├────┼──────────────────────────────────────────────────┬─────────────┬───────────┬────────┬───────────┬───────────┬────────┬─────────────┤
│ │2. STRUCTURI UTILIZATOARE │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────────────────────────────────────┴─────────────┴───────────┴────────┴───────────┴───────────┴────────┴─────────────┤
│ │Se înscriu autovehiculele care asigurã nevoile de transport ale structurilor utilizatoare, conform tabelelor de înzestrare ale │
│ │acestora. │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────┬────────┬───────────┬───────────┬────────┬─────────────┤
│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │3. AUTOVEHICULE RETRASE DIN EXPLOATARE │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────┴────────┴───────────┴───────────┴────────┴─────────────┤
│ │Se înscriu autovehiculele existente în plus faţã de prevederile tabelei de înzestrare, respectiv cele scoase din funcţiune. │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    NOTE:
    a) În coloanele 1─7 se vor înscrie datele din certificatul de înregistrare.
    b) În coloana 10 se va menţiona categoria din norma de dotare sau tabela de înzestrare şi compartimentul (similar) care utilizeazã autovehiculul (exemplu: autoturism de serviciu ─ comanda unitãţii, autospecialã pentru munca operativã ─ serviciul judiciar; autospecialã transport efective ─ serviciul ordine publicã etc.).
    c) În prezenta situaţie se vor înscrie toate autovehiculele din evidenţã, inclusiv cele predate prin transfer temporar altei structuri a Ministerului Administraţiei şi Internelor, cele retrase în vederea scoaterii din funcţiune (depozit), precum şi cele existente în plus faţã de prevederile tabelei de înzestrare, menţionându─se aceasta în coloana 11.
    d) Situaţia nominalã va cuprinde şi autovehiculele cu care se asigurã logistic alte unitãţi (structuri centrale sau structuri teritoriale ale Arhivelor Naţionale, Direcţiei Generale Anticorupţie etc.), cu adaptarea prevederilor de la lit. b).
    e) În coloana 11 "Observaţii" se va menţiona, dupã caz, "comodat", "leasing pânã la data ....." (numai pentru cele care nu au depãşit acest termen) sau "transfer temporar la (unitatea) ....................".


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 4 la normativ)


    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
    STRUCTURA ..........................

                                    SITUAŢIA
        gradului de înzestrare cu autovehicule la data de 01.12. .......┌────┬─────────────────────────────────────┬───────┬────────┬───────┬───────┬─────────────────────┬───────────────────────────┐
│ │ │ │ │ │ Grad │Existent, în funcţie │ │
│ │ Datele autovehiculelor │ │ │ │ înzes-│ de vechimea în │ Existent în funcţie de │
│ │ │ │ │ │ trare │ exploatare │rulajul efectuat, în mii km│
│Nr. ├──────────────┬──────────┬───────────┤ │ │ │ [%] ├───────┬──────┬──────┼──────┬──────┬───────┬─────┤
│crt.│ │ │ Tip/ │Necesar│Existent│Deficit│ │ Sub 5 │ 5─10 │Peste │ │ │ │Peste│
│ │ Categorie │ Marcã │ Variantã │ │ │ │ │ ani │ ani │10 ani│Sub 50│50─100│100─250│ 250 │
│ │ │ │autovehicul│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6=4-5 │7=(5/4)│ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ 13 │ 14 │
│ │ │ │ │ │ │ │ *100 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────────────┴──────────┴───────────┴───────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────┤
│(Exemplu de completare a situaţiei) │
├────┬─────────────────────────────────────┬───────┬────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬───────┬─────┤
│ │1. Autoturisme (autospeciale) pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ muncã operativã (specificã), - │ 25 │ 22 │ 3 │ 88 │ 10 │ 6 │ 6 │ 6 │ 8 │ 4 │ 4 │
│ │ total, din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┬──────────┬───────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│ 1 │Autoturism │Dacia │Logan 1,4 │ ─ │ 1 │ ─ │ ─ │ ─ │ ─ │ 1 │ ─ │ ─ │ ─ │ 1 │
│ │ │ │MPI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│ 2 │Autoturism │Dacia │Logan 1,6 │ ─ │ 6 │ ─ │ ─ │ 2 │ 1 │ 3 │ 2 │ 3 │ ─ │ 1 │
│ │ │ │MPI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│ 3 │Autoturism │Nissan │Terrano 2,7│ ─ │ 5 │ ─ │ ─ │ 2 │ 3 │ ─ │ ─ │ ─ │ 3 │ 2 │
│ │ │ │TD │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│ 4 │Autoturism │Opel │Astra 1,7 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │CDTI │ ─ │ 7 │ ─ │ ─ │ 5 │ ─ │ 2 │ 3 │ 4 │ ─ │ ─ │
├────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│ 5 │Autospeciala │Volkswagen│Vento 1,8 │ ─ │ 2 │ ─ │ ─ │ ─ │ 2 │ ─ │ 1 │ ─ │ 1 │ ─ │
│ │ │ │CL │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┴──────────┴───────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│ │2. Autospeciale de patrulare, pazã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │şi/sau ordine publicã ─ total, │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │din care: │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│ │a) pentru patrulare │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┬──────────┬───────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│ 1 │Autoturism │Dacia │Logan 1,4 │ │ x │ │ │ y │ │ │ z │ w │ │ │
│ │ │ │MPI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│ │ ...... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┴──────────┴───────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│ │b) pentru pazã şi/sau ordine publicã │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┬──────────┬───────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│ │Autospecialã │Volkswagen│Transporter│ │ z │ │ g │ z │ │ │ t │ y │ │ │
│ │ │ │2,4 TDI │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│ │ ...... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┴──────────┴───────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│ │TOTAL AUTOVEHICULE ALOCATE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────┴───────┴────────┴───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│ │AUTOVEHICULE RETRASE DIN EXPLOATARE │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┬──────────┬───────────┬───────┬────────┬───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│ 1 │Autoturism │Dacia │1310 L │ │ x │ │ │ │ │ x │ │ │ │ x │
├────┼──────────────┼──────────┼───────────┼───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│ │ ...... │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────┴──────────┴───────────┴───────┼────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼───────┼─────┤
│ │TOTAL AUTOVEHICULE RETRASE │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────────────────────────────┴────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴───────┴─────┘    NOTE:
    a) Autovehiculele vor fi grupate în ordinea categoriilor prevãzute în norma de dotare, respectiv tabela de înzestrare şi în funcţie de categoria, marca, tipul/varianta autovehiculului.
    b) Dupã completarea situaţiei cu autovehiculele din dotarea proprie, vor fi înscrise în continuare cele cu care sunt asigurate logistic alte unitãţi, separat pe fiecare unitate, pe baza unui extras din tabela de înzestrare a acestora, respectându─se prevederile lit. a).
    c) La cap. "Autovehicule retrase din exploatare" se vor menţiona, dupã caz, grupate pe categorii, mãrci şi tipuri, autovehiculele predate prin transfer temporar altor structuri ale Ministerului Administraţiei şi Internelor, cele existente în plus faţã de prevederile tabelei de înzestrare sau ale normei de dotare proprii ori a eventualelor structuri asigurate, precum şi cele scoase din funcţiune, conform reglementãrilor în vigoare. În acest caz se vor completa numai coloanele 5, respectiv 8─14, dupã caz.
    NOTA BENE: Coloana 5 = coloana 8 + coloana 9 + coloana 10
               Coloana 5 = coloana 11 + coloana 12 + coloana 13 + coloana 14
    În cadrul unei categorii, dacã coloana 4 ("Necesar") > coloana 5 ("Existent") se completeazã şi coloana 6 ("Deficit"); este interzisã alocarea simultanã a autovehiculelor, suplimentar faţã de prevederile tabelei de înzestrare sau ale normei de dotare a unei structuri, astfel încât sã nu existe situaţia coloana 4 ("Necesar") < coloana 5 ("Existent").
    Coloana 7 = (coloana 5/ coloana 4) * 100 [%]


    ANEXA 3
    (Anexa nr. 6 la normativ)

    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

                    CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE A AUTOVEHICULELOR

--------------
    NOTÃ(CTCE)
    CERTIFICATUL DE ÎNREGISTRARE A AUTOVEHICULELOR se gãseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 815 din 18 noiembrie 2011, la pagina 9 (a se vedea imaginea asociatã).

    NOTÃ:
    Codurile alfanumerice asigurã corespondenţa cu prevederile Directivei 1999/37/CE a Consiliului din 29 aprilie 1999 privind documentele de înmatriculare pentru vehicule, modificatã şi completatã de Directiva 2003/127/CE a Comisiei din 23 decembrie 2003 şi Directiva 2006/103/CE a Consiliului din 20 noiembrie 2006.


    ANEXA 4
    (Anexa nr. 8 la normativ)


    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

                            NORME LUNARE DE CARBURANT
                        pentru autovehiculele din dotare

    I. Autovehicule din toate categoriile de muncã, cu excepţia celor de la rezervã, rezervele proprii de mobilizare şi şcoalã


┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────┐
│Nr. │ Categoria autovehiculelor │Norma lunarã│
│crt.│ │de carburant│
│ │ │(litri/lunã/│
│ │ │autovehicul)│
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 1.│Autoturisme de serviciu ce deservesc conducerea Ministerului│ │
│ │Administraţiei şi Internelor - M.A.I. (ministrul, secretarii│ 200 │
│ │de stat, subsecretarii de stat, persoanele cu funcţii │ │
│ │asimilate acestora şi secretarul general) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 2.│Autoturisme de serviciu ce deservesc celelalte funcţii din │ │
│ │conducerea ministerului, structurile din cadrul aparatului │ 150 │
│ │central al M.A.I. şi din subordinea acestuia │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 3.│Autoturisme de serviciu*1) ale structurilor din subordinea │ │
│ │M.A.I., cu excepţia: │ 200 │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │3.1. Autoturisme din dotarea instituţiilor prefectului din │ │
│ │judeţe │ 175 │
│ ├────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ │3.2. Autoturisme din dotarea Instituţiei Prefectului Munici-│ │
│ │piului Bucureşti, Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor │ 150 │
│ │Publici şi Autoritãţii Naţionale de Reglementare pentru │ │
│ │Serviciile Comunitare de Utilitãţi Publice │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 4.│Autovehiculele ce deservesc serviciile SMURD │ 800 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 5.│Autovehiculele pentru activitãţi specifice de intervenţie*2)│ 600 │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 6.│Toate celelalte categorii de autovehicule, cu excepţia │ │
│ │motociclurilor, tractoarelor şi a vehiculelor speciale │ 300 │
│ │pentru lucrãri │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 7.│Motocicluri (motociclete, cvadricicluri, mopede, inclusiv │ │
│ │vehicule pentru deplasare pe zãpadã), tractoare şi alte │ │
│ │autovehicule pentru lucrãri (buldozer, excavator, motoîncãr-│ 100 │
│ │cãtor, motostivuitor etc.) │ │
├────┼────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┤
│ 8.│Motoagregate │ 150 │
└────┴────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────┘    II. Autovehicule de la rezervã*3) şi rezerve proprii de mobilizare*4)
    Norma lunarã de carburant (pentru întreţinere) este de 5% din cea prezentatã la pct. I, corespunzãtoare categoriilor de autovehicule similare.

    III. Autovehicule şcoalã*3)
    Necesarul anual de carburanţi prevãzut la art. 75 alin. (1) din normativ pentru efectuarea pregãtirii practice în vederea obţinerii permisului de conducere conform programului de pregãtire se stabileşte pe baza numãrului estimat de cursanţi, a numãrului legal de ore de conducere în traseu şi/sau în poligon şi a urmãtoarelor norme de carburant, în funcţie de categoria autovehiculelor utilizate:
    a) 6 litri/orã de conducere/autovehicul - pentru autovehicule din categoria A;
    b) 9 litri/orã de conducere/autovehicul - pentru autovehicule din categoria B;
    c) 18 litri/orã de conducere/autovehicul - pentru autovehicule din categoriile C şi D.
    Prevederile art. 75 alin. (2) din normativ, aferente normelor de carburant menţionate mai sus, se aplicã în mod corespunzãtor pentru consumul care, la nivelul anului, se încadreazã în limita cantitãţii de carburant, calculatã în raport cu numãrul total de cursanţi prevãzuţi a fi şcolarizaţi prin programul de învãţãmânt aprobat, pe categorii de permis de conducere, şi cu numãrul total de autovehicule utilizate pentru aceastã activitate.

----------
    *1) Excepţie fac autovehiculele (autoturisme şi derivate din acestea) din dotarea unor structuri subordonate M.A.I. pentru care sunt stabilite alte norme de consum lunar de carburanţi, prin acte normative de nivel superior.
    *2) Structurile deţinãtoare vor stabili categoriile de autovehicule specifice desfãşurãrii activitãţilor de intervenţie, prin dispoziţia (ordinul de zi) de alocare la drepturi (art. 37 din normativ).
    *3) Pentru structurile care au asemenea categorii de autovehicule prevãzute în tabela de înzestrare.
    *4) Pentru structurile care au prevãzute mijloace de transport la rezervele proprii de mobilizare.


    ANEXA 5
    (Anexa nr. 9 la normativ)


    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

                               BAZA DE CALCUL
          privind stabilirea necesarului de personal calificat
          pentru executarea întreţinerilor şi reparaţiilor auto
               şi a suprafeţelor necesare pentru parcarea
                      şi repararea autovehiculelor

    1. La stabilirea personalului necesar pentru întreţinere şi reparaţii curente al unei unitãţi deţinãtoare de parc auto şi a suprafeţelor necesare pentru parcarea şi repararea autovehiculelor se utilizeazã noţiunea de "autovehicul echivalent".
    2. Transformarea în autovehicule echivalente constã în compararea autovehiculelor unui parc auto cu tipul luat ca unitate.
    3. Autovehiculul echivalent luat ca unitate este un autovehicul echipat cu un motor cu putere maximã de 90 kW, masa maximã totalã autorizatã de 3,5 tone, un volum de manoperã pentru întreţineri şi reparaţii (Vm) de 4 ore x om/lunã/autovehicul.
    4. Valorile coeficienţilor de echivalare a autovehiculelor sunt prevãzute în tabelul nr. 1. Stabilirea necesarului de personal şi a suprafeţelor necesare pentru repararea şi parcarea autovehiculelor se face astfel:
    a) Pentru personalul de întreţineri şi reparaţii se utilizeazã urmãtoarea formulã de calcul:


                  M(t)
        N(p) = ────────, în care:
                N(z) x 8    N(p) = necesarul de personal;
    M(t) = volumul total de manoperã (ore-om/an) pentru întreţinerea şi repararea autovehiculelor unitãţii;
    N(z) = 225, ceea ce reprezintã valoarea medie a numãrului de zile lucrãtoare pe an pentru un muncitor.
    Volumul total manoperã (ore x om/an) se stabileşte prin însumarea volumului de manoperã necesar pentru fiecare tip de autovehicul din dotarea unitãţii, calculat astfel:

    M(t) = N(a) x K(1) x N(1) x V(m), în care:

    N(a) = numãrul de autovehicule de acelaşi tip;
    K(1) = coeficientul de echivalare pentru manoperã, corespunzãtor tipului de autovehicul din coloana 2 a tabelului nr. 1;
    N(1) = 12 luni;
    V(m) = 4 ore x om/lunã/autovehicul.
    Stabilirea pe categorii a personalului necesar [N(p)] astfel calculat se face în funcţie de specificul fiecãrei unitãţi (subunitãţi) astfel:

    N(pm) = N(p) x K(3), în care:

    N(pm) = numãr de personal pe profesii;
    N(p) = necesarul de personal;
    K(3) = coeficientul de participare pe profesii la executarea lucrãrilor de întreţineri şi reparaţii, conform tabelului nr. 2.

    b) Pentru suprafaţa necesarã reparãrii se însumeazã de la fiecare tip de autovehicul produsul dintre numãrul de bucãţi şi coeficientul de echivalare corespunzãtor [K(2)] din coloana 3 a tabelului nr. 1.
    c) Pentru suprafaţa necesarã parcãrii se însumeazã de la fiecare tip de autovehicul produsul dintre numãrul de bucãţi şi suprafaţa medie de parcare, în funcţie de condiţii, garaj sau platforme betonate, conform urmãtorului tabel:


┌────┬──────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────┐
│Nr. │ Categoria autovehiculelor │Suprafaţa medie de parcare│
│crt.│ │ pentru un autovehicul │
│ │ │ (mý) │
│ │ ├──────┬───────────────────┤
│ │ │garaj │platformã betonatã │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│ 1. │Autoturisme şi autospeciale derivate │ 11 │ 20 │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│ 2. │Autoutilitare, microbuze, autospeciale │ │ │
│ │derivate, tractoare şi remorci │ 30 │ 46 │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│ 3. │Autobuze şi derivate │ 42 │ 66 │
├────┼──────────────────────────────────────────────┼──────┼───────────────────┤
│ 4. │Motocicluri │ 2 │ 2 │
└────┴──────────────────────────────────────────────┴──────┴───────────────────┘    d) În vederea elaborãrii proiectului programului logistic, se estimeazã o valoare de plan a fondurilor financiare pentru aprovizionarea pieselor de schimb necesare în procesul de reparare a autovehiculelor, calculatã ca reprezentând 5% din valoarea autovehiculelor existente, în funcţie de categoriile de destinaţie menţionate în tabelul de mai sus.


    Tabelul nr. 1

    Coeficienţii de echivalare a autovehiculelor


┌────┬──────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────┐
│Nr. │ Categoria autovehiculelor │ Coeficientul │ Coeficientul │
│crt.│ │ de echivalare │ de echivalare │
│ │ │pentru manoperã│pentru suprafaţa│
│ │ │ [K(1)] │ de întreţinere │
│ │ │ │ şi reparaţii │
│ │ │ │ [K(2)] │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 1. │Autoturisme şi derivate, cu maximum │ │ │
│ │8+1 locuri │ 1,0 │ 1,0 │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 2. │Microbuze şi derivate, cu maximum │ │ │
│ │22+1 locuri │ 1,5 │ 1,8 │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 3. │Autobuze │ 2,0 │ 2,1 │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 4. │Autocamioane, autoutilitare furgon şi │ │ │
│ │derivate, tractoare şi remorci: │ │ │
│ │- cu masa totalã maximã pânã la 3,5 t │ 1,0 │ 1,0 │
│ │ inclusiv │ │ │
│ ├──────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │- cu masa totalã maximã între 3,5 şi │ │ │
│ │ 12 t inclusiv │ 1,5 │ 1,8 │
│ ├──────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ │- cu masa totalã maximã peste 12 t │ 2,0 │ 2,1 │
├────┼──────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────┤
│ 5. │Motociclete, mopede, cvadricicluri │ 0,5 │ 0,5 │
└────┴──────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────┘    Tabelul nr. 2

    Coeficienţii participãrii pe categorii de personal la executarea lucrãrilor de întreţinere şi reparaţii


┌────┬───────────────────────────────────────────────────────┬──────────────┐
│Nr. │ Lucrãri │ Valoarea │
│crt.│ │coeficientului│
│ │ │ [K(3)] │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 1. │- mecanicã │ 0,52 │
│ │- strungãrie │ │
│ │- lãcãtuşãrie │ │
│ │- alimentare cu carburanţi │ │
│ │- spãlãtorie │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 2. │- electricitate (electronicã) │ 0,05 │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 3. │- sudurã │ 0,15 │
│ │- tinichigerie │ │
│ │- fierãrie │ │
│ │- vopsitorie │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 4. │- tâmplãrie │ 0,04 │
│ │- tapiţerie │ │
├────┼───────────────────────────────────────────────────────┼──────────────┤
│ 5. │- personal indirect productiv │ 0,24 │
└────┴───────────────────────────────────────────────────────┴──────────────┘
    ANEXA 6
    (Anexa nr. 14 la normativ)

    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

                                  PRECIZÃRI
            privind utilizarea autovehiculelor din dotare de cãtre
            personalul propriu sau terţi, în situaţiile prevãzute
                   de reglementãrile legale în vigoare,
                    şi stabilirea tarifelor aferente

    I. Folosirea autovehiculelor pentru transportul personalului la şi de la locul de muncã, cu plata unui tarif zilnic
    1. La începutul fiecãrui an, structurile care utilizeazã autovehicule din dotare pentru transportul personalului la şi de la locul de muncã vor întocmi un raport în care se precizeazã încadrarea în prevederile reglementãrilor în vigoare şi la care se anexeazã tabele nominale cu personalul care beneficiazã de acest transport, pe baza tarifului zilnic în vigoare, şi le vor prezenta spre aprobare conducãtorului structurii deţinãtoare. Dupã aprobare, raportul şi tabelele se predau Compartimentului financiar-contabilitate.
    2. Tariful zilnic de transport se comunicã de cãtre Direcţia generalã logisticã structurilor interesate şi se încaseazã lunar (pentru luna precedentã) de la personalul care a beneficiat de transport.
    3. Tariful nu se percepe pentru zilele în care personalul se gãseşte în concedii de odihnã, de studii sau de boalã. Aceste date se vor lua din registrul de dispoziţii zilnice sau ordine de zi.
    4. Persoanele aflate în misiune (controale, inspecţii, alte activitãţi ordonate) care se deplaseazã cu mijloace de transport ale structurii respective nu plãtesc tariful de transport.
    5. Şeful serviciului de logisticã (similar) va analiza lunar numãrul persoanelor pentru care urmeazã sã se asigure transportul la şi de la locul de muncã şi le va pune la dispoziţie mijloacele de transport care corespund cel mai bine criteriului eficienţei economice.
    II. Stabilirea tarifelor pe kilometrul parcurs şi ora de funcţionare/staţionare pentru mijloacele de transport auto din dotarea structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor
    Folosirea mijloacelor de transport auto din dotarea structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor impune utilizarea urmãtoarelor sintagme:
    a) tarif pe kilometrul parcurs, tarif pe ora de funcţionare în regim staţionar şi tarif pe ora de staţionare fãrã funcţionarea motorului, în cazul autovehiculelor care înregistreazã la bord rulajul parcurs în kilometri;
    b) tarif pe ora de funcţionare şi tarif pe ora de staţionare fãrã funcţionarea motorului, în cazul autovehiculelor şi motoagregatelor care înregistreazã timpul de funcţionare a motorului în ore;
    c) tarif pe ora de utilizare, în cazul remorcilor şi semiremorcilor.
    Acestea reprezintã indicatori specifici utilizaţi ca bazã de calcul pentru:
    a) evaluarea pagubelor produse ca urmare a utilizãrii în mod ilegal (ilicit) a mijloacelor de transport, în vederea recuperãrii acestora conform legislaţiei privind rãspunderea materialã;
    b) stabilirea contravalorii unor activitãţi de transport reprezentând drepturi de transport ale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor (exclusiv transportul personalului la şi de la locul de muncã) sau prestãri de servicii, efectuate în condiţiile legii, cu autovehiculele din dotare;
    c) orice altã situaţie în care se efectueazã transporturi cu autovehiculele din dotare, cu încadrarea în reglementãrile legale în vigoare care prevãd decontarea cheltuielilor reprezentând contravaloarea acestora.
    Valoarea tarifului se calculeazã de cãtre structurile deţinãtoare de parc auto pentru orice categorie de vehicul rutier şi, la nevoie, în funcţie de coeficientul de mentenanţã şi preţul unitar al carburantului utilizat pentru funcţionarea autovehiculului, respectiv masa totalã maximã a remorcii.

                              RELAŢII DE CALCUL
            pentru stabilirea tarifelor pe kilometrul parcurs
             şi ora de funcţionare/staţionare cu mijloacele
               de transport auto din dotarea structurilor
               Ministerului Administraţiei şi Internelor

    A. Pentru autovehiculele din dotarea structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, tariful pe kilometrul parcurs, respectiv tariful pe ora de funcţionare, în funcţie de parametrul înregistrat la bordul autovehiculului, se calculeazã cu relaţia:

    T(a) = c(m) x p(uc), în care: (1)

    - T(a) reprezintã tariful pe kilometrul parcurs, în lei/km, respectiv tariful pe ora de funcţionare în lei/orã pentru autovehicule*), în funcţie de parametrul înregistrat la bordul acestora;
----------
    *) Inclusiv motoagregate.

    - c(m) reprezintã coeficientul de mentenanţã corespunzãtor fiecãrei categorii de autovehicul, în km^-1, respectiv ore^-1, corespunzãtor parametrului înregistrat la bord;
    - p(uc) reprezintã preţul*) unui litru de carburant, în lei, utilizat pentru funcţionarea autovehiculului.
---------
    *) Se considerã preţul unui litru de carburant la data efectuãrii prestãrii de serviciu, respectiv a evaluãrii pagubei, conform legii.

    B. În cazul autospecialelor echipate cu agregate de lucru (pompe, instalaţii de ridicat, generatoare de curent electric, compresoare de aer etc.) sau echipamente speciale, pentru antrenarea/funcţionarea cãrora este necesarã funcţionarea motorului în staţionare, tariful pe ora de funcţionare în regim staţionar se stabileşte în ipoteza realizãrii în perioada programului normal de muncã (8 ore zilnic) a unui rulaj mediu de 200 km, cu urmãtoarea relaţie:

    T(fs) = T(a) x 200 : 8, în care: (2)

    - T(fs) reprezintã tariful pe ora de funcţionare în regim staţionar, în lei/orã, pentru autospeciale, în funcţie de parametrul înregistrat la bordul acestora;
    - T(a) reprezintã tariful pe kilometrul parcurs, în lei/km, stabilit conform relaţiei (1) de la lit. A.

    C. Pentru utilizarea în staţionare a autovehiculelor, tariful pe ora de staţionare fãrã funcţionarea motorului se stabileşte în ipoteza realizãrii în perioada programului normal de muncã (8 ore zilnic) a unui rulaj mediu de 100 km, pentru autovehiculele care înregistreazã la bord rulajul efectuat, respectiv a 4 ore de funcţionare, pentru autovehiculele care înregistreazã la bord timpul de funcţionare, cu urmãtoarea relaţie:

    T(s) = T(a) x 100 : 8, respectiv T(s) = T(a) x 4 : 8, în care:

    - T(s) reprezintã tariful pe ora de staţionare fãrã funcţionarea motorului, în lei/orã;
    - T(a) reprezintã tariful pe kilometrul parcurs, în lei/km, respectiv tariful pe ora de funcţionare, în lei/orã, stabilit conform relaţiei (1) de la lit. A, în funcţie de parametrul înregistrat la bordul autovehiculului.

    D. În cazul remorcilor sau semiremorcilor, tariful pe ora de utilizare se calculeazã cu relaţia:

    T(r) = c(mr) x m(max), în care: (3)

    - T(r) reprezintã tariful pe ora de utilizare a remorcii/semiremorcii, în lei/orã;
    - c(mr) reprezintã coeficientul de mentenanţã, în lei/kg x orã;
    - m(max) reprezintã masa totalã maximã, în kg, înscrisã în cartea de identitate a vehiculului şi în certificatul de înregistrare.

                                PRECIZÃRI
                         privind calculul tarifelor

    Pentru toate mijloacele de transport auto se vor respecta urmãtoarele precizãri:
    1. În cazul unui ansamblu de vehicule (autovehicul tractor şi remorcã/remorci/semiremorcã, dupã caz), se calculeazã tariful pentru toate vehiculele ce formeazã ansamblul.
    2. Valoarea curselor, respectiv a duratelor de funcţionare/staţionare/utilizare a mijloacelor de transport auto se stabileşte în funcţie de situaţia concretã, prin înmulţirea tarifului unitar calculat conform relaţiilor de mai sus cu:
    2.1 În cazul autovehiculelor:
    a) rulajul parcurs, în km, înscris în foaia de parcurs a autovehiculului pe baza înregistrãrii de la bord, respectiv cel stabilit în urma efectuãrii cercetãrii administrative;
    b) timpul de funcţionare în regim staţionar, în ore, pentru antrenarea agregatelor de lucru sau funcţionarea echipamentelor speciale, rezultat din foaia de parcurs a autospecialelor, respectiv cel stabilit în urma efectuãrii cercetãrii administrative;
    c) timpul de funcţionare, în ore, înscris în foaia de parcurs pe baza înregistrãrii la bordul tractoarelor sau al autovehiculelor speciale pentru lucrãri, inclusiv pentru motoagregate, dupã caz, respectiv cel stabilit în urma cercetãrii administrative;
    d) timpul de utilizare în staţionare rezultat din foaia de parcurs.
    2.2. În cazul remorcilor şi semiremorcilor:
    - durata de utilizare, în ore, în cazul remorcilor/semiremorcilor, înscrisã în foaia de parcurs a autovehiculului tractor, corespunzãtoare curselor în care acestea au fost tractate, inclusiv cele cãtre/de la beneficiar, respectiv cea stabilitã în urma cercetãrii administrative în cazul utilizãrii ilicite a vehiculelor.
    3. Pentru stabilirea costurilor totale, la contravaloarea rulajelor parcurse sau a orelor de funcţionare rezultate din foaia de parcurs, calculatã pe baza tarifelor de mai sus, se adaugã urmãtoarele elemente:
    3.1. În cazul transporturilor efectuate ce reprezintã prestãri de servicii conform legii, dupã caz:
    a) contravaloarea drepturilor salariale ale conducãtorilor auto, inclusiv a orelor suplimentare lucrate peste programul normal de muncã, corespunzãtoare duratei totale a transportului rezultatã din foaia de parcurs, precum şi contribuţiile aferente la bugetul asigurãrilor sociale de stat, la fondul asigurãrilor sociale de sãnãtate şi celelalte fonduri speciale, prevãzute de actele normative în vigoare;
    b) contravaloarea timpului de staţionare, corespunzãtor intervalelor înscrise în foaia de parcurs, calculatã pe baza tarifului pe ora de staţionare fãrã funcţionarea motorului;
    c) valoarea cheltuielilor suplimentare pentru conducãtorul auto (diurnã, cazare, taxã paşaport etc.), precum şi taxele pentru asigurarea mijlocului de transport în strãinãtate, pentru acces pe autostrãzi, parcãri, treceri de poduri sau traversãri cu bacul etc.;
    d) valoarea amortizãrii aferentã perioadei de utilizare, rezultatã din foaia de parcurs a mijlocului de transport pentru care se calculeazã amortizarea conform prevederilor legale, dacã acesta nu este amortizat integral la data efectuãrii prestaţiei, folosind relaţia:

    V(a) = V(c) x Z/[A x D(n)], unde:

    - V(a) = valoarea amortizãrii mijlocului de transport supus amortizãrii în condiţiile reglementãrilor legale, în lei;
    - V(c) = valoarea contabilã a mijlocului de transport cu care acesta este înregistrat în evidenţa contabilã la momentul efectuãrii cursei, în lei;
    - Z = numãrul de zile calendaristice în care vehiculul a fost utilizat pentru efectuarea prestãrii de servicii; fracţiunea de zi se considerã o zi;
    - A = numãrul de zile calendaristice ale anului respectiv;
    - D(n) = durata normalã de utilizare a vehiculului, conform reglementãrilor în vigoare, în ani;
    e) în cazul prestãrilor de servicii ce reprezintã activitãţi de însoţire cu autospeciale a transporturilor agabaritice şi/sau periculoase ce se efectueazã cu viteze medii de deplasare mai mici de 15 km/orã, în plus faţã de prevederile lit. a)-d), dupã caz, pentru intervalul de timp de însoţire efectivã se aplicã atât tariful corespunzãtor parcursului efectuat, cât şi tariful orar asimilat funcţionãrii în regim staţionar, aferent acestei perioade.
    3.2. În cazul transporturilor ce reprezintã drepturi de transport ale personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor şi membrilor de familie al acestuia, efectuate în afara programului de muncã, în baza reglementãrilor în vigoare, se calculeazã numai contravaloarea rulajului parcurs, la care se adaugã valoarea cheltuielilor precizate la pct. 3.1 lit. c), dupã caz.
    3.3. În cazul cercetãrii administrative pentru recuperarea unor pagube produse prin efectuarea de curse nejustificate, nelegale sau în afara cadrului de reglementare intern, stabilite în sarcina celor vinovaţi, conform reglementãrilor legale în vigoare privind rãspunderea materialã a personalului Ministerului Administraţiei şi Internelor, la contravaloarea rulajului şi/sau orelor de funcţionare se adaugã valoarea cheltuielilor precizate la pct. 3.1 lit. c), dupã caz.
    4. Tariful nu cuprinde cote de profit sau taxa pe valoarea adãugatã, aceasta din urmã fiind aplicatã şi perceputã dacã este cazul, conform prevederilor legale în vigoare.

                           COEFICIENŢII DE MENTENANŢÃ
         corespunzãtori categoriilor de vehicule rutiere din dotarea
           structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor


┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐
│Nr. │ Categoria*) vehiculelor rutiere │Coeficientul │
│crt. │ │de mentenanţã│
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│1. │Mopede (cilindreea maximã 50 cmc sau puterea maximã │ │
│ │a motorului pânã la 4 kW) │ 0,12 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2. │Motociclete, inclusiv vehicule pentru deplasare pe zãpadã,│ │
│ │din care: │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.1. │- cu cilindreea motorului pânã la 500 cmc │ 0,16 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.2. │- cu cilindreea motorului între 501 şi 1.000 cmc │ 0,18 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│2.3. │- cu cilindreea motorului peste 1.000 cmc │ 0,20 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3. │Cvadricicluri, din care: │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.1. │- cu cilindreea motorului pânã la 500 cmc inclusiv │ 0,20 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│3.2. │- cu cilindreea motorului peste 500 cmc │ 0,22 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│4. │Autoturisme (maximum 8+1 locuri) şi autospeciale din │ │
│ │categoria M1, din care: │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│4.1. │- cu cilindreea motorului pânã la 1.200 cmc inclusiv │ 0,24 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│4.2. │- cu cilindreea motorului între 1.201 şi 1.400 cmc │ 0,25 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│4.3. │- cu cilindreea motorului între 1.401 şi 1.600 cmc │ 0,26 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│4.4. │- cu cilindreea motorului între 1.601 şi 1.800 cmc │ 0,27 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│4.5. │- cu cilindreea motorului între 1.801 şi 2.000 cmc │ 0,28 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│4.6. │- cu cilindreea motorului între 2.001 şi 2.500 cmc │ 0,33 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│4.7. │- cu cilindreea motorului între 2501 şi 3.000 cmc │ 0,38 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│4.8. │- cu cilindreea motorului între 3.001 şi 4.000 cmc │ 0,45 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│4.9. │- cu cilindreea motorului peste 4.000 cmc │ 0,50 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│5. │Microbuze (maximum 22+1 locuri), inclusiv autospeciale din│ │
│ │categoria M2 sau M3, cu maximum 22+1 locuri │ 0,90 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│6. │Autobuze (peste 23 locuri), inclusiv autospeciale din │ │
│ │categoria M2 sau M3, cu peste 23 locuri │ 1,20 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│7. │Autoutilitarã, inclusiv autospeciale din categoria N, │ │
│ │din care: │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│7.1. │- cu masa totalã maximã autorizatã pânã la 3.500 kg │ 0,35 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│7.2. │- cu masa totalã maximã autorizatã între 3.501 şi │ │
│ │ 12.000 kg │ 0,70 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│7.3. │- cu masa totalã maximã autorizatã peste 12.000 kg │ 1,00 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│8. │Tractoare agricole şi autovehicule speciale pentru │ │
│ │lucrãri, din care: │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│8.1. │- cu puterea maximã a motorului pânã la 37 kW inclusiv │ 6,0 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│8.2. │- cu puterea maximã a motorului peste 37, pânã la 55 kW │ │
│ │ inclusiv │ 8,0 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│8.3. │- cu puterea maximã a motorului peste 55, pânã la 75 kW │ │
│ │ inclusiv │ 10,0 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│8.4. │- cu puterea maximã a motorului peste 75 kW │ 12,0 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│9. │Remorci şi semiremorci │ 0,002 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│10. │Motoagregate, din care: │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│10.1.│- cu puterea maximã a motorului pânã la 6 kW inclusiv │ 2,0 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│10.2.│- cu puterea maximã a motorului peste 6 kW, pânã la │ │
│ │ 37 kW inclusiv │ 4,0 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│10.3.│- cu puterea maximã a motorului peste 37 kW, pânã la │ │
│ │ 55 kW inclusiv │ 6,0 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│10.4.│- cu puterea maximã a motorului peste 55 kW, pânã la │ │
│ │ 75 kW inclusiv │ 8,0 │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────┤
│10.5.│- cu puterea maximã a motorului peste 75 kW │ 10,0 │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────┘


----------
    *) Categoria vehiculelor menţionate este conformã cu Reglementãrile privind omologarea de tip şi eliberarea cãrţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR 2, aprobate prin Ordinul ministrului lucrãrilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 211/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi este înscrisã în cartea de identitate a vehiculului şi în certificatul de înregistrare.


    ANEXA 7
    (Anexa nr. 14^1 la normativ)

    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

                               METODOLOGIE
      privind transmiterea dreptului de folosinţã pentru o perioadã
        determinatã a unor autovehicule din dotarea structurilor
         subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor
                       altor instituţii publice

    ART. 1
    Dreptul de folosinţã a autovehiculelor din dotarea structurilor subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor poate fi transmis pentru o perioadã determinatã unor instituţii publice, la cererea scrisã a conducãtorilor acestora, în condiţiile legii.
    ART. 2
    (1) Dreptul de folosinţã a autovehiculelor din dotarea structurilor subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor se poate transmite altor instituţii publice care au calitatea de ordonator principal de credite şi au încheiat un protocol de cooperare/colaborare cu Ministerul Administraţiei şi Internelor.
    (2) Protocolul de colaborare/cooperare prevãzut la alin. (1) trebuie sã cuprindã norme care sã instituie posibilitatea asigurãrii sprijinului logistic reciproc, transmiterii dreptului de folosinţã a unor bunuri şi a prelungirii perioadei de transmitere a acestui drept, în baza unui ordin comun al conducãtorilor celor douã instituţii semnatare ale protocolului.
    (3) Proiectul ordinului prevãzut la alin. (2) se elaboreazã în baza cererii instituţiei publice solicitante de cãtre structurile subordonate Ministerului Administraţiei şi Internelor ai cãror conducãtori au calitatea de ordonator secundar de credite sau ordonator terţiar de credite din subordinea directã a ordonatorului principal de credite, care deţin autovehiculele ce fac obiectul transmiterii dreptului de folosinţã, şi trebuie sã cuprindã, fãrã a se limita la acestea, urmãtoarele elemente:
    a) categoria, marca şi tipul, numãrul de identificare al vehiculului, numãrul de înregistrare MAI şi, dupã caz, numãrul de înmatriculare al autovehiculelor ce fac obiectul transmiterii dreptului de folosinţã;
    b) perioada transmiterii dreptului de folosinţã;
    c) numele şi prenumele conducãtorilor auto proprii care conduc autovehiculele transmise instituţiei publice solicitante, dupã caz;
    d) obligaţiile instituţiei publice solicitante de a asigura toate cheltuielile aferente utilizãrii autovehiculelor care fac obiectul ordinului, cum sunt cheltuielile de funcţionare, exploatare şi întreţinere, asigurare de rãspundere civilã obligatorie şi asigurare de rãspundere facultativã - CASCO, precum şi de a efectua reparaţiile şi reviziile tehnice, conform cãrţii tehnice a autovehiculului;
    e) obligaţiile instituţiei publice solicitante de a restitui la termen bunurile primite, în natura lor specificã, şi de a nu aduce modificãri acestora.
    ART. 3
    (1) Proiectul de ordin comun se promoveazã spre avizare şi aprobare, conform reglementãrilor în vigoare. Avizul tehnic al directorului general al Direcţiei generale logistice pe raportul de promovare a ordinului, la care se anexeazã cererea instituţiei publice solicitante şi copia protocolului încheiat între cele douã instituţii, este obligatoriu.
    (2) Dupã semnarea ordinului comun de cãtre ministrul administraţiei şi internelor, acesta se transmite pentru semnare, conform reglementãrilor în vigoare, instituţiei solicitante şi, ulterior, structurii deţinãtoare a autovehiculelor, care va proceda la predarea acestora cãtre reprezentantul instituţiei solicitante, pe bazã de proces-verbal de predare-primire, în care se vor înscrie datele de identificare ale autovehiculelor şi materialele care se predau odatã cu acestea, conform inventarului de complet.
    ART. 4
    Structura deţinãtoare a bunurilor care fac obiectul transmiterii dreptului de folosinţã ţine evidenţa autovehiculelor al cãror drept de folosinţã a fost transmis altor instituţii şi rãspunde de preluarea acestora în condiţiile prezentului ordin, la data scadentã.


    ANEXA 8
    (Anexa nr. 29 la normativ)

    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

                 PERIODICITATEA ÎNLOCUIRII LUBRIFIANŢILOR UZAŢI
             din instalaţia de ungere a motoarelor, din agregatele
              de transmisie, direcţie şi alte instalaţii speciale

    1. Periodicitatea înlocuirii lubrifianţilor din agregatele de transmisie, direcţie sau alte instalaţii speciale este cea prevãzutã în manualul de utilizare sau instrucţiunile de exploatare emise de producãtorii autovehiculelor.
    2. Periodicitatea înlocuirii lubrifianţilor uzaţi din sistemele de ungere ale motoarelor şi a filtrelor de ulei este cea prevãzutã în manualul de utilizare sau instrucţiunile de exploatare ale producãtorilor autovehiculelor, exprimatã în km sau ani.
    3. La autovehiculele care nu realizeazã în cursul unui an rulajul prevãzut pentru înlocuirea uleiului de motor uzat şi a filtrului de ulei, aceste operaţiuni se executã anual.
    4. Pentru perioada de rodaj a autovehiculelor la motoarele sau agregatele cãrora au fost efectuate reparaţii de amploare, periodicitatea operaţiunilor prevãzute la pct. 1 şi 2 este cea indicatã de operatorul economic reparator.
    5. Condiţiile minime tehnice şi calitative ale lubrifianţilor utilizaţi la mijloacele de transport din dotare sunt cele stabilite de producãtorul autovehiculului în manualul de utilizare şi service.
    6. Uleiurile uzate înlocuite se colecteazã în recipiente corespunzãtoare, pe sortimente, şi se predau operatorilor economici specializaţi, în conformitate cu prevederile reglementãrilor în vigoare.
    7. Prevederile de mai sus se aplicã în mod corespunzãtor şi motoagregatelor sau autospecialelor pentru lucrãri. În lipsa precizãrilor tehnice ale producãtorului acestor mijloace, intervalul la care se efectueazã schimbul de ulei motor şi filtrul de ulei la aceste produse este de 200 de ore de funcţionare sau anual.
    8. Pentru autovehiculele/motoagregatele ale cãror motoare au sisteme de ungere prin amestec (motoare în 2 timpi), în cazul când nu este prevãzutã altã proporţie în instrucţiunile de utilizare ale producãtorului, în rezervorul de combustibil se introduce o cantitate de ulei reprezentând 4% din cantitatea de carburant cu care se alimenteazã.
    9. Înlocuirea uleiului din filtrele de aer umede se efectueazã la termenele şi în cantitãţile prevãzute în manualul de utilizare al autovehiculului.


    ANEXA 9
    (Anexa nr. 30 la normativ)


    MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR

    A. Limita de uzurã pentru exploatarea anvelopelor


┌────┬─────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────┐
│Nr. │ Categoria autovehiculului │ Adâncimea minimã a │
│crt.│ │ profilului principal, │
│ │ │ în zona centralã de │
│ │ │ 3/4 din lãţimea │
│ │ │ benzii de rulare (mm) │
│ │ ├──────────────┬────────┤
│ │ │ Anvelope │ Alte │
│ │ │pentru iarnã*)│anvelope│
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┼
│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┤
│ 1. │Autoturisme, autospeciale pentru transport mixt │ 3,0 │ 1,6 │
│ │şi autospeciale pentru transport de persoane cu │ │ │
│ │maximum 8+1 locuri │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┤
│ 2. │Microbuze şi autospeciale pentru transport de │ 3,0 │ 1,6 │
│ │persoane cu minimum 9+1 pânã la maximum 22+1 │ │ │
│ │locuri │ │ │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┤
│ 3. │Autobuze şi autospeciale pentru transport de │ │ │
│ │persoane cu peste 23 locuri │ 4,0 │ 2,0 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┤
│ 4. │Autoutilitare şi autospeciale derivate │ 3,0 │ 1,6 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┤
│ 5. │Tractoare şi autovehicule pentru lucrãri │ 4,0 │ 2 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┤
│ 6. │Motociclete şi mopede │ 1,6 │ 1,0 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┤
│ 7. │Cvadricicluri │ 3,0 │ 1,6 │
├────┼─────────────────────────────────────────────────┼──────────────┼────────┤
│ 8. │Remorci şi motoagregate remorcabile │ 3,0 │ 1,6 │
└────┴─────────────────────────────────────────────────┴──────────────┴────────┘


----------
    *) Valori valabile în cazul utilizãrii acestora pentru circulaţia în condiţii de iarnã.

    B. Precizãri privind exploatarea anvelopelor
    1. Pentru exploatarea anvelopelor în condiţii de siguranţã a circulaţiei, se recomandã ca durata de utilizare (pãstrare), în ani, a acestora sã nu depãşeascã 3/4 din durata normalã de funcţionare (utilizare) a autovehiculelor pe care le echipeazã, conform catalogului aprobat prin hotãrâre a Guvernului.
    2. Anvelopele care au îndeplinit durata de pãstrare recomandatã şi care nu au atins limita de uzurã a benzii de rulare conform tabelului pot fi exploatate în continuare, atâta timp cât nu se constatã deformãri (umflãturi), crãpãturi sau alte deteriorãri ale acestora care sã afecteze siguranţa circulaţiei.
    3. Pentru utilizarea eficientã, se poate efectua, la nevoie, vulcanizarea anvelopelor, în situaţia în care cordul acestora nu este afectat astfel încât sã nu mai prezinte siguranţã în exploatare.
    4. La atingerea limitei de uzurã a benzii de rulare sau a deteriorãrilor menţionate anterior, anvelopele se retrag ca deşeuri, conform prevederilor în vigoare.
    5. Pentru anvelopele care echipeazã autovehiculele de la rezervele proprii de mobilizare se procedeazã astfel:
    a) Anvelopele noi care se primesc în unitate, de regulã, se monteazã pe autovehiculele din rezervele proprii de mobilizare prin înlocuirea celor care au depãşit durata de utilizare (pãstrare) recomandatã şi care nu au atins limita de uzurã a benzii de rulare.
    b) Anvelopele înlocuite pot fi folosite la autovehiculele de la uzul curent, atât timp cât asigurã securitatea circulaţiei, dupã care se retrag ca deşeuri, conform prevederilor legale.
    c) Anvelopele ce echipeazã autovehiculele din rezervele proprii de mobilizare şi care nu au corespondent la celelalte categorii de la uzul curent se vor menţine în exploatare, cu respectarea prevederilor pct. 2.

                                  ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016