Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 250 din 5 aprilie 2011  privind respectarea obligatiilor ce revin Romaniei in calitate de stat de pavilion    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 250 din 5 aprilie 2011 privind respectarea obligatiilor ce revin Romaniei in calitate de stat de pavilion

EMITENT: MINISTERUL TRANSPORTURILOR SI INFRASTRUCTURII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 254 din 11 aprilie 2011
    Având în vedere prevederile <>art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea <>Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehã, Regatul Danemarcei, Republica Federalã Germania, Republica Estonia, Republica Elenã, Regatul Spaniei, Republica Francezã, Irlanda, Republica Italianã, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungarã, Republica Malta, Regatul Ţãrilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonã, Republica Portughezã, Republica Slovenia, Republica Slovacã, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeanã, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,
    în temeiul prevederilor <>art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe cãile navigabile interioare, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi ale <>art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 76/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul transporturilor şi infrastructurii emite urmãtorul ordin:

    CAP. I
    Obiectiv

    ART. 1
    (1) Obiectivul prezentului ordin este:
    a) respectarea efectivã şi în mod sistematic de cãtre România a obligaţiilor care îi revin în calitate de stat de pavilion; şi
    b) îmbunãtãţirea siguranţei şi prevenirea poluãrii de cãtre navele care arboreazã pavilionul român.
    (2) Prevederile prezentului ordin nu aduc atingere actelor legislative comunitare în domeniul maritim, astfel cum sunt enumerate în art. 2 pct. 2 din Regulamentul (CE) nr. 2.099/2002 al Parlamentului European şi al Consiliului din 5 noiembrie 2002 de instituire a unui Comitet pentru siguranţa maritimã şi prevenirea poluãrii de cãtre nave (COSS) şi de modificare a regulamentelor privind siguranţa maritimã şi prevenirea poluãrii de cãtre nave, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene nr. L 324 din 29 noiembrie 2002, şi nici Directivei 1999/63/CE a Consiliului din 21 iunie 1999 privind Acordul de organizare a timpului de lucru al navigatorilor, încheiat între Asociaţia Proprietarilor de Nave din Comunitatea Europeanã (ECSA) şi Federaţia Sindicatelor Lucrãtorilor din Transporturi din Uniunea Europeanã (FST), publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene nr. L 167 din 2 iulie 1999.

    CAP. II
    Definiţii

    ART. 2
    În înţelesul prezentului ordin, termenii utilizaţi se definesc dupã cum urmeazã:
    a) administraţie:
    (i) Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, autoritatea de stat în domeniul transportului maritim, denumit în continuare MTI, care îşi exercitã acest rol prin Direcţia generalã infrastructurã şi transport naval, denumitã în continuare DGITN;
    (ii) Autoritatea Navalã Românã, autoritatea centralã de specialitate din subordinea MTI, în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securitãţii navelor, cãreia i se deleagã competenţele pentru respectarea obligaţiilor ce revin României în calitate de stat de pavilion, denumitã în continuare ANR;
    b) audit OMI - un audit desfãşurat în conformitate cu prevederile Rezoluţiei A.974(24), adoptatã de Adunarea Organizaţiei Maritime Internaţionale (OMI) la 1 decembrie 2005;
    c) certificate - certificatele statutare emise în conformitate cu convenţiile OMI relevante la care România este parte;
    d) navã - o navã sau o ambarcaţiune care arboreazã pavilionul român, care intrã sub incidenţa convenţiilor OMI relevante, la care România este parte şi pentru care este cerut un certificat;
    e) organizaţie recunoscutã - o organizaţie recunoscutã în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 391/2009 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23 aprilie 2009 privind normele şi standardele comune pentru organizaţiile cu rol de inspecţie şi control al navelor, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 131 din 28 mai 2009.

    CAP. III
    Condiţii de autorizare pentru operarea unei nave dupã acordarea dreptului de a arbora pavilionul român

    ART. 3
    (1) Înainte de a permite operarea unei nave cãreia i-a fost acordat dreptul de a arbora pavilionul român, ANR ia mãsurile pe care le considerã adecvate pentru a se asigura cã nava în cauzã respectã normele şi reglementãrile internaţionale aplicabile în special prin:
    a) verificarea, prin toate mijloacele rezonabile, a înregistrãrilor în materie de siguranţã ale navei;
    b) consultarea, dacã este cazul, cu administraţia statului de pavilion precedent pentru a stabili dacã deficienţele sau aspectele legate de siguranţã nesoluţionate, identificate de aceasta din urmã, au rãmas nerezolvate.
    (2) În situaţia în care administraţia unui alt stat de pavilion solicitã informaţii privind o navã care arbora anterior pavilionul român, ANR va trimite cu promptitudine informaţii detaliate privind deficienţele nerezolvate, precum şi alte informaţii relevante legate de siguranţã.

    CAP. IV
    Reţinerea unei nave care arboreazã pavilionul român

    ART. 4
    (1) În situaţia în care administraţia este informatã cã o navã care arboreazã pavilionul român a fost reţinutã de controlul statului portului - PSC, aceasta ia mãsurile corespunzãtoare pentru ca nava respectivã sã respecte convenţiile OMI relevante.
    (2) În termen de 30 de zile de la data publicãrii prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, ANR va emite proceduri operaţionale în aplicarea prevederilor alin. (1).

    CAP. V
    Mãsuri de însoţire

    ART. 5
    ANR trebuie sã pãstreze şi sã foloseascã cel puţin urmãtoarele informaţii privind navele care arboreazã pavilionul român, într-un mod uşor accesibil:
    a) informaţii despre navã (denumirea, numãrul OMI etc.);
    b) datele de efectuare a inspecţiilor, inclusiv a inspecţiilor suplimentare şi complementare, dacã au fost efectuate, precum şi a auditurilor;
    c) identitatea organizaţiilor recunoscute implicate în certificarea şi clasificarea navei;
    d) identitatea autoritãţii competente care a inspectat nava în conformitate cu dispoziţiile privind controlul statului portului şi datele inspecţiilor;
    e) rezultatul inspecţiilor controlului statului portului (deficienţe: da sau nu; reţineri: da sau nu);
    f) informaţii privind accidentele maritime;
    g) identitatea navelor care au încetat sã arboreze pavilionul român în decursul ultimelor 12 luni.

    CAP. VI
    Procedura de audit a statului de pavilion

    ART. 6
    (1) MTI ia mãsurile necesare pentru realizarea unui audit OMI cel puţin o datã la 7 ani.
    (2) Auditul prevãzut la alin. (1) se realizeazã dupã primirea unui rãspuns pozitiv din partea OMI, iar rezultatele auditului pot fi publicate de cãtre administraţie pe site-ul propriu, în conformitate cu prevederile legislaţiei naţionale relevante privind confidenţialitatea.
    (3) Prevederile prevãzute la alin. (1) îşi vor înceta aplicabilitatea la 17 iunie 2017 sau la o datã anterioarã, astfel cum va fi stabilitã de cãtre Comisia Europeanã, în cazul în care va deveni obligatoriu un sistem de audit OMI al statelor membre ale Uniunii Europene.

    CAP. VII
    Sistemul de gestionare a calitãţii şi de evaluare internã

    ART. 7
    (1) Pânã la 17 iunie 2012, ANR dezvoltã, pune în aplicare şi menţine un sistem de management al calitãţii pentru domeniile operaţionale care fac parte din activitãţile relevante pentru statul de pavilion. Un astfel de sistem de management al calitãţii trebuie sã fie certificat în conformitate cu standardele internaţionale aplicabile în materie de calitate.
    (2) În situaţia în care România figureazã pe lista neagrã sau figureazã timp de 2 ani consecutivi pe lista gri, publicatã în cel mai recent raport anual al Memorandumului de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului, la care România a aderat prin <>Legea nr. 113/2008 pentru aderarea României la Memorandumul de înţelegere de la Paris privind controlul statului portului, adoptat la Paris la 26 ianuarie 1982, cu amendamentele ulterioare, DGITN va trimite Comisiei Europene un raport privind performanţele administraţiei în calitate de stat de pavilion, în termen de 4 luni de la publicarea raportului anual respectiv. Raportul va identifica şi va analiza principalele motive ale neconformitãţilor care au dus la reţinerile şi la deficienţele care au determinat includerea pe lista neagrã sau pe lista gri.

    CAP. VIII
    Dispoziţii finale

    ART. 8
    (1) Dupã publicarea prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, DGITN va informa Comisia Europeanã asupra datei la care prezentul ordin intrã în vigoare.
    (2) DGITN va comunica Comisiei Europene textele principalelor dispoziţii de drept intern adoptate în domeniul reglementat de Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea obligaţiilor statelor de pavilion.
    ART. 9
    DGITN şi ANR vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 10
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intrã în vigoare la 30 de zile de la data publicãrii sale.

                             *

    Prezentul ordin transpune Directiva 2009/21/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 aprilie 2009 privind respectarea obligaţiilor statelor de pavilion, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 131 din 28 mai 2009.

          Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                      Anca Daniela Boagiu

    Bucureşti, 5 aprilie 2011.
    Nr. 250.

                           ---------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice