Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 250 din 29 martie 2019  privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.495/2018 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 250 din 29 martie 2019 privind modificarea anexei la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.495/2018 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 250 din 2 aprilie 2019
    Luând în considerare Referatul de aprobare nr. 302.086/2019 al Direcţiei îmbunătăţiri funciare şi fond funciar,
    în baza prevederilor art. 27 alin. (1) şi (4) din Legea îmbunătăţirilor funciare nr. 138/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 1.495/2018 pentru aprobarea transmiterii terenurilor aparţinând domeniului privat al statului, aflate în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare, în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1051 din 12 decembrie 2018, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Petre Daea


    Bucureşti, 29 martie 2019.
    Nr. 250.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 1.495/2018)
    DATELE DE IDENTIFICARE
    ale terenurilor aflate în domeniul privat al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare,
    care se transmit în proprietatea unor organizaţii ale utilizatorilor de apă pentru irigaţii din judeţul Brăila

┌────┬────────────────────┬─────────────┬────────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┬────────┐
│ │Codul de clasificare│ │ │ │ │ │ │
│ │şi nr. MFP alocat │ │ │ │ │ │ │
│ │prin Ordinul │ │ │ │ │ │ │
│ │ministrului │Persoana │Persoana │ │ │ │Valoarea│
│Nr. │finanţelor publice │juridică de │juridică la care│Denumirea │Descriere │Adresa │de │
│crt.│şi al ministrului │la care se │se transmite │bunului │tehnică │imobilului │inventar│
│ │delegat pentru buget│transmite │imobilul │ │ │ │(lei) │
│ │nr. 668/2014, cu │imobilul │ │ │ │ │ │
│ │modificările şi │ │ │ │ │ │ │
│ │completările │ │ │ │ │ │ │
│ │ulterioare │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738557-2017│ │ │staţiei de│totală 363│judeţul │363 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 1 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738559-2017│ │Organizaţia │staţiei de│totală 309│judeţul │309 │
│ │ │ │utilizatorilor │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │de apă pentru │SPPA 2 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │irigaţii Insula ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Mare a Brăilei │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │Sediul: Str. │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738561-2017│ │Călăraşilor nr. │staţiei de│totală 418│judeţul │418 │
│ │ │Agenţia │327, municipiul │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │Naţională de │Brăila, judeţul │SPPA 3 │ │ │ │
│1 ├────────────────────┤Îmbunătăţiri │Brăila ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Funciare │Înregistrată în │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │CIF 29275212 │Registrul │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738605-2017│ │Naţional al │staţiei de│totală 654│judeţul │654 │
│ │ │ │organizaţiilor │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │SPPA 4 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │funciare cu nr. ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │378/31.01.2008 │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │CIF RO 23234809 │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738607-2017│ │ │staţiei de│totală 430│judeţul │430 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 5 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738609-2017│ │ │staţiei de│totală │judeţul │1.197 │
│ │ │ │ │pompare │1.197 mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 6 │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738611-2017│ │ │staţiei de│totală 487│judeţul │487 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 7 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738613-2017│ │ │staţiei de│totală 790│judeţul │790 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 8 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738615-2017│ │ │staţiei de│totală │judeţul │1.009 │
│ │ │ │ │pompare │1.009 mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 9 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738617-2017│ │ │staţiei de│totală │judeţul │1.120 │
│ │ │ │ │pompare │1.120 mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 10 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738619-2017│ │ │staţiei de│totală │judeţul │3.531 │
│ │ │ │ │pompare │3.531 mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 11 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738621-2017│ │ │staţiei de│totală 566│judeţul │566 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 12 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738623-2017│ │ │staţiei de│totală 600│judeţul │600 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 13 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738625-2017│ │ │staţiei de│totală 596│judeţul │596 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 14 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738627-2017│ │ │staţiei de│totală 775│judeţul │775 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 15 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738629-2017│ │ │staţiei de│totală 458│judeţul │458 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 16 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738631-2017│ │ │staţiei de│totală 539│judeţul │539 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 17 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738633-2017│ │ │staţiei de│totală 702│judeţul │702 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 18 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738635-2017│ │ │staţiei de│totală 872│judeţul │872 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 19 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738637-2017│ │ │staţiei de│totală │judeţul │1.005 │
│ │ │ │ │pompare │1.005 mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 20 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738639-2017│ │ │staţiei de│totală 645│judeţul │645 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 21 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738641-2017│ │ │staţiei de│totală 462│judeţul │462 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 22 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738643-2017│ │ │staţiei de│totală │judeţul │1.090 │
│ │ │ │ │pompare │1.090 mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 23 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738645-2017│ │ │staţiei de│totală 981│judeţul │981 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 24 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738647-2017│ │ │staţiei de│totală 756│judeţul │756 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 25 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738649-2017│ │ │staţiei de│totală 695│judeţul │695 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 26 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738651-2017│ │ │staţiei de│totală 695│judeţul │695 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 27 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738653-2017│ │ │staţiei de│totală 667│judeţul │667 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 28 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738655-2017│ │ │staţiei de│totală 970│judeţul │970 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 29 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738657-2017│ │ │staţiei de│totală 665│judeţul │665 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 30 │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738659-2017│ │ │staţiei de│totală 78 │judeţul │78 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 31/1 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738661-2017│ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 31/2 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738663-2017│ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 31/3 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738223-2017│ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 31/4 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738225-2017│ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 31/5 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738227-2017│ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 31/6 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738229-2017│ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 31/7 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738231-2017│ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 31/8 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738123-2017│ │ │staţiei de│totală 656│judeţul │656 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 32 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738125-2017│ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 33/1 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738127-2017│ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 33/2 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738129-2017│ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 33/3 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738131-2017│ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 33/4 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738133-2017│ │ │staţiei de│totală 78 │judeţul │78 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 33/5 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738135-2017│ │ │staţiei de│totală 78 │judeţul │78 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 33/6 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738137-2017│ │ │staţiei de│totală 78 │judeţul │78 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 33/7 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738139-2017│ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 33/8 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738141-2017│ │ │staţiei de│totală 78 │judeţul │78 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 34/1 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738143-2017│ │ │staţiei de│totală 78 │judeţul │78 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 34/2 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738145-2017│ │ │staţiei de│totală 78 │judeţul │78 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 34/3 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738147-2017│ │ │staţiei de│totală 78 │judeţul │78 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 34/4 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738149-2017│ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 34/5 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738151-2017│ │ │staţiei de│totală 154│judeţul │154 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 35/1 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738153-2017│ │ │staţiei de│totală 154│judeţul │154 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 35/2 │ │ │ │
├────┼────────────────────┼─────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738155-2017│ │ │staţiei de│totală 154│judeţul │154 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 35/3 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738157-2017│ │ │staţiei de│totală 154│judeţul │154 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 35/4 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738159-2017│ │ │staţiei de│totală 154│judeţul │154 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 35/5 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738261-2017│ │ │staţiei de│totală 154│judeţul │154 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 35/6 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738263-2017│ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 35/7 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738265-2017│ │ │staţiei de│totală 196│judeţul │196 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 36/1 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738267-2017│ │ │staţiei de│totală 154│judeţul │154 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 36/2 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738269-2017│ │ │staţiei de│totală 154│judeţul │154 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 36/3 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738271-2017│ │ │staţiei de│totală 154│judeţul │154 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 36/4 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738273-2017│ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 36/5 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738275-2017│ │ │staţiei de│totală 154│judeţul │154 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 36/6 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738277-2017│ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 36/7 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738279-2017│ │ │staţiei de│totală 78 │judeţul │78 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 37/1 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738281-2017│ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 37/2 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738283-2017│ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 37/3 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738285-2017│ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 37/4 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738287-2017│ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 37/5 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738289-2017│ │ │staţiei de│totală 154│judeţul │154 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 37/6 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738291-2017│ │ │staţiei de│totală 154│judeţul │154 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 37/7 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738293-2017│ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 38/1 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738295-2017│ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 38/2 │ │ │ │
│ ├────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738297-2017│ │ │staţiei de│totală 78 │judeţul │78 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 38/3 │ │ │ │
├────┼────────────────────┴┬────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738299-2017 │ │ │staţiei de│totală 78 │judeţul │78 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 38/4 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738301-2017 │ │ │staţiei de│totală 78 │judeţul │78 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 38/5 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738303-2017 │ │ │staţiei de│totală 78 │judeţul │78 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 38/6 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738305-2017 │ │ │staţiei de│totală 78 │judeţul │78 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 38/7 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738307-2017 │ │ │staţiei de│totală 78 │judeţul │78 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 38/8 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738309-2017 │ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 38/9 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738311-2017 │ │ │staţiei de│totală 78 │judeţul │78 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 38/10│ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738313-2017 │ │ │staţiei de│totală 78 │judeţul │78 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 38/11│ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738233-2017 │ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 39/1 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738235-2017 │ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 39/2 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738237-2017 │ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 39/3 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738239-2017 │ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 39/4 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738241-2017 │ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 39/5 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738243-2017 │ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 39/6 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738245-2017 │ │ │staţiei de│totală 78 │judeţul │78 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 39/7 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738247-2017 │ │ │staţiei de│totală 78 │judeţul │78 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 39/8 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738249-2017 │ │ │staţiei de│totală 639│judeţul │639 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 40 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Frecăţei,│ │
│ │INVPPS-24738251-2017 │ │ │staţiei de│totală 816│judeţul │816 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 41 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738253-2017 │ │ │staţiei de│totală 78 │judeţul │78 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 42/1 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738255-2017 │ │ │staţiei de│totală 78 │judeţul │78 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 42/2 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738257-2017 │ │ │staţiei de│totală 78 │judeţul │78 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 42/3 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738259-2017 │ │ │staţiei de│totală 78 │judeţul │78 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 42/4 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738361-2017 │ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 42/5 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738363-2017 │ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 42/6 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738365-2017 │ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 42/7 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738367-2017 │ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 42/8 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738369-2017 │ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 42/9 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738371-2017 │ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 42/10│ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738373-2017 │ │ │staţiei de│totală 94 │judeţul │94 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │Plot 42/11│ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Măraşu, │ │
│ │INVPPS-24738375-2017 │ │ │staţiei de│totală 956│judeţul │956 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPPA 43 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │SU 2 + 3 │ │ │ │ │
│ │ │ │Urleasca │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: satul │ │ │ │ │
│ │ │ │Urleasca, comuna│ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Traian, incinta │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│S.C. │aferent │Suprafaţa │UAT Traian, │ │
│2 │INVPPS-6490161-2016 │Îmbunătăţiri│AgroPeriland - │staţiei de│totală │judeţul │1.881 │
│ │ │Funciare │S.R.L., judeţul │pompare SU│1.881 mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Brăila │2 + 3 │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │42/17.08.2005 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 17934930 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii Punto │ │ │ │ │
│ │ │ │Prod Romanu │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Sediul: comuna │Teren │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Romanu, judeţul │aferent │Suprafaţa │UAT Romanu, │ │
│3 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│Brăila │staţiei de│totală │judeţul │2.780 │
│ │INVPPS-6490149-2016 │Funciare │Înregistrată în │pompare SL│2.780 mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Registrul │1 │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │59/16.11.2005 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 18281626 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii Agridor│ │ │ │ │
│ │ │ │S.B.I.C.A. │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │localitatea Lacu│Teren │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Sărat, ferma nr.│aferent │Suprafaţa │UAT Chişcani,│ │
│4 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│1 Lacu Sărat, │staţiei de│totală │judeţul │2.088 │
│ │INVPPS-6490175-2016 │Funciare │judeţul Brăila │pompare │2.088 mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │SBICA │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │82/10.01.2006 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF RO 18471469 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii Agridor│ │ │ │ │
│ │ │ │SPA Dunăre │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │localitatea Lacu│Teren │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Sărat, ferma nr.│aferent │Suprafaţa │UAT Chişcani,│ │
│5 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│1 Lacu Sărat, │staţiei de│totală 756│judeţul │756 │
│ │INVPPS-24738499-2017 │Funciare │judeţul Brăila │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │SPA Dunăre│ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │83/10.01.2006 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF RO 18471450 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │Teren │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │aferent │Suprafaţa │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │Iosiflor SPP │staţiei de│totală 440│Tichileşti, │440 │
│ │INVPPS-6490181-2016 │ │18-19 Tichileşti│pompare │mp │judeţul │ │
│ │ │ │Sediul: comuna │SPP 18 │ │Brăila │ │
│ │ │ │Tichileşti, în │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │incinta │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│S.C. Iosiflor - │ │ │ │ │
│6 ├─────────────────────┤Îmbunătăţiri│S.R.L., ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Funciare │judeţul Brăila │ │ │ │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │Teren │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │aferent │Suprafaţa │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │organizaţiilor │staţiei de│totală 440│Tichileşti, │440 │
│ │INVPPS-6490183-2016 │ │de îmbunătăţiri │pompare │mp │judeţul │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │SPP 19 │ │Brăila │ │
│ │ │ │141/20.04.2006 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 18857029 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii SPP 1-3│ │ │ │ │
│ │ │ │ISG Surdila │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: Str. │ │ │ │ │
│ │ │ │Şcolilor, │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │bl. D, parter │Teren │ │ │ │
│ │ │Naţională de│(în incinta S.C.│aferent │Suprafaţa │UAT Surdila │ │
│7 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│Bursagrirom - │staţiei de│totală 233│Greci, │233 │
│ │INVPPS-24738585-2017 │Funciare │S.A.), judeţul │pompare │mp │judeţul │ │
│ │ │CIF 29275212│Brăila │SPP 3 ISG │ │Brăila │ │
│ │ │ │Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │341/21.12.2007 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF RO 23118383 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │SU 4 Comăneasca │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna │ │ │ │ │
│ │ │ │Traian, în │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │incinta fermei │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│Traverde - S.A.,│aferent │Suprafaţa │UAT Traian, │ │
│8 │INVPPS-6490163-2016 │Îmbunătăţiri│DN 2B km 28, │staţiei de│totală 880│judeţul │880 │
│ │ │Funciare │judeţul Brăila │pompare SU│mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │4 │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │179/22.09.2006 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 19044504 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Traian, │ │
│ │INVPPS-6490151-2016 │ │ │staţiei de│totală 60 │judeţul │80 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPP 24-3 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │Organizaţia ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │utilizatorilor │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │de apă pentru │aferent │Suprafaţa │UAT Traian, │ │
│ │INVPPS-6490153-2016 │ │irigaţii │staţiei de│totală 72 │judeţul │72 │
│ │ │ │Unirea-Traian │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │Sediul: comuna │SPP 24-4 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │Traian, în ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Agenţia │incinta S.C. │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│Agroleg - S.A. │aferent │Suprafaţa │UAT Traian, │ │
│9 │INVPPS-6490155-2016 │Îmbunătăţiri│Silistraru, │staţiei de│totală │judeţul │1.472 │
│ │ │Funciare │judeţul Brăila │pompare │1.472 mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │SRPD7 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │Registrul ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │naţional al │Teren │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │aferent │Suprafaţa │UAT Traian, │ │
│ │1.8.12/ │ │de îmbunătăţiri │staţiei de│totală 912│judeţul │912 │
│ │INVPPS-6490157-2016 │ │funciare cu nr. │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │11/17.06.2005 │SPP 27 │ │ │ │
│ │ │ │CIF 17735732 │Silistraru│ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Traian, │ │
│ │INVPPS-6490159-2016 │ │ │staţiei de│totală │judeţul │6.000 │
│ │ │ │ │pompare SU│6.000 mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │1 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii Tevesil│ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna │ │ │ │ │
│ │ │ │Siliştea, în │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │incinta S.C. │Teren │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Conagrotehnica -│aferent │Suprafaţa │UAT Siliştea,│ │
│10 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│S.R.L., judeţul │staţiei de│totală │judeţul │5.040 │
│ │INVPPS-6490179-2016 │Funciare │Brăila │pompare SV│5.040 mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │1 │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │14/17.06.2005 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 17750392 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │Teren │ │UAT │ │
│ │ │ │irigaţii SPP │aferent │Suprafaţa │Movila │ │
│ │1.8.12/ │ │54-1 şi SPP 54-2│staţiei de│totală 150│Miresii, │150 │
│ │INVPPS-6490391-2016 │ │Movila Miresii │pompare │mp │judeţul │ │
│ │ │ │Sediul: comuna │SPP 54-1 │ │Brăila │ │
│ │ │ │Traian, în │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │incinta fermei │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Traverde - S.A.,│ │ │ │ │
│11 ├─────────────────────┤Îmbunătăţiri│DN 2B km 28, ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Funciare │judeţul Brăila │ │ │ │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │Teren │ │UAT │ │
│ │ │ │naţional al │aferent │Suprafaţa │Movila │ │
│ │1.8.12/ │ │organizaţiilor │staţiei de│totală 175│Miresii, │175 │
│ │INVPPS-6490393-2016 │ │de îmbunătăţiri │pompare │mp │judeţul │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │SPP 54-2 │ │Brăila │ │
│ │ │ │307/30.10.2007 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 22758384 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │Teren │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii SPP 23 │aferent │Suprafaţa │UAT Salcia │ │
│ │1.8.12/ │ │+ SPP 24 │staţiei de│totală 199│Tudor, │199 │
│ │INVPPS-24738469-2017 │ │Racoviţă │pompare │mp │judeţul │ │
│ │ │ │Sediul: bd. │SPP 23 │ │Brăila │ │
│ │ │ │Alexandru Ioan │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Cuza nr. 311, │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│municipiul │ │ │ │ │
│12 ├─────────────────────┤Îmbunătăţiri│Brăila, ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Funciare │judeţul Brăila │ │ │ │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │Teren │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │aferent │Suprafaţa │UAT Racoviţa,│ │
│ │1.8.12/ │ │organizaţiilor │staţiei de│totală 194│judeţul │194 │
│ │INVPPS-24738471-2017 │ │de îmbunătăţiri │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │SPP 24 │ │ │ │
│ │ │ │258/23.05.2007 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 21822470 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii S.K. │ │ │ │ │
│ │ │ │MOTOPOMPE │ │ │ │ │
│ │ │ │KOGĂLNICEANU │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Şuţeşti, în │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│incinta AC Dibos│aferent │Suprafaţa │UAT Şuţeşti, │ │
│13 │INVPPS-6490395-2016 │Îmbunătăţiri│Com - S.R.L., │staţiei de│totală │judeţul │1.935 │
│ │ │Funciare │judeţul Brăila │pompare SK│1.935 mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │288/20.09.2007 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 22466614 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii SRPA 32│ │ │ │ │
│ │ │ │Urleasca │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Traian, satul │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│Urleasca, │aferent │Suprafaţa │UAT Traian, │ │
│14 │INVPPS-6490403-2016 │Îmbunătăţiri│judeţul Brăila │staţiei de│totală │judeţul │112 │
│ │ │Funciare │Înregistrată în │pompare │1.395 mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Registrul │SRPA 32 │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │420/14.04.2009 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 25480397 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Pietroiu │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: Str. │ │ │ │ │
│ │ │ │Transilvaniei │Teren │ │ │ │
│ │ │Agenţia │nr. 1, │aferent │ │ │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│municipiul │staţiei de│Suprafaţa │UAT Vădeni, │ │
│15 │INVPPS-6490165-2016 │Îmbunătăţiri│Brăila, judeţul │pompare │totală │judeţul │1.708 │
│ │ │Funciare │Brăila │SPP │1.708 mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │Pietroiu │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │2/17.06.2005 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF RO 17817700 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │utilizatorilor │aferent │Suprafaţa │UAT Gropeni, │ │
│ │INVPPS-6490139-2016 │ │de apă pentru │staţiei de│totală 162│judeţul │162 │
│ │ │ │irigaţii Gorgova│pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │Sediul: satul │SPP 28 - A│ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │Chişcani, comuna├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Agenţia │Chişcani, │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│judeţul Brăila │aferent │Suprafaţa │UAT Gropeni, │ │
│16 │INVPPS-6490141-2016 │Îmbunătăţiri│Înregistrată în │staţiei de│totală 230│judeţul │230 │
│ │ │Funciare │Registrul │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│naţional al │SPP 28 - B│ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │organizaţiilor ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │de îmbunătăţiri │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │funciare cu nr. │aferent │Suprafaţa │UAT Gropeni, │ │
│ │INVPPS-6490143-2016 │ │223/31.01.2007 │staţiei de│totală 320│judeţul │320 │
│ │ │ │CIF 21179350 │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPP 29 - B│ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii SPP 29 │ │ │ │ │
│ │ │ │Valea Cânepii │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: satul │ │ │ │ │
│ │ │ │Valea Cânepii, │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │comuna Unirea, │Teren │ │ │ │
│ │ │Naţională de│în incinta S.A. │aferent │Suprafaţa │UAT Gropeni, │ │
│17 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│nr. 1 Valea │staţiei de│totală 240│judeţul │240 │
│ │INVPPS-6490389-2016 │Funciare │Cânepii, judeţul│pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Brăila │SPP 29 │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │308/30.10.2007 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 22758350 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │Teren │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii SPP 31 │aferent │Suprafaţa │UAT Unirea, │ │
│ │1.8.12/ │ │Valea Cânepii │staţiei de│totală 150│judeţul │150 │
│ │INVPPS-6490185-2016 │ │Sediul: satul │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │Valea Cânepii, │SPP 31 │ │ │ │
│ │ │ │comuna Unirea, │AE 14+15 │ │ │ │
│ │ │Agenţia │în incinta S.A. │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│nr. 1 Valea │ │ │ │ │
│18 ├─────────────────────┤Îmbunătăţiri│Cânepii, judeţul├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Funciare │Brăila │ │ │ │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │Teren │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │aferent │Suprafaţa │UAT Unirea, │ │
│ │1.8.12/ │ │organizaţiilor │staţiei de│totală 175│judeţul │175 │
│ │INVPPS-6490187-2016 │ │de îmbunătăţiri │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │SPP 31 │ │ │ │
│ │ │ │309/30.10.2007 │AE 16+17 │ │ │ │
│ │ │ │CIF 22758341 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │SR RÂMNICELU │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna │ │ │ │ │
│ │ │ │Râmnicelu, în │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │incinta S.C. │Teren │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Agroindustriala │aferent │Suprafaţa │UAT │ │
│19 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│- S.A. │staţiei de│totală 880│Râmnicelu, │880 │
│ │INVPPS-6490147-2016 │Funciare │Râmnicelu, │pompare SR│mp │judeţul │ │
│ │ │CIF 29275212│judeţul Brăila │Râmnicelu │ │Brăila │ │
│ │ │ │Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │41/17.08.2005 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF RO 17910515 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │irigaţii │aferent │Suprafaţa │UAT Vădeni, │ │
│ │INVPPS-24738493-2017 │ │BRIO-COMPANY │staţiei de│totală 633│judeţul │633 │
│ │ │ │Sediul: Bd. │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │Dorobanţilor nr.│SPP 3 │ │ │ │
│ │ │Agenţia │2, bl. 25B, ap. │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│60, municipiul │ │ │ │ │
│20 ├─────────────────────┤Îmbunătăţiri│Brăila, ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Funciare │judeţul Brăila │ │ │ │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │naţional al │aferent │Suprafaţa │UAT Vădeni, │ │
│ │INVPPS-24738495-2017 │ │organizaţiilor │staţiei de│totală 587│judeţul │587 │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │SPP 4 │ │ │ │
│ │ │ │474/26.10.2011 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF RO 29314346 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │irigaţii ROD BUN│aferent │Suprafaţa │UAT Vădeni, │ │
│ │INVPPS-24738489-2017 │ │Sediul: şos. │staţiei de│totală 640│judeţul │640 │
│ │ │ │Brăila-Galaţi, │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │km 19, judeţul │SPP 1 │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Brăila, în │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│incinta S.C. │ │ │ │ │
│21 ├─────────────────────┤Îmbunătăţiri│Agridelta Serv -├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Funciare │S.R.L. │ │ │ │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │naţional al │aferent │Suprafaţa │UAT Vădeni, │ │
│ │INVPPS-24738491-2017 │ │organizaţiilor │staţiei de│totală 736│judeţul │736 │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │SPP 2 │ │ │ │
│ │ │ │473/26.10.2011 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 29314290 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Baldovineşti │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: Str. │ │ │ │ │
│ │ │ │Transilvaniei │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │nr. 1, │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│municipiul │aferent │Suprafaţa │UAT Vădeni, │ │
│22 │INVPPS-24738481-2017 │Îmbunătăţiri│Brăila, judeţul │staţiei de│totală │judeţul │1.605 │
│ │ │Funciare │Brăila │pompare │1.605 mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │SPP 3 │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │3/17.06.2005 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 17817719 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii Delta │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: şos. │ │ │ │ │
│ │ │ │Brăila-Galaţi, │ │ │ │ │
│ │ │ │km 19, judeţul │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Brăila, în │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│incinta S.C. │aferent │Suprafaţa │UAT Vădeni, │ │
│23 │INVPPS-24738497-2017 │Îmbunătăţiri│Agridelta Serv -│staţiei de│totală │judeţul │1.077 │
│ │ │Funciare │S.R.L. │pompare │1.077 mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │SPP 5 │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │475/26.10.2011 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 29314320 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii SPP 1 │ │ │ │ │
│ │ │ │Corbu Vechi │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: Bd. │ │ │ │ │
│ │ │ │Dorobanţilor nr.│ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │472, bl. 5B, sc.│Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│1, │aferent │Suprafaţa │UAT Măxineni,│ │
│24 │INVPPS-24738479-2017 │Îmbunătăţiri│ap. 20, judeţul │staţiei de│totală 197│judeţul │197 │
│ │ │Funciare │Brăila │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │SPP 1 │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │405/05.11.2008 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 24822602 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii DANOVA │ │ │ │ │
│ │ │ │LEG │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna │ │ │ │ │
│ │ │ │Tudor │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Vladimirescu, în│Teren │ │ │ │
│ │ │Naţională de│incinta S.C. │aferent │Suprafaţa │UAT Tudor │ │
│25 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│Danova Leg - │staţiei de│totală 20 │Vladimirescu,│20 │
│ │INVPPS-6490173-2016 │Funciare │S.R.L., judeţul │pompare │mp │judeţul │ │
│ │ │CIF 29275212│Brăila │SPP 26 │ │Brăila │ │
│ │ │ │Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │60/16.11.2005 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 18211710 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Scorţaru Nou SPP│ │ │ │ │
│ │ │ │18 │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: str. │ │ │ │ │
│ │ │ │Râmnicu Sărat │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │nr. 123, în │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│incinta Teraserv│aferent │Suprafaţa │UAT Scorţaru │ │
│26 │INVPPS-6494471-2016 │Îmbunătăţiri│Agro LTD - │staţiei de│totală 216│Nou, judeţul │216 │
│ │ │Funciare │S.R.L., judeţul │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Brăila │SPP 18 │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │174/25.07.2006 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 19041958 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │Teren │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii SPP 12 │aferent │Suprafaţa │UAT Măxineni,│ │
│ │1.8.12/ │ │+ SPP 13 CORBU │staţiei de│totală 385│judeţul │385 │
│ │INVPPS-24738465-2017 │ │Sediul: str. │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │Împăratul Traian│SPP 12 │ │ │ │
│ │ │ │nr. 38, în │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │incinta S.C. │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Midagra - │ │ │ │ │
│27 ├─────────────────────┤Îmbunătăţiri│S.R.L., judeţul ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Funciare │Brăila │ │ │ │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │Teren │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │aferent │Suprafaţa │UAT Măxineni,│ │
│ │1.8.12/ │ │organizaţiilor │staţiei de│totală 264│judeţul │264 │
│ │INVPPS-24738467-2017 │ │de îmbunătăţiri │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │SPP 13 │ │ │ │
│ │ │ │248/31.01.2007 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 21230541 │ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │Teren │ │UAT Salcia │ │
│ │1.8.12/ │ │Scorţaru Nou SPP│aferent │Suprafaţa │Tudor, │ │
│ │INVPPS-6494467-2016 │ │25 + SPP 26 │staţiei de│totală 194│judeţul │194 │
│ │ │ │Sediul: str. │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │Râmnicu Sărat │SPP 25 │ │ │ │
│ │ │ │nr. 123, în │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │incinta Teraserv│ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Agro LTD - │ │ │ │ │
│28 ├─────────────────────┤Îmbunătăţiri│S.R.L., ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Funciare │municipiul │ │ │ │ │
│ │ │CIF 29275212│Brăila, judeţul │ │ │ │ │
│ │ │ │Brăila │ │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată în │Teren │ │UAT Salcia │ │
│ │1.8.12/ │ │Registrul │aferent │Suprafaţa │Tudor, │ │
│ │INVPPS-6494469-2016 │ │naţional al │staţiei de│totală 179│judeţul │179 │
│ │ │ │organizaţiilor │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │SPP 26 │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │175/25.07.2006 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 19041940 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Scorţaru Nou SPP│ │ │ │ │
│ │ │ │14 │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: str. │ │ │ │ │
│ │ │ │Râmnicu Sărat │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 123, în │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │incinta Teraserv│Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│Agro LTD - │aferent │Suprafaţa │UAT Scorţaru │ │
│29 │INVPPS-6494473-2016 │Îmbunătăţiri│S.R.L., │staţiei de│totală 250│Nou, judeţul │250 │
│ │ │Funciare │municipiul │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Brăila, judeţul │SPP 14 │ │ │ │
│ │ │ │Brăila │ │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │225/31.01.2007 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 20975166 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii SPP 9-1│ │ │ │ │
│ │ │ │Vădeni │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: str. │ │ │ │ │
│ │ │ │Gen. Eremia │ │ │ │ │
│ │ │ │Grigorescu nr. │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │42, │Teren │ │ │ │
│ │ │Naţională de│bl. 2A, sc. 2, │aferent │Suprafaţa │UAT Vădeni, │ │
│30 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│ap. 53, │staţiei de│totală 149│judeţul │149 │
│ │INVPPS-24738487-2017 │Funciare │municipiul │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Brăila, │SPP 9-1 │ │ │ │
│ │ │ │judeţul Brăila │ │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │363/31.01.2008 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF RO 23312389 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │NOVA-PROD-TERRA │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna │ │ │ │ │
│ │ │ │Tudor │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Vladimirescu, în│Teren │ │ │ │
│ │ │Naţională de│incinta S.C. │aferent │Suprafaţa │UAT Tudor │ │
│31 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│Nova Prod Terra │staţiei de│totală 20 │Vladimirescu,│20 │
│ │INVPPS-6490171-2016 │Funciare │- S.R.L., │pompare │mp │judeţul │ │
│ │ │CIF 29275212│judeţul Brăila │SPP 24 │ │Brăila │ │
│ │ │ │Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │79/10.01.2006 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 18430809 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │Teren │ │UAT Tudor │ │
│ │1.8.12/ │ │irigaţii Petrosu│aferent │Suprafaţa │Vladimirescu,│ │
│ │INVPPS-6490167-2016 │ │Sediul: comuna │staţiei de│totală 20 │judeţul │20 │
│ │ │ │Tudor │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │Vladimirescu, în│SPP 25 │ │ │ │
│ │ │Agenţia │incinta S.C. │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Petrosu - │ │ │ │ │
│32 ├─────────────────────┤Îmbunătăţiri│S.R.L., judeţul ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Funciare │Brăila │ │ │ │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │Teren │ │UAT Tudor │ │
│ │1.8.12/ │ │naţional al │aferent │Suprafaţa │Vladimirescu,│ │
│ │INVPPS-6490169-2016 │ │organizaţiilor │staţiei de│totală 20 │judeţul │20 │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │SPP 27 │ │ │ │
│ │ │ │16/30.06.2005 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 17966982 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii SPP 30 │ │ │ │ │
│ │ │ │Racoviţa │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna │ │ │ │ │
│ │ │ │Racoviţa, bl. │ │ │ │ │
│ │ │ │Specialişti, et.│ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │1, ap. 4, în │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│incinta S.C. │aferent │Suprafaţa │UAT Racoviţa,│ │
│33 │INVPPS-24738475-2017 │Îmbunătăţiri│Agrifarm - │staţiei de│totală 130│judeţul │130 │
│ │ │Funciare │S.R.L., judeţul │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Brăila │SPP 30 │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │371/31.01.2008 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF RO 23184140 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Racoviţa SPP 29 │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna │ │ │ │ │
│ │ │ │Racoviţa, bl. │ │ │ │ │
│ │ │ │Specialişti, et.│ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │1, ap. 4, în │Teren │ │UAT Salcia │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│incinta S.C. │aferent │Suprafaţa │Tudor, │ │
│34 │INVPPS-6494475-2016 │Îmbunătăţiri│Agrifarm - │staţiei de│totală 273│judeţul │273 │
│ │ │Funciare │S.R.L., judeţul │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Brăila │SPP 29 │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │178/29.08.2006 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 19041931 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii Apa │ │ │ │ │
│ │ │ │Nova │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna │ │ │ │ │
│ │ │ │Viziru nr. 1159 │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │(în incinta S.C.│Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│Agroarend - │aferent │Suprafaţa │UAT Viziru, │ │
│35 │INVPPS-24738509-2017 │Îmbunătăţiri│S.R.L.), judeţul│staţiei de│totală │judeţul │1.900 │
│ │ │Funciare │Brăila │pompare │1.900 mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │SRPA 12 │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │71/15.12.2005 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 18382442 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Bărăganu SRPA 19│ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna │ │ │ │ │
│ │ │ │Bărăganu (în │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │incinta S.C. │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│Vitamil Bărăganu│aferent │Suprafaţa │UAT Bărăganu,│ │
│36 │INVPPS-6491557-2016 │Îmbunătăţiri│- S.A.), judeţul│staţiei de│totală 330│judeţul │330 │
│ │ │Funciare │Brăila │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │SRPA 19 │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │262/22.06.2007 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 22027945 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Benefica II │ │ │ │ │
│ │ │ │Perişoru │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: satul │ │ │ │ │
│ │ │ │Perişoru, oraşul│ │ │ │ │
│ │ │ │Ianca, cvartal │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │27, parcelele │Teren │ │UAT Bordei │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│766-767 (în │aferent │Suprafaţa │Verde, │ │
│37 │INVPPS-24738515-2017 │Îmbunătăţiri│incinta S.C. │staţiei de│totală 980│judeţul │980 │
│ │ │Funciare │Matador - │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│S.R.L.), judeţul│SRPA 27 │ │ │ │
│ │ │ │Brăila │ │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │43/17.08.2005 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 17941678 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii 7BH │ │ │ │ │
│ │ │ │Bordei Verde │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: satul │ │ │ │ │
│ │ │ │Oprişăneşti, │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │oraşul Ianca (în│Teren │ │ │ │
│ │ │Naţională de│incinta S.C. │aferent │Suprafaţa │UAT Ianca, │ │
│38 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│Senin Impex - │staţiei de│totală 722│judeţul │722 │
│ │INVPPS-24738603-2017 │Funciare │S.R.L.), judeţul│pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Brăila │SPP 7 │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │313/30.10.2007 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 22857485 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │Teren │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │aferent │Suprafaţa │UAT Bordei │ │
│ │1.8.12/ │ │de apă pentru │staţiei de│totală 840│Verde, │840 │
│ │INVPPS-24738597-2017 │ │irigaţii │pompare │mp │judeţul │ │
│ │ │ │BH Ianca │SRPA 26 │ │Brăila │ │
│ │ │ │Sediul: oraşul │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │Ianca, Str. ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Agenţia │Gării nr. 7 (în │Teren │ │ │ │
│ │ │Naţională de│incinta │aferent │Suprafaţa │UAT Ianca, │ │
│39 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│Primăriei │staţiei de│totală 570│judeţul │570 │
│ │INVPPS-24738599-2017 │Funciare │Ianca), │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│judeţul Brăila │SPP 11 │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată în │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │Registrul ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │naţional al │Teren │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │aferent │Suprafaţa │UAT Cireşu, │ │
│ │1.8.12/ │ │de îmbunătăţiri │staţiei de│totală 737│judeţul │737 │
│ │INVPPS-24738601-2017 │ │funciare cu nr. │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │94/19.01.2006 │SPP 10 │ │ │ │
│ │ │ │CIF 20791708 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │Teren │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │aferent │Suprafaţa │UAT Victoria,│ │
│ │1.8.12/ │ │irigaţii Boda │staţiei de│totală │judeţul │17 │
│ │INVPPS-6491565-2016 │ │Însurăţei │pompare │16,5 mp │Brăila │ │
│ │ │ │Sediul: comuna │PLOT 17/11│ │ │ │
│ │ │Agenţia │Viziru (şos. │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Bordei Verde), │ │ │ │ │
│40 ├─────────────────────┤Îmbunătăţiri│judeţul Brăila ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Funciare │Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │CIF 29275212│Registrul │Teren │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │aferent │Suprafaţa │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │organizaţiilor │staţiei de│totală │Însurăţei, │17 │
│ │INVPPS-6491567-2016 │ │de îmbunătăţiri │pompare │16,5 mp │judeţul │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │PLOT 17/12│ │Brăila │ │
│ │ │ │305/30.10.2007 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 22748330 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │Teren │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │aferent │Suprafaţa │UAT Vişani, │ │
│ │1.8.12/ │ │de apă pentru │staţiei de│totală 104│judeţul │104 │
│ │INVPPS-24738531-2017 │ │irigaţii Câineni│pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │Băi │SPP 7 │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: satul │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │Câineni, comuna ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Agenţia │Vişani (în │Teren │ │ │ │
│ │ │Naţională de│incinta S.C. │aferent │Suprafaţa │UAT Vişani, │ │
│41 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│Agroprotect - │staţiei de│totală 176│judeţul │176 │
│ │INVPPS-24738533-2017 │Funciare │S.R.L.), judeţul│pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Brăila │SPP 8 │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată în │ │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │Registrul ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │naţional al │Teren │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │aferent │Suprafaţa │UAT Vişani, │ │
│ │1.8.12/ │ │de îmbunătăţiri │staţiei de│totală 130│judeţul │130 │
│ │INVPPS-24738535-2017 │ │funciare cu nr. │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │45/19.09.2005 │SPP 8AE1 │ │ │ │
│ │ │ │CIF 18221950 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │Teren │ │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │irigaţii Dropia │aferent │Suprafaţa │Însurăţei, │ │
│ │INVPPS-24738517-2017 │ │Însurăţei │staţiei de│totală 945│judeţul │945 │
│ │ │ │Sediul: comuna │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │Viziru (oraşul │SRPA 05 │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Însurăţei, şos. │ │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Brăila-Slobozia,│ │ │ │ │
│42 ├─────────────────────┤Îmbunătăţiri│km 53), judeţul ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Funciare │Brăila │ │ │ │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │Teren │ │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │naţional al │aferent │Suprafaţa │Însurăţei, │ │
│ │INVPPS-24738519-2017 │ │organizaţiilor │staţiei de│totală 918│judeţul │918 │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │SRPA 06 │ │ │ │
│ │ │ │68/15.12.2005 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 18537431 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii Eldomir│ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: oraşul │ │ │ │ │
│ │ │ │Însurăţei, str. │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Şcoala Veche nr.│Teren │ │UAT │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│1, judeţul │aferent │Suprafaţa │Însurăţei, │ │
│43 │INVPPS-24738567-2017 │Îmbunătăţiri│Brăila │staţiei de│totală │judeţul │2.360 │
│ │ │Funciare │Înregistrată în │pompare │2.360 mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Registrul │SRPA 10 │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │73/28.12.2005 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 18516170 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │UAT Surdila │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │Găişeanca, │ │
│ │INVPPS-24738587-2017 │ │ │staţiei de│totală 300│judeţul │300 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPP 6 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │Organizaţia ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │utilizatorilor │Teren │ │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │de apă pentru │aferent │Suprafaţa │Mircea Vodă, │ │
│ │INVPPS-24738589-2017 │ │irigaţii ISG │staţiei de│totală 713│judeţul │713 │
│ │ │ │Mircea Vodă │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │Sediul: oraşul │SPP 7 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │Ianca, Str. ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Agenţia │Gării │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│nr. 7, judeţul │aferent │Suprafaţa │UAT Ianca, │ │
│44 │INVPPS-24738591-2017 │Îmbunătăţiri│Brăila │staţiei de│totală 338│judeţul │338 │
│ │ │Funciare │Înregistrată în │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Registrul │SPP 8 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │naţional al ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │organizaţiilor │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │de îmbunătăţiri │aferent │Suprafaţa │UAT Ianca, │ │
│ │INVPPS-24738593-2017 │ │funciare cu nr. │staţiei de│totală 408│judeţul │408 │
│ │ │ │95/19.01.2006 │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │CIF 18522511 │SPP 9 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │ ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │ │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │ │ │aferent │Suprafaţa │UAT Ianca, │ │
│ │INVPPS-24738595-2017 │ │ │staţiei de│totală 810│judeţul │810 │
│ │ │ │ │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │ │ │SPP 10 │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii Livada │ │ │ │ │
│ │ │ │Lacu Rezi │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: oraşul │ │ │ │ │
│ │ │ │Însurăţei, satul│ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Lacu Rezi, │Teren │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Str. Livezii (în│aferent │Suprafaţa │UAT │ │
│45 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│incinta S.C. │staţiei de│totală │Însurăţei, │2.150 │
│ │INVPPS-6491573-2016 │Funciare │Comly - S.R.L.),│pompare │2.150 mp │judeţul │ │
│ │ │CIF 29275212│judeţul Brăila │SRP AE8-2 │ │Brăila │ │
│ │ │ │Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │365/31.01.2008 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 23333209 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii Măreţu │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna │ │ │ │ │
│ │ │ │Viziru (în │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │incinta S.C. │Teren │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Măreţu - │aferent │Suprafaţa │UAT Bordei │ │
│46 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│S.R.L.), │staţiei de│totală │Verde, │1.073 │
│ │INVPPS-24738505-2017 │Funciare │judeţul Brăila │pompare │1.073 mp │judeţul │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │SRPA 13 │ │Brăila │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │152/24.05.2006 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 18767759 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii │ │ │ │ │
│ │ │ │Măxineni │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna │ │ │ │ │
│ │ │ │Măxineni (în │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │incinta S.C. │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│Agroholding - │aferent │Suprafaţa │UAT Scorţaru │ │
│47 │INVPPS-6494477-2016 │Îmbunătăţiri│S.A.), judeţul │staţiei de│totală 179│Nou, judeţul │179 │
│ │ │Funciare │Brăila │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │SPP 28 │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │118/27.01.2006 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 36689713 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii Maxim │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna │ │ │ │ │
│ │ │ │Viziru (în │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │incinta S.C. │Teren │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Măreţu - │aferent │Suprafaţa │UAT Bordei │ │
│48 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│S.R.L.), │staţiei de│totală │Verde, │1.200 │
│ │INVPPS-24738507-2017 │Funciare │judeţul Brăila │pompare │1.200 mp │judeţul │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │SRPA 20 │ │Brăila │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │153/24.05.2006 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 18767767 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │Teren │ │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │utilizatorilor │aferent │Suprafaţa │Însurăţei, │ │
│ │INVPPS-24738521-2017 │ │de apă pentru │staţiei de│totală │judeţul │1.200 │
│ │ │ │irigaţii Rigaşi │pompare │1.200 mp │Brăila │ │
│ │ │ │Însurăţei │SRPA 08 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │Sediul: comuna ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │Agenţia │Viziru, şos. │Teren │ │UAT │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│Bordei Verde, │aferent │Suprafaţa │Însurăţei, │ │
│49 │INVPPS-24738563-2017 │Îmbunătăţiri│judeţul Brăila │staţiei de│totală 875│judeţul │875 │
│ │ │Funciare │Înregistrată în │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Registrul │SRPA 11 │ │ │ │
│ ├─────────────────────┤ │naţional al ├──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │organizaţiilor │Teren │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │aferent │Suprafaţa │UAT │ │
│ │1.8.12/ │ │funciare cu nr. │staţiei de│totală 120│Însurăţei, │120 │
│ │INVPPS-24738565-2017 │ │78/10.01.2006 │pompare │mp │judeţul │ │
│ │ │ │CIF 18477372 │RDN │ │Brăila │ │
│ │ │ │ │Însurăţei │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii Schei │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna │ │ │ │ │
│ │ │ │Stăncuţa (în │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │incinta S.C. │Teren │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Ferma Schei - │aferent │Suprafaţa │UAT Stăncuţa,│ │
│50 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│S.R.L.), judeţul│staţiei de│totală 850│judeţul │850 │
│ │INVPPS-24738529-2017 │Funciare │Brăila │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │SPP 2 │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │367/31.01.2008 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 23333195 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii SPP 1 │ │ │ │ │
│ │ │ │Bejani │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna │ │ │ │ │
│ │ │ │Tufeşti (în │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │incinta S.C. │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│Grina Trans - │aferent │Suprafaţa │UAT Tufeşti, │ │
│51 │INVPPS-24738527-2017 │Îmbunătăţiri│S.R.L.), │staţiei de│totală 820│judeţul │820 │
│ │ │Funciare │judeţul Brăila │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │SPP 1 │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │67/15.12.2005 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 18332207 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii SPP 10 │ │ │ │ │
│ │ │ │Giulianca │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Salcia Tudor, │Teren │ │ │ │
│ │ │Naţională de│satul Giulianca │aferent │Suprafaţa │UAT Salcia │ │
│52 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│nr. 172, │staţiei de│totală 201│Tudor, │201 │
│ │INVPPS-24738477-2017 │Funciare │judeţul Brăila │pompare │mp │judeţul │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │SPP 10 │ │Brăila │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │404/27.10.2008 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 24747942 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii SPP 15 │ │ │ │ │
│ │ │ │Măxineni │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna │ │ │ │ │
│ │ │ │Măxineni, în │ │ │ │ │
│ │ │ │incinta S.C. TAT│ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │- S.R.L., │Teren │ │ │ │
│ │ │Naţională de│(localitatea │aferent │Suprafaţa │UAT Scorţaru │ │
│53 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│Chişcani, Aleea │staţiei de│totală 223│Nou, judeţul │223 │
│ │INVPPS-6494479-2016 │Funciare │Agricultorilor │pompare │mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│nr. 4), judeţul │SPP 15 │ │ │ │
│ │ │ │Brăila │ │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │224/31.01.2007 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 21116262 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii SPP 2 │ │ │ │ │
│ │ │ │Tichileşti │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna │ │ │ │ │
│ │ │ │Tichileşti, │Teren │ │ │ │
│ │ │Agenţia │str. Nicolae │aferent │ │UAT │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│Titulescu nr. │staţiei de│Suprafaţa │Tichileşti, │ │
│54 │INVPPS-24738525-2017 │Îmbunătăţiri│38, judeţul │pompare │totală 625│judeţul │625 │
│ │ │Funciare │Brăila │SPP 2 │mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Înregistrată în │Tichileşti│ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │97/19.01.2006 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 18365077 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii SRPA 16│ │ │ │ │
│ │ │ │Oprişeneşti │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: satul │ │ │ │ │
│ │ │ │Oprişeneşti, │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │oraşul Ianca (în│Teren │ │ │ │
│ │ │Naţională de│incinta │aferent │Suprafaţa │UAT Ianca, │ │
│55 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│S.C. Senin Impex│staţiei de│totală │judeţul │1.932 │
│ │INVPPS-24738513-2017 │Funciare │- S.R.L.), │pompare │1.932 mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│judeţul Brăila │SRPA 16 │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │146/11.05.2006 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 13758407 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii SRPA 15│ │ │ │ │
│ │ │ │- Motopompe │ │ │ │ │
│ │ │ │Gabrielescu │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: oraşul │ │ │ │ │
│ │ │ │Ianca, Str. │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Gării │Teren │ │ │ │
│ │ │Naţională de│nr. 2 (în │aferent │Suprafaţa │UAT Bordei │ │
│56 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│incinta S.C. │staţiei de│totală │Verde, │1.350 │
│ │INVPPS-24738573-2017 │Funciare │Radiall Service │pompare │1.350 mp │judeţul │ │
│ │ │CIF 29275212│- S.R.L.), │SRPA 15 │ │Brăila │ │
│ │ │ │judeţul Brăila │ │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │238/22.12.2007 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 23088657 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼──────────┴┬─────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii SRPA 18│ │ │ │ │
│ │ │ │TV Căldăruşa │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: satul │ │ │ │ │
│ │ │ │Urleasca, comuna│ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Traian (în │Teren │ │ │ │
│ │ │Naţională de│incinta S.C. │aferent │Suprafaţa│UAT Traian, │ │
│57 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│Dinagro - │staţiei de │totală │judeţul │1.100 │
│ │INVPPS-24738511-2017 │Funciare │S.R.L.), judeţul│pompare │1.100 mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Brăila │SRPA 18 │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │84/10.01.2006 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 18415922 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii SRPA 21│ │ │ │ │
│ │ │ │Viziru │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: comuna │ │ │ │ │
│ │ │ │Viziru (în │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │incinta S.C. │Teren │ │ │ │
│ │ │Naţională de│Hogart - S.R.L. │aferent │Suprafaţa│UAT Viziru, │ │
│58 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│- punct de lucru│staţiei de │totală │judeţul │732 │
│ │INVPPS-24738577-2017 │Funciare │Viziru), judeţul│pompare │1.829 mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Brăila │SRPA 21 │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │397/03.06.2008 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 24127533 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii SRPA 84│ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: satul │ │ │ │ │
│ │ │ │Dudescu, comuna │ │ │ │ │
│ │ │ │Zăvoaia (în │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │incinta S.A. │Teren │ │ │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│Drum Nou), │aferent │Suprafaţa│UAT Zăvoaia, │ │
│59 │INVPPS-6491531-2016 │Îmbunătăţiri│judeţul Brăila │staţiei de │totală │judeţul │1.890 │
│ │ │Funciare │Înregistrată în │pompare │1.890 mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Registrul │SRPA 84 │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu │ │ │ │ │
│ │ │ │nr. 359/ │ │ │ │ │
│ │ │ │31.01.2008 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 23257918 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii 21M │ │ │ │ │
│ │ │ │Şuţeşti │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: satul │ │ │ │ │
│ │ │ │Şuţeşti, comuna │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │Şuţeşti (în │Teren │ │ │ │
│ │ │Naţională de│incinta │aferent │Suprafaţa│UAT Şuţeşti, │ │
│60 │1.8.12/ │Îmbunătăţiri│S.C. UPLAST - │staţiei de │totală │judeţul │816 │
│ │INVPPS-24738579-2017 │Funciare │S.A.), │pompare SPP│816 mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│judeţul Brăila │21 M │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare cu nr. │ │ │ │ │
│ │ │ │252/05.04.2007 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 21599205 │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼────────────┼────────────────┼───────────┼─────────┼─────────────┼────────┤
│ │ │ │Organizaţia │ │ │ │ │
│ │ │ │utilizatorilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de apă pentru │ │ │ │ │
│ │ │ │irigaţii STAŢIA │ │ │ │ │
│ │ │ │07 │ │ │ │ │
│ │ │ │Sediul: │ │ │ │ │
│ │ │ │localitatea │ │ │ │ │
│ │ │ │Însurăţei │ │ │ │ │
│ │ │ │km 5, punct de │ │ │ │ │
│ │ │Agenţia │lucru S.C. │Teren │ │UAT │ │
│ │1.8.12/ │Naţională de│Roiadales │aferent │Suprafaţa│Însurăţei, │ │
│61 │INVPPS-24738569-2017 │Îmbunătăţiri│Agroserv - │staţiei de │totală │judeţul │1.800 │
│ │ │Funciare │S.R.L., judeţul │pompare │1.800 mp │Brăila │ │
│ │ │CIF 29275212│Brăila │SRPA 07 │ │ │ │
│ │ │ │Înregistrată în │ │ │ │ │
│ │ │ │Registrul │ │ │ │ │
│ │ │ │naţional al │ │ │ │ │
│ │ │ │organizaţiilor │ │ │ │ │
│ │ │ │de îmbunătăţiri │ │ │ │ │
│ │ │ │funciare │ │ │ │ │
│ │ │ │cu nr. 187/ │ │ │ │ │
│ │ │ │28.12.2006 │ │ │ │ │
│ │ │ │CIF 20569842 │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────┴────────────┴────────────────┴───────────┴─────────┴─────────────┴────────┘Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice