Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 25/C din 7 ianuarie 2022  privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.813/C/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 25/C din 7 ianuarie 2022 privind modificarea Ordinului ministrului justiţiei nr. 1.813/C/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 48 din 17 ianuarie 2022
    Având în vedere documentele elaborate de Comisia Europeană, înregistrate la Ministerul Justiţiei cu nr. 17/10.724/2021 din 25.05.2021 şi nr. 19/10.724/2021 din 2.06.2021, prin care se relevă necesitatea simplificării documentaţiei privitoare la recunoaşterea calificărilor profesionale, atât în ceea ce priveşte tipul documentelor, cât şi forma acestora, precum şi scrisoarea de punere în întârziere - încălcarea 2018/2.393, care pune în discuţie deficienţele constatate în ceea ce priveşte funcţionarea ghişeului unic din România,
    având în vedere dispoziţiile art. 8^1 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare,
    văzând dispoziţiile Legii nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul justiţiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului justiţiei nr. 1.813/C/2008 pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 509 din 7 iulie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ORDIN
    pentru aprobarea Regulamentului privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România"

    2. Titlul anexei se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "REGULAMENT
    privind recunoaşterea calificării profesionale de consilier juridic a cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, în vederea admiterii şi practicării acesteia în România"

    3. În anexă, articolul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 1
    Cetăţeanul unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene poate practica profesia de consilier juridic în România, în condiţiile stabilite în art. 2, 3 şi 8^1 din Legea nr. 514/2003 privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic, cu completările ulterioare."

    4. În anexă, articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 3
    Pentru a putea solicita accesul la profesia de consilier juridic şi pentru a practica această profesie pe teritoriul României, solicitantul trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de Legea nr. 514/2003, cu completările ulterioare, respectiv să fie cetăţean al unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, să aibă exerciţiul drepturilor civile şi politice, să fie licenţiat al unei facultăţi de drept, să fie apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei şi să nu se afle în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de lege."

    5. În anexă, articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Pentru recunoaşterea calificării profesionale în vederea admiterii şi exercitării profesiei de consilier juridic în România, solicitantul adresează ministrului justiţiei o cerere, însoţită de actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor.
    (2) Cererea şi actele care dovedesc îndeplinirea condiţiilor de recunoaştere a calificării profesionale pot fi transmise prin intermediul poştei electronice, serviciilor poştale sau de curierat ori prin intermediul Punctului de contact unic electronic, denumit în continuare PCUe, conform art. 37^3 alin. (8) din Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare."

    6. În anexă, articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Verificarea îndeplinirii condiţiilor legale în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic se realizează de comisia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a), în termen de 20 de zile lucrătoare de la data depunerii cererii de către solicitant. În cuprinsul cererii, solicitantul îşi exprimă opţiunea pentru efectuarea unui stagiu de 3 ani în domeniul dreptului românesc sau pentru susţinerea unui examen de verificare a cunoştinţelor profesionale.
    (2) Cererea va fi însoţită de următoarele documente, în copie:
    1. act de identitate, certificat de înregistrare, carte de rezidenţă permanentă sau paşaport;
    2. declaraţie pe propria răspundere că nu se află în niciuna dintre situaţiile prevăzute la art. 9 din Legea nr. 514/2003, cu completările ulterioare; pe baza consimţământului scris al solicitantului, Ministerul Justiţiei poate solicita structurilor competente ale Ministerului Afacerilor Interne efectuarea de verificări specifice privind cazierul judiciar, conform art. 20 din Legea nr. 290/2004, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Declaraţia şi consimţământul pentru verificarea cazierului judiciar pot fi incluse în cerere. În cazul unor îndoieli justificate, comisia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. a) poate solicita informaţii autorităţilor competente din statul membru de provenienţă, în condiţiile art. 35 din Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    3. dovada că solicitantul este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei de consilier juridic, făcută în condiţiile prevăzute de art. 28 din Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare. La data prezentării lor, documentele medicale doveditoare nu pot fi mai vechi de 3 luni;
    4. titlul de calificare a cărui recunoaştere se solicită, astfel:
    a) titlul de calificare prevăzut de un alt stat membru pentru accesul la aceeaşi profesie sau pentru exercitarea acesteia pe teritoriul său, conform prevederilor art. 7-9 din Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
    sau
    b) dovada experienţei profesionale de cel puţin 3 ani, atestată de statul membru care i-a recunoscut titlul eliberat de un stat terţ, în cazul în care titlul de calificare a fost obţinut într-un stat terţ;
    sau
    c) titlul de calificare în sensul dispoziţiilor art. 7-9 din Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, eliberat de un stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene care nu reglementează profesia, completat cu dovada exercitării profesiei pe durata prevăzută de art. 9 alin. (3) din aceeaşi lege, dobândită într-un alt stat membru în care profesia nu este reglementată;
    5. dovada plăţii taxei judiciare de timbru sau, după caz, a taxei de înscriere la examen. Cuantumul taxei de înscriere la examen şi condiţiile de plată se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.
    (3) În cazul în care se apreciază ca fiind necesare, se pot depune sau, după caz, solicita şi alte informaţii/documente relevante privind formarea profesională, precum suplimentul la diplomă/foaia matricolă, programele analitice ale cursurilor efectuate, descrierea completă a cursurilor/materiilor studiate, documente referitoare la efectuarea cursurilor postuniversitare etc.
    (4) Dacă numele solicitantului, înscris pe documentele prevăzute la alin. (2) şi (3), nu coincide cu cel din actul de identitate sau paşaport, se poate solicita dovada schimbării numelui, însoţită de formularul standard multilingv sau, după caz, de traducere."

    7. În anexă, articolul 7^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7^1
    (1) În cadrul procedurii de soluţionare a cererii de recunoaştere a calificării profesionale de consilier juridic, Ministerul Justiţiei poate solicita copii legalizate ale documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) pct. 4, numai în cazul în care există îndoieli justificate şi atunci când este strict necesar.
    (2) Documentele prevăzute la art. 7 alin. (2) pct. 1 şi alin. (4) sunt însoţite, dacă este cazul, de formularul standard multilingv eliberat în condiţiile Regulamentului (UE) 2016/1.191 sau, după caz, de traducere.
    (3) Documentele prevăzute la art. 7 alin. (2) pct. 3 sunt însoţite de traducere legalizată, în condiţiile Legii nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) În sensul prezentului regulament, prin traducere legalizată se înţelege traducerea efectuată în condiţiile Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare, precum şi traducerea certificată efectuată de o persoană calificată în acest sens, în conformitate cu legislaţia unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene."

    8. În anexă, articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) În cazul în care există dubii sau îndoieli justificate asupra documentelor prevăzute la art. 7 alin. (2) pct. 2 şi 3, Ministerul Justiţiei poate solicita informaţii autorităţilor competente din statul membru de origine sau provenienţă, prin intermediul Sistemului de informare al Pieţei interne, denumit în continuare IMI, în condiţiile art. 35 din Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În cazul în care există dubii cu privire la corespondenţa titlurilor de calificare prezentate de solicitant cu cele care, potrivit legii române, conferă dreptul de acces la profesia de consilier juridic, se poate solicita punctul de vedere al Centrului Naţional pentru Recunoaşterea şi Echivalarea Diplomelor."

    9. În anexă, articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Rezultatele verificării îndeplinirii condiţiilor legale în vederea recunoaşterii calificării profesionale de consilier juridic se comunică solicitantului, în scris, prin intermediul poştei electronice sau, după caz, al PCUe, afară de cazul în care acesta solicită în mod expres comunicarea prin intermediul serviciilor poştale.
    (2) În cazul în care a optat pentru susţinerea examenului de verificare a cunoştinţelor profesionale, solicitantului i se comunică disciplinele din care va fi examinat, potrivit art. 13.
    (3) Solicitanţii nemulţumiţi de rezultate pot face contestaţie în termen de 3 zile lucrătoare de la comunicarea rezultatelor. Contestaţiile se soluţionează de către comisia prevăzută la art. 6 alin. (1) lit. b), în cel mult 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere, iar rezultatele contestaţiilor se comunică în condiţiile prevăzute la alin. (1)."

    10. În anexă, articolul 10 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 10
    (1) În cazul în care solicitantul optează pentru efectuarea stagiului prin cererea-tip prevăzută la art. 4 alin. (1), în termen de 30 de zile de la comunicarea rezultatului verificării îndeplinirii condiţiilor legale de recunoaştere a calificării profesionale, acesta depune acordul scris atât al persoanei juridice de drept public sau privat la care se va efectua stagiul, cât şi al consilierului juridic angajat în condiţiile Legii nr. 514/2003, cu completările ulterioare, care acceptă atribuţiile de îndrumător al stagiului.
    (2) Cerinţa prevăzută la alin. (1) se consideră îndeplinită şi în cazul în care acordul este întocmit în format electronic, având o semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, conform normelor legale în vigoare."

    11. În anexă, la articolul 14, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Examenul de verificare a cunoştinţelor profesionale se desfăşoară în limba română."

    12. În anexă, articolul 20 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Ordinul ministrului justiţiei privind acordarea dreptului de a exercita profesia de consilier juridic în România se emite individual, în format electronic, şi este semnat cu semnătură electronică calificată, în condiţiile legii. La cererea expresă a solicitantului, ordinul poate fi emis în format letric.
    (2) Solicitantul căruia i s-a recunoscut calificarea profesională exercită profesia de consilier juridic cu titlul profesional din România."

    13. În anexă, articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 23
    Compartimentul de specialitate din cadrul Ministerului Justiţiei ţine evidenţa cetăţenilor statelor membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori Confederaţiei Elveţiene, cărora li s-a conferit dreptul de a exercita profesia de consilier juridic în România, întocmeşte şi actualizează periodic listele, în funcţie de acordarea dreptului de a exercita această profesie unor noi persoane."    ART. II
    Serviciul profesii juridice conexe duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul justiţiei,
                    Marian-Cătălin Predoiu

    Bucureşti, 7 ianuarie 2022.
    Nr. 25/C.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016