Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 247 din 29 octombrie 2012  pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 490/2008 privind insemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administratiei si Internelor    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 247 din 29 octombrie 2012 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 490/2008 privind insemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administratiei si Internelor

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 745 din 6 noiembrie 2012

    În temeiul art. 7 alin. (5) şi (7) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:

    ART. I
    Ordinul ministrului internelor şi reformei administrative nr. 490/2008 privind însemnele heraldice ale structurilor Ministerului Administraţiei şi Internelor, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 din 9 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

    1. La articolul 1, punctul 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "53. Direcţia de Poliţie Transporturi"

    2. La articolul 1, după punctul 115 se introduc şapte puncte, punctele 116-122, cu următorul cuprins:
    "116. Centrul Naţional SIS
    117. Inspectoratul de Poliţie Judeţean Mehedinţi
    118. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «General de divizie Ştefan Ştefănescu» Giurgiu
    119. Inspectoratul de Jandarmi Judeţean «Tudor Vladimirescu» Gorj
    120. Gruparea de Jandarmi Mobilă «Alexandru cel Bun» Bacău
    121. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Unirea» al Judeţului Alba
    122. Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă «Alexandru Dimitrie Ghica» al Judeţului Teleorman."

    3. Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 2. - Elementele de compoziţie descrise şi forma grafică a scutului sau câmpului heraldic, a pieselor şi figurilor heraldice, cromatica şi, după caz, devizele care individualizează structurile menţionate sunt prevăzute în planşele cuprinse în anexele nr. 1-122."

    4. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Art. 3. - Anexele nr. 1-122 fac parte integrantă din prezentul ordin."

    5. Anexa nr. 53 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin.

    6. După anexa nr. 115 se introduc şapte noi anexe, anexele nr. 116-122, având cuprinsul prevăzut în anexele nr. 2-8, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                             p. Ministrul
                     administraţiei şi internelor,
                         Ioan-Nicolae Căbulea,
                           secretar de stat

                           Contrasemnează:
                           ---------------
                          Ministrul delegat
                        pentru administraţie,
                             Radu Stroe

    Bucureşti, 29 octombrie 2012.
    Nr. 247.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 53 la Ordinul nr. 490/2008)

                    DIRECŢIA DE POLIŢIE TRANSPORTURI

    Însemnul heraldic al Direcţiei de Poliţie Transporturi din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române se prezintă după cum urmează: scut triunghiular, cu marginile rotunjite, tăiat în furcă: 1) pe roşu, o stea de argint; 2) pe argint, un zbor negru; 3) pe albastru, o ancoră, de asemenea, de argint.
    În exergă, între două cercuri liniare, legenda scrisă cu litere majuscule de culoare neagră: * DIRECŢIA DE POLIŢIE TRANSPORTURI * I.G.P.R.

    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) zbor - hieroglifa vigilenţei în expediţiile militare; ilustrează capacitatea poliţiei transporturi în spaţiul aerian;
    b) ancora - speranţă, fermitate; evocă capacitatea unităţii în mediul naval;
    c) stea de argint în câmp roşu - transportul feroviar;
    d) literele I.G.P.R. - sigla Inspectoratului General al Poliţiei Române.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Direcţiei de Poliţie Transporturi se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 6 noiembrie 2012, la pagina 3 (a se vedea imaginea asociată).


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 116 la Ordinul nr. 490/2008)

                        CENTRUL NAŢIONAL SIS

    Emblema Centrului Naţional SIS se prezintă după cum urmează: pe fond albastru, harta României, de aceeaşi culoare, cu marginea de aur, încărcată cu un inel de argint în care este înscrisă credinţa de acelaşi metal. În jurul compoziţiei, 12 stele de aur.
    În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * CENTRUL NAŢIONAL SIS * M.A.I.

    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) harta - conturul ţării;
    b) inelul de argint - baza de date;
    c) credinţa (două mâini care se strâng) - unitate; colaborare cu alte unităţi şi instituţii din ţară sau străinătate;
    d) fondul albastru încărcat cu cele 12 stele de aur este preluat de la drapelul Uniunii Europene;
    e) literele M.A.I. - sigla Ministerului Administraţiei şi Internelor.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Reprezentarea grafică a Emblemei Centrului Naţional SIS se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 6 noiembrie 2012, la pagina 4 (a se vedea imaginea asociată).


    ANEXA 3
    (Anexa nr. 117 la Ordinul nr. 490/2008)

                   INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN MEHEDINŢI

    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
    Pe pieptul acvilei se află un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă: 1) pe albastru, o albină de aur; 2) pe verde, două securi consulare romane, naturale, încrucişate în săritoare; 3) pe roşu, o balanţă de aur, cu talgerele în echilibru.
    În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET HONOR (LEGE ŞI ONOARE).
    În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE POLIŢIE JUDEŢEAN * MEHEDINŢI.

    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) balanţa - echilibru, justiţie, echitate, evidenţiind în stema de faţă atributul unităţii privind supravegherea aplicării legilor;
    b) securile consulare romane - evocă atribuţiile Inspectoratului în statul de drept, de garant al ordinii publice;
    c) albina - element preluat de la stema judeţului Mehedinţi, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mehedinţi se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 6 noiembrie 2012, la pagina 5 (a se vedea imaginea asociată).


    ANEXA 4
    (Anexa nr. 118 la Ordinul nr. 490/2008)

                        INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN
                  "GENERAL DE DIVIZIE ŞTEFAN ŞTEFĂNESCU" GIURGIU

    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Giurgiu din cadrul Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
    Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat în furcă: 1) pe albastru, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru; 2) pe roşu, o semilună urcătoare, de argint, asuprită de o secure cu două tăişuri, de acelaşi metal, aşezată în pal; 3) pe verde, trei copaci smulşi, de aur, dispuşi 2:1.
    În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
    În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * GIURGIU.

    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;
    b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;
    c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche;
    d) copacii, securea şi semiluna urcătoare - elemente preluate din stema judeţului Giurgiu, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Giurgiu se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 6 noiembrie 2012, la pagina 6 (a se vedea imaginea asociată).


    ANEXA 5
    (Anexa nr. 119 la Ordinul nr. 490/2008)

                       INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN
                           "TUDOR VLADIMIRESCU" GORJ

    Însemnul heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Gorj din cadrul Jandarmeriei Române va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond albastru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, în stânga o ramură de măslin verde.
    Pe pieptul acvilei, un alt scut de dimensiuni mai mici, tăiat, având, în cartierul 1, pe roşu, un romb de argint, ieşind dintr-o cunună compusă din trei frunze de stejar de aur, purtând în centru litera J stilizată, scrisă cu negru, iar în cartierul 2, pe albastru, un cerb de aur stând pe o terasă verde.
    În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: LEX ET ORDO (LEGE ŞI ORDINE).
    În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * INSPECTORATUL DE JANDARMI JUDEŢEAN * GORJ.

    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) romb - viaţă, prosperitate, recompensă, cântece de laudă;
    b) litera J - sigla care desemnează încă din secolul al XIX-lea Jandarmeria Română;
    c) cununa din frunze de stejar - forţa, puterea, autoritate veche;
    d) cerbul stând pe terasă - elemente preluate din stema judeţului Gorj, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Gorj se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 6 noiembrie 2012, la pagina 7 (a se vedea imaginea asociată).


    ANEXA 6
    (Anexa nr. 120 la Ordinul nr. 490/2008)

                       GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ
                        "ALEXANDRU CEL BUN" BACĂU

    Însemnul heraldic al Grupării de Jandarmi Mobile "Alexandru cel Bun" Bacău din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române se prezintă după cum urmează: scut albastru, cu o bandă de argint încărcată cu două stele roşii, având în cartierul din partea stângă superioară o spadă de argint, înzestrată de aur, poziţionată în pal şi cu vârful în jos, iar în cartierul din partea dreaptă inferioară o grenadă aprinsă, de argint; peste tot, un scut în inimă, auriu, încărcat cu un munte roşu.
    În exergă, între două cercuri liniare aurii, pe fond albastru, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, aurii: * GRUPAREA DE JANDARMI MOBILĂ * "ALEXANDRU CEL BUN" BACĂU.

    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) bandă - apărare, protecţie, ordine;
    b) stelele roşii - oamenii;
    c) spada - capacitatea de a judeca, de a separa vinovăţia de inocenţă; justiţia;
    d) grenada aprinsă - jandarmeria; curaj, valoare, dorinţa de a lupta pentru ţară;
    e) scut în inimă sau scut "peste tot" - scut de dimensiuni mai mici plasat pe centrul scutului exterior şi acoperind, parţial, celelalte cartiere;
    f) muntele - element preluat de la stema judeţului Bacău, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară, în principal, activitatea.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Grupării de Jandarmi Mobile "Alexandru cel Bun" Bacău se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 6 noiembrie 2012, la pagina 8 (a se vedea imaginea asociată).


    ANEXA 7
    (Anexa nr. 121 la Ordinul nr. 490/2008)

                 INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
                      "UNIREA" AL JUDEŢULUI ALBA

    Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Unirea" al judeţului Alba din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond negru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, iar în stânga o ramură de măslin verde.
    Pe pieptul acvilei se află un scut despicat, semităiat la senestra: 1) pe albastru, un legionar roman de argint, redat în întregime din faţă şi privind spre stânga, ţinând în mâna dreaptă o lance, de asemenea, de argint, poziţionată în pal, iar în stânga un scut negru având în câmp literele VRR scrise cu argint, dispuse astfel: V în registrul de sus, iar RR în cel de jos; 2) pe purpuriu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 3) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat.
    În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).
    În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea,de aur, pe fond negru: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "UNIREA" AL JUDEŢULUI ALBA.

    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea;
    b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României;
    c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche;
    d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă;
    e) legionarul roman - element preluat din vechea stemă a judeţului Alba, pe teritoriul căruia unitatea îşi desfăşoară activitatea.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Unirea" al judeţului Alba se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 6 noiembrie 2012, la pagina 9 (a se vedea imaginea asociată).


    ANEXA 8
    (Anexa nr. 122 la Ordinul nr. 490/2008)

                  INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ
              "ALEXANDRU DIMITRIE GHICA" AL JUDEŢULUI TELEORMAN

    Însemnul heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Alexandru Dimitrie Ghica" al judeţului Teleorman din cadrul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă va păstra în compoziţie elemente din stema Ministerului Administraţiei şi Internelor, după cum urmează: pe fond negru, o acvilă cruciată, de aur, cu capul spre dreapta, ciocul şi ghearele roşii, aripile deschise, ţinând în gheara dreaptă o spadă de argint, iar în stânga o ramură de măslin verde.
    Pe pieptul acvilei se află un scut tăiat în furcă răsturnată: 1) pe roşu, două topoare încrucişate în săritoare, suprapuse de o cască de pompier aşezată din profil, dedesubt o grenadă explodând, de la care pornesc în dreapta şi stânga ramuri de stejar, totul de argint; 2) pe albastru, un stejar de argint, smuls şi fructat; 3) pe argint, o turtă portocalie, încărcată cu un triunghi albastru, alezat.
    În partea inferioară, sub acvilă, deviza scrisă cu litere negre pe o eşarfă albă: AUDACIA ET DEVOTIO (CURAJ ŞI DEVOTAMENT).
    În exergă, între două cercuri liniare aurii, legenda scrisă cu litere majuscule, de asemenea, de aur, pe fond negru: * INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ * "ALEXANDRU DIMITRIE GHICA" AL JUDEŢULUI TELEORMAN.

    Semnificaţia elementelor însumate:
    a) casca şi topoarele - sunt preluate din însemnele pompierilor militari folosite din a doua jumătate a secolului al XIX-lea;
    b) grenada explodând - aminteşte de participarea pompierilor militari la Războiul pentru Cucerirea Independenţei de Stat a României;
    c) ramurile de stejar - forţa, puterea; autoritate veche;
    d) turta portocalie cu triunghiul albastru, alezat - protecţia civilă;
    e) stejar smuls: putere, soliditate; merit obţinut; autoritate veche; rădăcinile - colaborarea cu alte unităţi, structuri, instituţii, organizaţii; trunchiul - pregătirea în comun a unor planuri de acţiune; ramurile - punerea în practică a acţiunilor care, cum se speră, vor produce numeroase fructe.

--------------
    NOTĂ(CTCE)
    Reprezentarea grafică a Însemnului heraldic al Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă "Alexandru Dimitrie Ghica" al judeţului Teleorman se găseşte în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 745 din 6 noiembrie 2012, la pagina 10 (a se vedea imaginea asociată).

                            ---------
Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice