Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 243 din 27 martie 2019  privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului  de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2019,  pe specii şi zone    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 243 din 27 martie 2019 privind aprobarea măsurilor de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2019, pe specii şi zone

EMITENT: Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 375 din 14 mai 2019
    Având în vedere Referatul de aprobare nr. 2.473 din 6.03.2019 al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură şi Referatul de aprobare nr. 111.674 din 5.04.2019 al Direcţiei biodiversitate din cadrul Ministerului Mediului,
    luând în considerare prevederile art. 10 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul:
    - art. 7 pct. A lit. g) din Hotărârea Guvernului nr. 545/2010 privind organizarea, structura şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură, cu modificările ulterioare;
    – art. 9 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 30/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru modificarea art. 6 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.186/2014 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii pentru Administrarea Sistemului Naţional Antigrindină şi de Creştere a Precipitaţiilor, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 19/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi pentru modificarea unor acte normative, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi viceprim-ministrul, ministrul mediului, emit următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă măsurile de reglementare a efortului de pescuit şi cotele de pescuit alocate pentru anul 2019, pe specii şi zone (Marea Neagră, Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“, fluviul Dunărea, râul Prut, lacuri de acumulare), conform anexelor nr. 1-4, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Pentru pescuitul în apele continentale, cu excepţia zonelor aflate în administrarea Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“, pentru care există reglementări specifice, 15% din cota alocată înscrisă în autorizaţia de pescuit, dar nu mai mult de 3 kg/zi pe ambarcaţiune, poate fi reţinută pentru consum familial, cu condiţia ca aceasta să fie înregistrată şi raportată la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.

    ART. 3
    Specia rac (Astacus leptodactylus) şi speciile novac (Hypophthalmichthys nobilis), sânger (Hypophthalmichthys molitrix) şi cosaş (Ctenopharyngodon Idella) pot fi capturate fără limită, cu condiţia înregistrării şi transmiterii cantităţilor capturate la Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
                    Dumitru Daniel Botănoiu,
                    secretar de stat
                    Viceprim-ministru, ministrul mediului,
                    Graţiela Leocadia Gavrilescu

    ANEXA 1

    Valorile stocurilor, capturii totale admisibile (TAC) şi efortului de pescuit pentru
    principalele specii de peşti din Marea Neagră pentru anul 2019

┌─────────┬────────────────────┬───────────────┬─────────────┐
│ │ │ │Efort de │
│Specia │Stoc (t) │Captură totală │pescuit │
│ │(sector românesc) │admisibilă* (t)│(nr. de │
│ │ │ │ambarcaţiuni)│
├─────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │3.442,5 │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. 2.058 │ │
│ │ │al Consiliului │ │
│ │ │din 17 │Capacitatea │
│ │ │decembrie 2018 │redusă a │
│ │ │de stabilire, │flotei │
│ │ │pentru 2019, a │româneşti de │
│Şprot │23.268,72-11.960,00 │posibilităţilor│pescuit nu │
│ │ │de pescuit │impune │
│ │ │pentru anumite │limitări în │
│ │ │stocuri de │pescuit. │
│ │ │peşte şi │ │
│ │ │grupuri de │ │
│ │ │stocuri de │ │
│ │ │peşte din Marea│ │
│ │ │Neagră │ │
├─────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Efortul de │
│ │ │ │pescuit nu va│
│ │ │500 │depăşi │
│Bacaliar │4.167,771-20.911,210│(captură │valorile │
│ │ │complementară) │înregistrate │
│ │ │ │şi raportate │
│ │ │ │în anul 2018.│
├─────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Efortul de │
│ │ │ │pescuit nu va│
│ │ │ │depăşi │
│Guvizi │300-350 │30 │valorile │
│ │ │ │înregistrate │
│ │ │ │şi raportate │
│ │ │ │în anul 2018.│
├─────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │57 │ │
│ │ │Regulamentul │ │
│ │ │(UE) nr. 2.058 │ │
│ │ │al Consiliului │ │
│ │ │din 17 │ │
│ │ │decembrie 2018 │ │
│ │ │de stabilire, │ │
│ │ │pentru 2019, a │Setci de │
│Calcan │1.169,071-1.523,33 │posibilităţilor│calcan - │
│ │ │de pescuit │4.000 buc. │
│ │ │pentru anumite │ │
│ │ │stocuri de │ │
│ │ │peşte şi │ │
│ │ │grupuri de │ │
│ │ │stocuri de │ │
│ │ │peşte din Marea│ │
│ │ │Neagră │ │
├─────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Efortul de │
│ │ │ │pescuit nu va│
│ │ │Max. 13,5/numai│depăşi │
│Rechin │939,384-1.222,894 │captură │valorile │
│ │ │accidentală │înregistrate │
│ │ │ │şi raportate │
│ │ │ │în anul 2018.│
├─────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Nu pune │
│Midii │Circa 100.000 │330 │problema unor│
│ │ │ │limitări. │
├─────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│ │ │ │Efortul de │
│ │ │ │pescuit nu va│
│ │ │ │depăşi │
│Rapana │14.000-17.000 │10.000 │valorile │
│ │ │ │înregistrate │
│ │ │ │şi raportate │
│ │ │ │în anul 2018.│
├─────────┼────────────────────┼───────────────┼─────────────┤
│Vongola**│ │ │Nave dotate │
│(Chamelea│12/km^2 │1.000 │cu instalaţii│
│gallina) │ │ │hidraulice │
└─────────┴────────────────────┴───────────────┴─────────────┘

    * Cantităţile pe specii includ cantităţile prevăzute pentru respectivele specii în anexa nr. 2 la ordin pentru zona „Marea Neagră“ şi zona „Bazinele Mării Negre“.
    ** Este interzisă recoltarea vongolei în perioada 1.07.2019-15.09.2019.

    ANEXA 2

    Captură totală admisibilă (TAC) pe specii de peşti şi complexuri acvatice pentru anul 2019
    din perimetrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării“

    Tabelul nr. 1

┌────┬───────────────┬───────┬───────┬───────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────────────┬─────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │ │ │ │ │Insula│* │ │ │ │ │ │ │
│Nr. │ │Total │Dunăre │Gorgova│Dranov│Bazine│Marea │Matiţa│Razim-Sinoie│Roşu-Puiu│Somova-Parcheş│Şontea-Fortuna│
│crt.│ │ │ │Uzlina │[kg] │Marea │Neagră│Merhei│ │ │ │ │
│ │ │ │ │ │ │Neagră│ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Zona │[kg] │[kg] │[kg] │[kg] │[kg] │[kg] │[kg] │[kg] │[kg] │[kg] │[kg] │
│ │Specie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │12 │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Abramis brama │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1 │danubii │236954 │39467 │7145 │12613 │70821 │0 │4807 │82707 │11960 │5845 │1589 │
│ │(plătica) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│2 │Alosa tanaica │35057 │1564 │0 │0 │17 │33476 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │(rizeafcă) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Alosa │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3 │immaculata │618340 │369742 │0 │0 │12456 │236142│0 │0 │0 │0 │0 │
│ │(scrumbia de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Dunăre) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│4 │Aspius aspius │6787 │4296 │105 │0 │147 │0 │78 │1334 │217 │606 │4 │
│ │(avat) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│5 │Barbus barbus │1682 │1270 │0 │0 │0 │0 │0 │223 │0 │189 │0 │
│ │(mreană) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│6 │Blicca bjoerkna│11843 │7535 │0 │26 │0 │0 │152 │1074 │92 │2950 │14 │
│ │(batcă) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Carassius │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7 │auratus gibelio│2006849│381237 │297875 │84886 │100788│0 │486132│188712 │249296 │32678 │185245 │
│ │(caras auriu) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│8 │Ciprinide │71845 │35519 │3925 │3303 │25283 │0 │2597 │539 │679 │0 │0 │
│ │asiatice │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│9 │Cyprinus carpio│223725 │72360 │11688 │4246 │8991 │0 │44643 │11464 │42414 │9507 │18412 │
│ │carpio (crap) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│10 │Esox lucius │163254 │21831 │29535 │21239 │4546 │0 │24262 │8100 │33364 │1627 │18750 │
│ │(ştiuca) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│11 │Liza aurata │6807 │0 │0 │0 │962 │5845 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │(chefal) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│12 │Mugil cephalus │17 │0 │0 │0 │3 │14 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │(laban) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Mullus barbatus│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13 │ponticus │622 │0 │0 │0 │8 │614 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │(barbun) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Neogobius │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │fluviatilis │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14 │fluviatilis │37 │0 │0 │0 │37 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │(guvid de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │baltă) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Neogobius │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│15 │kessleri (guvid│190 │0 │0 │0 │137 │3 │0 │50 │0 │0 │0 │
│ │cu cap turtit) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Pelecus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│16 │cultratus │2790 │504 │0 │0 │877 │0 │0 │1409 │0 │0 │0 │
│ │(sabiţă) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Perca │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│17 │fluviatilis │59373 │6597 │11230 │6393 │2334 │0 │6177 │10648 │6945 │75 │8974 │
│ │fluviatilis │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(biban) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│18 │PMM (peşte │42924 │0 │0 │0 │13265 │29659 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │marin mic) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Pomatomus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│19 │saltatrix │3 │0 │0 │0 │0 │3 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │(lufar) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Psetta maxima │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│20 │maeotica │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │(calcan) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Dasyatis │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│21 │pastinaca │89 │0 │0 │0 │0 │89 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │(pisica de │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │mare) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Rutilus rutilus│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│22 │carpathorosicus│232178 │21745 │23398 │23347 │25826 │0 │37834 │62578 │21329 │5252 │10869 │
│ │(babuşcă) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Scardinius │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│23 │erytrophthalmus│13818 │4163 │1071 │554 │3530 │0 │156 │2324 │1014 │0 │1006 │
│ │(roşioară) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│24 │Silurus glanis │214421 │81761 │21612 │2127 │5008 │0 │37620 │10626 │35878 │9321 │10468 │
│ │(somn) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Sprattus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│25 │sprattus │14477 │0 │0 │0 │0 │14477 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │phalericus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │(şprot) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Squalus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│26 │acanthias │30 │0 │0 │0 │0 │30 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │(rechin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Sander │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│27 │lucioperca │124984 │22924 │2210 │5230 │22487 │0 │2064 │62251 │5154 │403 │2261 │
│ │(şalău) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│28 │Tinca tinca │42057 │5730 │8326 │11986 │2706 │0 │3172 │4908 │3398 │0 │1831 │
│ │(lin) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Trachurus │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│29 │ponticus │4529 │0 │0 │0 │783 │3746 │0 │0 │0 │0 │0 │
│ │(stavrid) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │Vimba vimba │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│30 │carinata │14283 │10217 │0 │15 │362 │0 │0 │2764 │0 │925 │0 │
│ │(morunaş) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴───────────────┼───────┼───────┼───────┼──────┼──────┼──────┼──────┼────────────┼─────────┼──────────────┼──────────────┤
│Total capturi │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│admisibile 2019 │4149971│1088462│418120 │175966│301375│324097│649694│451710 │411740 │69380 │259425 │
│(TAC) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└────────────────────┴───────┴───────┴───────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────────────┴─────────┴──────────────┴──────────────┘

    * Speciile de apă dulce, menţionate în coloana nr. 6 (Bazine Marea Neagră), sunt capturate în Golful Musura şi Meleaua Sfântu Gheorghe.
    Efortul de pescuit din Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“ pentru anul 2019

    Tabelul nr. 2

┌───┬────────────┬──────┬──────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────┬────────────┬──────┬──────────┐
│ │Complex/ │ │Marea │ │ │ │ │ │ │Insula│Total │
│ │Efort │Dunăre│Neagră│Somova-Parcheş│Gorgova-Uzlina│Şontea-Fortuna│Matiţa-Merhei│Roşu-Puiu│Razim-Sinoie│Dranov│pescari │
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │autorizaţi│
├───┼────────────┼──────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │11 │
├───┼────────────┼──────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ │Nr. pescari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │= captura în│900 │400 │60 │200 │300 │260 │280 │700 │180 │1480 │
│ │tone/ 2 tone│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │/pescar/an │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│2. │Nr. │60 │75 │30 │50 │50 │30 │60 │350 │35 │740 │
│ │ambarcaţiuni│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ │Nr. setci │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │diferite = │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│3. │nr. pescari │1800 │2250 │900 │1500 │1500 │900 │1800 │- │1050 │11700 │
│ │x 15 setci/ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pescar │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ │Nr. vintire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │= nr. │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │pescari x │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │35 pentru │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │Rezervaţia │- │1500 │2100 │3500 │3500 │2100 │4200 │24500 │2450 │42350 │
│ │Biosferei │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │„Delta │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │Dunării“ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │complexuri │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ │Nr. taliene │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │baltă = nr. │- │1500 │600 │1000 │1000 │600 │1200 │7000 │700 │11350 │
│ │pescari x 10│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│6. │Nr. pescari │1200 │- │- │- │- │- │- │- │- │1200 │
│ │scrumbie │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ │Nr. setci │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. │scrumbie = 6│7200 │- │- │- │- │- │- │- │- │7200 │
│ │setci/pescar│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ │Nr. năvoade │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. │= nr. │- │- │10 │10 │20 │20 │20 │60 │- │140 │
│ │pescari/20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ │Nr. taliene │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│9. │marine │- │30 │- │- │- │- │- │- │- │30 │
│ │gigant │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ │Nr. taliene │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10.│Dunăre = │600 │- │- │- │- │- │- │- │- │- │
│ │120 pescari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │x 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ │Nr. taliene │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│11.│Razim = │- │- │- │- │- │- │- │24500 │- │- │
│ │nr. pescari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │x 35 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ │Nr. vintire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12.│Razim = │- │- │- │- │- │- │- │7000 │- │- │
│ │nr. pescari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │x 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ │Nr. vintire │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13.│Somova = │- │- │1200 │- │- │- │- │- │- │- │
│ │nr. pescari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │x 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
├───┼────────────┼──────┼──────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────┼────────────┼──────┼──────────┤
│ │Nr. taliene │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │balta Somova│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14.│= │- │- │1200 │- │- │- │- │- │- │- │
│ │nr. pescari │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │x 20 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───┴────────────┴──────┴──────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────┴────────────┴──────┴──────────┘


    ANEXA 3

    Captura totală admisibilă (TAC) şi efortul de pescuit din fluviul Dunărea (km 140 - km 1075)
    pentru anul 2019

    Tabelul nr. 1

┌────┬──────┬──────────────────┬────────────────────────────────────┬──────┬─────────┬─────────┬──────────────┐
│ │ │ │Captură totală admisibilă │ │ │ │ │
│Nr. │Nr. │Delimitare sector/│(tone) │Total │Pescuit │Pescuit │Nr. │
│crt.│sector│tronson ├────────┬─────────┬─────────┬───────┤(tone)│recreativ│comercial│ambarcaţiuni**│
│ │ │ │Scrumbie│Ciprinide│Specii │Alte │ │(tone) │(tone) │/ pescari │
│ │ │ │ │autohtone│răpitoare│specii*│ │ │ │ │
├────┼──────┼──────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼──────┼─┬────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │km 140 (amonte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Administraţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rezervaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │1 │ │Biosferei „Delta│6,3 │31 │7,2 │2,3 │54,8 │8 │46,8 │33/99 │
│ │ │ │Dunării“) - km │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │155 (confluenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │râu Siret) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │km 155 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │A│(confluenţă râul│5 │24,1 │5,7 │1,8 │41,6 │5 │36,6 │26/78 │
│ │ │ │Siret) - km 169 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Smârdan) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │km 169 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │B│(Smârdan-Brăila)│5 │24,1 │5,7 │1,8 │43,6 │7 │36,6 │26/78 │
│2. │2 │ │- km 197 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Gropeni) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │km 197 (Gropeni)│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- km 227 (râul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C│Călmăţui), │7,3 │35,3 │8,3 │2,6 │58 │4,5 │53,5 │38/114 │
│ │ │ │inclusiv braţul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vâlciu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│3. │3 │ │km 0 - 98 braţ │4,8 │23,2 │5,5 │1,7 │38,7 │3,5 │35,2 │25/75 │
│ │ │ │Măcin (Vadu Oii)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │km 238 (Vadu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │A│Oii) - km 300 │5,8 │27,9 │6,6 │2,1 │50,4 │8 │42,4 │30/90 │
│ │ │ │(Cernavodă) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │4 ├─┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │km 300 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │B│(Cernavodă) - km│6,3 │30,6 │7,3 │2,3 │52,5 │6 │46,5 │33/99 │
│ │ │ │366 (aval │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Chiciu-Ostrov) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │km 227 (Gura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │A│Călmăţui) - km │3,1 │14,9 │3,5 │1,1 │24,6 │2 │22,6 │16/48 │
│ │ │ │248 (Giurgeni) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │5 ├─┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │km 248 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │B│(Giurgeni) - km │14,8 │70 │16,4 │5,2 │111,4 │5 │106,4 │75/225 │
│ │ │ │50 braţ Borcea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Borcea) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │km 50 braţ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Borcea (Borcea) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │A│- km 100 braţ │7,9 │38 │9 │2,9 │62,8 │5 │57,8 │41/123 │
│ │ │ │Borcea, inclusiv│ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │6 │ │braţul Bala │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │km 366 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │B│(Călăraşi) - km │8,8 │42,7 │10,1 │3,1 │69,7 │5 │64,7 │46/138 │
│ │ │ │452 (Greaca) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │km 452 (Greaca) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. │7 │ │- km 526 (râul │7,5 │36,1 │8,6 │2,7 │59,9 │5 │54,9 │39/117 │
│ │ │ │Vedea) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │km 526 (râul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. │8 │ │Vedea) - km 615 │7,1 │34,3 │8,1 │2,6 │59,1 │7 │52,1 │37/111 │
│ │ │ │(Gârcov) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│9. │9 │ │km 615 (Gârcov) │4,4 │21,3 │5,1 │1,6 │36,9 │4,5 │32,4 │23/69 │
│ │ │ │- km 665 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┬───────┤
│ │ │A│km 665 - km 745 │6,1 │29,6 │7 │2,2 │51,3 │6,4 │44,9 │32/96 │80/ │
│ │ │ │(amonte Rast) │ │ │ │ │ │ │ │ │240 │
│ │ ├─┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────┴───────┤
│ │ │ │km 745 (amonte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │B│Rast) - km 776 │2,9 │14 │3,3 │1 │24,2 │3 │21,2 │15/45 │
│ │ │ │(amonte Desa) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10. │10 ├─┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │km 776 (amonte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C│Desa) - km 797 │3,3 │15,7 │3,7 │1,2 │25,9 │2 │23,9 │17/51 │
│ │ │ │(Calafat) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │km 797 (Calafat)│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │D│- km 817 (amonte│3,1 │14,8 │3,5 │1,1 │24,5 │2 │22,5 │16/48 │
│ │ │ │Cetate) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │km 817 (amonte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cetate) - km 863│ │ │ │ │ │ │ │ │
│11. │11 │ │(aval PF II), │4,9 │23,2 │5,5 │1,8 │41,4 │6 │35,4 │25/75 │
│ │ │ │inclusiv braţul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Gogoşu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │km 864 (baraj │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Porţile de Fier │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12. │12 │ │II) - km 943 │- │55,7 │13,2 │4,2 │93,1 │20 │73,1 │60/180 │
│ │ │ │(baraj Porţile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │de Fier I) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │km 943 (baraj │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13. │13 │ │Porţile de Fier │- │39 │9,2 │2,9 │60,1 │9 │51,1 │42/126 │
│ │ │ │I) - km 1012 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Cozla) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─┼────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│ │ │ │km 1012 (Cozla) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14. │14 │ │- km 1075 │- │97 │23 │7,3 │150,3 │23 │127,3 │105/315 │
│ │ │ │(Baziaş) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴──────┴─┴────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼───────┼──────┼─────────┼─────────┼──────────────┤
│Total general │114 │742,5 │175,5 │55,5 │1234,4│146,9 │1087,5 │800/2400 │
└──────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴───────┴──────┴─────────┴─────────┴──────────────┘

     * Termenul „alte specii“ face referire la următoarele specii: Alburnus alburnus (oblete), Gymnocephalus cernuus (ghiborţ), Clupeonella cultriventris (gingirică), Pelecus cultratus (sabiţa), Chondrostoma nassus (scobar), Alosa tanaica (rizeafcă), Leuciscus cephalus (clean), Tinca tinca (lin).
    ** Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producţie (ambarcaţiune) este:
    - setci 5 bucăţi;
    – ave 7 bucăţi;
    – taliane 3 bucăţi;
    – vintire 15 bucăţi;
    – prostovol 1 bucată;
    – alte unelte tradiţionale 1 bucată.

    Captura totală admisibilă (TAC) din fluviul Dunărea (km 140 - km 1075)
    pentru anul 2019 Pescuit comercial - ciprinide autohtone

    Tabelul nr. 2

┌────┬──────┬──────────────────┬────────────────────────────────────────────────┬──────┐
│Nr. │Nr. │Delimitare sector/│Captură totală admisibilă (TAC) (tone) │Total │
│crt.│sector│tronson ├─────┬─────┬───────┬───────┬──────┬───────┬─────┤(tone)│
│ │ │ │crap │caras│plătică│morunaş│mreană│babuşcă│batcă│ │
├────┼──────┼──────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │8 │9 │10 │
├────┼──────┼─┬────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤
│ │ │ │km 140 (amonte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Administraţia │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rezervaţiei │ │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │1 │A│Biosferei „Delta│5,6 │10,6 │6,3 │2,5 │2,7 │1,8 │1,5 │31 │
│ │ │ │Dunării“) - km │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │155 (confluenţă │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │râu Siret) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─┼────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤
│ │ │ │km 155 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │A│(confluenţă râul│4,0 │8,3 │5 │2 │2,2 │1,4 │1,2 │24,1 │
│ │ │ │Siret) - km 169 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Smârdan-Brăila)│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─┼────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤
│ │ │ │km 169 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │B│(Smârdan-Brăila)│4,0 │8,3 │5 │2 │2,2 │1,4 │1,2 │24,1 │
│2. │2 │ │- km 197 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Gropeni) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─┼────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤
│ │ │ │km 197 (Gropeni)│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │- km 227 (râul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C│Călmăţui), │6,4 │12,1 │7,2 │2,8 │3,1 │2 │1,7 │35,3 │
│ │ │ │inclusiv braţul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Vâlciu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┴─┼────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤
│3. │3 │km 0 - 98 braţ │4,3 │8 │4,7 │1,8 │2 │1,3 │1,1 │23,2 │
│ │ │Măcin (Vadu Oii)│ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┬─┼────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤
│ │ │ │km 238 (Vadu │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │A│Oii) - km 300 │5 │9,6 │5,7 │2,2 │2,5 │1,6 │1,3 │27,9 │
│ │ │ │(Cernavodă) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│4. │4 ├─┼────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤
│ │ │ │km 300 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │B│(Cernavodă) - km│5,4 │10,5 │6,3 │2,4 │2,7 │1,8 │1,5 │30,6 │
│ │ │ │366 (aval │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Chiciu-Ostrov) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─┼────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤
│ │ │ │km 227 (Gura │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │A│Călmăţui) - km │2,7 │5,1 │3 │1,2 │1,3 │0,9 │0,7 │14,9 │
│ │ │ │248 (Giurgeni) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│5. │5 ├─┼────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤
│ │ │ │km 248 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │B│(Giurgeni) - km │12,4 │24 │14,2 │5,7 │6,2 │4 │3,5 │70 │
│ │ │ │50 braţ Borcea │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Borcea) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─┼────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤
│ │ │ │km 50 braţ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Borcea (Borcea) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │A│- km 100 braţ │6,7 │13 │7,8 │3 │3,4 │2,2 │1,9 │38 │
│ │ │ │Borcea, inclusiv│ │ │ │ │ │ │ │ │
│6. │6 │ │braţul Bala │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─┼────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤
│ │ │ │km 366 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │B│(Călăraşi) - km │7,5 │14,7 │8,7 │3,5 │3,8 │2,4 │2,1 │42,7 │
│ │ │ │452 (Greaca) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┴─┼────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤
│ │ │km 452 (Greaca) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│7. │7 │- km 526 (râul │6,2 │12,5 │7,4 │2,9 │3,2 │2,1 │1,8 │36,1 │
│ │ │Vedea) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤
│ │ │km 526 (râul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│8. │8 │Vedea) - km 615 │5,8 │11,9 │7 │2,8 │3,1 │2 │1,7 │34,3 │
│ │ │(Gârcov) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤
│9. │9 │km 615 (Gârcov) │3,6 │7,4 │4,3 │1,7 │2 │1,2 │1,1 │21,3 │
│ │ │- km 665 │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┬─┼────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤
│ │ │A│km 665 - km 745 │5 │10,2 │6,1 │2,4 │2,7 │1,7 │1,5 │29,6 │
│ │ │ │(amonte Rast) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─┼────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤
│ │ │ │km 745 (amonte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │B│Rast) - km 776 │2,2 │4,8 │3 │1,2 │1,3 │0,8 │0,7 │14 │
│ │ │ │(amonte Desa) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│10. │10 ├─┼────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤
│ │ │ │km 776 (amonte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │C│Desa) - km 797 │2,7 │5,4 │3,2 │1,3 │1,4 │0,9 │0,8 │15,7 │
│ │ │ │(Calafat) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ ├─┼────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤
│ │ │ │km 797 (Calafat)│ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │D│- km 817 (amonte│2,6 │5,1 │3 │1,2 │1,3 │0,9 │0,7 │14,8 │
│ │ │ │Cetate) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────┴─┼────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤
│ │ │km 817 (amonte │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Cetate) - km 863│ │ │ │ │ │ │ │ │
│11. │11 │(aval Porţile de│4 │8 │4,8 │1,9 │2 │1,4 │1,1 │23,2 │
│ │ │Fier II), │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │inclusiv braţul │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Gogoşu │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤
│ │ │km 864 (baraj │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │Porţile de Fier │ │ │ │ │ │ │ │ │
│12. │12 │II) - km 943 │9,5 │19,1 │11,4 │4,5 │5 │3,3 │2,9 │55,7 │
│ │ │(baraj Porţile │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │de Fier I) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤
│ │ │km 943 (baraj │ │ │ │ │ │ │ │ │
│13. │13 │Porţile de Fier │6,6 │13,5 │8 │3,1 │3,5 │2,3 │2 │39 │
│ │ │I) - km 1012 │ │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(Cozla) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤
│ │ │km 1012 (Cozla) │ │ │ │ │ │ │ │ │
│14. │14 │- km 1075 │16,3 │33,5 │20 │8 │8,7 │5,7 │4,8 │97 │
│ │ │(Baziaş) │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────┴────────────────┼─────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼─────┼──────┤
│Total general │128,5│255,6│152,1 │60,1 │66,3 │43,1 │36,8 │742,5 │
└──────────────────────────────┴─────┴─────┴───────┴───────┴──────┴───────┴─────┴──────┘

    Captura totală admisibilă (TAC) din fluviul Dunărea (km 140 - km 1075)
    pentru anul 2019 Pescuit comercial - Specii răpitoare

    Tabelul nr. 3

┌────┬──────┬───────────────┬──────────────────────┬──────┐
│ │ │ │Captură totală │ │
│Nr. │Nr. │Delimitare │admisibilă (TAC) │Total │
│crt.│sector│sector/tronson │(tone) │(tone)│
│ │ │ ├────┬────┬─────┬──────┤ │
│ │ │ │Avat│Somn│Şalău│Ştiucă│ │
├────┼──────┼───────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼──────┼─┬─────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │km 140 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(amonte │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Administraţia│ │ │ │ │ │
│ │ │ │Rezervaţiei │ │ │ │ │ │
│1. │1 │ │Biosferei │1 │1,9 │2,7 │1,5 │7,2 │
│ │ │ │„Delta │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Dunării“) - │ │ │ │ │ │
│ │ │ │km 155 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(confluenţă │ │ │ │ │ │
│ │ │ │râu Siret) │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─┼─────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │km 155 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(confluenţă │ │ │ │ │ │
│ │ │A│râul Siret) -│1 │1,5 │2,1 │1,1 │5,7 │
│ │ │ │km 169 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Smârdan - │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Brăila) │ │ │ │ │ │
│ │ ├─┼─────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │km 169 │ │ │ │ │ │
│2. │2 │B│(Smârdan - │1 │1,5 │2,1 │1,1 │5,7 │
│ │ │ │Brăila) - km │ │ │ │ │ │
│ │ │ │197 (Gropeni)│ │ │ │ │ │
│ │ ├─┼─────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │km 197 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Gropeni) - │ │ │ │ │ │
│ │ │C│km 227 (râul │1,4 │2,2 │3 │1,7 │8,3 │
│ │ │ │Călmăţui), │ │ │ │ │ │
│ │ │ │inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │ │ │braţul Vâlciu│ │ │ │ │ │
├────┼──────┴─┼─────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │km 0 - 98 │ │ │ │ │ │
│3. │3 │braţ Măcin │0,9 │1,5 │2 │1,1 │5,5 │
│ │ │(Vadu Oii) │ │ │ │ │ │
├────┼──────┬─┼─────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │km 238 (Vadu │ │ │ │ │ │
│ │ │A│Oii) - km 300│1,2 │1,7 │2,4 │1,3 │6,6 │
│ │ │ │(Cernavodă) │ │ │ │ │ │
│ │ ├─┼─────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│4. │4 │ │km 300 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Cernavodă) -│ │ │ │ │ │
│ │ │B│km 366 (aval │1,3 │1,9 │2,6 │1,5 │7,3 │
│ │ │ │Chiciu - │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Ostrov) │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─┼─────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │km 227 (gura │ │ │ │ │ │
│ │ │A│Călmăţui) - │0,7 │0,9 │1,3 │0,6 │3,5 │
│ │ │ │km 248 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Giurgeni) │ │ │ │ │ │
│5. │5 ├─┼─────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │km 248 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Giurgeni) - │ │ │ │ │ │
│ │ │B│km 50 braţ │2,8 │4,4 │6 │3,2 │16,4 │
│ │ │ │Borcea │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Borcea) │ │ │ │ │ │
├────┼──────┼─┼─────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │km 50 braţ │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Borcea │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Borcea) - km│ │ │ │ │ │
│ │ │A│100 braţ │1,6 │2,4 │3,3 │1,7 │9 │
│ │ │ │Borcea, │ │ │ │ │ │
│6. │6 │ │inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │ │ │braţul Bala │ │ │ │ │ │
│ │ ├─┼─────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │km 366 │ │ │ │ │ │
│ │ │B│(Călăraşi) - │1,8 │2,7 │3,7 │1,9 │10,1 │
│ │ │ │km 452 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Greaca) │ │ │ │ │ │
├────┼──────┴─┼─────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │km 452 │ │ │ │ │ │
│7. │7 │(Greaca) - km│1 │2,8 │3,1 │1,7 │8,6 │
│ │ │526 (râul │ │ │ │ │ │
│ │ │Vedea) │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │km 526 (râul │ │ │ │ │ │
│8. │8 │Vedea) - km │1,5 │2,1 │2,9 │1,6 │8,1 │
│ │ │615 (Gârcov) │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │km 615 │ │ │ │ │ │
│9. │9 │(Gârcov) - km│0,9 │1,3 │1,9 │1 │5,1 │
│ │ │665 │ │ │ │ │ │
├────┼──────┬─┼─────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │km 665 - km │ │ │ │ │ │
│ │ │A│745 (amonte │1,2 │1,8 │2,6 │1,4 │7 │
│ │ │ │Rast) │ │ │ │ │ │
│ │ ├─┼─────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │km 745 │ │ │ │ │ │
│ │ │B│(amonte Rast)│0,7 │0,8 │1,2 │0,6 │3,3 │
│ │ │ │- km 776 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(amonte Desa)│ │ │ │ │ │
│ │ ├─┼─────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│10. │10 │ │km 776 │ │ │ │ │ │
│ │ │C│(amonte Desa)│0,6 │1 │1,3 │0,8 │3,7 │
│ │ │ │- km 797 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Calafat) │ │ │ │ │ │
│ │ ├─┼─────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │ │km 797 │ │ │ │ │ │
│ │ │ │(Calafat) - │ │ │ │ │ │
│ │ │D│km 817 │0,6 │1 │1,3 │0,6 │3,5 │
│ │ │ │(amonte │ │ │ │ │ │
│ │ │ │Cetate) │ │ │ │ │ │
├────┼──────┴─┼─────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │km 817 │ │ │ │ │ │
│ │ │(amonte │ │ │ │ │ │
│ │ │Cetate) - km │ │ │ │ │ │
│11. │11 │863 (aval │1 │1,4 │2 │1,1 │5,5 │
│ │ │Porţile de │ │ │ │ │ │
│ │ │Fier II), │ │ │ │ │ │
│ │ │inclusiv │ │ │ │ │ │
│ │ │braţul Gogoşu│ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │km 864 (baraj│ │ │ │ │ │
│ │ │Porţile de │ │ │ │ │ │
│12. │12 │Fier II) - km│2,2 │3,5 │4,9 │2,6 │13,2 │
│ │ │943 (baraj │ │ │ │ │ │
│ │ │Porţile de │ │ │ │ │ │
│ │ │Fier I) │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │km 943 (baraj│ │ │ │ │ │
│13. │13 │Porţile de │1,6 │2,4 │3,4 │1,8 │9,2 │
│ │ │Fier I) - km │ │ │ │ │ │
│ │ │1012 (Cozla) │ │ │ │ │ │
├────┼────────┼─────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│ │ │km 1012 │ │ │ │ │ │
│14. │14 │(Cozla) - km │4 │6,1 │8,4 │4,5 │23 │
│ │ │1075 (Baziaş)│ │ │ │ │ │
├────┴────────┴─────────────┼────┼────┼─────┼──────┼──────┤
│Total general │30,1│46,8│64,2 │34,4 │175,5 │
└───────────────────────────┴────┴────┴─────┴──────┴──────┘

    Captura totală admisibilă (TAC) şi efortul de pescuit din râul Prut
    pentru anul 2019

    Tabelul nr. 4

┌────┬──────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ │Captură totală admisibilă (tone) │
│Nr. │Delimitare sector/├─────────┬─────────┬──────┬─────┬─────────┬─────────┬─────────────┤
│crt.│tronson │Ciprinide│Specii │Alte │ │Pescuit │Pescuit │Nr. │
│ │ │autohtone│răpitoare│specii│Total│recreativ│comercial│ambarcaţiuni*│
│ │ │ │ │ │ │ │ │/ pescari │
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Confluenţă Dunăre │ │ │ │ │ │ │ │
│1. │- Confluenţă râu │25,5 │6,5 │1,5 │33,5 │5,5 │28 │24/72 │
│ │Elan │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Confluenţă râu │ │ │ │ │ │ │ │
│2. │Elan - km 284 │4 │1,5 │1 │6,5 │6,5 │0 │0 │
│ │(Drânceni) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│3. │km 284 (Drânceni) │4 │1,5 │1 │6,5 │6,5 │0 │0 │
│ │- km 514 │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─┬────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │km 514 - km 544 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │A│(baraj Stânca - │2 │1 │0,5 │3,5 │3,5 │0 │0 │
│ │ │Costeşti) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┼────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │Lac de acumulare│ │ │ │ │ │ │ │
│ │B│Stânca - │10,4 │7 │3 │20,4 │1,4 │19 │19/57 │
│4. │ │Costeşti (km 544│ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │- km 614) │ │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┼────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │ │km 614 │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(Manoleasa-Prut)│ │ │ │ │ │ │ │
│ │C│- km 742 │3,2 │1,4 │1,5 │6,1 │2,5 │3,6 │3/9 │
│ │ │(intrare în │ │ │ │ │ │ │ │
│ │ │România) │ │ │ │ │ │ │ │
├────┼─┴────────────────┼─────────┼─────────┼──────┼─────┼─────────┼─────────┼─────────────┤
│ │Total │49,1 │18,9 │8,5 │76,5 │25,9 │50,6 │46/138 │
└────┴──────────────────┴─────────┴─────────┴──────┴─────┴─────────┴─────────┴─────────────┘

    * Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producţie (ambarcaţiune) pe râul Prut este:

┌───────────────────────────┬──────────┐
│- setci │5 bucăţi; │
├───────────────────────────┼──────────┤
│- ave │7 bucăţi; │
├───────────────────────────┼──────────┤
│- taliane │10 bucăţi;│
├───────────────────────────┼──────────┤
│- vintire │15 bucăţi;│
├───────────────────────────┼──────────┤
│- prostovol │1 bucată; │
├───────────────────────────┼──────────┤
│- alte unelte tradiţionale │1 bucată. │
└───────────────────────────┴──────────┘


    Captura totală admisibilă (TAC) din râul Prut
    pentru anul 2019 - specii răpitoare -

    Tabelul nr. 5

┌────┬──────────────────┬────────────────────────────┬──────┐
│ │ │Captură totală admisibilă │ │
│Nr. │Delimitare sector/│(tone) │Total │
│crt.│tronson ├────┬────┬─────┬──────┬─────┤(tone)│
│ │ │Avat│Somn│Şalău│Ştiucă│Biban│ │
├────┼──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│ │Confluenţă │ │ │ │ │ │ │
│1. │Dunăre-confluenţă │0,5 │3 │2 │1 │- │6,5 │
│ │râu Elan │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│ │Confluenţă râu │ │ │ │ │ │ │
│2. │Elan-km 284 │0,1 │1 │0,2 │0,2 │- │1,5 │
│ │(Drânceni) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│3. │km 284 (Drânceni) │0,1 │1 │0,2 │0,2 │- │1,5 │
│ │- km 514 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─┬────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│ │ │km 514-km 544 │ │ │ │ │ │ │
│ │A│(Baraj │0,3 │0,3 │0,2 │0,2 │- │1 │
│ │ │Stânca-Costeşti)│ │ │ │ │ │ │
│ ├─┼────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│ │ │Lac de acumulare│ │ │ │ │ │ │
│4. │B│Stânca-Costeşti │1 │2 │2 │0,5 │1,5 │7 │
│ │ │(km 544-km 614) │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┼────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│ │ │km 614 │ │ │ │ │ │ │
│ │C│(Manoleasa-Prut)│0,4 │1 │- │- │- │1,4 │
│ │ │-km 742 (intrare│ │ │ │ │ │ │
│ │ │în România) │ │ │ │ │ │ │
├────┴─┴────────────────┼────┼────┼─────┼──────┼─────┼──────┤
│Total │2,4 │8,3 │4,6 │2,1 │1,5 │18,9 │
└───────────────────────┴────┴────┴─────┴──────┴─────┴──────┘

    Captura totală admisibilă (TAC) din râul Prut
    pentru anul 2019 - ciprinide autohtone -

    Tabelul nr. 6

┌────┬──────────────────┬───────────────────────────────────┬──────┐
│Nr. │Delimitare sector/│Captură totală admisibilă (tone) │Total │
│crt.│tronson ├────┬─────┬───────┬────────┬───────┤(tone)│
│ │ │Crap│Caras│Plătică│Roşioară│Morunaş│ │
├────┼──────────────────┼────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────┤
│0 │1 │2 │3 │4 │5 │6 │7 │
├────┼──────────────────┼────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────┤
│ │Confluenţă │ │ │ │ │ │ │
│1. │Dunăre-confluenţă │8 │8 │6 │1,5 │2 │25,5 │
│ │râu Elan │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────┤
│ │Confluenţă râu │ │ │ │ │ │ │
│2. │Elan-km 284 │1 │2 │0,5 │0,3 │0,2 │4 │
│ │(Drânceni) │ │ │ │ │ │ │
├────┼──────────────────┼────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────┤
│3. │km 284 (Drânceni) │1 │1,5 │0,5 │0,5 │0,5 │4 │
│ │- km 514 │ │ │ │ │ │ │
├────┼─┬────────────────┼────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────┤
│ │ │km 514-km 544 │ │ │ │ │ │ │
│ │A│(Baraj │0,4 │0,6 │0,4 │0,3 │0,3 │2 │
│ │ │Stânca-Costeşti)│ │ │ │ │ │ │
│ ├─┼────────────────┼────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────┤
│ │ │Lac de acumulare│ │ │ │ │ │ │
│ │B│Stânca-Costeşti │1,5 │3,5 │3 │1,2 │1,2 │10,4 │
│4. │ │(km 544-km 614) │ │ │ │ │ │ │
│ ├─┼────────────────┼────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────┤
│ │ │km 614 │ │ │ │ │ │ │
│ │ │(Manoleasa-Prut)│ │ │ │ │ │ │
│ │C│- km 742 │1 │0,8 │0,8 │0,3 │0,3 │3,2 │
│ │ │(intrare în │ │ │ │ │ │ │
│ │ │România) │ │ │ │ │ │ │
├────┴─┴────────────────┼────┼─────┼───────┼────────┼───────┼──────┤
│Total │12,9│16,4 │11,2 │4,1 │4,5 │49,1 │
└───────────────────────┴────┴─────┴───────┴────────┴───────┴──────┘


    ANEXA 4

    Captura totală admisibilă (TAC) şi efortul de pescuit din lacurile de acumulare
    de pe râul Olt pentru pescuit comercial în anul 2019 (tone)

    Tabelul nr. 1

┌────┬──────────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬──────────────┐
│Nr. │Delimitare│Ciprinide│Specii │Alte │Total │Nr. │
│crt.│sector/ │autohtone│răpitoare│specii*│captură│ambarcaţiuni**│
│ │tronson │ │ │ │ │/pescari │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼──────────────┤
│1 │Izbiceni │3,00 │0,50 │0,33 │3,83 │3/9 │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼──────────────┤
│2 │Rusăneşti │10,40 │2,00 │1,20 │13,60 │10/30 │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼──────────────┤
│3 │Frunzaru │15,40 │3,00 │2,00 │20,40 │15/45 │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼──────────────┤
│4 │Ioneşti │6,06 │1,20 │0,72 │7,98 │5/15 │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼──────────────┤
│5 │Băbeni │8,08 │1,60 │0,90 │10,58 │8/24 │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼──────────────┤
│6 │Drăgăşani │7,14 │1,40 │0,81 │9,35 │8/24 │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼──────────────┤
│7 │Strejeşti │12,12 │2,40 │1,44 │15,96 │12/36 │
├────┼──────────┼─────────┼─────────┼───────┼───────┼──────────────┤
│ │Total │62,20 │12,10 │7,40 │81,70 │61/183 │
└────┴──────────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴──────────────┘

    * Termenul „alte specii“ face referire la următoarele specii: Alburnus alburnus (oblete), Gymnocephalus cernuus (ghiborţ), Pelecus cultratus (sabiţă), Chondrostoma nassus (scobar), Leuciscus cephalus (clean).
    ** Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producţie (ambarcaţiune) este:

┌───────────────────────────┬──────────┐
│- setci │7 bucăţi; │
├───────────────────────────┼──────────┤
│- ave │7 bucăţi; │
├───────────────────────────┼──────────┤
│- taliane │10 bucăţi;│
├───────────────────────────┼──────────┤
│- vintire │6 bucăţi; │
├───────────────────────────┼──────────┤
│- prostovol │1 bucată; │
├───────────────────────────┼──────────┤
│- alte unelte tradiţionale │1 bucată. │
└───────────────────────────┴──────────┘


    Captura totală admisibilă (TAC) şi efortul de pescuit din lacurile de acumulare
    de pe râul Siret în anul 2019 (tone)

    Tabelul nr. 2

┌────┬───────────┬────┬────┬────┬──────┬─────┬───────┬─────┬──────┬──────┬─────────────┐
│Nr. │Lacul de │ │ │ │ │ │ │ │Alte │Total │Nr. │
│crt.│acumulare │Avat│Crap│Somn│Scobar│Şalău│Plătică│Caras│specii│(tone)│ambarcaţiuni*│
│ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │/ pescari │
├────┼───────────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────┼─────────────┤
│1. │Răcăciuni │0,12│1,0 │0,16│0,16 │0,55 │0,6 │0,5 │0,5 │3,43 │4/12 │
├────┼───────────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────┼─────────────┤
│2. │Bereşti │0,12│1,0 │0,16│0,16 │0,65 │0,6 │0,5 │0,5 │3,69 │4/12 │
├────┼───────────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────┼─────────────┤
│3. │Călimăneşti│0,12│1,5 │0,16│0,16 │0,4 │3 │1,5 │0,5 │7,34 │7/21 │
├────┼───────────┼────┼────┼────┼──────┼─────┼───────┼─────┼──────┼──────┼─────────────┤
│4. │Movileni │0,14│1,5 │0,2 │0,12 │0,6 │1,5 │1,4 │0,5 │5,96 │6/18 │
└────┴───────────┴────┴────┴────┴──────┴─────┴───────┴─────┴──────┴──────┴─────────────┘

    * Numărul maxim de unelte de pescuit pentru o unitate de producţie (ambarcaţiune) este:

┌───────────────────┬──────────────────┐
│- setci │8 bucăţi; │
├───────────────────┼──────────────────┤
│- ave │7 bucăţi; │
├───────────────────┼──────────────────┤
│- taliane │5 bucăţi; │
├───────────────────┼──────────────────┤
│- vintire │10 bucăţi; │
├───────────────────┼──────────────────┤
│- prostovol │1 bucată. │
└───────────────────┴──────────────────┘


    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice