Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 241 din 28 iulie 1995  pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995, aşa cum a fost aprobată prin Legea nr. 66/1995    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 241 din 28 iulie 1995 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995, aşa cum a fost aprobată prin Legea nr. 66/1995

EMITENT: MINISTERUL MUNCII ŞI PROTECŢIEI SOCIALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 180 din 11 august 1995

    Ministru de stat, ministrul muncii şi protecţiei sociale şi ministru de stat, ministrul finanţelor,
    în temeiul Hotărârii Guvernului nr. 501/1995 privind autorizarea Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi a Ministerului Finanţelor de a emite norme de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995 cu privire la condiţiile de creştere a salariilor în anul 1995 la regii autonome şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, aşa cum a fost aprobate prin Legea nr. 66/1995,
    emit următorul ordin:

    1. Se aprobă Normele de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995, aşa cum a fost aprobată prin Legea nr. 66/1995, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    2. Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor vor lua măsuri pentru aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

                          Ministru de stat,
               ministrul muncii şi protecţiei sociale,
                         Dan Mircea Popescu

                          Ministru de stat,
                       ministrul finanţelor,
                          Florin Georgescu

    Bucureşti, 28 iulie 1995.
    Nr. 6616.


    ANEXĂ


                               NORME DE APLICARE
             a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
             1/1995, aşa cum a fost aprobată prin Legea nr. 66/1995

    Determinarea salariului mediu aferent lunii noiembrie 1994

    1. - (1) Salariul mediu aferent lunii noiembrie 1994 este cel rezultat din însumarea valorii medii a drepturilor salariale, care se acordă în mod regulat în fiecare lună, cu valoarea medie a drepturilor salariale care se acorda cu caracter ocazional, corespunzătoare lunii noiembrie, potrivit contractului colectiv de muncă negociat în anul 1994, înregistrate în costurile aferente întregii activităţi desfăşurate în luna noiembrie 1994.
    La determinarea salariului mediu se va lua în calcul numărul persoanelor cu contract de muncă pe perioada determinată sau nedeterminată existente în unitate şi sumele primite de acestea potrivit acestor contracte. În calculul numărului nu se cuprind persoanele cărora li s-au acordat concedii pentru creşterea copilului până la împlinirea vârstei de un an a acestuia.
    (2) În calculul sumelor prevăzute la alin. (1) nu se cuprind:
    a) drepturile salariale care se acordă în lei şi în valuta personalului român detaşat să lucreze în străinătate, pentru realizarea lucrărilor contractate cu partenerul extern;
    b) drepturile băneşti care se acordă managerilor în temeiul contractului de management;
    c) indemnizaţiile care se acorda membrilor consiliilor de administraţie şi cenzorilor;
    d) sumele care se acorda pentru realizarea unor lucrări sau pentru desfăşurarea unor activităţi pe bază de contract civil.
    2. Drepturile salariale medii care se acordă în mod regulat în fiecare lună sunt cele care se referă la: salariul de bază corespunzător timpului lucrat în cazul formei de salarizare în regie sau câştigul realizat în cazul aplicării altor forme de salarizare, sporul de vechime în muncă, sporurile acordate pentru condiţii de muncă, sporul pentru orele lucrate în timpul nopţii, sporul pentru lucrul sistematic peste programul normal, sporul pentru exercitarea unei funcţii suplimentare, sporul pentru ore suplimentare şi altele asemenea. În calcul vor fi luate şi: indemnizaţiile pentru concediul de odihna; indemnizaţiile pentru concedii medicale plătite din fondul de salarii; sumele acordate potrivit contractului colectiv de muncă, în cazuri excepţionale, când, din motive tehnice sau din alte motive, activitatea a fost întreruptă, cu condiţia ca încetarea lucrului să nu se fi produs din vina salariaţilor şi dacă în tot acest timp au rămas la dispoziţia unităţii; suma reprezentând premii din fondul de salarii, constituită lunar; drepturile în natura acordate salariaţilor în baza prevederilor din contractele colective de muncă, transformate în bani, potrivit modului de evaluare stabilit prin Legea nr. 32/1991, republicată.
    La determinarea drepturilor salariale medii prevăzute mai sus se iau în considerare sumele înregistrate în statele de plată, înainte de aplicarea reţinerilor din salariu, inclusiv cele pentru abateri disciplinare.
    3. Drepturile salariale medii cu caracter ocazional sunt cele care se referă la: sumele acordate sub formă de prima de vacanţă, primele de sfârşit de an, sumele acordate salariaţilor din fondul de salarii pentru zilele libere de care aceştia beneficiază în cazul unor evenimente familiale deosebite, pentru zilele festive şi de sărbătoare sau pentru alte zile libere, precum şi alte drepturi cu caracter ocazional acordate din fondul de salarii.

    Calculul salariului mediu în fiecare luna de aplicare a condiţiilor prevăzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995, aşa cum a fost aprobată prin Legea nr. 66/1995

    4. - (1) În fiecare luna de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995, la salariul mediu aferent lunii noiembrie 1994, determinat potrivit prevederilor pct. 1 din prezentele norme, se adauga:
    a) - valoarea medie a drepturilor salariale cu caracter ocazional, acordate în luna curentă, până la nivelul negociat în anul 1994 şi care nu se găsesc în salariul mediu aferent lunii noiembrie 1994;
    b) - valoarea medie a drepturilor salariale cu caracter ocazional acordate în luna curentă până la nivelul negociat în anul 1994, potrivit contractului colectiv de muncă, peste valoarea drepturilor respective, cuprinsă în salariul mediu aferent lunii noiembrie 1994;
    c) - valoarea medie a sumelor acordate în luna curentă, potrivit contractului colectiv de muncă în anul 1994, peste cele luate în calculul salariului mediu aferent lunii noiembrie 1994, reprezentând: indemnizaţii pentru concediu de odihna şi concediu medical, prime plătite din fondul de salarii, sporul pentru vechime în muncă sau alte sporuri cu caracter specific, sporul pentru ore suplimentare efectuate (inclusiv suma reprezentând salariile de bază corespunzătoare acestor ore suplimentare), diferenţele (adaosurile) rezultate prin utilizarea formelor de salarizare, în condiţiile menţinerii aceloraşi norme de muncă din luna noiembrie 1994, drepturi salariale cuvenite persoanelor definitivate pe funcţie după expirarea perioadei de proba şi absolvenţilor instituţiilor de învăţământ cărora le-a expirat perioada de 9 luni de la angajare, precum şi alte sume suplimentare acordate ulterior lunii noiembrie 1994 potrivit contractului colectiv de muncă negociat înainte de 1 noiembrie 1994.
    Din valorile medii rezultate potrivit celor prevăzute la lit. a), b) şi c) se elimina efectul promovării personalului în categorii şi funcţii.
    În calculul valorilor medii prevăzute la lit. a), b) şi c) se includ în mod corespunzător şi sumelor suplimentare ce se acorda potrivit contractului colectiv de muncă negociat pentru anul 1994 personalului detaşat, trecut temporar în alta muncă sau transferat, în cadrul aceleiaşi unităţi, de la o filiala la altă filiala, la care nivelul de salarizare stabilit prin contractul colectiv de muncă este mai mare.
    (2) În cazul în care unele drepturi salariale prevăzute în contractul colectiv de muncă pentru anul 1994 au fost transformate total sau parţial în alte drepturi salariale, drepturile salariale rezultate din transformare se iau în considerare în limita sumei corespunzătoare drepturilor la care s-a renunţat, calculată în baza contractului colectiv de muncă pentru anul 1994.
    5. Începând cu data de aplicare a hotărârilor Guvernului privind indexarea salariilor în anul 1995, la salariul mediu, determinat potrivit pct. 4 din prezentele norme, se adauga valoarea indexării medii pe salariat aferentă perioadei respective, stabilită prin hotărâre a Guvernului.
    6. În cazul unităţilor la care rezultă creşteri sau reduceri ale numărului mediu de personal faţă de luna noiembrie 1994 şi care conduc la majorarea salariului mediu, determinata de modificarea ponderii personalului încadrat pe niveluri de salarizare, salariul mediu aferent lunii noiembrie 1994 se majorează cu valoarea rezultată ca efect al aplicării coeficientului stabilit potrivit exemplului privind modul de calcul prezentat în anexa nr. 1 la prezentele norme.
    7. Salariul mediu calculat potrivit pct. 4-6 din prezentele norme se majorează, în fiecare lună de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995, aşa cum a fost aprobată prin Legea nr. 66/1995, în raport cu indicatorii de eficienta, fără a putea depăşi partea din efectul creşterii productivităţii muncii, respectiv a eficientei economice a activităţii, determinata potrivit prevederilor din hotărârile Guvernului aprobate în acest sens pentru anul 1995.
    8. Numărul mediu de personal cu contract de muncă pe durata determinată sau nedeterminată care se ia în calcul la stabilirea salariului mediu este cel determinat potrivit metodologiei elaborate de Comisia Naţională pentru Statistica.
    9. - (1) În cazul unităţilor care se afla în situaţiile precizate la art. 2 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995, aşa cum a fost aprobată prin Legea nr. 66/1995, şi care utilizează nivelul stabilit potrivit articolului menţionat, la acest salariu mediu aferent lunii noiembrie 1994 unităţile pot aplica numai prevederile de la pct. 4 alin. (1) lit. a), alin. (2), pct. 5 şi 7 din prezentele norme.
    (2) Corecţia fondului de salarii în raport cu creşterea eficientei economice pentru luna noiembrie 1994, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 13/1994, aşa cum a fost aprobată prin Legea nr. 66/1995, se va face potrivit modului de calcul prevăzut în anexa nr. 2 la prezentele norme.
    Urmărirea creşterii salariului mediu în cursul anului 1995, faţă de cel aferent lunii noiembrie 1994, în condiţiile prevăzute la art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995, aşa cum a fost aprobată prin Legea nr. 66/1995
    10. - (1) Lunar, de la data aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995, fiecare regie autonomă şi societate comercială cu capital majoritar de stat urmăreşte încadrarea salariului mediu realizat în nivelul salariului mediu calculat potrivit normelor.
    (2) Diferenţele reprezentând economii la salariul mediu, rezultate din aplicarea prevederilor alin. (1), se cumulează, în luna următoare, cu salariul mediu calculat potrivit normelor.
    (3) La regiile autonome, în lunile în care, prin aplicarea prevederilor alin. (1) sau, după caz, alin. (2), rezulta o depăşire a salariului mediu calculat potrivit normelor, se aplica prevederile art. 3 lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995.
    (4) La societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, în cazul în care, cumulat de la data aplicării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995, rezulta depăşiri ale salariului mediu calculat potrivit normelor, se aplica prevederile art. 3 lit. b) şi ale art. 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995.
    Impozitul suplimentar datorat trimestrial se calculează ca diferenţa între impozitul suplimentar calculat pe perioada cumulată până la finele fiecărui trimestru şi cel efectiv plătit la finele trimestrului anterior.
    11. În aplicarea prevederilor art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995, salariul mediu din luna curentă este cel efectiv plătit în luna respectivă, corespunzător drepturilor salariale acordate personalului cu contract de muncă pe durata determinata sau nedeterminată şi care au fost înregistrate în costurile aferente întregii activităţi desfăşurate după data de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995.
    12. La unităţile la care în contractul colectiv de muncă negociat în anul 1994 s-a prevăzut acordarea unor drepturi ocazionale fără a fi stabilite cuantumuri, în aplicarea prevederilor pct. 4 din prezentele norme, cuantumul ce poate fi luat în calcul în anul 1995 va fi cel rezultat din raportul dintre valoarea medie a dreptului ocazional acordat în perioade anterioare anului 1995 şi salariul mediu la nivelul realizat în luna în care dreptul respectiv a fost acordat.

    Dispoziţii finale

    13. În anexa nr. 3 la prezentele norme se prezintă exemplificativ modul de aplicare a prevederilor prezentelor norme.
    14. În vederea aplicării prevederilor art. 6 şi 7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995, aşa cum a fost aprobată prin Legea nr. 66/1995, unităţile vor întocmi documentaţia de fundamentare pentru calculul salariului mediu aferent lunii noiembrie 1994, documentaţie care, după aprobarea de către conducătorul unităţii, va fi înregistrată la direcţiile de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti.
    Documentaţia de fundamentare va cuprinde şi drepturile salariale cu caracter ocazional care urmează să fie luate în calcul în anul 1995, nominalizate în baza contractului colectiv de muncă pentru anul 1994, ca urmare a aplicării Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995.
    15. Prezentele norme se aplica de la data intrării în vigoare a prevederilor Legii nr. 66/1995 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995, data la care Normele metodologice pentru explicarea unor prevederi cuprinse în Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995, elaborate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale şi Ministerul Finanţelor cu nr. 5.984 şi, respectiv, 11.606 din 8 mai 1995, îşi încetează aplicabilitatea.


    ANEXA 1
    ------
la norme

                                   EXEMPLU
        privind modul de calcul pentru creşterea salariului mediu din luna
      de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1995, aşa cum
       a fost aprobată prin Legea nr. 66/1995, faţă de cel aferent lunii
       noiembrie 1994, în condiţiile modificării ponderii personalului
        încadrat pe niveluri de salarizare ca urmare a creşterii sau
                  reducerii numărului mediu de personal

   Ipoteza: Numărul mediu de personal a crescut faţă de luna noiembrie 1994 cu
            505 persoane şi, ca urmare, a fost necesară aprobarea unui nou stat
            de funcţii, în care, pe lângă posturile existente în luna noiembrie,
            au fost incluse posturi determinate de majorarea numărului total de
            personal din luna curentă.

────────────────────────────────────────────────────────────────────
        Noiembrie 1994 Luna curentă din anul 1995
────────────────────────────────────────────────────────────────────
  Coeficient de Număr de Coeficient de Număr de
  ierarhizare a personal ierarhizare a personal
salariilor de bază salariilor de bază
────────────────────────────────────────────────────────────────────
        1 2 3 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────
       1,0 1.000 1,0 1.000
       1,2 1.000 1,2 1.000
        - - 1,4 200
       1,5 1.000 1,5 1.000
        - - 1,6 100
       1,8 500 1,8 550
       2,0 100 2,0 150
       3,0 300 3,0 400
       3,2 10 3,2 10
        - - 3,5 5
       4,0 3 4,0 3
       4,5 2 4,5 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────
        X Total = 3.915 X Total = 4.420
────────────────────────────────────────────────────────────────────


    Luna noiembrie 1994
    (1.000 x 1,0 + 1.000 x 1,2 + 1.000 x 1,5 + 500 x 1,8 + 100 x 2,0 + 300 x 3,0 + 10 x 3,2 + 3 x 4,0 + 2 x 4,5) : 3.915 = 5.753 : 3.915 = 1,47

    Luna curentă din anul 1995
    (1.000 x 1,0 + 1.000 x 1,2 + 200 x 1,4 + 1.000 x 1,5 + 100 x 1,6 + 550 x 1,8 + 150 x 2,0 + 400 x 3,0 + 10 x 3,2 + 5 x 3,5 + 3 x 4,0 + 2 x 4,5) : 4.420 = 6.700,5 : 4.420 = 1,52

    Calculul coeficientului pe baza căruia se determină efectul modificării ponderii personalului încadrat pe niveluri de salarizare a creşterii sau reducerii numărului mediu de personal = 1,52 : 1,47 = 1,03

    NOTĂ:
    - Coeficienţii de ierarhizare a nivelului salariilor de bază luaţi în calcul sunt cei prevăzuţi în grila de salarizare din contractul colectiv de muncă pentru anul 1994, pentru personalul încadrat pe posturile respective.
    - În cazul unităţilor care în contractul colectiv de muncă pentru anul 1994 au prevăzute niveluri ale salariilor de bază şi nu coeficienţi de ierarhizare, aceştia se determină prin raportarea salariilor de bază respective, la nivelul minim al salariului de bază negociat de unitate prin contractul colectiv de muncă.
    - În cazul unităţilor la care, prin contractul colectiv de muncă pentru anul 1994, s-au prevăzut salarii de bază între limite, pe niveluri de calificare şi funcţii, coeficienţii de ierarhizare se determină prin raportarea salariilor de bază, stabilite prin contractele individuale de muncă, conform statului de funcţii, la nivelul minim al salariului de bază negociat de unitate prin contractul colectiv de muncă.


    ANEXA 2
    ------
la norme


                           CORECŢIA FONDULUI DE SALARII
     în raport cu creşterea eficienţei economice pentru luna noiembrie 1994,
            potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 13/1994,
                aşa cum a fost aprobată prin Legea nr. 66/1995


 1. Salariul mediu brut de calcul pentru luna noiembrie 1994 calculat conform
    Ordonanţei Guvernului nr. 13/1994 lei/persoană.

 2. Fondul de salarii pentru care nu exista obligaţia plăţii impozitului
    suplimentar în anul 1994 (exclusiv corecţia pe seama eficienţei) mii lei

 3. Suma reprezentând majorarea pentru creşterea eficienţei economice calculată
    în raport cu rezultatele întregului an 1994 pe baza indicatorilor de
    eficienţă aprobaţi (Hotărârea Guvernului nr. 71/1994; Hotărârea Guvernului
    nr. 435/1994; Hotărârea Guvernului nr. 465/1994; Hotărârea Guvernului
    nr. 466/1994; Hotărârea Guvernului nr. 821/1994) în mii lei

 4. Ponderea sumei reprezentând majorarea pentru creşterea eficienţei economice
    în totalul fondului de salarii pentru care nu există obligaţia plăţii unui
    impozit suplimentar în anul 1994 (pct. 3 : pct. 2) x 100%

 5. Salariul mediu brut de calcul pentru luna noiembrie 1994 corectat în raport
    cu creşterea eficienţei economice pct. 1 x (100 + pct. 4)/100 lei/persoană.    ANEXA 3
    -------
la norme

                    MODEL EXEMPLIFICATIV DE APLICARE A NORMELOR


───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
                                      Noiembrie 1994 Luna curentă 1995 Creşteri medii salariale
                                    ------------------ ----------------- ---------------------------------
               Denumirea din care: Observaţii
Nr. elementului Suma Valoare Suma Valoare Total ----------------------- (pentru col. 3
crt. de fundamentare (mii medie (mii medie col. 5 - Efectul Realizate şi/sau col. 8)
                                    lei) (lei/ lei) (lei/ col. 3) indexării şi potrivit
                                             persoană) persoană) majorării pct. 4
                                                                                       salariilor*) din norme
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 A. Număr mediu de personal 1000 1100
      realizat (pct. 8 din norme)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 B. Calculul salariului mediu
      aferent lunii noiembrie
      1994
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 I. Drepturi salariale
      acordate cu caracter
      repetitiv luna de luna
      (stabilite conform pct. 2
      din norme cu completările
      prevăzute la pct. 4 din
      norme:
      Suma rd. I. 1 + .... rd.
      I. 17) 235.000 235.000 351.703 319.730 90.130 73.220 17.210
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Suma corespunzătoare
      salariului de bază pentru
      timpul lucrat în cazul
      formei de salarizare în
      regie şi/sau câştigul
      realizat prin aplicarea
      altor forme de salarizare,
      din care: 131.670 131.670 206.800 188.000 56.330 54.880 1.450
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 a). Suma corespunzătoare
      salariului de bază pentru
      timpul lucrat în cazul
      formei de salarizare în
      regie 125.000 125.000 190.300 173.000 48.000 48.000 -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 b). Suma corespunzătoare Suma de 1450 lei
      câştigului realizat prin reprezintă
      aplicarea altor forme de valoarea medie a
      salarizare 6.670 6.670 16.500 15.000 8.330 6.880 1.450 efectului
                                                                                                                depăşirilor prin
                                                                                                                aplicarea formelor
                                                                                                                de salarizare în
                                                                                                                condiţiile
                                                                                                                menţinerii
                                                                                                                normelor de muncă
                                                                                                                din luna noiembrie
                                                                                                                1994 (pct. 4 lit.
                                                                                                                c) din norme)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. Suma corespunzătoare Suma de 1500 lei
      sporului de vechime în reprezintă
      muncă 18.750 18.750 26.400 24.000 5.250 3.750 1.500 valoarea medie a
                                                                                                                sporului de
                                                                                                                vechime acordat
                                                                                                                în luna curentă
                                                                                                                peste cel luat în
                                                                                                                calcul în luna
                                                                                                                noiembrie 1994,
                                                                                                                ca urmare a
                                                                                                                modificării
                                                                                                                repartizării
                                                                                                                personalului pe
                                                                                                                transe de
                                                                                                                vechime.
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3. Suma corespunzătoare Suma de 4400 lei
      sporurilor acordate pentru reprezintă
      condiţii de muncă valoarea medie a
      (condiţii grele, sporurilor
      periculoase, nocive) 25.000 25.000 37.400 34.000 9.000 4.600 4.400 acordate în plus
                                                                                                                peste cele luate
                                                                                                                în calcul în luna
                                                                                                                noiembrie 1994,
                                                                                                                ca urmare a
                                                                                                                creşterii
                                                                                                                numărului de
                                                                                                                beneficiari
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

----------
   *) Inclusiv efectul modificării ponderii personalului încadrat pe niveluri de salarizare, efectul creşterii gradului de
utilizare a timpului de lucru şi efectul promovării personalului.
----------

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

 4. Suma corespunzătoare
      sporului pentru orele
      lucrate în timpul nopţii 1.000 1.000 1.100 1.000 - 300 -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5. Suma corespunzătoare
      sporului pentru lucrul
      sistematic peste programul
      normal 1.670 1.670 2.420 2.200 530 530 -
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 6. Suma corespunzătoare
      sporului pentru exercitarea
      unei funcţii suplimentare - - - - - - - Se ia în calcul
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 7. Suma corespunzătoare Suma de 600 lei
      sporului pentru ore reprezintă
      suplimentare, inclusiv valoarea medie
      suma reprezentând acordata în luna
      salariile de bază curentă peste cea
      corespunzătoare acestor luată în calculul
      ore suplimentare 2.500 2.500 4.400 4.000 1.500 900 600 salariului mediu
                                                                                                                aferent lunii
                                                                                                                noiembrie 1994
                                                                                                                (pct. 4 lit. c)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 8. Suma corespunzătoare Suma de 6.900 lei
      indemnizaţiilor pentru reprezintă
      concedii de odihna 16.670 16.670 30.800 28.000 11.330 4.430 6.900 valoarea medie a
                                                                                                                indemnizaţiilor
                                                                                                                de concedii de
                                                                                                                odihna acordate
                                                                                                                în luna curentă
                                                                                                                peste nivelul
                                                                                                                celor luate în
                                                                                                                calculul
                                                                                                                salariului mediu
                                                                                                                aferent lunii
                                                                                                                noiembrie 1994
                                                                                                                (pct. 4 lit. c)
                                                                                                                din norme)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 9. Suma corespunzătoare Suma de 1.500 lei
      indemnizaţiilor pentru reprezintă
      concedii medicale plătite valoarea medie a
      din fondul de salarii 4.170 4.170 8.470 7.700 3.530 2.030 1.500 indemnizaţiilor
                                                                                                                pentru concedii
                                                                                                                medicale acordate
                                                                                                                în luna curentă
                                                                                                                peste nivelul
                                                                                                                celor luate în
                                                                                                                calculul
                                                                                                                salariului mediu
                                                                                                                aferent lunii
                                                                                                                noiembrie 1994
                                                                                                                (pct. 4 lit. c)
                                                                                                                din norme)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
10. Suma corespunzătoare Suma de 200 lei
      premiilor constituite reprezintă
      lunar din fondul de valoarea medie a
      salarii pentru luna premiilor plătite
      noiembrie 1994 în luna curentă
      înregistrate în costurile la nivelul
      aferente acestei luni, şi prevederilor din
      suma corespunzătoare contractul
      premiilor plătite în colectiv de muncă
      limita fondului constituit din anul 1994
      lunar din fondul de peste nivelul
      salarii al lunii curente 24.000 24.000 28.600 26.000 2.000 1.800 200 celor luate în
                                                                                                                calculul
                                                                                                                salariului mediu
                                                                                                                aferent lunii
                                                                                                                noiembrie 1994
                                                                                                                (pct. 4 lit. c)
                                                                                                                din norme)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
11. Alte sporuri cu caracter
      permanent specifice
      unităţii prevăzute în
      contractele colective de
      muncă din anul 1994 - - - - - - - Se iau în calcul
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
12. Sume rezultate din
      aplicarea sporurilor în
      cuantumul prevăzut în
      contractele colective de
      muncă din anul 1994 x x - - - - - Se iau în calcul
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
13. Suma corespunzătoare
      drepturilor salariale
      cuvenite persoanelor
      definitivate pe funcţie
      după expirarea perioadei
      de proba şi absolvenţilor
      instituţiilor de
      învăţământ cărora le-a
      expirat perioada de 9 luni
      de la angajare - - - - - - - Se iau în calcul
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
14. Sume acordate potrivit
      contractului colectiv de
      muncă salariaţilor care au
      rămas la dispoziţia
      unităţii, în cazuri
      excepţionale, când
      activitatea a fost
      întreruptă 4.980 4.980 - - - - - Se iau în calcul
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
15. Sume corespunzătoare
      diminuărilor salariilor de
      bază pentru abateri
      disciplinare 420 420 x x x x x Se iau în calcul
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
16. Suma corespunzătoare Suma de 660 lei
      drepturilor acordate reprezintă
      salariaţilor în natura şi creşterea valorii
      evaluate potrivit Legii aceloraşi
      nr. 32/1991 4.170 4.170 5.313 4.830 660 - 660 drepturi în
                                                                                                                natura, luate în
                                                                                                                calculul
                                                                                                                salariului mediu
                                                                                                                aferent lunii
                                                                                                                noiembrie 1994,
                                                                                                                ca urmare a
                                                                                                                modificării
                                                                                                                preturilor
                                                                                                                acestora
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
17. Alte sume suplimentare
      acordate ulterior lunii
      noiembrie 1994, potrivit
      contractului colectiv de
      muncă negociat înainte de
      1 noiembrie 1994 x x - - - - - Se iau în calcul
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
II. Drepturi salariale cu
      caracter ocazional
      (potrivit pct. 3 din
      norme, cu completările
      prevăzute la pct. 4 din
      norme: Suma rd. II. 1 +
      rd. II. 3 + rd. II. 4 +
      rd. II. 5) 5.000 5.000 75.850,5 68.955 63.955 - 63.955
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 1. Sume acordate sub forma de Suma de 830 lei
      prima de vacanta 5.000 5.000 6.413 5.830 830 - 830 reprezintă
                                                                                                                valoarea medie a
                                                                                                                primei de de
                                                                                                                vacanta acordata
                                                                                                                peste valoarea
                                                                                                                cuprinsă în
                                                                                                                salariul mediu
                                                                                                                aferent lunii
                                                                                                                noiembrie 1994
                                                                                                                pentru personalul
                                                                                                                plecat în plus în
                                                                                                                concediu de
                                                                                                                odihna (pct. 4
                                                                                                                lit. b) din
                                                                                                                norme)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 2. Suma corespunzătoare Prima de sfârşit
      primelor de sfârşit de an 83.330 83.330 - - - - - de an acordata în
                                                                                                                avans în luna
                                                                                                                noiembrie 1994 nu
                                                                                                                se ia în calcul
                                                                                                                la determinarea
                                                                                                                salariului mediu
                                                                                                                aferent acestei
                                                                                                                luni
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 3. Sume acordate salariaţilor Suma de 625 lei
      în cazul unor evenimente reprezintă
      familiale deosebite - - 687,5 625 625 - 625 valoarea medie
                                                                                                                acordata în luna
                                                                                                                curentă, la
                                                                                                                nivelul negociat
                                                                                                                în anul 1994
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 4. Sume acordate salariaţilor Suma de 62.500
      pentru zile festive şi de lei reprezintă
      sărbătoare - - 68.750 62.500 62.500 - 62.500 valoarea medie pe
                                                                                                                salariat acordata
                                                                                                                cu ocazia zilei
                                                                                                                festive a
                                                                                                                unităţii
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 5. Sume reprezentând drepturi
      salariale cu caracter
      ocazional care nu se
      regăsesc în salariul mediu
      aferent lunii noiembrie,
      dar sunt prevăzute în
      contractul colectiv de
      muncă în anul 1994 (pct. 4
      lit. a) din norme) x x - - - - - Se iau în calcul
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
III. Drepturi salariale incluse
      în costurile unor perioade
      anterioare, plătite în
      luna noiembrie 1994 420 420 x x x x x Nu se iau în calcul
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
IV. Drepturi salariale incluse
      în costurile unor perioade
      anterioare datei de
      aplicare a Ordonanţei de
      urgenţă a Guvernului
      nr. 1/1995, plătite
      ulterior datei de aplicare
      a acesteia x x - - - - - Nu se iau în calcul
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 V. Drepturi salariale incluse Se iau în calcul în
      în costurile lunii mod corespunzător
      noiembrie 1994, plătite în
      lunile următoare - - x x x x x
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
VI. Suma corespunzătoare
      drepturilor salariale
      rezultate din
      transformarea totala sau
      parţială a unor drepturi
      salariale prevăzute în
      contractul colectiv de
      muncă pentru anul 1994
      (pct. 4 alin (2) din
      norme):
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      1. Denumirea dreptului
         salarial la care se
         renunţă total sau
         parţial - - x x x x x
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      2. Denumirea dreptului Se iau în calcul
         salarial rezultat din în limita sumei
         transformarea totala corespunzătoare
         sau parţială x x - - - - - drepturilor la
                                                                                                                care s-a renunţat
                                                                                                                total sau parţial
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 C. Salariul mediu aferent
      lunii noiembrie 1994 (rd.
      I + rd. II + rd. V) x 240.000 x x x x x
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 D. Salariul mediu potrivit
      statului de plata pentru
      personalul încadrat cu
      contract de muncă pe
      durata determinata şi
      nedeterminată,
      corespunzător drepturilor
      salariale înregistrate în
      costurile aferente
      întregii activităţi
      desfăşurate după data de
      aplicare a Ordonanţei de
      urgenţă a Guvernului
      nr. 1/1995, aşa cum a fost
      aprobată prin Legea
      nr. 66/1995 (rd. I + rd.
      II; după caz se ia în
      calcul şi rd. VI) x x x 388.685 x x x
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 E. Analiza creşterii
      salariului mediu în luna
      curentă faţă de salariul
      mediu aferent lunii
      noiembrie 1994, în
      condiţiile stabilite la
      art. 2 alin. (2) din
      Ordonanţa de urgenţă
      nr. 1/1995, aşa cum a fost
      aprobată prin Legea
      nr. 66/1995
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      a) modificarea ponderii
         încadrării personalului
         pe niveluri de
         salarizare ca urmare a
         creşterii sau reducerii
         numărului mediu de
         personal
                                                                 = 2.160 lei 2.160 lei =
                                                                                                                240.000 lei (rd.
                                                                                                                C) x (coeficientul
                                                                                                                de corecţie
                                                                                                                calculat potrivit
                                                                                                                modelului
                                                                                                                exemplificativ de
                                                                                                                calcul din anexa
                                                                                                                nr. 1 la norme - 1)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      b) acordarea în luna
         curentă a unor drepturi
         salariale luate în
         calcul la nivelul
         negociat în anul 1994
         şi care nu se regăsesc
         integral în salariul
         mediu aferent lunii
         noiembrie 1994 (rd. I
         col. 8 + rd. II col. 8) = 81.165 lei*)
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      c) majorarea salariilor cu
         valoarea indexării
         medii pe salariat
         stabilită prin hotărâre
         a Guvernului = 36.500 lei
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      d) preluarea unei părţi Suma de 27.100
         din efectul creşterii lei reprezintă
         productivităţii muncii, partea din
         respectiv a eficientei efectul creşterii
         economice activităţii eficientei
         determinată pe baza economice, care
         indicatorilor specifici poate fi preluată
         aprobaţi prin hotărâre în salariu
         a Guvernului (pct. 7 potrivit
         din norme) = 27.100 lei hotărârilor
                                                                                                                Guvernului
                                                                                                                aprobate în acest
                                                                                                                sens pentru anul
                                                                                                                1995
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
      e) diferenţa reprezentând
         economie rezultată
         potrivit pct. 10 alin.
         (2) din norme, din luna
         precedentă = 5.000 lei
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 F. Salariul mediu calculat în
      luna curentă a anului 1995
      [rd. C + rd. E. a) + rd.
      E. b) + rd. E. c) + E. d)
      + rd. E. e)] = 391.925 lei
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
 G. Diferenţa calculată Suma de 3.240 lei
      potrivit pct. 10 din norme reprezintă
      (rd. F rd. D) = 391.925 economie, care,
      lei - 388.685 lei = 3.240 lei potrivit pct. 10
                                                                                                                alin. (2) din
                                                                                                                norme, se
                                                                                                                cumulează în luna
                                                                                                                următoare cu
                                                                                                                salariul mediu
                                                                                                                calculat
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


----------
    *) Suma ce se va lua în calcul trebuie să rezulte din fundamentarea, potrivit normelor, pentru fiecare drept salarial în parte,
pe baza documentelor primare întocmite de unitate.
----------

                                   ------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016