Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 241 din 23 decembrie 2020  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condiţiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 241 din 23 decembrie 2020 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condiţiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 1288 din 24 decembrie 2020
    Având în vedere prevederile art. 7^1 alin. (10), art. 22 alin. (1^1), art. 53, art. 55 alin. (1), art. 56 alin. (3), art. 57 alin. (1) şi (6), art. 62 alin. (1) lit. h^3), art. 75 alin. (1) lit. d) din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 171/2020 pentru aprobarea Condiţiilor de furnizare a energiei electrice de către furnizorii de ultimă instanţă, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 876 din 25 septembrie 2020, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
    "ART. 4
    (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2021, ca urmare a eliminării tarifelor reglementate, consumul de energie electrică al clienţilor casnici din portofoliul unui furnizor de ultimă instanţă care nu au ales o ofertă concurenţială şi nu au încheiat un contract pe piaţa concurenţială se facturează de către furnizorul de ultimă instanţă la preţul din oferta pentru serviciul universal, stabilit în conformitate cu prevederile din anexa la prezentul ordin.
    (2) În cazul clienţilor casnici din portofoliul unui furnizor de ultimă instanţă care încheie, în baza uneia dintre ofertele concurenţiale, transmisă conform prevederilor dintre anexa la prezentul ordin sau publicată, conform reglementărilor în vigoare, de către operatorul economic care are şi calitatea de furnizor de ultimă instanţă, un contract cu intrare în vigoare în perioada 1-31 ianuarie 2021, consumul de energie electrică realizat în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 şi data intrării în vigoare a noului contract se facturează la preţul din oferta de serviciu universal comunicată de către furnizorul de ultimă instanţă.
    (3) În cazul clienţilor casnici din portofoliul unui furnizor de ultimă instanţă, care încheie cu un alt furnizor un contract concurenţial cu intrare în vigoare în perioada 1-31 ianuarie 2021, consumul de energie electrică din perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 şi data intrării în vigoare a contractului concurenţial se facturează la preţul din oferta pentru serviciu universal comunicată de către furnizorul de ultimă instanţă.
    (4) Operatorii economici care au şi calitatea de furnizori de ultimă instanţă, care încheie contracte concurenţiale cu clienţii casnici în condiţiile prevăzute la alin. (2), includ într-o factură emisă în termen de maximum 90 de zile de la data încetării contractului încheiat în calitate de furnizor de ultimă instanţă cu clientul casnic o regularizare comercială, astfel încât valoarea consumului de energie electrică realizat de aceşti clienţi în perioada cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 şi data încetării contractului încheiat cu furnizorul de ultimă instanţă, rezultată după aplicarea regularizării, să fie aceeaşi cu valoarea care ar fi rezultat în condiţiile aplicării, în aceeaşi perioadă, a ofertei concurenţiale pe baza căreia a fost încheiat contractul concurenţial.
    (5) Prin derogare de la prevederile pct. 4 subpct. 4.4 alin. (7) din Condiţiile generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 88/2015 pentru aprobarea contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, a condiţiilor generale pentru furnizarea energiei electrice la clienţii finali ai furnizorilor de ultimă instanţă, a modelului facturii de energie electrică şi a modelului convenţiei de consum energie electrică, utilizate de furnizorii de ultimă instanţă, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi de la prevederile art. 27 alin. (1) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019, cu modificările şi completările ulterioare, în situaţia prevăzută la alin. (2) furnizorul de ultimă instanţă are obligaţia de a emite factura cu decontul final ulterior emiterii facturii prevăzute la alin. (4) şi de a o comunica clientului casnic în termen de cel mult 5 zile lucrătoare de la data emiterii.
    (6) Furnizorii care încheie contracte cu clienţii casnici în condiţiile prevăzute la alin. (3) pot să ofere o reducere la preţul din oferta concurenţială care să permită recuperarea de către client a diferenţei faţă de preţul aplicat în perioadă cuprinsă între data de 1 ianuarie 2021 şi data intrării în vigoare a contractului în regim concurenţial."

    2. La articolul 6, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 6
    (1) Furnizorii de ultimă instanţă au obligaţia de a informa clienţii din portofoliul propriu cu privire la modificarea preţului energiei electrice furnizate în termenele prevăzute în contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici ai furnizorilor de ultimă instanţă şi în contractul-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă, aprobate prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei."

    3. Anexa se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) La articolul 3, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) furnizarea energiei electrice clienţilor noncasnici care nu beneficiază de serviciu universal:
    (i) care solicită încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice cu un furnizor de ultimă instanţă;
    (ii) preluaţi pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei."

    b) La articolul 4 alineatul (2), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) în luna decembrie 2020, după aprobarea de către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei a tarifelor reglementate pentru serviciul de distribuţie şi în luna ianuarie 2021, câte o informare conform modelului prevăzut în anexa nr. 2, care va avea ataşată o ofertă pentru serviciul universal, care va conţine cel puţin elementele prevăzute la art. 39 alin. (4) din Regulamentul de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 235/2019, cu modificările şi completările ulterioare, şi cel puţin o ofertă concurenţială."

    c) La articolul 7, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Prin derogare de la prevederile alin. (1), în cazul clienţilor beneficiari de serviciu universal preluaţi de către furnizorii de ultimă instanţă în condiţiile prevăzute în regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, se aplică preţul de ultimă instanţă."

    d) Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 8
    (1) Preţul de ultimă instanţă (P_UI) se determină de către furnizorii de ultimă instanţă, pentru fiecare lună, cu următoarea formulă:
    P_UI = p_ach + p_f [lei/MWh],
    unde:
    p_ach - preţul de achiziţie a energiei electrice luat în considerare de către furnizorul de ultimă instanţă, inclusiv Tg [lei/MWh];
    p_f - componenta de furnizare stabilită de către furnizorul de ultimă instanţă, pentru o perioadă de aplicare (include costul activităţii de furnizare, costul participării în pieţele centralizate administrate de către Societatea Operatorul Pieţei de Energie Electrică şi de Gaze Naturale „OPCOM“ - S.A. şi profitul) [lei/MWh].
    (2) P_UI se aplică de către furnizorii de ultimă instanţă:
    a) clienţilor beneficiari de serviciu universal preluaţi de către furnizorii de ultimă instanţă pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, în condiţiile prevăzute în Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) clienţilor noncasnici care nu beneficiază de serviciu universal:
    (i) care solicită unui furnizor de ultimă instanţă încheierea unui contract de furnizare a energiei electrice;
    (i) preluaţi de către furnizorii de ultimă instanţă pentru că nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă în condiţiile prevăzute în Regulamentul de preluare de către furnizorii de ultimă instanţă a locurilor de consum ale clienţilor finali care nu au asigurată furnizarea energiei electrice din nicio altă sursă, aprobat prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei.
    (3) Pentru un loc de consum preluat aparţinând categoriilor de clienţi prevăzute la alin. (2), furnizorul de ultimă instanţă aplică P_UI în conformitate cu prevederile contractelor-cadru de furnizare a energiei electrice la clienţii casnici şi noncasnici ai furnizorilor de ultimă instanţă.
    (4) Începând cu luna ianuarie 2021, furnizorii de ultimă instanţă comunică Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei:
    a) valoarea P_UI şi p_ach aferente lunii următoare, în ultima zi lucrătoare a fiecărei luni;
    b) valoarea p_f aferentă unei perioade de aplicare, precum şi perioada de aplicare a acesteia, în ultima zi lucrătoare a ultimei luni din perioada de aplicare a valorii p_f. Perioada de aplicare începe la data de 1 a lunii, nu poate fi mai mică de 3 luni şi se termină în ultima zi a unei luni.
    (5) Prin derogare de la prevederile alin. (4), furnizorii de ultimă instanţă ale căror decizii de desemnare intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2021 au obligaţia să transmită informaţiile prevăzute la alin. (4) în prima zi lucrătoare a anului 2021.
    (6) În ziua lucrătoare următoare celei în care transmit către Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei informaţiile prevăzute la alin. (4), fiecare furnizor de ultimă instanţă publică pe pagina proprie de internet valorile P_UI, p_f şi p_ach."

    e) Articolul 10 se abrogă.    ART. II
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin, furnizorii de energie electrică asigură publicarea ofertelor de serviciu universal şi a ofertelor concurenţiale, în aplicaţia informatică „Comparator al ofertelor-tip de furnizare a energiei electrice“, în conformitate cu reglementările în vigoare.

    ART. III
    Furnizorii de energie electrică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin, iar direcţiile de specialitate din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

    ART. IV
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă


    Bucureşti, 23 decembrie 2020.
    Nr. 241.
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016