Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 238 din 6 octombrie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind identificarea si inregistrarea suinelor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 238 din 6 octombrie 2006  pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind identificarea si inregistrarea suinelor    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 238 din 6 octombrie 2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind identificarea si inregistrarea suinelor

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 27 octombrie 2006
ORDIN nr. 238 din 6 octombrie 2006
pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind identificarea şi înregistrarea suinelor
EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARÃ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 879 din 27 octombrie 2006


Având în vedere prevederile <>art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranta alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 215/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul art. 3 alin. (3) şi al <>art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor şi a unitãţilor din subordinea acesteia,
vazand Referatul de aprobare nr. 25.950 din 18 septembrie 2006, întocmit de Direcţia generalã sanitarã veterinara din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor,

preşedintele Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aproba Norma sanitarã veterinara privind identificarea şi înregistrarea suinelor, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Autoritatea Nationala Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranta alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispoziţii contrare.
ART. 4
Prezentul ordin transpune prevederile Directivei Consiliului 92/102/CEE , publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene (JOCE) nr. L 355 din 5 decembrie 1992, p. 32, asa cum a fost amendata ultima data prin Regulamentul Consiliului nr. 21/2004/CE , publicat în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene (JOCE) nr. L 5 din 9 ianuarie 2004, p. 8.
ART. 5
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intra în vigoare la data aderãrii României la Uniunea Europeanã.

Preşedintele Autoritãţii Naţionale
Sanitare Veterinare şi pentru
Siguranta Alimentelor,
Marian Avram

Bucureşti, 6 octombrie 2006.
Nr. 238.

ANEXA

NORMA SANITARÃ VETERINARA
privind identificarea şi înregistrarea suinelor

ART. 1
(1) Prezenta norma sanitarã veterinara stabileşte cerinţele minime pentru identificarea şi înregistrarea animalelor, fãrã a se prejudicia regulile comunitare mai detaliate care pot fi stabilite în scopul eradicarii sau controlului bolilor.
(2) Prezenta norma sanitarã veterinara se aplica, fãrã a se aduce atingere prevederilor Deciziei Comisiei 89/153/CEE privind corelarea probelor prelevate pentru examinarea reziduurilor cu animalele şi fermele de origine ale acestora şi regulilor de implementare stabilite în conformitate cu Norma sanitarã veterinara privind stabilirea principiilor care reglementeazã organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intra în România din tari terţe, aprobatã prin <>Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor nr. 83/2003 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 159 din 12 martie 2003, ce transpune în legislaţia nationala Directiva Consiliului 91/496/CEE .
ART. 2
În sensul prezentei norme sanitare veterinare, se aplica urmãtoarele definiţii:
a) animal - orice animal din speciile la care se referã Norma sanitarã veterinara privind problemele de sãnãtate a animalelor ce afecteazã comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 61/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 din 30 martie 2006, ce transpune în legislaţia nationala Directiva Consiliului 64/432/CEE , altul decât animalele din specia bovine;
b) exploatatie - orice întreprindere, construcţie sau, în cazul unei ferme în aer liber, orice loc în care sunt ţinute, crescute sau unde se lucreazã cu animale;
c) deţinãtor - orice persoana fizica sau juridicã responsabilã, chiar temporar, pentru animale;
d) autoritate competenta - Autoritatea Nationala Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor, ca autoritate competenta sa efectueze controale veterinare, sau orice autoritate cãreia i-a fost delegatã aceasta competenta în scopul aplicãrii prezentei norme sanitare veterinare;
e) comerţ - comerţ asa cum este definit la art. 2 din Norma sanitarã veterinara privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala, aprobatã prin <>Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor nr. 580/2002 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003, ce transpune în legislaţia nationala Directiva Consiliului 90/425/CEE .
ART. 3
(1) Autoritatea Nationala Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor trebuie sa detina o baza de date actualizatã a tuturor exploataţiilor, situate pe teritoriul României, ce deţin animale care fac obiectul prezentei norme sanitare veterinare, în care sa fie menţionate speciile de animale deţinute şi deţinãtorii acestora. Asemenea exploataţii trebuie sa rãmânã în baza de date menţionatã timp de 3 ani consecutivi din momentul în care nu va mai exista niciun animal în exploatatie. Aceasta baza de date va include, de asemenea, marca sau mãrcile care permit identificarea exploatatiei, în conformitate cu art. 5 şi 8.
(2) Comisia Europeanã, autoritatea competenta şi orice autoritate responsabilã pentru supravegherea aplicãrii Regulamentului Consiliului nr. 1.782/2003 care stabileşte norme comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi care stabileşte anumite scheme de sprijin pentru agricultori pot avea acces la toate informaţiile obţinute în baza prezentei norme sanitare veterinare.
(3) Autoritatea Nationala Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor poate fi autorizata, în baza procedurii comunitare, sa excludã de la obligativitatea înregistrãrii în baza de date prevãzutã la alin. (1) persoanele fizice care deţin un singur porc în scop de agrement sau destinat consumului personal ori luând în considerare alte circumstanţe particulare, cu condiţia ca acest animal sa fie supus, înainte de orice mişcare, controalelor stabilite de prezenta norma sanitarã veterinara.
ART. 4
(1) Orice deţinãtor de porcine menţionat în baza de date prevãzutã la art. 3 alin. (1) trebuie sa ţinã un registru în care sa fie menţionat numãrul de animale existente în exploatatie.
(2) Acest registru include o înregistrare actualizatã a miscarilor, numãrul de animale intrate sau ieşite, cel puţin pe baza miscarilor totale, specificand, dupã caz, originea sau destinaţia acestora şi data unor astfel de miscari.
(3) Marca de identificare aplicatã în conformitate cu art. 5 şi 8 trebuie sa fie menţionatã în toate cazurile.
(4) În cazul suinelor de rasa pura şi hibrizi care sunt înscrişi într-o carte genealogica a efectivului, în conformitate cu Norma privind animalele de reproducţie din specia porcine, aprobatã prin <>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 13/2006 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 146 din 15 februarie 2006, ce transpune în legislaţia nationala Directiva Consiliului 88/661/CEE , poate fi recunoscut, în baza procedurii comunitare, un sistem alternativ de înregistrare bazat pe identificare individualã, care sa permitã identificarea animalelor, dacã acesta oferã garanţiile echivalente unui registru.
(5) Orice deţinãtor furnizeazã autoritãţii competente, la cerere, toate informaţiile privind originea, identificarea şi, dupã caz, destinaţia animalelor pe care le-a avut, le-a deţinut, le-a transportat, le-a comercializat sau le-a tãiat.
(6) Orice deţinãtor de animale care urmeazã sa transporte animale la sau de la o piata ori un centru de colectare trebuie sa prezinte un document care sa conţinã detalii privind animalele în cauza operatorului pieţei sau centrului de colectare, care este un deţinãtor temporar al animalelor.
(7) Operatorul poate utiliza documentele obţinute, în conformitate cu prevederile alin. (5), pentru a efectua obligaţiile stabilite la alin. (3).
(8) Registrele şi informaţiile sunt pãstrate în exploatatie pentru o perioada de 3 ani şi vor fi puse la dispoziţia autoritãţii competente, la cerere.
ART. 5
(1) Autoritatea Nationala Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor dispune respectarea urmãtoarelor principii generale:
a) mãrcile de identificare trebuie sa fie aplicate înainte ca animalele sa pãrãseascã exploatatia de origine;
b) nicio marca nu poate sa fie îndepãrtatã sau înlocuitã fãrã permisiunea autoritãţii competente. Dacã o marca a devenit ilizibila sau a fost pierdutã, se aplica o marca noua în conformitate cu prezentul articol;
c) deţinãtorul înregistreazã orice marca noua în registrul menţionat la art. 4, pentru a se stabili o legatura cu marca anterioarã aplicatã animalului;
d) crotalia trebuie sa fie aprobatã de Autoritatea Nationala Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor, sa nu poatã fi falsificata şi sa fie lizibila pe toatã durata vieţii animalului. Aceasta trebuie sa fie imposibil de reutilizat şi sa rãmânã ataşatã animalului fãrã a-i afecta bunãstarea.
(2) Animalele trebuie sa fie marcate cat mai rapid şi, în orice caz, înainte de pãrãsirea exploatatiei, cu o crotalie sau un tatuaj care sa facã posibila stabilirea exploatatiei din care au provenit şi sa permitã ca referinta sa fie specificatã în orice document de însoţire care trebuie sa menţioneze fiecare crotalie sau tatuaj, precum şi în baza de date menţionatã la art. 3 alin. (1).
(3) Animalele care poarta o marca temporarã de identificare a lotului transportat trebuie sa fie însoţite pe parcursul deplasarii de un document care sa permitã determinarea originii, proprietarului, locului de plecare şi de destinaţie.
ART. 6
(1) Atunci când Autoritatea Nationala Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor, ca autoritate competenta din România, ca stat membru de destinaţie, decide sa nu pãstreze marca de identificare alocata animalului în exploatatia de origine, toate cheltuielile datorate înlocuirii marcii trebuie sa fie suportate de Autoritatea Nationala Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor. Atunci cînd marca a fost înlocuitã, trebuie stabilitã o legatura între identificarea alocata de autoritatea competenta a statului membru de expediere şi noua identificare alocata de Autoritatea Nationala Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor, ca autoritate competenta din România, ca stat membru de destinaţie. Aceasta legatura trebuie înregistratã în registrul prevãzut la art. 4.
(2) Opţiunea prevãzutã la alin. (1) nu poate fi invocatã în cazul animalelor destinate tãierii care sunt importate în condiţiile prevãzute la art. 8, fãrã sa fie identificate cu o noua marca, în conformitate cu art. 5.
(3) Atunci când animalele au fost comercializate, Autoritatea Nationala Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor, ca autoritate competenta din România, ca stat membru de destinaţie, poate, în sensul art. 5 din norma sanitarã veterinara aprobatã prin <>Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor nr. 580/2002 , sa aplice prevederile art. 4 din Norma sanitarã veterinara privind asistenta mutuala între autoritãţile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cooperarea acestora cu Comisia Europeanã în scopul asigurãrii aplicãrii corecte a legislaţiei din domeniile veterinar şi zootehnic, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 41/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 3 martie 2006, ce transpune în legislaţia nationala Directiva Consiliului 89/608/CEE , pentru a obţine informaţii referitoare la animale, efectivul de origine al acestora şi la orice mişcare la care acestea au fost supuse.
ART. 7
Orice informaţie referitoare la miscarile animalelor neinsotite de un certificat sau de un document solicitat de legislaţia veterinara sau zootehnica rãmâne la dispoziţia autoritãţii competente, la cerere, pentru o perioada minima care urmeazã sa fie stabilitã de aceasta.
ART. 8
(1) Orice animal importat dintr-o ţara terta care a îndeplinit condiţiile cu privire la controalele prevãzute de norma sanitarã veterinara aprobatã prin <>Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor nr. 83/2003 şi care rãmâne pe teritoriul Comunitãţii trebuie ca, în termen de 30 de zile de la efectuarea controalelor menţionate şi, în orice caz, înainte de miscarea acestuia, sa fie identificat printr-o marca, conform art. 5, în afarã cazului în care exploatatia de destinaţie este un abator situat pe teritoriul României şi animalul este efectiv tãiat în aceasta perioada de 30 de zile.
(2) Trebuie sa existe o legatura între identificarea stabilitã de ţara terta şi identificarea alocata de România, ca stat membru de destinaţie. Aceasta legatura trebuie sa fie înregistratã în registrul prevãzut la art. 4.
ART. 9
Autoritatea Nationala Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor adopta mãsuri administrative şi/sau penale necesare pentru a sanctiona orice încãlcare a legislaţiei veterinare comunitare, transpusa în legislaţia nationala în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, atunci când s-a stabilit ca marcarea, identificarea sau ţinerea registrului prevãzut la art. 4 nu a fost efectuatã în conformitate cu prevederile prezentei norme sanitare veterinare.

--------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016