Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 235 din 21 aprilie 2022  privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 235 din 21 aprilie 2022 privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special

EMITENT: Casa Naţională de Asigurări de Sănătate
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 414 din 29 aprilie 2022
    Având în vedere Referatul de aprobare al Direcţiei reglementări şi norme de contractare a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. RN 708 din 21 aprilie 2022,
    în temeiul prevederilor:
    - art. 189 alin. (1) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordinului ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 291 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 17 alin. (5) din Statutul Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 705/2021 pentru aprobarea documentelor justificative privind raportarea activităţii realizate de către furnizorii de servicii medicale şi medicamente - formulare unice pe ţară, fără regim special, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 şi 731 bis din 26 iulie 2021, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În anexa nr. 1-d, la punctul 4.1 „Desfăşurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical şi acordate în cadrul pachetului de servicii medicale de bază“, litera D se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌───────────────────┬────────┬────────┬──────┐
│ │Nr. de │ │Nr. │
│Denumirea │puncte*^│Număr de│total │
│serviciului medical│1) pe │servicii│de │
│ │serviciu│medicale│puncte│
│ │medical │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│1 │2 │3 │4 = 2 │
│ │ │ │x 3 │
├───────────────────┴────────┴────────┴──────┤
│(...) │
├───────────────────┬────────┬────────┬──────┤
│D. SERVICII │ │ │ │
│MEDICALE │X │X │X │
│DIAGNOSTICE ŞI │ │ │ │
│TERAPEUTICE*^13) │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│a) Spirometrie │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│b) Măsurarea │ │ │ │
│ambulatorie a │ │ │ │
│tensiunii arteriale│ │ │ │
│24 de ore │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│c) Măsurarea │ │ │ │
│indicelui de │ │ │ │
│presiune │ │ │ │
│gleznă-braţ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│d) Efectuarea şi │ │ │ │
│interpretarea │ │ │ │
│electrocardiogramei│ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│e) Tuşeu rectal │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│f) Tamponament │ │ │ │
│anterior epistaxis │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│g) Extracţie corp │ │ │ │
│străin din fosele │ │ │ │
│nazale │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│h) Extracţie corp │ │ │ │
│străin din │ │ │ │
│conductul auditiv │ │ │ │
│extern - inclusiv │ │ │ │
│dopul de cerumen │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│i) Administrare │ │ │ │
│medicaţie aerosoli │ │ │ │
│(nu include │ │ │ │
│medicaţia) │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│j) Evacuare fecalom│ │ │ │
│cu/fără clismă │ │ │ │
│evacuatorie │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│k) Sondaj vezical │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│l) Imobilizare │ │ │ │
│entorsă │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│m) Tratamentul │ │ │ │
│chirurgical al │ │ │ │
│panariţiului, │ │ │ │
│abcesului, │ │ │ │
│furunculului, │ │ │ │
│leziunilor cutanate│ │ │ │
│- plăgi tăiate │ │ │ │
│superficial, │ │ │ │
│înţepate │ │ │ │
│superficial, │ │ │ │
│necroze cutanate, │ │ │ │
│escare, ulcere │ │ │ │
│varicoase, │ │ │ │
│dehiscenţe plăgi, │ │ │ │
│arsuri, extracţie │ │ │ │
│corpi străini ţesut│ │ │ │
│moale (anestezie, │ │ │ │
│excizie, sutură, │ │ │ │
│inclusiv │ │ │ │
│îndepărtarea │ │ │ │
│firelor, pansament)│ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│n) Supraveghere │ │ │ │
│travaliu fără │ │ │ │
│naştere │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│o) Naştere │ │ │ │
│inopinată │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│p) Testul │ │ │ │
│monofilamentului │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│q) Peakflowmetrie │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│r) Tratamente │ │ │ │
│intramuscular, │ │ │ │
│intravenos, │ │ │ │
│subcutanat, │ │ │ │
│perfuzii │ │ │ │
│intravenoase (nu │ │ │ │
│include medicaţia) │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│s) Pansamente, │ │ │ │
│suprimat fire │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│ş) Administrarea de│ │ │ │
│oxigen până la │ │ │ │
│predarea către │ │ │ │
│echipajul de prim │ │ │ │
│ajutor │ │ │ │
└───────────────────┴────────┴────────┴──────┘

"

    2. În anexa nr. 1-d, la punctul 4.1 „Desfăşurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical şi acordate în cadrul pachetului de servicii medicale de bază“, la „Precizări“, precizarea *13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "*13) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.4.2 - nota din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare;"

    3. În anexa nr. 1-d, la punctul 8.1 „Desfăşurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical şi care pot fi acordate pacienţilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială“, litera D se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌───────────────────┬────────┬────────┬──────┐
│ │Nr. de │ │Nr. │
│Denumirea │puncte*^│Număr de│total │
│serviciului medical│1) pe │servicii│de │
│ │serviciu│medicale│puncte│
│ │medical │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│1 │2 │3 │4 = 2 │
│ │ │ │x 3 │
├───────────────────┴────────┴────────┴──────┤
│(...) │
├───────────────────┬────────┬────────┬──────┤
│D. SERVICII │ │ │ │
│MEDICALE │X │X │X │
│DIAGNOSTICE ŞI │ │ │ │
│TERAPEUTICE*^13) │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│a) Spirometrie │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│b) Măsurarea │ │ │ │
│ambulatorie a │X │X │X │
│tensiunii arteriale│ │ │ │
│24 de ore │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│c) Măsurarea │ │ │ │
│indicelui de │ │ │ │
│presiune │ │ │ │
│gleznă-braţ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│d) Efectuarea şi │ │ │ │
│interpretarea │ │ │ │
│electrocardiogramei│ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│e) Tuşeu rectal │X │X │X │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│f) Tamponament │ │ │ │
│anterior epistaxis │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│g) Extracţie corp │ │ │ │
│străin din fosele │ │ │ │
│nazale │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│h) Extracţie corp │ │ │ │
│străin din │ │ │ │
│conductul auditiv │ │ │ │
│extern - inclusiv │ │ │ │
│dopul de cerumen │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│i) Administrare │ │ │ │
│medicaţie aerosoli │ │ │ │
│(nu include │ │ │ │
│medicaţia) │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│j) Evacuare fecalom│ │ │ │
│cu/fără clismă │ │ │ │
│evacuatorie │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│k) Sondaj vezical │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│l) Imobilizare │ │ │ │
│entorsă │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│m) Tratamentul │ │ │ │
│chirurgical al │ │ │ │
│panariţiului, │ │ │ │
│abcesului, │ │ │ │
│furunculului, │ │ │ │
│leziunilor cutanate│ │ │ │
│- plăgi tăiate │ │ │ │
│superficial, │ │ │ │
│înţepate │ │ │ │
│superficial, │ │ │ │
│necroze cutanate, │ │ │ │
│escare, ulcere │ │ │ │
│varicoase, │ │ │ │
│dehiscenţe plăgi, │ │ │ │
│arsuri, extracţie │ │ │ │
│corpi străini ţesut│ │ │ │
│moale (anestezie, │ │ │ │
│excizie, sutură, │ │ │ │
│inclusiv │ │ │ │
│îndepărtarea │ │ │ │
│firelor, pansament)│ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│n) Supraveghere │ │ │ │
│travaliu fără │ │ │ │
│naştere │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│o) Naştere │ │ │ │
│inopinată │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│p) Testul │ │ │ │
│monofilamentului │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│q) Peakflowmetrie │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│r) Tratamente │ │ │ │
│intramuscular, │ │ │ │
│intravenos, │ │ │ │
│subcutanat, │ │ │ │
│perfuzii │ │ │ │
│intravenoase (nu │ │ │ │
│include medicaţia) │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│s) Pansamente, │ │ │ │
│suprimat fire │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│ş) Administrarea de│ │ │ │
│oxigen până la │ │ │ │
│predarea către │ │ │ │
│echipajul de prim │ │ │ │
│ajutor │ │ │ │
└───────────────────┴────────┴────────┴──────┘

"

    4. În anexa nr. 1-d, la punctul 8.1 „Desfăşurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical şi care pot fi acordate pacienţilor din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/ Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari ai formularelor/documentelor europene emise în baza Regulamentului (CE) nr. 883/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind coordonarea sistemelor de securitate socială“, la „Precizări“, precizarea *13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "*13) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.4.2 - nota din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare;"

    5. În anexa nr. 1-d, la punctul 9.1 „Desfăşurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical ce pot fi acordate, după caz, pacienţilor din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii (pentru cei care beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la lit. B din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021)“, litera D se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌───────────────────┬────────┬────────┬──────┐
│ │Nr. de │ │Nr. │
│Denumirea │puncte*^│Număr de│total │
│serviciului medical│1) pe │servicii│de │
│ │serviciu│medicale│puncte│
│ │medical │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│1 │2 │3 │4 = 2 │
│ │ │ │x 3 │
├───────────────────┴────────┴────────┴──────┤
│(...) │
├───────────────────┬────────┬────────┬──────┤
│D. SERVICII │ │ │ │
│MEDICALE │X │X │X │
│DIAGNOSTICE ŞI │ │ │ │
│TERAPEUTICE*^13) │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│a) Spirometrie │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│b) Măsurarea │ │ │ │
│ambulatorie a │X │X │X │
│tensiunii arteriale│ │ │ │
│24 de ore │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│c) Măsurarea │ │ │ │
│indicelui de │ │ │ │
│presiune │ │ │ │
│gleznă-braţ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│d) Efectuarea şi │ │ │ │
│interpretarea │ │ │ │
│electrocardiogramei│ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│e) Tuşeu rectal │X │X │X │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│f) Tamponament │ │ │ │
│anterior epistaxis │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│g) Extracţie corp │ │ │ │
│străin din fosele │ │ │ │
│nazale │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│h) Extracţie corp │ │ │ │
│străin din │ │ │ │
│conductul auditiv │ │ │ │
│extern - inclusiv │ │ │ │
│dopul de cerumen │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│i) Administrare │ │ │ │
│medicaţie aerosoli │ │ │ │
│(nu include │ │ │ │
│medicaţia) │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│j) Evacuare fecalom│ │ │ │
│cu/fără clismă │ │ │ │
│evacuatorie │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│k) Sondaj vezical │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│l) Imobilizare │ │ │ │
│entorsă │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│m) Tratamentul │ │ │ │
│chirurgical al │ │ │ │
│panariţiului, │ │ │ │
│abcesului, │ │ │ │
│furunculului, │ │ │ │
│leziunilor cutanate│ │ │ │
│- plăgi tăiate │ │ │ │
│superficial, │ │ │ │
│înţepate │ │ │ │
│superficial, │ │ │ │
│necroze cutanate, │ │ │ │
│escare, ulcere │ │ │ │
│varicoase, │ │ │ │
│dehiscenţe plăgi, │ │ │ │
│arsuri, extracţie │ │ │ │
│corpi străini ţesut│ │ │ │
│moale (anestezie, │ │ │ │
│excizie, sutură, │ │ │ │
│inclusiv │ │ │ │
│îndepărtarea │ │ │ │
│firelor, pansament)│ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│n) Supraveghere │ │ │ │
│travaliu fără │ │ │ │
│naştere │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│o) Naştere │ │ │ │
│inopinată │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│p) Testul │ │ │ │
│monofilamentului │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│q) Peakflowmetrie │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│r) Tratamente │ │ │ │
│intramuscular, │ │ │ │
│intravenos, │ │ │ │
│subcutanat, │ │ │ │
│perfuzii │ │ │ │
│intravenoase (nu │ │ │ │
│include medicaţia) │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│s) Pansamente, │ │ │ │
│suprimat fire │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│ş) Administrarea de│ │ │ │
│oxigen până la │ │ │ │
│predarea către │ │ │ │
│echipajul de prim │ │ │ │
│ajutor │ │ │ │
└───────────────────┴────────┴────────┴──────┘

"

    6. În anexa nr. 1-d, la punctul 9.1 „Desfăşurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical ce pot fi acordate, după caz, pacienţilor din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii (pentru cei care beneficiază în asistenţa medicală primară de serviciile prevăzute la lit. B din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021)“, la „Precizări“, precizarea *13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "*13) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.4.2 - nota din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare;"

    7. În anexa nr. 1-d, la punctul 9.4 „Desfăşurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical ce pot fi acordate persoanelor cărora le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările şi completările ulterioare“, litera D se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌───────────────────┬────────┬────────┬──────┐
│ │Nr. de │ │Nr. │
│Denumirea │puncte*^│Număr de│total │
│serviciului medical│1) pe │servicii│de │
│ │serviciu│medicale│puncte│
│ │medical │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│1 │2 │3 │4 = 2 │
│ │ │ │x 3 │
├───────────────────┴────────┴────────┴──────┤
│(...) │
├───────────────────┬────────┬────────┬──────┤
│D. SERVICII │ │ │ │
│MEDICALE │X │X │X │
│DIAGNOSTICE ŞI │ │ │ │
│TERAPEUTICE*^13 │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│a) Spirometrie │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│b) Măsurarea │ │ │ │
│ambulatorie a │X │X │X │
│tensiunii arteriale│ │ │ │
│24 de ore │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│c) Măsurarea │ │ │ │
│indicelui de │ │ │ │
│presiune │ │ │ │
│gleznă-braţ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│d) Efectuarea şi │ │ │ │
│interpretarea │ │ │ │
│electrocardiogramei│ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│e) Tuşeu rectal │X │X │X │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│f) Tamponament │ │ │ │
│anterior epistaxis │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│g) Extracţie corp │ │ │ │
│străin din fosele │ │ │ │
│nazale │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│h) Extracţie corp │ │ │ │
│străin din │ │ │ │
│conductul auditiv │ │ │ │
│extern - inclusiv │ │ │ │
│dopul de cerumen │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│i) Administrare │ │ │ │
│medicaţie aerosoli │ │ │ │
│(nu include │ │ │ │
│medicaţia) │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│j) Evacuare fecalom│ │ │ │
│cu/fără clismă │ │ │ │
│evacuatorie │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│k) Sondaj vezical │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│l) Imobilizare │ │ │ │
│entorsă │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│m) Tratamentul │ │ │ │
│chirurgical al │ │ │ │
│panariţiului, │ │ │ │
│abcesului, │ │ │ │
│furunculului, │ │ │ │
│leziunilor cutanate│ │ │ │
│- plăgi tăiate │ │ │ │
│superficial, │ │ │ │
│înţepate │ │ │ │
│superficial, │ │ │ │
│necroze cutanate, │ │ │ │
│escare, ulcere │ │ │ │
│varicoase, │ │ │ │
│dehiscenţe plăgi, │ │ │ │
│arsuri, extracţie │ │ │ │
│corpi străini ţesut│ │ │ │
│moale (anestezie, │ │ │ │
│excizie, sutură, │ │ │ │
│inclusiv │ │ │ │
│îndepărtarea │ │ │ │
│firelor, pansament)│ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│n) Supraveghere │ │ │ │
│travaliu fără │ │ │ │
│naştere │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│o) Naştere │ │ │ │
│inopinată │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│p) Testul │ │ │ │
│monofilamentului │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│q) Peakflowmetrie │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│r) Tratamente │ │ │ │
│intramuscular, │ │ │ │
│intravenos, │ │ │ │
│subcutanat, │ │ │ │
│perfuzii │ │ │ │
│intravenoase (nu │ │ │ │
│include medicaţia) │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│s) Pansamente, │ │ │ │
│suprimat fire │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────┼──────┤
│ş) Administrarea de│ │ │ │
│oxigen până la │ │ │ │
│predarea către │ │ │ │
│echipajul de prim │ │ │ │
│ajutor │ │ │ │
└───────────────────┴────────┴────────┴──────┘

"

    8. În anexa nr. 1-d, la punctul 9.4 „Desfăşurătorul serviciilor medicale incluse în plata pe serviciu medical ce pot fi acordate persoanelor cărora le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 15/2022 privind acordarea de sprijin şi asistenţă umanitară de către statul român cetăţenilor străini sau apatrizilor aflaţi în situaţii deosebite, proveniţi din zona conflictului armat din Ucraina, cu modificările şi completările ulterioare“, la „Precizări“, precizarea *13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "*13) conform lit. B punctul 1 subpunctul 1.4.2 - nota din anexa nr. 1 la Ordinul MS/CNAS nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare;"

    9. În anexa nr. 1-d, tabelul de la punctul 11 „Recalcularea numărului de puncte pe serviciu în raport cu gradul profesional“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌───────────────────┬───────────┬──────┐
│Număr de puncte pe │ │ │
│serviciu pe lună │ │ │
│menţionat la pct. │ │ │
│10 din │ │ │
│«Desfăşurătorul │ │ │
│punctajului │ │ │
│activităţii lunare │Majorarea/ │ │
│a medicului de │Diminuarea │ │
│familie» minus │numărului │Total │
│total col. 4, lit. │de puncte │număr │
│D de la │pe serviciu│de │
│desfăşurătorul de │în funcţie │puncte│
│la punctul 4.1, │de gradul │lunar │
│minus total col. 4,│profesional│(col. │
│lit. D de la │(col. 1 x │1 +/– │
│desfăşurătorul de │procent de │col. │
│la punctul 8.1, │majorare/ │2) │
│minus total pct. │diminuare) │ │
│col. 4, lit. D de │ │ │
│la desfăşurătorul │ │ │
│de la punctul 9.1, │ │ │
│minus total pct. │ │ │
│col. 4, lit. D de │ │ │
│la desfăşurătorul │ │ │
│de la punctul 9.4 │ │ │
├───────────────────┼───────────┼──────┤
│1 │2 │3 │
├───────────────────┼───────────┼──────┤
└───────────────────┴───────────┴──────┘

"

    10. Anexa nr. 1-e se abrogă.
    11. Anexele nr. 1-f şi 1-g se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 1-f

    Casa de Asigurări de Sănătate
    .................................................
    Sumele aferente veniturilor medicilor de familie nou-veniţi într-o localitate -
    unitate administrativ-teritorială/zonă urbană şi sumele aferente administrării şi funcţionării acestor cabinete

┌──────────┬───────┬───────┬────────────┬───────────┐
│ │ │ │Suma │ │
│ │ │ │necesară │ │
│ │ │ │pentru │Total sume │
│ │ │ │cheltuielile│luate în │
│Număr de │Număr │ │de │calculul │
│zile │de zile│Venit │administrare│drepturilor│
│lucrătoare│lucrate│lunar*)│şi │(col. 3 + │
│ale lunii │ │ │funcţionare │col. 4) x │
│ │ │ │a │col. 2./ │
│ │ │ │cabinetului │col. 1 │
│ │ │ │medical**) │ │
│ │ │ │col. 3 x 1,5│ │
├──────────┼───────┼───────┼────────────┼───────────┤
│1 │2 │3 │4 │5 │
├──────────┼───────┼───────┼────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │ │
└──────────┴───────┴───────┴────────────┴───────────┘

    Pentru întreaga lună lucrată col. 2/col. 1 = 1
    *) Conform art. 15 lit. a) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Conform art. 15 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021, cu modificările şi completările ulterioare.
    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.
    Director general,
    .................................................
    Directorul executiv al Direcţiei economice,
    .................................................
    Directorul executiv al Direcţiei relaţii contractuale,
    .................................................
    Întocmit
    ............................................. NOTĂ:
    Formularul din anexa nr. 1-f se întocmeşte de casa de asigurări de sănătate într-un singur exemplar pentru fiecare medic de familie nou-venit şi stă la baza completării anexei nr. 1-g.
    ANEXA 1-g

    Casa de asigurări de sănătate
    ................................................
    Raportare trimestrială a caselor de asigurări de sănătate către Casa Naţională de Asigurări de Sănătate Situaţia cheltuielilor cu medicii nou-veniţi într-o localitate - unitate administrativ-teritorială/zonă urbană, trimestrul .............

┌─────────┬──────┬───────────┬────────────┬─────┐
│ │ │ │Sume │ │
│ │ │ │necesare │ │
│ │ │Sumă │pentru │ │
│ │ │aferentă │cheltuieli │ │
│ │Număr │unei liste │de │Total│
│Luna │de │echilibrate│administrare│sume │
│ │medici│de 800 de │şi │ │
│ │ │asiguraţi*)│funcţionare │ │
│ │ │ │a │ │
│ │ │ │cabinetului │ │
│ │ │ │medical**) │ │
├─────────┼──────┼───────────┼────────────┼─────┤
│1 │2 │3 │4 │5 = 3│
│ │ │ │ │+ 4 │
├─────────┼──────┼───────────┼────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼───────────┼────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼───────────┼────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼───────────┼────────────┼─────┤
│TOTAL │ │ │ │ │
├─────────┼──────┼───────────┼────────────┼─────┤
│Sume │ │ │ │ │
│raportate│ │ │ │ │
│în plus │ │ │ │ │
│sau în │ │ │ │ │
│minus***)│ │ │ │ │
└─────────┴──────┴───────────┴────────────┴─────┘

    *) Sumă reprezentând plata «per capita» pentru o listă echilibrată de 800 de asiguraţi, calculată prin înmulţirea numărului de puncte per capita cu valoarea minimă garantată pentru un punct per capita; numărul de puncte per capita aferent listei echilibrate de asiguraţi este de 6.500 puncte/an şi se ajustează în raport cu gradul profesional şi cu condiţiile în care se desfăşoară activitatea, conform art. 6 pct. 2.1 lit. a) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Conform art. 15 lit. b) din anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale, în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi conform art. 6 pct. 2.1 lit. b) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare.
    ***) Se vor trece cu plus sumele omise la raportare într-un trimestru, anterior (defalcate pentru fiecare trimestru, după caz); se vor trece cu minus sumele raportate eronat în plus într-un trimestru anterior (defalcate pentru fiecare trimestru, după caz).
    Se va da notă explicativă pentru fiecare diferenţă de sumă raportată.
    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.
    Director general,
    .................................................
    Directorul executiv al Direcţiei economice,
    .............................
    Directorul executiv al Direcţiei relaţii contractuale,
    .......................................
    Întocmit,
    ........................................ NOTĂ:
    Formularul din anexa nr. 1-g se întocmeşte trimestrial în două exemplare de către casele de asigurări de sănătate, din care un exemplar se înaintează Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, până la data de 12 a lunii următoare încheierii fiecărui trimestru.
    Se va trece în clar numele semnatarilor."

    12. Anexa nr. 1-i se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 1-i

    Casa de asigurări de sănătate
    .......................................
    Furnizorul de servicii medicale
    ...................................................
    Localitate ................................
    Judeţ .........................................
    Reprezentantul legal al furnizorului,
    ........................................................
    Medic de familie
    .........................................
    (numele şi prenumele)
    CNP medic de familie .........................................
    DESFĂŞURĂTORUL
    serviciilor medicale incluse în plata «per capita»
    luna .................. anul ................... Desfăşurătorul serviciilor medicale incluse în plata «per capita» şi acordate în cadrul pachetului de servicii medicale de bază

┌───────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐
│ │Persoane asigurate │Beneficiari ai │
│ │beneficiare ale │formularelor/ │
│ │pachetului de bază │documentelor europene│
├───────────────────┼────────┬────────────┼────────┬────────────┤
│ │ │ │ │Nr. coduri │
│ │ │Nr. CNP-uri │ │unice de │
│ │Număr de│beneficiare/│Număr de│identificare│
│Denumirea │servicii│Coduri unice│servicii│- │
│serviciului medical│medicale│de │medicale│beneficiare/│
│ │ │identificare│ │numere de │
│ │ │ │ │identificare│
│ │ │ │ │personale │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│I. Servicii │ │ │ │ │
│medicale incluse în│ │ │ │ │
│plata «per │ │ │ │ │
│capita»*) │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│1. Servicii │ │ │ │ │
│medicale pentru │ │ │ │ │
│situaţiile de │ │ │ │ │
│urgenţă │ │ │ │ │
│medico-chirurgicală│ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│2. Supraveghere │ │ │ │ │
│(evaluarea │ │ │ │ │
│factorilor │ │ │ │ │
│ambientali, │ │ │ │ │
│consiliere privind │ │ │ │ │
│igiena │ │ │ │ │
│alimentaţiei) şi │ │ │ │ │
│depistare de boli │ │ │ │ │
│cu potenţial │ │ │ │ │
│endemoepidemic │ │ │ │ │
│(examen clinic, │ │ │ │ │
│diagnostic │ │ │ │ │
│prezumtiv, │ │ │ │ │
│trimitere către │ │ │ │ │
│structurile de │ │ │ │ │
│specialitate pentru│ │ │ │ │
│investigaţii, │ │ │ │ │
│confirmare, │ │ │ │ │
│tratament adecvat │ │ │ │ │
│şi măsuri │ │ │ │ │
│igienico-sanitare │ │ │ │ │
│specifice, după │ │ │ │ │
│caz), inclusiv │ │ │ │ │
│pentru bolnavul TBC│ │ │ │ │
│noudescoperit activ│ │ │ │ │
│de medicul de │ │ │ │ │
│familie │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│3. Consultaţii │ │ │ │ │
│pentru acordarea │ │ │ │ │
│serviciilor de │x │x │x │x │
│planificare │ │ │ │ │
│familială: │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│a) consilierea │ │ │ │ │
│femeii privind │ │ │ │ │
│planificarea │ │ │ │ │
│familială; │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│b) indicarea unei │ │ │ │ │
│metode │ │ │ │ │
│contraceptive la │ │ │ │ │
│persoanele fără │ │ │ │ │
│risc. │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│4. Activităţi de │ │ │ │ │
│suport - eliberare │x │x │x │x │
│de documente │ │ │ │ │
│medicale: │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│a) certificate de │ │ │ │ │
│concediu medical; │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│b) bilete de │ │ │ │ │
│trimitere; │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│c) adeverinţe │ │ │ │ │
│medicale pentru │ │ │ │ │
│copii în caz de │ │ │ │ │
│îmbolnăviri; │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│d) acte medicale │ │ │ │ │
│necesare copiilor │ │ │ │ │
│pentru care a fost │ │ │ │ │
│stabilită o măsură │ │ │ │ │
│de protecţie │ │ │ │ │
│specială, în │ │ │ │ │
│condiţiile legii; │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│e) adeverinţe │ │ │ │ │
│medicale pentru │ │ │ │ │
│înscrierea în │ │ │ │ │
│colectivitate - │ │ │ │ │
│necesare la │ │ │ │ │
│înscrierea în │ │ │ │ │
│unităţile de │ │ │ │ │
│învăţământ, dovada │ │ │ │ │
│de (re)vaccinare │ │ │ │ │
│(carnet de │ │ │ │ │
│vaccinări), avizul │ │ │ │ │
│epidemiologic - │ │ │ │ │
│eliberate conform │ │ │ │ │
│Ordinului │ │ │ │ │
│ministrului │ │ │ │ │
│sănătăţii nr. 1.456│ │ │ │ │
│/2020 pentru │ │ │ │ │
│aprobarea Normelor │ │ │ │ │
│de igienă din │ │ │ │ │
│unităţile pentru │ │ │ │ │
│ocrotirea, │ │ │ │ │
│educarea, │ │ │ │ │
│instruirea, odihna │ │ │ │ │
│şi recreerea │ │ │ │ │
│copiilor şi │ │ │ │ │
│tinerilor, cu │ │ │ │ │
│modificările │ │ │ │ │
│ulterioare; │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│f) prescripţii │ │ │ │ │
│medicale; │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│g) avize │ │ │ │ │
│epidemiologice │ │ │ │ │
│pentru (re)intrare │ │ │ │ │
│în colectivitate, │ │ │ │ │
│conform Ordinului │ │ │ │ │
│ministrului │ │ │ │ │
│sănătăţii şi al │ │ │ │ │
│ministrului │ │ │ │ │
│educaţiei nr. 438/ │ │ │ │ │
│4.629/2021 privind │ │ │ │ │
│asigurarea │ │ │ │ │
│asistenţei medicale│ │ │ │ │
│a preşcolarilor, │ │ │ │ │
│elevilor din │ │ │ │ │
│unităţile de │ │ │ │ │
│învăţământ │ │ │ │ │
│preuniversitar şi │ │ │ │ │
│studenţilor din │ │ │ │ │
│instituţiile de │ │ │ │ │
│învăţământ superior│ │ │ │ │
│pentru menţinerea │ │ │ │ │
│stării de sănătate │ │ │ │ │
│a colectivităţilor │ │ │ │ │
│şi pentru │ │ │ │ │
│promovarea unui │ │ │ │ │
│stil de viaţă │ │ │ │ │
│sănătos; │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│h) fişa medicală │ │ │ │ │
│sintetică necesară │ │ │ │ │
│copiilor cu │ │ │ │ │
│dizabilităţi pentru│ │ │ │ │
│încadrarea şi │ │ │ │ │
│reevaluarea în grad│ │ │ │ │
│de handicap, │ │ │ │ │
│conform Ordinului │ │ │ │ │
│ministrului muncii,│ │ │ │ │
│familiei, │ │ │ │ │
│protecţiei sociale │ │ │ │ │
│şi persoanelor │ │ │ │ │
│vârstnice, al │ │ │ │ │
│ministrului │ │ │ │ │
│sănătăţii şi al │ │ │ │ │
│ministrului │ │ │ │ │
│educaţiei naţionale│ │ │ │ │
│şi cercetării │ │ │ │ │
│ştiinţifice nr. │ │ │ │ │
│1.985/1.305/5.805/ │ │ │ │ │
│2016 privind │ │ │ │ │
│aprobarea │ │ │ │ │
│metodologiei pentru│ │ │ │ │
│evaluarea şi │ │ │ │ │
│intervenţia │ │ │ │ │
│integrată în │ │ │ │ │
│vederea încadrării │ │ │ │ │
│copiilor cu │ │ │ │ │
│dizabilităţi în │ │ │ │ │
│grad de handicap, a│ │ │ │ │
│orientării şcolare │ │ │ │ │
│şi profesionale a │ │ │ │ │
│copiilor cu cerinţe│ │ │ │ │
│educaţionale │ │ │ │ │
│speciale, precum şi│ │ │ │ │
│în vederea │ │ │ │ │
│abilitării şi │ │ │ │ │
│reabilitării │ │ │ │ │
│copiilor cu │ │ │ │ │
│dizabilităţi şi/sau│ │ │ │ │
│cerinţe │ │ │ │ │
│educaţionale │ │ │ │ │
│speciale; │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│i) adeverinţe │ │ │ │ │
│încadrare în muncă │ │ │ │ │
│pentru şomerii │ │ │ │ │
│beneficiari ai │ │ │ │ │
│pachetului de bază;│ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│j) documente │ │ │ │ │
│medicale, potrivit │ │ │ │ │
│domeniului de │ │ │ │ │
│competenţă, │ │ │ │ │
│necesare pentru │ │ │ │ │
│evaluarea şi │ │ │ │ │
│reevaluarea în │ │ │ │ │
│vederea încadrării │ │ │ │ │
│în grad de │ │ │ │ │
│handicap; │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│k) recomandare │ │ │ │ │
│pentru îngrijiri │ │ │ │ │
│medicale la │ │ │ │ │
│domiciliu; │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│l) recomandare │ │ │ │ │
│pentru îngrijiri │ │ │ │ │
│paliative la │ │ │ │ │
│domiciliu; │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│m) recomandare │ │ │ │ │
│pentru dispozitive │ │ │ │ │
│medicale de │ │ │ │ │
│protezare stomii şi│ │ │ │ │
│incontinenţă │ │ │ │ │
│urinară, cu │ │ │ │ │
│excepţia │ │ │ │ │
│cateterului urinar.│ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│II. Consultaţiile │ │ │ │ │
│prevăzute la │ │ │ │ │
│subpunctele 1.1.2, │ │ │ │ │
│1.1.3, 1.3 şi 1.4.2│ │ │ │ │
│de la litera B din │ │ │ │ │
│anexa nr. 1 la │ │ │ │ │
│Ordinul ministrului│ │ │ │ │
│sănătăţii şi al │ │ │ │ │
│preşedintelui Casei│ │ │ │ │
│Naţionale de │ │ │ │ │
│Asigurări de │ │ │ │ │
│Sănătate nr. 1.068/│ │ │ │ │
│627/2021 privind │ │ │ │ │
│aprobarea Normelor │ │ │ │ │
│metodologice de │ │ │ │ │
│aplicare în anul │ │ │ │ │
│2021 a Hotărârii │ │ │ │ │
│Guvernului nr. 696/│ │ │ │ │
│2021 pentru │ │ │ │ │
│aprobarea │ │ │ │ │
│pachetelor de │ │ │ │ │
│servicii şi a │ │ │ │ │
│Contractului-cadru │ │ │ │ │
│care reglementează │x │x │x │x │
│condiţiile │ │ │ │ │
│acordării │ │ │ │ │
│asistenţei │ │ │ │ │
│medicale, a │ │ │ │ │
│medicamentelor şi a│ │ │ │ │
│dispozitivelor │ │ │ │ │
│medicale în cadrul │ │ │ │ │
│sistemului de │ │ │ │ │
│asigurări sociale │ │ │ │ │
│de sănătate pentru │ │ │ │ │
│anii 2021-2022, cu │ │ │ │ │
│modificările şi │ │ │ │ │
│completările │ │ │ │ │
│ulterioare, care │ │ │ │ │
│depăşesc limitele │ │ │ │ │
│prevăzute la art. 1│ │ │ │ │
│alin. (2) lit. a) │ │ │ │ │
│pct. 3, art. 1 │ │ │ │ │
│alin. (3) lit. b) │ │ │ │ │
│şi art. 15 alin. │ │ │ │ │
│(2) lit. a)-c) din │ │ │ │ │
│anexa nr. 2 la │ │ │ │ │
│acelaşi ordin**) │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│A. Servicii │ │ │ │ │
│medicale curative │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│1. Consultaţia în │ │ │ │ │
│caz de boală: │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│a) consultaţie │ │ │ │ │
│pentru afecţiuni │ │ │ │ │
│acute │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│b) consultaţie │ │ │ │ │
│pentru afecţiuni │ │ │ │ │
│subacute │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│c) consultaţie │ │ │ │ │
│pentru acutizările │ │ │ │ │
│unor afecţiuni │ │ │ │ │
│cronice. │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│2. Consultaţiile │ │ │ │ │
│pentru bolile cu │ │ │ │ │
│potenţial │ │ │ │ │
│endemoepidemic ce │ │ │ │ │
│necesită izolare, │ │ │ │ │
│acordate la │ │ │ │ │
│distanţă │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│3. Consultaţii │ │ │ │ │
│periodice pentru │ │ │ │ │
│îngrijirea generală│ │ │ │ │
│a asiguraţilor cu │ │ │ │ │
│boli cronice – la │ │ │ │ │
│cabinet │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│4. Consultaţiile │ │ │ │ │
│pentru afecţiunile │ │ │ │ │
│cronice acordate la│ │ │ │ │
│distanţă │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│B. Consultaţii la │ │ │ │ │
│domiciliul │x │x │x │x │
│asiguraţilor │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│1. urgenţă │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│2. episod acut/ │ │ │ │ │
│subacut/acutizări │ │ │ │ │
│ale bolilor cronice│ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│3. boli cronice │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│C. Constatarea │ │ │ │ │
│decesului cu sau │ │ │ │ │
│fără eliberarea │ │ │ │ │
│certificatului │ │ │ │ │
│medical constatator│ │ │ │ │
│al decesului │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│D. Servicii │ │ │ │ │
│medicale │x │x │x │ │
│diagnostice şi │ │ │ │ │
│terapeutice**) │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│a) Spirometrie │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│b) Măsurarea │ │ │ │ │
│ambulatorie a │x │x │x │ │
│tensiunii arteriale│ │ │ │ │
│24 de ore │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│c) Măsurarea │ │ │ │ │
│indicelui de │ │ │ │ │
│presiune gleznă – │ │ │ │ │
│braţ │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│d) Efectuarea şi │ │ │ │ │
│interpretarea │ │ │ │ │
│electrocardiogramei│ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│e) Tuşeu rectal │x │x │x │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│f) Tamponament │ │ │ │ │
│anterior epistaxis │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│g) Extracţie corp │ │ │ │ │
│străin din fosele │ │ │ │ │
│nazale │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│h) Extracţie corp │ │ │ │ │
│străin din │ │ │ │ │
│conductul auditiv │ │ │ │ │
│extern - inclusiv │ │ │ │ │
│dopul de cerumen │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│i) Administrare │ │ │ │ │
│medicaţie aerosoli │ │ │ │ │
│(nu include │ │ │ │ │
│medicaţia) │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│j) Evacuare fecalom│ │ │ │ │
│cu/fără clismă │ │ │ │ │
│evacuatorie │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│k) Sondaj vezical │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│l) Imobilizare │ │ │ │ │
│entorsă │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│m) Tratamentul │ │ │ │ │
│chirurgical al │ │ │ │ │
│panariţiului, │ │ │ │ │
│abcesului, │ │ │ │ │
│furunculului, │ │ │ │ │
│leziunilor cutanate│ │ │ │ │
│- plăgi tăiate │ │ │ │ │
│superficial, │ │ │ │ │
│înţepate │ │ │ │ │
│superficial, │ │ │ │ │
│necroze cutanate, │ │ │ │ │
│escare, ulcere │ │ │ │ │
│varicoase, │ │ │ │ │
│dehiscenţe plăgi, │ │ │ │ │
│arsuri, extracţie │ │ │ │ │
│corpi străini ţesut│ │ │ │ │
│moale (anestezie, │ │ │ │ │
│excizie, sutură, │ │ │ │ │
│inclusiv │ │ │ │ │
│îndepărtarea │ │ │ │ │
│firelor, pansament)│ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│n) Supraveghere │ │ │ │ │
│travaliu fără │ │ │ │ │
│naştere │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│o) Naştere │ │ │ │ │
│inopinată │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│p) Testul │ │ │ │ │
│monofilamentului │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│q) Peakflowmetrie │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│r) Tratamente │ │ │ │ │
│intramuscular, │ │ │ │ │
│intravenos, │ │ │ │ │
│subcutanat, │ │ │ │ │
│perfuzii │ │ │ │ │
│intravenoase (nu │ │ │ │ │
│include medicaţia) │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│s) Pansamente, │ │ │ │ │
│suprimat fire │ │ │ │ │
├───────────────────┼────────┼────────────┼────────┼────────────┤
│ş) Administrarea de│ │ │ │ │
│oxigen până la │ │ │ │ │
│predarea către │ │ │ │ │
│echipajul de prim │ │ │ │ │
│ajutor │ │ │ │ │
└───────────────────┴────────┴────────────┴────────┴────────────┘

     *) Serviciile medicale nominalizate la art. 1 alin. (2) lit. e) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare.
    **) Serviciile medicale realizate de medicii de familie începând cu 1 aprilie 2022 decontate conform prevederilor art. 15 alin. (4) şi (5) din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare.
    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.
    Reprezentantul legal al furnizorului,
    ................................................
    (numele şi prenumele) NOTĂ:
    Desfăşurătorul din prezenta anexă se întocmeşte lunar şi se transmite la casa de asigurări de sănătate în format electronic cu semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale, până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară."

    13. În anexa nr. 1-j, după punctul II se introduce un nou punct, punctul III, cu următorul cuprins:
    "III. BORDEROU CENTRALIZATOR
    cuprinzând evidenţa numărului de bilete de trimitere emise pentru investigaţiile paraclinice - analize medicale de laborator test de toleranţă la glucoză per os (TTGO) şi/sau HBA1C, în cadrul consultaţiilor preventive din pachetul de bază - pentru asiguraţii adulţi asimptomatici, cu vârsta de 18 ani şi peste, supraponderali/obezi şi/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul zaharat şi prevăzute la nota 1 lit. d) şi e) de la subpunctul 1.2.3 de la lit. b din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare,
    luna ............. anul ............

┌────┬─────────┬──────────────┬──────────────┬──────────────┐
│ │ │CNP/Număr de │ │ │
│ │Bilet de │identificare │Cod parafă │Tipul │
│Nr. │trimitere│personal/Cod │medic care a │investigaţiei │
│crt.│(serie, │unic de │recomandat │paraclinice │
│ │nr. ) │identificare/ │investigaţiile│recomandate**)│
│ │ │Număr unic de │paraclinice │/(codul) │
│ │ │identificare*)│ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│C1 │C2 │C3 │C4 │C5 │
├────┼─────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │ │ │... │
├────┴─────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│TOTAL │X │X │X │
├────┬─────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│ │ │ │ │ │
│ │ │ │ ├──────────────┤
│ │ │ │ │... │
├────┴─────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│TOTAL │X │X │X │
├──────────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┤
│TOTAL GENERAL │X │X │X │
└──────────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┘

     *) Se completează după caz, codul numeric personal/codul unic de identificare al asiguratului, numărul de identificare personal/codul unic de identificare - pentru pacienţii statelor membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţiei Elveţiene/Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, beneficiari de formulare/documente europene, respectiv pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii/numărul unic de identificare - pentru cetăţenii străini sau apatrizii aflaţi în situaţii deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina.
    **) Se completează conform anexei nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare.
    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.
    Reprezentantul legal al furnizorului,
    .............................................
    (numele şi prenumele) NOTĂ:
    Desfăşurătorul din prezenta anexă se întocmeşte lunar şi se transmite la casa de asigurări de sănătate în format electronic cu semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al furnizorului de servicii medicale, până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale în asistenţa medicală primară."

    14. Anexa nr. 2-d se abrogă.
    15. În anexa nr. 2-g la punctul 2 „Desfăşurător lunar al investigaţiilor paraclinice - analize medicale de laborator din pachetul de servicii medicale de bază, efectuate în ambulatoriul de specialitate la recomandarea medicilor de familie urmare a consultaţiilor preventive***)“, după punctul 2.2 se introduce un nou punct, punctul 2.3, cu următorul cuprins:
    "2.3. Pentru asiguraţii adulţi asimptomatici, cu vârsta de 18 ani şi peste, supraponderali/obezi şi/sau care prezintă unul sau mai mulţi factori de risc pentru diabetul zaharat
    luna ................ anul .............

┌────┬─────────────┬────────────┬──────────────┬─────┐
│ │Tipul │Total │Tarif decontat│ │
│Nr. │investigaţiei│investigaţii│/investigaţie │Suma │
│crt.│paraclinice*)│paraclinice │paraclinică**)│(lei)│
│ │/(codul) │efectuate │- lei- │ │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────┤
│ │ │ │ │C5 = │
│C1 │C2 │C3 │C4 │C3 x │
│ │ │ │ │C4 │
├────┼─────────────┼────────────┼──────────────┼─────┤
│ │ │ │ │ │
├────┴─────────────┼────────────┼──────────────┼─────┤
│TOTAL │X │ │ │
└──────────────────┴────────────┴──────────────┴─────┘

      *) Se completează conform anexei nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare.
    Se pot completa numai codurile serviciilor din anexă cu acordul casei de asigurări de sănătate.
     **) Conform anexei nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare.
    ***) În condiţiile prevăzute la Nota 5 de sub tabelul de la pct. 1 al lit. A din anexa nr. 17 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare."

    16. În anexa nr. 2-g, la Notă, punctele 3 şi 5 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "3. Desfăşurătoarele din anexa nr. 2-g se completează, după caz, şi de:
    - furnizorii de servicii medicale clinice în ambulatoriu, inclusiv de servicii clinice în specialitatea medicină fizică şi de reabilitare, care au încheiat act adiţional pentru ecografii la contractul de furnizare de servicii medicale clinice (inclusiv pentru investigaţiile efectuate ca o consecinţă a actului medical propriu);
    – furnizorii de servicii de medicină dentară în ambulatoriu care au încheiat act adiţional pentru radiografia dentară retroalveolară şi panoramică la contractul de furnizare de servicii medicale de medicină dentară (inclusiv pentru investigaţiile efectuate ca o consecinţă a actului medical propriu).
    (...)
5. Tabelele 1, 3, 5 şi 6 se completează distinct pentru investigaţiile paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu COVID-19 după externarea din spital sau după încetarea perioadei de izolare şi pentru investigaţiile paraclinice necesare monitorizării pacienţilor diagnosticaţi cu boli oncologice, diabet zaharat, cu boli cardiovasculare, boli rare, boli neurologice şi boli cerebrovasculare - pentru afecţiunile respective, efectuate peste valoarea de contract, conform art. IX din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative."

    17. În anexa nr. 2-l, punctele 1.1 şi 1.3 se abrogă.
    18. În anexa nr. 2-l, punctul 1.2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1.2. Desfăşurătorul lunar al serviciilor medicale de medicină fizică şi de reabilitare - zile de tratament din pachetul de servicii medicale de bază efectuate în baze de tratament
    Luna ..................... Anul ........................

┌────┬────────────┬────────────┬───────────┬─────────┬─────────┬─────────┬─────────┐
│ │ │Număr de │ │ │ │ │ │
│ │CNP/Număr de│înregistrare│ │ │ │ │ │
│ │identificare│în │Număr zile │Număr │ │ │ │
│Nr. │personal/Cod│documentele │de │zile de │Tarif*) │Tarif**) │Sumă***) │
│crt.│unic │de evidenţă │tratament │tratament│pe zi de │pe zi de │(lei) │
│ │de │de la │recomandate│efectuate│tratament│tratament│ │
│ │identificare│nivelul │ │ │ │ │ │
│ │ │bazei de │ │ │ │ │ │
│ │ │tratament │ │ │ │ │ │
├────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┬────┤
│ │ │ │ │ │ │ │C8 =│C9 =│
│C1 │C2 │C3 │C4 │C5 │C6 │C7 │C5 x│C5 x│
│ │ │ │ │ │ │ │C6 │C7 │
├────┼────────────┼────────────┼───────────┼─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┤
│1. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴────────────┴───────────┴─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┤
│Subtotal CNP/Cod unic de identificare/Număr de │X │X │ │ │
│identificare personal │ │ │ │ │
├────┬────────────┬────────────┬───────────┬─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┤
│2. │ │ │ │ │ │ │ │ │
├────┴────────────┴────────────┴───────────┴─────────┼─────────┼─────────┼────┼────┤
│Subtotal CNP/Cod unic de identificare/Număr de │X │X │ │ │
│identificare personal │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼────┼────┤
│TOTAL GENERAL (Subtotal CNP/Cod unic de identificare│ │ │ │ │
│/Număr de identificare personal 1 + Subtotal CNP/Cod│X │X │ │ │
│unic de identificare/Număr de identificare personal │ │ │ │ │
│2 + .......) │ │ │ │ │
└────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴────┴────┘

    Subtotal CNP/Cod unic de identificare/Număr de identificare personal 1, col. C5 din tabelul 1.2 din prezenta anexă = subtotal CNP/Cod unic de identificare/Număr de identificare personal 1, col. C5 din tabelul 1.4 din prezenta anexă
    *) Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare acordate în bazele de tratament este prevăzut la lit. A pct. 1 subpct. 1.4 din anexa nr. 10 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 1 alin. (2) din anexa nr. 11 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia poziţiilor 1, 28-29, 32-34 şi 38 prevăzute la subpct. 1.1 de la pct. 1 lit. A din anexa nr. 10 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare. Acest tarif se decontează numai dacă numărul procedurilor recomandate şi efectuate este 4, în caz contrar tariful se reduce proporţional, conform formulei: număr proceduri recomandate şi efectuate/4 x tarif pe zi de tratament.
    **) Tariful pe zi de tratament pentru procedurile specifice de medicină fizică şi de reabilitare acordate în bazele de tratament este prevăzut la lit. A pct. 1 subpct. 1.4 din anexa nr. 10 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare, şi art. 1 alin. (2) din anexa nr. 11 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca cel puţin o procedură pe zi să fie dintre cele prevăzute la poziţia 1, 28-29, 32-34 şi 38 prevăzute la subpct. 1.1 de la pct. 1 lit. A din anexa nr. 10 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare. Acest tarif se decontează numai dacă numărul procedurilor recomandate şi efectuate este 4, în caz contrar tariful se reduce proporţional, conform formulei: număr proceduri recomandate şi efectuate/4 x tarif pe zi de tratament.
    ***) Se decontează în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (12) din anexa nr. 11 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare.
    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.
    Reprezentantul legal al furnizorului,
    ..................................
    (numele şi prenumele) NOTĂ:
    Desfăşurătoarele din prezenta anexă se întocmesc lunar şi se transmit în format electronic (cu semnătură electronică extinsă/calificată) la casa de asigurări de sănătate, de către reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale în bazele de tratament, până la data prevăzută în contractul de furnizare de servicii medicale."

    19. În anexa nr. 2-l, antetul de la punctul 1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Casa de asigurări de sănătate .....................
    Furnizorul de servicii medicale .....................
    Localitatea ..................
    Reprezentantul legal al furnizorului,
    ....................................................."

    20. În anexa nr. 2-l, titlul punctului 1.4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "Desfăşurătorul procedurilor specifice de medicină fizică şi de reabilitare în bazele de tratament, incluse în zilele de tratament decontate de casa de asigurări de sănătate"

    21. Anexa nr. 2-n se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 2-n

    Casa de asigurări de sănătate .......................
    Furnizorul de servicii medicale .....................
    Localitatea .........................................
    Judeţul .............................................
    1. Borderou centralizator cuprinzând evidenţa numărului de bilete de trimitere pentru servicii medicale clinice şi de acupunctură din pachetul de servicii medicale de bază, efectuate în ambulatoriul de specialitate la recomandarea medicilor de familie/medicilor din ambulatoriu
    Luna ............. anul .............

┌────┬─────────┬──────────────┬───────────┐
│ │ │CNP/Număr de │Cod parafă │
│ │Bilet de │identificare │medic care │
│Nr. │trimitere│personal/ │a │
│crt.│(serie, │Cod unic de │recomandat │
│ │nr.) │identificare*)│serviciile │
│ │ │ │medicale │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│C1 │C2 │C3 │C4 │
├────┼─────────┴──────────────┴───────────┤
│ │Secţiunea 1 │
├────┼─────────┬──────────────┬───────────┤
│ │ │ │Cod parafă │
│ │Bilet de │CNP/Număr de │medic care │
│ │trimitere│identificare │a │
│ │(serie, │personal/Cod │recomandat │
│ │nr.) │unic de │serviciile │
│ │ │identificare*)│medicale │
│ │ │ │clinice │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│ │........ │......... │......... │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│ │........ │......... │......... │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│ │Secţiunea│ │ │
│ │2 │ │ │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│ │ │ │Cod parafă │
│ │Bilet de │CNP/Număr de │medic care │
│ │trimitere│identificare │a │
│ │(serie, │personal/Cod │recomandat │
│ │nr.) │unic de │serviciile │
│ │ │identificare*)│medicale de│
│ │ │ │acupunctură│
├────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│ │........ │......... │......... │
├────┼─────────┼──────────────┼───────────┤
│ │........ │......... │......... │
└────┴─────────┴──────────────┴───────────┘

    *) Se completează, după caz, codul numeric personal/codul unic de identificare al asiguratului, numărul de identificare personal/codul unic de identificare - pentru pacienţii statelor membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţiei Elveţiene/Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord beneficiari de formulare/documente europene, pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate.
    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.
    Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale,
    .......................................................................
    2. Borderou centralizator cuprinzând evidenţa numărului de planuri de proceduri specifice de medicină fizică şi de reabilitare din pachetul de servicii medicale de bază, efectuate în ambulatoriul de specialitate la recomandarea medicilor de specialitate medicină fizică şi de reabilitare
    Luna ................ anul ...............

┌────┬───────────┬───────────────┬───────────┐
│ │ │ │Cod parafă │
│ │Plan de │ │medic care │
│ │proceduri │CNP/Număr de │a │
│ │specifice │identificare │recomandat │
│Nr. │de medicină│personal/Cod │procedurile│
│crt.│fizică şi │unic de │specifice │
│ │de │identificare**)│de medicină│
│ │reabilitare│ │fizică şi │
│ │(nr. ...*) │ │de │
│ │ │ │reabilitare│
├────┼───────────┼───────────────┼───────────┤
│C1 │C2 │C3 │C4 │
├────┼───────────┼───────────────┼───────────┤
│ │ │ │ │
├────┼───────────┼───────────────┼───────────┤
│ │......... │......... │......... │
├────┼───────────┼───────────────┼───────────┤
│ │......... │......... │......... │
└────┴───────────┴───────────────┴───────────┘

    *) Se completează cu numărul din registrul de consultaţii/foaie de observaţie.
    **) Se completează, după caz, codul numeric personal/codul unic de identificare al asiguratului, numărul de identificare personal/codul unic de identificare - pentru pacienţii statelor membre ale Uniunii Europene/din Spaţiul Economic European/Confederaţiei Elveţiene/Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord beneficiari de formulare/documente europene, pentru pacienţii din statele cu care România a încheiat acorduri, înţelegeri, convenţii sau protocoale internaţionale cu prevederi în domeniul sănătăţii şi pentru pacienţii din statele membre ale Uniunii Europene/Spaţiului Economic European/Confederaţia Elveţiană/Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord titulari ai cardului european de asigurări sociale de sănătate.
    Răspundem de realitatea şi exactitatea datelor.
    Reprezentantul legal al furnizorului de servicii medicale,
    ..........................................................................."

    22. În anexa nr. 3-h, la punctul 1.1 C „Raport de activitate pentru serviciile spitaliceşti furnizate în regim de spitalizare de zi finanţate pe bază de tarif pe serviciu medical al spitalului ....................... pentru perioada 1-15 luna .............. anul ...........“, Nota se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "NOTĂ:
    1. Formularul se transmite spitalului de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, în format electronic, din PIAS/SIUI.
    2. Tabelul se completează distinct pentru serviciile medicale spitaliceşti de chimioterapie cu monitorizare, acordate în regim de spitalizare de zi, efectuate de unităţile sanitare cu paturi, peste valoarea de contract, conform art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative."

    23. În anexa nr. 3-h, la punctul 1.1 E „Raport de activitate pentru serviciile spitaliceşti furnizate în centrele de evaluare finanţate pe bază de tarif pe serviciu medical al spitalului ............. pentru perioada 1-15 luna ................ anul .......“, nota *) de sub tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "*) Lista serviciilor medicale - caz în centrele de evaluare, prevăzute în anexa nr. 51 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare."

    24. În anexa nr. 3-h, la punctul 1.2 C „Raport de activitate pentru serviciile spitaliceşti furnizate în regim de spitalizare de zi finanţate pe bază de tarif pe serviciu medical al spitalului ......................... pentru luna .............. anul ............“, nota se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "NOTĂ:
    1. Formularul se transmite spitalului de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, în format electronic, din PIAS/SIUI.
    2. Tabelul se completează distinct pentru serviciile medicale spitaliceşti de chimioterapie cu monitorizare, acordate în regim de spitalizare de zi, efectuate de unităţile sanitare cu paturi, peste valoarea de contract, conform art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative."

    25. În anexa nr. 3-h, la punctul 1.2 E „Raport de activitate pentru serviciile spitaliceşti furnizate în centrele de evaluare finanţate pe bază de tarif pe serviciu medical al spitalului ........................ pentru luna ....... anul ..........“, nota *) de sub tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "*) Lista serviciilor medicale - caz în centrele de evaluare, prevăzute în anexa nr. 51 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare."

    26. În anexa nr. 3-h, la punctul 1.3 C „Raport de activitate pentru serviciile spitaliceşti furnizate în regim de spitalizare de zi finanţate pe bază de tarif pe serviciu medical al spitalului ................. pentru trimestrul/trimestrele .............. anul ............“ nota se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "NOTĂ:
    1. Formularul se transmite spitalului de casa de asigurări de sănătate cu care se află în relaţie contractuală, în format electronic, din PIAS/SIUI.
    2. Tabelul se completează distinct pentru serviciile medicale spitaliceşti de chimioterapie cu monitorizare, acordate în regim de spitalizare de zi, efectuate de unităţile sanitare cu paturi, peste valoarea de contract, conform art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative."

    27. În anexa nr. 3-h, la punctul 1.3 E „Raport de activitate pentru serviciile spitaliceşti furnizate în centrele de evaluare finanţate pe bază de tarif pe serviciu medical al spitalului ..................... pentru trimestrul/trimestrele .............. anul .............“ nota *) de sub tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "*) Lista serviciilor medicale - caz în centrele de evaluare, prevăzute în anexa nr. 51 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare."

    28. În anexa nr. 3-i, la punctul 1.1 litera C „Serviciile spitaliceşti furnizate în regim de spitalizare de zi finanţate pe bază de tarif pe serviciu medical“ după tabel se introduce o notă, cu următorul cuprins:
    "NOTĂ:
    Tabelul se completează distinct pentru serviciile medicale spitaliceşti de chimioterapie cu monitorizare, acordate în regim de spitalizare de zi, efectuate de unităţile sanitare cu paturi, peste valoarea de contract, conform art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative."

    29. În anexa nr. 3-i, la punctul 1.1 litera E „Serviciile spitaliceşti furnizate în centrele de evaluare finanţate pe bază de tarif pe serviciu medical“, nota *) de sub tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "*) Lista serviciilor medicale - caz în centrele de evaluare, prevăzute în anexa nr. 51 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare în anul 2021 a Hotărârii Guvernului nr. 696/2021 pentru aprobarea pachetelor de servicii şi a Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2021-2022, cu modificările şi completările ulterioare."

    30. În anexa nr. 3-i, la punctul 1.2 litera C „Serviciile spitaliceşti furnizate în regim de spitalizare de zi finanţate pe bază de tarif pe serviciu medical“, după tabel se introduce o notă, cu următorul cuprins:
    "NOTĂ:
    Tabelul se completează distinct pentru serviciile medicale spitaliceşti de chimioterapie cu monitorizare, acordate în regim de spitalizare de zi, efectuate de unităţile sanitare cu paturi, peste valoarea de contract, conform art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative."

    31. În anexa nr. 3-i, la punctul 1.2 litera E „Serviciile spitaliceşti furnizate în centrele de evaluare finanţate pe bază de tarif pe serviciu medical“, nota *) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "*) Lista serviciilor medicale - caz în centrele de evaluare, prevăzute în anexa nr. 51 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare."

    32. În anexa nr. 3-i, la punctul 1.3 litera C „Serviciile spitaliceşti furnizate în regim de spitalizare de zi finanţate pe bază de tarif pe serviciu medical“, după tabel se introduce o notă, cu următorul cuprins:
    "NOTĂ:
    Tabelul se completează distinct pentru serviciile medicale spitaliceşti de chimioterapie cu monitorizare, acordate în regim de spitalizare de zi, efectuate de unităţile sanitare cu paturi, peste valoarea de contract, conform art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 44/2022 privind stabilirea unor măsuri în cadrul sistemului de sănătate, precum şi pentru interpretarea, modificarea şi completarea unor acte normative."

    33. În anexa nr. 3-i, la punctul 1.3 litera E „Serviciile spitaliceşti furnizate în centrele de evaluare finanţate pe bază de tarif pe serviciu medical“ nota *) de sub tabel se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "*) Lista serviciilor medicale - caz în centrele de evaluare, prevăzute în anexa nr. 51 la Ordinul ministrului sănătăţii şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate nr. 1.068/627/2021, cu modificările şi completările ulterioare."    ART. II
    Prevederile prezentului ordin se aplică începând cu raportarea activităţii lunii următoare celei în care a încetat starea de alertă declarată potrivit legii şi care se realizează începând cu luna mai 2022.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Preşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,
                    Adela Cojan

    Bucureşti, 21 aprilie 2022.
    Nr. 235.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016