Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 235 din 13 februarie 2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 235 din 13 februarie 2014  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 235 din 13 februarie 2014 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 133 din 24 februarie 2014
    În temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, al art. 153 şi 153^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 7, art. 78 alin. (3) şi art. 228 alin. (2) şi (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:

    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.331/2013 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 25 octombrie 2013, se modifică după cum urmează:

    1. Anexa nr. 1 se modifică astfel:
    a) La capitolul I "Dispoziţii generale", punctul 7 va avea următorul cuprins:
    "7. După înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, în situaţiile prevăzute la pct. 6 lit. a) şi b), compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 153 din Codul fiscal."

    b) La capitolul II "Înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor impozabile", secţiunea a 2-a, punctul 7 va avea următorul cuprins:
    "7. Pentru persoanele impozabile care şi-au înscris în registrul comerţului menţiuni privind încetarea suspendării temporare a activităţii, data înregistrării, din oficiu, în scopuri de TVA este data înscrierii în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii."

    c) La capitolul IV "Îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA", punctul 7 va avea următorul cuprins:
    "7. În ipoteza în care, la data radierii, din eroare a înregistrării în scopuri de TVA, persoana impozabilă era înscrisă în Registrul operatorilor intracomunitari şi/sau în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, compartimentul de specialitate înregistrează persoana impozabilă, din oficiu, în aceste registre ca urmare a îndreptării erorii."

    2. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

    3. Anexa nr. 6 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. III
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei şi Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

       Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                        Gelu-Ştefan Diaconu

    Bucureşti, 13 februarie 2014.
    Nr. 235.

    ANEXA 1
    -------
(Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 3.331/2013)
---------------------------------------

 ┌───────────┐ MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 │Sigla │ Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
 │D.G.R.F.P./│ Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ............./
 │D.G.A.M.C. │ Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili Tel:
 └───────────┘ Unitatea fiscală .......................... Fax:
               Nr. .........../............... e-mail:


                           DECIZIE
     privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA,
    potrivit prevederilor art. 153 alin. (8) şi alin. (9^1)
      lit. a)/art. 153^1 alin. (4) din Legea nr. 571/2003
  privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare

    Către: Denumirea/Numele şi prenumele ..........................
           Domiciliul fiscal:
           Localitatea ......., str. ...... nr. ....., bl. ..., ap. .........,
           et. ......, judeţul/sectorul ...........................
           Cod de identificare fiscală ......................................


    În baza prevederilor art. 153 alin. (8) şi alin. (9^1) lit. a)/art. 153^1 alin. (4) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), a normelor metodologice de aplicare a acestuia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, a Notificării privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, nr. ........ din ..........., şi a Referatului de analiză privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, nr. ..... din ......./a Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare şi/sau a Raportului de inspecţie fiscală nr. ..... din ......., a Deciziei de reactivare nr. ....... din ..... emisă de ....... sau a înscrierii în registrul comerţului a menţiunii privind încetarea situaţiei de inactivitate temporară din data de ....., vă comunicăm următoarele:
    [] Potrivit informaţiilor şi documentelor existente la organul fiscal aveaţi obligaţia:
       [] să vă înregistraţi în scopuri de TVA, potrivit dispoziţiilor art. 153 din codul fiscal şi ale normelor metodologice de aplicare a acestuia;
       sau
       [] să vă înregistraţi în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare sau pentru servicii, potrivit dispoziţiilor art. 153^1 din Codul fiscal.
    Întrucât nu aţi solicitat înregistrarea până în prezent, s-a procedat la înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, începând cu data de ........................ *1).
    [] Având în vedere reactivarea prin decizia organului fiscal/înscrierea în registrul comerţului a menţiunii privind încetarea situaţiei de inactivitate temporară, s-a procedat la înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, începând cu data de .................. *2).
-----------
    *1) Se înscrie data comunicării prezentei decizii, potrivit pct. 66 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice de aplicare a titlului VI din Codul fiscal.
    *2) Se înscrie data reactivării contribuabilului prin decizie de reactivare emisă de organul fiscal, potrivit Codului de procedură fiscală, sau data primirii de către organul fiscal a informaţiilor privind înregistrarea în registrul comerţului a menţiunii privind reluarea activităţii, potrivit art. 153 alin. (9^1) lit. a) din Codul fiscal, după caz.

    Ca urmare, veţi proceda la aplicarea prevederilor legale, prevăzute de titlul VI "Taxa pe valoarea adăugată" din Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
    Motivaţia înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu: .....................................................................................
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 209 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 30 de zile de la data comunicării, potrivit art. 207 alin. (1) din acelaşi act normativ.

    Conducătorul unităţii fiscale,
    Numele şi prenumele .............................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...............

    Cod ┌─────────────────────────────────┐
    14.13.02.60/î.o. │www.anaf.ro │
                         └─────────────────────────────────┘
    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal.


    ANEXA 2
    -------
(Anexa nr. 6 la Ordinul nr. 3.331/2013)
---------------------------------------

            Caracteristicile de tipărire, modul de difuzare,
               de utilizare şi de arhivare a formularelor

    1. "Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA"
    1.1. Denumire "Notificare privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA"
    1.2. Cod MFP: 14.13.07.60/î.o.
    1.3. Format: A4/t1
    1.4. Caracteristici de tipărire:
    - pe o singură faţă;
    - se utilizează echipament informatic pentru editare.
    1.5. U/M: set (două file)
    1.6. Se difuzează gratuit.
    1.7. Se utilizează: pentru notificarea persoanelor care au obligaţia înregistrării în scopuri de TVA, dar care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA.
    1.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.
    1.9. Circulă:
    - originalul la contribuabil;
    - copia la organul fiscal.
    1.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

    2. "Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA"
    2.1. Denumire: "Decizie privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA"
    2.2. Cod MFP: 14.13.02.60/î.o.
    2.3. Format: A4/t1
    2.4. Caracteristici de tipărire:
    - pe o singură faţă;
    - se utilizează echipament informatic pentru editare.
    2.5. U/M: set (două file)
    2.6. Se difuzează gratuit.
    2.7. Se utilizează:
    - pentru înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor care aveau obligaţia înregistrării, dar care nu au solicitat înregistrarea în scopuri de TVA;
    - pentru înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA a persoanelor care au fost reactivate prin decizia organului fiscal/care au înscris în registrul comerţului menţiuni privind încetarea situaţiei de inactivitate temporară.
    2.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.
    2.9. Circulă:
    - originalul la contribuabil;
    - copia la organul fiscal.
    2.10. Se arhivează la dosarul fiscal al contribuabilului.

    3. "Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA"
    3.1. Denumire: "Decizie privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA"
    3.2. Cod MFP: 14.13.02.60/a.î.
    3.3. Format: A4/t1
    3.4. Caracteristici de tipărire:
    - pe o singură faţă;
    - se utilizează echipament informatic pentru editare.
    3.5. U/M: set (două file)
    3.6. Se difuzează gratuit.
    3.7. Se utilizează pentru anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.
    3.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.
    3.9. Circulă:
    - originalul la contribuabil;
    - copia la organul fiscal.
    3.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    4. "Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA"
    4.1. Denumire: "Decizie pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA"
    4.2. Cod MFP: 14.13.02.60/e.m.
    4.3. Format: A4/t1
    4.4. Caracteristici de tipărire:
    - pe o singură faţă;
    - se utilizează echipament informatic pentru editare.
    4.5. U/M: set (două file).
    4.6. Se difuzează gratuit.
    4.7. Se utilizează pentru îndreptarea erorilor materiale privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA sau pentru îndreptarea erorilor materiale privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA.
    4.8. Se întocmeşte în două exemplare de organul fiscal competent.
    4.9. Circulă:
    - originalul la contribuabil;
    - copia la organul fiscal.
    4.10. Se arhivează: la dosarul fiscal al contribuabilului.

    NOTĂ:
    La editarea acestor formulare, se va insera sigla Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili sau, după caz, a direcţiei generale regionale a finanţelor publice care coordonează activitatea organului fiscal competent, sigle aprobate prin Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.504/2013 privind aprobarea modelului şi caracteristicilor siglelor utilizate la nivelul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările ulterioare.

                         -----------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016