Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 233 din 16 iulie 2019  privind stabilirea structurii planului de investiţii şi a listei documentelor justificative în cadrul Programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 233 din 16 iulie 2019 privind stabilirea structurii planului de investiţii şi a listei documentelor justificative în cadrul Programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare

EMITENT: Comisia Naţională de Strategie şi Prognoză
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 602 din 22 iulie 2019
    În temeiul prevederilor art. 13 alin. (2) şi art. 16 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 362/2019 privind instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare,
    având în vedere prevederile art. 5 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 22/2007 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză, republicată,
    preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză emite următorul ordin:
    ART. 1
    Se aprobă structura planului de investiţii şi lista documentelor justificative pentru finanţarea investiţiilor în cadrul Programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare, prevăzute în anexele nr. 1 şi 2.

    ART. 2
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 3
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul preşedintelui Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză nr. 218/2019 privind stabilirea structurii planului de investiţii şi a listei documentelor justificative pentru finanţarea investiţiilor în cadrul Programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 539 din 1 iulie 2019.

    ART. 4
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data publicării.                    Preşedintele Comisiei Naţionale de Strategie şi Prognoză,
                    Ion Ghizdeanu

    Bucureşti, 16 iulie 2019.
    Nr. 233.
    ANEXA 1

    STRUCTURA
    planului de investiţii pentru finanţare în cadrul
    schemei de ajutor de minimis aferente Programului de finanţare a investiţiilor
    pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare
    Solicitant:
    Codul de identificare fiscală:
    Denumire proiect:
    1. Prezentarea proiectului
    1.1. Descrierea situaţiei actuale (în ce constă afacerea, locaţia, cine sunt clienţii actuali şi potenţiali, care este numărul actual de angajaţi, ultimele date financiare)
    1.2. Descrierea proiectului pentru care se solicită finanţare:
    • capacităţi turistice, de alimentaţie publică şi cazare, capacităţi de tratament balnear, obiective de sănătate, culturale, sportive şi de agrement sau centre de informare turistică care urmează să se construiască, extindă sau să se reabiliteze;
    • activităţi necesare realizării proiectului (exemplu: achiziţie echipament/amenajare spaţiu/asigurare utilităţi etc.);
    • locul implementării proiectului şi sediul social al solicitantului;
    • perioada realizării proiectului, data începerii şi finalizării.

    1.3. Schimbări preconizate: număr de locuri de muncă, cifră de afaceri şi profitul preconizat în urma implementării proiectului

    2. Planul de investiţii

┌─────────┬──────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┐
│Nr. crt./│Tipul de │ │Număr │Valoare│Valoare│Valoare │Durata de │
│categorie│cheltuială│Denumire│bucăţi│unitară│totală │eligibilă│amortizare│
│eligibilă│ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴──────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┤
│A. Lucrări de construcţii, extindere şi reabilitare │
├─────────┬──────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┤
│A1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│A2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│.... │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│An │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴──────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┤
│B. Achiziţia de echipamente, mobilier şi aparatură medicală (active │
│corporale) │
├─────────┬──────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┤
│B1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│B2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│.... │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│Bn │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴──────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┤
│C. Achiziţia de mijloace de transport persoane │
├─────────┬──────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┤
│C1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│C2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│.... │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│Cn │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴──────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┤
│D. Construcţia, extinderea şi reabilitarea de centre de informare │
│turistică │
├─────────┬──────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┤
│D1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│D2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│.... │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│Dn │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴──────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┤
│E. Costuri salariale │
├─────────┬──────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┤
│E1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│E2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│.... │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│En │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┴──────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┤
│F. Costuri formare │
├─────────┬──────────┬────────┬──────┬───────┬───────┬─────────┬──────────┤
│F1 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│F2 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│.... │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│Fn │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────┼──────────┼────────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼──────────┤
│Total │ │ │ │ │ │ │ │
└─────────┴──────────┴────────┴──────┴───────┴───────┴─────────┴──────────┘
    ANEXA 2

    LISTA
    documentelor de fundamentare/justificative pe care
    unităţile administrativ-teritoriale şi societăţile comerciale trebuie să le ataşeze
    cererii de acord pentru finanţare aferente Programului de finanţare
    a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor
    1. Autorizaţia de construire pentru obiectivul de investiţie pentru care se solicită finanţarea sau, după caz, pentru unităţile administrativ-teritoriale, documente din care să rezulte cuantumul cheltuielilor privind realizarea proiectului tehnic şi a documentaţiei necesare obţinerii autorizaţiei de construire
    2. Dovada deţinerii drepturilor de proprietate asupra obiectivului de investiţie pentru care se solicită finanţarea
    3. Bugetul proiectului
    4. Evaluarea proprie privind îndeplinirea criteriilor de eligibilitate în funcţie de importanţa economică a investiţiei
    5. Actul juridic prealabil achiziţiei şi/sau exproprierii pentru cauză de utilitate publică, în condiţiile legii, în scopul dezvoltării activităţii turistice, de bunuri imobile, respectiv clădire sau teren, inclusiv luciu de apă, dacă se află în circuitul civil, care nu sunt utilizate sau care nu sunt în exploatarea cu profil de turism.
    NOTĂ:
    Societăţile comerciale care solicită sprijin în cadrul schemei de ajutor de minimis vor depune şi planul de investiţii, conform anexei nr. 1 la prezentul ordin. Punctul 5 se aplică doar pentru unităţile administrativ-teritoriale.


    ------

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice