Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 232 din 1 februarie 2011 privind procedura de predare-primire a informatiilor si/sau a documentelor privind creantele fiscale ale sediilor secundare inregistrate fiscal ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 232 din 1 februarie 2011  privind procedura de predare-primire a informatiilor si/sau a documentelor privind creantele fiscale ale sediilor secundare inregistrate fiscal ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 232 din 1 februarie 2011 privind procedura de predare-primire a informatiilor si/sau a documentelor privind creantele fiscale ale sediilor secundare inregistrate fiscal ca platitoare de salarii si venituri asimilate salariilor

EMITENT: AGENTIA NATIONALA DE ADMINISTRARE FISCALA
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 88 din 2 februarie 2011

    Având în vedere prevederile <>art. 12 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 109/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale <>art. 228 alin. (2^1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    pentru creşterea eficienţei administrãrii contribuabililor şi în scopul îmbunãtãţirii relaţiei de parteneriat cu aceştia, precum şi în scopul transmiterii cu celeritate şi în condiţii optime a dosarelor fiscale ale sediilor secundare ale contribuabililor între organele fiscale competente,
    în temeiul prevederilor art. 26 alin. (2) şi <>art. 33 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi ale <>art. 6 din Hotãrârea Guvernului nr. 1.397/2010 privind modelul, conţinutul, modalitatea de depunere şi de gestionare a "Declaraţiei privind obligaţiile de platã a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominalã a persoanelor asigurate",

    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    (1) Pentru administrarea de cãtre organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã a obligaţiilor fiscale datorate de contribuabilii care au înfiinţate sedii secundare înregistrate fiscal ca plãtitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, competenţa revine, începând cu data de 1 februarie 2011, organului fiscal în a cãrui evidenţã fiscalã este înregistrat contribuabilul care a înfiinţat respectivele sedii secundare, inclusiv pentru impozitul pe venitul din salarii datorat de salariaţii care îşi desfãşoarã activitatea la aceste sedii.
    (2) Competenţa privind înregistrarea fiscalã a sediilor secundare ca plãtitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, potrivit legii, revine organului fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã situate acestea.
    ART. 2
    (1) Prin prezentul ordin se aprobã:
    a) procedura de predare-primire a informaţiilor şi/sau a documentelor privind creanţele fiscale ale sediilor secundare înregistrate fiscal ca plãtitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor, denumite în continuare sedii secundare, cuprinsã în anexa nr. 1;
    b) modelul şi conţinutul formularului "Proces-verbal de predare-primire a informaţiilor şi/sau a documentelor privind creanţele fiscale ale sediilor secundare", prevãzute în anexa nr. 2.
    (2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    (3) Predarea-primirea se va face pe baza certificatului de atestare fiscalã şi a procesului-verbal de predare-primire a informaţiilor şi/sau a documentelor privind creanţele fiscale ale sediilor secundare, denumit în continuare proces-verbal, transmise electronic organului fiscal competent în administrarea contribuabilului care a înfiinţat respectivele sedii secundare.
    (4) Predarea-primirea informaţiilor şi/sau a documentelor privind creanţele fiscale ale sediilor secundare se va efectua potrivit calendarului comunicat de cãtre Direcţia generalã de reglementare a colectãrii creanţelor bugetare din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscalã, denumit în continuare calendar.
    ART. 3
    Direcţia generalã de reglementare a colectãrii creanţelor bugetare, Direcţia generalã proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generalã de planificare strategicã şi monitorizare a realizãrii creanţelor bugetare, Direcţia generalã de tehnologia informaţiei, Direcţia generalã de administrare a marilor contribuabili, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi administraţiile finanţelor publice implicate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 4
    La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin orice dispoziţie contrarã se abrogã.
    ART. 5
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                        Preşedintele Agenţiei Naţionale
                            de Administrare Fiscalã,
                                 Sorin Blejnar

    Bucureşti, 1 februarie 2011.
    Nr. 232.

    ANEXA 1

                          PROCEDURA DE PREDARE-PRIMIRE
                 a informaţiilor şi/sau a documentelor privind
          creanţele fiscale ale sediilor secundare înregistrate fiscal
           ca plãtitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor

     CAP.I
    Dispoziţii generale

    1. Obiectul prezentei proceduri îl reprezintã predareaprimirea informaţiilor şi/sau a documentelor privind creanţele fiscale ale sediilor secundare existente în evidenţele fiscale la data de 31 ianuarie 2011.
    2. Organele fiscale participante la procedura de predare-primire sunt:
    a) organele fiscale în a cãror administrare s-au aflat sediile secundare, denumite în continuare organe fiscale predãtoare;
    b) organul fiscal competent în administrarea contribuabilului care a înfiinţat respectivele sedii secundare, denumit în continuare organ fiscal primitor;
    c) direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti cãrora le revin sarcini pe linia coordonãrii şi monitorizãrii procedurilor de predare-primire desfãşurate pe raza lor de competenţã.

    CAP. II
    Desfãşurarea procedurii

    A. Predarea-primirea informaţiilor şi/sau a documentelor privind creanţele fiscale ale sediilor secundare prevãzute la cap. 1 se va efectua, potrivit calendarului, prin parcurgerea urmãtoarelor etape:
    1. transferul electronic al informaţiilor existente în evidenţele fiscale la data de 31 ianuarie 2011 în urmãtoarele baze de date: DECIMP, SACF şi, dupã caz, OBLIG, de cãtre organul fiscal predãtor;
    2. emiterea, de cãtre organul fiscal predãtor, a certificatului de atestare fiscalã, cuprinzând creanţele fiscale existente în sold la data de 31 ianuarie 2011;
    3. întocmirea procesului-verbal de predare-primire a informaţiilor şi/sau a documentelor privind creanţele fiscale ale sediilor secundare de cãtre organul predãtor.
    3.1. Procesul-verbal reprezintã documentul justificativ care stã la baza înregistrãrii în contabilitatea creanţelor bugetare a predãrii-primirii dintre unitãţile fiscale. Totodatã, într-o prezentare sinteticã, acesta reflectã situaţia fiscalã a sediului secundar, reprezentând un instrument de semnalare, de cãtre organul fiscal predãtor, şi de sesizare, de cãtre organul fiscal primitor, a neregularitãţilor din evidenţa fiscalã a sediilor secundare supuse procedurii de predare-primire.
    3.2. Informaţiile referitoare la sediile secundare, prevãzute la pct. 1b din procesul-verbal, vor fi completate de unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal predãtor.
    3.3. Informaţiile înscrise la pct. 1 b din procesul-verbal se transmit unitãţii Trezoreriei Statului primitoare de cãtre organul fiscal primitor în format electronic - prin e-mail (format. pdf scanat) şi/sau printr-un fişier electronic care cuprinde toate informaţiile respective. Modelul formularului fişierului electronic şi procedura de utilizare a acestuia vor fi stabilite de Direcţia generalã trezorerie şi contabilitate publicã şi Direcţia generalã de tehnologia informaţiei.
    4. transmiterea electronicã de cãtre organul fiscal predãtor, în primele 10 zile lucrãtoare ale lunii februarie 2011, a urmãtoarelor documente:
    a) certificatul de atestare fiscalã (în format .pdf);
    b) procesul-verbal de predare-primire a informaţiilor şi/sau a documentelor privind creanţele fiscale ale sediilor secundare (în format .pdf şi .xls);
    5. confirmarea primirii informaţiilor şi/sau a documentelor privind creanţele fiscale ale sediilor secundare şi a preluãrii administrãrii acestora de cãtre organul fiscal primitor, potrivit calendarului, în cel mult 5 zile de la data primirii procesuluiverbal. Aceastã operaţiune se desfãşoarã dupã verificarea corectitudinii informaţiilor primite, semnarea şi retransmiterea electronicã (în format. pdf) a procesului-verbal, semnat de cãtre conducãtorul organului fiscal primitor.
    B. Transmiterea în format hârtie a unor componente ale dosarului fiscal, ulterior predãrii-primirii informaţiilor şi/sau a documentelor privind creanţele fiscale ale sediilor secundare, se va face numai la cererea scrisã şi justificatã a organului fiscal primitor.

    CAP. III
    Dispoziţii tranzitorii
    1. Eventualele plãţi efectuate de cãtre sediile secundare la unitãţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale predãtoare, ulterior datei de 31 ianuarie 2011, se vor transfera la unitatea de Trezorerie a Statului la care este arondat organul fiscal care a preluat respectivele sedii secundare în vederea stingerii obligaţiilor fiscale existente în evidenţa analiticã pe plãtitori. Unitãţile Trezoreriei Statului vor comunica zilnic organelor fiscale predãtoare informaţiile cu privire la sumele virate eronat de sediile secundare, iar acestea vor furniza unitãţilor Trezoreriei Statului informaţii cu privire la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal care a preluat spre administrare sediile secundare, inclusiv cu privire la codul de identificare fiscalã al contribuabilului care a înfiinţat respectivele sedii secundare.
    2. Operaţiunile de transfer prevãzute la pct. 1 se efectueazã de cãtre unitãţile Trezoreriei Statului predãtoare, pe bazã de ordine de platã pentru Trezoreria Statului (OPT), pânã la data de 30 aprilie 2011. Dupã aceasta datã, eventualele plãţi efectuate eronat de cãtre sediile secundare la unitãţile Trezoreriei Statului din cadrul organelor fiscale predãtoare se vor returna plãtitorilor.
    3. Dupã data de 31 ianuarie 2011, organele fiscale predãtoare nu vor mai efectua nicio operaţiune în evidenţa fiscalã a sediului secundar si nu vor mai emite niciun document pe seama acestuia.
    4. În situaţia constatãrii de cãtre organul fiscal primitor a unor neconcordanţe, creanţele fiscale ale sediului secundar vor fi preluate spre administrare de cãtre acesta, urmând ca în termen de 5 zile de la semnalarea acestor neconcordanţe organul fiscal predãtor sã comunice printr-o notã justificativã motivele existenţei acestora. Eventualele corecţii în evidenţa fiscalã ale acestor neconcordanţe se vor realiza de cãtre organul fiscal primitor pe baza notei justificative, fãrã transferul sumelor care fac obiectul neconcordanţelor între unitãţile Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal predãtor şi organul fiscal primitor.
    5. Organele fiscale primitoare vor notifica contribuabilii despre preluarea în administrare a creanţelor fiscale ale sediilor secundare, precum şi unitatea Trezoreriei Statului şi conturile în care acestea vor fi achitate.
    6. Organele fiscale predãtoare vor notifica terţii popriţi (inclusiv instituţiile bancare) cu privire la conturile deschise la unitãţile Trezoreriei Statului unde urmeazã a se vira sumele reţinute dupã data de 1 februarie 2011.

    ANEXA 2


      [SIGLA-AFP] [SIGLA-AF]

                        MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
                  Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã

                  Administraţia Finanţelor Publice ........../
                  Direcţia Generalã de Administrare a Marilor
                                 Contribuabili

                                 PROCES-VERBAL
                  de predare-primire a informaţiilor şi/sau a
         documentelor privind creanţele fiscale ale sediilor secundare

    Încheiat între A.F.P. ........................... din cadrul D.G.F.P. ....................., în calitate de organ fiscal predãtor, şi A.F.P. ..................... din cadrul D.G.F.P....................../D.G.A.M.C., dupã caz, în calitate de organ fiscal primitor, cu ocazia predãrii-primirii administrãrii sediilor secundare ale (denumire sediu principal) .........., având CUI ......... şi domiciliul fiscal în localitatea ......................, str. .................. nr. ......, bl. ......., sc. ......., et. ........, ap. ......., judeţul/sectorul .........,
    constatând urmãtoarele:

    1. Sedii secundare predate/primite:
    1a. Informaţii privind administrarea fiscalã
 ┌────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │Nr. │ Sedii secundare │
 │crt.├───────────────┬────────────────────┬────────────────────┬──────────────────────────────────┤
 │ │ CUI │ Denumire │ Domiciliu fiscal │ Stare │
 │ │ │ │ ├──────────┬────────────┬──────────┤
 │ │ │ │ │ Fiscalã* │Patrimonialã│ Juridicã │
 │ │ │ │ │ │ ** │ *** │
 ├────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
 ├────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────┼────────────────────┼────────────────────┼──────────┼────────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴───────────────┴────────────────────┴────────────────────┴──────────┴────────────┴──────────┘    1b. Informaţii necesare defalcãrii cotelor din impozitul pe venit pentru sediile secundare ┌────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ │ Sedii secundare │
 │ ├───────────────┬────────────────────┬───────────────────┬─────────────────────┬──────────────────┤
 │ │ │ │ │ Unitatea │Consiliul judeţean│
 │Nr. │ │ │ │ administrativ- │ │
 │crt.│ │ │ │ -teritorialã │ │
 │ │ CUI │ Denumire │ Domiciliu fiscal ├─────────┬───────────┼─────────┬────────┤
 │ │ │ │ │Denumire │ CIF │Denumire │ CIF │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
 ├────┼───────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────┼────────────────────┼───────────────────┼─────────┼───────────┼─────────┼────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴───────────────┴────────────────────┴───────────────────┴─────────┴───────────┴─────────┴────────┘    2. Declaraţii fiscale nedepuse


 ┌────┬───────────────┬──────────────────────────────┬──────────────┐
 │Nr. │ │ │ │
 │crt.│ CUI │ Declaraţii nedepuse │ Observaţii │
 │ │ ├──────────────┬───────────────┤ │
 │ │ │ Tip │ Nr. │ │
 ├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────┼──────────────┼───────────────┼──────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 └────┴───────────────┴──────────────┴───────────────┴──────────────┘    3. Creanţe fiscale nestinse
 ┌────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐
 │Nr. │ │ Valoare în lei │ │ │
 │crt.│ ├──────────────────────┬──────────────────┤ │ │
 │ │ CUI │Conform certificatului│ Conform fişei │ Diferenţe │ Observaţii │
 │ │ │ de atestare fiscalã │ sintetice pe │ │ │
 │ │ │ │ plãtitori │ │ │
 ├────┼──────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
 ├────┼──────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 └────┴──────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘    4. Sume plãtite în plus (suprasolviri/sume rãmase în curs de distribuire) ┌────┬──────────────┬─────────────────────────────────────────┬────────────────────┬─────────────────┐
 │Nr. │ │ Valoare în lei │ │ │
 │crt.│ ├──────────────────────┬──────────────────┤ │ │
 │ │ CUI │Conform certificatului│ Conform fişei │ Diferenţe │ Observaţii │
 │ │ │ de atestare fiscalã │ sintetice pe │ │ │
 │ │ │ │ plãtitori │ │ │
 ├────┼──────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │
 ├────┼──────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼──────────────────────┼──────────────────┼────────────────────┼─────────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 └────┴──────────────┴──────────────────────┴──────────────────┴────────────────────┴─────────────────┘    5. Modalitãţi de executare silitã în curs de desfãşurare ┌────┬──────────────┬──────────────────┬──────────────────┬─────────┬────────┬─────────┬─────────┐
 │ │ │ Somaţii │ Avize de │ │ │ │ │
 │ │ │comunicate pentru │ înregistrare în │ │ │ │ │
 │Nr. │ CUI │care nu a încetat │Arhiva Electronicã│ Popriri │Popriri │Sechestre│Sechestre│
 │crt.│ │executarea silitã │de Garanţii Reale │ bancare │la terţi│ bunuri │ bunuri │
 │ │ │ (nr.) │ Mobiliare │ (nr.) │ (nr.) │ mobile │ imobile │
 │ │ │ │ (nr.) │ │ │ (nr.) │ (nr.) │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
 ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼──────────────┼──────────────────┼──────────────────┼─────────┼────────┼─────────┼─────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴──────────────┴──────────────────┴──────────────────┴─────────┴────────┴─────────┴─────────┘    5.1. Sechestre bunuri imobile ┌────┬────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬────────────────┬───────────┐
 │ │ │ │ Valoarea bunului │ │ │ │Adjudecare │
 │ │ │ │ sechestrat │ │ │ │cu plata │
 │Nr. │ │ Nr./data ├─────────┬────────┤Dovada înscrierii │Anunţ valorificare │Menţiuni despre │în rate │
 │crt.│ CUI │procesului-verbal│ │ │la cartea funciarã│ bunuri (numãrul │ termenul │(nr./data │
 │ │ │ de sechestru │contabilã│evaluare│ (numãr, adresã) │şi data publicãrii)│ de licitaţie │procesului │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │-verbal de │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │adjudecare)│
 ├────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼───────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
 ├────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼──────────────────┼───────────────────┼────────────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴────────────────┴─────────────────┴─────────┴────────┴──────────────────┴───────────────────┴────────────────┴───────────┘    5.2. Sechestre bunuri mobile ┌────┬────────────────┬─────────────────┬──────────────────┬───────────────────┬────────────────┬───────────┐
 │ │ │ │ Valoarea bunului │ │ │Adjudecare │
 │ │ │ │ sechestrat │ │ │cu plata │
 │Nr. │ │ Nr./data ├─────────┬────────┤Anunţ valorificare │Menţiuni despre │în rate │
 │crt.│ CUI │procesului-verbal│ │ │bunuri (numãrul │ termenul │(nr./data │
 │ │ │ de sechestru │contabilã│evaluare│şi data publicãrii)│ de licitaţie │procesului │
 │ │ │ │ │ │ │ │-verbal de │
 │ │ │ │ │ │ │ │adjudecare)│
 ├────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────────────┼───────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │
 ├────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────────┼─────────────────┼─────────┼────────┼───────────────────┼────────────────┼───────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴────────────────┴─────────────────┴─────────┴────────┴───────────────────┴────────────────┴───────────┘    5.3. Mãsuri asigurãtorii


 ┌────┬────────────┬──────────────────────┬───────────────┬────────────────────┐
 │Nr. │ │Nr./data documentului │Suma estimatã/ │Mãsuri asigurãtorii │
 │crt.│ CUI │ de instituire a │ stabilitã │ aplicate │
 │ │ │mãsurilor asigurãtorii│ - lei - │(numãr/data popririi│
 │ │ │ │ │ /sechestrului) │
 ├────┼────────────┼──────────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
 │ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │
 ├────┼────────────┼──────────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 ├────┼────────────┼──────────────────────┼───────────────┼────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │
 └────┴────────────┴──────────────────────┴───────────────┴────────────────────┘    5.4. Suspendarea procedurii de executare silitã ...........................
    ...........................................................................
    6. Alte informaţii ........................................................
    ...........................................................................

    Organ fiscal primitor: Organ fiscal predãtor:
    A.F.P. .........................../ A.F.P. ........................./
    D.G.A.M.C. Şef administraţie ................
    Şef administraţie/director general
    ...................................

    Stare:
    Se va completa obligatoriu cifra "0", cu excepţia situaţiilor de mai jos, unde se va completa:
    ● 1 - pentru * stare fiscalã "inactiv", potrivit prevederilor O.P.A.N.A.F. nr. 1.167/2009 pentru aprobarea Listei contribuabililor declaraţi inactivi şi ale O.P.A.N.A.F. nr. 2.499/2010 pentru aprobarea Listei contribuabililor declaraţi inactivi;
    ● 2.1 - pentru ** stare patrimonialã "insolvabil cu bunuri"; 2.2 - pentru **) stare patrimonialã "insolvabil fãrã bunuri";
    ● 3 - pentru *** stare juridicã "insolvenţã".

                                    -------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016