Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 23 din 12 martie 2012 pentru modificarea si completarea Normei sanitare veterinare privind implementarea de catre autoritatile sanitare veterinare de la posturile de inspectie la frontiera a masurilor ce trebuie aplicate in cazul activitatilor de import si tranzit de marfuri supuse controlului sanitar-veterinar, gasite necorespunzatoare, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 35/2005
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 23 din 12 martie 2012  pentru modificarea si completarea Normei sanitare veterinare privind implementarea de catre autoritatile sanitare veterinare de la posturile de inspectie la frontiera a masurilor ce trebuie aplicate in cazul activitatilor de import si tranzit de marfuri supuse controlului sanitar-veterinar, gasite necorespunzatoare, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 35/2005    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 23 din 12 martie 2012 pentru modificarea si completarea Normei sanitare veterinare privind implementarea de catre autoritatile sanitare veterinare de la posturile de inspectie la frontiera a masurilor ce trebuie aplicate in cazul activitatilor de import si tranzit de marfuri supuse controlului sanitar-veterinar, gasite necorespunzatoare, aprobata prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 35/2005

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 194 din 26 martie 2012

    Vãzând Referatul de aprobare nr. 1 din 13 ianuarie 2012, întocmit de Direcţia generalã de inspecţii, controlul şi coordonarea posturilor de inspecţie la frontierã din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    având în vedere prevederile Regulamentului (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitãţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sãnãtate animalã şi de bunãstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,
    ţinând cont de prevederile Directivei 97/78/CE a Consiliului din 18 decembrie 1997 de stabilire a principiilor de bazã ale organizãrii controalelor veterinare pentru produsele care provin din ţãri terţe şi sunt introduse în Comunitate, cu amendamentele ulterioare,
    luând în considerare prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontierã organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mãrfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontierã responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţãri terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţãri terţe, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 524/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    având în vedere prevederile art. 66 alin. (2), ale art. 10 lit. b) şi ale art. 40 alin. (1) şi (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 215/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 1.415/2009 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unitãţilor din subordinea acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    preşedintele Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite urmãtorul ordin:

    ART. I
    Norma sanitarã veterinarã privind implementarea de cãtre autoritãţile sanitare veterinare de la posturile de inspecţie la frontierã a mãsurilor ce trebuie aplicate în cazul activitãţilor de import şi tranzit de mãrfuri supuse controlului sanitar-veterinar, gãsite necorespunzãtoare, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 177 din 1 martie 2005, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:

    1. La articolul 2 alineatul (2), punctul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "4. sã întocmeascã o motivare a respingerii, care va însoţi transportul cãtre destinaţia impusã, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 1."

    2. La articolul 2, dupã alineatul (2) se introduc douã noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Pânã la reexpedierea transportului, medicul veterinar oficial al postului de inspecţie la frontierã dispune reţinerea oficialã şi plasarea produselor de origine animalã în cauzã sub controlul autoritãţii competente, prin completarea documentului de reţinere oficialã.
    (4) Modelul documentului de reţinere oficialã este prevãzut în anexa nr. 2."

    3. La articolul 3 alineatul (1) litera c), punctul 4 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
    "4. sã întocmeascã o motivare a respingerii, care va însoţi transportul cãtre destinaţia impusã, al cãrei model este prevãzut în anexa nr. 3."

    4. Dupã articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 5, cu urmãtorul cuprins:
    "Art. 5. - Anexele nr. 1-3 fac parte integrantã din prezenta normã sanitarã veterinarã."

    5. Dupã articolul 5 se introduc trei anexe noi, anexele nr. 1-3, al cãror cuprins este prevãzut în anexele nr. 1-3, care fac parte integrantã din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.


                       Preşedintele
       Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare
              şi pentru Siguranţa Alimentelor,
                  Radu Roatiş Cheţan


    Bucureşti, 12 martie 2012.
    Nr. 23.


    ANEXA 1
    (Anexa nr. 1 la norma sanitarã veterinarã)


    [STEMA ROMÂNIEI]

    ROMÂNIA
    GUVERNUL ROMÂNIEI
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    Postul de Inspecţie la Frontierã ................................    ┌─────────────────────────────────┐
    │MOTIVAREA RESPINGERII PRODUSELOR │
    │ DE ORIGINE ANIMALĂ │
    │ Nr. ............. │
    └─────────────────────────────────┘    Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 215/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    potrivit art. 19 şi 21 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitãţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sãnãtate animalã şi de bunãstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,
    în temeiul art. 17 din Norma sanitarã veterinarã care stabileşte principiile ce reglementeazã organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intrã în Comunitatea Europeanã din ţãri terţe, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) pct. 4 din Norma sanitarã veterinarã privind implementarea de cãtre autoritãţile sanitare veterinare de la posturile de inspecţie la frontierã a mãsurilor ce trebuie aplicate în cazul activitãţilor de import şi tranzit de mãrfuri supuse controlului sanitar-veterinar, gãsite necorespunzãtoare, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2005, cu completãrile ulterioare,

    Subsemnatul, .........., medic veterinar oficial, certific faptul cã produsele descrise mai jos au fost respinse.

    Data respingerii ............., ora respingerii ...............


┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DATE PRIVIND TRANSPORTUL │
├──────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤
│Documentul veterinar comun de intrare │Nr. │
├──────────────────────────────────────┼────────────────────────────────────┤
│Indicarea produselor │Tip ................... │
│ │Cantitatea ............... (tone) │
│ │Ţara de origine .................. │
│ │Unitatea de origine .............. │
│ │Nr. certificat de sãnãtate ....... │
│ │Emis de .......................... │
│ │Tipul şi mijlocul de transport ... │
├──────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤
│Motivele respingerii: .....................................................│
│...........................................................................│
│...........................................................................│
│...........................................................................│
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Pânã la pãrãsirea teritoriului Uniunii Europene veţi lua toate mãsurile necesare asigurãrii îndeplinirii reţinerii oficiale conform prevederilor art. 21 alin. (3) din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitãţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sãnãtate animalã şi de bunãstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare.
    Termen de pãrãsire a teritoriului Uniunii Europene: ...............
    Cheltuielile determinate de aceste mãsuri sunt în sarcina importatorului sau a reprezentantului acestuia, în conformitate cu prevederile art. 17 alin. (5) din Norma sanitarã veterinarã care stabileşte principiile ce reglementeazã organizarea controalelor veterinare privind produsele ce intrã în Comunitatea Europeanã din ţãri terţe, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 206/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

         Medicul veterinar oficial al postului de inspecţie la frontierã,
         ...............................................................
                          (numele şi prenumele)

                         (semnãtura şi ştampila)


    ANEXA 2
    (Anexa nr. 2 la norma sanitarã veterinarã)


    [STEMA ROMÂNIEI]

    ROMÂNIA
    GUVERNUL ROMÂNIEI
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    Postul de Inspecţie la Frontierã ................................    ┌─────────────────────────────────┐
    │ DOCUMENT DE REŢINERE OFICIALĂ │
    │ │
    │ Nr. ......din ...... │
    └─────────────────────────────────┘


    Subsemnatul, ......, medic veterinar oficial al Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
    având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 215/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    luând în considerare prevederile art. 19 şi 20 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitãţii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi produsele alimentare şi cu normele de sãnãtate animalã şi de bunãstare a animalelor, cu amendamentele ulterioare,
    ca urmare a controlului oficial efectuat asupra mãrfurilor supuse controlului veterinar la frontierã provenite din ţãri terţe efectuat la data de .................,
    dispun reţinerea oficialã şi plasarea produselor în cauzã sub control oficial pânã la adoptarea unei mãsuri corespunzãtoare necesare pentru a proteja sãnãtatea umanã şi animalã.
    Denumirea produselor: .........., în cantitate de .................... tone,
    Ţara de origine ...................................................
    Nr. DVCIP ..........................................................
    Responsabilul de încãrcãturã .......................................
    Adresa .............................................................
    Locul unde s-a dispus mãsura reţinerii oficiale ....................
    Data şi ora când s-a dispus mãsura .................................
    Motivul (motivele) reţinerii oficiale ..............................
    ....................................................................
    ....................................................................
    ....................................................................

    Nr. sigiliului .....................................................
    Nr. procesului-verbal de recoltare probe şi analize solicitate (dacã este cazul): ..............
    Rezultatul expertizei sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor (nr. buletin analizã, dacã este cazul): ......................................................
    Restricţii impuse: .................................................
    Nerespectarea mãsurilor dispuse atrage, dupã caz, sancţionarea contravenţionalã sau penalã, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare.

                Medic veterinar oficial,
                .......................
                (semnãtura şi ştampila)


              Responsabil de încãrcãturã,
              ..........................
                      (semnãtura)


    ANEXA 3
    (Anexa nr. 3 la norma sanitarã veterinarã)

    [STEMA ROMÂNIEI]

    ROMÂNIA
    GUVERNUL ROMÂNIEI
    AUTORITATEA NAŢIONALĂ SANITARĂ VETERINARĂ ŞI PENTRU SIGURANŢA ALIMENTELOR
    Postul de Inspecţie la Frontierã ................................    ┌────────────────────────────────────┐
    │MOTIVAREA RESPINGERII ANIMALELOR VII│
    │ Nr. ................ │
    └────────────────────────────────────┘    Având în vedere prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 215/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    luând în considerare prevederile art. 12 din Norma sanitarã veterinarã privind stabilirea principiilor care reglementeazã organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intrã în Comunitatea Europeanã din ţãri terţe, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 243/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. c) pct. 4 din Norma sanitarã veterinarã privind implementarea de cãtre autoritãţile sanitare veterinare de la posturile de inspecţie la frontierã a mãsurilor ce trebuie aplicate în cazul activitãţilor de import şi tranzit de mãrfuri supuse controlului sanitar-veterinar, gãsite necorespunzãtoare, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 35/2005, cu completãrile ulterioare,

    Subsemnatul, .............. , medic veterinar oficial, certific faptul cã animalele vii descrise mai jos au fost respinse.

    Data respingerii ..........., ora respingerii ..................


┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ DATE PRIVIND TRANSPORTUL │
├───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│Documentul veterinar comun de intrare │Nr. │
├───────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤
│Indicarea animalelor vii │Specia ............................ │
│ │Capete ............................ │
│ │Ţara de origine ................... │
│ │Unitatea producãtoare/Ferma ....... │
│ │Nr. certificat de sãnãtate ........ │
│ │Emis de ........................... │
│ │Tipul şi mijlocul de transport .......│
├───────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┤
│Motivele respingerii: ........................................................│
│..............................................................................│
│..............................................................................│
│..............................................................................│
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Pânã la pãrãsirea teritoriului Uniunii Europene veţi lua toate mãsurile necesare asigurãrii îndeplinirii prevederilor art. 12 alin. (1) sau (2) din Norma sanitarã veterinarã privind stabilirea principiilor care reglementeazã organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intrã în Comunitatea Europeanã din ţãri terţe, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 243/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
    Termen de pãrãsire a teritoriului Uniunii Europene: ................
    Cheltuielile induse de aceste mãsuri sunt în sarcina importatorului sau a reprezentantului acestuia, în conformitate cu prevederile art. 12 alin. (4) din Norma sanitarã veterinarã privind stabilirea principiilor care reglementeazã organizarea controalelor veterinare pentru animalele care intrã în Comunitatea Europeanã din ţãri terţe, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 243/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.


┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Medicul veterinar oficial al postului de inspecţie la frontierã, │
│ ...................................................... │
│ (numele şi prenumele) │
│ │
│ │
│ (semnãtura şi ştampila) │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘                       _________
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016