Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 223 din 14 mai 2019  pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 223 din 14 mai 2019 pentru modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier

EMITENT: Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 444 din 4 iunie 2019
    Având în vedere Referatul Direcţiei generale gestionare evaluare şi concesionare resurse/rezerve minerale. Integrare europeană, înregistrat cu nr. 300.305 din 18.04.2019,
    în temeiul art. 2 lit. e) şi al art. 4 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.419/2009 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale, cu modificările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale nr. 138/2010 privind aprobarea tarifelor percepute pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale în domeniul minier, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 677 din 6 octombrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. Anexa nr. 2 va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 2

    FUNDAMENTAREA
    tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale,
    prevăzute la categoria A1 lit. a)-g) din anexa nr. 1 la ordin

┌────┬──────┬───────┬────────┬─────────┐
│Nr. │ │Numărul│Costul/ │Tariful │
│crt.│Litera│de ore │oră (lei│rotunjit │
│ │ │ │/oră) │(lei) │
├────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤
│1 │a) │20 │49,03 │981,00 │
├────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤
│2 │b) │60 │49,03 │2.942,00 │
├────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤
│3 │c) │24 │49,03 │1.177,00 │
├────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤
│4 │d) │50 │49,03 │2.452,00 │
├────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤
│5 │e) │24 │49,03 │1.177,00 │
├────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤
│6 │f) │60 │49,03 │2.942,00 │
├────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤
│7 │g^1) │50 │49,03 │2.452,00 │
├────┼──────┼───────┼────────┼─────────┤
│8 │g^2) │60 │49,03 │2.942,00 │
└────┴──────┴───────┴────────┴─────────┘

"

    2. Anexa nr. 3 va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 3

    FUNDAMENTAREA
    tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale, prevăzute la categoria A2 lit. a) din anexa nr. 1 la ordin

┌────┬────────────┬───────┬──────┬────────┐
│ │ │ │Costul│Tariful │
│Nr. │Suprafaţa │Numărul│/oră │rotunjit│
│crt.│perimetrului│de ore │(lei/ │(lei) │
│ │ │ │oră) │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│1 │1,0 kmp │4 │49,03 │196,00 │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│2 │1,0-10 kmp │8 │49,03 │392,00 │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│3 │10-100 kmp │12 │49,03 │588,00 │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│4 │100-1.000 │16 │49,03 │784,00 │
│ │kmp │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│5 │peste 1.000 │24 │49,03 │1.177,00│
│ │kmp │ │ │ │
└────┴────────────┴───────┴──────┴────────┘

"

    3. Anexa nr. 4 va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 4

    FUNDAMENTAREA
    tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale,
    prevăzute la categoria A2 lit. b) din anexa nr. 1 la ordin

┌──────┬───────┬──────────┬────────────┐
│ │Numărul│Costul/oră│Tariful │
│Litera│de ore │(lei/oră) │rotunjit │
│ │ │ │(lei) │
├──────┼───────┼──────────┼────────────┤
│b) │35 │49,03 │1.716,00 │
└──────┴───────┴──────────┴────────────┘

"

    4. Anexa nr. 5 va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 5

    FUNDAMENTAREA
    tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale,
    prevăzute la categoria A2 lit. c) din anexa nr. 1 la ordin

┌────┬────────────┬───────┬──────┬────────┐
│ │ │ │Costul│Tariful │
│Nr. │Gradul de │Numărul│/oră │rotunjit│
│crt.│complexitate│de ore │(lei/ │(lei) │
│ │ │ │oră) │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│1 │I-1 II-1 │32 │49,03 │1.569,00│
│ │III-1 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│2 │I-1 II-1 │35 │49,03 │1.716,00│
│ │III-2 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│3 │I-1 II-1 │42 │49,03 │2.059,00│
│ │III-3 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│4 │I-1 II-2 │35 │49,03 │1.716,00│
│ │III-1 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│5 │I-1 II-2 │39 │49,03 │1.912,00│
│ │III-2 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│6 │I-1 II-2 │45 │49,03 │2.206,00│
│ │III-3 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│7 │I-1 II-3 │42 │49,03 │2.059,00│
│ │III-1 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│8 │I-1 II-3 │45 │49,03 │2.206,00│
│ │III-2 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│9 │I-1 II-3 │53 │49,03 │2.599,00│
│ │III-3 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│10 │I-2 II-1 │35 │49,03 │1.716,00│
│ │III-1 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│11 │I-2 II-1 │39 │49,03 │1.912,00│
│ │III-2 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│12 │I-2 II-1 │45 │49,03 │2.206,00│
│ │III-3 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│13 │I-2 II-2 │39 │49,03 │1.912,00│
│ │III-1 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│14 │I-2 II-2 │42 │49,03 │2.059,00│
│ │III-2 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│15 │I-2 II-2 │49 │49,03 │2.402,00│
│ │III-3 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│16 │I-2 II-3 │45 │49,03 │2.206,00│
│ │III-1 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│17 │I-2 II-3 │49 │49,03 │2.402,00│
│ │III-2 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│18 │I-2 II-3 │56 │49,03 │2.746,00│
│ │III-3 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│19 │I-3 II-1 │42 │49,03 │2.059,00│
│ │III-1 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│20 │I-3 II-1 │45 │49,03 │2.206,00│
│ │III-2 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│21 │I-3 II-1 │53 │49,03 │2.599,00│
│ │III-3 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│22 │I-3 II-2 │45 │49,03 │2.206,00│
│ │III-1 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│23 │I-3 II-2 │49 │49,03 │2.402,00│
│ │III-2 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│24 │I-3 II-2 │56 │49,03 │2.746,00│
│ │III-3 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│25 │I-3 II-3 │53 │49,03 │2.599,00│
│ │III-1 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│26 │I-3 II-3 │56 │49,03 │2.746,00│
│ │III-2 │ │ │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│27 │I-3 II-3 │63 │49,03 │3.089,00│
│ │III-3 │ │ │ │
└────┴────────────┴───────┴──────┴────────┘

"

    5. Anexa nr. 6 va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 6

    FUNDAMENTAREA
    tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale,
    prevăzute la categoria A2 lit. d) din anexa nr. 1 la ordin

┌──────┬───────┬──────────┬────────────┐
│ │Numărul│Costul/oră│Tariful │
│Litera│de ore │(lei/oră) │rotunjit │
│ │ │ │(lei) │
├──────┼───────┼──────────┼────────────┤
│d) │40 │49,03 │1.961,00 │
└──────┴───────┴──────────┴────────────┘

"

    6. Anexa nr. 7 va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 7

    FUNDAMENTAREA
    tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale,
    prevăzute la categoria A2 lit. e) din anexa nr. 1 la ordin

┌────┬─────────┬───────┬──────┬────────┐
│ │ │ │Costul│Tariful │
│Nr. │Încadrare│Numărul│/oră │rotunjit│
│crt.│ │de ore │(lei/ │(lei) │
│ │ │ │oră) │ │
├────┼─────────┼───────┼──────┼────────┤
│1 │I/1 │53 │49,03 │2.599,00│
├────┼─────────┼───────┼──────┼────────┤
│2 │I/2 │42 │49,03 │2.059,00│
├────┼─────────┼───────┼──────┼────────┤
│3 │I/3 │32 │49,03 │1.569,00│
├────┼─────────┼───────┼──────┼────────┤
│4 │II/1 │21 │49,03 │1.030,00│
├────┼─────────┼───────┼──────┼────────┤
│5 │II/2 │11 │49,03 │539,00 │
└────┴─────────┴───────┴──────┴────────┘

"

    7. Anexa nr. 8 va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 8

    FUNDAMENTAREA
    tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale,
    prevăzute la categoria A2 lit. f)-i) din anexa nr. 1 la ordin

┌────┬────────────┬───────┬──────┬────────┐
│ │ │ │Costul│Tariful │
│Nr. │Gradul de │Numărul│/oră │rotunjit│
│crt.│complexitate│de ore │(lei/ │(lei) │
│ │ │ │oră) │ │
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│1 │I-1 II-1 │32 │49,03 │1.569,00│
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│2 │I-1 II-2 │35 │49,03 │1.716,00│
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│3 │I-1 II-3 │39 │49,03 │1.912,00│
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│4 │I-2 II-1 │42 │49,03 │2.059,00│
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│5 │I-2 II-2 │45 │49,03 │2.206,00│
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│6 │I-2 II-3 │49 │49,03 │2.402,00│
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│7 │I-3 II-1 │53 │49,03 │2.599,00│
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│8 │I-3 II-2 │56 │49,03 │2.746,00│
├────┼────────────┼───────┼──────┼────────┤
│9 │I-3 II-3 │63 │49,03 │3.089,00│
└────┴────────────┴───────┴──────┴────────┘

"

    8. Anexa nr. 9 va avea următorul cuprins:
    "    ANEXA 9

    FUNDAMENTAREA
    tarifelor pentru actele eliberate de Agenţia Naţională pentru Resurse Minerale,
    prevăzute la categoria A3 din anexa nr. 1 la ordin a) Tarife practicate pentru substanţele prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia apelor geotermale, a gazelor care le însoţesc şi a apelor minerale naturale şi terapeutice

┌────┬──────────────┬───────┬──────┬──────────┐
│ │ │ │Costul│Tariful │
│Nr. │Gradul de │Numărul│/oră │rotunjit*)│
│crt.│complexitate │de ore │(lei/ │(lei) │
│ │ │ │oră) │ │
├────┴──────────────┴───────┴──────┴──────────┤
│Clasa I │
├────┬───┬────┬─────┬───────┬──────┬──────────┤
│1 │I-1│II-1│III-1│114 │49,03 │5.589,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│2 │I-1│II-1│III-2│127 │49,03 │6.227,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│3 │I-1│II-1│III-3│152 │49,03 │7.453,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│4 │I-1│II-2│III-1│127 │49,03 │6.227,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│5 │I-1│II-2│III-2│139 │49,03 │6.815,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│6 │I-1│II-2│III-3│165 │49,03 │8.090,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│7 │I-1│II-3│III-1│152 │49,03 │7.453,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│8 │I-1│II-3│III-2│165 │49,03 │8.090,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│9 │I-1│II-3│III-3│190 │49,03 │9.316,00 │
├────┴───┴────┴─────┴───────┴──────┴──────────┤
│Clasa II │
├────┬───┬────┬─────┬───────┬──────┬──────────┤
│10 │I-2│II-1│III-1│127 │49,03 │6.227,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│11 │I-2│II-1│III-2│139 │49,03 │6.815,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│12 │I-2│II-1│III-3│165 │49,03 │8.090,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│13 │I-2│II-2│III-1│139 │49,03 │6.815,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│14 │I-2│II-2│III-2│152 │49,03 │7.453,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│15 │I-2│II-2│III-3│177 │49,03 │8.678,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│16 │I-2│II-3│III-1│165 │49,03 │8.090,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│17 │I-2│II-3│III-2│177 │49,03 │8.678,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│18 │I-2│II-3│III-3│203 │49,03 │9.953,00 │
├────┴───┴────┴─────┴───────┴──────┴──────────┤
│Clasa III │
├────┬───┬────┬─────┬───────┬──────┬──────────┤
│19 │I-3│II-1│III-1│152 │49,03 │7.453,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│20 │I-3│II-1│III-2│165 │49,03 │8.090,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│21 │I-3│II-1│III-3│190 │49,03 │9.316,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│22 │I-3│II-2│III-1│165 │49,03 │8.090,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│23 │I-3│II-2│III-2│177 │49,03 │8.678,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│24 │I-3│II-2│III-3│203 │49,03 │9.953,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│25 │I-3│II-3│III-1│190 │49,03 │9.316,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│26 │I-3│II-3│III-2│203 │49,03 │9.953,00 │
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼──────────┤
│27 │I-3│II-3│III-3│228 │49,03 │11.179,00 │
└────┴───┴────┴─────┴───────┴──────┴──────────┘


    *) Tarifele menţionate la lit. a), încadrate după criteriul II.a) „Tipul lucrărilor şi volumul acestora“ al categoriei B.2 din anexa nr. 1 la ordin (aplicabile substanţelor prevăzute de Legea minelor nr. 85/2003, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia apelor geotermale, gazelor care le însoţesc, apelor minerale naturale şi terapeutice), sunt valabile pentru o perioadă de concesionare de la 0 ani la 10 ani.
    Dacă perioada de concesionare este cuprinsă între 10 ani şi 15 ani, tariful se majorează cu 25%.
    Dacă perioada de concesionare este cuprinsă între 15 ani şi 20 ani, tariful se majorează cu 50%.
    b) Tarife practicate pentru apele geotermale, gazele care le însoţesc, apele minerale naturale şi terapeutice

┌────┬──────────────┬───────┬──────┬────────┐
│ │ │ │Costul│Tariful │
│Nr. │Gradul de │Numărul│/oră │rotunjit│
│crt.│complexitate │de ore │(lei/ │(lei) │
│ │ │ │oră) │ │
├────┴──────────────┴───────┴──────┴────────┤
│Clasa I │
├────┬───┬────┬─────┬───────┬──────┬────────┤
│1 │I-1│II-1│III-1│80 │49,03 │3.922,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│2 │I-1│II-1│III-2│89 │49,03 │4.364,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│3 │I-1│II-1│III-3│106 │49,03 │5.197,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│4 │I-1│II-2│III-1│89 │49,03 │4.364,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│5 │I-1│II-2│III-2│97 │49,03 │4.756,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│6 │I-1│II-2│III-3│116 │49,03 │5.687,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│7 │I-1│II-3│III-1│106 │49,03 │5.197,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│8 │I-1│II-3│III-2│116 │49,03 │5.687,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│9 │I-1│II-3│III-3│133 │49,03 │6.521,00│
├────┴───┴────┴─────┴───────┴──────┴────────┤
│Clasa II │
├────┬───┬────┬─────┬───────┬──────┬────────┤
│10 │I-2│II-1│III-1│89 │49,03 │4.364,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│11 │I-2│II-1│III-2│97 │49,03 │4.756,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│12 │I-2│II-1│III-3│116 │49,03 │5.687,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│13 │I-2│II-2│III-1│97 │49,03 │4.756,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│14 │I-2│II-2│III-2│106 │49,03 │5.197,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│15 │I-2│II-2│III-3│124 │49,03 │6.080,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│16 │I-2│II-3│III-1│116 │49,03 │5.687,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│17 │I-2│II-3│III-2│124 │49,03 │6.080,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│18 │I-2│II-3│III-3│142 │49,03 │6.962,00│
├────┴───┴────┴─────┴───────┴──────┴────────┤
│Clasa III │
├────┬───┬────┬─────┬───────┬──────┬────────┤
│19 │I-3│II-1│III-1│106 │49,03 │5.197,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│20 │I-3│II-1│III-2│116 │49,03 │5.687,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│21 │I-3│II-1│III-3│133 │49,03 │6.521,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│22 │I-3│II-2│III-1│116 │49,03 │5.687,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│23 │I-3│II-2│III-2│124 │49,03 │6.080,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│24 │I-3│II-2│III-3│142 │49,03 │6.962,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│25 │I-3│II-3│III-1│133 │49,03 │6.521,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│26 │I-3│II-3│III-2│142 │49,03 │6.962,00│
├────┼───┼────┼─────┼───────┼──────┼────────┤
│27 │I-3│II-3│III-3│160 │49,03 │7.845,00│
└────┴───┴────┴─────┴───────┴──────┴────────┘

"


    9. Anexa nr. 10 va avea următorul cuprins:

    "    ANEXA 10

    LISTA
    cuprinzând tarifele pentru consultarea şi utilizarea de date
    şi informaţii din fondul geologic naţional referitoare la resurse minerale
    prevăzute la categoria A1 lit. h) din anexa nr. 1 la ordin

┌────┬──────────────────┬─────────┬────────┐
│Nr. │Specificaţia │U.M. │Tariful │
│crt.│ │ │(lei) │
├────┼──────────────────┴─────────┴────────┤
│1 │Coloane litologice foraj: │
├────┼──────────────────┬─────────┬────────┤
│ │a) nisipuri, │ │ │
│ │pietrişuri, turbe │m │0,05 │
│ │şi nămoluri │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │b) ape subterane, │ │ │
│ │minerale, │ │ │
│ │termominerale: │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │b.1) 0-300 m │m │0,11 │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │b.2) peste 300 m │m │0,24 │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │c) substanţe │ │ │
│ │metalifere, │ │ │
│ │nemetalifere şi │ │ │
│ │cărbuni: │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │c.1) 0-300 m │m │0,10 │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │c.2) 300-700 │m │0,18 │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │c.3) peste 700 m │m │0,28 │
├────┼──────────────────┴─────────┴────────┤
│2 │Carotaje geofizice: │
├────┼──────────────────┬─────────┬────────┤
│ │a) treapta < 50 m:│ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │scara 1:200 │m │1,32 │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │scara 1:1.000 │m │1,09 │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │b) treapta 51-100 │ │ │
│ │m: │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │scara 1:200 │m │1,09 │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │scara 1:1.000 │m │0,87 │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │c) treapta 101-200│ │ │
│ │m: │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │scara 1:200 │m │0,88 │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │scara 1:1.000 │m │0,65 │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │d) treapta 201-400│ │ │
│ │m: │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │scara 1:200 │m │0,77 │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │scara 1:1.000 │m │0,53 │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │e) treapta 401-700│ │ │
│ │m: │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │scara 1:200 │m │0,73 │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │scara 1:1.000 │m │0,49 │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │f) treapta │ │ │
│ │701-1.000 m: │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │scara 1:200 │m │0,71 │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │scara 1:1.000 │m │0,47 │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │g) treapta > 1.000│ │ │
│ │m: │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │scara 1:200 │m │0,72 │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │scara 1:1.000 │m │0,47 │
├────┼──────────────────┴─────────┴────────┤
│3 │Cartări: │
├────┼──────────────────┬─────────┬────────┤
│ │a) lucrări miniere│m │2,49 │
│ │de suprafaţă │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │b) lucrări miniere│m │3,20 │
│ │subterane │ │ │
├────┼──────────────────┴─────────┴────────┤
│ │Hărţi şi planuri specifice: │
│4 │geologice, izobate, izopachite, │
│ │conţinuturi, rezerve, orizont, mină: │
├────┼──────────────────┬─────────┬────────┤
│ │a) scara > 1:500 │kmp │518,51 │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │b) scara 1:500 – │kmp │353,33 │
│ │1:1.000 │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │c) scara 1:1.000 –│kmp │107,44 │
│ │1:2.000 │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │d) scara 1:2.000 –│kmp │40,60 │
│ │1:5.000 │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │e) scara < 1:5.000│kmp │9,54 │
├────┼──────────────────┴─────────┴────────┤
│5 │Secţiuni geologice: │
├────┼──────────────────┬─────────┬────────┤
│ │a) scara > 1:500 │km │518,51 │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │b) scara 1:500 – │km │353,33 │
│ │1:1.000 │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │c) scara 1:1.000 –│km │107,44 │
│ │1:2.000 │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │d) scara 1:2.000 –│km │40,60 │
│ │1:5.000 │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │e) scara < 1:5.000│km │9,54 │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│6 │Buletine analize │Parametru│3,95 │
│ │de laborator │analizat │ │
├────┼──────────────────┴─────────┴────────┤
│7 │Documentaţii (studii, sinteze │
│ │geologico-miniere): │
├────┼──────────────────┬─────────┬────────┤
│ │a) studii │ │ │
│ │geologico-miniere:│ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │a.1) complexitate │lei/ │1.586,24│
│ │redusă │exemplar │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │a.2) complexitate │lei/ │2.379,36│
│ │medie │exemplar │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │a.3) complexitate │lei/ │3.172,48│
│ │mare │exemplar │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │b) sinteze │ │ │
│ │geologico-miniere:│ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │b.1) complexitate │lei/ │2.473,72│
│ │redusă │exemplar │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │b.2) complexitate │lei/ │3.710,58│
│ │medie │exemplar │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │b.3) complexitate │lei/ │4.947,44│
│ │mare │exemplar │ │
├────┼──────────────────┴─────────┴────────┤
│ │Consultare documentaţii (studii, │
│8 │sinteze geologico-miniere) fără │
│ │extragere de date: │
├────┼──────────────────┬─────────┬────────┤
│ │a) studii │ │ │
│ │geologico-miniere:│ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │a.1) complexitate │lei/oră │158,63 │
│ │redusă │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │a.2) complexitate │lei/oră │237,94 │
│ │medie │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │a.3) complexitate │lei/oră │317,25 │
│ │mare │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │b) sinteze │ │ │
│ │geologico-miniere:│ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │b.1) complexitate │lei/oră │247,37 │
│ │redusă │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │b.2) complexitate │lei/oră │371,06 │
│ │medie │ │ │
├────┼──────────────────┼─────────┼────────┤
│ │b.3) complexitate │lei/oră │494,74 │
│ │mare │ │ │
└────┴──────────────────┴─────────┴────────┘

"

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Agenţiei Naţionale pentru Resurse Minerale,
                    Gigi Dragomir

    Bucureşti, 14 mai 2019.
    Nr. 223.

    -----

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice