Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 221 din 15 septembrie 2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor de stabilire si implementare a cerintelor privind igiena hranei pentru animale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 221 din 15 septembrie 2006  privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor de stabilire si implementare a cerintelor privind igiena hranei pentru animale    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 221 din 15 septembrie 2006 privind aprobarea Normei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor de stabilire si implementare a cerintelor privind igiena hranei pentru animale

EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARA VETERINARA SI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 21 septembrie 2006
ORDIN nr. 221 din 15 septembrie 2006
privind aprobarea Normei sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor de stabilire şi implementare a cerinţelor privind igiena hranei pentru animale
EMITENT: AUTORITATEA NATIONALA SANITARÃ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL nr. 798 din 21 septembrie 2006

Având în vedere prevederile <>art. 10 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranta alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 215/2004 , cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în temeiul art. 3 alin. (3) şi al <>art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor şi a unitãţilor din subordinea acesteia,
vazand Referatul de aprobare nr. 80.270 din 14 septembrie 2006, întocmit de Direcţia de control şi coordonare a activitãţii farmaceutice veterinare din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor,

preşedintele Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aproba Norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor de stabilire şi implementare a cerinţelor privind igiena hranei pentru animale, prevãzutã în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Autoritatea Nationala Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor, institutele veterinare centrale şi direcţiile sanitar-veterinare şi pentru siguranta alimentelor judeţene şi a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
ART. 3
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abroga orice alte dispoziţii contrare.
ART. 4
Prezentul ordin creeazã cadrul juridic necesar aplicãrii directe, de la data aderãrii, a Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 183/2005 (CE) de stabilire a cerinţelor privind igiena furajelor, publicat în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene (JOCE) nr. L 35 din 8 februarie 2005, p. 1-22.
ART. 5
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Preşedintele Autoritãţii Naţionale Sanitare
Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor,
Chetan Radu Roatis

Bucureşti, 15 septembrie 2006.
Nr. 221.


ANEXA

NORMA SANITARÃ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
de stabilire şi implementare a cerinţelor privind igiena hranei pentru animale

CAP. I
Obiectul, domeniul de aplicare şi definiţii

ART. 1
Prezenta norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor stabileşte:
a) reguli generale privind igiena hranei pentru animale;
b) condiţii şi proceduri de asigurare a trasabilitatii hranei pentru animale;
c) condiţii şi proceduri de înregistrare şi aprobare a unitãţilor.
ART. 2
Domeniul de aplicare
(1) Prezenta norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor se aplica:
a) în toate stadiile de activitate a operatorilor din sectorul hranei pentru animale, de la producţia primara a hranei pentru animale pana la punerea pe piata a acesteia inclusiv;
b) hranirii animalelor de la care se obţin produse alimentare;
c) importurilor de hrana pentru animale provenitã din tari terţe şi exporturilor de hrana pentru animale în aceste tari.
(2) Prezenta norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor nu se aplica:
a) în cazul în care hrana pentru animale este produsã în gospodãrii individuale şi este destinatã:
(i) hranirii animalelor deţinute în scopul obţinerii de produse alimentare destinate consumului propriu, familial;
(ii) hranirii animalelor care nu sunt deţinute în scopul obţinerii de produse alimentare destinate consumului propriu, familial.
b) hranirii animalelor de la care se obţin produse alimentare destinate consumului familial sau pentru activitãţile menţionate la art. 1 alin. (3) lit. c) din Regulile generale pentru igiena produselor alimentare, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 924/2005 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 septembrie 2005, ce creeazã cadrul juridic necesar aplicãrii directe, de la data aderãrii, a Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 852/2004 (CE);
c) hranirii animalelor care nu sunt deţinute în scopul obţinerii de produse alimentare;
d) furnizarii directe, de cãtre producãtor, fermelor de pe plan local a unor cantitãţi mici din producţia primara de furaje, în scopul utilizãrii în cadrul acestor ferme;
e) vânzãrii cu amãnuntul de hrana pentru animalele de companie.
(3) Autoritatea Nationala Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor poate stabili norme şi reglementãri pentru activitãţile menţionate la alin. (2), care sa asigure realizarea obiectivelor din prezenta norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor.
ART. 3
Definiţii
(1) Definiţiile prevãzute în <>Legea nr. 150/2004 privind siguranta alimentelor şi a hranei pentru animale, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 24 mai 2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, ce creeazã cadrul juridic necesar aplicãrii directe, de la data aderãrii, a Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 178/2002 (CE), se aplica şi prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor, cu excepţia termenilor şi expresiilor definite la alin. (2).
(2) În sensul prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor, termenii şi expresiile de mai jos se definesc astfel:
a) igiena hranei pentru animale - mãsurile şi condiţiile necesare pentru a controla riscurile şi a garanta ca hrana este corespunzãtoare pentru consumul animal, luându-se în considerare utilizarea prevãzutã pentru aceasta;
b) operatorul din sectorul hranei pentru animale - persoana fizica sau juridicã responsabilã de garantarea respectãrii cerinţelor prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor în activitatea din sectorul hranei pentru animale, aflatã sub controlul acestuia;
c) aditivi furajeri - substantele sau microorganismele autorizate în conformitate cu Norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor de implementare a reglementãrilor pentru aditivii utilizaţi în nutritia animalelor, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 196/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 741 din 30 august 2006, ce creeazã cadrul juridic necesar aplicãrii directe, de la data aderãrii, a Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1.831/2003 (CE);
d) unitate - orice unitate din sectorul hranei pentru animale;
e) autoritate competenta centrala - Autoritatea Nationala Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor;
f) producţia primara de hrana pentru animale - producţia de produse agricole, incluzând în special cultivarea, recoltarea, mulsul, creşterea animalelor (înainte de sacrificare) sau pescuitul, având ca finalitate exclusiva produse care nu sunt supuse niciunei operaţiuni de transformare dupã recoltare, colectare ori captura, cu excepţia tratamentului fizic simplu.

CAP. II
Obligaţii

ART. 4
Obligaţii generale
(1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie sa se asigure ca toate etapele producţiei, procesarii şi distribuţiei aflate sub controlul lor sunt efectuate în conformitate cu legislaţia comunitara, cu legislaţia nationala şi cu bunele practici şi, în special, ca sunt îndeplinite cerinţele în domeniul igienei, stabilite de prezenta norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor.
(2) Atunci când sunt hranite animale de la care se obţin produse alimentare, fermierii iau mãsuri şi adopta proceduri pentru a menţine la un nivel minim riscul de contaminare biologica, chimica şi fizica a hranei pentru animale, a animalelor şi produselor de origine animala.
ART. 5
Obligaţii specifice
(1) Pentru operaţiunile la nivelul producţiei primare de hrana pentru animale şi pentru urmãtoarele operaţiuni conexe:
a) transportul, depozitarea şi manipularea produselor primare la locul de producţie;
b) operaţiunile de transport destinate livrãrii produselor primare de la locul de producţie cãtre o unitate;
c) amestecarea hranei pentru animale pentru nevoile exclusive ale exploatatiei proprii fãrã utilizarea de aditivi sau de premixuri de aditivi, cu excepţia aditivilor utilizaţi pentru insilozare, operatorii din sectorul hranei pentru animale se conformeazã prevederilor din anexa nr. 1, atunci când sunt aplicabile pentru operaţiunile respective.
(2) Pentru alte operaţiuni decât cele menţionate la alin. (1), inclusiv amestecarea hranei pentru animale pentru nevoile exclusive ale exploatatiei proprii, atunci când se utilizeazã aditivi sau premixuri de aditivi, cu excepţia aditivilor pentru insilozare, fabricantii din sectorul hranei pentru animale se conformeazã prevederilor din anexa nr. 2, atunci când sunt aplicabile pentru operaţiunile respective.
(3) Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie:
a) sa se conformeze criteriilor microbiologice specifice;
b) sa ia mãsurile sau sa adopte procedurile necesare îndeplinirii unor obiective specifice. Criteriile şi obiectivele menţionate la lit. a) şi b) se aplica în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene.
(4) Operatorii din sectorul hranei pentru animale pot utiliza ghidurile prevãzute în cap. III în scopul îndeplinirii obligaţiilor care decurg din prevederile prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor.
(5) Fermierii trebuie sa se conformeze dispoziţiilor anexei nr. 3 în ceea ce priveşte hranirea animalelor de la care se obţin produse alimentare.
(6) Operatorii din sectorul hranei pentru animale şi fermierii trebuie sa isi procure şi sa utilizeze numai hrana pentru animale provenitã din unitãţi înregistrate şi/sau aprobate în conformitate cu prezenta norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor.
ART. 6
Sistem de analiza a riscurilor şi puncte critice de control (HACCP)
(1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale, care efectueazã alte operaţiuni decât cele menţionate la art. 5 alin. (1), stabilesc, implementeaza şi menţin una sau mai multe proceduri scrise permanente, bazate pe principiile HACCP.
(2) Principiile HACCP sunt urmãtoarele:
a) identificarea oricãror riscuri care trebuie sa fie prevenite, eliminate sau reduse la un nivel acceptabil;
b) identificarea punctelor critice de control la etapa sau etapele la nivelul cãrora un control este indispensabil pentru prevenirea ori eliminarea unui risc sau pentru reducerea acestuia la un nivel acceptabil;
c) stabilirea limitelor critice în punctele critice de control, care diferentiaza acceptabilitatea de inacceptabilitate, în scopul prevenirii, eliminãrii sau reducerii riscurilor identificate;
d) stabilirea şi implementarea unor proceduri de monitorizare eficiente în punctele critice de control;
e) stabilirea acţiunilor corective atunci când monitorizarea indica faptul ca un punct critic de control nu este sub control;
f) stabilirea procedurilor destinate verificãrii caracterului complet şi eficient al mãsurilor descrise la lit. a)-e). Procedurile de verificare se efectueazã periodic;
g) întocmirea unor documente şi evidente, proporţional cu natura şi capacitatea întreprinderii din sectorul hranei pentru animale, pentru a dovedi aplicarea eficienta a mãsurilor definite la lit. a)-f).
(3) Atunci când se aduce o modificare unui produs, unui proces sau unei etape a producţiei, procesarii, depozitarii şi distribuţiei, operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie sa isi revizuiasca procedura şi sa aducã modificãrile necesare.
(4) În cadrul sistemului de proceduri menţionat la alin. (1), operatorii din sectorul hranei pentru animale pot utiliza, în paralel cu ghidurile privind aplicarea principiilor HACCP, ghiduri de buna practica elaborate în conformitate cu art. 20.
(5) Autoritatea Nationala Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor poate adopta mãsuri pentru facilitarea implementarii prezentului articol, inclusiv pentru întreprinderile mici, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene.
ART. 7
Documente referitoare la sistemul HACCP
(1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie:
a) sa furnizeze autoritãţii competente, în forma solicitatã de aceasta, dovada respectãrii prevederilor art. 6;
b) sa actualizeze în permanenta toate documentele care descriu procedurile elaborate în conformitate cu prevederile art. 6.
(2) Autoritatea competenta va lua în considerare natura şi capacitatea întreprinderii din sectorul hranei pentru animale, atunci când stabileşte cerinţele în forma la care se referã alin. (1) lit. a).
(3) Proceduri detaliate pentru implementarea prezentului articol pot fi adoptate în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene. Astfel de proceduri pot facilita implementarea principiilor HACCP elaborate în conformitate cu prevederile cap. III de cãtre anumiti operatori din sectorul hranei pentru animale, în vederea îndeplinirii prevederilor art. 6 alin. (1).
ART. 8
Garanţii financiare
(1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale sunt rãspunzãtori de orice nerespectare a legislaţiei relevante din domeniul siguranţei hranei pentru animale.
(2) În sensul art. 5 alin. (2), operatorii trebuie sa dovedeascã faptul ca au constituit, la data aderãrii României la Uniunea Europeanã, garanţiile financiare obligatorii solicitate în baza legislaţiei comunitare şi naţionale. Aceste garanţii trebuie sa acopere costurile totale pentru care fabricantii pot fi fãcuţi rãspunzãtori ca o consecinta directa a retragerii de pe piata, a tratarii şi/sau a distrugerii hranei pentru animale, a animalelor şi a produselor alimentare care sunt obţinute de la acestea.
ART. 9
Controale oficiale, notificare şi înregistrare
(1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale coopereazã cu autoritãţile competente în conformitate cu legislaţia comunitara relevanta şi cu legislaţia nationala.
(2) Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie:
a) sa notifice direcţiei sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor judeţene/a municipiului Bucureşti (autoritatea competenta la nivel local), în vederea înregistrãrii, în forma solicitatã de aceasta, toate unitãţile aflate sub controlul acestora, implicate în oricare etapa a producţiei, procesarii, depozitarii, transportului sau distribuirii hranei pentru animale;
b) sa furnizeze autoritãţii competente la nivel local informaţii actualizate privind toate unitãţile aflate sub controlul acestora, menţionate la lit. a), inclusiv notificandu-i acesteia orice modificare semnificativã a activitãţilor şi orice închidere a unei unitãţi existente.
(3) Autoritatea competenta la nivel local are obligaţia de a tine evidenta unitãţilor din sectorul hranei pentru animale într-un registru special şi de a comunica Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor catagrafia actualizatã a acestor unitãţi.
ART. 10
Aprobarea unitãţilor din sectorul hranei pentru animale
(1) Autoritatea competenta la nivel local elibereazã, dacã sunt întrunite toate cerinţele prevãzute de legislaţia în vigoare, aprobãri pentru unitãţile care efectueazã una dintre urmãtoarele activitãţi:
a) fabricarea şi/sau punerea pe piata a aditivilor furajeri mentionati în norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 196/2006 sau a produselor reglementate de Norma sanitarã veterinara privind anumite produse utilizate în nutritia animalelor, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 143/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 630 din 21 iulie 2006, ce transpune în legislaţia nationala Directiva Consiliului nr. 82/471/CEE şi menţionate în cap. 1 al anexei nr. 4;
b) fabricarea şi/sau punerea pe piata a premixurilor preparate cu ajutorul aditivilor furajeri, mentionati în cap. 2 al anexei nr. 4;
c) fabricarea pentru punerea pe piata sau producţia, pentru nevoile exclusive ale exploatatiei proprii, de furaje combinate, utilizând aditivi furajeri sau premixuri care conţin aditivi furajeri şi care sunt mentionati în cap. 3 al anexei nr. 4.
(2) Aprobarea poate fi solicitatã în baza legislaţiei naţionale sau în baza unui regulament adoptat în conformitate cu procedura comunitara.
ART. 11
Cerinţe
Operatorii din sectorul hranei pentru animale nu trebuie sa efectueze nicio activitate fãrã:
a) sa fie înregistraţi în conformitate cu prevederile art. 9; sau
b) sa detina aprobare, dupã caz, în conformitate cu prevederile art. 10.
ART. 12
Informaţii referitoare la normele naţionale de aprobare a unitãţilor
Autoritatea Nationala Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor acorda aprobarea în baza prevederilor art. 10 alin. (2) şi informeazã Comisia Europeanã şi statele membre ale Uniunii Europene cu privire la reglementãrile naţionale relevante.
ART. 13
Condiţii de aprobare a unitãţilor
(1) Autoritatea competenta la nivel local aproba funcţionarea unitãţilor numai dupã ce efectueazã verificarea acestora, care precede începerea oricãrei activitãţi, şi constata ca acestea respecta cerinţele prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor.
(2) Autoritatea competenta poate acorda o aprobare provizorie atunci când, în urma controlului la fata locului, constata ca unitatea respecta toate cerinţele în ceea ce priveşte infrastructura şi echipamentele. Aprobarea definitiva se acorda atunci când, în urma unui nou control la fata locului, efectuat în termen de 3 luni de la data acordãrii aprobãrii provizorii, se constata ca unitatea respecta celelalte cerinţe menţionate la alin. (1). Dacã s-au realizat progrese efective, dar unitatea nu respecta în continuare toate cerinţele, autoritatea competenta poate prelungi aprobarea provizorie. Perioada pentru care se acorda aprobarea provizorie nu poate fi mai mare de 6 luni în total.
ART. 14
Suspendarea înregistrãrii sau a aprobãrii
(1) Autoritatea competenta suspenda temporar înregistrarea sau aprobarea unei unitãţi pentru una, mai multe sau toate activitãţile desfãşurate, atunci când se constata ca aceasta unitate nu mai îndeplineşte condiţiile prevãzute de legislaţia în vigoare pentru activitãţile respective.
(2) Aceasta suspendare rãmâne în vigoare pana când unitatea respectiva îndeplineşte din nou toate aceste condiţii. În cazul în care condiţiile nu sunt îndeplinite în termen de un an, se aplica prevederile art. 15.
ART. 15
Retragerea înregistrãrii sau a aprobãrii
Autoritatea competenta retrage înregistrarea sau aprobarea unei unitãţi, pentru una sau mai multe dintre activitãţile acesteia, dacã:
a) unitatea isi înceteazã una sau multe dintre activitãţile sale;
b) se constata ca unitatea nu a îndeplinit condiţiile aplicabile activitãţilor sale în cursul unei perioade de un an;
c) descoperã nereguli grave sau a fost obligatã sa înceteze producţia unei unitãţi în mai multe randuri şi dacã operatorul din sectorul hranei pentru animale nu este în continuare în mãsura sa ofere garanţii reale cu privire la producţia viitoare.
ART. 16
Modificãri ale înregistrãrii sau ale aprobãrii unei unitãţi
Autoritatea competenta modifica, la cerere, înregistrarea sau aprobarea unei unitãţi, dacã aceasta şi-a demonstrat capacitatea de a dezvolta activitãţi noi sau activitãţi care înlocuiesc pe cele pentru care a obţinut înregistrarea sau aprobarea iniţialã.
ART. 17
Excepţii de la obligativitatea controlului la fata locului
(1) Autoritatea Nationala Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor nu are obligaţia efectuãrii de controale la fata locului, astfel cum prevede art. 13, în cazul unitãţilor din sectorul hranei pentru animale, care desfãşoarã numai activitate comercialã fãrã a deţine produse în spaţiile lor.
(2) Aceste unitãţi prezintã autoritãţii competente o declaraţie, sub forma stabilitã de autoritatea competenta, potrivit cãreia furajele pe care le pun pe piata sunt conforme cu condiţiile prevãzute de prezenta norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor.
ART. 18
Mãsuri tranzitorii
(1) Unitãţile şi intermediarii aprobaţi şi/sau înregistraţi în conformitate cu Norma sanitarã veterinara ce stabileşte condiţiile şi modalitãţile pentru aprobarea şi înregistrarea unor întreprinderi şi intermediari ce opereazã în sectorul nutritiei animalelor, aprobatã prin <>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului nr. 505/2003 , publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 673 şi 673 bis din 23 septembrie 2003, ce transpune în legislaţia nationala Directiva Consiliului nr. 95/69/CE , isi pot continua activitãţile, cu condiţia de a prezenta o notificare în acest scop autoritãţii competente din teritoriul în care facilitãţile acestora sunt situate pana la data aderãrii României la Uniunea Europeanã.
(2) Unitãţile şi intermediarii pentru care nu este necesarã o înregistrare sau o aprobare în conformitate cu Norma sanitarã veterinara aprobatã prin <>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului nr. 505/2003 , dar care trebuie sa fie înregistraţi în conformitate cu prezenta norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor, isi pot continua activitãţile, cu condiţia de a trimite autoritãţii competente din teritoriul în care facilitãţile acestora sunt situate o cerere de înregistrare pana la data aderãrii României la Uniunea Europeanã.
(3) Solicitantul trebuie sa declare pana la 1 ianuarie 2008, sub forma stabilitã de autoritatea competenta, ca îndeplineşte condiţiile prevãzute de prezenta norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor.
(4) Autoritãţile competente iau în considerare sistemele de colectare a datelor deja existente şi solicita autorului notificãrii sau solicitãrii sa furnizeze numai informaţiile suplimentare care garanteazã respectarea condiţiilor stabilite de prezenta norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor. În particular, autoritãţile competente pot considera drept cerere, în conformitate cu alin. (2), o notificare în conformitate cu art. 6 din Regulile generale pentru igiena produselor alimentare, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 924/2005 .
ART. 19
Lista unitãţilor înregistrate şi aprobate
(1) Pentru fiecare activitate, autoritatea competenta centrala înscrie, pe una sau mai multe liste naţionale, unitãţile pe care le-a înregistrat în conformitate cu prevederile art. 9.
(2) Unitãţile aprobate de autoritatea competenta la nivel local în conformitate cu prevederile art. 13 sunt înscrise pe o lista nationala cu un numãr de identificare individual.
(3) Autoritatea Nationala Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor actualizeazã datele referitoare la unitãţile înscrise pe listele menţionate la alin. (1) şi (2), în funcţie de deciziile de suspendare, retragere sau modificare a înregistrãrii sau a aprobãrii menţionate la art. 14, 15 şi 16.
(4) Lista la care se referã alin. (2) trebuie sa fie întocmitã în conformitate cu modelul prevãzut în cap. I al anexei nr. 5.
(5) Numãrul de identificare la care se referã la alin. (2) se prezintã sub forma prevãzutã în cap. II al anexei nr. 5.
(6) Autoritatea Nationala Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor publica pe site-ul www.icmbv.ro listele unitãţilor menţionate la alin. (1).

CAP. III
Ghiduri de buna practica

ART. 20
Elaborarea, difuzarea şi utilizarea ghidurilor
(1) Comisia Europeanã susţine elaborarea unor ghiduri comunitare de buna practica în sectorul hranei pentru animale şi pentru aplicarea principiilor HACCP, în conformitate cu prevederile art. 22.
(2) Autoritatea Nationala Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor susţine elaborarea de ghiduri naţionale, în conformitate cu prevederile art. 21.
(3) Operatorii din sectorul hranei pentru animale pot utiliza în desfãşurarea activitãţii ghidurile menţionate anterior.
ART. 21
Ghiduri naţionale
(1) Ghidurile naţionale de buna practica se elaboreazã şi se distribuie de cãtre ramurile sectorului hranei pentru animale în urmãtoarele condiţii:
a) în consultare cu reprezentanţii pãrţilor ale cãror interese risca sa fie puternic afectate, precum autoritãţile competente şi grupurile de utilizatori;
b) având în vedere codurile de practica relevante din Codex Alimentarius; şi
c) dacã se referã la producţia primara de hrana pentru animale, luând în considerare cerinţele stabilite în anexa nr. 1.
(2) Autoritatea Nationala Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor evalueaza ghidurile naţionale pentru a se asigura:
a) ca au fost întocmite în conformitate cu alin. (1);
b) ca acestea pot fi puse în practica în sectoarele la care se referã; şi
c) ca ghidurile respective corespund obiectivului de a asigura respectarea art. 4, 5 şi 6 în sectoarele şi/sau pentru hrana pentru animale la care se referã.
(3) Autoritatea Nationala Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor transmite ghidurile naţionale Comisiei Europene.
ART. 22
Ghiduri comunitare
Titlurile ghidurilor comunitare se publica în seria C a Jurnalului Oficial al Uniunii Europene.

CAP. IV
Importuri şi exporturi

ART. 23
Importuri
(1) Operatorii din sectorul hranei pentru animale pot importa hrana pentru animale din tari terţe numai dacã:
a) ţara terta de expediere este menţionatã pe o lista stabilitã în conformitate cu art. 47 din Regulile privind controalele oficiale efectuate pentru a se asigura verificarea conformitatii cu legislaţia privind hrana pentru animale şi cea privind alimentele şi cu regulile de sãnãtate şi de protecţie a animalelor, aprobate prin <>Hotãrârea Guvernului nr. 925/2005 , publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 804 din 5 septembrie 2005, ce creeazã cadrul juridic necesar aplicãrii directe, de la data aderãrii, a Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului nr. 882/2004 (CE), a ţãrilor terţe pentru care sunt permise importuri de furaje;
b) unitatea de expediere figureazã pe o lista întocmitã şi actualizatã de ţara terta, în conformitate cu <>art. 47 din regulile aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 925/2005 , a unitãţilor pentru care sunt permise importuri de hrana pentru animale;
c) hrana pentru animale este produsã de unitatea de expediere sau de o alta unitate inclusã în lista menţionatã la lit. b) sau din cadrul Comunitãţii Europene; şi
d) hrana pentru animale este conformã:
(i) cu cerinţele stabilite de prezenta norma sanitarã veterinara, precum şi cu orice legislaţie comunitara sau nationala care stabileşte reguli pentru hrana pentru animale; sau
(ii) cu acele condiţii recunoscute de Comunitatea Europeanã sau de Autoritatea Nationala Sanitarã Veterinara şi pentru Siguranta Alimentelor ca fiind cel puţin echivalente cu acestea; sau
(iii) atunci când exista un acord specific între Comunitatea Europeanã şi ţara exportatoare, cu cerinţele conţinute de acesta.
(2) Se poate adopta un model de certificat de import în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene.
ART. 24
Mãsuri provizorii
Pana la întocmirea listelor prevãzute la art. 23 alin. (1) lit. a) şi b), importurile continua sa fie autorizate în condiţiile stabilite la art. 6 din Norma sanitarã veterinara ce stabileşte unele mãsuri pentru implementarea Normei sanitare veterinare care stabileşte condiţiile şi modalitãţile pentru aprobarea şi înregistrarea unor întreprinderi şi intermediari ce opereazã în sectorul nutritiei animalelor, aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 29/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 136 din 14 februarie 2005, ce transpune în legislaţia nationala Directiva Comisiei nr. 98/51/CE .
ART. 25
Exporturi
Hrana pentru animale, inclusiv cea destinatã animalelor de la care nu se obţin produse alimentare, produsã în România în scopul comercializãrii în tari terţe, trebuie sa fie conformã cu dispoziţiile art. 12 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 178/2002(CE ).

CAP. V
Dispoziţii finale

ART. 26
Mãsuri de implementare
Mãsurile de aplicare se adopta în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene.
ART. 27
Modificãrile anexelor nr. 1, 2 şi 3
Anexele nr. 1, 2 şi 3 pot fi modificate în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, pentru a se tine seama de:
a) elaborarea unor ghiduri de buna practica;
b) experienta dobandita în cadrul aplicãrii unor sisteme bazate pe HACCP în conformitate cu art. 6;
c) progresul tehnologic;
d) avizele ştiinţifice, în special noile analize ale riscurilor;
e) stabilirea obiectivelor din domeniul siguranţei hranei pentru animale;
şi
f) elaborarea cerinţelor referitoare la operaţiuni specifice.
ART. 28
Derogãri de la anexele nr. 1, 2 şi 3
Se pot acorda derogãri de la anexele nr. 1, 2 şi 3 din motive speciale, în conformitate cu cerinţele Uniunii Europene, cu condiţia ca derogarile respective sa nu afecteze realizarea obiectivelor stabilite de prezenta norma sanitarã veterinara.
ART. 29
Sistemul de alerta rapida
Dacã o anumitã hrana pentru animale, inclusiv hrana destinatã animalelor de la care nu se obţin produse alimentare, prezintã un risc serios pentru sãnãtatea umanã sau animala ori pentru mediu, se aplica, mutatis mutandis, art. 50 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului nr. 178/2002 (CE) .
ART. 30
Sancţiuni
Încãlcarea dispoziţiilor prezentei norme sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor constituie contravenţie şi se sancţioneazã conform <>Hotãrârii Guvernului nr. 984/2005 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor, publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 814 din 8 septembrie 2005, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
ART. 31
Anexele nr. 1-5 fac parte integrantã din prezenta norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor.


ANEXA 1
-------
la norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor
------------------------------------------------------------

PRODUCŢIA PRIMARA

PARTEA A
Cerinţe care se aplica întreprinderilor din sectorul hranei pentru animale, la nivel de producţie primara de hrana pentru animale, menţionate la art. 5 alin. (1)

I. Dispoziţii referitoare la igiena

1. Operatorii din sectorul hranei pentru animale, responsabili de producţia primara de furaje, trebuie sa se asigure ca gestionarea şi efectuarea acestor activitãţi au loc astfel încât riscurile ce pot afecta siguranta hranei pentru animale sa fie prevenite, eliminate sau reduse la un nivel minim.
2. Operatorii din sectorul hranei pentru animale se asigura, pe cat posibil, ca produsele primare fabricate, preparate, salubre, ambalate, depozitate şi transportate sub rãspunderea lor sunt protejate impotriva contaminarii şi deteriorarii.
3. Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie sa îndeplineascã obligaţiile menţionate la pct. 1 şi 2, conformându-se prevederilor legislative naţionale şi comunitare referitoare la controlul riscurilor, inclusiv:
(i) mãsurilor destinate sa controleze orice contaminare periculoasa, cum este cea provenitã din aer, sol, apa, îngrãşãminte, produse fitosanitare, biocide, produse medicinale de uz veterinar, precum şi din manipularea şi eliminarea deşeurilor; şi
(ii) mãsurilor referitoare la sãnãtatea plantelor, la sãnãtatea animalelor şi la mediu care au efecte asupra siguranţei hranei pentru animale, inclusiv programelor de supraveghere şi control al zoonozelor şi agenţilor zoonotici.
4. Atunci când este necesar, operatorii din sectorul hranei pentru animale iau mãsuri adecvate, în special pentru:
a) menţinerea în stare de curãţenie şi, la nevoie, dupã curatarea, dezinfectarea corespunzãtoare a instalaţiilor, echipamentelor, containerelor, ambalajelor şi vehiculelor utilizate pentru producerea, prepararea, mãsurarea, ambalarea, depozitarea şi transportul furajelor;
b) garantarea, dupã caz, a condiţiilor de producţie, transport şi depozitare igienica a hranei pentru animale, precum şi a salubritatii acesteia;
c) utilizarea apei curate ori de câte ori este necesar, pentru evitarea riscului de contaminare;
d) prevenirea, pe cat posibil, a pericolului de contaminare prin animale şi organisme dãunãtoare;
e) depozitarea şi manipularea separatã şi sigura a deşeurilor şi substanţelor periculoase, în scopul evitãrii riscului de contaminare;
f) asigurarea ca materialele ambalajelor nu constituie o sursa de contaminare periculoasa a hranei pentru animale;
g) luarea în considerare a rezultatelor oricãrei analize efectuate pe probele prelevate din produsele primare sau a altor probe relevante pentru siguranta hranei pentru animale.

II. Pãstrarea registrelor

1. Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie sa întocmeascã registre privind mãsurile puse în aplicare pentru controlul corespunzãtor al riscurilor, în funcţie de natura şi capacitatea unitãţii din sectorul hranei pentru animale. Operatorii din acest sector trebuie sa punã la dispoziţia autoritãţii competente informaţiile relevante prevãzute în aceste registre.
2. Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie sa ţinã în special registre privind:
a) orice utilizare de produse fitosanitare şi biocide;
b) utilizarea de seminţe modificate genetic;
c) orice aparitie de organisme dãunãtoare sau de boli susceptibile sa afecteze siguranta produselor primare;
d) rezultatele oricãrei analize a probelor prelevate din produsele primare sau a altor probe prelevate în scopul diagnosticarii, cu importanta pentru siguranta hranei pentru animale;
e) sursa şi cantitatea fiecãrei intrari de hrana pentru animale, precum şi destinaţia şi cantitatea fiecãrei iesiri de hrana pentru animale.
3. Alte persoane, precum medicii veterinari, agronomii şi tehnicienii din ferma, îi pot asista pe operatorii din sectorul hranei pentru animale sa întocmeascã şi sa ţinã registre, în funcţie de activitãţile pe care le exercita în cadrul exploatatiei.

PARTEA B
Recomandãri referitoare la ghidurile de buna practica

1. Atunci când se elaboreazã ghidurile naţionale menţionate la cap. III din norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor, acestea trebuie sa cuprindã prevederi privind bunele practici de control al riscurilor în stadiul producţiei primare a hranei pentru animale.
2. Ghidurile de buna practica cuprind informaţii corespunzãtoare privind riscurile ce apar în stadiul producţiei primare a hranei pentru animale şi mãsurile de control al acestor riscuri, inclusiv mãsurile relevante prevãzute de legislaţia comunitara şi nationala sau de programele comunitare şi naţionale, precum:
a) controlul contaminarii, spre exemplu cu micotoxine, metale grele şi substanţe radioactive;
b) utilizarea apei, a deşeurilor organice şi a ingrasamintelor;
c) utilizarea corecta şi corespunzãtoare a produselor fitosanitare şi a biocidelor, precum şi trasabilitatea acestora;
d) utilizarea corecta şi corespunzãtoare a produselor medicinale de uz veterinar şi a aditivilor furajeri, precum şi trasabilitatea acestora;
e) prepararea, depozitarea şi trasabilitatea materiilor furajere;
f) eliminarea corespunzãtoare a animalelor moarte, a deşeurilor şi a gunoiului de grajd;
g) mãsurile de protecţie destinate prevenirii introducerii unor boli contagioase transmisibile la animale prin intermediul hranei pentru animale şi orice obligaţie de notificare a acestor mãsuri autoritãţii competente;
h) procedurile, practicile şi metodele care permit garantarea ca hrana pentru animale este produsã, preparata, ambalata, depozitata şi transportatã în condiţii de igiena corespunzãtoare, inclusiv curatarea eficienta şi controlul organismelor dãunãtoare;
i) detalii privind întocmirea şi ţinerea registrelor.

ANEXA 2
-------
la norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor
------------------------------------------------------------

CERINŢE care se aplica întreprinderilor din sectorul hranei pentru animale care nu desfãşoarã activitãţi de producţie primara de hrana pentru animale, menţionate la art. 5 alin. (1)

A. Instalaţii şi echipamente
1. Instalaţiile, echipamentele, containerele, ambalajele şi vehiculele pentru procesarea şi depozitarea furajelor şi spaţiul înconjurãtor trebuie sa fie menţinute în stare de curãţenie şi trebuie sa fie implementate programe eficiente pentru controlul dãunãtorilor.
2. Prin asamblarea, proiectarea, construcţia şi dimensiunile lor, instalaţiile şi echipamentele trebuie:
a) sa poatã fi uşor curatate şi/sau dezinfectate;
b) sa permitã reducerea la minimum a riscului de eroare şi prevenirea contaminarii, a contaminarii incrucisate şi, în general, a oricãrui efect nefavorabil asupra siguranţei şi calitãţii produselor. Echipamentele care intra în contact cu hrana pentru animale trebuie sa fie uscate dupã fiecare proces de curatare umeda.
3. Instalaţiile şi echipamentele care trebuie sa serveascã operaţiunilor de amestec şi/sau de fabricare trebuie sa fie supuse periodic unor verificãri corespunzãtoare, în conformitate cu procedurile scrise, stabilite în prealabil de fabricant, pentru produse.
a) Totalitatea balantelor şi dispozitivelor de mãsurat utilizate la fabricarea hranei pentru animale trebuie sa corespundã gamei de greutãţi sau de volume de mãsurat, iar precizia acestora trebuie sa fie controlatã periodic.
b) Toate dispozitivele de amestec utilizate la fabricarea hranei pentru animale trebuie sa corespundã gamei de greutãţi sau de volume ce sunt amestecate şi trebuie sa poatã fabrica amestecuri şi dilutii omogene. Operatorii trebuie sa demonstreze eficienta dispozitivelor de amestecat în ceea ce priveşte omogenitatea.
4. Instalaţiile trebuie sa aibã o iluminare naturala şi/sau artificiala suficienta.
5. Sistemele de evacuare a apelor reziduale trebuie sa fie adaptate scopului cãruia îi sunt destinate; acestea trebuie sa fie astfel proiectate şi construite încât sa se previnã orice risc de contaminare a furajelor.
6. Apa utilizata la fabricarea hranei pentru animale trebuie sa aibã un nivel de calitate adecvat pentru animale; conductele de apa trebuie sa fie fabricate din materiale inerte.
7. Evacuarea apelor reziduale menajere, a apelor uzate şi a apelor pluviale trebuie sa fie efectuatã în asa fel încât sa se asigure protecţia echipamentelor, precum şi siguranta şi calitatea hranei pentru animale. Deteriorarea şi praful trebuie evitate pentru a se preveni contaminarea cu daunatori.
8. Ferestrele şi alte deschideri trebuie sa fie protejate, dupã caz, impotriva dãunãtorilor. Uşile trebuie sa fie etanse şi atunci când sunt închise trebuie sa asigure protecţia impotriva dãunãtorilor.
9. Dacã este necesar, plafoanele, plafoanele false şi alte echipamente suspendate trebuie sa fie concepute, construite şi finisate astfel încât sa previnã acumularea murdariei şi sa reducã condensul, apariţia de mucegaiuri nedorite şi rãspândirea de particule care pot dãuna siguranţei şi calitãţii hranei pentru animale.

B. Personalul
Întreprinderile din sectorul hranei pentru animale trebuie sa dispunã de personal suficient şi care sa detina competentele şi calificarile necesare pentru fabricarea produselor respective. Trebuie sa se stabileascã o organigrama, care sa precizeze calificarile (de exemplu: diplomele, experienta profesionalã) şi rãspunderile personalului de supraveghere şi care sa fie pusã la dispoziţia autoritãţilor competente. Întregul personal trebuie sa fie informat în scris cu privire la îndatoririle, rãspunderile şi competentele sale, în special cu ocazia fiecãrei modificãri, astfel încât sa se obţinã produse la calitatea dorita.

C. Producţia
1. Trebuie sa fie desemnatã o persoana calificatã, care sa rãspundã de producţie.
2. Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie sa se asigure ca diferitele etape ale producţiei sunt realizate în conformitate cu procedurile şi instrucţiunile scrise, elaborate în prealabil pentru stabilirea, verificarea şi controlul punctelor critice din procesul de fabricaţie.
3. Trebuie sa se adopte mãsuri cu caracter tehnic sau organizatoric pentru a se preveni sau reduce la minimum, dupã caz, contaminarea incrucisata şi erorile. Trebuie sa existe mijloace suficiente şi adecvate pentru efectuarea verificãrilor în cursul procesului de fabricaţie.
4. Trebuie sa se asigure o monitorizare care sa permitã depistarea prezentei în hrana pentru animale a unor substanţe indezirabile şi a altor contaminanti interzisi, din motive care privesc sãnãtatea umanã sau animala şi trebuie sa se aplice strategii de control corespunzãtoare pentru a reduce la minimum riscurile.
5. Deşeurile şi materiile prime ce nu sunt destinate ca hrana pentru animale trebuie sa fie izolate şi identificate. Toate materiile prime care conţin niveluri de medicamente de uz veterinar sau contaminanti ce pot constitui un risc ori care prezintã alte riscuri trebuie sa fie eliminate în mod corespunzãtor şi nu trebuie utilizate ca hrana pentru animale.
6. Fabricantii din sectorul hranei pentru animale iau mãsurile corespunzãtoare pentru a asigura trasabilitatea efectivã a produselor.

D. Controlul calitãţii
1. Dacã este necesar, trebuie sa se desemneze o persoana calificatã, care sa rãspundã de controlul calitãţii.
2. Întreprinderile din sectorul hranei pentru animale trebuie sa aibã acces, în cadrul unui sistem de control al calitãţii, la un laborator cu personal şi echipamente adecvate.
3. Trebuie sa se elaboreze în scris şi sa fie implementat un plan de control al calitãţii; acesta trebuie sa cuprindã în special verificãri ale punctelor critice ale procesului de fabricaţie, procedurile şi frecventa de prelevãri ale probelor, metode de analiza şi frecventa acestora, respectarea specificatiilor, precum şi destinaţia care trebuie data produselor în cazul neconformitatii, între stadiul materiilor prime procesate şi cel al produselor finite.
4. Documentele referitoare la materiile prime utilizate la fabricarea produsului final se pãstreazã de cãtre fabricant pentru asigurarea trasabilitatii. Aceste documente sunt puse la dispoziţia autoritãţilor competente pe o perioada corespunzãtoare scopului pentru care produsele sunt puse pe piata. De asemenea, probele de ingrediente şi din fiecare lot de produse fabricate puse pe piata sau din fiecare parte specifica a producţiei (în cazul unei producţii continue) se preleveaza în cantitate suficienta, în conformitate cu o procedura stabilitã în prealabil de fabricant, şi se pãstreazã pentru asigurarea trasabilitatii (aceste prelevãri trebuie sa fie periodice, în cazul unei fabricari care rãspunde numai nevoilor proprii ale fabricantului). Probele se sigileaza şi eticheteaza pentru a putea fi identificate cu usurinta; ele sunt depozitate în condiţii care sa împiedice orice modificare a compoziţiei acestora sau orice alterare. Probele sunt ţinute la dispoziţia autoritãţilor competente pe o perioada adaptatã scopului cãruia îi este destinatã hrana pentru animale pusã pe piata. În cazul furajelor destinate unor animale de la care nu se obţin produse alimentare, producãtorul de furaje trebuie sa pãstreze numai probe din produsul finit.

E. Depozitare şi transport
1. Hrana pentru animale procesata se separa de materiile furajere neprocesate şi de aditivi, în scopul prevenirii contaminarii incrucisate; se vor utiliza materiale de ambalare corespunzãtoare.
2. Hrana pentru animale se depoziteaza şi se transporta în containere corespunzãtoare. Ea trebuie sa fie depozitata în spaţii proiectate, adaptate şi întreţinute astfel încât sa asigure condiţii corespunzãtoare de depozitare, la care accesul sa fie rezervat persoanelor autorizate de operatorii din sectorul hranei pentru animale.
3. Hrana pentru animale se depoziteaza şi se transporta astfel încât sa poatã fi uşor identificata, în scopul prevenirii confuziilor sau contaminarii incrucisate şi a deteriorarii acesteia.
4. Containerele şi echipamentele utilizate pentru transportul, depozitarea, directionarea, manipularea şi cantarirea hranei pentru animale se menţin în stare de curãţenie. Se stabilesc planuri de curatare şi se reduc la minimum urmele de detergenti şi dezinfectanti.
5. Deşeurile trebuie sa fie reduse la minimum şi ţinute sub control pentru a se limita invazia dãunãtorilor.
6. Dacã este necesar, temperaturile se menţin la un nivel cat mai coborat, pentru prevenirea condensului şi a murdariei.

F. Pãstrarea registrelor
1. Toţi operatorii din sectorul hranei pentru animale, inclusiv cei care opereazã numai în calitate de comercianţi, fãrã a deţine vreodata produsele în spaţii proprii, trebuie sa pãstreze într-un registru datele relevante, inclusiv date cuprinzatoare referitoare la achiziţii, producţie şi vânzãri, care permit trasabilitatea efectivã între recepţie şi livrare, inclusiv exportul pana la destinaţia finala.
2. Operatorii din sectorul hranei pentru animale, cu excepţia celor care opereazã numai în calitate de comercianţi, fãrã sa detina vreodata produse în spaţiile proprii, trebuie sa pãstreze într-un registru:
2.1. documentele referitoare la procesul de fabricaţie şi la controale. Întreprinderile din sectorul hranei pentru animale trebuie sa dispunã de un sistem de documentare conceput pentru stabilirea şi controlul punctelor critice din procesul de fabricaţie, precum şi pentru stabilirea şi implementarea unui plan de control al calitãţii. Ele trebuie sa pãstreze rezultatele controalelor relevante efectuate. Acest set de documente se pãstreazã pentru a permite urmãrirea istoricului fabricaţiei fiecãrui lot de produse puse în circulaţie şi stabilirea raspunderilor în cazul unei reclamaţii.
2.2. Documente referitoare la trasabilitate, în special:
a) pentru aditivii furajeri:
(i) natura şi cantitatea aditivilor produşi, datele respective de fabricaţie şi, dacã este necesar, numãrul lotului sau partii specifice a producţiei, în cazul producţiei continue;
(ii) numele şi adresa unitãţii cãreia i-au fost livrati aditivii, natura şi cantitatea aditivilor livrati şi, dacã este necesar, numãrul lotului sau al partii specifice a producţiei, în cazul producţiei continue;
b) pentru produsele menţionate de norma sanitarã veterinara aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 143/2006:
(i) natura produselor şi cantitatea produsã, datele respective de fabricaţie şi, dacã este necesar, numãrul lotului sau al partii specifice a producţiei, în cazul producţiei continue;
(ii) numele şi adresa unitãţilor sau utilizatorilor (unitãţi sau fermieri) cãrora le-au fost livrate aceste produse, precum şi precizãri privind natura şi cantitatea produselor livrate şi, dacã este necesar, numãrul lotului sau partii specifice de producţie, în cazul producţiei continue;
c) pentru premixuri:
(i) numele şi adresa producãtorilor sau furnizorilor de aditivi, natura şi cantitatea aditivilor utilizaţi şi, dupã caz, numãrul lotului sau partii specifice a producţiei, în cazul producţiei continue;
(ii) data fabricaţiei premixului şi, dacã este necesar, numãrul lotului;
(iii) numele şi adresa unitãţii cãreia îi este livrat premixul, data livrãrii, natura şi cantitatea premixului livrat şi, dacã este necesar, numãrul lotului;
d) pentru furajele combinate/materiile furajere:
(i) numele şi adresa fabricantilor sau furnizorilor de aditivi/premixuri, natura şi cantitatea premixului utilizat şi, dacã este necesar, numãrul lotului;
(ii) numele şi adresa furnizorilor de materii furajere şi furaje complementare şi data livrãrii;
(iii) tipul, cantitatea şi formula furajelor combinate;
(iv) natura şi cantitatea materiilor furajere sau furajelor combinate fabricate, precum şi data fabricaţiei, numele şi adresa cumpãrãtorului (spre exemplu, fermieri sau operatori din sectorul hranei pentru animale).

G. Reclamaţii şi returnarea produselor
1. Operatorii din sectorul hranei pentru animale trebuie sa punã în aplicare un sistem de înregistrare şi de soluţionare a reclamatiilor.
2. Operatorii trebuie sa punã în aplicare, atunci când este necesar, un sistem care sa permitã returnarea rapida a produselor care se afla în reţeaua de distribuţie. Aceştia trebuie sa stabileascã prin intermediul unor proceduri scrise, destinaţia oricãrui produs returnat, astfel încât înainte de repunerea lor în circulaţie acestea sa fie supuse unui nou control al calitãţii.


ANEXA 3
-------
la norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor
------------------------------------------------------------

I. Bunele practici în domeniul hranirii animalelor

Pasunatul
Pasunatul pe anumite pãşuni şi terenuri cultivate trebuie gestionat astfel încât sa se reducã la minimum contaminarea produselor alimentare de origine animala cu agenţi fizici, biologici sau chimici ce pot constitui un risc.
Când este necesar, trebuie sa existe o perioada de asteptare suficienta înainte de a se lasa animalele sa pasca pe pãşuni, culturi şi miristi şi între pasunatul prin rotaţie, în scopul reducerii la minimum a contaminarii incrucisate biologice prin gunoi de grajd, atunci când acest risc este prezent, şi al garantarii respectãrii intervalelor de siguranta stabilite pentru tratarea cu produse chimice destinate agriculturii.

II. Cerinţe privind echipamentele adaposturilor şi echipamentele destinate hranirii animalelor

Unitatea de producţie animala trebuie sa fie conceputã în asa fel încât sa poatã fi igienizata corespunzãtor. Unitatea de producţie animala şi echipamentul utilizat la hranirea animalelor trebuie sa facã obiectul unei curatari amanuntite şi regulate pentru prevenirea riscurilor. Produsele chimice pentru curatare şi dezinfectare trebuie utilizate în conformitate cu instrucţiunile şi depozitate separat de hrana pentru animale şi spaţiile pentru hranire.
Trebuie sa se asigure un sistem de control al dãunãtorilor pentru prevenirea patrunderii acestora în unitatea de producţie animala, în scopul reducerii la minimum a posibilitatii de contaminare a hranei pentru animale şi a asternuturilor de paie sau a zonelor destinate animalelor.
Clãdirile şi echipamentele destinate hranirii animalelor trebuie sa fie menţinute curate. Trebuie sa se aplice sisteme de evacuare periodicã a gunoiului de grajd şi a deşeurilor şi de eliminare a celorlalte surse posibile de contaminare a hranei pentru animale.
Furajele şi asternuturile din paie, utilizate în unitatea de producţie animala, trebuie sa fie schimbate frecvent şi înainte de apariţia mucegaiurilor.

A. Hranirea
1. Depozitarea
Hrana pentru animale trebuie sa fie depozitata separat de agenţii chimici şi celelalte produse interzise în hrana pentru animale. Zonele de depozitare şi containerele trebuie sa fie curate şi uscate şi, dacã este necesar, trebuie sa se aplice mãsuri corespunzãtoare de combatere a dãunãtorilor. Zonele de depozitare şi containerele trebuie sa fie curatate periodic pentru prevenirea contaminarii incrucisate nedorite.
Seminţele trebuie sa fie depozitate în mod corespunzãtor şi într-un loc inaccesibil animalelor.
Hrana medicamentata şi nemedicamentata pentru animale, care este destinatã unor categorii sau specii de animale diferite, se depoziteaza astfel încât sa se reducã riscul hranirii animalelor, altele decât cele pentru care este destinatã.
2. Distribuirea furajelor
Sistemul de distribuire a hranei pentru animale în ferma trebuie sa garanteze ca furajele adecvate sunt trimise la destinaţia corecta. În momentul distribuirii şi hranirii, hrana pentru animale trebuie sa fie astfel manipulata încât sa se previnã contaminarea în zonele de depozitare sau de cãtre echipamentele contaminate. Hrana nemedicamentata şi cea medicamentata pentru animale se manipuleaza separat, în scopul prevenirii contaminarii.
În ferma, vehiculele pentru transportul hranei pentru animale, precum şi echipamentele destinate hranirii animalelor trebuie sa fie curatate periodic, în special atunci când sunt utilizate la livrarea şi distribuirea hranei medicamentate pentru animale.

B. Hrana şi apa pentru animale
Apa destinatã adaparii sau acvaculturii trebuie sa fie de un nivel calitativ corespunzãtor pentru animalele de producţie. Atunci când exista suspiciunea unei contaminari a animalelor şi a produselor de origine animala prin apa, se iau mãsuri de evaluare a riscurilor şi de reducere la minimum a acestora.
Instalaţiile de hranire şi adapare trebuie sa fie astfel proiectate, construite şi amplasate încât sa se reducã la minimum riscurile de contaminare a hranei pentru animale şi a apei. Sistemele de adapare trebuie sa fie curatate şi întreţinute periodic.

C. Personalul
Persoana care rãspunde de hranirea şi manipularea animalelor trebuie sa aibã aptitudinile, cunoştinţele şi capacitatile necesare acestei activitãţi.

ANEXA 4
-------
la norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor
------------------------------------------------------------

CAP. 1

1. Aditivii autorizaţi în baza normei sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor aprobate prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 196/2006 sunt urmãtorii:
a) aditivi nutritionali: toţi aditivii care fac parte din grupa;
b) aditivii zootehnici: toţi aditivii care fac parte din grupa;
c) aditivii tehnologici: aditivii reglementati de pct. 1 lit. b) (antioxidanti) din anexa nr. 1 la norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 196/2006: numai cei al cãror conţinut maxim este stabilit;
d) aditivi senzoriali: aditivii reglementati de pct. 2 lit. a) (coloranti) din anexa nr. 1 la norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 196/2006: carotenoide şi xantofile.
2. Produsele menţionate în norma sanitarã veterinara aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 143/2006 sunt urmãtoarele:
a) proteine obţinute din microorganisme care aparţin grupei de bacterii, drojdii, alge, ciuperci inferioare: toate produsele care fac parte din grupa (cu excepţia subgrupei 1.2.1);
b) coproduse ale fabricaţiei de aminoacizi obţinuţi prin fermentaţie: toate produsele care fac parte din grupa.

CAP. 2

Aditivii autorizaţi în baza normei sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor aprobate prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 196/2006 sunt urmãtorii:
a) aditivi zootehnici: aditivii reglementati de pct. 4 lit. d) (alţi aditivi zootehnici) din anexa nr. 1 la norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 196/2006:
(i) antibiotice: toţi aditivii;
(ii) coccidiostatice şi histomonostatice: toţi aditivii;
(iii) promotori de creştere: toţi aditivii;
b) aditivi nutritionali:
(i) aditivii reglementati de pct. 3 lit. a) (vitamine, provitamine şi substanţe cu efect analog bine definite din punct de vedere chimic) din anexa nr. 1 la norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 196/2006: A şi D;
(ii) aditivii reglementati de pct. 3 lit. b) (compuşi de oligoelemente) din anexa nr. 1 la norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 196/2006: Cu şi Se.

CAP. 3

Aditivii autorizaţi în baza normei sanitare veterinare şi pentru siguranta alimentelor aprobate prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 196/2006 sunt urmãtorii:
- aditivi zootehnici: aditivii reglementati de pct. 4 lit. d) (alţi aditivi zootehnici) din anexa nr. 1 la norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor aprobatã prin Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranta Alimentelor nr. 196/2006:
(i) antibiotice: toţi aditivii;
(ii) coccidiostatice şi histomonostatice: toţi aditivii;
(iii) promotori de creştere: toţi aditivii.


ANEXA 5
-------
la norma sanitarã veterinara şi pentru siguranta alimentelor
------------------------------------------------------------

CAP. I
Lista întreprinderilor aprobate din sectorul hranei pentru animale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
1 2 3 4 5
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Numãrul de Activitatea Numele sau Adresa*2) Observaţii
identificare denumirea comercialã*1)
──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────


*1) Numele sau denumirea comercialã a întreprinderilor din sectorul
nutritiei animalelor.
*2) Adresa întreprinderilor din sectorul nutritiei animalelor.


CAP. II

Numãrul de identificare trebuie sa aibã urmãtoarea structura:
1. caracterul alfanumeric "f2α", dacã întreprinderea din sectorul hranei pentru animale este aprobatã;
2. codul ISO al României, al statului membru al Uniunii Europene sau al tarii terţe unde este localizata întreprinderea;
3. numãrul de referinta naţional, care cuprinde maximum opt caractere alfanumerice.

-------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016