Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 22 din 14 ianuarie 2004  pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea ingrasamintelor in vederea inscrierii in lista ingrasamintelor autorizate, cu mentiunea RO-INGRASAMANT, pentru utilizarea si comercializarea in Romania    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 22 din 14 ianuarie 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea si functionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea ingrasamintelor in vederea inscrierii in lista ingrasamintelor autorizate, cu mentiunea RO-INGRASAMANT, pentru utilizarea si comercializarea in Romania

EMITENT: MINISTERUL SANATATII
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 75 din 29 ianuarie 2004
Vãzând Referatul de aprobare nr. 129.897 din 23 decembrie 2003 al Direcţiei generale de implementare şi reglementare,
în baza prevederilor <>Legii protecţiei mediului nr. 137/1995 , republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
în baza <>Hotãrârii Guvernului nr. 716/2001 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţã a îngrãşãmintelor chimice din producţia internã şi din import, cu modificãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 739/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului, cu modificãrile ulterioare,
în temeiul prevederilor <>Hotãrârii Guvernului nr. 743/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii, cu modificãrile ulterioare,

ministrul agriculturii, pãdurilor, apelor şi mediului şi ministrul sãnãtãţii emit urmãtorul ordin:

ART. 1
Se aprobã Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrãşãmintelor în vederea înscrierii în lista îngrãşãmintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin.
ART. 2
Comisia interministerialã pentru autorizarea îngrãşãmintelor în vederea înscrierii în lista îngrãşãmintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, funcţioneazã în cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului - Direcţia generalã de implementare şi reglementare.
ART. 3
La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pãdurilor, al ministrului apelor şi protecţiei mediului şi al ministrului sãnãtãţii şi familiei nr. 263/722/494/2001 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea şi omologarea îngrãşãmintelor folosite în România, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 591 din 20 septembrie 2001.
ART. 4
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.

p. Ministrul agriculturii, pãdurilor,
apelor şi mediului,
Petre Daea,
secretar de stat

Ministrul sãnãtãţii,
Ovidiu Brînzan

ANEXĂ

REGULAMENT
privind organizarea şi funcţionarea Comisiei
interministeriale pentru autorizarea îngrãşãmintelor
în vederea înscrierii în lista îngrãşãmintelor
autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea
şi comercializarea în România

Dispoziţii generale
ART. 1
În România, utilizarea şi comercializarea îngrãşãmintelor chimice se fac pe baza autorizãrii acestora de cãtre Comisia interministerialã pentru autorizarea îngrãşãmintelor în vederea înscrierii în lista îngrãşãmintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, denumitã în continuare Comisie.
ART. 2
În înţelesul prezentului regulament, sub denumirea de îngrãşãminte sunt cuprinse toate produsele destinate pentru îmbunãtãţirea fertilitãţii solului şi a nutriţiei plantelor, aplicate atât pe sol, cât şi pe plante, ca amendamente de sol, îngrãşãminte chimice, îngrãşãminte organominerale, îngrãşãminte biologice şi stimulatori de creştere.
ART. 3
(1) În România nu se autorizeazã pentru utilizare îngrãşãmintele naturale şi nãmolurile de la staţiile de epurare, produse pe teritoriul altor state.
(2) În România, îngrãşãmintele organice naturale sau compostate nu necesitã autorizare.
(3) Composturile pregãtite special pentru cultura ciupercilor şi însãmânţate cu miceliu nu necesitã autorizare şi se pot utiliza în România dupã efectuarea unei analize de control al calitãţii, efectuatã de cãtre un laborator autorizat pentru analize de îngrãşãminte.
ART. 4
(1) Îngrãşãmintele care provin din Uniunea Europeanã şi poartã menţiunea EC FERTILIZER nu necesitã autorizare pentru folosire în România.
(2) Îngrãşãmintele ce poartã menţiunea EC FERTILIZER, pentru a putea fi introduse în România, trebuie sã fie însoţite de un buletin de analizã efectuat în România de cãtre un laborator autorizat pentru analize de îngrãşãminte.
ART. 5
(1) Îngrãşãmintele ce se utilizeazã în România, altele decât cele menţionate la art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (1), trebuie autorizate în vederea înscrierii în lista îngrãşãmintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România.
(2) Îngrãşãmintele autorizate şi omologate în România de cãtre Comisie, folosite în România, conform legislaţiei în vigoare, pânã la apariţia prezentului ordin, vor fi înscrise în lista îngrãşãmintelor autorizate, primind menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT.
(3) Aceastã menţiune va fi înscrisã pe certificatele de omologare.
(4) Îngrãşãmintele fabricate în România şi pe teritoriul altor state nemembre ale Uniunii Europene, prevãzute în lista cuprinsã în anexa nr. 1, vor fi înscrise în lista îngrãşãmintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pe baza buletinului de analizã eliberat producãtorului de cãtre Institutul de Cercetãri pentru Pedologie şi Agrochimie, a avizului sanitar şi a avizului de mediu.
(5) În cazul îngrãşãmintelor prevãzute în lista din anexa nr. 1, care provin din state nemembre ale Uniunii Europene şi au obţinut menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, trebuie sã se efectueze la fiecare import analiza de calitate la un laborator autorizat pentru analize de îngrãşãminte din România.
(6) Pentru autorizarea şi înscrierea în lista îngrãşãmintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, îngrãşãmintele destinate fertilizãrii plantelor de apartament şi gazonului se testeazã un singur ciclu de producţie.
ART. 6
Activitatea de cercetare-testare în vederea autorizãrii îngrãşãmintelor are drept scop cunoaşterea însuşirilor fizico-chimice şi biologice ale acestora, a influenţei lor asupra solului, subsolului şi apelor subterane, în vederea prevenirii poluãrii mediului, precum şi a influenţei asupra producţiei plantelor şi a calitãţii recoltei.

CAP. I
Componenţa Comisiei

ART. 7
Comisia se organizeazã şi funcţioneazã în cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului - Direcţia generalã de implementare şi reglementare.
ART. 8
(1) Comisia este condusã de un preşedinte şi are în componenţa sa 4 vicepreşedinţi, 10 membri şi un secretar permanent, conform prevederilor anexei nr. 2.
(2) Membrii Comisiei sunt delegaţi permanenţi ai ministerelor şi institutelor de cercetãri cu responsabilitãţi în domeniu şi sunt desemnaţi de conducãtorii instituţiilor respective.
ART. 9
Calitatea de membru al Comisiei este incompatibilã cu calitatea de membru în organele de administraţie şi conducere ale societãţilor care au ca obiect de activitate fabricarea, importul şi utilizarea îngrãşãmintelor chimice.
ART. 10
Comisia se întruneşte trimestrial în şedinţã, la convocarea secretarului, care se face cu minimum 5-7 zile înainte de ziua fixatã pentru ţinerea acesteia, prezentându-se ordinea de zi. De asemenea, Comisia se poate întruni şi în mod excepţional, la convocarea preşedintelui sau a unuia dintre vicepreşedinţi.
ART. 11
(1) Şedinţele sunt conduse de preşedinte sau, în lipsa acestuia, de un vicepreşedinte, desemnat de acesta.
(2) Procesele-verbale ale şedinţelor se redacteazã de secretarul Comisiei într-un registru parafat şi numerotat.
(3) Comisia este legal constituitã când se întrunesc trei pãtrimi din numãrul membrilor acesteia, iar hotãrârile se iau cu votul a trei pãtrimi din numãrul membrilor prezenţi.
(4) La şedinţele Comisiei pot participa, ca invitaţi, fãrã drept de vot, specialişti implicaţi în analizarea şi testarea produselor în vederea autorizãrii.

CAP. II
Atribuţiile Comisiei

ART. 12
Comisia autorizeazã noile îngrãşãminte din producţia internã şi din import, altele decât cele prevãzute la art. 3 alin. (3) şi art. 4 alin. (1), pentru folosirea acestora în agriculturã şi silviculturã.
ART. 13
Institutul de Cercetãri pentru Pedologie şi Agrochimie, denumit în continuare I.C.P.A., este autoritatea desemnatã de Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului sã execute testarea îngrãşãmintelor noi din producţia internã şi din import în reţeaua oficialã de testare, în vederea autorizãrii îngrãşãmintelor noi din producţia internã şi din import şi a înscrierii acestora în lista îngrãşãmintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT.
ART. 14
(1) Îngrãşãmintele noi din producţia internã şi din import, care se dovedesc eficiente din primul an de testare, primesc autorizaţie provizorie conform modelului prevãzut în anexa nr. 3.
(2) Autorizaţia provizorie are drept scop sã permitã producerea sau importul unor cantitãţi necesare verificãrii în condiţii de producţie, inclusiv stabilirea metodelor de manipulare şi aplicare cu utilaje agricole, precum şi testarea pieţei. Cantitãţile produse sau importate nu trebuie sã depãşeascã necesarul pentru 9.000 ha în cazul culturilor cerealiere, plante tehnice, culturi furajere, respectiv 1.000 ha pentru pomi, viţã de vie, culturi de legume şi 10 ha pentru flori.
(3) Îngrãşãmintele noi din producţia internã şi din import, care dupã autorizarea provizorie sunt la fel de eficace un ciclu de producţie, se autorizeazã, eliberându-se autorizaţia definitivã cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, conform modelului prezentat în anexa nr. 4.
ART. 15
Comisia retrage autorizaţia pentru îngrãşãminte noi din producţia internã şi din import în urmãtoarele situaţii:
a) dacã acestea conţin produse de uz fitosanitar, având componente active neautorizate pentru utilizare prin normele Uniunii Europene;
b) dacã în perioada de testare, dupã autorizarea provizorie, nu dovedesc cã sunt eficiente;
c) dacã producãtorul sau reprezentantul acestuia nu respectã compoziţia certificatã la autorizare cu abateri relative care depãşesc ± 2%, constatate prin analize fizico-chimice de cãtre un laborator autorizat pentru analize de îngrãşãminte.

CAP. III
Autorizarea îngrãşãmintelor în vederea înscrierii în lista îngrãşãmintelor autorizate pentru utilizarea şi comercializarea în România cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT

ART. 16
(1) Cererile pentru autorizarea îngrãşãmintelor noi din producţia internã sau din import, în vederea înscrierii în lista îngrãşãmintelor autorizate pentru folosirea în România cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, se depun de agenţii economici, persoane juridice, la Biroul unic din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului.
(2) Cererea pentru autorizarea îngrãşãmintelor noi din producţia internã şi din import se întocmeşte în douã exemplare conform modelului prezentat în anexa nr. 5.
(3) Cererea pentru autorizare este însoţitã de documentele prevãzute în anexa nr. 6 atât în original, cât şi în copie.
(4) Cererea pentru autorizarea îngrãşãmintelor noi din producţia internã şi din import, în vederea înscrierii în lista îngrãşãmintelor autorizate pentru folosirea în România cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, împreunã cu documentele prevãzute la alin. (3) se transmit I.C.P.A. în termen de 5 zile de la primirea acestora.
(5) Secretariatul Comisiei va deschide un registru pentru înregistrarea cererilor privind autorizarea îngrãşãmintelor şi va pãstra copiile de pe documentele depuse.
ART. 17
(1) În cadrul I.C.P.A. se constituie un grup de lucru pentru acordarea de sprijin, în vederea întocmirii şi completãrii dosarului tehnic, agenţilor economici care solicitã autorizarea îngrãşãmintelor.
(2) Dosarul tehnic trebuie sã conţinã urmãtoarele:
- datele de identificare a societãţii;
- informaţii referitoare la efectele asupra sãnãtãţii şi a mediului, împreunã cu informaţii de securitate (aviz sanitar şi aviz de mediu);
- informaţii agronomice obţinute în urma testãrilor în reţeaua oficialã;
- informaţii referitoare la metodele de analizã şi rezultate;
- propunerea grupului de lucru din cadrul I.C.P.A. pentru autorizarea îngrãşãmintelor noi în vederea înscrierii în lista îngrãşãmintelor autorizate ce poartã menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT;
- alte informaţii considerate utile.
(3) Dupã întocmire dosarul tehnic se va prezenta Comisiei în vederea autorizãrii îngrãşãmintelor noi.
ART. 18
(1) Agenţii economici, persoane juridice, care solicitã autorizarea îngrãşãmintelor noi în vederea înscrierii în lista îngrãşãmintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România, se adreseazã I.C.P.A. în termen de 5 zile de la data depunerii cererii, pentru contractarea activitãţii de testare în reţeaua oficialã de testare a îngrãşãmintelor.
(2) Reţeaua oficialã de testare a îngrãşãmintelor noi pentru autorizarea acestora este organizatã de I.C.P.A. în colaborare cu institutele şi staţiunile de cercetare de profil, precum şi cu unele staţiuni zonale de cercetare agricolã, conform prevederilor anexei nr. 7.
ART. 19
(1) Amestecurile de îngrãşãminte cu pesticide supuse autorizãrii în vederea înscrierii în lista îngrãşãmintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT trebuie sã fie însoţite de certificatul de autorizare şi/sau omologare, eliberat de Comisie pentru autorizarea şi/sau omologarea produselor de uz fitosanitar. Pesticidele care intrã în amestecul cu îngrãşãmintele supuse autorizãrii şi/sau omologãrii trebuie sã conţinã numai substanţe active permise la utilizare, conform normelor Uniunii Europene.
(2) Amestecurile de îngrãşãminte chimice cu pesticide supuse autorizãrii, ale cãror pesticide nu au fost omologate în România, se autorizeazã numai în condiţiile în care substanţele active ale pesticidelor sunt autorizate pentru utilizare conform normelor Uniunii Europene, urmând procedura obişnuitã de testare în paralel de cãtre I.C.P.A. şi de institutele abilitate pentru testarea produselor de uz fitosanitar.
(3) Toate amestecurile de îngrãşãminte cu pesticide vor purta etichete pe ambalaje, pe care se va înscrie grupa de toxicitate şi se vor menţiona expres, în limba românã, condiţiile privind manipularea, transportul şi mãsurile de securitate a personalului, care trebuie respectate la folosirea acestora.
(4) Aceleaşi menţiuni exprese vor fi notificate şi în tehnologiile de utilizare a acestor amestecuri de produse.
ART. 20
(1) Pentru îngrãşãmintele şi/sau amestecurile de îngrãşãminte cu pesticide din producţia internã şi din import, supuse testãrii în vederea autorizãrii, solicitantul este obligat sã obţinã avizul sanitar.
(2) În acest scop I.C.P.A. va transmite o solicitare cãtre Institutul de Sãnãtate Publicã Bucureşti, împreunã cu buletinul de analizã fizico-chimicã elaborat de I.C.P.A. şi documentaţia privind compoziţia chimicã completã a produsului şi informaţii de securitate.
(3) Pentru îngrãşãminte în amestec cu pesticide se va depune în plus documentaţia privind toxicitatea acutã a produsului.
ART. 21
Pentru îngrãşãmintele şi/sau amestecurile de îngrãşãminte cu pesticide noi din producţia internã şi din import, supuse testãrii, solicitantul este obligat sã obţinã avizul de mediu care se elibereazã de Departamentul protecţia mediului din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului pe baza fişei de caracterizare ecotoxicologicã a produsului şi a buletinelor de analizã fizico-chimicã emise de I.C.P.A., precum şi a altor informaţii care pot fi solicitate.
ART. 22
I.C.P.A. prezintã Comisiei dosarul tehnic şi propunerea de înscriere a produsului în lista îngrãşãmintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT.
ART. 23
(1) Comisia, în baza dosarului tehnic prezentat, hotãrãşte autorizarea şi înscrierea în lista îngrãşãmintelor autorizate pentru utilizarea şi comercializarea în România cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT.
(2) La cererea producãtorilor de îngrãşãminte şi a agenţilor economici, în cazuri excepţionale, când sunt necesare încercãri şi experimentãri suplimentare pentru acelaşi produs testat iniţial, perioada autorizãrii provizorii se prelungeşte cu un an.
(3) Agenţii economici care suportã cheltuielile de autorizare au drept de exclusivitate asupra produsului respectiv în urmãtorii 5 ani de la data autorizãrii.
ART. 24
Agenţii economici, persoane juridice, care au solicitat testarea îngrãşãmintelor noi în vederea autorizãrii, pun la dispoziţie I.C.P.A., în mod gratuit, cantitãţile de produse stabilite prin contractul de testare, pentru testarea în câmpuri experimentale.
ART. 25
(1) Orice schimbare intervenitã în formula îngrãşãmântului, respectiv schimbarea conţinutului în substanţã activã, a caracteristicilor fizico-chimice, schimbarea tehnologiei, înseamnã obţinerea unui produs nou ce se va supune în mod obligatoriu testelor de autorizare.
(2) Producãtorii de îngrãşãminte autorizate sunt rãspunzãtori pentru menţinerea produsului la parametrii şi calitatea pe care acesta l-a avut la data autorizãrii.
ART. 26
(1) I.C.P.A. va stabili la încheierea contractului de testare cu agenţii economici, persoane juridice, care solicitã autorizarea îngrãşãmintelor noi produse în ţarã sau din import urmãtoarele:
- culturile la care urmeazã sã se facã testarea îngrãşãmintelor noi;
- cantitãţile de îngrãşãminte noi şi data pânã la care acestea trebuie predate I.C.P.A.
(2) Produsele care nu se depun în termenele şi cantitãţile stabilite prin contractul de testare vor fi testate în anul urmãtor, cu excepţia celor folosite în sere.
ART. 27
(1) Comisia actualizeazã anual, pe baza documentaţiei depuse de I.C.P.A., lista cuprinzând îngrãşãmintele autorizate pentru folosire în agriculturã şi silviculturã, care se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Lista va cuprinde produsul, denumirea comercialã, numãrul şi data autorizaţiei, substanţa activã, caracteristicile fizico-chimice, dozele sau concentraţiile de aplicare, culturile la care îngrãşãmântul a fost testat.
ART. 28
Comisia este organismul care soluţioneazã, pe baza documentaţiei întocmite de autoritatea în domeniu, sesizãrile şi reclamaţiile de piraterie a producerii şi comercializãrii îngrãşãmintelor.
ART. 29
Tarifele care se percep pentru testare în reţeaua oficialã de testare a îngrãşãmintelor noi, precum şi pentru autorizare sunt prezentate în anexa nr. 8.
ART. 30
Anexele nr. 1-8 fac parte integrantã din prezentul regulament.

ANEXA 1
-------
la regulament
-------------

LISTĂ

1. Azotat de amoniu (33,5-34,5% N)
2. Azotat de uree (34,2% N)
3. Ureosulfat de amoniu (33% N)
4. Nitrocalcar (27,5%)
5. Uree (46,0% N)
6. Superfosfat simplu (16-22% P2O5)
7. Superfosfat concentrat (42-51% P2O5)
8. Superfosfat simplu cu bor 0,2%
9. Superfosfat simplu cu zinc 1,5%
10. Complex 27-13,5-0
11. Complex 22-22-0
12. Complex 22-11-11
13. Complex 16-16-16
14. Complex 15-15-15
15. Complex 13-26-13
16. Fosfat diamoniacal (DAP) 16-48-0
17. Complex 12-52-0
18. Uree cu bor 2%
19. Uree cu zinc 2-5%
20. Complex 23-23-0
21. Complex 13-32-0
22. Complex 9-24-24
23. Fosforita activatã granulatã (20% P2O5)
24. Fosforita activatã pulbere (20-24% P2O5)
25. Fosfat de uree 17-44-0
26. Îngrãşãmânt lichid cu azot A-320

ANEXA 2
-------
la regulament
-------------

COMPONENŢA
Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrãşãmintelor
în vederea înscrierii în lista îngrãşãmintelor autorizate
cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea
şi comercializarea în România

Preşedinte - secretarul de stat din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului, în a cãrui competenţã este activitatea de folosire a îngrãşãmintelor
Vicepreşedinţi:
1. directorul general al Direcţiei generale de implementare şi reglementare din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului
2. reprezentantul Departamentului protecţia mediului din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului
3. reprezentantul Ministerului Sãnãtãţii
4. directorul I.C.P.A.
Membri:
1. şeful Laboratorului de agrochimie şi nutriţia plantelor din cadrul I.C.P.A.
2. şeful colectivului de certificare a calitãţii îngrãşãmintelor din cadrul I.C.P.A.
3. şeful Laboratorului de agrochimie şi pedologie din cadrul Institutului de Cercetare-Dezvoltare Agricolã Fundulea
4. directorul ştiinţific al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumiculturã şi Floriculturã Vidra
5. directorul ştiinţific al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomiculturã Mãrãcineni
6. directorul ştiinţific al Institutului de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticulturã şi Vinificaţie Valea Cãlugãreascã
7. directorul ştiinţific al Institutului de Cercetãri şi Amenajãri Silvice
8. directorul ştiinţific al Institutului de Biologie şi Nutriţie Animalã
9. reprezentantul Ministerului Sãnãtãţii
10. reprezentantul Departamentului protecţia mediului din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului Secretar - specialistul cu probleme de îngrãşãminte din cadrul Direcţiei generale de implementare şi reglementare din Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului.

ANEXA 3
-------
la regulament
-------------

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
Comisia interministerialã pentru autorizarea îngrãşãmintelor
în vederea înscrierii în lista îngrãşãmintelor autorizate
cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea
şi comercializarea în România

AUTORIZAŢIE PROVIZORIE Nr. ........

În baza rezultatelor obţinute în reţeaua oficialã de testare a îngrãşãmintelor şi a certificãrii calitãţii, prezentate în Dosarul tehnic nr. ..... al Institutului de Cercetãri pentru Pedologie şi Agrochimie, Comisia, întrunitã în şedinţã la data de ...................., a autorizat pe o duratã de .................... ani folosirea în agriculturã şi silviculturã a produsului descris mai jos:
Denumirea comercialã ..........................................
Producãtorul/Solicitantul autorizaţiei ........................
Caracteristici fizico-chimice .................................
...............................................................
...............................................................
Speciile de plante la care s-a testat produsul ................
...............................................................
...............................................................
Modul de folosire .............................................
...............................................................
...............................................................
Mãsuri de igienã şi tehnica securitãţii muncii ................
...............................................................
...............................................................
Mãsuri pentru protecţia mediului, a sãnãtãţii oamenilor şi a animalelor ........................................................
...............................................................
...............................................................
Prezenta autorizaţie este valabilã pânã la data de ............

Preşedinte,
........................

ANEXA 4
-------
la regulament
-------------

MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR, APELOR ŞI MEDIULUI
Comisia interministerialã pentru autorizarea îngrãşãmintelor
în vederea înscrierii în lista îngrãşãmintelor autorizate
cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea
şi comercializarea în România

AUTORIZAŢIE Nr. ..............
(RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT)

În baza rezultatelor obţinute în reţeaua oficialã de testare a îngrãşãmintelor şi a certificãrii calitãţii, prezentate în Dosarul tehnic nr. ...... al Institutului de Cercetãri pentru Pedologie şi Agrochimie, Comisia, întrunitã în şedinţã la data de ...................., a autorizat pentru folosirea în agriculturã şi silviculturã produsul descris mai jos:
Denumirea comercialã .........................................
Producãtorul/Solicitantul autorizãrii ........................
Caracteristici fizico-chimice ................................
..............................................................
..............................................................
Compoziţia chimicã ...........................................
..............................................................
..............................................................
Speciile de plante la care s-a testat produsul ...............
..............................................................
..............................................................
Modul de folosire ............................................
..............................................................
..............................................................
Perioada de valabilitate a produsului ........................
Mãsuri de igienã şi tehnica securitãţii muncii ...............
..............................................................
Mãsuri pentru protecţia mediului, a sãnãtãţii oamenilor şi a animalelor .......................................................
..............................................................
..............................................................
Orice modificare în compoziţia fizicã, chimicã sau în denumirea produsului va face obiectul unei noi cereri de autorizare.

Preşedinte,
........................

ANEXA 5
-------
la regulament
-------------

Nr. de înregistrare ..... din .......

CERERE
pentru autorizarea îngrãşãmintelor noi din producţia
internã şi din import

I. Persoane juridice
Agentul economic ......................................, cu sediul în localitatea .................., str. .................. nr. .........., judeţul/sectorul ...................., înregistrat la registrul comerţului sub nr. ............, cod unic de înregistrare nr. ....., reprezentat prin domnul/doamna ..............., în calitate de reprezentant legal, posesor al buletinului/cãrţii de identitate seria ...... nr. ......, codul numeric personal ......................... .
II. Solicit:
- autorizarea produsului ..........................., în calitate de producãtor intern .............., importator .................., distribuitor ...........................................
III. Produsul are urmãtoarele caracteristici fizico-chimice şi biologice: .......................................................
..............................................................
..............................................................
..............................................................
Producãtorul de îngrãşãminte noi .............. îşi dã acordul pentru distribuitorul ........................, în vederea autorizãrii produsului.

Data ................ .........................
(numele şi prenumele)
.........................
(semnãtura)

ANEXA 6
-------
la regulament
-------------

DOCUMENTAŢIA
care se depune de cãtre agenţii economici, persoane juridice,
în vederea autorizãrii îngrãşãmintelor chimice noi

1. Caracterizarea produsului de cãtre producãtor
2. Acordul producãtorului de îngrãşãminte pentru distribuitorul care solicitã omologarea
3. Informaţii referitoare la efectele asupra sãnãtãţii şi a mediului, împreunã cu informaţii de securitate
4. Buletine de analizã referitoare la compoziţia fizico-chimicã a îngrãşãmintelor şi metodele de analizã utilizate
5. Alte informaţii considerate utile.

ANEXA 7
-------
la regulament
-------------

REŢEAUA OFICIALĂ
de testãri pentru îngrãşãminte noi în vederea autorizãrii

Pentru testarea calitãţii şi eficienţei îngrãşãmintelor noi a fost înfiinţatã prin Dispoziţia Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice nr. 317/1976, actualizatã prin Dispoziţia nr. 397/1993, reţeaua oficialã de testãri pentru îngrãşãminte noi în vederea autorizãrii. Reţeaua menţionatã este organizatã de cãtre I.C.P.A. în colaborare cu unitãţi de cercetare din cadrul Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi funcţioneazã în subordinea I.C.P.A. pe baza urmãtoarelor principii:
1. Reţeaua de experienţe cu caracter de testare şi încercare a îngrãşãmintelor noi este amplasatã la institutele şi staţiunile de profil, precum şi în unele staţiuni experimentale de importanţã zonalã, conform anexei nr. 7.1.
2. Reţeaua de experienţe pentru testarea îngrãşãmintelor funcţioneazã pe bazã de contracte încheiate între I.C.P.A. şi unitãţile experimentatoare, iar finanţarea se face de cãtre I.C.P.A. prin contracte încheiate de acesta cu agenţii economici, persoane juridice, care solicitã testarea unor îngrãşãminte şi certificarea calitãţii în vederea autorizãrii.
3. Analizele privind însuşirile calitative şi controlul calitãţii îngrãşãmintelor se executã în laboratorul de agrochimie al I.C.P.A. prin metode adecvate şi în acord cu standardele ISO, corespunzãtor criteriilor stabilite prin Regulamentul privind organizarea şi funcţionarea Comisiei interministeriale pentru autorizarea îngrãşãmintelor în vederea înscrierii în lista îngrãşãmintelor autorizate cu menţiunea RO-ÎNGRĂŞĂMÂNT, pentru utilizarea şi comercializarea în România.
4. Datele centralizate din reţeaua de experimentare pentru testarea îngrãşãmintelor şi concluziile sunt prezentate Comisiei în dosarul tehnic.
5. Metodologia de testare este cea prevãzutã în anexa nr. 7.2.

ANEXA 7.1

REŢEAUA
experienţelor cu caracter de testare şi încercare
a noilor tipuri de îngrãşãminte

1. Institutul de Cercetãri pentru Pedologie şi Agrochimie, baza experimentalã: laboratorul de agrochimie şi casa de vegetaţie
2. Institutul de Cercetare-Dezvoltare Agricolã Fundulea, Baza Experimentalã Fundulea (încercãri la grâu, porumb, floarea-soarelui şi soia)
3. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru cartof şi sfeclã de zahãr, Baza Experimentalã Braşov (încercãri la cartof)
4. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumiculturã şi Floriculturã, Baza Experimentalã Vidra (încercãri în câmp şi în serã la legume)
5. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pomiculturã Mãrãcineni, Baza Experimentalã Mãrãcineni (încercãri la pomi)
6. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticulturã şi Vinificaţie Valea Cãlugãreascã, Baza Experimentalã Valea Cãlugãreascã (încercãri la viţa de vie)
7. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Cultura Plantelor pe Nisipuri Dãbuleni, Baza Experimentalã Dãbuleni (încercãri la grâu, porumb şi viţã de vie)
8. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Combaterea Eroziunii Solului, Baza Experimentalã Perieni (încercãri la grâu şi porumb)
9. Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Pajişti Braşov, Baza Experimentalã Mãgurele (încercãri la pajişti naturale)
10. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Brãila, bazele experimentale din terasã şi Insula Mare a Brãilei (încercãri la porumb, cartof, floarea-soarelui şi soia)
11. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Piteşti (încercãri la grâu şi porumb)
12. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolã Valu lui Traian (încercãri la grâu, porumb, floarea-soarelui şi soia)
13. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolã Podu Iloaiei (încercãri la grâu şi porumb)
14. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolã Oradea (încercãri la grâu şi porumb)
15. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolã Caracal, Drãgãneşti-Vlaşca (încercãri la grâu, porumb, floarea-soarelui şi soia)
16. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricolã pentru Legumiculturã Işalniţa (încercãri la principalele specii de legume)
17. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Horticulturã Târgu Jiu (încercãri la grâu, cartof, viţã de vie, mãr şi prun)
18. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare Pomicolã Caransebeş (încercãri la mãr şi prun)
19. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticulturã şi Vinificaţie Drãgãşani
20. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicinã Veterinarã Cluj-Napoca (încercãri la grâu, porumb, legume şi pomi fructiferi)
21. Institutul de Cercetãri pentru Biologie Iaşi (încercãri la diferite culturi)
22. Staţiunea de Cercetare-Dezvoltare pentru Legumiculturã Bacãu
23. Institutul de Cercetãri şi Amenajãri Silvice

NOTĂ:
● Testarea îngrãşãmintelor se face diferenţiat, în funcţie de tip, numai în unele unitãţi şi zone pentru care îngrãşãmintele respective prezintã interes.
● În funcţie de necesitatea testelor, I.C.P.A. poate propune înscrierea în reţeaua de testãri şi a altor unitãţi.

ANEXA 7.2

SCHEMA UNITARĂ
de experimentare în reţeaua de testare a îngrãşãmintelor

În funcţie de tipul de îngrãşãmânt ce urmeazã sã fie testat, I.C.P.A. stabileşte cu solicitantul testãrii câmpurile experimentale în care se va efectua testarea, pentru a asigura atât cerinţele de autorizare, cât şi o zonare minimã.
Schema unitarã de experimentare
Testarea se face cu 2 sau 3 martori:
● nefertilizat [M(1)]
● fertilizat cu azotat de amoniu sau uree şi superfosfat [M(2)]
● fertilizat cu azotat de amoniu, respectiv uree, superfosfat şi sare potasicã [M(3)].
În cazul testãrii unor îngrãşãminte complexe, precum şi pentru fertilizarea de bazã, la testarea îngrãşãmintelor foliare se pot utiliza ca martori şi îngrãşãmintele complexe omologate: K 27:13,5:0, K 16:48:0, respectiv K 22:11:11 şi K 16:16:16.
Norma de fertilizare şi hibridul sau soiul vor fi cele considerate optime (raionate) în zona de culturã respectivã.
Îngrãşãmintele solide se vor aplica o datã cu lucrãrile de pregãtire a solului pentru semãnat (plantat).
Îngrãşãmintele lichide se vor aplica în proporţie de douã treimi o datã cu pregãtirea solului pentru semãnat (plantat) şi în proporţie de o treime în timpul vegetaţiei, în faza de creştere intensivã a plantelor.
Aplicarea îngrãşãmintelor tip LSA în timpul vegetaţiei la culturile prãşitoare este indicatã o datã cu praşila I sau a II-a, prin distribuire între rânduri fãrã contactarea directã a plantelor (se recomandã aplicarea cu instalaţia de distribuire prin furtun la baza brazdelor, montatã pe cultivator).
La pomi, viţã de vie şi pajişti, aplicarea îngrãşãmintelor solide şi lichide se va face astfel încât sã se asigure valorificarea cât mai bunã a substanţei active din îngrãşãmintele testate în anul aplicãrii.
Îngrãşãmintele complexe foliare se vor aplica în variante fertilizate cu îngrãşãminte solide (la nivelul martorului fertilizat) prin stropire pe plante, în cantitãţile, concentraţiile şi fazele indicate în prospectele specifice de utilizare.
La culturile de câmp: porumb, sfeclã de zahãr, floarea soarelui etc. se vor aplica 2-3 stropiri cu cantitãţi de circa 500 l soluţie/ha, în care concentraţiile de îngrãşãminte vor fi de 0,5-1%.
La viţã de vie şi pomi fructiferi: 4-5 stropiri, folosindu-se la fiecare stropire 10 l produs/ha, în concentraţie de aplicare 1% (1.000 l soluţie/ha), stropiri posibil de asociat cu aplicarea diferitelor pesticide de combatere a bolilor şi dãunãtorilor (faţã de care prezintã compatibilitate).
Prima aplicare a tratamentului se executã cu 2-3 zile înainte sau dupã înflorire, iar urmãtoarele, la 15-18 zile, o datã cu tratamentele fitosanitare.
La pajişti se executã un tratament printr-o stropire cu 8-10 l soluţie/ha pentru fiecare coasã, în concentraţie de 1% în fazele de dezvoltare vegetativã a frunzelor.
În variantele martor se va executa o stropire cu o cantitate echivalentã de apã. Alãturi de aceasta, în experienţele cu îngrãşãminte foliare se recomandã introducerea unei variante martor suplimentare, un îngrãşãmânt foliar omologat (Folifag, CF-231, CF-411 etc.) aplicat în aceleaşi concentraţii ca şi îngrãşãmintele complexe foliare care se propun spre testare.
În vederea interpretãrii corecte a rezultatelor experimentale asupra îngrãşãmintelor testate, în raportul (darea de seamã) la contract se vor preciza tipul de sol pe care s-a efectuat experienţa şi principalii indici agrochimici: pH, conţinut de humus, azot total, fosfor total şi mobil, potasiu mobil, pe adâncimea de 0-20 cm sau de 0-30 cm.
De asemenea, se vor menţiona: norma de fertilizare, soiul sau hibridul, datele climatice cu privire la precipitaţii şi temperaturi, comparative cu media multianualã, precum şi o scurtã caracterizare a condiţiilor climatice în raport cu cerinţele culturii la care se efectueazã testarea.

ANEXA 8
-------
la regulament
-------------

TARIFE
care se percep pentru testarea şi autorizarea îngrãşãmintelor

1. Tarifele care se percep şi se încaseazã de cãtre Ministerul Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului pentru autorizarea îngrãşãmintelor sunt:
a) pentru autorizaţie - 150 euro/îngrãşãmânt, inclusiv variantele de compoziţie;
b) pentru schimbarea denumirii îngrãşãmintelor autorizate - 50 euro/îngrãşãmânt.
Tarifele care se achitã de firmele româneşti sau strãine Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului se depun în contul acestuia.
2. Tarifele care se percep şi se încaseazã de I.C.P.A. pentru testarea îngrãşãmintelor în reţeaua organizatã în colaborare cu unitãţi de cercetare din subordinea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" se utilizeazã conform normelor legale în vigoare.
Tarifele pentru testare sunt:
a) pentru îngrãşãmintele lichide care se aplicã pe plante (foliare) şi îngrãşãmintele biologice - 500 euro/test pe fiecare specie de plantã şi punct (loc) de cercetare, inclusiv analiza recoltei, a solului şi certificarea compoziţiei chimice şi a calitãţii produsului testat;
b) pentru îngrãşãmintele solide care se aplicã în sol - 550 euro/test pe fiecare specie de plantã şi punct (loc) de cercetare, inclusiv analiza recoltei, a solului şi certificarea compoziţiei chimice şi a calitãţii produsului testat.
3. Tariful care se percepe şi se încaseazã de Ministerul Sãnãtãţii pentru emiterea avizului sanitar este de 50 euro pentru fiecare produs.
4. Tariful care se percepe şi se încaseazã de Departamentul protecţia mediului din cadrul Ministerului Agriculturii, Pãdurilor, Apelor şi Mediului pentru emiterea avizului de mediu este de 50 euro pentru fiecare produs.
Tarifele menţionate în euro se percep în lei, la cursul oficial de schimb al Bãncii Naţionale a României pentru ziua în care se face plata.

---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016