Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 209 din 25 martie 2008  pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 12/2006,   Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 173/2006 ,   Ordinului ministrului sanatatii nr. 286/2006 si Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide in si pe fructe, legume, cereale si alte produse de origine vegetala    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN nr. 209 din 25 martie 2008 pentru modificarea si completarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor nr. 12/2006, Ordinului ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 173/2006 , Ordinului ministrului sanatatii nr. 286/2006 si Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor nr. 1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide in si pe fructe, legume, cereale si alte produse de origine vegetala

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 331 din 25 aprilie 2008

Vãzând Referatul de aprobare nr. 37.021 din 9 ianuarie 2008, întocmit de Direcţia generalã siguranţa alimentelor din cadrul Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,
având în vedere prevederile:
- <>art. 5 alin. (5) din Legea nr. 150/2004 privind siguranţa alimentelor şi a hranei pentru animale, republicatã;
- <>art. 10. lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activitãţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, aprobatã cu modificãri şi completãri prin Legea nr. 215/2004, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- art. 3 alin. (3) precum şi ale <>art. 4 alin. (3) din Hotãrârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unitãţilor din subordinea acesteia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>art. 7 alin. (7) din Hotãrârea Guvernului nr. 385/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale;
- <>art. 7 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 862/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sãnãtãţii Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
- <>art. 5 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 748/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor,

preşedintele Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale, ministrul sãnãtãţii publice şi preşedintele Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor emit urmãtorul ordin:

ART. I
Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 12/2006, <>Ordinul ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 173/2006 , <>Ordinul ministrului sãnãtãţii nr. 286/2006 şi Ordinul preşedintelui Autoritãţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor nr. 1/124/2006 privind stabilirea limitelor maxime admise de reziduuri de pesticide în şi pe fructe, legume, cereale şi alte produse de origine vegetalã, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 430 şi 430 bis din 18 mai 2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
1. Articolul 13 se modificã şi va avea urmãtorul cuprins:
"Art. 13. - Prezentul ordin transpune Directiva Consiliului 76/895/CEE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în şi pe fructe şi legume, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene nr. L 340 din 9 decembrie 1976, astfel cum a fost amendatã ultima datã prin Directiva Comisiei 2007/57/CE de modificare a anexelor la directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind limitele maxime de reziduuri de ditiocarbamaţi, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 243 din 18 septembrie 2007, Directiva Consiliului 86/362/CEE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în şi pe cereale, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene nr. L 221 din 7 august 1986, astfel cum a fost amendatã ultima datã prin Directiva Comisiei 2007/73/CE de modificare a anumitor anexe la directivele 86/362/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoxacarb, pensimetalin, pimetrozinã, piraclostrobin, tiacloprid şi trifloxistrobin, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 329 din 14 decembrie 2007, precum şi Directiva Consiliului 90/642/CEE privind stabilirea limitelor maxime pentru reziduuri de pesticide în şi pe anumite produse de origine vegetalã inclusiv fructe şi legume, publicatã în Jurnalul Oficial al Comunitãţii Europene nr. L 350 din 14 decembrie 1990, astfel cum a fost amendatã ultima datã prin Directiva Comisiei 2007/73/CE de modificare a anumitor anexe la directivele 86/362/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozinã, piraclostrobin, tiacloprid şi trifloxistrobin, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 329 din 14 decembrie 2007."
2. Anexa nr. 2 "Lista reziduurilor de pesticide şi limitele maxime admise" se modificã şi se completeazã dupã cum urmeazã:
a) La capitolul I "Fructe, legume şi alte produse vegetale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloana azinfosmetil se înlocuiesc conform anexei nr. 1.
b) La capitolul I "Fructe, legume şi alte produse vegetale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele: azoxistrobin, clorotalonil, deltametrin (cis-deltametrin), hexaclorbenzen (HCB), ioxinil, inclusiv esterii sãi exprimaţi ca ioxinil, oxamil şi quinoxifen, se înlocuiesc conform anexei nr. 2.
c) La capitolul I "Fructe, legume şi alte produse vegetale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele: "Ditiocarbamaţi, exprimaţi ca CS(2), inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram şi ziram", "Propineb (exprimat ca propilendiaminã)", "Tiram (exprimat ca tiram)" şi "Ziram (exprimat ca ziram)" se înlocuiesc conform anexei nr. 3.
d) La capitolul I "Fructe, legume şi alte produse vegetale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele: bifenazat, petoxamid, pirimetanil şi rimsulfuron se completeazã conform anexei nr. 4.
e) La capitolul I "Fructe, legume şi alte produse vegetale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele: acetamiprid, deltametrin (cis-deltametrin), imazalil, indoxacarb ca sumã a izomerilor S şi R, pendimetalin, pimetrozin, piraclostrobin, tiacloprid, trifloxistrobin se înlocuiesc conform anexei nr. 5.
f) La capitolul I "Fructe, legume şi alte produse vegetale", punctul 4. "Seminţe oleaginoase" se completeazã cu rândul "Seminţe de dovleac".
g) Capitolul II "Cereale" se completeazã cu limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloana azimfosmetil conform anexei nr. 6.
h) La capitolul II "Cereale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloana deltametrin (cis-deltametrin) se înlocuiesc conform anexei nr. 7.
i) La capitolul II "Cereale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele "Ditiocarbamaţi, exprimaţi ca CS(2), inclusiv maneb, mancozeb, metiram, propineb, tiram şi ziram", "Propineb (exprimat ca propilendiaminã)", "Tiram (exprimat ca tiram)" şi "Ziram (exprimat ca ziram)" se înlocuiesc conform anexei nr. 8.
j) Capitolul II "Cereale" se completeazã cu limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele: bifenazat, petoxamid, pirimetanil şi rimsulfuron conform anexei nr. 9.
k) La capitolul II "Cereale", limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloana atrazin se înlocuiesc conform anexei nr. 10.
ART. II
Prezentul ordin transpune Directiva Comisiei 2007/55/CE de modificare a unor anexe la directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind limitele maxime de reziduuri de azinfosmetil, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 243 din 18 septembrie 2007, Directiva Comisiei 2007/56/CE de modificare a anumitor anexe la directivele 86/362/CEE, 86/363/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind limitele maxime de reziduuri de azoxistrobinã, clorotalonil, deltametrin, hexaclorobenzen, ioxinil, oxamil şi chinoxifen, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 243 din 18 septembrie 2007, Directiva Comisiei 2007/57/CE de modificare a anumitor anexe la directivele 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind limitele maxime de reziduuri de ditiocarbamaţi, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 243 din 18 septembrie 2007, Directiva Comisiei 2007/62/CE de modificare a unor anexe la directivele 86/362/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului referitor la stabilirea limitele maxime de reziduuri de bifezanat, petoxamid, pirimetanil şi rimsulfuron, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 260 din 5 octombrie 2007, şi Directiva Comisiei 2007/73/CE de modificare a anumitor anexe la directivele 86/362/CEE şi 90/642/CEE ale Consiliului privind stabilirea limitelor maxime de reziduuri de acetamiprid, atrazin, deltametrin, imazalil, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozin, piraclostrobin, tiacloprid şi trifloxistrobin, publicatã în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 329 din 14 decembrie 2007.
ART. III
(1) Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
(2) Limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloanele: acetamiprid, indoxacarb, pendimetalin, pimetrozin, piraclostrobin, tiacloprid şi trifloxistrobin, prevãzute în anexa nr. 5, se aplicã începând cu data de 15 iunie 2008.
(3) Limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru coloana imazalil, prevãzute în anexa nr. 5, se aplicã începând cu data de 15 septembrie 2008.
(4) Anexele nr. 1-10*) fac parte integrantã din prezentul ordin.
-------------
*) Anexele nr. 1-10 se publicã ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul de vânzãri şi informare al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

p. Preşedintele Autoritãţii Naţionale
Sanitare Veterinare
şi pentru Siguranţa Alimentelor,
Gabriel Vasile Drãgan

Ministrul agriculturii
şi dezvoltãrii rurale,
Dacian Cioloş

Ministrul sãnãtãţii publice,
Gheorghe Eugen Nicolãescu

Preşedintele Autoritãţii Naţionale
pentru Protecţia Consumatorilor,
Dan Vlaicu


ANEXA 1

Limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite
pentru substanţa activã azinfosmetil
┌───────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────┐
│ │Reziduuri de pesticide│
│ │ şi limitele maxime │
│ Produse vegetale │ admise (mg/kg) │
│ ├──────────────────────┤
│ │ Azinfosmetil │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│1. Fructe proaspete, uscate sau neprelucrate, conservate │ │
│prin congelare, cu sau farã adaos de zahãr; nuci │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(I) CITRICE │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Grapefruit │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Lãmâi │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Lãmâi verzi (limes) │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Mandarine (inclusiv clementine şi alţi hibrizi similari) │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Portocale │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Pomelo │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Altele │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(II) FRUCTE NUCIFERE (cu coajã sau fãrã coajã) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Migdale │ 0,5 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Nuci de Brazilia │ 0,5 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Anacard (alune caju) │ 0,5 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Castane │ 0,5 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Nuci de cocos │ 0,5 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Alune │ 0,5 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Macadamia (nuci de Queensland) │ 0,5 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Nuci Pecan │ 0,5 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Pine nuts (seminţele comestibile ale diferitelor specii de pin)│ 0,5 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Fistic │ 0,5 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Nuci comune │ 0,5 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Altele │ 0,5 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(III) FRUCTE SEMINŢOASE │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Mere │ 0,5(t) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Pere │ 0,5(t) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Gutui │ 0,5(t) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Altele │ 0,5(t) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(IV) FRUCTE SÂMBUROASE │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Caise │ 0,5(t) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Cireşe │ 0,5(t) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Piersici (inclusiv nectarine şi hibrizi similari) │ 0,5(t) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Prune │ 0,5(t) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Altele │ 0,5(t) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(V) BACE ŞI FRUCTE MICI │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(a) Struguri │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Struguri de masã │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Struguri pentru vin │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(b) Cãpşune (altele decât cele sãlbatice) │ 0,5(t) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(c) Fructe de rug (altele decât cele sãlbatice) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Mure (Rubus fructicosus) │ 0,5(t) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Mure (Rubus caesius) │ 0,5(t) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Loganberry (hibrid de zmeurã şi mure) │ 0,5(t) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Zmeurã │ 0,5(t) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Altele │ 0,5(t) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(d) Alte bace şi fructe mici (altele decât cele sãlbatice) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Afine (Vaccinium mirtillus) │ 0,01 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Rãchiţele │ 0,1 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Coacãze (albe, roşii şi negre) │ 0,5(t) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Agrişe │ 0,5(t) │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Altele │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(e) Bace şi fructe sãlbatice │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(VI) FRUCTE DIVERSE │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Avocado │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Banane │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Curmale │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Smochine │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Kiwi │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Kumquats │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Litchi │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Mango │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Mãsline │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Mãsline (consum pentru masã) │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Mãsline (pentru extragerea uleiului) │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Passion fruit (fructul de passiflora) │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Ananas │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Rodii │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Papaya │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Altele │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│2. Legume proaspete sau nepreparate, congelate sau uscate │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(I) LEGUME RĂDĂCINOASE ŞI CU TUBERCULI │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Sfeclã │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Morcovi │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Manioc │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Ţelinã │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Hrean │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Topinambur (Helianthus tuberosus) │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Pãstârnac │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Pãtrunjel (rãdãcinã) │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Ridichi │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Barba-caprei (salsify) │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Cartofi dulci (batate) │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Rutabagã │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Napi │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Ignami │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Altele │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(II) LEGUME BULBOASE │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Usturoi │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Ceapã │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Ceapã eşalotã (hasma) │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Ceapã de primãvarã │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Altele │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(III) LEGUME FRUCTOASE │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(a) Solanacee │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Tomate │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Ardei │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Ardei iuţi (Chili peppers) │ - │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Vinete │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Bame │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Altele │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(b) Cucurbitacee cu coajã comestibilã │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Castraveţi │ 0,2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Cornişoni │ 0,01 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Dovlecei │ 0,01 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Altele │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(c) Cucurbitacee cu coajã necomestibilã │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Pepene galben │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Dovleac │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Pepene verde │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Altele │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│d) Porumb dulce │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(IV) BRASICACEE │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(a) brasicacee fructoase (cu inflorescenţe) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Broccoli │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Conopidã │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Altele │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(b) brasicacee cu cãpãţânã │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Varzã de Bruxelles │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Varzã albã cu cãpãţânã │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Altele │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(c) brasicacee cu frunze │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Varzã chinezeascã │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Kale (varzã creaţã) │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Altele │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(d) gulie │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(V) LEGUME CU FRUNZE ŞI VERDEŢURI PROASPETE │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(a) Salatã şi similar │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Creson │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Feticã │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Salatã │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Cicoare scarola │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Rucola │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Frunze şi tulpini de brasicacee │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Altele │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(b) Spanac şi similar │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Spanac │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Frunze de sfeclã (chard) │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Altele │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(c) Nãsturel │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(d) Cicoare │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(e) Verdeţuri │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Asmaţui │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Arpagic │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Frunze de pãtrunjel │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Frunze de ţelinã │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Altele │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(VI) PĂSTĂIOASE (proaspete) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Fasole (cu pãstãi) │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Fasole (fãrã pãstãi) │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Mazãre (cu pãstãi) │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Mazãre (fãrã pãstãi) │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Altele │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(VII) LEGUME CU TULPINĂ │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Sparanghel │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Cardoons │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Ţelinã │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Fennel │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Anghinare │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Praz │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Revent │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Altele │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│(VIII) CIUPERCI │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Ciuperci sãlbatice │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Ciuperci de culturã │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│3. Seminţe de leguminoase (uscate) │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Fasole │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Linte │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Mazãre │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Seminţe de lupin │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Altele │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│4. Seminţe oleaginoase │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Seminţe de in │ 0,01 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Arahide │ 0,01 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Seminţe de mac │ 0,01 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Seminţe de susan │ 0,01 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Seminţe de floarea soarelui │ 0,01 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Seminţe de rapiţã │ 0,01 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Boabe de soia │ 0,01 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Seminţe de muştar │ 0,01 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Seminţe de bumbac │ 0,2 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Seminţe de dovleac │ 0,01 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Seminţe de cânepã │ 0,01 │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Altele │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│5. Cartofi │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Cartofi de toamnã │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Cartofi timpurii │ 0,05* │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│6. Ceai (Camellia sinensis, frunze şi codiţe uscate) │ 0,1* │
│fermentat sau nefermentat │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│7. Hamei (uscat) inclusiv granule de hamei şi pulberea │ 0,1* │
│neconcentratã │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│8. Condimente │ │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Seminţe de chimion │ - │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Seminţe de ienupãr │ - │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Nucşoarã │ - │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Piper alb şi negru │ - │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Batoane de vanilie │ - │
├───────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────┤
│Altele │ - │
└───────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────┘

* Indicã limita inferioarã a determinãrii analitice a reziduurilor pesticidului respectiv.
(t) Limite maxime de reziduuri temporare pânã la 18 septembrie 2008. Dupã aceastã datã, limita maximã de reziduuri va fi de 0,05 mg/kg.


ANEXA 2


Limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru
substanţele active azoxistrobin, clorotalonil, deltametrin
(cis-deltametrin), hexaclorobenzen (HCB), ioxinil,
inclusiv esterii sãi, exprimaţi ca ioxinil, oxamil, quinoxifen
┌─────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Reziduuri de pesticide şi limitele maxime admise (mg/kg) │
│ ├────────────┬────────────┬────────────┬───────────────┬────────────┬────────┬──────────┤
│ │ │ │Deltametrin │ │ Ioxinil, │ │ │
│ Produse vegetale │ │ │ (cis- │ │ inclusiv │ │ │
│ │Azoxistrobin│Clorotalonil│deltametrin)│Hexaclorobenzen│esterii sãi,│ Oxamil │Quinoxifen│
│ │ │ │ (a) │ │exprimaţi ca│ │ │
│ │ │ │ │ │ ioxinil │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│1. Fructe proaspete, uscate sau │ │ │ │ │ │ │ │
│neprelucrate, conservate prin congelare, │ │ │ │ │ │ │ │
│cu sau farã adaos de zahãr; nuci │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(I) CITRICE │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Grapefruit │ 1 │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Lãmâi │ 1 │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Lãmâi verzi (limes) │ 1 │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Mandarine (inclusiv clementine şi alţi │ 1 │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,02(p) │ 0,02*(p) │
│hibrizi similari) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Portocale │ 1 │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Pomelo │ 1 │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Altele │ 1 │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(II) FRUCTE NUCIFERE (cu coajã sau │ │ │ │ │ │ │ │
│fãrã coajã) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Migdale │ 0,1* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Nuci de Brazilia │ 0,1* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Anacard (alune caju) │ 0,1* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Castane │ 0,1* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Nuci de cocos │ 0,1* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Alune │ 0,1* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Macadamia (nuci de Queensland) │ 0,1* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Nuci Pecan │ 0,1* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Pine nuts (seminţele comestibile ale │ 0,1* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
│diferitelor specii de pin) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Fistic │ 0,1* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Nuci comune │ 0,1* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Altele │ 0,1* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(III) FRUCTE SEMINŢOASE │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Mere │ 0,05* │ 1 │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,05*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Pere │ 0,05* │ 1 │ 0,1 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Gutui │ 0,05* │ 1 │ 0,1 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Altele │ 0,05* │ 1 │ 0,1 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(IV) FRUCTE SÂMBUROASE │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Caise │ 0,05* │ 1 │ 0,1 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,05*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Cireşe │ 0,05* │ 0,01* │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,3(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Piersici (inclusiv nectarine şi hibrizi │ 0,05* │ 1 │ 0,1 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,05*(p) │
│similari) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Prune │ 0,05* │ 0,01* │ 0,1 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Altele │ 0,05* │ 0,01* │ 0,1 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(V) BACE ŞI FRUCTE MICI │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(a) Struguri │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Struguri de masã │ 2 │ 1 │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 1(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Struguri pentru vin │ 2 │ 3 │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 1(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(b) Cãpşune (altele decât cele sãlbatice)│ 2 │ 3 │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,3(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(c) Fructe de rug (altele decât cele │ │ │ │ │ │ │ │
│sãlbatice) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Mure (Rubus fructicosus) │ 3 │ 0,01* │ 0,5 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Mure (Rubus caesius) │ 0,05* │ 0,01* │ 0,5 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Loganberry (hibrid de zmeurã şi mure) │ 0,05* │ 0,01* │ 0,5 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Zmeurã │ 3 │ 0,01* │ 0,5 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Altele │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(d) Alte bace şi fructe mici (altele │ │ │ │ │ │ │ │
│decât cele sãlbatice) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Afine (Vaccinium mirtillus) │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 2(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Rãchiţele │ 0,05* │ 2 │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 2(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Coacãze (albe, roşii şi negre) │ 0,05* │ 10 │ 0,5 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 2(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Agrişe │ 0,05* │ 10 │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 2(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Altele │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 2(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(e) Bace şi fructe sãlbatice │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(VI) FRUCTE DIVERSE │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Avocado │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Banane │ 2 │ 0,2 │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Curmale │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Smochine │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Kiwi │ 0,05* │ 0,01* │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Kumquats │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Litchi │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Mango │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Mãsline │ 0,05* │ 0,01* │ 1 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Mãsline (consum pentru masã) │ 0,05* │ 0,01* │ 1 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Mãsline (pentru extragerea uleiului) │ 0,05* │ 0,01* │ 1 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Passion fruit (fructul de passiflora) │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Ananas │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Rodii │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Papaya │ 0,2 │ 20 │ - │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Altele │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│2. Legume proaspete sau nepreparate, │ │ │ │ │ │ │ │
│congelate sau uscate │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(I) LEGUME RĂDĂCINOASE ŞI CU TUBERCULI │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Sfeclã │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Morcovi │ 0,2 │ 1 │ 0,05* │ 0,01* │ 0,2(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Manioc │ - │ - │ 0,05* │ 0,01* │ - │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Ţelinã │ 0,3 │ 1 │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Hrean │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Topinambur (Helianthus tuberosus) │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Pãstârnac │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,2(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Pãtrunjel (rãdãcinã) │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Ridichi │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Barba-caprei (salsify) │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Cartofi dulci (batate) │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Rutabagã │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Napi │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Ignami │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Altele │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(II) LEGUME BULBOASE │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Usturoi │ 0,05* │ 0,5 │ 0,1 │ 0,01* │ 0,2(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Ceapã │ 0,05* │ 0,5 │ 0,1 │ 0,01* │ 0,2(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Ceapã eşalotã (hasma) │ 0,05* │ 0,5 │ 0,1 │ 0,01* │ 0,2(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Ceapã de primãvarã │ 2 │ 5 │ 0,1 │ 0,01* │ 3(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Altele │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(III) LEGUME FRUCTOASE │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(a) Solanacee │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Tomate │ 2 │ 2 │ 0,3 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,02(p) │ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Ardei │ 2 │ 2 │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,02(p) │ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Ardei iuţi (Chili peppers) │ 2 │ 2 │ - │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,02(p) │ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Vinete │ 2 │ 2 │ 0,3 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,02(p) │ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Bame │ - │ 2 │ 0,3 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Altele │ 2 │ 2 │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(b) Cucurbitacee cu coajã comestibilã │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Castraveţi │ 1 │ 1 │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,02(p) │ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Cornişoni │ 1 │ 5 │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,02(p) │ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Dovlecei │ 1 │ 0,01* │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,03(p) │ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Altele │ 1 │ 0,01* │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(c) Cucurbitacee cu coajã necomestibilã │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Pepene galben │ 0,5 │ 1 │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,05(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Dovleac │ 0,5 │ 1 │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,05(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Pepene verde │ 0,5 │ 1 │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,05(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Altele │ 0,5 │ 1 │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,05(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(d) Porumb dulce │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(IV) BRASICACEE │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(a) brasicacee fructoase │ │ │ │ │ │ │ │
│(cu inflorescenţe) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Broccoli │ 0,5 │ 3 │ 0,1 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Conopidã │ 0,5 │ 3 │ 0,1 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Altele │ 0,5 │ 3 │ 0,1 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(b) brasicacee cu cãpãţânã │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Varzã de Bruxelles │ 0,3 │ 3 │ 0,1 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Varzã albã cu cãpãţânã │ 0,3 │ 3 │ 0,1 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Altele │ 0,3 │ 0,01* │ 0,1 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(c) brasicacee cu frunze │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Varzã chinezeascã │ 5 │ 0,01* │ 0,5 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Kale (varzã creaţã) │ 5 │ 0,01* │ 0,5 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Altele │ 5 │ 0,01* │ 0,5 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(d) gulie │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(V) LEGUME CU FRUNZE ŞI VERDEŢURI │ │ │ │ │ │ │ │
│PROASPETE │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(a) Salatã şi similar │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Creson │ 3 │ 0,01* │ 0,5 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Feticã │ 3 │ 0,01* │ 0,5 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Salatã │ 3 │ 0,01* │ 0,5 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Cicoare scarola │ 3 │ 0,01* │ 0,5 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Rucola │ - │ 0,01* │ 0,5 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Frunze şi tulpini de brasicacee │ - │ 0,01* │ 0,5 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Altele │ 3 │ 0,01* │ 0,5 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(b) Spanac şi similar │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Spanac │ 0,05* │ 0,01* │ 0,5 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Frunze de sfeclã (chard) │ 0,05* │ 0,01* │ 0,5 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Altele │ 0,05* │ 0,01* │ 0,5 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(c) Nãsturel │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(d) Cicoare │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(e) Verdeţuri │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Asmaţui │ 3 │ 5 │ 0,5 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Arpagic │ 3 │ 5 │ 0,5 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Frunze de pãtrunjel │ 3 │ 5 │ 0,5 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Frunze de ţelinã │ 3 │ 5 │ 0,5 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Altele │ 3 │ 5 │ 0,5 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(VI) PĂSTĂIOASE (proaspete) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Fasole (cu pãstãi) │ 1 │ 5 │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Fasole (fãrã pãstãi) │ 0,2 │ 2 │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Mazãre (cu pãstãi) │ 0,5 │ 2 │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Mazãre (fãrã pãstãi) │ 0,2 │ 0,3 │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Altele │ 0,05* │ 0,01* │ 0,2 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(VII) LEGUME CU TULPINĂ │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Sparanghel │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Cardoons │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Ţelinã │ 5 │ 10 │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Fennel │ 5 │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Anghinare │ 1 │ 0,01* │ 0,1 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,3(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Praz │ 2 │ 10 │ 0,2 │ 0,01* │ 3 │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Revent │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Altele │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│(VIII) CIUPERCI │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Ciuperci sãlbatice │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Ciuperci de culturã │ 0,05* │ 2 │ 0,05 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│3. Seminţe de leguminoase (uscate) │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Fasole │ 0,1 │ 0,01* │ 1 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Linte │ 0,1 │ 0,01* │ 1 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Mazãre │ 0,1 │ 0,01* │ 1 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Seminţe de lupin │ 0,1 │ 0,01* │ 1 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Altele │ 0,1 │ 0,01* │ 1 │ 0,01* │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│4. Seminţe oleaginoase │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Seminţe de in │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,02* │ 0,1*(p) │0,02*(p)│ 0,05*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Arahide │ 0,05* │ 0,05 │ 0,05* │ 0,02* │ 0,1*(p) │0,02*(p)│ 0,05*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Seminţe de mac │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,02* │ 0,1*(p) │0,02*(p)│ 0,05*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Seminţe de susan │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,02* │ 0,1*(p) │0,02*(p)│ 0,05*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Seminţe de floarea soarelui │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,02* │ 0,1*(p) │0,02*(p)│ 0,05*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Seminţe de rapiţã │ 0,5 │ 0,01* │ 0,1 │ 0,02* │ 0,1*(p) │0,02*(p)│ 0,05*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Boabe de soia │ 0,5 │ 0,01* │ 0,05* │ 0,02* │ 0,1*(p) │0,02*(p)│ 0,05*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Seminţe de muştar │ 0,05* │ 0,01* │ 0,1 │ 0,02* │ 0,1*(p) │0,02*(p)│ 0,05*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Seminţe de bumbac │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,02* │ 0,1*(p) │0,02*(p)│ 0,05*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Seminţe de cânepã │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,02* │ 0,1*(p) │0,02*(p)│ 0,05*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Seminţe de dovleac │ 0,05* │ 0,01* │ 0,01 │ 0,05 │ 0,1*(p) │0,02*(p)│ 0,05*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Altele │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,02* │ 0,1*(p) │0,02*(p)│ 0,05*(p) │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│5. Cartofi │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Cartofi de toamnã │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01 │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02* │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Cartofi timpurii │ 0,05* │ 0,01* │ 0,05* │ 0,01 │ 0,05*(p) │0,01*(p)│ 0,02* │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│6. Ceai (Camellia sinensis, frunze şi │ 0,1* │ 0,1* │ 5 │ 0,02* │ 0,1*(p) │0,02(p) │ 0,05*(p) │
│codiţe uscate) fermentat sau nefermentat │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│7. Hamei (uscat) inclusiv granule de │ 20 │ 50 │ 5 │ 0,02* │ 0,1*(p) │0,02*(p)│ 0,5(p) │
│hamei şi pulberea neconcentratã │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│8. Condimente │ │ │ │ │ │ │ │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Seminţe de chimion │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Seminţe de ienupãr │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Nucşoarã │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Piper alb şi negru │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Batoane de vanilie │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
├─────────────────────────────────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼───────────────┼────────────┼────────┼──────────┤
│Altele │ - │ - │ - │ - │ - │ - │ - │
└─────────────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────┴───────────────┴────────────┴────────┴──────────┘* Indicã limita inferioarã a determinãrii analitice a reziduurilor pesticidului respectiv.
(a) Limite maxime de reziduuri temporare valabile pânã la 1 noiembrie 2008.
(p) Indicã limitele maxime de reziduuri stabilite provizoriu.


ANEXA 3Limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru
substanţele active ditiocarbamaţi, exprimaţi ca CS2, inclusiv maneb,
mancozeb, metiram, propineb, tiram şi ziram, propineb (exprimat ca
propilendiaminã), tiram (exprimat ca tiram), ziram (exprimat ca ziram)
┌──────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Reziduuri de pesticide şi limitele maxime admise (mg/kg) │
│ ├────────────────────────────┬────────────────┬─────────┬─────────┤
│ Produse vegetale │Ditiocarbamaţi, exprimaţi ca│ Propineb │ Tiram │Ziram │
│ │ CS2, inclusiv maneb, │ (exprimat ca │(exprimat│(exprimat│
│ │mancozeb, metiram, propineb,│propilendiaminã)│ca tiram)│ca ziram)│
│ │ tiram şi ziram(1) │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│1. Fructe proaspete, uscate sau neprelucrate, conservate prin │ │ │ │ │
│congelare, cu sau farã adaos de zahãr; nuci │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(I) CITRICE │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Grapefruit │ 5(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Lãmâi │ 5(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Lãmâi verzi (limes) │ 5(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Mandarine (inclusiv clementine şi alţi hibrizi similari) │ 5(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Portocale │ 5(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Pomelo │ 5(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Altele │ 5(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(II) FRUCTE NUCIFERE (cu coajã sau fãrã coajã) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Migdale │ 5(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Nuci de Brazilia │ 5(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Anacard (alune caju) │ 5(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Castane │ 5(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Nuci de cocos │ 5(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Alune │ 5(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Macadamia (nuci de Queensland) │ 5(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Nuci Pecan │ 5(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Pine nuts │ 5(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
│(seminţele comestibile ale diferitelor specii de pin) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Fistic │ 5(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Nuci comune │ 0,1(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Altele │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(III) FRUCTE SEMINŢOASE │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Mere │ 5(ma, mz, me, pr, t, z) │ 0,3 │ 5 │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Pere │ 5(ma, mz, me, pr, t, z) │ 0,3 │ 5 │ 1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Gutui │ 5(ma, mz, me, pr, t, z) │ 0,3 │ 0,01* │ 0,01* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Altele │ 5(ma, mz, me, pr, t, z) │ 0,3 │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(IV) FRUCTE SÂMBUROASE │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Caise │ 2(mz, t) │ 0,01* │ 3 │ 0,01* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Cireşe │ 2(mz, me, pr, t, z) │ 0,3 │ 3 │ 5 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Piersici (inclusiv nectarine şi hibrizi similari) │ 2(mz, t) │ 0,01* │ 3 │ 0,01* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Prune │ 2(mz, me, t, z) │ 0,01* │ 2 │ 2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Altele │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(V) BACE ŞI FRUCTE MICI │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(a) Struguri │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Struguri de masã │ 5(ma, mz, me, pr, t) │ 1 │ 0,1* │ 0,01* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Struguri pentru vin │ 5(ma, mz, me, pr, t) │ 1 │ 3 │ 0,01* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(b) Cãpşune (altele decât cele sãlbatice) │ 10(t) │ 3 │ 10 │ 0,01* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(c) Fructe de rug (altele decât cele sãlbatice) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Mure (Rubus fructicosus) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,01* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Mure (Rubus caesius) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,01* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Loganberry (hibrid de zmeurã şi mure) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,01* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Zmeurã │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,01* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Altele │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,01* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(d) Alte bace şi fructe mici (altele decât cele sãlbatice) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Afine (Vaccinium mirtillus) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,01* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Rãchiţele │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,01* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Coacãze (albe, roşii şi negre) │ 5(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,01* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Agrişe │ 5 │ 0,05* │ 0,1* │ 0,01* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Altele │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,01* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(e) Bace şi fructe sãlbatice │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,01* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(VI) FRUCTE DIVERSE │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Avocado │ 0,05* │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Banane │ 2(mz, me) │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Curmale │ 0,05* │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Smochine │ 0,05* │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Kiwi │ 0,05* │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Kumquats │ 0,05* │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Litchi │ 0,05* │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Mango │ 2(mz) │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Mãsline │ 5(mz, pr) │ 0,3 │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Mãsline (consum pentru masã) │ 5(mz, pr) │ 0,3 │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Mãsline (pentru extragerea uleiului) │ 5(mz, pr) │ 0,3 │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Passion fruit (fructul de passiflora) │ 0,05* │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Ananas │ 0,05* │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Rodii │ 0,05* │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Papaya │ 7(mz) │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Altele │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│2. Legume proaspete sau nepreparate, congelate sau uscate │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(I) LEGUME RĂDĂCINOASE ŞI CU TUBERCULI │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Sfeclã │ 0,5(mz) │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Morcovi │ 0,2(mz) │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Manioc │ - │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Ţelinã │ 0,3(ma, me, pr, t) │ 0,3 │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Hrean │ 0,2(mz) │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Topinambur (Helianthus tuberosus) │ 0,05* │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Pãstârnac │ 0,2(mz) │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Pãtrunjel (rãdãcinã) │ 0,2(mz) │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Ridichi │ 0,05* │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Barba-caprei (salsify) │ 0,2(mz) │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Cartofi dulci (batate) │ 0,05* │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Rutabagã │ 0,05* │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Napi │ 0,05* │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Ignami │ 0,05* │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Altele │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(II) LEGUME BULBOASE │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Usturoi │ 0,1(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Ceapã │ 1(ma, mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Ceapã eşalotã (hasma) │ 1(ma, mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Ceapã de primãvarã │ 1(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Altele │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(III) LEGUME FRUCTOASE │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(a) Solanacee │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Tomate │ 3(mz, me, pr) │ 2 │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Ardei │ 5(mz, pr) │ 1 │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Ardei iuţi (Chili peppers) │ - │ - │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Vinete │ 3(mz, me) │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Bame │ 0,5(mz) │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Altele │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(b) Cucurbitacee cu coajã comestibilã │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Castraveţi │ 2(mz, pr) │ 2 │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Cornişoni │ 2(mz, pr) │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Dovlecei │ 2(mz, pr) │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Altele │ 2(mz, pr) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(c) Cucurbitacee cu coajã necomestibilã │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Pepene galben │ 1(mz, pr) │ 1 │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Dovleac │ 1(mz, pr) │ 0,01* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Pepene verde │ 1(mz, pr) │ 1 │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Altele │ 1(mz, pr) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│d) Porumb dulce │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(IV) BRASICACEE │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(a) brasicacee fructoase (cu inflorescenţe) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Broccoli │ 1(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Conopidã │ 1(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Altele │ 1(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(b) brasicacee cu cãpãţânã │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Varzã de Bruxelles │ 2(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Varzã albã cu cãpãţânã │ 3(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Altele │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(c) brasicacee cu frunze │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Varzã chinezeascã │ 0,5(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Kale (varzã creaţã) │ 0,5(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Altele │ 0,5(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(d) gulie │ 1(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(V) LEGUME CU FRUNZE ŞI VERDEŢURI PROASPETE │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(a) Salatã şi similar │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Creson │ 5(mz, me, t) │ 0,05* │ │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Feticã │ 5(mz, me, t) │ 0,05* │ │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Salatã │ 5(mz, me, t) │ 0,05* │ 2 │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Cicoare scarola │ 5(mz, me, t) │ 0,05* │ 2 │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Rucola │ 5(mz, me, t) │ 0,05* │ │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Frunze şi tulpini de brasicacee │ 5(mz, me, t) │ 0,05* │ │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Altele │ 5(mz, me, t) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(b) Spanac şi similar │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Spanac │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Frunze de sfeclã (chard) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Altele │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(c) Nãsturel │ 0,3(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(d) Cicoare │ 0,5(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(e) Verdeţuri │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Asmaţui │ 5(mz, me) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Arpagic │ 5(mz, me) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Frunze de pãtrunjel │ 5(mz, me) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Frunze de ţelinã │ 5(mz, me) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Altele │ 5(mz, me) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(VI) PĂSTĂIOASE (proaspete) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Fasole (cu pãstãi) │ 1(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Fasole (fãrã pãstãi) │ 0,1(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Mazãre (cu pãstãi) │ 1(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Mazãre (fãrã pãstãi) │ 0,1(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Altele │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(VII) LEGUME CU TULPINĂ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Sparanghel │ 0,5(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Cardoons │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Ţelinã │ 0,5 │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Fennel │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Anghinare │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Praz │ 3(ma, mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Revent │ 0,5(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Altele │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│(VIII) CIUPERCI │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Ciuperci sãlbatice │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Ciuperci de culturã │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│3. Seminţe de leguminoase (uscate) │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Fasole │ 0,1(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Linte │ │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Mazãre │ 0,1(mz) │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Seminţe de lupin │ │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Altele │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│4. Seminţe oleaginoase │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Seminţe de in │ 0,1* │ 0,1* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Arahide │ 0,1* │ 0,1* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Seminţe de mac │ 0,1* │ 0,1* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Seminţe de susan │ 0,1* │ 0,1* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Seminţe de floarea soarelui │ 0,1* │ 0,1* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Seminţe de rapiţã │ 0,5(ma, mz) │ 0,1* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Boabe de soia │ 0,1* │ 0,1* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Seminţe de muştar │ 0,1* │ 0,1* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Seminţe de bumbac │ 0,1* │ 0,1* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Seminţe de cânepã │ 0,1* │ 0,1* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Seminţe de dovleac │ 0,1* │ 0,1* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Altele │ 0,1* │ 0,1* │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│5. Cartofi │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Cartofi de toamnã │ 0,3(ma, mz, me, pr) │ 0,2 │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Cartofi timpurii │ 0,3(ma, mz, me, pr) │ 0,2 │ 0,1* │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│6. Ceai (Camellia sinensis, frunze şi codiţe uscate) │ 0,1* │ 0,1* │ 0,2* │ 0,2* │
│fermentat sau nefermentat │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│7. Hamei (uscat) inclusiv granule de hamei şi pulberea │ 25(pr) │ 50 │ 0,2* │ 0,2* │
│neconcentratã │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│8. Condimente │ │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Seminţe de chimion │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Seminţe de ienupãr │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Nucşoarã │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Piper alb şi negru │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Batoane de vanilie │ - │ - │ - │ - │
├──────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────────────┼────────────────┼─────────┼─────────┤
│Altele │ - │ - │ - │ - │
└──────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────┴────────────────┴─────────┴─────────┘

* Indicã limita inferioarã a determinãrii analitice a reziduurilor pesticidului respectiv.
(1) ma: maneb; mz: mancozeb; me: metiram; pr: propineb; t: tiram; z: ziram.


ANEXA Nr. 4


Limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite
pentru substanţele active bifenazat, petoxamid, pirimetanil, rimsulfuronFont 7*
┌────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┐
│ │ Reziduuri de pesticide şi limitele maxime │
│ Produse vegetale │ admise (mg/kg) │
│ ├─────────┬─────────┬───────────┬───────────┤
│ │Bifenazat│Petoxamid│Pirimetanil│Rimsulfuron│
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│1. Fructe proaspete, uscate sau neprelucrate, conservate prin congelare, cu sau farã│ │ │ │ │
│adaos de zahãr; nuci │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(I) CITRICE │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Grapefruit │0,01*(p) │0,01*(p) │ 10(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Lãmâi │0,01*(p) │0,01*(p) │ 10(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Lãmâi verzi (limes) │0,01*(p) │0,01*(p) │ 10(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Mandarine (inclusiv clementine şi alţi hibrizi similari) │0,01*(p) │0,01*(p) │ 10(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Portocale │0,01*(p) │0,01*(p) │ 10(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Pomelo │0,01*(p) │0,01*(p) │ 10(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Altele │0,01*(p) │0,01*(p) │ 10(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(II) FRUCTE NUCIFERE (cu coajã sau fãrã coajã) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Migdale │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,2(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Nuci de Brazilia │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Anacard (alune caju) │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Castane │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Nuci de cocos │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Alune │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Macadamia (nuci de Queensland) │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Nuci Pecan │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Pine nuts (seminţele comestibile ale diferitelor specii de pin) │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Fistic │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,2(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Nuci comune │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Altele │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(III) FRUCTE SEMINŢOASE │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Mere │0,01*(p) │0,01*(p) │ 5(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Pere │0,01*(p) │0,01*(p) │ 5(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Gutui │0,01*(p) │0,01*(p) │ 5(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Altele │0,01*(p) │0,01*(p) │ 5(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(IV) FRUCTE SÂMBUROASE │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Caise │0,01*(p) │0,01*(p) │ 3(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Cireşe │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Piersici (inclusiv nectarine şi hibrizi similari) │0,01*(p) │0,01*(p) │ 10(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Prune │0,01*(p) │0,01*(p) │ 3(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Altele │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(V) BACE ŞI FRUCTE MICI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(a) Struguri │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Struguri de masã │0,01*(p) │0,01*(p) │ 5(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Struguri pentru vin │0,01*(p) │0,01*(p) │ 5(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(b) Cãpşune (altele decât cele sãlbatice) │ 2(p) │0,01*(p) │ 5(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(c) Fructe de rug (altele decât cele sãlbatice) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Mure (Rubus fructicosus) │0,01*(p) │0,01*(p) │ 10(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Mure (Rubus caesius) │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Loganberry (hibrid de zmeurã şi mure) │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Zmeurã │0,01*(p) │0,01*(p) │ 10(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Altele │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(d) Alte bace şi fructe mici (altele decât cele sãlbatice) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Afine (Vaccinium mirtillus) │0,01*(p) │0,01*(p) │ 5(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Rãchiţele │0,01*(p) │0,01*(p) │ 5(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Coacãze (albe, roşii şi negre) │0,01*(p) │0,01*(p) │ 5(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Agrişe │0,01*(p) │0,01*(p) │ 5(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Altele │0,01*(p) │0,01*(p) │ 5(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(e) Bace şi fructe sãlbatice │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(VI) FRUCTE DIVERSE │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Avocado │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Banane │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,1(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Curmale │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Smochine │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Kiwi │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Kumquats │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Litchi │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Mango │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Mãsline │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Mãsline (consum pentru masã) │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Mãsline (pentru extragerea uleiului) │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Passion fruit (fructul de passiflora) │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Ananas │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Rodii │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Papaya │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Altele │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│2. Legume proaspete sau nepreparate, congelate sau uscate │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(I) LEGUME RĂDĂCINOASE ŞI CU TUBERCULI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Sfeclã │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Morcovi │0,01*(p) │0,01*(p) │ 1(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Manioc │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Ţelinã │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Hrean │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Topinambur (Helianthus tuberosus) │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Pãstârnac │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Pãtrunjel (rãdãcinã) │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Ridichi │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Barba-caprei (salsify) │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Cartofi dulci (batate) │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Rutabagã │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Napi │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Ignami │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Altele │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(II) LEGUME BULBOASE │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Usturoi │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Ceapã │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,1(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Ceapã eşalotã (hasma) │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Ceapã de primãvarã │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Altele │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(III) LEGUME FRUCTOASE │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(a) Solanacee │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Tomate │ 0,5(p) │0,01*(p) │ 1(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Ardei │ 2(p) │0,01*(p) │ 2(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Ardei iuţi (Chili peppers) │ - │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Vinete │ 0,5(p) │0,01*(p) │ 1(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Bame │ - │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Altele │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(b) Cucurbitacee cu coajã comestibilã │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Castraveţi │ 0,3(p) │0,01*(p) │ 1(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Cornişoni │ 0,3(p) │0,01*(p) │ 1(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Dovlecei │ 0,3(p) │0,01*(p) │ 1(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Altele │ 0,3(p) │0,01*(p) │ 1(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(c) Cucurbitacee cu coajã necomestibilã │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Pepene galben │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Dovleac │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Pepene verde │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Altele │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│d) Porumb dulce │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(IV) BRASICACEE │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(a) brasicacee fructoase (cu inflorescenţe) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Broccoli │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Conopidã │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Altele │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(b) brasicacee cu cãpãţânã │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Varzã de Bruxelles │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Varzã albã cu cãpãţânã │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Altele │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(c) brasicacee cu frunze │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Varzã chinezeascã │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Kale (varzã creaţã) │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Altele │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(d) gulie │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(V) LEGUME CU FRUNZE ŞI VERDEŢURI PROASPETE │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(a) Salatã şi similar │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Creson │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Feticã │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Salatã │0,01*(p) │0,01*(p) │ 10(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Cicoare scarola │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Rucola │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Frunze şi tulpini de brasicacee │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Altele │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(b) Spanac şi similar │ │ │ │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Spanac │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Frunze de sfeclã (chard) │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Altele │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(c) Nãsturel │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(d) Cicoare │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(e) Verdeţuri │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Asmaţui │0,01*(p) │0,01*(p) │ 3(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Arpagic │0,01*(p) │0,01*(p) │ 3(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Frunze de pãtrunjel │0,01*(p) │0,01*(p) │ 3(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Frunze de ţelinã │0,01*(p) │0,01*(p) │ 3(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Altele │0,01*(p) │0,01*(p) │ 3(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(VI) PĂSTĂIOASE (proaspete) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Fasole (cu pãstãi) │0,01*(p) │0,01*(p) │ 2(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Fasole (fãrã pãstãi) │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Mazãre (cu pãstãi) │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Mazãre (fãrã pãstãi) │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,2(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Altele │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(VII) LEGUME CU TULPINĂ │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Sparanghel │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Cardoons │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Ţelinã │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Fennel │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Anghinare │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Praz │0,01*(p) │0,01*(p) │ 1(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Revent │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Altele │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│(VIII) CIUPERCI │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Ciuperci sãlbatice │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Ciuperci de culturã │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│3. Seminţe de leguminoase (uscate) │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Fasole │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,5(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Linte │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,5(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Mazãre │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,5(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Seminţe de lupin │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,5(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Altele │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,5(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│4. Seminţe oleaginoase │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Seminţe de in │0,02*(p) │0,01*(p) │ 0,1*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Arahide │0,02*(p) │0,01*(p) │ 0,01* │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Seminţe de mac │0,02*(p) │0,01*(p) │ 0,1*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Seminţe de susan │0,02*(p) │0,01*(p) │ 0,1*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Seminţe de floarea soarelui │0,02*(p) │0,01*(p) │ 0,1*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Seminţe de rapiţã │0,02*(p) │0,01*(p) │ 0,1*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Boabe de soia │0,02*(p) │0,01*(p) │ 0,1*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Seminţe de muştar │0,02*(p) │0,01*(p) │ 0,1*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Seminţe de bumbac │0,02*(p) │0,01*(p) │ 0,1*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Seminţe de cânepã │0,02*(p) │0,01*(p) │ 0,1*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Seminţe de dovleac │0,02*(p) │0,01*(p) │ 0,1*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Altele │0,02*(p) │0,01*(p) │ 0,1*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│5. Cartofi │ │ │ │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Cartofi de toamnã │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Cartofi timpurii │0,01*(p) │0,01*(p) │ 0,05*(p) │ 0,05*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│6. Ceai (Camellia sinensis, frunze şi codiţe uscate) fermentat sau nefermentat │0,02*(p) │0,02*(p) │ 0,1*(p) │ 0,1(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│7. Hamei (uscat) inclusiv granule de hamei şi pulberea neconcentratã │0,02*(p) │0,02*(p) │ 0,1*(p) │ 0,1*(p) │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│8. Condimente │ │ - │ - │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Seminţe de chimion │ - │ - │ - │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Seminţe de ienupãr │ - │ - │ - │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Nucşoarã │ - │ - │ - │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Piper alb şi negru │ - │ - │ - │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Batoane de vanilie │ - │ - │ - │ - │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼───────────┼───────────┤
│Altele │ - │ - │ - │ - │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴───────────┴───────────┘

* Indicã limita inferioarã a determinãrii analitice a reziduurilor pesticidului respectiv.
(p) Indicã limitele maxime de reziduuri stabilite provizoriu.


ANEXA 5Limitele maxime admise de reziduuri de pesticide stabilite pentru
substanţele active acetamiprid, deltametrin (cis-deltametrin)(a),
imazalil, indoxacarb ca suma a izomerilor S şi R, pendimetalin,
pimetrozin, piraclostrobin, tiacloprid şi trifloxistrobin

┌──────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │ Reziduuri de pesticide şi limitele maxime admise (mg/kg) │
│ ├───────────┬─────────────────┬────────┬─────────────────┬────────────┤
│ Produse vegetale │ │Deltametrin (cis-│ │ Indoxacarb ca │ │
│ │Acetamiprid│ deltametrin)(a) │Imazalil│suma a izomerilor│Pendimetalin│
│ │ │ │ │ S şi R │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│1. Fructe proaspete, uscate sau neprelucrate, conservate │ │ │ │ │ │
│prin congelare, cu sau farã adaos de zahãr; nuci │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(I) CITRICE │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Grapefruit │ 1(p) │ 0,05* │ 5 │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Lãmâi │ 1(p) │ 0,05* │ 5 │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Lãmâi verzi (limes) │ 1(p) │ 0,05* │ 5 │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Mandarine (inclusiv clementine şi alţi hibrizi similari) │ 1(p) │ 0,05* │ 5 │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Portocale │ 1(p) │ 0,05* │ 5 │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Pomelo │ 1(p) │ 0,05* │ 5 │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Altele │ 1(p) │ 0,05* │ 5 │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(II) FRUCTE NUCIFERE (cu coajã sau fãrã coajã) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Migdale │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Nuci de Brazilia │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Anacard (alune caju) │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Castane │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Nuci de cocos │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Alune │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Macadamia (nuci de Queensland) │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Nuci Pecan │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Pine nuts (seminţele comestibile ale diferitelor specii │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05(p) │ 0,05* │
│de pin) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Fistic │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Nuci comune │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Altele │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(III) FRUCTE SEMINŢOASE │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Mere │ 1(p) │ 0,2 │ 2 │ 0,5(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Pere │ 1(p) │ 0,1 │ 2 │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Gutui │ 1(p) │ 0,1 │ 2 │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Altele │ 1(p) │ 0,1 │ 2 │ 0,3(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(IV) FRUCTE SÂMBUROASE │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Caise │ 0,1(p) │ 0,1 │ 0,05* │ 0,3(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Cireşe │ 0,2(p) │ 0,2 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Piersici (inclusiv nectarine şi hibrizi similari) │ 0,1(p) │ 0,1 │ 0,05* │ 0,3(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Prune │ 0,02(p) │ 0,1 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Altele │ 0,01*(p) │ 0,1 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(V) BACE ŞI FRUCTE MICI │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(a) Struguri │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Struguri de masã │ 0,01*(p) │ 0,2 │ 0,05* │ 2(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Struguri pentru vin │ 0,01*(p) │ 0,2 │ 0,05* │ 2(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(b) Cãpşune (altele decât cele sãlbatice) │ 0,01*(p) │ 0,2 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(c) Fructe de rug (altele decât cele sãlbatice) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Mure (Rubus fructicosus) │ 0,01*(p) │ 0,5 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Mure (Rubus caesius) │ 0,01*(p) │ 0,5 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Loganberry (hibrid de zmeurã şi mure) │ 0,01*(p) │ 0,5 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Zmeurã │ 0,01*(p) │ 0,5 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Altele │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(d) Alte bace şi fructe mici (altele decât cele sãlbatice)│ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Afine (Vaccinium mirtillus) │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Rãchiţele │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Coacãze (albe, roşii şi negre) │ 0,01*(p) │ 0,5 │ 0,05* │ 1(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Agrişe │ 0,01*(p) │ 0,2 │ 0,05* │ 1(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Altele │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(e) Bace şi fructe sãlbatice │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(VI) FRUCTE DIVERSE │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Avocado │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Banane │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 2 │ 0,2(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Curmale │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Smochine │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Kiwi │ 0,01*(p) │ 0,2 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Kumquats │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Litchi │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Mango │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Mãsline │ 0,01*(p) │ 1 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Mãsline (consum pentru masã) │ 0,01*(p) │ 1 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Mãsline (pentru extragerea uleiului) │ 0,01*(p) │ 1 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Passion fruit (fructul de passiflora) │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Ananas │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Rodii │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Papaya │ 0,01*(p) │ - │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Altele │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│2. Legume proaspete sau nepreparate, congelate sau uscate │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(I) LEGUME RĂDĂCINOASE ŞI CU TUBERCULI │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Sfeclã │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Morcovi │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05* │ 0,2(p) │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Manioc │ 0,01*(p) │ - │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Ţelinã │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05* │ 0,1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Hrean │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05* │ 0,2) │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Topinambur (Helianthus tuberosus) │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Pãstârnac │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05* │ 0,2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Pãtrunjel (rãdãcinã) │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05* │ 0,2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Ridichi │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,2(p) │ 0,02*(p) │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Barba-caprei (salsify) │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Cartofi dulci (batate) │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Rutabagã │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Napi │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Ignami │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Altele │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(II) LEGUME BULBOASE │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Usturoi │ 0,01*(p) │ 0,1 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Ceapã │ 0,01*(p) │ 0,1 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Ceapã eşalotã (hasma) │ 0,01*(p) │ 0,1 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Ceapã de primãvarã │ 0,01*(p) │ 0,1 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Altele │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(III) LEGUME FRUCTOASE │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(a) Solanacee │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Tomate │ 0,1(p) │ 0,3 │ 0,5 │ 0,5(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Ardei │ 0,3(p) │ 0,2 │ 0,02* │ 0,3(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Ardei iuţi (Chili peppers) │ - │ - │ - │ - │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Vinete │ 0,1(p) │ 0,3 │ 0,02* │ 0,5(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Bame │ - │ 0,3 │ - │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Altele │ 0,01*(p) │ 0,2 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(b) Cucurbitacee cu coajã comestibilã │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Castraveţi │ 0,3(p) │ 0,2 │ 0,2 │ 0,2(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Cornişoni │ 0,3(p) │ 0,2 │ 0,2 │ 0,2(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Dovlecei │ 0,3(p) │ 0,2 │ 0,2 │ 0,2(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Altele │ 0,3(p) │ 0,2 │ 0,2 │ 0,2(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(c) Cucurbitacee cu coajã necomestibilã │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Pepene galben │ 0,01*(p) │ 0,2 │ 2 │ 0,1(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Dovleac │ 0,01*(p) │ 0,2 │ 0,02* │ 0,1(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Pepene verde │ 0,01*(p) │ 0,2 │ 0,02* │ 0,1(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Altele │ 0,01*(p) │ 0,2 │ 0,05* │ 0,1(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│d) Porumb dulce │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(IV) BRASICACEE │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(a) brasicacee fructoase (cu inflorescenţe) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Broccoli │ 0,01*(p) │ 0,1 │ 0,05* │ 0,3(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Conopidã │ 0,01*(p) │ 0,1 │ 0,05* │ 0,3(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Altele │ 0,01*(p) │ 0,1 │ 0,05* │ 0,3(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(b) brasicacee cu cãpãţânã │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Varzã de Bruxelles │ 0,01*(p) │ 0,1 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Varzã albã cu cãpãţânã │ 0,01*(p) │ 0,1 │ 0,05* │ 3(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Altele │ 0,01*(p) │ 0,1 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(c) brasicacee cu frunze │ │ │ 0,05* │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Varzã chinezeascã │ 0,01*(p) │ 0,5 │ 0,05* │ 0,2(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Kale (varzã creaţã) │ 0,01*(p) │ 0,5 │ 0,05* │ 0,2(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Altele │ 0,01*(p) │ 0,5 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(d) gulie │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(V) LEGUME CU FRUNZE ŞI VERDEŢURI PROASPETE │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(a) Salatã şi similar │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Creson │ 0,01* │ 0,5 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Feticã │ 5p │ 0,5 │ 0,05* │ 1(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Salatã │ 5p │ 0,5 │ 0,05* │ 2(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Cicoare scarola │ 5p │ 0,5 │ 0,05* │ 2(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Rucola │ - │ - │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Frunze şi tulpini de brasicacee │ - │ - │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Altele │ 0,01*(p) │ 0,5 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(b) Spanac şi similar │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Spanac │ 0,01*(p) │ 0,5 │ 0,05* │ 2 │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Frunze de sfeclã (chard) │ 0,01*(p) │ 0,5 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Altele │ 0,01*(p) │ 0,5 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(c) Nãsturel │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(d) Cicoare │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(e) Verdeţuri │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Asmaţui │ 0,01*(p) │ 0,5 │ 0,05* │ 2(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Arpagic │ 0,01*(p) │ 0,5 │ 0,05* │ 2(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Frunze de pãtrunjel │ 5(p) │ 0,5 │ 0,05* │ 2(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Frunze de ţelinã │ 0,01*(p) │ 0,5 │ 0,05* │ 2(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Altele │ 0,01*(p) │ 0,5 │ 0,05* │ 2(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(VI) PĂSTĂIOASE (proaspete) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Fasole (cu pãstãi) │ 0,01*(p) │ 0,2 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Fasole (fãrã pãstãi) │ 0,01*(p) │ 0,2 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Mazãre (cu pãstãi) │ 0,01*(p) │ 0,2 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Mazãre (fãrã pãstãi) │ 0,01*(p) │ 0,2 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Altele │ 0,01*(p) │ 0,2 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(VII) LEGUME CU TULPINĂ │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Sparanghel │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05*(p) │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Cardoons │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05*(p) │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Ţelinã │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,1 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Fennel │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05*(p) │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Anghinare │ 0,01*(p) │ 0,1 │ 0,05* │ 0,1(p) │ 0,05*(p) │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Praz │ 0,01*(p) │ 0,2 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05*(p) │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Revent │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05*(p) │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Altele │ 0,01*(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│(VIII) CIUPERCI │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Ciuperci sãlbatice │ 0,01*(p) │ 0,05 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Ciuperci de culturã │ 0,01*(p) │ 0,05 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,05* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│3. Seminţe de leguminoase (uscate) │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Fasole │ 0,01*(p) │ 1 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Linte │ 0,01*(p) │ 1 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Mazãre │ 0,01*(p) │ 1 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Seminţe de lupin │ 0,01*(p) │ │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Altele │ 0,01*(p) │ 1 │ 0,05* │ 0,02*(p) │ 0,2 │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│4. Seminţe oleaginoase │ │ │ │ │ │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Seminţe de in │ 0,01* │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05*(p) │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Arahide │ 0,01* │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05*(p) │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Seminţe de mac │ 0,01* │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05*(p) │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Seminţe de susan │ 0,01* │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05*(p) │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Seminţe de floarea soarelui │ 0,01* │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05*(p) │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Seminţe de rapiţã │ 0,01* │ 0,1 │ 0,05* │ 0,05*(p) │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Boabe de soia │ 0,01* │ 0,05* │ 0,05* │ 0,5(p) │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Seminţe de muştar │ 0,01* │ 0,1 │ 0,05* │ 0,05*(p) │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Seminţe de bumbac │ 0,02(p) │ 0,05* │ 0,05* │ 0,05*(p) │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────┼─────────────────┼────────────┤
│Seminţe de cânepã │ - │ - │ 0,05* │ 0,05*(p) │ 0,1* │
├──────────────────────────────────────────────────────────┼───────────┼─────────────────┼────────ι