Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 209 din 23 februarie 2022  pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigaţie interioară    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 209 din 23 februarie 2022 pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigaţie interioară

EMITENT: Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 228 din 8 martie 2022
    Având în vedere Referatul Direcţiei transport naval nr. 705 din 4.02.2022 de aprobare a ordinului ministrului transporturilor şi infrastructurii pentru aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi certificarea calificărilor profesionale ale personalului navigant român de la bordul navelor de navigaţie interioară,
    ţinând seama de prevederile Directivei (UE) 2017/2.397a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2017 privind recunoaşterea calificărilor profesionale în domeniul navigaţiei interioare şi de abrogare a Directivelor 91/672/CEE şi 96/50/CE ale Consiliului, Directiva delegată (UE) 2020/12 a Comisiei din 2 august 2019 de completare a Directivei (UE) 2017/2.397 a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele pentru competenţe şi cunoştinţele şi aptitudinile corespunzătoare, pentru examenele practice, pentru omologarea simulatoarelor şi pentru capacitatea din punct de vedere medical, de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/182 al Comisiei din 14 ianuarie 2020 privind modelele utilizate pentru calificările profesionale în domeniul navigaţiei interioare, Regulamentul delegat (UE) 2020/473 al Comisiei din 20 ianuarie 2020 de completare a Directivei (UE) 2017/2.397 a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele pentru bazele de date privind certificatele de calificare ale Uniunii, carnetele de serviciu şi jurnalele de bord, Directiva (UE) 2021/1.233 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iulie 2021 de modificare a Directivei (UE) 2017/2.397 în ceea ce priveşte măsurile tranzitorii pentru recunoaşterea certificatelor ţărilor terţe,
    luând în considerare prevederile art. 12 lit. f) din Ordonanţa Guvernului nr. 19/1997 privind transporturile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale art. 55 alin. (5), ale art. 62 alin. (2) şi ale art. 63 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 4 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 3 pct. 17 şi ale art. 9 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 370/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii,
    viceprim-ministrul, ministrul transporturilor şi infrastructurii, emite prezentul ordin.
    CAP. I
    Scop, domeniu de aplicare şi definiţii
    ART. 1
    Scop
    Prezentul ordin stabileşte condiţiile şi procedurile pentru certificarea calificărilor personalului navigant român care efectuează serviciul la bordul construcţiilor navale care navighează pe căile navigabile interioare ale Uniunii, precum şi pentru recunoaşterea acestor calificări în statele membre.

    ART. 2
    Domeniul de aplicare
    (1) Prezentul ordin se aplică membrilor echipajului de punte, experţilor în gaz natural lichefiat şi experţilor în navigaţia cu pasageri de pe următoarele tipuri de construcţii navale care arborează pavilion român pe orice cale navigabilă interioară a Uniunii:
    a) navele cu o lungime de cel puţin 20 de metri;
    b) navele pentru care produsul dintre lungime, lăţime şi pescaj reprezintă un volum de cel puţin 100 de metri cubi;
    c) remorcherele şi împingătoarele destinate:
    (i) remorcării sau împingerii navelor menţionate la lit. a) şi b);
    (ii) remorcării sau împingerii instalaţiilor plutitoare;
    (iii) deplasării prin legare la ureche a navelor menţionate la lit. a) şi b) sau a instalaţiilor plutitoare;

    d) navele de pasageri;
    e) navele pentru care este necesară deţinerea unui certificat de omologare în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1.326/2009 privind transportul mărfurilor periculoase în România, cu modificările ulterioare;
    f) instalaţiile plutitoare.

    (2) Pentru alte categorii de personal de la bordul construcţiilor navale de navigaţie interioară se aplică cerinţe minime naţionale de pregătire şi certificare, prevăzute în anexa nr. 6 la prezentul ordin.
    (3) Prezentul ordin nu se aplică persoanelor:
    a) care navighează în scopuri sportive sau recreative;
    b) implicate în operarea feriboturilor sau bacurilor de trecere care nu se deplasează în mod autonom;
    c) implicate în operarea construcţiilor navale utilizate de forţele armate, forţele de menţinere a ordinii publice, serviciile de apărare civilă, serviciile de pompieri sau alte servicii de urgenţă.


    ART. 3
    Definiţii
    În sensul prezentului ordin, termenii şi expresiile de mai jos se definesc după cum urmează:
    1. cale navigabilă interioară - cale navigabilă, alta decât căile maritime, deschisă navigaţiei pentru construcţiile navale menţionate la art. 2;
    2. construcţie navală - o navă sau o instalaţie plutitoare;
    3. navă - o navă de navigaţie interioară sau o navă maritimă;
    4. remorcher - navă special construită pentru a efectua operaţiuni de remorcare;
    5. împingător - o navă special construită pentru a asigura deplasarea unui convoi împins;
    6. navă de pasageri - o navă construită şi echipată pentru a transporta mai mult de 12 pasageri;
    7. certificat de calificare al Uniunii - un certificat de calificare eliberat de Autoritatea Navală Română, care atestă faptul că o persoană îndeplineşte cerinţele prezentului ordin;
    8. documente de atestare la nivel naţional - brevet, certificat de capacitate, carnet de serviciu emise conform prevederilor din anexa nr. 6 la prezentul ordin şi care dau dreptul titularului să îndeplinească la bordul navei de navigaţie interioară funcţia corespunzătoare;
    9. Convenţia STCW - Convenţia internaţională privind standardele de pregătire a navigatorilor, brevetare/atestare şi efectuare a serviciului de cart, adoptată la Londra la 7 iulie 1978 (STCW 1978), la care România a aderat prin Legea nr. 107/1992;
    10. membrii echipajului de punte - persoanele care sunt implicate în operarea generală a unei construcţii navale care navighează pe căile navigabile interioare ale Uniunii şi care îndeplinesc diverse sarcini, precum sarcini legate de navigaţie, de controlul operării construcţiei navale, de manipularea mărfurilor, de arimare, de transportul de pasageri, de inginerie navală, de întreţinere şi reparaţii, de comunicare, de siguranţă şi sănătate şi de protecţia mediului, altele decât persoanele care sunt însărcinate exclusiv de operarea motoarelor, a macaralelor sau a echipamentelor electrice şi electronice;
    11. certificat de operator radio (RTF) - un certificat naţional, emis de către ANCOM, în conformitate cu regulamentele radiocomunicaţiilor anexate la Convenţia internaţională privind telecomunicaţiile, pe care România le-a acceptat prin Decretul nr. 592 din 21 august 1969 pentru ratificarea Convenţiei internaţionale a telecomunicaţiilor care autorizează operarea unei staţii de radiocomunicaţii pe o construcţie navală care navighează pe căile navigabile interioare ale Uniunii;
    12. expert în navigaţia cu pasageri - o persoană care lucrează la bordul unei nave şi care este competentă să ia măsuri în situaţii de urgenţă la bordul navelor de pasageri;
    13. expert în gaz natural lichefiat - o persoană care este calificată să fie implicată în procedurile de buncheraj ale unei construcţii navale ce foloseşte gaz natural lichefiat drept combustibil sau care este calificată să îndeplinească funcţia de conducător al unei construcţii navale;
    14. conducător de navă - membru al echipajului de punte care este calificat pentru conducerea unei construcţii navale pe căile navigabile interioare ale statelor membre şi care este calificat pentru a deţine responsabilitatea generală la bord, inclusiv pentru echipaj, pentru pasageri şi pentru mărfurile transportate;
    15. risc specific - risc pentru siguranţă, care este datorat unor condiţii deosebite de navigaţie, care impun conducătorilor de navă să deţină competenţe suplimentare faţă de cele prevăzute conform standardelor generale de competenţă pentru nivelul de conducere;
    16. competenţă - capacitatea dovedită de a utiliza cunoştinţele şi aptitudinile practice impuse de standardele stabilite pentru îndeplinirea corespunzătoare a sarcinilor necesare în vederea operării construcţiilor navale de navigaţie interioară;
    17. nivel de conducere - nivelul de responsabilitate asociat cu îndeplinirea funcţiei de conducător de navă şi cu asigurarea faptului că ceilalţi membri ai echipajului îndeplinesc în mod corespunzător toate sarcinile pe care le presupune operarea unei construcţii navale;
    18. nivel operaţional - nivelul de responsabilitate asociat cu îndeplinirea funcţiei de marinar, şef de echipaj sau timonier şi cu menţinerea controlului asupra îndeplinirii tuturor sarcinilor din domeniul desemnat de responsabilitate al respectivei persoane în conformitate cu proceduri corespunzătoare şi sub îndrumarea unei persoane care exercită o funcţie la nivel de conducere;
    19. convoi mare - un convoi împins pentru care produsul dintre lungimea totală şi lăţimea totală ale construcţiei navale împinse este mai mare sau egal cu 7.000 de metri pătraţi;
    20. carnet de serviciu – document cu caracter personal, în care se înregistrează detalii privind istoricul de muncă al unui membru al echipajului, precum: voiajele efectuate, calificarea, aptitudinile medicale, timpii de navigaţie şi sectoarele parcurse;
    21. jurnal de bord - un registru oficial de evidenţă a voiajelor efectuate de o construcţie navală şi de echipajul acesteia;
    22. carnet de serviciu activ sau jurnal de bord activ - un carnet de serviciu sau un jurnal de bord care este deschis pentru înregistrarea de date;
    23. timp de navigaţie - timpul, măsurat în zile, care a fost petrecut de membrii echipajului de punte la bord pe durata unui voiaj pe o construcţie navală pe căi navigabile interioare, inclusiv activităţile de încărcare şi de descărcare ce necesită operaţiuni de navigaţie active, care a fost validat de Autoritatea Navală Română sau de o autoritate competentă dintr-un alt stat membru;
    24. instalaţie plutitoare - o structură plutitoare care transportă echipamente de lucru, precum macarale, echipament de dragare, sonete sau elevatoare;
    25. lungime - lungimea maximă a corpului navei, exprimată în metri, excluzând cârma şi bompresul;
    26. lăţime - lăţimea maximă a corpului navei, exprimată în metri, măsurată în exteriorul tablelor învelişului bordajului (excluzând roţile cu zbaturi, brâiele de acostare şi altele similare);
    27. pescaj - distanţa verticală, exprimată în metri, dintre punctul cel mai de jos al corpului navei, fără a lua în considerare chila sau alte elemente accesorii fixe, şi planul pescajului maxim;
    28. navigaţie sezonieră - o activitate de navigaţie care se desfăşoară cel mult şase luni pe an;
    29. minister - Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii, autoritatea de stat în domeniul transportului maritim şi pe căile navigabile interioare, care elaborează şi promovează actele normative şi normele specifice aplicabile transportului maritim şi pe căile navigabile interioare, urmăreşte aplicarea acestora şi asigură ducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin statului din acordurile şi convenţiile internaţionale la care România este parte;
    30. Autoritatea Navală Română - autoritatea centrală de specialitate în domeniul siguranţei navigaţiei şi al securităţii navelor, în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, denumită în continuare ANR, căreia ministerul ia delegat competenţe privind aprobarea programelor de formare profesională, atestarea şi eliberarea certificatelor de calificare ale Uniunii, carnetelor de serviciu şi a documentelor de atestare la nivel naţional pentru personalul navigant român de la bordul navelor de navigaţie interioară;
    31. Centrul Român pentru Pregătirea şi Perfecţionarea Pesonalului din Transporturile Navale - instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, prin intermediul căreia se desfăşoară activităţile de formare profesională obligatorii în domeniul transportului pe căile navigabile interioare, pentru care sunt instituite standarde de competenţă obligatorii, denumit în continuare CERONAV;
    32. Autoritatea competentă în domeniul radiocomunicaţiilor - Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii, instituţie publică autonomă în domeniul radiocomunicaţiilor şi tehnologiei informaţiei, denumită în continuare ANCOM;
    33. radiolocaţie - detectare şi localizare a unor obiecte în mişcare (avioane, rachete, nave etc.) cu ajutorul radarului;
    34. program de formare profesională – program de formare profesională aprobat de ANR conform prevederilor prezentului ordin pentru obţinerea certificatelor de absolvire/diplomelor care atestă respectarea standardelor de competenţă din anexa nr. 2, organizat de CERONAV;
    35. certificat medical - un certificat medical, obţinut în urma unei examinări medicale, care atestă că un membru al echipajului de punte este apt să exercite serviciul pe construcţiile navale care navighează pe căile navigabile interioare ale Uniunii.


    CAP. II
    Certificatele de calificare ale Uniunii
    ART. 4
    Obligaţia de a deţine şi de a avea asupra sa un certificat de calificare al Uniunii
    (1) Membrii echipajului de punte care navighează pe căile navigabile interioare ale Uniunii Europene sunt obligaţi să deţină fie un certificat de calificare eliberat în conformitate cu prevederile art. 10, fie un certificat recunoscut în conformitate cu art. 9 alin. (2) sau (3) al prezentului ordin.
    (2) Pentru membrii echipajului de punte, alţii decât conducătorul de navă, certificatul de calificare al Uniunii şi carnetul de serviciu menţionat la art. 21 din prezentul ordin sunt prezentate într-un document unic.
    (3) Prin derogare de la alin. (1), certificatele deţinute de persoanele implicate în operarea unei construcţii navale, altele decât conducătorii de navă, eliberate sau recunoscute în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate, cu modificările şi completările ulterioare, şi certificatele de capacitate sunt valabile pe navele maritime care operează pe căile navigabile interioare.

    ART. 5
    Obligaţia de a deţine şi de a avea asupra sa un certificat de calificare al Uniunii pentru operaţiuni specifice
    (1) Experţii în navigaţia cu pasageri şi experţii în gaz natural lichefiat sunt obligaţi să deţină fie un certificat de calificare eliberat în conformitate cu art. 10, fie un certificat recunoscut în conformitate cu art. 9 alin. (2) sau (3).
    (2) Prin derogare de la alin. (1), certificatele deţinute de persoanele implicate în operarea unei construcţii navale, eliberate sau recunoscute în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor nr. 1.252/2014 pentru aprobarea criteriilor minime de pregătire şi perfecţionare a personalului navigant maritim român şi a sistemului de recunoaştere a brevetelor şi a certificatelor de capacitate, cu modificările şi completările ulterioare, sunt valabile pe navele maritime care operează pe căile navigabile interioare.

    ART. 6
    Obligaţia conducătorilor de navă de a deţine autorizaţii specifice
    Conducătorii de navă sunt obligaţi să deţină autorizaţii specifice eliberate în conformitate cu prevederile art. 11, atunci când:
    a) navighează pe căi navigabile care au fost clasificate drept căi navigabile interioare cu caracter maritim conform art. 7;
    b) navighează pe căi navigabile care au fost identificate drept sectoare de căi navigabile interioare cu riscuri specifice, conform art. 8;
    c) navighează cu ajutorul radiolocaţiei (radar);
    d) conduc construcţii navale care utilizează gazul natural lichefiat drept combustibil;
    e) conduc convoaie mari.


    ART. 7
    Clasificarea căilor navigabile interioare cu caracter maritim pe teritoriul României
    (1) Sectorul de Dunăre situat între km 175 şi km 0, rada Sulina şi portul Constanţa sunt sectoare de cale navigabilă interioară cu caracter maritim de pe teritoriul României, pentru care sunt îndeplinite cel puţin unul dintre următoarele criterii:
    a) se aplică Convenţia referitoare la Regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare;
    b) geamandurile şi semnele corespund sistemului maritim.

    (2) Ministerul notifică Comisiei Europene clasificarea sectoarelor menţionate la alin. (1) drept cale navigabilă interioară cu caracter maritim. Notificarea către Comisie este însoţită de justificarea bazată pe criteriile enunţate la alin. (1).

    ART. 8
    Sectoare de căi navigabile interioare cu riscuri specifice pe teritoriul României
    (1) În cazul în care, pentru a asigura siguranţa navigaţiei, ANR identifică sectoare de căi navigabile interioare cu riscuri specifice, ministerul notifică Comisiei Europene măsurile pe care intenţionează să le adopte, împreună cu motivele care stau la baza măsurii, cu cel puţin şase luni înainte de data preconizată a adoptării respectivelor măsuri.
    (2) Riscurile specifice sunt cauzate de unul sau mai multe dintre următoarele motive:
    a) curenţi cu tipare şi viteze care se modifică frecvent;
    b) caracteristicile hidromorfologice ale căii navigabile interioare şi absenţa unor servicii corespunzătoare de informaţii privind şenalele navigabile pe căile navigabile interioare sau a unor hărţi adecvate;
    c) prezenţa unei reglementări locale specifice privind traficul, justificată de caracteristici hidromorfologice specifice ale căii navigabile interioare; sau
    d) o frecvenţă ridicată a accidentelor într-un anumit sector al căii navigabile interioare, care să fie atribuită lipsei unei competenţe care nu este prevăzută de standardele menţionate la art. 16.
    În cazul în care consideră că este necesară menţinerea siguranţei navigaţiei, ministerul, la propunerea ANR, consultă Comisia Dunării în cadrul procesului de identificare a sectoarelor menţionate la primul paragraf.

    (3) În cazul în care sectoarele de căi navigabile interioare cu riscuri specifice menţionate la alin. (1) sunt situate de-a lungul frontierei cu un alt stat membru, ministerul se consultă cu autoritatea competentă a statului membru în cauză şi notifică împreună Comisia Europeană.

    ART. 9
    Recunoaşterea
    (1) Orice certificat de calificare al Uniunii menţionat la art. 4 şi 5, precum şi orice carnete de serviciu sau jurnale de bord menţionate la art. 21 care au fost eliberate de autorităţile competente din statele membre în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2017/2.397 a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2017 privind recunoaşterea calificărilor profesionale în domeniul navigaţiei interioare şi de abrogare a Directivelor 91/672/CEE şi 96/50/CE ale Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare, denumită în continuare Directiva (UE) 2017/2.397, sunt valabile pe toate căile navigabile interioare ale Uniunii Europene.
    (2) Orice certificat de calificare, carnet de serviciu sau jurnal de bord eliberat în conformitate cu Regulamentul privind personalul navigant de pe Rin, care stabileşte cerinţe identice cu cele din Directiva (UE) 2017/2.397, este valabil pe toate căile navigabile interioare ale României.
    (3) Certificatele de calificare, carnetele de serviciu şi jurnalele de bord care au fost eliberate de o ţară terţă sunt valabile pe toate căile navigabile interioare ale României, cu condiţia ca ţara terţă respectivă să recunoască, în cadrul jurisdicţiei sale, documentele eliberate în temeiul Directivei (UE) 2017/2.397.
    (4) Fără a aduce atingere alin. (2), orice certificat de calificare, carnet de serviciu sau jurnal de bord care a fost eliberat în conformitate cu normele naţionale ale unei ţări terţe care prevăd cerinţe identice cu cele ale Directivei (UE) 2017/2.397, inclusiv cele prevăzute la art. 31 alin. (1) şi (4) din prezentul ordin, este valabil pe toate căile navigabile interioare ale Uniunii Europene cu condiţia ca statul terţ să fi urmat o procedură de recunoaştere la nivelul Uniunii Europene, conform art. 9 alin. (4)-(8) din Directiva (UE) 2017/2.397.
    (5) Atunci când ANR constată, pe baza unor motive întemeiate, că o ţară terţă nu mai îndeplineşte cerinţele prezentului articol, aceasta anunţă în scris, fără întârziere, ministerul, în vederea notificării în cel mai scurt timp posibil a Comisiei Europene, cu prezentarea motivelor întemeiate în sprijinul poziţiei sale.

    CAP. III
    Certificarea calificărilor profesionale
    SECŢIUNEA 1
    Procedura de eliberare a certificatelor de calificare ale Uniunii şi a autorizaţiilor specifice
    ART. 10
    Eliberarea şi valabilitatea certificatelor de calificare ale Uniunii
    (1) Solicitanţii de certificate de calificare ale Uniunii ca membru al echipajului de punte şi de certificate de calificare ale Uniunii pentru operaţiuni specifice trebuie să furnizeze la ANR următoarele documente:
    a) act de identitate (CI sau paşaport);
    b) documente care dovedesc îndeplinirea cerinţelor minime prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin, în ceea ce priveşte vârsta, competenţa, conformitatea administrativă şi timpul de navigaţie pentru calificarea solicitată;
    c) documente care dovedesc îndeplinirea standardelor de capacitate din punct de vedere medical în conformitate cu art. 22, acolo unde este cazul.

    (2) ANR eliberează certificate de calificare ale Uniunii după ce a verificat autenticitatea şi valabilitatea documentelor furnizate de către solicitanţi şi după ce a verificat faptul că solicitanţilor nu le-a mai fost deja eliberat un alt certificat de calificare al Uniunii valabil pentru aceeaşi funcţie.
    (3) Posesorului unui certificat de calificare al Uniunii valabil i se poate emite, la solicitarea sa, un certificat de calificare al Uniunii inferior, inclus pe linia directă a promovării.
    (4) Modelele pentru certificatele de calificare ale Uniunii şi pentru documentele unice care combină certificatele de calificare ale Uniunii şi carnetele de serviciu sunt prevăzute în anexele I, II şi IV la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/182 al Comisiei din 14 ianuarie 2020 privind modelele utilizate pentru calificările profesionale în domeniul navigaţiei interioare.
    (5) Valabilitatea certificatului de calificare al Uniunii ca membru al echipajului de punte se limitează la data următoarei examinări medicale necesare în conformitate cu art. 22.
    (6) Fără a aduce atingere limitării menţionate la alin. (5), certificatele de calificare de conducător de navă ale Uniunii sunt valabile pe o perioadă de 13 ani.
    (7) După expirarea perioadei de 13 ani de la data emiterii, posesorii de certificate de calificare de conducător de navă trebuie să se prezinte la ANR pentru prelungirea acestora, în condiţiile prevăzute de alin. (5).
    (8) Certificatele de calificare ale Uniunii pentru expert în navigaţia cu pasageri şi expert în gaz natural lichefiat sunt valabile pe o perioadă de 5 ani. Condiţiile pentru reînnoirea acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 11
    Eliberarea şi valabilitatea autorizaţiilor specifice pentru conducătorii de navă
    (1) Conducătorii de navă care solicită eliberarea de autorizaţii specifice, menţionate la art. 6, trebuie să furnizeze la ANR următoarele documente:
    a) act de identitate (CI sau paşaport);
    b) documente care dovedesc îndeplinirea cerinţelor minime prevăzute în anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezentul ordin, în ceea ce priveşte vârsta, competenţa, conformitatea administrativă şi timpul de navigaţie pentru autorizaţia specifică solicitată;
    c) certificat de calificare al Uniunii Europene în calitate de conducător de navă sau certificat recunoscut în conformitate cu art. 9 alin. (2)-(4) sau îndeplinirea cerinţelor minime privind certificatele de calificare ale Uniunii pentru conducătorii de navă prevăzute în Directiva (UE) 2017/2.397.

    (2) Prin derogare de la alin. (1), pentru emiterea autorizaţiilor specifice privind navigaţia pe sectoare de căi navigabile interioare cu riscuri specifice, solicitanţii prezintă la ANR următoarele documente:
    a) act de identitate (CI sau paşaport);
    b) documente care dovedesc îndeplinirea de către aceştia a cerinţelor de competenţă stabilite la art. 19;
    c) documente care dovedesc deţinerea de către aceştia a unui certificat de calificare al Uniunii în calitate de conducător de navă sau a unui certificat recunoscut în conformitate cu art. 9 alin. (2)-(4) sau îndeplinirea cerinţelor minime privind certificatele de calificare ale Uniunii pentru conducătorii de navă prevăzute în Directiva 2017/2.397.

    (3) ANR eliberează autorizaţiile specifice menţionate la alin. (1) şi (2) după ce a verificat autenticitatea şi valabilitatea documentelor furnizate de solicitant.
    (4) La eliberarea certificatelor de calificare ale Uniunii pentru conducătorii de navă, ANR menţionează în mod expres în certificat orice autorizaţie specifică eliberată în temeiul art. 6, în conformitate cu modelul menţionat la art. 10 alin. (4). Perioada de valabilitate a acestei autorizaţii specifice se încheie atunci când se încheie perioada de valabilitate a certificatului de calificare al Uniunii.
    (5) Prin derogare de la alin. (4), autorizaţia specifică menţionată la art. 6 lit. d) se eliberează ca un certificat de calificare în calitate de expert în gaz natural lichefiat, în conformitate cu modelul menţionat la art. 10 alin. (4), perioada de valabilitate a acestuia fiind stabilită la 5 ani.
    (6) Modelul pentru:
    a) Autorizaţie specifică privind navigarea pe sectoare de căi navigabile interioare cu caracter maritim se regăseşte în anexa nr. 5.1;
    b) Autorizaţie specifică privind navigarea pe sectoare de căi navigabile interioare cu convoaie mari se regăseşte în anexa nr. 5.2;
    c) Autorizaţie specifică privind navigarea pe sectoare de căi navigabile interioare cu riscuri specifice pe Dunăre se regăseşte în anexa nr. 5.3;
    d) Autorizaţie specifică privind navigarea cu ajutorul radiolocaţiei (radar) se regăseşte în anexa nr. 5.4.


    ART. 12
    Reînnoirea certificatelor de calificare ale Uniunii şi a autorizaţiilor specifice pentru conducătorii de navă
    La expirarea unui certificat de calificare al Uniunii, ANR reînnoieşte la cerere certificatul şi/sau, după caz, autorizaţiile specifice incluse în acesta, cu condiţia ca:
    a) în cazul certificatelor de calificare ale Uniunii şi în cazul autorizaţiilor specifice, altele decât cea menţionată la art. 6 lit. d), au fost prezentate documentele justificative satisfăcătoare menţionate la art. 10 alin. (1) lit. a) şi c);
    b) în cazul unui certificat de calificare al Uniunii pentru operaţiuni specifice, au fost prezentate documentele justificative satisfăcătoare menţionate la art. 10 alin. (1) lit. a) şi în anexa nr. 1 la prezentul ordin.


    ART. 13
    Suspendarea şi retragerea certificatelor de calificare ale Uniunii sau a autorizaţiilor specifice pentru conducătorii de navă
    (1) În cazul în care se constată că cerinţele privind certificatele de calificare ale Uniunii sau autorizaţiile specifice pe care le-a emis nu mai sunt îndeplinite, ANR retrage certificatele sau autorizaţiile specifice respective.
    (2) Certificatele de calificare sau autorizaţiile specifice sunt suspendate în cazul săvârşirii unei fapte contravenţionale ori penale la regimul transporturilor navale şi al activităţilor desfăşurate în porturi sau pentru falsificarea documentelor emise de ANR, în scopul efectuării unor atribuţii la bordul navelor.
    (3) Suspendarea documentelor personalului navigant se dispune prin decizia directorului general al ANR, la propunerea unui reprezentant al ANR, pentru o perioadă de la o lună până la 12 luni, în funcţie de gravitatea faptei sau în cazul săvârşirii în formă repetată.
    (4) Suspendarea documentelor personalului navigant se dispune de asemenea în baza unei hotărâri a instanţelor de judecată din statele membre ale Uniunii Europene.
    (5) Persoanele cărora li s-au suspendat documentele prevăzute la alin. (1) nu pot utiliza pe perioada suspendării un alt certificat de calificare al Uniunii sau autorizaţie specifică emise în conformitate cu prevederile referitoare la obţinerea, reconfirmarea sau recunoaşterea acestor documente.
    (6) ANR poate suspenda un certificat de calificare al Uniunii, precum şi orice alt document de atestare la nivel naţional, pe care le-a emis, în cazul în care se constată că suspendarea este necesară din motive de siguranţă a navigaţiei sau de ordine publică.
    (7) ANR înregistrează, fără întârzieri nejustificate, suspendările şi retragerile în baza de date menţionată la art. 24 alin. (5).
    (8) Decizia de suspendare va fi înregistrată în foaia matricolă a personalului, iar documentele respective vor fi păstrate la ANR pe perioada menţionată în decizia de suspendare şi se restituie, la cerere, titularului după expirarea acestei perioade.
    (9) Decizia de suspendare şi certificatul de calificare sau autorizaţiile specifice se transmit statului de pavilion emitent.

    SECŢIUNEA a 2-a
    Cooperarea administrativă
    ART. 14
    Cooperarea
    (1) În cazul în care ANR stabileşte că un certificat de calificare eliberat de o autoritate competentă din alt stat membru nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Directiva (UE) 2017/2.397 sau în cazul în care există motive de siguranţă a navigaţiei sau de ordine publică, ANR solicită autorităţii emitente din statul membru respectiv să ia în considerare suspendarea certificatului de calificare al Uniunii în cauză, în conformitate cu art. 14 din Directiva (UE) 2017/2.397.
    (2) ANR informează Comisia cu privire la solicitarea sa. ANR poate interzice unei persoane să îşi desfăşoare activitatea în zona sa de competenţă până la notificarea deciziei autorităţii emitente. În cazul în care ANR primeşte, în conformitate cu art. 15 din Directiva (UE) 2017/2.397, o solicitare de suspendare a unui certificat al Uniunii Europene pe care l-a emis, din partea unei autorităţi competente din alt stat membru, examinează solicitarea şi notifică decizia sa autorităţii solicitante.
    (3) ANR cooperează, de asemenea, cu autorităţile competente ale altor state membre pentru a se asigura că timpul de navigaţie şi voiajele titularilor de certificate de calificare ale Uniunii şi carnetele de serviciu recunoscute în conformitate cu prevederile Directivei (UE) 2017/2.397 sunt înregistrate, dacă titularul unui carnet de serviciu solicită înregistrarea, şi că sunt validate pentru o perioadă de cel mult 15 luni înainte de data solicitării de validare.
    (4) Ministerul informează Comisia despre căile navigabile interioare de pe teritoriul României pentru care sunt necesare competenţe pentru navigaţia cu caracter maritim.

    SECŢIUNEA a 3-a
    Competenţe
    ART. 15
    Cerinţe privind competenţele
    (1) ANR se asigură că persoanele menţionate la art. 4-6 deţin competenţele necesare pentru operarea în condiţii de siguranţă a unei construcţii navale, astfel cum sunt stabilite în art. 16 din prezentul ordin.
    (2) Prin derogare de la alin. (1), evaluarea competenţei pentru riscurile specifice menţionate la art. 6 lit. b) se realizează în conformitate cu art. 19 din prezentul ordin.

    ART. 16
    Evaluarea competenţelor
    (1) Standardele privind competenţele, precum şi cunoştinţele şi aptitudinile practice corespunzătoare pentru membrii echipajului de punte sunt prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    (2) Standardele de competenţă pentru membrii echipajului de punte de nivel operaţional, respectiv pentru funcţiile de marinar, şef de echipaj şi timonier, pentru exercitarea funcţiei la bordul navei, vor fi stabilite în programele de formare profesională elaborate de CERONAV şi aprobate de ANR.
    (3) Persoanele care solicită documentele menţionate la art. 4-6 demonstrează că îndeplinesc standardele de competenţă menţionate la alin. (1) din prezentul articol prin promovarea unui examen organizat:
    a) sub responsabilitatea ANR;
    sau

    b) ca parte a unui program de formare aprobat conform art. 18 din prezentul ordin.

    (4) Demonstrarea respectării standardelor de competenţă trebuie să includă un examen practic pentru obţinerea:
    a) unui certificat de calificare al Uniunii în calitate de conducător de navă;
    b) unei autorizaţii specifice pentru navigaţia cu ajutorul radiolocaţiei (radar), menţionată la art. 6 lit. c);
    c) unui certificat de calificare al Uniunii ca expert în gaz natural lichefiat;
    d) unui certificat de calificare al Uniunii ca expert în navigaţia cu pasageri.

    (5) Pentru obţinerea documentelor menţionate la alin. (4) lit. a) şi b), examenele practice pot avea loc la bordul unei construcţii navale sau pe un simulator care respectă dispoziţiile art. 20. Pentru alin. (4) lit. c) şi d), examenele practice pot avea loc la bordul unei construcţii navale, pe o instalaţie corespunzătoare aflată pe uscat sau pe simulator.
    (6) Standardele privind examenele practice pentru membrii echipajului de punte sunt prevăzute în anexa nr. 3 la prezentul ordin.

    ART. 17
    Examinarea sub responsabilitatea ANR
    (1) ANR organizează examenele prevăzute la art. 16 alin. (3) lit. a). Examenele sunt desfăşurate de examinatori calificaţi pentru a evalua competenţele, precum şi cunoştinţele şi aptitudinile practice corespunzătoare menţionate la art. 16 alin. (1).
    (2) ANR participă cu experţi în cadrul examenului practic pe simulator şi recunoaşte certificatele de examinare practică emise de CERONAV solicitanţilor care au promovat examenul practic menţionat la art. 16 alin. (3), în cazul în care acesta s-a desfăşurat pe un simulator care respectă dispoziţiile art. 20.
    (3) Modelul pentru certificatul de examinare practică este prevăzut în anexa nr. III la Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2020/182 al Comisiei din 14 ianuarie 2020 privind modelele utilizate pentru calificările profesionale în domeniul navigaţiei interioare.
    (4) ANR recunoaşte, fără cerinţe sau evaluări suplimentare, certificatele de examinare practică menţionate la alin. (2), care au fost eliberate de autorităţile competente din alte state membre.
    (5) În cazul examenelor scrise sau pe calculator, examinatorii menţionaţi la alin. (1) pot fi înlocuiţi de supraveghetori calificaţi.
    (6) ANR are obligaţia de a desemna examinatori şi supraveghetori calificaţi, menţionaţi în prezentul articol, care nu se află în conflict de interese.

    ART. 18
    Aprobarea programelor de formare
    (1) ANR aprobă şi monitorizează programele de formare profesională prevăzute în anexa nr. 1 la prezentul ordin, organizate de CERONAV pentru persoanele menţionate la art. 4-6. Evaluarea şi asigurarea calităţii programelor de formare profesională aprobate sunt asigurate prin aplicarea unui standard de calitate naţional sau internaţional conform art. 26 alin. (1).
    (2) ANR aprobă programele de formare profesională menţionate la alin. (1) numai dacă:
    a) obiectivele de formare, conţinutul educaţional, metodele, mijloacele de executare, procedurile, inclusiv utilizarea de simulatoare, dacă este cazul, şi materialele de curs sunt documentate în mod corespunzător şi permit solicitanţilor să atingă standardele de competenţă menţionate la art. 16 alin. (1), prevăzute în anexa nr. 2 la prezentul ordin;
    b) programele de evaluare a competenţelor relevante sunt desfăşurate de persoane calificate care deţin cunoştinţe aprofundate privind programul de formare;
    c) examenul de verificare a respectării standardelor de competenţă menţionate la art. 16 alin. (1), prevăzut în anexa nr. 2, este efectuat de examinatori calificaţi care nu au conflicte de interese.

    (3) ANR recunoaşte orice diplome sau certificate de absolvire eliberate după încheierea programelor de formare profesională aprobate de alte state membre în conformitate cu art. 19 alin. (1) din Directiva (UE) 2017/2.397.
    (4) ANR retrage sau suspendă aprobarea acordată programelor de formare profesională care nu mai îndeplinesc criteriile menţionate la alin. (2).
    (5) ANR notifică Comisiei Europene lista programelor de formare profesionale aprobate, precum şi orice program de formare a cărui aprobare a fost retrasă sau suspendată. Lista trebuie să cuprindă denumirea programului de formare, titlurile diplomelor sau ale certificatelor acordate, organismul care acordă diploma sau certificatele, anul intrării în vigoare a aprobării, precum şi calificarea relevantă şi orice autorizaţie specifică la care diploma sau certificatul oferă acces.
    (6) ANR aprobă şi monitorizează programele de formare profesională menţionate în anexa nr. 6 la prezentul ordin, organizate de CERONAV.

    ART. 19
    Evaluarea competenţelor pentru riscuri specifice
    (1) În cazul identificării de către ANR a unor sectoare de căi navigabile interioare cu riscuri specifice, prevăzute la art. 8 din prezentul ordin, competenţe suplimentare vor fi impuse conducătorilor de navă pentru a naviga pe aceste sectoare şi vor fi demonstrate prin:
    a) un număr minim de 10 voiaje care trebuie efectuate pe sectorul în cauză şi un examen cu variante multiple de răspuns; sau
    b) evaluarea competenţelor pe simulator.

    (2) Atunci când aplică prevederile alin. (1), ANR utilizează criterii obiective, transparente, nediscriminatorii şi proporţionale.
    (3) Evaluarea competenţelor personalului navigant pe căile navigabile interioare cu riscuri specifice din România se va realiza printr-un program de formare profesională aprobat de ANR şi organizat de CERONAV. Informaţiile despre dobândirea competenţelor necesare privind riscurile specifice de către comandanţii de navă sunt puse la dispoziţia publicului pe pagina de internet a ANR.
    (4) ANR poate efectua o evaluare a competenţei conducătorilor de navă de a naviga pe sectoarele de căi navigabile interioare cu riscuri specifice situate în alt stat membru cu respectarea cerinţelor stabilite pentru respectivul sector de cale navigabilă interioară în conformitate cu art. 20 alin. (1) din Directiva (UE) 2017/2.397 numai după ce statul membru în care este situat sectorul de cale navigabilă interioară îşi va fi dat acordul. Evaluarea de către ANR este făcută pe baza mijloacelor necesare furnizate de statul membru respectiv.

    ART. 20
    Utilizarea simulatoarelor
    (1) Simulatoarele utilizate pentru evaluarea competenţelor sunt aprobate de ANR. Această aprobare se acordă la cerere, atunci când se demonstrează că simulatorul respectă standardele pentru aprobarea simulatoarelor stabilite în anexa nr. 4 la prezentul ordin. Aprobarea precizează care evaluare specifică a competenţei este autorizată pentru simulatorul respectiv.
    (2) ANR recunoaşte simulatoarele aprobate de autorităţile competente din alte state membre în conformitate cu art. 21 alin. (1) din Directiva (UE) 2017/2.397, fără alte cerinţe tehnice sau evaluări.
    (3) ANR retrage sau suspendă aprobarea simulatoarelor prevăzute la alin. (1) care nu mai respectă standardele de aprobare din anexa nr. 4.
    (4) ANR notifică Comisiei Europene lista simulatoarelor aprobate.
    (5) Accesul la simulatoare în scopul evaluării este nediscriminatoriu.

    SECŢIUNEA a 4-a
    Timpul de navigaţie şi capacitatea din punct de vedere medical
    ART. 21
    Carnetul de serviciu şi jurnalul de bord
    (1) Timpul de navigaţie menţionat la art. 10 alin. (1) lit. b) şi voiajele efectuate menţionate la art. 19 alin. (1) se înregistrează de către conducătorii de navă într-un carnet de serviciu menţionat la alin. (4) sau într-un carnet de serviciu recunoscut în temeiul art. 9 alin. (2) sau (4).
    (2) La solicitarea unui membru al echipajului, ANR validează în carnetul de serviciu timpii de navigaţie şi voiajele efectuate cu cel mult 15 luni înainte de solicitare, după verificarea valabilităţii şi autenticităţii datelor înscrise în adeverinţa de stagiu sau în copia jurnalului de bord. În cazul în care sunt introduse instrumente electronice, inclusiv carnete de serviciu electronice şi jurnale de bord electronice, ce includ proceduri adecvate pentru garantarea autenticităţii documentelor, datele corespunzătoare pot fi validate fără proceduri suplimentare. Timpul de navigaţie care a fost efectuat pe orice cale navigabilă interioară a statelor membre este luat în considerare. În cazul căilor navigabile interioare ale căror cursuri nu se află integral pe teritoriul Uniunii se ia în considerare, de asemenea, timpul de navigaţie efectuat pe secţiunile situate în afara teritoriului Uniunii Europene.
    (3) Voiajele construcţiilor navale menţionate la art. 2 alin. (1) sunt înregistrate de către conducătorii de navă în jurnalul de bord menţionat la alin. (4) sau într-un jurnal de bord recunoscut în temeiul art. 9 alin. (2) sau (4).
    (4) Membrii echipajului deţin un singur carnet de serviciu activ, iar pe construcţia navală există un singur jurnal de bord activ.

    ART. 22
    Capacitatea din punct de vedere medical şi psihologic
    (1) Membrii echipajului care solicită un certificat de calificare demonstrează capacitatea lor din punct de vedere medical şi psihologic prin prezentarea unui certificat medical valabil, eliberat de un medic care este recunoscut de minister, după promovarea unei examinări privind capacitatea din punct de vedere medical şi psihologic.
    (2) Solicitanţii prezintă ANR un certificat medical atunci când solicită:
    a) primul lor certificat de calificare al Uniunii Europene ca membru al echipajului de punte;
    b) certificatul lor de calificare al Uniunii în calitate de conducător de navă;
    c) reînnoirea certificatului lor de calificare al Uniunii ca membru al echipajului de punte în cazul în care sunt îndeplinite condiţiile menţionate în anexa nr. 3 art. 2 lit. h) la Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului sănătăţii nr. 1.151/1.752/2021 pentru aprobarea cadrului general privind examinarea medicală şi psihologică a personalului cu atribuţii în siguranţa transporturilor;
    d) orice document de atestare la nivel naţional pentru personalul prevăzut în anexa nr. 6.

    (3) Certificatele medicale eliberate trebuie să fie datate cu cel mult trei luni înainte de data solicitării.
    (4) ANR, angajatorii sau conducătorii de navă pot solicita unui membru al echipajului să demonstreze capacitatea din punct de vedere medical şi psihologic, în conformitate cu alin. (1), ori de câte ori există indicii obiective că respectivul membru al echipajului nu mai îndeplineşte cerinţele privind capacitatea din punct de vedere medical si psihologic menţionate la alin. (5).
    (5) În cazul în care capacitatea din punct de vedere medical şi psihologic nu poate fi demonstrată pe deplin de către solicitant, ANR poate impune măsuri de atenuare a riscului sau restricţii care să ofere un nivel echivalent de siguranţă a navigaţiei. În acest caz, acele măsuri de atenuare a riscului şi restricţii legate de capacitatea din punct de vedere medical şi psihologic sunt menţionate în certificatul de calificare al Uniunii Europene, în conformitate cu modelul menţionat la art. 10 alin. (3).
    (6) Standardele privind capacitatea din punct de vedere medical, care să specifice cerinţele referitoare la capacitatea din punct de vedere medical, în special în ceea ce priveşte testele pe care medicii trebuie să le realizeze, criteriile pe care trebuie să le aplice aceştia pentru a stabili capacitatea de muncă şi lista restricţiilor şi a măsurilor de atenuare sunt stabilite prin Ordinul ministrului transporturilor şi infrastructurii şi al ministrului sănătăţii nr. 1.257/1.391/2013 pentru aprobarea baremelor de sănătate pentru funcţiile din siguranţa transporturilor şi a modului în care se face dovada îndeplinirii acestor condiţii, precum şi lista afecţiunilor medicale şi contraindicaţiile corespunzătoare baremelor pentru elaborarea avizelor medicale pentru personalul cu atribuţii în siguranţa transporturilor.

    CAP. IV
    Dispoziţii administrative
    ART. 23
    Protecţia datelor cu caracter personal
    (1) Autorităţile şi instituţiile statului român ce au atribuţii privind punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentului ordin vor respecta legislaţia în vigoare pentru protecţia tuturor datelor cu caracter personal conform Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor).
    (2) Autorităţile şi instituţiile statului român ce au atribuţii privind punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentului ordin prelucrează datele cu caracter personal numai în următoarele scopuri:
    a) punerea în aplicare, asigurarea respectării şi evaluarea prezentului ordin;
    b) schimbul de informaţii dintre autorităţile care au acces la baza de date menţionată la art. 24 şi Comisia Europeană;
    c) producerea de statistici.

    (3) Informaţiile anonimizate obţinute din datele prevăzute la alin. (2) pot fi utilizate pentru a sprijini politicile care promovează transportul pe căi navigabile interioare.
    (4) ANR informează ex ante persoanele menţionate la art. 4 şi 5 din prezentul ordin ale căror date cu caracter personal, în special cele referitoare la starea lor de sănătate, sunt prelucrate în registrele menţionate la art. 24 alin. (1) şi în baza de date menţionată la art. 24 alin. (5). ANR acordă acces respectivelor persoane la datele lor cu caracter personal şi furnizează respectivelor persoane o copie a acestor informaţii, la cerere, în orice moment.

    ART. 24
    Registrele
    (1) Pentru a contribui la o administrare eficientă în ceea ce priveşte eliberarea, reînnoirea, suspendarea şi retragerea certificatelor de calificare, ANR ţine registre ale certificatelor de calificare ale Uniunii, carnetelor de serviciu şi jurnalelor de bord eliberate şi, acolo unde este cazul, ale documentelor recunoscute în temeiul art. 9 alin. (2) care au fost eliberate, reînnoite, suspendate sau retrase, care au fost declarate pierdute, furate sau distruse sau care au expirat.
    (2) În cazul certificatelor de calificare ale Uniunii, registrele includ datele care figurează pe acestea, precum şi autoritatea emitentă.
    (3) Pentru carnetele de serviciu, registrele includ numele titularului şi numărul său de identificare (numărul de înmatriculare), numărul de identificare (seria) al carnetului de serviciu, data eliberării şi autoritatea emitentă.
    (4) Pentru jurnalele de bord, registrele includ denumirea construcţiei navale, numărul european de identificare sau numărul european de identificare al navei (numărul ENI), numărul de identificare al jurnalului de bord, data eliberării şi autoritatea emitentă.
    (5) În scopul punerii în aplicare, al asigurării respectării şi al evaluării prezentului ordin, pentru a menţine siguranţa, pentru a facilita navigaţia, precum şi în scopuri statistice şi pentru a facilita schimbul de informaţii dintre autorităţile altor state membre care pun în aplicare Directiva (UE) 2017/2.397, ANR înregistrează în mod fiabil şi fără întârziere datele referitoare la certificatele de calificare, la carnetele de serviciu şi la jurnalele de bord menţionate la alin. (1) într-o bază de date gestionată de Comisie conform Regulamentului delegat (UE) 2020/473 al Comisiei din 20 ianuarie 2020 de completare a Directivei (UE) 2017/2.397 a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele pentru bazele de date privind certificatele de calificare ale Uniunii, carnetele de serviciu şi jurnalele de bord.
    (6) Orice date cu caracter personal incluse în registrele menţionate la alin. (1) sau în baza de date menţionată la alin. (5) se păstrează pentru perioadele de timp stabilite de prevederile legale în vigoare în vederea atingerii scopurilor pentru care au fost colectate datele sau pentru care sunt ulterior prelucrate în temeiul prezentului ordin. Din momentul în care astfel de informaţii nu mai sunt necesare pentru scopurile respective, acestea se distrug.
    (7) ANR ţine registre ale documentelor de atestare la nivel naţional.

    ART. 25
    Autorităţile competente
    (1) Se desemnează ANR ca autoritate competentă pentru:
    a) a organiza şi a supraveghea examenele menţionate la art. 17;
    b) a aproba programele de formare menţionate la art. 18;
    c) a aproba simulatoarele menţionate la art. 20;
    d) a elibera, a reînnoi, a suspenda sau a retrage certificatele şi a emite autorizaţiile specifice menţionate la art. 4, 5, 6, 10, 11, 12 şi 13, precum şi documentele de atestare la nivel naţional, carnetele de serviciu şi jurnalele de bord;
    e) a valida timpul de navigaţie în carnetele de serviciu menţionate la art. 21;
    f) a pune la dispoziţia terţilor lista medicilor recunoscuţi de minister pentru eliberarea certificatelor medicale în conformitate cu art. 22;
    g) a ţine registrele menţionate la art. 24;
    h) a implementa măsurile corespunzătoare pentru prevenirea fraudelor şi a altor practici ilegale menţionate la art. 28.

    (2) Ministerul notifică Comisiei autoritatea competentă desemnată în conformitate cu alin. (1).

    ART. 26
    Monitorizarea
    (1) Toate activităţile în legătură cu formarea, cu evaluări ale competenţei, precum şi eliberarea şi actualizarea certificatelor de calificare ale Uniunii, a documentelor de atestare la nivel naţional, a carnetelor de serviciu şi a jurnalelor de bord, efectuate de autorităţile şi instituţiile statului român ce au atribuţii privind punerea în aplicare a dispoziţiilor prezentului ordin, sunt monitorizate în permanenţă printr-un sistem de standarde de calitate.
    (2) Obiectivele formării şi standardele de competenţă aferente care trebuie atinse sunt clar definite şi identifică nivelurile de cunoştinţe şi de aptitudini practice care trebuie evaluate şi examinate în conformitate cu prezentul ordin.
    (3) Având în vedere politicile, sistemele, controalele şi reexaminările interne de asigurare a calităţii stabilite pentru a garanta atingerea obiectivelor definite, domeniile de aplicare ale standardelor de calitate cuprind:
    a) eliberarea, reînnoirea, suspendarea şi retragerea certificatelor de calificare ale Uniunii, a documentelor de atestare la nivel naţional, a carnetelor de serviciu şi a jurnalelor de bord;
    b) toate cursurile şi programele de formare;
    c) examenele şi evaluările realizate de către sau sub autoritatea ANR; precum şi
    d) calificările şi experienţa necesare ale instructorilor şi examinatorilor.


    ART. 27
    Evaluarea
    (1) Activităţile privind dobândirea şi aprecierea competenţelor, precum şi administrarea certificatelor de calificare ale Uniunii, a carnetelor de serviciu şi a jurnalelor de bord sunt evaluate de organisme independente până la data de 17 ianuarie 2037, iar, ulterior, cel puţin o dată la zece ani.
    (2) Rezultatele evaluărilor realizate de către organisme independente prevăzute la alin. (1) sunt documentate corespunzător şi sunt aduse în atenţia autorităţilor competente interesate. Dacă este necesar, ministerul ia măsurile corespunzătoare pentru a remedia orice deficienţă identificată de evaluarea independentă.

    ART. 28
    Prevenirea fraudelor şi a altor practici ilegale
    (1) ANR adoptă măsurile corespunzătoare pentru prevenirea fraudelor şi a altor practici ilegale care implică certificatele de calificare ale Uniunii, documentele de atestare la nivel naţional, carnetele de serviciu şi jurnalele de bord, precum şi certificatele medicale şi registrele prevăzute în prezentul ordin.
    (2) ANR face schimb de informaţii relevante cu autorităţile competente ale altor state membre în legătură cu certificarea persoanelor implicate în operarea construcţiilor navale, inclusiv informaţii cu privire la suspendarea sau retragerea certificatelor de calificare, cu respectarea pe deplin a principiilor protecţiei datelor cu caracter personal stabilite în Regulamentul (UE) 2016/679.

    ART. 29
    Sancţiuni
    Sancţiunile pentru nerespectarea dispoziţiilor prezentului ordin sunt stabilite prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2007 pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la regimul transporturilor navale, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 30
    Abrogare
    La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 315 din 7 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 31
    Dispoziţii tranzitorii
    (1) Brevetele de căpitan fluvial categoriile A şi B, eliberate în conformitate cu Ordinul ministrului transporturilor construcţiilor şi turismului nr. 318/2006 privind aprobarea standardelor de instruire, confirmarea competenţei şi eliberarea documentelor de atestare a personalului navigant pentru navele de navigaţie interioară care arborează pavilion român, care au fost eliberate înainte de 18 ianuarie 2022 rămân valabile pe acele căi navigabile interioare ale Uniunii pentru care erau valabile înainte de data respectivă, timp de maximum 10 ani de la data respectivă, cu respectarea prevederilor art. 22 alin. (4).
    (2) Înainte de 18 ianuarie 2032 ANR va elibera conducătorilor de navă care deţin brevetele sus-menţionate, la cerere, un certificat de calificare al Uniunii sau certificatul menţionat la art. 9 alin. (2) şi (3), în conformitate cu modelul prevăzut în anexa nr. 5, sub rezerva prezentării de către aceştia a documentelor justificative satisfăcătoare menţionate la art. 10 alin. (1) lit. a) şi lit. c).
    (3) Atunci când eliberează certificate de calificare ale Uniunii, în conformitate cu alin. (2), ANR garantează drepturile acordate anterior, în special în ceea ce priveşte autorizaţiile specifice menţionate la art. 6, sub condiţia îndeplinirii cerinţelor prevăzute în prezentul ordin.
    (4) Membrii echipajului, alţii decât conducătorii de navă, care deţin un certificat de calificare eliberat de un stat membru înainte de 18 ianuarie 2022 sau care deţin o calificare recunoscută în unul sau mai multe state membre se pot baza în continuare pe certificatul respectiv sau pe calificarea respectivă, timp de maximum 10 ani de la data menţionată. În decursul respectivei perioade, aceşti membri ai echipajului se pot baza în continuare pe Directiva 2005/36/CE privind recunoaşterea calificărilor profesionale, pentru recunoaşterea calificării lor de către autorităţile altor state membre. Înainte de expirarea respectivei perioade, aceştia pot solicita de la o autoritate competentă care eliberează astfel de certificate un certificat de calificare al Uniunii sau un certificat în aplicarea art. 9 alin. (2) şi (3), sub rezerva prezentării de către membrii echipajului a documentelor justificative satisfăcătoare menţionate la art. 10 alin. (1) lit. a) şi c).
    (5) În cazul în care membrii echipajului menţionaţi la alin. (4) solicită un certificat de calificare al Uniunii Europene sau un certificat menţionat la art. 9 alin. (2) şi (3), ANR eliberează un certificat de calificare pentru care cerinţele în materie de competenţe sunt similare sau inferioare celor ale brevetului de înlocuit.
    (6) Un certificat pentru care cerinţele sunt mai mari decât cele ale brevetului de înlocuit se emite numai în cazul în care sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) în cazul certificatului de calificare al Uniunii Europene ca marinar: un timp de navigaţie de 540 de zile, care include cel puţin 180 de zile de navigaţie interioară;
    b) în cazul certificatului de calificare al Uniunii Europene ca şef de echipaj: un timp de navigaţie de 900 de zile, care include cel puţin 540 de zile de navigaţie interioară;
    c) în cazul certificatului de calificare al Uniunii Europene ca timonier: un timp de navigaţie de 1.080 de zile, care include cel puţin 720 de zile de navigaţie interioară.

    (7) Experienţa de navigare este demonstrată prin intermediul unui carnet de serviciu, jurnal de bord sau alte dovezi.
    (8) Duratele minime ale timpului de navigaţie stabilite la alin. (6) pot fi reduse cu maximum 360 de zile de timp de navigaţie, dacă solicitantul deţine o diplomă care este recunoscută de ANR şi care confirmă specializarea solicitantului în navigaţia interioară ce conţine navigaţia practică. Reducerea duratei minime nu poate fi mai mare decât durata specializării.
    (9) Carnetele de serviciu şi jurnalele de bord eliberate înainte de 18 ianuarie 2022 în conformitate cu alte norme decât cele stabilite prin prezenta directivă pot rămâne active timp de maximum 10 ani de la 18 ianuarie 2022.
    (10) Prin derogare de la art. 4 alin. (1), până la 17 ianuarie 2038, ANR permite conducătorilor de navă care conduc nave maritime care operează pe anumite căi navigabile interioare să deţină un certificat de competenţă pentru conducători de nave care a fost eliberat în conformitate cu dispoziţiile Convenţiei STCW, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
    a) această activitate de navigaţie interioară se desfăşoară la începutul sau la sfârşitul unui voiaj de transport maritim; şi
    b) a recunoscut certificatele menţionate în prezentul alineat pentru o perioadă de cel puţin cinci ani de la 16 ianuarie 2018 pe căile navigabile interioare în cauză.

    (11) Până la 17 ianuarie 2032, ANR recunoaşte, pe baza propriilor cerinţe naţionale sau a acordurilor internaţionale aplicabile înainte de 16 ianuarie 2018, certificatele de calificare, carnetele de serviciu şi jurnalele de bord care au fost eliberate de o ţară terţă în baza prevederilor Directivei 96/50/EC înainte de 18 ianuarie 2024. Recunoaşterea se limitează la căile navigabile interioare de pe teritoriul României.

    ART. 32
    Revizuire
    Până la 17 ianuarie 2028, ANR pune la dispoziţia Comisiei informaţiile necesare pentru monitorizarea punerii în aplicare şi evaluarea Directivei (UE) 2017/2.397, în conformitate cu orientările furnizate de Comisie în consultare cu statele membre în ceea ce priveşte colectarea de informaţii, precum şi formatul şi conţinutul acestora.

    ART. 33
    Transpunere
    Ministerul comunică Comisiei Europene textul prezentului ordin, precum şi textele principalelor dispoziţii de drept intern adoptate în domeniul reglementat de Directiva (UE) 2017/2.397 a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2017 privind recunoaşterea calificărilor profesionale în domeniul navigaţiei interioare şi de abrogare a Directivelor 91/672/CEE şi 96/50/CE ale Consiliului, de Directiva delegată (UE) 2020/12 a Comisiei din 2 august 2019 de completare a Directivei (UE) 2017/2.397 a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele pentru competenţe şi cunoştinţele şi aptitudinile corespunzătoare, pentru examenele practice, pentru omologarea simulatoarelor şi pentru capacitatea din punct de vedere medical şi de Directiva (UE) 2021/1.233 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iulie 2021 de modificare aDirectivei (UE) 2017/2.397 în ceea ce priveşte măsurile tranzitorii pentru recunoaşterea certificatelor ţărilor terţe.

    ART. 34
    Anexe
    Anexele nr. 1-6*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
    *) Anexele nr. 1-6 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 228 bis, care se poate achiziţiona de la Biroul pentru relaţii cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, Bucureşti.


    ART. 35
    Dispoziţii finale
    (1) Ministerul şi ANR vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    (2) Prezentul ordin intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.    Prezentul ordin transpune Directiva (UE) 2017/2.397 a Parlamentului European şi a Consiliului din 12 decembrie 2017 privind recunoaşterea calificărilor profesionale în domeniul navigaţiei interioare şi de abrogare a Directivelor 91/672/CEE şi 96/50/CE ale Consiliului, Directiva delegată (UE) 2020/12 a Comisiei din 2 august 2019 de completare a Directivei (UE) 2017/2.397 a Parlamentului European şi a Consiliului în ceea ce priveşte standardele pentru competenţe şi cunoştinţele şi aptitudinile corespunzătoare, pentru examenele practice, pentru omologarea simulatoarelor şi pentru capacitatea din punct de vedere medical şi Directiva (UE) 2021/1.233 a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iulie 2021 de modificare a Directivei (UE) 2017/2.397 în ceea ce priveşte măsurile tranzitorii pentru recunoaşterea certificatelor ţărilor terţe.


                    Viceprim-ministru, ministrul transporturilor şi infrastructurii,
                    Sorin Mihai Grindeanu

    Bucureşti, 23 februarie 2022.
    Nr. 209.
    ANEXA 1-6

    ANEXE

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016