Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 20 din 8 februarie 2021  pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 20 din 8 februarie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile de acordare a majorării prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2

EMITENT: Ministerul Afacerilor Interne
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 142 din 11 februarie 2021
    În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare,
    în temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:
    ART. 1
    (1) În situaţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare, denumită în continuare ordonanţa de urgenţă, în care a intervenit limitarea sau suspendarea activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, personalul îndreptăţit din cadrul Ministerului Afacerilor Interne are dreptul la o majorare acordată suplimentar drepturilor salariale cuvenite, în cuantum de 75% din salariul de bază/salariul de funcţie/solda de funcţie corespunzător/corespunzătoare unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câştigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, corespunzător numărului de zile lucrătoare din perioada respectivă.
    (2) Majorarea prevăzută la alin. (1) poate fi acordată şi personalului îndreptăţit din cadrul Ministerului Afacerilor Interne care se află în situaţiile reglementate la art. 1 alin. (4), (4^1), (5) şi (5^1) din ordonanţa de urgenţă.
    (3) Personalul prevăzut la alin. (1) şi (2) poate beneficia de o singură majorare, indiferent de numărul de copii înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară.
    (4) Majorarea prevăzută la alin. (1) nu se acordă:
    a) în cazul în care celălalt părinte beneficiază de zile libere în condiţiile ordonanţei de urgenţă şi/sau desfăşoară activităţi prin telemuncă sau muncă la domiciliu;
    b) în cazul în care unul dintre părinţi se află în una dintre situaţiile menţionate la art. 1 alin. (6) din ordonanţa de urgenţă;
    c) în cazul vacanţelor acordate pe timpul anului şcolar, potrivit legii;
    d) în perioada în care persoana îndreptăţită a desfăşurat muncă la domiciliu.


    ART. 2
    (1) În vederea acordării majorării salariale, personalul îndreptăţit se nominalizează prin ordin/dispoziţie de personal întocmit(ă) potrivit competenţelor de gestiune a resurselor umane.
    (2) Actul administrativ prevăzut la alin. (1) cuprinde, pe lângă nominalizarea personalului îndreptăţit, numele şi prenumele copiilor acestuia, precum şi data la care copiii împlinesc vârsta de 12 ani sau, după caz, 26 de ani pentru cei cu dizabilităţi.
    (3) Actul administrativ prevăzut la alin. (1) se completează, ori de câte ori este necesar, cu personalul care devine ulterior îndreptăţit la acordarea majorării salariale.

    ART. 3
    (1) Personalul nominalizat în actul administrativ prevăzut la art. 2 înaintează până cel târziu la data de 3 a lunii curente pentru luna anterioară, spre aprobare, şefului (comandantului) unităţii în care este încadrat cererea de acordare a majorării salariale prevăzută în anexa nr. 1, însoţită de următoarele documente:
    a) actul de identitate al solicitantului, în copie;
    b) certificatul/certificatele de naştere al/ale copilului/copiilor, în copie;
    c) după caz, certificatul de încadrare în grad de handicap a copilului ori adultului în vârstă de până la 26 de ani, în copie;
    d) declaraţie pe propria răspundere a solicitantului, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul ordin;
    e) declaraţie pe propria răspundere a celuilalt părinte, întocmită potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul ordin;
    f) angajamentul solicitantului de a restitui sumele încasate cu titlu necuvenit.

    (2) Pentru efectuarea plăţii majorării salariale, cererea aprobată, împreună cu toate documentele prevăzute la alin. (1), se transmite de către secretariatul unităţii către structura financiară care asigură plata, până la data de 7 a lunii curente.
    (3) În cazul personalului împuternicit/detaşat în alte unităţi/structuri ale ministerului, aprobarea acordării majorării se realizează la nivelul unităţii/structurii la care personalul este împuternicit/detaşat, iar plata acesteia se efectuează de către structura financiară care îi asigură plata drepturilor salariale pe perioada de împuternicire/detaşare.

    ART. 4
    Personalul prevăzut la art. 3 alin. (1) are obligaţia de a raporta în scris, în termen de 5 zile lucrătoare de la ivirea situaţiei, orice schimbare intervenită, de natură să modifice condiţiile care au stat la baza acordării majorării salariale.

    ART. 5
    Pentru verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de ordonanţa de urgenţă, şeful/conducătorul unităţii din care face parte personalul îndreptăţit poate dispune structurii de resurse umane efectuarea de verificări, solicitând, raportat la persoanele pentru care a fost alocată majorarea, listele nominale cu copiii, respectiv cu persoanele evidenţiate pe unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară, de învăţământ sau servicii de zi instituţiilor publice în a căror coordonare sau subordine se află unităţile de învăţământ sau serviciile de zi.

    ART. 6
    Nerespectarea măsurilor/regulilor stabilite prin prezentul ordin atrage răspunderea disciplinară, civilă sau penală, după caz.

    ART. 7
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 8
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul afacerilor interne,
                    Lucian Nicolae Bode


    Bucureşti, 8 februarie 2021.
    Nr. 20.
    ANEXA 1

    UNITATEA ........................
    Serviciul/Compartimentul ........................
    Gradul, numele şi prenumele solicitantului ........................
                                                                                                                                                         Aprob.
    ....................................
                                                                                                                             (gradul, numele şi prenumele conducătorului/şefului unităţii)
    RAPORT
    privind acordarea majorării salariale prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2
    Am onoarea să raportez:
    Subsemnatul/Subsemnata, ........................, domiciliat(ă) în ........................, vă adresez rugămintea de a-mi aproba prezenta cerere în vederea acordării majorării salariale în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare.
    Menţionez că deţin calitatea de:
    [ ] părinte firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
    [ ] adoptator;
    [ ] persoană care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei;
    [ ] persoană care are copilul în plasament sau sub tutelă;
    [ ] persoană desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    [ ] părinte sau reprezentant legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învăţământ;
    [ ] părintele sau reprezentantul legal al copilului, cu vârsta de până la 12 ani, înscris în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară, care suferă de o boală cronică;
    [ ] părinte sau reprezentant legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - doar în situaţiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
    [ ] părinte sau reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
    [ ] părintele sau reprezentantul legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere unul sau mai mulţi copii şcolarizaţi, cu boli cronice pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverinţe pentru realizarea educaţiei în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 - Ghidul privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada pandemiei de COVID-19 la anexa la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare.

    al

┌────┬─────────┬───┬─────────┬──────────┐
│ │ │ │ │Unitatea │
│Nr. │Numele şi│ │Statutul │de │
│crt.│prenumele│CNP│deţinut*)│învăţământ│
│ │ │ │ │/Serviciul│
│ │ │ │ │de zi │
├────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┤
│1. │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┤
│2. │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┤
│3. │ │ │ │ │
├────┼─────────┼───┼─────────┼──────────┤
│4. │ │ │ │ │
└────┴─────────┴───┴─────────┴──────────┘    *) Se va completa în mod corespunzător, pentru fiecare persoană în parte, după cum urmează:
    "1" - preşcolar; „2“ - şcolar de până la 12 ani; „3“ - copil cu handicap înscris în unitate de învăţământ special; „4“ - copiii înscrişi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară; „5“ - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare, care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea primăriei; „6“ - persoană cu handicap prevăzută la art. 1 alin. (4) sau (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare, care beneficiază de serviciul de zi aflat în administrarea direcţiilor generale de asistenţă socială şi protecţia copilului; „7“ - copilul cu vârsta de până la 12 ani, înscris în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară, care suferă de o boală cronică.

    I. Referitor la soţul/soţia sau, după caz, celălalt părinte, precizez următoarele:
    - este încadrat/încadrată în muncă sau, după caz, realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din drepturi de proprietate intelectuală, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, supuse impozitului pe venit potrivit prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi nu beneficiază de zile libere sau de majorarea salarială în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare;
    – nu desfăşoară activităţi prin telemuncă sau munca la domiciliu;
    – nu se află în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020, cu modificările şi completările ulterioare.
    Prin excepţie de la cele precizate anterior, menţionez că în perioada/perioadele .............. soţul/soţia sau, după caz, celălalt părinte s-a aflat/se află în una dintre situaţiile prevăzute mai sus, astfel:
    * ...........................................................................................
    * (Exemplu: în perioada 2.12-15.12.2020 celălalt părinte s-a aflat în concediu de odihnă/nu este încadrat în muncă etc.; în situaţia în care nu există cazuri care impun completarea spaţiilor libere, la depunerea raportului solicitantul va menţiona că „Nu este cazul.“)


    II. Declar că am luat cunoştinţă de dispoziţiile legale privind acordarea majorării salariale prevăzute la art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare, datele prezentate în raport sunt reale şi mă oblig să aduc la cunoştinţă, în termen de 5 zile lucrătoare, orice modificare a condiţiilor care au stat la baza acordării acestui drept salarial.
    Anexez următoarele documente:
    - actul de identitate, în copie;
    – certificatul de naştere al copilului, în copie;
    – certificatul de încadrare în grad de handicap al copilului/copiilor, în copie, (după caz);
    – declaraţia pe propria răspundere;
    – declaraţia pe propria răspundere a soţului/soţiei/celuilalt părinte;
    – alte documente relevante privind obligaţiile de întreţinere stabilite prin hotărâri/titluri executorii definitive în sarcina întreţinătorilor legali ai copilului.


    Faţă de cele solicitate, rog dispuneţi.
    Data ..../..../2021
    Semnătura ..............

    ANEXA 2

     - Model -
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    (a părintelui care formulează cererea de acordare a majorării salariale)
    Subsemnatul/Subsemnata, ..............................., cu domiciliul în ....................., legitimat/legitimată cu ....... seria ........ nr. ............, CNP ........................., angajat(ă) la ............................., în funcţia de ................................, cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere:
    1. am calitatea de:
    a) [ ] părinte firesc, potrivit Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare;
    b) [ ] adoptator;
    c) [ ] persoană care are copilul/copiii în încredinţare în vederea adopţiei;
    d) [ ] persoană care are copilul în plasament sau sub tutelă;
    e) [ ] persoană desemnată conform art. 104 alin. (2) din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    f) [ ] părinte sau reprezentant legal al persoanei adulte cu handicap înscrise într-o unitate de învăţământ;
    g) [ ] părinte sau reprezentant legal al copilului, cu vârsta de până la 12 ani, înscris în cadrul unei unităţi de învăţământ sau de educaţie timpurie antepreşcolară, care suferă de o boală cronică;
    h) [ ] părinte sau reprezentant legal al copilului cu handicap grav neşcolarizat, care a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - doar în situaţiile în care activitatea serviciului de zi este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
    i) [ ] părinte sau reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere persoana adultă încadrată în grad de handicap grav sau în grad de handicap grav cu asistent personal pentru care s-a optat pentru acordarea indemnizaţiei prevăzute la art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, republicată, cu modificările şi completările ulterioare - doar dacă beneficiază de servicii de zi, a căror activitate este limitată sau suspendată, prin dispoziţie/decizie a autorităţii care are în administrare serviciul de zi, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2;
    j) [ ] părinte sau reprezentant legal care are în îngrijire, supraveghere şi întreţinere unul sau mai mulţi copii şcolarizaţi, cu boli cronice pentru care medicul de familie sau medicul specialist a emis adeverinţe pentru realizarea educaţiei în condiţiile prevăzute în anexa nr. 1 - Ghidul privind măsurile sanitare şi de protecţie în unităţile de învăţământ preuniversitar în perioada pandemiei de COVID-19 la anexa la Ordinul ministrului educaţiei şi cercetării şi al ministrului sănătăţii nr. 5.487/1.494/2020 pentru aprobarea măsurilor de organizare a activităţii în cadrul unităţilor/instituţiilor de învăţământ în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prevenirea îmbolnăvirilor cu virusul SARS-CoV-2, cu modificările ulterioare.
    NOTĂ:
    Situaţiile de la lit. a)-g) şi j) se completează numai de către cei care au copii cu vârsta de până la 12 ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ, sau care au copii cu dizabilităţi cu vârsta de până la 26 de ani, înscrişi în cadrul unei unităţi de învăţământ.
    al copilului/copiilor:
    a) numele şi prenumele ...................., în vârstă de ....... ani;
    b) numele şi prenumele ....................., în vârstă de ....... ani;
    c) numele şi prenumele ......................, în vârstă de ....... ani;
    2. nu am calitatea de asistent personal al unuia dintre copiii aflaţi în întreţinere, în condiţiile Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată;
    3. nu mă aflu într-o situaţie de familie monoparentală, definită în condiţiile art. 3 din Legea nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare^1.
    ^1 Prin familie monoparentală se înţelege familia formată din persoana singură şi copiii aflaţi în întreţinerea acesteia şi care locuiesc împreună cu aceasta; prin persoană singură se înţelege persoana care se află în una dintre următoarele situaţii:
    a) este necăsătorită;
    b) este văduvă;
    c) este divorţată;
    d) are soţul/soţia declarat/declarată dispărut(ă) prin hotărâre judecătorească;
    e) are soţul/soţia arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor;
    f) nu a împlinit vârsta de 18 ani şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-e);
    g) a fost numită tutore sau i s-a încredinţat ori i s-au dat în plasament unul sau mai mulţi copii şi se află în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a)-c).

    Totodată, mă angajez să restitui Ministerului Afacerilor Interne sumele încasate cu titlu necuvenit în baza art. 4 alin. (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare.
    Data
    .................
    Semnătura
    ......................

    ANEXA 3

     - model -
    DECLARAŢIE PE PROPRIA RĂSPUNDERE
    (a celuilalt părinte)
    Subsemnatul/Subsemnata, ....................., cu domiciliul în ......................................, legitimat/legitimată cu ............ seria ........... nr. .........., CNP ........................., având calitatea de angajat la ..................., în funcţia de ............................., părinte/persoană asimilată părintelui/reprezentant legal al copilului/copiilor:
    1. numele şi prenumele ......................................................................., în vârstă de ....... ani;
    2. numele şi prenumele ......................................................................., în vârstă de ....... ani;
    3. numele şi prenumele ........................................................................, în vârstă de ....... ani,

    cunoscând prevederile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, cu modificările şi completările ulterioare, cu privire la falsul în declaraţii, declar prin prezenta, pe propria răspundere, că nu beneficiez de zile libere acordate în baza art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020 privind acordarea unor zile libere pentru părinţi în vederea supravegherii copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa efectivă a copiilor în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie timpurie antepreşcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare, sau de majorarea prevăzută la art. 4 alin. (3) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă.
    Totodată, declar că, în perioada pentru care se solicită majorarea salarială, nu mă aflu/nu m-am aflat în una sau mai multe dintre situaţiile prevăzute la art. 1 alin. (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 147/2020, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 278/2020, cu modificările ulterioare, şi nu am desfăşurat activităţi prin telemuncă sau muncă la domiciliu.
    Data
    .......................
    Semnătura
    ...............................
    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016