Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN Nr. 20 din 27 august 1996  pentru aprobarea   Regulamentului nr. 9/1996 privind constituirea si functionarea fondurilor deschise de investitii, societatilor de investitii, societatilor de administrare si societatilor de depozitare    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

ORDIN Nr. 20 din 27 august 1996 pentru aprobarea Regulamentului nr. 9/1996 privind constituirea si functionarea fondurilor deschise de investitii, societatilor de investitii, societatilor de administrare si societatilor de depozitare

EMITENT: COMISIA NATIONALA A VALORILOR MOBILIARE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL NR. 276 din 6 noiembrie 1996
În conformitate cu prevederile <>art. 14 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 52/1994 , ale <>art. 4 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 , aprobatã prin <>Legea nr. 83/1994 ,
în temeiul <>art. 13 din Legea nr. 52/1994 şi al <>Hotãrîrii Parlamentului României nr. 17 din 5 octombrie 1994 ,

Preşedintele Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare emite urmãtorul ordin:

ART. 1
Pe data prezentului ordin se aproba <>Regulamentul nr. 9/1996 privind constituirea şi funcţionarea fondurilor deschise de investiţii, societãţilor de investiţii, societãţilor de administrare şi societãţilor de depozitare şi se dispune publicarea acestuia în Monitorul Oficial al României.
ART. 2
Departamentul reglementarea pieţei şi intermediere financiarã şi Departamentul logistic vor asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

PREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
prof. univ. dr. ŞTEFAN BOBOC

REGULAMENT
privind constituirea şi funcţionarea fondurilor deschise de investiţii, societãţilor de investiţii, societãţilor de administrare şi societãţilor de depozitare

DISPOZIŢII GENERALE
ART. 1
În înţelesul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au urmãtoarele semnificatii:
1. C.N.V.M. - Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare;
2. fondul deschis de investiţii este fondul de investiţii ce se constituie prin contract de societate civilã, în conformitate cu dispoziţiile speciale prevãzute de <>Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 , aprobatã prin <>Legea nr. 83/1994 , cu dispoziţiile generale ale Codului civil referitoare la societatea civilã particularã (art. 1.499 şi urmãtoarele) şi cu dispoziţiile prezentului regulament. El cuprinde totalitatea atît a contribuţiilor bãneşti la acest fond, printr-o oferta publica continua de titluri de participare care evidenţiazã drepturi de proprietate la fond, cît şi a activelor achiziţionate prin investirea unor astfel de resurse sub forma unui portofoliu diversificat de valori mobiliare transferabile;
3. membru iniţial al unui fond deschis de investiţii este persoana fizica şi/sau persoana juridicã semnatara (personal sau prin mandatar) a contractului de societate civilã prin care se constituie fondul deschis de investiţii;
4. titlul de participare reprezintã o deţinere de capital în activele nete ale unui fond deschis de investiţii. Este emis în forma nominativã, nu este andorsabil sau transferabil în alt mod şi nu este înscris la cota bursei de valori;
5. consiliul de încredere al unui fond deschis de investiţii este organismul de reprezentare a fondului deschis de investiţii în relaţiile cu societatea de administrare;
6. adunarea generalã a investitorilor la fondul deschis de investiţii este organismul de decizie al unui fond deschis de investiţii, în situaţiile prevãzute de lege şi de prezentul regulament;
7. reglementãrile interne ale unui fond deschis de investiţii definesc obiectivele de investiţii ale unui fond deschis de investiţii şi stabilesc procedurile de desfãşurare a activitãţii în vederea atingerii unor asemenea obiective;
8. societatea de investiţii colective în valori mobiliare este societatea pe acţiuni constituitã conform prevederilor speciale ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 24/1993 , prevederilor generale ale Legii nr. 31/1990, precum şi dispoziţiilor prezentului regulament, şi care are ca unic obiect de activitate mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice şi juridice şi plasarea lor în valori mobiliare, în condiţiile legii;
9. prospectul este documentul care conţine toate informaţiile necesare pentru ca investitorul potenţial sa poatã evalua calitãţile investiţiei şi pentru a ajunge la o decizie raţionalã privind oferta facuta. Prospectul va fi elaborat în forma şi conţinutul prevãzute în prezentul regulament;
10. persoana de control a unui fond deschis de investiţii sau a unei societãţi de investiţii este o persoana fizica sau juridicã, care:
a) este membru al consiliului de încredere al fondului sau al consiliului de administraţie, sau este director executiv în cadrul persoanei juridice;
b) deţine, direct sau indirect, sau are în alt mod puterea de a exercita controlul a peste 10% din valorile mobiliare, cu drept de vot, ale persoanei juridice;
c) este societatea de administrare a unui fond deschis de investiţii sau a unei societãţi de investiţii, sau acţionar al acesteia din urma;
11. persoana afiliatã este persoana fizica sau juridicã care:
a) este o persoana de control a unui fond deschis de investiţii, a unei societãţi de investiţii sau a unei societãţi de administrare de investiţii;
b) este o persoana juridicã în cadrul cãreia un fond deschis de investiţii, o societate de investiţii sau o societate de administrare de investiţii este o persoana de control;
c) este o persoana juridicã în care o persoana de control a unui fond deschis de investiţii, a unei societãţi închise de investiţii sau a unei societãţi de administrare este o persoana de control;
d) este soţul/sotia sau orice ruda pînã la gradul al treilea sau afin pînã la gradul al doilea a oricãrei persoane care este afiliatã unui fond deschis de investiţii, unei societãţi de investiţii sau unei societãţi de administrare de investiţii, asa cum sînt definite la lit. a), b) şi c);
12. persoana de acces este o persoana fizica ce are dreptul de a controla, este angajat, consultant sau are posibilitatea, în orice mod, de a obţine orice informaţie cu privire la achiziţionarea sau vînzarea de valori mobiliare şi de alte instrumente financiare de cãtre astfel de societãţi de administrare, fonduri deschise de investiţii sau societãţi de investiţii;
13. societate de administrare a investiţiilor este societatea pe acţiuni, constituitã conform prevederilor speciale ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 24/1993 , prevederilor generale ale Legii nr. 31/1990, precum şi dispoziţiilor prezentului regulament, şi care are ca obiect de activitate exclusiv administrarea fondurilor deschise de investiţii şi/sau a societãţilor de investiţii;
14. administrare de investiţii constituie administrare de investiţii toate şi orice acte prin care:
1) se utilizeazã resursele atrase de fondurile deschise de investiţii şi de societãţile de investiţii;
2) se achiziţioneazã, se folosesc valori mobiliare şi/ori se exercita, se întreţin (se protejeaza) drepturi ce decurg din acestea;
3) se tranzactioneaza valori mobiliare din portofoliul fondurilor deschise de investiţii şi al societãţilor de investiţii administrate, cu caracter temporar sau definitiv, parţial sau integral, inclusiv cele prin care se constituie drepturi reale;
15. activitãţi auxiliare şi adiacente reprezintã:
a) îndeplinirea procedurilor de autorizare pentru fondurile deschise de investiţii şi societãţile de investiţii administrate;
b) contractarea, utilizarea şi restituirea de împrumuturi pentru şi în numele fondurilor deschise de investiţii şi/sau al societãţilor de investiţii administrate;
c) analiza, consultanţa financiarã şi de plasament pentru fondurile deschise de investiţii şi societãţile de investiţii administrate;
d) elaborarea politicii şi a strategiilor de investiţii;
e) elaborarea, prezentarea, publicarea şi difuzarea situaţiilor şi rapoartelor anuale, semestriale şi trimestriale privind investiţiile din portofoliu şi situaţia titlurilor de participare, respectiv a acţiunilor;
f) reprezentarea legalã a entitatilor administrate, pentru şi în legatura cu valorile mobiliare avute în portofoliu, şi operaţiunile efectuate pentru/cu acestea;
g) obţinerea autorizaţiei pentru iniţierea şi desfãşurarea ofertelor publice, elaborarea şi obţinerea autorizãrii prospectelor pentru oferte publice;
16. societate de depozitare este societatea pe acţiuni constituitã conform prevederilor speciale ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 24/1993 , prevederilor generale ale Legii nr. 31/1990, precum şi dispoziţiilor prezentului regulament, şi care are ca obiect de activitate desfãşurarea de activitãţi de depozitare pentru fonduri şi/sau societãţi de investiţii;
17. activitãţi de depozitare pentru fondurile deschise de investiţii şi societãţi de investiţii sînt urmãtoarele:
a) pãstrarea în siguranta a tuturor activelor respectivelor fonduri şi societãţi de investiţii;
b) decontarea tranzacţiilor cu valori mobiliare în contul entitatilor mai sus menţionate, în conformitate cu instrucţiunile primite de la societatea de administrare a investiţiilor şi confirmate de societatea de valori mobiliare implicata;
c) colectarea dividendelor, dobinzilor şi a altor beneficii aferente activelor depozitate, precum şi exercitarea drepturilor conferite de asemenea active, în conformitate cu instrucţiunile primite de la societatea de administrare a investiţiilor;
d) calcularea şi publicarea valorii activelor nete ale entitatilor mai sus menţionate;
e) primirea fondurilor pentru subscripţiile de titluri de participare ale fondurilor deschise de investiţii şi acţiunilor societãţilor de investiţii, precum şi prelucrarea şi emisiunea respectivelor valori mobiliare;
f) prelucrarea documentelor de transfer pentru acţiuni ale societãţilor de investiţii, altele decît cele care nu au încheiat contract de administrare;
g) prelucrarea şi plata beneficiilor cuvenite ce trebuie distribuite deţinãtorilor de titluri de participare ale unui fond deschis de investiţii şi, respectiv, actionarilor societãţii de investiţii;
h) prelucrarea cererilor de rãscumpãrare pentru titluri de participare ale fondurilor deschise de investiţii, anularea titlurilor şi efectuarea plãţilor corespunzãtoare cãtre deţinãtori;
18. activele fondului înseamnã numerarul, toate valorile mobiliare şi alte active de investiţii, deţinute de un fond de investiţii;
19. instrucţiuni corespunzãtoare sînt înscrisurile emise de consiliul de administraţie al societãţii de administrare sau de o alta persoana imputernicita în acest sens de cãtre consiliul de administraţie, ce stabilesc directivele pe care societatea de depozitare este obligatã sa le urmeze cu privire la activitãţile pe care le îndeplineşte.
Instrucţiuni corespunzãtoare sînt fie instrucţiunile generale, care autorizeaza efectuarea de activitãţi specifice, de rutina sau care se repeta în mod general, fie comunicãri efectuate între dispozitive electronice, dacã astfel de proceduri sînt considerate de cele doua pãrţi ca oferind siguranta;
20. lichiditatea este capacitatea de a vinde sau cumpara rapid şi în volum mare un activ, fãrã ca preţul activului sa fie afectat substanţial.

I. CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA FONDURILOR DESCHISE DE INVESTIŢII

CAP. 1
Constituirea fondului deschis de investiţii
Conţinutul minim şi forma contractului de societate civilã
ART. 1
Fondurile deschise de investiţii se constituie prin contract de societate civilã, în conformitate cu dispoziţiile speciale prevãzute de <>Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 , aprobatã prin <>Legea nr. 83/1994 , dispoziţiile generale ale Codului civil referitoare la societatea civilã particularã (art. 1.499 şi urmãtoarele) şi dispoziţiile prezentului regulament.
ART. 2
Contractul de societate civilã, prin care se constituie un fond deschis de investiţii, va fi încheiat în forma scrisã, sub semnatura privatã.
ART. 3
Contractul de societate civilã va avea urmãtorul conţinut minim:
1. Date de identificare a membrilor iniţiali:
- persoane fizice - datele de identificare: numele; prenumele; cetãţenia; domiciliul; actul de identitate (serie, numãr, organ emitent, data emiterii);
- persoane juridice - datele de identificare a persoanei juridice: denumirea; sediul; numãrul de înmatriculare la Oficiul Registrului comerţului; datele de identificare a persoanei fizice împuternicite sa reprezinte societatea şi sa semneze în numele acesteia contractul de societate civilã; calitatea pe care o are aceasta persoana în cadrul persoanei juridice pe care o reprezintã; împuternicire specialã din partea consiliului de administraţie al societãţii - membru iniţial - pentru semnarea contractului de societate civilã în numele ei.
2. Denumirea fondului.
3. Fundamentarea legalã a constituirii fondului.
4. Durata fondului.
5. Obiectivele fondului.
6. Capitalul social depus de membrii iniţiali în vederea constituirii fondului; cota de participare a fiecãrui membru iniţial la constituirea capitalului social.
7. Titluri de participare - denumirea agreatã de membri; definitia; descrierea lor; valoarea; numãrul titlurilor de participare deţinute de fiecare membru iniţial în baza participãrii la constituirea capitalului social.
8. Adunarea generalã a investitorilor - clauze care deroga, prin vointa pãrţilor, de la prevederile generale ale prezentului regulament cu privire la adunarea generalã a investitorilor.
9. Reprezentarea fondului în relaţiile cu societatea de administrare: consiliul de încredere:
- numãrul membrilor consiliului de încredere;
- numele, prenumele, domiciliul membrilor consiliului de încredere;
- durata de timp pentru care a fost ales primul consiliu de încredere;
- modalitatea de revocare a reprezentanţilor şi cauzele de revocare a lor;
- rãspunderea membrilor;
- modalitatea de luare a hotãrîrilor în consiliul fondului;
- indemnizaţia pe care membrii consiliului de încredere o pot primi pentru activitatea prestatã.
Indemnizaţia membrilor consiliului de încredere va fi stabilitã sub forma unei sume fixe şi nu ca procent din valoarea activelor nete ale fondului.
10. Alegerea unei societãţi de administrare şi stabilirea limitei maxime a comisionului de administrare.
11. Împuternicirea societãţii de administrare a fondului sa încheie contractul cu societatea de depozitare şi limita maxima a comisionului de depozitare.
12. Cheltuielile pe care le suporta fondul.
13. Forta majorã - definire.
14. Clauzele de continuare a contractului cu moştenitori ai membrilor iniţiali sau cu membri rãmaşi în viata.
15. Lichidarea, transformarea, fuziunea societãţii - cauze; procedura; modalitãţi de protecţie a investitorilor în asemenea cazuri.
16. Litigii; mod de soluţionare; competenta.

Adunarea generalã a investitorilor
ART. 4
Adunarea generalã a investitorilor este formatã din totalitatea deţinãtorilor de titluri de participare într-un fond deschis de investiţii.
ART. 5
Adunarea generalã a investitorilor este organismul de decizie al unui fond deschis de investiţii în probleme referitoare la:
a) modificarea prevederilor contractului de societate civilã (modificarea obiectivelor fondului, a duratei, a comisioanelor, etc.);
b) rezilierea contractului de administrare;
c) acceptarea unei noi societãţi de administrare;
d) fuziunea cu un alt fond de investiţii;
e) lichidarea fondului;
f) revocarea membrilor consiliului de încredere;
g) înlocuirea unui membru al consiliului de încredere în caz de retragere sau deces.
ART. 6
Adunarea generalã a investitorilor se convoacã la initiativa:
a) deţinãtorilor a 30% din numãrul titlurilor de participare;
b) consiliului de încredere al fondului;
c) Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.
ART. 7
(1) C.N.V.M. poate convoca adunarea generalã a investitorilor, numai dacã sînt îndeplinite urmãtoarele condiţii:
a) deşi în activitatea fondului a apãrut o problema asupra cãreia adunarea generalã a investitorilor trebuie sa decidã, consiliul de încredere al fondului sau deţinãtorii a 30% din numãrul titlurilor de participare nu au convocat adunarea generalã;
b) de la apariţia respectivei probleme au trecut cel puţin 10 zile;
c) neconvocarea adunãrii generale ar aduce prejudicii investitorilor.
(2) În cazul în care decizia de a convoca adunarea generalã aparţine C.N.V.M., aceasta va comunica intenţia sa societãţii de administrare a fondului şi consiliului de încredere.
ART. 8
În cazul în care decizia de a convoca adunarea generalã aparţine consiliului de încredere al fondului sau deţinãtorilor a 30% din numãrul titlurilor de participare la respectivul fond, ordinea de zi a adunãrii generale se comunica, imediat ce a fost stabilitã şi înainte de a fi publicatã, C.N.V.M. spre informare, precum şi societãţii de administrare.
ART. 9
Indiferent cui aparţine initiativa de convocare a adunãrii generale a investitorilor, procedura efectivã de convocare, organizare şi desfãşurare a acesteia va fi îndeplinitã de cãtre consiliul de încredere al fondului.
ART. 10
(1) Convocarea, ordinea de zi şi formularul special de vot vor fi aduse la cunostinta investitorilor, cu 15 zile înainte de data la care adunarea generalã urmeazã a avea loc, într-unul dintre urmãtoarele moduri:
a) transmiterea prin posta, prin scrisoare recomandatã;
b) publicarea în cel puţin trei cotidiene naţionale.
(2) În convocare se vor mentiona data pînã la care votul trebuie transmis, adresa pe care acesta trebuie transmis şi se va prevedea modalitatea de centralizare şi de numarare a voturilor.
ART. 11
(1) Prezenta fizica a investitorilor la adunarea generalã nu este obligatorie. Ei îşi pot exprima votul asupra problemelor aflate pe ordinea de zi şi în scris, prin scrisoare recomandatã cu confirmare de primire.
(2) Contractul de societate civilã poate prevedea obligativitatea prezentei fizice a investitorilor (personal sau prin mandatar cu procura specialã) în adunarea generalã şi, în acest caz, modalitatea de alegere a unui preşedinte al adunãrii, a unui secretar, precum şi obligativitatea redactarii unui proces-verbal al şedinţei, în baza cãruia se va redacta hotãrîrea adunãrii generale.
ART. 12
(1) Hotãrîrea asupra problemelor aflate pe ordinea de zi se ia cu votul majoritãţii deţinãtorilor de titluri de participare.
(2) În cazul în care deţinãtorii de titluri de participare sînt chemaţi sa decidã asupra lichidãrii fondului, hotãrîrea se va lua cu respectarea prevederilor speciale aplicabile lichidãrii.
(3) Hotãrîrea luatã cu respectarea prevederilor prezentului capitol şi a prevederilor contractului de societate civilã este obligatorie şi pentru investitorii care nu şi-au exprimat votul sau au votat contra.
(4) Hotãrîrea se redacteazã, se semneazã şi se publica în cel puţin trei cotidiene naţionale de cãtre consiliul de încredere.
ART. 13
Cheltuielile de convocare şi de organizare a adunãrii generale se suporta de cãtre fond.

Consiliul de încredere al fondului
ART. 14
Fondul este reprezentat în relaţiile cu societatea de administrare de cãtre consiliul de încredere.
ART. 15
(1) Primul consiliu de încredere se va alege de cãtre membrii iniţiali, din rindul acestora, iar componenta sa va fi cuprinsã în conţinutul contractului de societate civilã. Toţi membrii ulteriori ai consiliului de încredere vor fi propuşi de cãtre deţinãtorii de titluri şi, apoi, aleşi prin vot de cãtre adunarea generalã. Propunerile vor fi acceptate dacã au fost înaintate consiliului de încredere cu cel puţin 30 de zile înaintea alegerilor şi sînt semnate de 50 de deţinãtori de titluri de participare.
(2) Dacã, din indiferent ce motive, un membru al consiliului de încredere pãrãseşte consiliul înaintea expirãrii perioadei pentru care a fost ales, înlocuirea sa va fi facuta de membrii rãmaşi, iar consiliul îşi va continua activitatea pînã la alegerea, de cãtre adunarea generalã, a unui nou membru.
(3) Fiecare membru al consiliului de încredere este ales pentru o perioada de maximum 3 ani. Orice realegere pentru încã 3 ani trebuie sa fie aprobatã prin votul deţinãtorilor de titluri de participare.
ART. 16
(1) Membrii consiliului de încredere vor fi persoane fizice (cetãţeni romani sau strãini) şi/sau persoane juridice. Persoanele juridice vor fi reprezentate în consiliul de încredere fie de cãtre reprezentantul lor legal, fie de cãtre o alta persoana imputernicita special în acest sens.
(2) Numãrul membrilor consiliului de încredere va fi de cel puţin 3 şi întotdeauna impar.
(3) Nici un membru al consiliului de încredere nu poate fi o persoana afiliatã societãţii de administrare.
ART. 17
Membrii consiliului de încredere trebuie sa se bucure de o buna reputaţie în societate, sa nu aibã cazier judiciar, sa nu fi fost implicaţi niciodatã în scandaluri publice, de nici un fel, şi sa aibã studii superioare.
ART. 18
Consiliul de încredere al fondului deschis de investiţii are autoritatea:
a) sa încheie contractul de administrare de investiţii cu o societate de administrare autorizata;
b) sa stabileascã limita maxima a comisioanelor ce se pot negocia cu societatea de administrare, precum şi limita maxima a comisioanelor pe care societatea de administrare le poate negocia cu societatea de depozitare;
c) sa primeascã rapoarte periodice de la societatea de administrare, în scopul urmãririi derulãrii contractului de administrare;
d) sa acţioneze în instanta de judecata, în numele fondului, societatea de administrare;
e) sa convoace adunarea generalã a investitorilor;
f) sa revizuiasca registrele şi însemnãrile societãţii de administrare sau ale societãţii de depozitare, care privesc operaţiunile fondului pe care-l reprezintã.
ART. 19
Consiliul de încredere va avea obligaţia:
a) sa revada periodic rapoartele tranzacţiilor efectuate în numele fondului;
b) sa revada rapoartele întocmite de cãtre cenzorii externi independenţi;
c) sa revada tranzacţiile persoanelor afiliate care sînt exceptate de la prevederile C.N.V.M. şi care sînt efectuate de cãtre societatea de administrare, în numele fondului, pentru a se asigura ca tranzacţiile sînt în interesul deţinãtorilor de titluri;
d) sa cerceteze orice încãlcare de reguli descoperitã pe parcursul desfãşurãrii atribuţiilor sale. Orice asemenea încãlcare descoperitã trebuie imediat raportatã la C.N.V.M.;
e) sa se intilneasca, periodic, cu consiliul de administraţie al societãţii de administrare.
ART. 20
C.N.V.M. are dreptul sa propunã revocarea unui membru al consiliului de încredere, atunci cînd are motive întemeiate sa creadã ca acesta nu acţioneazã în interesul fondului.
Revocarea efectivã şi înlocuirea sînt de competenta adunãrii generale a investitorilor.

Volumul minim al capitalului social al fondului la constituire
ART. 21
Volumul minim al capitalului social al unui fond deschis de investiţii, la constituire, va fi diferenţiat în funcţie de numãrul membrilor iniţiali ai fondului, astfel:
a) 2 - 5 membri: 100 milioane lei;
b) 6 - 15 membri: 250 milioane lei;
c) 16 - 25 membri: 400 milioane lei;
d) peste 26 de membri: 500 milioane lei.
ART. 22
Dovada depunerii capitalului social se va prezenta la data solicitãrii autorizãrii fondului, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
ART. 23
Este permisã membrilor iniţiali deţinerea a mai mult de 5% din numãrul titlurilor de participare, însã numai ca rezultat al participãrii lor la constituirea capitalului social iniţial al fondului şi numai pe perioada de un an de la data autorizãrii fondului.

Conţinutul minim al reglementãrilor interne ale unui fond deschis de investiţii
ART. 24
Reglementãrile interne ale unui fond deschis de investiţii se întocmesc şi se semneazã de cãtre membrii iniţiali ai fondului şi vor conţine cel puţin urmãtoarele prevederi:
1. Numele fondului.
2. Nivelul maxim al comisionului pe care fondul îl va plati societãţii de administrare.
3. Cheltuielile pe care le suporta fondul.
4. Autorizarea societãţii de administrare a fondului sa încheie un contract cu societatea de depozitare.
5. Nivelul maxim al comisionului pe care fondul îl plãteşte societãţii de depozitare.
6. Obiectivele de investiţii ale fondului şi procedurile de desfãşurare a activitãţii, în vederea atingerii lor.
7. O clauza care sa ateste ca fondul nu va dobîndi sau deţine valori mobiliare care sa îi permitã sa detina controlul efectiv sau exercitarea unei astfel de influente asupra conducerii oricãrei societãţi ale carei valori mobiliare sînt deţinute în portofoliul sau.
8. Descrierea titlurilor de participare, a drepturilor şi obligaţiilor pe care le conferã deţinãtorilor; condiţiile de emitere şi rãscumpãrare a titlurilor de participare la fond.
9. Durata fondului (dacã este limitatã sau nelimitatã).
10. Autorizarea societãţii de administrare sa angajeze un cenzor extern independent pentru fond.
11. Metoda de calculare a valorii activelor nete ale fondului (care trebuie sa fie în concordanta cu prevederile regulamentare emise de C.N.V.M.).
12. Condiţiile în care societatea de administrare a fondului poate imprumuta bani în numele fondului.
13. Procedura pentru fuziune, transformare, dizolvare şi lichidare a fondului.

PROCEDURA DE AUTORIZARE A FONDULUI DESCHIS DE INVESTIŢII
ART. 25
Fondul deschis de investiţii se constituie şi funcţioneazã în baza autorizãrii C.N.V.M.
ART. 26
Autorizaţia se elibereazã în baza unei cereri ce va fi însoţitã de documentele prevãzute în art. 27 al prezentului capitol. Cererea de autorizare a fondului deschis de investiţii va fi întocmitã de cãtre reprezentantul legal al societãţii de administrare a fondului.
Cererea va fi întocmitã în doua exemplare, unul dintre acestea fiind înapoiat depunatorului cu numãrul şi data de înregistrare C.N.V.M.
ART. 27
La cererea prin care se solicita autorizaţia se vor anexa:
a) contractul de societate civilã - în original;
b) dovada depunerii capitalului;
c) reglementãrile interne ale fondului - în original;
d) contractul de administrare încheiat între fond şi societatea de administrare autorizata de cãtre C.N.V.M. - în original;
e) contractul încheiat între societatea de administrare a fondului şi societatea de depozitare (va fi un contract încheiat sub condiţia autorizãrii fondului şi va intra în vigoare la data autorizãrii acestuia) - în original;
f) contractul de distribuire de titluri încheiat între societatea de administrare şi o societate de valori mobiliare autorizata sau o banca care nu îndeplineşte funcţia de societate de depozitare pentru respectivul fond (va fi un contract încheiat sub condiţia autorizãrii fondului şi va intra în vigoare la data autorizãrii acestuia) - în original;
g) cazierele judiciare şi curriculum vitae ale membrilor consiliului de încredere;
h) prospectul (în doua exemplare);
i) formularele de subscriere şi de retragere ale fondului;
i) certificatul de investitor şi/sau carnetul de investitor (dacã este cazul);
k) materialul publicitar (dacã este cazul);
l) taxa de autorizare, în valoare de 300.000 lei. Taxa va fi plãtitã la casieria C.N.V.M.
ART. 28
(1) C.N.V.M. va decide cu privire la cererea de autorizare a fondului în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii acesteia.
(2) Orice solicitare de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial, din initiativa C.N.V.M., întrerupe termenul de 30 de zile, care reîncepe sa curgã de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificãri, depunere care nu poate fi facuta mai tirziu de 60 de zile de la data solicitãrii informaţiilor sau modificãrilor.
ART. 29
În cazul aprobãrii cererii, C.N.V.M. va emite decizia de autorizare de constituire şi funcţionare a fondului deschis de investiţii. Totodatã, C.N.V.M. va aproba oferta publica de titluri, va aviza prospectul şi materialul publicitar.
Deciziile de autorizare a constituirii şi functionarii fondului şi de autorizare a ofertei publice de titluri, precum şi avizele pentru prospect şi materialul publicitar se vor transmite societãţii de administrare a fondului cel mai tirziu în termen de 24 de ore de la data semnãrii lor.
ART. 30
În cazul respingerii cererii, C.N.V.M. va emite o decizie motivatã, pe care o va transmite societãţii de administrare a fondului cel mai tirziu în termen de 24 de ore de la data semnãrii ei.
Decizia prin care se respinge cererea de autorizare poate fi atacatã în fata curţilor de apel, în conformitate cu prevederile <>art. 17 din Legea nr. 52/1994 .

REVOCAREA AUTORIZAŢIEI
ART. 31
Data autorizaţiei de constituire şi de funcţionare a fondului este data de la care începe sa curgã termenul de 60 de zile în care fondul trebuie sa ajungã la un numãr de 50 de deţinãtori de titluri de participare şi la o valoare totalã a titlurilor de participare de cel puţin 600.000.000 lei.
ART. 32
(1) Dovada îndeplinirii cumulative de cãtre fond a celor doua condiţii enunţate în articolul de mai sus se va face printr-un certificat emis de societatea de depozitare a fondului.
(2) Certificatul se va întocmi în doua exemplare şi trebuie depus la C.N.V.M. cel mai tirziu în cea de-a 61-a zi de la data autorizaţiei, prin grija societãţii de administrare a fondului.
Dacã cea de-a 61-a zi cade într-o zi stabilitã prin lege ca nelucrãtoare, prima zi lucrãtoare dupã ziua a 61-a reprezintã termenul limita pentru depunerea certificatului.
ART. 33
În ziua urmãtoare implinirii termenului de 60 de zile, din oficiu, C.N.V.M. analizeazã documentele înregistrate pînã la acea data, conform reglementãrilor sale.
În funcţie de conţinutul dosarului şi în baza analizei fãcute se va redacta, în aceeaşi zi, o încheiere constatatoare a situaţiei fondului.
ART. 34
(1) În cazul în care, prin încheiere, se constata neîndeplinirea condiţiilor, C.N.V.M. va emite decizia de revocare a autorizaţiei de constituire şi de funcţionare a fondului.
(2) Decizia de revocare a autorizaţiei de constituire şi de funcţionare a fondului va fi motivatã şi va fi transmisã fondului, societãţii de administrare şi societãţii de depozitare în termen de 24 de ore de la data emiterii ei.
(3) Decizia de revocare poate fi atacatã în fata curţilor de apel, în conformitate cu prevederile <>art. 17 din Legea nr. 52/1994 .
ART. 35
Societatea ce are în administrare fondul, a cãrui autorizaţie a fost revocatã, este obligatã ca, în termen de 48 de ore de la primirea deciziei de revocare a autorizaţiei fondului respectiv, sa publice aceasta decizie pe cheltuiala sa, în toate mediile de publicitate în care s-a format oferta publica de titluri de participare.
ART. 36
Societatea de administrare organizeazã, iar societatea de depozitare efectueazã rambursarea întregii valori plãtite de deţinãtorii titlurilor de participare. Rambursarea se va face în termen de 15 zile de la data primirii deciziei de revocare a autorizaţiei, fãrã reţinerea nici unui comision sau altor speze. În termen de 5 zile de la data încheierii perioadei de rambursare, societatea de administrare va raporta C.N.V.M. rambursarea sumelor.
ART. 37
(1) La împlinirea unui an de la data autorizãrii fondului, acesta trebuie sa facã dovada existenţei a cel puţin 500 de investitori în titlurile sale de participare.
(2) Dovada îndeplinirii de cãtre fond a condiţiei enunţate mai sus se va face printr-un certificat emis de societatea de depozitare a fondului.
(3) Certificatul se întocmeşte în doua exemplare şi se depune la C.N.V.M. cel mai tirziu a doua zi dupã ziua corespunzãtoare datei de împlinire a unui an de la data autorizãrii, prin grija societãţii de administrare a fondului.
(4) Dacã ziua urmãtoare zilei corespunzãtoare datei de împlinire a unui an de la data autorizãrii cade într-o zi stabilitã prin lege ca nelucrãtoare, prima zi lucrãtoare dupã aceasta zi reprezintã termenul limita pentru depunerea certificatului.
ART. 38
În ziua urmãtoare implinirii termenului de un an, din oficiu, C.N.V.M. analizeazã documentele înregistrate pînã la acea data, conform reglementãrilor sale.
În funcţie de conţinutul dosarului şi în baza analizei fãcute, C.N.V.M. va redacta, în aceeaşi zi, o încheiere constatatoare a situaţiei fondului.
ART. 39
În cazul în care, prin încheiere se constata neîndeplinirea condiţiei, C.N.V.M.:
a) va solicita fondului sa adopte una dintre cele 4 variante prevãzute de <>art. 6 alin. 2 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 . Adoptarea de cãtre fond a uneia dintre cele 4 variante se va face urmînd procedura de consultare a investitorilor descrisã în prezentul regulament; şi,
b) va emite şi va transmite decizia de suspendare a emisiunii şi rãscumpãrãrii de titluri de participare ale fondului pe o perioada de cel mult 90 de zile.

MODIFICĂRI SUPUSE AUTORIZĂRII C.N.V.M.
ART. 40
Este supusã autorizãrii C.N.V.M. orice modificare adusã documentelor avute în vedere la emiterea autorizaţiei.
ART. 41
Cererea de autorizare a modificãrii va fi însoţitã de documentele referitoare la şi pe baza cãrora aceasta se va efectua, precum şi de o nota informativa cãtre deţinãtorii de titluri de participare la respectivul fond, prin care aceştia sînt informati cu privire la modificarea a carei autorizare se cere, dacã decizia privind acceptarea modificãrii nu este de competenta adunãrii generale a investitorilor.
ART. 42
C.N.V.M. va soluţiona cererea de modificare a autorizãrii în termenele şi conform procedurii prevãzute de prezentul regulament pentru autorizarea fondurilor.
ART. 43
C.N.V.M. va autoriza şi nota informativa cãtre deţinãtorii de titluri de participare la respectivul fond şi va obliga societatea de administrare sa o publice în toate mediile de publicitate în care s-a formulat oferta publica, în termen de 5 zile de la data autorizãrii modificãrii.

ALTE DOCUMENTE REFERITOARE LA FONDUL DESCHIS DE INVESTIŢII, SUPUSE AVIZĂRII C.N.V.M.
ART. 44
Orice material publicitar, înainte de a putea fi publicat şi distribuit oricãrei persoane, trebuie supus avizãrii C.N.V.M.
ART. 45
În termen de 10 zile de la primirea materialului publicitar, C.N.V.M. va comunica fie avizarea acestuia în scopul distribuirii cãtre public, fie va transmite obiecţiile sale.
ART. 46
În situaţia în care C.N.V.M. nu a transmis avizarea sau obiecţiile sale în termenul mai sus menţionat, entitatea care a emis respectivul material publicitar va beneficia în mod automat de o audiere la comisie, în ziua urmãtoare expirãrii termenului. Dacã, în termen de 3 zile de la audiere, comisia nu va transmite comentariile sale în scris, materialul publicitar se considera avizat şi poate fi distribuit.

CAP. 2
Funcţionarea fondurilor deschise de investiţii
Suspendarea dreptului de rãscumpãrare a titlurilor de participare ale unui fond deschis de investiţii
ART. 47
În situaţia în care C.N.V.M. va constata ca:
a) valoarea activelor nete ale unui titlu de participare nu poate fi determinata corect sau poate fi determinata numai cu potenţiale urmãri negative pentru titlurile rãmase;
b) activitatea bursei de valori mobiliare a fost suspendatã şi, în consecinta, valorile mobiliare cotate nu pot fi negociate;
c) alte evenimente justifica suspendarea dreptului de rãscumpãrare în protejarea interesului legitim al deţinãtorilor de titluri de participare rãmaşi într-un fond deschis de investiţii,
aceasta va emite, imediat ce a luat cunostinta despre apariţia unuia dintre evenimentele descrise mai sus, o decizie de suspendare a drepturilor de rãscumpãrare la fond. C.N.V.M. va transmite decizia sa societãţilor de administrare ale fondurilor şi societãţilor de depozitare. Suspendarea se va extinde pe o perioada de cel mult 10 zile lucrãtoare de la data primirii înştiinţãrii de cãtre societatea de depozitare. Pe perioada suspendãrii dreptului de rãscumpãrare nu vor fi emise titluri de participare suplimentare pentru respectivul fond de investiţii.
ART. 48
În situaţia în care C.N.V.M.:
a) a primit înştiinţare despre existenta unei decizii de denunţare a contractului de administrare, notificatã în conformitate cu prevederile legale;
b) a acceptat o cerere a deţinãtorilor a mai mult de 30% din titlurile de participare la un fond pentru schimbarea societãţii sale de administrare; sau
c) a retras autorizaţia acordatã unei societãţi de administrare datoritã nerespectãrii unor prevederi legale,
aceasta poate emite o decizie de suspendare a emisiunii şi, respectiv a drepturilor de rãscumpãrare a titlurilor de participare într-un fond deschis de investiţii pentru o perioada de 90 de zile de la data evenimentelor relevante descrise mai sus sau pînã la data efectivã cînd o noua societate de administrare îşi asuma administrarea sau fondul fuzioneazã, sau este lichidat de cãtre deţinãtorii de titluri de participare, dar nu mai tirziu de 90 de zile de la data apariţiei evenimentului.

Distribuirea de titluri de participare ale fondului deschis de investiţii
ART. 49
(1) Distribuirea de titluri de participare ale unui fond deschis de investiţii se face prin societãţi de valori mobiliare sau prin bãnci, altele decît cele care îndeplinesc funcţii de depozitare pentru respectivul fond deschis de investiţii, în baza contractelor de distribuire pe care acestea le încheie cu societatea de administrare a fondului.
(2) Societatea de valori mobiliare va avea inclus în obiectul de activitate distribuirea de titluri de participare.
(3) Bãncile distribuitoare de titluri de participare vor avea expres inclus în obiectul de activitate distribuirea de titluri de participare ale fondurilor deschise de investiţii.
(4) Comisionul de distribuire va fi suportat de cãtre societatea de administrare.

Procedura de consultare a investitorilor pentru reorganizarea şi lichidarea fondurilor deschise de investiţii
ART. 50
(1) Un fond deschis de investiţii (numit în cele ce urmeazã fond) poate fi reorganizat sau lichidat în baza deciziei deţinãtorilor sãi de titluri.
(2) În scopul protejãrii intereselor deţinãtorilor de titluri şi pentru a preveni crize economice majore, procedura de reorganizare şi/sau lichidare va fi precedatã de consultarea deţinãtorilor de titluri de participare, sub supravegherea C.N.V.M.
ART. 51
Reorganizarea şi lichidarea fondului poate avea loc în situaţiile prevãzute de lege.
ART. 52
În oricare dintre situaţiile descrise în Procedura privind lichidarea fondurilor deschise de investiţii, Consiliul de încredere al fondului va înştiinţa în scris C.N.V.M. asupra începerii procesului de consultare chiar în acea zi. În plus, consiliul de încredere va face publica începerea procesului de consultare, printr-un mijloc de comunicare în masa.
ART. 53
(1) În termen de 10 zile de la suspendarea rascumpararilor şi emisiunii de titluri, consiliul de încredere, în urma consultãrii cu C.N.V.M., va încheia un contract cu o societate de cenzori externi independenţi (numiţi în cele ce urmeazã cenzori), înregistratã de C.N.V.M., în scopul de a desfasura un audit complet al activitãţii fondului. Contractul va prevedea îndatoririle şi responsabilitãţile cenzorilor şi celelalte clauze convenite între consiliul de încredere şi aceştia, în concordanta cu prevederile <>Legii nr. 52/1994 privind valorile mobiliare şi bursele de valori, ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 24/1993 privind reglementarea constituirii şi functionarii fondurilor deschise de investiţii şi a societãţilor de investiţii ca instituţii de intermediere financiarã, aprobatã prin <>Legea nr. 83/1994 , şi cu toate instrucţiunile şi regulamentele adoptate în baza acestora.
(2) O copie de pe contractul încheiat va fi transmisã C.N.V.M. a doua zi dupã încheierea acestuia.
(3) Nivelul cheltuielilor pentru consultarea investitorilor va fi aprobat de consiliul de încredere şi va fi specificat în mod clar în contract. Acesta trebuie sa fie rezonabil. C.N.V.M. este autorizat sa nu avizeze contractul, dacã constata ca nivelul cheltuielilor nu este rezonabil, iar alegerea cenzorului extern independent nu s-a fãcut în urma solicitãrii şi analizarii a cel puţin trei oferte. Toate cheltuielile vor fi plãtite din activele fondului, respectiv din sumele obţinute prin lichidarea activelor fondului deschis de investiţii, dacã investitorii hotãrãsc lichidarea fondului.
ART. 54
În termen de 30 de zile lucrãtoare de la încheierea contractului de audit, cenzorul extern independent va întocmi un raport de audit care sa includã calcularea activelor totale şi a obligaţiilor şi o evaluare generalã a situaţiei financiare a fondului. La elaborarea raportului de audit se va tine seama de reglementãrile C.N.V.M. şi copii de pe acesta vor fi înaintate consiliului de încredere, societãţii de administrare şi C.N.V.M.
ART. 55
Consiliul de încredere, la solicitarea C.N.V.M., va consulta deţinãtorii de titluri prin:
1. organizarea unei adunãri generale în condiţiile menţionate în contractul de societate civilã;
2. transmiterea prin posta, deţinãtorilor de titluri, a buletinelor de vot şi a informaţiilor prevãzute în art. 56; sau
3. publicarea în ziare de larga circulaţie a buletinelor de vot şi a tuturor informaţiilor prevãzute în art. 56.
ART. 56
Consultarea printr-una dintre metodele descrise la art. 55 trebuie sa ofere deţinãtorilor de titluri de participare informaţii complete şi exacte care sa permitã luarea unei decizii în cunostinta de cauza. Informaţiile trebuie sa includã - dar sa nu se limiteze la - evaluarea şi concluziile raportului de audit.
Consultarea deţinãtorilor de titluri de participare va fi desfasurata sub supravegherea consiliului de încredere, utilizînd baza de date cu privire la deţinãtorii de titluri şi resursele societãţii de administrare care a administrat fondul sau ale celei ce a înlocuit-o.
ART. 57
Organizarea consultãrii deţinãtorilor de titluri şi validarea rezultatelor se vor face în termen de 30 de zile de la data primirii raportului de audit.
ART. 58
(1) Deţinãtorii de titluri de participare vor fi consultaţi pentru a decide dacã:
a) fondul va fi reorganizat într-una dintre formele prevãzute de lege sau lichidat;
b) consiliul de încredere va continua sa-şi exercite mandatul în timpul procedurii de lichidare/reorganizare a fondului sau dacã, din motive întemeiate, va fi înlocuit de un altul. Dacã deţinãtorii de titluri decid înlocuirea consiliului de încredere, noii membrii vor fi aleşi din rindul celor propuşi de deţinãtorii de titluri, conform prevederilor referitoare la alegerea acestora din cadrul contractului de societate civilã.
(2) Documentele care vor fi trimise deţinãtorilor de titluri de participare, în cadrul procedurii de consultare, trebuie sa fie depuse la C.N.V.M. În decurs de 3 zile lucrãtoare, C.N.V.M. va înştiinţa consiliul de încredere asupra oricãror modificãri care trebuie aduse conţinutului documentelor. Dacã consiliul de încredere nu respecta hotãrîrea C.N.V.M., şi aceasta are motive întemeiate sa considere ca documentele nu conţin informaţii exacte şi ca ar putea induce în eroare deţinãtorii de titluri, C.N.V.M. poate suspenda procesul de consultare.
ART. 59
Consultarea deţinãtorilor de titluri de participare, efectuatã conform modalitãţilor descrise la art. 55, se va încheia prin votul acestora. Decizia va fi luatã prin votul deţinãtorilor de titluri în modul urmãtor: soluţia care este sprijinita de voturile deţinãtorilor reprezentind cel mai mare procent al activelor fondului, comparativ cu voturile acordate în favoarea celorlalte soluţii, va fi soluţia acceptatã, indiferent de prevederile contractului de societate civilã.
ART. 60
Validarea rezultatelor consultãrii investitorilor:
a) Rezultatele consultãrii vor fi valabile dacã prevederile acestui regulament au fost respectate.
b) Soluţia acceptatã conform art. 59 este valabilã chiar dacã nu a fost luatã de investitorii care deţin majoritatea absolutã a activelor fondului.
c) Majoritatea necesarã luãrii deciziei se va stabili pe baza totalitãţii voturilor valabil exprimate, indiferent de numãrul total al deţinãtorilor de titluri care au votat sau de ponderea totalã a activelor deţinute de aceştia.
d) Soluţia acceptatã este obligatorie pentru toţi deţinãtorii, indiferent dacã au votat impotriva sau s-au abtinut de la vot.

Procedura privind lichidarea fondurilor deschise de investiţii
ART. 61
Lichidarea fondurilor deschise de investiţii se va realiza în conformitate cu normele C.N.V.M. din prezentul regulament.
ART. 62
Lichidarea fondului poate avea loc într-una dintre urmãtoarele situaţii:
a) la un an de la autorizarea finala de cãtre C.N.V.M., dacã numãrul deţinãtorilor de titluri este mai mic de 500 şi C.N.V.M. solicita fondului sa initieze procedura de lichidare;
b) într-una dintre situaţiile prevãzute la <>art. 39 paragraful 1 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 , dacã deţinãtorii de titluri decid lichidarea fondului.
ART. 63
(1) În oricare dintre situaţiile prevãzute la art. 62, C.N.V.M. poate suspenda, la cererea societãţii de administrare sau ex officio, rãscumpãrarea şi emisiunea de titluri pe o perioada de cel mult 90 de zile.
(2) Decizia C.N.V.M. de suspendare a rascumpararilor şi a emisiunii de titluri va preciza dacã actuala societate de administrare îşi va continua activitatea sau va fi înlocuitã de o alta. Dacã o noua societate de administrare va fi numita, predecesoarea sa îi va preda în cel mai scurt timp posibil toate înregistrãrile şi evidentele contabile ale fondului, incluzind pe cele ţinute conform prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 24/1993 şi ale regulamentelor şi instrucţiunilor de mai jos, dar nefiind limitate la acestea.
ART. 64
În baza autoritãţii sale de reglementare a activitãţii fondurilor deschise de investiţii, în special, şi a pieţelor pentru valori mobiliare din România, în general, C.N.V.M. va supraveghea procesul de lichidare şi va pune în aplicare prevederile sale.
ART. 65
Dupã îndeplinirea oricãreia dintre cele trei condiţii expuse la art. 66 şi la <>art. 39 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 , pentru începerea lichidãrii, consiliul de încredere al fondului deschis de investiţii va notifica, în scris, C.N.V.M., în aceeaşi zi, începerea procesului de lichidare. În plus, în aceeaşi zi, consiliul de încredere va face publica începerea lichidãrii printr-un mijloc de informare în masa.
ART. 66
Pe parcursul a 10 zile lucrãtoare de la notificare, consiliul de încredere al fondului deschis de investiţii, consultindu-se cu C.N.V.M., va încheia un contract cu o firma de cenzori externi independenţi, înregistratã la C.N.V.M., în baza <>cap. VII din Legea nr. 52/1994 , desemnind firma ca administrator al lichidãrii. Contractul va cuprinde obligaţiile şi responsabilitãţile administratorului lichidãrii, precum şi clauzele dintre administratorul lichidãrii şi consiliul de încredere. Îndatoririle şi responsabilitãţile expuse în contract trebuie sa fie în concordanta cu prevederile <>Legii nr. 52/1994 , ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 24/1993 , ale instrucţiunilor şi regulamentelor emise în temeiul acestora.
a) O copie de pe contractul încheiat va fi transmisã C.N.V.M. a doua zi dupã încheierea acestuia.
b) Nivelul şi structura cheltuielilor de lichidare vor fi aprobate de consiliul de încredere şi specificate în mod clar în contract. C.N.V.M. este autorizat sa nu avizeze contractul, dacã constata ca acestea nu sînt rezonabile, iar alegerea administratorului lichidãrii nu s-a fãcut în urma solicitãrii şi analizarii a cel puţin trei oferte. Toate cheltuielile vor fi plãtite din fondurile acumulate prin lichidarea activelor fondului deschis de investiţii. Plata administratorului lichidãrii se va face la termenele prevãzute în contract.
c) Subcontracte - Administratorul lichidãrii poate subcontracta cu persoane fizice sau juridice în scopul obţinerii asistenţei şi expertizei în îndeplinirea îndatoririlor şi obligaţiilor sale. Toţi aceşti subcontractori, precum şi îndatoririle sau obligaţiile lor trebuie sa fie menţionate în contractul iniţial încheiat între consiliul de încredere şi administratorul lichidãrii. Administratorul lichidãrii este rãspunzãtor pentru plata comisioanelor şi a cheltuielilor cãtre toţi subcontractorii.
ART. 67
Obligaţia fundamentalã a administratorului lichidãrii este de a acţiona în interesul deţinãtorilor de titluri de participare, astfel încît aceştia sa primeascã o valoare maxima în urma lichidãrii activelor.
ART. 68
În urma încheierii contractului descris mai sus, administratorul lichidãrii va pune imediat toate activele sub sigiliu şi va lua mãsurile necesare pentru conservarea acestor active. Administratorul lichidãrii va lua în custodie copii de pe toate înregistrãrile şi evidentele contabile referitoare la fondurile deschise de investiţii şi care sînt pãstrate la zi de cãtre societatea de administrare a investiţiilor şi de cãtre depozitar, în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
ART. 69
În decurs de 20 de zile lucrãtoare de la data încheierii contractului, administratorul lichidãrii este obligat sa întocmeascã un inventar complet al activelor şi al obligaţiilor. În timpul acestei perioade, administratorul lichidãrii va pregati un raport privind inventarierea, înaintînd copii de pe acest raport consiliului de încredere, C.N.V.M. şi comitetului deţinãtorilor de titluri de participare, definit mai jos.
a) Raportul de inventariere - Acest raport va include, fãrã a se limita la: (i) o evaluare a tuturor activelor la valoarea lor de piata şi a obligaţiilor prezente ale fondului; (ii) o lista a tuturor deţinãtorilor de titluri de participare, numãrul şi valoarea titlurilor deţinute de fiecare anterior începerii procesului de lichidare; (iii) achiziţionarea de active de cãtre fondul deschis de investiţii şi rascumpararile efectuate de cãtre deţinãtorii de titluri de participare, într-o perioada de 45 de zile anterioarã începerii lichidãrii; şi (iv) toate cheltuielile şi plãţile efectuate în numele fondului, incluzind salariile, primele, împrumuturile, într-o perioada de 45 de zile anterioarã începerii lichidãrii.
b) Administratorul lichidãrii va revizui toatã activitatea financiarã care a fost efectuatã pe parcursul celor 45 de zile anterioare procesului de lichidare, în scopul de a determina dacã exista dovada unor acte de neglijenţa, de rea-credinţa sau ilegale. Dacã administratorul lichidãrii constata ca au existat acte de neglijenţa, de rea-credinţa sau ilegale, acesta este obligat ca, în decurs de 3 zile lucrãtoare de la data la care a fãcut constatarea, sa notifice C.N.V.M., în scris, informind-o asupra concluziei la care a ajuns. Aceasta nu exclude posibilitatea ca C.N.V.M. sa conducã în paralel o investigatie asupra acestor aspecte.
c) Comitetul deţinãtorilor de titluri de participare va include cei mai importanti deţinãtori de titluri de participare în raport cu procentul de titluri deţinute, în numãr de 20, alţii decît membrii consiliului de încredere. Comitetul deţinãtorilor de titluri de participare va fi organizat de cãtre administratorul lichidãrii în decurs de 5 zile lucrãtoare de la terminarea raportului de inventariere. Singurul scop al comitetului deţinãtorilor de titluri de participare este de a acţiona ca un organ consultativ pe lîngã consiliul de încredere şi administratorul lichidãrii, neavînd drept de vot. În consecinta, comitetul va primi o copie de pe raportul de inventariere, în momentul organizãrii sale, astfel încît acesta sa fie pe deplin informat cînd îşi îndeplineşte atribuţiile de consultant.
ART. 70
(1) În decurs de 15 zile lucrãtoare de la terminarea raportului de inventariere, administratorul lichidãrii va pregati şi întocmi planul de lichidare şi distribuţie, ale cãrui copii vor fi înaintate consiliului de încredere, C.N.V.M. şi comitetului deţinãtorilor de titluri de participare. Planul de lichidare şi distribuţie va prezenta detaliat procesul şi procedurile pentru lichidarea activelor fondului deschis de investiţii şi distribuţia ulterioara a sumelor obţinute din lichidare cãtre deţinãtorii de titluri de participare. Planul de lichidare şi distribuţie va stabili o eşalonare a datelor la care se face lichidarea activelor şi la care va avea loc distribuţia sumelor rezultate din lichidare.
(2) Contul bancar pentru lichidare - Administratorul lichidãrii şi consiliul de încredere, cu consultarea C.N.V.M., vor alege o banca româneascã, care se bucura de o buna reputaţie şi de bonitate financiarã, în scopul deschiderii unui cont pentru depozitarea sumelor provenite din lichidare. Administratorul lichidãrii şi consiliul de încredere vor exercita împreunã drepturile de operare asupra acestui cont şi, pentru orice retrageri din cont, va fi necesarã autorizarea atît din partea administratorului lichidãrii, cît şi a consiliului de încredere. Nu se permite depunerea în acest cont a altor fonduri decît a celor rezultate în urma lichidãrii.
ART. 71
Consiliul de încredere şi comitetul deţinãtorilor de titluri de participare pot adresa C.N.V.M. o sesizare scrisã cu privire la fezabilitatea şi eşalonarea în timp a planului propus, în termen de 5 zile lucrãtoare de la primirea planului de lichidare şi distribuţie. Orice sesizare scrisã înaintatã C.N.V.M. dupã expirarea perioadei respective va fi respinsã.
a) Dacã sesizarea scrisã este transmisã C.N.V.M. în termen, C.N.V.M. va avea 15 zile lucrãtoare pentru a evalua temeinicia motivelor acesteia şi pentru a face cunoscute observaţiile sale. În timpul primelor 5 zile lucrãtoare ale acestei perioade, cel care înainteazã sesizarea va transmite în scris C.N.V.M. o explicaţie cuprinzatoare asupra motivelor care l-au determinat sa ia aceasta mãsura.
b) C.N.V.M. îşi va face cunoscute observaţiile şi decizia asupra sesizãrii, în decurs de 15 zile lucrãtoare. Prin decizie, C.N.V.M. poate hotãrî:
(i) sa respingã sesizarea, acest fapt permitind administratorului lichidãrii sa recurgã la lichidare în conformitate cu planul de lichidare şi distribuţie; sau
(ii) sa oblige pe administratorul lichidãrii sa modifice planul de lichidare şi distribuţie într-un mod care va remedia lipsurile acestuia. Atunci cînd administratorul lichidãrii este obligat sa modifice planul, acesta va avea o perioada de 10 zile lucrãtoare pentru a prezenta o alta varianta a planului de lichidare şi distribuţie, pentru a fi înaintat consiliului de încredere, comitetului deţinãtorilor de titluri de participare şi C.N.V.M.
c) Criteriul în luarea deciziei - Exista o prezumptie relativã ca planul iniţial de lichidare şi distribuţie este fezabil. Persoana care înainteazã sesizarea are sarcina de a rasturna prezumptia, demonstrind în scris C.N.V.M., conform procedurii prezentate la lit. a) a prezentului articol, ca planul de lichidare şi distribuţie "nu rãspunde cel mai bine intereselor deţinãtorilor de titluri de participare, asa încît ei sa primeascã maximumul sumei ce se poate obţine în urma procedurii de lichidare a activelor". C.N.V.M. va pãstra o evidenta a observaţiilor sale referitoare la motivele care l-au determinat pe apelant sa recurgã la aceasta procedura.
ART. 72
Dupã încheierea elaborãrii planului de lichidare şi distribuţie, în cazul în care nu s-a recurs la apel în timpul permis, administratorul lichidãrii va începe punerea în aplicare a planului. Administratorul lichidãrii va finaliza lichidarea în decurs de 30 de zile lucrãtoare de la data punerii în aplicare a planului. Toate fondurile provenite din lichidarea activelor trebuie depuse în contul menţionat la art. 70 alin. (2).
a) Administratorul lichidãrii va avea obligaţia sa lichideze activele fondului deschis de investiţii la valoarea maxima oferitã de piata.
b) Administratorul lichidãrii poate solicita C.N.V.M. 30 de zile lucrãtoare, suplimentar fata de cele 30 de zile lucrãtoare menţionate la alin. (1), în care sa se procedeze la lichidarea activelor. C.N.V.M. poate aproba cererea pentru cele 30 de zile lucrãtoare suplimentare, dacã aceasta este bine intemeiata.
ART. 73
Dupã ce încheie lichidarea tuturor activelor, administratorul lichidãrii va începe procesul de distribuţie a sumelor rezultate din lichidare, în conformitate cu planul de lichidare şi distribuţie. Înaintea distribuirii acestor sume, administratorul lichidãrii, împreunã cu consiliul de încredere, va plati toate cheltuielile legate de lichidare, precum şi orice alte costuri şi datorii restante ale fondului deschis de investiţii. Administratorul lichidãrii va tine contabilitatea pentru toţi banii retrasi în acest scop din sumele obţinute în urma lichidãrii. Ulterior, administratorul lichidãrii, împreunã cu consiliul de încredere, va separa, dar nu va retrage sumele datorate administratorului lichidãrii, ca urmare a contractului menţionat la art. 66.
a) În urma lichidãrii, administratorul lichidãrii împreunã cu consiliul de încredere vor distribui sumele rezultate din vînzarea activelor deţinãtorilor de titluri de participare în decursul a 10 zile lucrãtoare de la terminarea lichidãrii. Sumele nete vor fi distribuite strict pe baza procentului deţinut de fiecare posesor de titluri de participare în valoarea activelor nete ale fondului deschis de investiţii la data începerii lichidãrii, pe baza principiului tratamentului egal, echitabil şi nediscriminatoriu al tuturor investitorilor, independent de orice alte criterii (data înregistrãrii cererii de retragere, numãrul de certificate deţinute etc.). Administratorul lichidãrii împreunã cu consiliul de încredere vor aplica metoda de distribuire, cãtre deţinãtorii de titluri de participare, a sumelor nete rezultate din lichidare. Metoda de distribuire utilizata va fi cea care a fost precizatã în planul de lichidare şi distribuţie.
b) Administratorul lichidãrii va întocmi raportul final, expunind rezultatele lichidãrii şi distribuirii sumelor rezultate din lichidarea activelor. Raportul final va fi înaintat consiliului de încredere, comitetului deţinãtorilor de titluri de participare şi C.N.V.M.
Dupã încheierea raportului final, administratorul lichidãrii şi consiliul de încredere vor efectua plãţile rãmase neachitate şi se va proceda la închiderea contului bancar.

II. CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR DE INVESTIŢII COLECTIVE ÎN VALORI MOBILIARE

CAP. 1
Constituirea societãţilor de investiţii colective în valori mobiliare
ART. 1
Sînt supuse prevederilor prezentului regulament atît societãţile de investiţii care nu îşi desfãşoarã activitatea în baza unui contract de administrare, cît şi societãţile de investiţii care sînt administrate de o societate de administrare autorizata.
ART. 2
Societãţile de investiţii care nu îşi desfãşoarã activitatea în baza unui contract de administrare trebuie sa se supunã în acelaşi timp şi prevederilor cu privire la constituirea şi funcţionarea societãţilor de administrare.

Forma şi conţinutul minim al contractului şi statutului societãţii
ART. 3
(1) Contractul şi statutul unei societãţi de investiţii colective în valori mobiliare vor fi întocmite în conformitate cu prevederile generale ale Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale şi cu prevederile speciale cuprinse în prezentul regulament.
(2) Contractul şi statutul societãţii vor cuprinde, ca prevederi speciale, urmãtoarele:
- obiectul societãţii este exclusiv şi consta în "mobilizarea resurselor financiare disponibile de la persoane fizice şi juridice şi plasarea lor în valori mobiliare";
- capitalul social subscris şi vãrsat este exclusiv în numerar;
- acţiunile emise de societatea de investiţii vor fi exclusiv în forma nominativã şi vor fi achitate integral în momentul subscripţiei;
- primii administratori ai societãţii, precum şi comitetul de direcţie al acesteia vor fi numiţi prin contractul de societate şi vor trebui sa facã dovada calificãrii lor profesionale, precum şi a calitãţilor lor (sa se bucure de o buna reputaţie în societate, sa nu aibã cazier judiciar, sa nu fi fost implicaţi niciodatã în scandaluri publice, de nici un fel);
- specificarea modalitatii de funcţionare a societãţii din punctul de vedere al administrãrii sale, respectiv dacã societatea de investiţii nu îşi va desfasura activitatea în baza unui contract de administrare sau va încheia un contract de administrare cu o societate de administrare autorizata; în acest din urma caz, trebuie sa se specifice societatea de administrare şi persoana care este imputernicita sa negocieze din partea societãţii de investiţii contractul, precum şi limitele puterilor sale;
- precizarea ca, în cazul societãţii care îşi desfãşoarã activitatea în baza unui contract de administrare, consiliul de administraţie al societãţii de investiţii va avea, în ceea ce priveşte relaţia sa cu societatea de administrare, atît drepturile şi obligaţiile date lui prin Legea nr. 31/1990, precum şi drepturile şi obligaţiile prevãzute în regulamentele C.N.V.M. pentru consiliul de încredere al fondului deschis de investiţii. În contract se vor prevedea aceste drepturi şi obligaţii speciale;
- referiri cu privire la posibilitatea, cazurile şi limitele în care societatea de investiţii poate lua cu împrumut fonduri;
- stabilirea obligativitatii încheierii unui contract de depozitare cu o societate de depozitare şi alegerea acestei societãţi prin contract de societate; în cazul în care societatea de investiţii îşi va desfasura activitatea în baza unui contract de administrare, obligativitatea încheierii contractului de depozitare revine societãţii de administrare;
- clauze care sa interzicã dobindirea sau deţinerea (individual - de cãtre asociaţi sau colectiv - ca societate) de valori mobiliare care le-ar da posibilitatea controlului efectiv sau exercitãrii unei influente materiale asupra conducerii oricãrei societãţi ale carei valori mobiliare se afla în respectivul lor portofoliu;
- clauze care sa interzicã persoanelor fizice sau juridice deţinerea a mai mult de 5% din totalul acţiunilor subscrise şi aflate în circulaţie ori al drepturilor de vot în respectiva societate de investiţii, cu excepţiile prevãzute de <>Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 şi de prezentul regulament.

Conţinutul reglementãrilor interne ale unei societãţi de investiţii colective în valori mobiliare
ART. 4
Reglementãrile interne ale unei societãţi de investiţii colective în valori mobiliare vor cuprinde urmãtoarele:
a) dispoziţii referitoare la structura organizatoricã de funcţionare a societãţii de investiţii care nu îşi desfãşoarã activitatea în baza unui contract de administrare;
b) definirea şi enumerarea obiectivelor de investiţii ale societãţii;
c) procedurile de desfãşurare a activitãţii în vederea atingerii unor asemenea obiective;
d) nivelul comisionului pe care îl va plati societãţii de administrare societatea de investiţii administratã de o societate de administrare autorizata;
e) dispoziţii referitoare la încheierea contractului de depozitare.

Procedura de autorizare a societãţii de investiţii colective în valori mobiliare
ART. 5
Înfiinţarea unei societãţi de investiţii colective în valori mobiliare este supusã autorizãrii prealabile din partea C.N.V.M.
ART. 6
(1) Autorizaţia prealabilã se elibereazã în baza unei cereri ce va fi însoţitã de documentele prevãzute la art. 7 din prezentul capitol.
(2) Cererea de autorizare a societãţii de investiţii administrate de o societate de administrare autorizata va fi întocmitã de cãtre reprezentantul legal al societãţii de administrare, iar în cazul unei societãţi de investiţii ce nu îşi desfãşoarã activitatea în baza unui contract de administrare, de cãtre reprezentantul legal al acesteia.
(3) Cererea va fi întocmitã în doua exemplare, unul dintre acestea fiind înapoiat depunatorului, cu numãrul şi data de înregistrare C.N.V.M.
ART. 7
La cererea prin care se solicita autorizaţia se vor anexa:
a) contractul şi statutul societãţii - autentificate, în original;
b) dovada varsarii, în numerar, a capitalului social minim prevãzut de Legea nr. 31/1990;
c) reglementãri interne ale societãţii - în original;
d) curriculum vitae al membrilor consiliului de administraţie şi al cenzorilor;
e) cazierul judiciar al membrilor consiliului de administraţie şi al cenzorilor;
f) contractul de administrare (dacã este cazul) dintre societatea de investiţii şi societatea de administrare autorizata de cãtre C.N.V.M. - în original; contractul de administrare va avea forma şi conţinutul minime cuprinse în anexa nr. 3 la prezentul regulament;
g) contractul dintre societatea de administrare a societãţii de investiţii şi societatea de depozitare (va fi un contract incheiat sub condiţia autorizãrii societãţii de investiţii şi va intra în vigoare la data autorizãrii acesteia);
h) în cazul societãţilor care nu îşi desfãşoarã activitatea în baza unui contract de administrare - contractul dintre ea şi societatea de depozitare (va fi un contract încheiat sub condiţia autorizãrii societãţii de investiti şi va intra în vigoare la data autorizãrii acesteia);
i) taxa de autorizare, în valoare de 300.000 lei. Taxa va fi plãtitã la casieria C.N.V.M.;
j) proiectul prospectului de oferta publica, întocmit în conformitate cu prevederile aplicabile ale Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/1995 privind oferta publica de vînzare de valori mobiliare;
k) materialul publicitar (dacã este cazul).
ART. 8
(1) C.N.V.M. va decide cu privire la cererea de autorizare prealabilã a societãţii în termen de 30 de zile de la data înregistrãrii acesteia.
(2) Orice solicitare de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial, din initiativa C.N.V.M., întrerupe termenul de 30 de zile, care reîncepe sa curgã de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificãri, depunere ce nu poate fi facuta mai tirziu de 60 de zile de la data solicitãrii informaţiilor sau modificãrilor.
ART. 9
În cazul aprobãrii cererii, C.N.V.M. va emite autorizaţia prealabilã de înfiinţare a societãţii de investiţii.
Autorizaţia se va transmite societãţii de administrare a societãţii de investiţii sau societãţii de investiţii care nu îşi desfãşoarã activitatea în baza unui contract de administrare în cel mult 24 de ore de la data semnãrii ei.
ART. 10
(1) În baza autorizaţiei prealabile emise de C.N.V.M., societatea de investiţii colective în valori mobiliare va urma procedura generalã, prevãzutã de Legea nr. 31/1990, de obţinere a personalitãţii juridice.
(2) Societatea de investiţii, dupã obţinerea personalitãţii juridice, va transmite la C.N.V.M.:
a) sentinta civilã de autorizare a infiintarii societãţii;
b) certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului;
c) codul fiscal emis de Ministerul Finanţelor;
d) certificatul de investitor strãin (dacã este cazul).
ART. 11
(1) Dupã înfiinţarea ca societate de investiţii colective în valori mobiliare şi avînd personalitate juridicã, societatea de investiţii care nu îşi desfãşoarã activitatea în baza unui contract de administrare sau societatea de administrare a societãţii de investiţii va începe procedura de majorare a capitalului social prin oferta publica, în vederea ajungerii la un capital social subscris şi integral vãrsat de 500.000.000 lei.
(2) Majoritatea capitalului se va face în baza hotãrîri adunãrii generale a actionarilor societãţii de investiţii.
(3) Acţiunile vor fi emise exclusiv în forma nominativã şi vor fi achitate integral în forma bãneascã la momentul subscripţiei.
ART. 12
(1) Oferta publica se va iniţia pe baza prospectului de emisiune de acţiuni (în forma finala), întocmit în conformitate cu prevederile Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/1995 privind oferta publica de vînzare de valori mobiliare.
(2) Prospectul va fi înaintat C.N.V.M. în 2 exemplare.
(3) C.N.V.M. va emite o decizie de autorizare a ofertei, va aviza prospectul de emisiune şi materialul publicitar.
(4) C.N.V.M. va transmite solicitantului, în termen de 24 de ore de la semnare, decizia de autorizare a ofertei, avizul prospectului, un exemplar al acestuia purtind viza C.N.V.M., precum şi avizul materialului publicitar.
ART. 13
(1) În cazul respingerii cererii de autorizare prealabilã, C.N.V.M. va emite o decizie motivatã, pe care o va transmite societãţii de administrare a societãţii de investiţii sau societãţii de investiţii care nu îşi desfãşoarã activitatea în baza unui contract de administrare în cel mult 24 de ore de la data semnãrii sale.
(2) Decizia prin care se respinge cererea de autorizare poate fi atacatã în fata curţilor de apel, în conformitate cu prevederile <>art. 17 din Legea nr. 52/1994 .

Autorizaţia definitiva. Revocarea autorizaţiei prealabile
ART. 14
Autorizaţia definitiva va fi emisã de C.N.V.M., dupã ce societatea de investiţii face dovada ca a îndeplinit condiţiile prevãzute în prezentul regulament privitor la capitalul social integral subscris şi vãrsat.
ART. 15
(1) Dovada îndeplinirii de cãtre societatea de investiţii a condiţiei enunţate în articolul de mai sus se va face printr-un certificat emis de societatea de depozitare a acesteia.
(2) Certificatul se va întocmi în doua exemplare şi trebuie depus la C.N.V.M. cel mai tirziu în cea de-a 61-a zi de la data autorizaţiei, prin grija societãţii de administrare a societãţii de investiţii sau a preşedintelui consiliului de administraţie al unei societãţi de investiţii care nu îşi desfãşoarã activitatea în baza unui contract de administrare.
(3) Dacã cea de-a 61-a zi cade într-o zi stabilitã prin lege ca nelucrãtoare, prima zi lucrãtoare dupã ziua a 61-a reprezintã termenul limita pentru depunerea certificatului.
ART. 16
În ziua urmãtoare implinirii termenului de 60 de zile, din oficiu, C.N.V.M. analizeazã documentele înregistrate pînã la acea data, conform reglementãrilor sale.
În funcţie de conţinutul dosarului şi în baza analizei fãcute, C.N.V.M. va redacta în aceeaşi zi o încheiere constatatoare a situaţiei societãţii.
ART. 17
(1) În cazul în care prin încheiere se constata îndeplinirea condiţiilor, C.N.V.M. va autoriza definitiv funcţionarea societãţii de investiţii.
(2) Autorizaţia definitiva se va transmite societãţii de administrare a societãţii de investiţii, societãţii de investiţii care nu îşi desfãşoarã activitatea în baza unui contract de administrare, în termen de 24 de ore de la semnarea acesteia.
ART. 18
În termen de 90 de zile de la data închiderii ofertei publice, societatea de investiţii va solicita în mod obligatoriu înscrierea la cota bursei a acţiunilor lor.
ART. 19
(1) În cazul în care, prin încheiere, se constata neîndeplinirea condiţiilor, C.N.V.M. va emite decizia de revocare a autorizaţiei de înfiinţare, decizie prin care va dispune, totodatã, şi luarea mãsurilor legale în vederea dizolvãrii societãţii pentru "imposibilitatea realizãrii obiectului de activitate" al acesteia.
(2) Decizia de revocare a autorizaţiei va fi motivatã şi va fi transmisã societãţii de administrare a societãţii de investiţii, societãţii de investiţii care nu îşi desfãşoarã activitatea în baza unui contract de administrare şi societãţii de depozitare, în termen de 24 de ore de la data emiterii ei.
(3) Decizia de revocare poate fi atacatã în fata curţilor de apel, în conformitate cu prevederile <>art. 17 din Legea nr. 52/1994 .
ART. 20
Societatea ce are în administrare societatea de investiţii a carei autorizaţie a fost revocatã, precum şi societatea de investiţii care nu îşi desfãşoarã activitatea în baza unui contract de administrare sînt obligate ca, în termen de 48 de ore de la primirea deciziei de revocare a autorizaţiei de înfiinţare, sa publice aceasta decizie pe cheltuiala lor, în toate mijloacele de comunicare în masa în care s-a formulat oferta publica de acţiuni şi, totodatã, sa convoace adunarea generalã a actionarilor în vederea dizolvãrii societãţii, în conformitate cu dispoziţiile legale.
ART. 21
(1) Societatea de administrare a societãţii de investiţii sau consiliul de administraţie al societãţii care nu îşi desfãşoarã activitatea în baza unui contract de administrare organizeazã, iar societatea de depozitare efectueazã, rambursarea întregii valori plãtite de subscriitori. Rambursarea se va face în termen de 15 zile de la data primirii deciziei de revocare a autorizaţiei, fãrã reţinerea nici unui comision sau a altor speze.
(2) În termen de 5 zile de la data încheierii perioadei de rambursare, societatea de administrare a societãţii de investiţii sau consiliul de administraţie al societãţii de investiţii care nu îşi desfãşoarã activitatea în baza unui contract de administrare va raporta C.N.V.M. rambursarea sumelor.

Modificãri supuse autorizãrii C.N.V.M.
ART. 22
Este supusã autorizãrii C.N.V.M. orice modificare adusã documentelor avute în vedere la emiterea autorizaţiei prealabile de înfiinţare.
ART. 23
Cererea de autorizare a modificãrii va fi însoţitã de documentele referitoare la şi pe baza cãrora aceasta se va efectua.
ART. 24
Procedura de soluţionare a cererii de cãtre C.N.V.M. este procedura prevãzutã pentru soluţionarea cererii de autorizare a infiintarii societãţii.

III. DISPOZIŢII COMUNE APLICABILE FONDURILOR DESCHISE DE INVESTIŢII ŞI SOCIETĂŢILOR DE INVESTIŢII

CAP. 1
Prospectul fondurilor deschise de investiţii şi al societãţilor de investiţii
ART. 1
Conţinutul prospectului
(1) Prospectul va avea cel puţin conţinutul minim prevãzut, pentru un prospect, în anexa nr. 1 la acest regulament.
(2) În plus fata de conţinutul stabilit în anexa nr. 1, prospectul va conţine, incluse în text, urmãtoarele:
a) în cazul unui fond deschis de investiţii, textul contractului de societate civilã, reglementãrile interne ale fondului şi contractul de administrare;
b) în cazul unei societãţi de investiţii, contractul de societate, statutul şi reglementãrile interne ale societãţii şi, dacã este cazul, contractul de administrare încheiat între societatea de investiţii şi societatea sa de administrare.
(3) Informaţiile care sînt cuprinse în contractul de societate civilã şi reglementãrile interne ale fondului pot sa nu mai fie repetate ca informaţii separate în conţinutul prospectului.
(4) Prospectul va avea, de asemenea, atasat cel mai recent raport anual sau semestrial, elaborat în conformitate cu <>art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 .
(5) Toate prospectele de oferta publica de titluri de participare vor preveni investitorii potenţiali, printr-o formula standard, tiparita pe coperta prospectului, ca:
a) investiţiile în fonduri nu sînt depozite bancare, iar bãncile, în calitatea lor de acţionar al unei societãţi de administrare sau ca membru iniţial al fondului, nu oferã nici o garanţie investitorului;
b) aprobarea prospectului de cãtre C.N.V.M. semnifica doar ca ofertantul s-a conformat obligaţiilor sale legale de publicare a informaţiilor cerute şi nu implica în nici un fel aprobarea sau aprecierea de cãtre C.N.V.M. a calitãţilor investiţiei în valorile mobiliare ce urmeazã a fi oferite;
c) fondurile comporta nu numai avantajele ce le sînt specifice, dar şi riscul nerealizarii obiectivelor, inclusiv al unor pierderi pentru investitori, veniturile atrase din investiţie, fiind, de regula, proporţionale cu riscul.
(6) Oricãrui investitor în titluri de participare i se va cere, obligatoriu, sa semneze pe formularul de subscriere ca a primit şi a citit prospectul.
ART. 2
Reguli de publicare a prospectului
(1) Prospectul va fi editat pe hirtie de buna calitate, fiecare pagina neavînd un format mai mic de A6.
(2) Caracterele folosite pentru un text vor avea cel puţin corp 10.
(3) Situaţiile financiare şi alte date statistice (sau cele ce se scriu sub forma de tabel) pot fi dactilografiate cu litere corp 8.
ART. 3
Evaluarea şi utilizarea datelor cu privire la realizari
(1) Un prospect sau un material publicitar care conţine date despre performanţele unui fond deschis de investiţii sau ale unei societãţi de investiţii va include o menţiune în care se va arata ca performanţele citate reprezintã performanţe trecute şi ca venitul din investiţii şi valoarea iniţialã a unei investiţii pot fluctua, astfel încît titlurile de participare la rãscumpãrare sau acţiunile sa valoreze mai mult sau mai puţin decît suma iniţial investitã.
(2) Dacã datele despre performanţe nu conţin toate comisioanele sau alte speze, menţiunea prevãzutã la alin. (1) trebuie sa precizeze ca realizarile nu reflecta deducerea acestora sau, dacã o reflecta, comisioanele şi spezele micşoreazã corespunzãtor realizarile citate.
(3) Orice evaluare şi enuntare a performantelor unui fond deschis de investiţii, conţinute într-un prospect sau material publicitar, se vor baza pe performanţe trecute, astfel încît:
a) sa reflecte toate elementele performantei;
b) sa conţinã rezultatul de ansamblu, asa cum este menţionat la alin. (4);
c) sa nu scoatã în evidenta, prin grafica sau caracterele utilizate, vreun element al acestei performanţe;
d) sa precizeze perioada pentru care sînt calculate performanţele şi ultima zi a acestei perioade.
(4) Referirea la performanta medie anuala se va face pe perioade de un an, 5 ani şi 10 ani.
Dacã durata de funcţionare a unui fond de investiţii sau a unei societãţi de investiţii este mai mica de un an, 5 ani sau 10 ani, este luatã în calcul perioada de funcţionare de la data autorizãrii. Referirea la performanta medie anuala:
a) va fi bazatã pe metoda de calcul prezentatã la alin. (5);
b) va tine seama de ultimul trimestru calendaristic care precede momentul prezentãrii anunţului publicitar sau al prospectului;
c) va fi prezentatã în aceeaşi forma grafica şi cu aceleaşi caractere ca şi celelalte performanţe ale fondului; şi
d) va fi prezentatã, mentionindu-se ultima zi a perioadei de un an, 5 ani sau 10 ani, sau a oricãrei alte perioade.
(5) Performanta anuala totalã se va calcula pe baza performantelor medii compuse, pe perioade de un an, 5 ani, 10 ani sau pe alte perioade permise, obtinindu-se valoarea finala de rãscumpãrare conform urmãtoarei formule:

S(1+R)n=VRF,
în care:
S = suma ipotetica investiţia iniţial - 1.000 lei;
R = rata medie anuala totalã de variatie;
n = numãrul de ani;
VRF = valoarea de rãscumpãrare finala a sumei ipotetice, investite iniţial, de 1.000 lei, la începutul unei perioade de un an, 5 ani sau 10 ani, sau al altei perioade permise.
(6) Toate datele referitoare la performanţele fondului sau ale societãţii de investiţii, conţinute în orice prospect sau material publicitar, trebuie sa fie cele mai recente date (avînd în vedere tipul fondului sau al societãţii de investiţii, precum şi mass-media prin care vor fi exprimate). Va fi considerat ca a îndeplinit aceasta prevedere orice prospect sau anunţ publicitar ce conţine date privitoare la cota totalã a profitului, dacã profitul total este cel mai recent - raportat la sfîrşitul ultimei zile calendaristice înaintea datei pentru distribuirea prospectului cãtre investitori sau înaintea depunerii anunţului pentru a fi publicat.

CAP. 2
Rapoartele periodice
ART. 4
(1) Societatea de administrare de investiţii va întocmi, va publica şi va transmite C.N.V.M., consiliului de încredere al fondului, precum şi investitorilor, rapoarte trimestriale, semestriale şi anuale privind fondurile avute în administrare. Rapoartele semestriale şi cele anuale vor fi certificate de cenzori externi independenţi.
(2) În situaţia publicãrii în presa a raportarilor periodice, acestea nu vor conţine alte informaţii decît cele cerute în rapoarte şi vor fi publicate numai la termenele prevãzute în <>art. 21 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 .
ART. 5
Rapoartele societãţilor de administrare vor cuprinde, în mod obligatoriu:
(1) În ceea ce priveşte obiectivele fondului:
* strategia urmatã de societatea de administrare pentru atingerea obiectivelor;
* o trecere în revista a activitãţilor de investiţii desfãşurate de societate în perioada de raportare, cu referire la normele în vigoare;
* schimbãrile semnificative în conţinutul prospectului în perioada la care se referã raportul;
* evoluţia valorii unitare a activului net de la constituirea fondului, evidentiind valoarea maxima şi minima;
* orice alta informaţie semnificativã care le-ar oferi investitorilor posibilitatea de a judeca în cunostinta de cauza evoluţia activitãţilor fondului în timpul acestei perioade şi rezultatul acestei activitãţi la sfîrşitul perioadei respective.
(2) Raportul cenzorului extern independent asupra activitãţii fondului şi asupra realitãţii informaţiilor prezentate în raportul societãţii de administrare.
(3) Raportul consiliului de încredere asupra activitãţii fondului.
(4) Situaţia activelor şi obligaţiilor fondului, calculate pe trimestru, semestru, an, asa cum acestea sînt descrise în anexa nr. 2 la prezentul regulament.

CAP. 3
Reguli pentru publicitate
ART. 6
Prin publicitatea unui fond de investiţii se înţelege difuzarea oricãrei informaţii, circulare, reclame, scrisori, materiale de televiziune, radio sau orice material publicitar, în scopul atragerii de investitori.
ART. 7
Difuzarea oricãrui material publicitar, de cãtre sau despre un fond de investiţii, este permisã numai şi cu condiţia ca respectivul fond sa fi fost autorizat de cãtre C.N.V.M.
ART. 8
Orice material publicitar elaborat şi distribuit pentru un fond de investiţii autorizat de C.N.V.M. va conţine numai informaţiile de mai jos, care vor fi tipãrite cu caractere de aceeaşi mãrime:
a) denumirea completa, sediul şi numãrul de telefon ale fondului de investiţii, ale societãţii de administrare şi ale societãţii de depozitare, precum şi numãrul de telefon la care pot suna persoanele interesate spre a obţine prospectul şi formularul de subscriere;
b) obiectivul fondului - va descrie tipurile de investiţii, respectiv acţiuni, obligaţiuni pe termen scurt sau lung, instrumente ale pieţei monetare sau combinatii ale acestora şi, dacã este cazul, zonele geografice în care va investi fondul.
Dacã obiectivul fondului este de a investi în mai multe domenii, atunci fondul trebuie sa declare ce procent din active va fi investit în fiecare domeniu în parte;
c) concomitent cu precizarea obiectivului fondului se va face menţionarea posibilitãţilor de risc;
d) cheltuielile anuale trecute de cãtre societatea de administrare în sarcina fondului se vor exprima ca procent din valoarea activelor nete ale fondului;
e) dacã se plãteşte comision de cãtre investitor la achiziţionarea titlurilor de participare, acesta se va exprima ca procent aplicat la suma investitã;
f) comisionul plãtit de cãtre investitor la rãscumpãrarea titlurilor de cãtre fond se va exprima ca procent aplicat la valoarea titlurilor de rãscumpãrare.
Modalitatea de rãscumpãrare trebuie sa menţioneze denumirea şi sediul persoanei juridice la care se depun cererile de rãscumpãrare şi perioada maxima de timp în care aceasta trebuie onorata;
g) dacã sînt publicate performanţe anterioare ale fondului, acestea trebuie sa precizeze perioada de timp la care se referã, sursa datelor (bilanţuri contabile, situaţii financiare trimestriale sau anuale ale fondului), precum şi adresa şi numãrul de telefon de unde se poate obţine un exemplar al acestor documente.
În acest caz, se va adauga obligatoriu urmãtoarea declaraţie: "performanţele anterioare ale fondului nu reprezintã o garanţie a realizarilor viitoare".
ART. 9
În materialele publicitare sînt interzise:
a) estimari sau pronosticuri privitoare la realizarile viitoare ale fondului;
b) comparari între realizari şi orice alte aspecte ale diferitelor fonduri;
c) utilizarea declaraţiilor investitorilor anteriori, prezenţi sau potenţiali.
ART. 10
Orice anunţuri publicitare vor mentiona categoria de risc a fondului.
ART. 11
Publicitatea prin intermediul televiziunii se va limita la menţionarea unor informaţii generale cu privire la fond, ca de exemplu: denumirea, adresa, telefonul, fãrã nici un element de natura sa influenteze decizia investitorului.
ART. 12
Publicitatea prin intermediul radio se va face în conformitate cu prevederile articolelor de mai sus referitoare la difuzarea materialelor publicitare.

CAP. 4
Calcularea valorii activelor nete ale fondurilor deschise de investiţii
ART. 13
Calculul valorii unitare a activelor nete ale unui fond deschis de investiţii se realizeazã dupã urmãtoarea relatie:

Valoarea activelor nete ale fondului
Valoarea unitarã = ---------------------------------------------------
a activelor nete Numãr total de titluri de participare în circulaţie

ART. 14
Valoarea activelor nete ale unui fond deschis de investiţii se calculeazã prin scãderea obligaţiilor din valoarea totalã a activelor:

Valoarea activelor Valoarea totalã Valoarea
nete ale fondului = a activelor fondului - obligaţiilor

ART. 15
Numãrul de titluri de participare aflate în circulaţie se stabileşte ca diferenţa între numãrul de titluri emise şi numãrul de titluri rãscumpãrate.
ART. 16
Valoarea totalã a activelor fondului se calculeazã, zilnic, insumindu-se:
a) totalitatea valorilor mobiliare din portofoliu (acţiuni, obligaţiuni, instrumente financiare ale administraţiei publice centrale şi locale, instrumente financiare derivate, instrumente financiare încadrate de C.N.V.M. în aceasta categorie);
b) disponibilul din contul curent prin însumarea la soldul zilnic al contului a dobinzii de cont curent de la ultimul varsamint efectuat de banca;
c) depozitele bancare, la valoarea fiecãrui depozit, adaugindu-se dobinda cuvenitã de la constituirea depozitului pînã la data efectuãrii calculului;
d) numerarul din casa;
e) valoarea altor active calificate de C.N.V.M. ca echivalente ale valorilor mobiliare;
f) valoarea altor active reprezentate de titluri calificate de C.N.V.M. ca instrumente de investiţii ale fondurilor (certificate de depozit, bonuri de tezaur etc.).
ART. 17
Pentru valorile mobiliare menţionate la art. 16 lit. a) şi e), valoarea se stabileşte astfel:
a) pentru cele cotate la bursa - cea mai mica dintre urmãtoarele doua marimi: preţul mediu ponderat al valorii mobiliare respective la ultima şedinţa în care au fost tranzacţionate şi preţul de închidere din cadrul aceleiaşi şedinţe, cu condiţia ca preţul de închidere sa rezulte din tranzacţionarea a cel puţin 0,5% din valorile totale ale emitentului de acelaşi tip şi clasa, aflate în circulaţie. În situaţia în care aceasta cerinta cantitativã nu este îndeplinitã, valoarea de piata este data de preţul mediu ponderat al valorii mobiliare respective;
b) pentru valorile mobiliare încã neînscrise la cota bursei de valori sau netranzactionate pe alte pieţe reglementate şi supravegheate de C.N.V.M., valoarea se stabileşte conform "Metodologiei de evaluare rapida a societãţilor comerciale pe baza unui raport de evaluare simplificat", publicatã în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 264 din 14 noiembrie 1995 (anexa nr. 2);
c) în cazul obligaţiunilor şi instrumentelor financiare calificate de C.N.V.M. ca valori mobiliare, la valoarea de achiziţie se adauga diferenţa dintre valoarea de realizare (valoarea ce urmeazã a se incasa la scadenta titlului) şi cea de achizitionare, împãrţitã la numãrul de zile existente între momentul de achizitionare şi cel de realizare. În cazul încasãrilor periodice aferente acestor titluri, se ia în considerare valoarea urmãtoarei încasãri, diminuata proporţional cu numãrul de zile pînã la încasare.
ART. 18
(1) Pentru activele prevãzute la art. 16 lit. f), valoarea acestora se înregistreazã la costul de achiziţie plus venitul aferent pînã la data scadentei sau a realizãrii acestora.
(2) În cazul în care, la termenul stabilit nu se încaseazã una dintre plãţile legate de valoarea acestor active, valoarea acesteia se considera egala cu zero, în cazul calculãrii valorii activului net, pînã la momentul la care plãţile devin curente.
ART. 19
Înregistrarea în portofoliu a valorilor mobiliare se face cu menţinerea metodei de înregistrare (FIFO, LIFO etc.).
ART. 20
Obligaţiile unui fond sînt:
a) cheltuieli de emisiune şi de publicitate;
b) cheltuieli de audit legal şi contabil;
c) cheltuieli pentru funcţionarea consiliului de încredere;
d) cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate societãţii de administrare;
e) cheltuieli pentru plata comisioanelor datorate societãţii de depozitare;
f) cheltuieli cu comisioane datorate societãţii de intermediere de valori mobiliare;
g) cheltuieli cu dobinzi, în cazul situaţiei prevãzute la <>art. 11 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 ;
h) alte cheltuieli aprobate de C.N.V.M.
ART. 21
Obligaţiile unui fond se înregistreazã zilnic, volumul fiind stabilit dupã cum urmeazã:
a) durata totalã de decontare este stabilitã de societatea de administrare astfel încît sa nu existe variatii semnificative în valoare (în cazul costurilor legate de emisiune şi publicitate, care sînt suportate împreunã cu societatea de administrare, al cheltuielilor de audit şi al altor cheltuieli excepţionale);
b) cheltuielile sînt planificate lunar, înregistrate zilnic în calculul valorii activului net şi reglate la sfîrşitul lunii (cheltuieli de administrare, cheltuieli de depozitare);
c) cheltuielile sînt estimate zilnic, înregistrate şi reglate periodic la efectiv (cheltuieli de emisiune şi publicitate, alte comisioane decît cele descrise mai sus).
ART. 22
Preţul de emisiune este preţul plãtit de investitor şi este format din valoarea unitarã a activului net la care se adauga comisionul de cumpãrare (dacã este cazul).
ART. 23
Preţul de rãscumpãrare este preţul care i se cuvine investitorului la retragerea din fond şi este format din valoarea unitarã a activului net din ziua anterioarã depunerii cererii de rãscumpãrare din care se scade comisionul de rãscumpãrare (dacã este cazul).
ART. 24
Depozitarul va stabili zilnic valoarea activelor nete ale unui fond deschis de investiţii.
ART. 25
Societãţile de administrare vor transmite sãptãmînal la C.N.V.M. structura de portofoliu, valoarea activelor nete ale fondului şi valoarea unitarã a activului net.
ART. 26
Publicarea valorii unitare a activului net se va face cel puţin o data pe saptamina.

CAP. 5
Deţinerea în exces de titluri de participare într-un fond deschis de investiţii sau de acţiuni într-o societate de investiţii
ART. 27
Cazuri de interzicere a vinzarii de titluri de participare sau de acţiuni
(1) Dacã în orice moment al perioadei urmãtoare implinirii unui an de la data autorizãrii fondului o societate de depozitare a unui fond deschis de investiţii primeşte o cerere de cumpãrare de titluri de participare care ar oferi cumpãrãtorului mai mult de 5% din titlurile aflate în circulaţie ale respectivului fond, atunci depozitara va informa cumpãrãtorul într-un termen de 5 zile despre un astfel de eveniment şi va cere acestuia:
a) sa rascumpere, în termen de 15 zile de la data primirii notificãrii, titlurile care reprezintã depãşirea limitei de 5%;
b) sa anuleze operaţiunea pentru partea de detineri de titluri care depãşeşte limita de 5% .
Preţul de vînzare a titlurilor va fi cel din ziua în care a fost facuta oferta iniţialã.
Dacã cumpãrãtorul nu rãspunde, societatea de depozitare va anula cererea de cumpãrare pentru partea care depãşeşte limita de 5% şi va returna banii depusi de cumpãrãtor.
(2) Cînd societatea de depozitare a unei societãţi de investiţii va determina ca, din cumpãrarea unor acţiuni ale respectivei societãţi, sa rezulte deţinerea de cãtre cumpãrãtor a mai mult de 5% din acţiunile în circulaţie ale respectivei societãţi de investiţii. Dacã din tranzacţie ar rezulta deţinerea de cãtre cumpãrãtor a mai mult de 5% din acţiunile societãţii de investiţii, societatea va notifica acest fapt cumpãrãtorului şi îi va solicita ca în termen de 15 zile de la primirea notificãrii sa vinda partea de acţiuni care excede limita de 5% .
ART. 28
Exceptare de la interzicerea deţinerii în exces de titluri de participare într-un fond deschis sau de acţiuni într-o societate de investiţii, ca rezultat al unor evenimente speciale
(1) În perioada de un an de la data autorizãrii fondului, atît membrilor iniţiali cît şi oricãrui alt investitor în respectivul fond le este permisã deţinerea de titluri de participare într-o cota mai mare de 5% .
(2) Detinerile de titluri de participare sau de acţiuni dobîndite prin succesiune sau fuziune sînt exceptate de la prevederile art. 27, cu condiţia ca detinerile ce depãşesc 5% sa fie reduse în termen de un an de la dobîndire.
(3) Dovada dobîndirii de titluri sau acţiuni într-unul dintre modurile arãtate la alin. (2) va fi prezentatã societãţii de depozitare, dacã este cazul.
ART. 29
Un investitor (persoana fizica sau juridicã, inclusiv persoane implicate) poate deţine mai mult de 5% din titlurile de participare într-un fond deschis de investiţii, în urmãtoarele cazuri:
a) a dobîndit titlurile în primul an de funcţionare a fondului;
b) deţinerea a intervenit ca rezultat al rascumpararilor de cãtre alţi investitori.
În aceste condiţii, societatea de depozitare va notifica investitorului şi nu va permite acestuia sa achizitioneze titluri adiţionale atît timp cît deţinerea continua sa depãşeascã limita de 5% .

CAP. 6
Administrarea portofoliului. Standarde de revizuire a administrãrii portofoliului
ART. 30
Diversificarea prudenta a portofoliului
Politica de investiţii şi scopurile acestei politici, stabilite în regulile interne ale unui fond deschis de investiţii sau ale unei societãţi de investiţii şi prevãzute în prospect, vor fi mãsuri de evaluare la un nivel adecvat a diversificãrii portofoliului.
ART. 31
Acumularea excesiva de risc
Acumulare excesiva de risc va fi consideratã ca fiind existenta unui risc în exces fata de cel prevãzut în prospect (calculat conform formulei de calcul stabilite în prezentul capitol).
ART. 32
Riscul la care sînt supuse fondurile deschise de investiţii se compune din urmãtoarele doua marimi:
a) riscul sistematic (nediversificabil) influentat de factori ca: evoluţia generalã a economiei naţionale, riscul modificãrii dobinzii de piata, riscul modificãrii puterii de cumpãrare (intensitatea procesului inflationist), riscul ratei de schimb valutar etc.;
b) riscul nesistematic (diversificabil) influentat de factori ca: riscul de plasament, riscul de management, riscul financiar etc.
ART. 33
(1) Societãţile de administrare vor mentiona, pentru fiecare investiţie din portofoliul fondului administrat, factorul de risc, ţinînd seama de urmãtoarea clasificare:
0. factor de risc 0 - numerar, disponibil în cont, titluri de stat (obligaţiuni şi bonuri de tezaur garantate de Guvernul României);
1. factor de risc scãzut - depozite bancare, certificate de depozit (cu condiţia diversificãrii prudente) şi obligaţiuni municipale.
NOTA: absenta diversificãrii şi bonitatea instituţiilor bancare pot antrena încadrarea acestor investiţii într-o categorie superioarã de risc. Pentru societãţile bancare aflate sub supravegherea Bãncii Naţionale a României va fi menţionatã clasificarea de risc ridicat;
2. factor de risc intermediar - obligaţiuni ale unor societãţi comerciale deschise, garantate cu garanţii specifice;
3. factor de risc mediu - valori mobiliare tranzacţionate pe pieţe supravegheate;
4. factor de risc ridicat - valori mobiliare emise de societãţi deschise, netranzactionate încã pe o piata supravegheatã;
5. factor de risc foarte ridicat - acţiuni şi obligaţiuni ale societãţilor închise şi alte active necalificate de C.N.V.M. ca instrumente de investiţii (pentru fondurile care au la aceasta data investiţii în asemenea active).
(2) Fondurile deschise de investiţii vor calcula, în funcţie de structura portofoliului şi pe baza mediei aritmetice ponderate, în conformitate cu alin. (1), o mãsura comparativa a riscului între fonduri, în funcţie de plasamentele fiecãruia. Media aritmetica ponderatã a fondului respectiv va fi clasificata în una dintre urmãtoarele categorii:
a) risc scãzut - între 0-2;
b) risc mediu - între 2-3;
c) risc ridicat - între 4-5;
d) risc foarte ridicat - 5.
(3) Factorul de risc al diferitelor categorii de active, precum şi categoria de risc a fondului se menţioneazã în rapoartele periodice şi în materialele publicitare.
(4) Mãsura comparativa a riscului fondului se calculeazã lunar, iar schimbarea categoriei de risc conform clasificarii de la alin. (2) va fi transmisã la C.N.V.M. şi publicatã în presa.

TIPURI DE INVESTIŢII AUTORIZATE
ART. 34
Fondurile deschise de investitii şi societãţile de investiţii pot dobîndi şi deţine investiţii numai în:
1. valori mobiliare înregistrate la C.N.V.M. pe baza faptului ca acestea au fost distribuite printr-o oferta publica, dovedind ca astfel de valori mobiliare au fost înscrise la cota unei burse de valori ori sînt tranzacţionate pe alte pieţe supravegheate de C.N.V.M.;
2. valori mobiliare dobîndite pe piata primara sau pe piata noilor emisiuni, în termen de 90 de zile de la data emisiunii acestora, cît timp cererea lor de înscriere la cota bursei a fost anterioarã unei astfel de dobindiri şi cu condiţia ca înscrierea la cota sa fie obţinutã în termen de 180 de zile de la data emisiunii;
3. valori mobiliare neînscrise la cota bursei de valori, care nu sînt tranzacţionate pe alte pieţe supravegheate, în sensul alin. (1) al prezentului articol, supuse însã limitarilor prevãzute la <>art. 27 lit. d) şi e) din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 ;
4. titluri de valoare ale societãţilor persoane juridice romane (cecul, cambia, biletul la ordin etc.), numai dacã sînt îndeplinite cumulativ urmãtoarele condiţii:
a) titlurile de valoare enumerate mai sus sa fie emise în condiţiile prevãzute de legea romana şi de regulamentele C.N.V.M.;
b) nici un titlu de valoare sa nu depãşeascã 1% din activele fondului sau ale societãţii;
c) valoarea totalã a acestor titluri sa nu depãşeascã 30% din activele fondului sau ale societãţii;
d) nici un titlu de valoare sa nu depãşeascã scadenta de 90 de zile;
e) toate titlurile de valoare sa fie garantate;
f) sa nu fie acceptat nici un titlu de valoare al unei societãţi în care fondul, societatea de investiţii, societatea lor de administrare sau o persoana afiliatã lor are o participare directa sau indirecta mai mare de 5%;
5. instrumente de credit emise de administraţia publica centrala şi localã cu o perioada de scadenta mai mare de 60 de zile;
6. certificate de depozit emise de o banca autorizata de Banca Nationala a României, cu o data de scadenta mai mare de 60 de zile;
7. numerar şi alte active lichide:
a) depozite la vedere;
b) certificate de depozit la o banca autorizata de Banca Nationala a României sa îşi desfãşoare activitatea pe teritoriul României, cu o scadenta mai mica de 60 de zile;
c) instrumente de credit emise de administraţia publica centrala şi localã, cu o perioada de scadenta mai mica de 60 de zile.
ART. 35
În scopul asigurãrii lichiditatii, fondurile vor menţine minimum 30% din valoarea totalã a activelor în numerar şi alte active lichide (mobilizabile în 15 zile). În categoria alte active lichide se încadreazã depozitele bancare şi certificatele de depozit cu condiţia diversificãrii prudente a acestora.
ART. 36
Societãţile de administrare nu au dreptul ca în contul fondului sa acorde împrumuturi sau sa acţioneze ca garant în numele unor terţe pãrţi şi nici sa investeasca în titluri sau active ce nu au fost calificate de C.N.V.M. ca instrumente de investiţii.

CERINŢE DE DIVERSIFICARE A PORTOFOLIULUI
ART. 37
Exercitarea dreptului de preemptiune
(1) Dacã din exercitarea dreptului de preemptiune asupra majorãrilor de capital al societãţilor cãtre care este îndreptatã investiţia fondului deschis de investiţii sau a societãţii de investiţii va rezulta o deţinere ce depãşeşte limitele stabilite la <>art. 27 lit. a) şi c) din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 cu maximum 50%, societatea de administrare a fondului sau a societãţii de investiţii, sau societatea de investiţii care se autoadministreaza va notifica C.N.V.M. existenta acestei situaţii în termen de 15 zile de la exercitarea dreptului de preemptiune, respectiv:
a) data cînd dreptul de preemptiune a fost exercitat; şi
b) mãrimea procentului cu care deţinerea de titluri depãşeşte limitele legale.
(2) Societatea de administrare de investiţii sau societatea de investiţii care se autoadministreaza va înştiinţa C.N.V.M. la data cînd limita statutara a fost restabilita, dar nu mai tirziu de 180 de zile de la prima zi a depãşirii acesteia.
ART. 38
Proceduri de exceptare de la prevederile <>art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 .
(1) Societatea de administrare şi societatea de investiţii care se autoadministreaza pot solicita o exceptare de la prevederile <>art. 27 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 prin depunerea la C.N.V.M. a unei cereri în acest sens, care:
a) sa arate motivele care justifica cererea;
b) sa arate durata pentru care exceptarea este cerutã, durata care nu va trebui sa depãşeascã 180 de zile de la data initierii activitãţii de investiţii; şi
c) sa arate ca deţinerea în exces nu va fi folositã pentru controlul sau exercitarea unei influente materiale asupra conducerii societãţilor de investiţii.
(2) Societatea de administrare şi societatea de investiţii care nu îşi desfãşoarã activitatea în baza unui contract de administrare pot cere pentru un fond deschis de investiţii sau o societate de investiţii o exceptare de la prevederile <>art. 30 lit. b) din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 prin depunerea la C.N.V.M. a unei astfel de cereri, care:
a) sa arate piata sau sectorul de piata specific investiţiei;
b) sa arate motivele pentru care o astfel de investiţie este singurul acces legal valabil pentru piata prevãzutã la lit. a);
c) sa arate ca nici o investiţie, pentru care se solicita exceptare, nu ar conduce la sau nu ar implica, direct sau indirect, detineri reciproce la oricare emitent de acest fel; şi
d) sa arate ca nici un comision de administrare sau alte speze nu vor aparea ca urmare a detinerilor obţinute ca urmare a acestei exceptari.
(3) C.N.V.M. va aproba sau va respinge cererile de exceptare solicitate, în termen de 30 de zile de la primirea lor, şi va notifica imediat solicitantului.

CAP. 7
Comportamentul persoanelor afiliate
Tranzacţii ale persoanelor afiliate fondului deschis de investiţii sau societãţii de investiţii
ART. 39
Tranzacţii interzise
Societatea de investiţii care se autoadministreaza şi societatea de administrare, operind în numele ei şi în numele unui fond deschis de investiţii sau al unei societãţi de investiţii pe care o administreazã, nu poate:
a) sa vinda valori mobiliare sau alta proprietate cãtre o parte afiliatã fondului deschis de investiţii sau societãţii de investiţii; persoana afiliatã poate cumpara titluri de participare sau acţiuni într-un fond sau într-o societate de investiţii pînã la limita permisã de lege;
b) sa achizitioneze valori mobiliare sau alta forma de proprietate de la o persoana afiliatã fondului deschis de investiţii sau societãţii de investiţii;
c) sa acorde împrumuturi, valori sau alte forme de proprietate unei persoane afiliate fondului deschis de investiţii sau societãţii de investiţii;
d) sa primeascã împrumuturi, valori sau alte forme de proprietate de la o persoana afiliatã fondului deschis de investiţii sau societãţii de investiţii;
e) sa încheie nici o tranzacţie în urma cãreia o persoana afiliatã fondului deschis de investiţii sau societãţii de investiţii va primi un comision sau alta compensaţie pentru facilitarea achiziţionãrii sau vinzarii de cãtre fondul deschis de investiţii sau cãtre societatea de investiţii a valorilor mobiliare sau altor proprietãţi;
f) sa permitã nici unei entitãţi juridice controlate de fondul deschis de investiţii sau de societatea de investiţii sa desfãşoare vreuna dintre activitãţile descrise la lit. a)-e) de mai sus.
ART. 40
Exceptari
O societate de investiţii care se autoadministreaza sau o societate de administrare functionind în numele sau sau în numele unui fond deschis de investiţii, sau al unei societãţi de investiţii, în limitele legale, poate:
a) sa vinda unei persoane afiliate fondului deschis de investiţii sau societãţii de investiţii, în aceleaşi condiţii oferite celorlalţi cumpãrãtori, valori mobiliare al cãror emitent este fondul deschis de investiţii sau societatea de investiţii;
b) sa achizitioneze de la o persoana afiliatã valori mobiliare emise în cadrul unei oferte publice;
c) sa achizitioneze bunuri sau sa închirieze spaţii de la o persoana afiliatã, la preţul pieţei;
d) sa imprumute, în condiţiile legii, de la o persoana afiliatã, care este o banca.

Tranzacţii cu valori mobiliare ale persoanelor afiliate sau ale persoanelor de acces
ART. 41
Folosirea informaţiilor
Este interzisã folosirea de cãtre o persoana afiliatã a unui fond deschis de investiţii sau a unei societãţi de investiţii sau de cãtre o persoana de acces a informaţiilor confidenţiale despre fond sau despre societate, în beneficiul sau.
ART. 42
Tranzacţii interzise
(1) Este interzis persoanei afiliate sau persoanei de acces a unui fond deschis de investiţii sau a unei societãţi de investiţii ca, pentru o valoare mobiliarã sau alt activ în care o astfel de persoana are un interes, sa permitã executarea unui ordin pentru cumpãrarea sau vînzarea de valori mobiliare sau optiuni în aceste valori, cînd o astfel de persoana afiliatã sau de acces are informaţii confidenţiale, nepublice cu privire la tranzacţia iminenta a unui pachet întreg de valori mobiliare sau optiuni, înainte ca aceasta informaţie sa fie data publicitãţii.
(2) Este interzis unei persoane afiliate sau unei persoane de acces a unei societãţi de administrare de investiţii, unui fond deschis de investiţii sau unei societãţi de investiţii sa furnizeze în orice mod informaţii confidenţiale cu privire la tranzacţia iminenta a unui pachet întreg de valori mobiliare cãtre orice alta persoana care nu este autorizata sa detina astfel de informaţie, înainte ca informaţia cu privire la tranzacţia iminenta a unui pachet întreg de valori mobiliare sa fie data publicitãţii.
(3) Informaţia despre o tranzacţie va fi consideratã ca fiind data publicitãţii cînd a fost transmisã prin serviciile de ştiri sau printr-o linie rapida de comunicaţii ale bursei de valori sau ale altei pieţe organizate supravegheatã de cãtre C.N.V.M.
ART. 43
Cerinţe de raportare
(1) Fiecare persoana afiliatã sau persoana care are acces la informaţii în legatura cu achiziţionarea sau vînzarea de valori mobiliare sau alte instrumente financiare ale unui fond deschis de investiţii sau ale unei societãţi de investiţii va raporta societãţii de administrare sau unei societãţi de investiţii care nu îşi desfãşoarã activitatea în baza unui contract de administrare informaţiile descrise la alin. (2) în legatura cu tranzacţiile cu fiecare valoare mobiliarã în care o astfel de persoana are sau dobîndeşte prin tranzacţie orice avantaj direct sau indirect în valori mobiliare sau instrumente financiare.
(2) Raportarea ce trebuie întocmitã va fi facuta nu mai tirziu de 10 zile de la terminarea trimestrului calendaristic în care tranzacţia la care se referã raportarea a fost efectuatã şi va conţine urmãtoarele informaţii:
a) data tranzacţiei, titlul, numãrul valorilor mobiliare şi valoarea de cumpãrare a fiecãrei valori implicate;
b) natura tranzacţiei (de exemplu: cumpãrare, vînzare sau alte tipuri de achiziţie sau dispoziţie);
c) preţul de cumpãrare sau de vînzare la care s-a efectuat tranzacţia;
d) numele societãţii de valori mobiliare prin care s-a efectuat tranzacţia.
(3) Fiecare societate de administrare de investiţii şi societate de investiţii care nu îşi desfãşoarã activitatea în baza unui contract de administrare, cãtre care trebuie sa se facã raportarea prevãzutã la alin. (1), va pãstra la sediul sau principal urmãtoarele:
a) o copie de pe fiecare raportare întocmitã va fi pastrata pentru o perioada de cel puţin 5 ani de la data încheierii anului fiscal (în primii 2 ani va fi pastrata într-un loc uşor accesibil);
b) o lista, pastrata într-un loc accesibil, a tuturor persoanelor cãrora li se cere sau li s-a cerut în ultimii 5 ani sa întocmeascã astfel de raportari.

IV. CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR DE ADMINISTRARE DE INVESTIŢII

CAP. 1
Activitatea de administrare a fondurilor deschise de investiţii şi a societãţilor de investiţii
ART. 1
(1) Activitatea de administrare a fondurilor deschise de investiţii şi a societãţilor de investiţii care funcţioneazã în baza unui contract de administrare, constituite în conformitate cu prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 24/1993 , aprobatã prin <>Legea nr. 83/1994 , se realizeazã numai de societãţi de administrare a investiţiilor, constituite şi functionind în conformitate cu prevederile prezentului regulament.
(2) Administrarea de investiţii se realizeazã sub controlul şi supravegherea C.N.V.M.
(3) Administrarea se realizeazã ca o activitate de sine stãtãtoare şi independenta de orice alta activitate.
ART. 2
Activitatea de administrare de investiţii şi activitãţile adiacente şi auxiliare acesteia se desfãşoarã în baza unui contract de administrare ce trebuie sa conţinã cel puţin elementele prevãzute în anexa nr. 3.

CAP. 2
Constituirea societãţilor de administrare de investiţii
ART. 3
Societãţile de administrare de investiţii se constituie şi se înregistreazã ca societãţi pe acţiuni în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, ale <>Ordonanţei Guvernului nr. 24/1993 şi ale prezentului regulament.
ART. 4
În orice act, scrisoare sau publicaţie emanind de la societate, denumirea societãţii va fi însoţitã de menţiunea "societate de administrare de investiţii" şi de numãrul autorizaţiei C.N.V.M.
ART. 5
Societãţile de administrare de investiţii au ca obiect exclusiv de activitate: administrarea fondurilor deschise de investiţii şi a societãţilor de investiţii şi activitãţi auxiliare şi adiacente activitãţii de administrare.
ART. 6
(1) Obiectul de activitate poate fi completat cu alte activitãţi, calificate ulterior de cãtre C.N.V.M. ca fiind activitãţi auxiliare şi adiacente activitãţii de administrare.
(2) Completarea obiectului de activitate cu alte activitãţi trebuie autorizata de C.N.V.M. înainte de a fi înregistratã la Registrul comerţului.
ART. 7
(1) Capitalul social al unei societãţi de administrare de investiţii, integral subscris şi vãrsat la momentul constituirii societãţii, va fi de minimum 200.000.000 lei, în numerar.
(2) Acţiunile emise de societatea de administrare sînt nominative şi se achitã integral la data subscrierii.
ART. 8
Deţinerea de acţiuni la societãţile de administrare de investiţii este supusã restrictiilor prevãzute în articolele de mai jos.
ART. 9
Societãţile bancare pot deţine în societãţi de administrare de investiţii pînã la limita a 20% din capitalul subscris şi integral vãrsat al unei societãţi de administrare, cu condiţia ca:
a) totalul detinerilor de acţiuni într-o societate de administrare ale instituţiilor reglementate de Legea nr. 33/1991, împreunã, sa nu depãşeascã 40% din capitalul social al unei societãţi de administrare;
b) nici o societate financiarã reglementatã de Legea nr. 33/1991 sa nu detina - direct sau indirect - acţiuni la mai mult de o societate de administrare de investiţii.
ART. 10
O societate de administrare, membrii consiliului sau de administraţie şi ai conducerii executive, inclusiv persoanele implicate nu pot deţine acţiuni ale unei/unor alte societãţi de administrare de investiţii.
ART. 11
Actionarii care deţin 5% sau mai mult din capitalul social al unei societãţi de administrare, inclusiv persoanele implicate nu pot deţine acţiuni ale unei/unor alte societãţi de administrare de investiţii.
ART. 12
Într-o societate de administrare nu poate deţine acţiuni societatea care îndeplineşte funcţii de depozitare pentru fondurile deschise de investiţii şi/sau pentru societãţile de investiţii aflate în administrarea respectivei societãţi de administrare. Nu pot deţine acţiuni ale societãţii de administrare nici membrii consiliului de administraţie şi ai conducerii executive ale societãţii de depozitare, persoanele implicate sau deţinãtorii a 5% sau mai mult din capitalul social al respectivei societãţi de depozitare.
ART. 13
Într-o societate de administrare, o societate de valori mobiliare, membrii consiliului sau de administraţie, ai conducerii executive, precum şi agenţii ei de valori mobiliare nu pot deţine mai mult de 5% din capitalul social.
ART. 14
Membrii consiliului de administraţie sînt, în toate cazurile, persoane fizice. Fiecare administrator va trebui sa depunã o garanţie ce nu poate fi mai mica decît valoarea a 20 de acţiuni sau dublul remuneraţiei lunare.
ART. 15
Persoanele alese în consiliul de administraţie trebuie sa îndeplineascã condiţiile prevãzute de Legea nr. 31/1990 şi sa nu fie membre în alt consiliu de administraţie al unei alte societãţi de administrare.
ART. 16
Nu pot îndeplini funcţii de conducere într-o societate de administrare: membrii consiliului de administraţie al unei societãţi de depozitare, ai conducerii sale executive, deţinãtorii a 5% sau mai mult din capitalul social al acelei societãţi de depozitare, inclusiv persoanele implicate.
ART. 17
Nu pot deţine funcţii de conducere într-o societate de administrare: membrii consiliului de administraţie al unei societãţi de valori mobiliare, ai conducerii sale executive, deţinãtorii a 5% sau mai mult din acţiunile unei societãţi de valori mobiliare, inclusiv persoanele implicate.
ART. 18
Comisia de cenzori se constituie în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990.
ART. 19
(1) Comisia de cenzori are dreptul sa convoace adunarea generalã a actionarilor ori de cîte ori considera necesar.
(2) Comisia de cenzori este obligatã sa sesizeze C.N.V.M. asupra oricãror încãlcãri ale prevederilor legii, ale reglementãrilor C.N.V.M., a documentelor de constituire, reglementãrilor interne.

CAP. 3
Reglementãri interne
ART. 20
Activitatea societãţii de administrare se desfãşoarã în baza şi în conformitate cu reglementãrile sale interne. Reglementãrile interne ale societãţii de administrare se întocmesc de cãtre consiliul de administraţie şi se adopta în prima adunare generalã a actionarilor.
ART. 21
Reglementãrile interne sînt supuse autorizãrii C.N.V.M.
ART. 22
Reglementãrile interne trebuie sa prevadã cel puţin urmãtoarele elemente:
a) structura organizatoricã a societãţii;
b) atribuţiile, competentele şi responsabilitatea fiecãrui compartiment al structurii organizatorice;
c) reguli şi proceduri pentru desfãşurarea activitãţii fiecãrui compartiment al structurii organizatorice;
d) reguli de etica a angajaţilor societãţii de administrare, din care sa reiasã modalitatea în care se va acţiona pentru a preveni încãlcarea de cãtre aceştia a prevederilor legii şi ale prezentului regulament.

CAP. 4
Autorizarea societãţilor de administrare de investiţii
Procedura de autorizare
ART. 23
Înfiinţarea şi funcţionarea societãţilor de administrare este supusã autorizãrii C.N.V.M.
ART. 24
Pentru a se infiinta ca societãţi de administrare, acestea vor solicita C.N.V.M. autorizaţia prealabilã.
ART. 25
Autorizaţia prealabilã se elibereazã în baza unei cereri, ce va fi însoţitã de urmãtoarele documente:
a) contractul de societate şi statutul - autentificate;
b) dovada varsarii capitalului social;
c) documente privind sediul social;
d) curriculum vitae al administratorilor şi cenzorilor;
e) cazierul judiciar al administratorilor şi al cenzorilor;
f) dovada depunerii garanţiei.
Cererea va fi întocmitã în doua exemplare, unul dintre acestea fiind înapoiat depunatorului, cu numãrul şi data de înregistrare.
ART. 26
(1) C.N.V.M. va soluţiona cererea de autorizare a infiintarii societãţii, în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia.
(2) Orice solicitare de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial, din initiativa C.N.V.M., întrerupe termenul de 30 de zile, care reîncepe sa curgã de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificãri, depunere care nu poate fi facuta mai tirziu de 60 de zile de la data solicitãrii informaţiilor sau modificãrilor.
ART. 27
(1) În cazul aprobãrii cererii, C.N.V.M. va emite decizia de autorizare prealabilã a societãţii de administrare.
(2) Decizia de autorizare prealabilã se va transmite societãţii de administrare în cel mai tirziu 24 de ore de la data semnãrii ei.
ART. 28
În cazul respingerii cererii, C.N.V.M. va emite o decizie motivatã pe care o va transmite societãţii de administrare în cel tirziu 24 de ore de la data semnãrii ei.
Decizia prin care se respinge cererea de autorizare poate fi atacatã în fata curţilor de apel, în conformitate cu prevederile <>art. 17 din Legea nr. 52/1994 .
ART. 29
În baza autorizaţiei prealabile emise de C.N.V.M., societatea de administrare va urma procedura generalã, prevãzutã de Legea nr. 31/1990, de obţinere a personalitãţii juridice.
ART. 30
Societãţile de administrare, constituite şi înregistrate ca societãţi comerciale conform prevederilor Legii nr. 31/1990, pot începe activitatea numai dupã obţinerea autorizaţiei de funcţionare emise de C.N.V.M.
ART. 31
La cererea prin care se solicita autorizaţia de funcţionare se vor anexa:
a) sentinta judecãtoreascã prin care se autorizeaza înfiinţarea societãţii şi se dispune înregistrarea acesteia - cu menţiunea "definitiva" - în original;
b) certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului şi codul fiscal - copie;
c) reglementãrile interne - în original;
d) certificat de investitor strãin (dacã este cazul).
ART. 32
Procedura de soluţionare a cererii este cea deschisã în prezentul capitol.

Modificãri supuse autorizãrii C.N.V.M.
ART. 33
Orice modificare adusã documentelor avute în vedere la emiterea autorizaţiilor de înfiinţare şi de funcţionare a societãţii de administrare este supusã autorizãrii C.N.V.M. Cererea de autorizare a modificãrii va fi însoţitã de documentele referitoare la şi pe baza cãrora aceasta se va efectua.
ART. 34
C.N.V.M. este în drept sa ceara adoptarea de modificãri la documentele supuse autorizãrii sau care conditioneaza emiterea autorizaţiei, potrivit legii.
ART. 35
Modificãrile cerute de C.N.V.M. sînt obligatorii.
ART. 36
Procedura de autorizare a modificãrilor de cãtre C.N.V.M. este cea descrisã în prezentul capitol.

Retragerea autorizaţiei
ART. 37
C.N.V.M. este în drept sa retragã autorizaţiile emise, dacã societãţile de administrare de investiţii nu respecta dispoziţiile legale şi/sau reglementãrile C.N.V.M. privind activitãţile unei societãţi de administrare.
ART. 38
Retragerea autorizaţiei se dispune prin decizie a C.N.V.M., motivatã.
În decizie se desemneazã societatea de administrare care va prelua şi va executa - cu caracter temporar - contractele de administrare ale societãţii cãreia i s-a retras autorizaţia.
ART. 39
Decizia de retragere a autorizaţiei se comunica societãţii de administrare, precum şi consiliului de încredere al fondului administrat de aceasta şi/sau consiliului de administraţie al societãţii de investiţii - în scris şi sub confirmare de primire - în termen de 24 de ore de la semnare.
ART. 40
Adunarea generalã a investitorilor/actionarilor va decide cu privire la acceptarea unei noi societãţi de administrare şi la încheierea în acest sens a unui nou contract de administrare.
ART. 41
Decizia de retragere a autorizaţiei se publica în Monitorul Oficial al României şi poate fi atacatã în condiţiile legii.

Efectele retragerii autorizaţiei. Obligaţiile societãţii de administrare de investiţii
ART. 42
Pe data comunicãrii deciziei de retragere a autorizaţiei, societatea de administrare de investiţii:
a) înceteazã orice activitãţi de administrare pentru fondurile deschise de investiţii şi/sau societãţile de investiţii aflate în administrarea sa;
b) convoacã adunarea generalã a actionarilor proprii, care va decide asupra viitorului societãţii;
c) începe transferul administrãrii fondului şi/sau societãţii de investiţii cãtre societatea de administrare desemnatã. Transferul trebuie sa se încheie în cel mult 10 zile de la data începerii lui.
ART. 43
(1) În termen de 30 de zile de la retragerea autorizaţiei, societatea de administrare de investiţii elaboreazã şi comunica fondului sau societãţii de investiţii avute în administrare, precum şi C.N.V.M., un raport de încetare a activitãţii şi de transferare a atribuţiilor.
(2) Raportul va avea conţinutul şi anexele prevãzute pentru raportul anual al fondului sau al societãţii de investiţii avute în administrare.

CAP. 5
Prevederi speciale privind societãţile de administrare de investiţii existente şi care funcţioneazã la data prezentului regulament
ART. 44
Se supun prevederilor prezentului regulament societãţile de administrare:
a) existente şi care funcţioneazã la data prezentului regulament;
b) care sînt în curs de autorizare.
ART. 45
Societãţile de administrare existente şi functionind la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament sînt obligate ca, în termen de 6 luni:
a) sa-şi adapteze documentele de constituire şi funcţionare, precum şi activitatea la prevederile prezentului regulament;
b) sa solicite autorizarea modificãrilor necesare şi sa depunã cererile şi documentaţia necesarã în acest sens.
ART. 46
(1) Autorizarea societãţilor de administrare de investiţii, care sînt în curs de autorizare, se face - în mod excepţional - în termen de 45 zile de la data depunerii cererii.
(2) Societãţilor de administrare aflate în situaţia prevãzutã la art. 44 şi care nu dau curs obligaţiilor instituite prin art. 45 sau 46 în termenul prevãzut li se retrage autorizaţia de funcţionare sau nu li se acorda, dupã caz.

V. CONSTITUIREA ŞI FUNCŢIONAREA SOCIETĂŢILOR DE DEPOZITARE

CAP. 1
Constituirea societãţilor de depozitare
ART. 1
(1) Societãţile de depozitare se constituie ca societãţi pe acţiuni, în conformitate cu dispoziţiile generale ale Legii nr. 31/1990 şi cu prevederile speciale ale prezentului regulament.
(2) Contractul şi statutul societãţii vor cuprinde, ca prevederi speciale, urmãtoarele:
a) obiectul de activitate al societãţii este exclusiv şi consta în desfãşurarea de activitãţi de depozitare, asa cum sînt descrise acestea la <>art. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 şi în prezentul regulament;
b) capitalul minim subscris va fi de 2 miliarde lei. La constituire capitalul social vãrsat nu va putea fi mai mic de 50% din capitalul subscris. Capitalul social subscris trebuie vãrsat integral în termen de pînã la un an de la data înregistrãrii societãţii la Registrul comerţului;
c) valoarea bunurilor reprezentind aport în natura în societate şi modul de evaluare. Aportul în natura la constituirea capitalului social va consta numai în bunuri necesare îndeplinirii obiectului de activitate al societãţii;
d) capitalul va fi format dintr-un singur fel de acţiuni emise exclusiv în forma nominativã;
e) primii administratori ai societãţii, precum şi comitetul de direcţie al acesteia vor fi numiţi prin contractul de societate şi vor trebui sa facã dovada calificarilor lor profesionale, precum şi a calitãţilor lor personale (sa se bucure de o buna reputaţie în societate, sa nu aibã cazier judiciar, sa nu fi fost implicaţi niciodatã în scandaluri publice de nici un fel). Garanţia ce trebuie depusa de administratori nu va putea fi mai mica decît valoarea a 20 de acţiuni sau dublul remuneraţiei lunare;
f) clauze care sa interzicã membrilor consiliului de administraţie, comitetului de direcţie, actionarilor ce deţin 5% sau mai mult din capitalul subscris şi vãrsat (inclusiv persoanelor implicate) deţinerea de acţiuni sau poziţii echivalente într-o societate de administrare de investiţii fata de care societatea îndeplineşte funcţii de depozitare;
g) clauze care sa permitã sau sa interzicã, dupã caz, transferarea parţialã sau integrala a unei pãrţi din activele fondurilor depozitate sau funcţiilor societãţii de depozitare cãtre terţe persoane juridice calificate.
ART. 2
În vederea infiintarii lor ca societãţi comerciale conform prevederilor Legii nr. 31/1990, societãţile de depozitare vor solicita C.N.V.M. autorizaţia prealabilã.
ART. 3
(1) Autorizaţia prealabilã se elibereazã în baza unei cereri ce va fi însoţitã de documentele prevãzute în prezentul regulament.
(2) Cererea de autorizare prealabilã a societãţii de depozitare va fi semnatã de cãtre reprezentantul legal al acesteia.
(3) Cererea va fi întocmitã în doua exemplare, unul dintre acestea fiind înapoiat depunatorului, cu numãrul şi data de înregistrare la C.N.V.M.
(4) La cererea prin care se solicita autorizaţia se vor anexa:
a) contractul şi statutul societãţii - autentificate, în original;
b) dovada varsarii a cel puţin 50% din minimul capitalului social prevãzut de prezentul regulament;
c) curriculum vitae al administratorilor şi al cenzorilor;
d) cazierul judiciar al administratorilor şi al cenzorilor;
e) taxa de autorizare, în valoare de 300.000 lei. Taxa va fi plãtitã la casieria C.N.V.M.
ART. 4
(1) C.N.V.M. va soluţiona cererea de autorizare a infiintarii societãţii, în termen de 30 de zile de la data primirii acesteia.
(2) Orice solicitare de informaţii suplimentare sau de modificare a documentelor prezentate iniţial, din initiativa C.N.V.M., întrerupe termenul de 30 de zile, care reîncepe sa curgã de la data depunerii respectivelor informaţii sau modificãri, depunere care nu poate fi facuta mai tirziu de 60 de zile de la data solicitãrii informaţiilor sau modificãrilor.
ART. 5
(1) În cazul aprobãrii cererii, C.N.V.M. va emite decizia de autorizare prealabilã a societãţii de depozitare.
(2) Decizia de autorizare prealabilã se va transmite societãţii de depozitare în cel tirziu 24 de ore de la data semnãrii ei.
ART. 6
În cazul respingerii cererii, C.N.V.M. va emite o decizie motivatã pe care o va transmite societãţii de depozitare în cel tirziu 24 de ore de la data semnãrii ei.
Decizia prin care se respinge cererea de autorizare poate fi atacatã în fata curţilor de apel, în conformitate cu prevederile <>art. 17 din Legea nr. 52/1994 .
ART. 7
În baza autorizaţiei prealabile emise de C.N.V.M., societatea de depozitare va urma procedura generalã prevãzutã de Legea nr. 31/1990, pentru obţinerea personalitãţii juridice.
ART. 8
(1) O data înfiinţate ca persoane juridice, societãţile de depozitare vor solicita C.N.V.M. autorizaţia de funcţionare.
(2) În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, societatea de depozitare va anexa la cerere:
a) certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului - copie;
b) sentinta judecãtoreascã - copie legalizatã;
c) un regulament de organizare a societãţii în care vor fi incluse: denumirile, structura şi funcţiile departamentelor operative ale societãţii, precum şi curriculum vitae al directorilor respectivelor departamente;
d) procedurile de securitate şi control care sa permitã pãstrarea în siguranta a tuturor activelor respectivelor fonduri şi societãţi de investiţii;
e) asigurare impotriva riscului pieirii (din orice motiv) a activelor; asigurarea va fi încheiatã cu o societate de asigurãri autorizata sa îşi desfãşoare activitatea în România;
f) acte doveditoare ale sediului (sediul trebuie sa fie adecvat desfãşurãrii activitãţii specifice de depozitare);
g) acte doveditoare ale patrimoniului societãţii (societatea trebuie sa facã dovada capacitãţii tehnice şi a echipamentelor de care dispune şi care îi dau posibilitatea desfãşurãrii în bune condiţii a activitãţilor specifice).
ART. 9
În baza analizei documentelor enumerate mai sus, C.N.V.M. va emite autorizaţia de funcţionare a societãţii de depozitare, urmînd procedura descrisã în prezentul capitol.
ART. 10
(1) Societãţile pe acţiuni înfiinţate înaintea intrãrii în vigoare a prezentului regulament pot desfasura activitãţi de depozitare în sensul prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 24/1993 şi ale prezentului regulament, în baza autorizãrii C.N.V.M. şi cu condiţia modificãrii obiectului de activitate şi înregistrãrii modificãrii la Registrul comerţului.
(2) Autorizaţia prealabilã se va solicita înainte de înregistrarea modificãrii obiectului de activitate şi se va emite pe baza unei cereri însoţite de urmãtoarele documente:
a) actul adiţional la contractul şi statutul societãţii, prin care obiectul de activitate se modifica în sensul prevederilor <>Ordonanţei Guvernului nr. 24/1993 şi ale prezentului regulament - autentificat, original;
b) certificatul de înmatriculare la Registrul comerţului;
c) dovada capitalului social în valoare de minimum 2 miliarde lei;
d) curriculum vitae al administratorilor şi al cenzorilor;
e) cazierul judiciar al administratorilor şi al cenzorilor;
f) taxa de autorizare în valoare de 300.000 lei. Taxa va fi plãtitã la casieria C.N.V.M.
(3) Procedura de autorizare este cea prevãzutã în prezentul capitol.
ART. 11
Dupã înregistrarea modificãrii obiectului de activitate, societãţile vor solicita C.N.V.M. autorizaţia de funcţionare. În vederea obţinerii autorizaţiei de funcţionare, societatea de depozitare va anexa la cerere documentele prevãzute la art. 8, precum şi o copie de pe cererea de înscriere de menţiuni la Registrul comerţului.
ART. 12
(1) Instituţiile financiare ce desfãşoarã activitãţi în temeiul Legii nr. 33/1991, care doresc sa exercite funcţiile unei societãţi de depozitare, vor depune la C.N.V.M. o cerere în vederea obţinerii autorizaţiei prealabile, cerere la care se vor ataşa urmãtoarele documente:
a) dovada autorizãrii lor ca bãnci;
b) actul adiţional de completare a obiectului lor de activitate - autentificat, în original.
(2) Dupã obţinerea avizului Bãncii Naţionale a României de completare a obiectului de activitate şi dupã înregistrarea modificãrii la Registrul comerţului, bãncile vor solicita C.N.V.M. autorizarea functionarii lor ca societãţi de depozitare şi vor depune, în vederea obţinerii autorizaţiei:
a) cererea de înscriere de menţiuni la Registrul comerţului;
b) un program de mãsuri ce descrie departamentele, spaţiile, personalul şi dotarea tehnica, alocate de cãtre banca în care se desfãşoarã activitatea de depozitare descrisã în <>art. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 şi în prezentul regulament.
(3) Procedura de autorizare este cea descrisã în prezentul capitol.

Modificãri supuse autorizãrii C.N.V.M.
ART. 13
Orice modificare adusã documentelor avute în vedere la emiterea autorizaţiilor de înfiinţare şi de funcţionare a societãţii de depozitare este supusã autorizãrii de cãtre C.N.V.M.
ART. 14
Cererea de autorizare a modificãrii va fi însoţitã de documentele referitoare la şi pe baza cãrora aceasta se va efectua.
ART. 15
Procedura de soluţionare a cererii de cãtre C.N.V.M. este procedura cuprinsã în prezentul capitol.
ART. 16
Dacã modificãrile aduse documentelor sînt supuse înregistrãrii la Registrul comerţului, dovada înregistrãrii va fi depusa la C.N.V.M. în cel mai tirziu 10 zile de la data obţinerii ei.

Transferul funcţiilor şi al activelor de cãtre societatea de depozitare
ART. 17
(1) O societate de depozitare poate transfera sau delega cãtre orice alta terta parte pe deplin calificatã activele şi/sau activitãţile de depozitare cu privire la un fond deschis sau societate de investiţii, cu prevederea ca alegerea unei asemenea societãţi de depozitare substitutive nu va elibera societatea de depozitare de responsabilitãţile sau obligaţiile ce îi revin conform acestui regulament.
(2) Prin terta parte calificatã se înţelege orice alta entitate juridicã care a fost în prealabil autorizata de cãtre C.N.V.M. sa desfãşoare activitate de societate de depozitare.
ART. 18
Orice astfel de transfer sau delegare stabilitã la art. 17 trebuie sa fie încheiatã printr-un contract scris, iar o copie trebuie trimisa societãţii de administrare de investiţii, consiliului de încredere al fondului/consiliului de administraţie al societãţii de investiţii care se autoadministreaza şi C.N.V.M.
ART. 19
Contractul de depozitare dintre societatea de administrare sau societatea de investiţii care se autoadministreaza şi societatea de depozitare trebuie sa cuprindã dispoziţii cu privire la:
a) condiţiile în care societatea de depozitare poate transfera, parţial sau integral, unei terţe pãrţi calificate activele sau funcţiile sale;
b) condiţiile şi limitele în care rãspunderea fiecãreia dintre ele este antrenata.
ART. 20
Convenţiile dintre societãţile de depozitare şi societãţile de administrare se încheie în forma scrisã şi trebuie:
a) sa respecte prevederile <>Ordonanţei Guvernului nr. 24/1993 şi ale prezentului regulament;
b) sa stabileascã un mandat pentru societatea de depozitare în vederea conservãrii şi protejãrii activelor fondului sau ale societãţii;
c) sa prevadã ca activele aflate la societatea de depozitare nu vor fi utilizate drept garanţie în favoarea societãţii de depozitare sau a unei alte persoane ce ar pretinde o astfel de garanţie prin intermediul societãţii de depozitare.
ART. 21
Activitãţile stabilite la <>art. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 vor fi desfãşurate în numele fondurilor deschise sau ale societãţilor de investiţii numai de cãtre societãţi de depozitare pe deplin autorizate de cãtre C.N.V.M., dupã cum este stabilit în prezentul regulament.
ART. 22
(1) Dacã societatea de administrare indica societãţii de depozitare transferarea activelor, aceasta are obligaţia sa protejeze şi sa transfere cãtre noua societate de depozitare activele fondului deschis sau ale societãţii de investiţii pentru care acţioneazã ca societate de depozitare.
(2) Societatea de depozitare nu va fi responsabilã pentru activele care nu i-au fost transferate.

CAP. 2
Activitãţi de depozitare
Primirea şi pãstrarea activelor
ART. 23
(1) Societatea de depozitare a unui fond deschis de investiţii sau a unei societãţi de investiţii va deţine fizic activele fondului sau ale societãţii, cu excepţia acelor active deţinute de alte entitãţi juridice conform prezentului regulament.
(2) Societatea de depozitare are obligaţia sa depoziteze valorile mobiliare şi titlurile echivalente, în condiţii de deplina siguranta, la o societate a carei funcţionare este supravegheatã de instituţii autorizate ale statului.
Aceasta prevedere se va aplica valorilor mobiliare în tranzit, aflate în legatura cu vînzarea, schimbul, rãscumpãrarea, scadenta, exercitarea de drepturi de garanţie în conformitate cu schimbãrile valorilor mobiliare sau cu alte tranzacţii necesare sau specifice în decursul normal al activitãţii cu privire la administrarea de valori mobiliare.
(3) Valorile mobiliare şi alte titluri echivalente vor fi depozitate separat pentru fiecare entitate şi vor fi marcate în asa fel, încît, dupã o inspecţie şi dupã o examinare a registrelor de depozitare, sa fie identificate ca proprietatea fondului deschis de investiţii sau a societãţii de investiţii. Separarea şi marcarea valorilor mobiliare şi a titlurilor echivalente pot fi fãcute prin separarea lor în containere diferite, purtind numele fondului de investiţii sau al societãţii de investiţii sau prin atasarea de etichete.
(4) Dacã valorile mobiliare care sînt active ale unui fond deschis de investiţii sau ale unei societãţi de investiţii exista într-o forma dematerializatã, evidentiate şi transferate într-un registru independent al actionarilor, o societate de depozitare poate tine evidenta valorilor unui fond de investiţii sau ale unei societãţi de investiţii într-un astfel de registru, cu prevederea ca astfel de valori mobiliare sa fie deţinute într-un cont al societãţii de depozitare în beneficiul fondului de investiţii sau al societãţii de investiţii şi sa nu includã active ale societãţii de depozitare.
(5) Societatea de depozitare constituie conturi bancare separate în numele fiecãrui fond deschis de investiţii sau al societãţii de investiţii pentru care deţine active, în care va pãstra tot numerarul primit pentru fiecare fond sau societate. Banii vor fi depozitati şi retrasi de societatea de depozitare numai în baza funcţiilor sale de societate de depozitare.
ART. 24
Societatea de depozitare înregistreazã, verifica, monitorizeazã şi controleazã toate activele pe care le deţine în numele fondului deschis de investiţii sau al societãţii de investiţii.
ART. 25
Societatea de depozitare colecteazã toate veniturile în legatura cu activele deţinute în numele unui fond deschis de investiţii şi al societãţii de investiţii şi le crediteaza în contul fondului sau al societãţii de investiţii.
ART. 26
Societatea de depozitare primeşte sumele rezultate din vînzarea titlurilor de participare într-un fond deschis de investiţii şi crediteaza contul fondului.
ART. 27
Societatea de depozitare primeşte sumele rezultate din vînzarea de acţiuni ale unei societãţi de investiţii şi le crediteaza în contul societãţii de investiţii.

Relaţia cu societatea de administrare de investiţii
ART. 28
Societatea de depozitare primeşte copii de pe toate contractele cu privire la achiziţionarea, vînzarea, deţinerea şi/sau transferul de acţiuni fãcute de o societate de administrare în numele unui fond deschis de investiţii şi/sau al unei societãţi de investiţii.
ART. 29
(1) Societatea de depozitare va informa societatea de administrare despre orice act sau fapt relevant pentru activitatea fondurilor deschise de investiţii şi/sau a societãţilor de investiţii aflate în administrare.
(2) Societatea de depozitare va transmite prompt societãţii de administrare toate materialele scrise, primite de la emitentii de valori mobiliare, aflate în portofoliul fondului de investiţii sau societãţii de investiţii. Societatea de depozitare va solicita societãţii de administrare, atunci cînd este cazul, instrucţiuni cu privire la reprezentarea în adunarea generalã a emitentilor respectivi.
(3) Societatea de depozitare trebuie sa furnizeze societãţii de administrare copii de pe materialele primite de la registrul independent al actionarilor cu privire la valorile mobiliare deţinute de fondurile deschise de investiţii şi/sau de societãţile de investiţii.
ART. 30
Societatea de depozitare va fi informatã în scris de cãtre societatea de administrare despre toate schimbãrile relevante cu privire la conducerea, organizarea şi funcţionarea societãţii de administrare, precum şi cu privire la operaţiunile clienţilor fondului deschis de investiţii şi/sau ai societãţii de investiţii.

Prelucrarea şi evidenta titlurilor de participare
ART. 31
Activitatea de evidenta a titlurilor de participare, desfasurata de o societate de depozitare, consta în:
a) menţinerea de registre separate cu privire la titlurile de participare într-un fond deschis de investiţii;
b) menţinerea de conturi separate pentru fiecare deţinãtor de titluri;
c) anularea titlurilor de participare ca rezultat al rascumpararilor, prin:
1. anularea certificatelor pentru titluri de participare în forma nominativã;
2. retragerea titlurilor din conturile deţinãtorilor de titluri;
d) verificarea numãrului de titluri de participare aflate în circulaţie;
e) efectuarea plãţilor la rãscumpãrarea titlurilor de participare, conform instrucţiunilor primite de la societatea de administrare.
ART. 32
Societatea de depozitare va calcula zilnic valoarea activului net pentru fiecare fond de investiţii pentru care opereazã ca societate de depozitare.
Societatea de depozitare va publica valoarea activelor nete conform prevederilor prezentului regulament.

Prelucrarea şi evidenta acţiunilor societãţii de investiţii
ART. 33
(1) Societatea de depozitare a unei societãţi de investiţii va prelucra documentele de transfer pentru achiziţionarea şi vînzarea tuturor valorilor mobiliare din portofoliul societãţii de investiţii, precum şi documentele cu privire la subscrierea acţiunilor proprii societãţii de investiţii, pe durata ofertei publice, pînã la înscrierea la cota bursei.
(2) La momentul înscrierii societãţii de investiţii la cota bursei, societatea de depozitare va delega operaţiunile de decontare/depozitare sistemelor de compensare şi depozitare colectivã a valorilor mobiliare, constituite.

Eliberarea activelor
ART. 34
Societatea de depozitare va efectua plati din banii fondului deschis de investiţii sau ai societãţii de investiţii numai la primirea instrucţiunilor corespunzãtoare de la societatea de administrare şi numai în urmãtoarele cazuri:
a) pentru achiziţionarea de cãtre un fond deschis de investiţii sau de cãtre o societate de investiţii a unor valori mobiliare. Plata poate fi facuta, în avans sau la primire, pe baza instrucţiunilor pe care depozitara le primeşte;
b) pentru rãscumpãrarea titlurilor de participare la un fond deschis de investiţii;
c) pentru stingerea obligaţiilor, inclusiv plata dobinzilor, taxelor, indemnizaţiilor, comisioanelor şi a cheltuielilor operationale ale fondului deschis de investiţii sau ale societãţii de investiţii;
d) pentru distribuirea dividendelor sau a altor venituri cãtre deţinãtorii de acţiuni la o societate de investiţii sau de titluri de participare la un fond deschis de investiţii;
e) pentru orice alt scop arãtat în instrucţiunile corespunzãtoare.
ART. 35
Societatea de depozitare elibereazã valori mobiliare sau titluri echivalente din portofoliul unui fond deschis de investiţii şi/sau al unei societãţi de investiţii numai la primirea instrucţiunilor corespunzãtoare de la societatea de administrare şi numai în urmãtoarele cazuri:
a) la primirea contravalorii acestora;
b) la vînzarea unei valori mobiliare cãtre o societate de valori mobiliare (actionind ca dealer). O societate de depozitare va transfera valori ale unui fond deschis de investiţii sau ale unei societãţi de investiţii la primirea unei notificãri ca astfel de plata pentru aceste valori a fost transferata în contul fondului sau al societãţii, notificare primitã de la un registru de acţiuni şi sistem de compensare şi depozitare colectivã a valorilor mobiliare;
c) ca urmare a oricãrui plan de reorganizare, transformare, fuziune, lichidare.

CAP. 3
Activitãţi interzise
ART. 36
Societatea de depozitare nu va divulga nici un material confidenţial sau informaţii despre fondurile deschise de investiţii sau societãţile de investiţii ale cãror active le deţine, decît societãţii de administrare a acestora.
ART. 37
Societatea de depozitare nu are autoritatea sa transfere, sa ipotecheze, sa gajeze sau sa dispunã, în orice alt mod, de orice valoare mobiliarã sau titluri deţinute pentru o societate de investiţii sau un fond deschis de investiţii, cu excepţia cazului în care exista instrucţiuni corespunzãtoare ale acestor fonduri sau societãţi şi numai în contul lor.
ART. 38
Societatea de depozitare nu va desfasura nici o alta activitate decît cea de depozitare, exceptind:
a) activitãţile adiacente necesare realizãrii obiectului de activitate;
b) activitãţile permise a fi desfãşurate de cãtre instituţii financiare autorizate conform Legii nr. 33/1991.

CAP. 4
Încetarea activitãţii societãţii de depozitare
ART. 39
O societate de administrare poate schimba societatea de depozitare numai cu avizul prealabil al C.N.V.M.
ART. 40
Un contract de depozitare poate inceta prin vointa pãrţilor contractante, în urmãtoarele moduri:
a) din initiativa unei pãrţi, cu o notificare prealabilã;
b) prin acordul pãrţilor.
ART. 41
C.N.V.M. poate retrage autorizaţia pentru toate sau pentru o parte a operaţiunilor de depozitare, în urmãtoarele situaţii:
a) societatea de depozitare nu respecta prevederile legilor şi regulamentelor care guverneazã activitatea de depozitare;
b) societatea de depozitare nu respecta prevederile legilor şi regulamentelor altor autoritãţi care îi guverneazã activitatea;
c) C.N.V.M. considera ca societatea de depozitare nu mai este capabilã sa-şi îndeplineascã obiectul de activitate;
d) dacã este în interesul deţinãtorilor de titluri de participare într-un fond deschis de investiţii sau într-o societate de investiţii.
ART. 42
(1) În cazul situaţiilor prevãzute la <>art. 42 din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 , C.N.V.M. va înştiinţa imediat societatea de depozitare şi toate societãţile de administrare care au contracte de depozitare cu aceasta despre retragerea autorizaţiei. Activele tuturor fondurilor de investiţii şi ale societãţilor de investiţii deţinute de cãtre societatea de depozitare vor fi transferate cãtre societatea de depozitare succesoare, imediat ce aceasta a fost desemnatã de cãtre societatea de administrare.
(2) Fondul deschis de investiţii sau societatea de investiţii va plati societãţii de depozitare care preda orice compensaţie datoratã de la data încetãrii activitãţii pînã la transferul total al activelor cãtre societatea succesoare.

CAP. 5
Supraveghere şi audit
ART. 43
(1) Fiecare societate de depozitare va fi verificata periodic, semestrial şi anual de cenzori externi independenţi.
(2) Valorile mobiliare şi alte active deţinute de o societate de depozitare vor fi verificate la sfîrşitul fiecãrei perioade fiscale, semestriale sau anuale de cãtre un cenzor extern independent.
(3) Rezultatele verificãrii vor fi trimise la C.N.V.M. în termen de 10 zile de la data depunerii bilanţului contabil la organele abilitate de Ministerul Finanţelor.
(4) În cazul în care societatea de depozitare constata o posibila încãlcare a unei legi sau a unui regulament, are datoria sa informeze în scris C.N.V.M., cu înştiinţarea societãţii de administrare.
ART. 44
C.N.V.M. are dreptul, în orice moment, sa inspecteze toate registrele, înregistrãrile, conturile, operaţiunile şi incintele societãţilor de depozitare.

VI. RASPUNDERI ŞI SANCŢIUNI
ART. 1
Încãlcarea prevederilor prezentului regulament atrage dupã sine sancţiuni contravenţionale conform dispoziţiilor <>cap. VII din Ordonanta Guvernului nr. 24/1993 .

VII. DISPOZIŢII FINALE
ART. 1
(1) Fondurile deschise de investiţii, societãţile de administrare, societãţile de investiţii şi societãţile de depozitare care nu îşi desfãşoarã activitatea în baza unui contract de administrare, autorizate la data intrãrii în vigoare a acestui regulament, vor avea la dispoziţie 6 luni de la data începerii tranzactionarii valorilor mobiliare în sistemul RASDAQ, pentru a se alinia la prevederile prezentului regulament cu privire la structura portofoliului şi la cerinţele de capital social minim.
(2) Societãţile de administrare au la dispoziţie o perioada de 90 de zile de la data intrãrii în vigoare a prezentului regulament pentru a încheia contracte de distribuire de titluri de participare în condiţiile prevãzute de prezentul regulament. Contractul de distribuire va fi transmis la C.N.V.M. spre avizare, imediat ce a fost încheiat. Dupã perioada de 90 de zile amintita mai sus, distribuirea de titluri de participare se va face numai în condiţiile prezentului regulament.
(3) Ulterior autorizãrii unui fond deschis de investiţii sau unei societãţi de investiţii, C.N.V.M. este singura autoritate care poate excepta orice fond sau societate de la prevederile acestui regulament, dacã aceasta exceptare este în interesul deţinãtorilor de titluri de participare sau de acţiuni.
Cererea prin care se solicita exceptarea va fi depusa la C.N.V.M., va specifica tipurile de investiţii pentru care se solicita aceasta şi va fi motivatã.
C.N.V.M. va soluţiona cererea în termen de 30 de zile şi va emite o decizie motivatã.
ART. 2
Raportarile financiare ale societãţilor de investiţii, societãţilor de administrare şi ale societãţilor de depozitare vor fi trimise la C.N.V.M. în termen de 10 zile de la data depunerii lor la organele abilitate ale Ministerului Finanţelor.
ART. 3
Pe data intrãrii în vigoare a prezentului regulament, orice dispoziţie contrarã cu privire la fondurile deschise de investiţii, societãţile de investiţii, societãţile de administrare şi la societãţile de depozitare se abroga.
ART. 4
Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantã din prezentul regulament.
ART. 5
Prezentul regulament intra în vigoare la data semnãrii ordinului de cãtre preşedintele C.N.V.M.

PREŞEDINTELE COMISIEI NAŢIONALE A VALORILOR MOBILIARE,
prof. univ. dr. ŞTEFAN BOBOC

ANEXA 1

CONŢINUTUL MINIM
al prospectului fondului deschis de investiţii

1. Informaţii despre societatea de administrare a fondului deschis de investiţii
1.1. Datele de identificare a societãţii de administrare:
a) denumirea societãţii;
b) data înmatriculãrii la Registrul comerţului;
c) sediul principal al societãţii;
d) sediile eventualelor filiale sau sucursale pe care le are societatea;
e) codul fiscal;
f) durata (dacã este limitatã);
g) numele fondului sau fondurilor administrate de societatea de administrare pe care aceasta le are în administrare;
h) numãrul şi data autorizaţiei de la C.N.V.M.
1.2. Capitalul social subscris şi vãrsat de cãtre societatea de administrare.

2. Informaţii despre societatea de depozitare
2.1. Datele de identificare a societãţii de depozitare:
a) denumirea societãţii;
b) sediul principal şi sediile filialelor şi sucursalelor, dacã acestea exista.
2.2. Orice alta activitate în care societatea de depozitare se angajeazã, pe lîngã cea de depozitare.
2.3. Dacã exista entitãţi cãrora societatea de depozitare le-a transferat una sau mai multe dintre responsabilitãţile sale, prospectul va cuprinde urmãtoarele informaţii referitoare la acestea:
a) denumirea entitatii;
b) sediul principal al acesteia şi sediile sucursalelor sau filialelor, dacã acestea exista;
c) responsabilitãţile care au fost transferate.

3. Informaţii cu privire la fondurile deschise de investiţii
3.1. Identitatea fondului:
a) denumirea;
b) data infiintarii;
c) durata de existenta;
d) numele şi domiciliul membrilor iniţiali;
e) numãrul şi data autorizaţiei de la C.N.V.M.
3.2. O descriere a obiectivelor fondului, inclusiv:
a) obiectivele financiare, cum ar fi creşterea de capital, obţinerea de venit etc.;
b) politica de investiţii, dacã este specializatã în arii geografice sau sectoare industriale şi orice limitãri ale acestei politici;
c) o descriere a oricãror instrumente tehnice care ar putea fi folosite în administrarea portofoliului, cum ar fi tehnici de asigurãri impotriva riscurilor (dacã astfel de tehnici sînt autorizate de C.N.V.M.);
d) o declaraţie atestind ca toate politicile de investiţii sînt schimbate numai prin votul majoritar al deţinãtorilor de titluri de participare la un fond deschis de investiţii;
e) durata minima recomandatã a investiţiilor, bazatã pe natura fondului;
f) riscul fondului de investiţii.
3.3. O descriere a caracteristicilor unui titlu de participare într-un fond deschis de investiţii:
a) natura drepturilor conferite de un titlu;
b) mijloace de evidenta a titlului - emise în cont sau materializate;
c) caracteristicile titlului;
d) denumirea titlului;
e) datele pentru distribuirea rapoartelor periodice.
3.4. Informaţii cu privire la emiterea şi rãscumpãrarea titlurilor de participare într-un fond deschis de investiţii:
a) procedurile pentru subscrierea de titluri;
b) procedurile pentru rãscumpãrarea titlurilor;
c) circumstanţele în care emisiunea şi rãscumpãrarea de titluri pot fi suspendate de cãtre C.N.V.M.;
d) dacã fondul are o durata limitatã, data finala pentru achiziţionarea sau rãscumpãrarea de titluri.
3.5. Metode pentru determinarea valorii activelor nete ale unui titlu de participare într-un fond deschis de investiţii:
a) metoda de calculare a valorii activelor nete;
b) frecventa calculãrii valorii activelor nete;
c) mijloacele, locurile şi frecventa publicãrii valorii activelor nete;
d) valoarea iniţialã a unui titlu.
3.6. Comisioane şi alte cheltuieli:
a) comisioane suportate de investitori - comisioane de cumpãrare (dacã este cazul);
- comisioane de rãscumpãrare (dacã este cazul);
b) comisioane şi alte cheltuieli suportate de cãtre fond.
3.7. Transformarea, fuziunea, lichidarea unui fond deschis de investiţii:
a) circumstanţele în care un fond deschis de investiţii poate fuziona cu alt fond sau societate, poate fi transformat sau lichidat.

4. Prevederi diverse
Prospectul trebuie sa conţinã tipãrit într-un loc vizibil:
4.1. data întocmirii prospectului;
4.2. locul de unde se pot obţine informaţii relevante, cum ar fi: prospectul, statutul, rapoartele periodice.

ANEXA 2

Situaţia activelor şi a obligaţiilor fondului .................
la .............................
(trimestru, semestru, an)

------------------------------------------------------------------------------
| Denumirea | Începutul perioa- | Sfîrşitul perioa- |Dife-|
| elementului | dei de raportare | dei de raportare |rente|
|-------------------------------|-------------------|-------------------|-----|
| | Valoare | % | Valoare (mil. | % | Valoare | % |
| | (mil. | | lei) | | | |
| | lei) | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------|
| I. Total active: | | | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 1. Valori mobiliare | | | | | | |
| în portofoliu | | | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 2. Disponibil în | | | | | | |
| cont curent | | | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 3. Depozite bancare | | | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 4. Numerar în | | | | | | |
| casierie | | | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 5. Valoarea altor | | | | | | |
| active calificate| | | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 6. Titluri califi- | | | | | | |
| câte ca instru- | | | | | | |
| mente de inves- | | | | | | |
| titii | | | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| II. Total obligaţii:| | | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 1. Cheltuieli de | | | | | | |
| emisiune şi | | | | | | |
| publicitate | | | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 2. Cheltuieli de | | | | | | |
| audit legal şi | | | | | | |
| contabil | | | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 3. Cheltuieli pentru| | | | | | |
| funcţionarea con-| | | | | | |
| siliului de | | | | | | |
| încredere | | | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 4. Cheltuieli pentru| | | | | | |
| plata comisioane-| | | | | | |
| lor societãţii | | | | | | |
| de administrare, | | | | | | |
| din care: sume | | | | | | |
| pentru performan-| | | | | | |
| te suplimentare | | | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 5. Cheltuieli pentru| | | | | | |
| plata comisioane-| | | | | | |
| lor datorate | | | | | | |
| societãţii de | | | | | | |
| depozitare | | | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 6. Cheltuieli cu | | | | | | |
| comisioanele da- | | | | | | |
| torate societãţii| | | | | | |
| de valori | | | | | | |
| mobiliare | | | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 7. Cheltuieli cu | | | | | | |
| dobinzi (art. 11)| | | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| 8. Alte cheltuieli | | | | | | |
| aprobate | | | | | | |
|---------------------|---------|---|---------------|---|---------------|-----|
| III. Valoarea | | | | | | |
| activului net | | | | | | |
| (I-II): | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------

Situaţia valorii unitare a activului net la .........................

-----------------------------------------------------------------------------
| Denumirea elementului | Perioada | Perioada corespunzãtoare | Diferenţe |
| | curenta | a anului precedent | |
|------------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| Valoarea activului net | | | |
|------------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| Numãrul de titluri | | | |
| aflate în circulaţie | | | |
|------------------------|-------------|--------------------------|-----------|
| Valoarea unitarã a | | | |
| activului net | | | |
-----------------------------------------------------------------------------


Situaţia detaliatã a investiţiilor la .................

----------------------------------------------------------------------------
| Denumirea | | Valori mobiliare ...| Dobinzile | | |
| elementului | Emitentul |---------------------| sau divi- | | |
| | | % în cir- | % deti- | dendele | Sca- | Valoa- |
| | | culatie | nute de | aferente | denta | re |
| | | | fond | titlurilor| | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|--------|
| Total valori| | | | | | |
| mobiliare: | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|--------|
| - acţiuni | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|--------|
| - obligaţi- | | | | | | |
| uni | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|--------|
| - obligaţi- | | | | | | |
| uni de stat | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|--------|
| - titluri | | | | | | |
| derivate | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|--------|
| - alte | | | | | | |
| titluri | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|--------|
| Total depo- | | | | | | |
| zite ban- | | | | | | |
| care: | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|--------|
| - la .. luni| | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|--------|
| Total alte | | | | | | |
| active | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|--------|
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|--------|
| Total în- | | | | | | |
| strumente | | | | | | |
| de inves- | | | | | | |
| titii: | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|--------|
| - certifi- | | | | | | |
| câte de | | | | | | |
| depozit | | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------|--------|
| - bonuri | | | | | | |
| de tezaur | | | | | | |
-----------------------------------------------------------------------------


Situaţia sumelor împrumutate de fond la ..............

----------------------------------------------------------------------------
| Banca | Scopul | Suma | Scadenta | Dobinda |
| | împrumutului | | împrumutului | |
|-------------|----------------|----------|-------------------|--------------|
|-------------|----------------|----------|-------------------|--------------|
|-------------|----------------|----------|-------------------|--------------|
|-------------|----------------|----------|-------------------|--------------|
----------------------------------------------------------------------------

Situaţia deţinãtorilor a mai mult de 5% din titlurile de participare aflate în circulaţie la .....................

----------------------------------------------------------------------------
| Numele şi prenumele | Evenimentul | Data cînd a apãrut |
| Denumirea/Sediu | | evenimentul |
|------------------------------|--------------------|------------------------|
|------------------------------|--------------------|------------------------|
----------------------------------------------------------------------------

ANEXA 3

FORMA ŞI CONŢINUTUL MINIM
al contractului de administrare de investiţii

Pãrţile
- Fondul deschis de investiţii
Nr. autorizaţiei C.N.V.M. ....., reprezentat de consiliul sau de încredere, format din domnii: numele ......., prenumele ......., domiciliul .........., B.I. seria ...... nr. ..... sau
- Societatea de investiţii
Sediul social, numãrul de înmatriculare la Registrul comerţului, numãrul autorizaţiei C.N.V.M. ....., reprezentatã prin/numele ..... prenumele ......, funcţia ....., B.I. seria ...... nr. .....
În calitate de şi numit în continuare MANDANT (MANDANTA)
şi
- Societatea de administrare de investiţii, cu sediul social ......, înmatriculatã la Registrul comerţului sub nr. ....., codul fiscal ......, nr. autorizaţiei de funcţionare emise de C.N.V.M. ......
Reprezentatã prin ..... (numele, prenumele, domiciliul, funcţia, B.I. seria ........ nr. .....,)
În calitate de/şi numita în continuare MANDATARA;

1. Obiectul contractului
Mandantul încredinţeazã mandatarei, care accepta, administrarea ......
Prin administrare, în sensul prezentului contract, pãrţile înţeleg ......:
Mandantul acorda mandatarei toate puterile necesare realizãrii obiectului contractului.
Mandatara este obligatã sa respecte eventualele limitãri ce ar decurge din prevederile prezentului contract.

2. Obiectul şi obiectivul administrãrii
Administrarea poarta asupra fondului ........
Obiectivul administrãrii este .......
Pentru realizarea obiectului administrãrii, mandatara se obliga sa deschidã, sa ţinã şi sa respecte o evidenta specialã, distinctã şi adaptatã activelor administrate.

3. Durata contractului
Durata prezentului contract este de .... ani, începînd cu data (semnãrii/autorizãrii).
Durata prezentului contract se prelungeşte cu .... ani, dacã pãrţile nu-l denunta cu minimum 90 de zile înainte de data încetãrii sale.

4. Preţul contractului; modalitãţi de plata
Preţul contractului este reprezentat de comisionul de administrare şi este de .....% aplicat la ...... .
Modalitãţile de plata (convenite de pãrţi) ....... .

5. Operaţiuni autorizate
Mandatara este autorizata sa realizeze din proprie initiativa şi pe proprie rãspundere urmãtoarele operaţiuni:
Orice alte operaţiuni se realizeazã în baza unei autorizari exprese emise în scris de cãtre mandant.
Autorizarea se considera ca fiind emisã în executarea prezentului contract şi va face parte componenta din acesta.
În realizarea operaţiunilor autorizate, mandatara acţioneazã numai în interesul mandantei şi va lua toate mãsurile necesare pentru prevenirea, înlãturarea, limitarea pierderilor, precum şi pentru exercitarea şi încasarea drepturilor aferente valorilor mobiliare şi altor active din portofoliul administrat.
Mandatara comunica mandantului orice informaţii cerute de acesta şi avînd legatura cu portofoliul administrat.

6. Depozitare

7. Pierderi
Mandantul declara ca a luat cunostinta despre caracterul aleatoriu al operaţiunilor efectuate cu activele sale şi cu valorile mobiliare administrate de cãtre mandatara, precum şi despre riscurile unor asemenea operaţiuni.
Pãrţile convin ca, prin prezentul contract, nu-şi asuma obligaţii de rezultat.
Optional
Mandatara se obliga sa restituie mandantei, la expirarea mandatului, o suma de cel puţin .....
Optional
Ca urmare, pierderea maxima admisã este de .... per ..... Pierderile ce depãşesc acest nivel nu-l privesc pe mandant.

8. Rezilierea contractului
Prezentul contract înceteazã de deplin drept şi fãrã intervenţia instanţei de judecata, în cazurile prevãzute de lege şi de reglementãrile speciale privind pe oricare dintre pãrţi. Oricare dintre pãrţi poate denunta, în orice moment, prezentul contract, prin simpla scrisoare cu confirmare de primire.
Denunţarea de cãtre mandant produce efecte şi face sa curgã termenele legale de la data primirii ei de cãtre mandatara.
Denunţarea de cãtre mandatara produce efecte şi face sa curgã termenele legale din a .... zi de la data primirii ei de cãtre mandant.
Denunţarea prezentului contract de cãtre mandatara trebuie motivatã. La data stabilitã în alin. 2 şi 3 de mai sus, mandatara înceteazã orice operaţiuni de administrare; ea se va abţine de a produce prejudicii mandantului.
Pe aceeaşi data mandatara declanseaza şi îndeplineşte procedurile legale şi regulamentele pentru transferul activitãţii de administrare cãtre noua societate de administrare.

9. Modificarea contractului
Modificarea contractului se va face prin act adiţional, semnat de pãrţile contractante.

10. Responsabilitate
Mandatara rãspunde pentru orice prejudiciu produs mandantei prin:
- încãlcarea actelor normative şi/sau a reglementãrilor speciale în vigoare;
- încãlcarea reglementãrilor interne ale mandantei;
- dol;
- culpa în executarea contractului;
- neexecutarea sau executarea defectuoasã a obligaţiilor asumate prin prezentul contract.

11. Forta majorã
Forta majorã inlatura rãspunderea, dacã este comunicatã în termen de .... zile şi demonstrata în termen de .... zile - ambele de la data apariţiei.

12. Litigii
Modul de rezolvare; instanta competenta.

------------


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016