Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 20 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru masurile 211 "Sprijin pentru zona montana defavorizata", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana" si 214 "Plati de agro-mediu" din Programul national de dezvoltare rurala 2007-2013 si pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 723/2007 privind unele masuri pentru aplicarea art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a conditionarii, modularii si a sistemului integrat de gestiune si control, prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct in cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, referitor la transferul exploatatiilor agricole
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 20 din 26 ianuarie 2011  pentru aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru masurile 211 Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 20 din 26 ianuarie 2011 pentru aprobarea sistemelor de sanctiuni pentru masurile 211 "Sprijin pentru zona montana defavorizata", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decat zona montana" si 214 "Plati de agro-mediu" din Programul national de dezvoltare rurala 2007-2013 si pentru completarea Ordinului ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale nr. 723/2007 privind unele masuri pentru aplicarea art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a conditionarii, modularii si a sistemului integrat de gestiune si control, prevazute de Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct in cadrul politicii agricole comune si de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, referitor la transferul exploatatiilor agricole

EMITENT: MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 120 din 17 februarie 2011

    În conformitate cu Referatul de aprobare nr. 28.287 din 21 decembrie 2010 al Agenţiei de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit (APDRP) şi al Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã (APIA),
    în baza prevederilor:
    - Programului naţional de dezvoltare ruralã 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.837 din 16 iulie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare ruralã acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR);
    - Regulamentului (CE) nr. 1.975/2006 al Comisiei din 7 decembrie 2006 privind normele de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului în ceea ce priveşte punerea în aplicare a procedurilor de control şi a eco-condiţionalitãţii în ceea ce priveşte mãsurile de sprijin pentru dezvoltarea ruralã;
    - Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005 , (CE) nr. 247/2006 , (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 ;
    - Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1.122/2009 din 30 noiembrie 2009 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea, modularea şi sistemul integrat de administrare şi control în cadrul schemelor de ajutor direct pentru agricultori prevãzute de regulamentul respectiv, precum şi de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveşte ecocondiţionalitatea în cadrul schemei de ajutoare prevãzute pentru sectorul vitivinicol;
    - <>Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, aprobatã cu modificãri şi completãri prin <>Legea nr. 198/2006, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>Legii nr. 1/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    - <>Ordinului ministrului agriculturii, pãdurilor şi dezvoltãrii rurale nr. 243/2006 privind stabilirea mãsurilor finanţate din Fondul european agricol pentru dezvoltare ruralã, care vor fi implementate de cãtre Agenţia de Plãţi pentru Dezvoltare Ruralã şi Pescuit şi, respectiv, Agenţia de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã;
    - <>Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 723/2007 privind unele mãsuri pentru aplicarea art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a condiţionãrii, modulãrii şi a sistemului integrat de gestiune şi control, prevãzute de Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, referitor la transferul exploataţiilor agricole;
    - art. 1 din Acordul-cadru de delegare pentru implementarea mãsurilor privind plãţile compensatorii cuprinse în axa II a Programului naţional de dezvoltare ruralã 2007-2013, încheiat la data de 4 octombrie 2007 între APDRP şi APIA, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor <>art. 7 alin. (6) din Hotãrârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltãrii Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobã sistemele de sancţiuni pentru mãsurile din Programul naţional de dezvoltare ruralã 2007-2013, dupã cum urmeazã:
    1. Sistemul de sancţiuni pentru mãsurile 211 "Sprijin pentru zona montanã defavorizatã" şi 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montanã", prevãzut în anexa nr. 1;
    2. Sistemul de sancţiuni pentru mãsura 214 "Plãţi de agromediu", prevãzut în anexa nr. 2.
    ART. 2
    La articolul 1 din <>Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 723/2007 privind unele mãsuri pentru aplicarea art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a condiţionãrii, modulãrii şi a sistemului integrat de gestiune şi control, prevãzute de Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, referitor la transferul exploataţiilor agricole, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 septembrie 2007, dupã alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu urmãtorul cuprins:
    "(3) Prevederile prezentului ordin nu se aplicã mãsurilor de dezvoltare ruralã din cadrul Programului naţional de dezvoltare ruralã 2007-2013."
    ART. 3
    Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 4
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                 Ministrul agriculturii şi dezvoltãrii rurale,
                                 Valeriu Tabãrã

    Bucureşti, 26 ianuarie 2011.
    Nr. 20.


    ANEXA 1
                             SISTEMUL DE SANCŢIUNI
                pentru mãsurile 211 "Sprijin pentru zona montanã
            defavorizatã" şi 212 "Sprijin pentru zone defavorizate,
                           altele decât zona montanã"

    Sistemul de sancţiuni, aplicabil pentru cererile de platã depuse de fermieri începând cu campania 2010, se stabileşte ţinându-se cont de urmãtoarele aspecte ale neconformitãţilor constatate:
    - neglijenţa/intenţia;
    - repetiţia - presupune nerespectarea aceleiaşi norme, cerinţe sau obligaţii, în cazul în care aceasta se constatã de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani consecutivi, în condiţiile în care fermierul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare şi a avut posibilitatea, dupã caz, sã ia mãsurile necesare pentru a remedia situaţia;
    - amploarea (extinderea) - presupune cazul de nerespectare care este determinat luându-se în calcul, în special, dacã acesta are un efect rãspândit în afara fermei respective sau dacã se limiteazã la ferma respectivã;
    - gravitatea - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de importanţa consecinţelor acestuia, ţinându-se seama de obiectivele cerinţei sau normei respective;
    - persistenţa - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de durata pe parcursul cãreia se manifestã efectele acestuia sau de posibilitatea de a pune capãt acestor efecte prin mijloace rezonabile.
    Calculul sumei de platã şi al sancţiunilor de reducere şi excludere se efectueazã ţinându-se cont de degresivitatea sprijinului financiar la nivel de mãsurã şi categorie de zonã defavorizatã, conform fişelor tehnice ale mãsurilor 211 şi 212 din Programul naţional de dezvoltare ruralã 2007-2013 (PNDR).
    Existã 5 categorii de sancţiuni, care se aplicã în urmãtoarea ordine:
    A. sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor;
    B. sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate;
    C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de platã;
    D. sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor;
    E. sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalitãţii.
    Fermierul nu va fi sancţionat în cazurile de forţã majorã şi în circumstanţe excepţionale, şi anume:
    - decesul fermierului;
    - incapacitatea profesionalã de lungã duratã a fermierului;
    - exproprierea unei pãrţi importante a exploataţiei, dacã aceasta nu a fost previzionatã la data la care angajamentul a fost semnat;
    - o catastrofã naturalã de proporţii care afecteazã grav suprafeţele agricole ale exploataţiei.

    A. Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor
    a) Dacã diferenţa dintre suprafaţa declaratã pentru platã şi suprafaţa determinatã este mai micã sau egalã cu 0,1 hectare, suprafaţa determinatã va fi consideratã egalã cu suprafaţa declaratã. Acest paragraf nu se aplicã în cazul în care diferenţa reprezintã mai mult de 20% din suprafaţa totalã declaratã pentru platã.
    b) Dacã suprafaţa declaratã pentru platã depãşeşte suprafaţa determinatã cu un procent mai mare de 3% din suprafaţa determinatã sau 2 hectare, dar mai mic sau egal cu 20% din suprafaţa determinatã, plata se calculeazã pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate.
    c) Dacã suprafaţa declaratã pentru platã depãşeşte suprafaţa determinatã cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinatã, pentru anul în cauzã nu se acordã nicio platã.
    d) Dacã suprafaţa declaratã pentru platã depãşeşte suprafaţa determinatã cu un procent mai mare de 50% din suprafaţa determinatã, fermierul este exclus de la platã şi, în plus, acesta este sancţionat pânã la o valoare egalã cu valoarea corespunzãtoare diferenţei dintre suprafaţa declaratã şi suprafaţã determinatã.
    e) Dacã suprafaţa declaratã pentru platã depãşeşte suprafaţa determinatã cu un procent mai mare de 0,5% din suprafaţa determinatã sau 1 hectar, ca urmare a neregulilor comise intenţionat, fermierul este exclus de la platã pentru anul respectiv pe mãsura respectivã.
    f) Dacã suprafaţa declaratã pentru platã depãşeşte suprafaţa determinatã cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinatã, ca urmare a neregulilor comise intenţionat, fermierul este exclus de la platã şi, în plus, acesta este sancţionat pânã la o valoare egalã cu valoarea corespunzãtoare diferenţei dintre suprafaţa declaratã şi suprafaţa determinatã.
    Sumele rezultate din sancţiunile prevãzute la lit. d)-f) se vor reţine din plãţile care urmeazã sã fie efectuate în cadrul oricãrei mãsuri de ajutor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare ruralã acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR) sau al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005 , (CE) nr. 247/2006 , (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 , la care fermierul în cauzã are dreptul pe baza cererilor de platã depuse pe parcursul celor 3 ani calendaristici ulteriori anului în care s-a constatat neregula.
    În cazul în care suma nu poate fi reţinutã în întregime din plãţile aferente celor 3 ani, soldul rãmas se anuleazã.
    În cazul în care se identificã douã nereguli pentru aceeaşi exploataţie (de exemplu, procentul de depãşire este cuprins între 20% şi 50% şi supradeclararea suprafeţelor din cadrul exploataţiei a fost realizatã din intenţie), se va aplica sancţiunea cea mai mare dintre cele douã sancţiuni aferente neregulilor constatate.

    B. Sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate ┌────────────────────────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────┐
 │ Criterii de eligibilitate │ Indicator │ Sancţiune │
 │ │[modalitatea de control*)] │ │
 ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │Suprafaţa minimã agricolã │Control vizual/Sistemul │Nu se permite primirea anga-│
 │utilizatã este de 1 ha. │integrat de administrare şi │jamentului şi/sau a cererii │
 │ │control - Integrated │de platã./Este exclus de la │
 │ │Administration and Control │platã aplicantul care nu │
 │ │System (IACS)/Vizitã pe teren│îndeplineşte acest criteriu.│
 │ │(în cazul includerii în │ │
 │ │eşantion pentru mãsurarea │ │
 │ │suprafeţelor) │ │
 ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │Parcela minimã solicitatã │Control vizual/IACS/Vizitã pe│Nu se permite primirea anga-│
 │pentru platã este de minimum│teren (în cazul includerii în│jamentului şi/sau a cererii │
 │0,3 ha. (În cazul viilor, │eşantion pentru mãsurarea │de platã./Este exclusã de la│
 │livezilor, culturilor de ha-│suprafeţelor) │platã parcela care nu înde- │
 │mei, pepinierelor pomicole, │ │plineşte acest criteriu. │
 │pepinierelor viticole şi ar-│ │ │
 │buştilor fructiferi, supra- │ │ │
 │faţa minimã a parcelelor │ │ │
 │trebuie sã fie de cel puţin │ │ │
 │0,1 ha.) │ │ │
 ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │Semnarea şi menţinerea anga-│Control vizual în primul an/ │Nu se permite primirea cere-│
 │jamentului privind continui-│Vizitã pe teren pe toatã pe- │rii de platã dacã nu a fost │
 │tatea activitãţii agricole │rioada angajamentului (în │semnat angajamentul./Se ex- │
 │pe o perioadã de 5 ani de la│cazul includerii în eşantion)│clude de la platã fermierul │
 │data efectuãrii primei plãţi│ │care nu îşi menţine angaja- │
 │aferente acestei mãsuri. │ │mentul pe 5 ani. │
 ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │Utilizarea în comun de cãtre│Control vizual/IACS/Vizitã pe│Este exclusã de la platã su-│
 │mai mulţi fermieri a pãşuni-│teren (în cazul includerii în│prafaţa pe care nu se înde- │
 │lor comunale. │eşantion) │plineşte acest criteriu. Nu │
 │ │ │se permite primirea angaja- │
 │ │ │mentului în primul an, dacã │
 │ │ │prin excluderea suprafeţelor│
 │ │ │care nu îndeplinesc acest │
 │ │ │criteriu exploataţia devine │
 │ │ │neeligibilã. Se aplicã o │
 │ │ │sancţiune de 3% din suma │
 │ │ │rãmasã. │
 ├────────────────────────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────┤
 │Utilizarea în comun a pãşu- │Control vizual/IACS/Vizitã pe│Se permite primirea angaja- │
 │nilor aferente unor forme │teren (în cazul includerii în│mentului doar pentru supra- │
 │asociative de proprietate │eşantion) │feţele pentru care membrii │
 │ │ │asociaţiei au semnat cã so- │
 │ │ │licitã plata prin interme- │
 │ │ │diul asociaţiei.Este exclusã│
 │ │ │de la platã suprafaţa pe ca-│
 │ │ │re nu se îndeplineşte acest │
 │ │ │criteriu. │
 └────────────────────────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────┘


__________
    *) Modalitatea de control este detaliatã în procedurile de lucru ale Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã (APIA).

    În cazul nerespectãrii unui criteriu de eligibilitate se aplicã o sancţiune de 3% din suma rãmasã dupã aplicarea sancţiunilor anterioare, începând cu cel de-al doilea an de la semnarea angajamentului.
    În cazul în care nerespectarea rezultã din nereguli comise intenţionat, fermierul este exclus de la mãsura respectivã atât pe durata anului respectiv, cât şi pe durata anului urmãtor.
    Angajamentele asumate pe o perioadã de 5 ani nu sunt condiţionate de menţinerea aceleiaşi suprafeţe pe durata celor 5 ani. Suprafeţele pentru care se solicitã anual sprijin pot varia ca dimensiune sau locaţie, plãţile efectuându-se în funcţie de suprafaţa pentru care se aplicã anual, cu condiţia amplasãrii într-o zonã defavorizatã, desemnatã în cadrul PNDR.
    În cazul în care fermierul nu mai deţine suprafaţa de teren aflatã într-o zonã defavorizatã pe care a desfãşurat activitãţi agricole, acestuia nu i se va solicita returnarea sumelor primite în anii anteriori pentru suprafaţa aflatã sub angajament.
    În cazul în care fermierul nu mai desfãşoarã activitãţi agricole pe suprafaţa de teren pe care o deţine şi care se aflã într-o zonã defavorizatã, se considerã ca acesta nu mai respectã angajamentul şi i se va solicita returnarea sumelor primite în anii anteriori pentru suprafaţa aflatã sub angajament.

    C. Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de platã
    Data-limitã de depunere a cererii de platã este 15 mai.
    Fermierul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de platã în cazurile de forţã majorã şi în circumstanţe excepţionale.
    Cu excepţia cazurilor de forţã majorã sau a circumstanţelor excepţionale, pentru depunerea unei cereri de platã dupã data-limitã stabilitã se aplicã o sancţiune de 1% pe zi lucrãtoare la sumele la care ar fi avut dreptul fermierul dacã cererea ar fi fost depusã în termenul stabilit. Dacã perioada de întârziere depãşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de platã este respinsã de la platã.
    Modificãrile privind cererea de platã pot fi acceptate fãrã aplicarea unei sancţiuni pânã la data de 31 mai a anului de depunere a cererii de platã. Introducerea unei modificãri privind cererea de platã dupã data-limitã presupune aplicarea unei sancţiuni de 1% pe zi lucrãtoare la sumele cuvenite.
    Modificãrile privind cererea de platã pot fi admise pânã la ultima datã de depunere cu întârziere a cererilor unice. Modificãrile referitoare la o cerere de platã nu sunt admise dupã data menţionatã.
    O cerere de platã poate fi retrasã total sau parţial în orice moment, cu excepţia cazului în care fermierul a fost înştiinţat despre neregulile pe care le conţine cererea de platã (inclusiv notificarea fermierului pentru supradeclarare) sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a întreprinde un control la faţa locului. Dacã în urma acestui control au fost constatate nereguli, fermierul nu mai poate retrage pãrţile din cererea de platã la care se referã aceste nereguli. Dacã în urma controlului realizat nu se identificã nereguli, fermierul poate retrage cererea de platã. În perioada dintre înştiinţarea fermierului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren fermierul nu îşi poate retrage cererea de platã. În urma retragerilor efectuate, fermierul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de platã sau partea respectivã din cererea de platã.
    În cazul în care fermierul care a depus cererea de platã şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de cãtre reprezentanţii organismelor abilitate, se considerã cã acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz fermierului nu i se va acorda nicio platã pentru mãsura respectivã pentru anul în curs şi, în plus, se vor recupera toate sumele care i-au fost acordate pânã la momentul respectiv.

    D. Sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor
    În cazul în care, pentru un anumit an, un fermier nu declarã toate suprafeţele, iar diferenţa dintre suprafaţa totalã declaratã în cererea de platã, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declaratã şi suprafaţa totalã a parcelelor nedeclarate, pe de altã parte, este mai mare de 3% din suprafaţa totalã declaratã, valoarea totalã a plãţilor directe cuvenite fermierului pentru anul în care s-a constatat neregula se reduce cu pânã la 3%, astfel:
    - dacã suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintã un procent mai mare de 3%, dar mai mic sau egal cu 30% din suprafaţa totalã declaratã, fermierul va fi sancţionat cu un procent de 1%;
    - dacã suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintã un procent mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50% din suprafaţa totalã declaratã, fermierul va fi sancţionat cu un procent de 2%;
    - dacã suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintã un procent mai mare de 50% din suprafaţa totalã declaratã, fermierul va fi sancţionat cu un procent de 3%.
    În cazul în care diferenţa dintre suprafaţa totalã declaratã în cererea de platã, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declaratã şi suprafaţa totalã a parcelelor nedeclarate, pe de altã parte, este mai micã sau egalã cu 3% din suprafaţa totalã declaratã, fermierul nu va fi sancţionat.

    E. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalitãţii
    În cazul mãsurilor 211 şi 212, ecocondiţionalitatea cuprinde o singurã arie de ecocondiţionalitate: bunele condiţii agricole şi de mediu.
    În cazul în care bunele condiţii agricole şi de mediu nu sunt respectate oricând în cadrul unui an calendaristic stabilit şi dacã neconformitatea respectivã este rezultatul unei acţiuni sau a unei omiteri direct imputabile fermierului care a depus cererea de platã pentru schemele de sprijin pe suprafaţã în anul calendaristic vizat, suma totalã a plãţilor efectuate ori care urmeazã sã fie efectuate trebuie sã fie redusã sau exclusã.
    În cazul neglijenţei, sancţiunea nu trebuie sã depãşeascã 5% din suma totalã, iar în cazul primei repetiţii, sancţiunea nu trebuie sã depãşeascã 15% din suma totalã. În cazurile de nerespectare intenţionatã, reducerea procentului nu trebuie sã fie mai micã de 20% din platã şi poate merge pânã la excluderea totalã din mãsura de sprijin pentru unul sau mai mulţi ani calendaristici.
    Valoarea sancţiunilor pentru un an calendaristic nu trebuie sã depãşeascã suma totalã cuvenitã fermierului în cadrul mãsurii.
    Toate cazurile de neconformitate sunt aduse la cunoştinţa fermierilor în scris.
    Nerespectarea datoratã neglijenţei
    Dacã nerespectarea se datoreazã neglijenţei unui fermier, sancţiunea calculatã la suma totalã este de 3% din suma totalã.
    Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control se decide sã se reducã acest procent la 1%, sã fie mãrit pânã la 5% din suma totalã sau sã nu se aplice nicio sancţiune în cazul în care este definitã o toleranţã printr-o zonã-tampon stabilitã şi aplicabilã perimetrului parcelei agricole. Cu toate acestea, toleranţa maximã pentru fiecare parcelã agricolã nu trebuie sã depãşeascã 1 ha în valoare absolutã.
    Dacã au fost stabilite nereguli repetate, cu excepţia celor considerate intenţionate, sancţiunea stabilitã în cazul primei nerespectãri repetate va fi multiplicatã cu factorul 3. În cazul repetiţiilor viitoare ale aceleiaşi nereguli, factorul 3 de multiplicare va fi aplicat de fiecare datã la rezultatul sancţiunii stabilite pentru neregulile repetate anterioare. Sancţiunea maximã nu va depãşi 15% din suma totalã.
    Nerespectarea intenţionatã
    Dacã fermierul nu a respectat intenţionat o condiţie, sancţiunea aplicatã va fi, ca regulã generalã, de 20% din suma totalã (conform tabelului nr. 1). Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control se decide sã se reducã procentul în cauzã pânã la maximum 15% sau, dupã caz, sã fie mãrit pânã la 100% din suma totalã (conform tabelului nr. 1).
    În cazul nerespectãrii intenţionate, fermierul este exclus de la mãsurã pentru anul calendaristic în cauzã (conform tabelului nr. 1). Dacã amploarea, gravitatea şi/sau persistenţa nerespectãrii intenţionate sunt majore/este majorã sau au fost detectate repetate nerespectãri intenţionate, fermierul va fi exclus de la mãsura respectivã şi în anul calendaristic urmãtor.
    Bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC) sunt definite conform legislaţiei naţionale în vigoare.
    La controlul administrativ este consideratã a fi neglijenţã situaţia în care în rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare o anumitã condiţie ca fiind neconformã cel mult o datã.
    La controlul administrativ este consideratã a fi repetiţie situaţia în care în ambele rapoarte de control pe teren din ultimii 2 ani apare o anumitã condiţie ca fiind neconformã.

    Sancţiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor

    Tabelul nr. 1 ┌────────────┬──────────┬────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────────────┬────────────┐
 │ Tipul │Amploarea │Gravita-│Persistenţa │ % │ Prima │ A 2-a │ A 3-a repetiţie │ A 4-a │
 │ sancţiunii │ │tea**) │ **) │ sancţiune │ repetiţie │ repetiţie │ │ repetiţie │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │Nepermanentã│ 0% + │ │ │ │ │
 │ │ │ │(rectifica- │notificare 1│ N/A │ N/A │ N/A │ N/A │
 │ │ │ │bilã) │ │ │ │ │ │
 │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │Scãzutã │Nepermanentã│ 1% │ 3% │ 9% │15% + notificare 2│ 81% + │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │notificare 3│
 │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ Permanentã │ 3% │ 9% │ 15% + │81% + notificare 3│ 100% │
 │ │ Limitare │ │ │ │ │notificare 2│ │ │
 │Neglijenţã*)│ la fermã ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │Nepermanentã│ 3% │ 9% │ 15% + │81% + notificare 3│ 100% │
 │ │ │ │ │ │ │notificare 2│ │ │
 │ │ │ Medie ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ Permanentã │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea│Exclus de la│
 │ │ │ │ │ │notificare 2│notificare 3│ de la mãsurã în │ mãsurã │
 │ │ │ │ │ │ │ │ anul urmãtor │ │
 │ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │Nepermanentã│ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea│Exclus de la│
 │ │ │ │ │ │notificare 2│notificare 3│ de la mãsurã în │ mãsurã │
 │ │ │ │ │ │ │ │ anul urmãtor │ │
 │ │ │ Înaltã ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ Permanentã │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea│Exclus de la│
 │ │ │ │ │ │notificare 2│notificare 3│ de la mãsurã în │ mãsurã │
 │ │ │ │ │ │ │ │ anul urmãtor │ │
 │ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │Nepermanentã│ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea│Exclus de la│
 │ │ │ │ │ │notificare 2│notificare 3│ de la mãsurã în │ mãsurã │
 │ │ │ │ │ │ │ │ anul urmãtor │ │
 │ │ │Scãzutã ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ Permanentã │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea│Exclus de la│
 │ │ │ │ │ │notificare 2│notificare 3│ de la mãsurã în │ mãsurã │
 │ │ │ │ │ │ │ │ anul urmãtor │ │
 │ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │Nepermanentã│ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea│Exclus de la│
 │ │Rãspândire│ │ │ │notificare 2│notificare 3│ de la mãsurã în │ mãsurã │
 │ │ asupra │ │ │ │ │ │ anul urmãtor │ │
 │ │ altor │ Medie ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ ferme │ │ Permanentã │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea│Exclus de la│
 │ │ │ │ │ │notificare 2│notificare 3│ de la mãsurã în │ mãsurã │
 │ │ │ │ │ │ │ │ anul urmãtor │ │
 │ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │Nepermanentã│ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea│Exclus de la│
 │ │ │ │ │ │notificare 2│notificare 3│ de la mãsurã în │ mãsurã │
 │ │ │ │ │ │ │ │ anul urmãtor │ │
 │ │ │ Înaltã ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ Permanentã │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea│Exclus de la│
 │ │ │ │ │ │notificare 2│notificare 3│ de la mãsurã în │ mãsurã │
 │ │ │ │ │ │ │ │ anul urmãtor │ │
 ├────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┴──────────────────┴────────────┤
 │ │ │ │Nepermanentã│ 15% │ │ │
 │ │ │Scãzutã ├────────────┼────────────┤ │ │
 │ │ │ │ Permanentã │ 20% │ │ │
 │ │ ├────────┼────────────┼────────────┤ │ │
 │ │ Limitare │ │Nepermanentã│ 20% │ │ │
 │ │ la fermã │ Medie ├────────────┼────────────┤ │ │
 │ │ │ │ Permanentã │ 30% │ │ │
 │ │ ├────────┼────────────┼────────────┤ │ │
 │ │ │ │Nepermanentã│ 50% │ 100% şi │ │
 │ │ │ Înaltã ├────────────┼────────────┤ excluderea │ │
 │ │ │ │ Permanentã │ 100% │de la mãsurã│ Exclus de la mãsurã │
 │ Intenţie ├──────────┼────────┼────────────┼────────────┤ în anul │ │
 │ │ │ │Nepermanentã│ 30% │ urmãtor │ │
 │ │ │Scãzutã ├────────────┼────────────┤ │ │
 │ │ │ │ Permanentã │ 40% │ │ │
 │ │Rãspândire├────────┼────────────┼────────────┤ │ │
 │ │ asupra │ │Nepermanentã│ 40% │ │ │
 │ │ altor │ Medie ├────────────┼────────────┤ │ │
 │ │ ferme │ │ Permanentã │ 60% │ │ │
 │ │ ├────────┼────────────┼────────────┤ │ │
 │ │ │ │Nepermanentã│ 80% │ │ │
 │ │ │ Înaltã ├────────────┼────────────┤ │ │
 │ │ │ │ Permanentã │ 100% │ │ │
 └────────────┴──────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────────────────────────────────────┘


_________
    *) Notificarea 1 reprezintã avertismentul cãtre fermier cu privire la problemele identificate şi care pot fi remediate pânã la data de 30 iunie a anului urmãtor celui pentru care a solicitat sprijinul.
    Notificarea 2 reprezintã avertismentul cãtre fermier cu privire la consecinţele care vor apãrea în cazul nerespectãrii cerinţelor GAEC şi în anul urmãtor.
    Notificarea 3 reprezintã înştiinţarea fermierului cu privire la declararea ca intenţie a nerespectãrii cerinţelor GAEC.
    **) Definirea acestor criterii se regãseşte în tabelul nr. 2.


    Tabelul nr. 2 ┌───────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
 │ Criteriul │ Nivelul │ Definiţia │
 ├───────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ │Scãzutã │0-30% din suprafaţa determinatã a fermei │
 │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │Gravitatea │Medie │>30-50% din suprafaţa determinatã a fermei │
 │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ │Înaltã │>50% din suprafaţa determinatã a fermei │
 ├───────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │Condiţii nerespectate care pot fi rectificate │
 │ │Nepermanentã (rectificabilã)│pânã la data de 30 iunie a anului urmãtor celui│
 │ │ │pentru care a solicitat sprijinul*) │
 │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │Condiţii nerespectate care nu pot fi rectifica-│
 │Persistenţa│Nepermanentã │te pe parcursul anului pentru care a solicitat │
 │ │ │sprijinul │
 │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │Condiţii nerespectate care nu pot fi rectifica-│
 │ │Permanentã │te pe parcursul angajamentului (Nerespectãrile │
 │ │ │descoperite în ultimul an de angajament se │
 │ │ │considerã a fi permanente.) │
 └───────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


___________
    *) În cazul în care fermierului i se transmite notificarea 1, acesta trebuie sã înştiinţeze APIA cu privire la remedierea sau neremedierea problemelor semnalate de cãtre APIA, dar nu mai târziu de data de 30 iunie a anului urmãtor celui pentru care a solicitat sprijinul. În cazul în care fermierul nu înştiinţeazã APIA în termen/înştiinţeazã APIA cã nu a remediat problemele semnalate, acesta va fi sancţionat. În cazul în care fermierul înştiinţeazã APIA în termen cu privire la remedierea problemelor semnalate de cãtre APIA, experţii APIA vor reface vizita în teren pentru confirmarea celor semnalate de cãtre fermier.
    În cazul în care fermierul a fost detectat cu neconformitãţi de gravitate scãzutã şi medie, în anul urmãtor eşantionul va fi mãrit cu 10% dintre fermierii pentru care au fost identificate astfel de neconformitãţi.

    OBSERVAŢIE:
    GAEC 4 se aplicã începând cu anul 2009.
    GAEC 6 şi GAEC 11 se aplicã începând cu anul 2010.
    Sancţiunea se aplicã pentru fiecare GAEC, conform tabelului nr. 1, iar fermierului i se aplicã cea mai mare sancţiune dintre cele aferente tuturor GAEC-urilor nerespectate.


    ANEXA 2
                             SISTEMUL DE SANCŢIUNI
                    pentru mãsura 214 "Plãţi de agro-mediu"

    Sistemul de sancţiuni, aplicabil pentru cererile de platã depuse de fermieri începând cu campania 2010, se stabileşte ţinându-se cont de urmãtoarele aspecte ale neconformitãţilor constatate:
    - neglijenţa/intenţia;
    - repetiţia - presupune nerespectarea aceleiaşi norme, cerinţe sau obligaţii, în cazul în care aceasta se constatã de mai multe ori în cursul unei perioade de 3 ani consecutivi, în condiţiile în care fermierul a fost informat despre cazul precedent de nerespectare şi a avut posibilitatea, dupã caz, sã ia mãsurile necesare pentru a remedia situaţia;
    - amploarea (extinderea) - presupune cazul de nerespectare care este determinat luându-se în calcul, în special, dacã acesta are un efect rãspândit în afara fermei respective sau dacã se limiteazã la ferma respectivã;
    - gravitatea - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de importanţa consecinţelor acestuia, ţinându-se seama de obiectivele cerinţei sau normei respective;
    - persistenţa - presupune cazul de nerespectare care depinde în special de durata pe parcursul cãreia se manifestã efectele acestuia sau de posibilitatea de a pune capãt acestor efecte prin mijloace rezonabile.
    Existã 5 categorii de sancţiuni, care se aplicã în urmãtoarea ordine:
    A. sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor;
    B. sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate generale şi specifice;
    C. sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de platã;
    D. sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor;
    E. sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalitãţii.
    Fermierul nu va fi sancţionat în cazurile de forţã majorã şi în circumstanţe excepţionale, şi anume:
    - decesul fermierului;
    - incapacitatea profesionalã de lungã duratã a fermierului;
    - exproprierea unei pãrţi importante a exploataţiei, dacã aceasta nu a fost previzionatã la data la care angajamentul a fost semnat;
    - o catastrofã naturalã de proporţii care afecteazã grav suprafeţele agricole ale exploataţiei.

    A. Sancţiuni pentru supradeclararea suprafeţelor
    a) Dacã diferenţa dintre suprafaţa declaratã pentru platã şi suprafaţa determinatã este mai micã sau egalã cu 0,1 hectare, suprafaţa determinatã va fi consideratã egalã cu suprafaţa declaratã. Acest paragraf nu se aplicã în cazul în care diferenţa reprezintã mai mult de 20% din suprafaţa totalã declaratã pentru platã.
    b) Dacã suprafaţa declaratã pentru platã depãşeşte suprafaţa determinatã cu un procent mai mare de 3% din suprafaţa determinatã sau 2 hectare, dar mai mic sau egal cu 20% din suprafaţa determinatã, plata se calculeazã pe baza suprafeţei determinate, din care se scade dublul diferenţei constatate.
    c) Dacã suprafaţa declaratã pentru platã depãşeşte suprafaţa determinatã cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinatã, pentru anul în cauzã nu se acordã nicio platã.
    d) Dacã suprafaţa declaratã pentru platã depãşeşte suprafaţa determinatã cu un procent mai mare de 50% din suprafaţa determinatã fermierul este exclus de la platã şi, în plus, acesta este sancţionat pânã la o valoare egalã cu valoarea corespunzãtoare diferenţei dintre suprafaţa declaratã şi suprafaţa determinatã.
    e) Dacã suprafaţa declaratã pentru platã depãşeşte suprafaţa determinatã cu un procent mai mare de 0,5% din suprafaţa determinatã sau 1 hectar, ca urmare a neregulilor comise intenţionat, fermierul este exclus de la platã pentru anul respectiv pe pachetul respectiv.
    f) Dacã suprafaţa declaratã pentru platã depãşeşte suprafaţa determinatã cu un procent mai mare de 20% din suprafaţa determinatã, ca urmare a neregulilor comise intenţionat, fermierul este exclus de la platã şi, în plus, acesta este sancţionat pânã la o valoare egalã cu valoarea corespunzãtoare diferenţei dintre suprafaţa declaratã şi suprafaţa determinatã.
    Sumele rezultate din sancţiunile prevãzute la lit. d)-f) se vor reţine din plãţile care urmeazã sã fie efectuate în cadrul oricãrei mãsuri de ajutor în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1.698/2005 al Consiliului din 20 septembrie 2005 privind sprijinul pentru dezvoltare ruralã acordat din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Ruralã (FEADR) sau al Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului din 19 ianuarie 2009 de stabilire a unor norme comune pentru sistemele de ajutor direct pentru agricultori în cadrul politicii agricole comune şi de instituire a anumitor sisteme de ajutor pentru agricultori, de modificare a regulamentelor (CE) nr. 1.290/2005 , (CE) nr. 247/2006 , (CE) nr. 378/2007 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.782/2003 , la care fermierul în cauzã are dreptul pe baza cererilor de platã depuse pe parcursul celor 3 ani calendaristici ulteriori anului în care s-a constatat neregula.
    În cazul în care suma nu poate fi reţinutã în întregime din plãţile aferente celor 3 ani, soldul rãmas se anuleazã.
    În cazul în care se identificã douã nereguli pentru aceeaşi exploataţie (de exemplu, procentul de depãşire este cuprins între 20% şi 50% şi supradeclararea suprafeţelor din cadrul exploataţiei a fost realizatã din intenţie), se va aplica sancţiunea cea mai mare dintre cele douã sancţiuni aferente neregulilor constatate.

    B. Sancţiuni pentru nerespectarea criteriilor de eligibilitate, generale şi specifice


 ┌──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Codul │ Tipul sancţiunii │
 │sancţiunii│ │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1 │Se dã avertisment fermierului în cazul în care condiţia │
 │ │nerespectatã din pachet nu este foarte gravã. │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2 │Se aplicã o sancţiune de 20% din valoarea sprijinului pe pachet │
 │ │pe anul respectiv de angajament. │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3 │Se aplicã o sancţiune de 50% din valoarea sprijinului pe pachet │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4 │Se aplicã o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe pachet,│
 │ │fermierul fiind exclus de la pachet pe anul respectiv. │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5 │Se aplicã o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe pachet,│
 │ │fermierul fiind exclus de la pachet pe anul respectiv, iar, în │
 │ │plus, acesta este obligat sã returneze toţi banii primiţi pe │
 │ │pachetul respectiv pânã în acel moment (pentru anii anteriori). │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6 │Se aplicã o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul │
 │ │respectiv pe mãsurã, fermierul fiind exclus de la toatã mãsura pe│
 │ │anul respectiv, iar, în plus, acesta este obligat sã returneze │
 │ │toţi banii primiţi pe pachetul respectiv pânã în acel moment │
 │ │(pentru anii anteriori). │
 ├──────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7 │Se aplicã o sancţiune de 100% din valoarea sprijinului pe anul │
 │ │respectiv pe mãsurã, fermierul fiind exclus de la platã pentru │
 │ │toatã mãsura pe anul respectiv şi, în plus, pentru toatã mãsura │
 │ │pe anul urmãtor. Fermierul returneazã toţi banii primiţi pe pa- │
 │ │chetul respectiv pânã la acel moment; în acest caz, se considerã │
 │ │cã fermierul nu a respectat condiţiile intenţionat. │
 └──────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Sistemul de sancţiuni este unul progresiv: în cazul în care în primul an a fost aplicatã o sancţiune (de exemplu, 1), iar în al doilea an a fost aplicatã aceeaşi sancţiune pentru aceeaşi condiţie nerespectatã (de exemplu, 1), atunci pentru anul 2 se va aplica sancţiunea urmãtoare (de exemplu, 2).
    Sancţiunea se aplicã pentru fiecare condiţie nerespectatã. Dacã în cadrul unui pachet nu sunt îndeplinite mai multe condiţii, fermierului i se aplicã pe pachet cea mai mare sancţiune dintre sancţiunile aplicate pentru fiecare condiţie.
    Pachetul 2 se poate aplica doar opţional, adãugat la pachetul 1. Aceasta nu înseamnã însã cã sancţiunile sunt corelate în vreun fel între cele douã pachete. Încãlcarea pachetului 2, care ar conduce la aplicarea unei sancţiuni sau excluderi de la platã pe anul respectiv de la acest pachet, nu înseamnã cã acest lucru are implicaţii în plata pachetului 1. Doar în cazul în care fermierul încalcã grav, intenţionat şi în mod repetat pachetul 2 va fi exclus de la platã şi pentru celelalte pachete de agromediu.
    Gravitatea se considerã atunci când fermierul nu respectã minimum 3 cerinţe de punctaj minim 2 sau minimum douã cerinţe de punctaj minim 3, caz în care acesta va primi un punct în plus la sancţiunea maximã atribuitã stabilitã pentru cerinţele respective, dar numãrul sancţiunii sã nu fie mai mult de 7.
    Intenţia se determinã la a doua repetiţie a unei cerinţe nerespectate. ┌────────┬───────────┬─────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────┐
 │ │ Valoarea │ Criterii │ Indicator [modalitatea │ Condiţia de aplicare │ Sancţiunea │
 │ │plãţii com-│ de eligibilitate │ de control*)] │ a sancţiunii │ │
 │ │pensatorii │ │ │ │ │
 ├────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │Control vizual/Sistemul │ │Nu se permite primirea │
 │ │ │ │integrat de administrare şi│ │angajamentului şi/sau a │
 │ │ │Suprafaţa minimã │control - Integrated │ │cererii de platã./Este │
 │ │ │agricolã utilizatã de│Administration and Control │ - │exclus de la plata de │
 │ │ │fermier este de 1 ha.│System (IACS)/Vizitã pe │ │agromediu aplicantul care │
 │ │ │ │teren (în cazul includerii │ │nu îndeplineşte acest │
 │ │ │ │în eşantion pentru │ │criteriu. │
 │ │ │ │mãsurarea suprafeţelor) │ │ │
 │Generale│ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │Control vizual/IACS/Vizitã │ │Nu se permite primirea │
 │ │ │ │pe teren (în cazul include-│ │angajamentului şi/sau a │
 │ │ │Parcela minimã │rii în eşantion pentru │ │cererii de platã./Este │
 │ │ │solicitatã pentru │mãsurarea suprafeţelor) │ - │exclusã de la platã parce-│
 │ │ │platã este de 0,3 ha.│teren (în cazul includerii │ │la care nu îndeplineşte │
 │ │ │ │în eşantion pentru │ │acest criteriu. │
 │ │ │ │mãsurarea suprafeţelor) │ │ │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Semnarea şi menţine- │Control vizual în primul │ │Nu se permite primirea │
 │ │ │rea angajamentului │an/Vizitã pe teren(în cazul│ │cererii de platã dacã nu a│
 │ │ │pentru o perioadã de │includerii în eşantion) │ │fost semnat angajamentul./│
 │ │ │5 ani de la data │ │ - │Se exclude de la platã │
 │ │ │semnãrii**) │ │ │fermierul care nu îşi │
 │ │ │ │ │ │menţine angajamentul │
 │ │ │ │ │ │pentru 5 ani. │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Respectarea cerinţe- │Control vizual/Vizitã pe │ │Nu se permite primirea │
 │ │ │lor minime pe supra- │teren (în cazul includerii │ │cererii de platã dacã nu a│
 │ │ │faţa întregii ferme │în eşantion pentru verifi- │ - │fost semnat angajamentul. │
 │ │ │ │carea cerinţelor) │ │ │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Respectarea cerinţe- │Control vizual/Vizitã pe │ │Nu se permite primirea │
 │ │ │lor specifice fiecã- │teren (în cazul includerii │ │cererii de platã dacã nu a│
 │ │ │rui pachet pentru │în eşantion pentru verifi- │ - │fost semnat angajamentul. │
 │ │ │care aplicã │carea cerinţelor) │ │ │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │2 (lipsa caietului de │
 │ │ │ │ │ │agromediu pentru anii │
 │ │ │ │ │ │precedenţi, în cazul în │
 │ │ │ │ │ │care a fost controlat) │
 │ │ │ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │3 (lipsa caietului de │
 │ │ │ │ │ │agromediu pentru anii │
 │ │ │Ţinerea evidenţei │ │Nerespectarea criteriului│precedenţi, în cazul în │
 │ │ │activitãţilor │Vizitã pe teren │ │care nu a fost controlat) │
 │ │ │agricole │ │ ├──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │4 (lipsa caietului de │
 │ │ │ │ │ │agromediu pentru anul în │
 │ │ │ │ │ │curs) │
 │ │ │ │ │ ├──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │ │5 (lipsa caietului de │
 │ │ │ │ │ │agromediu pentru anul în │
 │ │ │ │ │ │curs şi anii precedenţi) │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │5/6 │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Neutilizarea fertili-│ │ │Nu se permite primirea │
 │ │ │zanţilor chimici şi/ │ │ │cererii de platã dacã │
 │ │ │sau pesticidelor în │Control vizual │ │fermierul nu depune │
 │ │ │ultimii 5 ani în │ │ - │aceastã declaraţie. │
 │ │ │cazul aplicãrii │ │ │ │
 │ │ │pentru pachetul 1 │ │ │ │
 ├────────┴───────────┴─────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────┤
 │În cazul nerespectãrii unui criteriu de eligibilitate general, se aplicã o sancţiune de 3% din suma rãmasã dupã aplicarea │
 │sancţiunilor anterioare, începând cu al doilea an de la semnarea angajamentului. │
 └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘

 ┌────────┬───────────┬─────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────┐
 │ │ Valoarea │ Criterii │ Indicator [modalitatea │ Condiţia de aplicare │ Sancţiunea │
 │ │plãţii com-│ de eligibilitate │ de control*)] │ a sancţiunii │ │
 │ │pensatorii │ │ │ │ │
 ├────────┴───────────┴─────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────┤
 │Pachetul 1 │
 ├────────┬───────────┬─────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────┤
 │ │ │Utilizarea fertili- │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│3 (datoritã caracterului │
 │ │ │zanţilor chimici este│includerii în eşantion) │ │persistent) │
 │ │ │interzisã │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │Pajişti │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │cu │ │Utilizarea tradiţio- │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│2 │
 │înaltã │ │nalã a gunoiului de │includerii în eşantion) ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │valoare │124 euro/ha│grajd este permisã │ │Intenţie │4 │
 │naturalã│ │pânã la echivalentul │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │a maximum │ │Repetiţie │3 │
 │ │ │30 kg N s.a./ha. │ │ │ │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Utilizarea pestici- │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│3 (datoritã caracterului │
 │ │ │delor este interzisã.│includerii în eşantion) │ │persistent) │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Cositul poate începe │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│3 │
 │ │ │doar dupã data de │includerii în eşantion) ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │1 iulie. │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Masa vegetalã cositã │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│1 │
 │ │ │trebuie adunatã de │includerii în eşantion) ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │pe suprafaţa pajiştii│ │Intenţie │3 │
 │ │ │nu mai târziu de douã│ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │sãptãmâni de la │ │Repetiţie │2 │
 │ │ │efectuarea cositului.│ │ │ │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Pãşunatul se │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│3 │
 │ │ │efectueazã cu │includerii în eşantion) ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │maximum 1 UVM/ha. │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Pãşunile inundate nu │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│1 │
 │ │ │vor fi pãşunate mai │includerii în eşantion) ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │devreme de douã │ │Intenţie │3 │
 │ │ │sãptãmâni de la │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │retragerea apelor. │ │Repetiţie │2 │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului│Parcelele care nu respectã│
 │ │ │ │ │pe parcele a cãror supra-│acest criteriu sunt exclu-│
 │ │ │ │ │faţã este mai micã de 15%│se de la platã şi fermie- │
 │ │ │ │ │din suprafaţa totalã de │rul returneazã plãţile │
 │ │ │ │ │pajişte aflatã sub anga- │pentru aceste parcele. │
 │ │ │ │ │jament prin acest pachet │Pe parcelele care rãmân │
 │ │ │ │ │ │angajate se aplicã sancţi-│
 │ │ │ │ │ │unea cu codul 3. │
 │ │ │Este interzis aratul │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │sau discuitul pajiş- │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│Parcelele care nu respectã│
 │ │ │tilor aflate sub │includerii în eşantion) │pe parcele a cãror supra-│acest criteriu sunt exclu-│
 │ │ │angajament. │ │faţã este mai mare de 15%│se de la platã şi fermie- │
 │ │ │ │ │din suprafaţa totalã de │rul returneazã plãţile │
 │ │ │ │ │pajişte aflatã sub anga- │pentru aceste parcele. │
 │ │ │ │ │jament prin acest pachet │Pe parcelele care rãmân │
 │ │ │ │ │ │angajate se aplicã sancţi-│
 │ │ │ │ │ │unea cu codul 5. │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │7 │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Nu vor fi realizate │ │Nerespectarea criteriului│2 │
 │ │ │însãmânţãri de │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │suprafaţã sau │ │Intenţie │4 │
 │ │ │supraînsãmânţãri. Se │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │pot face însãmânţãri │Vizitã pe teren (în cazul │ │ │
 │ │ │cu specii din flora │includerii în eşantion) │ │ │
 │ │ │localã doar în cazu- │ │ │ │
 │ │ │rile când anumite │ │ │ │
 │ │ │porţiuni de pajişte │ │Repetiţie │3 │
 │ │ │se degradeazã sau │ │ │ │
 │ │ │sunt afectate │ │ │ │
 │ │ │accidental. │ │ │ │
 ├────────┴───────────┴─────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────┤
 │Pachetul 2 │
 ├────────┬───────────┬─────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────┤
 │Practici│ │Poate fi aplicat doar│ │ │Este exclus de la │
 │agricole│58 euro/ha │în combinaţie cu │Cererea de platã │ - │pachetul 2 dacã nu │
 │tradi- │ │pachetul 1. │ │ │opteazã şi pentru │
 │ţionale │ │ │ │ │pachetul 1. │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului│ │
 │ │ │ │ │pe parcele a cãror supra-│ │
 │ │ │ │ │faţã este mai micã de 50%│3 │
 │ │ │ │ │din suprafaţa totalã de │ │
 │ │ │Lucrãrile cu utilaje │ │pajişte aflatã sub anga- │ │
 │ │ │mecanizate nu sunt │ │jament prin acest pachet │ │
 │ │ │permise pe suprafaţa │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │pajiştilor aflate sub│Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│ │
 │ │ │angajament, cu │includerii în eşantion) │pe parcele a cãror supra-│ │
 │ │ │excepţia celor │ │faţã este mai mare de 50%│4 │
 │ │ │operate cu forţa │ │din suprafaţa totalã de │ │
 │ │ │animalã. │ │pajişte aflatã sub anga- │ │
 │ │ │ │ │jament prin acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │7 │
 ├────────┴───────────┴─────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────┤
 │Pachetul 3 │
 ├────────────────────┬─────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────┤
 │Pajişti importante │ │ │ │ │
 │pentru pãsãri │ │ │ │ │
 ├────────┬───────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Utilizarea fertili- │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│3 (datoritã caracterului │
 │ │ │zanţilor este inter- │includerii în eşantion) │ │persistent) │
 │ │ │zisã. │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Utilizarea pestici- │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│3 (datoritã caracterului │
 │ │ │delor este interzisã.│includerii în eşantion) │ │persistent) │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Cositul se poate │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│3 │
 │ │ │efectua doar dupã │includerii în eşantion) ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │data de 31 iulie. │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │Varianta│ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │3.1 Crex│209 euro/ha│Cositul se va realiza│Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│2 │
 │Crex │ │dinspre interiorul │includerii în eşantion) ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │parcelei spre exteri-│ │Intenţie │4 │
 │ │ │orul acesteia. │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │3 │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │O bandã necositã, │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│2 │
 │ │ │latã de 3 metri,va fi│includerii în eşantion) ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │lãsatã pe marginile │ │Intenţie │4 │
 │ │ │fiecãrei parcele. │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │3 │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Masa vegetalã cositã │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│1 │
 │ │ │trebuie adunatã de pe│includerii în eşantion) ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │suprafaţa pajiştii nu│ │Intenţie │3 │
 │ │ │mai târziu de douã │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │sãptãmâni de la │ │Repetiţie │2 │
 │ │ │efectuarea cositului.│ │ │ │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Pãşunatul se va │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│3 │
 │ │ │efectua cu maximum │includerii în eşantion) ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │0,7 UVM/ha. │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Pãşunile inundate nu │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│1 │
 │ │ │vor fi pãşunate mai │includerii în eşantion) ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │devreme de douã │ │Intenţie │3 │
 │ │ │sãptãmâni de la │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │retragerea apelor. │ │Repetiţie │2 │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului│Parcelele care nu │
 │ │ │ │ │pe parcele a cãror supra-│respectã acest criteriu │
 │ │ │ │ │faţã este mai micã de 15%│sunt excluse de la platã │
 │ │ │ │ │din suprafaţa totalã de │şi fermierul returneazã │
 │ │ │ │ │pajişte aflatã sub anga- │plãţile pentru aceste │
 │ │ │ │ │jament prin acest pachet │parcele. │
 │ │ │ │ │ │Pe parcelele care rãmân │
 │ │ │ │ │ │angajate se aplicã sancţi-│
 │ │ │ │ │ │unea cu codul 3. │
 │ │ │Este interzis aratul │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │sau discuitul pajiş- │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│Parcelele care nu │
 │ │ │tilor aflate sub │includerii în eşantion) │pe parcele a cãror supra-│respectã acest criteriu │
 │ │ │angajament. │ │faţã este mai mare de 15%│sunt excluse de la platã │
 │ │ │ │ │din suprafaţa totalã de │şi fermierul returneazã │
 │ │ │ │ │pajişte aflatã sub anga- │plãţile pentru aceste │
 │ │ │ │ │jament prin acest pachet │parcele. │
 │ │ │ │ │ │Pe parcelele care rãmân │
 │ │ │ │ │ │angajate se aplicã sancţi-│
 │ │ │ │ │ │unea cu codul 5. │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │7 │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Nu vor fi realizate │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│2 │
 │ │ │însãmânţãri de supra-│includerii în eşantion) ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │faţã sau supraînsã- │ │Intenţie │4 │
 │ │ │mânţãri. Se pot face │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │însãmânţãri cu specii│ │Repetiţie │3 │
 │ │ │din flora localã doar│ │ │ │
 │ │ │în cazurile când anu-│ │ │ │
 │ │ │mite porţiuni de │ │ │ │
 │ │ │pajişte se degradeazã│ │ │ │
 │ │ │ori sunt afectate │ │ │ │
 │ │ │accidental. │ │ │ │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului│ │
 │ │ │ │ │pe parcele a cãror supra-│ │
 │ │ │ │ │faţã este mai micã de 50%│3 │
 │ │ │Lucrãrile cu utilaje │ │din suprafaţa totalã de │ │
 │ │ │mecanizate nu sunt │ │pajişte aflatã sub anga- │ │
 │ │ │permise pe suprafaţa │ │jament prin acest pachet │ │
 │ │ │pajiştilor aflate sub│ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │angajament, cu │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│ │
 │ │ │excepţia celor │includerii în eşantion) │pe parcele a cãror supra-│ │
 │ │ │operate cu forţa │ │faţã este mai mare de 50%│4 │
 │ │ │animalã. │ │din suprafaţa totalã de │ │
 │ │ │ │ │pajişte aflatã sub anga- │ │
 │ │ │ │ │jament prin acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │7 │
 ├────────┼───────────┼─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Utilizarea fertili- │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│3 (datoritã caracterului │
 │ │ │zanţilor este inter- │includerii în eşantion) │ │persistent) │
 │Varianta│ │zisã. │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │3.2 │ │ │ │Intenţie │7 │
 │Lanius │101 euro/ha│ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │minor şi│ │ │ │Repetiţie │4 │
 │Falco │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │vesper- │ │Utilizarea pestici- │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│3 (datoritã caracterului │
 │tinus │ │delor este interzisã.│includerii în eşantion) │ │persistent) │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Cositul trebuie efec-│Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│3 │
 │ │ │tuat cel mai târziu │includerii în eşantion) ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │pânã la data de │ │Intenţie │7 │
 │ │ │1 iulie. │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Cositul se va efectua│Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│2 │
 │ │ │în etape. │includerii în eşantion) ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │4 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │3 │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │O bandã necositã, │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│3 │
 │ │ │latã de 3 metri,va fi│includerii în eşantion) ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │lãsatã pe marginile │ │Intenţie │4 │
 │ │ │fiecãrei parcele. │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │3 │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Masa vegetalã cositã │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│1 │
 │ │ │trebuie adunatã de │includerii în eşantion) ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │pe suprafaţa pajiştii│ │Intenţie │3 │
 │ │ │nu mai târziu de douã│ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │sãptãmâni de la │ │Repetiţie │2 │
 │ │ │efectuarea cositului.│ │ │ │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Pãşunatul se va │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│3 │
 │ │ │efectua cu maximum │includerii în eşantion) ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │1 UVM/ha. │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │4 │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Pãşunile inundate nu │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│1 │
 │ │ │vor fi pãşunate mai │includerii în eşantion) ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │devreme de douã │ │Intenţie │3 │
 │ │ │sãptãmâni de la │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │retragerea apelor. │ │Repetiţie │2 │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului│Parcelele care nu │
 │ │ │ │ │pe parcele a cãror supra-│respectã acest criteriu │
 │ │ │ │ │faţã este mai micã de 15%│sunt excluse de la platã │
 │ │ │ │ │din suprafaţa totalã de │şi fermierul returneazã │
 │ │ │ │ │pajişte aflatã sub anga- │plãţile pentru aceste │
 │ │ │ │ │jament prin acest pachet │parcele. │
 │ │ │ │ │ │Pe parcelele care rãmân │
 │ │ │ │ │ │angajate se aplicã sancţi-│
 │ │ │ │ │ │unea cu codul 3. │
 │ │ │Este interzis aratul │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │sau discuitul pajiş- │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│Parcelele care nu │
 │ │ │tilor aflate sub │includerii în eşantion) │pe parcele a cãror supra-│respectã acest criteriu │
 │ │ │angajament. │ │faţã este mai mare de 15%│sunt excluse de la platã │
 │ │ │ │ │din suprafaţa totalã de │şi fermierul returneazã │
 │ │ │ │ │pajişte aflatã sub anga- │plãţile pentru aceste │
 │ │ │ │ │jament prin acest pachet │parcele. │
 │ │ │ │ │ │Pe parcelele care rãmân │
 │ │ │ │ │ │angajate se aplicã sancţi-│
 │ │ │ │ │ │unea cu codul 5. │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │7 │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Nu vor fi realizate │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│2 │
 │ │ │însãmânţãri de supra-│includerii în eşantion) ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │faţã sau supraînsã- │ │Intenţie │4 │
 │ │ │mânţãri. Se pot face │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │însãmânţãri cu specii│ │Repetiţie │3 │
 │ │ │din flora localã doar│ │ │ │
 │ │ │în cazurile când anu-│ │ │ │
 │ │ │mite porţiuni de │ │ │ │
 │ │ │pajişte se degradeazã│ │ │ │
 │ │ │sau sunt afectate │ │ │ │
 │ │ │accidental. │ │ │ │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului│ │
 │ │ │ │ │pe parcele a cãror supra-│ │
 │ │ │ │ │faţã este mai micã de 50%│3 │
 │ │ │Lucrãrile cu utilaje │ │din suprafaţa totalã de │ │
 │ │ │mecanizate nu sunt │ │pajişte aflatã sub anga- │ │
 │ │ │permise pe suprafaţa │ │jament prin acest pachet │ │
 │ │ │pajiştilor aflate sub│ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │angajament, cu │Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│ │
 │ │ │excepţia celor │includerii în eşantion) │pe parcele a cãror supra-│ │
 │ │ │operate cu forţa │ │faţã este mai mare de 50%│4 │
 │ │ │animalã. │ │din suprafaţa totalã de │ │
 │ │ │ │ │pajişte aflatã sub anga- │ │
 │ │ │ │ │jament prin acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │7 │
 ├────────┴───────────┴─────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────┤
 │Pachetul 4***)****) │
 ├────────┬───────────┬─────────────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────┬──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului│ │
 │ │ │ │ │(fermierul a semãnat cu │ │
 │ │ │ │ │plantele utilizate drept │ │
 │ │ │ │ │culturi verzi, dar nu a │ │
 │ │ │ │ │respectat perioada de │ │
 │ │ │ │ │semãnare) pe parcele a │2 │
 │ │ │ │ │cãror suprafaţã este mai │ │
 │ │ │ │ │micã de 50% din suprafaţa│ │
 │ │ │ │ │totalã de teren arabil │ │
 │ │ │ │ │aflatã sub angajament │ │
 │ │ │ │ │prin acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului│ │
 │ │ │ │ │(fermierul a semãnat cu │ │
 │ │ │ │ │plantele utilizate drept │ │
 │ │ │Semãnarea culturilor │ │culturi verzi, dar nu a │ │
 │ │ │verzi trebuie reali- │ │respectat perioada de │ │
 │ │ │zatã pânã la sfârşi- │Vizitã pe teren (în cazul │semãnare) pe parcele a │3 │
 │ │ │tul lunii septembrie.│includerii în eşantion) │cãror suprafaţã este mai │ │
 │ │130 euro/ha│Plantele care pot fi │Semãnarea culturilor verzi │mare de 50% din suprafaţa│ │
 │ │pe maximum │utilizate drept cul- │trebuie realizatã în peri- │totalã de teren arabil │ │
 │Culturi │80% din │turi verzi sunt: │oada 1 august-30 septembrie│aflatã sub angajament │ │
 │verzi │suprafaţa │mazãrea, mãzãrichea, │ │prin acest pachet │ │
 │ │de teren │rapiţa, muştarul, │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │arabil │lupinul, sulfina. │ │Nerespectarea criteriului│ │
 │ │ │ │ │(fermierul a semãnat fãrã│ │
 │ │ │ │ │a respecta în totalitate │ │
 │ │ │ │ │plantele utilizate drept │ │
 │ │ │ │ │culturi verzi)pe parcele │2 │
 │ │ │ │ │a cãror suprafaţã este │ │
 │ │ │ │ │mai micã de 50% din su- │ │
 │ │ │ │ │prafaţa totalã de teren │ │
 │ │ │ │ │arabil aflatã sub angaja-│ │
 │ │ │ │ │ment prin acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului│ │
 │ │ │ │ │(fermierul a semãnat fãrã│ │
 │ │ │ │ │a respecta în totalitate │ │
 │ │ │ │ │plantele utilizate drept │ │
 │ │ │ │ │culturi verzi)pe parcele │3 │
 │ │ │ │ │a cãror suprafaţã este │ │
 │ │ │ │ │mai mare de 50% din su- │ │
 │ │ │ │ │prafaţa totalã de teren │ │
 │ │ │ │ │arabil aflatã sub angaja-│ │
 │ │ │ │ │ment prin acest pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului│ │
 │ │ │ │ │(fermierul a semãnat fãrã│ │
 │ │ │ │ │a respecta deloc plantele│ │
 │ │ │ │ │utilizate drept culturi │ │
 │ │ │ │ │verzi) pe parcele a │ │
 │ │ │ │ │cãror suprafaţã este mai │3 │
 │ │ │ │ │micã de 50% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totalã de teren│ │
 │ │ │ │ │arabil aflatã sub │ │
 │ │ │ │ │angajament prin acest │ │
 │ │ │ │ │pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului│ │
 │ │ │ │ │(fermierul a semãnat fãrã│ │
 │ │ │ │ │a respecta deloc plantele│ │
 │ │ │ │ │utilizate drept culturi │4 │
 │ │ │ │ │verzi) pe parcele a │ │
 │ │ │ │ │cãror suprafaţã este mai │ │
 │ │ │ │ │mare de 50% din │ │
 │ │ │ │ │suprafaţa totalã de teren│ │
 │ │ │ │ │arabil aflatã sub │ │
 │ │ │ │ │angajament prin acest │ │
 │ │ │ │ │pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Fermierul nu a semãnat │ │
 │ │ │ │ │deloc pe parcele a cãror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţã este mai micã │ │
 │ │ │ │ │de 50% din suprafaţa │4 │
 │ │ │ │ │totalã de teren arabil │ │
 │ │ │ │ │aflatã sub angajament │ │
 │ │ │ │ │prin acest pachet. │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Fermierul nu a semãnat │ │
 │ │ │ │ │deloc pe parcele a cãror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţã este mai mare │ │
 │ │ │ │ │de 50% din suprafaţa │5 │
 │ │ │ │ │totalã de teren arabil │ │
 │ │ │ │ │aflatã sub angajament │ │
 │ │ │ │ │prin acest pachet. │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │3/4/5/6 │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Doar fertilizanţii │ │Nerespectarea criteriului│3 │
 │ │ │organici pot fi │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │utilizaţi │ │Intenţie │7 │
 │ │ │înaintea înfiinţãrii │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │culturilor verzi. │ │ │ │
 │ │ │Utilizarea │Vizitã pe teren (în cazul │ │ │
 │ │ │fertilizanţilor │includerii în eşantion) │Repetiţie │4 │
 │ │ │chimici pentru │ │ │ │
 │ │ │culturile verzi │ │ │ │
 │ │ │este interzisã. │ │ │ │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Biomasa formatã │Vizitã pe teren (în │Nerespectarea criteriului│ │
 │ │ │trebuie sã fie │cazul includerii în │(fermierul încorporeazã │ │
 │ │ │încorporatã în sol │eşantion) │biomasa, dar nu respectã │ │
 │ │ │cel târziu pânã la │Biomasa formatã trebuie │perioada de încorporare) │ │
 │ │ │finalul lunii martie.│sã fie încorporatã în sol │pe parcele a cãror │2 │
 │ │ │Lucrãrile │în perioada 15 februarie- │suprafaţã este mai micã │ │
 │ │ │agricole necesare │31 martie. │de 30% din suprafaţa │ │
 │ │ │pentru urmãtoarea │ │totalã de teren arabil │ │
 │ │ │culturã pot începe │ │aflatã sub angajament │ │
 │ │ │doar dupã ce s-a │ │prin acest pachet │ │
 │ │ │realizat aceastã │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │acţiune. │ │Nerespectarea criteriului│ │
 │ │ │ │ │(fermierul încorporeazã │ │
 │ │ │ │ │biomasa, dar nu respectã │ │
 │ │ │ │ │perioada de încorporare) │ │
 │ │ │ │ │pe parcele a cãror │3 │
 │ │ │ │ │suprafaţã este între 30% │ │
 │ │ │ │ │şi 60% din suprafaţa │ │
 │ │ │ │ │totalã de teren │ │
 │ │ │ │ │arabil aflatã sub │ │
 │ │ │ │ │angajament prin acest │ │
 │ │ │ │ │pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului│ │
 │ │ │ │ │(fermierul încorporeazã │ │
 │ │ │ │ │biomasa, dar nu respectã │ │
 │ │ │ │ │perioada de încorporare) │ │
 │ │ │ │ │pe parcele a cãror │4 │
 │ │ │ │ │suprafaţã este mai mare │ │
 │ │ │ │ │de 60% din suprafaţa │ │
 │ │ │ │ │totalã de teren │ │
 │ │ │ │ │arabil aflatã sub │ │
 │ │ │ │ │angajament prin acest │ │
 │ │ │ │ │pachet │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Fermierul nu încorporeazã│ │
 │ │ │ │ │deloc biomasa pe parcele │ │
 │ │ │ │ │a cãror suprafaţã este │ │
 │ │ │ │ │mai micã de 30% din │2 │
 │ │ │ │ │suprafaţa totalã │ │
 │ │ │ │ │de teren arabil aflatã │ │
 │ │ │ │ │sub angajament prin acest│ │
 │ │ │ │ │pachet. │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Fermierul nu încorporeazã│ │
 │ │ │ │ │deloc biomasa pe parcele │ │
 │ │ │ │ │a cãror suprafaţã este │ │
 │ │ │ │ │între 30% şi 60% din │3 │
 │ │ │ │ │suprafaţa totalã │ │
 │ │ │ │ │de teren arabil aflatã │ │
 │ │ │ │ │sub angajament prin acest│ │
 │ │ │ │ │pachet. │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Fermierul nu încorporeazã│ │
 │ │ │ │ │deloc biomasa pe parcele │ │
 │ │ │ │ │a cãror suprafaţã este │ │
 │ │ │ │ │mai mare de 60% din │4 │
 │ │ │ │ │suprafaţa totalã │ │
 │ │ │ │ │de teren arabil aflatã │ │
 │ │ │ │ │sub angajament prin acest│ │
 │ │ │ │ │pachet. │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │3/4/5 │
 │ │ ├─────────────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │Nu este permis aratul│Vizitã pe teren (în cazul │Nerespectarea criteriului│ │
 │ │ │pajiştilor existente │includerii în eşantion) │pe parcele a cãror │ │
 │ │ │în fermã pe toatã │ │suprafaţã este mai micã │ │
 │ │ │durata │ │de 50% din suprafaţa │3 │
 │ │ │angajamentului. │ │totalã de pajişte din │ │
 │ │ │ │ │cadrul fermei │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Nerespectarea criteriului│ │
 │ │ │ │ │pe parcele a cãror │ │
 │ │ │ │ │suprafaţã este mai mare │ │
 │ │ │ │ │de 50% din suprafaţa │4 │
 │ │ │ │ │totalã de pajişte din │ │
 │ │ │ │ │cadrul fermei │ │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Intenţie │7 │
 │ │ │ │ ├─────────────────────────┼──────────────────────────┤
 │ │ │ │ │Repetiţie │7 │
 └────────┴───────────┴─────────────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────┴──────────────────────────┘


__________
    *) Modalitatea de control este detaliatã în procedurile de lucru ale Agenţiei de Plãţi şi Intervenţie pentru Agriculturã (APIA).
    **) În cazul pierderii dreptului de utilizare a suprafeţei care face obiectul angajamentului sau a unei pãrţi a acesteia, fermierul va proceda astfel:
    - nu returneazã plãţile primite, în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauzã acceptã sã preia angajamentul existent; sau
    - returneazã plãţile efectuate pânã la acea datã pentru respectiva suprafaţã, în situaţia în care noul utilizator al suprafeţei în cauzã nu acceptã preluarea angajamentului existent.
    În cazul în care o suprafaţã aflatã sub angajament este transferatã unui alt fermier, noul utilizator al suprafeţei în cauzã care a preluat angajamentul existent este responsabil pentru eventualele neconformitãţi depistate ulterior transferului şi ca urmare acestuia i se vor reţine sumele acordate necuvenit în campaniile anterioare transferului pentru suprafaţa respectivã.
    ***) În cazul pachetului 4 - Culturi verzi, fermierului i se vor accepta la platã maximum 80% din suprafaţa de teren arabil, conform prevederilor Programului naţional de dezvoltare ruralã 2007-2013 (PNDR) şi formularului de cerere de platã, fãrã a fi sancţionat dacã suprafaţa solicitatã este mai mare de 80%. Suprafaţa care face obiectul pachetului 4 trebuie sã fie diferitã de cea pe care este obligatorie respectarea GAEC 1.
    ****) În cazul pachetului 4 - Culturi verzi se acceptã, începând cu data intrãrii în vigoare a Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 20/2011 pentru aprobarea sistemelor de sancţiuni pentru mãsurile 211 "Sprijin pentru zona montanã defavorizatã", 212 "Sprijin pentru zone defavorizate, altele decât zona montanã" şi 214 "Plãţi de agro-mediu" din Programul naţional de dezvoltare ruralã 2007-2013 şi pentru completarea <>Ordinului ministrului agriculturii şi dezvoltãrii rurale nr. 723/2007 privind unele mãsuri pentru aplicarea art. 74 din Regulamentul (CE) nr. 796/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de stabilire a normelor de aplicare a condiţionãrii, modulãrii şi a sistemului integrat de gestiune şi control, prevãzute de Regulamentul (CE) nr. 1.782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori, referitor la transferul exploataţiilor agricole, doar transferul total al angajamentului aferent suprafeţei care face obiectul acestui pachet.

    În cazul pajiştilor comunale pãşunate în comun pe care au fost stabilite neconformitãţi, sancţiunile se aplicã proporţional cu dreptul de utilizare al fiecãrui fermier.

    C. Sancţiuni pentru depunerea cu întârziere a cererii de platã
    Data-limitã de depunere a cererii de platã este 15 mai.
    Fermierul nu va fi sancţionat pentru depunerea cu întârziere a cererii de platã în cazurile de forţã majorã şi în circumstanţe excepţionale.
    Cu excepţia cazurilor de forţã majorã sau a circumstanţelor excepţionale, pentru depunerea unei cereri de platã dupã data-limitã stabilitã se aplicã o sancţiune de 1% pe zi lucrãtoare la sumele la care ar fi avut dreptul fermierul dacã cererea ar fi fost depusã în termenul stabilit. Dacã perioada de întârziere depãşeşte 25 de zile calendaristice, cererea de platã este respinsã de la platã.
    Modificãrile privind cererea de platã pot fi acceptate fãrã aplicarea unei sancţiuni pânã la data de 31 mai a anului de depunere a cererii de platã. Introducerea unei modificãri privind cererea de platã dupã data-limitã presupune aplicarea unei sancţiuni de 1% pe zi lucrãtoare la sumele cuvenite.
    Modificãrile privind cererea de platã pot fi admise pânã la ultima datã de depunere cu întârziere a cererilor unice. Modificãrile referitoare la o cerere de platã nu sunt admise dupã data menţionatã.
    O cerere de platã poate fi retrasã total sau parţial în orice moment, cu excepţia cazului în care fermierul a fost înştiinţat despre neregulile pe care le conţine cererea de platã (inclusiv notificarea fermierului pentru supradeclarare) sau a fost înştiinţat cu privire la intenţia APIA de a întreprinde un control la faţa locului. Dacã în urma acestui control au fost constatate nereguli, fermierul nu mai poate retrage pãrţile din cererea de platã la care se referã aceste nereguli. Dacã în urma controlului realizat nu se identificã nereguli, fermierul poate retrage cererea de platã. În perioada dintre înştiinţarea fermierului cu privire la efectuarea controlului pe teren şi stabilirea concluziei finale ca urmare a controlului pe teren fermierul nu îşi poate retrage cererea de platã. În urma retragerilor efectuate, fermierul revine la situaţia în care se afla înainte de a depune cererea de platã sau partea respectivã din cererea de platã.
    În cazul în care fermierul care a depus cererea de platã şi a fost selectat pentru controlul pe teren nu permite inspectarea fermei de cãtre reprezentanţii organismelor abilitate, se considerã cã acesta nu a respectat angajamentul. În acest caz fermierului nu i se va acorda nicio platã pentru mãsura respectivã pentru anul în curs şi, în plus, se vor recupera toate sumele care i-au fost acordate pânã la momentul respectiv.

    D. Sancţiuni pentru nedeclararea tuturor suprafeţelor
    În cazul în care, pentru un anumit an, un fermier nu declarã toate suprafeţele, iar diferenţa dintre suprafaţa totalã declaratã în cererea de platã, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declaratã şi suprafaţa totalã a parcelelor nedeclarate, pe de altã parte, este mai mare de 3% din suprafaţa totalã declaratã, valoarea totalã a plãţilor directe cuvenite fermierului pentru anul în care s-a constatat neregula se reduce cu pânã la 3%, astfel:
    - dacã suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintã un procent mai mare de 3%, dar mai mic sau egal cu 30% din suprafaţa totalã declaratã, fermierul va fi sancţionat cu un procent de 1%;
    - dacã suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintã un procent mai mare de 30%, dar mai mic sau egal cu 50% din suprafaţa totalã declaratã, fermierul va fi sancţionat cu un procent de 2%;
    - dacã suma suprafeţelor parcelelor nedeclarate reprezintã un procent mai mare de 50% din suprafaţa totalã declaratã, fermierul va fi sancţionat cu un procent de 3%.
    În cazul în care diferenţa dintre suprafaţa totalã declaratã în cererea de platã, pe de o parte, şi suma dintre suprafaţa declaratã şi suprafaţa totalã a parcelelor nedeclarate, pe de altã parte, este mai micã sau egalã cu 3% din suprafaţa totalã declaratã, fermierul nu va fi sancţionat.

    E. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalitãţii
    În cazul mãsurii 214, ecocondiţionalitatea cuprinde douã arii de ecocondiţionalitate:
    - bunele condiţii agricole şi de mediu (GAEC);
    - cerinţele minime pentru utilizarea îngrãşãmintelor şi pesticidelor.
    În cazul în care cerinţele minime sau bunele condiţii agricole şi de mediu nu sunt respectate oricând în cadrul unui an calendaristic stabilit şi dacã neconformitatea respectivã este rezultatul unei acţiuni ori al unei omiteri direct imputabile fermierului care a depus cererea de platã pentru schemele de sprijin pe suprafaţã în anul calendaristic vizat, suma totalã a plãţilor efectuate sau care urmeazã sã fie efectuate trebuie sã fie redusã ori exclusã.
    În cazul neglijenţei, sancţiunea aplicatã nu trebuie sã depãşeascã 5% din suma totalã, iar în cazul primei repetiţii, sancţiunea nu trebuie sã depãşeascã 15% din suma totalã. În cazurile de nerespectare intenţionatã, reducerea procentului nu trebuie sã fie mai micã de 20% din platã şi se poate merge pânã la excluderea totalã din mãsura de sprijin pentru unul sau mai mulţi ani calendaristici.
    Valoarea sancţiunilor pentru un an calendaristic nu trebuie sã depãşeascã suma totalã cuvenitã fermierului în cadrul mãsurii.
    Toate cazurile de neconformitate sunt aduse la cunoştinţa fermierilor în scris.
    Nerespectarea datoratã neglijenţei
    Dacã nerespectarea se datoreazã neglijenţei unui fermier, sancţiunea calculatã la suma totalã este de 3% din suma totalã.
    Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control, se decide sã se reducã acest procent la 1%, sã fie mãrit pânã la 5% din suma totalã sau sã nu se aplice nicio sancţiune în cazul în care este definitã o toleranţã printr-o zonã-tampon stabilitã şi aplicabilã perimetrului parcelei agricole. Cu toate acestea, toleranţa maximã pentru fiecare parcelã agricolã nu trebuie sã depãşeascã 1 ha în valoare absolutã.
    Dacã au fost stabilite nereguli repetate, cu excepţia celor considerate intenţionate, sancţiunea stabilitã în cazul primei nerespectãri repetate va fi multiplicatã cu factorul 3. În cazul repetiţiilor viitoare ale aceleiaşi nereguli, factorul 3 de multiplicare va fi aplicat de fiecare datã la rezultatul sancţiunii stabilite pentru neregulile repetate anterioare. Sancţiunea maximã nu va depãşi 15% din suma totalã.
    Nerespectarea intenţionatã
    Dacã fermierul nu a respectat intenţionat o condiţie, sancţiunea aplicatã va fi, ca regulã generalã, de 20% din suma totalã (conform tabelelor nr. 1 şi 4). Astfel, pe baza rezultatelor din raportul de control se decide sã se reducã procentul în cauzã pânã la maximum 15% sau, dupã caz, sã fie mãrit pânã la 100% din suma totalã (conform tabelelor nr. 1 şi 4).
    În cazul nerespectãrii intenţionate, fermierul este exclus de la mãsurã pentru anul calendaristic în cauzã (conform tabelelor nr. 1 şi 4). Dacã amploarea, gravitatea şi/sau persistenţa nerespectãrii intenţionate sunt majore/este majorã sau au fost detectate repetate nerespectãri intenţionate, fermierul va fi exclus de la mãsura respectivã şi în anul calendaristic urmãtor.

    I. Sancţiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor
    GAEC sunt definite conform legislaţiei naţionale în vigoare.
    La controlul administrativ este consideratã a fi neglijenţã situaţia în care în rapoartele de control pe teren din ultimii 2 ani apare o anumitã condiţie ca fiind neconformã cel mult o datã.
    La controlul administrativ este consideratã a fi repetiţie situaţia în care în ambele rapoarte de control pe teren din ultimii 2 ani apare o anumitã condiţie ca fiind neconformã.

    Sancţiuni pentru nerespectarea GAEC-urilor

    Tabelul nr. 1 ┌────────────┬──────────┬────────┬────────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────────────┬────────────┐
 │ Tipul │Amploarea │Gravita-│Persistenţa │ % │ Prima │ A 2-a │ A 3-a repetiţie │ A 4-a │
 │ sancţiunii │ │tea**) │ **) │ sancţiune │ repetiţie │ repetiţie │ │ repetiţie │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │Nepermanentã│ 0% + │ │ │ │ │
 │ │ │ │(rectifica- │notificare 1│ N/A │ N/A │ N/A │ N/A │
 │ │ │ │bilã) │ │ │ │ │ │
 │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │Scãzutã │Nepermanentã│ 1% │ 3% │ 9% │15% + notificare 2│ 81% + │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │notificare 3│
 │ │ │ ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ Permanentã │ 3% │ 9% │ 15% + │81% + notificare 3│ 100% │
 │ │ Limitare │ │ │ │ │notificare 2│ │ │
 │Neglijenţã*)│ la fermã ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │Nepermanentã│ 3% │ 9% │ 15% + │81% + notificare 3│ 100% │
 │ │ │ │ │ │ │notificare 2│ │ │
 │ │ │ Medie ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ Permanentã │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea│Exclus de la│
 │ │ │ │ │ │notificare 2│notificare 3│ de la mãsurã în │ mãsurã │
 │ │ │ │ │ │ │ │ anul urmãtor │ │
 │ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │Nepermanentã│ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea│Exclus de la│
 │ │ │ │ │ │notificare 2│notificare 3│ de la mãsurã în │ mãsurã │
 │ │ │ │ │ │ │ │ anul urmãtor │ │
 │ │ │ Înaltã ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ Permanentã │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea│Exclus de la│
 │ │ │ │ │ │notificare 2│notificare 3│ de la mãsurã în │ mãsurã │
 │ │ │ │ │ │ │ │ anul urmãtor │ │
 │ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │Nepermanentã│ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea│Exclus de la│
 │ │ │ │ │ │notificare 2│notificare 3│ de la mãsurã în │ mãsurã │
 │ │ │ │ │ │ │ │ anul urmãtor │ │
 │ │ │Scãzutã ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ Permanentã │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea│Exclus de la│
 │ │ │ │ │ │notificare 2│notificare 3│ de la mãsurã în │ mãsurã │
 │ │ │ │ │ │ │ │ anul urmãtor │ │
 │ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │Nepermanentã│ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea│Exclus de la│
 │ │Rãspândire│ │ │ │notificare 2│notificare 3│ de la mãsurã în │ mãsurã │
 │ │ asupra │ │ │ │ │ │ anul urmãtor │ │
 │ │ altor │ Medie ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ ferme │ │ Permanentã │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea│Exclus de la│
 │ │ │ │ │ │notificare 2│notificare 3│ de la mãsurã în │ mãsurã │
 │ │ │ │ │ │ │ │ anul urmãtor │ │
 │ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │Nepermanentã│ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea│Exclus de la│
 │ │ │ │ │ │notificare 2│notificare 3│ de la mãsurã în │ mãsurã │
 │ │ │ │ │ │ │ │ anul urmãtor │ │
 │ │ │ Înaltã ├────────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ Permanentã │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excluderea│Exclus de la│
 │ │ │ │ │ │notificare 2│notificare 3│ de la mãsurã în │ mãsurã │
 │ │ │ │ │ │ │ │ anul urmãtor │ │
 ├────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┼────────────┴──────────────────┴────────────┤
 │ │ │ │Nepermanentã│ 15% │ │ │
 │ │ │Scãzutã ├────────────┼────────────┤ │ │
 │ │ │ │ Permanentã │ 20% │ │ │
 │ │ ├────────┼────────────┼────────────┤ │ │
 │ │ Limitare │ │Nepermanentã│ 20% │ │ │
 │ │ la fermã │ Medie ├────────────┼────────────┤ │ │
 │ │ │ │ Permanentã │ 30% │ │ │
 │ │ ├────────┼────────────┼────────────┤ │ │
 │ │ │ │Nepermanentã│ 50% │ 100% şi │ │
 │ │ │ Înaltã ├────────────┼────────────┤ excluderea │ │
 │ │ │ │ Permanentã │ 100% │de la mãsurã│ │
 │ Intenţie ├──────────┼────────┼────────────┼────────────┤ în anul │ Exclus de la mãsurã │
 │ │ │ │Nepermanentã│ 30% │ urmãtor │ │
 │ │ │Scãzutã ├────────────┼────────────┤ │ │
 │ │ │ │ Permanentã │ 40% │ │ │
 │ │Rãspândire├────────┼────────────┼────────────┤ │ │
 │ │ asupra │ │Nepermanentã│ 40% │ │ │
 │ │ altor │ Medie ├────────────┼────────────┤ │ │
 │ │ ferme │ │ Permanentã │ 60% │ │ │
 │ │ ├────────┼────────────┼────────────┤ │ │
 │ │ │ │Nepermanentã│ 80% │ │ │
 │ │ │ Înaltã ├────────────┼────────────┤ │ │
 │ │ │ │ Permanentã │ 100% │ │ │
 └────────────┴──────────┴────────┴────────────┴────────────┴────────────┴────────────────────────────────────────────┘


___________
    *) Notificarea 1 reprezintã avertismentul cãtre fermier cu privire la problemele identificate şi care pot fi remediate pânã la data de 30 iunie a anului urmãtor celui pentru care a solicitat sprijinul.
    Notificarea 2 reprezintã avertismentul cãtre fermier cu privire la consecinţele care vor apãrea în cazul nerespectãrii cerinţelor GAEC şi în anul urmãtor.
    Notificarea 3 reprezintã înştiinţarea fermierului cu privire la declararea ca intenţie a nerespectãrii cerinţelor GAEC.
    **) Definirea acestor criterii se regãseşte în tabelul nr. 2.

    Tabelul nr. 2 ┌───────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────┐
 │ Criteriul │ Nivelul │ Definiţia │
 ├───────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ │Scãzutã │0-30% din suprafaţa determinatã a fermei │
 │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │Gravitatea │Medie │>30-50% din suprafaţa determinatã a fermei │
 │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ │Înaltã │>50% din suprafaţa determinatã a fermei │
 ├───────────┼────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │Condiţii nerespectate care pot fi rectificate │
 │ │Nepermanentã (rectificabilã)│pânã la data de 30 iunie a anului urmãtor celui│
 │ │ │pentru care a solicitat sprijinul*) │
 │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │Condiţii nerespectate care nu pot fi rectifica-│
 │Persistenţa│Nepermanentã │te pe parcursul anului pentru care a solicitat │
 │ │ │sprijinul │
 │ ├────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────────┤
 │ │ │Condiţii nerespectate care nu pot fi rectifica-│
 │ │Permanentã │te pe parcursul angajamentului (Nerespectãrile │
 │ │ │descoperite în ultimul an de angajament se │
 │ │ │considerã a fi permanente.) │
 └───────────┴────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────┘


__________
    *) În cazul în care fermierului i se transmite notificarea 1, acesta trebuie sã înştiinţeze APIA cu privire la remedierea sau neremedierea problemelor semnalate de cãtre APIA, dar nu mai târziu de data de 30 iunie a anului urmãtor celui pentru care a solicitat sprijinul. În cazul în care fermierul nu înştiinţeazã APIA în termen/înştiinţeazã APIA cã nu a remediat problemele semnalate, acesta va fi sancţionat. În cazul în care fermierul înştiinţeazã APIA în termen cu privire la remedierea problemelor semnalate de cãtre APIA, experţii APIA vor reface vizita în teren pentru confirmarea celor semnalate de cãtre fermier.
    În cazul în care fermierul a fost detectat cu neconformitãţi de gravitate înaltã, în anul urmãtor acesta va fi inclus în eşantionul de control pe teren cu factor ridicat de risc.
    În cazul în care fermierul a fost detectat cu neconformitãţi de gravitate scãzutã şi medie, în anul urmãtor eşantionul va fi mãrit cu 10% dintre fermierii pentru care au fost identificate astfel de neconformitãţi.

    OBSERVAŢIE:
    GAEC 4 se aplicã începând cu anul 2009.
    GAEC 6 şi GAEC 11 se aplicã începând cu anul 2010.
    Sancţiunea se aplicã pentru fiecare GAEC, conform tabelului nr. 1, iar fermierului i se aplicã cea mai mare sancţiune dintre cele aferente tuturor GAEC-urilor nerespectate.

    II. Sancţiuni pentru nerespectarea cerinţelor minime
    Conform anexei 4B1 - Cerinţe minime relevante pentru mãsurile de agro-mediu din Programul naţional de dezvoltare ruralã 2007-2013, aprobat prin Decizia Comisiei Europene nr. C(2008) 3.837 din 16 iulie 2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, cerinţele minime sunt menţionate în tabelul nr. 3, astfel:

    Tabelul nr. 3


 ┌─────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────┐
 │ Codul │ Cerinţa minimã │
 │cerinţei │ │
 ├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 1 │Este permisã utilizarea numai a acelor produse de protecţie a │
 │ │plantelor care au fost autorizate pentru vânzare şi numai în │
 │ │conformitate cu instrucţiunile de utilizare. │
 ├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 2 │Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor │
 │ │trebuie sã fie calificate (sã aibã o atestare profesionalã). │
 ├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 3 │Persoanele care folosesc produsele de protecţie a plantelor │
 │ │clasificate ca având toxicitate ridicatã sau ca toxice trebuie sã │
 │ │fie înregistrate la serviciul special din cadrul poliţiei judeţene│
 │ │din raza de activitate. De asemenea, trebuie sã fie înregistrate │
 │ │la unitatea sanitar-veterinarã sau la inspectoratul judeţean │
 │ │pentru siguranţa muncii. │
 ├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 4 │Folosirea produselor de protecţie a plantelor poate fi realizatã │
 │ │doar pentru scopul în care aceste produse au fost omologate şi │
 │ │numai conform instrucţiunilor de utilizare. │
 ├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 5 │Tratamentele cu produse de protecţie a plantelor nu sunt permise │
 │ │în zonele de protecţie a apelor, în zonele protejate, în zonele de│
 │ │protecţie sanitarã, zonele de protecţie ecologicã, precum şi în │
 │ │alte zone protejate stabilite de autoritãţile competente. │
 ├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 6 │Îngrãşãmintele naturale aplicate nu pot conţine mai mult de 170 kg│
 │ │de azot (N) ca ingredient pur pe 1 ha de teren agricol. │
 ├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 7 │Fermierii trebuie sã respecte perioadele în care aplicarea │
 │ │fertilizatorilor este interzisã. │
 ├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 8 │Aplicarea îngrãşãmintelor pe terenurile cu pante abrupte trebuie │
 │ │realizatã prin încorporarea îngrãşãmintelor în sol şi luarea în │
 │ │considerare a condiţiilor meteorologice. │
 ├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 9 │Niciun tip de îngrãşãmânt nu poate fi aplicat pe terenuri │
 │ │acoperite de zãpadã, pe terenuri cu apã în exces sau pe terenuri │
 │ │îngheţate. │
 ├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 10 │Nu vor fi folosiţi fertilizatori în apropierea resurselor de apã │
 │ │în conformitate cu urmãtoarele indicaţii: │
 │ │- fertilizator solid - nu mai aproape de 6 m de apã; │
 │ │- fertilizator lichid - nu mai aproape de 30 m de apã. │
 │ │În apropierea staţiilor de captare a apei potabile nu va fi │
 │ │folosit niciun tip de fertilizator la o distanţã mai micã de 100 m│
 │ │faţã de staţia de captare a apei. │
 ├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 11 │Fermierii trebuie sã se asigure cã îngrãşãmintele sunt distribuite│
 │ │uniform. │
 ├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 12 │Fermierii trebuie sã urmeze un plan de fertilizare. │
 ├─────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────┤
 │ 13 │Interzicerea folosirii fertilizatorilor neautorizaţi pentru │
 │ │vânzare. │
 └─────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────┘    Sancţiunile pentru nerespectarea cerinţelor minime sunt prezentate în tabelul nr. 4.

    Tabelul nr. 4 ┌────────────┬──────────┬────────┬────────────┬────────────┬────────────┬──────────────────┬────────────┐
 │ Tipul │Amploarea │Gravita-│ % │ Prima │ A 2-a │ A 3-a repetiţie │ A 4-a │
 │ sancţiunii │ │tea │ sancţiune │ repetiţie │ repetiţie │ │ repetiţie │
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┼──────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │Scãzutã │ 1% │ 3% │ 9% │ 15% + │ 81% + │
 │ │ │ │ │ │ │ notificare 2 │notificare 3│
 │ │ │ │ │ │ │ │ │
 │ │ Limitare ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ la fermã │ Medie │ 3% │ 9% │ 15% + │ 81% + │ 100% │
 │ │ │ │ │ │notificare 2│ notificare 3 │ │
 │ │ ├────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │ │ Înaltã │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excludere │ Exclus de │
 │Neglijenţã │ │ │ │notificare 2│notificare 3│ de la mãsura în │ la mãsurã │
 │ │ │ │ │ │ │ anul urmãtor │ │
 │ ├──────────┼────────┼────────────┼────────────┼────────────┼──────────────────┼────────────┤
 │ │Rãspândire│ Înaltã │ 5% │ 15% + │ 45% + │100% şi excludere │ Exclus de │
 │ │ asupra │ │ │notificare 2│notificare 3│de la mãsura în │ la mãsurã │
 │ │ altor │ │ │ │ │ anul urmãtor │ │
 │ │ ferme │ │ │ │ │ │ │
 ├────────────┴──────────┴────────┼────────────┼────────────┼────────────┴──────────────────┴────────────┤
 │ │ │ 100% şi │ │
 │ Intenţie │ 20% │ excludere │ │
 │ │ │de la mãsurã│ Exclus de la mãsurã │
 │ │ │ în anul │ │
 │ │ │ urmãtor │ │
 └────────────────────────────────┴────────────┴────────────┴────────────────────────────────────────────┘    Pentru pachetele 1, 2 şi 3 se aplicã cerinţele minime 1-13, iar pentru pachetul 4 se aplicã cerinţele minime 6-13.
    Începând cu anul 2009, cerinţele minime privind utilizarea pesticidelor şi a fertilizanţilor chimici trebuie sã fie îndeplinite pe întreaga suprafaţã a fermei.
    Gravitatea neregulilor se evalueazã la nivelul întregii ferme pe baza numãrului de cerinţe minime nerespectate, conform tabelului nr. 5.

    Tabelul nr. 5


 ┌─────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────┐
 │ │ Tipul nerespectãrii │
 │ Gravitatea ├─────────────────────────┬────────────────────────┤
 │ │ Neglijenţã │ Repetiţie │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Micã │3% │9% │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Medie │6%-12% │>9% şi <+36% │
 ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤
 │Mare │>=15% │>36% │
 └─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┘   III. Sancţiuni pentru nerespectarea ecocondiţionalitãţii (I+II)
    Sancţiunea calculatã aferentã fermierului care a depus cererea de platã se calculeazã prin însumarea sancţiunilor finale pentru nerespectarea GAEC-urilor, precum şi a celor pentru nerespectarea cerinţelor minime.
    Sancţiunea aplicatã fermierului:
    a) în cazul în care sancţiunile finale stabilite pentru nerespectarea GAEC-urilor şi a cerinţelor minime sunt datorate neglijenţei, este:
    - sancţiunea calculatã, dacã sancţiunea calculatã este ≤ 5%;
    - 5%, dacã sancţiunea calculatã este > 5%;
    b) în cazul în care cel puţin o sancţiune finalã stabilitã pentru nerespectarea GAEC-urilor sau a cerinţelor minime este datoratã repetiţiei, este:
    ● pentru prima repetiţie:
    - sancţiunea calculatã, dacã sancţiunea calculatã este ≤ 15%;
    - 15%, dacã sancţiunea calculatã este > 15%;
    ● de la a doua repetiţie:
    - sancţiunea calculatã, conform tabelelor nr. 1 şi 4, dupã notificarea fermierului;
    c) în cazul în care sancţiunile finale stabilite pentru nerespectarea GAEC-urilor şi a cerinţelor minime sunt datorate intenţiei, este:
    - 20%, dacã sancţiunea calculatã este ≤ 20%;
    - sancţiunea calculatã, dacã sancţiunea calculatã este > 20%, dar nu mai mult de 100%.

                                    -------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016