Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 20.693 din 24 aprilie 2024  privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru perfecţionarea/recalificarea angajaţilor din societăţi, aprobată prin Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 20.953/2022     Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 20.693 din 24 aprilie 2024 privind modificarea Schemei de ajutor de minimis pentru perfecţionarea/recalificarea angajaţilor din societăţi, aprobată prin Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 20.953/2022

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 428 din 9 mai 2024
    Ţinând cont de:
    - prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Regulamentului (UE) nr. 1.407/2013 din 18 decembrie 2013 pentru aplicarea art. 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, cu modificările şi completările ulterioare;
    – prevederile Regulamentului (UE) nr. 241/2021 al Parlamentului European şi al Consiliului din 12 februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare şi rezilienţă;
    – prevederile Regulamentului (UE) nr. 2.831/2023 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;
    – Decizia de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării Planului de redresare şi rezilienţă al României;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 178/2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Avizul Consiliului Concurenţei nr. 3.126 din 1.04.2024, referitor la proiectul de ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării pentru modificarea Ordinului ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 20.953/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru „Perfecţionarea/recalificarea angajaţilor din societăţi“, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României 2021-2026, pilonul II, componenta C7, investiţia 19, cu modificările ulterioare;
    – Referatul de aprobare nr. 750.915 din 4.04.2024 a proiectului de ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării pentru modificarea Ordinului ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 20.953/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru „Perfecţionarea/recalificarea angajaţilor din societăţi“, asociată Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României 2021-2026, pilonul II, componenta C7, investiţia 19, cu modificările ulterioare,

    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul cercetării, inovării şi digitalizării emite prezentul ordin.
    ART. I
    Schema de ajutor de minimis pentru „Perfecţionarea/recalificarea angajaţilor din societăţi“, aprobată prin Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 20.953/2022, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 770 din 2 august 2022, cu modificările ulterioare, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 2, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Acordarea ajutoarelor de minimis în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis se va face cu respectarea criteriilor privind ajutorul de minimis stipulate în Regulamentul (UE) nr. 2.831/2023 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis, denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 2.831/2023.
(3) Prezenta schemă de ajutor de minimis este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 2.831/2023."

    2. La articolul 6, litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e) Regulamentul (UE) nr. 2.831/2023 al Comisiei din 13 decembrie 2023 privind aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene ajutoarelor de minimis;"

    3. La articolul 7, punctele 1, 5 şi subpunctele (i) şi (ii) ale punctului 6 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "1. ajutor de minimis - ajutorul acordat conform Regulamentului (UE) nr. 2.831/2023, a cărui valoare, per întreprindere unică, nu trebuie să depăşească 300.000 de euro în nicio perioadă de trei ani calendaristici (cu evaluare continuă);
    ................................................................................................
5. întreprindere unică - în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr 2.831/2023;
    ..................................................................................................
(i) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât un IMM care există de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, «societate cu răspundere limitată» se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar «capital social» include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
(ii) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât un IMM care există de mai puţin de trei ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, «o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii» se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;"

    4. La articolul 9, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Nu se acordă sprijin în următoarele cazuri:
    a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse pescăreşti şi de acvacultură;
    b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care desfăşoară activităţi de prelucrare şi comercializare a produselor pescăreşti şi de acvacultură, în cazul în care cuantumul ajutoarelor este stabilit pe baza preţului sau a cantităţii de produse achiziţionate sau introduse pe piaţă;
    c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;
    d) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;
    e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    f) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor direct legate de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export."

    5. La articolul 10, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(4) Subadministratorul prezentei scheme de ajutor de minimis va acorda un ajutor de minimis după ce va verifica, inclusiv în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS), în baza declaraţiei pe propria răspundere a solicitantului, faptul că suma totală a ajutoarelor de minimis acordate respectivei întreprinderi unice nu trebuie să depăşească 300.000 de euro în nicio perioadă de 3 ani calendaristici (cu evaluare continuă) echivalent în lei şi că se respectă toate condiţiile din Regulamentul (UE) nr. 2.831/2023.
(5) În cazul în care valoarea totală a ajutoarelor de minimis acordate unei întreprinderi unice pe o perioadă de 3 ani calendaristici (cu evaluare continuă), cumulată cu valoarea alocării financiare acordate în conformitate cu prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis, depăşeşte pragul de 300.000 de euro, solicitantul poate beneficia de prevederile prezentei scheme de ajutor de minimis doar pentru acea fracţiune din ajutor care nu depăşeşte acest plafon."

    6. La articolul 11, punctul 13 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "13. depune următoarele documente (anexe la ghidul solicitantului ce va avea ca bază prezenta schemă) în cadrul apelului derulat de subadministrator:
    - solicitare de sprijin pentru îmbunătăţirea nivelului de cunoştinţe/competenţe/aptitudini sau recalificarea angajaţilor proprii;
    – declaraţie privind încadrarea întreprinderii în categoria întreprinderilor mici şi mijlocii;
    – declaraţie privind eligibilitatea societăţii în vederea acordării ajutorului de minimis;
    – declaraţie cu privire la evitarea dublei finanţări;
    – declaraţie privind ajutoarele de minimis primite de întreprinderea unică în decursul ultimilor 3 ani calendaristici (evaluaţi în mod continuu), indiferent de sursa de finanţare (fonduri naţionale sau fonduri europene);
    – declaraţie privind alte ajutoare primite de solicitant pentru aceleaşi costuri eligibile pentru care solicită finanţare în temeiul prezentei scheme."

    7. La articolul 14, alineatul (2) se abrogă.
    8. La articolul 17, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Ajutoarele de minimis acordate în cadrul prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoarele de minimis acordate în conformitate cu Regulamentul (UE) 2023/2.832 al Comisiei, în limita plafonului stabilit în regulamentul respectiv. Ajutoarele de minimis acordate în condiţiile prezentei scheme pot fi cumulate cu ajutoare de minimis acordate în conformitate cu alte regulamente de minimis în limita plafonului prevăzut la art. 7 pct. 1 din prezenta schemă."

    9. La articolul 20, alineatele (1) şi (2) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Furnizorul ajutorului de minimis are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Regulamentul privind Registrul ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 437/2016, de a încărca în Registrul electronic al ajutoarelor de stat acordate în România (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta procedură de minimis într-un termen de maximum 10 (zece) zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a acesteia.
    (2) Furnizorul schemei de ajutor are obligaţia de a înregistra în RegAS contractele de finanţare, actele de acordare sau obligaţiile de rambursare a ajutorului în termen de maximum 7 zile lucrătoare de la data semnării/emiterii lor, iar plăţile realizate în cadrul contractelor de finanţare se vor introduce în RegAS în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data efectuării lor."

    10. Articolul 24 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 24
    Schema de ajutor de minimis va fi publicată integral pe site-ul furnizorului https://www.mcid.gov.ro. În cazul în care solicitantul este eligibil pentru a primi finanţare în cadrul prezentei scheme de ajutor de minimis şi este selectat pentru finanţare în urma procesului de evaluare, furnizorul/ administratorul/subadministratorul comunică în scris beneficiarului de ajutor de minimis cuantumul maxim al ajutorului ce poate fi acordat şi caracterul acestuia, făcând referire expresă la Regulamentul (UE) nr. 2.831/2023."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Tudor Prisecaru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 24 aprilie 2024.
    Nr. 20.693.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016