Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 20.638 din 11 aprilie 2024  pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 21.324/2023 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 20.638 din 11 aprilie 2024 pentru modificarea anexei la Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 21.324/2023 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat "Finanţarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare cu caracter economic din cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022-2027 al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării"

EMITENT: Ministerul Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 377 din 23 aprilie 2024
    Având în vedere:
    - Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 187 din 26 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 933/2022 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, inovare şi specializare inteligentă 2022-2027;
    – Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2022 privind aprobarea Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022-2027, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Avizul Consiliului Concurenţei nr. 4.657 din 8.04.2024 referitor la proiectul de ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 21.324/2023 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Finanţarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare cu caracter economic din cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022-2027 al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării“;
    – Analiza de oportunitate nr. 955 din 3.04.2024, privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 21.324/2023 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanţarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare cu caracter economic din cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022-2027 al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării;
    – Referatul nr. 964 din 8.04.2024 privind înlocuirea anexei la Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 21.324/2023 privind aprobarea schemei de ajutor de stat „Finanţarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare cu caracter economic din cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022-2027 al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării“,

    în temeiul prevederilor art. 12 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul cercetării, inovării şi digitalizării emite prezentul ordin.
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 21.324/2023 privind aprobarea Schemei de ajutor de stat „Finanţarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare cu caracter economic din cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022-2027 al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării,“ publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1029 din 13 noiembrie 2023, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi pe pagina de internet a Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării.                    p. Ministrul cercetării, inovării şi digitalizării,
                    Tudor Prisecaru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 11 aprilie 2024.
    Nr. 20.638.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 21.324/2023)
    SCHEMĂ DE AJUTOR DE STAT
    "Finanţarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare cu
    caracter economic din cadrul Planului naţional de cercetare,
    dezvoltare şi inovare 2022-2027 al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării"
    CAP. I
    Dispoziţii generale
    ART. 1
    (1) Prezenta procedură instituie o schemă transparentă^1 de ajutor de stat pentru sprijinirea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare (CDI), denumită în continuare schemă.
    ^1 Regulamentul (UE) nr. 651/2014, art. 5 (Transparenţa ajutorului):
    1. Regulamentul se aplică numai ajutoarelor pentru care este posibilă calcularea ex ante cu exactitate a echivalentului subvenţie brută pentru ajutoare, fără a fi necesară efectuarea unei evaluări a riscurilor („ajutoare transparente“).
    2. Sunt considerate transparente ajutoarele conţinute în granturi şi subvenţii la dobândă.

    (2) Activităţile CDI sunt specificate în proiectele de cercetare, dezvoltare şi inovare derulate în cadrul Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare pentru perioada 2022-2027 (PNCDI IV), aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2022, cu modificările şi completările ulterioare.
    (3) Prezenta schemă este exceptată de la obligaţia de notificare către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutor compatibile cu piaţa comună în aplicarea art. 107 şi 108 din Tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 187 din 26 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare [denumit în continuare Regulamentul (UE) nr. 651/2014].
    (4) Denumirea măsurii este Schemă de ajutor de stat Finanţarea proiectelor CDI cu caracter economic din cadrul Planului Naţional de Cercetare, Dezvoltare şi Inovare pentru perioada 2022-2027 (PNCDI IV).

    ART. 2
    În sensul prezentei scheme, următorii termeni se definesc astfel:
    1. activităţi de inovare - activităţi destinate obţinerii unor produse sau procese noi sau semnificativ îmbunătăţite;
    2. active corporale - active materiale precum terenuri, clădiri şi instalaţii, utilaje şi echipamente;
    3. active necorporale - active care nu au o concretizare fizică sau financiară precum brevete, licenţe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală;
    4. activitate de cercetare-dezvoltare - cuprinde cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea experimentală şi inovarea bazată pe cercetare ştiinţifică şi dezvoltare experimentală;
    5. activitate economică - orice activitate care constă în furnizarea de bunuri, servicii sau lucrări pe o piaţă;
    6. administrarea schemei constă în totalitatea activităţilor specifice de coordonare (planificare, programare, finanţare), control (monitorizare, evaluare, actualizare informaţii) şi raportare privind desfăşurarea şi rezultatele schemei de ajutor de stat;
    7. administrator - orice entitate delegată de către un furnizor să deruleze proceduri în domeniul ajutorului de stat sau de minimis, în numele furnizorului;
    8. ajutoare/ajutor de stat - orice măsură care îndeplineşte toate criteriile prevăzute la art. 107 alin. (1) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene;
    9. alte aplicaţii decât cele din domeniul apărării - în sensul art. 25e, se referă la aplicaţii în alte produse decât produsele din domeniul apărării enumerate în anexa la Directiva 2009/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului;
    10. cercetare fundamentală - activitatea experimentală sau teoretică întreprinsă, în principal, pentru a dobândi cunoştinţe noi despre bazele fenomenelor şi faptelor observabile, fără a fi avută în vedere nicio aplicare sau utilizare comercială directă;
    11. cercetare industrială - cercetare sau investigaţie critică planificată în scopul dobândirii de cunoştinţe şi competenţe noi pentru elaborarea unor noi produse, procese sau servicii ori pentru realizarea unei îmbunătăţiri semnificative a produselor, proceselor sau serviciilor existente, inclusiv a produselor, proceselor sau serviciilor digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii şi tehnologii digitale, cum ar fi supercalculul, tehnologiile cuantice, tehnologiile blockchain, inteligenţa artificială, securitatea cibernetică, volumele mari de date şi tehnologiile de tip cloud).
    Cercetarea industrială cuprinde crearea de părţi componente pentru sisteme complexe şi poate include construcţia de prototipuri în laborator sau într-un mediu cu interfeţe simulate ale sistemelor existente, precum şi de linii pilot, atunci când acest lucru este necesar pentru cercetarea industrială şi, în special, pentru validarea tehnologiilor generice;

    12. colaborare efectivă - colaborare între cel puţin două părţi independente în vederea schimbului de cunoştinţe şi tehnologii sau în vederea atingerii unui obiectiv comun, bazată pe diviziunea muncii, în cadrul căreia părţile definesc de comun acord domeniul de aplicare a proiectului de colaborare, contribuie la punerea în aplicare a acestuia şi împart riscurile şi rezultatele. Este posibil ca una sau mai multe părţi să suporte integral costurile proiectului şi, prin urmare, celelalte părţi să nu fie expuse la riscurile financiare pe care le presupune acesta. Cercetarea contractuală şi furnizarea de servicii de cercetare nu sunt considerate forme de colaborare;
    13. contract de finanţare - contractul încheiat între autoritatea contractantă si contractor în scopul atingerii obiectivelor pentru care se face finanţarea şi stabilirii condiţiilor în care se realizează această finanţare;
    14. costuri (cheltuieli) cu personalul - costul cercetătorilor, al tehnicienilor şi al altor membri ai personalului de sprijin în măsura în care sunt angajaţi în proiectul sau activitatea respectivă;
    15. detaşare - angajarea temporară de personal de către un beneficiar, cu drept de a reveni la angajatorul anterior;
    16. dezvoltare experimentală - dobândirea, combinarea, modelarea şi utilizarea unor cunoştinţe şi competenţe relevante existente de ordin ştiinţific, tehnologic, de afaceri şi altele, cu scopul de a dezvolta produse, procese sau servicii noi ori îmbunătăţite, inclusiv produse, procese sau servicii digitale, în orice domeniu, tehnologie, industrie sau sector (inclusiv, dar fără a se limita la acestea, industrii şi tehnologii digitale, cum ar fi, de exemplu, supercalculul, tehnologiile cuantice, tehnologiile blockchain, inteligenţa artificială, securitatea cibernetică, volumele mari de date şi tehnologiile de tip cloud sau edge). Aceasta poate cuprinde, de exemplu, şi activităţi care vizează definirea, planificarea şi documentarea conceptuală a unor noi produse, procese sau servicii. Dezvoltarea experimentală poate include crearea de prototipuri, demonstrarea, crearea de proiecte-pilot, testarea şi validarea unor produse, procese sau servicii noi ori îmbunătăţite în medii reprezentative pentru condiţiile de funcţionare reale, în cazul în care obiectivul principal este de a aduce noi îmbunătăţiri tehnice produselor, proceselor sau serviciilor care nu sunt definitivate în mod substanţial. Aceasta poate include dezvoltarea unui prototip sau pilot utilizabil comercial care este în mod obligatoriu produsul comercial final şi a cărui producţie este prea costisitoare pentru ca acesta să fie utilizat exclusiv în scopuri demonstrative şi de validare. Dezvoltarea experimentală nu include modificările de rutină sau periodice aduse produselor, liniilor de producţie, proceselor de fabricaţie, serviciilor existente şi altor operaţiuni în curs, chiar dacă modificările respective ar putea reprezenta ameliorări;
    17. data acordării ajutorului - ajutoarele se consideră acordate în momentul în care dreptul legal de a beneficia de aceste ajutoare este conferit întreprinderii în temeiul legislaţiei naţionale aplicabile, indiferent de data la care ajutoarele de stat se plătesc întreprinderii, respectiv data semnării contractului de finanţare;
    18. furnizor - orice entitate deţinută de stat sau care administrează resurse ale statului sau, după caz, deţinută de către o unitate administrativ-teritorială sau care administrează resurse ale unităţii administrativ-teritoriale, care acordă întreprinderilor facilităţi de natura ajutorului de stat sau de minimis. În cadrul prezentei scheme, furnizorul de ajutor de stat este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării;
    19. infrastructură de testare şi experimentare - instalaţiile, echipamentele, capacităţile şi resursele, ca, de exemplu, bancurile de încercare, liniile-pilot, demonstratorii, instalaţiile de testare sau laboratoarele vii, precum şi serviciile de sprijin conexe utilizate în principal de întreprinderile, în special IMM-uri, care încearcă să obţină sprijin pentru testare şi experimentare, în scopul de a dezvolta produse, procese şi servicii noi sau îmbunătăţite, precum instalaţiile, echipamentele, capacităţile şi resursele, ca, de exemplu, bancurile de încercare, liniile-pilot. Accesul la infrastructurile de testare şi experimentare finanţate din fonduri publice este deschis mai multor utilizatori şi trebuie să fie acordat în mod transparent şi nediscriminatoriu şi în condiţiile pieţei. Infrastructurile de testare şi experimentare sunt uneori cunoscute şi sub denumirea de infrastructuri tehnologice;
    20. inovare de proces - punerea în aplicare a unei metode de producţie sau de implementare noi ori îmbunătăţite semnificativ, inclusiv modificări semnificative ale tehnicilor, echipamentelor sau software-ului, la nivelul întreprinderii (la nivelul grupului din sectorul industrial vizat din SEE), inclusiv, de exemplu, prin utilizarea unor tehnologii sau soluţii digitale noi sau inovatoare. Sunt excluse din această definiţie schimbările sau îmbunătăţirile minore, creşterea capacităţilor de producţie sau de prestare de servicii prin adăugarea de sisteme de fabricaţie sau logistice care sunt foarte asemănătoare cu cele utilizate deja, încetarea utilizării unui proces, simpla înlocuire sau majorare a capitalului, schimbări rezultate numai din modificarea preţurilor factorilor, personalizarea producţiei, localizarea, schimbările regulate, sezoniere şi alte schimbări ciclice şi comercializarea de produse noi sau îmbunătăţite semnificativ;
    21. intensitatea ajutorului - valoarea brută a ajutorului, exprimată ca procent din costurile eligibile, înainte de deducerea impozitelor sau a altor taxe.
    Costurile eligibile se susţin prin documente justificative clare, specifice, care îndeplinesc condiţiile de realitate, regularitate şi legalitate. Ajutorul plătit în mai multe tranşe se actualizează la valoarea lui în momentul acordării. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutorului. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare aplicabilă la data acordării ajutorului. Intensitatea ajutorului se calculează pentru fiecare beneficiar;

    22. întreprindere - o entitate care prestează activităţi cu caracter economic, adică activităţi care constau în oferirea de bunuri şi/sau servicii pe piaţă, indiferent de statutul său legal sau modul de finanţare;
    23. întreprindere în dificultate - o întreprindere care se află în cel puţin una din situaţiile următoare:
    a) în cazul unei societăţi comerciale cu răspundere limitată (alta decât o IMM care există de mai puţin 3 ani), atunci când mai mult de jumătate din capitalul său social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate. Această situaţie survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (şi din toate celelalte elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societăţii) conduce la un rezultat negativ care depăşeşte jumătate din capitalul social subscris. În sensul acestei dispoziţii, „societate cu răspundere limitată“ se referă în special la tipurile de societăţi menţionate în anexa I la Directiva 2013/34/UE, iar „capital social“ include, dacă este cazul, orice capital suplimentar;
    b) în cazul unei societăţi comerciale în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii (alta decât o IMM care există de mai puţin 3 ani) sau în scopul eligibilităţii pentru ajutoare pentru finanţarea riscului, o IMM care îndeplineşte condiţia de la art. 21 alin. (3) lit. b) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 şi se califică pentru investiţii în finanţarea riscului în urma verificării diligenţei de către intermediarul financiar selectat, atunci când mai mult de jumătate din capitalul propriu aşa cum reiese din contabilitatea societăţii a dispărut din cauza pierderilor acumulate. În sensul prezentei dispoziţii, „o societate comercială în care cel puţin unii dintre asociaţi au răspundere nelimitată pentru creanţele societăţii“ se referă în special la acele tipuri de societăţi menţionate în anexa II la Directiva 2013/34/UE;
    c) atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvenţă sau îndeplineşte criteriile prevăzute în dreptul intern pentru ca o procedură colectivă de insolvenţă să fie deschisă la cererea creditorilor săi;
    d) atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare şi nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat garanţia sau a primit ajutoare pentru restructurare şi face încă obiectul unui plan de restructurare;
    e) în cazul unei întreprinderi care nu este o IMM, atunci când, în ultimii 2 ani:
    (i) raportul datorii/capitaluri proprii al întreprinderii este mai mare de 7,5; şi
    (ii) capacitatea de acoperire a dobânzilor, calculată pe baza EBITDA, se situează sub valoarea 1,0;


    24. întreprinderi mici şi mijlocii (IMM) - întreprinderile care respectă criteriile prevăzute în anexa I la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, astfel:
    a) microîntreprindere - o întreprindere care are mai puţin de 10 angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşesc/nu depăşeşte 2 milioane euro, echivalent în lei;
    b) întreprindere mică - o întreprindere care are mai puţin de 50 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşesc/nu depăşeşte 10 milioane euro, echivalent în lei;
    c) întreprindere mijlocie - o întreprindere care are mai puţin de 250 de angajaţi şi a cărei cifră de afaceri anuală nu depăşeşte 50 de milioane euro, echivalent în lei, şi/sau al cărei bilanţ anual total nu depăşeşte echivalentul în lei a 43 de milioane euro.
    În schema de faţă, o microîntreprindere este încadrată în categoria întreprindere mică;

    25. întreprinderi mari - întreprinderile care nu se încadrează la categoria IMM-uri;
    26. produse - bunuri sau servicii destinate pieţei;
    27. organizaţie de cercetare (şi diseminare) a cunoştinţelor - o entitate (cum ar fi universităţile sau institutele de cercetare, agenţiile de transfer de tehnologie, intermediarii pentru inovare, entităţile de colaborare fizice sau virtuale orientate spre cercetare), indiferent de statutul său juridic (organizaţie de drept public sau privat) sau de modalitatea de finanţare, al cărei obiectiv principal este de a efectua în mod independent cercetare fundamentală, cercetare industrială sau dezvoltare experimentală sau de a disemina la scară largă rezultatele unor astfel de activităţi, prin predare, publicare sau transfer de cunoştinţe. În cazul în care entitatea desfăşoară şi activităţi economice, finanţarea, costurile şi veniturile activităţilor economice respective trebuie să fie contabilizate separat. Întreprinderile care pot exercita o influenţă decisivă asupra unei astfel de entităţi, de exemplu, în calitate de acţionari sau asociaţi, nu pot beneficia de acces preferenţial la rezultatele generate de aceasta;
    28. personal cu înaltă calificare - personalul având studii superioare şi cel puţin 5 ani de experienţă profesională relevantă, care poate include şi formarea în cadrul unui doctorat;
    29. proiect de C&D - o operaţiune care include activităţi care acoperă în acelaşi timp una sau mai multe categorii de cercetare şi dezvoltare definite în Comunicarea CE (2014/C 198/01) Cadrul pentru ajutoarele de stat pentru cercetare, dezvoltare şi inovare şi care este destinată să îndeplinească o sarcină indivizibilă de natură economică, ştiinţifică sau tehnică exactă, cu obiective predefinite în mod clar. Un proiect de C&D poate fi alcătuit din mai multe pachete de lucru, activităţi sau servicii şi include obiective clare, activităţile care urmează să fie desfăşurate în vederea realizării obiectivelor respective (inclusiv costurile pe care le presupun acestea) şi prestaţii concrete pentru a identifica rezultatele activităţilor respective şi a le compara cu obiectivele relevante. Atunci când două sau mai multe proiecte de C&D nu sunt separabile în mod clar unele de altele şi, în special, în cazul în care nu prezintă probabilităţi independente de succes tehnologic, acestea sunt considerate un singur proiect;
    30. schemă de ajutoare - orice act în baza căruia, fără a fi necesare măsuri suplimentare de punere în aplicare, întreprinderilor definite în schemă în mod general şi abstract li se pot acorda ajutoare individuale şi orice act în baza căruia un ajutor care nu are legătură cu un proiect anume poate fi acordat uneia sau mai multor întreprinderi;
    31. servicii de consiliere pentru inovare - consultanţă, asistenţă sau formare în domeniile transferului de cunoştinţe, achiziţionării, protecţiei sau exploatării imobilizărilor necorporale sau utilizării standardelor şi reglementărilor care le includ, precum şi consultanţă, asistenţă sau formare în domeniul introducerea sau utilizarea tehnologiilor şi soluţiilor inovatoare (inclusiv tehnologii şi soluţii digitale);
    32. servicii de sprijin pentru inovare - furnizarea de spaţiu de birouri, bănci de date, servicii cloud şi de stocare a datelor, biblioteci, cercetări de piaţă, laboratoare, etichetare de calitate, testare, experimentare şi certificare sau alte servicii conexe, inclusiv acele servicii furnizate prin cercetare şi organizaţii de diseminare a cunoştinţelor, infrastructuri de cercetare, infrastructuri de testare şi experimentare sau clustere de inovare, în scopul dezvoltării de produse, procese sau servicii mai eficiente sau avansate din punct de vedere tehnologic, inclusiv implementarea de tehnologii şi soluţii inovatoare (inclusiv tehnologii şi soluţii digitale);
    33. studiu de fezabilitate - evaluarea şi analiza potenţialului unui proiect care urmăreşte să vină în sprijinul procesului decizional, evidenţiind în mod obiectiv şi raţional punctele forte, şi evaluarea şi analiza potenţialului unui proiect care urmăreşte să vină în sprijinul procesului decizional, evidenţiind în ultimă instanţă perspectivele de succes ale acestuia;
    34. subvenţie (grant) - o sumă de bani acordată din resurse de stat, cu titlu nerambursabil, unei întreprinderi care dobândeşte calitatea de beneficiar al prezentei scheme de ajutor de stat;
    35. transfer tehnologic - ansamblul de activităţi desfăşurate cu sau fără bază contractuală, pentru a disemina informaţii, a acorda consultanţă, a transmite cunoştinţe, a achiziţiona utilaje şi echipamente specifice, în scopul introducerii în circuitul economic a rezultatelor cercetării, transformate în produse comerciale şi servicii.


    ART. 3
    (1) Furnizorul de ajutor de stat este Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării (MCID).
    (2) Administrarea prezentei scheme de ajutor de stat este realizată de către autoritatea contractantă, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului cercetării, inovării şi digitalizării nr. 20.272/2023 privind repartizarea creditelor de angajament şi a creditelor bugetare pentru anii 2023-2026, în vederea finanţării programelor/subprogramelor componente ale Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare 2022-2027 (PNCDI IV), cu modificările şi completările ulterioare, după cum urmează:

┌──────────────┬───────────────────────┐
│ │Ministerul Cercetării, │
│Programul 5.5 │Inovării şi │
│Infrastructuri│Digitalizării (MCID), │
│de cercetare │în calitate de │
│ │administrator │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Unitatea Executivă │
│ │pentru Finanţarea │
│ │Învăţământului │
│ │Superior, Cercetării, │
│Programul 5.6 │Dezvoltării şi Inovării│
│Provocări │(UEFISCDI) şi │
│ │Ministerul Cercetării, │
│ │Inovării şi │
│ │Digitalizării (MCID), │
│ │în calitate de │
│ │administratori │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Unitatea Executivă │
│ │pentru Finanţarea │
│ │Învăţământului │
│ │Superior, Cercetării, │
│Programul 5.7 │Dezvoltării şi Inovării│
│Parteneriate │(UEFISCDI) şi │
│pentru inovare│Ministerul Cercetării, │
│ │Inovării şi │
│ │Digitalizării (MCID), │
│ │în calitate de │
│ │administratori │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Unitatea Executivă │
│Programul 5.8 │pentru Finanţarea │
│Cooperare │Învăţământului │
│europeană şi │Superior, Cercetării, │
│internaţională│Dezvoltării şi Inovării│
│ │(UEFISCDI), în calitate│
│ │de administrator │
├──────────────┼───────────────────────┤
│ │Institutul de Fizică │
│ │Atomică (IFA), Unitatea│
│ │Executivă pentru │
│ │Finanţarea │
│Programul 5.9 │Învăţământului │
│Cercetare în │Superior, Cercetării, │
│domenii de │Dezvoltării şi Inovării│
│interes │(UEFISCDI) şi │
│strategic │Ministerul Cercetării, │
│ │Inovării şi │
│ │Digitalizării (MCID), │
│ │în calitate de │
│ │administratori │
└──────────────┴───────────────────────┘    CAP. II
    Legislaţie relevantă aplicabilă/Baza legală
    ART. 4
    Prezenta schemă este elaborată în conformitate cu:
    - Regulamentul (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piaţa internă în aplicarea articolelor 107 şi 108 din Tratat, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 187 din 26 iunie 2014, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014 privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii concurenţei nr. 21/1996, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare;
    – Hotărârea Guvernului nr. 933/2022 privind aprobarea Strategiei naţionale de cercetare, inovare şi specializare inteligentă 2022-2027;
    – Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2022 privind aprobarea Planului naţional de cercetare, dezvoltare şi inovare 2022-2027, cu modificările şi completările ulterioare.


    CAP. III
    Scopul şi obiectivele prezentei scheme de ajutor de stat
    ART. 5
    (1) Prezenta schemă are ca obiectiv principal sprijinirea cercetării-dezvoltării, iar obiectivul secundar este inovarea.
    (2) Scopul prezentei scheme este de a susţine dezvoltarea integrată şi utilizarea eficientă a bazei materiale publice pentru cercetare.
    (3) Prezenta schemă sprijină implementarea Strategiei naţionale de cercetare, inovare şi specializare inteligentă 2022-2027, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 933/2022, şi a Planului naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare 2022-2027, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2022, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Prezenta schemă contribuie la îndeplinirea obiectivelor specifice Programului 5.5 Infrastructuri de cercetare, Programului 5.6 Provocări, Programului 5.7 Parteneriate pentru inovare, Programului 5.8 Cooperare europeană şi internaţionalizare şi Programului 5.9 Cercetare în domenii de interes strategic, din cadrul PNCDI IV, după cum urmează:

┌──────────────────────────────────────┐
│5.5. Programul Infrastructuri de │
│cercetare │
├──────────────────────────────────────┤
│Obiective specifice: │
│- creşterea accesului la │
│infrastructurile existente, prin │
│stimularea cererii şi creşterea │
│gradului de utilizare, dar şi prin │
│diversificarea ofertei de servicii │
│ştiinţifice şi tehnologice către │
│mediul economic; │
│- utilizarea eficientă a facilităţilor│
│IOSIN prin accesul liber şi asigurarea│
│sustenabilităţii acestora; │
│- actualizarea, dezvoltarea şi │
│utilizarea infrastructurilor de │
│cercetare existente. │
│Indicatori de rezultat: │
│a) gradul de utilizare a │
│infrastructurilor publice de cercetare│
│pentru echipe de cercetare din │
│străinătate şi/sau pentru experimente │
│solicitate de către mediul de afaceri;│
│b) gradul de utilizare al IOSIN-urilor│
│pentru echipe de cercetare din ţară şi│
│străinătate şi/sau pentru experimente │
│solicitate de către mediul de afaceri;│
│c) număr de infrastructuri de │
│cercetare având politici de acces │
│disponibile public, inclusiv în cadrul│
│platformei https://eertis.eu/. │
├──────────────────────────────────────┤
│5.6. Programul Provocări │
├──────────────────────────────────────┤
│Obiective specifice: │
│- creşterea impactului activităţilor │
│CDI în adresarea provocărilor │
│societale; │
│- dezvoltarea masei critice CDI în │
│adresarea provocărilor societale; │
│- dezvoltarea masei critice pentru │
│creşterea participării în parteneriate│
│şi misiuni europene; │
│- obţinerea de soluţii sub formă de │
│bun (produs/serviciu/proces de │
│fabricaţie) inovativ, ca răspuns la │
│nevoile identificate de sectorul │
│public; │
│- creşterea brevetării la nivel │
│internaţional; │
│- consolidarea parteneriatelor │
│public-public, public-privat; │
│- creşterea contribuţiei ştiinţei în │
│fundamentarea politicilor publice, │
│aferente provocărilor societale; │
│- deschiderea proceselor de cercetare │
│şi inovare către societate, prin │
│implicarea cetăţenilor (citizen │
│science) în diferite etape ale │
│cercetării. │
│Indicatori de rezultat: │
│a) produse/tehnologii/metode/servicii │
│cu valoare adăugată, realizate şi │
│transferate în mediul economic; │
│b) produse/tehnologii testate/ │
│omologate; │
│c) soluţii inovative identificate ca │
│răspuns la nevoile formulate de │
│instituţii publice; │
│d) soluţii inovative validate cu │
│utilizatorii finali (grupurile-ţintă │
│aferente provocărilor societale │
│adresate); │
│e) cereri de brevete/brevete │
│internaţionale depuse la Oficiul │
│European de Brevete şi/sau USPTO/WIPO;│
│f) lucrări ştiinţifice publicate în │
│reviste şi volume indexate Web of │
│Science/Scopus. │
├──────────────────────────────────────┤
│5.7. Programul Parteneriate pentru │
│inovare │
├──────────────────────────────────────┤
│Obiective specifice: │
│- realizarea de proiecte prin │
│colaborare public-privat, care │
│urmăresc conceperea, realizarea şi │
│testarea (în laborator şi/sau în │
│mediul de funcţionare/industrial) de │
│modele demonstrative pentru produse, │
│tehnologii, metode, sisteme sau │
│servicii noi/semnificativ │
│îmbunătăţite; │
│- dezvoltarea întreprinderilor cu │
│potenţial de inovare; vor fi │
│sprijinite activităţile CDI din cadrul│
│întreprinderii, prin finanţarea │
│procesului de achiziţii de servicii │
│CDI de la furnizori publici/privaţi, │
│care susţin principalele etape de │
│dezvoltare; │
│- sprijinirea iniţiativelor CDI, │
│venind din mediul public/privat, care │
│doresc să adreseze explorarea şi │
│dezvoltarea/validarea unei idei, cu │
│potenţial comercial; │
│- susţinerea IMM-urilor, prin │
│finanţarea proiectelor cu grad ridicat│
│de inovare, care au potenţial pentru │
│un impact real pe piaţă; - susţinerea │
│IMM-urilor care doresc să breveteze, │
│la nivel internaţional, rezultatele │
│unei activităţi de │
│cercetare-dezvoltare. │
├──────────────────────────────────────┤
│Indicatori de rezultat: │
│a) număr de cereri de brevete depuse │
│la EPO şi/sau USTPO/WIPO; │
│b) număr de brevete acordate de EPO/ │
│USTPO/WIPO; │
│c) IMM-uri care introduc produse şi/ │
│sau procese inovative; │
│d) IMM-uri care introduc inovaţii la │
│nivel intern; │
│e) investiţii private care completează│
│sprijinul public (granturi, │
│instrumente financiare); │
│f) număr de spin-offuri create; │
│g) număr de tehnologii/produse │
│transferate; │
│h) număr de lucrări ştiinţifice │
│publicate în reviste şi volume │
│indexate Web of Science/Scopus; │
│i) număr de lucrări ştiinţifice │
│publicate în reviste şi volume │
│indexate Web of Science/Scopus, cu │
│acces liber; │
│j) număr de copublicaţii │
│public-privat, din care în Web of │
│Science/Scopus. │
├──────────────────────────────────────┤
│5.8. Programul Cooperare europeană şi │
│internaţională │
├──────────────────────────────────────┤
│Obiective specifice: │
│- consolidarea sistemului naţional de │
│cercetare-dezvoltare şi inovare prin │
│intensificarea participării la │
│Programul-cadru de cercetare al │
│Uniunii Europene, iniţiative şi cadre │
│de cooperare europene, programe de │
│cooperare bilaterale şi multilaterale;│
│- sprijinirea participării României la│
│parteneriatele şi misiunile europene │
│din cadrul programului Orizont Europa,│
│inclusiv la parteneriate care continuă│
│colaborările ERA-NET Cofund, la │
│iniţiativele comune de programare │
│(JPI), la parteneriatele europene │
│pentru inovare (EIP), precum şi la │
│alte iniţiative din cadrul programului│
│Orizont Europa; │
│- sprijinirea finanţării proiectelor │
│care au primit „Marca (Certificat) de │
│excelenţă“ în acţiunile Programului │
│Orizont Europa; │
│- creşterea calităţii propunerilor de │
│proiecte cu participanţi români, în │
│cadrul acţiunilor Programului-cadru de│
│cercetare şi inovare al Uniunii │
│Europene, precum şi a rolului jucat de│
│către aceştia în viitoarele proiecte │
│Orizont Europa. │
│Indicatori de rezultat: │
│a) număr de proiecte finanţate în │
│Programul Orizont Europa cu │
│participare din România, din care │
│număr de proiecte cu coordonatori │
│organizaţii din România; │
│b) număr de participări în proiecte │
│câştigate în Programul Orizont Europa;│
│c) număr de proiecte finanţate/valoare│
│finanţare/număr de beneficiari ai │
│„Mărcii de excelenţă“; │
│d) sume atrase din Programul Orizont │
│Europa; │
│e) valoare cofinanţare acordată de │
│Comisia Europeană pentru implementarea│
│proiectelor europene; │
│f) valoare finanţare complementară │
│pentru participare la Programul │
│Orizont Europa; │
│g) valoarea investiţiilor private │
│mobilizate în colaborările europene şi│
│internaţionale; │
│h) număr de cercetători/organizaţii │
│unice implicate în colaborări │
│transnaţionale; │
│i) număr de legături de colaborare │
│create la nivelul proiectelor │
│internaţionale în care participă │
│România; │
│j) număr de lucrări ştiinţifice în │
│coautorat internaţional indexate în │
│Web of Science/Scopus sau în alte baze│
│de date specifice anumitor domenii de │
│cercetare, din care în regim de acces │
│liber; │
│k) cărţi şi capitole de cărţi │
│publicate la edituri de prestigiu din │
│străinătate, pentru domenii relevante;│
│l) cereri de brevete/brevete │
│internaţionale depuse/acordate la/de │
│Oficiul European de brevete şi/sau │
│USPTO/WIPO; │
│m) număr de produse/tehnologii/ │
│servicii/soluţii/politici publice │
│dezvoltate. │
├──────────────────────────────────────┤
│5.9. Programul Cercetare în domenii de│
│interes strategic de │
│cercetare-dezvoltare │
├──────────────────────────────────────┤
│Obiective specifice: │
│- susţinerea dezvoltării activităţilor│
│CDI în domenii specifice fizicii │
│nucleare şi aplicaţiilor cu lasere de │
│mare putere şi fascicule gamma foarte │
│intense în corelare cu programul │
│ştiinţific al ELI-NP; │
│- susţinerea participării la │
│organismele şi programele │
│internaţionale de cercetare în │
│domeniul nuclear şi al particulelor │
│elementare, prin următoarele module: │
│EURATOM-RO, CERN-RO, FAIR-RO, CEA-RO, │
│F4E-RO; │
│- susţinerea dezvoltării sectorului │
│spaţial naţional, prin asigurarea unui│
│nivel tehnologic ridicat focalizat pe │
│aplicaţii, sisteme şi tehnologii de │
│nişă, creşterea capabilităţii de │
│furnizare de servicii bazate pe │
│tehnologii spaţiale pentru domenii │
│diverse, cu impact asupra societăţii │
│şi cetăţeanului (securitate, sănătate,│
│agricultură, transport şi altele │
│asemenea), precum şi asigurarea şi │
│menţinerea resursei umane înalt │
│calificate. Programul asigură totodată│
│suportul naţional pentru implementarea│
│Acordului dintre România şi Agenţia │
│Spaţială Europeană (ESA), pentru │
│creşterea competenţei naţionale în │
│vederea participării la programele │
│spaţiale europene şi la componentele │
│specifice din Programul Orizont │
│Europa; │
│- susţinerea implementării │
│activităţilor CDI din agenda │
│strategică de cercetare-inovare a │
│infrastructurii europene DANUBIUS-RI; │
│- susţinerea dezvoltării activităţilor│
│CDI în corelare cu cerinţele viitoarei│
│infrastructuri ALFRED; │
│- susţinerea participării │
│organizaţiilor din România la acţiuni │
│necesare implementării Agendei │
│strategice comune de cercetare la │
│Marea Neagră, parte integrantă a │
│Agendei maritime comune la Marea │
│Neagră. Acţiunile pot fi organizate de│
│sine stătător sau în comun cu alte │
│acţiuni similare/complementare │
│organizate de state riverane la Marea │
│Neagră sau de alte state cu interes │
│ştiinţific la Marea Neagră; │
│- crearea de soluţii inovatoare şi │
│aplicabile în diverse sectoare ale │
│economiei şi societăţii prin │
│construirea unui sistem integrat │
│pentru cercetarea, dezvoltarea şi │
│inovarea în domeniul tehnologiilor │
│cuantice; │
│- susţinerea cercetării, dezvoltării │
│şi inovării de vârf în domeniul │
│inteligenţei artificiale în vederea │
│dezvoltării de soluţii inovatoare şi │
│aplicabile transversal în diverse │
│sectoare sociale care să conducă la │
│utilizarea pe scară largă a noilor │
│tehnologii pentru generarea de valoare│
│adăugată în plan economic, social, │
│cultural şi administrativ; │
│- crearea de tehnologii şi soluţii │
│autonome, transpuse în inovaţii cu │
│impact semnificativ în diverse │
│domenii, cum ar fi transportul, │
│industria, securitatea naţională, │
│sănătatea sau tehnologia spaţială. │
└──────────────────────────────────────┘    CAP. IV
    Domeniu de aplicare
    ART. 6
    (1) Prezenta schemă se aplică pe întreg teritoriul României.
    (2) Prezenta schemă este aplicabilă proiectelor de cercetare, dezvoltare şi inovare prevăzute la art. 9, cuprinse în Programul Infrastructuri de cercetare, Programul Provocări, Programul Parteneriate pentru Inovare, Programul Cooperare europeană şi internaţională, Programul Cercetare în domenii de interes strategic, din cadrul PNCDI IV.
    (3) Sprijinul financiar în cadrul prezentei scheme se acordă în baza art. 25 şi 28 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014.
    (4) Schema nu se aplică:
    a) ajutoarelor destinate activităţilor legate de exportul către ţări terţe sau către alte state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, de înfiinţarea şi funcţionarea unei reţele de distribuţie sau de alte costuri curente legate de activitatea de export;
    b) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de produsele importate;
    c) ajutoarelor acordate în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:
    (i) atunci când valoarea ajutoarelor este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii unor astfel de produse achiziţionate de la producători primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile respective;
    (ii) atunci când ajutoarele sunt condiţionate de transferarea lor parţială sau integrală către producătorii primari;

    d) ajutoarelor pentru facilitarea închiderii minelor de cărbune necompetitive, astfel cum sunt reglementate de Decizia 2010/787/UE a Consiliului.
    În cazul în care o întreprindere îşi desfăşoară activitatea atât în sectoarele excluse, cât şi în sectoarele care intră în domeniul de aplicare a prezentei scheme de ajutor de stat, prevederile prezentei scheme se aplică ajutoarelor acordate pentru aceste ultime sectoare sau activităţi, cu condiţia ca furnizorul/ administratorul şi beneficiarul de ajutor de stat să se asigure, prin mijloace corespunzătoare, precum separarea activităţilor sau o distincţie între costuri, că activităţile desfăşurate în sectoarele excluse nu beneficiază de ajutoarele acordate în conformitate cu prezenta schemă de ajutor de stat.

    e) întreprinderilor care fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat, emis în urma unei decizii anterioare prin care un ajutor acordat de acelaşi stat membru a fost declarat ilegal şi incompatibil cu piaţa internă;
    f) întreprinderilor aflate în dificultate, conform definiţiei de la art. 2 pct. 23) din schemă. Cu toate acestea, prevederile prezentei scheme se aplică, prin derogare, întreprinderilor care nu se aflau în dificultate la 31 decembrie 2019, dar care au devenit întreprinderi aflate în dificultate în perioada 1 ianuarie 2020-31 decembrie 2021;
    g) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiţionată de obligaţia ca beneficiarul să îşi aibă sediul în statul membru relevant sau să fie stabilit cu preponderenţă în statul membru respectiv. Cu toate acestea, cerinţa de a avea un sediu sau o sucursală în statul membru care acordă ajutorul la momentul plăţii ajutorului este permisă;
    h) măsurilor de ajutor în cazul cărora acordarea de ajutoare este condiţionată de obligaţia ca beneficiarul să utilizeze bunuri produse la nivel naţional sau servicii naţionale;
    i) măsurilor de ajutor care limitează posibilitatea ca beneficiarii să exploateze în alte state membre rezultatele obţinute din cercetare, dezvoltare şi inovare;
    j) în cazul în care se depăşesc următoarele praguri:
    (i) dacă proiectul constă în principal în cercetare fundamentală: 55 milioane EUR pe întreprindere, pe proiect; în acest caz peste jumătate din costurile eligibile ale proiectului apar ca urmare a unor activităţi care intră în categoria cercetare fundamentală;
    (ii) dacă proiectul constă în principal în cercetare industrială: 35 milioane EUR pe întreprindere, pe proiect; în acest caz peste jumătate din costurile eligibile ale proiectului apar ca urmare a unor activităţi care intră în categoria cercetare industrială sau în ambele categorii - cercetare fundamentală şi industrială;
    (iii) dacă proiectul constă în principal în dezvoltare experimentală: 25 milioane EUR pe întreprindere, pe proiect; în acest caz peste jumătate din costurile eligibile ale proiectului apar ca urmare a unor activităţi care intră în categoria dezvoltare experimentală;
    (iv) ajutoare pentru studii de fezabilitate pentru pregătirea activităţilor de cercetare: 8,25 milioane EUR pe studiu;
    (v) ajutoare pentru inovare destinate IMM-urilor: 10 milioane EUR pe întreprindere, pe proiect.
    Dacă proiectul este un proiect Eureka sau este pus în aplicare de către o întreprindere comună instituită în temeiul art. 185 sau al art. 187 din TFUE, sumele menţionate la pct. (i)-(iii) se dublează;

    k) ajutoarelor acordate în sectorul pescuitului şi acvaculturii, care intră în domeniul de aplicare al Regulamentului (UE) nr. 1.379/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului, cu excepţia următoarelor:
    - ajutoare pentru formare;
    – ajutoare pentru accesul IMM-urilor la finanţare;
    – ajutoare în domeniul cercetării şi dezvoltării;
    – ajutoare pentru inovare acordate IMM-urilor;
    – ajutoare pentru lucrătorii defavorizaţi şi pentru lucrătorii cu handicap;
    – ajutoare regionale pentru investiţiile în regiuni ultraperiferice;
    – scheme de ajutoare regionale de exploatare;
    – ajutoare pentru proiectele de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii („DLRC“);
    – ajutoare pentru proiectele de cooperare teritorială europeană;
    – începând cu 1 iulie 2023, ajutoarele sub formă de reduceri ale taxelor de mediu în temeiul art. 15 alin. (1) lit. (f) şi al art. 15 alin. (3) din Directiva 2003/96/CE a Consiliului;
    – ajutoare incluse în produsele financiare care beneficiază de sprijin din Fondul InvestEU, cu excepţia operaţiunilor enumerate la art. 1 alin. (1) din Regulamentul (UE) nr. 717/2014 al Comisiei;
    – pentru ajutoarele acordate microîntreprinderilor sub formă de intervenţii publice privind furnizarea de energie electrică, gaze sau căldură, menţionate la art. 19c;
    – pentru ajutoarele acordate IMM-urilor sub forma unor intervenţii publice temporare privind furnizarea de energie electrică, gaze sau căldură produsă din gaze naturale sau energie electrică pentru a atenua impactul creşterii preţurilor în urma războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei menţionat la articolul 19d;

    l) ajutoarelor acordate în sectorul producţiei agricole primare, cu excepţia ajutoarelor pentru consultanţă în favoarea IMMurilor, a ajutoarelor pentru cercetare şi dezvoltare, a ajutoarelor pentru inovare destinate IMM-urilor, a ajutoarelor de mediu, a ajutoarelor pentru formare, a ajutoarelor pentru lucrătorii defavorizaţi şi pentru lucrătorii cu handicap, a ajutoarelor pentru proiectele de dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC), a ajutoarelor pentru proiectele de cooperare teritorială europeană, a ajutoarelor incluse în produse financiare sprijinite de Fondul InvestEU, a ajutoarelor pentru microîntreprinderi sub formă de intervenţii publice privind furnizarea de energie electrică, gaze sau căldură, astfel cum se menţionează la articolul 19c, şi a ajutoarelor pentru IMM-uri sub forma unor intervenţii publice temporare privind furnizarea de energie electrică, gaze sau căldură produsă din gaze naturale sau energie electrică pentru a atenua impactul creşterii preţurilor în urma războiului de agresiune al Rusiei împotriva Ucrainei, astfel cum se menţionează la art. 19d.


    CAP. V
    Modalitatea de acordare a ajutorului
    ART. 7
    (1) În cadrul prezentei scheme, ajutorul de stat se acordă sub formă de asistenţă financiară nerambursabilă (grant) pentru activităţile eligibile cuprinse în proiectele de cercetare, dezvoltare şi inovare precizate la art. 9, implementate prin contracte de finanţare. Acordarea ajutorului de stat se realizează şi cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.188/2022, cu modificările şi completările ulterioare, completate cu prevederile specifice cuprinse în Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) În contractele de finanţare, costurile eligibile asociate activităţilor de cercetare trebuie evidenţiate explicit ca aparţinând categoriilor menţionate la art. 20.
    (3) Administratorul prezentei scheme, în calitate de autoritate contractantă, acordă, la solicitarea contractorului, în baza contractului de finanţare semnat, plăţi în avans de până la 90% în condiţiile prevăzute la art. 65 alin. (1), lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
    (4) Plăţile aferente ajutorului de stat se acordă în una sau mai multe tranşe (etape), conform contractului de finanţare, fără a depăşi intensitatea ajutorului de stat aplicabilă. Cererea de plată a costurilor eligibile va fi însoţită de documentele justificative specificate în contractul de finanţare.
    (5) În vederea calculării intensităţii ajutoarelor şi a costurilor eligibile, toate valorile utilizate sunt luate în considerare înainte de orice fel de deducere a impozitelor sau a altor taxe. Costurile eligibile trebuie să fie susţinute prin documente justificative care trebuie să fie clare, specifice şi contemporane cu faptele.
    (6) Ajutoarele plătibile în viitor, inclusiv ajutoarele plătibile în mai multe tranşe, se actualizează la valoarea lor în momentul în care sunt acordate. Costurile eligibile se actualizează la valoarea pe care o au la momentul acordării ajutoarelor. Rata dobânzii care trebuie aplicată la actualizare este rata de actualizare comunicată de către Comisia Europeană, aplicabilă la data acordării ajutoarelor.

    ART. 8
    (1) Ajutorul de stat se acordă întreprinderilor care au în obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea şi implementează proiecte de cercetare-dezvoltare şi inovare, selectate în baza competiţiilor organizate de către autoritatea contractantă care administrează schema, conform art. 3 din prezenta schemă.
    (2) Modalităţile de plată sunt conform clauzelor Contractului de finanţare pentru execuţie proiecte, încheiat între Autoritatea Contractantă şi Contractor/Beneficiarul ajutorului de stat, model aprobat prin OMCID, prin decontare anuală, cu respectarea prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. 9
    Tipurile de proiecte finanţate în cadrul prezentei scheme sunt:

┌─────────────────┬────────────────────┬─────────────┐
│Tip proiect │Descriere │Activităţi │
│ │ │eligibile │
├─────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Susţinerea │ │
│ │beneficiarilor de │- cercetare │
│ │servicii asociate │fundamentală │
│ │infrastructurilor de│- art. 25 din│
│ │cercetare, respectiv│Regulamentul │
│ │agenţi economici sau│(UE) nr. 651/│
│ │organizaţii de │2014 │
│ │cercetare (altele │- cercetare │
│ │decât furnizorul │industrială -│
│ │serviciului │art. 25 din │
│ │respectiv). │Regulamentul │
│ │Voucherele pot │(UE) nr. 651/│
│ │funcţiona ca │2014 │
│ │instrumente │- dezvoltare │
│ │independente sau ca │experimentală│
│ │parte din proiecte │- art. 25 din│
│Voucher (cec) de │CD mai mari, în │Regulamentul │
│experiment │toate cazurile fiind│(UE) nr. 651/│
│ │însă înregistrate în│2014 │
│ │registrul │- studii de │
│ │infrastructurilor de│fezabilitate │
│ │cercetare (https:// │- art. 25 din│
│ │eertis.eu/). Costul │Regulamentul │
│ │experimentului │(UE) nr. 651/│
│ │trebuie justificat │2014 │
│ │prin prisma │- activităţi │
│ │politicii de acces a│de inovare │
│ │ofertantului de │destinate │
│ │servicii de │IMMurilor - │
│ │experiment. Agenţii │art. 28 din │
│ │economici vor │Regulamentul │
│ │asigura o │(UE) nr. 651/│
│ │cofinanţare, conform│2014 │
│ │Pachetului de │ │
│ │informaţii. │ │
├─────────────────┴────────────────────┴─────────────┤
│5.6. Programul Provocări │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│Subprogramul 5.6.1. Parteneriate pentru Agenda │
│strategică │
├─────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │ │fundamentală │
│ │ │- art. 25 din│
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- cercetare │
│ │ │industrială -│
│ │ │art. 25 din │
│ │Dezvoltarea de │Regulamentul │
│ │parteneriate între │(UE) nr. 651/│
│ │organizaţiile de │2014 │
│ │cercetare ce propun │- dezvoltare │
│ │fie soluţii la │experimentală│
│Provocări - Agil │provocări punctuale │- art. 25 din│
│(PN-IV-PMS-AG) │din cadrul Agendei │Regulamentul │
│(administrator: │strategice de │(UE) nr. 651/│
│UEFISCDI) │cercetare, fie │2014 │
│ │progrese │- studii de │
│ │substanţiale în │fezabilitate │
│ │înţelegerea │- art. 25 din│
│ │fenomenelor asociate│Regulamentul │
│ │acestor provocări │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- activităţi │
│ │ │de inovare │
│ │ │destinate │
│ │ │IMMurilor - │
│ │ │art. 28 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │ │fundamentală │
│ │ │- art. 25 din│
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- cercetare │
│ │ │industrială -│
│ │ │art. 25 din │
│ │Abordarea multi -, │Regulamentul │
│ │inter şi │(UE) nr. 651/│
│ │trans-disciplinară a│2014 │
│ │provocărilor │- dezvoltare │
│Provocări - │societale stabilite │experimentală│
│Schimbare │în Agenda strategică│- art. 25 din│
│(PN-IV-PMS-SC) │de cercetare, prin │Regulamentul │
│(administrator: │constituirea unor │(UE) nr. 651/│
│UEFISCDI) │consorţii mai largi │2014 │
│ │de organizaţii de │- studii de │
│ │cercetare (minimum 3│fezabilitate │
│ │organizaţii │- art. 25 din│
│ │diferite) │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- activităţi │
│ │ │de inovare │
│ │ │destinate │
│ │ │IMMurilor - │
│ │ │art. 28 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │ │fundamentală │
│ │ │- art. 25 din│
│ │Întărirea │Regulamentul │
│ │capacităţii de │(UE) nr. 651/│
│ │răspuns a României │2014 │
│ │la provocările în │- cercetare │
│ │materie de │industrială -│
│ │securitate │art. 25 din │
│ │cibernetică, din │Regulamentul │
│ │perspectiva │(UE) nr. 651/│
│ │cercetării, │2014 │
│ │dezvoltării, │- dezvoltare │
│CDI pentru │inovării şi │experimentală│
│securitate │digitalizării în │- art. 25 din│
│cibernetică │domeniu şi │Regulamentul │
│(administrator: │asimilării │(UE) nr. 651/│
│UEFISCDI) │tehnologiilor │2014 │
│ │emergente, │- studii de │
│ │contribuind astfel │fezabilitate │
│ │la construirea unui │- art. 25 din│
│ │spaţiu cibernetic │Regulamentul │
│ │deschis şi securizat│(UE) nr. 651/│
│ │şi la creşterea │2014 │
│ │încrederii │- activităţi │
│ │cetăţenilor în │de inovare │
│ │instrumentele şi │destinate │
│ │serviciile digitale │IMMurilor - │
│ │ │art. 28 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │ │fundamentală │
│ │Susţinerea │- art. 25 din│
│ │cercetării, │Regulamentul │
│ │dezvoltării şi │(UE) nr. 651/│
│ │inovării de vârf │2014 │
│ │prin aplicarea şi │- cercetare │
│ │generarea unor │industrială -│
│ │tehnologii şi │art. 25 din │
│ │metodologii de │Regulamentul │
│ │profilări │(UE) nr. 651/│
│ │moleculare, │2014 │
│ │cercetare în │- dezvoltare │
│ │genomică, imagistică│experimentală│
│CDI în medicină │medicală, în vederea│- art. 25 din│
│personalizată │instituirii unor │Regulamentul │
│(administrator: │măsuri terapeutice │(UE) nr. 651/│
│UEFISCDI) │personalizate şi de │2014 │
│ │prevenţie; oferirea │- studii de │
│ │unor soluţii la │fezabilitate │
│ │gestionarea │- art. 25 din│
│ │volumelor mari de │Regulamentul │
│ │date clinice şi │(UE) nr. 651/│
│ │biologice │2014 │
│ │diversificate, │- activităţi │
│ │interoperabilitate │de inovare │
│ │şi standardizare în │destinate │
│ │utilizarea noilor │IMMurilor - │
│ │tehnologii/ │art. 28 din │
│ │metodologii │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┴────────────────────┴─────────────┤
│Subprogramul 5.6.2. Misiuni naţionale │
├─────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │ │fundamentală │
│ │ │- art. 25 din│
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- cercetare │
│ │ │industrială -│
│ │O provocare │art. 25 din │
│ │societală, clar │Regulamentul │
│ │delimitată tematic, │(UE) nr. 651/│
│ │pentru care se │2014 │
│ │aşteaptă ca un set │- dezvoltare │
│Misiuni naţionale│relativ larg de │experimentală│
│(PN-IV-PMS-MN) │proiecte de │- art. 25 din│
│(administrare │cercetare-dezvoltare│Regulamentul │
│parţială MCID/ │să contribuie la │(UE) nr. 651/│
│UEFISCDI) │atingerea unor │2014 │
│ │indicatori-ţintă │- studii de │
│ │specifici │fezabilitate │
│ │[indicatorii de │- art. 25 din│
│ │rezultat prevăzuţi │Regulamentul │
│ │la art. 5 alin. (4)]│(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- activităţi │
│ │ │de inovare │
│ │ │destinate │
│ │ │IMMurilor - │
│ │ │art. 28 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┴────────────────────┴─────────────┤
│Subprogramul 5.6.3. Soluţii │
├─────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │ │fundamentală │
│ │ │- art. 25 din│
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- cercetare │
│ │ │industrială -│
│ │ │art. 25 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │Oferirea de soluţii │(UE) nr. 651/│
│ │inovative sub formă │2014 │
│ │de produs/serviciu/ │- dezvoltare │
│Soluţii │proces de │experimentală│
│(PN-IV-PMS-SOL) │fabricaţie, ca │- art. 25 din│
│(administrare │răspuns la │Regulamentul │
│parţială MCID/ │teme-provocări │(UE) nr. 651/│
│UEFISCDI) │specifice │2014 │
│ │identificate de │- studii de │
│ │sectorul public │fezabilitate │
│ │(achiziţii publice │- art. 25 din│
│ │pentru inovare) │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- activităţi │
│ │ │de inovare │
│ │ │destinate │
│ │ │IMMurilor - │
│ │ │art. 28 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┴────────────────────┴─────────────┤
│5.7. Programul Parteneriate pentru inovare │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│Subprogramul 5.7.1. Parteneriate pentru │
│competitivitate │
├─────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │ │fundamentală │
│ │ │- art. 25 din│
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │Realizarea şi │- cercetare │
│ │testarea modelelor │industrială -│
│ │demonstrative │art. 25 din │
│ │(funcţionale, │Regulamentul │
│ │experimentale) │(UE) nr. 651/│
│ │pentru produse, │2014 │
│ │tehnologii, metode, │- dezvoltare │
│Proiect │sisteme sau servicii│experimentală│
│experimental │noi sau cu │- art. 25 din│
│demonstrativ │îmbunătăţiri │Regulamentul │
│(PN-IV-INO-PED) │semnificative din │(UE) nr. 651/│
│(administrator: │domenii de │2014 │
│UEFISCDI) │specializare │- studii de │
│ │inteligentă │fezabilitate │
│ │naţionale sau care │- art. 25 din│
│ │adresează provocări │Regulamentul │
│ │din Agenda │(UE) nr. 651/│
│ │strategică de │2014 │
│ │cercetare │- activităţi │
│ │ │de inovare │
│ │ │destinate │
│ │ │IMMurilor - │
│ │ │art. 28 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Creşterea │ │
│ │competitivităţii │ │
│ │mediului economic, │ │
│ │prin asimilarea │ │
│ │rezultatelor de CDI │ │
│ │ale organizaţiilor │ │
│ │de cercetare şi │ │
│ │transferul acestor │ │
│ │rezultate către │ │
│ │piaţă. Proiectul │ │
│ │este coordonat de o │ │
│ │întreprindere, în │ │
│ │parteneriat cu cel │ │
│ │puţin o organizaţie │- cercetare │
│ │de cercetare (de │industrială -│
│ │drept public sau │art. 25 din │
│ │privat). Intervenţia│Regulamentul │
│ │sprijină proiectele │(UE) nr. 651/│
│ │în care se porneşte │2014 │
│ │de la o tehnologie │- dezvoltare │
│ │validată în condiţii│experimentală│
│ │de laborator/ │- art. 25 din│
│ │relevante de │Regulamentul │
│Proiect de │funcţionare (nivel │(UE) nr. 651/│
│transfer la │de maturitate │2014 │
│operatorul │tehnologică TRL 4/5)│- studii de │
│economic │şi se concretizează │fezabilitate │
│(PN-IV-INO-PTE) │cu o tehnologie │- art. 25 din│
│(administrator: │demonstrată din │Regulamentul │
│UEFISCDI) │punctul de vedere al│(UE) nr. 651/│
│ │funcţionalităţii, în│2014 │
│ │mediul industrial │- activităţi │
│ │(nivel de maturitate│de inovare │
│ │tehnologică TRL 6). │destinate │
│ │Durata unui proiect │IMMurilor - │
│ │este cuprinsă între │art. 28 din │
│ │12 şi 24 de luni. │Regulamentul │
│ │Pentru proiectele │(UE) nr. 651/│
│ │care ajung la o │2014 │
│ │maturitate │ │
│ │superioară, │ │
│ │respectiv TRL 7/8 │ │
│ │(prototip demonstrat│ │
│ │în mediul │ │
│ │operaţional/ │ │
│ │demonstraţie │ │
│ │precomercială) │ │
│ │valoarea sprijinului│ │
│ │se poate suplimenta,│ │
│ │iar durata │ │
│ │proiectului poate fi│ │
│ │extinsă cu până la 6│ │
│ │luni. │ │
├─────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │ │fundamentală │
│ │ │- art. 25 din│
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- cercetare │
│ │ │industrială -│
│ │Creşterea │art. 25 din │
│ │performanţei şi │Regulamentul │
│ │competitivităţii │(UE) nr. 651/│
│Transfer de │agenţilor economici,│2014 │
│cunoaştere şi │prin utilizarea │- dezvoltare │
│expertiză de la │expertizei existente│experimentală│
│universităţi la │în universităţi, în │- art. 25 din│
│mediul de afaceri│vederea asimilării, │Regulamentul │
│- Bridge Grant │îmbunătăţirii şi │(UE) nr. 651/│
│(PN-IV-INO-BG) │optimizării │2014 │
│(administrator: │tehnologiilor │- studii de │
│UEFISCDI) │moderne │fezabilitate │
│ │achiziţionate de │- art. 25 din│
│ │către agenţii │Regulamentul │
│ │economici │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- activităţi │
│ │ │de inovare │
│ │ │destinate │
│ │ │IMMurilor - │
│ │ │art. 28 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │Creşterea │industrială -│
│ │competitivităţii │art. 25 din │
│ │întreprinderilor │Regulamentul │
│ │cuprinse în │(UE) nr. 651/│
│ │structuri de tip │2014 │
│ │cluster, din │- dezvoltare │
│ │sectoare cu │experimentală│
│ │relevanţă economică,│- art. 25 din│
│ │prin concentrarea │Regulamentul │
│Organizare şi │resurselor şi │(UE) nr. 651/│
│dezvoltare │dezvoltarea │2014 │
│cluster inovativ │producţiei de bunuri│- studii de │
│(PN-IV-INO-CLS) │inovatoare │fezabilitate │
│(administrator: │(tehnologii, │- art. 25 din│
│UEFISCDI) │produse, servicii), │Regulamentul │
│ │rezultate din │(UE) nr. 651/│
│ │activităţile de │2014 │
│ │cercetare-dezvoltare│- activităţi │
│ │şi inovare │de inovare │
│ │planificate şi │destinate │
│ │realizate în │IMMurilor - │
│ │cooperare, în cadrul│art. 28 din │
│ │clusterului │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Rezolvarea │ │
│ │problemelor şi │ │
│ │provocărilor │ │
│ │identificate în zona│ │
│ │publică, prin │ │
│ │competiţii specifice│ │
│ │/dedicate cu scopul │ │
│ │de a stimula │ │
│ │cercetătorii, │ │
│ │organizaţiile de │ │
│ │cercetare şi │ │
│ │beneficiarii privaţi│ │
│ │să găsească şi să │ │
│ │dezvolte soluţii │ │
│ │inovative şi │- cercetare │
│ │durabile │industrială -│
│ │Programul constă │art. 25 din │
│ │într-un proces de │Regulamentul │
│ │finanţare etapizat │(UE) nr. 651/│
│ │de la idee la │2014 │
│ │transferul în piaţă,│- dezvoltare │
│ │de la nivelul de │experimentală│
│ │maturitate │- art. 25 din│
│ │tehnologică TRL 1 │Regulamentul │
│ │(idee) la nivelul de│(UE) nr. 651/│
│Bursa de nevoi │maturitate │2014 │
│„de la idee la │tehnologică TRL 8 │- studii de │
│piaţă“ │(implementare │fezabilitate │
│ │precomercială), în 3│- art. 25 din│
│ │etape. Fiecare etapă│Regulamentul │
│ │are rolul de a │(UE) nr. 651/│
│ │filtra soluţiile │2014 │
│ │propuse în funcţie │- activităţi │
│ │de gradul de │de inovare │
│ │inovare, stadiul de │destinate │
│ │dezvoltare, riscul │IMMurilor - │
│ │de implementare şi │art. 28 din │
│ │apropierea de piaţă.│Regulamentul │
│ │Pentru fiecare │(UE) nr. 651/│
│ │nevoie identificată │2014 │
│ │se va trece, de │ │
│ │regulă, prin cele 3 │ │
│ │etape, dar nu este │ │
│ │exclusă finanţarea │ │
│ │în 2 etape, cu │ │
│ │condiţia ca intrarea│ │
│ │în proces să se facă│ │
│ │la un TRL superior. │ │
│ │Nivelul maxim de │ │
│ │maturitate │ │
│ │tehnologică ce poate│ │
│ │fi atins este de 8 │ │
│ │(implementare │ │
│ │precomercială). │ │
├─────────────────┴────────────────────┴─────────────┤
│Subprogramul 5.7.2. Antreprenoriat inovativ şi │
│inovare deschisă │
├─────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │ │industrială -│
│ │Susţinerea │art. 25 din │
│ │financiară a │Regulamentul │
│ │start-upurilor │(UE) nr. 651/│
│ │inovative care │2014 │
│ │reuşesc să valideze │- dezvoltare │
│Innovative │conceptul formulat │experimentală│
│Business Matching│de tehnologie cu un │- art. 25 din│
│Fund │investitor privat. │Regulamentul │
│(PN-IV-INO-IBMF) │Finanţarea se acordă│(UE) nr. 651/│
│(administrator: │sub formă de grant, │2014 │
│MCID) │de cel mult 50% din │- activităţi │
│ │valoarea │de inovare │
│ │investiţiei, restul │destinate │
│ │fiind aportul │IMMurilor - │
│ │investitorului │art. 28 din │
│ │privat. │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │ │industrială -│
│ │ │art. 25 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │Susţinerea │(UE) nr. 651/│
│ │finanţării │2014 │
│ │start-upurilor │- dezvoltare │
│Seed Capital │inovative şi │experimentală│
│Matching Fund │continuarea │- art. 25 din│
│(PN-IV-INO-SCMF) │investiţiilor │Regulamentul │
│(administrator: │anterioare, prin │(UE) nr. 651/│
│UEFISCDI) │cofinanţarea │2014 │
│ │portofoliului de │- activităţi │
│ │investiţii de │de inovare │
│ │capital de risc │destinate │
│ │autohtone │IMMurilor - │
│ │ │art. 28 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │ │fundamentală │
│ │ │- art. 25 din│
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- cercetare │
│ │ │industrială -│
│ │ │art. 25 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │Susţinerea │2014 │
│ │financiară a │- dezvoltare │
│ │programelor de │experimentală│
│Grant „Incubator“│incubare, destinate │- art. 25 din│
│(PN-IV-INO-INC) │antreprenoriatului │Regulamentul │
│(administrator: │inovativ, pentru │(UE) nr. 651/│
│UEFISCDI) │formarea unei mase │2014 │
│ │critice de │- studii de │
│ │start-upuri │fezabilitate │
│ │inovative în România│- art. 25 din│
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- activităţi │
│ │ │de inovare │
│ │ │destinate │
│ │ │IMMurilor - │
│ │ │art. 28 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │ │fundamentală │
│ │ │- art. 25 din│
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- cercetare │
│ │ │industrială -│
│ │ │art. 25 din │
│ │Susţinerea │Regulamentul │
│ │financiară a │(UE) nr. 651/│
│ │procesului de │2014 │
│ │accelerare a │- dezvoltare │
│Grant │creşterii │experimentală│
│„Accelerator“ │start-upurilor │- art. 25 din│
│(PN-IV-INO-ACC) │inovative care │Regulamentul │
│(administrator: │prezintă potenţial │(UE) nr. 651/│
│UEFISCDI) │de creştere, cu │2014 │
│ │scopul creşterii │- studii de │
│ │ratei de │fezabilitate │
│ │supravieţuire a │- art. 25 din│
│ │start-upurilor în │Regulamentul │
│ │România │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- activităţi │
│ │ │de inovare │
│ │ │destinate │
│ │ │IMMurilor - │
│ │ │art. 28 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┴────────────────────┴─────────────┤
│Subprogramul 5.7.3. Întreprinderi inovative │
├─────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │Validarea │industrială -│
│ │potenţialului │art. 25 din │
│ │comercial al │Regulamentul │
│ │rezultatelor de │(UE) nr. 651/│
│ │cercetare-dezvoltare│2014 │
│ │şi stimularea │- dezvoltare │
│ │dezvoltării de │experimentală│
│ │spin-offuri ale │- art. 25 din│
│ │organizaţiilor de │Regulamentul │
│ │cercetare. Schema │(UE) nr. 651/│
│Prespin-off │oferă suport │2014 │
│(PN-IV-INO-PS) │echipelor din │- studii de │
│(administrator: │organizaţii de │fezabilitate │
│UEFISCDI) │cercetare şi │- art. 25 din│
│ │întreprinderi care │Regulamentul │
│ │au rezultate de │(UE) nr. 651/│
│ │cercetare-inovare cu│2014 │
│ │potenţial de │- activităţi │
│ │exploatare │de inovare │
│ │comercială, inclusiv│destinate │
│ │adaptarea │IMMurilor - │
│ │tehnologică şi │art. 28 din │
│ │explorare de piaţă. │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │ │fundamentală │
│ │ │- art. 25 din│
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- cercetare │
│ │ │industrială -│
│ │ │art. 25 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │Susţinerea │(UE) nr. 651/│
│ │întreprinderilor │2014 │
│ │inovative, │- dezvoltare │
│ │întreprinderi mici │experimentală│
│Go to market │şi mijlocii │- art. 25 din│
│(PN-IV-INO-GM) │(IMM-uri) şi │Regulamentul │
│(administrator: │start-upuri, pentru │(UE) nr. 651/│
│UEFISCDI) │realizarea şi │2014 │
│ │dezvoltarea unor │- studii de │
│ │produse high-tech │fezabilitate │
│ │sau servicii │- art. 25 din│
│ │inovative │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- activităţi │
│ │ │de inovare │
│ │ │destinate │
│ │ │IMMurilor - │
│ │ │art. 28 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │Subvenţionarea │- activităţi │
│Voucher (cec) de │costurilor de │de inovare │
│brevetare │brevetare │destinate │
│(PN-IV-INO-CB) │internaţională │IMMurilor - │
│(administrator: │pentru întreprinderi│art. 28 din │
│UEFISCDI) │şi organizaţii de │Regulamentul │
│ │cercetare publice şi│(UE) nr. 651/│
│ │private │2014 │
├─────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │ │industrială -│
│ │ │art. 25 din │
│ │Dezvoltarea │Regulamentul │
│ │produselor şi │(UE) nr. 651/│
│ │tehnologiilor │2014 │
│ │high-tech care │- dezvoltare │
│ │înglobează │experimentală│
│ │tehnologie │- art. 25 din│
│Stimularea │românească patentată│Regulamentul │
│inovării în │Programul se │(UE) nr. 651/│
│întreprinderile │adresează │2014 │
│prezente pe piaţa│întreprinderilor │- studii de │
│internaţională │prezente pe piaţa │fezabilitate │
│(administrator: │internaţională cu │- art. 25 din│
│UEFISCDI) │produse şi │Regulamentul │
│ │tehnologii │(UE) nr. 651/│
│ │high-tech, prin │2014 │
│ │exploatarea │- activităţi │
│ │dreptului de │de inovare │
│ │proprietate asupra │destinate │
│ │brevetelor de │IMMurilor - │
│ │invenţie. │art. 28 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┴────────────────────┴─────────────┤
│Subprogramul 5.7.4. Transfer tehnologic în sprijinul│
│competitivităţii - pentru crearea şi dezvoltarea de │
│servicii CDI │
├─────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │Participarea │fundamentală │
│ │financiară în │- art. 25 din│
│ │fonduri de transfer │Regulamentul │
│ │tehnologic │(UE) nr. 651/│
│ │constituite la │2014 │
│ │iniţiativa │- cercetare │
│ │instituţiilor │industrială -│
│ │financiare sau │art. 25 din │
│ │grupurilor de │Regulamentul │
│ │investitori privaţi,│(UE) nr. 651/│
│ │de preferat │2014 │
│ │complementar │- dezvoltare │
│Tech Transfer │participării │experimentală│
│Fund │universităţilor, │- art. 25 din│
│(PN-IV-INO-TTF) │institutelor │Regulamentul │
│(administrator: │naţionale de │(UE) nr. 651/│
│UEFISCDI) │cercetare sau │2014 │
│ │consorţiilor create │- studii de │
│ │între acestea. │fezabilitate │
│ │Fondurile de │- art. 25 din│
│ │transfer tehnologic │Regulamentul │
│ │vizează acordarea de│(UE) nr. 651/│
│ │sprijin financiar │2014 │
│ │întreprinderilor │- activităţi │
│ │inovative cu până la│de inovare │
│ │7 ani vechime, prin │destinate │
│ │cofinanţarea │IMMurilor - │
│ │fondurilor cu │art. 28 din │
│ │maximum 50% │Regulamentul │
│ │finanţare publică. │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┴────────────────────┴─────────────┤
│5.8. Programul Cooperare europeană şi internaţională│
├────────────────────────────────────────────────────┤
│Subprogramul 5.8.1. Orizont Europa │
├─────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│ │Participarea şi │ │
│ │asigurarea │ │
│ │contribuţiei │ │
│ │financiare la │ │
│ │programele de │ │
│ │activităţi de CD │ │
│ │organizate în cadrul│ │
│ │parteneriatelor │ │
│ │europene │ │
│ │(cofinanţate, │- cercetare │
│ │instituţionalizate │fundamentală │
│ │şi programate în │- art. 25 din│
│ │comun) şi misiunilor│Regulamentul │
│ │asociate │(UE) nr. 651/│
│ │Programului-cadru │2014 │
│ │Orizont 2020/Orizont│- cercetare │
│ │Europa, pe baza unui│industrială -│
│ │mecanism de │art. 25 din │
│ │guvernanţă, │Regulamentul │
│ │selecţie, decizie, │(UE) nr. 651/│
│ │implementare, │2014 │
│ │monitorizare şi │- dezvoltare │
│ │evaluare a │experimentală│
│Parteneriate şi │participării │- art. 25 din│
│misiuni europene │României la │Regulamentul │
│(administrator: │parteneriatele │(UE) nr. 651/│
│UEFISCDI) │europene şi misiuni │2014 │
│ │Sunt avute în vedere│- studii de │
│ │şi iniţiativele de │fezabilitate │
│ │programare comună │- art. 25 din│
│ │(JPIs), precum şi │Regulamentul │
│ │cele de tip ERANet -│(UE) nr. 651/│
│ │cofund, care sunt │2014 │
│ │instrumente de sine │- activităţi │
│ │stătătoare │de inovare │
│ │înfiinţate în │destinate │
│ │Orizont 2020 şi │IMMurilor - │
│ │continuă să │art. 28 din │
│ │funcţioneze cu noi │Regulamentul │
│ │apeluri de proiecte │(UE) nr. 651/│
│ │transnaţionale cu │2014 │
│ │finanţare proprie, │ │
│ │naţională şi în │ │
│ │Orizont Europa, │ │
│ │nefăcând parte din │ │
│ │categoria │ │
│ │parteneriatelor │ │
│ │europene sau din cea│ │
│ │a misiunilor │ │
│ │europene. │ │
├─────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │ │fundamentală │
│ │ │- art. 25 din│
│ │ │Regulamentul │
│ │Finanţarea │(UE) nr. 651/│
│ │proiectelor care au │2014 │
│ │primit Marca de │- cercetare │
│ │excelenţă, în urma │industrială -│
│ │participării la │art. 25 din │
│ │competiţiile │Regulamentul │
│ │Programului-cadru │(UE) nr. 651/│
│ │Orizont Europa (de │2014 │
│ │exemplu, │- dezvoltare │
│Marca │competiţiile Teaming│experimentală│
│(Certificat) de │for Excellence, │- art. 25 din│
│excelenţă │European Innovation │Regulamentul │
│(administrator: │Council Accelerator,│(UE) nr. 651/│
│UEFISCDI) │European Research │2014 │
│ │Council Proof of │- studii de │
│ │Concept şi alte │fezabilitate │
│ │programe care pot fi│- art. 25 din│
│ │dezvoltate pe │Regulamentul │
│ │parcurs), dar care │(UE) nr. 651/│
│ │nu au primit │2014 │
│ │finanţare europeană │- activităţi │
│ │din cauza │de inovare │
│ │limitărilor bugetare│destinate │
│ │ │IMMurilor - │
│ │ │art. 28 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │ │fundamentală │
│ │ │- art. 25 din│
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- cercetare │
│ │ │industrială -│
│ │ │art. 25 din │
│ │Susţinerea │Regulamentul │
│ │participării şi │(UE) nr. 651/│
│ │asigurarea │2014 │
│ │contribuţiei │- dezvoltare │
│Alte acţiuni de │financiare naţionale│experimentală│
│cofinanţare sau │la proiectele │- art. 25 din│
│finanţare │câştigătoare în urma│Regulamentul │
│complementară │competiţiilor │(UE) nr. 651/│
│(administrator: │Programului-cadru │2014 │
│UEFISCDI) │Orizont Europa şi │- studii de │
│ │care necesită │fezabilitate │
│ │finanţare │- art. 25 din│
│ │complementară sau │Regulamentul │
│ │cofinanţare │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- activităţi │
│ │ │de inovare │
│ │ │destinate │
│ │ │IMMurilor - │
│ │ │art. 28 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┴────────────────────┴─────────────┤
│Subprogramul 5.8.2. Iniţiative europene şi │
│internaţionale │
├─────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │ │industrială -│
│ │ │art. 25 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- dezvoltare │
│ │ │experimentală│
│ │Susţinerea │- art. 25 din│
│ │participării │Regulamentul │
│ │întreprinderilor din│(UE) nr. 651/│
│EUREKA │România, în │2014 │
│(administrator: │parteneriat cu │- studii de │
│UEFISCDI) │organizaţii de │fezabilitate │
│ │cercetare, la │- art. 25 din│
│ │competiţiile │Regulamentul │
│ │internaţionale │(UE) nr. 651/│
│ │Eureka │2014 │
│ │ │- activităţi │
│ │ │de inovare │
│ │ │destinate │
│ │ │IMMurilor - │
│ │ │art. 28 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │ │industrială -│
│ │ │art. 25 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │Accelerarea │- dezvoltare │
│ │transformării │experimentală│
│ │digitale a │- art. 25 din│
│ │economiei, prin │Regulamentul │
│ │cofinanţarea │(UE) nr. 651/│
│Europa Digitală │participării │2014 │
│(administrator: │organizaţiilor de │- studii de │
│UEFISCDI) │cercetare de drept │fezabilitate │
│ │public/privat şi a │- art. 25 din│
│ │întreprinderilor din│Regulamentul │
│ │România la programul│(UE) nr. 651/│
│ │Europa Digitală │2014 │
│ │(DIGITAL) │- activităţi │
│ │ │de inovare │
│ │ │destinate │
│ │ │IMMurilor - │
│ │ │art. 28 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┼────────────────────┼─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │ │fundamentală │
│ │ │- art. 25 din│
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- cercetare │
│ │Încurajarea, │industrială -│
│ │susţinerea şi │art. 25 din │
│ │premierea │Regulamentul │
│ │participării │(UE) nr. 651/│
│ │organizaţiilor de │2014 │
│Sinergii cu alte │cercetare din │- dezvoltare │
│programe de │România la programe │experimentală│
│cercetare & │europene cu │- art. 25 din│
│inovare europene │componente CDI: │Regulamentul │
│şi internaţionale│EU4Health 2021-2027,│(UE) nr. 651/│
│(administrator: │InterReg - │2014 │
│UEFISCDI) │Componenta 5, Danube│- studii de │
│ │Transnational │fezabilitate │
│ │Programme, inclusiv │- art. 25 din│
│ │din cadrul │Regulamentul │
│ │Organizaţiei │(UE) nr. 651/│
│ │Naţiunilor Unite şi │2014 │
│ │altele asemenea │- activităţi │
│ │ │de inovare │
│ │ │destinate │
│ │ │IMMurilor - │
│ │ │art. 28 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┴────────────────────┴─────────────┤
│5.9. Programul Cercetare în domenii de interes │
│strategic de cercetare-dezvoltare │
├────────────────────────────────────────────────────┤
│Subprogramul 5.9.1. Tehnologii în domeniul laserilor│
│de ultra-înaltă-putere ELI-RO │
│(administrat de IFA) │
├─────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │ │fundamentală │
│ │ │- art. 25 din│
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- cercetare │
│ │ │industrială -│
│ │ │art. 25 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │Susţine dezvoltarea │(UE) nr. 651/│
│ │activităţilor CDI în│2014 │
│Proiecte CDI, │domenii specifice │- dezvoltare │
│experimente, │fizicii nucleare şi │experimentală│
│modelări, analize│aplicaţiilor cu │- art. 25 din│
│specifice, │lasere de mare │Regulamentul │
│proiecte-suport │putere şi fascicule │(UE) nr. 651/│
│pentru cercetare │gamma foarte intense│2014 │
│şi management │în corelare cu │- studii de │
│ │programul ştiinţific│fezabilitate │
│ │al ELI-NP. │- art. 25 din│
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- activităţi │
│ │ │de inovare │
│ │ │destinate │
│ │ │IMMurilor - │
│ │ │art. 28 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┴────────────────────┴─────────────┤
│Subprogramul 5.9.2. Participare la organismele şi │
│programele internaţionale de cercetare în domeniul │
│atomic şi subatomic (administrat de IFA) │
├─────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │ │fundamentală │
│ │ │- art. 25 din│
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- cercetare │
│ │ │industrială -│
│ │ │art. 25 din │
│ │ │Regulamentul │
│Proiecte CD, │Susţine participarea│(UE) nr. 651/│
│proiecte CD │la organismele şi │2014 │
│finanţate mixt de│programele │- dezvoltare │
│la bugetul de │internaţionale de │experimentală│
│stat şi de │cercetare în │- art. 25 din│
│organizaţii │domeniul nuclear şi │Regulamentul │
│partenere la │al particulelor │(UE) nr. 651/│
│nivel │elementare, prin │2014 │
│internaţional (de│următoarele module: │- studii de │
│exemplu, CEA), │EURATOM-RO, CERN-RO,│fezabilitate │
│proiecte-suport │FAIR-RO, CEA-RO, │- art. 25 din│
│de management │F4E-RO. │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- activităţi │
│ │ │de inovare │
│ │ │destinate │
│ │ │IMMurilor - │
│ │ │art. 28 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┴────────────────────┴─────────────┤
│Subprogramul 5.9.3. Tehnologie spaţială şi cercetare│
│avansată - STAR │
│(administrat de MCID) │
├─────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│ │Susţine dezvoltarea │ │
│ │sectorului spaţial │ │
│ │naţional, prin │ │
│ │asigurarea unui │ │
│ │nivel tehnologic │ │
│ │ridicat focalizat pe│ │
│ │aplicaţii, sisteme │- cercetare │
│ │şi tehnologii de │fundamentală │
│ │nişă, creşterea │- art. 25 din│
│ │capabilităţii de │Regulamentul │
│ │furnizare de │(UE) nr. 651/│
│ │servicii bazate pe │2014 │
│ │tehnologii spaţiale │- cercetare │
│ │pentru domenii │industrială -│
│ │diverse, cu impact │art. 25 din │
│ │asupra societăţii şi│Regulamentul │
│Proiecte CDI; │cetăţeanului │(UE) nr. 651/│
│proiecte tip │(securitate, │2014 │
│centre de │sănătate, │- dezvoltare │
│competenţă în │agricultură, │experimentală│
│tehnologii │transport şi altele │- art. 25 din│
│spaţiale (CCTS); │asemenea), precum şi│Regulamentul │
│proiecte tip │asigurarea şi │(UE) nr. 651/│
│infrastructură; │menţinerea resursei │2014 │
│proiecte tip │umane înalt │- studii de │
│strategic, alte │calificate. │fezabilitate │
│tipuri de │Programul asigură │- art. 25 din│
│proiecte │totodată suportul │Regulamentul │
│ │naţional pentru │(UE) nr. 651/│
│ │implementarea │2014 │
│ │Acordului dintre │- activităţi │
│ │România şi Agenţia │de inovare │
│ │Spaţială Europeană │destinate │
│ │(ESA), pentru │IMMurilor - │
│ │creşterea │art. 28 din │
│ │competenţei │Regulamentul │
│ │naţionale în vederea│(UE) nr. 651/│
│ │participării la │2014 │
│ │programele spaţiale │ │
│ │europene şi la │ │
│ │componentele │ │
│ │specifice din │ │
│ │Programul Orizont │ │
│ │Europa. │ │
├─────────────────┴────────────────────┴─────────────┤
│Subprogramul 5.9.4. Sistemele fluvii, delte, mări - │
│Danubius │
│(administrat de MCID) │
├─────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │ │fundamentală │
│ │ │- art. 25 din│
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- cercetare │
│ │ │industrială -│
│ │ │art. 25 din │
│Proiecte CDI, │ │Regulamentul │
│experimente, │ │(UE) nr. 651/│
│modelări, │Susţine │2014 │
│măsurători sau │implementarea │- dezvoltare │
│analize │activităţilor CDI │experimentală│
│specifice, │din agenda │- art. 25 din│
│proiecte-suport │strategică de │Regulamentul │
│pentru pregătire │cercetare-inovare a │(UE) nr. 651/│
│implementare │infrastructurii │2014 │
│infrastructură, │europene │- studii de │
│proiecte-suport │DANUBIUS-RI. │fezabilitate │
│pentru cercetare │ │- art. 25 din│
│şi management │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- activităţi │
│ │ │de inovare │
│ │ │destinate │
│ │ │IMMurilor - │
│ │ │art. 28 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┴────────────────────┴─────────────┤
│Subprogramul 5.9.5. Reactori de generaţia a IV-a - │
│ALFRED │
│(administrat de MCID) │
├─────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │ │fundamentală │
│ │ │- art. 25 din│
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
│ │ │- cercetare │
│Proiecte CDI, │ │industrială -│
│experimente, │ │art. 25 din │
│modelări, │ │Regulamentul │
│măsurători sau │ │(UE) nr. 651/│
│analize │ │2014 │
│specifice, │ │- dezvoltare │
│proiecte-suport │Susţine dezvoltarea │experimentală│
│pentru pregătire │activităţilor CDI în│- art. 25 din│
│implementare │corelare cu │Regulamentul │
│infrastructură, │cerinţele viitoarei │(UE) nr. 651/│
│dezvoltare │infrastructuri │2014 │
│instalaţii-suport│ALFRED. │- studii de │
│experimentale şi │ │fezabilitate │
│demonstrator, │ │- art. 25 din│
│proiecte-suport │ │Regulamentul │
│de management, │ │(UE) nr. 651/│
│instruire, │ │2014 │
│promovare │ │- activităţi │
│ │ │de inovare │
│ │ │destinate │
│ │ │IMMurilor - │
│ │ │art. 28 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┴────────────────────┴─────────────┤
│Subprogramul 5.9.6. Creşterea economică albastră la │
│Marea Neagră │
│(administrat de MCID) │
├─────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│ │ │fundamentală │
│ │ │- art. 25 din│
│ │ │Regulamentul │
│Proiecte CD/CDI, │Susţinerea │(UE) nr. 651/│
│experimente, │participării │2014 │
│modelări, analize│organizaţiilor din │- cercetare │
│specifice, │România la acţiuni │industrială -│
│proiecte-suport │necesare │art. 25 din │
│pentru cercetare │implementării │Regulamentul │
│şi management, │Agendei strategice │(UE) nr. 651/│
│proiecte CD/CDI │comune de cercetare │2014 │
│finanţate mixt de│la Marea Neagră, │- dezvoltare │
│la bugetul de │parte integrantă a │experimentală│
│stat şi de │Agendei maritime │- art. 25 din│
│organizaţii │comune la Marea │Regulamentul │
│partenere la │Neagră. Acţiunile │(UE) nr. 651/│
│nivel │pot fi organizate de│2014 │
│internaţional, │sine stătător sau în│- studii de │
│proiecte-suport │comun cu alte │fezabilitate │
│pentru promovarea│acţiuni similare/ │- art. 25 din│
│în societate a │complementare │Regulamentul │
│activităţilor de │organizate de state │(UE) nr. 651/│
│CD/CDI │riverane la Marea │2014 │
│desfăşurate în │Neagră sau de alte │- activităţi │
│cadrul │state cu interes │de inovare │
│subprogramului │ştiinţific la Marea │destinate │
│ │Neagră. │IMMurilor - │
│ │ │art. 28 din │
│ │ │Regulamentul │
│ │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┴────────────────────┴─────────────┤
│Subprogramul 5.9.7. Tehnologii cuantice (administrat│
│de IFA) │
├─────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│ │ │- cercetare │
│Proiecte CDI în │ │fundamentală │
│domeniul │ │- art. 25 din│
│tehnologiilor │ │Regulamentul │
│cuantice; centre │ │(UE) nr. 651/│
│de cercetare │ │2014 │
│avansate în │ │- cercetare │
│tehnologia │ │industrială -│
│cuantică; │ │art. 25 din │
│dezvoltarea de │Crearea de soluţii │Regulamentul │
│aplicaţii │inovatoare şi │(UE) nr. 651/│
│cuantice, │aplicabile în │2014 │
│platforme de │diverse sectoare ale│- dezvoltare │
│testare şi │economiei şi │experimentală│
│validare; │societăţii prin │- art. 25 din│
│proiecte-suport │construirea unui │Regulamentul │
│pentru cercetare │sistem integrat │(UE) nr. 651/│
│şi management; │pentru cercetarea, │2014 │
│proiecte de │dezvoltarea şi │- studii de │
│participare la │inovarea în domeniul│fezabilitate │
│iniţiativele şi │tehnologiilor │- art. 25 din│
│proiectele │cuantice │Regulamentul │
│globale din │ │(UE) nr. 651/│
│domeniu; │ │2014 │
│parteneriate CDI │ │- activităţi │
│public-privat; │ │de inovare │
│proiecte-suport │ │destinate │
│pentru promovarea│ │IMMurilor - │
│în societate a │ │art. 28 din │
│tehnologiilor │ │Regulamentul │
│cuantice │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
├─────────────────┴────────────────────┴─────────────┤
│Subprogramul 5.9.8. Inteligenţă artificială │
│(administrat de UEFISCDI) │
├─────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│Proiecte CDI în │ │ │
│domeniul │ │ │
│inteligenţei │ │ │
│artificiale; │ │ │
│centre de │ │ │
│cercetare │ │ │
│avansate în │ │ │
│domeniul │ │ │
│inteligenţei │ │ │
│artificiale; │ │ │
│dezvoltarea de │ │ │
│aplicaţii în │ │ │
│domeniul │ │ │
│inteligenţei │ │ │
│artificiale; │ │ │
│aplicaţii de │ │ │
│management al │ │- cercetare │
│activităţilor │ │fundamentală │
│industriale pe │ │- art. 25 din│
│baza inteligenţei│ │Regulamentul │
│artificiale, │ │(UE) nr. 651/│
│platforme de │Susţinerea │2014 │
│testare şi │cercetării, │- cercetare │
│validare; │dezvoltării şi │industrială -│
│proiecte-suport │inovării de vârf în │art. 25 din │
│pentru cercetare │domeniul │Regulamentul │
│şi management; │inteligenţei │(UE) nr. 651/│
│proiecte de │artificiale în │2014 │
│participare la │vederea dezvoltării │- dezvoltare │
│iniţiativele şi │de soluţii │experimentală│
│proiectele │inovatoare şi │- art. 25 din│
│globale din │aplicabile │Regulamentul │
│domeniu; │transversal în │(UE) nr. 651/│
│parteneriate CDI │diverse sectoare │2014 │
│public-privat; │sociale care să │- studii de │
│platforme de │conducă la │fezabilitate │
│gestionare şi │utilizarea pe scară │- art. 25 din│
│prelucrare de │largă a noilor │Regulamentul │
│seturi de date; │tehnologii pentru │(UE) nr. 651/│
│platforme │generarea de valoare│2014 │
│hardware de │adăugată în plan │- activităţi │
│procesare │economic, social, │de inovare │
│informaţională; │cultural şi │destinate │
│proiecte-suport │administrativ │IMMurilor - │
│pentru promovarea│ │art. 28 din │
│în societate a │ │Regulamentul │
│inteligenţei │ │(UE) nr. 651/│
│artificiale; │ │2014 │
│aplicaţii şi │ │ │
│proiecte-pilot în│ │ │
│domeniu │ │ │
│dezvoltate prin │ │ │
│parteneriat între│ │ │
│experţi români │ │ │
│din diaspora şi │ │ │
│experţi din │ │ │
│instituţii din │ │ │
│România; proiecte│ │ │
│pentru │ │ │
│dezvoltarea │ │ │
│strategică a │ │ │
│ecosistemului │ │ │
│naţional de │ │ │
│inteligenţă │ │ │
│artificială │ │ │
├─────────────────┴────────────────────┴─────────────┤
│Subprogramul 5.9.9. sisteme autonome │
│(administrat de UEFISCDI) │
├─────────────────┬────────────────────┬─────────────┤
│Proiecte CDI, │ │- cercetare │
│care vizează │ │fundamentală │
│îmbunătăţirea │ │- art. 25 din│
│eficienţei, │ │Regulamentul │
│siguranţei şi │ │(UE) nr. 651/│
│autonomiei │ │2014 │
│sistemelor, cum │ │- cercetare │
│ar fi maşinile │ │industrială -│
│autonome, │ │art. 25 din │
│platformele │Crearea de │Regulamentul │
│aeriene fără │tehnologii şi │(UE) nr. 651/│
│pilot, roboţii │soluţii autonome, │2014 │
│sau alte │transpuse în │- dezvoltare │
│dispozitive │inovaţii cu impact │experimentală│
│inteligente; │semnificativ în │- art. 25 din│
│centre de │diverse domenii, cum│Regulamentul │
│cercetare │ar fi transportul, │(UE) nr. 651/│
│avansate în │industria, │2014 │
│domeniul │securitatea │- studii de │
│sistemelor │naţională, sănătatea│fezabilitate │
│autonome; │sau tehnologia │- art. 25 din│
│dezvoltarea de │spaţială │Regulamentul │
│platforme de │ │(UE) nr. 651/│
│testare şi │ │2014 │
│validare a │ │- activităţi │
│proiectelor; alte│ │de inovare │
│tipuri de │ │destinate │
│iniţiative în │ │IMMurilor - │
│domeniul │ │art. 28 din │
│sistemelor │ │Regulamentul │
│autonome │ │(UE) nr. 651/│
│ │ │2014 │
└─────────────────┴────────────────────┴─────────────┘    ART. 10
    Acordarea ajutorului trebuie să aibă ca rezultat intensificarea activităţilor de cercetare, dezvoltare şi inovare la nivelul beneficiarului. Efectul direct al ajutorului se va materializa în diversificarea şi creşterea importanţei, volumului de cheltuieli şi impactului activităţilor CDI, precum şi ameliorarea productivităţii întreprinderii.

    CAP. VI
    Beneficiari, condiţii de eligibilitate, modalitatea de derulare a prezentei scheme de ajutor de stat şi procedura de implementare
    ART. 11
    (1) Beneficiarii ajutorului de stat sunt întreprinderile (microîntreprinderi, întreprinderi mici, mijlocii şi mari), indiferent de statutul juridic, care au în obiectul de activitate cercetarea şi dezvoltarea. Aceştia pot fi:
    a) institute sau centre de cercetare-dezvoltare organizate în cadrul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi regiilor autonome;
    b) centre internaţionale de cercetare-dezvoltare înfiinţate în baza unor acorduri internaţionale;
    c) întreprinderi şi structuri ale acestora, care realizează activităţi de cercetare-dezvoltare;
    d) instituţii de învăţământ superior private acreditate sau structuri ale acestora;
    e) instituţiile ale căror proiecte au fost declarate câştigătoare de administratorul prezentei scheme de ajutor de stat.

    (2) Entităţile care desfăşoară atât activităţi economice, cât şi activităţi noneconomice (specifice organizaţiilor de cercetare), în condiţiile în care nu ţin contabilitate separată pentru cele două activităţi, sunt calificate drept întreprinderi, chiar dacă ajutorul este acordat pentru activitatea noneconomică principală a acestora.

    ART. 12
    Beneficiarii ajutorului de stat pentru activităţile de inovare destinate IMM-urilor trebuie să se încadreze în această categorie de întreprinderi.

    ART. 13
    (1) Beneficiarii de ajutor în cadrul prezentei scheme pot activa în toate sectoarele de activitate economică, cu excepţiile precizate în art. 6 alin. (4).
    (2) Beneficiarii de ajutor în cadrul prezentei scheme nu au obligaţia să utilizeze exclusiv bunuri produse la nivel naţional sau servicii naţionale.
    (3) Beneficiarii de ajutor în cadrul prezentei scheme nu au nicio obligaţie privind aria geografică de exploatare a rezultatelor obţinute din cercetare, dezvoltare şi inovare.

    ART. 14
    Pot beneficia de prezenta schemă întreprinderile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:
    1. nu sunt „întreprinderi aflate în dificultate“ şi nu au în componenţa acţionariatului întreprinderi aflate în dificultate, nu au afacerile administrate de un judecător-sindic sau activităţile comerciale suspendate, nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii sau nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;
    2. şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat (buget de stat, bugete speciale, bugete locale), în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
    3. reprezentantul legal al beneficiarului nu a fost condamnat în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională;
    4. nu sunt subiecţi ai unui ordin de recuperare neexecutat, în urma unei decizii privind declararea unui ajutor de stat ca fiind ilegal şi/sau compatibil cu piaţa comună sau, în cazul în care solicitantul a făcut obiectul unei astfel de decizii, aceasta trebuie să fi fost deja executată şi ajutorul integral recuperat, inclusiv dobânda de recuperare aferentă;
    5. îndeplinesc condiţiile privind strict calitatea cercetării, descrise în pachetul de informaţii al fiecărui apel de proiecte, care nu aduc atingere prevederilor în materie de ajutor de stat;
    6. la momentul plăţii ajutorului, beneficiarii trebuie să fie înregistraţi în scopuri fiscale în România şi să îşi desfăşoare activitatea pe teritoriul ţării.


    ART. 15
    Implementarea şi derularea prezentei scheme de ajutor de stat se desfăşoară după cum urmează:
    1. fiecare solicitant în cadrul schemei trebuie să se înscrie, în prealabil, în platforma naţională, conform legislaţiei în vigoare. Acest registru conţine toate datele de identificare şi situaţiile economico-financiare actualizate ale fiecărui solicitant:
    a) informaţii generale;
    b) date despre bonitatea beneficiarului;
    c) resursa umană disponibilă;
    d) documente scanate în original: certificat unic de înregistrare, certificat fiscal, act de constituire, statut, ultimul bilanţ contabil, contul de profit şi pierderi;
    e) structura acţionariatului (persoane fizice şi juridice);
    f) componenţa organului de conducere/consiliului de administraţie;
    g) declaraţia/declaraţiile pe propria răspundere a solicitantului privind respectarea condiţiilor generale de eligibilitate;

    2. lansarea de către administratorul schemei de ajutor de stat de apeluri, pentru fiecare dintre tipurile de proiecte, în vederea depunerii de propuneri de proiecte;
    3. depunerea propunerilor de proiecte de către solicitant;
    4. evaluarea eligibilităţii solicitanţilor;
    5. evaluarea cererilor de finanţare;
    6. listele cu rezultatele preliminare vor fi publicate pe site-ul administratorului;
    7. soluţionarea eventualelor contestaţii;
    8. listele proiectelor ce vor beneficia de finanţare vor fi publicate pe site-ul administratorului, în urma finalizării etapei de evaluare şi selecţie a acestora;
    9. semnarea contractelor de finanţare pentru proiectele selectate în urma evaluării, cu beneficiarul (coordonatorul de consorţiu, dacă proiectul se implementează în parteneriat);
    10. implementarea proiectelor de cercetare şi raportarea rezultatelor obţinute;
    11. monitorizarea derulării proiectelor.


    ART. 16
    Procedura de evaluare şi selecţie a acestor proiecte este conform pct. 8.3 din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 1.188/2022, cu modificările şi completările ulterioare, prezentată în pachetul de informaţii al competiţiilor respective şi aprobată prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării (OMCID) (conform Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, şi Hotărârea Guvernului nr. 1.265/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind contractarea, finanţarea, monitorizarea şi evaluarea programelor, proiectelor de cercetare-dezvoltare şi inovare şi a acţiunilor cuprinse în Planul naţional de cercetare-dezvoltare şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare).

    ART. 17
    Criteriile de evaluare pe baza cărora vor fi punctate propunerile de proiecte sunt:
    a) calitatea, relevanţa şi impactul ştiinţific al temei de cercetare-dezvoltare propuse;
    b) calitatea şi eficienţa implementării proiectului;
    c) calitatea resurselor alocate implementării proiectului (infrastructura de cercetare şi echipa de cercetare).


    ART. 18
    Administratorul prezentei scheme verifică ex ante condiţiile din schemă, inclusiv tipul de beneficiar (întreprindere mare, mijlocie sau mică), utilizând toate platformele şi instrumentele legale.

    ART. 19
    Proiectul de cercetare, dezvoltare şi inovare care beneficiază de ajutor trebuie să se încadreze complet în una sau în mai multe dintre categoriile următoare:
    a) cercetare fundamentală;
    b) cercetare industrială;
    c) dezvoltare experimentală;
    d) studii de fezabilitate;
    e) activităţi de inovare destinate IMM-urilor.


    CAP. VII
    Costuri eligibile, valori şi intensităţi maxime
    ART. 20
    (1) În cazul proiectelor de cercetare, dezvoltare şi inovare finanţate prin programele 5.5 Infrastructuri de cercetare, 5.6 Provocări, 5.7 Parteneriate pentru inovare, 5.8 Cooperare europeană şi internaţională, 5.9 Cercetare în domenii de interes strategic de cercetare-dezvoltare, care se încadrează în art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, costurile eligibile sunt după cum urmează:
    a) costuri asociate activităţilor de cercetare fundamentală, cercetare industrială şi dezvoltare experimentală [conform art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014]:
    (i) costurile cu personalul: cercetători, tehnicieni şi alţi membri ai personalului auxiliar, în măsura în care aceştia sunt angajaţi în proiect;
    (ii) costurile instrumentelor şi ale echipamentelor, în măsura în care acestea sunt utilizate în cadrul proiectului şi doar pe durata acestei utilizări. În cazul în care instrumentele şi echipamentele nu sunt folosite pe întreaga lor durată de viaţă în proiect, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate;
    (iii) costurile cu clădirile şi terenurile, în măsura utilizării acestora în cadrul proiectului şi pe durata acestei utilizări. În ceea ce priveşte clădirile, sunt considerate eligibile doar costurile de amortizare corespunzătoare duratei proiectului, calculate pe baza principiilor contabile general acceptate. În cazul terenurilor, sunt eligibile costurile transferului comercial sau costurile de capital efectiv suportate;
    (iv) costurile aferente cercetării contractuale, cunoştinţelor şi brevetelor cumpărate sau obţinute cu licenţă din surse externe, în condiţii de concurenţă deplină, precum şi costurile aferente serviciilor de consultanţă şi serviciilor echivalente folosite exclusiv pentru proiect;
    (v) cheltuieli de regie suplimentare şi alte cheltuieli de exploatare, inclusiv costurile materialelor, consumabilelor şi produselor similare, suportate direct ca urmare a derulării proiectului, fără a aduce atingere art. 7 alin. (1) a treia teză din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, astfel de costuri ale proiectelor de cercetare şi dezvoltare pot fi alternativ calculate pe baza unei abordări simplificate a costurilor sub forma unei rate forfetare de până la 20%, aplicată costurilor totale eligibile ale proiectelor de cercetare şi dezvoltare mai sus menţionate. În acest caz, costurile proiectelor de cercetare şi dezvoltare utilizate pentru calcularea costurilor indirecte se stabilesc pe baza practicilor contabile obişnuite şi cuprind numai costurile eligibile ale proiectelor de cercetare şi dezvoltare mai sus menţionate;

    b) costuri asociate studiilor de fezabilitate [conform art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014] pot fi: costurile aferente studiilor, documentaţiilor şi proiectelor tehnice.

    (2) Costuri asociate activităţilor de inovare destinate IMMurilor, finanţate prin programele mai sus menţionate [conform art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014], sunt:
    a) costurile obţinerii, validării şi protejării brevetelor şi altor active necorporale DPI^2;
    ^2 Care incumbă drepturi de proprietate intelectuală.

    b) costurile pentru detaşarea de personal cu înaltă calificare de la un organism de cercetare şi de difuzare a cunoştinţelor sau de la o întreprindere mare care efectuează activităţi de cercetare, dezvoltare şi inovare într-o funcţie nou-creată în cadrul întreprinderii beneficiare, fără să se înlocuiască alţi membri ai personalului;
    c) costurile pentru serviciile de consultanţă şi de asistenţă în domeniul inovării, inclusiv pentru serviciile furnizate de organizaţii de cercetare şi de diseminare a cunoştinţelor, de infrastructuri de cercetare, de infrastructuri de testare şi experimentare sau de clustere de inovare.

    (3) Beneficiarii ajutorului de stat au obligaţia să specifice în cadrul proiectelor depuse costurile eligibile.

    ART. 21
    (1) Intensitatea maximă a ajutorului de stat pentru proiecte de cercetare-dezvoltare, acordat în baza art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, nu trebuie să depăşească, per beneficiar:
    a) 100% pentru cercetare fundamentală;
    b) 50% pentru cercetare industrială;
    c) 25% pentru dezvoltare experimentală;
    d) 50% pentru studii de fezabilitate.

    (2) Intensităţile ajutoarelor pentru cercetare industrială şi dezvoltare experimentală pot fi majorate până la o intensitate maximă a ajutorului de 80% din costurile eligibile, în conformitate cu următoarele:
    a) cu 10 puncte procentuale pentru întreprinderile mijlocii şi cu 20 de puncte procentuale pentru întreprinderile mici;
    b) cu 15 puncte procentuale dacă este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
    (i) proiectul implică o colaborare efectivă:
    - între întreprinderi dintre care cel puţin una este IMM şi niciuna dintre întreprinderi nu suportă singură mai mult de 70% din costurile eligibile;
    sau

    – între o întreprindere şi un organism de cercetare şi de difuzare a cunoştinţelor sau mai multe astfel de organisme, în cazul în care aceste organisme suportă cel puţin 10% din costurile eligibile şi au dreptul de a publica rezultatele cercetărilor proprii;

    (ii) rezultatele proiectului sunt difuzate pe scară largă prin conferinţe, prin publicări, prin registre cu acces liber sau prin intermediul unor programe informatice gratuite sau open source;
    (iii) beneficiarul se angajează să pună la dispoziţie, în timp util, licenţe pentru rezultatele cercetării din cadrul proiectelor de cercetare şi dezvoltare care beneficiază de ajutor, care sunt protejate prin drepturi de proprietate intelectuală, la preţul pieţei şi în mod neexclusiv şi nediscriminatoriu.


    (3) Intensităţile ajutoarelor pentru studiile de fezabilitate, conform art. 25 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, pot fi majorate cu 10 puncte procentuale în cazul întreprinderilor mijlocii şi cu 20 de puncte procentuale în cazul întreprinderilor mici.
    (4) În conformitate cu art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, intensitatea maximă a ajutorului de stat pentru inovare destinată IMM-urilor, per beneficiar, nu trebuie să depăşească 50% din costurile eligibile.
    (5) În cazul particular al ajutoarelor pentru serviciile de consultanţă în domeniul inovării şi pentru serviciile de sprijinire a inovării, care se acordă conform art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, intensitatea ajutorului poate fi majorată până la 100% din costurile eligibile, cu condiţia ca valoarea totală a ajutoarelor pentru serviciile de consultanţă în domeniul inovării şi serviciile de sprijinire a inovării să nu depăşească 220.000 EUR per întreprindere, pe durata oricărei perioade de trei ani.
    (6) Ajutoarele acordate care depăşesc intensitatea aplicabilă a ajutorului trebuie recuperate, cu dobânzile aferente, conform prevederilor cap. XI.

    CAP. VIII
    Durata, bugetul şi numărul estimat al beneficiarilor
    ART. 22
    (1) Prezenta schemă de ajutor de stat se aprobă prin ordin al ministrului cercetării, inovării şi digitalizării şi se aplică de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 31 decembrie 2027. Având în vedere că prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 se aplică până la data de 31 decembrie 2026, MCID va actualiza prezenta schemă în funcţie de regulile aplicabile după data de 31 decembrie 2026. Toate ajutoarele de stat acordate începând cu data de 1 ianuarie 2027 inclusiv în baza acestei scheme trebuie să respecte condiţiile stabilite prin prevederile regulamentului aplicabil în momentul respectiv. Plăţile se pot efectua până la data de 31 decembrie 2030.
    (2) Ajutorul de stat se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, toate condiţiile şi criteriile prevăzute în prezenta schemă, în limita bugetului disponibil.

    ART. 23
    (1) Bugetul prezentei scheme este compus din fonduri alocate de stat, aflate la disponibilitatea ministerului.
    (2) Bugetul total estimat al prezentei scheme de ajutor de stat, pentru perioada 2023-2027, este de 3.100.000.000 lei, după cum urmează:

┌───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬───────────┬─────────────┐
│2023 │2024 │2025 │2026 │2027 │TOTAL │
├───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼───────────┼─────────────┤
│120.000.000│745.000.000│745.000.000│745.000.000│745.000.000│3.100.000.000│
│lei │lei │lei │lei │lei │lei │
└───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴───────────┴─────────────┘


    (3) Bugetul aferent ajutoarelor pentru inovare pentru IMM-uri [art. 28 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014] este de 20% din bugetul total al schemei, respectiv 620.000.000 lei.
    (4) În cadrul prezentei schemei de ajutor de stat se va utiliza cursul de schimb al Băncii Naţionale a României valabil la data acordării ajutorului.

    ART. 24
    Numărul maxim de beneficiari ai prezentei scheme de ajutor de stat este de 7.500, repartizaţi astfel:

┌────────────────────────────────┬─────┐
│Programul 5.5 Infrastructuri de │1.000│
│cercetare │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Programul 5.6 Provocări │1.500│
├────────────────────────────────┼─────┤
│Programul 5.7 Parteneriate │2.500│
│pentru inovare │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Programul 5.8 Cooperare │2.000│
│europeană şi internaţională │ │
├────────────────────────────────┼─────┤
│Programul 5.9 Cercetare în │500 │
│domenii de interes strategic │ │
└────────────────────────────────┴─────┘    CAP. IX
    Efectul stimulativ al ajutorului
    ART. 25
    (1) Se consideră că ajutoarele au un efect stimulativ dacă beneficiarul a prezentat furnizorului o cerere de ajutor scrisă înainte de începerea lucrului la proiectul sau la activitatea respectivă. Cererea de ajutor conţine cel puţin următoarele informaţii:
    a) denumirea întreprinderii şi dimensiunea acesteia;
    b) descrierea proiectului, inclusiv data începerii şi a încheierii acestuia;
    c) locul de desfăşurare a proiectului;
    d) lista costurilor proiectului;
    e) tipul de ajutor (grant) şi valoarea finanţării publice necesare pentru proiect.

    (2) Lucrările pregătitoare, cum ar fi obţinerea permiselor şi efectuarea studiilor de fezabilitate, sunt anterioare perioadei de execuţie a lucrărilor. Nu se poate solicita ajutor de stat pentru studii de fezabilitate pregătitoare pentru activităţi de cercetare în cazul în care aceste studii au fost realizate înainte de depunerea cererii de finanţare pentru programele incluse în prezenta schemă la autoritatea naţională care administrează schema.
    (3) Se consideră că ajutoarele ad-hoc acordate întreprinderilor mari au un efect stimulativ în cazul în care, în plus faţă de faptul că asigură îndeplinirea condiţiei prevăzute la primul paragraf, statul membru a verificat, înainte de a acorda ajutorul în cauză, că documentaţia pregătită de beneficiar stabileşte că ajutoarele vor avea drept rezultat unul sau mai multe dintre următoarele:
    a) o creştere substanţială a domeniului de aplicare a proiectului/activităţii ca urmare a acordării ajutorului;
    b) o creştere substanţială a valorii totale a costurilor suportate de beneficiar pentru proiect/activitate ca urmare a acordării ajutorului;
    c) o creştere substanţială a ritmului de finalizare a proiectului/activităţii în cauză.


    CAP. X
    Cumul
    ART. 26
    (1) Pentru a stabili dacă pragurile de notificare de la art. 4 alin. (1) lit. i) şi l) din Regulamentul (UE) nr. 651/2014 şi intensităţile maxime ale ajutoarelor prevăzute la art. 21 din prezenta schemă sunt respectate, trebuie luată în considerare valoarea totală a ajutoarelor de stat acordate pentru activitatea sau proiectul care beneficiază de ajutor.
    (2) În cazul în care finanţarea din partea Uniunii gestionată la nivel central de către instituţii, agenţii, întreprinderi comune sau alte organisme ale Uniunii, care nu sunt direct sau indirect sub controlul autorităţilor centrale sau locale române, este combinată cu ajutor de stat, numai finanţarea din partea statului român este analizată pentru a se stabili dacă pragurile de notificare şi intensităţile maxime ale ajutorului sau valorile maxime ale ajutorului sunt respectate, cu condiţia ca valoarea totală a finanţării publice acordate în legătură cu aceleaşi costuri eligibile să nu depăşească rata de finanţare cea mai favorabilă prevăzută în normele aplicabile ale dreptului Uniunii.
    (3) Ajutoarele cu costuri eligibile identificabile exceptate prin prezenta schemă pot fi cumulate cu:
    a) orice alt ajutor de stat, atât timp cât măsurile respective vizează costuri eligibile identificabile diferite;
    b) orice alt ajutor de stat, în legătură cu aceleaşi costuri eligibile, care se suprapun parţial sau integral, numai în cazul în care cumulul respectiv nu duce la depăşirea celui mai ridicat nivel de intensitate a ajutorului sau a celui mai mare cuantum al ajutorului aplicabil respectivului ajutor în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014.

    (4) Ajutoarele de stat exceptate în temeiul prezentei scheme nu se cumulează cu niciun tip de ajutoare de minimis în raport cu aceleaşi costuri eligibile dacă un astfel de cumul ar conduce la o intensitate a ajutorului care le depăşeşte pe cele prevăzute la art. 21.
    (5) Ajutoarele fără costuri eligibile identificabile pot fi cumulate cu orice alte ajutoare de stat fără costuri eligibile identificabile până la cel mai ridicat plafon total de finanţare relevant stabilit în condiţiile specifice ale fiecărui caz în Regulamentul (UE) nr. 651/2014 sau într-un alt regulament de exceptare pe categorii de ajutoare ori într-o decizie adoptată de Comisie. Ajutoarele fără costuri eligibile identificabile exceptate în temeiul Regulamentului (UE) nr. 651/2014 pot fi cumulate cu alte ajutoare fără costuri eligibile identificabile acordate pentru remedierea unei perturbări grave a economiei unui stat membru în temeiul art. 107 alin. (3) lit. (b) din tratat, aprobată printr-o decizie adoptată de Comisie.

    CAP. XI
    Recuperarea ajutorului de stat
    ART. 27
    (1) Furnizorul de ajutor de stat monitorizează respectarea condiţiilor şi criteriilor de eligibilitate prevăzute în prezenta schemă pe toată durata de derulare a acesteia şi are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate, aflate în derulare, şi de a dispune măsurile care se impun, iar în situaţia în care constată nerespectarea acestor criterii, furnizorul de ajutor de stat întreprinde toate demersurile necesare pentru recuperarea ajutorului acordat, inclusiv a dobânzilor aferente, calculate conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările ulterioare, şi celorlalte prevederi comunitare în vigoare.
    (2) Stoparea ajutorului determină aplicarea măsurilor pentru recuperarea ajutorului de stat care va fi fost plătit până în acel moment.

    ART. 28
    (1) Recuperarea efectivă a ajutorului de stat se realizează de către furnizor, în conformitate cu prevederile cap. VII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor metodologiei de recuperare, aprobată de către furnizor.
    (2) Ajutorul de stat care trebuie recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării sau a rambursării integrale. Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită prin Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE2, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului din 13 iulie 2015 de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene. În cazul în care trec mai mult de 12 luni de la data la care ajutorul în cauză a fost pus la dispoziţia beneficiarului pentru prima dată şi până la data recuperării sau rambursării acestuia, rata dobânzii se recalculează la intervale de 12 luni, având ca bază rata în vigoare în momentul recalculării (www.renascc.eu/despre-noi/dobanda-de-referinta).
    (3) Furnizorul are obligaţia ca în termen de 5 zile de la data adoptării unor norme de recuperare a ajutoarelor de stat/ de minimis sau a unor decizii de recuperare să le transmită, spre informare, Consiliului Concurenţei.
    (4) Furnizorul emite decizii prin care se dispune stoparea sau recuperarea ajutoarelor de stat acordate. Aceste decizii au caracter de titlu executoriu.

    CAP. XII
    Transparenţa, raportarea şi monitorizarea acordării ajutorului de stat prin intermediul prezentei scheme
    ART. 29
    (1) Furnizorul de ajutor de stat transmite Comisiei Europene, prin intermediului platformei SANI (State Aid Notification Interactive), fişa de informaţii sintetice prevăzută în anexa II la Regulamentul (UE) nr. 651/2014, în maximum 20 de zile lucrătoare de la adoptarea prezentei scheme, conform prevederilor art. 16 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.
    (2) Furnizorul de ajutor de stat va informa în scris beneficiarii cu privire la cuantumul ajutorului acordat în baza prezentei scheme şi caracterul de ajutor de stat al finanţării, cu menţionarea reglementărilor aplicabile [art. 25 şi 28 din Regulamentul (UE) nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare].

    ART. 30
    (1) Schema de ajutor de stat se publică integral pe site-ul furnizorului de ajutor de stat şi al autorităţii care administrează schema la adresa www.mcid.gov.ro şi nu se va implementa înainte de publicare.
    (2) Pe acelaşi site vor fi publicate informaţiile menţionate în anexa III la Regulamentul nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare, privind fiecare ajutor individual acordat în baza prezentei scheme care depăşeşte 100.000 euro. Informaţiile menţionate în anexa III la Regulamentul nr. 651/2014, cu modificările şi completările ulterioare, se publică pe site în termen de 6 luni de la data la care s-a acordat ajutorul, sunt organizate şi sunt accesibile într-un mod standardizat (conform descrierii din anexa III la regulamentul menţionat), astfel încât fac posibilă executarea funcţiilor de căutare şi descărcare în mod eficace şi rămân disponibile pe site timp de cel puţin 10 ani de la data la care s-a acordat ajutorul.

    ART. 31
    (1) Furnizorul are obligaţia de a supraveghea permanent ajutoarele acordate.
    (2) Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei raportări anuale cu privire la implementarea prezentei scheme în conformitate cu Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus în aplicare prin Ordinul preşedintelui Consiliului Concurenţei nr. 441/2022 pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat şi de minimis, şi cu Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21 aprilie 2004 de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2015/1.589 al Consiliului de stabilire a normelor de aplicare a articolului 108 din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.
    (3) În cazul în care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de stat, acesta va transmite valori estimative.
    (4) Erorile constatate de furnizor şi corecţiile legale, anulările, recalculările, recuperările, rambursările etc. se raportează până la data de 31 martie a anului următor anului de raportare.

    ART. 32
    (1) Furnizorul de ajutor de stat şi autoritatea care administrează schema, precum şi beneficiarii ajutoarelor de stat prevăzute prin prezenta schemă vor păstra evidenţa detaliată a ajutoarelor acordate în baza prezentei scheme pe o durată de 10 ani de la data la care a fost acordat ultimul ajutor în baza prezentei scheme. Această evidenţă trebuie să conţină toate informaţiile necesare pentru a demonstra respectarea condiţiilor impuse de legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat, inclusiv informaţii privind tipul de beneficiar, efectul stimulativ, costurile eligibile şi intensitatea ajutorului.
    (2) Beneficiarii ajutorului de stat sunt obligaţi să păstreze, pentru o perioadă de 10 ani începând de la data ultimului ajutor acordat în cadrul prezentei scheme, toate documentele necesare şi să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor de care au beneficiat conform prezentei scheme, unor scheme de minimis sau altor ajutoare de stat prin care s-a finanţat investiţia în cauză, din care să reiasă suma totală a ajutoarelor de stat şi a ajutoarelor de minimis primite, defalcate pe ani, pe furnizori, pe obiective, informaţii privind forma ajutoarelor (de minimis, scheme de ajutor de stat, ajutoare de stat individuale), precum şi baza legală prin care acestea au fost acordate.
    (3) Furnizorul de ajutor de stat transmite Consiliului Concurenţei orice informaţie solicitată cu privire la prezenta schemă de ajutor de stat.

    ART. 33
    Furnizorul de ajutor de stat are obligaţia, conform prevederilor art. 29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, de a încărca în Registrul ajutoarelor de stat (RegAS) datele şi informaţiile referitoare la prezenta schemă de ajutor de stat.

    ART. 34
    În conformitate cu prevederile art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare, furnizorul va informa Consiliul Concurenţei cu privire la intrarea în vigoare a prezentei scheme de ajutor de stat, precum şi a oricărei modificări aduse măsurii de sprijin, în termen de maximum 5 zile de la momentul la care acest eveniment a avut loc, cu excepţia situaţiilor în care se impune aplicarea prevederilor art. 15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 77/2014, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 20/2015, cu modificările şi completările ulterioare.


    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016