Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2 din 18 ianuarie 2023  pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2 din 18 ianuarie 2023 pentru modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale

EMITENT: Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 67 din 26 ianuarie 2023
    Având în vedere prevederile:
    - art. 102^1 alin. (6), art. 117, 160 şi 162 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    – art. 10 alin. (1) lit. g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,

    luând în considerare Avizul Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă nr. 4 din 10.11.2022,
    în temeiul prevederilor art. 5 alin. (1) lit. c) şi alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 33/2007, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 160/2012, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei emite prezentul ordin.
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 89/2018 privind aprobarea Normelor tehnice pentru proiectarea, executarea şi exploatarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 462 din 5 iunie 2018, se modifică şi se completează după cum urmează:
    a) Articolul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) Prevederile prezentului ordin sunt duse la îndeplinire de:
    a) operatorii de distribuţie a gazelor naturale;
    b) operatorii sistemelor de distribuţie închise;
    c) operatorii economici autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea şi execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, a sistemelor de distribuţie închise, a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de presiune egală sau mai mică de 10·• 10^5 Pa (10 bar);
    d) persoanele fizice autorizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi;
    e) verificatorii de proiecte sau experţii tehnici atestaţi pentru sistemele de distribuţie a gazelor naturale, sistemele de distribuţie închise şi magistralele directe ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune sau, după caz, pentru sistemele de transport al gazelor naturale, sistemele de distribuţie a gazelor naturale, sistemele de distribuţie închise şi magistralele directe ce funcţionează în regim de înaltă presiune;
    f) instalatorii autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea şi execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, a sistemelor de distribuţie închise, a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de presiune egală sau mai mică de 10·• 10^5 Pa (10 bar);
    g) clienţii finali de gaze naturale.
    (2) Entităţile organizatorice din cadrul Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei urmăresc respectarea prevederilor prezentului ordin."

    b) Anexa se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. După articolul 1 se introduce un nou articol, articolul 1^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 1^1
    (1) Prezentele norme tehnice se aplică de:
    a) operatorii de distribuţie a gazelor naturale;
    b) operatorii sistemelor de distribuţie închise;
    c) operatorii economici autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea şi execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, a sistemelor de distribuţie închise, a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip autorizaţie PT/PDSB/PDIB şi/sau ET/EDSB/EDIB^1, după caz, în funcţie de regimul de presiune al gazelor naturale;
    d) persoanele fizice autorizate de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru racordarea aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, tip autorizaţie RPFA^2;
    e) verificatorii de proiecte şi/sau experţii tehnici atestaţi în domeniul gazelor naturale, respectiv:
    (i) pentru domeniul de atestare tehnico-profesională Ig^3 - Instalaţii de alimentare cu gaze aferente construcţiilor: instalaţii de gaze naturale combustibile şi instalaţii de gaze petroliere lichefiate;
    (ii) tip atestat VGt/VGd şi/sau EGt/EGd^4, după caz, în funcţie de regimul de presiune al gazelor naturale, pentru sectorul gazelor naturale;
    f) instalatorii autorizaţi de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei pentru proiectarea şi execuţia sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, a sistemelor de distribuţie închise, a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, tip autorizaţie PGIU/PGD/PGT şi/sau EGIU/EGD/EGT^5, după caz, în funcţie de regimul de presiune al gazelor naturale;
    g) clienţii finali.
    (2) Prezentele norme tehnice nu se aplică de:
    a) operatorii sistemelor de înmagazinare a gazelor naturale;
    b) producătorii de gaze naturale;
    c) operatorul de transport şi de sistem;
    d) operatorul terminalului GNL;
    e) furnizorii de gaze naturale;
    f) traderii de gaze naturale;
    g) administratorii pieţelor centralizate;
    h) verificatorii de proiecte şi/sau experţii tehnici atestaţi de ANRE în sectorul gazelor naturale, tip atestat VGp/VGb/VGs/VGg şi/sau EGp/EGb/EGs/EGg^6.
    ^1 PT/PDSB/PDIB/ET/EDSB/EDIB - tipuri de autorizaţii emise de ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea operatorilor economici care desfăşoară activităţi în domeniul gazelor naturale.
    ^2 RPFA - tip de autorizaţie emisă de ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 132/2021.
    ^3 Ig - tip atestat emis de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 817/2021 pentru aprobarea Procedurii privind atestarea tehnico-profesională a verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^4 VGd/VGt/EGt/EGd - tipuri de atestate emise de ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 133/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale.
    ^5 PGIU/PGD/PGT/EGIU/EGD/EGT - tipuri de autorizaţii emise de ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 182/2020 privind aprobarea Regulamentului pentru autorizarea persoanelor fizice care desfăşoară activităţi în sectorul gazelor naturale, cu modificările şi completările ulterioare.
    ^6 VGp/VGb/VGs/VGg şi/sau EGp/EGb/EGs/EGg - tipuri de atestate emise de ANRE în conformitate cu prevederile Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 133/2021 privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale."

    2. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 2^1
    (1) Obiectivele sistemului de distribuţie a gazelor naturale/sistemului de distribuţie închis sunt:
    a) conducta de distribuţie a gazelor naturale;
    b) racordul de gaze naturale;
    c) staţia de reglare-măsurare/staţia de reglare/staţia de măsurare/postul de reglare-măsurare/postul de reglare/postul de măsurare;
    d) părţile componente ale obiectivelor prevăzute la lit. a)-c).
    (2) Instalaţia de utilizare a gazelor naturale nu este un obiectiv al sistemului de distribuţie a gazelor naturale/sistemului de distribuţie închis.
    (3) Instalaţia de utilizare a gazelor naturale, necesară alimentării cu gaze naturale a aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi, este aferentă construcţiilor, în conformitate cu prevederile art. 2 alin. (2) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."

    3. La articolul 6, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Abrevierile utilizate în prezentele norme tehnice sunt următoarele:
    a) ANRE - Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei;
    b) ATP - aviz tehnic de principiu;
    c) ATR - aviz tehnic de racordare;
    d) CA - conducta de alimentare din amonte;
    e) MDLPA - Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei;
    f) PM - postul de măsurare a gazelor naturale;
    g) PR - postul de reglare a presiunii gazelor naturale;
    h) PRM - postul de reglare-măsurare a gazelor naturale;
    i) OSD - operatorul sistemului de distribuţie a gazelor naturale sau operatorul sistemului de distribuţie închis, după caz;
    j) SD - sistemul de distribuţie a gazelor naturale sau sistemul de distribuţie închis, după caz;
    k) SDR - raportul dimensional standard - raportul dintre diametrul nominal şi grosimea nominală de perete a conductei din polietilenă;
    l) SM - staţia de măsurare a gazelor naturale;
    m) SRM - staţia de reglare-măsurare gaze naturale;
    n) SNT - sistemul naţional de transport al gazelor naturale;
    o) SR - staţia de reglare a presiunii gazelor naturale;
    p) Legea nr. 123/2012 - Legea energiei electrice şi a gazelor naturale nr. 123/2012, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificările şi completările ulterioare;
    q) Legea nr. 10/1995 - Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 30 septembrie 2016, cu modificările şi completările ulterioare;
    r) Normele tehnice aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 118/2013 - Normele tehnice pentru proiectarea şi execuţia conductelor de transport gaze naturale, aprobate prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 118/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
    s) p - presiunea gazelor naturale, [Pa]^1 sau [bar];
    ^1 În Sistemul internaţional, unitatea de măsură pentru presiune este Pascal - Pa, iar în unităţi tehnice este bar - bar.
    t) Procedură - Procedura privind verificările şi reviziile tehnice ale instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 179/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 969 din 28 decembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare."

    4. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 7
    (1) Proiectarea şi/sau executarea lucrărilor în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se realizează numai de către operatori economici autorizaţi de ANRE, pe tip autorizaţie specifică lucrării, în funcţie de regimul de presiune al gazelor naturale.
    (2) Proiectarea şi/sau executarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a obiectivelor din cadrul SD se realizează în baza temei de proiectare/prefezabilitate emisă de OSD.
    (3) Proiectarea lucrărilor în cadrul sistemelor de alimentare cu gaze naturale se realizează în baza următoarelor documente puse la dispoziţie de solicitant:
    a) avizul tehnic de racordare/avizul tehnic de principiu care conţine soluţia tehnică de racordare la:
    (i) CA;
    (ii) SNT;
    (iii) SD;
    b) certificatul de urbanism, după caz;
    c) alte avize şi acorduri conform legislaţiei în vigoare.
    (4) Proiectarea separării dintr-o instalaţie de utilizare comună a gazelor naturale sau proiectarea modificării instalaţiei de utilizare se realizează în baza unui ATR sau a unei notificări, emis/emise conform prevederilor art. 28 alin. (1) din Regulamentul privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 7/2022, cu modificările şi completările ulterioare.
    (5) Studiul de fezabilitate, necesar înfiinţării unui SD nou, parte integrantă din documentaţia de atribuire a concesiunii serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, sau dezvoltării SD în localităţile incluse în actele adiţionale la contractele de concesiune a serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale, se realizează de proiectant în baza ATP."

    5. La articolul 8, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Proiectanţii au obligaţia să respecte soluţia tehnică de racordare stabilită prin ATR prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. a)."

    6. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Proiectanţii au obligaţia să respecte informaţiile tehnice menţionate în ATR sau în notificarea prevăzut/prevăzută la art. 7 alin. (4)."

    7. Articolul 9 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    (1) Avizul tehnic de racordare/Avizul tehnic de principiu prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. a) se eliberează, după caz, de:
    a) producătorul de gaze naturale;
    b) operatorul de transport şi de sistem - OTS;
    c) OSD.
    (2) La elaborarea documentaţiilor tehnice, proiectanţii au obligaţia să se asigure că acestea sunt obiective şi nediscriminatorii pentru participanţii la piaţa gazelor naturale.
    (3) Proiectantul stabileşte traseele conductelor de distribuţie a gazelor naturale, magistralelor directe, racordurilor şi/sau instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, precum şi amplasarea SRM/SR/SM/PRM/PR/PM, luând în considerare prevederile prezentelor norme tehnice şi, după caz, cele prevăzute în:
    a) ATR/ATP;
    b) notificarea prevăzută la art. 7 alin. (4);
    c) tema de proiectare/prefezabilitate emisă de OSD;
    d) avizele şi acordurile solicitate prin certificatul de urbanism."

    8. La articolul 12 alineatul (1) punctul A, literele k)-o) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "k) tema de proiectare/prefezabilitate emisă de OSD, ATP, ATR sau notificarea prevăzută la art. 7 alin. (4), după caz;
l) certificatul de urbanism, cu avizele şi acordurile cerute prin acesta, prevăzut la art. 7 alin. (3) lit. b), după caz;
m) alte avize şi acorduri prevăzute la art. 7 alin. (3) lit. c);
n) referatul de verificare a proiectului, întocmit de verificatorul de proiecte atestat ANRE sau MDLPA, după caz;
o) autorizaţia de construire/autorizaţia de desfiinţare/acordul sau autorizaţia administratorului drumului, după caz;"

    9. La articolul 12, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
    "(7) Verificarea documentaţiei tehnice, aferente obiectivului din SD, de către un verificator de proiecte se realizează fără datele de identificare ale executantului lucrării, acesta fiind obligat să îşi însuşească documentaţia înainte de solicitarea la OSD a începerii lucrărilor."

    10. La articolul 13, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 13
    (1) Documentaţiile tehnice/Proiectele tehnice pentru executarea lucrărilor în sistemele de alimentare cu gaze naturale se verifică obligatoriu de verificatori de proiecte atestaţi, conform prevederilor art. 160 din Legea nr. 123/2012 şi ale art. 13 alin. (1) din Legea nr. 10/1995."

    11. La articolul 14, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 14
    (1) Documentaţia tehnică/Proiectul tehnic pentru executarea lucrărilor de construire/desfiinţare se întocmeşte în numărul de exemplare cerut de legislaţia în vigoare."

    12. Articolul 16 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 16
    Verificatorul de proiecte este obligat să avizeze sau să restituie documentaţia tehnică/proiectul tehnic neavizată/neavizat, însoţită/însoţit de referatul de verificare."

    13. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 17
    (1) Proiectantul are obligaţia de a se prezenta, la solicitarea verificatorului de proiecte, pentru a susţine avizarea documentaţiei tehnice/proiectului tehnic.
    (2) Proiectantul are obligaţia să menţină documentele/ documentaţiile aferente lucrărilor executate pentru o perioadă de minimum 10 ani în format fizic sau electronic şi în format electronic pentru restul duratei de existenţă a acestuia."

    14. Articolul 18 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 18
    (1) Documentaţia tehnică/Proiectul tehnic se semnează şi se ştampilează de verificatorul de proiecte, conform prevederilor Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare, în cazul instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, iar pentru sistemele de distribuţie a gazelor naturale, sisteme de distribuţie închise şi magistrale directe, conform dispoziţiilor art. 24 alin. (3) din Regulamentul pentru atestarea verificatorilor de proiecte şi a experţilor tehnici pentru obiectivele/sistemele din sectorul gazelor naturale, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 133/2021.
    (2) În tabelul A sunt prezentate tipurile de lucrări în funcţie de regimul de presiune al gazelor naturale. Tabelul A

┌────┬────────┬───────────┬──────────┬────────────┬──────────────┬───────────────┐
│ │Regimul │ │ │Tipul │ │Tipul │
│ │de │Sistemul de│ │autorizaţiei│Tipul │atestatului │
│Nr. │presiune│alimentare │Tipul │operatorului│autorizaţiei │verificatorului│
│crt.│al │cu gaze │lucrării │economic │instalatorului│de proiecte şi/│
│ │gazelor │naturale │ │autorizat │autorizat ANRE│sau expertului │
│ │naturale│ │ │ANRE │ │tehnic │
├────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Instalaţia │Proiectare│PDIB │PGIU │ │
│ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │utilizare ├──────────┼────────────┼──────────────┤Ig │
│ │ │gaze │Execuţie │EDIB │EGIU │ │
│ │0,05·• │naturale │ │ │ │ │
│ │10^5 Pa ├───────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │(0,05 │Sistemul de│ │ │ │ │
│1 │bar) ≤ P│distribuţie│Proiectare│PDSB │PGD │ │
│ │≤ 6·• 10│a gazelor │ │ │ │ │
│ │^5 Pa (6│naturale, │ │ │ │ │
│ │bar) │sistemul de├──────────┼────────────┼──────────────┤VGd şi/sau EGd │
│ │ │distribuţie│ │ │ │ │
│ │ │închis, │Execuţie │EDSB │EGD │ │
│ │ │magistrală │ │ │ │ │
│ │ │directă │ │ │ │ │
├────┼────────┼───────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │ │Instalaţia │Proiectare│PT │PGT │ │
│ │ │de │ │ │ │ │
│ │ │utilizare ├──────────┼────────────┼──────────────┤Ig │
│ │ │gaze │Execuţie │ET │EGT │ │
│ │6·• 10^5│naturale │ │ │ │ │
│ │Pa (6 ├───────────┼──────────┼────────────┼──────────────┼───────────────┤
│ │bar) < P│Sistemul de│ │ │ │ │
│2 │≤ 10·• │distribuţie│Proiectare│PT │PGT │ │
│ │10^5 Pa │a gazelor │ │ │ │ │
│ │(10 bar)│naturale, │ │ │ │ │
│ │ │sistemul de├──────────┼────────────┼──────────────┤VGt şi/sau EGt │
│ │ │distribuţie│ │ │ │ │
│ │ │închis, │Execuţie │ET │EGT │ │
│ │ │magistrală │ │ │ │ │
│ │ │directă │ │ │ │ │
└────┴────────┴───────────┴──────────┴────────────┴──────────────┴───────────────┘

"

    15. După articolul 18 se introduce un nou articol, articolul 18^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 18^1
    (1) Schimbarea destinaţiei unei instalaţii de utilizare a gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune al gazelor naturale, şi încadrarea acesteia ca şi sistem de distribuţie a gazelor naturale sau ca sistem de distribuţie închis se realizează în baza unui raport de expertiză tehnică, cu acceptul prealabil al OSD şi după consultarea şi stabilirea de comun acord cu OSD a obiectivelor/aspectelor care urmează să fie analizate în cadrul expertizei.
    (2) Raportul de expertiză prevăzut la alin. (1) este întocmit de un expert tehnic atestat ANRE pentru obiectivele aferente:
    a) sistemului de distribuţie a gazelor naturale, sistemului de distribuţie închis şi magistralei directe ce funcţionează în regim de medie, redusă şi joasă presiune (P), respectiv 0,05·• 10^5 Pa (0,05 bar) ≤ p ≤ 6·• 10^5 Pa (6 bar), tip atestat EGd;
    b) sistemelor de distribuţie a gazelor naturale, sistemelor de distribuţie închise şi magistralelor directe ce funcţionează în regim de înaltă presiune (P), respectiv 6·• 10^5 Pa (6 bar) < p ≤ 10·• 10^5 Pa (10 bar), tip atestat EGt.
    (3) În raportul de expertiză tehnică prevăzut la alin. (1) sunt prezentate, în principal, printre altele, zonele de protecţie şi siguranţă în care sunt instituite restricţii şi interdicţii, în scopul asigurării funcţionării normale şi pentru evitarea punerii în pericol a persoanelor, bunurilor şi mediului, stabilite prin prezentele norme tehnice pentru sistemul de distribuţie a gazelor naturale sau sistemul de distribuţie închis.
    (4) În situaţia în care alimentarea cu gaze naturale a clădirilor din cadrul zonelor rezidenţiale s-a realizat prin intermediul instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, amplasate pe drumurile/căile de acces, care îşi schimbă destinaţia, conform prevederilor alin. (1) se pot preda/prelua în exploatare la/de OSD, cu titlu gratuit, în baza procesului-verbal/contractului prevăzut la art. 108 alin. (1) din Legea nr. 123/2012.
    (5) În cazul în care instalaţia de utilizare a gazelor naturale este amplasată pe drumuri/căi de acces private, anterior schimbării destinaţiei acesteia, OSD încheie convenţia de uz şi servitute conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 123/2012.
    (6) În situaţia în care din raportul de expertiză tehnică, prevăzut la alin. (1), reiese că pentru a fi schimbată destinaţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale în SD sunt necesare a fi efectuate anumite lucrări pentru funcţionarea în condiţii de siguranţă a acesteia, acestea sunt efectuate de cel care predă în folosinţă la OSD instalaţia de utilizare a gazelor naturale.
    (7) Lucrările prevăzute la alin. (6) pot fi:
    a) remedierea eventualelor scăpări de gaze naturale;
    b) refacerea adâncimii de pozare a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale;
    c) refacerea stratului de nisip, bandei avertizoare sau a firului trasor;
    d) modificarea traseului instalaţiei de utilizare a gazelor naturale în vederea respectării zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente conductelor de distribuţie a gazelor naturale;
    e) refacerea proiectului tehnic;
    f) efectuarea probelor de presiune etc.
    (8) În situaţia în care în urma expertizei tehnice se constată că nu poate fi schimbată destinaţia instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, OSD refuză preluarea acesteia."

    16. La articolul 20, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 20
    (1) Sistemele de distribuţie a gazelor naturale, sistemele de distribuţie închise, magistralele directe sau instalaţiile de utilizare a gazelor naturale cu presiunea mai mare de 10·• 10^5 Pa (10 bar) se proiectează şi se execută în conformitate cu prevederile Normelor tehnice aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 118/2013."

    17. După articolul 25 se introduce un nou articol, articolul 25^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 25^1
    Zona de protecţie a unei conducte de distribuţie a gazelor naturale, a unei magistrale directe, a unui racord sau a unei instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune, PI > 6·• 10^5 Pa (6 bar), se instituie cu respectarea prevederilor art. 31 din Normele tehnice aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 118/2013."

    18. La articolul 30, în tabelul nr. 1 coloanele aferente PI, cea aferentă distanţei minime de la conducta de gaze naturale din PE^1) în m, respectiv cea aferentă distanţei minime de la conducta de gaze naturale din OL^2) în m, se abrogă.
    ^1) PE - polietilenă.
    ^2) OL - oţel.

    19. După articolul 30 se introduce un nou articol, articolul 30^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 30^1
    Zona de siguranţă a unei conducte de distribuţie a gazelor naturale, a unei magistrale directe, a unui racord sau a unei instalaţii de utilizare a gazelor naturale ce funcţionează în regim de înaltă presiune, PI > 6·• 10^5 Pa (6 bar), se instituie cu respectarea prevederilor art. 32 şi 33 din Normele tehnice aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 118/2013."

    20. La articolul 32 alineatul (2), litera a) se abrogă.
    21. La articolul 32 alineatul (2), litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) Norma tehnică privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 239/2019, cu modificările şi completările ulterioare."

    22. După articolul 35 se introduce un nou articol, articolul 35^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 35^1
    (1) În situaţia în care se doreşte ca SD să se monteze subteran în zone urbane în care există şi alte utilităţi montate subteran, iar distanţele de siguranţă, prevăzute în tabelul nr. 1, nu pot fi respectate, proiectantul, cu acordul prealabil al OSD, stabileşte distanţele de siguranţă în baza unei evaluări de risc.
    (2) Principiile şi particularităţile de efectuare a evaluării de risc, prevăzută la alin. (1), sunt precizate în anexa nr. 23."

    23. La articolul 36, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi în situaţia instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune în care funcţionează."

    24. După articolul 39 se introduce un nou articol, articolul 39^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 39^1
    (1) Când nu este posibilă respectarea distanţei prevăzute la art. 39, aceasta poate fi redusă cu condiţia ca proiectantul să prevadă măsuri de siguranţă împotriva coliziunii cu vehicule.
    (2) Măsurile de siguranţă prevăzute la alin. (1) pot fi, după caz:
    a) montarea parapetelor de protecţie din oţel/beton, în faţa firidei;
    b) realizarea firidelor din materiale rezistente la deformare;
    c) folosirea unor elemente de siguranţă speciale montate pe racord/teul de branşament etc."

    25. După articolul 50 se introduce un nou articol, articolul 50^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 50^1
    (1) Diametrul conductelor de distribuţie, a racordurilor sau a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale de presiune înaltă, PI > 6·• 10^5 Pa (6 bar), din OL, se calculează cu formula prevăzută la art. 50 din Normele tehnice aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 118/2013.
    (2) Diametrul conductelor de distribuţie, al racordurilor sau al instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale de presiune înaltă, PI > 6·• 10^5 Pa (6 bar), din PE, se calculează în conformitate cu SR EN 12007-2:2012 - Infrastructura pentru gaze. Conducte pentru presiuni maxime de operare mai mici sau egale cu 16 bar. Partea 2: Cerinţe funcţionale specifice pentru polietilenă (MOP mai mică sau egală cu 10 bar).
    (3) Viteza medie a gazelor naturale într-un tronson de conductă în regim de curgere permanentă la presiune înaltă, PI > 6·• 10^5 Pa (6 bar), se calculează cu formula prevăzută la art. 51 din Normele tehnice aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 118/2013."

    26. La articolul 59, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Traseele obiectivelor prevăzute la alin. (1), respectiv ale conductelor de distribuţie, racordurilor sau ale instalaţiilor de utilizare exterioare a gazelor naturale, din oţel, ce funcţionează în regim de înaltă presiune, PI > 6·• 10^5 Pa (6 bar), precum şi încadrarea acestora în clase de locaţie se stabilesc în conformitate cu prevederile art. 25-27 din Normele tehnice aprobate prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 118/2013."

    27. Articolul 65 se abrogă.
    28. La articolul 67, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Este interzisă:
    a) montarea conductelor de distribuţie a gazelor naturale, a racordurilor sau a instalaţiilor de utilizare din polietilenă în soluri saturate cu produse petroliere sau solvenţi agresivi pentru acestea;
    b) vehicularea prin conductele de distribuţie, prin racordurile sau prin instalaţiile de utilizare din polietilenă a gazelor naturale care conţin faza lichidă rezultată din condensarea hidrocarburilor grele."

    29. La articolul 74, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) Este interzisă montarea/amplasarea subterană şi/sau supraterană a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale, indiferent de regimul de presiune al acestora:
    a) pe domeniul public;
    b) pe drumuri/căi de acces private;
    c) pe alte proprietăţi decât cele ale beneficiarului."

    30. La capitolul VI secţiunea a 2-a, titlul se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " SECŢIUNEA a 2-a

    Alegerea traseelor. Condiţii pentru amplasarea racordurilor sau a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale"

    31. Articolul 77 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 77
    Instalaţiile de utilizare din clădiri se alimentează cu gaze naturale din conducta de distribuţie, conform soluţiei tehnice de alimentare dată de OSD prin ATR sau notificarea pentru separarea dintr-o instalaţie de utilizare comună existentă, după caz."

    32. La articolul 120, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Tipul mijlocului de măsurare, modul de amplasare şi condiţiile de montaj se stabilesc de OSD şi se însuşesc de proiectant, având în vedere, după caz, următoarele:
    a) soluţia tehnică de racordare din ATR, eliberat de OSD;
    b) specificaţiile tehnice date de producătorul mijlocului de măsurare a gazelor naturale;
    c) respectarea prevederilor art. 37-39^1;
    d) prevederile Regulamentului de măsurare a cantităţilor de gaze naturale tranzacţionate în România, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 62/2008, cu modificările şi completările ulterioare;
    e) debitul minim/maxim de gaze naturale aferent aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi."

    33. După articolul 124 se introduce un nou articol, articolul 124^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 124^1
    Pentru menţinerea siguranţei în exploatare a SD se pot monta elemente/dispozitive de siguranţă, respectiv dispozitive de întrerupere a alimentării cu gaze naturale care să blocheze trecerea gazelor naturale în cazul producerii unor avarii/agresiuni, cu respectarea prevederilor art. 158 alin. (1) din Legea nr. 123/2012."

    34. La articolul 125 alineatul (2), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Evacuarea gazelor naturale de la echipamentul de securitate şi de la regulatoarele instalate în staţii/posturi de reglare sau pe utilaje se face în aer liber la 0,5 m peste cel mai înalt punct al acoperişului:"

    35. La articolul 126 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 126
    (1) Pe colectoarele şi distribuitoarele staţiilor de reglare sau reglare-măsurare a gazelor naturale se montează, după caz:"

    36. La articolul 129, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Pentru cazul în care geamurile au o grosime mai mare de 4 mm sau sunt de construcţie specială (geam securizat/armat, tâmplărie tip Thermopan etc.), este obligatorie montarea detectoarelor automate de gaze naturale care acţionează automat electroventilul robinetului de închidere."

    37. La articolul 129, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:
    "(2^1) Suprafeţele vitrate prevăzute la art. 128 alin. (1) lit. e) sunt goluri pentru decomprimare în caz de explozie, care sunt proiectate şi executate astfel încât acestea să cedeze la presiunea datorată exploziei de cel puţin 1180 Pa (0, 0118 bar)."

    38. După articolul 142 se introduce un nou articol, articolul 142^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 142^1
    Pentru depistarea scăpărilor de gaze naturale în casa scărilor clădirilor etajate, care sunt prevăzute cu uşi de acces/ferestre din tâmplărie tip Thermopan sau care sunt fără ferestre şi nu sunt prevăzute cu deflector, conform prevederilor art. 142, se montează detectoare automate de gaze naturale."

    39. După articolul 143 se introduce un nou articol, articolul 143^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 143^1
    Detectorul automat de gaze naturale montat într-un apartament, în care există atât o instalaţie de utilizare a gazelor naturale proprie care deserveşte exclusiv aparatele consumatoare de combustibili gazoşi, respectiv o maşină de gătit şi o centrală termică, cât şi o instalaţie de utilizare a gazelor naturale care trece dintr-un apartament în altul pentru alimentarea cu gaze naturale, exclusiv aparatele consumatoare de combustibili gazoşi folosite pentru prepararea hranei din celelalte apartamente, acţionează automat, prin electroventile, asupra robinetelor de închidere prevăzute la art. 172 alin. (1) lit. a) şi d)."

    40. La articolul 144, alineatele (2) şi (3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "(2) Electroventilul aferent detectoarelor automate de gaze naturale este acţionat automat de acesta şi, în funcţie de caz, acesta poate fi montat pe poziţia:
    a) robinetului de incendiu, prevăzut la art. 66 alin. (4);
    b) robinetului/vanei montat(e) înaintea intrării conductei în canal, prevăzut(e) la art. 83 alin. (2);
    c) robinetului de închidere, prevăzut la art. 172 alin. (1) lit. a)-d), după caz.
(3) Instalarea detectorului automat de gaze naturale şi a electroventilului se realizează conform instrucţiunilor date de producătorii echipamentelor."

    41. La articolul 144, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) şi (5), cu următorul cuprins:
    "(4) Alegerea detectorului automat de gaze naturale şi a electroventilului se realizează, după caz, de:
    a) proiectantul lucrării noi sau de modificare din sistemul de alimentare cu gaze naturale, respectiv din SD sau a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale;
    b) executantul verificării sau reviziei tehnice a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, în situaţia prevăzută la art. 10 alin. (6) din Procedură, ţinând cont de posibilităţile de alimentare cu energie electrică şi de comunicare între dispozitive.
(5) Alegerea detectorului automat de gaze naturale şi a electroventilului se realizează cu luarea în considerare, după caz, a prevederilor:
    a) Hotărârii Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;
    b) Hotărârii Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere potenţial explozive;
    c) Hotărârii Guvernului nr. 668/2017 privind stabilirea condiţiilor pentru comercializarea produselor pentru construcţii."

    42. După articolul 144 se introduc două noi articole, articolele 144^1 şi 144^2, cu următorul cuprins:
    "ART. 144^1
    (1) În sistemul de alimentare cu gaze naturale se montează doar detectorul/detectoarele automat/automate de gaze naturale şi electroventilul care sunt însoţite de documentele prevăzute la art. 173 alin. (3).
    (2) Detectorul automat de gaze naturale trebuie să corespundă standardelor:
    a) SR EN 60079-10-1:2016 - Atmosfere explozive. Partea 10-1: Clasificarea ariilor. Atmosfere explozive gazoase;
    b) SR EN 60079-29-1:2017 - Atmosfere explozive. Partea 29-1: Detectoare de gaze. Cerinţe de performanţă detectoarelor de gaze inflamabile;
    c) SR EN 60079-29-2:2015 Atmosfere explozive. Partea 292: Detectoare de gaze. Alegerea, instalarea, utilizarea şi întreţinerea detectoarelor de gaze inflamabile şi oxigen;
    d) SR EN 60079-29-3:2014 - Atmosfere explozive. Partea 29-3: Detectoare de gaz. Recomandări de securitate funcţională pentru sisteme fixe detectoare de gaz;
    e) SR EN 50194-1:2009 - Aparatură electrică pentru detectarea gazelor combustibile din locuinţe. Partea 1: Metode de încercare şi cerinţe de performanţă;
    f) SR EN 50244:2003 - Aparate electrice pentru detectarea gazelor combustibile din locuinţe. Ghid pentru selectare, instalare, utilizare şi întreţinere.
    ART. 144^2
    Detectoarele automate de gaze naturale, care se montează în:
    a) spaţiile industriale sau în spaţiile în care există pericolul acumulării şi altor tipuri de gaze decât cele de gaze naturale şi monoxid de carbon, trebuie să corespundă standardelor prevăzute la art. 144^1 alin. (2) lit. a)-d);
    b) imobilele clienţilor finali casnici, trebuie să corespundă standardelor prevăzute la art. 144^1 alin. (2) lit. e) şi f)."

    43. La articolul 173, după alineatul (2) se introduc trei noi alineate, alineatele (3)-(5), cu următorul cuprins:
    "(3) Produsele utilizate în sistemele de alimentare cu gaze naturale, prevăzute la alin. (1), se comercializează însoţite de următoarele documente, respectiv:
    a) produsul care face obiectul unui standard european armonizat, respectiv a unei specificaţii tehnice armonizate, se comercializează însoţit de declaraţia de performanţă întocmită de producătorul produsului, conform prevederilor art. 6 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 668/2017;
    b) produsul care face obiectul unei specificaţii tehnice nearmonizate se comercializează însoţit de declaraţia de conformitate întocmită de producătorul produsului, conform prevederilor art. 10 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 668/2017;
    c) produsul pentru care nu există specificaţii tehnice armonizate sau specificaţii tehnice nearmonizate se comercializează însoţit de declaraţia de conformitate întocmită de producătorul produsului pe baza unui agrement tehnic în construcţii, conform prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 668/2017;
    d) produsele care intră sub incidenţa Hotărârii Guvernului nr. 123/2015 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor sub presiune, cu modificările ulterioare, se comercializează însoţite de declaraţia UE de conformitate.
(4) Sculele, produsele şi dispozitivele utilizate, care nu intră în componenţa SD, precum şi cele care intră în componenţa SD, dar care nu au impact în siguranţa în exploatare a SD şi în continuitatea alimentării cu gaze naturale a clienţilor finali, respectiv firida, PRM, PR, PM etc., sunt însoţite de declaraţiile de conformitate/declaraţiile de performanţă întocmite de producătorii acestora şi se utilizează conform prescripţiilor acestora.
(5) Electroventilele sunt însoţite de documentele prevăzute la alin. (3) sau (4), după caz, în funcţie de robinetele pe care le acţionează şi care sunt prevăzute la art. 144 alin. (2)."

    44. Articolul 179 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 179
    (1) Tijele şi calotele răsuflătorilor se confecţionează din oţel sau din alte materiale compozite.
    (2) Capacele pentru răsuflătorile pozate în carosabil se confecţionează din fontă sau din material compozit cu respectarea clasei de utilizare corespunzătoare spaţiului carosabil - clasa D400."

    45. Articolul 182 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 182
    (1) Tipul de armături se alege în funcţie de treapta/regimul de presiune al gazelor naturale din conducta de distribuţie/racordul/instalaţia de utilizare pe care se montează.
    (2) Nu se utilizează armături din fontă."

    46. La articolul 184 alineatul (1), litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) în cămine de vizitare."

    47. La articolul 186, litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "a) compensatoare de dilatare, pentru conductele montate suprateran;"

    48. La articolul 191, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 191
    (1) În timpul executării sistemelor de alimentare cu gaze naturale se iau măsuri pentru evitarea deteriorării instalaţiilor şi construcţiilor subterane sau supraterane adiacente, aparţinând OSD sau altor deţinători."

    49. Articolul 205 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 205
    La conductele de distribuţie a gazelor naturale, la racorduri sau la instalaţiile de utilizare a gazelor naturale din oţel montate suprateran, susţinerea se realizează, de regulă, cu suporturi/reazeme-tip pentru instalaţii."

    50. La articolul 211 alineatul (1), partea introductivă şi litera c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 211
    (1) La capătul racordului executat din ţeavă din oţel racordat la conducta de distribuţie a gazelor naturale de presiune înaltă/medie/redusă (anexa nr. 3, fig. 3 şi fig. 9) se montează:
    .......................................................
    c) unul sau mai multe regulatoare de presiune sau, după caz, o staţie sau un post de reglare-măsurare."

    51. La articolul 211, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
    "(5) În situaţia în care atât în instalaţia de utilizare a gazelor naturale, cât şi în conducta de distribuţie este acelaşi regim de presiune a gazelor naturale, OSD, prin intermediul ATR, poate solicita montarea unor dispozitive şi/sau echipamente de siguranţă, la capătul racordului."

    52. La articolul 215 alineatul (1), partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 215
    (1) La capătul racordului executat din ţeavă din polietilenă racordat la conducta de distribuţie a gazelor naturale de presiune înaltă/medie/redusă (anexa nr. 3, fig. 14) se montează:
    ...................................................
    b) unul sau mai multe regulatoare de presiune sau, după caz, o staţie sau un post de reglare-măsurare a gazelor naturale."

    53. La articolul 219, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Se evită montarea subterană a pieselor electroizolante; atunci când montarea lor supraterană nu este posibilă, ele pot fi montate şi subteran, în cămine vizitabile sau direct în sol, protejate anticoroziv, conform specificaţiilor producătorului."

    54. La articolul 226, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Capacul căminului de vizitare se deschide integral în situaţia desfăşurării operaţiunilor de întreţinere ale vanelor."

    55. Articolul 227 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 227
    (1) Confecţionarea tijelor răsuflătorilor se face din ţeavă din oţel cu diametrul de Dn 50 mm sau din alte materiale cu rezistenţă mecanică similară sau superioară.
    (2) Pentru evitarea degradării conductelor din polietilenă sau a izolaţiei anticorosive a conductelor din oţel de către dispozitivul de curăţare a răsuflătorilor, răsuflătorile la care se montează cutie şi capac din fontă au calota prevăzută cu opritor.
    (3) Calota răsuflătorii de perete se confecţionează din cuzinet de conductă cu diametrul mai mare sau egal cu diametrul conductei peste care se poziţionează."

    56. La articolul 231 alineatul (1) litera a), punctul (ii) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(ii) 20 mm (\'be inch), pentru presiunea înaltă/medie;"

    57. La articolul 254, literele b) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "b) tipul şi calitatea izolaţiei anticorosive (în cazul conductelor din oţel);
c) verificarea rezistenţei de izolaţie după umplerea completă a şanţului cu pământ (verificare pentru care, în cazul conductelor din OL, se specifică numărul şi data buletinului de verificare a calităţii izolaţiei, emis de un laborator de specialitate autorizat);"

    58. După articolul 254 se introduce un nou articol, articolul 254^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 254^1
    (1) Urmărirea lucrărilor de execuţie a obiectivelor din SD se realizează astfel:
    a) în cazul concesionarului serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale care este titular de licenţă specifică, de dirigintele de şantier al acestuia;
    b) în cazul concesionarului serviciului de utilitate publică de distribuţie a gazelor naturale care nu este titular de licenţă specifică, de dirigintele de şantier al unui OSD cu care are încheiat contract de asistenţă tehnică pentru urmărirea lucrărilor de execuţie, recepţia şi punerea în funcţiune a obiectivelor din SD şi care are o experienţă similară de minimum 3 ani.
    (2) Dirigintele de şantier, prevăzut la alin. (1), îndeplineşte:
    a) atribuţiile prevăzute la art. 17 alin. (2) din Regulamentul privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare;
    b) obligaţiile şi răspunderile prevăzute la art. 44 din Procedura de autorizare a diriginţilor de şantier, aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi turismului nr. 1.496/2011, cu modificările şi completările ulterioare."

    59. După articolul 258 se introduce un nou articol, articolul 258^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 258^1
    Protecţia conductelor subterane din oţel se realizează pe exteriorul ţevilor."

    60. La articolul 259, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(3) Izolaţia cu bitum prevăzută la alin. (1) lit. a) poate fi:
    a) de tip întărită: citom, două straturi de împâslitură cu bitum şi folie de PVC;
    b) de tip foarte întărită: citom, trei straturi de împâslitură cu bitum şi folie de PVC."

    61. La articolul 268, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(2) Probele de rezistenţă şi etanşeitate la presiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale se realizează de către executant, conform prevederilor art. 20 alin. (1) lit. c) din Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 156/2020."

    62. La articolul 269 alineatul (2), capul tabelului nr. 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    " Tabelul nr. 8

┌────┬──────────┬───────────┬────────────┐
│ │ │Presiunea │Presiunea │
│ │Conductele│pentru │pentru │
│Nr. │şi │verificarea│verificarea │
│crt.│treptele │la proba de│la proba de │
│ │de │rezistenţă,│etanşeitate,│
│ │presiune │în Pa şi în│în Pa şi în │
│ │ │(bar) │(bar) │
└────┴──────────┴───────────┴────────────┘

"

    63. La articolul 271, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) În situaţia în care intervenţia este de natură să perturbe circulaţia pietonală sau rutieră, pentru racordurile ce se cuplează la conductele de distribuţie a gazelor naturale, aflate în funcţiune, se realizează doar proba de rezistenţă."

    64. La articolul 272, în partea introductivă, sintagma „tabelul nr. 9“ se modifică şi se înlocuieşte cu sintagma „tabelul nr. 8“.
    65. La articolul 272, litera b) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "b) proba se efectuează pe conductele terminate şi se consideră corespunzătoare dacă presiunea se menţine constantă."

    66. Articolul 273 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 273
    (1) Timpul de realizare a probei de rezistenţă la presiune a conductelor de distribuţie a gazelor naturale, a racordurilor sau a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale este de 1 oră.
    (2) Timpul de realizare a probei de etanşeitate la presiune a conductei de distribuţie a gazelor naturale, a racordului sau a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale este prevăzut în tabelul nr. 8^1. Tabelul nr. 8^1

┌──────────────────────────┬───────────┐
│Volumul conductei de │Timpul de │
│distribuţie, al racordului│realizare a│
│sau al instalaţiei de │probei de │
│utilizare a gazelor │etanşeitate│
│naturale OL/PE │ │
├──────────────────────────┼───────────┤
│[mc] │[h] │
├──────────────────────────┼───────────┤
│0,1 │1 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│0,2 │2 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│0,3 │2 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│0,5 │3 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│1,0 │6 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│2,0 │12 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│3,0 │18 │
├──────────────────────────┼───────────┤
│≥ 4,0 │24 │
└──────────────────────────┴───────────┘

"

    67. La articolul 274, alineatul (6) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "(6) La efectuarea probelor de rezistenţă şi etanşeitate pentru instalaţia de utilizare a gazelor naturale nu este necesară utilizarea aparatelor de măsurare a gazelor naturale cu înregistrare continuă a presiunii şi a temperaturii gazelor naturale."

    68. După articolul 283 se introduce un nou articol, articolul 283^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 283^1
    Este interzisă verificarea cu flacără a instalaţiei de utilizare sau a obiectivelor sistemelor de distribuţie a gazelor naturale."

    69. La articolul 284, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 284
    (1) Recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale se realizează conform prevederilor Procedurii privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 156/2020."

    70. La articolul 285, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
    "(3) Responsabilul tehnic cu execuţia atestat, ca reprezentant al executantului, îndeplineşte:
    a) atribuţiile prevăzute la art. 17 alin. (1) din Regulamentul privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea lucrărilor executate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 925/1995, cu modificările ulterioare;
    b) obligaţiile şi răspunderile prevăzute în Procedura privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, aprobată prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice, nr. 1.895/2016 pentru aprobarea Procedurii privind autorizarea şi exercitarea dreptului de practică a responsabililor tehnici cu execuţia lucrărilor de construcţii, precum şi pentru modificarea Reglementării tehnice «Îndrumător pentru atestarea tehnico-profesională a specialiştilor cu activitate în construcţii», aprobată prin Ordinul ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 777/2003."

    71. La articolul 286, litera h) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "h) autorizaţia de construire sau acordul/autorizaţia administratorului drumului, după caz;"

    72. La articolul 288, partea introductivă şi litera b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 288
    Recepţia tehnică a lucrărilor din sistemul de distribuţie a gazelor naturale constă în:
    ....................................................
    b) verificarea calităţii lucrărilor şi a concordanţei acestora cu documentaţia tehnică de execuţie avizată, cu prevederile din autorizaţia de construire sau din acordul/autorizaţia administratorului drumului, după caz, precum şi cu avizele şi condiţiile de execuţie impuse de autorităţile competente;"

    73. La articolul 289, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 289
    (1) Operaţiile tehnice necesare pentru punerea în funcţiune a instalaţiilor de utilizare a gazelor naturale sunt prevăzute în anexa nr. 6 la Procedura privind proiectarea, verificarea proiectului tehnic, execuţia, recepţia tehnică şi punerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare a gazelor naturale, aprobată prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 156/2020."

    74. La articolul 291, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 291
    (1) Îmbinările care s-au executat după proba de presiune, pentru cuplarea noilor tronsoane de conductă la cele puse în funcţiune, se verifică la presiunea din conducta de distribuţie sau din instalaţia de utilizare a gazelor naturale."

    75. La articolul 309 alineatul (1), partea introductivă şi literele d) şi f) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 309
    (1) Verificarea tehnică a conductelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordurilor, în vederea depistării eventualelor scăpări de gaze naturale, se face periodic, cu detectoare pentru depistarea scăpărilor de gaze naturale, verificate conform specificaţiilor producătorului, şi se efectuează de către OSD, conform regulamentelor proprii, în funcţie de:
    ........................................................
    d) număr de defecte înregistrate/kilometru;
    .....................................................
    f) materialul conductelor, oţel sau polietilenă (PE)."

    76. La articolul 309, alineatul (3) se abrogă.
    77. La articolul 314 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 314
    (1) Revizia tehnică a conductelor de distribuţie a gazelor naturale şi a racordurilor se realizează la maximum 5 ani, prin efectuarea următoarelor operaţii:"

    78. La articolul 320, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
    "(4) Perioada de întrerupere planificată a alimentării cu gaze naturale cuprinde perioada remedierii defectelor şi cea necesară efectuării manevrelor de reluare a alimentării cu gaze naturale."

    79. Articolul 328 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 328
    (1) Dacă la efectuarea operaţiilor de revizie este necesară oprirea staţiilor şi/sau a posturilor de reglare, reglare-măsurare sau măsurare a gazelor naturale, repunerea în funcţiune a instalaţiei de utilizare gaze naturale se face numai în prezenţa clientului final sau a reprezentantului acestuia care garantează că robinetele tuturor aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi sunt închise.
    (2) Prezenţa clientului final sau a reprezentantului acestuia, prevăzută la alin. (1), este consemnată în ordinul de serviciu al OSD şi confirmată prin semnătura acestuia."

    80. Articolul 343 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 343
    La întreruperea neplanificată sau planificată a alimentării cu gaze naturale, clienţii finali trebuie să închidă robinetele de pe instalaţiile de utilizare a gazelor naturale şi să aplice măsurile dispuse în instrucţiunile de utilizare a gazelor naturale, prevăzute la art. 303."

    81. La articolul 369, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
    "d) alte procedee, conform procedurilor operaţionale ale OSD."

    82. Articolul 371 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 371
    În cazul unor reparaţii temporare, în principal în cazul conductelor de distribuţie a gazelor naturale din oţel, perforate şi, după caz, fisurate, se pot utiliza coliere metalice agrementate tehnic sau alte scule, dispozitive, procedee destinate acestor operaţii, conform procedurilor elaborate de OSD şi avizate de ANRE, în conformitate cu prevederile art. 158 alin. (1) din Legea nr. 123/2012."

    83. La articolul 380, termenul „societală“ se modifică şi se înlocuieşte cu termenul „socială“.
    84. La articolul 384, literele f)-i) se abrogă.
    85. Articolul 407 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 407
    Înainte de aprinderea focului, în aparatele consumatoare de combustibili gazoşi neautomatizate, utilizatorul respectă şi asigură următoarele:
    a) ventilarea permanentă a încăperilor în care funcţionează aparatele consumatoare de combustibili gazoşi cu flacără liberă;
    b) controlul tirajelor şi etanşeităţii coşului de evacuare a gazelor de ardere la care sunt racordate aparatele consumatoare de combustibili gazoşi; în cazul în care se constată lipsa tirajului, nu se aprinde focul decât după efectuarea lucrărilor care să asigure tirajul (curăţarea coşului, curăţarea sobei, repararea aparatelor de evacuare mecanică etc.);
    c) controlul robinetului de manevră al aparatului consumator de combustibili gazoşi, depistarea şi înlăturarea eventualelor scăpări de gaze naturale; dacă robinetul este deschis, acesta se închide şi se ventilează încăperea respectivă, precum şi cele învecinate prin deschiderea uşilor şi ferestrelor, aprinderea focului făcându-se numai după aerisirea completă;
    d) accesul liber al aerului de ardere în focarul aparatului consumator de combustibili gazoşi prin:
    (i) deschiderea uşilor cenuşarului la sobe;
    (ii) deschiderea fantelor pentru accesul aerului în focar;
    (iii) pornirea ventilatorului, după caz;
    e) ventilarea focarului aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi;
    f) verificarea funcţionării aparaturii de automatizare, după caz."

    86. La articolul 408, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
    "(3) Aprinderea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi automatizate se face conform instrucţiunilor producătorului acestora.
(4) Aprinderea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi neautomatizate şi arzătoare se realizează cu respectarea următoarelor operaţiuni:
    a) aerisirea focarului, minimum 5 minute înainte de aprinderea focului;
    b) apropierea aprinzătorului de arzător;
    c) deschiderea lentă a robinetului de manevră şi aprinderea focului, concomitent cu supravegherea stabilităţii flăcării."

    87. Articolul 410 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 410
    (1) Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate la coş de fum se realizează prin închiderea robinetului de siguranţă, iar după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră, amplasat înaintea aparatului consumator de combustibili gazoşi.
    (2) Stingerea focului la aparatele consumatoare de combustibili gazoşi racordate prin racord flexibil se realizează prin închiderea robinetului de siguranţă, existent înaintea racordului flexibil; după stingerea flăcării se închide şi robinetul de manevră."

    88. După articolul 411 se introduce un nou articol, articolul 411^1, cu următorul cuprins:
    "ART. 411^1
    (1) Este interzis dormitul în încăperi cu focul aprins.
    (2) Este interzisă obturarea coşului de fum al aparatelor consumatoare de combustibili gazoşi."

    89. Articolul 412 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 412
    Anexele nr. 1-23 fac parte integrantă din prezentele norme tehnice şi pot fi actualizate prin ordin al preşedintelui ANRE."

    90. La anexa nr. 1, după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
    "b^1) cuplare - acţiunea de cuplare/racordare a două conducte, din care una dintre acestea este pusă în funcţiune, şi care presupune perforarea conductei/sudarea directă la conductă, la care se face cuplarea/racordarea în prezenţa gazelor naturale sub presiune sau nu, după caz;"

    91. La anexa nr. 1, litera c) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "c) detector automat de gaze naturale - aparatul proiectat şi construit, în conformitate cu standardele aplicabile, în scopul detectării eficiente a prezenţei gazelor combustibile (gaze naturale) în locuinţe sau alte incinte, dotat cu sistem de semnalizare optică şi alarmare acustică, care poate iniţia acţiuni de execuţie, după caz, ori de cate ori este depăşit pragul de alarmă prestabilit al concentraţiei volumice;"

    92. La anexa nr. 1, după litera c) se introduc două noi litere, literele c^1) şi c^2), cu următorul cuprins:
    "c^1) echipa - personalul desemnat de OSD, prin ordinul de serviciu, pentru realizarea activităţilor;
c^2) electroventil - ventilul sau supapa ale cărei deschidere şi închidere sunt comandate de un electromagnet;"

    93. La anexa nr. 1, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:
    "d^1) instalaţie de racordare - ansamblul format dintr-un racord şi o staţie de reglare-măsurare/staţie de reglare/staţie de măsurare sau un post de reglare-măsurare/post de reglare/post de măsurare;"

    94. La anexa nr. 1, după litera f) se introduc două noi litere, literele g) şi h), cu următorul cuprins:
    "g) racordare - ansamblul activităţilor necesare realizării/modificării şi punerii în funcţiune a instalaţiei de racordare;
h) teu de branşament - piesa de legătură între conducta de distribuţie a gazelor naturale şi racord."

    95. În anexa nr. 2, la „Legislaţie relevantă“, punctele 8, 12, 13, 26 şi 46 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "8. Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 646 din 26 iulie 2006, cu modificările şi completările ulterioare;
    ...................................
12. Hotărârea Guvernului nr. 245/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor şi sistemelor de protecţie destinate utilizării în atmosfere explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 15 aprilie 2016;
13. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 7/2022 pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea la sistemul de distribuţie a gazelor naturale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 196 din 28 februarie 2022, cu modificările şi completările ulterioare;
    …..............................
26. Hotărârea Guvernului nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului privind verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi verificarea calităţii lucrărilor executate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 286 din 11 decembrie 1995, cu modificările ulterioare;
    ..................................
46. Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 239/2019 pentru aprobarea Normei tehnice privind delimitarea zonelor de protecţie şi de siguranţă aferente capacităţilor energetice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 şi 36 bis din 20 ianuarie 2020, cu modificările şi completările ulterioare;"

    96. În anexa nr. 2, la „Legislaţie relevantă“, după punctul 50 se introduc două noi puncte, punctele 51 şi 52, cu următorul cuprins:
    "51. Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 166/2010 pentru aprobarea Dispoziţiilor generale privind apărarea împotriva incendiilor la construcţii şi instalaţiile aferente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 559 din 9 august 2010;
52. Hotărârea Guvernului nr. 1.058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 737 din 29 august 2006."

    97. În anexa nr. 2, la „Norme şi prescripţii tehnice“, punctul 2 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "2. Normativ privind securitatea la incendiu a construcţiilor, Partea a III-a - Instalaţii de detectare, semnalizare şi avertizare, indicativ P118/3-2015, aprobat prin Ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice nr. 364/2015, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 243 şi 243 bis din 9 aprilie 2015, cu modificările ulterioare;"

    98. În anexa nr. 2, la „Norme şi prescripţii tehnice“, după punctul 8 se introduce un nou punct, punctul 9, cu următorul cuprins:
    "9. Normativ de siguranţă la foc a construcţiilor, indicativ P118-99, aprobat prin Ordinul ministrului lucrărilor publice şi amenajării teritoriului nr. 27/N/1999."

    99. În anexa nr. 2, la „Lista standardelor“, după punctul 118 se introduc trei noi puncte, punctele 119-121, cu următorul cuprins:
    "119. SR EN 60079-29-1: 2017 - Atmosfere explozive. Partea 29-1: Detectoare de gaze. Cerinţe de performanţă pentru detectoarele de gaze inflamabile;
120. SR EN 60079-29-2: 2015 - Atmosfere explozive. Partea 29-2: Detectoare de gaze. Alegerea, instalarea, utilizarea şi întreţinerea detectoarelor de gaze inflamabile şi oxigen;
121. SR EN 60079-29-3: 2014 - Atmosfere explozive. Partea 29-3: Detectoare de gaz. Recomandări de securitate funcţională pentru sisteme fixe detectoare de gaz."

    100. După anexa nr. 22 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 23, având conţinutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    101. În tot cuprinsul normei tehnice termenul „bari“ se modifică şi se înlocuieşte cu termenul „bar“.    ART. II
    Prezentul ordin respectă prevederile Directivei (UE) 2015/1.535 a Parlamentului European şi a Consiliului din 9 septembrie 2015 referitoare la procedura de furnizare de informaţii în domeniul reglementărilor tehnice şi al normelor privind serviciile societăţii informaţionale, transpusă în legislaţia naţională prin Hotărârea Guvernului nr. 1.016/2004 privind măsurile pentru organizarea şi realizarea schimbului de informaţii în domeniul standardelor şi reglementărilor tehnice, precum şi al regulilor referitoare la serviciile societăţii informaţionale între România şi statele membre ale Uniunii Europene, precum şi Comisia Europeană, cu modificările şi completările ulterioare.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Preşedintele Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei,
                    Dumitru Chiriţă

    Bucureşti, 18 ianuarie 2023.
    Nr. 2.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 23 la normele tehnice)
    PRINCIPII ŞI PARTICULARITĂŢI

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele Contracte Civile si Acte Comerciale - conforme cu Noul Cod civil si GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016