Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.980/C din 22 august 2014  pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia    Twitter Facebook
Cautare document
Copierea de continut din prezentul site este supusa regulilor precizate in Termeni si conditii! Click aici.
Prin utilizarea siteului sunteti de acord, in mod implicit cu Termenii si conditiile! Orice abatere de la acestea constituie incalcarea dreptului nostru de autor si va angajeaza raspunderea!
X

 ORDIN nr. 2.980/C din 22 august 2014 pentru aprobarea Normelor metodologice privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia

EMITENT: MINISTERUL JUSTIŢIEI
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 720 din 1 octombrie 2014

    În temeiul prevederilor art. 1 din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 din anexa nr. 1 la Legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare, precum şi al prevederilor art. 1. din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare, şi ale art. 11 din anexa nr. 1 la Legea nr. 574/2004, cu modificările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 44 alin. (3) şi ale art. 81 alin. (1) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată,
    în conformitate cu art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

    ministrul justiţiei emite prezentul ordin.

    ART. 1
    Se aprobă Normele metodologice privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    ART. 2
    Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.
    ART. 3
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                            p. Ministrul justiţiei,
                                 Liviu Stancu,
                                secretar de stat

    Bucureşti, 22 august 2014.
    Nr. 2.980/C.


    ANEXĂ

                               NORME METODOLOGICE
             privind condiţiile în care se conferă Semnul onorific
             În Serviciul Patriei funcţionarilor publici cu statut
            special cu grade profesionale echivalente cu gradele de
                  ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din
                Ministerul Justiţiei, Administraţia Naţională a
               Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia

    CAP. I
    Dispoziţii generale

    ART. 1
    (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, în condiţiile prevăzute de lege, pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
    (2) În sensul prezentelor norme metodologice, prin activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale se înţelege activitatea desfăşurată în calitate de funcţionar public cu statut special şi cadru militar în activitate.
    ART. 2
    Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă pe viaţă, cu ocazia Zilei Naţionale a României, în număr nelimitat pentru fiecare categorie în parte, ofiţeri şi agenţi.
    ART. 3
    (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă prin ordin al ministrului justiţiei, pe baza propunerilor formulate de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, precum şi de directorii unităţilor subordonate acesteia, pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare.
    (2) Activităţile specifice conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei sunt prevăzute în anexa nr. 1.
    ART. 4
    (1) Documentul însoţitor al Semnului onorific În Serviciul Patriei este atestatul întocmit conform anexelor nr. 5 a-5 c - pentru ofiţeri, respectiv anexelor nr. 6 a-6 c - pentru agenţi la prezentele norme, validat prin semnătura sau parafa ministrului justiţiei.
    (2) Atestatul reprezintă documentul oficial prin care se atestă conferirea decoraţiilor. Până la emiterea atestatului, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin structurile de resurse umane, poate elibera titularilor, pe baza ordinului de conferire, adeverinţe care să ateste conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei.
    (3) Atestatul pentru Semnul onorific În Serviciul Patriei are pe suprafaţa sa stema ţării şi are înscrise date privind denumirea acestui semn, numărul şi data ordinului de conferire, numele, iniţiala tatălui şi prenumele titularului, denumirea instituţiei din care acesta face parte, meritele pentru care se acordă semnul onorific - rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, precum şi date privind vechimea de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale de 15 ani, 20 de ani sau 25 de ani.
    (4) Atestatul pentru Semnul onorific În Serviciul Patriei are menţionate locul eliberării, precum şi numărul de înregistrare în Registrul pentru evidenţa atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei.
    ART. 5
    (1) Sumele necesare confecţionării însemnelor, panglicilor, baretelor, atestatelor şi cutiilor Semnului onorific În Serviciul Patriei sunt asigurate anual printr-un capitol în bugetul Ministerului Justiţiei şi al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor.
    (2) Pentru fundamentarea necesarului de resurse financiare corespunzătoare conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei, structura financiar-contabilă din Ministerul Justiţiei şi din Administraţia Naţională a Penitenciarelor estimează anual, în luna mai, costurile aferente conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul următor.
    (3) Pentru estimarea costurilor, potrivit prevederilor alin. (2), structura de resurse umane din Ministerul Justiţiei şi din Administraţia Naţională a Penitenciarelor comunică structurii financiar-contabile numărul de funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri care urmează a fi propuşi pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei în anul următor.
    ART. 6
    (1) Sumele prevăzute la art. 5 se iau în calcul la elaborarea proiectului de buget pentru anul următor, în conformitate cu dispoziţiile actelor normative specifice în vigoare privind planificarea, programarea, bugetarea şi evaluarea în Ministerul Justiţiei şi Administraţia Naţională a Penitenciarelor.
    (2) Fondurile financiare alocate pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se evidenţiază în buget, cu destinaţia confecţionării însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei, respectiv editării/tipăririi atestatelor însoţitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei.

    CAP. II
    Condiţii pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei

    ART. 7
    (1) Pentru a fi propuşi în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, funcţionarii publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să aibă o vechime de 15 ani în calitate de funcţionar public cu statut special, ofiţer, maistru militar sau subofiţer în activitate;
    b) să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin "bun" cu ocazia evaluării activităţii profesionale din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere semnul onorific.
    (2) Pentru a fi propuşi în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, funcţionarii publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştrii militari şi subofiţeri din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să aibă o vechime de 20 de ani în calitate de funcţionar public cu statut special, ofiţer, maistru militar sau subofiţer în activitate;
    b) să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin "bun" cu ocazia evaluării activităţii profesionale din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere semnul onorific.
    (3) Pentru a fi propuşi în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, funcţionarii publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştrii militari şi subofiţeri din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia trebuie să îndeplinească, în mod cumulativ, următoarele condiţii:
    a) să aibă o vechime de 25 de ani în calitate de funcţionar public cu statut special, ofiţer, maistru militar sau subofiţer în activitate;
    b) să aibă rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională, evidenţiate prin calificative de cel puţin "bun" cu ocazia evaluării activităţii profesionale din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să li se confere semnul onorific.
    ART. 8
    (1) În vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei, durata activităţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale se calculează calendaristic, în ani împliniţi până la data de 31 august a anului în care funcţionarii publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri sunt propuşi în acest sens.
    (2) La stabilirea duratei activităţii în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale se iau în calcul inclusiv perioadele în care funcţionarii publici cu statut special, ofiţerii, maiştrii militari şi subofiţerii transferaţi în sistemul penitenciar şi-au desfăşurat activitatea, anterior transferului, în alte instituţii din sistemul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, având calitatea de cadre militare în activitate sau de funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri.
    ART. 9
    (1) Pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei nu se iau în calcul:
    a) timpul în care funcţionarii publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri au fost condamnaţi cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei ori cu executarea acesteia, cu excepţia cazurilor în care, în urma rejudecării cauzei, instanţa competentă a pronunţat achitarea;
    b) timpul în care funcţionarii publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri au fost suspendaţi din funcţii, în condiţiile art. 58 alin. (3) din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, republicată;
    c) anii calendaristici din ultimii 4 ani premergători anului în care urmează să se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei, în care funcţionarii publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri au obţinut, cu ocazia evaluării activităţii profesionale anuale, calificative inferioare calificativului "bun".
    (2) Funcţionarii publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, cărora nu li s-a conferit Semnul onorific În Serviciul Patriei pe motivul prevăzut la art. 9 alin. (1) lit. b), vor fi propuşi în anul următor celui în care este îndeplinită condiţia de calificativ.
    ART. 10
    Anii care, potrivit legii, nu au fost luaţi în calcul, în condiţiile art. 9 alin. (1) lit. b), se valorifică la stabilirea vechimii în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei astfel:
    a) anii în care funcţionarii publici cu statut special au fost evaluaţi cu calificativ anual inferior calificativului "bun", din ultimii 4 ani premergători anului în care urma să se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 15 ani de activitate, pentru stabilirea vechimii în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 20 şi, respectiv, 25 de ani de activitate în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale;
    b) anii în care funcţionarii publici cu statut special au fost evaluaţi cu calificativ anual inferior calificativului "bun", din ultimii 4 ani premergători celui în care urma să li se confere Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru 20 de ani de activitate, pentru stabilirea vechimii în vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 25 de ani de activitate în domeniul apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale.
    ART. 11
    (1) Funcţionarii publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri, sancţionaţi pentru comiterea de abateri grave de la dispoziţiile legale în vigoare, în perioada de la ultima evaluare profesională şi până la data de 31 august a anului când se conferă Semnul onorific În Serviciul Patriei, nu mai sunt propuşi, iar dacă abaterile au fost săvârşite în perioada 31 august - 1 decembrie, ministrul justiţiei, pe baza comunicărilor transmise de directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, dispune radierea acestora din tabelele cu propuneri.
    (2) În sensul prezentelor norme sunt considerate "abateri grave" acele abateri disciplinare prevăzute de art. 69 din Legea nr. 293/2004, republicată, care au ca efect aplicarea uneia dintre sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 70 lit. b) -f) din actul normativ sus-menţionat, numai în situaţia în care ar avea ca urmare şi acordarea unui calificativ inferior calificativului "bun" la evaluarea profesională pentru anul în curs.
    (3) Propunerea de radiere prevăzută la alin. (1) se motivează prin menţionarea sancţiunii aplicate şi a datei aplicării, cu descrierea sintetică a împrejurărilor în care s-a produs fapta.
    ART. 12
    (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei nu se conferă în anul respectiv funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege şi care au fost condamnaţi cu suspendarea condiţionată a executării pedepsei prin hotărâre judecătorească definitivă, în perioada cuprinsă între data expirării termenului de înaintare a propunerilor nominale şi data conferirii semnului onorific, chiar dacă aceştia au fost menţinuţi în activitate în temeiul art. 64 alin. (2) din Legea nr. 293/2004, republicată.
    (2) Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor/directorii unităţilor subordonate acesteia solicită, în regim de urgenţă, pentru personalul aflat în situaţia prevăzută la alin. (1) radierea acestuia din tabelele cu propuneri privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei.
    (3) Solicitarea prevăzută la alin. (2) va fi însoţită de o copie xerox a hotărârii judecătoreşti definitive prevăzute la alin. (1).
    ART. 13
    (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă inclusiv funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri care au îndeplinit condiţiile în acest sens şi cărora le-au încetat raporturile de serviciu din motive neimputabile lor în perioada cuprinsă între data de 31 august a anului în curs şi data emiterii ordinului de conferire a Semnului onorific În Serviciul Patriei.
    (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), conferirea semnului onorific funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri cărora le-au încetat raporturile de serviciu sau care au fost trecuţi în rezervă ori direct în retragere, cu drept la pensie, se comunică neîntârziat Casei de Pensii Sectorială a Ministerului Administraţiei şi Internelor de către structurile de resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia.
    ART. 14
    (1) Semnul onorific În Serviciul Patriei se conferă retroactiv numai în următoarele situaţii:
    a) pronunţarea achitării de către instanţa competentă în urma rejudecării cauzei, în cazul funcţionarilor publici cu statut special cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri aflaţi în situaţia prevăzută la art. 8 lit. a) din anexa nr. 1 la Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare, şi la art. 8 lit. a) din anexa nr. 1 la Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare;
    b) repunerea în drepturile avute, potrivit art. 58 alin. (4) din Legea nr. 293/2004, republicată, a funcţionarilor publici cu statut special suspendaţi din funcţii în condiţiile art. 58 alin. (3) din actul normativ sus-menţionat.
    (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1) propunerile privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se formulează şi se înaintează Direcţiei management resurse umane, în termen de cel mult 30 de zile lucrătoare de la data înregistrării în unitate a comunicării organului competent.
    ART. 15
    În situaţia omisiunii formulării propunerii de conferire a Semnului onorific În Serviciul Patriei, cu ocazia întocmirii tabelelor nominale cu propunerile de acordare, acesta se conferă de la data constatării/sesizării omisiunii formulării propunerii.

    CAP. III
    Elaborarea, redactarea şi evidenţa ordinelor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei şi a documentelor însoţitoare

    ART. 16
    (1) Proiectele de ordine privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se întocmesc separat pentru cele două categorii: ofiţeri şi agenţi.
    (2) Ordinele privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se emit de către ministrul justiţiei şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
    ART. 17
    (1) Pentru constituirea evidenţei statistice, precum şi pentru asigurarea posibilităţii reconstituirii datelor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, la nivelul structurilor de resurse umane din Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi unităţile subordonate acesteia se va constitui câte un registru pentru evidenţa atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei, întocmit potrivit anexei nr. 3.
    (2) Registrele pentru evidenţa atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei se constituie pentru fiecare categorie de funcţionari publici cu statut special, au caracter nesecret şi se păstrează permanent la structura de resurse umane.
    (3) Atestatele vor primi un număr de înregistrare din registrul pentru evidenţa atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei, care va fi însoţit de acronimele unităţilor penitenciare unde au fost/sunt încadraţi titularii acestora.
    ART. 18
    Pe baza datelor înscrise în registrele pentru evidenţa atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei, structurile de resurse umane pot emite documente care atestă calitatea de titular al Semnului onorific În Serviciul Patriei.

    CAP. IV
    Dispoziţii finale

    ART. 19
    Solicitările funcţionarilor publici cu statut special, precum şi ale cadrelor militare în rezervă în legătură cu conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei se soluţionează, pe cale legală, în condiţiile prevăzute de reglementările în vigoare privind evidenţa şi soluţionarea petiţiilor.
    ART. 20
    Prevederile prezentelor norme metodologice sunt aplicabile în mod corespunzător şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei.
    ART. 21
    Anexele nr. 1-4, 5a-5c şi 6a-6c fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.


    Anexa 1
    la norme


                              ACTIVITĂŢI SPECIFICE
               conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei

    ARTICOL UNIC
    În vederea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei, în Administraţia Naţională şi în unităţile penitenciare se desfăşoară următoarele activităţi:
    1. se determină numărul de funcţionari publici cu statut special cu grade profesionale echivalente gradelor de ofiţeri, maiştri militari şi subofiţeri care îndeplinesc condiţiile de acordare a Semnului onorific În Serviciul Patriei, prin identificarea funcţionarilor publici cu statut special care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru anul în curs şi anul următor, pe baza documentelor de evidenţă nominală:
    a) până la data de 1 aprilie a fiecărui an se întocmesc, de către unităţile penitenciare, situaţiile numerice pentru anul în curs şi anul următor şi se transmit Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor către structura de resurse umane;
    b) după centralizarea tuturor datelor, numărul celor ce urmează a fi decoraţi în anul următor se comunică până la 1 mai a fiecărui an structurii financiar-contabile, în vederea estimării costurilor aferente;
    c) totodată, după centralizarea tuturor datelor, numărul celor ce urmează a fi decoraţi se comunică Ministerului Justiţiei, cu respectarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (3) din Legea nr. 573/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru ofiţeri şi funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de ofiţeri, cu modificările ulterioare, şi la art. 4 alin. (3) din Legea nr. 574/2004 privind Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru maiştri militari, subofiţeri şi pentru funcţionari publici cu statut special, cu grade profesionale echivalente cu gradele de maiştri militari şi subofiţeri, cu modificările ulterioare, respectiv până la data de 1 iunie a fiecărui an;
    2. până la data de 15 iulie a fiecărui an se întocmesc, de către unităţile penitenciare, tabelele nominale cu propunerile pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, conform anexei nr. 2 la norme, şi se înaintează, însoţite de fişele individuale, întocmite conform anexei nr. 4 la norme, Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, unde se centralizează la nivelul structurii de resurse umane:
    a) după centralizarea tuturor datelor, structura de resurse umane verifică îndeplinirea tuturor condiţiilor legale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei;
    b) la finalizarea verificărilor, Administraţia Naţională a Penitenciarelor, prin structura de resurse umane întreprinde măsuri de înaintare, centralizat, cu respectarea termenului prevăzut la art. 4 alin. (3) din Legea nr. 573/2004, cu modificările ulterioare, şi la art. 4 alin. (3) din Legea nr. 574/2004, cu modificările ulterioare, respectiv până la data de 31 august a fiecărui an, către Ministerul Justiţiei a tabelelor nominale cu propunerile pentru conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei şi formulează propunerile nominale privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei, în scopul elaborării, emiterii şi publicării ordinelor privind conferirea Semnului onorific În Serviciul Patriei;
    3. Administraţia Naţională a Penitenciarelor - prin structura de resurse umane întreprinde măsuri cu privire la:
    a) editarea, tipărirea şi validarea atestatelor însoţitoare ale Semnului onorific În Serviciul Patriei;
    b) confecţionarea însemnelor, panglicilor, baretelor şi cutiilor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei;
    c) înmânarea însemnelor, panglicilor, baretelor, cutiilor şi atestatelor aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei;
    4. pe baza extraselor din ordinul ministrului justiţiei de conferire a Semnului onorific În Serviciul Patriei, structurile de resurse umane desfăşoară următoarele activităţi specifice:
    a) înmânează, prin şefii structurilor, însemnele specifice, panglicile, baretele şi cutiile aferente Semnului onorific În Serviciul Patriei, precum şi atestatele însoţitoare funcţionarilor publici cu statut special cărora li s-au conferit;
    b) actualizează, în termen de cel mult 15 zile lucrătoare de la data primirii extraselor din ordinele ministrului justiţiei, datele înscrise în registrele pentru evidenţa atestatelor Semnului onorific În Serviciul Patriei referitoare la conferirea acestuia.


    Anexa 2
    la norme

                                 TABEL NOMINAL

                     privind funcţionarii publici cu statut
         special în activitate şi cei cărora le-au încetat raporturile
          de serviciu cu grade profesionale echivalente cu gradele de
            ............., propuşi a fi decoraţi cu Semnul onorific
           În Serviciul Patriei pentru ............ ani de activitate
         în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale


 ┌────┬───────────────────┬────────┬──────────┬───────────┬────────────────┬──────────────────┬─────────────────┬──────────┬──────────┐
 │Nr. │Gradul profesional,│Data şi │Domiciliul│ Funcţia │Data chemării în│Calificativele pe │ Anii care se │Decoraţia │Observaţii│
 │crt.│ numele, iniţiala │locul │ actual │îndeplinită│ activitate sau │ultimii 4 ani care│scad din vechime │ primită │ │
 │ │ tatălui şi │naşterii│ │ Denumirea │ încadrării │ se includ în │şi calificativele│ anterior │ │
 │ │ prenumele │ │ │ unităţii │ Perioada de │calculul vechimii │ acordate pentru │ Numărul │ │
 │ │ Codul numeric │ │ │ │ întrerupere │ │ aceştia │decretului│ │
 │ │ personal │ │ │ │ Data încetării │ │ │ şi data │ │
 │ │ │ │ │ │ raporturilor de│ │ │acordării │ │
 │ │ │ │ │ │serviciu şi baza│ │ │ │ │
 │ │ │ │ │ │ legală │ │ │ │ │
 ├────┼───────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────────┼──────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┤
 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
 └────┴───────────────────┴────────┴──────────┴───────────┴────────────────┴──────────────────┴─────────────────┴──────────┴──────────┘    Anexa 3
    la norme

                                   REGISTRUL
                      pentru evidenţa atestatelor Semnului
      onorific În Serviciul Patriei pentru funcţionarii publici cu statut
     special cu grade profesionale echivalente cu gradele de .............


 ┌───────────┬────────────┬───────────┬────────────────────────────────────────┬────────────┐
 │ │ │Numărul şi │ Funcţionari publici cu statut │ │
 │ │ │ data │ special cărora li se conferă │ │
 │ Numărul │ Numărul şi │Monitorului├───────────────────┬────────────────────┤Observaţii*)│
 │atestatului│ data │Oficial al │ Gradul, numele, │ Durata activităţii │ │
 │ │ordinului de│României, │iniţiala tatălui şi│în domeniul apărării│ │
 │ │ conferire │ Partea I, │ prenumele │ pentru care se │ │
 │ │ │ în care │ titularului │ conferă │ │
 │ │ │s-a publi- │ Codul informatic │ │ │
 │ │ │cat ordinul│ │ │ │
 ├───────────┼────────────┼───────────┼───────────────────┼────────────────────┼────────────┤
 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │
 ├───────────┼────────────┼───────────┼───────────────────┼────────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────┼────────────┼───────────┼───────────────────┼────────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────┼────────────┼───────────┼───────────────────┼────────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 ├───────────┼────────────┼───────────┼───────────────────┼────────────────────┼────────────┤
 │ │ │ │ │ │ │
 └───────────┴────────────┴───────────┴───────────────────┴────────────────────┴────────────┘

------
    *) Se înscriu menţiuni privind radierea, cu consemnarea numărului şi datei ordinului ministrului justiţiei.

    Numerotarea se realizează începând cu atestatele emise pentru fiecare categorie de funcţionari publici cu statut special în anul 20..., iar în fiecare an atestatele se înregistrează în ordinea conferirii Semnului onorific În Serviciul Patriei pentru 15, 20 şi 25 de ani de activitate în sistemul administraţiei naţionale a penitenciarelor, pe grade profesionale, alfabetic.


    Anexa 4
    la norme

                                FIŞĂ INDIVIDUALĂ

    - Gradul profesional, numele, iniţiala tatălui şi prenumele
    - Data şi locul naşterii
    - Domiciliul (inclusiv ţara)
    - Funcţia actuală
    - Vechimea în activitate
    - Ultima decoraţie primită anterior (dacă este cazul)
    - Activitatea desfăşurată:
      - studii civile (şcoala generală, liceul, studii superioare absolvite, postuniversitare);
      - studii militare;
      - data încadrării şi unităţile în care şi-a desfăşurat activitatea (traseul profesional de la data chemării în activitate);
      - calificative obţinute.
    - Propunerea şi motivaţia: (se acordă Semnul onorific În Serviciul Patriei pentru .............., pentru ............. ani de activitate în domeniile apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale şi rezultate meritorii în îndeplinirea atribuţiilor şi în pregătirea profesională).

    Anexa 5a
    la norme


                                    ROMÂNIA
                                    [STEMA]

                                    ATESTAT

                 Prin Ordinul nr. ..... din ......, se conferă
                                Semnul onorific

                              În serviciul Patriei
             pentru funcţionarii publici cu statut special cu grade
                         echivalent gradelor de ofiţeri

        ...............................................................
        (dlui, dnei, numele, iniţiala tatălui şi prenumele titularului)

        din ...........................................................
                  (denumirea instituţiei din care face parte)

       pentru XV ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea
                   atribuţiilor şi în pregătirea profesională

                              MINISTRUL JUSTIŢIEI
                             ......................
                             (semnătura sau parafa)

    Bucureşti ..........................
                        (data)
    Nr. ................................
        (nr. înreg. Reg. evid. atestate)    Anexa 5b
    la norme


                                    ROMÂNIA
                                    [STEMA]

                                    ATESTAT

                 Prin Ordinul nr. ..... din ......, se conferă
                                Semnul onorific

                              În serviciul Patriei
             pentru funcţionarii publici cu statut special cu grade
                         echivalent gradelor de ofiţeri

        ...............................................................
        (dlui, dnei, numele, iniţiala tatălui şi prenumele titularului)

        din ...........................................................
                  (denumirea instituţiei din care face parte)

       pentru XX ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea
                   atribuţiilor şi în pregătirea profesională

                              MINISTRUL JUSTIŢIEI
                             ......................
                             (semnătura sau parafa)

    Bucureşti ..........................
                        (data)
    Nr. ................................
        (nr. înreg. Reg. evid. atestate)    Anexa 5c
    la norme


                                    ROMÂNIA
                                    [STEMA]

                                    ATESTAT

                 Prin Ordinul nr. ..... din ......, se conferă
                                Semnul onorific

                              În serviciul Patriei
             pentru funcţionarii publici cu statut special cu grade
                         echivalent gradelor de ofiţeri

        ...............................................................
        (dlui, dnei, numele, iniţiala tatălui şi prenumele titularului)

        din ...........................................................
                  (denumirea instituţiei din care face parte)

       pentru XXV ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea
                   atribuţiilor şi în pregătirea profesională

                              MINISTRUL JUSTIŢIEI
                             ......................
                             (semnătura sau parafa)

    Bucureşti ..........................
                        (data)
    Nr. ................................
        (nr. înreg. Reg. evid. atestate)    Anexa 6a
    la norme


                                    ROMÂNIA
                                    [STEMA]

                                    ATESTAT

                 Prin Ordinul nr. ..... din ......, se conferă
                                Semnul onorific

                              În serviciul Patriei
             pentru funcţionarii publici cu statut special cu grade
             echivalente gradelor de maiştri militari şi subofiţeri

        ...............................................................
        (dlui, dnei, numele, iniţiala tatălui şi prenumele titularului)

        din ...........................................................
                  (denumirea instituţiei din care face parte)

       pentru XV ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea
                   atribuţiilor şi în pregătirea profesională

                              MINISTRUL JUSTIŢIEI
                             ......................
                             (semnătura sau parafa)

    Bucureşti ..........................
                        (data)
    Nr. ................................
        (nr. înreg. Reg. evid. atestate)    Anexa 6b
    la norme


                                    ROMÂNIA
                                    [STEMA]

                                    ATESTAT

                 Prin Ordinul nr. ..... din ......, se conferă
                                Semnul onorific

                              În serviciul Patriei
             pentru funcţionarii publici cu statut special cu grade
             echivalente gradelor de maiştri militari şi subofiţeri

        ...............................................................
        (dlui, dnei, numele, iniţiala tatălui şi prenumele titularului)

        din ...........................................................
                  (denumirea instituţiei din care face parte)

       pentru XX ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea
                   atribuţiilor şi în pregătirea profesională

                              MINISTRUL JUSTIŢIEI
                             ......................
                             (semnătura sau parafa)

    Bucureşti ..........................
                        (data)
    Nr. ................................
        (nr. înreg. Reg. evid. atestate)    Anexa 6c
    la norme


                                    ROMÂNIA
                                    [STEMA]

                                    ATESTAT

                 Prin Ordinul nr. ..... din ......, se conferă
                                Semnul onorific

                              În serviciul Patriei
             pentru funcţionarii publici cu statut special cu grade
             echivalente gradelor de maiştri militari şi subofiţeri

        ...............................................................
        (dlui, dnei, numele, iniţiala tatălui şi prenumele titularului)

        din ...........................................................
                  (denumirea instituţiei din care face parte)

       pentru XXV ani de activitate şi rezultate meritorii în îndeplinirea
                   atribuţiilor şi în pregătirea profesională

                              MINISTRUL JUSTIŢIEI
                             ......................
                             (semnătura sau parafa)

    Bucureşti ..........................
                        (data)
    Nr. ................................
        (nr. înreg. Reg. evid. atestate)


                                    --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016