Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 2.899 din 4 octombrie 2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.899 din 4 octombrie 2017  privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.899 din 4 octombrie 2017 privind modificarea Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare

EMITENT: Agenţia Naţională de Administrare Fiscală
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 802 din 10 octombrie 2017
    Având în vedere prevederile art. 316 şi 317 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 342 alin. (5) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi avizul conform al Ministerului Finanţelor Publice, comunicat prin Adresa nr. 714.702 din 3 octombrie 2017,
    în temeiul art. 11 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 520/2013 privind organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, al dispoziţiilor art. 5 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 342 alin. (1) şi (4) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare,
    preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 2.012/2016 pentru aprobarea Procedurii de modificare, din oficiu, a vectorului fiscal cu privire la TVA, precum şi a modelului şi conţinutului unor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 592 din 3 august 2016, se modifică după cum urmează:
    1. La articolul 5, litera b) se abrogă.
    2. În anexa nr. 1, la capitolul I „Dispoziţii generale“ punctul 6.1, litera c) se abrogă.
    3. În anexa nr. 1, la capitolul I „Dispoziţii generale“, punctul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "8. După anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA în situaţiile prevăzute la pct. 6.1 lit. b), d)-f) şi h), compartimentul de specialitate procedează la înscrierea persoanei impozabile în Registrul persoanelor impozabile a căror înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, a fost anulată şi aplică, potrivit reglementărilor legale în vigoare, procedura de radiere, din oficiu, din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, în cazul persoanelor impozabile care figurează în acest registru la data anulării înregistrării în scopuri de TVA."

    4. În anexa nr. 1, la capitolul III „Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA“, secţiunea a 2-a „Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, aflate în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului“ se abrogă.
    5. În anexa nr. 1, la capitolul III „Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA“, secţiunea a 4-a „Anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA a persoanelor impozabile care nu au depus niciun decont de taxă pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive“, punctul 1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "1. Organele fiscale anulează, din oficiu, în temeiul art. 316 alin. (11) lit. d) din Codul fiscal, înregistrarea în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a persoanelor impozabile, altele decât cele declarate inactive, dacă nu au depus niciun decont de taxă prevăzut la art. 323 din Codul fiscal pentru 6 luni consecutive, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două trimestre calendaristice consecutive, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic."

    6. În anexa nr. 1, la capitolul IV „Îndreptarea erorilor privind înregistrarea în scopuri de TVA sau anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA“, punctele 6 şi 7 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "6. În ipoteza în care, la data constatării erorii, persoana impozabilă înregistrată, din eroare, în scopuri de TVA este înscrisă în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, compartimentul de specialitate aplică procedura de radiere, din oficiu, din acest registru ca urmare a îndreptării erorii.
7. În ipoteza în care, la data radierii, din eroare, a înregistrării în scopuri de TVA, persoana impozabilă era înscrisă în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, compartimentul de specialitate înregistrează persoana impozabilă, din oficiu, în acest registru ca urmare a îndreptării erorii."

    7. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 1 la prezentul ordin.
    8. Anexa nr. 4 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 2 la prezentul ordin.
    9. Anexa nr. 5 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 3 la prezentul ordin.


    ART. II
    Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. IV
    Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, Direcţia generală de tehnologia informaţiei, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili, precum şi direcţiile generale regionale ale finanţelor publice şi unităţile fiscale subordonate acestora vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.



                    Preşedintele Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală,
                    Mirela Călugăreanu

    Bucureşti, 4 octombrie 2017.
    Nr. 2.899.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 2.012/2016)

    Sigla D.G.R.F.P./ D.G.A.M.C.


    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ...........
    Adresa ..................................
    Tel.: ............................
    Fax: ...........................
    E-mail: ..............................................
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ............../ Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
    Unitatea fiscală ..........................
    Nr. ……………..
    DECIZIE
    privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA potrivit prevederilor
    art. 316 alin. (10)/art. 317 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
    cu modificările şi completările ulterioare
    Către:
    Denumirea/Numele şi prenumele .................................
    Domiciliul fiscal: Localitatea ............................., str. ..................... nr. .........., bl. ............, ap. .........., etaj ......., judeţul/sectorul ......................
    Codul de identificare fiscală .................................

    În baza prevederilor art. 316 alin. (10)/art. 317 alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), a normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare (Normele metodologice), a Notificării privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, nr. .......... din ............. şi a Referatului de analiză privind înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, nr. ......... din ............../ a Deciziei de impunere privind obligaţiile fiscale suplimentare şi/sau a Raportului de inspecţie fiscală nr. ......... din ............., vă comunicăm următoarele:
    Potrivit informaţiilor şi documentelor existente la organul fiscal aveaţi obligaţia:
    [] să vă înregistraţi în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art. 316 din Codul fiscal şi ale Normelor metodologice
    SAU
    [] să vă înregistraţi în scopuri de TVA pentru achiziţii intracomunitare, pentru servicii sau pentru livrări intracomunitare, potrivit dispoziţiilor art. 317 din Codul fiscal şi ale Normelor metodologice.
    Întrucât nu aţi solicitat înregistrarea până în prezent, se procedează la înregistrarea în scopuri de TVA, din oficiu, începând cu data comunicării prezentei decizii, potrivit pct. 88 alin. (1) lit. d) din Normele metodologice.
    Ca urmare, veţi proceda la aplicarea prevederilor legale prevăzute de titlul VII „Taxa pe valoarea adăugată“ din Codul fiscal.
    Motivaţia înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu: ..................................................
    ........................
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele .............................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...............
    Cod 14.13.02.60/î.o.

    ANEXA 2

    (Anexa nr. 4 la Ordinul nr. 2.012/2016)

    Sigla D.G.R.F.P./ D.G.A.M.C.


    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ...........
    Adresa ...............................
    Tel.: ............................
    Fax: ...........................
    E-mail: ..............................................
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ............../ Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
    Unitatea fiscală ..............................
    Nr. ……………..
    DECIZIE
    privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA
    potrivit prevederilor art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) sau alin. (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
    cu modificările şi completările ulterioare
    Către:
    Denumirea/Numele şi prenumele ................................
    Domiciliul fiscal: Localitatea ..............., str. .................... nr. .........., bl. ............, ap. .........., etaj ......., judeţul/sectorul .......................
    Codul de identificare fiscală ..................................

    În baza prevederilor art. 316 alin. (11)/art. 317 alin. (9) sau (11) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), şi a Referatului de analiză privind anularea înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu nr. .............. din ..................., vă comunicăm că:
    [] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316/art. 317 din Codul fiscal a fost anulată cu data de ........................, ca urmare a declarării stării de inactivitate fiscală;
    [] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 316 alin. (11) lit. c) din Codul fiscal, cu data comunicării prezentei decizii, întrucât persoana impozabilă/asociaţii/administratorii are/au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau atragerea răspunderii solidare cu debitorul;
    [] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 316 alin. (11) lit. d) din Codul fiscal, cu data de ........................., întrucât nu aţi depus niciun decont de taxă pe valoarea adăugată pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, după caz, în funcţie de perioada fiscală utilizată;
    [] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 316 alin. (11) lit. e) din Codul fiscal, cu data de ........................, întrucât în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni consecutive sau pentru două trimestre calendaristice consecutive, în funcţie de perioada fiscală utilizată, nu au fost evidenţiate operaţiuni realizate în cursul acestor perioade de raportare;
    [] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316 din Codul fiscal a fost anulată, potrivit art. 316 alin. (11) lit. h) din Codul fiscal, cu data comunicării prezentei decizii, întrucât persoana impozabilă prezintă risc fiscal ridicat;
    [] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 317 din Codul fiscal a fost anulată cu data de ......................., ca urmare a înregistrării în scopuri de TVA conform art. 316 din acelaşi Cod fiscal;
    [] înregistrarea în scopuri de TVA conform art. 316/art. 317 din Codul fiscal a fost anulată cu data comunicării prezentei decizii, întrucât nu eraţi persoană obligată să solicite înregistrarea sau nu aveaţi dreptul să solicitaţi înregistrarea în scopuri de TVA.
    Motivaţia anulării înregistrării în scopuri de TVA, din oficiu (motive de fapt şi de drept): ...............................
    .................................
    Vă înştiinţăm totodată că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se anulează şi Certificatul de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată seria ................ nr. ....................... .
    De asemenea, vă înştiinţăm că la data anulării înregistrării în scopuri de TVA se radiază şi înscrierea în Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dacă eraţi înscris în acest registru.
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în conformitate cu dispoziţiile art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data comunicării, potrivit art. 270 alin. (1) din acelaşi act normativ.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ............................
    Semnătura şi ştampila unităţii ...............
    Cod 14.13.02.60/a.î.

    ANEXA 3

    (Anexa nr. 5 la Ordinul nr. 2.012/2016)

    Sigla D.G.R.F.P./ D.G.A.M.C.


    MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
    AGENŢIA NAŢIONALĂ DE ADMINISTRARE FISCALĂ
    Număr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal ...........
    Adresa .....................................
    Tel.: ............................
    Fax: ...........................
    E-mail: ..............................................
    Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice ............../ Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili
    Unitatea fiscală ........................................
    Nr. ……………..
    DECIZIE
    pentru îndreptarea erorilor privind înregistrarea
    în scopuri de TVA/anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA
    Către:
    Denumirea/Numele şi prenumele ..........................
    Domiciliul fiscal: Localitatea ......................., str. ............. nr. .........., bl. ............, ap. .........., etaj ......., judeţul/sectorul ..................
    Codul de identificare fiscală ......................................
    Având în vedere dispoziţiile art. 316 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Codul fiscal), ale normelor metodologice de aplicare a acesteia, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016, cu modificările şi completările ulterioare, vă comunicăm că:
    [] din eroare aţi fost înregistrat în scopuri de TVA începând cu data de ...................................
    Pentru îndreptarea erorii materiale, prin prezenta decizie se desfiinţează Decizia privind înregistrarea în scopuri de TVA nr. ........... din data de ................, precum şi Certificatul de înregistrare în scopuri de TVA seria ......... nr. ................
    Ca urmare a îndreptării erorii, vă înştiinţăm că, începând cu data comunicării prezentei decizii, veţi fi scos din evidenţa persoanelor impozabile înregistrate în scopuri de TVA, precum şi din Registrul persoanelor impozabile care aplică sistemul TVA la încasare, dacă eraţi înscris în acest registru.
    Pe perioada cuprinsă între data înregistrării în scopuri de TVA din eroare şi data anulării înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile dispoziţiile art. 316 alin. (16) din Codul fiscal;
    [] din eroare înregistrarea în scopuri de TVA a fost anulată, începând cu data de ......................
    Pentru îndreptarea erorii materiale, prin prezenta decizie se desfiinţează Decizia privind anularea, din oficiu, a înregistrării în scopuri de TVA nr. ........... din data de ...................... .
    Ca urmare a îndreptării erorii, vă înştiinţăm că veţi fi înregistrat în scopuri de TVA, menţinându-se data înregistrării în scopuri de TVA anterioară.
    Pe perioada cuprinsă între data anulării şi data înregistrării în scopuri de TVA sunt aplicabile dispoziţiile art. 316 alin. (17) din Codul fiscal.
    Împotriva prezentei decizii se poate formula contestaţie la organul fiscal emitent, în termen de 45 de zile de la data comunicării, în conformitate cu dispoziţiile art. 270 alin. (1) şi art. 272 alin. (6) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare.
    Conducătorul unităţii fiscale
    Numele şi prenumele ...............................
    Semnătura şi ştampila unităţii ..................
    Cod 14.13.02.60/e.m.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016