Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.861/C din 8 iulie 2019  privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.773/C/2017 pentru aprobarea Situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.861/C din 8 iulie 2019 privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.773/C/2017 pentru aprobarea Situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie

EMITENT: Ministerul Justiţiei
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 602 din 22 iulie 2019
    În temeiul prevederilor art. IV alin. (8) din Legea nr. 169/2017 pentru modificarea Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal,
    în conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin. (4) din Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.773/C/2017 pentru aprobarea Situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie, cu modificările şi completările ulterioare,
    în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul justiţiei emite următorul ordin:
    ART. I
    Anexa la Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.773/C/2017 pentru aprobarea Situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 18 octombrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. La numărul curent 1 „Penitenciarul Aiud“, în coloana a treia, primul rând „Spaţiul de cazare nr. 1“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────────┬─┬───────────┬────────┬──────┐
│ │ │Începând cu│ │ │
│ │ │data de │ │ │
│ │ │24.07.2012 │ │ │
│ │ │- până la │art. 55^│ │
│ │ │data │1 alin. │ │
│ │-│intrării în│(3) lit.│100007│
│ │ │vigoare a │a), │ │
│ │ │Ordinului │b),c),f)│ │
│ │ │ministrului│ │ │
│„Spaţiul│ │justiţiei │ │ │
│de │ │nr. 2.861/C│ │ │
│cazare │ │/2019 │ │ │
│nr. 1 ├─┼───────────┼────────┼──────┤
│ │ │Începând cu│ │ │
│ │ │data │ │ │
│ │ │intrării în│art. 55^│ │
│ │ │vigoare a │1 alin. │ │
│ │ │Ordinului │(3) lit.│ │
│ │ │ministrului│b), c) │ │
│ │ │justiţiei │şi f)“ │ │
│ │ │nr. 2.861/C│ │ │
│ │ │/2019 │ │ │
└────────┴─┴───────────┴────────┴──────┘

"

    2. La numărul curent 2 „Penitenciarul Arad“, în coloana a treia, al patrulea rând „Spaţiul de cazare nr. 4“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬─────┬──────┐
│ │ │24.07.2012-31.12.2012;│art. │ │
│ │ │începând cu data de │55^1 │ │
│ │ │01.07.2017 - până la │alin.│ │
│ │01.01.2013-30.06.2017│data intrării în │(3) │100051│
│„Spaţiul│ │vigoare a Ordinului │lit. │ │
│de │ │ministrului justiţiei │e),f)│ │
│cazare │ │nr. 2.861/C/2019 │ │ │
│nr. 4 ├─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼──────┤
│ │Începând cu data │ │ │ │
│ │intrării în vigoare a│ │ │ │
│ │Ordinului ministrului│-“ │ │ │
│ │justiţiei nr. 2.861/C│ │ │ │
│ │/2019 │ │ │ │
└────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴─────┴──────┘

"

    3. La numărul curent 3 „Penitenciarul Bacău“, în coloana a treia, al doilea rând „Spaţiul de cazare nr. 2“ şi al treilea rând „Spaţiul de cazare nr. 3“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌────────┬──────────────────────┬──────────────────────┬─────┬───────┐
│ │ │24.07.2012-31.03.2014;│ │ │
│ │ │01.07.2014-30.06.2016;│art. │ │
│ │ │începând cu data de │55^1 │ │
│ │01.04.2014-30.06.2014;│01.09.2016 - până la │alin.│ │
│ │01.07.2016-31.08.2016 │data intrării în │(3) │ │
│„Spaţiul│ │vigoare a Ordinului │lit. │ │
│de │ │ministrului justiţiei │a) │100013 │
│cazare │ │nr. 2.861/C/2019 │ │ │
│nr. 2 ├──────────────────────┼──────────────────────┼─────┤ │
│ │Începând cu data │ │ │ │
│ │intrării în vigoare a │ │ │ │
│ │Ordinului ministrului │- │ │ │
│ │justiţiei nr. 2.861/C/│ │ │ │
│ │2019 │ │ │ │
├────────┼──────────────────────┼──────────────────────┼─────┼───────┤
│ │ │Începând cu data de │art. │ │
│ │ │24.07.2012 - până la │55^1 │ │
│ │ │data intrării în │alin.│ │
│ │- │vigoare a Ordinului │(3) │ │
│ │ │ministrului justiţiei │lit. │ │
│Spaţiul │ │nr. 2.861/C/2019 │a), │ │
│de │ │ │e) │100014“│
│cazare ├──────────────────────┼──────────────────────┼─────┤ │
│nr. 3 │ │Începând cu data │art. │ │
│ │ │intrării în vigoare a │55^1 │ │
│ │- │Ordinului ministrului │alin.│ │
│ │ │justiţiei nr. 2.861/C/│(3) │ │
│ │ │2019 │lit. │ │
│ │ │ │a) │ │
└────────┴──────────────────────┴──────────────────────┴─────┴───────┘

"

    4. La numărul curent 4 „Penitenciarul Baia Mare“, în coloana a treia, al doilea rând „Spaţiul de cazare nr. 2“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────────┬─┬───────────┬────────┬───────┐
│ │ │Începând cu│ │ │
│ │ │data de │ │ │
│ │ │24.07.2012 │ │ │
│ │ │- până la │art. 55^│ │
│ │ │data │1 alin. │ │
│ │-│intrării în│(3) lit.│ │
│ │ │vigoare a │a), │ │
│ │ │Ordinului │b),c),e)│ │
│ │ │ministrului│ │ │
│„Spaţiul│ │justiţiei │ │ │
│de │ │nr. 2.861/C│ │160006“│
│cazare │ │/2019 │ │ │
│nr. 2 ├─┼───────────┼────────┤ │
│ │ │Începând cu│ │ │
│ │ │data │ │ │
│ │ │intrării în│art. 55^│ │
│ │ │vigoare a │1 alin. │ │
│ │-│Ordinului │(3) lit.│ │
│ │ │ministrului│b), │ │
│ │ │justiţiei │c),e) │ │
│ │ │nr. 2.861/C│ │ │
│ │ │/2019 │ │ │
└────────┴─┴───────────┴────────┴───────┘

"

    5. La numărul curent 7 „Penitenciarul Brăila“, în coloana a treia, al treilea rând „Spaţiul de cazare nr. 3“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────────┬─┬─────────────┬────────┬────┐
│ │ │Începând cu │ │ │
│ │ │data de │ │ │
│ │ │24.07.2012 - │art. 55^│ │
│ │ │până la data │1 alin. │ │
│ │ │intrării in │(3) lit.│ │
│ │ │vigoare a │a), │ │
│ │ │Ordinului │b),c),e)│ │
│ │ │ministrului │ │ │
│ │ │justiţiei nr.│ │ │
│ │ │2.002/C/2018 │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────┤ │
│ │ │Începând cu │ │ │
│ │ │data intrării│ │ │
│ │ │în vigoare a │ │ │
│„Spaţiul│ │Ordinului │ │ │
│de │ │ministrului │art. 55^│ │
│cazare │-│justiţiei nr.│1 alin. │138“│
│nr. 3 │ │2.002/C/2018 │(3) lit.│ │
│ │ │- până la │b), │ │
│ │ │data intrării│c),f) │ │
│ │ │în vigoare a │ │ │
│ │ │Ordinului │ │ │
│ │ │ministrului │ │ │
│ │ │justiţiei nr.│ │ │
│ │ │2.861/C/2019 │ │ │
│ │ ├─────────────┼────────┤ │
│ │ │Începând cu │ │ │
│ │ │data intrării│art. 55^│ │
│ │ │în vigoare a │1 alin. │ │
│ │ │Ordinului │(3) lit.│ │
│ │ │ministrului │a), │ │
│ │ │justiţiei nr.│b),c),f)│ │
│ │ │2.861/C/2019 │ │ │
└────────┴─┴─────────────┴────────┴────┘

"

    6. La numărul curent 14 „Penitenciarul Codlea“, în coloana a treia, al şaptelea rând „Spaţiul de cazare nr. 7“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────────┬───────────┬───────────┬─────┬───────┐
│ │24.07.2012 │ │ │ │
│ │- │ │ │ │
│ │30.04.2014;│ │ │ │
│ │01.06.2014 │ │ │ │
│ │- │ │ │ │
│ │30.06.2014;│01.05.2014 │ │ │
│ │01.08.2014 │- │ │ │
│ │- │31.05.2014;│ │ │
│ │28.02.2015;│01.07.2014 │ │ │
│ │01.04.2015 │- │ │ │
│ │- │31.07.2014;│ │ │
│ │31.03.2016;│01.03.2015 │art. │ │
│ │01.05.2016 │- │55^1 │ │
│ │- │31.03.2015;│alin.│ │
│ │31.05.2016;│01.04.2016 │(3) │ │
│ │01.02.2017 │- │lit. │ │
│ │- │30.04.2016;│a) │ │
│„Spaţiul│28.02.2017;│01.06.2016 │ │ │
│de │01.04.2017 │- │ │100059“│
│cazare │- până la │31.01.2017;│ │ │
│nr. 7 │data │01.03.2017 │ │ │
│ │intrării în│- │ │ │
│ │vigoare a │31.03.2017;│ │ │
│ │Ordinului │ │ │ │
│ │ministrului│ │ │ │
│ │justiţiei │ │ │ │
│ │nr. 2.861/C│ │ │ │
│ │/2019 │ │ │ │
│ ├───────────┼───────────┼─────┤ │
│ │ │Începând cu│ │ │
│ │ │data │art. │ │
│ │ │intrării în│55^1 │ │
│ │ │vigoare a │alin.│ │
│ │ │Ordinului │(3) │ │
│ │ │ministrului│lit. │ │
│ │ │justiţiei │f) │ │
│ │ │nr. 2.861/C│ │ │
│ │ │/2019 │ │ │
└────────┴───────────┴───────────┴─────┴───────┘

"

    7. La numărul curent 15 „Penitenciarul Mioveni-Colibaşi“, în coloana a treia, primul rând „Spaţiul de cazare nr. 1“, al doilea rând „Spaţiul de cazare nr. 2“ şi al patrulea rând „Spaţiul de cazare nr. 4“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌──────────────────────────┬─┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────┐
│ │ │Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului │art. 55^1 alin. (3) lit. a), b),c),d),f) │ │
│ │ │ministrului justiţiei nr. 2.861/C/2019 │ │ │
│„Spaţiul de cazare nr. 1 │-├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤1.6.4.111 │
│ │ │Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. │art. 55^1 alin. (3) lit. b), c),f) │ │
│ │ │2.861/C/2019 │ │ │
├──────────────────────────┼─┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────┤
│ │ │Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului │art. 55^1 alin. (3) lit. a), b),c),d),f) │ │
│ │ │ministrului justiţiei nr. 2.861/C/2019 │ │ │
│Spaţiul de cazare nr. 2 │-├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤1.6.4.104 │
│ │ │Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. │art. 55^1 alin. (3) lit. b), c),f) │ │
│ │ │2.861/C/2019 │ │ │
├──────────────────────────┴─┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┴───────────┤
│...........................................................................................................................................................................................................│
├──────────────────────────┬─┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────┤
│ │ │Începând cu data de 05.07.2014 - până la data intrării în vigoare a Ordinului │art. 55^1 alin. (3) lit. a), b),c),e) │ │
│ │ │ministrului justiţiei nr. 2.861/C/2019 │ │ │
│Spaţiul de cazare nr. 4 │-├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────────────┤1.2.7.101“ │
│ │ │Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. │art. 55^1 alin. (3) lit. b), c),e) │ │
│ │ │2.861/C/2019 │ │ │
└──────────────────────────┴─┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────┴───────────┘

"

    8. La numărul curent 20 „Penitenciarul Găeşti“, în coloana a treia, al patrulea rând „Spaţiul de cazare nr. 4“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────────┬─┬───────────────┬─────┬─────┐
│ │ │Începând cu │ │ │
│ │ │data de │art. │ │
│ │ │24.07.2012 - │55^1,│ │
│ │ │până la data │alin.│ │
│ │ │intrării în │(3) │ │
│ │ │vigoare a │lit. │ │
│ │ │Ordinului │a), │ │
│ │ │ministrului │e),f)│ │
│ │ │justiţiei nr. │ │ │
│ │ │2.002/C/2018 │ │ │
│ │ ├───────────────┼─────┤ │
│ │ │Începând cu │ │ │
│ │ │data intrării │ │ │
│ │ │în vigoare a │ │ │
│„Spaţiul│ │Ordinului │art. │ │
│de │ │ministrului │55^1 │ │
│cazare │-│justiţiei nr. │alin.│1011“│
│nr. 4 │ │2.002/C/2018 - │(3) │ │
│ │ │până la data │lit. │ │
│ │ │intrării în │a), │ │
│ │ │vigoare a │f) │ │
│ │ │Ordinului │ │ │
│ │ │ministrului │ │ │
│ │ │justiţiei nr. │ │ │
│ │ │2.861/C/2019 │ │ │
│ │ ├───────────────┼─────┤ │
│ │ │Începând cu │art. │ │
│ │ │data intrării │55^1 │ │
│ │ │în vigoare a │alin.│ │
│ │ │Ordinului │(3) │ │
│ │ │ministrului │lit. │ │
│ │ │justiţiei nr. │f) │ │
│ │ │2.861/C/2019 │ │ │
└────────┴─┴───────────────┴─────┴─────┘

"

    9. La numărul curent 29 „Penitenciarul Ploieşti“, în coloana a treia, primul rând „Spaţiul de cazare nr. 1“, al doilea rând „Spaţiul de cazare nr. 2“ şi al treilea rând „Spaţiul de cazare nr. 3“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌────────┬─────────────────────┬──────────────────────┬─────┬───────┐
│ │ │Începând cu data de │art. │ │
│ │ │24.07.2012 - până la │55^1 │ │
│ │ │data intrării în │alin.│ │
│ │- │vigoare a Ordinului │(3) │ │
│ │ │ministrului justiţiei │lit. │ │
│„Spaţiul│ │nr. 2.861/C/2019 │a), │ │
│de │ │ │e),f)│ │
│cazare ├─────────────────────┼──────────────────────┼─────┤100002 │
│nr. 1 │ │ │art. │ │
│ │ │Începând cu data │55^1 │ │
│ │ │intrării în vigoare a │alin.│ │
│ │- │Ordinului ministrului │(3) │ │
│ │ │justiţiei nr. 2.861/C/│lit. │ │
│ │ │2019 │a), │ │
│ │ │ │e) │ │
├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼───────┤
│ │ │Începând cu data de │art. │ │
│ │ │24.07.2012 - până la │55^1 │ │
│ │ │data intrării în │alin.│ │
│ │ │vigoare a Ordinului │(3) │ │
│ │ │ministrului justiţiei │lit. │ │
│Spaţiul │ │nr. 2.861/C/2019 │a), │ │
│de │- │ │f) │100140 │
│cazare │ ├──────────────────────┼─────┤ │
│nr. 2 │ │Începând cu data │art. │ │
│ │ │intrării în vigoare a │55^1 │ │
│ │ │Ordinului ministrului │alin.│ │
│ │ │justiţiei nr. 2861/C/ │(3) │ │
│ │ │2019 │lit. │ │
│ │ │ │a) │ │
├────────┼─────────────────────┼──────────────────────┼─────┼───────┤
│ │ │24.07.2012-28.02.2015;│art. │ │
│ │ │începând cu data de │55^1 │ │
│ │ │01.06.2015 - până la │alin.│ │
│ │ │data intrării în │(3) │ │
│ │ │vigoare a Ordinului │lit. │ │
│Spaţiul │ │ministrului justiţiei │a), │ │
│de │01.03.2015-31.05.2015│nr. 2.861/C/2019 │f) │100008“│
│cazare │ ├──────────────────────┼─────┤ │
│nr. 3 │ │Începând cu data │art. │ │
│ │ │intrării în vigoare a │55^1 │ │
│ │ │Ordinului ministrului │alin.│ │
│ │ │justiţiei nr. 2861/C/ │(3) │ │
│ │ │2019 │lit. │ │
│ │ │ │a) │ │
└────────┴─────────────────────┴──────────────────────┴─────┴───────┘

"

    10. La numărul curent 22 „Penitenciarul Gherla“, în coloana a treia, al doilea rând „Spaţiul de cazare nr. 2“, al treilea rând „Spaţiul de cazare nr. 3“, al patrulea rând „Spaţiul de cazare nr. 4“ şi al cincilea rând „Spaţiul de cazare nr. 5“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌───────┬─┬────────────┬────────┬──────┐
│ │ │Începând cu │ │ │
│ │ │data de │ │ │
│ │ │24.07.2012 -│ │ │
│ │ │până la data│art. 55^│ │
│ │ │intrării in │1 alin. │ │
│ │ │vigoare a │(3) lit.│ │
│ │ │Ordinului │a), │ │
│ │ │ministrului │c),e) │ │
│ │ │justiţiei │ │ │
│ │ │nr. 2.861/C/│ │ │
│ │ │2019 │ │ │
│ │ ├────────────┼────────┤ │
│ │ │Începând cu │ │ │
│ │ │data │ │ │
│ │ │intrării în │ │ │
│ │ │vigoare a │ │ │
│ │ │Ordinului │ │ │
│Spaţiul│ │ministrului │ │ │
│de │ │justiţiei │art. 55^│ │
│cazare │-│nr. 2.002/C/│1 alin. │110005│
│nr. 2 │ │2018 - până │(3) lit.│ │
│ │ │la data │c), e) │ │
│ │ │intrării în │ │ │
│ │ │vigoare a │ │ │
│ │ │Ordinului │ │ │
│ │ │ministrului │ │ │
│ │ │justiţiei │ │ │
│ │ │nr. 2.861/C/│ │ │
│ │ │2019 │ │ │
│ │ ├────────────┼────────┤ │
│ │ │Începând cu │ │ │
│ │ │data │ │ │
│ │ │intrării în │art. 55^│ │
│ │ │vigoare a │1 alin. │ │
│ │ │Ordinului │(3) lit.│ │
│ │ │ministrului │c), │ │
│ │ │justiţiei │e),f) │ │
│ │ │nr. 2.861/C/│ │ │
│ │ │2019 │ │ │
├───────┼─┼────────────┼────────┼──────┤
│ │ │Începând cu │ │ │
│ │ │data de │ │ │
│ │ │28.08.2016 -│ │ │
│ │ │până la data│art. 55^│ │
│ │ │intrării în │1 alin. │ │
│ │ │vigoare a │(3) lit.│ │
│ │ │Ordinului │c) │ │
│ │ │ministrului │ │ │
│Spaţiul│ │justiţiei │ │ │
│de │ │nr. 2.861/C/│ │ │
│cazare │-│2019 │ │110075│
│nr. 3 │ ├────────────┼────────┤ │
│ │ │Începând cu │ │ │
│ │ │data │ │ │
│ │ │intrării în │art. 55^│ │
│ │ │vigoare a │1 alin. │ │
│ │ │Ordinului │(3) lit.│ │
│ │ │ministrului │c), f) │ │
│ │ │justiţiei │ │ │
│ │ │nr. 2.861/C/│ │ │
│ │ │2019 │ │ │
├───────┼─┼────────────┼────────┼──────┤
│ │ │Începând cu │ │ │
│ │ │data de │ │ │
│ │ │24.07.2012 -│ │ │
│ │ │până la data│art. 55^│ │
│ │ │intrării în │1 alin. │ │
│ │ │vigoare a │(3) lit.│ │
│ │ │Ordinului │a), │ │
│ │ │ministrului │b),c),e)│ │
│ │ │justiţiei │ │ │
│ │ │nr. 2.002/C/│ │ │
│ │ │2018 │ │ │
│ │ ├────────────┼────────┤ │
│ │ │Începând cu │ │ │
│ │ │data │ │ │
│ │ │intrării în │ │ │
│ │ │vigoare a │ │ │
│ │ │Ordinului │ │ │
│Spaţiul│ │ministrului │ │ │
│de │ │justiţiei │art. 55^│ │
│cazare │-│nr. 2.002/C/│1 alin. │110031│
│nr. 4 │ │2018 - până │(3) lit.│ │
│ │ │la data │a), │ │
│ │ │intrării în │c),e) │ │
│ │ │vigoare a │ │ │
│ │ │Ordinului │ │ │
│ │ │ministrului │ │ │
│ │ │justiţiei │ │ │
│ │ │nr. 2.861/C/│ │ │
│ │ │2019 │ │ │
│ │ ├────────────┼────────┤ │
│ │ │Începând cu │ │ │
│ │ │data │ │ │
│ │ │intrării în │art. 55^│ │
│ │ │vigoare a │1 alin. │ │
│ │ │Ordinului │(3) lit.│ │
│ │ │ministrului │a), │ │
│ │ │justiţiei │c),e),f)│ │
│ │ │nr. 2.861/C/│ │ │
│ │ │2019 │ │ │
├───────┼─┼────────────┼────────┼──────┤
│ │ │Începând cu │ │ │
│ │ │data de │ │ │
│ │ │24.07.2012 -│ │ │
│ │ │până la data│art. 55^│ │
│ │ │intrării in │1 alin. │ │
│ │ │vigoare a │(3) lit.│ │
│ │ │Ordinului │a), │ │
│ │ │ministrului │b),c),e)│ │
│ │ │justiţiei │ │ │
│ │ │nr. 2.002/C/│ │ │
│ │ │2018 │ │ │
│ │ ├────────────┼────────┤ │
│ │ │Începând cu │ │ │
│ │ │data │ │ │
│ │ │intrării în │ │ │
│ │ │vigoare a │ │ │
│ │ │Ordinului │ │ │
│Spaţiul│ │ministrului │ │ │
│de │ │justiţiei │art. 55^│ │
│cazare │-│nr. 2.002/C/│1 alin. │110032│
│nr. 5 │ │2018 - până │(3) lit.│ │
│ │ │la data │a), │ │
│ │ │intrării în │c),e) │ │
│ │ │vigoare a │ │ │
│ │ │Ordinului │ │ │
│ │ │ministrului │ │ │
│ │ │justiţiei │ │ │
│ │ │nr. 2.861/C/│ │ │
│ │ │2019 │ │ │
│ │ ├────────────┼────────┤ │
│ │ │Începând cu │ │ │
│ │ │data │ │ │
│ │ │intrării în │art. 55^│ │
│ │ │vigoare a │1 alin. │ │
│ │ │Ordinului │(3) lit.│ │
│ │ │ministrului │a), │ │
│ │ │justiţiei │c),e),f)│ │
│ │ │nr. 2.861/C/│ │ │
│ │ │2019 │ │ │
└───────┴─┴────────────┴────────┴──────┘

"

    11. La numărul curent 23 „Penitenciarul Giurgiu“, în coloana a treia, după al cincilea rând „Spaţiul de cazare nr. 5“ se introduc două noi rânduri, al şaselea rând „Spaţiul de cazare nr. 6“ şi al şaptelea rând „Spaţiul de cazare nr. 7“, cu următorul cuprins:
    "

┌────────┬─────────────────┬─┬─┬───────┐
│ │Începând cu data │ │ │ │
│„Spaţiul│intrării în │ │ │ │
│de │vigoare a │ │ │ │
│cazare │Ordinului │-│-│300211 │
│nr. 6 │ministrului │ │ │ │
│ │justiţiei nr. │ │ │ │
│ │2.861/C/2019 │ │ │ │
├────────┼─────────────────┼─┼─┼───────┤
│ │Începând cu data │ │ │ │
│Spaţiul │intrării în │ │ │ │
│de │vigoare a │ │ │ │
│cazare │Ordinului │-│-│300212“│
│nr. 7 │ministrului │ │ │ │
│ │justiţiei nr. │ │ │ │
│ │2.861/C/2019 │ │ │ │
└────────┴─────────────────┴─┴─┴───────┘

"

    12. La numărul curent 25 „Penitenciarul Mărgineni“, în coloana a treia, al doilea rând „Spaţiul de cazare nr. 2“ şi al treilea rând „Spaţiul de cazare nr. 3“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌────────┬───────────┬───────────┬──────────────┬──────┐
│ │ │Începând cu│ │ │
│ │ │data de │ │ │
│ │ │24.07.2012 │ │ │
│ │ │- până la │ │ │
│ │ │data │art. 55^1 │ │
│ │- │intrării în│alin. (3) lit.│ │
│ │ │vigoare a │a), │ │
│ │ │Ordinului │b),c),d),e),f)│ │
│ │ │ministrului│ │ │
│ │ │justiţiei │ │ │
│ │ │nr. 2.002/C│ │ │
│ │ │/2018 │ │ │
│ ├───────────┼───────────┼──────────────┤ │
│ │ │Începând cu│ │ │
│ │ │data │ │ │
│ │ │intrării în│ │ │
│ │ │vigoare a │ │ │
│ │ │Ordinului │ │ │
│„Spaţiul│ │ministrului│ │ │
│de │ │justiţiei │ │ │
│cazare │ │nr. 2.002/C│art. 55^1 │10040 │
│nr. 2 │- │/2018 - │alin. (3) lit.│ │
│ │ │până la │f) │ │
│ │ │data │ │ │
│ │ │intrării în│ │ │
│ │ │vigoare a │ │ │
│ │ │Ordinului │ │ │
│ │ │ministrului│ │ │
│ │ │justiţiei │ │ │
│ │ │nr. 2.861/C│ │ │
│ │ │/2019 │ │ │
│ ├───────────┼───────────┼──────────────┤ │
│ │Începând cu│ │ │ │
│ │data │ │ │ │
│ │intrării în│ │ │ │
│ │vigoare a │ │ │ │
│ │Ordinului │- │ │ │
│ │ministrului│ │ │ │
│ │justiţiei │ │ │ │
│ │nr. 2.861/C│ │ │ │
│ │/2019 │ │ │ │
├────────┼───────────┼───────────┼──────────────┼──────┤
│ │ │Începând cu│ │ │
│ │ │data de │ │ │
│ │ │24.07.2012 │ │ │
│ │ │- până la │ │ │
│ │ │data │art. 55^1 │ │
│ │- │intrării în│alin. (3) lit.│ │
│ │ │vigoare a │a), │ │
│ │ │Ordinului │b),c),d),e),f)│ │
│ │ │ministrului│ │ │
│ │ │justiţiei │ │ │
│ │ │nr. 2.002/C│ │ │
│ │ │/2018 │ │ │
│ ├───────────┼───────────┼──────────────┤ │
│ │ │Începând cu│ │ │
│ │ │data │ │ │
│ │ │intrării în│ │ │
│ │ │vigoare a │ │ │
│ │ │Ordinului │ │ │
│Spaţiul │ │ministrului│ │ │
│de │ │justiţiei │ │ │
│cazare │ │nr. 2.002/C│art. 55^1 │10052“│
│nr. 3 │- │/2018 - │alin. (3) lit.│ │
│ │ │până la │a), c),e),f) │ │
│ │ │data │ │ │
│ │ │intrării în│ │ │
│ │ │vigoare a │ │ │
│ │ │Ordinului │ │ │
│ │ │ministrului│ │ │
│ │ │justiţiei │ │ │
│ │ │nr. 2.861/C│ │ │
│ │ │/2019 │ │ │
│ ├───────────┼───────────┼──────────────┤ │
│ │ │Începând cu│ │ │
│ │ │data │ │ │
│ │ │intrării în│ │ │
│ │ │vigoare a │art. 55^1 │ │
│ │- │Ordinului │alin. (3) lit.│ │
│ │ │ministrului│c), e),f) │ │
│ │ │justiţiei │ │ │
│ │ │nr. 2.861/C│ │ │
│ │ │/2019 │ │ │
└────────┴───────────┴───────────┴──────────────┴──────┘

"

    13. La numărul curent 27 „Penitenciarul Oradea“, în coloana a treia, al doilea rând „Spaţiul de cazare nr. 2“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────────┬─┬─────────────┬─────┬───────┐
│ │ │Începând cu │ │ │
│ │ │data de │art. │ │
│ │ │24.07.2012 - │55^1 │ │
│ │ │până la data │alin.│ │
│ │-│intrării in │(3) │ │
│ │ │vigoare a │lit. │ │
│ │ │Ordinului │a), │ │
│ │ │ministrului │f) │ │
│ │ │justiţiei nr.│ │ │
│ │ │2.002/C/2018 │ │ │
│ ├─┼─────────────┼─────┤ │
│ │ │Începând cu │ │ │
│ │ │data intrării│ │ │
│ │ │în vigoare a │ │ │
│„Spaţiul│ │Ordinului │ │ │
│de │ │ministrului │art. │ │
│cazare │ │justiţiei nr.│55^1 │100005“│
│nr. 2 │-│2.002/C/2018 │alin.│ │
│ │ │- până la │(3) │ │
│ │ │data intrării│lit. │ │
│ │ │în vigoare a │f) │ │
│ │ │Ordinului │ │ │
│ │ │ministrului │ │ │
│ │ │justiţiei nr.│ │ │
│ │ │2.861/C/2019 │ │ │
│ ├─┼─────────────┼─────┤ │
│ │ │Începând cu │art. │ │
│ │ │data intrării│55^1 │ │
│ │ │în vigoare a │alin.│ │
│ │-│Ordinului │(3) │ │
│ │ │ministrului │lit. │ │
│ │ │justiţiei nr.│a), │ │
│ │ │2.861/C/2019 │f) │ │
└────────┴─┴─────────────┴─────┴───────┘

"

    14. La numărul curent 28 „Penitenciarul Craiova-Pelendava“, în coloana a treia, primul rând „Spaţiul de cazare nr. 1“, al doilea rând „Spaţiul de cazare nr. 2“, al patrulea rând „Spaţiul de cazare nr. 4“ şi al cincilea rând „Spaţiul de cazare nr. 5“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────┐
│ │- │Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului │art. 55^1 alin. (3) lit. │ │
│„Spaţiul de │ │ministrului justiţiei nr. 2.861/C/2019 │a), c),e),f) │ │
│cazare nr. 1 ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤100152 │
│ │- │Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. │art. 55^1 alin. (3) lit. │ │
│ │ │2.861/C/2019 │a), c),e) │ │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │- │Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului │art. 55^1 alin. (3) lit. │ │
│ │ │ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018 │b), c),f) │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │
│Spaţiul de │ │Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. │art. 55^1 alin. (3) lit. │ │
│cazare nr. 2 │- │2.002/C/2018 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului │f) │100046 │
│ │ │justiţiei nr. 2.861/C/2019 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │
│ │Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului │- │- │ │
│ │ministrului justiţiei nr. 2.861/C/2019 │ │ │ │
├────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴───────┤
│..........................................................................................................................................................................................................│
├────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────┬───────┤
│ │ │Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului │art. 55^1 alin. (3) lit. │ │
│ │ │ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018 │a), c),f) │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │
│Spaţiul de │ │Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. │art. 55^1 alin. (3) lit. │ │
│cazare nr. 4 │ │2.002/C/2018 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului │a), c) │100065 │
│ │ │justiţiei nr. 2.861/C/2019 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │
│ │ │Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. │art. 55^1 alin. (3) lit. │ │
│ │ │2.861/C/2019 │a), c),f) │ │
├────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┼───────┤
│ │- │Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului │art. 55^1 alin. (3) lit. │ │
│ │ │ministrului justiţiei nr. 2.002/C/2018 │a), c),f) │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │
│Spaţiul de │ │Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. │art. 55^1 alin. (3) lit. │ │
│cazare nr. 5 │- │2.002/C/2018 - până la data intrării în vigoare a Ordinului ministrului │a), c) │100083“│
│ │ │justiţiei nr. 2.861/C/2019 │ │ │
│ ├─────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────┤ │
│ │- │Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. │art. 55^1 alin. (3) lit. │ │
│ │ │2.861/C/2019 │a), c),f) │ │
└────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────┴───────┘

"

    15. La numărul curent 33 „Penitenciarul Slobozia“, în coloana a treia, al treilea rând „Spaţiul de cazare nr. 3“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────────┬─┬─────────────┬─────┬───────┐
│ │ │Începând cu │ │ │
│ │ │data de │ │ │
│ │ │24.07.2012 - │art. │ │
│ │ │până la data │55^1 │ │
│ │-│intrării în │alin.│ │
│ │ │vigoare a │(3) │ │
│ │ │Ordinului │lit. │ │
│„Spaţiul│ │ministrului │c) │ │
│de │ │justiţiei nr.│ │100026“│
│cazare │ │2.861/C/2019 │ │ │
│nr. 3 ├─┼─────────────┼─────┤ │
│ │ │Începând cu │art. │ │
│ │ │data intrării│55^1 │ │
│ │ │în vigoare a │alin.│ │
│ │-│Ordinului │(3) │ │
│ │ │ministrului │lit. │ │
│ │ │justiţiei nr.│a), │ │
│ │ │2.861/C/2019 │c) │ │
└────────┴─┴─────────────┴─────┴───────┘

"

    16. La numărul curent 34 „Penitenciarul Târgu Jiu“, în coloana a treia, al doilea rând „Spaţiul de cazare nr. 2“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────────┬─┬───────────┬────────┬───────┐
│ │ │Începând cu│ │ │
│ │ │data de │ │ │
│ │ │24.07.2012 │ │ │
│ │ │- până la │art. 55^│ │
│ │ │data │1 alin. │ │
│ │-│intrării în│(3) lit.│ │
│ │ │vigoare a │a), │ │
│ │ │Ordinului │c),e) │ │
│ │ │ministrului│ │ │
│ │ │justiţiei │ │ │
│ │ │nr. 2.002/C│ │ │
│ │ │/2018 │ │ │
│ ├─┼───────────┼────────┤ │
│ │ │Începând cu│ │ │
│ │ │data │ │ │
│ │ │intrării în│ │ │
│ │ │vigoare a │ │ │
│ │ │Ordinului │ │ │
│„Spaţiul│ │ministrului│ │ │
│de │ │justiţiei │art. 55^│ │
│cazare │ │nr. 2.002/C│1 alin. │100019“│
│nr. 2 │-│/2018 - │(3) lit.│ │
│ │ │până la │a), │ │
│ │ │data │c),e),f)│ │
│ │ │intrării în│ │ │
│ │ │vigoare a │ │ │
│ │ │Ordinului │ │ │
│ │ │ministrului│ │ │
│ │ │justiţiei │ │ │
│ │ │nr. 2.861/C│ │ │
│ │ │/2019 │ │ │
│ ├─┼───────────┼────────┤ │
│ │ │Începând cu│ │ │
│ │ │data │ │ │
│ │ │intrării în│art. 55^│ │
│ │ │vigoare a │1 alin. │ │
│ │-│Ordinului │(3) lit.│ │
│ │ │ministrului│c) şi f)│ │
│ │ │justiţiei │ │ │
│ │ │nr. 2.861/C│ │ │
│ │ │/2019 │ │ │
└────────┴─┴───────────┴────────┴───────┘

"

    17. La numărul curent 36 „Penitenciarul Timişoara“, în coloana a treia, primul rând „Spaţiul de cazare nr. 1“, al doilea rând „Spaţiul de cazare nr. 2“ şi al cincilea rând „Spaţiul de cazare nr. 5“ se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "

┌────────────────────────────┬─┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────┐
│ │-│Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului │art. 55^1 alin. (3) lit. a) │100002 │
│ │ │ministrului justiţiei nr. 2.861/C/2019 │ │ │
│„Spaţiul de cazare nr. 1 ├─┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ │Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. │art. 55^1 alin. (3) lit. a), f) │ │
│ │ │2.861/C/2019 │ │ │
├────────────────────────────┼─┼───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼────────┤
│ │ │Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului │art. 55^1 alin. (3) lit. a), c) │ │
│ │ │ministrului justiţiei nr. 2.861/C/2019 │ │ │
│Spaţiul de cazare nr. 2 │-├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤100004 │
│ │ │Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. │art. 55^1 alin. (3) lit. a), c),f) │ │
│ │ │2.861/C/2019 │ │ │
├────────────────────────────┴─┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────┤
│..........................................................................................................................................................................................................│
├────────────────────────────┬─┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬────────┤
│ │ │Începând cu data de 24.07.2012 - până la data intrării în vigoare a Ordinului │art. 55^1 alin. (3) lit. b), c) │ │
│ │ │ministrului justiţiei nr. 2.861/C/2019 │ │ │
│Spaţiul de cazare nr. 5 │-├───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┤100014“ │
│ │ │Începând cu data intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiţiei nr. │art. 55^1 alin. (3) │ │
│ │ │2.861/C/2019 │lit. a), b),c) │ │
└────────────────────────────┴─┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴────────┘

"

    18. La numărul curent 37 „Penitenciarul de Femei Ploieşti - Târgşorul Nou“, în coloana a treia, al treilea rând „Spaţiul de cazare nr. 3“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────────┬─┬───────────┬───────────┬───────┐
│ │ │Începând cu│ │ │
│ │ │data de │ │ │
│ │ │24.07.2012 │ │ │
│ │ │- până la │ │ │
│ │ │data │art. 55^1 │ │
│ │-│intrării în│alin. (3) │ │
│ │ │vigoare a │lit. a), │ │
│ │ │Ordinului │b),c) │ │
│ │ │ministrului│ │ │
│ │ │justiţiei │ │ │
│ │ │nr. 2.002/C│ │ │
│ │ │/2018 │ │ │
│ ├─┼───────────┼───────────┤ │
│ │ │Începând cu│ │ │
│ │ │data │ │ │
│ │ │intrării în│ │ │
│ │ │vigoare a │ │ │
│ │ │Ordinului │ │ │
│„Spaţiul│ │ministrului│ │ │
│de │ │justiţiei │ │ │
│cazare │ │nr. 2.002/C│art. 55^1 │100010“│
│nr. 3 │-│/2018 - │alin. (3) │ │
│ │ │până la │lit. a), │ │
│ │ │data │b),c),f) │ │
│ │ │intrării în│ │ │
│ │ │vigoare a │ │ │
│ │ │Ordinului │ │ │
│ │ │ministrului│ │ │
│ │ │justiţiei │ │ │
│ │ │nr. 2.861/C│ │ │
│ │ │/2019 │ │ │
│ ├─┼───────────┼───────────┤ │
│ │ │Începând cu│ │ │
│ │ │data │ │ │
│ │ │intrării în│art. 55^1 │ │
│ │ │vigoare a │alin. (3) │ │
│ │-│Ordinului │lit. a), │ │
│ │ │ministrului│b),c),e),f)│ │
│ │ │justiţiei │ │ │
│ │ │nr. 2.861/C│ │ │
│ │ │/2019 │ │ │
└────────┴─┴───────────┴───────────┴───────┘

"

    19. La numărul curent 38 „Penitenciarul Tulcea“, în coloana a treia, primul rând „Spaţiul de cazare nr. 1“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────────┬─┬─────────────┬─────┬───────┐
│ │ │Începând cu │ │ │
│ │ │data de │art. │ │
│ │ │24.07.2012 - │55^1 │ │
│ │ │până la data │alin.│ │
│ │-│intrării în │(3) │ │
│ │ │vigoare a │lit. │ │
│ │ │Ordinului │a), │ │
│„Spaţiul│ │ministrului │c),e)│ │
│de │ │justiţiei nr.│ │100038“│
│cazare │ │2.861/C/2019 │ │ │
│nr. 1 ├─┼─────────────┼─────┤ │
│ │ │Începând cu │art. │ │
│ │ │data intrării│55^1 │ │
│ │ │în vigoare a │alin.│ │
│ │-│Ordinului │(3) │ │
│ │ │ministrului │lit. │ │
│ │ │justiţiei nr.│a), │ │
│ │ │2.861/C/2019 │c) │ │
└────────┴─┴─────────────┴─────┴───────┘

"

    20. La numărul curent 41 „Penitenciarul -Spital Mioveni“, al doilea rând „Spaţiul de cazare nr. 2“ se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "

┌────────┬─┬────────────┬─────┬────────┐
│ │ │Începând cu │ │ │
│ │ │data de │art. │ │
│ │ │24.07.2012 -│55^1 │ │
│ │ │până la data│alin.│ │
│ │ │intrării în │(3) │ │
│ │-│vigoare a │lit. │ │
│ │ │Ordinului │b), │ │
│ │ │ministrului │c), │ │
│„Spaţiul│ │justiţiei │d) │ │
│de │ │nr. 2.861/C/│ │ │
│cazare │ │2019 │ │1.1.101“│
│nr. 2 ├─┼────────────┼─────┤ │
│ │ │Începând cu │ │ │
│ │ │data │art. │ │
│ │ │intrării în │55^1 │ │
│ │ │vigoare a │alin.│ │
│ │-│Ordinului │(3) │ │
│ │ │ministrului │lit. │ │
│ │ │justiţiei │b), │ │
│ │ │nr. 2.861/C/│c) │ │
│ │ │2019 │ │ │
└────────┴─┴────────────┴─────┴────────┘

"    ART. II
    Directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi directorii locurilor de deţinere din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin.

    ART. III
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    ART. IV
    Ordinul ministrului justiţiei nr. 2.773/C/2017 pentru aprobarea Situaţiei centralizate a clădirilor care sunt necorespunzătoare din punctul de vedere al condiţiilor de detenţie, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 822 din 18 octombrie 2017, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificările şi completările aduse prin prezentul ordin, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul justiţiei, viceprim-ministru pentru implementarea parteneriatelor strategice ale României, interimar,
                    Ana Birchall

    Bucureşti, 8 iulie 2019.
    Nr. 2.861/C.
    ---

Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau sa primesc newsletterul zilnic cu stiri, noutati, articole, dezbateri pe teme juridice