Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 2.842 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea normelor pentru administrarea creantelor fiscale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor in vederea anularii unor obligatii fiscale accesorii administrate de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.842 din 22 noiembrie 2011  privind aprobarea normelor pentru administrarea creantelor fiscale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor in vederea anularii unor obligatii fiscale accesorii administrate de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 2.842 din 22 noiembrie 2011 privind aprobarea normelor pentru administrarea creantelor fiscale ale unitatilor administrativ-teritoriale sau, dupa caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiilor in vederea anularii unor obligatii fiscale accesorii administrate de catre compartimentele de specialitate ale autoritatilor administratiei publice locale

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 838 din 25 noiembrie 2011

    Având în vedere prevederile art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale,
    în temeiul art. 228 alin. (2^2) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, al art. 7 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţã a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobatã cu modificãri prin Legea nr. 15/2008, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul administraţiei şi internelor şi ministrul finanţelor publice emit urmãtorul ordin:

    ART. 1
    (1) Prezentul ordin se aplicã pentru obligaţiile fiscale ale unitãţilor administrativ-teritoriale sau, dupã caz, ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti, în conformitate cu art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale.
    (2) Facilitãţile fiscale prevãzute la art. 2 se acordã de cãtre organele fiscale ale unitãţilor administrativ-teritoriale sau ale subdiviziunilor administrativ-teritoriale ale municipiului Bucureşti.
    (3) Obligaţiile fiscale de a cãror platã depinde acordarea facilitãţii sunt cele administrate de fiecare dintre organele prevãzute la alin. (2).
    ART. 2
    Pentru obligaţiile fiscale accesorii aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se acordã urmãtoarele facilitãţi:
    a) anularea unei cote de 50% din majorãrile de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale, dacã obligaţiile principale şi cota de 50% din majorãrile de întârziere, calculate pânã la data plãţii, administrate de fiecare dintre organele fiscale prevãzute la art. 1 alin. (2), sunt stinse prin platã sau compensare pânã la data de 31 decembrie 2011;
    b) anularea unei cote de 25% din majorãrile de întârziere aferente obligaţiilor fiscale principale, dacã obligaţiile principale şi cota de 75% din majorãrile de întârziere, calculate pânã la data plãţii, administrate de fiecare dintre organele fiscale prevãzute la art. 1 alin. (2), sunt stinse prin platã sau compensare pânã la data de 30 iunie 2012.
    ART. 3
    (1) Prin obligaţii fiscale principale restante la data de 31 august 2011 se înţelege obligaţiile fiscale cu termene de platã scadente pânã la data de 31 august 2011 şi neachitate pânã la aceastã datã.
    (2) Prin obligaţii fiscale principale restante, în sensul art. 2, se înţelege şi sumele reprezentând amenzi exigibile, de orice fel, cu excepţia celor pentru care, potrivit legii, executarea actului prin care s-a aplicat amenda este suspendatã. În acest caz, data exigibilitãţii este:
    a) data comunicãrii actului de individualizare a amenzii, în cazul amenzilor stabilite de organele fiscale din cadrul organelor competente;
    b) data primirii titlurilor executorii, în cazul amenzilor stabilite de alte instituţii şi transmise organelor competente în vederea executãrii;
    c) data rãmânerii definitive şi irevocabile a hotãrârilor ce au ca obiect contestarea unor amenzi.
    ART. 4
    Facilitãţile prevãzute la art. 2 nu se acordã pentru obligaţiile fiscale stinse prin poprire sau sume încasate din valorificarea bunurilor sechestrate.
    ART. 5
    (1) În vederea acordãrii facilitãţii prevãzute la art. 2, contribuabilii pot depune o cerere prin care solicitã o situaţie a obligaţiilor fiscale de platã exigibile, care urmeazã a fi stinse, precum şi a celor care intrã sub incidenţa facilitãţii.
    (2) În termen de 5 zile de la data depunerii cererii, organul fiscal competent comunicã contribuabilului situaţia prevãzutã la alin. (1).
    (3) De la data comunicãrii situaţiei prevãzute la alin. (1), se pot stinge prin platã sau compensare obligaţiile principale şi cota de majorãri de întârziere aferentã acestora, cu respectarea prevederilor art. 114 şi 115 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Codul de procedurã fiscalã, iar, în cazul stingerii, organul fiscal competent întocmeşte borderoul de scãdere.
    (4) În cazul în care contribuabilul achitã obligaţiile fiscale principale la data de 31 august 2011 şi cota de accesorii aferente acestora, stabilite conform art. 2, cu respectarea prevederilor art. 114 şi 115 din Codul de procedurã fiscalã, organul fiscal competent verificã îndeplinirea condiţiilor prevãzute de art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 şi emite, dupã caz:
    a) decizia de anulare a cotei de 50% din majorãrile de întârziere calculate pânã la data plãţii, aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 şi achitate pânã la data de 31 decembrie 2011;
    b) decizia de anulare pentru 25% din majorãrile de întârziere calculate pânã la data plãţii, aferente obligaţiilor fiscale principale restante la data de 31 august 2011 şi achitate pânã la data de 30 iunie 2012.
    (5) Decizia prevãzutã la alin. (4) se întocmeşte în douã exemplare, din care un exemplar se comunicã contribuabilului, iar un exemplar se arhiveazã la organul competent.
    ART. 6
    Tipizatul model 2011 ITL 104 "Decizie de anulare a creanţelor" este prevãzut în anexa care face parte integrantã din prezentul ordin. Tipizatul se utilizeazã şi pentru îndeplinirea prevederilor art. 5 alin. (4) şi (5).
    ART. 7
    Contribuabililor care nu au depus cererea prevãzutã la art. 5 alin. (1), dar sting prin platã sau compensare toate obligaţiile de platã şi solicitã acordarea facilitãţii prevãzute la art. 2 prin depunerea unei cereri la organul competent, pânã la data de 31 decembrie 2011, respectiv 30 iunie 2012, dupã caz, le sunt aplicabile dispoziţiile art. 5 alin. (4) şi (5), în mod corespunzãtor. În acest caz, contribuabilul poate solicita restituirea sumelor ce formeazã obiectul facilitãţii prevãzute la art. 2, în conformitate cu art. 117 din Codul de procedurã fiscalã.
    ART. 8
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                   p. Ministrul administraţiei şi internelor,
                                  Mihai Caprã,
                                secretar de stat

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu


    ANEXÃ┌────────────────┐
│ Stema unitãţii │
│ administrativ- │ ┌────────────────────┐
│ teritoriale │ │ Model 2011 ITL 104 │
└────────────────┘ ROMÂNIA └────────────────────┘
                     Comuna/Oraşul/Municipiul/Sectorul
               Denumirea compartimentului de specialitate

    Codul de identificare fiscalã: ...............
    Adresã/Cont IBAN/telefon/fax/e-mail Nr. ....../.../20...

                                DECIZIE
                        de anulare a creanţelor

    Numele şi prenumele/Denumirea debitorului .................................
    Domiciliul/Sediul: România/ ..................., judeţul .................,
codul poştal ................, municipiul/oraşul/comuna ......................,
satul/sectorul ................., str. .................. nr. ....., bl. .....,
sc. ...., et. ...., ap. ....
    Alte date de identificare a debitorului: identificat prin B.I./C.I./
C.I.P./paşaport seria ....... nr. .............., C.I.F.*) ...................,
telefon/fax ......................, e-mail .........................
    În temeiul art. XI din Ordonanţa Guvernului nr. 30/2011 pentru modificarea
şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, precum şi pentru
reglementarea unor mãsuri financiar-fiscale, precum şi al Ordonanţei Guvernului
nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare, se anuleazã urmãtoarele creanţe:
    - natura obligaţiei fiscale*1): ...........................................

┌──────────────────┬───────────────────┬───────────────────────────┐
│ Tipul creanţei │ Suma │ Data anulãrii │
├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ │ │ │
├──────────────────┼───────────────────┼───────────────────────────┤
│ TOTAL: │ │ │
└──────────────────┴───────────────────┴───────────────────────────┘

              Conducãtorul organului fiscal local,
               L.S. ...............................
                   (prenumele, numele şi semnãtura)---------
    *) Se vor completa: codul de identificare fiscalã (codul numeric personal, numãrul de identificare fiscalã, dupã caz) etc.
    *1) Se va preciza denumirea creanţei fiscale (impozite, taxe, contribuţii sociale, amenzi şi alte sume).

                                  --------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016