Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 2.807 din 24 octombrie 2018 pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.797/2017 privind stabilirea tipurilor de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi a condiţiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 2.807 din 24 octombrie 2018  pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.797/2017 privind stabilirea tipurilor de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi a condiţiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.807 din 24 octombrie 2018 pentru modificarea Ordinului ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.797/2017 privind stabilirea tipurilor de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi a condiţiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 969 din 15 noiembrie 2018
    În temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 34^1 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul ministrului culturii şi identităţii naţionale nr. 2.797/2017 privind stabilirea tipurilor de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi a condiţiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 918 din data de 22 noiembrie 2017, se modifică după cum urmează:
    1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
    "ART. 2
    (1) În baza prezentului ordin se vor aviza numai lucrările care nu aduc modificări componentelor artistice ale monumentelor istorice clasate în categoria monument.
    (2) În cazul în care emitenţii avizelor au rezerve în privinţa intervenţiilor, vor putea supune respectivele documentaţii consultării comisiilor de specialitate."

    2. Anexa se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
                    George Vladimir Ivaşcu

    Bucureşti, 24 octombrie 2018.
    Nr. 2.807.
    ANEXA 1

    (Anexa la Ordinul nr. 2.797/2017)
    Tipuri de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora
     sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare
    şi condiţiile în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice,
    respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice

┌────┬────────────────┬────────────────┐
│ │ │Condiţiile │
│ │ │cumulative │
│ │ │pentru fiecare │
│ │ │tip de │
│ │ │intervenţie │
│ │ │asupra │
│ │ │monumentelor │
│ │ │istorice, a │
│ │ │imobilelor din │
│ │ │zonele de │
│ │ │protecţie a │
│ │ │acestora sau din│
│ │ │zonele protejate│
│ │ │pentru care │
│ │ │Ministerul │
│Nr. │Tip de │Culturii şi │
│crt.│intervenţie │Identităţii │
│ │ │Naţionale sau │
│ │ │serviciile │
│ │ │publice │
│ │ │deconcentrate │
│ │ │ale acestuia pot│
│ │ │emite avize fără│
│ │ │consultarea │
│ │ │Comisiei │
│ │ │Naţionale a │
│ │ │Monumentelor │
│ │ │Istorice sau a │
│ │ │comisiilor │
│ │ │zonale ale │
│ │ │monumentelor │
│ │ │istorice │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Intervenţiile nu│
│ │Schimbări ale │modifică │
│ │funcţiunii sau │aspectul │
│1. │ale destinaţiei │existent la │
│ │monumentelor │momentul │
│ │istorice │solicitării │
│ │ │avizului al │
│ │ │obiectivului. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │Se vor amplasa │
│ │ │astfel încât să │
│ │Organizările de │afecteze cât mai│
│2. │şantier │puţin │
│ │ │vizibilitatea │
│ │ │monumentelor │
│ │ │istorice. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- cu folosirea │
│ │Lucrări de │unor materiale │
│ │reparaţii la │compatibile cu │
│3. │ziduri de │cele istorice şi│
│ │sprijin, terase,│a aceloraşi │
│ │terasamente │materiale de │
│ │ │finisaj │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) utilizarea de│
│ │ │materiale │
│ │Reparaţii │compatibile ce │
│4. │curente la │cele existente; │
│ │împrejmuiri │b) evitarea │
│ │ │materialelor │
│ │ │plastice. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) cu excepţia │
│ │ │monumentelor │
│ │ │istorice care │
│ │ │aparţin │
│ │ │categoriei II - │
│ │ │Arhitectură, │
│ │ │categoria „m“ - │
│5. │Realizarea unor │monument, grupa │
│ │împrejmuiri noi │A; │
│ │ │b) utilizarea de│
│ │ │materiale │
│ │ │compatibile cu │
│ │ │cele existente; │
│ │ │c) evitarea │
│ │ │materialelor │
│ │ │plastice. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Amenajări, în │ │
│ │spaţiul public, │ │
│ │cu durată de │ │
│ │maximum 30 de │ │
│ │zile, inclusiv │ │
│ │echipamente │Intervenţia să │
│ │luminoase de │fie reversibilă,│
│ │sărbători, │fără afectarea │
│6. │pentru │monumentelor │
│ │spectacole, │istorice │
│ │târguri, terase │categoria „m“ - │
│ │sau alte │monument. │
│ │construcţii │ │
│ │temporare, │ │
│ │instalaţii │ │
│ │temporare, │ │
│ │bannere stradale│ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- cu respectarea│
│ │ │regulamentelor │
│ │ │în materie, │
│ │ │avizate în │
│ │Amplasarea de │prealabil de │
│ │firme, plăci │Ministerul │
│7. │memoriale sau │Culturii şi │
│ │alte însemne │Identităţii │
│ │ │Naţionale sau │
│ │ │serviciile │
│ │ │deconcentrate │
│ │ │ale acestuia, │
│ │ │după caz │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) cu excepţia │
│ │ │situaţiilor în │
│ │ │care acestea se │
│ │ │amplasează │
│ │ │direct asupra │
│ │ │monumentelor │
│ │ │istorice care │
│ │ │aparţin │
│ │ │categoriei II - │
│ │ │Arhitectură, │
│ │ │categoria „m“ - │
│ │ │monument sau │
│ │Amplasarea de │categoriei IV │
│8. │antene GSM şi │Monumente │
│ │alte reţele de │memoriale şi │
│ │telecomunicaţii │funerare, │
│ │ │categoria „m“ - │
│ │ │monument; │
│ │ │b) se vor │
│ │ │amplasa discret,│
│ │ │cu evitarea │
│ │ │faţadelor │
│ │ │principale şi │
│ │ │laterale, în │
│ │ │zone puţin sau │
│ │ │deloc │
│ │ │perceptibile din│
│ │ │spaţiul public. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Montarea │ │
│ │indicatoarelor │Dacă nu se │
│9. │de circulaţie şi│montează pe │
│ │structurilor de │clădire. │
│ │susţinere a │ │
│ │acestora │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- cu respectarea│
│ │ │regulamentelor, │
│ │ │planurilor de │
│ │ │gestiune şi │
│ │ │management sau │
│ │ │planurilor de │
│ │ │amenajare, │
│ │Amenajări │avizate în │
│10. │peisagistice │prealabil de │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Culturii şi │
│ │ │Identităţii │
│ │ │Naţionale sau │
│ │ │serviciile │
│ │ │deconcentrate │
│ │ │ale acestuia, │
│ │ │după caz │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- existenţa în │
│ │Lucrări de │documentaţia │
│ │modernizări, │supusă avizării │
│ │reparaţii, │a unor │
│ │reabilitări, │fotomontaje sau │
│ │reconfigurări la│prezentări 3D │
│ │căi de │care să │
│ │comunicaţie, │ilustreze │
│11. │alei, trotuare, │intervenţiile │
│ │pasarele, piste │propuse, astfel │
│ │pentru │cum urmează a fi│
│ │biciclete, │percepute │
│ │parcări, insule │vizual, în │
│ │în carosabil, │condiţii de │
│ │alveole sau │utilizare │
│ │reţele │normală a │
│ │ │spaţiului │
│ │ │public. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) cu indicarea │
│ │ │în documentaţia │
│ │ │supusă avizării │
│ │ │a amplasării │
│ │ │branşamentelor, │
│ │ │racordurilor sau│
│ │ │reţelelor, │
│ │ │raportat la │
│ │ │construcţii/ │
│ │ │limitele de │
│ │Branşamente, │proprietate, │
│ │racorduri pentru│după caz; │
│ │utilităţi, │b) cu indicarea │
│12. │reparaţii şi │în documentaţia │
│ │înlocuiri de │supusă avizării │
│ │reţele pe │a suprapunerii │
│ │acelaşi │între planurile │
│ │amplasament │actuale şi cele │
│ │ │istorice, dacă │
│ │ │există; │
│ │ │c) fără │
│ │ │ridicarea │
│ │ │nivelului de │
│ │ │călcare la sol │
│ │ │şi fără piese │
│ │ │supraterane │
│ │ │vizibile din │
│ │ │spaţiul public. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) cu excepţia │
│ │ │intervenţiilor │
│ │ │la monumente │
│ │ │istorice care │
│ │ │aparţin │
│ │Realizarea de │categoriei IV - │
│ │lucrări de │monumente │
│13. │extindere sau │memoriale şi │
│ │reparaţii la │funerare, │
│ │monumente │categoria „m“ - │
│ │funerare │monument; │
│ │ │b) nu se │
│ │ │modifică │
│ │ │imaginea │
│ │ │generală │
│ │ │existentă. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) se vor │
│ │ │utiliza │
│ │ │materiale │
│ │ │originare sau │
│ │ │înlocuitori │
│ │ │compatibili; │
│ │ │b) documentaţia │
│ │ │tehnică supusă │
│ │ │avizării conţine│
│ │ │releveul şi un │
│ │ │documentar │
│ │Lucrări de │fotografic al │
│ │întreţinere şi │existentului şi/│
│ │reparaţii │sau relevee │
│14. │curente la │fotografice, │
│ │faţade şi │precum şi │
│ │finisaje │montaje │
│ │ │fotorealiste ale│
│ │ │propunerii; │
│ │ │c) fără │
│ │ │îndepărtarea │
│ │ │straturilor │
│ │ │istorice de │
│ │ │zugrăveli, cu │
│ │ │păstrarea │
│ │ │tipului de │
│ │ │finisaj şi a │
│ │ │culorii │
│ │ │existente. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- cu păstrarea │
│ │ │structurii, │
│ │Lucrări de │formei, │
│ │întreţinere şi │materialelor şi │
│ │reparaţii │elementelor │
│ │curente la │decorative ale │
│ │învelitori, │învelitorii şi a│
│15. │lucrări de │culorilor │
│ │întreţinere şi │istorice, cu │
│ │reparaţii │păstrarea │
│ │curente la │maximului │
│ │terase-acoperiş │posibil de │
│ │ │materie istorică│
│ │ │ce se poate │
│ │ │reutiliza │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) cu excepţia │
│ │ │monumentelor │
│ │ │istorice care │
│ │ │aparţin │
│ │ │categoriei II - │
│16. │Mansardări │Arhitectură, │
│ │ │categoria „m“ - │
│ │ │monument; │
│ │ │b) realizate în │
│ │ │volumul existent│
│ │ │al acoperişului.│
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Lucrări de │ │
│ │întreţinere şi │ │
│ │reparaţii │ │
│17. │curente la │- │
│ │sistemul de │ │
│ │drenare a apelor│ │
│ │pluviale │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- fără │
│ │ │modificarea │
│ │ │formei şi │
│ │ │dimensiunilor │
│ │Lucrări de │golurilor şi │
│ │întreţinere şi │tâmplăriei, │
│ │reparaţii │atestate prin │
│18. │curente la │existenţa │
│ │tâmplării, │tabloului de │
│ │înlocuiri de │tâmplării, │
│ │tâmplării │releveu şi │
│ │ │propunere în │
│ │ │documentaţia │
│ │ │înaintată spre │
│ │ │avizare │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) se vor │
│ │Lucrări la │amplasa astfel │
│ │reţele şi │încât să │
│ │instalaţii, │afecteze cât mai│
│ │inclusiv │puţin │
│ │instalarea │vizibilitatea │
│ │aparatelor │elementelor │
│ │individuale de │valoroase din │
│ │climatizare, │punct de vedere │
│ │sisteme de pază │cultural; │
│ │şi supraveghere,│b) cu indicarea,│
│ │sisteme de │în fotografii, │
│ │detectare, │în documentaţia │
│ │semnalizare şi │supusă avizării │
│ │avertizare la │şi a traseelor │
│19. │incendiu, │amplasării │
│ │paratrăsnet şi │reţelelor, │
│ │înlocuirea/ │instalaţiilor şi│
│ │montarea de │aparatelor; │
│ │centrale │c) în cazul │
│ │termice, │înlocuirilor de │
│ │boilere, │centrale │
│ │radiatoare, │termice, │
│ │aparate de │boilere, │
│ │contorizare, │radiatoare, cu │
│ │alte obiecte │includerea în │
│ │parte a unor │documentaţii a │
│ │sisteme locale │unor fotografii │
│ │de utilităţi │ale obiectelor │
│ │ │la care urmează │
│ │ │a se renunţa. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) cu excepţia │
│ │ │monumentelor │
│ │ │istorice care │
│ │ │aparţin │
│ │ │categoriei II - │
│ │ │Arhitectură, │
│ │ │categoria „m“ - │
│ │ │monument; │
│ │Lucrări de │b) documentaţia │
│20. │compartimentare │tehnică supusă │
│ │interioară │avizării conţine│
│ │ │releveul şi un │
│ │ │documentar │
│ │ │fotografic al │
│ │ │existentului; │
│ │ │c) fără │
│ │ │modificarea │
│ │ │structurii de │
│ │ │rezistenţă. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) cu excepţia │
│ │ │monumentelor │
│ │ │istorice care │
│ │ │aparţin │
│ │ │categoriei II - │
│ │ │Arhitectură, │
│ │ │categoria „m“ - │
│ │ │monument; │
│ │ │b) documentaţia │
│ │ │tehnică supusă │
│ │ │avizării conţine│
│ │ │releveul şi un │
│ │ │documentar │
│ │Alte lucrări de │fotografic al │
│21. │reparaţii sau │existentului şi/│
│ │modernizări │sau relevee │
│ │ │fotografice, │
│ │ │precum şi │
│ │ │montaje │
│ │ │fotorealiste ale│
│ │ │propunerii; │
│ │ │c) nu se │
│ │ │modifică │
│ │ │structura de │
│ │ │rezistenţă, │
│ │ │caracteristicile│
│ │ │construcţiilor │
│ │ │sau aspectul │
│ │ │arhitectural al │
│ │ │acestora. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) cu excepţia │
│ │ │monumentelor │
│ │ │istorice care │
│ │ │aparţin │
│ │ │categoriei II - │
│ │ │Arhitectură, │
│ │ │categoria „m“ - │
│ │ │monument; │
│ │ │b) documentaţia │
│ │Desfiinţare │tehnică supusă │
│ │anexe realizate │avizării conţine│
│ │după anul 1960, │releveul şi un │
│22. │construcţii │documentar │
│ │parazitare sau │fotografic al │
│ │provizorii │existentului şi/│
│ │ │sau relevee │
│ │ │fotografice, │
│ │ │precum şi │
│ │ │montaje │
│ │ │fotorealiste ale│
│ │ │propunerii, │
│ │ │pentru zonele │
│ │ │asupra cărora se│
│ │ │solicită │
│ │ │intervenţii. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) cu excepţia │
│ │ │monumentelor │
│ │ │istorice care │
│ │ │aparţin │
│ │ │categoriei II - │
│ │ │Arhitectură, │
│ │ │categoria „m“ - │
│ │ │monument; │
│ │ │b) documentaţia │
│ │ │tehnică supusă │
│ │ │avizării conţine│
│ │ │releveul şi un │
│ │ │documentar │
│ │ │fotografic al │
│ │ │existentului, │
│ │ │precum şi │
│ │ │montaje │
│ │Extindere │fotorealiste ale│
│23. │construcţii │propunerii; │
│ │realizate după │c) doar dacă │
│ │anul 1960 │există un │
│ │ │edificabil în │
│ │ │care noua │
│ │ │construcţie se │
│ │ │încadrează în │
│ │ │documentaţii de │
│ │ │urbanism de tip │
│ │ │PUZ Zonă │
│ │ │construită │
│ │ │protejată sau │
│ │ │PUZ Zonă de │
│ │ │protecţie a │
│ │ │monumentului │
│ │ │istoric, în │
│ │ │vigoare şi cu │
│ │ │respectarea │
│ │ │prevederilor │
│ │ │acestora. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) cu │
│ │ │respectarea │
│ │ │regulamentelor │
│ │ │avizate de │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Culturii şi │
│ │Intervenţii la │Identităţii │
│ │locuri de joacă │Naţionale sau │
│ │construcţii │serviciile │
│ │provizorii │deconcentrate │
│ │(chioşcuri, │ale acestuia, │
│ │tonete, cabine, │după caz, care │
│24. │spaţii de │prevăd │
│ │expunere, │funcţiunile │
│ │corpuri şi │admise, │
│ │panouri de │materialele │
│ │afişaj, │acceptate sau │
│ │copertine, │interzise, │
│ │pergole) │precum şi gama │
│ │ │cromatică; │
│ │ │b) construcţiile│
│ │ │sezoniere şi │
│ │ │provizorii să │
│ │ │fie demontabile │
│ │ │în întregime. │
└────┴────────────────┴────────────────┘


    ----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016