Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 2.797 din 14 noiembrie 2017 privind stabilirea tipurilor de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi a condiţiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN  nr. 2.797 din 14 noiembrie 2017  privind stabilirea tipurilor de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele  de protecţie a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi a condiţiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.797 din 14 noiembrie 2017 privind stabilirea tipurilor de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare şi a condiţiilor în care se pot emite avize fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice

EMITENT: Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 918 din 22 noiembrie 2017
    În temeiul prevederilor art. 9 alin. (4) şi ale art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 90/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale, cu modificările şi completările ulterioare,
    în baza prevederilor art. 34^1 din Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul culturii şi identităţii naţionale emite următorul ordin:
    ART. 1
    Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale sau serviciile publice deconcentrate ale acestuia pot emite avize în baza prevederilor art. 34^1 din Legea nr. 422/2001, fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice şi/sau a comisiilor zonale ale monumentelor istorice, pentru tipurile de intervenţii asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate, care afectează în mică măsură substanţa istorică şi/sau sunt temporare, în condiţiile prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

    ART. 2
    Sub incidenţa prezentului ordin se vor aviza numai lucrările condiţionate de existenţa şi respectarea prevederilor documentaţiilor de urbanism în vigoare, avizate anterior de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale sau de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia şi care nu aduc modificări volumetrice ori ale componentelor artistice ale monumentelor istorice clasate în categoria monument şi numai în condiţiile în care lucrările se execută cu materiale şi tehnici de lucru specifice epocii de edificare a monumentului istoric.

    ART. 3
    (1) În vederea emiterii avizului de către Ministerul Culturii şi Identităţii Naţionale sau de către serviciile publice deconcentrate ale acestuia, condiţiile din prezentul ordin se completează, de drept, cu cele din legislaţia specifică.
    (2) Direcţia patrimoniu cultural din cadrul Ministerului Culturii şi Identităţii Naţionale şi direcţiile judeţene pentru cultură, respectiv a municipiului Bucureşti vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

    ART. 4
    (1) Prevederile prezentului ordin se aplică şi dosarelor depuse, în vederea obţinerii avizului pentru intervenţii la monumentele istorice, la imobilele din zonele de protecţie a acestora sau din zonele protejate, dar nesoluţionate până la data intrării în vigoare a prezentului ordin, dacă intervenţia pentru care se solicită avizul se încadrează în tipurile de intervenţii şi îndeplineşte condiţiile prevăzute în anexă.
    (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă orice alte prevederi contrare.
    (3) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    Ministrul culturii şi identităţii naţionale,
                    Lucian Romaşcanu

    Bucureşti, 14 noiembrie 2017.
    Nr. 2.797.
    ANEXA 1

    TIPURI DE INTERVENŢII
    asupra monumentelor istorice, a imobilelor din zonele de protecţie a acestora
    sau din zonele protejate care afectează în mică măsură substanţa istorică
    şi/sau sunt temporare şi condiţiile în care se pot emite avize
    fără consultarea Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice,
    respectiv a comisiilor zonale ale monumentelor istorice

┌────┬────────────────┬────────────────┐
│ │ │Condiţiile │
│ │ │cumulative │
│ │ │pentru fiecare │
│ │ │tip de │
│ │ │intervenţie │
│ │ │asupra │
│ │ │monumentelor │
│ │ │istorice, a │
│ │ │imobilelor din │
│ │ │zonele de │
│ │ │protecţie a │
│ │ │acestora sau din│
│ │ │zonele protejate│
│ │ │pentru care │
│ │ │Ministerul │
│Nr. │Tip de │Culturii şi │
│crt.│intervenţie │Identităţii │
│ │ │Naţionale sau │
│ │ │serviciile │
│ │ │publice │
│ │ │deconcentrate │
│ │ │ale acestuia pot│
│ │ │emite avize fără│
│ │ │consultarea │
│ │ │Comisiei │
│ │ │Naţionale a │
│ │ │Monumentelor │
│ │ │Istorice sau a │
│ │ │comisiilor │
│ │ │zonale ale │
│ │ │monumentelor │
│ │ │istorice │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- intervenţiile │
│ │Schimbări ale │nu modifică │
│ │funcţiunii sau │aspectul │
│1. │ale destinaţiei │obiectivului, │
│ │monumentelor │existent la │
│ │istorice │momentul │
│ │ │solicitării │
│ │ │avizului. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- se vor amplasa│
│ │ │în zone în care │
│ │ │acestea nu sunt │
│ │ │vizibile sau │
│ │ │sunt discret │
│ │ │aşezate şi nu │
│ │ │afectează │
│ │Organizările de │percepţia din │
│ │şantier asupra │spaţiul public │
│ │monumentelor │asupra │
│ │istorice, a │monumentului │
│2. │imobilelor din │istoric în │
│ │zonele de │condiţii normale│
│ │protecţie a │de utilizare a │
│ │acestora sau din│spaţiului public│
│ │zonele protejate│de către │
│ │ │pietoni, │
│ │ │inclusiv din │
│ │ │puncte de │
│ │ │belvedere cu │
│ │ │acces turistic │
│ │ │situate la │
│ │ │înălţime. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) cu folosirea │
│ │ │unor materiale │
│ │ │compatibile cu │
│ │ │cele istorice şi│
│ │ │a aceloraşi │
│ │ │materiale de │
│ │ │finisaj; │
│ │ │b) nu se │
│ │ │intervine la mai│
│ │ │mult de 10% din │
│ │ │suprafaţa │
│ │ │zidurilor; │
│ │Lucrări de │c) dacă │
│ │reparaţii la │intervenţia │
│ │ziduri de │afectează solul │
│ │sprijin, terase,│sau subsolul, │
│ │terasamente, │intervenţia se │
│ │realizate asupra│realizează cu │
│3. │imobilelor din │verificarea │
│ │zonele de │regimului de │
│ │protecţie a │protecţie a │
│ │monumentelor │siturilor │
│ │istorice sau din│arheologice, │
│ │zonele protejate│respectarea │
│ │ │legislaţiei în │
│ │ │vigoare privind │
│ │ │protecţia │
│ │ │siturilor │
│ │ │arheologice şi │
│ │ │inserarea │
│ │ │condiţiilor │
│ │ │corespunzătoare │
│ │ │în aviz, în │
│ │ │funcţie de faza │
│ │ │de proiectare │
│ │ │(supraveghere │
│ │ │arheologică). │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) împrejmuirile│
│ │Reparaţii │sunt construite │
│ │curente la │după 1960; │
│ │împrejmuiri sau │b) nu se vor │
│ │realizarea unor │utiliza │
│ │împrejmuiri noi │materiale │
│ │ori, în cazul în│plastice şi se │
│ │care se │vor folosi │
│ │înlocuiesc │maximum două │
│4. │împrejmuiri │culori şi │
│ │provizorii la │maximum două │
│ │monumentele │tipuri de │
│ │istorice, la │materiale │
│ │imobilele din │vizibile, dintre│
│ │zonele de │cele care se │
│ │protecţie a │regăsesc la │
│ │acestora sau din│exteriorul │
│ │zonele protejate│clădirilor │
│ │ │istorice din │
│ │ │vecinătate. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Amenajări, în │a) intervenţia │
│ │spaţiul public, │să fie │
│ │cu durată de │reversibilă, │
│ │maximum 30 de │fără fundare în │
│ │zile, de genul │sol şi fără │
│ │echipamentelor │atingerea │
│ │luminoase de │clădirilor │
│ │sărbători, │construite │
│ │spectacolelor, │anterior anului │
│ │târgurilor, │1960; │
│ │amplasării de │b) gamă │
│5. │terase sau alte │cromatică │
│ │construcţii │restrânsă, nu │
│ │temporare, │mai mult de trei│
│ │instalaţii │culori, de │
│ │temporare la │preferinţă │
│ │monumentele │dintre cele care│
│ │istorice sau la │se regăsesc la │
│ │imobilele din │exteriorul │
│ │zonele de │clădirilor │
│ │protecţie a │istorice din │
│ │acestora sau din│vecinătate. │
│ │zonele protejate│ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- se vor amplasa│
│ │ │în zone în care │
│ │ │acestea nu sunt │
│ │ │vizibile sau │
│ │ │sunt discret │
│ │ │aşezate şi nu │
│ │Montarea │afectează │
│ │aparatelor │percepţia din │
│ │individuale de │spaţiul public │
│ │climatizare la │asupra │
│ │monumentele │monumentului │
│6. │istorice, la │istoric, în │
│ │imobilele din │condiţii uzuale │
│ │zonele de │de utilizare a │
│ │protecţie a │spaţiului public│
│ │acestora sau din│de către │
│ │zonele protejate│pietoni, │
│ │ │inclusiv din │
│ │ │punctele de │
│ │ │belvedere cu │
│ │ │acces turistic │
│ │ │situate la │
│ │ │înălţime. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Instalarea de │- se vor amplasa│
│ │sisteme de pază │discret, cu │
│ │şi supraveghere │intervenţii │
│ │la monumentele │minime, │
│7. │istorice, la │evitându-se │
│ │imobilele din │amplasarea │
│ │zonele de │acestora direct │
│ │protecţie a │asupra clădirii │
│ │acestora sau din│monument │
│ │zonele protejate│istoric. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) nu vor depăşi│
│ │ │în dimensiuni │
│ │ │0,5 x 0,5 metri │
│ │Amplasarea de │şi nu conţin mai│
│ │firme, plăci │mult de două │
│ │memoriale sau │culori dintre │
│ │alte însemne │cele care se │
│ │asupra │regăsesc în │
│ │monumentele │finisajele │
│8. │istorice, a │istorice ale │
│ │imobilelor din │faţadei │
│ │zonele de │construcţiei sau│
│ │protecţie a │ale celor din │
│ │acestora sau din│vecinătate; │
│ │zonele protejate│b) nu se vor │
│ │ │utiliza culori │
│ │ │stridente, │
│ │ │lucioase sau │
│ │ │reflectorizante.│
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) cu excepţia │
│ │ │situaţiilor în │
│ │ │care acestea se │
│ │ │amplasează │
│ │ │direct asupra │
│ │ │monumentelor │
│ │ │istorice care │
│ │ │aparţin │
│ │Amplasarea de │categoriei II - │
│ │antene GSM şi │Arhitectură │
│ │alte reţele de │(categoria „m“ │
│ │telecomunicaţii │monument) sau │
│ │pe monumentele │categoriei IV - │
│9. │istorice, │Monumente │
│ │imobilele din │memoriale şi │
│ │zonele de │funerare │
│ │protecţie a │(categoria „m“ -│
│ │acestora sau din│monument); │
│ │zonele protejate│b) se vor │
│ │ │amplasa discret,│
│ │ │cu evitarea │
│ │ │faţadelor │
│ │ │principale şi │
│ │ │laterale, în │
│ │ │zone puţin sau │
│ │ │deloc │
│ │ │perceptibile din│
│ │ │spaţiul public. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) se vor │
│ │ │amplasa discret,│
│ │ │vor fi de mici │
│ │ │dimensiuni şi nu│
│ │ │vor afecta │
│ │ │percepţia din │
│ │ │spaţiul public │
│ │ │asupra │
│ │ │monumentului │
│ │ │istoric în │
│ │Amplasarea de │condiţii uzuale │
│ │bannere stradale│de utilizare a │
│ │temporare, pe o │spaţiului public│
│ │perioadă de │de către │
│ │maximum 30 de │pietoni, │
│ │zile, asupra │inclusiv din │
│10. │monumentele │punctele de │
│ │istorice, a │belvedere cu │
│ │imobilelor din │acces turistic │
│ │zonele de │situate la │
│ │protecţie a │înălţime; │
│ │acestora sau din│b) gamă │
│ │zonele protejate│cromatică │
│ │ │restrânsă, nu │
│ │ │mai mult de trei│
│ │ │culori, de │
│ │ │preferinţă │
│ │ │dintre cele care│
│ │ │se regăsesc la │
│ │ │exteriorul │
│ │ │clădirilor │
│ │ │istorice din │
│ │ │vecinătate. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Montarea │ │
│ │indicatoarelor │ │
│ │de circulaţie şi│ │
│ │structurilor de │ │
│ │susţinere a │ │
│ │acestora asupra │- dacă nu se │
│11. │monumentele │montează pe │
│ │istorice, a │clădire. │
│ │imobilelor din │ │
│ │zonele de │ │
│ │protecţie a │ │
│ │acestora sau din│ │
│ │zonele protejate│ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │- dacă acestea │
│ │ │au fost │
│ │ │prevăzute │
│ │Amenajări │într-un │
│ │peisagistice ale│regulament, plan│
│ │parcurilor şi │de gestiune şi │
│ │grădinilor │management sau │
│ │aparţinând │plan de │
│ │monumentelor │amenajare, │
│12. │istorice, │avizat în │
│ │imobilelor din │prealabil de │
│ │zonele de │Ministerul │
│ │protecţie a │Culturii şi │
│ │acestora sau din│Identităţii │
│ │zonele protejate│Naţionale sau │
│ │ │serviciile │
│ │ │deconcentrate │
│ │ │ale acestuia, │
│ │ │după caz. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Lucrări de │ │
│ │reparaţii şi │ │
│ │reabilitări la │ │
│ │căi de │ │
│ │comunicaţie, │ │
│ │alei, trotuare, │ │
│ │pasarele, piste │ │
│ │pentru │- fără │
│ │biciclete, │modificarea │
│ │parcări, insule │cotei de │
│ │în carosabil, la│călcare, a │
│ │monumentele │pantelor şi cu │
│13. │istorice, │folosirea │
│ │imobile din │aceloraşi │
│ │zonele de │materiale de │
│ │protecţie a │finisaj prezente│
│ │acestora sau din│în zonă. │
│ │zonele │ │
│ │protejate, fără │ │
│ │schimbarea cotei│ │
│ │de fundare şi │ │
│ │fără modificarea│ │
│ │amprentei la sol│ │
│ │a construcţiei │ │
│ │iniţiale │ │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) cu folosirea │
│ │ │unor materiale │
│ │ │de finisaj │
│ │ │prezente în │
│ │ │zonă; │
│ │ │b) existenţa în │
│ │ │documentaţia │
│ │ │supusă avizării │
│ │ │a unor │
│ │ │fotomontaje sau │
│ │ │prezentări 3D │
│ │ │care să │
│ │Lucrări de │ilustreze │
│ │modernizări, │intervenţiile │
│ │reparaţii, │propuse, astfel │
│ │reabilitări, │cum urmează a fi│
│ │reconfigurări la│percepute │
│ │căi de │vizual, în │
│ │comunicaţie, │condiţii de │
│ │alei, trotuare, │utilizare │
│ │pasarele, piste │normală a │
│ │pentru │spaţiului │
│ │biciclete, │public; │
│ │parcări, insule │c) dacă │
│14. │în carosabil, │intervenţia │
│ │alveole sau │afectează solul │
│ │reţele la │sau subsolul, │
│ │monumentele │intervenţia se │
│ │istorice, la │realizează cu │
│ │imobilele din │verificarea │
│ │zonele de │regimului de │
│ │protecţie a │protecţie a │
│ │acestora sau din│siturilor │
│ │zonele │arheologice, │
│ │protejate, cu │respectarea │
│ │schimbarea cotei│legislaţiei în │
│ │de fundare │vigoare privind │
│ │ │protecţia │
│ │ │siturilor │
│ │ │arheologice şi │
│ │ │inserarea │
│ │ │condiţiilor │
│ │ │corespunzătoare │
│ │ │în aviz în │
│ │ │funcţie de faza │
│ │ │de proiectare │
│ │ │(diagnostic │
│ │ │intruziv/ │
│ │ │supraveghere │
│ │ │arheologică). │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) cu indicarea │
│ │ │în documentaţia │
│ │ │supusă avizării │
│ │ │a amplasării │
│ │ │branşamentelor, │
│ │ │racordurilor sau│
│ │ │reţelelor, │
│ │ │raportat la │
│ │ │construcţiile │
│ │ │învecinate şi │
│ │ │limitele de │
│ │ │proprietate; │
│ │ │b) cu indicarea │
│ │ │în documentaţia │
│ │ │supusă avizării │
│ │Branşamente │a suprapunerii │
│ │subterane, │între planurile │
│ │racorduri │actuale şi cele │
│ │subterane pentru│istorice, dacă │
│ │utilităţi, │există; │
│ │reparaţii şi │c) fără │
│ │înlocuiri de │ridicarea │
│ │reţele subterane│nivelului de │
│15. │pe acelaşi │călcare la sol │
│ │amplasament, la │şi fără piese │
│ │monumentele │supraterane │
│ │istorice, la │vizibile din │
│ │imobilele din │spaţiul public; │
│ │zonele de │d) cu │
│ │protecţie a │verificarea │
│ │acestora sau din│regimului de │
│ │zonele protejate│protecţie al │
│ │ │siturilor │
│ │ │arheologice, │
│ │ │respectarea │
│ │ │legislaţiei în │
│ │ │vigoare privind │
│ │ │protecţia │
│ │ │siturilor │
│ │ │arheologice şi │
│ │ │inserarea │
│ │ │condiţiilor │
│ │ │corespunzătoare │
│ │ │în aviz, în │
│ │ │funcţie de faza │
│ │ │de proiectare │
│ │ │(supraveghere │
│ │ │arheologică). │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Amplasarea de │a) nu se │
│ │pietre funerare │modifică │
│ │sau realizarea │imaginea │
│ │de lucrări de │generală │
│ │reparaţii la │existentă; │
│ │monumente │b) sunt în │
│ │funerare din │concordanţă cu │
│16. │monumente │cele istorice │
│ │istorice, │din vecinătate, │
│ │imobile din │inclusiv din │
│ │zonele de │punct de vedere │
│ │protecţie a │cromatic şi al │
│ │acestora sau din│materialelor │
│ │zonele protejate│utilizate │
│ │ │preponderent. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) cu excepţia │
│ │ │monumentelor │
│ │ │istorice care │
│ │ │aparţin │
│ │ │categoriei II - │
│ │ │Arhitectură │
│ │ │(categoria „m“ -│
│ │ │monument) sau │
│ │ │categoriei IV - │
│ │ │Monumente │
│ │ │memoriale şi │
│ │Lucrări de │funerare │
│ │întreţinere şi │(categoria „m“ -│
│ │reparaţii │monument); │
│ │curente la │b) documentaţia │
│ │faţade şi │tehnică supusă │
│ │terase, fără │avizării conţine│
│ │utilizarea │releveele │
│ │vopselelor care │fotografice/ │
│ │au în componenţă│fotorealiste ale│
│ │silicon sau alte│existentului şi │
│ │substanţe │ale propunerii; │
│17. │sintetice şi │c) existenţa în │
│ │fără utilizarea │documentaţia │
│ │mortarelor pe │supusă avizării │
│ │bază de ciment, │a studiului │
│ │la monumentele │stratigrafic de │
│ │istorice, la │parament; │
│ │imobilele din │d) prezentarea │
│ │zonele de │gamei cromatice,│
│ │protecţie a │corelată cu │
│ │acestora sau din│rezultatele │
│ │zonele protejate│studiului │
│ │ │stratigrafic de │
│ │ │parament; │
│ │ │e) se folosesc │
│ │ │aceleaşi │
│ │ │finisaje cu cele│
│ │ │originale; │
│ │ │f) fără │
│ │ │îndepărtarea │
│ │ │straturilor │
│ │ │istorice de │
│ │ │zugrăveli sau │
│ │ │tencuieli. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) cu excepţia │
│ │ │monumentelor │
│ │ │istorice care │
│ │ │aparţin │
│ │ │categoriei II - │
│ │ │Arhitectură │
│ │Lucrări de │(categoria „m“ -│
│ │întreţinere şi │monument) sau │
│ │reparaţii │categoriei IV - │
│ │curente la │Monumente │
│ │învelitori, │memoriale şi │
│ │lucrări de │funerare │
│ │întreţinere şi │(categoria „m“ -│
│ │reparaţii │monument); │
│18. │curente la │b) cu păstrarea │
│ │terase-acoperiş,│structurii, │
│ │la monumentele │formei, │
│ │istorice, la │materialelor şi │
│ │imobilele din │elementelor │
│ │zonele de │decorative ale │
│ │protecţie a │învelitorii şi a│
│ │acestora sau din│culorilor │
│ │zonele protejate│istorice, cu │
│ │ │păstrarea │
│ │ │maximului │
│ │ │posibil de │
│ │ │materie istorică│
│ │ │ce se poate │
│ │ │reutiliza. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │Lucrări de │- cu păstrarea │
│ │întreţinere şi │structurii, │
│ │reparaţii │formei, │
│ │curente la │materialelor, a │
│ │sistemul de │elementele │
│ │drenare a apelor│decorative şi a │
│19. │pluviale la │culorilor │
│ │monumentele │istorice, cu │
│ │istorice, la │păstrarea │
│ │imobilele din │maximului │
│ │zonele de │posibil de │
│ │protecţie a │materie istorică│
│ │acestora sau din│ce se poate │
│ │zonele protejate│reutiliza. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) fără │
│ │ │modificarea │
│ │ │formei şi │
│ │ │dimensiunilor │
│ │ │golurilor şi │
│ │ │tâmplăriei │
│ │ │atestate prin │
│ │ │existenţa │
│ │ │tabloului de │
│ │ │tâmplării, │
│ │ │releveu şi │
│ │ │propunere în │
│ │ │documentaţia │
│ │ │înaintată spre │
│ │ │avizare; │
│ │ │b) în cazul │
│ │ │construcţiilor │
│ │ │anterioare │
│ │Lucrări de │anului 1960 şi │
│ │întreţinere şi │care fac parte │
│ │reparaţii │din monumente şi│
│ │curente la │ansambluri │
│ │tâmplăria │clasate ca │
│ │interioară şi │monumente │
│20. │exterioară la │istorice, cu │
│ │monumentele │păstrarea │
│ │istorice, la │aceluiaşi tip de│
│ │imobilele din │material pentru │
│ │zonele de │tâmplărie cu cel│
│ │protecţie a │din perioada de │
│ │acestora sau din│edificare a │
│ │zonele protejate│construcţiei; │
│ │ │c) fără │
│ │ │modificarea │
│ │ │partiţiei │
│ │ │tâmplăriei, în │
│ │ │cazul │
│ │ │monumentelor │
│ │ │istorice care │
│ │ │aparţin │
│ │ │categoriei II - │
│ │ │Arhitectură │
│ │ │(categoria „m“ -│
│ │ │monument) sau │
│ │ │categoriei IV - │
│ │ │Monumente │
│ │ │memoriale şi │
│ │ │funerare │
│ │ │(categoria „m“ -│
│ │ │monument). │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) cu excepţia │
│ │ │monumentelor │
│ │ │istorice care │
│ │Lucrări la │aparţin │
│ │reţele şi │categoriei II - │
│ │instalaţii din │Arhitectură │
│ │interiorul │(categoria „m“ -│
│ │construcţiilor, │monument) sau │
│ │inclusiv │categoriei IV - │
│ │instalarea de │Monumente │
│ │sisteme de │memoriale şi │
│ │detectare, │funerare │
│ │semnalizare şi │(categoria „m“ -│
│ │avertizare la │monument); │
│ │incendiu şi │b) cu indicarea,│
│ │înlocuirea/ │în fotografii, │
│ │montarea de │în documentaţia │
│ │centrale │supusă avizării │
│21. │termice, │a interiorului │
│ │boilere, │construcţiilor │
│ │radiatoare, │şi a traseelor │
│ │aparate de │amplasării │
│ │contorizare, │reţelelor, │
│ │alte obiecte │instalaţiilor şi│
│ │parte a unor │aparatelor; │
│ │sisteme locale │c) în cazul │
│ │de utilităţi, la│înlocuirilor de │
│ │monumentele │centrale │
│ │istorice, la │termice, │
│ │imobilele din │boilere, │
│ │zonele de │radiatoare, cu │
│ │protecţie a │includerea în │
│ │acestora sau din│documentaţii a │
│ │zonele protejate│unor fotografii │
│ │ │ale obiectelor │
│ │ │la care urmează │
│ │ │a se renunţa. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) existenţa în │
│ │ │documentaţia │
│ │ │supusă avizării │
│ │Zugrăveli şi │a studiului │
│ │vopsitorii │stratigrafic de │
│ │interioare la │parament; │
│ │monumentele │b) documentaţia │
│ │istorice, la │tehnică supusă │
│22. │imobilele din │avizării conţine│
│ │zonele de │un releveu │
│ │protecţie a │fotografic; │
│ │acestora sau din│c) fără │
│ │zonele protejate│utilizarea │
│ │ │vopselelor care │
│ │ │au în componenţă│
│ │ │substanţe pe │
│ │ │bază de silicon.│
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) cu excepţia │
│ │ │monumentelor │
│ │ │istorice care │
│ │ │aparţin │
│ │ │categoriei II - │
│ │ │Arhitectură │
│ │ │(categoria „m“ -│
│ │ │monument) sau │
│ │ │categoriei IV - │
│ │ │Monumente │
│ │ │memoriale şi │
│ │ │funerare │
│ │ │(categoria „m“ -│
│ │ │monument); │
│ │ │b) documentaţia │
│ │ │tehnică supusă │
│ │ │avizării conţine│
│ │Lucrări de │un releveu │
│ │reparaţii la │fotografic care │
│ │finisaje │atestă lipsa │
│ │interioare, la │elementelor │
│ │monumentele │decorative │
│23. │istorice, la │interioare │
│ │imobilele din │(mozaicuri, │
│ │zonele de │fresce etc.); │
│ │protecţie a │c) intervenţia │
│ │acestora sau din│asupra │
│ │zonele protejate│tencuielilor se │
│ │ │poate efectua │
│ │ │doar dacă există│
│ │ │în documentaţia │
│ │ │supusă avizării │
│ │ │un studiu │
│ │ │stratigrafic de │
│ │ │parament; │
│ │ │d) fără │
│ │ │modificarea │
│ │ │calităţii şi │
│ │ │formei │
│ │ │arhitecturale a │
│ │ │elementelor │
│ │ │decorative, de │
│ │ │genul │
│ │ │tencuielilor, │
│ │ │placajelor şi │
│ │ │altele asemenea.│
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) cu excepţia │
│ │ │monumentelor │
│ │ │istorice care │
│ │ │aparţin │
│ │ │categoriei II - │
│ │ │Arhitectură │
│ │ │(categoria „m“ -│
│ │ │monument) sau │
│ │ │categoriei IV - │
│ │ │Monumente │
│ │ │memoriale şi │
│ │Lucrări de │funerare │
│ │reparaţii sau │(categoria „m“ -│
│ │modernizări la │monument); │
│ │interiorul │b) documentaţia │
│ │imobilelor │tehnică supusă │
│ │monumente │avizării conţine│
│24. │istorice, la │un releveu │
│ │imobilele din │fotografic al │
│ │zonele de │existentului şi │
│ │protecţie a │al propunerii, │
│ │acestora sau din│pentru zonele │
│ │zonele protejate│asupra cărora se│
│ │ │solicită │
│ │ │intervenţii; │
│ │ │c) doar dacă │
│ │ │există în │
│ │ │documentaţia │
│ │ │supusă avizării │
│ │ │un studiu de │
│ │ │parament, în │
│ │ │cazul │
│ │ │intervenţiei │
│ │ │asupra │
│ │ │tencuielilor. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) cu excepţia │
│ │ │monumentelor │
│ │ │istorice care │
│ │ │aparţin │
│ │ │categoriei II - │
│ │ │Arhitectură │
│ │Desfiinţare │(categoria „m“ -│
│ │anexe realizate │monument) sau │
│ │după anul 1960, │categoriei IV - │
│ │construcţii │Monumente │
│ │parazitare sau │memoriale şi │
│ │provizorii la │funerare │
│25. │monumentele │(categoria „m“ -│
│ │istorice, la │monument); │
│ │imobilele din │b) documentaţia │
│ │zonele de │tehnică supusă │
│ │protecţie a │avizării conţine│
│ │acestora sau din│un releveu │
│ │zonele protejate│fotografic al │
│ │ │existentului şi │
│ │ │al propunerii, │
│ │ │pentru zonele │
│ │ │asupra cărora se│
│ │ │solicită │
│ │ │intervenţii. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) cu excepţia │
│ │ │monumentelor │
│ │ │istorice care │
│ │ │aparţin │
│ │ │categoriei II - │
│ │ │Arhitectură │
│ │ │(categoria „m“ -│
│ │ │monument) sau │
│ │ │categoriei IV - │
│ │ │Monumente │
│ │ │memoriale şi │
│ │ │funerare │
│ │ │(categoria „m“ -│
│ │ │monument); │
│ │Extindere anexe │b) documentaţia │
│ │realizate după │tehnică supusă │
│ │anul 1960 la │avizării conţine│
│ │monumentele │un releveu al │
│ │istorice, la │construcţiilor │
│26. │imobilele din │existente; │
│ │zonele de │c) doar dacă │
│ │protecţie a │există un │
│ │acestora sau din│edificabil în │
│ │zonele protejate│care noua │
│ │ │construcţie se │
│ │ │încadrează în │
│ │ │documentaţii de │
│ │ │urbanism de tip │
│ │ │PUZ Zonă │
│ │ │construită │
│ │ │protejată sau │
│ │ │PUZ Zonă de │
│ │ │protecţie a │
│ │ │monumentului │
│ │ │istoric, în │
│ │ │vigoare şi cu │
│ │ │respectarea │
│ │ │prevederilor │
│ │ │acestora. │
├────┼────────────────┼────────────────┤
│ │ │a) cu │
│ │ │respectarea │
│ │ │regulamentelor │
│ │ │avizate de │
│ │ │Ministerul │
│ │ │Culturii şi │
│ │Intervenţii la │Identităţii │
│ │locuri de joacă,│Naţionale sau │
│ │terase sezoniere│serviciile │
│ │şi construcţii │deconcentrate │
│ │provizorii │ale acestuia, │
│ │(chioşcuri, │după caz, care │
│ │tonete, cabine, │prevăd │
│ │spaţii de │funcţiunile │
│ │expunere, │admise, │
│ │corpuri şi │materialele │
│27. │panouri de │acceptate sau │
│ │afişaj, │interzise, │
│ │copertine, │precum şi gama │
│ │pergole) la │cromatică; │
│ │monumentele │b) neafectarea │
│ │istorice, la │vizibilităţii │
│ │imobilele din │unor monumente │
│ │zonele de │istorice care │
│ │protecţie a │aparţin simultan│
│ │acestora sau din│categoriilor II │
│ │zonele protejate│- Arhitectură şi│
│ │ │monument; │
│ │ │c) construcţiile│
│ │ │sezoniere şi │
│ │ │provizorii să │
│ │ │fie demontabile │
│ │ │în întregime. │
└────┴────────────────┴────────────────┘    ------

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016