Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
ORDIN nr. 2.795 din 10 noiembrie 2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.795 din 10 noiembrie 2011  privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA    Twitter Facebook
Cautare document

ORDIN nr. 2.795 din 10 noiembrie 2011 privind stabilirea criteriilor pentru conditionarea inregistrarii in scopuri de TVA

EMITENT: MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE
PUBLICAT: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 22 noiembrie 2011

    În baza prevederilor art. 153 alin. (7) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,
    în temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotãrârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare,

    ministrul finanţelor publice emite urmãtorul ordin:

    ART. 1
    (1) Prezentul ordin stabileşte criteriile pe baza cãrora se condiţioneazã înregistrarea în scopuri de TVA a societãţilor comerciale care sunt înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care sunt supuse înmatriculãrii la registrul comerţului şi care solicitã înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Codul fiscal. Sucursalele din România ale persoanelor impozabile care au sediul activitãţii economice în afara României, care au obligaţia înregistrãrii în scopuri de TVA în România conform prevederilor art. 153 alin. (2) din Codul fiscal, nu fac obiectul prevederilor prezentului ordin.
    (2) Criteriile stabilite în prezentul ordin servesc la evaluarea intenţiei şi a capacitãţii persoanelor impozabile de a desfãşura activitãţi economice ce implicã operaţiuni taxabile şi/sau scutite de TVA cu drept de deducere, precum şi operaţiuni pentru care locul livrãrii/prestãrii se considerã ca fiind în strãinãtate dacã taxa ar fi deductibilã în cazul în care aceste operaţiuni ar avea locul în România.
    ART. 2
    (1) Persoanele impozabile care solicitã înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, şi care sunt supuse înmatriculãrii la registrul comerţului trebuie sã depunã la organele fiscale competente o cerere de înregistrare în scopuri de TVA, conform modelului prevãzut în anexa nr. 1, precum şi anexa la cererea de înregistrare, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2, în aceeaşi zi cu depunerea, la oficiul registrului comerţului, a cererii de înmatriculare în registrul comerţului. Anexele nr. 1 şi 2 se completeazã cu ajutorul programului informatic de asistenţã pus la dispoziţie de Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã şi care poate fi descãrcat de pe pagina de internet www.anaf.ro
    (2) Persoanele impozabile care solicitã înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, şi care sunt supuse înmatriculãrii la registrul comerţului trebuie sã depunã la organele fiscale competente declaraţia de menţiuni, însoţitã de anexa la declaraţie, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2.
    (3) În sensul prezentului ordin, prin organ fiscal competent se înţelege, dupã caz:
    a) organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului - pentru solicitarea înregistrãrii, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal;
    b) organul fiscal în a cãrui evidenţã este înregistratã persoana impozabilã ca plãtitor de impozite şi taxe - pentru solicitarea înregistrãrii, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal.
    ART. 3
    Criteriile în funcţie de care se condiţioneazã înregistrarea în scopuri de TVA a persoanelor impozabile prevãzute la art. 1 sunt:
    a) persoana impozabilã nu se aflã în situaţia prevãzutã la art. 15 alin. (1) din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitãţilor la înregistrarea în registrul comerţului a persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, înregistrarea fiscalã a acestora, precum şi la autorizarea funcţionãrii persoanelor juridice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, respectiv în situaţia de a nu desfãşura activitãţi economice în spaţiul destinat sediului social şi/sau sediilor secundare şi nici în afara acestora. În acest scop, persoana impozabilã trebuie sã depunã o declaraţie pe propria rãspundere din care sã rezulte dacã desfãşoarã sau nu activitãţi economice la sediul social, la sediile secundare sau în afara acestora, concomitent cu depunerea anexelor nr. 1 şi 2, în cazul prevãzut la art. 2 alin. (1), respectiv concomitent cu depunerea anexei nr. 2, în cazul prevãzut la art. 2 alin. (2);
    b) niciunul dintre administratorii şi/sau asociaţii**) persoanei impozabile care solicitã înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul fiscal, înregistraţi fiscal în România, şi nici persoana impozabilã însãşi în cazul persoanei care solicitã înregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, nu au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevãzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. În cazul în care administratorii şi/sau asociaţii**) persoanei impozabile nu sunt înregistraţi fiscal în România, aceştia trebuie sã prezinte o declaraţie pe propria rãspundere din care sã rezulte cã nu au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevãzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, concomitent cu depunerea anexelor nr. 1 şi 2, în cazul prevãzut la art. 2 alin. (1), respectiv concomitent cu depunerea anexei nr. 2, în cazul prevãzut la art. 2 alin. (2);
----------
    **) În cazul societãţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, condiţia prevãzutã la art. 3 lit. b) se referã:
    a) la administratori, în cazul societãţilor pe acţiuni sau în comanditã pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) la asociaţii care deţin minimum 15% din capitalul social al societãţii comerciale şi la administratori, în cazul altor societãţi comerciale decât cele menţionate la lit. a), înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    c) existenţa spaţiului destinat sediului social/domiciliului fiscal, criteriu care face obiectul verificãrii faptice, conform art. 4 lit. (b);
    d) criteriile de evaluare prevãzute în anexa nr. 3.
    ART. 4
    (1) În scopul soluţionãrii solicitãrii de înregistrare în scopuri de TVA, organele fiscale competente procedeazã dupã cum urmeazã:
    a) realizeazã controlul documentar privind criteriile prevãzute la art. 3 lit. a) şi b) la sediul administraţiei fiscale, pe baza documentelor prezentate de persoana impozabilã sau de reprezentantul legal al acesteia, dupã caz, ori pe baza evidenţelor proprii ale organului fiscal. Persoana impozabilã nu este înregistratã în scopuri de TVA, fãrã a se mai efectua verificarea celorlalte criterii, dacã se aflã într-una din urmãtoarele situaţii:
    1. depune o declaraţie pe propria rãspundere din care sã rezulte cã persoana juridicã nu desfãşoarã activitãţi economice la sediul social/domiciliul fiscal, la sediile secundare sau în afara acestora;
    2. administratorii şi/sau asociaţii*) persoanei impozabile care solicitã înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c) din Codul fiscal, înregistraţi fiscal în România, sau persoana impozabilã însãşi, în cazul persoanei care solicitã înregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, au/are înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevãzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
----------
    *) În cazul societãţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, condiţia prevãzutã la art. 3 lit. b) se referã:
    a) la administratori, în cazul societãţilor pe acţiuni sau în comanditã pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) la asociaţii care deţin minimum 15% din capitalul social al societãţii comerciale şi la administratori, în cazul altor societãţi comerciale decât cele menţionate la lit. a) înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    3. administratorii şi/sau asociaţii*) persoanei impozabile care nu sunt înregistraţi fiscal în România prezintã o declaraţie pe propria rãspundere din care rezultã cã au comis infracţiuni şi/sau fapte de natura celor prevãzute la art. 2 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.
----------
    *) În cazul societãţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, condiţia prevãzutã la art. 3 lit. b) se referã:
    a) la administratori, în cazul societãţilor pe acţiuni sau în comanditã pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) la asociaţii care deţin minimum 15% din capitalul social al societãţii comerciale şi la administratori, în cazul altor societãţi comerciale decât cele menţionate la lit. a) înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.

    În cazul persoanelor impozabile care nu se aflã în niciuna din situaţiile descrise mai sus se considerã cã aceste criterii sunt îndeplinite şi se poate proceda la verificarea celorlalte criterii. În situaţia în care, ca urmare a controlului documentar privind criteriile prevãzute la art. 3 lit. a) şi b), organele fiscale competente stabilesc cã persoana impozabilã nu poate fi înregistratã în scopuri de TVA, comunicã solicitantului, conform art. 44 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurã fiscalã, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, denumitã în continuare Codul de procedurã fiscalã, decizia privind respingerea solicitãrii de înregistrare în scopuri de TVA, precum şi motivaţia în fapt şi în drept care stã la baza respingerii;
    b) dupã efectuarea controlului documentar privind criteriile prevãzute la art. 3 lit. a) şi b) şi numai în cazul persoanelor impozabile ale cãror solicitãri de înregistrare în scopuri de TVA nu au fost respinse ca urmare a acestui control, organul fiscal competent verificã existenţa fapticã a spaţiului aferent sediului social şi, dupã caz, a sediilor secundare declarate. În acest scop, organul fiscal competent efectueazã o cercetare la faţa locului, în condiţiile art. 57 din Codul de procedurã fiscalã;
    c) în situaţia în care s-a stabilit cã persoana impozabilã a îndeplinit criteriile prevãzute la art. 3 lit. a), b) şi c), verificã criteriile de evaluare prevãzute în anexa nr. 3. Dupã analiza criteriilor de evaluare stabilite în anexa nr. 3, organul fiscal competent întocmeşte un referat prin care se va stabili punctajul obţinut de persoana impozabilã.
    (2) În cazul în care documentaţia prezentatã nu este completã, organul fiscal transmite solicitantului o notificare în vederea completãrii acesteia, situaţie în care termenul de soluţionare a solicitãrii de înregistrare în scopuri de TVA se prelungeşte cu perioada cuprinsã între data solicitãrii informaţiilor şi data primirii informaţiilor solicitate.
    ART. 5
    (1) În cazul persoanelor impozabile care solicitã înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a înregistrãrii în scopuri de TVA trebuie emisã în termen de maximum o zi lucrãtoare de la data la care se comunicã certificatul de înmatriculare în registrul comerţului, în situaţia în care cererea de înregistrare în scopuri de TVA şi anexa nr. 2 se depun în aceeaşi zi cu depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului. În cazul în care cererea de înregistrare în scopuri de TVA şi anexa nr. 2 se depun ulterior depunerii cererii de înmatriculare în registrul comerţului, dar înainte de data comunicãrii certificatului de înmatriculare în registrul comerţului, termenul de emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a înregistrãrii în scopuri de TVA se prelungeşte corespunzãtor cu numãrul de zile lucrãtoare cuprinse între data depunerii cererii de înmatriculare în registrul comerţului şi data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA şi a anexei nr. 2. În situaţia în care cererea de înregistrare în scopuri de TVA şi anexa nr. 2 se depun dupã comunicarea certificatului de înmatriculare în registrul comerţului, termenul de emitere a deciziei de aprobare sau de respingere a înregistrãrii în scopuri de TVA este de maximum 3 zile lucrãtoare de la data depunerii cererii de înregistrare în scopuri de TVA şi anexei nr. 2.
    (2) În cazul persoanelor impozabile care solicitã înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, decizia de aprobare sau de respingere a înregistrãrii în scopuri de TVA trebuie emisã în termen de maximum 3 zile lucrãtoare de la data depunerii de cãtre acestea a anexei la declaraţia de menţiuni, conform modelului prevãzut în anexa nr. 2.
    (3) Din procesul-verbal întocmit ca urmare a controlului faptic trebuie sã rezulte dacã persoana impozabilã îndeplineşte sau nu criteriul prevãzut la art. 3 lit. c). În situaţia în care se constatã cã persoana impozabilã nu îndeplineşte criteriul prevãzut la art. 3 lit. c), din procesul-verbal trebuie sã rezulte, pe lângã rezultatul cercetãrii la faţa locului, şi propunerea organului fiscal competent ca persoana impozabilã respectivã sã nu fie înregistratã în scopuri de TVA. Organul fiscal competent emite decizia privind respingerea solicitãrii de înregistrare în scopuri de TVA, care cuprinde în mod obligatoriu şi motivaţia respingerii, în fapt şi în drept, potrivit reglementãrilor procedurale în vigoare.
    (4) În situaţia în care din procesul-verbal de cercetare la faţa locului întocmit de organul fiscal competent rezultã cã este îndeplinit criteriul prevãzut la art. 3 lit. c), organul fiscal competent va proceda la analiza criteriilor prevãzute la art. 3 lit. d), în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (1) lit. c).
    (5) Ca urmare a analizei criteriilor prevãzute la art. 3 lit. d), dacã punctajul obţinut este mai mare sau egal de 45 de puncte, organul fiscal competent emite decizia privind aprobarea înregistrãrii în scopuri de TVA, potrivit reglementãrilor procedurale în vigoare. Dacã punctajul obţinut este mai mic de 45 de puncte, organul fiscal competent emite decizia privind respingerea solicitãrii de înregistrare în scopuri de TVA, care cuprinde în mod obligatoriu şi motivaţia respingerii, în fapt şi în drept, potrivit reglementãrilor procedurale în vigoare.
    (6) Decizia de aprobare sau de respingere a înregistrãrii în scopuri de TVA se întocmeşte în douã exemplare, din care unul se comunicã persoanei impozabile conform art. 44 din Codul de procedurã fiscalã.
    ART. 6
    Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã, prin unitãţile sale teritoriale, va lua mãsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.
    ART. 7
    Anexele nr. 1, 2 şi 3 fac parte integrantã din prezentul ordin.
    ART. 8
    Prezentul ordin intrã în vigoare la data de 1 decembrie 2011. La data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se abrogã Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.984/2011 privind stabilirea criteriilor pentru condiţionarea înregistrãrii în scopuri de TVA, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 361 din 24 mai 2011. Solicitãrile de înregistrare în scopuri de TVA depuse pânã la data intrãrii în vigoare a prezentului ordin se soluţioneazã conform procedurii reglementate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.984/2011.
    ART. 9
    Prezentul ordin se publicã în Monitorul Oficial al României, Partea I.

                         Ministrul finanţelor publice,
                              Gheorghe Ialomiţianu

    Bucureşti, 10 noiembrie 2011.
    Nr. 2.795.


    ANEXA 1
┌───────┬─────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┐
│ │ │ 098 │
│ SIGLA │ Cerere de înregistrare în scopuri de taxã pe │ Nr. de operator de │
│ ANAF │ valoarea adãugatã, conform art. 153 alin. (1) │ date cu caracter │
│ │ lit. a) din codul fiscal │ personal - 759 │
└───────┴─────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┘
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE │
├─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. DENUMIRE │ │
├─────────────┴────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│2. SEDIUL SOCIAL DECLARAT CU OCAZIA ÎNMATRICULĂRII ÎN REGISTRUL COMERŢULUI │
├────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────┬────────────┤
│Judeţ │ │Localitate │ │ Sector │ │
├────────┼───────────────────────────┴────┬─────┬────┬──┴───┬─────┴─┬────┬─────┤
│Strada │ │ Nr. │ │ Bloc │ │Sc. │ │
├────┬───┼─────┬─────┬─────────────┬──────┼─────┴─┬──┴──────┴───────┴────┴─────┤
│Et. │ │Ap. │ │Cod poştal │ │Ţara │ │
├────┴───┼─────┴─────┴─────┬─────┬─┴────────────┬─┴──────┬─────────────────────┤
│Telefon │ │ Fax │ │E-mail │ │
├────────┴─────────────────┴─────┴─────────┬────┴────────┴─┬──────┬────────────┤
│3. Numãrul de înregistrare la Registrul │ │ Data │ │
│ comerţului a cererii de înmatriculare │ │ │ │
└──────────────────────────────────────────┴───────────────┴──────┴────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│B. SOLICITANT, ÎN CALITATE DE: │
├──────────────────────────────────────────┬───┬───────────────────────────┬───┤
│Reprezentant legal │ │Asociat │ │
├─────────────────┬───┬───────────────┬────┼───┴───────────────┬───────────┴───┤
│Act constitutiv │ │ Împuternicire │Nr. │ Data │ │
└─────────────────┴───┴───────────────┴────┴───────────────────┴───────────────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│Date de identificare │
├────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────────┤
│DENUMIRE/NUME, PRENUME │ │
├────────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────────┤
│DOMICILIU FISCAL │
├────────┬─────────────┬─────────────┬──────────────────┬─────────┬────────────┤
│Judeţ │ │Localitate │ │ Sector │ │
├────────┼─────────────┴─────────────┴────┬─────┬────┬──┴───┬─────┴─┬────┬─────┤
│Strada │ │ Nr. │ │ Bloc │ │Sc. │ │
├────┬───┼─────┬─────┬─────────────┬──────┼─────┴─┬──┴──────┴───────┴────┴─────┤
│Et. │ │Ap. │ │Cod poştal │ │Ţara │ │
├────┴───┼─────┴─────┴─────┬─────┬─┴────────────┬─┴──────┬─────────────────────┤
│Telefon │ │ Fax │ │E-mail │ │
├────────┴─────────────────┴─────┴──────┬──┬──┬─┴┬──┬──┬─┴┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┤
│COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
└───────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│C. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│1. Cifra de afaceri estimatã a se realiza, ┌──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬──┬─────┤
│conform art. 152 alin. (1) din codul fiscal │ │ │ │ │ │ │ │ │ lei │
├────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┴──┼─────┤
│2. Înregistrare în scopuri de TVA, conform art. 153, alin. (1) lit. a) │ │
│pct. 1 din codul fiscal ca urmare a declarãrii faptului cã cifra de │ │
│afaceri urmeazã sã atingã sau sã depãşeascã plafonul de scutire prevãzut│ │
│la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, cu privire la regimul special │ │
│de scutire pentru întreprinderile mici │ │
├────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴─────┤
│3. Înregistrare prin opţiune pentru aplicarea regimului normal de TVA, │
│conform art. 153, alin. (1) lit. a) pct. 2 din Codul fiscal, respectiv ┌─────┤
│cifra de afaceri declaratã este inferioarã plafonului de scutire │ │
│prevãzut la art. 152 alin. (1) din codul fiscal │ │
├─────────────────────────┬───────────────────┬────┬─────────────────────┼─────┤
│4. Perioada fiscalã: │4.1. Lunarã │ │4.2. Trimestrialã │ │
└─────────────────────────┴───────────────────┴────┴─────────────────────┴─────┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã datele │
│ înscrise în acest formular sunt corecte şi complete │
├───────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┤
│Numele persoanei care face declaraţia │ │
├──────────────┬────────────────────────┴─────────┬────────────────────────────┤
│Funcţia │ │ │
├──────────────┼──────────────────────────────────┤ Ştampila │
│Semnãtura │ │ │
├──────────────┴───────────────────────┬───┬───┬──┴┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│Data │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
└──────────────────────────────────────┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┘

┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Se completeazã de personalul organului fiscal │
├───────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤
│Denumire organ fiscal │ │
├─────────────┬─────────┴──┬───────────┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┬───┤
│Numãr │ │Datã în- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │
│înregistrare │ │registrare │ │ │ / │ │ │ / │ │ │ │ │
├─────────────┴────────────┴───────────┴───┴───┴┬──┴───┴───┴───┴───┴───┴───┴───┤
│Numele şi prenumele persoanei care a verificat │ │
├───────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────┤
│Numãr legitimaţie │ │
└───────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────┘

 Cod M.F.P. 14.13.01.10.11/tva
                                  INSTRUCŢIUNI
          de completare a formularului (098) "Cerere de înregistrare
          în scopuri de taxã pe valoarea adãugatã, conform art. 153
                      alin. (1) lit. a) din Codul fiscal"


    Cererea de înregistrare în scopuri de taxã pe valoarea adãugatã, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, denumitã în continuare cerere, se completeazã şi se depune de cãtre societãţile comerciale care se înfiinţeazã în baza Legii nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care sunt supuse înmatriculãrii la registrul comerţului şi care solicitã înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, denumitã în continuare Codul fiscal.
    Cererea se depune de cãtre solicitant, în calitate de reprezentant legal al societãţii comerciale pentru care se solicitã înregistrarea în scopuri de TVA, de cãtre un asociat al acesteia sau altã persoanã împuternicitã, potrivit legii, la registratura organului fiscal competent ori la poştã prin scrisoare recomandatã.
    Organul fiscal competent este organul fiscal în a cãrui razã teritorialã se aflã sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului.
    Formularul se completeazã în douã exemplare, înscriindu-se cu majuscule, citeţ şi corect, toate datele prevãzute. Un exemplar se pãstreazã de contribuabil, iar celãlalt exemplar se depune la organul fiscal competent.

    A. DATE DE IDENTIFICARE A PERSOANEI IMPOZABILE:
    Rândul 1. Denumire
    Se completeazã cu denumirea societãţii comerciale pentru care a fost depusã cererea de înmatriculare în registrul comerţului şi pentru care se solicitã înregistrarea în scopuri de TVA.
    Rândul 2. Sediul social declarat cu ocazia înmatriculãrii în registrul comerţului
    Se completeazã cu adresa sediului social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului.
    B. SOLICITANT, ÎN CALITATE DE:
    Se marcheazã cu "X" calitatea de "Reprezentant legal", în situaţia în care cererea este completatã de reprezentantul legal al societãţii comerciale pentru care a fost solicitatã înmatricularea în registrul comerţului sau de cãtre altã persoanã împuternicitã sã o reprezinte, potrivit legii.
    Se marcheazã cu "X" calitatea de "Asociat", în situaţia în care cererea este completatã de unul dintre asociaţii societãţii comerciale pentru care a fost solicitatã înmatricularea în registrul comerţului.
    Se marcheazã cu "X" rubrica "Act constitutiv", în situaţia în care calitatea de reprezentant legal sau asociat rezultã din actul constitutiv al societãţii comerciale pentru care a fost solicitatã înmatricularea în registrul comerţului.
    În situaţia în care calitatea de reprezentant legal al societãţii comerciale pentru care a fost solicitatã înmatricularea în registrul comerţului rezultã dintr-un alt document, se înscrie numãrul şi data împuternicirii.
    Rubrica "Date de identificare" se completeazã cu datele de identificare ale solicitantului.
    C. TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
    Se completeazã de cãtre societãţile comerciale care se înfiinţeazã în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, care sunt supuse înmatriculãrii la registrul comerţului şi care solicitã înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal.
    Rândul 1. Se estimeazã cifra de afaceri preconizatã a se realiza în perioada rãmasã pânã la sfârşitul anului calendaristic din operaţiuni taxabile şi/sau scutite de taxa pe valoarea adãugatã cu drept de deducere, din operaţiuni rezultate din activitãţi economice pentru care locul livrãrii/prestãrii se considerã ca fiind în strãinãtate, dacã taxa ar fi deductibilã, în cazul în care aceste operaţiuni ar fi fost realizate în România, conform art. 145 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, din operaţiuni scutite cu drept de deducere şi scutite fãrã drept de deducere, prevãzute la art. 141 alin. (2) lit. a), b), e) şi f) din Codul fiscal, dacã acestea nu sunt accesorii activitãţii principale, cu excepţia urmãtoarelor:
    a) livrãrile de active fixe corporale sau necorporale, astfel cum sunt definite la art. 125^1 alin. (1) pct. 3 din Codul fiscal, efectuate de persoana impozabilã;
    b) livrãrile intracomunitare de mijloace de transport noi, scutite conform art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal.
    Rândul 2 se marcheazã cu "X" datoritã obligativitãţii înregistrãrii în scopuri de TVA ca urmare a declarãrii unei cifre de afaceri egalã sau mai mare cu plafonul de scutire prevãzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal, al cãrui echivalent în lei se stabileşte la cursul de schimb comunicat de Banca Naţionalã a României la data aderãrii şi se rotunjeşte la urmãtoarea mie.
    Rândul 3 se marcheazã cu "X" în cazul în care se opteazã pentru aplicarea regimului normal de TVA, deşi cifra de afaceri declaratã este inferioarã plafonului de scutire prevãzut la art. 152 alin. (1) din Codul fiscal.
    Plafonul de scutire prevãzut la art. 152 alin. (1) din codul fiscal se determinã proporţional cu perioada rãmasã de la înfiinţare şi pânã la sfârşitul anului, fracţiunea de lunã considerându-se o lunã calendaristicã întreagã.
    Rândul 4. Perioada fiscalã
    Se marcheazã cu "X" perioada fiscalã care urmeazã a fi utilizatã pentru taxa pe valoarea adãugatã.
    Persoana impozabilã care se înregistreazã în cursul anului declarã cu ocazia înregistrãrii cifra de afaceri pe care preconizeazã sã o realizeze în perioada rãmasã pânã la sfârşitul anului calendaristic. Dacã cifra de afaceri estimatã nu depãşeşte plafonul prevãzut la art. 156^1 alin. (2) din Codul fiscal, recalculat corespunzãtor numãrului de luni rãmase pânã la sfârşitul anului calendaristic, persoana impozabilã va depune deconturi trimestriale în anul înregistrãrii. În caz contrar sau în situaţiile prevãzute la art. 156^1 alin. (6^1) -(6^2) din Codul fiscal, va depune deconturi lunare.


    ANEXA 2                                     ANEXĂ
                    la cererea de înregistrare în scopuri de
                taxã pe valoarea adãugatã/declaraţia de menţiuni
                   pentru persoanele impozabile care solicitã
            înregistrarea, conform art. 153 alin. (1) lit. a) şi c)
                                din Codul fiscal

                                  ┌──────────┐
                             Anul │ │
                                  └──────────┘
                ┌───────────────────────────────────────────────┐
    Societatea │ │
                └───────────────────────────────────────────────┘
                                   ┌────────────────────────┐
    Codul de înregistrare fiscalã │ │
                                   └────────────────────────┘
                       ┌────────────────────────────────────────────┐
    Domiciliul fiscal │ │
                       └────────────────────────────────────────────┘
                                                      ┌───────────┐
    Numãrul de înregistrare la registrul comerţului a │ │
    cererii de înmatriculare └───────────┘
             ┌───────────────────┐
    Telefon │ │
             └───────────────────┘
         ┌─────────────────────┐
    Fax │ │
         └─────────────────────┘
            ┌────────────────────┐
    E-mail │ │
            └────────────────────┘

    1. Spaţiul cu destinaţie de sediu social
    [] a) în proprietate sau în cadrul unui contract de leasing financiar;
    [] b) închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de
leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o
perioadã mai micã de un an;
    [] c) închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de
leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o
perioadã egalã sau mai mare de un an;
    [] d) stabilit temporar la sediul profesional al avocatului.
                                                       ┌────────────────────┐
    Nr. documentului de deţinere legalã a spaţiului cu │ │
    destinaţie de sediu social └────────────────────┘

    Se va anexa copia documentului din care rezultã deţinerea legalã a
spaţiului cu destinaţie de sediu social.
    2. Deţineţi spaţii cu destinaţia de sedii secundare declarate?
    [] Da [] Nu
    3. Spaţii cu destinaţia de sedii secundare deţinute:
    a) în proprietate sau în cadrul unui contract de leasing financiar;
    b) închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de
leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o
perioadã mai micã de un an;
    c) închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de
leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o
perioadã egalã ori mai mare de un an.
┌────┬──────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┐
│Nr. │ Tipul deţinerii legale a │ │
│crt.│ spaţiului cu destinaţie de │ Nr. documentului de deţinere legalã a │
│ │ sediu secundar │spaţiului cu destinaţie de sediu secundar│
├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
├────┼──────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤
└────┴──────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘

    Se vor anexa copii de pe documentele din care rezultã deţinerea legalã a
spaţiului/spaţiilor cu destinaţie de sedii secundare declarate.
    4. Existã asociaţi şi/sau administratori*) care au deţinut/deţin calitatea
de asociat şi/sau administrator la alte societãţi:
--------
    *) În cazul societãţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990
privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile
ulterioare, informaţiile solicitate prin prezenta anexã se referã:
    a) la administratori, în cazul societãţilor pe acţiuni sau în comanditã pe
acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare;
    b) la asociaţii care deţin minimum 15% din capitalul social al societãţii
comerciale şi la administratori, în cazul altor societãţi comerciale decât cele
menţionate la lit. a), înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare.

    a) lichidate;
    b) la care a fost declanşatã procedura insolvenţei;
    c) în inactivitate temporarã înscrisã la registrul comerţului.


    Informaţiile prevãzute la pct. 4 lit. a) şi b) trebuie sã corespundã unei
perioade de 5 ani care precedã datei solicitãrii înregistrãrii în scopuri
de TVA.

┌────┬─────────────────────┬─────────────────┬──────────┬──────────┬──────────┐
│Nr. │Codul de identificare│Denumirea/Numele │ Codul │Denumirea │ Situaţia │
│crt.│fiscalã a asociaţilor│ şi prenumele │fiscal al │societãţii│societãţii│
│ │ /administratorilor │ asociaţilor / │societãţii│ │ │
│ │ │administratorilor│ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┤
│ │ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────┴─────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┘

    5. Existã asociaţi şi/sau administratori*) care au înscrise în cazierul
fiscal fapte de natura contravenţiilor ori existã societãţi la care aceştia
deţin calitatea de asociaţi/administratori care au înscrise în cazierul fiscal
fapte de natura contravenţiilor.
----------
    *) În cazul societãţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990,
republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, informaţiile
solicitate prin prezenta anexã se referã:
    a) la administratori, în cazul societãţilor pe acţiuni sau în comanditã pe
acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare;
    b) la asociaţii care deţin minimum 15% din capitalul social al societãţii
comerciale şi la administratori, în cazul altor societãţi comerciale decât cele
menţionate la lit. a), înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, cu
modificãrile şi completãrile ulterioare.

┌────┬─────────────────────┬─────────────────┬──────────────┬────────────────┐
│Nr. │Codul de identificare│Denumirea/Numele │ Codul │ Denumirea │
│crt.│fiscalã a asociaţilor│ şi prenumele │ fiscal al │ societãţii │
│ │ /administratorilor │ asociaţilor/ │ societãţii │ │
│ │ │administratorilor│ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────────┼────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────┴─────────────────┴──────────────┴────────────────┘

    6. Specificaţi numele şi prenumele tuturor administratorilor*), care dintre
aceştia sunt cetãţeni ai Uniunii Europene (UE) şi care sunt cetãţeni non-UE,
iar în cazul cetãţenilor non-UE, care dintre aceştia deţin viza de lungã şedere
în România în condiţiile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002
privind regimul strãinilor în România, republicatã, cu modificãrile şi
completãrile ulterioare.

┌────┬─────────────────────┬─────────────────┬──────────┬─────────────────┐
│Nr. │Codul de identificare│Denumirea/Numele │ Cetãţeni │Deţine/Nu deţine │
│crt.│fiscalã a asociaţilor│ şi prenumele │UE/non-UE │ vizã de lungã │
│ │/ administratorilor │ asociaţilor/ │ │şedere în România│
│ │ │administratorilor│ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │
├────┼─────────────────────┼─────────────────┼──────────┼─────────────────┤
│ │ │ │ │ │
└────┴─────────────────────┴─────────────────┴──────────┴─────────────────┘

    Mã oblig ca pânã la data comunicãrii deciziei de aprobare sau respingere a
înregistrãrii în scopuri de TVA sã nu desfãşor activitãţi economice constând în
operaţiuni taxabile din punctul de vedere al TVA în România.**)
---------
    **) Angajamentul de a nu desfãşura activitãţi economice constând în
operaţiuni taxabile din punctul de vedere al TVA în România pânã la data
comunicãrii deciziei de aprobare sau respingere a înregistrãrii în scopuri de
TVA este valabil numai în cazul persoanelor impozabile care solicitã
înregistrarea în scopuri de TVA, conform art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul
fiscal.

    Rubrica privind codul de înregistrare fiscalã nu se completeazã în cazul
persoanelor impozabile care solicitã înregistrarea în scopuri de TVA, conform
art. 153 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, în situaţia încare cererea de
înregistrare în scopuri de TVA şi prezenta anexã se depun în aceeaşi zi cu
depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în
registrul comerţului.
    Sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, declar cã datele
din aceastã declaraţie sunt corecte şi complete.

    Semnãtura reprezentantului legal al solicitantului
    ...................................
_______________________________________________________________________________

    Numãr de înregistrare ca operator de date cu caracter personal 759
    ANEXA 3

                           CRITERII DE EVALUARE
┌─────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────┐
│Nr. │ Indicatori │Punctaj│
│crt. │ │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1. │SEDIUL │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.1.│Spaţiul cu destinaţie de sediu social este în proprietatea persoanei │ │
│ │impozabile sau este utilizat în cadrul unui contract de leasing financiar.│ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.2.│Spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat, concesionat ori │ │
│ │utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în │ │
│ │cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an şi nu │ │
│ │existã spaţii cu destinaţie de sedii secundare declarate. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.3.│Spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat, concesionat ori │ │
│ │utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în │ │
│ │cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an şi toate │ │
│ │spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt închiriate, │ │
│ │concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional │ │
│ │sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã │ │
│ │de un an. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.4.│Spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat, concesionat ori │ │
│ │utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în │ │
│ │cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an şi toate │ │
│ │spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt închiriate, │ │
│ │concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional │ │
│ │sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã sau │ │
│ │mai mare de un an. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.5.│Spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat, concesionat ori │ │
│ │utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în │ │
│ │cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an şi toate │ │
│ │spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt în proprietatea │ │
│ │persoanei impozabile sau sunt utilizate în cadrul unui contract de leasing│ │
│ │financiar. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.6.│Spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat, concesionat ori │ │
│ │utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în │ │
│ │cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an, iar │ │
│ │spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt în cel puţin douã│ │
│ │dintre urmãtoarele situaţii: │ │
│ │- în proprietatea persoanei impozabile sau utilizate în cadrul unui │ │
│ │contract de leasing financiar; │ │
│ │- închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de │ │
│ │leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o│ │
│ │perioadã egalã sau mai mare de un an; │ │
│ │- închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de │ │
│ │leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o│ │
│ │perioadã mai micã de un an. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.7.│Spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat, concesionat ori │ │
│ │utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în │ │
│ │cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã ori mai mare de un an │ │
│ │şi nu existã spaţii cu destinaţie de sedii secundare declarate. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.8.│Spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat, concesionat ori │ │
│ │utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în │ │
│ │cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã ori mai mare de un an │ │
│ │şi toate spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt │ │
│ │închiriate, concesionate sau utilizate în cadrul unui contract de leasing │ │
│ │operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o │ │
│ │perioadã mai micã de un an. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 1.9│ Spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat, concesionat ori │ │
│ │ utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în│ │
│ │ cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã ori mai mare de un an│ │
│ │ şi toate spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt │ │
│ │ închiriate, concesionate sau utilizate în cadrul unui contract de leasing│ │
│ │ operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o │ │
│ │ perioadã egalã sau mai mare de un an. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│1.10.│Spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat, concesionat ori │ │
│ │utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în │ │
│ │cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã ori mai mare de un an │ │
│ │şi toate spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt în │ │
│ │proprietatea persoanei impozabile sau sunt utilizate în cadrul unui │ │
│ │contract de leasing financiar. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│1.11.│Spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat, concesionat ori │ │
│ │utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în │ │
│ │cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã ori mai mare de un an,│ │
│ │iar spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt în cel puţin │ │
│ │douã dintre urmãtoarele situaţii: │ │
│ │- în proprietatea persoanei impozabile sau utilizate în cadrul unui │ │
│ │contract de leasing financiar; │ │
│ │- închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de │ │
│ │leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe │ │
│ │o perioadã egalã ori mai mare de un an; │ │
│ │- închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de │ │
│ │leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe │ │
│ │o perioadã mai micã de un an. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│1.12.│Sediul social/Domiciliul fiscal este stabilit temporar la sediul │ │
│ │profesional al avocatului, conform prevederilor Legii nr. 359/2004 privind│ │
│ │simplificarea formalitãţilor la înregistrarea în registrul comerţului a │ │
│ │persoanelor fizice, asociaţiilor familiale şi persoanelor juridice, │ │
│ │înregistrarea fiscalã a acestora, precum şi la autorizarea funcţionãrii │ │
│ │persoanelor juridice, cu modificãrile şi completãrile ulterioare. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2. │SOCIETĂŢI LICHIDATE │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2.1.│Niciunul dintre administratori şi/sau asociaţi*) nu a deţinut calitatea de│ │
│ │administrator ori asociat la societãţi care au fost lichidate. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 2.2.│Cel puţin unul dintre administratori şi/sau asociaţi*) a deţinut calitatea│ │
│ │de administrator ori asociat la societãţi care au fost lichidate. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3. │SOCIETĂŢI LA CARE A FOST DECLANŞATĂ PROCEDURA INSOLVENŢEI │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3.1.│Niciunul dintre administratori şi/sau asociaţi*) nu a deţinut calitatea de│ │
│ │administrator ori asociat la societãţi la care a fost declanşatã procedura│ │
│ │insolvenţei. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 3.2.│Cel puţin unul dintre administratori şi/sau asociaţi*) a deţinut calitatea│ │
│ │de administrator ori asociat la societãţi la care a fost declanşatã │ │
│ │procedura insolvenţei. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4. │SOCIETĂŢI AFLATE ÎN INACTIVITATE TEMPORARĂ LA REGISTRUL COMERŢULUI │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4.1.│Niciunul dintre administratori şi/sau asociaţi*) nu deţine calitatea de │ │
│ │administrator ori asociat la societãţi care se aflã în inactivitate │ │
│ │temporarã înscrisã la registrul comerţului, conform legii. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 4.2.│Cel puţin unul dintre administratori şi/sau asociaţi*) deţine calitatea de│ │
│ │administrator ori asociat la societãţi care se aflã în inactivitate │ │
│ │temporarã înscrisã la registrul comerţului, conform legii. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5. │CONTRAVENŢII │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5.1.│Niciunul dintre administratori şi/sau asociaţi*) şi niciuna dintre │ │
│ │societãţile la care aceştia deţin calitatea de asociat şi/sau │ │
│ │administrator nu au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura │ │
│ │contravenţiilor. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 5.2.│Cel puţin unul dintre administratori şi/sau asociaţi*) ori cel puţin una │ │
│ │din societãţile la care aceştia deţin calitatea de asociat şi/sau │ │
│ │administrator are înscrise în cazierul fiscal fapte de natura │ │
│ │contravenţiilor. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6. │ADMINISTRATORI CETĂŢENI NON-UE │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6.1.│Toţi administratorii*) sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai acestora │ │
│ │sunt cetãţeni ai Uniunii Europene (UE). │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6.2.│Toţi administratorii*) sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai acestora │ │
│ │sunt cetãţeni non-UE şi toţi sau o parte deţin viza de lungã şedere în │ │
│ │România, în condiţiile Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr. 194/2002 │ │
│ │privind regimul strãinilor în România, republicatã, cu modificãrile şi │ │
│ │completãrile ulterioare, denumitã în continuare OUG nr. 194/2002. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6.3.│Toţi administratorii*) sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai acestora │ │
│ │sunt cetãţeni non-UE şi nu deţin viza de lungã şedere în România în │ │
│ │condiţiile OUG nr. 194/2002. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6.4.│O parte dintre administratori*) sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai │ │
│ │acestora sunt cetãţeni non-UE şi toţi sau o parte deţin viza de lungã │ │
│ │şedere în România în condiţiile OUG nr. 194/2002. │ │
├─────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┼───────┤
│ 6.5.│O parte dintre administratori*) sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai │ │
│ │acestora sunt cetãţeni non-UE şi nu deţin viza de lungã şedere în România │ │
│ │în condiţiile OUG nr. 194/2002. │ │
└─────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────┘--------
    *) În cazul societãţilor comerciale reglementate de Legea nr. 31/1990 privind societãţile comerciale, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, informaţiile solicitate prin prezenta anexã se referã:
    a) la administratori, în cazul societãţilor pe acţiuni sau în comanditã pe acţiuni înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare;
    b) la asociaţii care deţin minimum 15% din capitalul social al societãţii comerciale şi la administratori, în cazul altor societãţi comerciale decât cele menţionate la lit. a), înfiinţate în baza Legii nr. 31/1990, republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare.


                 Instrucţiuni pentru acordarea punctajului aferent
                               criteriilor de evaluare

    Se va acorda un punctaj între 0 şi 10 puncte pentru fiecare dintre criteriile de evaluare.
    Pentru evaluarea criteriilor cuprinse la nr. crt. 2 şi 3 este necesarã analizarea informaţiilor respective pentru o perioadã de 5 ani care precedã datei la care persoana impozabilã solicitã înregistrarea în scopuri de TVA.

    Criteriul nr. 1
    Situaţia nr. 1.1
    Dacã spaţiul cu destinaţie de sediu social este în proprietatea persoanei impozabile sau este utilizat în cadrul unui contract de leasing financiar, indiferent dacã existã spaţii cu destinaţie de sedii secundare declarate, se acordã 10 puncte.
    Situaţia nr. 1.2
    Dacã spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an şi nu existã spaţii cu destinaţie de sedii secundare declarate, se acordã 1 punct.
    Situaţia nr. 1.3
    Dacã spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an şi toate spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an, se acordã 1 punct.
    Situaţia nr. 1.4
    Dacã spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an şi toate spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã sau mai mare de un an, se acordã 3 puncte.
    Situaţia nr. 1.5
    Dacã spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an şi toate spaţiile cu destinaţie de sedii secundare sunt în proprietatea persoanei impozabile ori sunt utilizate în cadrul unui contract de leasing financiar, se acordã 6 puncte.
    Situaţia nr. 1.6
    Dacã spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an, iar spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt în cel puţin douã dintre urmãtoarele situaţii:
    1. în proprietatea persoanei impozabile sau utilizate în cadrul unui contract de leasing financiar;
    2. închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã sau mai mare de un an;
    3. închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an, se acordã punctajul astfel:
    - pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social se acordã 1 punct;
    - pentru spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate se calculeazã ponderea spaţiilor secundare aflate în una dintre situaţiile prevãzute la pct. 1, 2 sau 3 în totalul spaţiilor cu destinaţie de sedii secundare şi se înmulţeşte, dupã caz, cu 5 în prima situaţie, cu 2 în a doua situaţie şi cu 0 în cea de-a treia situaţie. Rezultatele acestor înmulţiri se calculeazã cu douã zecimale, prin rotunjire la cea mai apropiatã sutime. Apoi rezultatele se adunã şi rezultatul final se rotunjeşte la numãrul întreg cel mai apropiat.
    Exemplu: o persoanã impozabilã deţine spaţiul cu destinaţie de sediu social închiriat pe o perioadã de 6 luni şi 6 spaţii cu destinaţie de sedii secundare declarate, dintre care 2 spaţii în proprietate, 3 spaţii închiriate pe o perioadã egalã sau mai mare de un an şi un spaţiu închiriat pe o perioadã mai micã de un an.
    Punctajul pentru criteriul 1 în cazul acestei persoane impozabile se va calcula astfel:
    - pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social se acordã 1 punct;
    - pentru cele douã spaţii cu destinaţie de sedii secundare aflate în proprietatea persoanei se efectueazã urmãtorul calcul: 2/6x5 = 1,67;
    - pentru cele 3 spaţii cu destinaţie de sedii secundare închiriate pe o perioadã egalã sau mai mare de un an se efectueazã urmãtorul calcul 3/6x2 = 1;
    - pentru spaţiul cu destinaţie de sediu secundar închiriat pe o perioadã mai micã de un an se efectueazã urmãtorul calcul 1/6x0 = 0.
    Pentru stabilirea punctajului total se adunã punctajul acordat spaţiului cu destinaţie de sediu social cu cele acordate spaţiilor cu destinaţie de sedii secundare şi rezultatul se rotunjeşte la unitate, astfel:
    1 + 1,67 + 1 + 0 = 3,67
    Punctajul acordat în cazul acestei persoane impozabile va fi de 4 puncte.
    Situaţia nr. 1.7
    Dacã spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã sau mai mare de un an şi nu existã spaţii cu destinaţie de sedii secundare declarate, se acordã 3 puncte.
    Situaţia nr. 1.8
    Dacã spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã sau mai mare de un an şi toate spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an, se acordã 3 puncte.
    Situaţia nr. 1.9
    Dacã spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã ori mai mare de un an şi toate spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt închiriate, concesionate sau utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional ori, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã sau mai mare de un an, se acordã 5 puncte.
    Situaţia nr. 1.10
    Dacã spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat sau concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã ori mai mare de un an şi toate spaţiile cu destinaţie de sedii secundare sunt în proprietatea persoanei impozabile sau sunt utilizate în cadrul unui contract de leasing financiar, se acordã 8 puncte.
    Situaţia nr. 1.11
    Dacã spaţiul cu destinaţie de sediu social este închiriat, concesionat ori utilizat în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã ori mai mare de un an, iar spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate sunt în cel puţin douã dintre urmãtoarele situaţii:
    1. în proprietatea persoanei impozabile sau utilizate în cadrul unui contract de leasing financiar;
    2. închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã egalã ori mai mare de un an;
    3. închiriate, concesionate ori utilizate în cadrul unui contract de leasing operaţional sau, dupã caz, în cadrul unui contract de comodat pe o perioadã mai micã de un an, se acordã punctajul astfel:
    - pentru spaţiul cu destinaţie de sediu social se acordã 3 puncte;
    - pentru spaţiile cu destinaţie de sedii secundare declarate se calculeazã ponderea spaţiilor secundare aflate în una dintre situaţiile prevãzute la pct. 1, 2 sau 3 în totalul spaţiilor cu destinaţie de sedii secundare şi se înmulţeşte, dupã caz, cu 5 în prima situaţie, cu 2 în a doua situaţie şi cu 0 în cea de-a treia situaţie. Rezultatele acestor înmulţiri se calculeazã cu douã zecimale, prin rotunjire la cea mai apropiatã sutime. Apoi rezultatele se adunã şi rezultatul final se rotunjeşte la numãrul întreg cel mai apropiat.
    Situaţia nr. 1.12
    Dacã sediul social este stabilit temporar la sediul profesional al avocatului, se acordã 0 puncte. Pentru situaţiile nr. 1.1-1.12 se acordã punctaj numai pentru una dintre situaţiile în care se încadreazã solicitantul.

    Criteriul nr. 2
    Situaţia nr. 2.1
    Dacã niciunul dintre administratori şi/sau asociaţi nu a deţinut calitatea de administrator sau asociat la societãţi care au fost lichidate, se acordã 10 puncte.
    Situaţia nr. 2.2
    Dacã cel puţin unul dintre administratori şi/sau asociaţi a deţinut calitatea de administrator şi/sau asociat:
    a) la un numãr de 1-3 societãţi care au fost lichidate, se acordã 7 puncte;
    b) la un numãr de 4-6 societãţi care au fost lichidate, se acordã 5 puncte;
    c) la un numãr de 7-9 societãţi care au fost lichidate, se acordã 3 puncte;
    d) la un numãr de 10 sau mai multe societãţi care au fost lichidate, se acordã 0 puncte.
    În cazul în care mai mulţi administratori şi/sau asociaţi au deţinut calitatea de administratori şi/ori asociaţi la societãţi care au fost lichidate, la stabilirea punctajului se va avea în vedere numãrul total de societãţi lichidate. Dacã mai mulţi administratori şi/sau asociaţi au deţinut calitatea de administratori şi/ori asociaţi la aceeaşi societate, pentru stabilirea punctajului se va considera cã fiecare dintre aceştia a avut calitatea de administrator/asociat la o societate lichidatã. Exemplu: o persoanã impozabilã cu 3 asociaţi solicitã înregistrarea în scopuri de TVA. Doi dintre aceştia au fost asociaţi la o altã societate care a fost lichidatã. Cel de-al treilea nu a fost asociat/administrator la o altã societate. Numãrul de societãţi lichidate se considerã a fi egal cu 2.
    Pentru situaţiile nr. 2.1 şi 2.2 se acordã punctaj numai pentru una dintre situaţiile în care se încadreazã solicitantul.

    Criteriul nr. 3
    Situaţia nr. 3.1
    Dacã niciunul dintre asociaţi şi/sau administratori nu a deţinut calitatea de asociat şi/ori administrator la societãţi la care a fost declanşatã procedura insolvenţei, se acordã 10 puncte.
    Situaţia nr. 3.2
    Dacã cel puţin unul dintre asociaţi şi/sau administratori deţine sau a deţinut calitatea de asociat şi/ori administrator:
    a) la un numãr de 1-3 societãţi la care a fost declanşatã procedura insolvenţei, se acordã 7 puncte;
    b) la un numãr de 4-6 societãţi la care a fost declanşatã procedura insolvenţei, se acordã 5 puncte;
    c) la un numãr de 7-9 societãţi la care a fost declanşatã procedura insolvenţei, se acordã 3 puncte;
    d) la un numãr de 10 sau mai multe societãţi la care a fost declanşatã procedura insolvenţei, se acordã 0 puncte.
    Pentru situaţiile nr. 3.1 şi 3.2 se acordã punctaj numai pentru una dintre situaţiile în care se încadreazã solicitantul.

    Criteriul nr. 4
    Situaţia nr. 4.1
    Dacã niciunul dintre administratori şi/sau asociaţi nu deţine calitatea de administrator ori asociat la societãţi care se aflã în inactivitate temporarã înscrisã la registrul comerţului potrivit legii, se acordã 10 puncte.
    Situaţia nr. 4.2
    Dacã cel puţin unul dintre asociaţi şi/sau administratori deţine calitatea de asociat şi/sau administrator:
    a) la un numãr de 1-3 societãţi care se aflã în inactivitate temporarã înscrisã la Registrul comerţului potrivit legii, se acordã 5 puncte;
    b) la un numãr de 4-6 societãţi care se aflã în inactivitate temporarã înscrisã la Registrul comerţului potrivit legii, se acordã 3 puncte;
    c) la un numãr de 7-9 societãţi care se aflã în inactivitate temporarã înscrisã la Registrul comerţului potrivit legii, se acordã 2 puncte;
    d) la un numãr de 10 sau mai multe societãţi care se aflã în inactivitate temporarã înscrisã la Registrul comerţului potrivit legii, se acordã 0 puncte.
    Pentru situaţiile nr. 4.1 şi 4.2 se acordã punctaj numai pentru una dintre situaţiile în care se încadreazã solicitantul.

    Criteriul nr. 5
    Situaţia nr. 5.1
    Dacã niciunul dintre asociaţi şi/sau administratori şi/ori niciuna dintre societãţile la care aceştia deţin calitatea de asociat şi/sau administrator nu au înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravenţiilor, se acordã 10 puncte.
    Situaţia nr. 5.2
    Dacã cel puţin unul dintre asociaţi şi/sau administratori şi/ori cel puţin una dintre societãţile la care aceştia deţin calitatea de asociat şi/sau administrator au/are înscrise în cazierul fiscal fapte de natura contravenţiilor prevãzute la lit. B din anexa la Normele metodologice pentru aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, aprobate prin Hotãrârea Guvernului nr. 31/2003, cu modificãrile şi completãrile ulterioare, se acordã 0 puncte.


    Criteriul nr. 6
    Situaţia nr. 6.1
    Dacã toţi administratorii sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai acestora sunt cetãţeni UE, se acordã 10 puncte.
    Situaţia nr. 6.2
    În situaţia în care toţi administratorii sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai acestora sunt cetãţeni non-UE şi toţi ori o parte deţin viza de lungã şedere în România în condiţiile OUG nr. 194/2002:
    - dacã toţi administratorii sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai acestora sunt cetãţeni non-UE şi deţin viza de lungã şedere în România în condiţiile OUG nr. 194/2002, se acordã 10 puncte;
    - dacã o parte din administratori sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai acestora nu deţin viza de lungã şedere în România în condiţiile OUG nr. 194/2002, punctajul se determinã înmulţind cu 10 ponderea persoanelor care deţin vizã în numãrul total al administratorilor. În situaţia în care cifra rezultatã este urmatã de zecimale, aceasta se rotunjeşte la numãrul întreg cel mai apropiat.
    Situaţia nr. 6.3
    Dacã toţi administratorii sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai acestora sunt cetãţeni non-UE şi nu deţin viza de lungã şedere în România în condiţiile OUG nr. 194/2002, se acordã 0 puncte.
    Situaţia nr. 6.4
    Dacã o parte din administratori sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai acestora sunt cetãţeni non-UE şi toţi ori o parte deţin viza de lungã şedere în România în condiţiile OUG nr. 194/2002:
    - dacã toţi administratorii sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai acestora, care sunt cetãţeni non-UE, deţin viza de lungã şedere în România în condiţiile OUG nr. 194/2002, se acordã 10 puncte;
    - dacã o parte din administratori sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai acestora, care sunt cetãţeni non-UE, nu deţin viza de lungã şedere în România în condiţiile OUG nr. 194/2002, se procedeazã astfel:
    1. se înmulţeşte cu 10 ponderea administratorilor care nu deţin vizã în numãrul total al administratorilor (UE şi non-UE). În situaţia în care cifra rezultatã este urmatã de zecimale, aceasta se rotunjeşte la numãrul întreg cel mai apropiat;
    2. punctajul final se determinã scãzând din punctajul maxim de 10 puncte punctajul obţinut ca urmare a calculului prevãzut la pct. 1. Exemplu: o persoanã impozabilã are 4 administratori, 2 cetãţeni UE şi 2 non-UE, dintre care unul nu deţine viza de lungã şedere în România. Ponderea administratorilor care nu deţin viza de lungã şedere în România este 1/4. Aceasta se înmulţeşte cu 10, rezultatul fiind de 2,5, care se rotunjeşte la 3.
    Din punctajul maxim de 10 puncte se scad cele 3 puncte, rezultatul final fiind 7 puncte.
    Situaţia nr. 6.5
    În situaţia în care o parte dintre administratori sau, dupã caz, reprezentanţii legali ai acestora sunt cetãţeni non-UE şi nu deţin viza de lungã şedere în România în condiţiile OUG nr. 194/2002, punctajul se determinã astfel:
    1. se înmulţeşte cu 10 ponderea administratorilor non-UE în numãrul total al administratorilor (UE şi non-UE). În situaţia în care cifra rezultatã este urmatã de zecimale, aceasta se rotunjeşte la numãrul întreg cel mai apropiat;
    2. punctajul final se determinã scãzând din punctajul maxim de 10 puncte punctajul obţinut ca urmare a calculului prevãzut la pct. 1.
    Pentru situaţiile nr. 6.1-6.5 se acordã punctaj numai pentru una dintre situaţiile în care se încadreazã solicitantul.

                                 ---------
Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016