Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri.
Acest site foloseste Cookie-uri, conform noului Regulament de Protectie a Datelor (GDPR), pentru a va asigura cea mai buna experienta online. In esenta, Cookie-urile ne ajuta sa imbunatatim continutul de pe site, oferindu-va dvs., cititorul, o experienta online personalizata si mult mai rapida. Ele sunt folosite doar de site-ul nostru si partenerii nostri de incredere. Click AICI pentru detalii despre politica de Cookie-uri. Sunt de acord cu politica de cookie
 ORDIN nr. 2.780 din 13 octombrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României
Comunica experienta
MonitorulJuridic.ro
Email RSS Trimite prin Yahoo Messenger pagina:   ORDIN nr. 2.780 din 13 octombrie 2017  pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României    Twitter Facebook
Cautare document

 ORDIN nr. 2.780 din 13 octombrie 2017 pentru modificarea şi completarea Ordinului viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României

EMITENT: Ministerul Finanţelor Publice
PUBLICAT: Monitorul Oficial nr. 898 din 15 noiembrie 2017
    În temeiul prevederilor art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,
    ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:
    ART. I
    Ordinul viceprim-ministrului, ministrul finanţelor publice, nr. 664/2012 privind autorizarea şi/sau înregistrarea entităţilor care desfăşoară activităţi de schimb valutar pe teritoriul României, altele decât cele care fac obiectul supravegherii Băncii Naţionale a României, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 341 din 19 mai 2012, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
    1. În anexa nr. 2, la capitolul I articolul 1, punctul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "4. prin punct de schimb valutar se înţelege spaţiul cu acces public direct, delimitat prin pereţi de oricare alte activităţi, unde se desfăşoară efectiv numai activităţile prevăzute de prezentul ordin."

    2. În anexa nr. 2, la capitolul III articolul 5 alineatul (1) litera e), subpunctul e.2. se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "e.2. nu se află într-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale în vigoare;"

    3. În anexa nr. 2, la capitolul V, articolele 9, 10 şi 11 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
    "ART. 9
    Entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) pot desfăşura activităţi de schimb valutar pentru persoane fizice la recepţia structurii de primire turistică, care, prin excepţie de la prevederile art. 1 pct. 4, este considerată în accepţiunea prezentului ordin punct de schimb valutar.
    ART. 10
    (1) Nu pot fi înfiinţate puncte de schimb valutar amplasate în garaje, chioşcuri, containere, alte construcţii similare, în locuri izolate, la etajele sau subsolurile clădirilor cu destinaţie de locuinţă şi nici în spaţii fără acces public direct. În situaţia în care punctul de schimb valutar propus urmează a fi organizat în spaţii situate în cadrul imobilelor cu destinaţia de locuinţă, spaţiul propus trebuie să fie situat la parterul acestora şi să îndeplinească cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru organizarea activităţilor cu scop comercial în cadrul imobilelor cu destinaţia de locuinţă.
    (2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pot fi înfiinţate puncte de schimb valutar amplasate în chioşcuri, containere sau alte construcţii similare, în punctele de trecere a frontierei.
    ART. 11
    (1) În situaţia în care entităţile înfiinţează mai multe puncte de schimb valutar la aceeaşi adresă, cererea de înregistrare a codului statistic se face pentru fiecare punct de schimb valutar în parte, cu specificarea amplasării acestuia faţă de anumite repere fixe existente la adresa la care se solicită autorizarea punctului de schimb valutar.
    (2) În spaţiul punctului de schimb valutar pot funcţiona mai multe ghişee ale aceleiaşi entităţi.
    (3) În cazul caselor de schimb valutar, în spaţiul punctului de schimb valutar nu poate funcţiona mai mult de o entitate şi nu pot fi desfăşurate alte activităţi, cu excepţia celor prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a), nici de către entitatea autorizată şi nici de către alte persoane fizice ori juridice."

    4. În anexa nr. 2, la capitolul VI articolul 17, litera k) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "k) să anunţe Comisia cu privire la orice modificări intervenite în cazul schimbării administratorilor, acţionarilor semnificativi sau asociaţilor entităţii autorizate care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, sunt persoane juridice, este obligatorie anunţarea Comisiei, inclusiv în legătură cu modificările legate de persoanele fizice care controlează sau deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. Termenul de comunicare este de 10 zile lucrătoare de la data la care au intervenit modificările, urmând a se solicita în termen de 10 zile calendaristice de la comunicare avizele organelor de poliţie, conform art. 5 alin. (1) lit. d)."

    5. În anexa nr. 2, la capitolul VI, articolul 19 se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "ART. 19
    (1) Entităţile pot decide încetarea definitivă a activităţii de schimb valutar la unul, mai multe sau la toate punctele de schimb valutar organizate de către acestea.
    (2) În situaţia în care o entitate decide încetarea definitivă a activităţii de schimb valutar, în toate punctele de schimb valutar organizate, depune la registratura Ministerului Finanţelor Publice, în atenţia direcţiei de specialitate, cererea de renunţare, însoţită de motivarea acestei decizii, cu identificarea expresă a tuturor punctelor de schimb valutar care fac obiectul cererii de renunţare, codurile statistice şi autorizaţia emisă în favoarea acesteia, în original. Decizia Comisiei referitoare la revocarea la cerere a autorizaţiei de schimb valutar se comunică entităţii solicitante, iar originalul autorizaţiei care face obiectul deciziei, purtând menţiunea «Revocat la cerere începând cu data comunicării», se păstrează la sediul Ministerului Finanţelor Publice, la direcţia de specialitate. La data comunicării deciziei devin invalide şi codurile statistice aferente punctelor de schimb valutar în cauză.
    (3) În situaţia în care o entitate decide încetarea definitivă a activităţii de schimb valutar în unul sau mai multe puncte de schimb valutar, dar nu în toate punctele de schimb valutar organizate, aceasta depune la registratura Ministerului Finanţelor Publice, în atenţia direcţiei de specialitate, o notificare, însoţită de motivarea deciziei, cu identificarea expresă a punctelor de schimb valutar care fac obiectul notificării, precum şi codurile statistice aferente, în original. Se consideră că data încetării activităţii în punctele de schimb valutar este data înregistrării notificării la registratura Ministerului Finanţelor Publice.
    (4) În situaţia în care o entitate autorizată să desfăşoare activitate de schimb valutar deţine un singur punct de schimb valutar şi decide încetarea definitivă a activităţii de schimb valutar în cadrul acestuia, depune la registratura Ministerului Finanţelor Publice, alături de cererea de renunţare, motivată, şi de codul statistic, şi originalul autorizaţiei de schimb valutar."

    6. Anexa nr. 3 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
    7. În anexa nr. 7, litera a) se completează cu o notă, cu următorul cuprins:
    "NOTĂ:
    Excepţie fac punctele de schimb valutar înfiinţate în punctele de trecere a frontierei, care pot fi amplasate în chioşcuri, containere sau alte construcţii similare."

    8. În anexa nr. 7, litera f) se modifică şi va avea următorul cuprins:
    "f) spaţiul are în dotare următoarele: aparat de marcat electronic fiscal specific activităţii de schimb valutar, aparat de verificare a autenticităţii bancnotelor, sistem de înregistrare video în sistem digital permanent în regim non-stop, sistem de alarmare împotriva efracţiei, planul de securitate şi pază al punctului de schimb valutar, atunci când este cazul, cu aprobările aferente de la autorităţile în cauză."    ART. II
    Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.                    p. Ministrul finanţelor publice,
                    Daniela Pescaru,
                    secretar de stat

    Bucureşti, 13 octombrie 2017.
    Nr. 2.780.
    ANEXA 1

    (Anexa nr. 3 la Ordinul nr. 664/2012)
    Documentele necesare pentru obţinerea autorizaţiei
    de schimb valutar/codului statistic aferent punctului de schimb valutar
    I. Pentru obţinerea autorizaţiei şi codului statistic pentru cel puţin un punct de schimb valutar al unei entităţi care nu deţine la data depunerii cererii autorizaţie şi cod statistic pentru un alt punct de schimb valutar, administratorul/reprezentantul legal al entităţii care intenţionează să organizeze şi să desfăşoare activitate de schimb valutar trebuie să depună anterior începerii activităţii următoarele:
    1. documente necesare, în funcţie de specificul entităţii:
    a) cererea entităţii prin care se solicită Comisiei de autorizare a activităţii de schimb valutar, denumită în continuare Comisie, acordarea autorizaţiei şi a codului/codurilor statistice aferente punctelor de schimb valutar în care intenţionează să organizeze şi să desfăşoare schimb valutar, precum şi opisul documentelor prezentate la dosar. Cererea va fi redactată şi dactilografiată în limba română, va fi semnată de către administratorul/ reprezentantul legal al entităţii şi va conţine adresa completă - judeţ, localitate, stradă, număr, cod poştal - a sediului social al entităţii şi a domiciliului fiscal al entităţii - acolo unde este cazul, datele de contact - număr de telefon, fax, adresă de e-mail. În măsura dezvoltării aplicaţiilor informatice suport, cererea va fi redactată numai prin utilizarea acestui mijloc;
    b) certificatul de înmatriculare la oficiul registrului comerţului, în copie;
    c) dovada existenţei disponibilităţilor băneşti în monedă naţională şi/sau valute cotate în sumă de 75.000 euro pentru entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 2 la ordin. La momentul depunerii cererii, dovada se va face printr-un extras de cont bancar în original, eliberat cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de depunerea cererii, fiind necesară totodată dovedirea provenienţei acestei sume pe baza unei declaraţii notariale pe propria răspundere, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la ordin, la care se anexează actele doveditoare corespunzătoare. Totodată, Comisia poate solicita orice alte documente doveditoare referitoare la declaraţia depusă;
    d) declaraţia administratorului/reprezentantului legal al entităţii care se încadrează în prevederile art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin, însoţită de documentele care dovedesc acest fapt. Din acestea trebuie să rezulte că entitatea are cuprinsă activitatea de schimb valutar în actul constitutiv care le reglementează înfiinţarea şi funcţionarea sau în cel care le reglementează funcţionarea, după caz, în vigoare la data depunerii cererii;
    e) declaraţia pe propria răspundere a acţionarilor semnificativi/asociaţilor care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, precum şi a administratorilor sau reprezentanţilor legali ai entităţii din care să rezulte că nu au deţinut/deţin calitatea de acţionari/asociaţi, precum şi de administratori ori reprezentanţi legali la entităţi care au desfăşurat/desfăşoară activitate de schimb valutar fără autorizaţie de schimb valutar/cod statistic în ultimii 5 ani anteriori datei depunerii cererii de autorizare;
    f) certificatul de clasificare şi brevetul de turism pentru persoana fizică ce asigură conducerea structurii de primire turistice, emise de autoritatea competentă, pentru locaţia în care entitatea intenţionează să organizeze şi să desfăşoare activitatea de schimb valutar, în copie, pentru entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. c) din anexa nr. 2 la ordin;
    g) autorizaţie de funcţionare eliberată de autoritatea de reglementare şi supraveghere, pentru entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin;
    h) regulamentul care să reglementeze activitatea de schimb valutar pentru entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. b) din anexa nr. 2 la ordin. Acesta trebuie să cuprindă cel puţin următoarele:
    h.1. categoriile de operaţiuni de schimb valutar, mecanismul de desfăşurare a acestora, precum şi documentele care stau la baza efectuării unor astfel de operaţiuni;
    h.2. relaţiile cu clienţii, în special cele cu privire la modalităţile de comunicare, confirmare şi decontare a operaţiunilor;
    h.3. criteriile şi procedurile interne privind măsurile de identificare a clienţilor, păstrarea evidenţelor secundare şi a referinţelor de identificare ale clienţilor, precum şi raportarea operaţiunilor potrivit dispoziţiilor Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării actelor de terorism, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
    h.4. elementele de identificare a operaţiunii de schimb valutar, potrivit necesităţilor de control şi raportare;
    h.5. scopul cumpărării/vânzării de valută (inclusiv documentele justificative anexate, dacă este cazul) - numai în legătură cu activităţile conform obiectului de activitate stabilit prin actele normative care le reglementează înfiinţarea şi funcţionarea, precum şi prin actele constitutive;
    h.6. sistemul de evidenţă contabilă a operaţiunilor;
    h.7. desfăşurarea operaţiunilor de schimb valutar - numai cu acordul de voinţă al părţilor;

    i) avizul organelor de poliţie acordat tuturor administratorilor, acţionarilor semnificativi sau asociaţilor care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, ai entităţii care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin întrun procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, sunt persoane juridice, este necesar avizul acordat tuturor persoanelor fizice care controlează ori deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. În situaţia în care administrarea entităţii se realizează de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componenţa acestuia. În situaţia în care administrarea entităţii se realizează de către o persoană juridică, se va prezenta avizul acordat tuturor administratorilor sau reprezentanţilor legali ai acestui operator. Atunci când operatorul care asigură managementul entităţii este administrat la rândul său de către un organ colectiv, se va prezenta avizul acordat fiecărui membru din componenţa acestuia. Avizul se eliberează conform procedurii interne stabilite de Inspectoratul General al Poliţiei Române;
    j) certificatul de cazier judiciar sau alt act emis de autorităţile competente pe a căror rază de competenţă se află ultimul domiciliu - sediu social cunoscut al reprezentantului legal - reprezentanţilor legali (în situaţia în care există mai mulţi reprezentanţi legali, se vor prezenta certificatul de cazier judiciar sau alte acte emise de autorităţile competente pentru fiecare), din care să rezulte că împotriva acestuia/acestora nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru o infracţiune săvârşită cu intenţie;
    k) declaraţia pe propria răspundere a administratorului/ administratorilor entităţii - fiecare dintre aceştia va depune câte o declaraţie - din care să reiasă că:
    k.1. entitatea nu a fost condamnată printr-o hotărâre definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea;
    k.2. nu se află într-o stare de incompatibilitate conform prevederilor legale în vigoare;
    k.3. sunt respectate toate prevederile legale aplicabile activităţii de schimb valutar pentru persoane fizice în punctele de schimb valutar organizate la momentul depunerii cererii şi propuse în vederea înregistrării;

    l) solicitarea de autorizare pentru a derula şi operaţiuni cu cecuri de călătorie. În acest caz, solicitarea trebuie însoţită obligatoriu de următoarele:
    l.1. contractul încheiat de entitate cu o instituţie de credit autorizată să funcţioneze în România, care este agent al unei entităţi emitente de cecuri de călătorie sau este ea însăşi emitentă de cecuri de călătorie;
    l.2. normele şi procedurile interne de lucru privind derularea operaţiunilor de depozitare, vânzare-cumpărare şi decontare a cecurilor de călătorie;
    l.3. declaraţia pe propria răspundere a administratorilor/ reprezentanţilor legali ai entităţii, din care să rezulte faptul că entitatea dispune de mijloacele şi tehnicile necesare desfăşurării în condiţii corespunzătoare şi de siguranţă a operaţiunilor cu cecuri de călătorie;

    m) declaraţie pe propria răspundere a reprezentantului/ reprezentanţilor legali din care să rezulte că operatorul economic nu înregistrează obligaţii de plată restante către bugetele locale;
    n) lista tuturor administratorilor, acţionarilor semnificativi sau asociaţilor care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, ai entităţii care solicită autorizarea. În cazul în care administratorii, acţionarii semnificativi sau asociaţii care deţin părţi sociale cel puţin într-un procent egal cu cel necesar pentru un acţionar semnificativ, conform legislaţiei în vigoare, sunt persoane juridice, se vor identifica toate persoanele fizice care controlează ori deţin în cele din urmă aceste persoane juridice, în mod direct sau indirect. Lista va fi transmisă sub formă de declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al entităţii;
    o) declaraţia notarială pe propria răspundere privind îndeplinirea condiţiilor de funcţionalitate a spaţiului;
    p) dovada deţinerii dreptului de proprietate sau a dreptului de folosinţă pentru spaţiul respectiv, cu acces public direct şi adresă identificabilă, conform prevederilor legale în vigoare. În situaţia în care entitatea deţine doar dreptul de folosinţă a spaţiului, se prezintă acordul persoanei care deţine dreptul de proprietate, în original, din care să reiasă că este de acord cu desfăşurarea de activităţi de schimb valutar în spaţiul respectiv, precum şi faptul că permite accesul în punctul de schimb valutar organelor de control în orice moment, însoţit de copia actului de identitate a persoanei fizice care semnează acordul, certificată de către acesta ca fiind conformă cu originalul. În situaţia în care punctul de schimb valutar propus urmează a fi organizat în spaţii situate în cadrul imobilelor cu destinaţia de locuinţă, spaţiul propus trebuie să îndeplinească cerinţele prevăzute de legislaţia în vigoare pentru organizarea activităţilor cu scop comercial în cadrul imobilelor cu destinaţia de locuinţă;
    q) lista personalului angajat sau care urmează a fi angajat şi care îşi va desfăşura activitatea în cadrul punctului de schimb valutar;
    r) certificatele de cazier judiciar pentru personalul angajat sau care urmează a fi angajat în punctul de schimb valutar pentru care se solicită înregistrarea, emis de autorităţile competente, în vigoare la data depunerii cererii, din care să rezulte că împotriva niciunuia dintre aceştia nu s-a pronunţat o hotărâre judecătorească definitivă de condamnare pentru care nu a intervenit reabilitarea, în România sau într-un stat străin, pentru infracţiuni săvârşite cu intenţie;
    s) documente care atestă dotările de siguranţă existente în cadrul punctului de schimb valutar propus, sistemul de alarmare împotriva efracţiei, dotarea cu aparat de marcat electronic fiscal specific activităţii de schimb valutar, dotarea cu aparat de verificare a autenticităţii bancnotelor, precum şi planul de pază al punctului de schimb valutar, atunci când este cazul, cu aprobările aferente de la autorităţile în cauză;
    ş) declaraţia pe propria răspundere a reprezentantului legal al entităţii, din care să rezulte că spaţiul corespunde prevederilor legale în vigoare.

    2. În situaţia în care pe parcursul desfăşurării activităţii entităţii intervin modificări ale datelor şi documentelor avute în vedere la autorizare, se depune o înştiinţare la registratura Ministerului Finanţelor Publice în atenţia direcţiei de specialitate cu atribuţii în domeniul de reglementare specific din cadrul Ministerului Finanţelor Publice, denumită în continuare direcţia de specialitate, care asigură secretariatul Comisiei, în termen de 10 zile lucrătoare de la data înregistrării modificării ce va fi însoţită obligatoriu de documentele aferente.

    II. Pentru obţinerea codului statistic pentru cel puţin un punct de schimb valutar al unei entităţi autorizate care deţine la data depunerii cererii autorizaţiei cel puţin un cod statistic pentru un punct de schimb valutar, administratorul/reprezentantul legal al entităţii care intenţionează să organizeze şi să desfăşoare activitate de schimb valutar trebuie să depună anterior începerii activităţii următoarele documente necesare, în funcţie de specificul entităţii:
    a) cele prevăzute la pct. I subpct. 1 lit. a), f), o)-ş);
    b) dovada înregistrării spaţiului în care urmează a se desfăşura activitatea ca punct de lucru al entităţii de la oficiul registrului comerţului;
    c) dovada existenţei disponibilităţilor băneşti în monedă naţională şi/sau valute cotate în sumă de 75.000 euro, pentru entităţile prevăzute la art. 2 alin. (1) lit. a) din anexa nr. 2 la ordin. La momentul depunerii cererii, dovada se va face printr-un extras de cont bancar în original, eliberat cu cel mult 5 zile lucrătoare înainte de depunerea cererii, şi/sau copie certificată de societate ca fiind conformă cu originalul a registrului de casă din ultima zi lucrătoare anterioară depunerii cererii, pentru toate punctele de schimb valutar autorizate pe numele societăţii în cauză.

    III. Toate documentele care se depun în copie de către o entitate, în vederea obţinerii autorizaţiei de schimb valutar sau înregistrării punctelor de schimb valutar, se certifică pentru conformitate cu originalul de către reprezentatul legal al entităţii.

    -----

Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016

Comentarii


Maximum 3000 caractere.
Da, doresc sa primesc informatii despre produsele, serviciile etc. oferite de Rentrop & Straton.

Cod de securitate


Fii primul care comenteaza.
MonitorulJuridic.ro este un proiect:
Rentrop & Straton
Banner5

Atentie, Juristi!

5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR

Legea GDPR a modificat Contractele, Cererile sau Notificarile obligatorii

Va oferim Modele de Documente conform GDPR + Clauze speciale

Descarcati GRATUIT Raportul Special "5 modele de Contracte, Cereri si Notificari modificate conform GDPR"


Da, vreau informatii despre produsele Rentrop&Straton. Sunt de acord ca datele personale sa fie prelucrate conform Regulamentul UE 679/2016